Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pagina 2-3) en BELANGRIJKE INFORMATIE aandachtig te lezen. Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over het juiste gebruik van het apparaat. Verder verdient het aanbeveling om deze handleiding eerst volledig door te lezen, zodat u volledig op de hoogte bent van alle verschillende mogelijkheden, welke deze nieuwe unit biedt. Bewaar deze handleiding goed, zodat u desgewenst het één en ander nog eens kunt nakijken. Voornaamste kenmerken Eenvoudige bediening net zoals een effectpedaal Ieder effect heeft zijn eigen regelknop. Simpele bediening net als een effectpedaal, waardoor u direct uw geluid kunt wijzigen. Krachtige COSM Drive Sound Door de originele COSM modelering technologie van Roland staat een uitgebreid scala aan distortion effecten ter beschikking van klassieke vintage geluiden tot originele distortion. COSM(Composite Object Sound Modeling) Composite Object Sound Modeling(COSM) is Roland s innovatieve en krachtige geluidsmodelering technologie. COSM analyseert de vele factoren die het oorspronkelijke geluid, zoals de elektrische en fysieke karakteristieken van het origineel en vormt een digitaal model, dat hetzelfde geluid kan reproduceren. Multifunctioneel expressiepedaal De ME-50 is uitgevoerd met een expressiepedaal, waarmee zes verschillende gespecialiseerde pedaaleffecten uitgevoerd kunnen worden. Ook kan naar een volumepedaal overgeschakeld worden. Geheugenfunctie U kunt tot 30 gecreëerde geluiden opslaan. In de Memory Mode kunt u ook met de pedalen de opgeslagen geluiden direct oproepen. AUX IN aansluiting Door de AUX IN aansluiting kunt u makkelijk meespelen met CD s, MD s en andere geluidsbronnen. Batterijvoeding De ME-50 kan op twee manieren gevoed worden, door 6 AA batterijen of door een apart verkrijgbare adapter. Copyright 2003 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van BOSS CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

2 HET HET APPARAAT APPARAAT OP OP EEN EEN VEILIGE VEILIGE MANIER MANIER GEBRUIKEN GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wordt gebruikt bij instructies waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van overlijden of zwaar letsel, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. Wordt gebruikt bij instructies waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van letsel of materiële schade, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten, die ten aanzien van het huis en al het aanwezige meubilair, en tevens aan huisdieren kunnen optreden. NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het teken dat zich binnen de driehoek bevindt. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt. Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen die nooit verplaatst mogen worden (verboden). De specifieke handeling die niet uitgevoerd mag worden, wordt aangegeven door het symbool dat zich binnen de cirkel bevindt. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit uit elkaar gehaald mag worden. Het wijst de gebruiker op onderdelen die verwijderd moeten worden. De specifieke handeling die uitgevoerd moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel aangegeven. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. WAARSCHUWING 001 Lees de onderstaande instructies en de gebruikershandleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt. 002c Open het apparaat niet, en pas geen interne modificaties toe. Dit geldt tevens voor de AC adapter. 003 Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe specifieke instructies in de handleiding staan.) Ga voor alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkende Roland distributeur, die u op de Informatie pagina kunt vinden. 004 Gebruik of berg het apparaat nooit op, op plaatsen die: aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende apparatuur; of die vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of natte vloeren hebben; of die aan regen worden blootgesteld; of die stoffig zijn; of dieaan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn. 007 Zorg ervoor dat het toestel steeds waterpas en stabiel staat. Plaats het nooit op een wankel statief of op een hellend oppervlak. WAARSCHUWING 001 Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde adapter. Tevens controleert u of het voltage bij installatie overeenkomt met het ingangsvoltage, aangegeven op de behuizing van de adapter. Andere adapters kunnen van een andere polariteit gebruikmaken of zijn op een ander voltage ontworpen, zodat gebruik daarvan tot schade, storingen of elektrische schok kan leiden. 011 Beschadig het elektrische snoer niet. Buig het niet overmatig, ga er niet op staan, plaats er geen zware voorwerpen op, enz. Gebruik nooit een beschadigd snoer; dit kan elektrocutie of brand veroorzaken! 010 Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie met koptelefoon of luidsprekers kan geluidsniveaus produceren die in staat zijn permanent gehoorsverlies te veroorzaken. Werk nooit lange tijd achter elkaar op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Wanneer u een bepaalde mate van gehoorsverlies of een piep in de oren bemerkt, moet u het apparaat direct uitzetten, en een oorarts consulteren. 011 Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen. 2

3 012c WAARSCHUWING 001 Zet direct de stroom uit, haal de adapter uit het stopcontact, en breng het apparaat voor onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum (zie de Informatie pagina ), als: de adapter, het netsnoer of de stekker beschadigd is; of als er rook of een ongewone geur optreedt; of er objecten of vloeistof in terecht zijn gekomen; of het apparaat in de regen heeft gestaan (of op een andere manier nat is geworden); of het apparaat niet normaal lijkt te werken of een opmerkelijke verandering tijdens uitvoering vertoont. 013 In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is de regels, die essentieel voor een veilige bediening van het apparaat zijn, op te volgen. 014 Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) 015 Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact waar een buitensporig aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren de totale kracht die door alle apparaten die u op het stopcontact waar het verlengsnoer zich in bevindt heeft aangesloten, mag nooit de kracht classificatie (watts/ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van het snoer verhit raken, en uiteindelijk smelten. 016 Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de Informatie pagina. 019 Batterijen dienen niet te worden opgeladen, verhit, uit elkaar worden gehaald of in vuur of water te worden gegooid. VOORZICHTIG 101b Het apparaat en de adapter dienen op een zodanige wijze geplaatst te worden, dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar is. 102c Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit apparaat word gestoken of eruit wordt gehaald, houdt u deze altijd bij de stekker zelf vast. 103b VOORZICHTIG Een opeenhoping van stof tussen de adapter en de stroomuitgang kan leiden tot verminderde isolatie, waardoor brand veroorzaakt kan worden. Veeg dit soort stof van tijd tot tijd met een droge doek weg. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden, haalt u de stekker uit het stopcontact. 104 Probeer het in elkaar verwikkeld raken van snoeren en kabels te voorkomen. Tevens zouden alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen geplaatst moeten worden. 106 Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er geen zware objecten op. 107d Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit apparaat word gestoken of eruit wordt gehaald, mogen uw handen nooit nat zijn. 108b Voordat u dit apparaat verplaatst, haalt u de stekker uit het stopcontact, en haalt u alle snoeren van externe apparaten los. 109b Voordat u het apparaat schoonmaakt, zet u de stroom uit en trekt u de stekker uit het stopcontact 110b Wanneer er in uw omgeving onweer wordt verwacht, haalt u de stekker uit het stopcontact Batterijen kunnen bij onzorgvuldig gebruik gaan lekken of zelfs exploderen, waardoor schade of een ongeluk wordt veroorzaakt. Voor uw eigen veiligheid neemt u de volgende voorzorgsmaatregelen (p.6): Volg de plaatsingsinstructies, zoals aangegeven voor batterijen, en kies voor de juiste polariteit. Vermeng geen oude met nieuwe batterijen, noch verschillende soorten of merken. Als het apparaat voorlopig niet meer gebruikt wordt, verwijdert u de batterijen. Mocht één of meerdere batterijen gaan lekken, verwijder de uitgelekte resten met een papieren of een zacht doekje in het batterij compartiment. Plaats hierna nieuwe batterijen. Om beschadiging van uw huid te voorkomen, zorgt u dat de gelekte resten niet met uw huid in aanraking komt, en vooral niet in uw ogen! Mocht dit wel voorkomen, gebruik dan water om het snel te verwijderen. Plaats batterijen nooit met metalen objecten, zoals pennen, halskettingen, haarspelden, etc. samen. 112 Gebruikte batterijen moet u volgens de voorschriften in uw regio verwijderen of vernietigen. 3

4 BELANGRIJKE INFORMATIE Lees en gebruik de volgende punten als aanvulling naast HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN op pagina 2 en 3. Stroomvoorziening: het gebruik van een batterij Sluit het apparaat niet aan op stroom, waarop apparaten die lijnbrom veroorzaken zijn aangesloten, zoals motoren en dimmers. Bij langdurig gebruik wordt de adapter warm. Dit is normaal en u hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Het gebruik van een adapter wordt aanbevolen vanwege het relatief hoge stroomverbruik van het apparaat. Mocht u batterijvoeding prefereren, gebruik dan alkaline batterijen. Schakel altijd het apparaat uit, en ontkoppel andere eventueel aangesloten apparatuur, voordat u batterijen plaatst of vervangt. Hierdoor voorkomt u mogelijk verkeerd functioneren en/of beschadiging van luidsprekers of andere apparaten. Het apparaat wordt inclusief batterijen geleverd, maar de levensduur hiervan is beperkt, omdat deze alleen bedoeld zijn voor testdoeleinden. Voordat u andere apparaten aansluit, dient u deze allen uit te schakelen. Hierdoor wordt mogelijk verkeerd functioneren en/of beschadiging van luidsprekers of andere apparaten voorkomen. Plaatsing Bij gebruik van het apparaat in de directe nabijheid van eindversterkers (of andere toestellen met een grote voedingstransformator) kan brom veroorzaken. Om dit probleem op te lossen, dient u de ME-50 te draaien of op verdere afstand van de bromveroorzaker te plaatsen. Dit apparaat kan storing op radio - en televisie ontvangst geven. Gebruik dit toestel dus niet de in de directe nabijheid van dergelijke ontvangers. Er kan ruis ontstaan als draadloze communicatie apparatuur, zoals telefoons, gebruikt wordt in de directe nabijheid van dit apparaat. Deze ruis kan zich voordoen bij het bellen, de telefoon opnemen of tijdens het voeren van een gesprek. Mocht dit probleem zich voordoen, dient u de draadloze apparatuur op een grotere afstand te plaatsen of uit te schakelen. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet dichtbij toestellen, die warmte uitstralen, laat het niet achter in een gesloten voertuig of iets anders waar extreme temperaturen kunnen ontstaan. Overmatige hitte kan misvorming of verkleuring van het apparaat veroorzaken. Onderhoud Gebruik voor de dagelijkse reiniging een zachte, droge of lichtbevochtigde doek. Hardnekkig vuil kunt u verwijderen door middel van een licht, niet schurend reinigingsmiddel. Maar zorg ervoor, dat u het apparaat daarna grondig met een zachte droge doek afveegt. Gebruik nooit benzine, verdunner, alcohol of andere agressieve vloeistoffen ten einde een mogelijke verkleuring en/of misvormingen te voorkomen. Aanvullende voorzorgen Denk erom dat de geheugeninhoud onherroepelijk verloren kan gaan door verkeerd functioneren of onjuiste bediening van het apparaat. Om uzelf te beschermen tegen risico belangrijke gegevens te verliezen, bevelen wij u aan om periodiek een reserve kopie te maken van belangrijke gegevens. Helaas is het misschien onmogelijk om de gegevens, die u opgeslagen had, te herstellen, nadat deze verloren waren gegaan. Roland Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid mocht een dergelijk gegevensverlies plaatsvinden. Gebruik de drukknoppen, schuifpotmeters, andere regelaar, uitgangen en connectors van het apparaat met redelijke zorgvuldigheid. Ruw gebruik kan een verkeerde werking veroorzaken. Als u kabels aansluit of ontkoppelt dient u hiervoor altijd de stekker te gebruiken, en nooit aan de kabels te trekken. Hierdoor zult u kortsluiting of kabelbeschadiging voorkomen. Om burengerucht te voorkomen verdient het aanbeveling om geluidsniveau van het apparaat binnen redelijk normen te houden. U kunt een koptelefoon gebruiken, zodat u anderen geen geluidsoverlast bezorgt (vooral s avonds laat). Indien u het apparaat moet vervoeren, gebruik dan de originele verpakking inclusief de opvulstukken. Zoniet dient u een gelijkwaardige verpakking te gebruiken. Gebruik Roland kabel om verbindingen te maken. Indien u kabels van een ander merk mocht gebruiken, dient u de volgende voorzorgen in acht te nemen: Sommige verbindingskabels hebben ingebouwde weerstanden, maar het verdient aanbeveling om deze niet voor dit apparaat toe te passen. Het gebruik van dergelijk kabels kan extreem lage geluidsniveau s veroorzaken. Neem contact op met de kabelfabrikant voor meer informatie over de kabelspecificaties. Diefstal beveiliging ( ) 4

5 Inhoud APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN... 2 BELANGRIJKE INFORMATIE... 4 Geluiden produceren... 6 Plaatsing van de batterijen... 6 De aansluitingen... 6 Het inschakelen van stroom... 7 Aanpassing van het Volume... 7 Het uitschakelen van stroom... 7 Het gebruik van de effecten... 8 De effect koppeling volgorde... 8 TONE MODIFY (Klank aanpassing)... 9 Afstandsbediening voor de TONE MODIFY aan en uit functie met een voetschakelaar... 9 COMPRESSOR Het op een afstand bedienen van de COMPRESSOR door middel van een voetschakelaar OVERDRIVE/DISTORTION MODULATION Het synchroniseren van een effect op het speltempo DELAY (Echo) Het synchroniseren van een Delay op het speltempo Het gebruik van de HOLD functie NS (Ruis Onderdrukker) REVERB Pedal Het gebruik als volumepedaal Het gebruik als expressiepedaal Opslaan en terugroepen van gecreëerde geluiden (Memory Mode) Omschakeling tussen Manual en Memory Mode Over de patch Schrijf Procedure Het oproepen en gebruiken van opgeslagen geluiden (Patch wijziging) Kiezen van een Nummer Kiezen van een Bank Bank selectie met de voetschakelaar Let op bij het gebruik van de Memory Mode Over geluidsveranderingen Over de Tempo instellingen Over DELAY HOLD DELAY TAP Wijziging van de Patch instellingen (Patch Edit Mode) Nuttige functies Het stemmen van de gitaar (Tuner) Meespelen met CD s en MD s (AUX IN) Appendix Herstel van de fabrieks-instellingen in de ME-50 (Factory Reset) Instelling van het expressiepedaal Problemen oplossen Specificaties Patch (Effectprogramma) lijst Fabrieksinstellingen Blanco overzicht Index Druk afspraken in deze handleiding Woorden tussen haakjes [ ] verwijzen naar paneelknoppen. (Voorbeeld) [VARIATION]: VARIATION knop [WRITE]: WRITE knop (p. **) verwijst naar een referentie pagina.. 5

6 Geluiden produceren Plaatsing van de batterijen * Het apparaat wordt inclusief batterijen geleverd, maar de levensduur hiervan is beperkt, omdat deze alleen bedoeld zijn voor testdoeleinden. Plaats de meegeleverde batterij zoals in de afbeelding aangegeven is. Let hierbij op de juiste polariteit van de batterijen. fig.0010 De aansluitingen De ME-50 heeft geen ingebouwde versterker of luidsprekers. Om het geluid van de ME-50 te beluisteren, moet deze aangesloten worden op een gitaarversterker, een stereo koptelefoon of een andere geluidsbron. * Om een verkeerde werking of beschadiging van luidsprekers of andere apparaten te voorkomen, moet het volume dichtgedraaid en de stroom van alle apparaten uitgeschakeld worden, voordat er verbindingen toto stand komen. fig.0020 Elektrische Gitaar Stereo koptelefoon Adapter (PSA serie optioneel) CD/MD speler, etc. Voordat u het apparaat omdraait, verdient het aanbeveling om een stapel kranten of tijdschriften onder de vier hoeken hiervan te plaatsen ten einde beschadiging van knoppen en regelaars te voorkomen. Ook dient het apparaat zodanig geplaatst te worden, dat beschadiging van knoppen of regelaars niet kan plaatsvinden. Als u het apparaat omdraait, doe dit dan met zorg, zodat het niet kan vallen of verkeerd kan terecht komen. Let erop dat de + en de - polen van de batterijen juist zijn geplaatst. Als de batterijen leeg raken, dooft de POWER indicator geleidelijk. Wanneer dit gebeurt, dient u de batterijen te vervangen. Wanneer u batterijen vervangt, gebruikt u zes AA types. Vermijd het gebruik van nieuwe batterijen samen met oude batterijen. Ook wordt het gebruik van verschillende batterijen afgeraden; dit kan batterij lekkage veroorzaken. Bij continu gebruik met batterijvoeding bedraagt de levensduu met alkaline batterijen ongeveer 12 uur en met gewone batterijen ongeveer 3,5 uur. fig.0040 Gitaarversterker Om onvoorziene stroomonderbrekingen te voorkomen, dus als de plug er per ongeluk uitgetrokken wordt, moet u het aansluitsnoer met de snoerhaak vastzetten, zoals aangegeven in onderstaande illustratie. Bij mono gebruik dient de kabel alleen op de uitgang OUTPUT L (MONO) aangesloten te worden. Gebruik geen kabel met ingebouwde weerstand om de CD of MD spelers op de AUX IN ingang aan te sluiten. Als u de LINE/PHONES uitgang gebruikt, geeft de ingebouwde gitaarversterker simulator u een indrukwekkend gitaargeluid, zelfs door de koptelefoon. 6

7 Geluiden produceren fig.0030 Met een speciale kabel (de optionele PCS-31) kan het uitgangssignaal vanaf de LINE/PHONES aansluiting naar andere apparatuur, zoals een mixer, gestuurd worden. Als een mono kabel gebruikt wordt, zal alleen het uitgangssignaal van het linker kanaal hoorbaar zijn. fig.0050 * Wordt het MASTER LEVEL teveel verhoogd, ontstaat de kans op vervorming. Wit (L) PCS-31 Rood (R) * Wanneer alle effecten uitgeschakeld zijn, is het in - en uitgangssignaal gelijk, mits de MASTER LEVEL knop in de middenpositie staat. * Voor iedere Patch wordt de positie van de MASTER LEVEL knop in het geheugen vastgelegd. Er is geen geluid aanwezig/ het volume is te gering Het inschakelen van stroom Nadat benodigde verbindingen gemaakt zijn, kunnen de diverse apparaten in de onderstaande volgorde ingeschakeld worden. Doet u dit in de verkeerde volgorde, dan riskeert u het onjuist functioneren en/of schade aan luidsprekers of andere apparatuur. 1. (CD/MD speler) 2. ME-50 fig.0041 Zijn de verbindingen met andere apparaten correct uitgevoerd? Controleer de verbindingen opnieuw. Is het volume te gering? Controleer het volumeniveau van de aangesloten versterker of mixer. Kunt u geluid door de koptelefoon horen? Als u geluid hoort, kan er kortsluiting zijn in de verbindingskabel met de versterker of een ander apparaat. Controleer de verbindingskabels en de externe apparatuur opnieuw. Is het geluidsniveau lager door het expressiepedaal? Er gaat geen signaal naar de uitgang wanneer het expressiepedaal geprogrammeerd is voor volume regeling en in de opwaardse stand staat (pagina 19). Bevindt de ME-50 zich in de Tuner stand (pagina 24)? De uitgang wordt in de Tuner stand uitgeschakeld. 3. Gitaarversterker/Stereo etc. * Verhoog het volume van versterkers en andere apparatuur pas nadat alle verbindingen gemaakt zijn, en de aangesloten apparatuur ingeschakeld is. * Dit apparaat is voorzien van een beveiligingscircuit. Een korte interval (enige seconden) na inschakeling is gebruikelij voordat het apparaat normaal zal functioneren. Aanpassing van het Volume Pas het volume van de ME-50 aan met de MASTER LEVEL knop. Wordt een kabel met weerstand gebruikt om de CD of MD speler met de AUX IN te verbinden? Het gebruik van een kabel met een weerstand kan de oorzaak zijn van een matig signaal. Het uitschakelen van stroom 1. Draai het volume van de ME-50, en eventueel daaraan gekoppelde apparatuur, terug. 2. Schakel de gitaarversterker/stereo/multitrack recorder, etc. uit. 3. Schakel de ME-50 uit. 7

8 Het gebruik van de effecten Wanneer de stroom ingeschakeld wordt, gaat de ME-50 altijd naar de Manual stand en worden OVERDRIVE/DISTORTION, MODULATION en DELAY uitgeschakeld. * Wanneer DELAY TYPE is ingesteld op HOLD gaat de DELAY indicator branden, en de DELAY pedaal indicator flitst met een vaste interval, hetgeen aangeeft dat Recording Standby is uitgeschakeld. Alle productnamen die in dit document genoemd worden, zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Deze bedrijven zijn op geen enkele wijze verbonden met BOSS en hebben geen licentie verstrekt of autorisatie gegeven voor de BOSS ME-50. Hun merken zijn slechts gebruikt om aan te geven wiens geluid door de BOSS ME-50 gesimuleerd wordt. De effect koppeling volgorde De ME-50 kiest automatisch de meest optimale koppelingsvolgorde, afhankelijk van het effect, dat met het expressiepedaal geselecteerd is (zie pagina 19). fig.0060 Wanneer WAH, RING MOD, + 1 OCTAVE OF 1 OCTAVE wordt geselecteerd: TONE MODIFY EXPRESSION COMPRESSOR OVERDRIVE / DISTORTION NS VOLUME (PEDAL) MODULATION DELAY REVERB fig.0070 Als RESONANCE en VOICE zijn gekozen: TONE MODIFY COMPRESSOR OVERDRIVE / DISTORTION EXPRESSION NS VOLUME (PEDAL) MODULATION DELAY REVERB Bij het MODULATION type TREMOLO of UNI-V wordt MODULATION voor OVERDRIVE/DISTORTION geplaatst. (Voorbeeld) EXPRESSION : WAH, MODULATION, TREMOLO fig.0080 TONE MODIFY WAH (EXPRESSION) COMPRESSOR TREMOLO (MODULATION) OVERDRIVE / DISTORTION NS VOLUME (PEDAL) DELAY REVERB 8

9 Het gebruik van de effecten TONE MODIFY (Klank aanpassing) fig.0090 TONE MODIFY Indicator ACOUSTIC Wijzigt het geluid van een elektrische gitaar in dat van een akoestische gitaar Dit effect wijzigt de klank van de aangesloten gitaar. TYPE knop OFF Het geluid wordt ongewijzigd doorgegeven. * In de stand OFF staat de TONE MODIFY indicator uit. Afstandsbediening voor de TONE MODIFY aan en uit functie met een voetschakelaar Wanneer een voetschakelaar (de optionele FS-5U) aangesloten wordt op de FOOT SW aansluiting aan de achterzijde van de ME-50, kunt u deze gebruiken om de TONE MODIFY functie in en uit te schakelen. fig.0100 FAT Een vette toon met een geaccentueerde mid range PRESENCE Een heldere toon met een geaccentueerde high- mid range MILD Een milde toon met teruggenomen hoog TIGHT Een toon met afgesneden lage frequenties ENHANCE Een toon met geaccentueerde hoge frequenties S H Verandert het enkelspoel element geluid in een humbucker klank Stel de polariteit schakelaar in zoals hieronder aangegeven * Als u zich in de MEMORY functie bevindt, wordt de bank functie geblokkeerd (zie pagina 22). Als u een speciale kabel gebruikt (de optionele PCS-31) kunt u twee voetschakelaars op FOOT SW uitgang aansluiten, één voor de TONE MODIFY aan/uit functie en de andere voor COMPRESSOR aan en uit (zie pagina 10). H S Wijzigt de toon van een humbucker pickup in het geluid van twee enkel poel elementen H HF Verandert het geluid van een humbucker element in de toon van één enkelspoel element HOLLOW Voegt een kast resonantie toe, waardoor het geluid van een semi-akoestische gitaar gecreëerd wordt 9

10 Het gebruik van de effecten COMPRESSOR fig.0110 COMPRESSOR Indicator Het op een afstand bedienen van de COMPRESSOR door middel van een voetschakelaar Dit effect biedt u een lange sustain ongeacht de sterkte van het ingangssignaal. Tevens kunt u dit effect als limiter gebruiken, waarmee geluidspieken geëgaliseerd en vervorming voorkomen wordt. Als u een speciale kabel gebruikt (de optionele PCS-31) kunt u twee voetschakelaars op FOOT SW uitgang aansluiten, één voor de TONE MODIFY aan/uit functie en de andere voor COMPRESSOR aan /uitfunctie fig.0120 SUSTAIN knop Hiermee wordt de intensiteit van het effect geregeld. Draait u de knop naar rechts (met de klok mee) verkrijgt u een langere sustain. Bij gebruik als limiter dient de SUSTAIN knop naar links (tegen de klok in) verdraaid te worden. * Als de Compressor niet gebruikt wordt, dient u de SUSTAIN knop in de OFF positie te zetten. In deze OFF stand dooft de COMPRESSOR indicator. LEVEL knop Hiermee wordt het volumeniveau geregeld, wanneer de Compressor ingeschakeld is. Gebruik deze knop om een volume balans in te stellen tussen Compressor en het ingangssignaal. Stel de polariteit schakelaar in zoals hieronder aangegeven Wit TONE MODIFY Aan/Uit PCS-31 Rood COMPRESSOR Aan/Uit * Als u zich in de MEMORY functie bevindt, wordt de bank functie geblokkeerd (zie pagina 22). 10

11 Het gebruik van de effecten OVERDRIVE/DISTORTION fig.0130 OVERDRIVE/DISTORTION Indicator OD/DS pedaal Iedere keer dat u het pedaal indrukt, schakelt het effect tussen Aan en Uit. Indien ingeschakeld gaan de OVERDRIVE/DISTORTION indicator en de pedaal indicator branden. DRIVE knop Dit regelt de hoeveelheid vervorming. Als de knop naar rechts gedraaid wordt (met de klok mee) ontstaat een sterkere vervorming en een toenemend volume. Als de knop naar het TURBO bereik gedraaid wordt, zal het effect nog meer toenemen. Pedaal indicator OD/DS pedaal BOTTOM knop Regelt het lage frequenties gebied. Als de knop naar links (tegen de klok in) gedraaid wordt, zal het laag verminderen; de lage frequenties worden versterkt als de knop naar rechts bewogen wordt. TONE knop Deze effecten vervormen het geluid. Met de draaiknop TYPE en de verlichte drukknop VARIATION krijgt u toegang tot 22 verschillende soorten vervorming. Hiermee kan de toon geregeld worden. Naar links gedraaid, creëert de knop een milder geluid; een scherper geluid wordt bereikt door de knop naar rechts te draaien. LEVEL knop Regelt het volume. Type Overzicht [VARIATION] Uit [VARIATION] Aan OD-1 Simuleert de BOSS OD-1 Overdrive met een meer natuurlijk klinkende vervorming NATURAL OD-2 Simuleert de BOSS OD-2 CRUNCH Een luisterrijk crunch geluid met een toegevoegd element van versterker vervorming BD-2 Simuleert de BOSS BD-2 LEAD Produceert een vervormde sound met zowel het romige van een overdrive als een diepe distortion DS-1 Simuleert de BOSS DS-1 LOUD Een zware vervorming met het accent op het laag MT-2 Simuleert de BOSS MT-2 METAL Een intense en radicale distortion SCREAM Simuleert de Ibanez TS-808 TUBE SCREAMER MODERN OD Overdrive met een speciale midden frequentie DST+ Simuleert de MXR DISTORTION + STACK Een vet geluid met simulatie van een stack GUV Simuleert de Marshall GUV NOR Hi GAIN Overdrive geluid via een top versterker RAT Simuleert de ProCo RAT MODERN DS Het geluid van een high gain versterker (boutique versterker) MUFF Simuleert de Electro-Harmonix Big Muff SQUARE Synthesize overdrive FACE Simuleert de FUZZFACE OCT FUZZ Fuzz geluid opgewekt met octaaf harmonieën 11

12 Het gebruik van de effecten MODULATION fig.0140 MODULATION Indicator DEPTH/HARMONY knop Regelt de modulatie diepte. E.LEVEL/RESONANCE knop Regelt het volume van het chorus effect. Pedaal Indicator ST CHORUS 1 Dit is een stereo chorus effect, dat verschillende chorus signalen aan de uitgangen L en R afgeeft. RATE/KEY knop Regelt de modulatie snelheid. DEPTH/HARMONY knop Regelt de modulatie diepte. E.LEVEL/RESONANCE knop Regelt het volume van het chorus effect. MOD Pedaal ST CHORUS 2 Dit stereo chorus is een synthese van de ruimtelijke karakteristieken van het directe - en het effect geluid. RATE/KEY knop Regelt de modulatie snelheid. Een effect, dat het geluid erg breed en golvend maakt, heet modulatie. De ME-50 heeft 11 verschillende modulatie effecten. Kies één van hen als geselecteerd effect. MOD pedaal Door dit pedaal in te drukken, wordt Modulation geactiveerd of uitgeschakeld. Indien ingeschakeld gaat de MODULATION indicator en de Pedaal indicator branden. TYPE knop Hiermee selecteert u uit elf effecten het door u gewenste effect. CHORUS Dit chorus effect geeft identiek signaal af aan de uitgangen L en R. DEPTH/HARMONY knop Regelt de modulatie diepte. E.LEVEL/RESONANCE knop Regelt het volume van het chorus effect. PHASER Door toevoeging van fase verschuivende elementen aan het oorspronkelijke geluid, ontstaat een draaiend warp geluidseffect. RATE/KEY knop Regelt de phaser snelheid. DEPTH/HARMONY knop Regelt de phaser diepte. E.LEVEL/RESONANCE knop Regelt het resonantie niveau Chorus voegt een subtiele klankgolf aan het gitaargeluid toe voor een breder en vol geluid. RATE/KEY knop Regelt de modulatie snelheid. 12

13 Het gebruik van de effecten FLANGER Voegt een zoevend geluid, als dat van een opstijgende of dalende straaljager toe. RATE/KEY knop Regelt de flanger intensiteit. DEPTH/HARMONY knop Regelt de flanger diepte. E.LEVEL/RESONANCE knop Regelt het resonantie niveau HARMONIST Harmonist is een effect, waarbij de mate van toonhoogte verschuiving bepaald wordt door de analyse van het gitaarsignaal, waardoor harmonieën gebaseerd op diatonische toonladders gecreëerd kunnen worden. * Vanwege de noodzaak om de toonhoogte te analyseren, kunnen geen akkoorden (dus twee- of meerklanken) gespeeld worden. RATE/KEY knop Dit bepaalt de toonsoort van de melodie. Door instelling hiervan kunt u harmoniën creëren, die passen bij de toonsoort van de melodie. De ingestelde toonsoort correspondeert met toonsoort van de melodie zoals hieronder aangegeven: fig.0150 DEPTH/HARMONY knop Dit bepaalt de toonhoogte van het geluid, dat aan het directe signaal toegevoegd wordt. U kunt het effectgeluid tot 1 octaaf hoger of lager ten opzichte van het ingangssignaal instellen. Als 0 ingesteld is, verkrijgt u een detuned geluid, dat een lichte verstemming geeft ten opzichte van het ingangssignaal. fig.0160 Majeur Mineur Majeur Mineur E.LEVEL/RESONANCE knob Regelt de verhouding tussen het directe geluid en het Harmony signaal. TREMOLO Tremolo is een effect, dat cyclische volume variaties produceert. RATE/KEY knop Regelt de frequentie(= snelheid) van de variaties. DEPTH/HARMONY knop Regelt de diepte van het effect. * Het draaien aan de E.LEVEL/RESONANCE knop heeft geen invloed. PAN Als u in stereo speelt, wordt het signaal afwisselend over de linker- ren echterkant uitgestuurd. RATE/KEY knop Regelt de frequentie(= snelheid) van de variaties. DEPTH/HARMONY knop Regelt de diepte van het effect. * Het draaien aan de E.LEVEL/RESONANCE knop heeft geen invloed. VIBRATO Dit effect creëert trillingen door een lichte modulatie van de toonhoogte. RATE/KEY knop Regelt de frequentie(= snelheid) van de variaties. DEPTH/HARMONY knop Regelt de diepte van het effect. * Het draaien aan de E.LEVEL/RESONANCE knop heeft geen invloed. UNI-V Alhoewel dit geluid veel overeenkomst vertoont met het phaser effect, biedt dit effect een uniek golvend geluid, dat u niet kunt bereiken met een normale phaser. RATE/KEY knop Regelt de snelheid van het UNI-V effect. DEPTH/HARMONY knop Regelt de diepte van het UNI-V effect. E.LEVEL/RESONANCE knop -1Octave 6th Detune +1 Octave Regelt het volume van het UNI-V effect. 13

14 Het gebruik van de effecten ROTARY Simuleert het effect van een roterende luidspreker. RATE/KEY knop Regelt de rotatie snelheid van de luidspreker. DEPTH/HARMONY knop Regelt de diepte van het Rotary effect. E.LEVEL/RESONANCE knop Regelt het volume van het Rotary effect. Het synchroniseren van een effect op het speltempo Als een effect, behalve HARMONIST, geselecteerd is, kunt u het tempo hiervan zodanig instellen, dat het effect gesynchroniseerd is op het speltempo. * De toegestane snelheidscyclus van de tempo instellingen gaat van 62 ms tot 2000 ms. 1. Houd het MOD pedaal minstens 2 seconden ingedrukt. * Wanneer het MOD pedaal ingedrukt wordt, terwijl het effect ingeschakeld is, dooft de indicator en wordt het effect uitgeschakeld. * Wanneer het MOD pedaal ingedrukt wordt, terwijl het effect uitgeschakeld is, gaat de pedaal indicator rood branden en het effect wordt ingeschakeld. Als u het pedaal ingedrukt houdt, gaat na twee seconden de pedaal indicator branden en het tempo kan ingesteld worden, terwijl het effect aan staat. Nu wordt het tempo weergegeven met door de RATE/ KEY knop ingestelde waarde. 2. Druk de MOD pedaal tenminste twee keer in het gewenste tempo. Het tempo wordt ingesteld door de tijdsinterval tussen iedere pedaalbediening. De pedaal indicator flitst op de maat van tempo. Als u met de RATE knop ongeveer het gewenste tempo voorbereidt, kunt u sneller en op een meer natuurlijke wijze het tempo instellen. 3. Houd het MOD pedaal minstens twee seconden ingedrukt om de tempo programmering te voltooien. Het effect gaat aan en in plaats van te flitsen, gaat de pedaal indicator continu branden. * Als u de RATE knop na programmering verdraait, zal de snelheid overeenkomstig veranderen. 14

15 Het gebruik van de effecten DELAY (Echo) fig.0170 DELAY Indicator 0 30 ms Delay met 0 tot 30 ms vertraging. Pedaal Indicator DELAY Pedaal ms Delay met 25 tot 125 ms vertraging ms Delay met 100 tot 500 ms vertraging ms delay met 400 tot 2000 ms vertraging. ANALOG Dit is een mild analoog Delay geluid. De vertragingstijd kan tussen 100 en 500 ms ingesteld worden. SLOW ECHO Een effect, dat een aanzwellend volume combineert met Delay. Het vertragingsbereik is tussen de 200 en 1000 ms. Dit effect voegt een vertraagd geluid toe aan het originele signaal, wat meer volheid aan het geluid geeft of speciale effecten creëert. DELAY pedaal Ieder keer, wanneer het pedaal ingedrukt wordt, is het Delay in - of uitgeschakeld. Als het effect ingeschakeld is, gaan de Delay en pedaalindicatoren branden. * DELAY aan/uit schakelt het Delay bij de ingang, waardoor er een natuurlijker effect ontstaat. Daarom is het Delay geluid nog kort te horen als de Feedback knop is opengedraaid en het Delay uitgezet wordt. TYPE knop Hiermee stelt u het Delay type in. * Behalve in de stand HOLD kunt u het DELAY pedaal gebruiken om het tempo in te geven voor het programmeren van de synchronisatie van de vertragingstijd met het uitvoeringstempo. PAN Bij deze panorama Delay komen de herhalingen beurtelings vanuit het linker en rechterkanaal. De vertragingstijd kan tussen 200 en 1000 ms ingesteld worden. * Bij mono gebruik van de ME-50 is het panorama delay niet werkzaam, ook al is PAN geselecteerd. SPACE PAN Dit is een panorama delay met een nog grotere ruimtelijke werking dan het PAN effect. De vertraging kan tussen 200 en 1000 ms. ingesteld worden. * Als de ME-50 in mono gebruikt wordt, is het panorama delay niet werkzaam, ook niet als SPACE PAN ingeschakeld is. REVERSE Dit effect simuleert het geluid van een tape, die omgekeerd afgedraaid wordt. U heeft twee verschillende effecten, direct signaal plus effect geluid of alleen effect, afhankelijk van de positie van de E.LEVEL knop. Als deze E.LEVEL knop naar de MAX positie gedraaid wordt, zal het apparaat overschakelen naar het effect geluid. De vertragingstijd is tussen 400 en 2000 ms instelbaar. TAP (pagina 16) Voegt een gesynchroniseerd Delay aan het uitvoeringstempo toe. 15

16 Het gebruik van de effecten HOLD Tot 2 seconden gitaarspel worden opgenomen en daarna continu weergegeven. U kunt over deze opname nog een volgende frase inspelen en opnemen (een overdub). U kunt deze nieuwe opname als begeleiding continu afspelen,en hiermee speciale effecten bereiken. TAP Gebruik van de HOLD functie. Dit is een tempo delay, waarmee u in stappen van een achtste noot vertragingstijd kunt instellen door het DELAY pedaal in de maat van het gespeelde nummer met de maat in te drukken. * De vertragingstijd kan tussen 46,5 ms tot 1500 ms ingesteld worden. 1. Stel de TYPE knop in op TAP. De pedaalindicator flitst in het ritme van het ingestelde tempo. 1. Druk het DELAY pedaal minstens twee keer in, en wel in het gewenste tempo. Het referentie tempo wordt bepaald door de interval tijd tussen de achtereenvolgende pedaal activeringen. Het referentie tempo wordt berekend in kwart noten, en de vertragingstijd instelling is in achtste noten bepaald door het referentie tempo. De pedaalindicator flitst in dezelfde maat als het tempo. fig.0180 Timing Delay Sound TIME knob Regelt de vertragingstijd. * Als HOLD of TAP geselecteerd zijn, is de TIME knop buiten werking. FEEDBACK knop Regelt de hoeveel feedback (het aantal herhalingen). Als u de knop naar rechts draait, neemt het aantal herhalingen toe. Het synchroniseren van een Delay op het speltempo Bij deze toepassing kan de vertragingstijd tussen 62 en 2000 ms. ingesteld worden. Deze instelling werkt ongeacht of het effect aan of uit staat. 1. Selecteer het gewenste Delay type met uitzondering van HOLD en TAP. 2. Houd het DELAY pedaal minstens 2 seconden ingedrukt. Wanneer het DELAY pedaal ingedrukt wordt, terwijl het effect ingeschakeld is, dooft de indicator en wordt het effect uitgeschakeld. Wanneer het DELAY pedaal ingedrukt wordt, terwijl het effect uitgeschakeld is, gaat de pedaal indicator rood branden en het effect wordt ingeschakeld. Als u het pedaal ingedrukt houd,t gaat na twee seconden de pedaal indicator branden, en het tempo kan ingesteld worden, terwijl het effect aan staat. Nu wordt de vertragingstijd weergegeven met de door de TIME knop ingestelde waarde. 3. Bedien het DELAY pedaal tenminste twee keer in het gewenste tempo. De vertragingstijd wordt ingesteld door de tijdsinterval tussen iedere pedaalbediening. De pedaal indicator flitst op de maat van tempo. * Als u met het pedaal programmeert, dient er geen gitaarsignaal aanwezig te zijn. * Als PAN of SPACE PAN geselecteerd zijn, wordt de vertragingstijd gefixeerd op de halve interval van de pedaal drukken. 4. Houd het pedaal minstens twee seconden ingedrukt om de tempo programmering te voltooien. Het effect gaat aan en in plaats van te flitsen gaat de pedaal indicator continu branden. * Wanneer u van stap 3 naar stap 4 gaat, kan het tempo even onduidelijk worden. * Als u de RATE knop na programmering verdraait, zal de snelheid overeenkomstig veranderen. * Als HOLD geselecteerd is, functioneert de FEEDBACK knop niet. E.LEVEL knop Regelt het volume van het Delay geluid. Wanneer de TYPE knop in de REVERSE positie staat, kan met deze regelaar de balans tussen het directe en effect geluid ingesteld worden. 16

17 Het gebruik van de effecten Programmeer procedures (pagina 21), als het tempo ingesteld is. De vertragingstijd zoals deze opgeslagen is in een Patch (pagina 20) wordt als volgt bepaald. Als deze binnen het vertragingsbereik van het geselecteerde type valt, wordt het ongewijzigd opgeslagen. Wanneer deze het vertragingsbereik van het geselecteerde effect overschrijdt, wordt de maximum waarde voor dit type opgeslagen. Als deze minder is als de minimale vertraging voor het geselecteerde type, wordt minimale waarde hiervan opgeslagen. (Voorbeeld)Wanneer geselecteerde TYPE is ms Als 600 ms vertraging gebruikt wordt voor de tempo instelling, zal deze als 500 ms opgeslagen worden. Als 80 ms vertraging gebruikt wordt voor de tempo instelling, zal deze als 100 ms opgeslagen worden. Het gebruik van de HOLD functie 1. Draai de TYPE knop naar HOLD Het apparaat gaat naar opname standby, en de pedaal indicator flitst met een vaste interval. * Als u naar HOLD overgeschakeld hebt, dient u twee seconden te wachten alvorens de volgende handeling uit te voeren. 2. Druk het DELAY pedaal in om de opname te starten. De opname begint als het DELAY pedaal ingedrukt wordt. Houdt het pedaal ingedrukt voor de gewenste duur van de opname. 3. Laat het DELAY pedaal los om de opname te beëindigen. De weergave van het opgenomen geluid wordt gelijk gestart (de CHECK indicator blijft branden). * De maximum opnametijd is 2 seconden. Als het DELAY pedaal langer dan 2 seconden ingedrukt wordt, stopt de opname automatisch en het opgenomen geluid wordt weergegeven. * Bij extreem korte opname tijden kan een oscillerend geluid hoorbaar worden. 4. Als u gestapelde opnames wilt maken, dient u stap 2 en 3 te herhalen. 5. Pas het volume aan. Regel het volume van de weergave met de E.LEVEL knop. 6. Druk het pedaal in om met de weergave te stoppen (de pedaal indicator dooft). Het apparaat keert terug in opname standby, en de pedaal indicator flikkert met een vast interval. * Als de weergave gestopt is, wordt het opgenomen geluid gewist. * Om opnieuw op te nemen, dient u twee seconden te wachten, en begint u bij stap 2. 17

18 Het gebruik van de effecten NS (Ruis Onderdrukker) REVERB fig.0190 NS Indicator fig.0200 REVERB Indicator Dit effect beperkt de ruis en brom, welke binnenkomen via de gitaar elementen. Omdat de ruis onderdrukt wordt in directe samenhang met de structuur van het gitaargeluid (de manier waarop het gitaargeluid langzaam uitsterft), is er weinig invloed op het gitaargeluid en schaadt het natuurlijke karakter van het instrument niet. THRESHOLD knop Met deze parameter kunt u de juiste afstelling ten opzichte van het ruisvolume regelen. Als het ruisniveau hoog is, dient een hogere stand gekozen te worden. Bij een laag ruisniveau is een lagere instelling voldoende. Pas de waarde zodanig aan, dat de uitsterftijd van de gitaar zo natuurlijk mogelijk klinkt. * Draai de knop naar de OFF positie als u de ruisonderdrukker niet gebruikt. In dat geval dooft de NS indicator. * Hoge waardes van de Threshold parameter kan het wegvallen van het geluid veroorzaken, naarmate het gitaarvolume teruggedraaid wordt. Dit effect voegt nagalm aan het geluid toe. Gebruik de knop om uit een van de vier galmsoorten te kiezen: ROOM, HALL, SPRING en MOD. U kunt de mate van effect aanpassen, afhankelijk van de stand van de knop. * De paneelmarkeringen voor ROOM, HALL, SPRING en MOD zijn geen exacte posities. Controleer het effectgeluid, terwijl u aanpassingen maakt. * De indicator brandt als de REVERB ingeschakeld is en dooft, wanneer het effect uitgezet wordt. ROOM Dit simuleert de nagalm van een kleinere kamer. HALL Hiermee wordt de nagalm van een grotere hal gesimuleerd. SPRING Dit is een simulatie van een veergalm uit een gitaarversterker. MOD Dit is nagalm waarbij modulatie aan Hall nagalm wordt toegevoegd, hetgeen resulteert in bijzonder aangenaam nagalm geluid. 18

19 Het gebruik van de effecten Pedal fig.0210 PEDAL MODE Indicator U kunt voor het expressiepedaal één van de volgende effecten selecteren. WAH Dit effect werkt als een Wah-Wah pedaal. U kunt kiezen om het pedaal van de ME-50 te gebruiken als volume- of als een expressiepedaal. Daarnaast kunt u bij toepassing als expressiepedaal een aantal speciale pedaaleffecten selecteren. Het gebruik als volumepedaal Als het expressiepedaal als een volumepedaal gebruikt gaat worden, dient het pedaal geheel naar voren bewogen en stevig ingedrukt te worden, en de PEDAL MODE indicator gaat uit. fig.0220 Stevig Indrukken Gedoofd RESONANCE Dit volledig originele effect biedt u uitbreiding op de karakteristieke resonanties van analoge synthesizer filters. Als u dit effect gebruikt in combinatie met het OVERDRIVE/ DISTORTION effect, ingesteld op SQUARE, krijgt u een geluid als een synthesizer en indien u delay, chorus en reverb hieraan toevoegt, wordt dit geluid nog effectiever. VOICE Als verdere ontwikkeling van de BOSS HUMANISER produceert dit effect sprekende modulaties en menselijke stemgeluiden. RING MOD Bij dit effect wordt de interne oscillator van de ME-50 door het gitaarsignaal aangestuurd, waardoor een metaalachtig geluid ontstaat, dat geen enkele relatie met de toonhoogte heeft. * Vanwege de noodzaak om de toonhoogte te analyseren kunnen geen akkoorden, (dus twee- of meerklanken) gespeeld worden. + 1 OCTAVE Hiermee kan de toonhoogte tot één octaaf hoger als het oorspronkelijke gitaarsignaal gestemd worden. Het volume neemt af als het pedaal omhoog bewogen wordt en neemt toe als het pedaal ingedrukt wordt. Het gebruik als expressiepedaal Wanneer het pedaal als expressiepedaal gebruikt wordt, dient het helemaal naar beneden bewogen en stevig ingedrukt te worden, en de PEDAL MODE indicator gaat branden. fig.0230 Stevig Indrukken Brandt * Vanwege de noodzaak om de toonhoogte te analyseren, kunnen geen akkoorden, (dus twee- of meerklanken) gespeeld worden. - 1 OCTAVE Hiermee kan de toonhoogte tot één octaaf lager als het oorspronkelijke gitaarsignaal gestemd worden. * Vanwege de noodzaak om de toonhoogte te analyseren, kunnen geen akkoorden, (dus twee- of meerklanken) gespeeld worden. 19

20 Opslaan en terugroepen van gecreëerde geluiden (Memory Mode) De ME-50 heeft een Memory mode, waarmee u de diverse instellingen van de ME-50 kunt opslaan, en deze daarna weer kunt oproepen om deze instellingen te gebruiken. Omschakeling tussen Manual en Memory Mode De manier, waarop de geluiden volgens de paneelinstellingen precies zo weergegeven worden wordt Manual Mode genoemd. In het venster verschijnt een punt als de ME-50 in de Manual Mode staat. fig.0240 Over de patch Als u gitaar speelt, heeft u een veelheid aan geluiden nodig, wat de omstandigheden ook moge zijn. De effecten die u wilt gebruiken en de parameter instellingen voor deze effecten varieert met het gekozen geluid. Met de ME-50 kunt u deze parameters, volume niveau s, etc opslaan in het geheugen en met pedalen omschakelen tussen de opgeslagen instellingen, waardoor u direct toegang krijgt tot een ander geluid. Deze opgeslagen combinaties van instellingen worden Patches genoemd. U kunt tot 30 Patches creëren. De dertig patches zijn over tien banken verdeeld, en iedere bank bevat drie patches. fig.0260 Bank 0 fig.0250 Brandt Om over te schakelen van de Manual Mode naar de Memory Mode, dient u pedaal 2 en 3 gelijktijdig in te drukken. In dat geval gaat de MEMORY indicator branden, en verdwijnt de punt in het venster. Bank 3 Bank 2 Bank 1 Patch Patch Patch Patch Patch Patch * De instelling van MASTER LEVEL knop wordt eveneens individueel in iedere patch Schrijf Procedure Tegelijk indrukken De Write Procedure geeft u de mogelijkheid om de met de paneelknoppen en pedalen, MASTER LEVEL knop en de expressiepedaal instellingen gecreëerde geluiden in Patches op te slaan. * U kunt de schrijf procedure zowel in de Manual mode als in de Memory mode uitvoeren. Brandt * Als de schrijf procedure niet uitgevoerd wordt, zal het geluid nadat u het apparaat heeft uit gezet, gewist worden. fig ,3 Door pedaal 2 en 3 tegelijk indrukt te houden terwijl u in de Memory Mode bent, schakelt u over naar de Manual Mode. * Als u de ME-50 inschakelt, staat deze altijd in de Manual Mode. 2 20

Uw gebruiksaanwijzing. BOSS ME-50

Uw gebruiksaanwijzing. BOSS ME-50 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BOSS ME-50. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BOSS ME-50 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND ME-50B http://nl.yourpdfguides.com/dref/2314000

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND ME-50B http://nl.yourpdfguides.com/dref/2314000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND ME-50B. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND ME-50B in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET Gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS DD-7 Digital Delay. Lees, voordat u dit product gebruikt zorgvuldig de hoofdstukken onder het kopje : het apparaat

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND CUBE-20X

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND CUBE-20X U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND CUBE-20X. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND CUBE-20X in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Belangrijkste functies AC DC STROOM EN BATTERIJ Het eerste octaafpedaal ter wereld dat is uitgerust met een polyfonische octaaf functie, en de mogelijkheid heeft tot polyfonische

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-15X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

D27-1 Schouderklopband Handleiding

D27-1 Schouderklopband Handleiding D27-1 Schouderklopband Handleiding TotalSeat Spaceshuttle 6-G 3824 ML Amersfoort 033 30 200 10 info@totalseat.nl www.totalseat.nl Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze klopmassageband. Wij wensen u

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-30X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde electronische technologie

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

HA Model XMc-2. Gebruikers handleiding

HA<O> Model XMc-2. Gebruikers handleiding HA Model XMc-2 Dank u en gefeliciteerd met de keuze van de Hammond XMc-2, Drawbar Controller. Om het meeste uit uw instrument te halen voor de komende jaren kunt u het beste deze handleiding helemaal

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-20X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING DELUXE

GEBRUIKSHANDLEIDING DELUXE VOETMASSAGE APPARAAT GEBRUIKSHANDLEIDING DELUXE Inhoudsopgave 01. Functionaliteiten 02. Effect voetmassage 03. Het apparaat 04. Gebruik apparaat 05. Onderhoud en veiligheid Allereerst willen wij u bedanken

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening 8075-000-048 - April 00 Handleiding infrarood afstandsbediening x 9V Batterij x x I zonder geheugen A, B, C + D S I met geheugen A, B, C + E I met massage A, B, C + F, G A Ontvangstinstelling A. Verwijder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE

Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE Gebruiksaanwijzing DM-16 DJ MINGLE 16 Kanaals vrij te programmeren dimmer en schakel Controller DMX-512 DJ MINGLE DM-16 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M MASTER A LEVEL SPEED AUDIO FADE TiME 6.99 Manual Midi Channel

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO Wat u met de combinatie FC-300/GT-PRO kunt doen U kunt GT-PRO Patch wijzigingen aanbrengen. Nadat u gereed bent met Instellingen voor de FC-300 maken (Voorbereidingen voor het gebruik van de combinatie),

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER 1. Inleiding 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER Dank u voor uw aankoop! U heeft geen vergunning nodig voor dit handige toestel. Bovendien kunt u praten met om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen!

Nadere informatie

Nederlands. Handleiding. Inhoud :

Nederlands. Handleiding. Inhoud : Nederlands Transmitter Speed 19350 Handleiding Inhoud : Kenmerken Plaatsen van de batterij HotShoe connector Gebruikshandleinding Frequenties Ontspanmodus Geïntegreerd sync contact Elinchrom RX functies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid WIRELESS POWER SYSTEM 320SY

1 Inleiding. 2 Veiligheid WIRELESS POWER SYSTEM 320SY 1 Inleiding Met onze TRUST WIRELESS POWER 300 serie kunt u uw elektrische apparatuur op afstand bedienen zonder uit uw stoel op te hoeven staan. Het WIRELESS POWER systeem is uit te breiden met afstandbedieningen,

Nadere informatie

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL

ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.2 ACDB-6600C DRAADLOZE DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Uitpakken en installeren Aan de slag met uw LivingColors Als u de LivingColors uitpakt, is deze al gekoppeld aan de afstandsbediening. U hoeft alleen nog maar de stekker

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding SNAREN VERVANGEN Snaren verouderen na verloop van tijd en kunnen zorgen voor fret buzz of krijgen een onnauwkeurige toonhoogte. Vervang de snaren wanneer ze beginnen te roesten of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie