Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling"

Transcriptie

1 Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. I. Algemene informatie 1. Gegevens ggz-aanbieder Naam instelling: Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" Hoofd postadres straat en huisnummer: Metroplein 50 Hoofd postadres postcode en plaats: 3083BB Rotterdam Website: KvK nummer: AGB-code(s): Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt Naam: Marcel Kamerbeek adres: Telefoonnummer: Onze locaties vindt u hier Link: 4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk: Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe (ZBC) is een zorginstelling voor poliklinische behandeling van patiënten met gecombineerde problematiek. De polikliniek was eerder onderdeel van Delta Psychiatrisch Centrum. In totaal is er al bijna 30 jaar ervaring met het behandelen van somatisch zieke mensen die ondersteuning op psychiatrisch gebied nodig hebben. PsyToBe heeft zich ten doel gesteld om patiënten te behandelen die primair somatische pathologie hebben en daarnaast op psychiatrisch en psychologisch gebied zijn vastgelopen. Het zorgaanbod omvat diagnostiek, specialistische behandeling en consultatie. PsyToBe biedt zorg zowel individueel als in groepen. Er zijn structurele afspraken met de DC Klinieken, Nordic Health en externe fysiotherapeuten voor scholing van hun medewerkers en het verzorgen van integrale pijnbehandelprogramma's volgens het stressorenmodel. Samen met het MS fonds wordt het behandelprogramma CanDo aangeboden. Het behandelaanbod wordt verzorgd door bevoegde en bekwame hulpverleners en de effectiviteit en patiënttevredenheid wordt bij elke sessie gemeten. De doelgroep heeft dus niet primair een psychiatrisch probleem, zoals de somatoforme stoornissen. Bij deze laatste is er sprake van psychopathologie die zijn uitingsvorm heeft in het hebben van lichamelijke klachten. Bij PsyToBe behandelen we patiënten met vooral chronisch lichamelijke ziekten die door hun lichamelijk lijden psychopathologie ontwikkelen of waarbij het beeld dat premorbide aanwezig was, verergert. Het betreft onder meer patiënten met diabetes, reuma, MS, chronisch pijnsyndroom, kanker, enzovoort. Als bij chronische ziekten de somatische behandeling gecompliceerd wordt door psychopathologie, kan de behandeling stroef verlopen of zelfs stagneren. In zo n situatie is verwijzing naar PsyToBe te overwegen. De meeste verwijzingen vinden plaats vanuit de academische ziekenhuizen en ziekenhuizen met top-referente zorg. Een groot deel van de programma s zijn in de loop van tientallen jaren zelf ontwikkeld. Vele zijn n.a.v. wetenschappelijk onderzoek gevalideerd. Daarnaast heeft PsyToBe een nieuwe manier van behandelen ontwikkeld, het stressorenmodel. Dit is een unieke manier van behandelen waarin autonomie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van een patiënt centraal staan. Tevens wordt het steunsysteem (partner, mantelzorgers) bij de behandeling betrokken. Vanuit deze ontwikkelingen heeft PsyToBe samen met het Nationaal MS Fonds een behandelprogramma geschreven (CanDO) en later samen met de DC Klinieken De Uitdaging. Dit betreft een driedaagse intensieve behandeling uitgevoerd door een multidisciplinair

2 team, waarin aandacht wordt besteed aan het leven, de gevoelens en het lijf. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er positieve resultaten zijn te boeken met deze intensieve behandelmethode. 5. Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" heeft aanbod in: de gespecialiseerde-ggz 6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting): 7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting): Ambulante zorg Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: de psychiater, de GZ-psycholoog en de klinisch psycholoog 8. Structurele samenwerkingspartners Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website): Samenwerkingsrelaties - zorg DC Klinieken, Krimkade 20, 2251 KA Voorschoten Telefoon: (071) ( Ontwikkeling en uitvoering van behandelprogramma's Nationaal MS Fonds, Mathenesserlaan 378, 3023 HB Rotterdam Telefoon : ( Ontwikkeling en uitvoering van behandelprogramma's Nordic Health Keesomstraat BS Alkmaar Telefoon: ( Uitvoering van integraal behandelprogramma Parnassia Bavo Groep, Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag Telefoon: ( Crisis buiten kantooruren I-Psy, Carnissesingel 51, 3083 JA Rotterdam Telefoon: ( Samenwerking bij culturele problemen Bouman GGZ, Max Euwelaan 1, 3062 MA Rotterdam Telefoon: ( Ondersteuning bij verslavingsproblemen Klachtencommissie patienten Parnassia Groep, Prins Constantijnweg 48-54, 3066 TA Rotterdam ( pdf/198ce7de-b232-4b85-be5f-e8cf69302d4e) Klachtencommissie Erasmus MC (afdeling Neurologie), 's-gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam, Telefoon: 010) ( Gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen met de afdeling psychiatrie. Dit in verband met het keuzejaar psychiatrie in de opleiding van arts-assiststenten tot psychiater. Rijndam RevalidatieCentrum, Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam Telefoon: ( Gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen Maasstad ziekenhuis (afdeling interne) Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam Telefoon: ( Gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen Diabeter Blaak 6, 3011 TA Rotterdam Telefoon: ( Gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen Havenziekenhuis (afdeling geriatrie) Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam Tel: (24 uur per dag bereikbaar) ( Gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen II. Organisatie van de zorg 9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

3 Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" ziet er als volgt op toe dat: 9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn: Bij indiensttreding wordt er een check uitgevoerd wat betreft de benodigde registraties (zoals de BIG) en diploma's. Tevens wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. De zorgverleners van PsyToBe voldoen aan de eisen die worden gesteld aan hun bevoegd- en bekwaamheid. Het toezicht op de bevoegdheid en bekwaamheid van de hulpverleners ligt bij het bestuur. Elke hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn kennis. Het Bestuur voert een beleid om de medewerkers te motiveren en te stimuleren om deel te nemen aan bij- en nascholing. Tevens worden erkeuzes gemaakt om intensieve opleidingstrajecten te kunnen volgen. Zo is er een opleiding voor GZ-psychologen en een keuzejaar voor psychiaters in opleiding. Hiervoor is er jaarlijks een vaste post opgenomen in de begroting. Verder wordt in de jaarlijkse evaluatie met de hulpverlener de competentiekaart afgenomen. Deze kaart is gedifferentieerd naar opleiding en ervaringsjaren. Het Bestuur voert een beleid om de medewerkers te motiveren en te stimuleren om deel te nemen aan bij- en nascholing. Tevens worden er keuzes gemaakt om intensieve opleidingstrajecten te kunnen volgen. Zo is er een opleiding voor GZ-psychologen en een keuzejaar voor psychiaters in opleiding. Hiervoor is er jaarlijks een vaste post opgenomen in de begroting. 9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen: Zorgverleners van PsyToBe worden geacht kennis te hebben van de voor hun werk relevante professionele standaard, deze na te leven dan wel gemotiveerd daarvan af te wijken. Onder een professionele standaard wordt verstaan: (beroeps)richtlijnen, gedragscodes, (veld)normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op (een specifiek deel van) het zorgproces en vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de patiënt goede zorg te verlenen. 9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden: Elke hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn kennis. In het team vindt er structureel intervisie en intercollegiale toetsing plaats en worden er met regelmaat referaten gehouden in het kader van de deskundigeidsbevordering.. Vier maal per jaar vindt er een samenwerkingsoverleg plaats en 6 keer per jaar een beleidsvergadering. In beide overlegmomenten is er structureel tijd ingepland om de kwaliteit van het werk en de tevredenheid over het werk te bespreken. Verschillende medewerkers geven workshops en lezingen. Het beleid van het bestuur om diverse scholingsactiviteiten te stimuleren en te faciliteren. Ook zijn er medewerkers auteur van diverse wetenschappelijke publicaties. Om op een hoog specialistisch niveau te kunnen opereren is zowel wetenschappelijk onderzoek als bij- en nascholing een vereiste. In verband met onderzoek, cursussen en trainingen bestaan de volgende samenwerkingsverbanden: - Nationaal MS Fonds, Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Groot landelijk onderzoek naar cognitieve klachten bij MS; tevens een onderzoek naar werkparticipatie - Nationaal MS Fonds. Onderzoek naar effectiviteit van behandeling van mensen met MS en hun partners volgens het stressoren model - DC Klinieken Onderzoek naar effectiviteit van behandeling van mensen met chronische pijn en hun partners volgens het stressoren model - LUMC LUMC heeft de GZ-opleiding mogelijk gemaakt door detachering van de opleider In 2012 werd door het RINO goedkeuring gegeven voor de GZ opleiding binnen PsyToBe. Een van onze medewerkers is deze opleiding in 2013 gestart en heeft deze inmiddels afgerond (begin 2016). Zij is nu werkzaam als GZ-psycholoog. In 2015 is een volgende opleideling gestart met de GZ-opleiding. De medewerkers hebben zich verder geschoold. Onder meer zijn er 2 die de basiscursus cognitieve gedragstherapie hebben gevolgd en afgerond. 10. Samenwerking 10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut: Upload van uw professioneel statuut op 10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Medisch Psychiatrisch Centrum

4 "PsyToBe" is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld: Twee keer per week vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarbij altijd de regiebehandelaren en de medebehandelaren aanwezig zijn. Patiënten worden na de intake, bij vaststellen en wijzigen van het behandelplan, het aangaan van een behandelovereenkomst, bij beëindigen van de behandeling en op verzoek van (regie) behandelaar in het multidisciplinair overleg besproken. Ter plekke wordt het afgesproken beleid in het elektronisch patiënten dossier vastgelegd. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor samenhang en volledigheid van het behandelproces zonder betrokken behandelaren te ontheffen van hun eigen professionele verantwoordelijkheden. Hij heeft direct contact (face to face, telefonisch) met de patiënt en is voor alle betrokkenen (patiënt, familie en andere direct betrokkenen, behandelaren, verwijzers) het centrale aanspreekpunt in het behandelproces. Een regiebehandelaar beschikt gegeven de aard van de zorgvraag en de setting waarin de zorg verleend wordt over relevante inhoudelijke deskundigheid en voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden: - academische opleiding (of een opleiding van vergelijkbaar niveau), welke onderworpen is aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing (NLQF7) - BIG-registratie - relevante werkervaring -periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing De regiebehandelaar heeft een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling voor zover zijn professionele bevoegdheid strekt. Hij draagt zorg ervoor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaats vindt, in het team wordt afgestemd en getoetst en de beslissing wordt vastgelegd. Hij ziet er tevens op toe dat de patiënt en familie en/of andere direct betrokkenen hierbij betrokken worden. Dit is het geval bij: - het vaststellen van de diagnose - het vaststellen van het behandelplan - de evaluatie en wijziging van het behandelplan - een (dreigende) crisis - de afsluiting van de behandeling. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor: - het (laten) opstellen, vaststellen, (laten) uitvoeren en evalueren van het behandelplan - een goede communicatie met de patiënt, familie en/of andere direct betrokkenen over het beloop van de behandeling - de coördinatie van de behandeling en afstemming van verrichtingen of activiteiten, indien er meerdere zorgverleners betrokken zijn - kennis van de voor de behandeling passende bevoegdheid en bekwaamheid van medebehandelaren - een dossiervoering die voldoet aan de gestelde eisen. De taken van de regiebehandelaar zijn: - verantwoordelijkheid dragen voor de regie over en de samenhang en volledigheid van het zorgproces - centraal aanspreekpunt zijn in het behandelproces voor alle betrokkenen - vaststellen van (wijzigingen in) het behandelplan - toezien op behandeling door medebehandelaren conform de professionele standaard - accorderen en vaststellen van schriftelijke informatie aan de verwijzer - op- en afschalen van de zorgintensiteit als onderdeel van de behandelevaluatie - openen en beëindigen van de DBC en vastleggen ervan in het patiëntdossier - toezien op inhoudelijk adequate dossiervoering. De regiebehandelaar kan bepaalde deeltaken delegeren aan een medebehandelaar: - onderdelen van de diagnostiek - formuleren van de diagnose - uitleg geven over de diagnose - uitleg geven over de prognose en het behandelproces - opstellen van behandelplan - verkrijgen van instemming van de patiënt - opstellen van een brief aan verwijzer - maken van afspraken met andere zorgaanbieders over samenwerking in de behandeling - geven van inzage in patiëntdossier - opstellen van afspraken in geval van crisis - bespreken van de resultaten van de behandeling met patiënt - toezien op de bekwaamheid en bevoegdheid van medebehandelaren - toezien of het patiëntdossier voldoet aan DBC-eisen. Indien de regiebehandelaar deeltaken delegeert aan een medebehandelaar, wordt dit besproken met de patiënt en vastgelegd in het patiëntdossier. De regiebehandelaar ziet erop toe dat een medebehandelaar de uitkomst van overleg met of consultatie van collega-behandelaren met de patiënt bespreekt en vastlegt in het behandelplan. Medebehandelaar De medebehandelaar is verantwoordelijk voor het eigen professionele handelen. Hij geeft zelfstandig uitvoering aan (delen van) het behandelplan. Hij ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is opgeleid. Zorgverleners behandelen patiënten in overeenstemming met de professionele standaard. Indien de medebehandelaar om zwaarwegende redenen hiervan af wil wijken, stemt hij dit af met de regiebehandelaar en de patiënt, en legt dit met redenen omkleed vast in behandelplan. In geval van een diepgaand en blijvend verschil van mening tussen regiebehandelaar en medebehandelaren over de behandeling wordt gehandeld conform de

5 escalatieprocedure De medebehandelaar draagt zorg voor het actueel houden van het patiëntdossier voor zover het zijn aandeel in de behandeling betreft. Hij informeert de regiebehandelaar tijdig over de voortgang van de behandeling. Bij afsluiting van zijn deel van de behandeling stelt de medebehandelaar de regiebehandelaar daarvan in kennis. 10c. Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon: Het eventueel op- of af schalen in een behandeling is een vast onderdeel van de evaluatie van de behandeling, dit wordt in het multidisciplinair overleg besproken. Deze evaluatie kan leiden tot: - het voortzetten van de behandeling - het opschalen van de behandeling naar een intensievere behandeling - het afschalen van de behandeling naar een minder intensieve of naar de generalistische basis-ggz) - beëindigen van de behandeling en verwijzing naar huisarts, POH-GGZ of andere zorginstelling 10d. Binnen Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure: In het geval dat regiebehandelaar en medebehandelaren niet tot overeenstemming kunnen komen over de inhoud en uitvoering van het behandelplan, wordt gehandeld conform een uniforme escalatieprocedure. De eerste stap is het bespreken in het team, de tweede stap is het geschil voorleggen aan de betuurder. 11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens 11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: 11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): 11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar: 11d. Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking: 12. Klachten en geschillenregeling 12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij Naam instelling: Klachtencommissie patienten Parnassia Groep Contactgegevens: Prins Constantijnweg TA Rotterdam De klachtenregeling is hier te vinden: Link naar klachtenregeling: pdf/198ce7de-b232-4b85-be5f-e8cf69302d4e 12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten Contactgegevens De geschillenregeling is hier te vinden:

6 Upload van uw geschillenregeling op III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt 13. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en indien het onderscheid van toepassing is per zorgverzekeraar en per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Aanmelding en intake 14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): De verwijzer vult het aanmeldformulier op de website volledig in en slaat dit als pdf op, waarna het ondertekend naar Psy wordt gestuurd. Patiënt moet zich telefonisch aanmelden en in onderling overleg wordt er een intakedatum afgesproken. Het intakegesprek wordt gevoerd door een van de behandelaren, deze behandelaar is ook meteen de contactpersoon en aanspreekpunt. De patient krijgt na het intakegesprek een duidelijke uitleg van wat de behandelaar heeft gediagnosticeerd en wat het vervolgtraject inhoud en dit wordt beschreven in de behandelovereenkomst. Mocht er nog vragen zijn of in geval van verergering van de situatie dan kan de patiënt contact met diegene opnemen. Meestal is één intakegesprek voldoende. Van de voorlopige bevindingen wordt de patiënt op de hoogte gesteld. Na het intakegesprek krijgen de verwijzer en de huisarts een brief met een kort verslag van de bevindingen. Het doel van deze intake is een keuze te maken voor één van de vier opties. Als er is geen indicatie voor behandeling is, wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of verwijzer. 14b. Binnen Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: 15. Diagnose Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt): De patiënt wordt middels het ingevulde aanmeldformulier door een erkende verwijzer aangemeld. Binnen 2 werkdagen wordt er contact opgenomen met de patient en in overleg met de patiënt wordt er een datum afgesproken, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de patiënt. De intake wordt uitgevoerd door een regiebehandelaar of door een medebehandelaar. De regiebehandelaar is het centrale aanspreekpunt voor de patiënt, familie en andere direct betrokkenen tot het moment dat de behandeling start of tot de patiënt terugverwezen wordt naar de verwijzer. Hij is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van onderzoek en diagnostiek. Wanneer de intakegesprekken, onderzoek en diagnostiek door een medebehandelaar worden uitgevoerd, dan dient hij de regiebehandelaar over zijn bevindingen te informeren. De regiebehandelaar heeft in de intakefase altijd direct contact (face to face, telefonisch) met de patiënt. Na de intake vindt er altijd een multidisciplinair overleg plaats waarin de bevindingen in aanwezigheid van de regiebehandelaar worden besproken. 16. Behandeling

7 16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team): De behandelaar stelt binnen 6 weken na het eerste intakecontact samen met de patiënt en eventueel naasten een behandelplan op. Het behandelplan is maximaal een jaar geldig, veranderen de doelen tussentijds dan wordt het behandelplan wederom in overleg met de patiënt aangepast. Het plan bevat; - de hulpvraag van de patient - de diagnose - de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode - de manier waarop deze doelen bereikt zullen worden, met welke aanpak, met welke methodiek - wanneer het behandelplan wordt geevalueerd - wie de behandelaar wordt en wie de regiebehandelaar is Het behandelplan wordt in het multidisciplinair overleg besproken. 16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars): De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor samenhang en volledigheid van het behandelproces zonder betrokken behandelaren te ontheffen van hun eigen professionele verantwoordelijkheden. Hij heeft direct contact (face to face, telefonisch) met de patiënt en is voor alle betrokkenen (patiënt, familie en andere direct betrokkenen, behandelaren, verwijzers) het centrale aanspreekpunt in het behandelproces. Een regiebehandelaar beschikt gegeven de aard van de zorgvraag en de setting waarin de zorg verleend wordt over relevante inhoudelijke deskundigheid en voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden: - academische opleiding (of een opleiding van vergelijkbaar niveau), welke onderworpen is aan een systeem van accreditatie en heraccreditatie en/of voorziet in gerichte bij- en nascholing (NLQF7) - BIG-registratie - relevante werkervaring - periodieke deelname aan een vorm van intervisie en intercollegiale toetsing De regiebehandelaar heeft een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling voor zover zijn professionele bevoegdheid strekt. Hij draagt zorg ervoor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaats vindt, in het team wordt afgestemd en getoetst en de beslissing wordt vastgelegd. Hij ziet er tevens op toe dat de patiënt en familie en/of andere direct betrokkenen hierbij betrokken worden. Dit is het geval bij: - het vaststellen van de diagnose - het vaststellen van het behandelplan - de evaluatie en wijziging van het behandelplan - een (dreigende) crisis - de afsluiting van de behandeling. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor: - het (laten) opstellen, vaststellen, (laten) uitvoeren en evalueren van het behandelplan - een goede communicatie met de patiënt, familie en/of andere direct betrokkenen over het beloop van de behandeling - de coördinatie van de behandeling en afstemming van verrichtingen of activiteiten, indien er meerdere zorgverleners betrokken zijn - kennis van de voor de behandeling passende bevoegdheid en bekwaamheid van medebehandelaren - een dossiervoering die voldoet aan de gestelde eisen. De taken van de regiebehandelaar zijn: - verantwoordelijkheid dragen voor de regie over en de samenhang en volledigheid van het zorgproces - centraal aanspreekpunt zijn in het behandelproces voor alle betrokkenen - vaststellen van (wijzigingen in) het behandelplan - toezien op behandeling door medebehandelaren conform de professionele standaard - accorderen en vaststellen van schriftelijke informatie aan de verwijzer - op- en afschalen van de zorgintensiteit als onderdeel van de behandelevaluatie - openen en beëindigen van de DBC en vastleggen ervan in het patiëntdossier - toezien op inhoudelijk adequate dossiervoering. De regiebehandelaar kan bepaalde deeltaken delegeren aan een medebehandelaar: - onderdelen van de diagnostiek - formuleren van de diagnose - uitleg geven over de diagnose - uitleg geven over de prognose en het behandelproces - opstellen van behandelplan - verkrijgen van instemming van de patiënt - opstellen van een brief aan verwijzer - maken van afspraken met andere zorgaanbieders over samenwerking in de behandeling - geven van inzage in patiëntdossier - opstellen van afspraken in geval van crisis - bespreken van de resultaten van de behandeling met patiënt - toezien op de bekwaamheid en bevoegdheid van medebehandelaren - toezien of het patiëntdossier voldoet aan DBC-eisen. Indien de regiebehandelaar deeltaken delegeert aan een medebehandelaar, wordt dit besproken met de patiënt en vastgelegd in het patiëntdossier. De regiebehandelaar ziet erop toe dat een medebehandelaar de uitkomst van overleg met of consultatie van collega-behandelaren met de patiënt bespreekt en vastlegt in het behandelplan. Medebehandelaar De medebehandelaar is verantwoordelijk voor het eigen professionele handelen. Hij geeft zelfstandig uitvoering aan (delen

8 van) het behandelplan. Hij ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is opgeleid. Zorgverleners behandelen patiënten in overeenstemming met de professionele standaard. Indien de medebehandelaar om zwaarwegende redenen hiervan af wil wijken, stemt hij dit af met de regiebehandelaar en de patiënt, en legt dit met redenen omkleed vast in behandelplan. In geval van een diepgaand en blijvend verschil van mening tussen regiebehandelaar en medebehandelaren over de behandeling wordt gehandeld conform de escalatieprocedure De medebehandelaar draagt zorg voor het actueel houden van het patiëntdossier voor zover het zijn aandeel in de behandeling betreft. Hij informeert de regiebehandelaar tijdig over de voortgang van de behandeling. Bij afsluiting van zijn deel van de behandeling stelt de medebehandelaar de regiebehandelaar daarvan in kennis. 16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): De voortgang van de behandeling wordt gemonitord middels de bespreking in het multi-disciplinair overleg en door het afnemen van de Outcoming Rating Scale en de jaarlijkse ROM. Beide instrumenten worden betrokken bij de evaluaties zodat de voortgang, naast de klinische beoordeling van de behandelaar en patiënt, ook in gestandaardiseerde vragenlijsten wordt gestaafd. 16.d Binnen Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): De regiebehandelaar evalueert op vaste momenten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Wanneer er aanleiding toe is dan kan op verzoek van de patient of behandelaar een eerder evaluatiemoment plaats vinden. Middels de Outcome Rating Scale, welke bij elk sessie wordt afgenomen, wordt de doelmatigheid van de behandeling gemonitord. De resultaten worden in het elektronisch patiëntendossier opgeslagen. 16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe" op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe): Middels de Session Rating Scale welke na elke wordt afgenomen en waarvan de resultaten in het EPD worden opgeslagen. Daarnaast wordt er de CQI vragenlijst afgenomen, dit gebeurt jaarlijks en bij afsluiting van de behandeling. 17. Afsluiting/nazorg 17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen): De behandeling wordt in principe altijd in onderling overleg met de patiënt afgesloten. Als een patent bezwaar maakt tegen informeren van de verwijzer, wordt er geen inhoudelijke informatie verstrekt. Wel wordt de verwijzer op de hoogte gesteld dat de behandeling is afgesloten. De ontslagbrief wordt in onderling overleg met de patiënt opgesteld, daarin wordt ook het advies aan de huisarts, de eventuele vervolgstappen en medicatie besproken. Een patient kan besluiten om de Wanneer de behandeldoelen zijn behaald Afspraken over terugval verwijsbrief verwijzer 17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval: Na afsluiting van de behandeling kan een patient bij terugval altijd weer via de huisarts zich opnieuw aanmelden. IV. Ondertekening Naam bestuurder van Medisch Psychiatrisch Centrum "PsyToBe": R.P. Ruimschotel

9 Plaats: Rotterdam Datum: 21 november 2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van toe: Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk); Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens; Zijn algemene leveringsvoorwaarden; Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling

Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling Format kwaliteitsstatuut GGZ - Instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

I. Algemene informatie

I. Algemene informatie Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

I. Algemene informatie

I. Algemene informatie Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen

Kwaliteitsuitvraag: confrontatiematrix instellingen Sectie I Algemene informatie 0 Kwaliteitsstatuut Op welke manier wordt het kwaliteitsstatuut genoemd in het inkoopbeleid? o ZK: De zorgaanbieder beschikt op 1 januari 2017 over een Kwaliteitsstatuut. (ZK8,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut Synaeda

Kwaliteitsstatuut Synaeda Kwaliteitsstatuut Synaeda Algemene informatie 1. Gegevens ggz-aanbieder Synaeda Psychomedisch Centrum BV Hoofdvestiging: Fonteinland 9, 8913 CZ Leeuwarden Tel: 058-82 00 333 KvK: 01122542 AGB:73/730218

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie