PERSBERICHT. Halfjaarbericht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT. Halfjaarbericht"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Halfjaarbericht Aanzienlijke stijging nettowinst (+37%) Principe-overeenstemming over overname Agrometius, eerste stap in precisielandbouw Beursnotering, overstap Euronext begin 2016 Private placement, uitbreiding geplaatste aandelen met bijna 10% Algemeen De nettowinst over het eerste half jaar 2015 is aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode voorgaand jaar. Het merendeel van de divisies heeft hieraan hun bijdrage geleverd. Dit ondanks dat een aantal markten nog onder druk stond. De breedte van ons programma geeft ons een goede basis om bewegingen die in een aantal marktsegmenten kunnen ontstaan, goed op te vangen. Overname Agrometius Royal Reesink heeft een principe-overeenstemming bereikt over de overname van 95% van de aandelen in het kapitaal van Agrometius B.V., dé specialist in GPS-techniek en precisielandbouw in de agrarische sector in de Benelux. De overige vijf procent van de aandelen blijft in handen van de heer D.G. Nijland, directeur van de vennootschap, die ook na de overname deze positie blijft vervullen. De omzet van Agrometius B.V. bedraagt 7,5 miljoen met een zeer goede winstgevendheid. Agrometius is in 2010 opgericht en is uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met meer dan 30 medewerkers in Nederland en België. De hoofdactiviteit van Agrometius is het importeurschap van Trimble Agriculture producten voor de Benelux. Naast het leveren van de hard-, firm- en software voor de GPS-techniek en precisielandbouw, verzorgt Agrometius ook de verbindingen tussen de tractoren en de diverse werktuigen en de volledige aftersales. Daarnaast legt Agrometius zich toe op het verzamelen van bodemgegevens en het genereren van advies voor de gebruikers. Agrometius bedient de gehele agrarische markt en zal daarom binnen Royal Reesink merkonafhankelijk blijven acteren. De verwachting is dat de transactie begin september kan worden afgerond. Gerrit van der Scheer (CEO Royal Reesink): Over het resultaat over het eerste halfjaar zijn wij zeer tevreden, ondanks dat alle markten nog niet even gemakkelijk zijn. Ook zijn wij verheugd met de principeovereenstemming over de overname van 95% van de aandelen van Agrometius. Precisielandbouw wordt steeds belangrijker en Nederland speelt ook daarin een voortrekkersrol. Door precisielandbouw zijn wij in staat onze kostbare en vruchtbare grond beter te benutten en is er efficiënter gebruik van bijvoorbeeld zaaigoed, brandstof en bemesting. Agrometius is onder andere specialist in het verbinden van de tractoren

2 en werktuigen van een groot aantal merken. Wij voorzien dat naast GPS-techniek ook informatiemanagement een belangrijke rol krijgt. Agrometius zal in de Benelux onafhankelijk dienstbaar blijven aan de gehele agrarische sector. Kernpunten eerste halfjaar 2015 Commercieel/operationeel Omzettoename bijna 4% autonoom en nog eens 1% door acquisities Aanpassingen Reesink Material Handling Equipment, meer focus op service en used business Start activiteiten Reesink Green Equipment in Turkije, samen met APH Groep (25%) Overname activiteiten IMAV Hydraulics door Motrac Hydraulics en daarmee versterking van de positie op de Duitse markt Afronding herfinanciering Royal Reesink Afronding inkoop en intrekking cumulatief preferente aandelen A Financieel - Omzet 261,4 miljoen (2014: 248,5 miljoen), autonoom stijging met 3,8% - Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) stijgt belangrijk (+18%) naar 18,5 miljoen (2014: 15,7 miljoen) - Bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt sterk (+30%) naar 13,0 miljoen (2014: 10,0 miljoen) - Nettoresultaat stijgt aanzienlijk (+37%) naar 8,2 miljoen (2014: 6,0 miljoen) - Cashflow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) 13,7 miljoen (2014: 11,7 miljoen) Kerncijfers (in miljoenen euro s tenzij anders vermeld) 1 januari t/m 30 juni januari t/m 30 juni 2014 Netto-omzet 261,4 248,5 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 18,5 15,7 Bedrijfsresultaat (EBIT) 13,0 10,0 Nettoresultaat 8,2 6,0 Cash-flow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) 13,7 11,7 Winst per aandeel (in ) 6,53 4,81 2

3 Algemene ontwikkelingen Reesink Equipment Reesink Green Equipment De agrarische sector had last van lage prijzen. De melkprijs is de laatste maanden fors onder druk komen te staan doordat vraag en aanbod op dit moment niet in evenwicht zijn. Ondanks de geluiden uit de markt dat daardoor de machineverkopen op een laag niveau lagen, realiseerden onze bedrijven in Nederland hogere omzetten ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar. Onder andere bij tractoren groeide onze afzet sterk in een dalende markt. Dit was anders in België. Daar speelt bij onze klanten, naast de specifieke ontwikkelingen in de sector, een gebrek aan vertrouwen in de economische ontwikkeling ons parten. In Kazachstan was de afzet in het voorjaar heel goed en werden stevige marktposities in de diverse machinecategorieën gerealiseerd. Ook de verkoop van onderdelen en de service groeiden fors. De ontwikkeling van de orderportefeuille voor maaidorsers was goed maar door de zeer recente devaluatie van de Kazachstaanse Tenge, zijn een aantal transacties onzeker geworden. De markt voor machines voor landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park was goed. Vooral de afzet naar golf en openbaar groen liet een behoorlijke stijging zien. Dit in tegenstelling tot de markt voor de kleinere machines en toebehoren die veelal via Tuin & Park dealers worden afgezet. Aangezien de samenwerking met APH in Turkije vlak voor 30 juni 2015 is afgerond, is de bijdrage van de acquisitie op omzet en resultaat in het eerste halfjaar 2015 nihil. Reesink Construction Equipment In Nederland heeft de markt voor de verkoop van machines zich nog niet significant verbeterd, maar steeg de afzet van RCE licht. Door het huidige economische klimaat in België is de markt van grondverzetmachines gekrompen. Dit heeft ook een effect op de afzet van RCE. Een wijziging in de afzetmix heeft echter juist bijgedragen aan een margeverbetering. De markt voor verhuur van machines zonder machinist stijgt nog altijd. Reesink Material Handling Equipment De markt voor material handling zit in heel Europa qua aantallen in de lift maar verschilt wel per segment. De margedruk bij verkoop nieuw is nog steeds aanwezig. Royal Reesink heeft bij RMHE een aantal wijzigingen doorgevoerd om het rendement te verbeteren. De ingeslagen weg van meer focus op service en re-marketing van gebruikte machines vertaalt zich reeds in een hoger rendement. In het najaar zal in Apeldoorn een used center geopend worden. Reesink Industries Motrac Hydraulics breidde dit voorjaar uit met de activiteiten van IMAV (Duitsland). De Duitse organisaties worden op korte termijn geïntegreerd. Bij Motrac Hydraulics bevindt zich de markt voor de agrarische OEM-klanten op een lager niveau. In Nederland weet men dit deels te compenseren met de afzet in de andere segmenten. In Duitsland zal de integratie met IMAV leiden tot betere resultaten. De markt voor staal is nog slecht. Weliswaar lijkt de huizenmarkt in Nederland weer aan te trekken, maar heeft de 3

4 staalmarkt meer baat bij een groei van utiliteitsbouw en die blijft (nog) uit. De markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen is matig. Financiële gang van zaken Omzet De geconsolideerde omzet groeide over de eerste helft van 2015 met 4,8% naar 261,4 miljoen. Over de vergelijkbare periode 2014 bedroeg de omzet 248,5 miljoen. Autonoom steeg de omzet met bijna 4%. Reesink Equipment realiseerde een omzetstijging van 6,3% van 235,3 miljoen (2014: 221,4 miljoen). Autonoom steeg de omzet van Reesink Equipment met 5,3%. De omzet van Reesink Green Equipment steeg naar 112,0 miljoen (2014: 96,9 miljoen), een stijging van meer dan 15%. Autonoom was de stijging 13%. Bij landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park steeg de omzet sterk. Dit vooral door goede verkopen van de machines voor onderhoud van de golfbanen en openbaar groen. De omzet naar de agrarische markt in de Benelux groeide licht. De verkoop van tractoren en, in mindere mate, de verkoop van grotere oogstmachines was beter dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De omzet in Kazachstan steeg zelfs aanzienlijk. Vorig jaar startte CT Agro met een devaluatie van de Kazachstaanse Tenge hetgeen resulteerde in een tijdelijk licht afwachtende houding bij haar klanten. Dit jaar was de afzet van tractoren, machines voor het zaaien en grondbewerking, onderdelen en het verlenen van service zeer goed. Bij Reesink Construction Equipment daalde omzet met bijna 10% naar 22,2 miljoen (2014: 24,6 miljoen). In Nederland steeg de omzet duidelijk terwijl RCE in België werd geconfronteerd met een forse omzetdaling. Aangetekend moet worden dat in de eerste maanden van 2014 er een grote order voor een gestuurd boorsysteem de omzet positief beïnvloedde. Wel was RCE in staat bij de lagere omzet een goede marge te realiseren zodat in euro s de brutomarge op een vergelijkbaar niveau bleef. Reesink Material Handling Equipment realiseerde over het eerste halfjaar van 2015 een omzet van 101,4 miljoen. De omzet was daarmee nagenoeg gelijk aan de omzet in 2014 ( 100,8 miljoen). Belangrijk was dat uit de in 2015 gerealiseerde omzet een veel beter rendement werd gegenereerd. De omzet van nieuwe machines, gebruikte machines en onderdelen lagen net onder het niveau van 2014, terwijl de omzet uit service fractioneel steeg. De omzet uit verhuur steeg belangrijk. Geografisch was er wel enig verschil in de ontwikkeling van de omzet. In Duitsland steeg de omzet belangrijk terwijl de omzet in Nederland door minder verkoop van nieuwe machines duidelijk lager was. In België was de omzet in lijn met Reesink Industries realiseerde een omzet van 25,8 miljoen, een daling van 1 miljoen ten opzichte van Motrac Hydraulics werd versterkt door de overname van de activiteiten van IMAV, die een bijdrage aan de omzet van 1,3 miljoen kende. Hierdoor was de omzet van Motrac Hydraulics gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. De markt voor vooral de agrarische OEM-ers was lastig en met name daardoor daalde de omzet in 4

5 Duitsland sterk. Bij Reesink Staal was de omzet nagenoeg gelijk aan 2014 maar bevindt het zich nog steeds op een te laag niveau. De omzet van persoonlijke beschermingsmiddelen was duidelijk lager doordat SCI het samen met haar distribiteur BATA moeilijk in de markt heeft. Bruto-omzetresultaat Het bruto-omzetresultaat steeg ten opzichte van dezelfde periode 2014 met 4,4 miljoen (+11,9%) naar 41,2 miljoen (2014: 36,8 miljoen). Het bruto-omzetresultaat was 15,8% van de omzet, tegenover 14,8% over dezelfde periode Het bruto-omzetresultaat van Reesink Equipment steeg met 11,5% van 33,8 miljoen naar 37,7 miljoen. De stijging autonoom bedroeg 10,4%. De stijging van het bruto-omzetresultaat werd gerealiseerd door Reesink Green Equipment en Reesink Material Handling Equipment. Reesink Construction Equipment kende een geringe daling van het bruto-omzetresultaat. Het brutoomzetresultaat van Reesink Industries met 0,5 miljoen naar 3,5 miljoen (2014: 3,0 miljoen). Van deze stijging was 0,3 miljoen autonoom. Verkoop- en algemene beheerskosten Het totaal van de verkoop- en algemene beheerskosten steeg met 4,8% naar 28,9 miljoen (2014: 27,6 miljoen). Autonoom stegen deze kosten met 0,9 miljoen. Van deze stijging houdt 0,4 miljoen verband met het aanpassen van de managementsamenstelling bij Reesink Material Handling Equipment en de verkooporganisatie van Reesink Green Equipment. Verder stegen de kosten 0,2 miljoen door kosten voor het opzetten van een intern internationaal communicatieplatform en aanloopkosten prospectus/ifrs. Het overige vloeit voort uit de eerder in gang gezette aanpassing van de organisatiestructuur in relatie tot de groei van de onderneming en internationalisering. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten ad 0,7 miljoen betroffen de externe huuropbrengsten. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg met bijna 18% van 15,7 miljoen naar 18,5 miljoen. De lasten van afschrijvingen en amortisatie over het eerste halfjaar 2015 waren met 5,5 miljoen (2014: 5,7 miljoen), De amortisatie van de geactiveerde immateriële vaste activa (servicecontracten) bedroeg 0,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 30% naar 13,0 (2014: 10,0 miljoen). Netto financieringslasten en beleggingsresultaten De netto financieringslasten waren met 1,7 miljoen iets hoger dan de financieringslasten over dezelfde periode Het beleggingsresultaat was 0,1 miljoen positief. Dit betrof een boekwinst op de verkoop van de 17 hectare grond met agrarische bestemming in Apeldoorn. Nettoresultaat De belastingdruk daalde van 28,6% naar 28,1%. Per saldo bedroeg het nettoresultaat 8,2 miljoen, een stijging met 2,2 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 (+37%). 5

6 Vooruitzichten 2015 Het resultaat in het eerste halfjaar was zeer tevredenstellend. Traditioneel is het eerste halfjaar ook beter dan de tweede helft. Voor de bedrijven in de agrarische sector zal de tweede helft van het jaar uitdagender worden. De verwachting is, mede gezien de goed gevulde orderboeken, dat de bedrijven in markten zoals landschappelijk onderhoud en material handling zich positief zullen blijven ontwikkelen. Voor construction equipment verwachten wij een beter tweede halfjaar ten opzichte van 2014 mede gebaseerd op het orderboek, een gestage verdere groei van verhuur van machines zonder machinist en een goede afzet van machines in nichemarkten. Voor de divisie Industries zien wij een positieve invloed door het samenvoegen van onze hydrauliek-bedrijven met IMAV. De staalmarkt zal lastig blijven, maar we gaan er wel vanuit dat de bodem van de markt is bereikt. Beursnotering Begin 2016 (uiterlijk voor 30 april) zal Royal Reesink een notering aanvragen aan Euronext Amsterdam. Tijdens de Algemene Vergadering van 20 mei jl. en in het daaropvolgende persbericht d.d. 21 mei jl. is aangegeven dat een nieuw initiatief van Euronext - zijnde een Benelux platform gericht op aandelen en obligatieleningen werd onderzocht. Royal Reesink is positief over dit initiatief maar ziet voor de vennootschap en haar aandeelhouders meer toegevoegde waarde van een notering aan Euronext Amsterdam. Private placement Royal Reesink breidt begin september het aantal geplaatste aandelen uit met certificaten van gewone aandelen (9,99%) naar certificaten van gewone aandelen. De emissieprijs bedraagt 76,05. Een aantal gekwalificeerde beleggers heeft zich gecommitteerd tot afname van deze nieuwe certificaten van aandelen. De opbrengst van bijna 9,6 miljoen zal ten gunste komen van de algemene middelen waaruit onder meer de acquisitie van Agrometius B.V. wordt gefinancierd. Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren. Apeldoorn, 25 augustus 2015 Directie Royal Reesink N.V. Financiële agenda 29 oktober 2015 Trading update 6

7 HALFJAARCIJFERS ROYAL REESINK N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS (in miljoenen euro s) ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 4,9 5,1 Materiële vaste activa 68,2 68,3 Vastgoedbeleggingen 19,9 23,0 Financiële vaste activa 2,4 3,2 95,4 99,6 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 106,8 102,7 Vorderingen 85,0 74,2 Liquide middelen 3,6 5,3 195,4 182,2 TOTAAL ACTIVA 290,8 281,8 PASSIVA GROEPSVERMOGEN 91,1 87,0 ACHTERGESTELDE CONVERTEERBARE LENINGEN 17,8 17,8 ACHTERGESTELDE LENING 5,0 5,0 VOORZIENINGEN Latente belastingverplichtingen 10,9 11,8 Overige voorzieningen 3,9 3,8 14,8 15,6 LANGLOPENDE SCHULDEN 30,5 28,9 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen 38,7 52,7 Kortlopend deel langlopende schulden 3,6 3,7 Handelscrediteuren 51,6 43,6 Belastingen en premies sociale verzekeringen 18,9 12,2 Overige schulden 18,8 15,3 131,6 127,5 TOTAAL PASSIVA 290,8 281,8 Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 7

8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in miljoenen euro s) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Netto-omzet 261,4 248,5 Kostprijs van de omzet -220,2-211,7 * Bruto-omzetresultaat 41,2 36,8 Verkoopkosten -13,8-13,9 * Algemene beheerskosten -15,1-13,7 * Som der kosten -28,9-27,6 Netto-omzetresultaat 12,3 9,2 Overige bedrijfsopbrengsten 0,7 0,8 Bedrijfsresultaat 13,0 10,0 Netto financieringslasten -1,7-1,6 Beleggingsresultaten 0,1 - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 11,4 8,4-3,2-2,4 - - Resultaat na belastingen 8,2 6,0 Aandeel derden in het resultaat - - Nettoresultaat 8,2 6,0 Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. * Voor vergelijkingsdoeleinden aangepast 8

9 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in miljoenen euro s) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Bedrijfsresultaat 13,0 10,0 Aanpassingen voor: - Afschrijvingen en amortisatie 5,5 5,7 (im-)materiële vaste activa - Mutaties in voorzieningen 0,7 0,6 - Veranderingen in werkkapitaal -3,1-2,0 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 16,1 14,3 Betaalde financieringslasten (per saldo) -1,8-1,6 Betaalde winstbelasting -2,6-2,2-4,4-3,8 Kasstroom uit operationele activiteiten 11,7 10,5 (Des-)investeringen in (im-)materiële vaste activa Verwerving/verkoop groepsmaatschappijen Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5,0-4,9-1,3-16,0-6,3-20,9 Mutatie schulden aan kredietinstellingen 0,1 15,0 Inkoop cumulatief preferente aandelen -1,0 - Mutatie leningen u/g - -0,2 Mutatie leningen o/g ,2 Betaald dividend -3,7-3,2 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6,5 9,4 Mutatie geldmiddelen inclusief valutakoers- en omrekeningsverschillen -1,1-1,0 Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 9

10 GECONSOLIDEERD OVERZICHT TOTAALRESULTAAT (in miljoenen euro s) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon 8,2 6,0 Betaalde goodwill/badwill bij acquisitie -0,3-0,8 Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen -0,2 - Mutatie reserve prijsverschillen - -0,1 Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de onderneming als onderdeel van het groepsvermogen -0,5-0,9 Totaalresultaat van de rechtspersoon 7,7 5,1 Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 10

11 Profiel Royal Reesink Royal Reesink focust op twee segmenten: Reesink Equipment en Reesink Industries. In Reesink Equipment zijn al onze bedrijven actief als distributeur van diverse A-merken en/of voeren sterke concepten voor de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material handling, grond-, weg- en waterbouw. De producten worden of via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in de logistieke branche die actief zijn in de sectoren food, non-food, industrie, overslag (havens), agri en GWW-sector. In Reesink Industries zijn onze bedrijven actief als distributeur van (bewerkt) staal, persoonlijke beschermingsmiddelen en hydraulische componenten/ systemen. In dit segment vindt levering met name plaats aan staalbouwers, constructiewerkplaatsen, installatiebouwers, technische groothandels, offshore en scheepvaartindustrie, machinefabrikanten en de agro-industrie. Zie ook: royalreesink.com Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: De heer G. van der Scheer, CEO Royal Reesink N.V. Tel.: +31 (0)

Halfjaarcijfers. 26 augustus

Halfjaarcijfers. 26 augustus 2015 Halfjaarcijfers 26 augustus 2015 Algemeen HOLDING Omzettoename bijna 4% autonoom en 1% door acquisities Aanpassingen RMHE, meer focus service en used Start RGE in Turkije (75% belang) Overname IMAV

Nadere informatie

PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN. Kernpunten eerste halfjaar 2014

PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN. Kernpunten eerste halfjaar 2014 PERSBERICHT FORSE STIJGING OMZET EN RESULTATEN Kernpunten eerste halfjaar 2014 Commercieel/operationeel Forse omzettoename door acquisities maar ook autonome groei Ondanks devaluatie lokale valuta heeft

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 9 september 2011 De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink

Nadere informatie

PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT. Kernpunten eerste halfjaar 2013

PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT. Kernpunten eerste halfjaar 2013 PERSBERICHT REESINK HANDHAAFT OMZET IN MOEILIJKE MARKT Kernpunten eerste halfjaar 2013 Commercieel/operationeel - Krachtenbundeling De Kemp Groep en Hans van Driel onder Reesink Construction Equipment.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V.

AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. AANDEELHOUDERSVERGADERING ROYAL REESINK N.V. 20 MEI 2015 Kernpunten 2014 Green Equipment Investeringsbereidheid agrarische afnemers geremd door dalende prijzen landbouwproducten Hogere omzet landschappelijk

Nadere informatie

Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen

Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen PERSBERICHT Operationeel resultaat van 6,9 miljoen en forse afwaarderingen Kernpunten 2012 Commercieel/operationeel - Hogere omzet en hoger resultaat in het groene segment. - Dealerparticipatie in Bruggeman

Nadere informatie

Pro forma omzet 2013 402,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien. - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen.

Pro forma omzet 2013 402,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien. - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen. PERSBERICHT Pro forma omzet 2013 402,4 miljoen; voor 2014 verdere omzetgroei voorzien Kernpunten 2013 Commercieel/operationeel - Pro forma jaaromzet Royal Reesink over 2013 komt uit op 402,4 miljoen. -

Nadere informatie

- Uitbreiding activiteiten door overname in januari 2014 van CT Agro en in oktober 2014 van O. de Leeuw Groentechniek.

- Uitbreiding activiteiten door overname in januari 2014 van CT Agro en in oktober 2014 van O. de Leeuw Groentechniek. PERSBERICHT EEN GOED JAAR MET FOCUS OP INTEGRATIE Resultaten 2014 Dividendvoorstel 3,50 per (certificaat van) gewoon aandeel naar keuze uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Conference call 27 augustus 2014

Conference call 27 augustus 2014 Conference call 27 augustus 2014 Kernpunten H1 2014 Algemeen HOLDING Forse omzettoename door acquisities en autonome groei. Goede bijdrage CT Agro ondanks devaluatie lokale valuta. Principe overeenstemming

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

- Innovaties (niet-chemische onkruidmachine en een druppel irrigatie systeem).

- Innovaties (niet-chemische onkruidmachine en een druppel irrigatie systeem). PERSBERICHT STERKE STIJGING NETTORESULTAAT 2015 Kernpunten 2015 Commercieel/operationeel - Jaaromzet Royal Reesink over 2015 komt uit op 489,5 miljoen. - Reesink Green Equipment heeft naar omstandigheden

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Persbericht Koninklijke Reesink N.V.

Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Duidelijke autonome omzetgroei en aanzienlijke verhoging bedrijfsresultaat 2011 Kernpunten 2011 Commercieel/operationeel - Uitvoering geven aan joint venture THR B.V.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. 24 mei 2012 Focus op twee segmenten Groene segment Industriële segment Verslag van de directie 2 Groene Segment Strategie: Autonome groei

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE

KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE PERSBERICHT KONINKLIJKE REESINK N.V. DOET MAJEURE OVERNAME EN VOEGT STERKE MERKEN TOE De voorgenomen overname betreft de activiteiten van Pon Material Handling Europe (PMH-E). PMH-E is met sterke merken

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS

PERSBERICHT HOLLAND COLOURS PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FRACTIONELE OMZETSTIJGING, NEGATIEVE VALUTA-EFFECTEN, STERK HOGER NETTO RESULTAAT. Omzet 66,0 miljoen (2012/2013: 65,9 miljoen) Bedrijfsresultaat 5,4 miljoen (2012/2013: 4,9

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN

NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN PERSBERICHT jaarcijfers 2015 Sligro Food Group N.V. NETTOWINST 2015 SLIGRO FOOD GROUP 81 MILJOEN De nettowinst over het boekjaar bedroeg 81 miljoen. Dat is een toename van 17,4% ten opzichte van 2014.

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Source realiseert verdere groei van marge en omzet Persbericht Willemstad, Curaçao, 31 augustus 2015 Source realiseert verdere groei van marge en omzet Aantal gecontracteerde professionals groeit met 25% Hoofdpunten eerste halfjaar 2015 Positief en hoger

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Persbericht 28 mei 2014 Verwacht stijging operationele nettowinst over gehele boekjaar Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Kernpunten: - Het aantal verkochte pistetickets

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarbericht Source Group N.V.

Halfjaarbericht Source Group N.V. Halfjaarbericht 2016 Source Group N.V. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Geen accountantscontrole toegepast) Periode 1 januari (x 1.000) 30 juni 2016 Periode 1 januari

Nadere informatie

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 INHOUDSOPGAVE Over Ordina 3 Kerncijfers 4 Hoofdpunten Q4 2013 5 Hoofdpunten FY 2013 5 Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Persbericht Willemstad, Curaçao, 29 augustus 2014 Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Over het 1 e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Definitieve jaarcijfers 2010

Definitieve jaarcijfers 2010 PERSBERICHT Definitieve jaarcijfers 2010 Hoofdpunten De definitieve cijfers zijn gelijk aan de voorlopige cijfers over 2010 De nettowinst bedraagt EUR 4,7 miljoen bij opbrengsten van EUR 143 miljoen. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS

Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS Halfjaarbericht 2015/2016 HOLLAND COLOURS Gelijkblijvend resultaat bij hogere omzet Omzet 37,1 miljoen (eerste halfjaar 2014/2015: 33,1 miljoen) Positief valuta-effect op omzet van 3,2 miljoen 2% autonome

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht 2017 Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr. 12016134. 1 INHOUDSOPGAVE Verslag over het eerste halfjaar van 2017 IEX

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V.

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 7 april 2011. Fors hogere winst en dividenduitkering Koninklijke Reesink N.V. De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink Staal B.V. en Nederlandse Staal Unie B.V.), kabeldraagsystemen

Nadere informatie