CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing

2 ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen enkele vorm zonder toestemming van Welch Allyn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of gedupliceerd. Let op: volgens de federale wetten van de Verenigde Staten mag het apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een gediplomeerd arts. Welch Allyn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of voor onwettig dan wel onjuist gebruik van het product dat kan optreden als dit product niet conform de instructies, meldingen, waarschuwingen en gebruiksindicaties in deze handleiding wordt gebruikt. Welch Allyn is een gedeponeerd handelsmerk van Welch Allyn, Inc. CP 50, CP 50 Plus en CardioPerfect zijn handelsmerken van Welch Allyn, Inc. PDI en Sani-Cloth zijn gedeponeerde handelsmerken van PDI, Inc. CaviWipes is een handelsmerk van Metrex Research Corporation. Op de software in dit product rusten auteursrechten van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Krachtens deze wetgeving is de licentienemer gerechtigd tot het gebruiken van het exemplaar van de software dat bij dit instrument wordt geleverd, voor zover dit gebruik plaatsvindt conform de bestemming van het product waarin de software is opgenomen. Het is verboden om de software te kopiëren, te decompileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse-engineering of om deze op een andere manier in een voor personen leesbare vorm om te zetten. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Welch Allyn Technische ondersteuning Europese klantenservice Frankrijk Duitsland China Latijns-Amerika (kantoor Miami) Nederland Maleisië Zweden Verenigd Koninkrijk Australië Meertalige cd: Deze handleiding: , A Welch Allyn Ltd Navan Business Park Dublin Road, Navan County Meath, Ierland

3 iii Inhoud 1 - Inleiding Informatie over dit document Beoogd gebruik Indicaties voor gebruik Informatie over de testtypen Functies Bedieningselementen, indicatielampjes en aansluitingen Symbolen Algemene waarschuwingen Algemene Let op -meldingen Installatie De patiëntkabel aansluiten Het thermische papier plaatsen De elektrocardiograaf aansluiten op de stroomvoorziening Informatie over het menu De instellingen weergeven of wijzigen De apparaatinformatie bekijken Controleren of het apparaat goed werkt Een externe USB-printer aansluiten (optioneel, alleen voor de CP 50 Plus) Een CardioPerfect-werkstation aansluiten (optioneel, alleen voor CP 50 Plus) ECG-tests De afleidingen op de patiënt aansluiten Elektrodenlocaties Ee ECG-test uitvoeren Beheertaken De optie Beveiliging in- of uitschakelen (alleen voor de CP 50 Plus) De gebruikerslijst beheren (alleen voor de CP 50 Plus) Controlepad in- of uitschakelen (alleen voor de CP 50 Plus) De werklijst beheren (alleen voor de CP 50 Plus) De testdirectory beheren Onderhoud De apparatuur reinigen De apparatuur inspecteren De elektrocardiograaf testen De batterij vervangen De AC-zekeringen vervangen De apparatuur opslaan De apparatuur afvoeren Problemen oplossen Beperkte garantie Servicebeleid

4 iv Inhoud Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf A - Specificaties B - EMC guidance and manufacturer s declarations

5 1 1 Inleiding Informatie over dit document Beoogd gebruik Dit document is bestemd voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de klinische geneeskunde met praktijkkennis van medische procedures en terminologie die vereist zijn voor de bewaking van hartpatiënten. Voordat u de elektrocardiograaf voor klinische toepassingen gebruikt (of voordat u begint met de instelling, configuratie, probleemoplossing of het onderhoud van de elektrocardiograaf), moet u dit document en de bijgevoegde informatie over de elektrocardiograaf en de bijbehorende opties en accessoires hebben gelezen en begrepen. De elektrocardiografische producten van Welch Allyn (de apparaten waarover het hier gaat) zijn bestemd voor gebruik door getrainde gebruikers in gezondheidsinstellingen. Deze apparaten bieden de volgende diagnostische functies: Het verwerven, bekijken, opslaan en afdrukken van ECG-golfvormen door gebruik te maken van ECG-frontendmodules (patiëntkabels) en de bijbehorende accessoires die signaalacquisitie bieden voor maximaal twaalf (12) afleidingen van ECG-golfvormen via oppervlakte-elektroden die op het lichaam van de patiënt zijn bevestigd. Het op advies genereren van metingen, gegevenspresentaties, grafische presentaties en interpretaties door gebruik te maken van optionele algoritmen. Deze gegevens worden verstrekt voor beoordeling en interpretatie door de arts en zijn gebaseerd op kennis van de patiënt, de resultaten van het lichamelijk onderzoek, ECG-traces en andere klinische bevindingen. Indicaties voor gebruik De elektrocardiograaf is een van de instrumenten die door clinici worden gebruikt om de hartfunctie van een patiënt te beoordelen, afwijkingen daarin vast te stellen en de hartfunctie te bewaken. Het ECG-interpretatiealgoritme voor 12 afleidingen produceert een door de computer gegenereerde analyse van mogelijke hartafwijkingen bij de patiënt, maar deze moet door een arts worden geverifieerd met andere relevante klinische gegevens.

6 2 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Informatie over de testtypen Autom. ECG Een rapport waarin doorgaans een 10 seconden durende acquisitie van ECG-informatie via 12 afleidingen wordt gecombineerd met patiëntgegevens, metingen en optionele interpretatie. Autom. ECG s kunnen worden opgeslagen in de testdirectory van de elektrocardiograaf of op een USB-opslagapparaat. Bij CP 50 Plusmodellen kunnen Autom. ECG s ook worden verzonden naar een Welch Allyn CardioPerfect-werkstation. Stat-ECG Een Autom. ECG dat meteen wordt gestart zonder dat u eerst patiëntgegevens moet invoeren of golfvormen moet instellen. Ritme-ECG Een continue afdruk in realtime van ritmestroken met een door de gebruiker gedefinieerde configuratie van afleidingen. Ritme-ECG s worden uitsluitend afgedrukt. Ze kunnen niet worden opgeslagen. H A Voorbeeld van een Autom. ECG-rapport A: 3 rijen, 4 kolommen. B: Patiëntgegevens. C: ECG-metingen. D: Automatische ECG-interpretatie (optioneel). E: Label rapportstatus. F: Ritmeafleidingen. G: Versterking, snelheid, AC-filter, frequentiebereik, datum en tijd, softwareversie, apparaat-id, praktijk-id. H: Kalibratiepuls. B C D E F G Voorbeeld van een Ritme-ECG-rapport

7 Gebruiksaanwijzing Inleiding 3 Functies Pacemakerdetectie De software detecteert een eventueel aanwezige pacemaker. Als u bevestigt dat de patiënt een pacemaker heeft, bevat het ECG-rapport geen interpretatie, maar wel een vermelding dat een pacemaker is aangetroffen. Automatische ECG-interpretatie (optioneel) Het optionele interpretatieprogramma MEANS, dat is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, analyseert ECG-tests automatisch. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor artsen, de MEANS Physicians Manual of de PEDMEANS Physicians Manual op de cd die bij uw elektrocardiograaf is geleverd. Het MEANS-programma wordt gebruikt voor volwassen patiënten van 18 jaar en ouder. Het PEDMEANS-programma wordt gebruikt voor pediatrische patiënten van 1 dag oud tot en met 17 jaar oud.

8 4 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Bedieningselementen, indicatielampjes en aansluitingen Aan/uit-knop Indicatielampje netvoeding Knop Autom. ECG Knop Ritme-ECG Drukpunt voor sluiten printerklep Vergrendeling printerklep Equipotentiaalaansluiting Ethernetconnector (RJ45 voor pc), werkt alleen op de CP 50 Plus Mini-USB-connector (voor pc) USB-connector (voor opslagapparaat, printer) Wisselstroomingang Wisselstroomzekeringen Patiëntkabelconnector Bevestigingsgaten voor CP 50-adapter mobiele standaard (optioneel) Batterijklep

9 Gebruiksaanwijzing Inleiding Symbolen Symbolen in de documentatie Waarschuwing (Waarschuwingen duiden op toestanden of praktijken die kunnen leiden tot ernstige ziekte, letsel of overlijden.) Let op ( Let op -meldingen wijzen op toestanden of praktijken die schade aan de apparatuur of andere zaken kunnen veroorzaken.) Raadpleeg de bedieningsinstructies. Symbolen tijdens het gebruik Aan/stand-by Zoeken Autom. ECG Ritme-ECG Accepteren Sluiten Vorige Volgende Help Menu BackspaceTerugtoets Voedingssymbolen (LED is uit) Geen netvoeding. Batterij ontbreekt of is defect. (LED is groen) Wel netvoeding, en batterij is volledig opgeladen. (LED is geel) Wel netvoeding en batterij wordt opgeladen. De batterij is opgeladen tot het aangegeven niveau. Wisselstroom Batterij wordt opgeladen. Gevaarlijke spanning Batterijklep Zekering Oplaadbare batterij Beschermende aardingsaansluiting Niet-ioniserende elektromagnetische straling Equipotentiaalaansluiting Lithium-ion 5

10 6 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Verbindingssymbolen USB Ethernet (RJ45) Symbolen met betrekking tot verzending, opslag en het milieu Deze kant boven Droog houden Breekbaar Relatieve vochtigheidsgrens +50 C Temperatuurgrenzen 7 Atmosferische luchtdruklimieten -20 C Voer de batterij gescheiden van andere wegwerpartikelen af ten behoeve van recycling. Recyclen Voer het apparaat gescheiden van andere wegwerpartikelen af ten behoeve van recycling. Zie China-RoHS-symbolen (Chinese regulering inzake beperking van gevaarlijke stoffen) met betrekking tot vervuiling door elektronische informatieproducten. Periode van 5 jaar milieuvriendelijk gebruik van batterijen. Periode van 10 jaar milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Zie de meegeleverde documentatie voor meer informatie. Diverse symbolen min Hartslagen per minuut Producent Heet oppervlak. Niet aanraken. Productiedatum Toegepaste onderdelen van CF-type bestand tegen defibrillatie Bestelnummer Niet opnieuw gebruiken Voldoet aan de noodzakelijke vereisten zoals gesteld in de Europese richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Toegepaste onderdelen van BF-type bestand tegen defibrillatie Serienummer Batchcode Vertegenwoordiger van Europese Gemeenschap Activeringscode software

11 Gebruiksaanwijzing Inleiding 7 Algemene waarschuwingen Waarschuwingen duiden op toestanden of praktijken die kunnen leiden tot ernstige ziekte, letsel of overlijden. Waarschuwingen betreffende de omgeving WAARSCHUWING Voorkom een explosie door de elektrocardiograaf niet te gebruiken in de nabijheid van brandbare anesthetica, zoals mengsels met lucht, zuurstof of lachgas. WAARSCHUWING Houd de patiëntkabel tijdens het vervoer van de elektrocardiograaf op een wagen weg van de wielen, zodat de kabel geen gevaar kan opleveren. Waarschuwingen betreffende accessoires en andere apparatuur WAARSCHUWING Voor de veiligheid van de operator en de patiënt moeten randapparatuur en accessoires die in direct contact kunnen komen met de patiënt, voldoen aan alle toepasselijke vereisten wat betreft veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en regelgeving. WAARSCHUWING Alle connectors voor de signaalingang en -uitgang (I/O) zijn uitsluitend bedoeld voor aansluiting op apparaten die voldoen aan IEC of, afhankelijk van het apparaat, aan andere IEC-normen (bijvoorbeeld IEC 60950). Als er extra apparaten op de elektrocardiograaf worden aangesloten, kan dit leiden tot meer lekstroom via het chassis of de patiënt. Houd rekening met de vereisten van IEC voor de veiligheid van de gebruiker en de patiënt. Meet de lekstroom om vast te stellen dat er geen elektrische schokken kunnen ontstaan. Als er een USB-printer wordt gebruikt, moet deze printer (niet-medischelektrische apparatuur) zich buiten de omgeving van de patiënt bevinden (zie IEC ). De printer moet zijn goedgekeurd op basis van de geldende veiligheidsnormen voor niet-medisch-elektrische apparatuur (IEC of nationale varianten) en het gebruik van een scheidingstransformator wordt aanbevolen. Als de printer in de omgeving van de patiënt moet worden geplaatst, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het systeem een veiligheidsniveau biedt dat voldoet aan IEC en WAARSCHUWING De elektrocardiograaf is niet ontworpen voor gebruik met chirurgische instrumenten met hoge frequentie (HF) en biedt de patiënt geen bescherming tegen gevaar dat hierdoor kan ontstaan.

12 8 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Waarschuwingen betreffende het gebruik van de elektrocardiograaf WAARSCHUWING Met dit apparaat worden gegevens vastgelegd die de fysieke conditie van een patiënt aangeven. Wanneer deze gegevens worden beoordeeld door een ervaren arts of clinicus, kunnen ze bijdragen aan het vaststellen van een diagnose. Deze gegevens mogen echter nooit als enig en uitsluitend middel worden gebruikt voor het vaststellen van de diagnose voor een patiënt of het voorschrijven van een behandeling. WAARSCHUWING Wanneer de patiënt wordt gedefibrilleerd, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen om ernstig letsel of overlijden te voorkomen: Voorkom contact met de elektrocardiograaf, de patiëntkabel en de patiënt. Controleer of de patiëntafleidingen correct zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de defibrillatiepaddles correct zijn geplaatst ten opzichte van de elektroden. Trek na de defibrillatie alle patiëntafleidingen uit de patiëntkabel en controleer de uiteinden op verkoling (zwarte koolstofdeeltjes). Als er sprake is van verkoling, moeten de patiëntkabel en de afzonderlijke afleidingen worden vervangen. Als er geen verkoling is te zien, steekt u de afleidingen weer helemaal in de patiëntkabel. (Verkoling kan zich alleen voordoen als een afleiding vóór de defibrillatie niet in zijn geheel in de patiëntkabel is aangebracht.) WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van infecties tegen te gaan: Werp onderdelen die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik (zoals elektroden), weg nadat u ze hebt gebruikt. Reinig regelmatig alle onderdelen die in contact komen met patiënten. Neem geen ECG-tests af bij patiënten met open, infectieuze zweren. WAARSCHUWING Plaats afleidingen en kabels zodanig dat niemand erover kan struikelen en ze niet om de nek van een patiënt gewikkeld kunnen raken. WAARSCHUWING Volg de beschreven onderhoudsprocedures om een veilig gebruik van het apparaat zeker te stellen. WAARSCHUWING Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag de elektrocardiograaf repareren. Neem in geval van een storing contact op met de technische ondersteuning. WAARSCHUWING U kunt geen ST-segmentanalyse uitvoeren op de ECG-weergave op het scherm, omdat deze ECG-weergaven geschaald zijn. Gebruik uitsluitend afgedrukte ECG-rapporten om ECG-intervallen en grootten handmatig te meten. WAARSCHUWING Raak de printkop direct na het afdrukken niet aan om letsel te voorkomen. De printkop kan heet zijn.

13 Gebruiksaanwijzing Inleiding 9 Algemene Let op -meldingen Let op -meldingen wijzen op toestanden of praktijken die schade aan de apparatuur of andere zaken kunnen veroorzaken. Let op Wanneer u de elektrocardiograaf uit de opslagplaats hebt gehaald, moet u het apparaat eerst laten acclimatiseren voordat u het gebruikt. Let op Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen voor de bediening van het aanraakscherm of de knoppen, om mogelijke beschadigingen te voorkomen. Gebruik alleen uw vingers. Let op Stel de patiëntkabel niet bloot aan sterke UV-straling. Let op Trek niet aan de patiëntkabel en rek deze niet uit. Dit kan leiden tot mechanische of elektrische storingen. Rol de patiëntkabel losjes op voordat u deze opbergt. Let op Plaats de patiëntkabel zodanig dat deze niet beklemd kan raken, deze niet wordt uitgerekt en niemand erop kan gaan staan. Anders zijn metingen mogelijk niet meer nauwkeurig en moet misschien tot reparatie worden overgegaan. Let op Het gebruik van de equipotentiaalaansluiting voor iets anders dan aarding verhoogt het risico op schade aan het apparaat. Let op Gebruik alleen onderdelen en accessoires, inclusief thermisch papier, die bij het apparaat zijn geleverd en door Welch Allyn worden verstrekt. Het gebruik van andere accessoires dan die worden genoemd, kan de prestaties of het veilige gebruik van dit apparaat nadelig beïnvloeden. Let op Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen de werking van de elektrocardiograaf beïnvloeden. Let op De elektrocardiograaf voldoet aan de klasse A-vereisten van IEC betreffende incidentele interferentie als gevolg van de emissie van radiofrequentiesignalen. Als zodanig kan het apparaat worden gebruikt in een voor bedrijven geschikte elektrische installatie. Als de elektrocardiograaf wordt gebruikt in een voor huishoudens geschikte elektrische installatie en zich incidentele interferentie voordoet in andere apparaten die gebruikmaken van radiofrequentiesignalen, moet u de interferentie zo veel mogelijk verminderen. Let op Andere medische apparaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot defibrillators, ultrasone apparaten, pacemakers en andere stimulatoren, kunnen tegelijk met de elektrocardiograaf worden gebruikt. Dergelijke apparaten kunnen echter het signaal van de elektrocardiograaf storen. Let op Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos voordat u het apparaat gaat reinigen, onderhouden, vervoeren of terugsturen.

14 10 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Let op De vereisten van AAMI EC11 paragraaf , Frequency and Impulse Response (frequentie- en impulsrespons), voor een driehoekige impulsgolfvorm kunnen worden beïnvloed door een gedempt ringsignaal van maximaal 5 milliseconden met een lage amplitude onmiddellijk na de impuls wanneer het spierfilter (35 Hz) is ingeschakeld, of door een kleine amplitudeoffset wanneer het basislijnfilter (0,5 Hz) is ingeschakeld. Deze vereisten worden niet beïnvloed door andere combinaties van in- of uitgeschakelde filters. Filterselecties hebben geen invloed op metingen die worden uitgevoerd door het optionele interpretatieprogramma.

15 11 2 Installatie De patiëntkabel aansluiten WAARSCHUWING Geleidende onderdelen van de patiëntkabel, de elektroden of de verbindingen van bijbehorende toegepaste onderdelen die bestand zijn tegen defibrillatie, waaronder de nulgeleider van de patiëntkabel en de elektroden, mogen niet in contact komen met andere geleidende onderdelen, zoals de aarding. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, met risico op elektrische schokken voor patiënten en schade aan het apparaat. WAARSCHUWING Om letsel bij de patiënt of schade aan het apparaat te voorkomen, mogen patiëntafleidingen nooit in een ander apparaat of een wandcontactdoos worden gestoken. Let op Tijdens defibrillatie moeten de patiëntkabel en de afleidingen altijd op de juiste wijze worden geplaatst. De aangesloten afleidingen kunnen anders beschadigd raken.

16 12 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Het thermische papier plaatsen De elektrocardiograaf drukt af op thermisch papier met z-vouw of op thermische papierrollen. Bewaar het papier op een koele, droge en donkere plaats. Stel het papier niet bloot aan fel licht of UV-stralen. Vermijd contact van het papier met oplosmiddelen, lijmproducten of vloeibare reinigingsmiddelen. Bewaar het papier niet bij vinylproducten, plastics of krimpverpakkingen. Het thermische papier met z-vouw plaatsen 1 b a a b

17 Gebruiksaanwijzing Installatie 13 Een rol thermisch papier plaatsen 1 b a a b

18 14 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf De elektrocardiograaf aansluiten op de stroomvoorziening De elektrocardiograaf werkt op netvoeding of batterijen. Sluit de elektrocardiograaf zo vaak mogelijk aan op de netvoeding, zodat de ingebouwde lader de batterij kan opladen. Wanneer de elektrocardiograaf op de netvoeding is aangesloten, kunt u deze altijd gebruiken, ongeacht de status van de batterij. WAARSCHUWING Wanneer u netvoeding gebruikt, moet u de elektrocardiograaf altijd aansluiten op een voor ziekenhuizen geschikte wandcontactdoos, om het risico op elektrische schokken te vermijden. WAARSCHUWING Wanneer u twijfels hebt over de aarding in het gebouw, kunt u het apparaat beter met de batterij gebruiken, om het risico op elektrische schokken te vermijden. Het apparaat in- en uitschakelen Druk op. Indicatielampje netvoeding Indicatielampje batterij

19 Gebruiksaanwijzing Installatie 15 Informatie over het menu Het menu geeft toegang tot opgeslagen tests van patiënten, instellingen en onderhoudsfuncties. U kunt het menu vanuit elk hoofdscherm openen door de menuknop aan te raken. Menu (CP 50 Plus-voorbeeld)

20 16 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf De instellingen weergeven of wijzigen Er zijn drie typen instellingen beschikbaar: De ECG-instellingen, waarmee u de inhoud en opmaak van uw rapporten kunt regelen. Bij het CP 50 Plus-model zijn dit onder meer instellingen voor een tweede rapportopmaak (Autom. rapport 2), aanpasbare velden met patiëntgegevens en opties voor automatisch opslaan. De Systeeminstellingen, waarmee u het hele apparaat kunt instellen. De Beveiligingsinstellingen, waarmee u gebruikersaanmeldingen en het controlepad kunt regelen. Ga als volgt te werk om de instellingen te bekijken of te wijzigen: 1. Raak de menuknop aan. 2. Raak Instellingen > ECG of Systeem of Beveiliging aan. 3. Breng de gewenste wijzigingen aan. De apparaatinformatie bekijken U kunt op twee plaatsen de apparaatinformatie bekijken: Op het scherm Info. Daarin worden het modelnummer, het serienummer, softwareversies, het RAM-gebruik en de beschikbare NEN vermeld. Op het scherm Upgrade, waarin de geïnstalleerde opties worden vermeld. Ga als volgt te werk om de apparaatinformatie te bekijken: 1. Raak de menuknop aan. 2. Raak Instellingen > Systeem > Info of Upgrade aan.

21 Gebruiksaanwijzing Installatie 17 Controleren of het apparaat goed werkt Als u zeker wilt zijn dat de testgegevens nauwkeurig zijn, controleert u de goede werking van de elektrocardiograaf voordat deze voor het eerst bij patiënten wordt gebruikt. Herhaal deze test eenmaal per jaar. Ga als volgt te werk om te controleren of het apparaat goed werkt: 1. Gebruik een ECG-simulator voor het maken en afdrukken van een standaard ECG met 12 afleidingen met een bekende amplitude en snelheid. 2. De volgende aanwijzingen geven aan of het apparaat goed werkt: Het afdrukken moet een donker en gelijkmatig resultaat opleveren. Er mogen geen inktpunten van de printkop ontbreken (geen onderbrekingen in het afdrukken waardoor horizontale strepen ontstaan). Het thermische papier moet tijdens het afdrukken probleemloos en constant worden doorgevoerd. De golfvormen mogen geen vervorming of overmatige ruis vertonen. De amplitude en snelheid van de golfvormen moeten overeenkomen met de ingevoerde waarden van de ECG-simulator. Het thermische papier met z-vouw moet stoppen wanneer de perforaties zich bij de afscheurrand bevinden, wat duidt op een goede werking van de positiesensor. 3. Neem bij twijfel over de goede werking contact op met de technische ondersteuning van Welch Allyn.

22 18 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Een externe USB-printer aansluiten (optioneel, alleen voor de CP 50 Plus) U kunt een CP 50 Plus-elektrocardiograaf aansluiten op een externe printer. Het moet hierbij wel om een inkjet- of laserprinter met USB-aansluiting gaan die PCL (Printer Control Language) ondersteunt. U hebt hier geen speciale software bij nodig. Op de externe printer worden Autom. ECG-rapporten afgedrukt, altijd in zwart-wit. (Ritme-ECG s worden altijd afgedrukt op de interne printer.) Kabels langer dan drie meter zijn niet gecontroleerd op gebruik met de elektrocardiograaf. Gebruik geen kabels die langer zijn dan drie meter. Aansluiten op een externe USB-printer 1. Steek een van de uiteinden van een USB-kabel in de USB-aansluiting van de printer en het andere uiteinde in de USB-aansluiting van de ECG. 2. Schakel de externe printer in. a. Raak de menuknop aan. b. Raak Instellingen > ECG > Autom. rapport 1 of Autom. rapport 2 aan. c. Selecteer Extern bij Printer.

23 Gebruiksaanwijzing Installatie 19 Een CardioPerfect-werkstation aansluiten (optioneel, alleen voor CP 50 Plus) Gebruik een USB-kabel of een ethernetkabel om een CP 50 Plus-elektrocardiograaf aan te sluiten op een Welch Allyn CardioPerfect-werkstation. Vervolgens kunt u met de elektrocardiograaf het volgende doen: ECG-tests verzenden naar het werkstation; patiëntgegevens zoeken in de database van het werkstation. Kabels langer dan drie meter zijn niet gecontroleerd op gebruik met de elektrocardiograaf. Gebruik geen kabels die langer zijn dan drie meter. Een werkstation aansluiten via een USB-kabel Sluit de elektrocardiograaf aan op een van de USB-poorten van het werkstation. U hebt hier geen speciale softwareconfiguratie voor nodig. De elektrocardiograaf is klaar voor gebruik. Een netwerkwerkstation aansluiten via een ethernetkabel 1. Sluit de elektrocardiograaf aan op hetzelfde netwerk als het werkstation. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u hulp nodig hebt. WAARSCHUWING Sluit de ethernetkabels aan op apparatuur in slechts één gebouw om de kans op brand en elektrische schokken te beperken. Ethernetkabels tussen apparaten in diverse gebouwen verhogen de kans op brand of elektrische schokken, tenzij glasvezelkabels of bliksemafleiders zijn geïnstalleerd of andere veiligheidsmaatregelen zijn genomen. 2. Ga naar het scherm met CP 50-verbindingen. a. Raak de menuknop aan. b. Raak Instellingen > Systeem > Netwerk aan.

24 20 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf 3. Vul de velden in. Als DHCP voor het netwerk is ingeschakeld, schakelt u het selectievakje DHCP in. Als DHCP niet is ingeschakeld, vult u de velden in voor het statische IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway. 4. Raak Test aan. 5. Maak verbinding met het netwerk. a. Typ het IP-adres van de host in het veld Hostadres. b. Raak Ping-test aan. De elektrocardiograaf verzendt een ping-opdracht naar de host. c. Raak Servertest aan. De elektrocardiograaf maakt verbinding met de server. De elektrocardiograaf is gereed voor communicatie met het werkstation. (Zie voor het instellen van het werkstation de instructies die zijn geleverd bij de software voor aansluiting van het werkstation.)

25 21 3 ECG-tests De afleidingen op de patiënt aansluiten TXT ID (Do not translate.) Een juiste aansluiting van de afleidingen is van belang voor een geslaagd ECG. De meeste problemen met ECG s worden veroorzaakt door elektroden die slecht contact maken en loszittende afleidingen. Voer de lokale procedures uit voor het aansluiten van de afleidingen op de patiënt. Hieronder vindt u enkele algemene richtlijnen. WAARSCHUWING Elektroden kunnen allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg altijd de aanwijzingen van de fabrikant om dergelijke reacties te voorkomen. Ga als volgt te werk om de afleidingen op de patiënt aan te sluiten: 1. Bereid de patiënt voor. Beschrijf de procedure. Leg uit waarom het belangrijk is dat de patiënt tijdens de test niet beweegt. (Beweging kan artefacten veroorzaken.) Controleer of de patiënt comfortabel, warm en ontspannen ligt. (Rillen kan artefacten veroorzaken.) Zorg dat het hoofd van de patiënt iets hoger ligt dan het hart en de benen. GRAPHIC ID (Do not translate.) TXT ID (Do not translate.) 2. Bepaal de plaats van de elektroden. (Zie het schema met elektrodenlocaties.) Kies vlakke gebieden uit. Bevestig de elektroden niet op vetophopingen, botten en grote spieren. 3. Prepareer de elektrodenlocaties. Scheer overtollig haar weg of gebruik klemmen. Reinig de huid zorgvuldig en wrijf de huid zachtjes droog. U kunt water en zeep, isopropylalcohol of huidpreparatiepads gebruiken.

26 22 ECG-tests Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf 4. Sluit de elektroden aan op de afleidingsdraden. 5. Plaats de elektroden op de patiënt. TXT ID (Do not translate) TXT ID (Do not translate) Voorbeelden van elektroden, van links naar rechts: armklem (herbruikbaar), Welsh cup (herbruikbaar), tabelektrode (eenmalig gebruik), bewakingselektrode (eenmalig gebruik). Bij herbruikbare elektroden: Breng elektrodenpasta, -gel of -crème aan op een gebied ter grootte van de elektrode, zeker niet groter. Bevestig de arm- en beenklemmen. Plaats de Welsh cup-elektroden (zuigelektroden) op de borst van de patiënt. Bij wegwerptabelektroden: Plaats de elektrodentab tussen de klemmen van de connector. Houd daarbij de tab vlak. Controleer of het metalen deel van de connector in contact komt met de huidzijde van de elektrodentab. Bij alle wegwerpelektroden: Trek voorzichtig aan de connector om te controleren of de afleiding goed is bevestigd. Als de elektrode loslaat, vervangt u de elektrode. Als de connector loslaat, bevestigt u deze opnieuw.

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS6600 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 7 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie.

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. Installatiehandleiding Hier Beginnen (Alleen EU) HL-5340D/HL-5350DN Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. BELANGRIJK

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie