Pedagogisch werkplan PSZ Jandopie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch werkplan PSZ Jandopie"

Transcriptie

1 Pedagogisch werkplan PSZ Jandopie Oktober 2016

2 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal Jandopie van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch Beleid één geheel en is bestemd als leidraad voor ons als medewerkers van Jandopie. Tevens is dit pedagogisch werkplan bedoeld als informatie voor ouders, zodat zij weten hoe er bij ons op de peuterspeelzaal wordt gewerkt. Zoals u in onze brochure Welkom bij KMN Kind & Co kunt lezen, ziet KMN Kind & Co zichzelf als pedagogisch partner. Zijn in het Algemeen Pedagogisch Beleid de vier speerpunten uit de Mission Statement nader toegelicht, in dit pedagogisch werkplan werken wij de vier basisdoelen zoals ook vastgelegd in de Wet Kinderopvang & Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen verder uit: Het bieden van (emotionele) veiligheid Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties Overdracht van waarden en normen KMN Kind & Co werkt volgens een kwaliteitszorgsysteem dat gebaseerd is op de PDCA cyclus. Dit houdt in dat wij kwaliteit zien als een continu proces. We werken aan de hand van afspraken die vastgelegd zijn in werkwijzen en procedures. Ons beleid en werkwijzen zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek en ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij het dagelijks handelen. Jaarlijks wordt middels interne audit onderzocht of onze werkwijzen en afspraken in de praktijk doeltreffend zijn, daarbij zijn we tevens alert op mogelijke verbeteringen. Onze locaties worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De uitkomsten van een inspectie worden besproken met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie van de locatie. Het inspectierapport is te vinden op onze eigen websitepagina. Het pedagogisch werkplan, wijzigingen in beleid en de invulling van het vierogenprincipe op de locatie, worden jaarlijks besproken met de oudercommissie. Minimaal 1 x per 2 jaar wordt het werkplan bijgesteld en ter advisering voorgelegd aan de oudercommissie. Mocht u nog informatie missen, dan kunt u hier natuurlijk altijd naar vragen bij de pedagogisch medewerker, senior of clustermanager. Ook is in de brochure Welkom bij KMN Kind & Co veel algemene en aanvullende informatie terug te vinden. Wij wensen u veel leesplezier. Team Jandopie Datum oktober 2016 PWP Jandopie 1

3 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Onze accommodatie en de groepsruimten... 3 Onze buitenruimte... 3 Onze openingstijden... 4 Onze ochtend- en middagindeling... 4 Eten en drinken... 5 Verschonen, zindelijkheid en persoonlijke hygiëne... 5 Oudercontacten: kennismaking, wennen, overdracht en ouderavonden... 5 De oudercommissie... 6 Observeren en volgen... 6 Overdracht naar de basisschool... 7 Zorgkinderen... 7 Pedagogische ondersteuning van medewerkers... 7 Onze peuterspeelzaal in de wijk; onze externe samenwerkingspartners Pedagogische uitgangspunten... 9 Het bieden van (emotionele) veiligheid... 9 De pedagogisch medewerkers... 9 Het vierogenprincipe in de praktijk Vast ochtend- en middagritme De groepsruimte De buitenspeelruimte Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Spel & Speelgoed Activiteiten, vrij spelen en de kring Puk & Ko en peuterplein VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) Zelfstandigheid bevorderen Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties Overdracht van waarden en normen Gewenst en ongewenst gedrag Afspraken, regels en omgangsvormen Rituelen Tot slot PWP Jandopie 2

4 Algemene informatie Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontplooien in een warme, veilige en stimulerende omgeving. Wij gaan uit van de behoefte van het kind, ingepast in de groep. Daarbij kijken wij vooral naar de mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat wij op een positieve en uitnodigende manier met kinderen omgaan. Wij bewaken de kwaliteit van onze opvang en proberen voortdurend deze kwaliteit te verbeteren. Dit doen wij door te werken volgens interne en externe kwaliteitseisen. Wij staan open voor op- en aanmerkingen van ouders. Wij kijken kritisch naar ons zelf en spreken elkaar aan op ons handelen. Onze deskundigheid vergroten wij door het bijwonen van professionaliseringsbijeenkomsten en door collegiale consultatie tijdens onze teambesprekingen. Maar bovenal vergroten wij onze deskundigheid door te blijven kijken naar ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. Onze accommodatie en de groepsruimten Jandopie bestaat uit twee zalen. In deze zalen zijn verschillende hoeken terug te vinden zoals een poppenhoek, een bouwhoek, de kleitafel, auto hoek, puzzel en spelhoek en voorleeshoek. Daarnaast staat de meeste tijd in iedere ruimte een thematafel. Op deze tafel laten wij zien met welk thema wij op dat moment werken. Ook hebben we een centrale hal, waar kinderen bij slecht weer kunnen klimmen en klauteren of fietsen. Aangrenzend hebben we peuter toiletjes. Een van de groepsruimtes We maken gebruik van het 3 e BSO lokaal om even met een klein groepje een boekje te lezen, of een spelletje of rekenactiviteit te doen. Één keer in de week maakt de startgroep gebruik van de gymzaal van de basisschool De Schouw. Samen met Buitenschoolse opvang Waterwereld maken we gebruik van onze groepsruimten. Onze buitenruimte Onze buitenruimte is ingericht om naar hartenlust in te kunnen spelen. Er is voor elk wat wils. Er is een grote zandbak waar kinderen heerlijk kunnen scheppen. Er is voldoende ruimte om lekker te fietsen en we hebben een glijbaan/huisje. Ook hebben we een klein tuintje, waar de kinderen mee kunnen helpen met zaaien en voor de plantjes zorgen. Onze buitenruimte wordt afgesloten wanneer de peuters buiten gaan spelen, of er staat bij elk hek een leidster. PWP Jandopie 3

5 Onze openingstijden Wij zijn gedurende de schoolweken vijf dagen per week geopend. Tijdens de algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten; zo ook eens in de vijf jaar op bevrijdingsdag. De vakanties komen overheen met de schoolvakanties van het basisonderwijs, conform de richtlijnen van de betreffende gemeente. Binnen onze peuterspeelzaal hebben wij de volgende indeling in groepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2.6 tot 4 jaar. Startgroep VVE op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag ochtend VVE groep op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ochtend Reguliere groep op dinsdag middag en vrijdag ochtend Wij vragen de ouders van de reguliere groep en de startgroep hun kind om 8.20uur te brengen. De VVE groep start om 8.30 uur. Aangezien het dagprogramma' om 9 uur start, is het fijn als iedereen dan aanwezig is. Voor de middag reguliere groep wordt u verzocht uw kind te brengen tussen 12.45u en 13.15u. Vanaf uur voor de VVE groep en uur voor de startgroep is er gelegenheid om de kinderen te komen halen. Voor de middag groep geldt ophalen tussen 14.45u u Omdat onze peuterspeelzaal in de school is gehuisvest, vragen wij de ouders er rekening mee te houden dat er op het moment van ophalen nog les wordt gegeven op de basisschool. Mochten ouder(s) later dan 8.45 uur willen brengen of eerder dan uur willen halen, dan is dat geen probleem, wel vragen wij dit door te geven aan de pedagogisch medewerkers van desbetreffende groep. Als het kind door iemand anders dan door de ouder(s) wordt opgehaald, dan dienen ouders dat aan ons door te geven, anders geven wij het kind niet mee! Onze ochtend- en middagindeling Bij binnenkomst van de kinderen zit Puk of Raai al met veel ongeduld op hem of haar te wachten! De leidster verwelkomt de ouder en peuter en na een praatje zwaaien ze samen naar mama of papa. Dan kunnen de peuters lekker gaan spelen of nog even in de buurt van de leidster naar de andere kinderen kijken. Tijdens het vrij spelen wordt er met kinderen, die dat nodig hebben, extra geoefend of voorgelezen. Iedere groep heeft daarna zijn eigen indeling, de ene groep gaat eerst naar de gymzaal of naar buiten, anderen gaan eerst een knutselactiviteit of een spelletje doen. In de kring gaan we liedjes, zingen. Ook gaan we limonade drinken en eten de kinderen hun meegebrachte fruit. Natuurlijk moet er ook een sanitaire stop gemaakt worden op onze speciaal op peuterhoogte gemaakte toiletjes. Handen wassen en dan weer in de kring. Dan oefenen we de namen, zingen liedjes en doen we spelletjes. Ook vieren we in de kringmomenten de verjaardag van uw peuter! Er is altijd een moment om lekker buiten te gaan fietsen en bij slecht weer binnen te gaan klimmen en klauteren, dansen of muziek te maken. Aan het eind van de ochtend komen papa of mama weer terug en gaan we naar huis. Bij peuterspeelzaal Jandopie wordt er gewerkt met de Methode Puk en Ko en met Peuterplein. In een jaar worden dan verschillende thema s behandeld, bijvoorbeeld 'dit ben ik', 'eten en drinken', PWP Jandopie 4

6 'Hatsjoe' en natuurlijk Pasen, Kerst, Carnaval. Ook hebben wij elk jaar een lente/zomerfeest met een thema. Met vader- en moederdag maken de peuters een prachtig cadeau! Als extra maken we wel eens een uitstapje naar de Kinderboerderij of een andere locatie die bij het thema past (bijvoorbeeld de tandarts). Eten en drinken Samen eten is belangrijk. Samen eten is gezellig. Dergelijke momenten geven structuur aan de dag. Samen eten/drinken versterkt het onderlinge contact. We leren op onze beurt te wachten, we leren naar elkaar te luisteren en om de beurt iets te vertellen. We zitten met elkaar aan de grote tafel, zingen het liedje we maken een kringetje en geven elkaar daarbij een hand. Daarna mag iedere peuter zijn of haar naam noemen. Dat is soms best nog moeilijk, maar wel goed om te leren. Tijdens het eten en drinken is er genoeg ruimte voor de peuters om iets te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Na het eten proberen de kinderen hun bakje in de tas te doen en hun tas dicht te maken en op te ruimen in de daarvoor bestemde bak. Bij Jandopie krijgen de peuters drinken en nemen de peuters alleen fruit mee naar de speelzaal. KMN Kind & Co stelt zich tot doel om een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeling én leefstijl van kinderen. Dit komt onder andere tot uiting in ons voedingsbeleid. Meer informatie vindt u op onze website. In ons voedingsbeleid zijn ook richtlijnen voor traktaties opgenomen. Deze richtlijnen worden in overleg met de oudercommissie besproken en verder aangevuld. Vervolgens worden alle ouders over de richtlijnen geïnformeerd via de Nieuwsflits. Verschonen, zindelijkheid en persoonlijke hygiëne Nog niet alle kinderen zijn zindelijk als ze bij ons komen. Als een kind eraan toe is om zindelijk te worden, zorgen wij ervoor dat het op een potje en later op de wc leert gaan. Wij doen dit altijd in nauwe samenwerking met de ouders. Het is voor het kind soms spannend, daarom bieden wij dit op een speelse, niet dwingende manier aan. Wij leren de kinderen persoonlijke hygiëne, door hen na wc-gebruik, gebruik van het potje en voor het aan tafel gaan, de handen met zeep te laten wassen. Wij geven hierin natuurlijk het juiste voorbeeld. Bij Jandopie gaan de peuters voordat ze in de kring gaan zitten naar het toilet. Wanneer de peuter nog niet zindelijk is, wordt hij/zij verschoond. Vanzelfsprekend is het mogelijk om, indien noodzakelijk, eerder of later samen met een van leidsters naar het toilet te gaan of te verschonen. Kinderen die dat al kunnen mogen alleen. Natuurlijk houdt de leidster een oogje in het zeil. Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, verzoeken wij u een verschoning mee te geven. Wij leren de kinderen persoonlijke hygiëne, door hen na wc-gebruik, gebruik van het potje en voor het aan tafel gaan, de handen met zeep te laten wassen. Wij geven hierin natuurlijk het juiste voorbeeld. Oudercontacten: kennismaking, wennen, overdracht en ouderavonden De eerste keer dat uw peuter naar de peuterspeelzaal komt zal de leidster een kennismakingsgesprekje met u houden. We vragen u hoe uw kind thuis speelt, alleen of wel eens met andere kindjes, of er nog bijzonderheden zijn en wij informeren u over het reilen en zeilen op de peuterspeelzaal. Ook zullen wij u vertellen hoe wij op onze peuterspeelzaal omgaan met de kinderen en informatie met de ouders uitwisselen waardoor een goede onderlinge afstemming ten behoeve van het kind mogelijk is. Tevens laten wij u de ruimten zien en informeren u over de oudercommissie en de ouderochtenden. Als ouders hun kind komen brengen, vragen wij hen om bij het weggaan duidelijk afscheid te nemen. Het kind weet dan waar het aan toe is. Soms is het kind verdrietig, waar wij dan direct op inspelen door het te troosten of af te leiden. Vaak is het verdriet ook snel over, als het kind gewoon even verdrietig mag zijn. PWP Jandopie 5

7 Wij vinden een goede overdracht essentieel en nemen hiervoor de tijd. Zo vragen wij de ouders bij binnenkomst hoe het met hun kind is en vertellen wij bij het ophalen over hun kind en de belevenissen van die ochtend of middag. Tijdens de ouderochtend wordt er soms door een externe deskundige wat informatie gegeven over bijvoorbeeld de peuterpuberteit, grenzen stellen en eten en eetproblemen. Tijdens de ouderochtenden gaan we met de ouders apart zitten en vertellen wij wat we de aankomende week allemaal gaan doen. We laten de materialen zien en vertellen de ouders hoe ze thuis ook nog aan het thema mee kunnen werken, door bv. een liedje of een spelletje of door de woorden ook nog eens extra te benoemen. Tevens geven we vaak de liedjes op papier mee naar huis. Af en toe komen de ouders in de kring en laten we zien wat de peuters van het thema geleerd hebben. De ouders vinden dit erg leuk! De oudercommissie De mening van de ouders is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij willen graag hun mening en visie horen. Daartoe hebben wij een oudercommissie opgericht. Deze heeft ten minste drie keer per jaar overleg met de clustermanager. Voor PSZ Jandopie zijn wij op zoek naar leden. De oudercommissie heeft een adviserende functie met betrekking tot onderwerpen zoals voedingaangelegenheden, het pedagogisch werkplan en de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie staan beschreven in het Reglement OC Kindercentrum KMN Kind & Co, dat u kunt vinden op onze website. Naast de oudercommissie van PSZ Jandopie is er nog een overkoepelende centrale oudercommissie (COC). Deze vertegenwoordigt alle oudercommissies binnen KMN Kind & Co, die de COC hebben gemandateerd. Deze centrale oudercommissie adviseert over beleidsmatige onderwerpen (gevraagd en ongevraagd) en over voor ouders belangrijke onderwerpen Observeren en volgen Kijken naar kinderen en de groep geeft iedere dag stof tot praten met collega s en ouders. Om het praten en kijken naar gerichter te doen maken wij gebruik van de observatiemethode Werken aan Welbevinden. Vanaf het derde levensjaar wordt de observatiemethode Ontluikend Volgsysteem Peuters (OVP) gebruikt. Deze is gericht op de diverse ontwikkelingsgebieden. Indien het kind 4 jaar wordt, wordt de peuter als het ware overgedragen naar de basisschool en zo nodig wordt het verslag met toestemming van de ouders mondeling toegelicht. Kinderen worden twee keer geobserveerd tijdens de PSZ periode. Deze observaties worden altijd met ouders besproken. Op ongeveer 3 jarige leeftijd vullen de leidsters het Ontluiking volgsysteem in en bespreken dat met u. U krijgt altijd een kopie mee naar huis. Op 3,9 jaar herhalen we dit nogmaals en het formulier wordt dan overgedragen naar de basisschool. Wanneer er aanleiding toe is, b.v. bij een ontwikkeling achterstand, zal het OVP ook op 3,6 jaar worden ingevuld en met u worden bekeken. Bij de kinderen die op de startgroep zitten wordt een cito afgenomen. Op de reguliere PSZ groep worden de kinderen minimaal 2 keer geobserveerd. De kinderen op een VVE-zaal worden tijdens de opvangperiode minimaal 3 keer geobserveerd. Deze observaties worden altijd met ouders besproken. De jaarlijkse groepsobservatie richt zich zowel op de individuele kinderen, als op de groep. Met behulp van observatielijsten beschrijft de pedagogisch medewerker het kind in zijn omgeving, het kind in relatie tot de volwassene en het kind in relatie tot andere kinderen. Zo kan het welzijn en de ontwikkeling van het individuele kind en de kinderen in de groep goed worden gevolgd. Ook ouders worden uitgenodigd om een beeld te schetsen van hun kind en zijn/haar ervaringen in de groep. De observatieverslagen worden bewaard in het kinddossier op de locatie. Aan de hand van de observaties, vinden één keer per jaar 10-minutengesprekken plaats met de ouders. Indien er naar aanleiding van het jaarlijkse 10-minutengesprek bijzonderheden zijn of afspraken met ouders worden gemaakt, wordt dit genoteerd en toegevoegd aan het kinddossier. PWP Jandopie 6

8 De uitkomsten van de kindobservaties worden onder leiding van de senior pedagogisch medewerker besproken in de kindbesprekingen. Deze kindbesprekingen vinden gemiddeld 1 maal per 6 weken plaats. Overdracht naar de basisschool De OVP formulieren worden, na besproken te zijn met de ouders, overgedragen aan de basisschool. Vanaf 1 maart 2013 is in het OAB (onderwijs achterstand beleid Nieuwegein) met alle scholen en opvangorganisaties afgesproken dat er naast het OVP een overdrachtsformulier geschreven zal worden. Dit formulier wordt, nadat het met u is besproken, ook gegeven aan de basisschool. Zorgkinderen Als wij ons zorgen maken over een kind, zullen wij dat zo snel mogelijk met de ouders bespreken en overleggen hoe hier (met elkaar) mee om te gaan. Als de zorg blijft voortbestaan of als pedagogisch medewerkers behoefte hebben aan pedagogische ondersteuning, kan een intern deskundige ingeschakeld worden. In overleg met de intern deskundige wordt de zorgvraag geconcretiseerd en de aanpak besproken met het team en de ouders. In geval er behoefte is aan een extra observatie van een kind, wordt hiervoor altijd eerst toestemming aan ouders gevraagd. Daarnaast kan de senior pedagogisch medewerker/clustermanager een van de medewerkers kwaliteit (pedagoog) raadplegen om gezamenlijk te overleggen wat mogelijke vervolgstappen zijn. Ook kunnen de medewerkers kwaliteit het team ondersteunen bij het concretiseren van de zorgvraag en bij het doorverwijzen naar de juiste externe instanties. Deze stappen, inclusief de communicatie met ouders hierover en de evaluatiemomenten, zijn vastgelegd in de procedure Signaleren in de opvang. Soms vraagt een kind meer specialistische begeleiding dan wij als organisatie kunnen bieden. In dat geval wordt er contact gelegd met (of verwijzen we ouders door naar) keten- en/of zorgpartners zoals het consultatiebureau, de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het buurt-/zorgteam. In geval van ernstige zorg over een kind, die niet door ouders erkend of herkend wordt, kunnen er na intern overleg, vervolgstappen worden gezet. Dit wordt terug gekoppeld aan de ouders. De zorg kan ook gemeld worden in de Verwijs Index Risicojongeren (VIR). Indien nodig, maakt KMN Kind & Co gebruik van de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Pedagogische ondersteuning van medewerkers Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en zorg bijtijds te kunnen signaleren worden de pedagogisch medewerkers hierbij ondersteund middels: Reguliere werkoverleg of extra overleg: - Kindbespreking: 1 x per 6 weken onder begeleiding van de senior pedagogisch medewerker. Het onderwerp zorgkinderen is een vast onderdeel van de kindbespreking. - Pedagogische ondersteuning door senior pedagogisch medewerker/clustermanager/intern deskundige met behulp van extra observaties en/of pedagogische aanbevelingen in een ingelast overleg. Werkafspraken en procedures zoals: - Observaties tijdens de opvang - Signaleren in de opvang - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling incl. signalenlijsten, sociale kaart en Verwijsindex Het digitaal Kwaliteitshandboek: hierin zijn alle voor pedagogisch medewerkers belangrijke werkafspraken te raadplegen. Deskundigheidsbevordering: - Werken aan Welbevinden - Puk & Ko PWP Jandopie 7

9 Onze peuterspeelzaal in de wijk; onze externe samenwerkingspartners. Peuterspeelzaal Jandopie werkt samen met het consultatiebureau, maakt uitstapjes naar b.v. de kinderboerderij (altijd samen met genoeg ouders), de Geinsche Hof en heeft goede contacten met de basisscholen in de omgeving. PSZ Jandopie heeft een samenwerking met basisschool de Schouw waaruit wij een Startgroep Peuters hebben. Op de startgroep staat naast een pedagogisch medewerkster een leerkracht. PWP Jandopie 8

10 Pedagogische uitgangspunten Binnen KMN Kind & Co werken wij vanuit de vier pedagogische basisdoelen zoals ook vastgelegd in de Wet Kinderopvang & Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen: Het bieden van (emotionele) veiligheid Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties Overdracht van waarden en normen In de volgende paragrafen hebben wij uitgewerkt hoe wij in de praktijk vorm geven aan deze pedagogische basisdoelen. Het bieden van (emotionele) veiligheid Het jonge kind ontdekt de wereld door te onderzoeken. Dit zal het alleen doen in een veilige wereld. Daarom hechten wij veel belang aan het scheppen van een zowel fysieke als emotionele veilige wereld voor het kind. Wij sluiten aan bij datgene waar het kind mee bezig is, begeleiden het daarin en prikkelen het kind door het in nieuwe situaties te brengen. De pedagogisch medewerkers Om te bereiken dat een kind zich bij ons emotioneel zo veilig mogelijk voelt, vinden wij het belangrijk dat vertrouwde personen het kind opvangen. Wij zorgen er daarom voor dat elke groep twee vaste pedagogisch medewerkers heeft. De reguliere groep heeft een vaste pedagogisch medewerker, die wordt geassisteerd door een vrijwilligster. Er wordt naar gestreefd dat er op een dagdeel steeds dezelfde vrijwilligster komt. Op deze manier bouwt ook de vrijwilligster een vertrouwensrelatie op met de peuters en de ouders. De vaste pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de groep. Zij zorgt ook voor het programma. Met de vrijwilligster wordt overleg gepleegd over de invulling van elk dagdeel. Wij werken voor zover mogelijk met vaste invalkrachten. Al onze pedagogisch medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wij hechten groot belang aan professioneel, deskundig opgeleid personeel. Om goede zorg te waarborgen krijgen de pedagogisch medewerkers regelmatig trainingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zowel interne als externe deskundigen. Verder zijn wij elkaars coach. Regelmatig zijn er teambijeenkomsten. Ook wordt er 1x per jaar met iedere pedagogisch medewerker een functioneringsgesprek gehouden, waardoor wij onze kwaliteit en de deskundigheid bevorderen en vergroten. KMN Kind & Co is een erkend leerbedrijf. Daarom werken er bij ons soms leerling-pedagogisch medewerkers, de zogeheten BBL-ers. Zij worden begeleid door een praktijkbegeleider van KMN Kind & Co. Afhankelijk van het leerjaar en leerproces is het mogelijk dat een BBL-er binnen de formatie op de groep werkt. Wij hebben ook regelmatig een stagiaire op de groep. Deze werkt boventallig, maar kan incidenteel binnen de formatie worden ingezet, wanneer dit is toegestaan conform de CAO-bepaling. De pedagogisch medewerkers spreken de kinderen aan vanuit een positieve houding. Bij ongewenst gedrag wordt het gedrag afgekeurd (en uitgelegd waarom) maar niet het kind. Van onze pedagogisch medewerkers verwachten wij dat zij: - open staan voor de kinderen en op de juiste manier ingaan op hun signalen en ontwikkeling; - persoonlijke betrokkenheid tonen en gericht positieve gevoelens naar de kinderen uiten; - de kinderen de ruimte geven zich te ontwikkelen in een veilige context; - respect hebben voor de kinderen en hun sociale en culturele achtergrond; - de kinderen kunnen en zullen motiveren, stimuleren en instrueren; - in staat zijn tot een open communicatie met ouders en collega s; PWP Jandopie 9

11 Andere Volwassene: Op de peuterspeelzaal zijn ook wel eens andere volwassene op momenten dat de kinderen er zijn aanwezig. Dat kan een vrijwilliger zijn, en op de reguliere groep u als hulpouder. De vrijwilliger en u als hulpouder wordt verzocht een VOG aan te vragen. Deze VOG wordt door KMN Kind & Co aan u vergoed. Het vierogenprincipe in de praktijk KMN Kind & Co geeft vorm aan het vierogenprincipe door: Een open en professioneel werkklimaat (zie: De pedagogisch medewerkers) Inrichting van de ruimten en bouwkundige voorzieningen (zie: Onze accommodatie en groepsruimten). Er worden locatiespecifieke afspraken met de oudercommissie gemaakt. Op onze PSZ worden de kinderen begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers, op de startgroep zijn dat één pedagogisch medewerker en een leerkracht. Op de reguliere groep is een pedagogisch medewerkers met een hulpouder aanwezig. Vast ochtend- en middagritme Structuur zorgt voor een gevoel van emotionele veiligheid. Daarom zorgen wij voor een vast ochtenden middagritme. Zo wennen de kinderen aan de vaste gewoontes en gebeurtenissen van het dagdeel. Ze leren op deze manier te anticiperen op wat er gaat gebeuren en het biedt hen structuur (en dus veiligheid). De groepsruimte Wij zorgen ervoor dat alles goed beveiligd is, zoals afdekplaten voor de verwarming, plaatjes op de stopcontacten, beschermstrips voor de scharnieren van de deur, beveiliging in de kasten. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit. Ook registreren wij (kleine) ongevallen om tijdig te anticiperen op eventuele onveilige situaties. Wij houden minimaal 1x per jaar een ontruimingsoefening met als doel dat wij precies weten wat te doen wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Wij zorgen voor veilige groepsruimtes, maar sluiten sommige risico s bewust niet uit. Wij vinden het namelijk belangrijk om jonge kinderen kennis te laten maken met voor hen spannende en uitdagende situaties, zoals klimmen. Dit stimuleert hun gevoel van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen en is goed voor hun ontwikkeling. De buitenspeelruimte Onze buitenspeelruimte is ingericht om naar hartenlust in te kunnen spelen. Er is voor elk wat wils. Er is een grote zandbak waar kinderen heerlijk kunnen scheppen. Er is voldoende ruimte om lekker te fietsen en we hebben een glijbaan/huisje. Ook hebben we een klein tuintje, waar de kinderen mee kunnen helpen met zaaien en voor de plantjes zorgen. Onze buitenspeelruimte wordt afgesloten wanneer de peuters buiten gaan spelen, of er staat bij elk hek een leidster. Onze zandbak Buitenterrein in de sneeuw Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Als wij spreken over persoonlijke competenties, bedoelen wij dat het kind zich ontwikkelt tot een persoon die in staat is om allerlei soorten problemen op te lossen en die zich goed kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit bereikt het door persoonlijkheidskenmerken als zelfvertrouwen, veerkracht, flexibiliteit, zelfstandigheid, creativiteit en weerbaarheid op te bouwen. PWP Jandopie 10

12 Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hierin door ruimte te bieden aan de ontwikkeling van ieder kind, waarbij zij rekening houden met de eigenheid van ieder kind. Alle ontwikkelingsgebieden worden hierbij gestimuleerd zoals taal, grove en fijne motoriek, cognitie, creativiteit. Spel & Speelgoed Spelen is bij uitstek een manier om de wereld en jezelf te ontdekken. Het is een veel omvattend middel om verschillende aspecten van de persoonlijkheidskenmerken te stimuleren en te ontwikkelen. Denk aan het ontdekken van verschillend aanvoelende materialen, leren hoe speelgoed gebruikt moet worden, hoe je kunt delen, hoe je rekening met elkaar kunt houden, leren op elkaar te wachten. Kortom, spelen stelt het kind in staat te leren hoe materialen en speelgoed, de mensen en de wereld in elkaar steken. Maar niet te vergeten betekent spelen ook plezier maken, samen of alleen! Wij zorgen ervoor dat er afwisselend speelgoed is, dat alle ontwikkelingsgebieden stimuleert. Wij hebben zoveel mogelijk open kasten en laten het kind zelf bepalen waarmee het wil spelen. Natuurlijk stimuleren wij een kind dat altijd hetzelfde kiest, om ook eens iets anders te gaan doen, maar wij dwingen niet. We maken geen onderscheid tussen jongens- of meisjesspeelgoed. Zo voetballen de meisjes ook en spelen de jongens met poppen. Speelgoed dat alleen onder begeleiding gebruikt wordt zoals prikpennen, hebben wij opgeborgen in een afgesloten kast. Wij zorgen voor uitdagend speelgoed. Het moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind en bij zijn behoefte om te onderzoeken en ontdekken. Spelen is leuk en daarom moet het niet te moeilijk zijn, maar ook niet te makkelijk. De kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om zowel individueel als in groepsverband te spelen. Omdat er genoeg speelmateriaal aanwezig is, adviseren wij om geen speelgoed en dergelijke mee te geven. Spullen kunnen stukgaan of kwijtraken. KMN Kind & Co is niet aansprakelijk voor het zoekraken of kapot gaan van eigendommen van kinderen of ouders op de locatie. Omdat er genoeg speelmateriaal aanwezig is, adviseren wij om geen speelgoed en dergelijke mee te geven. Spullen kunnen stukgaan of kwijtraken. KMN Kind & Co is niet aansprakelijk voor het zoekraken of kapot gaan van eigendommen van kinderen of ouders op de locatie. Activiteiten, vrij spelen en de kring Vrij spel: Tijdens het vrij spel, staan er zorgvuldig uitgekozen materialen op tafel. Deze materialen zijn zoveel mogelijk in het thema die op dat moment behandeld wordt. B.v. puzzels in het thema, de poppenhoek wordt aangepast, de peuters kunnen met de spullen op de thematafels spelen. Er wordt gekeken welke kinderen wat geholpen moeten worden om goed te kunnen spelen. Spelletjes: We leren kinderen spelletjes, b.v. schipper mag ik overvaren wordt in het thema verkeer, politie agent mag ik oversteken gespeeld. Activiteiten op Jandopie. Liedjes: Natuurlijk worden er liedjes uitgezocht die in het thema passen. Voorlezen: PWP Jandopie 11

13 De boekjes worden zorgvuldig uitgekozen en in het thema passen. We proberen diverse boekjes aan te bieden welke verschillen in moeilijkheidsgraad. Dit om de boekjes uitdagend genoeg te maken voor alle kinderen. Kinderen kunnen ook een boekje mee naar huis nemen in de verteltas, om thuis nog eens extra te oefenen. We hebben een klein bibliotheekje waar ouders en peuter een boekje uit kunnen zoeken en een paar keer thuis kunnen lezen. Activiteiten: Bij elk thema worden er leuke, in het thema passende knutselactiviteiten bedacht. De thema s worden ongeveer per vier weken gewijzigd. Ouders krijgen een nieuwsbrief mee waarin het thema wordt uitgelegd. De liedjes staan hier ook vaak in en soms wordt er ook informatie over een bepaald onderwerp beschreven in deze nieuwsbrief. Heerlijk spelen Druk aan het werk met ons thema WK feest op Jandopie Thema circus Puk & Ko en peuterplein De taalontwikkeling verdient extra aandacht. Een goede taalontwikkeling houdt direct verband met de intellectuele ontwikkeling van het kind. Bovendien is de taalontwikkeling belangrijk voor het tot uitdrukking brengen van onze emoties en is taal ons belangrijkste communicatiemiddel. Daarom maken wij gebruik van de methode Puk & Ko en Peuterplein, zodat de taal in al haar aspecten aan de orde komt. Met behulp van Puk & Ko en Peuterplein stimuleren wij niet alleen de taalontwikkeling van het kind, maar ook de sociaal communicatieve vaardigheden, waardoor het kind de overgang naar de basisschool gemakkelijker zal kunnen maken. De pop Puk en Raai fungeert ook als intermediair en contactpersoon tussen het kind en ons/de volwassene. PWP Jandopie 12

14 VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) In onze peuterspeelzaal wordt extra aandacht besteed aan taalontwikkeling. In onze peuterspeelzaal kunnen kinderen geplaatst worden met een VVE indicatie, maar ook kinderen die geen indicatie hebben. De indicatie kinderen worden geïndiceerd door het consultatiebureau. Op Jandopie hebben wij een VVE groep en een Startgroep. Op de startgroep werkt een leerkracht samen met een pedagogisch medewerkster. Op de VVE groep staan 2 pedagogisch medewerksters. De peuters komen vier ochtenden van 3 uur naar de peuterspeelzaal. Hierdoor krijgen de kinderen minimaal 10 uur VVE aangeboden zoals wordt verwacht. Op de startgroep komen de kinderen 13 uur op de PSZ. Deze groepen hebben tot doel: - bij te dragen aan de ontwikkelings- / ontplooiingskansen van allochtone en autochtone peuters; - het voorkomen van achterstand in het basisonderwijs; - het meer inzicht geven aan ouders in het belang van het spelen; - intensief stimuleren van de taalontwikkeling van peuters Voorbeeld van een thema tafel met de kinderen aan de slag Zelfstandigheid bevorderen We proberen de zelfstandigheid van de peuters te bevorderen. De peuters leren zelf hun jas aan te trekken, zelf hun bakjes en tassen op te ruimen en mee te helpen met het opruimen van speelgoed. En wanneer de peuters het aankunnen, mogen ze zelf naar het toilet. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties De mens is een sociaal wezen. In de praktijk betekent dit dat een kind al vanaf de geboorte samen met anderen dingen doet, immers zonder de ander (lees: ouder/verzorger) zou het kind niet (kunnen) overleven. Bij het ontwikkelen van de sociale competenties gaat het om samenzijn en samen dingen doen. Kinderen leren veel van wat ze zien, zowel van andere kinderen als van ons. Wij hebben hierin een voorbeeldfunctie en ons sleutelwoord hierbij is wederzijds respect. Voorop staat bij ons dat het kind zich kan ontplooien. Wij stimuleren dan ook dat het initiatieven neemt waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Wij zorgen er hierbij voor dat het kind zichzelf en/of een ander geen schade berokkent. De peuter zal steeds meer leren rekening te houden met de ander. Dat betekent dat hij zich meer zal kunnen inleven in de ander. Anderen hebben ook gevoelens. Dus leren wij het kind om te wachten op elkaar, om geen speelgoed af te pakken, om te delen en samen te spelen. Soms leren wij het kind om juist wat meer voor zichzelf op te komen. Bij conflicten stimuleren wij dat de kinderen die zelf oplossen. Lukt dat niet of moeilijk, dan ondersteunen wij hen. De rol van de pedagogisch medewerkers verandert met het stijgen van de kinderleeftijd van zorgen voor, naar steeds meer begeleiden van de kinderen. Overdracht van waarden en normen Op de peuterspeelzaal maken kinderen deel uit van een groep. Deze is vaak breder en meer divers dan een doorsnee gezin. Dit betekent dat het kind al vroeg kennis maakt met de verscheidene aspecten van de verschillende culturen in de Nederlandse samenleving. PWP Jandopie 13

15 Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en dragen er zorg voor dat de kinderen elkaar (leren) respecteren. Wij zijn hun voorbeeld hierin. Dit uit zich onder andere in hoe wij dagelijks met elkaar en met de kinderen omgaan Zo zijn wij in de omgang met elkaar beleefd en noemen elkaar bij de naam. Wij leren het kind om op zijn beurt te wachten, andere kinderen niet te onderbreken, groepsregels na te leven. Maar ook in wat wij doen zijn wij hun voorbeeld, zoals niet op meubulair gaan staan, voorzichtig met de spullen en het speelgoed omgaan, etc. Kortom, wij leren het kind regels, zodat het kan functioneren in een groep en later in de maatschappij. Wij houden rekening met de eigenheid van ieder kind en met de eigenheid van de cultuur waarin het kind opgroeit. Dat betekent dat wij het kind benaderen als individu, maar ook vragen rekening te houden met de afspraken en regels binnen de peuterspeelzaal. Gewenst en ongewenst gedrag Wij gaan ervan uit dat gedrag over het algemeen aangeleerd is en dat het dus ook weer afgeleerd kan worden. Wij proberen gewenst gedrag te bereiken door het te stimuleren, door daaraan aandacht te schenken en/of te prijzen. Vinden wij gedrag storend (ongewenst), dan wordt dit benoemd en proberen wij dit te voorkomen of om te buigen door grenzen te stellen, te corrigeren of te negeren. Het belonen en stimuleren van gewenst gedrag heeft meer effect dan het corrigeren van ongewenst gedrag en is daarom een belangrijk uitgangspunt in ons pedagogisch handelen. Soms ontkomen wij er echter niet om in te grijpen. Wij wijzen dan niet het kind af, maar wel het (ongewenste) gedrag. Wij corrigeren het kind dan door het uit de situatie te halen of door het even apart te nemen. Na enkele ogenblikken benaderen wij het kind weer, benoemen de correctie en vragen hem of hij weer verder (mee) wil spelen. Afspraken, regels en omgangsvormen In elke groep zijn regels nodig om het leefbaar te maken en te houden. Daarom hebben ook wij afspraken, regels en omgangsvormen opgesteld, zodat de kinderen op een goede respectvolle manier met elkaar om (leren) gaan. Wij op Jandopie groeten elkaar bij het binnenkomen en weggaan. Wij schoppen, slaan en schreeuwen niet. Wij schelden niet. Als wij iets van een ander willen hebben, proberen wij het te vragen ipv af te pakken. Wij hebben samen gespeeld, dus we ruimen samen op. Als je iets uit de kast wilt pakken, vraag je het even. De algemene voorwaarden van KMN Kind & Co, die natuurlijk ook voor onze peuterspeelzaal gelden, staan beschreven in het boekje Welkom bij KMN Kind & Co. Rituelen Er zijn veel gelegenheden in een jaar om bij stil te staan, zoals verjaardagen, afscheid, Sinterklaas, Suikerfeest, Kerst. Dit doen wij op PSZ jandopie ook en het maakt een jaar overzichtelijk en feestelijk. Het vieren van verjaardagen en feesten versterkt het gevoel van bij elkaar horen. PWP Jandopie 14

16 Tot slot Wij hopen dat u dit pedagogisch werkplan met plezier heeft gelezen en dat voor u duidelijk is hoe wij binnen peuterspeelzaal Jandopie werken. Mocht u toch nog vragen hebben, dan zullen onze pedagogisch medewerkers, de senior of de clustermanager hier graag antwoord op geven. Ook tips en adviezen horen wij graag. Dit pedagogisch werkplan zal regelmatig worden besproken binnen de teams en minimaal eens in de twee jaar worden bijgesteld. Met vriendelijke groeten, Team Jandopie PWP Jandopie 15

Pedagogisch werkplan Peutergroep t Kikkertje

Pedagogisch werkplan Peutergroep t Kikkertje Pedagogisch werkplan Peutergroep t Kikkertje December 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep t Kikkertje van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan PSZ Sneeuwmuis

Pedagogisch werkplan PSZ Sneeuwmuis Pedagogisch werkplan PSZ Sneeuwmuis Januari, 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal Sneeuwmuis van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Hooimijt

Pedagogisch werkplan Peutergroep Hooimijt Pedagogisch werkplan Peutergroep Hooimijt maart 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Hooimijt van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO Miniliedjes

Pedagogisch Werkplan BSO Miniliedjes Pedagogisch Werkplan BSO Miniliedjes Juli 2013 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor BSO Miniliedjes van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch Beleid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Miniliedjes

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Miniliedjes Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Miniliedjes Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Miniliedjes van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Krieltje

Pedagogisch werkplan Peutergroep Krieltje Pedagogisch werkplan Peutergroep Krieltje Oktober 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Krieltje van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan PSZ Notedop

Pedagogisch werkplan PSZ Notedop Pedagogisch werkplan PSZ Notedop Oktober, 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal Notedop van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Jonkies

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Jonkies Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Jonkies Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Jonkies van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan PG t Ros Beyaerdt

Pedagogisch werkplan PG t Ros Beyaerdt Pedagogisch werkplan PG t Ros Beyaerdt Oktober 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep t Ros Beyaerdt van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. voorschoolse opvang Koningin Julianaschool

Pedagogisch werkplan. voorschoolse opvang Koningin Julianaschool Pedagogisch werkplan voorschoolse opvang Koningin Julianaschool Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor voorschoolse opvang Koningin Julianaschool van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Kruimeltje

Pedagogisch werkplan Peutergroep Kruimeltje Pedagogisch werkplan Peutergroep Kruimeltje Juli 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de Peutergroep Kruimeltje van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Trommelaar

Pedagogisch werkplan BSO De Trommelaar Pedagogisch werkplan BSO De Trommelaar Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Trommelaar van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Kanjers Zeist

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Kanjers Zeist Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Kanjers Zeist September 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Kanjers van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport BSO Bikkels

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport BSO Bikkels Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport BSO Bikkels augustus, 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Bikkels van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Strandlopers

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Strandlopers Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Strandlopers Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Strandlopers van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Dribbel

Pedagogisch werkplan Peutergroep Dribbel Pedagogisch werkplan Peutergroep Dribbel Juni 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Dribbel van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Wielewaal

Pedagogisch werkplan BSO Wielewaal Pedagogisch werkplan BSO Wielewaal November, 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie de Wielewaal van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal de Kikker

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal de Kikker Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal de Kikker januari 2017 0 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor peuterspeelzaal De Kikker van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Panter

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Panter Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Panter Augustus, 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie de Panter van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Merseberch

Pedagogisch werkplan BSO Merseberch Pedagogisch werkplan BSO Merseberch Juni 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Merseberch van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Pino en Dribbel

Pedagogisch werkplan Peutergroep Pino en Dribbel Pedagogisch werkplan Peutergroep Pino en Dribbel Mei 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Pino en Dribbel van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peutergroep Duimelotje

Pedagogisch werkplan. Peutergroep Duimelotje Pedagogisch werkplan Peutergroep Duimelotje Juni 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Duimelotje van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Kerckebosch

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Kerckebosch Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Kerckebosch Juni, 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Kerckebosch van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Egel

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Egel Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Egel December 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie de Egel van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Feestkasteel

Pedagogisch werkplan BSO Feestkasteel Pedagogisch werkplan BSO Feestkasteel Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO Feestkasteel van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch Beleid één

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal Pippeloentje Januari 2016 Pedagogisch Werkplan PSZ Pippeloentje, Juni 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor peuterspeelzaal Pippeloentje van KMN

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Noorderlicht

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Noorderlicht Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Noorderlicht April 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Noorderlicht van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. peuterspeelzaal Uilennest

Pedagogisch werkplan. peuterspeelzaal Uilennest Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal Uilennest April, 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal PSZ Uilennest van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Dolfijn

Pedagogisch werkplan Peutergroep Dolfijn Pedagogisch werkplan Peutergroep Dolfijn Maart 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor peutergroep Dolfijn van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen pedagogisch

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Griffel

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Griffel Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Griffel Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Griffel van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang de Springplank

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang de Springplank Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang de Springplank Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie de Springplank van KMN Kind & Co / Triangel. Kinderopvang Triangel en KMN Kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Stepping Stones

Pedagogisch werkplan BSO Stepping Stones Pedagogisch werkplan BSO Stepping Stones oktober 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO locatie BSO Stepping Stones van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Bever

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Bever Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Bever 28 oktober 2013 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor BSO Bever van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Asterix & Obelix

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Asterix & Obelix Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Asterix & Obelix Augustus, 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Asterix en Obelix van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport Breukelen

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport Breukelen Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport Breukelen november 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor BSO-locatie Sport Breukelen van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bouwgein

Pedagogisch werkplan BSO Bouwgein Pedagogisch werkplan BSO Bouwgein januari 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Bouwgein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Roezemoes

Pedagogisch werkplan BSO Roezemoes Pedagogisch werkplan BSO Roezemoes Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO Roezemoes van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch Beleid één geheel

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Twinkel

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Twinkel Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Twinkel April, 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor het kinderdagverblijf Twinkel van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan PSZ De Dolfijn

Pedagogisch werkplan PSZ De Dolfijn Pedagogisch werkplan PSZ De Dolfijn Februari 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal de Dolfijn van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal t Kikkervisje

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal t Kikkervisje Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal t Kikkervisje Januari 2017 Pedagogisch Werkplan PSZ t Kikkervisje, januari 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal t Kikkervisje

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Shuttle s Buren

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Shuttle s Buren Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Shuttle s Buren 0 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO Shuttle s buren van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO IJsbeer

Pedagogisch werkplan BSO IJsbeer Pedagogisch werkplan BSO IJsbeer Januari, 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie de IJsbeer van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang de Kameleon

Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang de Kameleon Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang de Kameleon Augustus 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie de Kameleon van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport abcoude

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport abcoude Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Sport abcoude Mei 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Sport Abcoude van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Anne Frank

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Anne Frank Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Anne Frank Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Anne Frank van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Waterwereld

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Waterwereld Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Waterwereld Augustus 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Waterwereld van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. buitenschoolse opvang Roadrunners

Pedagogisch werkplan. buitenschoolse opvang Roadrunners Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Roadrunners Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor BSO Roadrunners van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Bubbels

Pedagogisch werkplan Peutergroep Bubbels Pedagogisch werkplan Peutergroep Bubbels juli 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Bubbels van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors Pedagogisch werkplan Peutercentrum De Mors Juni 2017 1 Inhoud 1. informatie over peutercentrum de Mors p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Boefje Juni 2016 Peuterspeelzaal t Boefje Guido Gezellelaan 3-5 2182 WB Hillegom T: 088 304 3081 E: boefje@splopvang.nl W: www.splopvang.nl 1 Inhoud 1. Informatie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal de Hobbit

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal de Hobbit Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal de Hobbit Wijk bij Duurstede, Juni 2015 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal PSZ de Hobbit van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Breeeje

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Breeeje Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Breeeje Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie de Breeeje van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal de Blokkendoos

Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal de Blokkendoos Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal de Blokkendoos Januari 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peuterspeelzaal de Blokkendoos van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Talentico

Pedagogisch werkplan BSO Talentico Pedagogisch werkplan BSO Talentico Mei 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Talentico van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf De Droomboom

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf De Droomboom Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf De Droomboom mei 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor het kinderdagverblijf De Droomboom van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Ministek

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Ministek Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Ministek november 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor het kinderdagverblijf Ministek van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. peuterspeelzaal De Galecopseberg

Pedagogisch werkplan. peuterspeelzaal De Galecopseberg Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Galecopseberg Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor Peuterspeelzaal De Galecopseberg van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Groenknollenland Oktober 2016 1 Inhoud 1. informatie over Peuterspeelzaal Groenknollenland p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Oud Zandbergen

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Oud Zandbergen Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Oud Zandbergen April 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Oud Zandbergen van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Piet Mondriaan

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Piet Mondriaan Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Piet Mondriaan Juli 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Piet Mondriaan van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Kleine Prins

Pedagogisch werkplan BSO Kleine Prins Pedagogisch werkplan BSO Kleine Prins Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO Kleine Prins van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch Beleid één

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Orangerie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Orangerie Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Orangerie Maart 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Orangerie van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Klimboom. Onderdeel van Kindcentrum Klimboom

Pedagogisch werkplan BSO Klimboom. Onderdeel van Kindcentrum Klimboom Pedagogisch werkplan BSO Klimboom Onderdeel van Kindcentrum Klimboom APRIL 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van BSO Klimboom van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Piet Mondriaan

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Piet Mondriaan Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Piet Mondriaan Mei 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor het kinderdagverblijf Piet Mondriaan van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Trommelaar

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Trommelaar Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Trommelaar Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor BSO de Trommelaar van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Peuterpret

Pedagogisch werkplan Peutergroep Peuterpret Pedagogisch werkplan Peutergroep Peuterpret Maart 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Peuterpret van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Haventje

Pedagogisch werkplan Peutergroep Haventje Pedagogisch werkplan Peutergroep Haventje Maart 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Haventje van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Bellewite s Buren

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Bellewite s Buren Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Bellewite s Buren Oktober 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor buitenschoolse opvang Bellewite s Buren s Buren van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Ridderhof

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Ridderhof Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Ridderhof april 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Ridderhof van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Fontein

Pedagogisch werkplan BSO Fontein Pedagogisch werkplan BSO Fontein Oktober 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Fontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang BSO Passiebloem

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang BSO Passiebloem Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang BSO Passiebloem Januari 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Passiebloem van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Glijbaan 1 Inhoud 1. informatie over peuteropvang de Glijbaan p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p. 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Natuurlijk

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Natuurlijk Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang Natuurlijk Maart 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Natuurlijk van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Oud Zandbergen

Pedagogisch werkplan BSO Oud Zandbergen Pedagogisch werkplan BSO Oud Zandbergen juli 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie BSO Oud Zandbergen van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan KDV Jojo

Pedagogisch werkplan KDV Jojo Pedagogisch werkplan KDV Jojo Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor kinderdagverblijf Jojo van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met het Algemeen Pedagogisch Beleid één

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Octopus. augustus 2017

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Octopus. augustus 2017 Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang De Octopus augustus 2017 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de BSO-locatie Octopus van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan vormt samen met

Nadere informatie

Christelijke Peuterspeelzaal

Christelijke Peuterspeelzaal Pedagogisch werkplan Christelijke Peuterspeelzaal Het Visje 2016-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van Christelijke peuterspeelzaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep Kloddertje (inclusief Kleine Beer)

Pedagogisch werkplan Peutergroep Kloddertje (inclusief Kleine Beer) Pedagogisch werkplan Peutergroep Kloddertje (inclusief Kleine Beer) Maart 2016 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan voor de peutergroep Kloddertje (inclusief Kleine Beer) van KMN Kind & Co. Dit

Nadere informatie