CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing

2 ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen enkele vorm zonder toestemming van Welch Allyn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of gedupliceerd. Let op: volgens de federale wetten van de Verenigde Staten mag het apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een gediplomeerd arts. Welch Allyn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of voor onwettig dan wel onjuist gebruik van het product dat kan optreden als dit product niet conform de instructies, meldingen, waarschuwingen en gebruiksindicaties in deze handleiding wordt gebruikt. Welch Allyn is een gedeponeerd handelsmerk van Welch Allyn, Inc. CP 50, CP 50 Plus en CardioPerfect zijn handelsmerken van Welch Allyn, Inc. PDI en Sani-Cloth zijn gedeponeerde handelsmerken van PDI, Inc. CaviWipes is een handelsmerk van Metrex Research Corporation. Op de software in dit product rusten auteursrechten van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Krachtens deze wetgeving is de licentienemer gerechtigd tot het gebruiken van het exemplaar van de software dat bij dit instrument wordt geleverd, voor zover dit gebruik plaatsvindt conform de bestemming van het product waarin de software is opgenomen. Het is verboden om de software te kopiëren, te decompileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse-engineering of om deze op een andere manier in een voor personen leesbare vorm om te zetten. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Welch Allyn Technische ondersteuning Europese klantenservice Frankrijk Duitsland China Latijns-Amerika (kantoor Miami) Nederland Maleisië Zweden Verenigd Koninkrijk Australië Meertalige cd: Deze handleiding: , A Welch Allyn Ltd Navan Business Park Dublin Road, Navan County Meath, Ierland

3 iii Inhoud 1 - Inleiding Informatie over dit document Beoogd gebruik Indicaties voor gebruik Informatie over de testtypen Functies Bedieningselementen, indicatielampjes en aansluitingen Symbolen Algemene waarschuwingen Algemene Let op -meldingen Installatie De patiëntkabel aansluiten Het thermische papier plaatsen De elektrocardiograaf aansluiten op de stroomvoorziening Informatie over het menu De instellingen weergeven of wijzigen De apparaatinformatie bekijken Controleren of het apparaat goed werkt Een externe USB-printer aansluiten (optioneel, alleen voor de CP 50 Plus) Een CardioPerfect-werkstation aansluiten (optioneel, alleen voor CP 50 Plus) ECG-tests De afleidingen op de patiënt aansluiten Elektrodenlocaties Ee ECG-test uitvoeren Beheertaken De optie Beveiliging in- of uitschakelen (alleen voor de CP 50 Plus) De gebruikerslijst beheren (alleen voor de CP 50 Plus) Controlepad in- of uitschakelen (alleen voor de CP 50 Plus) De werklijst beheren (alleen voor de CP 50 Plus) De testdirectory beheren Onderhoud De apparatuur reinigen De apparatuur inspecteren De elektrocardiograaf testen De batterij vervangen De AC-zekeringen vervangen De apparatuur opslaan De apparatuur afvoeren Problemen oplossen Beperkte garantie Servicebeleid

4 iv Inhoud Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf A - Specificaties B - EMC guidance and manufacturer s declarations

5 1 1 Inleiding Informatie over dit document Beoogd gebruik Dit document is bestemd voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de klinische geneeskunde met praktijkkennis van medische procedures en terminologie die vereist zijn voor de bewaking van hartpatiënten. Voordat u de elektrocardiograaf voor klinische toepassingen gebruikt (of voordat u begint met de instelling, configuratie, probleemoplossing of het onderhoud van de elektrocardiograaf), moet u dit document en de bijgevoegde informatie over de elektrocardiograaf en de bijbehorende opties en accessoires hebben gelezen en begrepen. De elektrocardiografische producten van Welch Allyn (de apparaten waarover het hier gaat) zijn bestemd voor gebruik door getrainde gebruikers in gezondheidsinstellingen. Deze apparaten bieden de volgende diagnostische functies: Het verwerven, bekijken, opslaan en afdrukken van ECG-golfvormen door gebruik te maken van ECG-frontendmodules (patiëntkabels) en de bijbehorende accessoires die signaalacquisitie bieden voor maximaal twaalf (12) afleidingen van ECG-golfvormen via oppervlakte-elektroden die op het lichaam van de patiënt zijn bevestigd. Het op advies genereren van metingen, gegevenspresentaties, grafische presentaties en interpretaties door gebruik te maken van optionele algoritmen. Deze gegevens worden verstrekt voor beoordeling en interpretatie door de arts en zijn gebaseerd op kennis van de patiënt, de resultaten van het lichamelijk onderzoek, ECG-traces en andere klinische bevindingen. Indicaties voor gebruik De elektrocardiograaf is een van de instrumenten die door clinici worden gebruikt om de hartfunctie van een patiënt te beoordelen, afwijkingen daarin vast te stellen en de hartfunctie te bewaken. Het ECG-interpretatiealgoritme voor 12 afleidingen produceert een door de computer gegenereerde analyse van mogelijke hartafwijkingen bij de patiënt, maar deze moet door een arts worden geverifieerd met andere relevante klinische gegevens.

6 2 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Informatie over de testtypen Autom. ECG Een rapport waarin doorgaans een 10 seconden durende acquisitie van ECG-informatie via 12 afleidingen wordt gecombineerd met patiëntgegevens, metingen en optionele interpretatie. Autom. ECG s kunnen worden opgeslagen in de testdirectory van de elektrocardiograaf of op een USB-opslagapparaat. Bij CP 50 Plusmodellen kunnen Autom. ECG s ook worden verzonden naar een Welch Allyn CardioPerfect-werkstation. Stat-ECG Een Autom. ECG dat meteen wordt gestart zonder dat u eerst patiëntgegevens moet invoeren of golfvormen moet instellen. Ritme-ECG Een continue afdruk in realtime van ritmestroken met een door de gebruiker gedefinieerde configuratie van afleidingen. Ritme-ECG s worden uitsluitend afgedrukt. Ze kunnen niet worden opgeslagen. H A Voorbeeld van een Autom. ECG-rapport A: 3 rijen, 4 kolommen. B: Patiëntgegevens. C: ECG-metingen. D: Automatische ECG-interpretatie (optioneel). E: Label rapportstatus. F: Ritmeafleidingen. G: Versterking, snelheid, AC-filter, frequentiebereik, datum en tijd, softwareversie, apparaat-id, praktijk-id. H: Kalibratiepuls. B C D E F G Voorbeeld van een Ritme-ECG-rapport

7 Gebruiksaanwijzing Inleiding 3 Functies Pacemakerdetectie De software detecteert een eventueel aanwezige pacemaker. Als u bevestigt dat de patiënt een pacemaker heeft, bevat het ECG-rapport geen interpretatie, maar wel een vermelding dat een pacemaker is aangetroffen. Automatische ECG-interpretatie (optioneel) Het optionele interpretatieprogramma MEANS, dat is ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, analyseert ECG-tests automatisch. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen voor artsen, de MEANS Physicians Manual of de PEDMEANS Physicians Manual op de cd die bij uw elektrocardiograaf is geleverd. Het MEANS-programma wordt gebruikt voor volwassen patiënten van 18 jaar en ouder. Het PEDMEANS-programma wordt gebruikt voor pediatrische patiënten van 1 dag oud tot en met 17 jaar oud.

8 4 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Bedieningselementen, indicatielampjes en aansluitingen Aan/uit-knop Indicatielampje netvoeding Knop Autom. ECG Knop Ritme-ECG Drukpunt voor sluiten printerklep Vergrendeling printerklep Equipotentiaalaansluiting Ethernetconnector (RJ45 voor pc), werkt alleen op de CP 50 Plus Mini-USB-connector (voor pc) USB-connector (voor opslagapparaat, printer) Wisselstroomingang Wisselstroomzekeringen Patiëntkabelconnector Bevestigingsgaten voor CP 50-adapter mobiele standaard (optioneel) Batterijklep

9 Gebruiksaanwijzing Inleiding Symbolen Symbolen in de documentatie Waarschuwing (Waarschuwingen duiden op toestanden of praktijken die kunnen leiden tot ernstige ziekte, letsel of overlijden.) Let op ( Let op -meldingen wijzen op toestanden of praktijken die schade aan de apparatuur of andere zaken kunnen veroorzaken.) Raadpleeg de bedieningsinstructies. Symbolen tijdens het gebruik Aan/stand-by Zoeken Autom. ECG Ritme-ECG Accepteren Sluiten Vorige Volgende Help Menu BackspaceTerugtoets Voedingssymbolen (LED is uit) Geen netvoeding. Batterij ontbreekt of is defect. (LED is groen) Wel netvoeding, en batterij is volledig opgeladen. (LED is geel) Wel netvoeding en batterij wordt opgeladen. De batterij is opgeladen tot het aangegeven niveau. Wisselstroom Batterij wordt opgeladen. Gevaarlijke spanning Batterijklep Zekering Oplaadbare batterij Beschermende aardingsaansluiting Niet-ioniserende elektromagnetische straling Equipotentiaalaansluiting Lithium-ion 5

10 6 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Verbindingssymbolen USB Ethernet (RJ45) Symbolen met betrekking tot verzending, opslag en het milieu Deze kant boven Droog houden Breekbaar Relatieve vochtigheidsgrens +50 C Temperatuurgrenzen 7 Atmosferische luchtdruklimieten -20 C Voer de batterij gescheiden van andere wegwerpartikelen af ten behoeve van recycling. Recyclen Voer het apparaat gescheiden van andere wegwerpartikelen af ten behoeve van recycling. Zie China-RoHS-symbolen (Chinese regulering inzake beperking van gevaarlijke stoffen) met betrekking tot vervuiling door elektronische informatieproducten. Periode van 5 jaar milieuvriendelijk gebruik van batterijen. Periode van 10 jaar milieuvriendelijk gebruik van het apparaat. Zie de meegeleverde documentatie voor meer informatie. Diverse symbolen min Hartslagen per minuut Producent Heet oppervlak. Niet aanraken. Productiedatum Toegepaste onderdelen van CF-type bestand tegen defibrillatie Bestelnummer Niet opnieuw gebruiken Voldoet aan de noodzakelijke vereisten zoals gesteld in de Europese richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Toegepaste onderdelen van BF-type bestand tegen defibrillatie Serienummer Batchcode Vertegenwoordiger van Europese Gemeenschap Activeringscode software

11 Gebruiksaanwijzing Inleiding 7 Algemene waarschuwingen Waarschuwingen duiden op toestanden of praktijken die kunnen leiden tot ernstige ziekte, letsel of overlijden. Waarschuwingen betreffende de omgeving WAARSCHUWING Voorkom een explosie door de elektrocardiograaf niet te gebruiken in de nabijheid van brandbare anesthetica, zoals mengsels met lucht, zuurstof of lachgas. WAARSCHUWING Houd de patiëntkabel tijdens het vervoer van de elektrocardiograaf op een wagen weg van de wielen, zodat de kabel geen gevaar kan opleveren. Waarschuwingen betreffende accessoires en andere apparatuur WAARSCHUWING Voor de veiligheid van de operator en de patiënt moeten randapparatuur en accessoires die in direct contact kunnen komen met de patiënt, voldoen aan alle toepasselijke vereisten wat betreft veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en regelgeving. WAARSCHUWING Alle connectors voor de signaalingang en -uitgang (I/O) zijn uitsluitend bedoeld voor aansluiting op apparaten die voldoen aan IEC of, afhankelijk van het apparaat, aan andere IEC-normen (bijvoorbeeld IEC 60950). Als er extra apparaten op de elektrocardiograaf worden aangesloten, kan dit leiden tot meer lekstroom via het chassis of de patiënt. Houd rekening met de vereisten van IEC voor de veiligheid van de gebruiker en de patiënt. Meet de lekstroom om vast te stellen dat er geen elektrische schokken kunnen ontstaan. Als er een USB-printer wordt gebruikt, moet deze printer (niet-medischelektrische apparatuur) zich buiten de omgeving van de patiënt bevinden (zie IEC ). De printer moet zijn goedgekeurd op basis van de geldende veiligheidsnormen voor niet-medisch-elektrische apparatuur (IEC of nationale varianten) en het gebruik van een scheidingstransformator wordt aanbevolen. Als de printer in de omgeving van de patiënt moet worden geplaatst, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het systeem een veiligheidsniveau biedt dat voldoet aan IEC en WAARSCHUWING De elektrocardiograaf is niet ontworpen voor gebruik met chirurgische instrumenten met hoge frequentie (HF) en biedt de patiënt geen bescherming tegen gevaar dat hierdoor kan ontstaan.

12 8 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Waarschuwingen betreffende het gebruik van de elektrocardiograaf WAARSCHUWING Met dit apparaat worden gegevens vastgelegd die de fysieke conditie van een patiënt aangeven. Wanneer deze gegevens worden beoordeeld door een ervaren arts of clinicus, kunnen ze bijdragen aan het vaststellen van een diagnose. Deze gegevens mogen echter nooit als enig en uitsluitend middel worden gebruikt voor het vaststellen van de diagnose voor een patiënt of het voorschrijven van een behandeling. WAARSCHUWING Wanneer de patiënt wordt gedefibrilleerd, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen om ernstig letsel of overlijden te voorkomen: Voorkom contact met de elektrocardiograaf, de patiëntkabel en de patiënt. Controleer of de patiëntafleidingen correct zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de defibrillatiepaddles correct zijn geplaatst ten opzichte van de elektroden. Trek na de defibrillatie alle patiëntafleidingen uit de patiëntkabel en controleer de uiteinden op verkoling (zwarte koolstofdeeltjes). Als er sprake is van verkoling, moeten de patiëntkabel en de afzonderlijke afleidingen worden vervangen. Als er geen verkoling is te zien, steekt u de afleidingen weer helemaal in de patiëntkabel. (Verkoling kan zich alleen voordoen als een afleiding vóór de defibrillatie niet in zijn geheel in de patiëntkabel is aangebracht.) WAARSCHUWING Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van infecties tegen te gaan: Werp onderdelen die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik (zoals elektroden), weg nadat u ze hebt gebruikt. Reinig regelmatig alle onderdelen die in contact komen met patiënten. Neem geen ECG-tests af bij patiënten met open, infectieuze zweren. WAARSCHUWING Plaats afleidingen en kabels zodanig dat niemand erover kan struikelen en ze niet om de nek van een patiënt gewikkeld kunnen raken. WAARSCHUWING Volg de beschreven onderhoudsprocedures om een veilig gebruik van het apparaat zeker te stellen. WAARSCHUWING Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag de elektrocardiograaf repareren. Neem in geval van een storing contact op met de technische ondersteuning. WAARSCHUWING U kunt geen ST-segmentanalyse uitvoeren op de ECG-weergave op het scherm, omdat deze ECG-weergaven geschaald zijn. Gebruik uitsluitend afgedrukte ECG-rapporten om ECG-intervallen en grootten handmatig te meten. WAARSCHUWING Raak de printkop direct na het afdrukken niet aan om letsel te voorkomen. De printkop kan heet zijn.

13 Gebruiksaanwijzing Inleiding 9 Algemene Let op -meldingen Let op -meldingen wijzen op toestanden of praktijken die schade aan de apparatuur of andere zaken kunnen veroorzaken. Let op Wanneer u de elektrocardiograaf uit de opslagplaats hebt gehaald, moet u het apparaat eerst laten acclimatiseren voordat u het gebruikt. Let op Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen voor de bediening van het aanraakscherm of de knoppen, om mogelijke beschadigingen te voorkomen. Gebruik alleen uw vingers. Let op Stel de patiëntkabel niet bloot aan sterke UV-straling. Let op Trek niet aan de patiëntkabel en rek deze niet uit. Dit kan leiden tot mechanische of elektrische storingen. Rol de patiëntkabel losjes op voordat u deze opbergt. Let op Plaats de patiëntkabel zodanig dat deze niet beklemd kan raken, deze niet wordt uitgerekt en niemand erop kan gaan staan. Anders zijn metingen mogelijk niet meer nauwkeurig en moet misschien tot reparatie worden overgegaan. Let op Het gebruik van de equipotentiaalaansluiting voor iets anders dan aarding verhoogt het risico op schade aan het apparaat. Let op Gebruik alleen onderdelen en accessoires, inclusief thermisch papier, die bij het apparaat zijn geleverd en door Welch Allyn worden verstrekt. Het gebruik van andere accessoires dan die worden genoemd, kan de prestaties of het veilige gebruik van dit apparaat nadelig beïnvloeden. Let op Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen de werking van de elektrocardiograaf beïnvloeden. Let op De elektrocardiograaf voldoet aan de klasse A-vereisten van IEC betreffende incidentele interferentie als gevolg van de emissie van radiofrequentiesignalen. Als zodanig kan het apparaat worden gebruikt in een voor bedrijven geschikte elektrische installatie. Als de elektrocardiograaf wordt gebruikt in een voor huishoudens geschikte elektrische installatie en zich incidentele interferentie voordoet in andere apparaten die gebruikmaken van radiofrequentiesignalen, moet u de interferentie zo veel mogelijk verminderen. Let op Andere medische apparaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot defibrillators, ultrasone apparaten, pacemakers en andere stimulatoren, kunnen tegelijk met de elektrocardiograaf worden gebruikt. Dergelijke apparaten kunnen echter het signaal van de elektrocardiograaf storen. Let op Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos voordat u het apparaat gaat reinigen, onderhouden, vervoeren of terugsturen.

14 10 Inleiding Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Let op De vereisten van AAMI EC11 paragraaf , Frequency and Impulse Response (frequentie- en impulsrespons), voor een driehoekige impulsgolfvorm kunnen worden beïnvloed door een gedempt ringsignaal van maximaal 5 milliseconden met een lage amplitude onmiddellijk na de impuls wanneer het spierfilter (35 Hz) is ingeschakeld, of door een kleine amplitudeoffset wanneer het basislijnfilter (0,5 Hz) is ingeschakeld. Deze vereisten worden niet beïnvloed door andere combinaties van in- of uitgeschakelde filters. Filterselecties hebben geen invloed op metingen die worden uitgevoerd door het optionele interpretatieprogramma.

15 11 2 Installatie De patiëntkabel aansluiten WAARSCHUWING Geleidende onderdelen van de patiëntkabel, de elektroden of de verbindingen van bijbehorende toegepaste onderdelen die bestand zijn tegen defibrillatie, waaronder de nulgeleider van de patiëntkabel en de elektroden, mogen niet in contact komen met andere geleidende onderdelen, zoals de aarding. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, met risico op elektrische schokken voor patiënten en schade aan het apparaat. WAARSCHUWING Om letsel bij de patiënt of schade aan het apparaat te voorkomen, mogen patiëntafleidingen nooit in een ander apparaat of een wandcontactdoos worden gestoken. Let op Tijdens defibrillatie moeten de patiëntkabel en de afleidingen altijd op de juiste wijze worden geplaatst. De aangesloten afleidingen kunnen anders beschadigd raken.

16 12 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Het thermische papier plaatsen De elektrocardiograaf drukt af op thermisch papier met z-vouw of op thermische papierrollen. Bewaar het papier op een koele, droge en donkere plaats. Stel het papier niet bloot aan fel licht of UV-stralen. Vermijd contact van het papier met oplosmiddelen, lijmproducten of vloeibare reinigingsmiddelen. Bewaar het papier niet bij vinylproducten, plastics of krimpverpakkingen. Het thermische papier met z-vouw plaatsen 1 b a a b

17 Gebruiksaanwijzing Installatie 13 Een rol thermisch papier plaatsen 1 b a a b

18 14 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf De elektrocardiograaf aansluiten op de stroomvoorziening De elektrocardiograaf werkt op netvoeding of batterijen. Sluit de elektrocardiograaf zo vaak mogelijk aan op de netvoeding, zodat de ingebouwde lader de batterij kan opladen. Wanneer de elektrocardiograaf op de netvoeding is aangesloten, kunt u deze altijd gebruiken, ongeacht de status van de batterij. WAARSCHUWING Wanneer u netvoeding gebruikt, moet u de elektrocardiograaf altijd aansluiten op een voor ziekenhuizen geschikte wandcontactdoos, om het risico op elektrische schokken te vermijden. WAARSCHUWING Wanneer u twijfels hebt over de aarding in het gebouw, kunt u het apparaat beter met de batterij gebruiken, om het risico op elektrische schokken te vermijden. Het apparaat in- en uitschakelen Druk op. Indicatielampje netvoeding Indicatielampje batterij

19 Gebruiksaanwijzing Installatie 15 Informatie over het menu Het menu geeft toegang tot opgeslagen tests van patiënten, instellingen en onderhoudsfuncties. U kunt het menu vanuit elk hoofdscherm openen door de menuknop aan te raken. Menu (CP 50 Plus-voorbeeld)

20 16 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf De instellingen weergeven of wijzigen Er zijn drie typen instellingen beschikbaar: De ECG-instellingen, waarmee u de inhoud en opmaak van uw rapporten kunt regelen. Bij het CP 50 Plus-model zijn dit onder meer instellingen voor een tweede rapportopmaak (Autom. rapport 2), aanpasbare velden met patiëntgegevens en opties voor automatisch opslaan. De Systeeminstellingen, waarmee u het hele apparaat kunt instellen. De Beveiligingsinstellingen, waarmee u gebruikersaanmeldingen en het controlepad kunt regelen. Ga als volgt te werk om de instellingen te bekijken of te wijzigen: 1. Raak de menuknop aan. 2. Raak Instellingen > ECG of Systeem of Beveiliging aan. 3. Breng de gewenste wijzigingen aan. De apparaatinformatie bekijken U kunt op twee plaatsen de apparaatinformatie bekijken: Op het scherm Info. Daarin worden het modelnummer, het serienummer, softwareversies, het RAM-gebruik en de beschikbare NEN vermeld. Op het scherm Upgrade, waarin de geïnstalleerde opties worden vermeld. Ga als volgt te werk om de apparaatinformatie te bekijken: 1. Raak de menuknop aan. 2. Raak Instellingen > Systeem > Info of Upgrade aan.

21 Gebruiksaanwijzing Installatie 17 Controleren of het apparaat goed werkt Als u zeker wilt zijn dat de testgegevens nauwkeurig zijn, controleert u de goede werking van de elektrocardiograaf voordat deze voor het eerst bij patiënten wordt gebruikt. Herhaal deze test eenmaal per jaar. Ga als volgt te werk om te controleren of het apparaat goed werkt: 1. Gebruik een ECG-simulator voor het maken en afdrukken van een standaard ECG met 12 afleidingen met een bekende amplitude en snelheid. 2. De volgende aanwijzingen geven aan of het apparaat goed werkt: Het afdrukken moet een donker en gelijkmatig resultaat opleveren. Er mogen geen inktpunten van de printkop ontbreken (geen onderbrekingen in het afdrukken waardoor horizontale strepen ontstaan). Het thermische papier moet tijdens het afdrukken probleemloos en constant worden doorgevoerd. De golfvormen mogen geen vervorming of overmatige ruis vertonen. De amplitude en snelheid van de golfvormen moeten overeenkomen met de ingevoerde waarden van de ECG-simulator. Het thermische papier met z-vouw moet stoppen wanneer de perforaties zich bij de afscheurrand bevinden, wat duidt op een goede werking van de positiesensor. 3. Neem bij twijfel over de goede werking contact op met de technische ondersteuning van Welch Allyn.

22 18 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf Een externe USB-printer aansluiten (optioneel, alleen voor de CP 50 Plus) U kunt een CP 50 Plus-elektrocardiograaf aansluiten op een externe printer. Het moet hierbij wel om een inkjet- of laserprinter met USB-aansluiting gaan die PCL (Printer Control Language) ondersteunt. U hebt hier geen speciale software bij nodig. Op de externe printer worden Autom. ECG-rapporten afgedrukt, altijd in zwart-wit. (Ritme-ECG s worden altijd afgedrukt op de interne printer.) Kabels langer dan drie meter zijn niet gecontroleerd op gebruik met de elektrocardiograaf. Gebruik geen kabels die langer zijn dan drie meter. Aansluiten op een externe USB-printer 1. Steek een van de uiteinden van een USB-kabel in de USB-aansluiting van de printer en het andere uiteinde in de USB-aansluiting van de ECG. 2. Schakel de externe printer in. a. Raak de menuknop aan. b. Raak Instellingen > ECG > Autom. rapport 1 of Autom. rapport 2 aan. c. Selecteer Extern bij Printer.

23 Gebruiksaanwijzing Installatie 19 Een CardioPerfect-werkstation aansluiten (optioneel, alleen voor CP 50 Plus) Gebruik een USB-kabel of een ethernetkabel om een CP 50 Plus-elektrocardiograaf aan te sluiten op een Welch Allyn CardioPerfect-werkstation. Vervolgens kunt u met de elektrocardiograaf het volgende doen: ECG-tests verzenden naar het werkstation; patiëntgegevens zoeken in de database van het werkstation. Kabels langer dan drie meter zijn niet gecontroleerd op gebruik met de elektrocardiograaf. Gebruik geen kabels die langer zijn dan drie meter. Een werkstation aansluiten via een USB-kabel Sluit de elektrocardiograaf aan op een van de USB-poorten van het werkstation. U hebt hier geen speciale softwareconfiguratie voor nodig. De elektrocardiograaf is klaar voor gebruik. Een netwerkwerkstation aansluiten via een ethernetkabel 1. Sluit de elektrocardiograaf aan op hetzelfde netwerk als het werkstation. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u hulp nodig hebt. WAARSCHUWING Sluit de ethernetkabels aan op apparatuur in slechts één gebouw om de kans op brand en elektrische schokken te beperken. Ethernetkabels tussen apparaten in diverse gebouwen verhogen de kans op brand of elektrische schokken, tenzij glasvezelkabels of bliksemafleiders zijn geïnstalleerd of andere veiligheidsmaatregelen zijn genomen. 2. Ga naar het scherm met CP 50-verbindingen. a. Raak de menuknop aan. b. Raak Instellingen > Systeem > Netwerk aan.

24 20 Installatie Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf 3. Vul de velden in. Als DHCP voor het netwerk is ingeschakeld, schakelt u het selectievakje DHCP in. Als DHCP niet is ingeschakeld, vult u de velden in voor het statische IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway. 4. Raak Test aan. 5. Maak verbinding met het netwerk. a. Typ het IP-adres van de host in het veld Hostadres. b. Raak Ping-test aan. De elektrocardiograaf verzendt een ping-opdracht naar de host. c. Raak Servertest aan. De elektrocardiograaf maakt verbinding met de server. De elektrocardiograaf is gereed voor communicatie met het werkstation. (Zie voor het instellen van het werkstation de instructies die zijn geleverd bij de software voor aansluiting van het werkstation.)

25 21 3 ECG-tests De afleidingen op de patiënt aansluiten TXT ID (Do not translate.) Een juiste aansluiting van de afleidingen is van belang voor een geslaagd ECG. De meeste problemen met ECG s worden veroorzaakt door elektroden die slecht contact maken en loszittende afleidingen. Voer de lokale procedures uit voor het aansluiten van de afleidingen op de patiënt. Hieronder vindt u enkele algemene richtlijnen. WAARSCHUWING Elektroden kunnen allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg altijd de aanwijzingen van de fabrikant om dergelijke reacties te voorkomen. Ga als volgt te werk om de afleidingen op de patiënt aan te sluiten: 1. Bereid de patiënt voor. Beschrijf de procedure. Leg uit waarom het belangrijk is dat de patiënt tijdens de test niet beweegt. (Beweging kan artefacten veroorzaken.) Controleer of de patiënt comfortabel, warm en ontspannen ligt. (Rillen kan artefacten veroorzaken.) Zorg dat het hoofd van de patiënt iets hoger ligt dan het hart en de benen. GRAPHIC ID (Do not translate.) TXT ID (Do not translate.) 2. Bepaal de plaats van de elektroden. (Zie het schema met elektrodenlocaties.) Kies vlakke gebieden uit. Bevestig de elektroden niet op vetophopingen, botten en grote spieren. 3. Prepareer de elektrodenlocaties. Scheer overtollig haar weg of gebruik klemmen. Reinig de huid zorgvuldig en wrijf de huid zachtjes droog. U kunt water en zeep, isopropylalcohol of huidpreparatiepads gebruiken.

26 22 ECG-tests Welch Allyn CP 50 rust-elektrocardiograaf 4. Sluit de elektroden aan op de afleidingsdraden. 5. Plaats de elektroden op de patiënt. TXT ID (Do not translate) TXT ID (Do not translate) Voorbeelden van elektroden, van links naar rechts: armklem (herbruikbaar), Welsh cup (herbruikbaar), tabelektrode (eenmalig gebruik), bewakingselektrode (eenmalig gebruik). Bij herbruikbare elektroden: Breng elektrodenpasta, -gel of -crème aan op een gebied ter grootte van de elektrode, zeker niet groter. Bevestig de arm- en beenklemmen. Plaats de Welsh cup-elektroden (zuigelektroden) op de borst van de patiënt. Bij wegwerptabelektroden: Plaats de elektrodentab tussen de klemmen van de connector. Houd daarbij de tab vlak. Controleer of het metalen deel van de connector in contact komt met de huidzijde van de elektrodentab. Bij alle wegwerpelektroden: Trek voorzichtig aan de connector om te controleren of de afleiding goed is bevestigd. Als de elektrode loslaat, vervangt u de elektrode. Als de connector loslaat, bevestigt u deze opnieuw.

CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf

CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf 1 CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf met 12 afleidingen Beknopte handleiding De elektrocardiograaf aansluiten op de stroomvoorziening De elektrocardiograaf kan werken op wisselstroom of batterijvoeding.

Nadere informatie

CP 150 Rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Beknopte handleiding

CP 150 Rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Beknopte handleiding CP 150 Rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Beknopte handleiding 2013 Welch Allyn, Inc. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven, mag de koper

Nadere informatie

CP 150 Rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 150 Rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 150 Rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing 2013 Welch Allyn, Inc. Ter ondersteuning van het beoogde gebruik van het product dat in deze publicatie wordt beschreven, mag de koper

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Nokia Lader- en Datakabel CA-126

Nokia Lader- en Datakabel CA-126 Nokia Lader- en Datakabel CA-126 NEDERLANDS Via deze kabel kunt u gegevens synchroniseren en overdragen tussen een compatibele pc en een Nokia-apparaat. U kunt de kabel ook gebruiken om tegelijkertijd

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBA3110/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBA3110/00 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Let op waarschuwingen. Volg

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Welkom! In deze beknopte gebruiksaanwijzing wordt uw USB-modem beschreven, wordt informatie gegeven over hoe u de beheerparameters kunt instellen en hoe u helpinformatie op de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair krijgt iedere Rainbow RainJet een serienummer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-70202 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

KR21E EY CHAIN REMOTE

KR21E EY CHAIN REMOTE KR21E EY CHAIN REMOTE KEY CHAIN REMOTE GEBRUIKSAANWIJZING 20484/20120530 KR21E TM REMOTE CONTROL ALL RIGHTS RESERVED MARMITEK 2 MARMITEK GEBRUIKSAANWIJZING KR21E AFSTANDSBEDIENING VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf. afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf. afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing 2013 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Voordat je begint Zorg ervoor dat de Nest Heat Link al is geïnstalleerd. Pak het netsnoer

Nadere informatie

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS

TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS TAD-90032MK2 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Digitale alcoholtester met klok Art. nr. 25037 Gebruiksaanwijzing

Digitale alcoholtester met klok Art. nr. 25037 Gebruiksaanwijzing Digitale alcoholtester met klok Art. nr. 25037 Gebruiksaanwijzing Referentie BAC: Alcoholpromillage BrAC: Ademalcoholconcentratie 0,030% BAC---verwijst 0,03 g alcohol in 100ml bloed 0,300% BAC---verwijst

Nadere informatie

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding Kingfisher GPS track & trace Beknopte gebruikershandleiding Wij willen u hartelijk bedanken voor het aanschaffen van een FALCC Kingfisher. De Falcc Kingfisher is een zeer uitgebreid systeem. Deze beknopte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

Geïsoleerde USB-lader met dubbele poort

Geïsoleerde USB-lader met dubbele poort Gebruikers- en installatiehandleiding NL Geïsoleerde USB-lader met dubbele poort 3A R-net-kabel P010-61 3A DX-kabel P010-62 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website:

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PIONEER AVIC-S1. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PIONEER AVIC-S1 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm handleiding LCD-kleurenbeeldscherm VEILIGHEIDSSYMBOLEN In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door. WAARSCHUWING

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Joystick Interface Omni-DX

Joystick Interface Omni-DX Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick Interface Omni-DX P002-31 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com Telefoon:

Nadere informatie

Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tel.: +353 46 90 67700 Fax: +353 46 90 67754 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico aan voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Latitude

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-10172MK3 DUTCH / NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Dank u voor uw keuze voor de S9 draadloze module. Bij gebruik met ResMed S9- apparaten in de thuisomgeving verzendt de S9 draadloze

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Tele Radio PANTHER. Instructies voor eindgebruiker PN-RX-MX9 (PN-R8-3), PN-RX-MXX14 (PN-R8-13), PN-RX-MXX19 (PN-R8-7), PN-TX-MX8 (PN-T7-2)

Tele Radio PANTHER. Instructies voor eindgebruiker PN-RX-MX9 (PN-R8-3), PN-RX-MXX14 (PN-R8-13), PN-RX-MXX19 (PN-R8-7), PN-TX-MX8 (PN-T7-2) Tele Radio PANTHER Instructies voor eindgebruiker PN-RX-MX9 (PN-R8-3), PN-RX-MXX14 (PN-R8-13), PN-RX-MXX19 (PN-R8-7), PN-TX-MX8 (PN-T7-2) TAAL: Nederlands (vertaling uit het Engels) IM-PN-ED005-A07-NL

Nadere informatie