Rapport solidariteitsbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport solidariteitsbarometer"

Transcriptie

1 Datum: Voor: db Document: nota Volg nr. : ph Rapport solidariteitsbarometer 1. Inleiding Met de solidariteitsbarometer wilde Ziekenzorg CM de opvattingen van de Vlaming over solidariteit in kaart brengen, en toetsen in welke mate de Vlaming vandaag nog bereid is tot solidariteit. Opzet was om aan de hand van een vragenlijst deze bereidheid in kaart te brengen bij Vlamingen (of 1 op 1.000). In de periode oktober 2013 tot februari 2014 gingen Ziekenzorgvrijwilligers over heel Vlaanderen de boer op met deze vragenlijst. In een draaiboek werden de nodige instructies opgenomen om respondenten zo weinig mogelijk te beïnvloeden in hun antwoorden, en om de groep van bereikte Vlamingen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen wat betreft leeftijd, geslacht en woonplaats. De vragenlijst en het draaiboek zijn te vinden in bijlage 1 en 2 bij dit rapport. In dezelfde periode liep ook een online versie van de vragenlijst. Met ingevulde vragenlijsten werd de doelstelling om 1 Vlaming op te bereiken gehaald. Zonder grote wetenschappelijke pretenties denken we dat de antwoorden van een dergelijke grote groep Vlamingen relevant zijn om ons iets te vertellen over de bereidheid tot solidariteit die er vandaag bij de bevolking leeft. In het vervolg van dit rapport bekijken we eerst de ruwe antwoorden op de stellingen die het grootste deel van de vragenlijst uitmaakten. Vervolgens komen meer in detail de verdeling van de groep respondenten over een aantal kenmerken, de uitgebreidere resultaten en de vergelijking van een aantal gemiddeldes aan bod. Ten slotte bekijken we wat deze solidariteitsbarometer ons leert in relatie met recent onderzoek over solidariteit of de bereidheid daartoe in ons land. ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 1

2 2. Ruwe antwoorden stellingen Afgezien van de achtergrondgegevens van de respondenten bestond de vragenlijst uit 10 vragen, waaronder 9 stellingen. Bij deze stellingen kon de respondent telkens aangeven in welke mate hij of zij het met deze stellingen dan wel was op een zespuntenschaal. De tiende vraag was een verdelingsvraagstuk en komt verder in het rapport aan bod. Wanneer we enkel naar de richting van het antwoord ( of ) kijken zonder met de intensiteit rekening te houden (helemaal, of een ), levert dit onderstaand beeld op. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen die het minder goed hebben dan ikzelf 9 De mensheid, onze naasten, solidariteit wat een onzin allemaal, iedereen moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen 8 Ik vind het belangrijk om hulp en steun te bieden aan mensen uit mijn omgeving wanneer ze daar behoefte aan hebben 98% 2% Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor een goede verstandhouding met je medemensen 16% 84% Ik vind het belangrijk dat mijn belastinggeld gebruikt wordt om mensen te helpen die het minder goed hebben dan ikzelf De overheid zou maatregelen moeten nemen om de inkomensverschillen te verminderen 8 82% 1 18% De meeste mensen die van een ziekte-uitkering leven zijn profiteurs 19% 81% Het armoedeprobleem valt op te lossen 7 3 Gezondheidszorg zou gratis moeten zijn voor iedereen 69% 31% akkoord niet akkoord ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 2

3 3. Verdeling respondenten 1. Leeftijd respondenten bevolking plus De gemiddelde leeftijd van de goed Vlamingen die de vragenlijst invulden bedraagt 52 jaar. Wanneer we de verdeling over leeftijdscategorieën vergelijken met deze verdeling binnen de bevolking in Vlaanderen, blijkt dat jongeren en mensen van middelbare leeftijd (tot 50 jaar) ondervertegenwoordigd zijn. Zestigers daarentegen zijn oververtegenwoordigd, in die mate zelfs dat hun aandeel in de groep respondenten het dubbele bedraagt van hun aandeel in de Vlaamse bevolking. Dit gezegd zijnde bevat de kleinste leeftijdsgroep, namelijk dertigers, nog steeds een voldoende robuust aantal van 677 respondenten. Leeftijdsverdeling respondenten vs. bevolking leeftijdsklasse bevolking respondenten verschil in procentpunt , ,9-7, ,72% ,5-4, , ,43% -6, ,07% ,57% 5, , ,48% 13,08 70plus ,76% ,08% -0,69 totaal (Vlaamse bevolking vanaf 15 jaar, Statbel) ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 3

4 2. Geslacht 61% van de respondenten is vrouw. Onnodig te vermelden dat ook dit een oververtegenwoordiging is ten opzichte van het aandeel vrouwen in de bevolking. frequentie percentage man ,94% vrouw ,06% totaal ,0 niet ingevuld 163 2,68% totaal Bron vragenlijst De verzameling van de data gebeurde volledig door Ziekenzorgvrijwilligers. Hoewel zij ook een online versie van de vragenlijst ter beschikking hadden om te verspreiden, werd het overgrote deel (71%) van de ingevulde vragenlijsten verzameld op markten en andere publieke plaatsen in heel Vlaanderen en Brussel. frequentie percentage op papier ingevuld ,76% online ingevuld ,24% totaal ,0 4. Geografische verdeling Geografische verdeling respondenten bevolking ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 4

5 De respondenten zijn vrij evenwichtig over de Vlaamse provincies verdeeld. Wanneer we de vergelijking met de bevolkingscijfers maken valt wel op de provincie Antwerpen ondervertegenwoordigd is, terwijl er dan weer relatief meer mensen uit Vlaams-Brabant en Brussel zijn bereikt. Ook hier echter levert de kleinste groep, namelijk Limburg, nog steeds een voldoende robuust aantal van 762 respondenten op. provincie bevolking respondenten verschil in procentpunt Vlaams-Brabant en Brussel ,22% ,29% 4,06 Antwerpen ,57% ,98% -6,60 Limburg , ,11% -0,14 West-Vlaanderen ,32% ,7 1,38 Oost-Vlaanderen ,63% ,92% 1,29 totaal (Vlaamse bevolking, Statbel) ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 5

6 4. Detail antwoorden Hoewel de richting van de antwoorden op de stellingen ( of ) zoals hierboven weergegeven het meest relevant is en een duidelijk beeld geeft van hoe de respondenten over deze stellingen denken, is ook de intensiteit van de antwoorden van belang. Respondenten konden immers ook de mate waarin het ze of zijn met een bepaalde stelling aangeven. Voor de 9 stellingen konden zij telkens antwoorden op een zespuntenschaal: helemaal,, een, een, of helemaal. Bovendien was een ik weet het niet antwoordcategorie beschikbaar bij elke vraag, en stond het respondenten ook vrij om een vraag niet in te vullen. Het aandeel van deze ontbrekende waarden (ik weet het niet + niet ingevuld) bedraagt echter bij geen enkele vraag meer dan 4%, met uitzondering van de stelling Het armoedeprobleem valt op te lossen waar dit oploopt tot 7%. gelijkaardige richting van de antwoorden tussen twee stellingen kan soms een verschil in intensiteit van die antwoorden verbergen. De vergelijking van de eerste twee stellingen maakt dit duidelijk. Gezondheidszorg zou gratis moeten zijn voor iedereen en Het armoedeprobleem valt op te lossen vinden instemming bij een ongeveer even groot deel van de respondenten (69% vs. 7). Uit het detail blijkt echter dat de respondenten een stuk minder zeker van hun zaak zijn bij de tweede stelling. Slechts 14% opteert hier voor de sterkste intensiteit (helemaal ), t.ov. 23% bij de eerste stelling. Gezondheidszorg zou gratis moeten zijn voor iedereen 2 23% 23% 24% 1 11% 16% 4% On ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 6

7 Het armoedeprobleem valt op te lossen % 29% 1 14% 13% 14% 3% On De meeste mensen die van een ziekte-uitkering leven zijn profiteurs % 2% 16% 17% 41% On 23% De overheid zou maatregelen moeten nemen om de inkomensverschillen te verminderen % 34% 2 1 7% 9% 3% On ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 7

8 Ik vind het belangrijk dat mijn belastinggeld gebruikt wordt om mensen te helpen die het minder goed hebben dan ikzelf % 38% 27% 7% 6% On 2% Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor een goede verstandhouding met je medemensen 5 42% 4 3 2% 1 27% On Ik vind het belangrijk om hulp en steun te bieden aan mensen uit mijn omgeving wanneer ze daar behoefte aan hebben % 51% 14% 1% 1% On ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 8

9 De mensheid, onze naasten, solidariteit... wat een onzin allemaal, iedereen moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen % 13% 13% 37% On 3 Ik vind het belangrijk om mensen te helpen die het minder goed hebben dan ikzelf 5 46% % 3% 1% On Bij de samenstelling van de set van 9 stellingen is erover gewaakt dat er zowel stellingen zijn opgenomen die eerder peilen naar opvattingen over hoe de samenleving dient georganiseerd te zijn, als stellingen die eerder peilen naar opvattingen over het persoonlijke handelen van de respondent. Daarnaast zijn stellingen opgenomen die eerder gaan over solidariteit met onbekende anderen, als stellingen die eerder peilen naar solidariteit met mensen in de directe omgeving. Ten slotte zijn er zowel stellingen opgenomen waarbij de bereidheid tot solidariteit blijkt uit een positief antwoord (het zijn met de stelling) als uit een negatief antwoord (het niet zijn met de stelling). Naast 9 stellingen werd er nog een verdelingsvraagstuk in de vragenlijst opgenomen. Respondenten werden hier gevraagd om een rangorde aan te brengen in 6 beleidsdomeinen. De plaats die respondenten toekenden aan Sociale Zekerheid in de rangorde, werd hier weerhouden om mee te nemen in de score op de solidariteitsbarometer (zie verder). ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 9

10 Vraag10: Je bent Eerste Minister. Duid met de cijfers 1 tot 6 aan hoe jij het geld van de regering zou verdelen, waarbij 1 staat voor het meeste geld en 6 voor het minste. Respondenten hadden hierbij de keuze tussen de items Defensie, Sociale Zekerheid, Mobiliteit en vervoer, Onderwijs, Justitie en veiligheid, en Cultuur. Plaats van Sociale Zekerheid in de rangorde 6 54% % 4% 2% 3% ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 10

11 5. Score solidariteitsbarometer Op basis van de antwoorden werd per vraag een score berekend die zowel de richting als de intensiteit van de antwoorden in 1 variabele samenbrengt. Dit laat toe om de mate van instemming te vergelijken tussen verschillende stellingen. Op basis van deze scores werd ook per respondent een totale score op de solidariteitsbarometer berekend. Deze laat dan weer toe de bereidheid tot solidariteit zoals die blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst te gaan vergelijken tussen respondenten en groepen van respondenten. Per vraag construeerden we een score op tien, waarbij een extreem antwoord sterker doorweegt dan een gematigd antwoord. Hoe hoger de score, hoe groter de bereidheid tot solidariteit. Voor de stellingen 1, 2, 4, 5, 7 en 9 levert een instemmend antwoord een hoge score op. Voor de vragen 3, 6 en 8 is het omgekeerde waar. Bij vraag tien levert een hogere plaats voor Sociale Zekerheid in de rangorde een hogere score op. De som van deze tien scores resulteert in een totale score op de solidariteitsbarometer. Aan elke vraag werd in deze totale score een gelijk gewicht toegekend. Uit de vergelijking van de gemiddelde scores per vraag hieronder blijkt dat de stelling Ik vind het belangrijk om hulp en steun te bieden aan mensen uit mijn omgeving veruit de hoogste score in termen van bereidheid tot solidariteit oplevert. Vraag 1 Gezondheidszorg zou gratis moeten zijn voor iedereen 6,26 2 Het armoedeprobleem valt op te lossen 6,00 3 De meeste mensen die van een ziekte-uitkering leven zijn profiteurs 7,17 4 De overheid zou maatregelen moeten nemen om de inkomensverschillen te verminderen 7,08 5 Ik vind het belangrijk dat mijn belastinggeld gebruikt wordt om mensen te helpen die het minder goed hebben dan ikzelf 7,04 6 Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor een goede verstandhouding met je medemensen 7,32 7 Ik vind het belangrijk om hulp en steun te bieden aan mensen uit mijn omgeving wanneer ze daar behoefte aan hebben 8,22 8 De mensheid, onze naasten, solidariteit wat een onzin allemaal, iedereen moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen 7,29 9 Ik vind het belangrijk om mensen te helpen die het minder goed hebben dan ikzelf 7,71 Je bent Eerste Minister. Duid met de cijfers 1 tot 6 aan hoe jij het geld van de 10 regering zou verdelen, waarbij 1 staat voor het meeste geld en 6 voor het minste. 8,18 Score De constructie van een totale score op de solidariteitsbarometer laat ons toe deze score te vergelijken tussen groepen. De gemiddelde score voor alle respondenten bedraagt 72,28. We vinden echter verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen mensen die de vragenlijst online in vulden of op papier, per provincie en tussen leeftijdsgroepen, zoals blijkt uit onderstaande tabel en grafiek. ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 11

12 Vergelijking gemiddelde totale score solidariteitsbarometer voor verschillende groepen alle respondenten 72,28 verschil met gemiddelde in procentpunt mannen 71,76-0,52 vrouwen 72,85 0,57 op papier ingevuld 71,90-0,38 online ingevuld 73,18 0, ,74-2, ,40-2, ,61 0, ,08 1, ,63 1,35 70plus 72,99 0,71 Vlaams-Brabant en Brussel 71,83-0,45 Antwerpen 72,97 0,69 Limburg 72,53 0,25 West-Vlaanderen 71,14-1,14 Oost-Vlaanderen 73,62 1,34 Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Limburg Antwerpen Vlaams-Brabant en Brussel 70plus online ingevuld op papier ingevuld vrouwen mannen alle respondenten ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 12

13 Zeker de verschillen tussen leeftijdsgroepen vallen op. De bereidheid tot solidariteit lijkt een stuk kleiner dan gemiddeld bij mensen jonger dan veertig. Bij vijftigers en zestigers is deze bereidheid dan weer een stuk groter dan gemiddeld. Vereenvoudigd zien we dus een grotere bereidheid tot solidariteit bij de oudere leeftijdsgroepen dan bij de jongeren leeftijdsgroepen. Deze tendens vinden we ook op het niveau van een aantal stellingen terug, maar niet van alle. De grotere bereidheid tot solidariteit bij de oudere leeftijdsgroepen vinden we duidelijk terug in de stellingen over de oplosbaarheid van het armoedeprobleem, het nemen van overheidsmaatregelen om de inkomensverschillen terug te dringen, de mate waarin men het belangrijk vindt dat zijn belastinggeld gebruikt wordt om mensen te helpen die het minder goed hebben, en de bereidheid om hulp en steun te bieden aan mensen uit de omgeving en om mensen te helpen die het minder goed hebben. We vinden geen leeftijdseffect in de stellingen over gratis gezondheidszorg, over profiteurs bij mensen die van een ziekte-uitkering leven, over de mate waarin het nastreven van persoonlijk succes belangrijker is dan een goede verstandhouding met medemensen en over de mate waarin men eerst voor zichzelf moet zorgen en zijn belangen verdedigen. ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 13

14 6. Besluit en relatie met recent onderzoek Grote bereidheid tot solidariteit Op basis van de antwoorden van meer dan mensen, of 1 Vlaming op 1.000, blijkt duidelijk dat mensen in grote mate bereid zijn tot solidariteit, en dat er dus voor deze solidariteit in Vlaanderen nog steeds een groot draagvlak bestaat. Deze bereidheid tot solidariteit blijkt het sterkst wanneer het gaat over het bieden van hulp en steun aan mensen uit de eigen omgeving wanneer die daar behoefte aan hebben. Leeftijdseffect De bereidheid tot solidariteit lijkt toe te nemen met de leeftijd. Bij de respondenten van deze solidariteitsbarometer is deze bereidheid in elk geval een stukje lager bij mensen jonger dan 40, en is ze groter bij vijftigers en zestigers. Het gegeven dat deze laatste twee groepen oververtegenwoordigd zijn maakt ook dat de bereidheid tot solidariteit in de volledige Vlaamse samenleving in deze solidariteitsbarometer wellicht licht overschat wordt. mogelijke verklaring voor dit leeftijdseffect zou kunnen liggen in de levenservaring. Mogelijk is het zo dat de bereidheid tot solidariteit toeneemt naarmate men persoonlijk of in de directe omgeving de positieve effecten van solidariteit heeft ervaren. Recent onderzoek naar de bereidheid tot solidariteit In de media werd bij recent onderzoek naar solidariteit vaak de nadruk gelegd op tekenen van afbrokkelende solidariteit. Dit lijkt op het eerste zicht in tegenspraak met de conclusies uit deze solidariteitsbarometer. Toch is het zo dat die conclusies stroken met recent onderzoek. Onveranderd blijkt uit onderzoek immers dat er een groot draagvlak voor solidariteit bestaat in ons land. Deze centrale vaststelling raakt echter soms wat ondergesneeuwd omdat gefocust wordt op een leeftijdseffect, zoals dat ook in de solidariteitsbarometer wordt teruggevonden. Dit was onder meer het geval met de studie o.l.v. Prof Mark Elchardus in opdracht van het Riziv. Naar aanleiding van 50 jaar RIZIV werd een grootschalige bevolkingsonderzoek opgezet over de gezondheidszorg. Op basis van een representatieve steekproef werden goed mensen bevraagd. Uit deze studie blijkt een zeer sterk draagvlak voor de solidaire organisatie van de gezondheidszorg, dat onder meer tot uiting komt in een ruime steun voor het principe van proportionaliteit (hogere inkomens, hogere bijdragen) of het resoluut afwijzen van de optie een verplichte basisziekteverzekering nog enkel voor de minder welstellenden en de rest privéverzekeringen. ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 14

15 Wel is het zo dat uit dit onderzoek een toenemende steun voor een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid blijkt. Dit streven naar een mate van persoonlijke verantwoordelijkheid leidt bij 20 à 4 van de mensen tot het aanvaarden van een vorm leefstijldifferentiatie in premie of terugbetaling. Die toenemende bereidheid om een vorm van leefstijldifferentiatie te aanvaarden blijkt ook uit het doctoraatsonderzoek van Jeroen Luyten (Universiteit Antwerpen), dat even ruime weerklank vond in de media. De onderzoeker stelt even vast dat deze opvatting voornamelijk bij jongeren veld wint. Ook in het recentste jaarboek armoede en sociale uitsluiting (2013) van het Centrum Oases van de Universiteit Antwerpen komt een luik over het draagvlak voor solidariteit aan bod. Hier luidt de conclusie dat er nog steeds een breed draagvlak voor onze sociale zekerheid bestaat. Vlamingen steunen, aldus de onderzoekers, het streven naar meer gelijkheid. Bovendien is op twintig jaar tijd dit gelijkheidsstreven quasi gelijk gebleven. Ook het CM-magazine çava organiseerde recent een bevraging over solidariteit. De vergelijking met dezelfde bevraging die het magazine vijf jaar eerder, in 2008, organiseerde, toont hier zelfs een toename van de bereidheid tot solidariteit op een aantal terreinen, zoals de bereidheid om mee te betalen voor ouderen en zieken. Wel is het zo dat ook in deze bevraging een toename van de bereidheid tot solidariteit met de leeftijd werd vastgesteld. ziekenzorg cm, waar mensen het voor elkaar opnemen 15

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016 Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 1. BASISGEGEVENS In werden 19326 begeleidingen pakket 1 en 6415 begeleidingen pakket 2 beëindigd. Uiteindelijk hebben 18901 klanten (pakket 1) en 6287

Nadere informatie

Uw gezondheidszorg, Uw mening telt!

Uw gezondheidszorg, Uw mening telt! Uw gezondheidszorg, Uw mening telt! Mark Elchardus Mark.Elchardus@vub.ac.be Petrus te Braak Petrus.Te.Braak@vub.ac.be Een bevolkingsonderzoek (1) Louter toevallige steekproef getrokken op het Rijksregister

Nadere informatie

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 1 Schets van het onderzoek: Doel, werkwijze, inhoud (2-4) Gebruik routeboekje: algemeen (5-9) Gebruik routeboekje: naar leeftijd (10-15)

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Tijdens de zomer van 2016 voerde de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) in samenwerking met de Liberale Mutualiteiten en de VZW s VIEF en

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak OVER HET ONDERZOEK Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ivox in opdracht van Cera en KBC tussen 27 maart en 5 april 2017 bij 1.000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd en regio.

Nadere informatie

Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs

Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs a Openbare bibliotheken en de gereglementeerde boekenprijs 1 Managementsamenvatting 181 respondenten (58,) Informatie opgevraagd over maximaal 10 collectieonderdelen (uitsluitend boeken, geen audiovisuele

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Provincie, 2013 2 Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Aanleiding...4 Leeswijzer...4 Conclusies 5 1. se samenleving 6 1.1 Aanwezigheid arbeidsmigranten...6

Nadere informatie

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen

Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek over het spreken van het Frans door de inwoners van Vlaanderen Onderzoek uitgevoerd voor de vzw: Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre September 2009 Dedicated Research

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017)

> VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) > VSK-PEILING OVER STRESS OP SCHOOL 5964 leerlingen over de oorzaken en gevolgen van schoolstress Scholierencongres (18 februari 2017) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Generation What? 1 : Jongeren over Politiek

Generation What? 1 : Jongeren over Politiek Generation What? 1 : Jongeren over Politiek De Generation What enquête peilde niet alleen naar de zogenaamd politieke opvattingen van jongeren, maar ook naar hun meer fundamentele houding tegenover het

Nadere informatie

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen?

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Perstekst Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Onder impuls van Cera werden meer dan 3000 Vlamingen via allerlei kanalen uitgenodigd om na te gaan hoe hoopvol ze zijn. Dat blijkt heel erg mee te vallen. 80%

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach

CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach CM Gezondheidsfonds CM biedt als gezondheidsfonds ondersteuning om goede voornemens beter vol te houden via een online coach Stijn De Cock (Compas) Hervé Avalosse, Sigrid Vancorenland, Veerle Van Holle

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Een retrospectieve zelfrapportering van ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel in de sport voor de leeftijd

Nadere informatie

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Luk Bral en Guy Pauwels Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Context Opzet Evolutie informele contacten, lidmaatschap

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 2010 bestaat uit 10772 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties

Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties Deel 1: Gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw Mathieu Vliegen en Niek van Leeuwen De se bevolkingskernen vertonen niet alleen een ongelijkmatig ruimtelijk spreidingspatroon, maar ook regionale verschillen

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens.

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens. Resultaten uit de officiële enquête 2016 Draagvlak windenergie In opdracht van Vlaamse regering 10/2016 Draagvlak windenergie Bron : www.energiesparen.be/marktonderzoek 75 % bevolking is voorstander van

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Inleiding: In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners,

Nadere informatie

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April 2016 1 Doelstelling campagne Winterwandelboek Scheldeland Scheldeland positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Dierenwelzijn in de politiek. Dierenwelzijn in de politiek. Resultaten enquête

Dierenwelzijn in de politiek. Dierenwelzijn in de politiek. Resultaten enquête Dierenwelzijn in de politiek Dierenwelzijn in de politiek Resultaten enquête 1 2 Survey info Survey info Bevraging februari 2014 Combinatie online mailings Steekproef: 2157 respondenten Representatief

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Trendbarometer campings 2010

Trendbarometer campings 2010 Trendbarometer campings 2010 Trendbarometer campings 2010 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie Spoor Toerisme en Recreatie K.U. Leuven Celestijnenlaan 200 E,

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Trendbarometer campings 2011

Trendbarometer campings 2011 Trendbarometer campings 2011 Trendbarometer campings 2011 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie Spoor Toerisme en Recreatie K.U. Leuven Celestijnenlaan 200 E,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Het Geheugen van Vlaanderen

Het Geheugen van Vlaanderen Het Geheugen van Vlaanderen Pieter Moors & Johan Wagemans Laboratorium voor Experimentele Psychologie (KU Leuven) Introductie Het Geheugen van Vlaanderen is een massa-experiment met als doel een zicht

Nadere informatie

Slachten in Vlaanderen, rapportenboek

Slachten in Vlaanderen, rapportenboek Slachten in Vlaanderen, rapportenboek 1 INLEIDING Er is de laatste jaren een maatschappelijke discussie op gang gekomen rond de slachtindustrie. Tijdens het islamitisch offerfeest bereikt deze discussie

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Brussel, 21 juni 2017 Nieuwe thema-analyse van Belfius Research Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Het is voldoende bekend dat de vergrijzing een grote

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Online risicogedrag & risicobewustzijn van lagere schoolkinderen

Online risicogedrag & risicobewustzijn van lagere schoolkinderen Online risicogedrag & risicobewustzijn van lagere schoolkinderen Algemene bevindingen in rela.e tot geslacht en lee4ijd Prof. dr. Stefan Bogaerts Marjolein Brusselaers Karel Demeyer Overzicht 1. Algemene

Nadere informatie

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek 1.1 Achtergrond Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In het OVG worden een

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Levuur RWO. Sandra Jansen Bert Hendrickx

Levuur RWO. Sandra Jansen Bert Hendrickx Levuur RWO Sandra Jansen Bert Hendrickx Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 2 Inhoud Methodologie Totaal Geslacht Leeftijd Diploma Belang Conclusie 3 Methodologie Doelstelling

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2014 / 23.11.2016 23.11.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op november

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 31 augustus 2017

Adrem Flash. E-newsletter 31 augustus 2017 Adrem Flash ONMEDIA Op 24 augustus 2017 verscheen golf 2017-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2017. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

(Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter. Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 (Groot)ouders en de scheiding van hun zoon/dochter Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1Vrije Universiteit Brussel, 2 KU Leuven Een echtscheiding is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor de ex-partners

Nadere informatie

Op 14 december 2015 stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr. 193) in verband met suïcidepreventie. Daarin stelde ik de volgende deelvragen.

Op 14 december 2015 stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr. 193) in verband met suïcidepreventie. Daarin stelde ik de volgende deelvragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 322 van ANKE VAN DERMEERSCH datum: 4 februari 21 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Suïcidepreventie - Initiatieven - Expertisecentrum (2) Op

Nadere informatie

RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU)

RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU) RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU) Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep:

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013 Adrem Flash ONMEDIA Op 14 februari 2013 is golf 2012-3 van de CIM Radiostudie verschenen. De studie dekt het radio luisteren van het tweede semester van 2012. Met uitzondering van de introductie van de

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Studentenarbeid in 2016

Studentenarbeid in 2016 16 augustus 2017 Studentenarbeid in 2016 In 2016 werkten voor het eerst meer dan een half miljoen studenten via een zgn. studentenovereenkomst, zo blijkt uit statistieken van de Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2018 Outlook 2018 1 Evaluatie 2017 volgens sector

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Samenvatting Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een periode van vijf jaar Het belangrijkste doel van dit longitudinale,

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Vlaming maakt zich minder zorgen over crisis

Vlaming maakt zich minder zorgen over crisis Persnota 19 november Vlaming maakt zich minder zorgen over crisis 1. Het onderzoek Voor het vierde jaar op rij onderzocht de CM-geluksbarometer het geluk van de Vlaming. Met een vragenlijst werd gepolst

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 4 juni 01 CIM Radio Golf 01-1 Op 4 mei jongstleden verscheen golf 01-1 van de CIM radiostudie. De golf dekt het radioluisteren in het eerste trimester van 01. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie

Nadere informatie