Doelstellingennota Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelstellingennota Budget"

Transcriptie

1 Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7020 Investering: 457 Andere: 30 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld Kaprijke Secr.: Karine Goegebeur Fin. beheerder: Frank Trenson Prioritair Beleid Strategische beleidsdoelstelling SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan Het bestuur onderschrijft het principe van het lean management : betere kwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere kosten. Het uitgangspunt hierbij is de klantbehoefte eerder dan de organisatiemogelijkheden. Alle activiteiten dienen een klantwaarde toe te voegen voor minimale kostenbeheersing. De juiste kwaliteit wordt geleverd door af te stemmen op de door de klant vereiste kwaliteit. Er wordt geleverd op het vroegst mogelijke tijdstip. Lean is een aanpak waarbij nutteloze handelingen en verspilling bewust en maximaal vermeden worden. Wat geen toegevoegde waarde heeft, wordt eenvoudig geschrapt. Het uitgangspunt is steeds de gebruiker, de klant. Wat is voor hem waardevol, wat levert een toegevoegde waarde op? Operationele beleidsdoelstelling OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW Afspraken maken voor het gemeenschappelijk gebruik van elkaars ondersteunende diensten en personeel, dit voornamelijk op het inhoudelijke, operationele en strategisch niveau. Actieplan: AP-1: Afspraken maken om elkaars diensten te gebruiken Afspraken maken in verband met personeelsbeheer, communicatie, groendienst, sociale zaken en informatica (niet limitatieve opsomming). Actieplan: AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw De doelstelling is efficiëntiewinst, onderhandelingskracht en financiële besparing. Actieplan: AP-130: Managementteam gemeente-ocmw vergaderen regelmatig samen Dit kadert in het streven om verticale integratie op termijn te beogen van de beide besturen: de beide MAT's maken kennis met de specifieke materies van beide besturen en kunnen zo nog beter op elkaar afstemmen. Actieplan: AP-159: De administratieve dienstverlening van gemeente en OCMW wordt ondergebracht in 1 locatie Door het OCMW gebouw in Lembeke te herbestemmen als enige gemeentelijke bibliotheek, zullen de administratieve OCMW diensten ondergebracht worden in het administratief centrum Veld 1 te Kaprijke. Operationele beleidsdoelstelling OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie Zowel interne als externe communicatie, zowel actieve als passieve communicatie, is onderworpen aan een voortdurende kwaliteitszorg waarbij nieuwe digitale middelen bij voorrang worden ingezet. 16/12/ :54 1 / 11

2 Actieplan: AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten Actie: ACT-9: Digitaal omgevingsloket (Ruimtelijke Ordening en Milieu) Zowel de digitale bouwaanvraag als de digitale milieu-aanvraag worden geïntegreerd in het omgevingsloket. Actieplan: AP-116: Nieuwe gemeentelijke website Het gemeentebestuur beoogt de opbouw van een nieuwe gemeentelijke website. Hierbij zal een analyse worden uitgevoerd van de praktische noden en wensen, rekening houdend met een klantvriendelijke en efficiënte opbouw. Actieplan: AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente Het gemeentebestuur wenst in het verlengde van de 'Babelutte' inspraak- en participatiecampagne op regelmatige basis 'buurtbabbels' te organiseren in de gemeente. Deze informele buurtvergaderingen moeten de inwoners de kans geven om hun mening te geven over het beleid en suggesties te doen naar het bestuur toe. Tevens wil het bestuur met de organisatie van deze 'buurtbabbels' de samenhang onder de inwoners verhogen door hen geregeld samen te brengen. 600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-165: Versterken van de interne communicatielijnen Het analyseren en verbeteren van de interne communicatie met het oog op een meer efficiënte en klantvriendelijke gemeentelijke werking. Actie: ACT-135: Opmaak van een intern communicatieplan Opmaak van een intern communicatieplan van de gemeente. Actieplan: AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" Om de gemeente meer in de kijker te zetten, wil het bestuur investeren in citymarketing of "village marketing", waarbij de troeven van de gemeente in de kijker worden gezet. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-114: Opmaak van een infobrochure betreffende de gemeentelijke werking Actie: AP-125: Aankoop digitale infoborden Het plaatsen van digitale infoborden op de invalswegen van de deelgemeenten Kaprijke en Lembeke. Op deze borden zullen zowel werken, evenementen als algemene informatie worden aangekondigd. 16/12/ :54 2 / 11

3 Actie: AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente Het bestuur investeert in de creatie van een promotiefilm van de gemeente, dit in eigen beheer. In deze film zal alles essentiële informatie voor de burger vervat zitten. Daarnaast zullen ook een aantal trekpleisters in de gemeente in de kijker worden gezet. Operationele beleidsdoelstelling OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut Het toekomstig beheer en gebruik van het patrimonium, zowel van gemeente als van OCMW, wordt optimaal aangewend voor de efficiëntie in de dienstverlening. Naast onderstaande acties wordt er een visie ontwikkeld over volgend patrimonium: Site Zuidstraat Lembeke Dorp 39 Kerk Lembeke Actieplan: AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis Naast de binnen-renovatie van het stadhuis te Kaprijke dienen de functies van dit gebouw geoptimaliseerd te worden. Op het gelijkvloers wordt een fietsknooppunt ingericht met allerlei voorzieningen voor het fietstoerisme. We willen hier het centrum van de fiets vestigen voor het Meetjesland. 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis Actieplan: AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke Het goedgekeurde project ontmoetingscentrum te Kaprijke wordt uitgevoerd met inbegrip van de omgevingswerken. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-19: Bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke Actieplan: AP-16: verkoop gronden project Koer 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-21: Verkoop gronden Koer Actieplan: AP-108: Verkoop pastorij Kaprijke 16/12/ :54 3 / 11

4 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-160: Het bestaand patrimonium wordt herschikt in functie van een gecentraliseerde dienstverlening Er wordt overgegaan tot de herinrichting van het OCMW gebouw tot enige gemeentelijke bibliotheek, die zich verder ontwikkelt als kennis- en informatiecentrum en waar de burger ook terecht kan voor basisinfo over de dienstverlening van gemeente en OCMW. De administratieve OCMW diensten worden overgebracht naar het administratief centrum. Er wordt een verbinding voorzien tussen het administratief centrum en de huidige bibliotheek Plein 24, die wordt uitgebouwd met vergaderzalen. Tegelijk wordt het volledige administratief centrum onderworpen aan een herinrichting in functie van een optimale benutting van de ruimte. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen In openbare gebouwen op het grondgebied van de gemeente, die bestemd zijn voor dienstverlening wordt een draadloos netwerk uitgebouwd, dat een ruimer bereik heeft dan het gebouw zelf, zodat er in de omgeving van het gebouw door externen tevens gebruik kan van gemaakt worden. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-175: Verkoop restgronden De gemeente Kaprijke beschikt nog over een aantal restgronden in woonzone, landbouwgrond en langs landelijke wegen. 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Strategische beleidsdoelstelling SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot De gemeente investeert in een mobiliteitsbeleid dat erop gericht is dat alle weggebruikers zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen over de Kaprijkse wegen Operationele beleidsdoelstelling OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers Het onderhoud van de wegen en de aanpassing en vernieuwing van de weginfrastructuur blijven continu aandachtspunt. Actieplan: AP-25: jaarlijks onderhoud en/of heraanleg wegen 16/12/ :54 4 / 11

5 2.500,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden Actie: ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding Actieplan: AP-26: Investeren in voet- en fietspaden De kredieten zullen aangewend worden voor onder andere de aanleg van het fietpad in de Nieuwstraat(fase 1) 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-123: Er wordt gestreefd naar een veilige fietsverbinding tussen Kaprijke en Bentille Strategische beleidsdoelstelling SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving De gemeente Kaprijke stelt alles in het werk om de kwaliteit van de huidige Kaprijkse leefomgeving te onderhouden en waar nodig te versterken Operationele beleidsdoelstelling OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen Actieplan: AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf 2.200, ,00-750, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-33: Dorpskernvernieuwing Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf. Actie: ACT-119: ontwikkelen project "Plein voor de Toekomst" Operationele beleidsdoelstelling OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren Actieplan: AP-178: plaatsing IBA's 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 16/12/ :54 5 / 11

6 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Operationele beleidsdoelstelling OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen Actieplan: AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strategische beleidsdoelstelling SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden Het bestuur faciliteert verenigingen en individuele inwoners voor het invullen van hun vrije tijd en zorgt dat de mogelijkheden bekend zijn. De focus ligt niet enkel op ontmoeten en ontspannen maar eveneens op kwaliteit en samenwerken Operationele beleidsdoelstelling OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur Actieplan: AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis Er wordt gezocht naar een duurzame huisvesting van het jeugdhuis. Actieplan: AP-109: Bouwen sportaccommodatie Lembeke Er komt een nieuwe accommodatie voor de voetbalclub te Lembeke. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-58: Bouw sportaccommodatie Lembeke Actieplan: AP-112: aanleg van overdekte bolbanen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-66: bouwen van overdekte bolbanen Actieplan: AP-181: Sportcentra verder ontwikkelen Actie: ACT-131: plaatsen sprintstrook Lembeke Strategische beleidsdoelstelling SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen Kansen bieden op vlak van onderwijs, vorming, kennisverwerving 16/12/ :54 6 / 11

7 Operationele beleidsdoelstelling OD-36: voldoende kinderopvang voorzien De nood aan kinderopvang lenigen door zelf opvang te voorzien alsook aanspreekpunt te zijn voor doorverwijzing naar particuliere initiatieven. Actieplan: AP-95: beter op mekaar afstemmen van vraag en aanbod voor kwalitatieve en betaalbare kinderopvang De dienstverlening en capaciteit van de kinderopvang worden in beide deelgemeenten verder aangepast aan de behoefte. Actieplan: AP-189: Ondersteunen van het Lokaal Overleg Kinderopvang Operationele beleidsdoelstelling OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften Alle inwoners moeten zonder onderscheid hun gading kunnen vinden in de bibliotheek. Inrichting, collectie en dienstverlening moeten afgestemd zijn op wat het decreet stipuleert. Actieplan: AP-136: uitbouwen basisaanbod cultuureducatie en stimuleren van leesmotivatie Beschikken over een bibliotheek die beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 9 van het decreet, met ook een beheersorgaan conform het Cultuurpact ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-92: materiële ondersteuning bieden aan leesclub De Heikant Actie: ACT-93: het realiseren van positieve contacten met boeken en lezen Door bibliotheekbezoeken, bibkoffers, auteursbezoeken, voorleesmomenten en makkelijk lezenplein voor kinderen die moeite hebben met lezen. Actieplan: AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen 2.550,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken Door digitale persdatabank aan te bieden, specifieke collecties voor kinderen verder uit te bouwen en e-boeken aan te bieden. Actie: ACT-95: nieuwe technologieën en toestellen integreren in de bibliotheek en evoluties in de kijker plaatsen Door apparatuur aan te schaffen die beantwoordt aan de wensen van de tijd en door het wifibereik in de bibliotheek te optimaliseren. Actie: ACT-98: workshops technologische evoluties en extra promotie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 16/12/ :54 7 / 11

8 Actie: ACT-99: een aanspreekpunt zijn voor mediawijsheid Met een lespakket voor vijfde en zesde leerjaar, workshops voor ouders en grootouders en klasbezoeken op maat. Actieplan: AP-145: aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen 150,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-96: een boekendienst-aan-huis voor minder mobiele mensen organiseren Met vrijwilligers. Actie: ACT-97: het aanbod aan aangepaste materialen voor slechtzienden beter promoten Actieplan: AP-166: voldoende personele middelen voorzien om de doelstellingen van de bibliotheek te realiseren , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-169: de collectie goed beheren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-117: een degelijk basisaanbod van materialen aanbieden Een kwaliteitsvol, gevarieerd en actueel basisaanbod van materialen aanbieden. Actie: ACT-118: de collectie digitaal toegankelijk maken voor gebruikers Via het Provinciaal Bibliotheeksysteem / Bibliotheekportaal. 16/12/ :54 8 / 11

9 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan 1 OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW 1 AP-1: Afspraken maken om elkaars diensten te gebruiken 1 AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw 1 AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw 1 AP-130: Managementteam gemeente-ocmw vergaderen regelmatig samen 1 AP-130: Managementteam gemeente-ocmw vergaderen regelmatig samen 1 AP-159: De administratieve dienstverlening van gemeente en OCMW wordt ondergebracht in 1 locatie 1 AP-159: De administratieve dienstverlening van gemeente en OCMW wordt ondergebracht in 1 locatie 1 OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie 1 AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten 2 ACT-9: Digitaal omgevingsloket (Ruimtelijke Ordening en Milieu) 2 AP-116: Nieuwe gemeentelijke website 2 AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente 2 AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente 2 AP-165: Versterken van de interne communicatielijnen 2 ACT-135: Opmaak van een intern communicatieplan 2 AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" 2 ACT-114: Opmaak van een infobrochure betreffende de gemeentelijke werking 2 AP-125: Aankoop digitale infoborden 2 AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente 3 OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut 3 AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis 3 ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis 3 AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke 3 ACT-19: Bouw van een ontmoetingscentrum in de Voorstraat te Kaprijke 3 AP-16: verkoop gronden project Koer 3 ACT-21: Verkoop gronden Koer 3 AP-108: Verkoop pastorij Kaprijke 3 AP-108: Verkoop pastorij Kaprijke 4 AP-160: Het bestaand patrimonium wordt herschikt in functie van een gecentraliseerde dienstverlening 4 AP-160: Het bestaand patrimonium wordt herschikt in functie van een gecentraliseerde dienstverlening 4 AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen 4 AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen 4 AP-175: Verkoop restgronden 4 AP-175: Verkoop restgronden 4 SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot 4 OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers 4 AP-25: jaarlijks onderhoud en/of heraanleg wegen 4 ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden 5 ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding 5 AP-26: Investeren in voet- en fietspaden 5

10 Inhoudstafel ACT-123: Er wordt gestreefd naar een veilige fietsverbinding tussen Kaprijke en Bentille 5 SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving 5 OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen 5 AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 5 ACT-33: Dorpskernvernieuwing 5 ACT-119: ontwikkelen project "Plein voor de Toekomst" 5 OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren 5 AP-178: plaatsing IBA's 5 AP-178: plaatsing IBA's 5 AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 5 AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 6 OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen 6 AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 6 AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 6 SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden 6 OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur 6 AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis 6 AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis 6 AP-109: Bouwen sportaccommodatie Lembeke 6 ACT-58: Bouw sportaccommodatie Lembeke 6 AP-112: aanleg van overdekte bolbanen 6 ACT-66: bouwen van overdekte bolbanen 6 AP-181: Sportcentra verder ontwikkelen 6 ACT-131: plaatsen sprintstrook Lembeke 6 SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen 6 OD-36: voldoende kinderopvang voorzien 7 AP-95: beter op mekaar afstemmen van vraag en aanbod voor kwalitatieve en betaalbare kinderopvang 7 AP-95: beter op mekaar afstemmen van vraag en aanbod voor kwalitatieve en betaalbare kinderopvang 7 AP-189: Ondersteunen van het Lokaal Overleg Kinderopvang 7 OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften 7 AP-136: uitbouwen basisaanbod cultuureducatie en stimuleren van leesmotivatie 7 ACT-92: materiële ondersteuning bieden aan leesclub De Heikant 7 ACT-93: het realiseren van positieve contacten met boeken en lezen 7 AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen 7 ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken 7 ACT-95: nieuwe technologieën en toestellen integreren in de bibliotheek en evoluties in de kijker plaatsen 7 ACT-98: workshops technologische evoluties en extra promotie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 7 ACT-99: een aanspreekpunt zijn voor mediawijsheid 8 AP-145: aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen 8 ACT-96: een boekendienst-aan-huis voor minder mobiele mensen organiseren 8 ACT-97: het aanbod aan aangepaste materialen voor slechtzienden beter promoten 8 AP-166: voldoende personele middelen voorzien om de doelstellingen van de bibliotheek te realiseren 8 AP-166: voldoende personele middelen voorzien om de doelstellingen van de bibliotheek te realiseren 8

11 Inhoudstafel AP-169: de collectie goed beheren 8 ACT-117: een degelijk basisaanbod van materialen aanbieden 8 ACT-118: de collectie digitaal toegankelijk maken voor gebruikers 8

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeentebestuur De Haan Leopoldlaan 24

DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeentebestuur De Haan Leopoldlaan 24 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeentebestuur De Haan Leopoldlaan 24 Gemeentesecretaris: Franky Museeuw Financieel beheerder: Bart Dewulf Prioritair beleid Strategische doelstelling: Professionele organisatie

Nadere informatie

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek INLEIDING 2009 is een feestjaar voor zowel OC Vondel als bib Vondel. Het ontmoetingscentrum bestaat 20 jaar en de bibliotheek 10 jaar. Bovendien is het 30 jaar geleden

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

De Vlaamse beleidsprioriteiten (LCBVBP02) voor bibliotheken zijn letterlijk :

De Vlaamse beleidsprioriteiten (LCBVBP02) voor bibliotheken zijn letterlijk : 1 Toelichting bij de budgetten gehanteerd in de meerjarenplanning en bij de omschrijving van de bibliotheekacties. De bibliotheek kent een uitgebreide werking en speelt voortdurend in op occasionele, actuele

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA 2014 Gemeentebestuur De Haan Leopoldlaan 24

STRATEGISCHE NOTA 2014 Gemeentebestuur De Haan Leopoldlaan 24 STRATEGISCHE NOTA 2014 Gemeentebestuur De Haan Leopoldlaan 24 Gemeentesecretaris: Franky Museeuw Financieel beheerder: Bart Dewulf Prioritair beleid Strategische doelstelling: Professionele organisatie

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Project Biblioservicebus Zwevegem

Project Biblioservicebus Zwevegem Project Biblioservicebus Zwevegem Mia Allaert - projectcoördinator De Samenkomst Leiedal 26 november 2009 Biblioservicebus Zwevegem 1. Van nood naar doelstelling en actieplan 2. Van beleidsplan en idee

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid

Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid Gemeente kiest voor evenwichtig en duurzaam financieel beleid Nieuwsbrief Kaprijke nummer 1 10 januari 2015 Het gemeentebestuur van Kaprijke wenst u het allerbeste voor een gelukkig en gezond 2015! Heeft

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Er was eens. in 2012

Er was eens. in 2012 Er was eens in 2012 Hoe het allemaal begon Bibliotheekweek 2012 met website ww.bibstevanhetland.be Verwendag met de interactieve brunch XXL vooraf brainstorm met wat willen we te weten komen, waaruit

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Bredene. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt, die

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5813 Investering: 306 Andere: 67

Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5813 Investering: 306 Andere: 67 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5813 Investering: 306 Andere: 67 Gemeente Affligem (NIS 23105) Bellestraat 99-1790 Affligem

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUITEN Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUITEN Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUITEN Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 FEBRUARI 2017 VOLGENS HET ARTIKEL 252 1 VAN HET

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Op weg naar een kwalitatieve sportvereniging 7, 12 en 13 november 2007 Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Hulpmiddel om kwalitatieve subsidiereglementen op

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 24 december 2014 Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Benny Reviers Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en dorpskernvernieuwing 20 oktober 2015 Kengetallen 3717 ha Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek 6093

Nadere informatie

Stad Halen Meerjarenplanning 2014-2019 STRATEGISCHE NOTA

Stad Halen Meerjarenplanning 2014-2019 STRATEGISCHE NOTA Het Gemeentedecreet art. 146 bepaalt dat de gemeenteraad in het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan opstelt. Dit meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële

Nadere informatie

Zoneringsplan Arendonk

Zoneringsplan Arendonk Zoneringsplan Arendonk Id: 7 Cluster/GUP nummer: Reeds uitgevoerd met het GIP A212032 (zie bijlage): cluster 151-127; 151-83; 151-73; 151-5008. Het gerealiseerde project A212032 zorgt inderdaad voor de

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

Slim delen van schoolinfrastructuur Herlocalisatie Buitenschoolse Kinderopvang VVJ Oost-Vlaanderen 15 december 2016

Slim delen van schoolinfrastructuur Herlocalisatie Buitenschoolse Kinderopvang VVJ Oost-Vlaanderen 15 december 2016 Slim delen van schoolinfrastructuur Herlocalisatie Buitenschoolse Kinderopvang VVJ Oost-Vlaanderen 15 december 2016 Situering in het meerjarenplan Prioritaire strategische doelstelling: optimaal patrimoniumbeheer

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016 ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN bewonersavond 20 september 206 AGENDA. conclusies bewonersavond 2. algemene visie. opbouw masterplan - algemeen - fasering. uitwerkingen deelsites CONCLUSIES BEWONERSAVOND

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Door middel van dit actieplan verkeersveiligheid zet de gemeente Riemst sterk in op de verbetering van de verkeersveiligheid in haar gemeente. Hierdoor wordt er een

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid

(Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid (Fiets)logistiek integreren in het lokale mobiliteitsbeleid Dominique Ameele & Tijl Dendal Vlaamse Overheid Departement MOW Workshop event fietslogistiek 5/5/2017 Mechelen 1 1 2 Overzicht Duurzaam lokaal

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

/ 7 / Gemeenten en ondernemers bundelen hun krachten

/ 7 / Gemeenten en ondernemers bundelen hun krachten / 7 / Gemeenten en ondernemers bundelen hun krachten Martin Vandebuerie Bedrijvencentrum Harelbeke (Stad Harelbeke) 3 Bedrijvencentrum Harelbeke Uitgangspunten : -bestaande Vraag naar kwalitatieve kantoor-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid

Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid hebben vanaf 2014 meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Tijdens de volgende bestuursperiode (2013-2018) zullen

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie