Gebalanceerde ventilatie voor gezond en energiezuinig wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebalanceerde ventilatie voor gezond en energiezuinig wonen"

Transcriptie

1 Gebalanceerde ventilatie voor gezond en energiezuinig wonen

2 Een gezond leefmilieu, binnen én buiten. Wo én het m Het leven in woningen en gebouwen comfortabeler maken, dat is ons vak. Aandacht voor gezondheid en een schoon milieu is daar onlosmakelijk mee verbonden. Door overvloedig verbruik van fossiele brandstoffen kennen wij het probleem van de snel opwarmende aarde, beter bekend Het milieu, ook onze zorg Door het toepassen van warmteterugwinning wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de vermindering van de uitstoot van CO 2 (ca. 700 kg CO 2 per jaar). onder de naam broeikaseffect. Tegelijkertijd worden de voorraden fossiele brandstoffen (denk aan kolen, olie en aardgas) snel minder. Ook de uitstoot van schadelijke verbrandingsgassen maakt onze leefomgeving er niet beter op. 2

3 ningventilatie ilieu in evenwicht Deze milieuproblematiek staat wereldwijd in de belangstelling. Op basis van internationale verdragen en landelijke initiatieven is er een toenemende bereidheid om iets te doen aan deze milieuproblemen. De Nederlandse overheid heeft in het Bouwbesluit de zogenaamde Energie Prestatie Norm (EPN) vastgelegd. Hiermee is een eenduidige maat voor de energiekwaliteit van een gebouw geïntroduceerd. Op basis van deze norm kan voor elk gebouw de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) worden vastgesteld. De maximaal toegestane waarde voor woningen is in 2006 verlaagd naar 0,8. De komende jaren zet deze verlaging door naar 0,6 en 0,4. beperk de energievraag 1 3 Trias Energetica WIE ISOLEERT, MOET OOK VENTILEREN De bouwvoorschriften van de overheid zijn in de afgelopen twintig jaar flink aangescherpt. Dit komt met name voort uit de zorg voor ons milieu (CO 2 -uitstoot) en de noodzaak tot het zuinig omspringen met de voorraden fossiele brandstoffen. Wat de woningbouw betreft, heeft dit geleid tot strenge normen ten aanzien van de isolatie. Immers, in een huis zonder kieren wordt aanzienlijk minder energie verbruikt dan in een woning uit de jaren 70 of eerder. 2 gebruik duurzame energie indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk Trias Energetica (SenterNovem) Het volgen van de trias energetica is waardevol voor het realiseren van een duurzame EPC. Neem eerst zoveel mogelijk maatregelen uit stap 1. Kan dat niet meer op een verantwoorde manier, neem dan zoveel mogelijk maatregelen uit stap 2. Als er nog een restvraag is overgebleven, neem tenslotte maatregelen uit stap 3. Het toepassen van warmteterugwinning beperkt de energievraag aanzienlijk en valt daarmee onder stap 1. Hier zitten echter ook nadelen aan. Om tochtverschijnselen te voorkomen verzuimen veel mensen in de winter hun woning te ventileren, met als gevolg een slechte luchtkwaliteit. Tel daarbij de bijkomende vochtoverlast op. Een gemiddeld gezin produceert per etmaal circa 10 liter waterdamp ten gevolge van douchen, koken, wassen, transpiratie en dergelijke. Bij onvoldoende ventilatie heeft dit kwalijke gevolgen voor zowel de constructiedelen van de woning als voor de bewoners zelf. Alles bij elkaar genomen, is het dan ook niet vreemd dat huisartsen een toename constateren van het aantal chronische aandoeningen aan de luchtwegen. ENERGIEZUINIG, GEZOND EN COMFORTABEL Voortdurend houdt de vraag ons bezig hoe we een woning aangenaam kunnen verwarmen. Mét voldoende ventilatie én met een minimum aan energie, zodat we elk moment van de dag gezond kunnen ademhalen in een comfortabele omgeving. Het antwoord luidt: door toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning van Brink Climate Systems. Het gaat hier om mechanische toevoer van buitenlucht in combinatie met mechanische afvoer van verbruikte lucht. Zo voldoet het binnenmilieu overal en in elk jaargetijde aan alle eisen. En wat het energievraagstuk betreft: daarop is warmteterugwinning het antwoord. De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de instromende, koudere lucht. Met een rendement van maar liefst 95%. De fundamentele voordelen van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning: Levert een flinke bijdrage aan energiebesparing (ca. 300 tot 400 m 3 aardgas per jaar). Waarborgt een gezond en comfortabel binnenmilieu. Biedt de meeste EPC-winst tegen de laagste kosten. Is dé oplossing om te voldoen aan de norm (EPC en Bouwbesluit). 3

4 De oploss gebalanc met warm Bij het verfrissen van de lucht, blijft de warmte behouden. Gebalanceerde ventilatie met de Renovent HR Afvoer vervuilde lucht Vervuilde lucht uit keuken, badkamer en toilet Toevoer buitenlucht Verwarmde buitenlucht naar de slaap- en woonkamer Een veel toegepaste manier van ventilatie is simpelweg het plaatsen van ventilatieroosters in de gevel, in combinatie met een mechanisch afzuigsysteem. Dit is echter een onevenwichtige en weinig comfortabele wijze van luchtverversing. Op de in- en uitstroom van lucht is nauwelijks controle, er wordt onnodig energie verspild en tegelijkertijd staat het comfort letterlijk op de tocht. De binnenkomende stroom van koude ventilatielucht ervaren veel bewoners als onbehaaglijk. 4

5 Energiebesparend De Renovent HR levert 10 à 15 keer zoveel energie op dan hij verbruikt. Door de warmtewisselaar wordt 95% van de warmte overgedragen, waardoor naverwarmen van de ventilatielucht overbodig wordt. De hoeveelheid warmte die wordt teruggewonnen, komt overeen met circa 300 tot 400 m 3 aardgas per jaar. Afstandsbediening CBB De diverse componenten voor vraaggestuurd ventileren communiceren draadloos. Alle componenten worden in een inbouwdoos aangesloten op het 230 V net, dus ook de afstandsbediening CBB (Centrale Bediening Brink). Besparing Door warmteterugwinning ing: eerde ventilatie teterugwinning HOOG RENDEMENT, DUS ENERGIEZUINIG Gebalanceerde ventilatie in combinatie met warmteterugwinning brengt de oplossing in huis. De vuile en vochtige lucht uit keuken, badkamer en toilet wordt afgevoerd. Dezelfde hoeveelheid schone, voorverwarmde lucht wordt in slaapkamers en woonkamer toegevoerd. Evenveel eruit als erin. Met het systeem van warmteterugwinning wordt de energie van de af te voeren warme lucht overgedragen aan de verse, frisse buitenlucht. Zo blijft 95% van de warmte behouden en wordt verspilling van energie voorkomen. De lucht wordt aangevoerd en afgezogen door middel van automatisch regelende energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Deze gebruiken de helft minder energie dan traditionele ventilatoren. Mede door de toegenomen belasting op energieverbruik (de energiebelasting) is een energiezuinig toestel belangrijk. EPC-NORM Een ander argument is de wettelijk vastgestelde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze EPC bedraagt momenteel 0,8 en is afgeleid van de Energie Prestatie Norm die is vastgelegd in het Bouwbesluit. De invoering van deze norm heeft als doel het energieverbruik terug te dringen met als gevolg minder schadelijke milieueffecten. Door de verlaging van de EPC naar 0,8 is het voor veel architecten en adviseurs een goede gewoonte geworden het standaard pakket aan energiebesparende maatregelen uit te breiden met warmteterugwinning. VRAAGGESTUURD VENTILEREN De verdeling van de toegevoerde ventilatielucht vindt gebruikelijk plaats op basis van de grootte van de diverse ruimtes. Het is beter verse buitenlucht naar díe ruimtes te brengen waar het noodzakelijk is. Dat kan met vraaggestuurd ventileren op basis van aanwezigheid (CO 2 - meting) of tijdsprogrammering (klokfunctie). Een verklaring van gelijkwaardigheid van TNO geeft aan dat het EPC-voordeel door middel van deze vraag sturing 0,072 (2-zone tijdregeling) tot 0,081 (2-zone CO 2 -regeling) bedraagt. Wanneer de luchtkwaliteit goed is, hoeft er weinig te worden geventileerd. De luchtkwaliteit wordt minder door de aanwezigheid van bewoners in bijvoorbeeld de woonkamer. In dat geval zal eerst de beschikbare ventilatielucht op een intelligente manier naar de woonkamer worden gestuurd. Als blijkt dat dit onvoldoende is, zal daarna pas de hoeveelheid ventilatielucht worden verhoogd. Op deze manier wordt er op maat geventileerd, de beschikbare ventilatielucht wordt gestuurd naar de plaats waar de ventilatielucht gevraagd wordt. Een lager ventilatiedebiet betekent een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau. 5

6 Een gezond huisklimaat door non-stop luchtverversing. Consta is een Constante filtering De toestellen zijn voorzien van twee standaard filters. Optioneel is een hoogwaardig fijnstoffilter leverbaar (zie onderste filter op foto). Ideaal voor mensen met gevoelige luchtwegen. Met gebalanceerde ventilatie is een gezonde leefomgeving gewaarborgd. U voorkomt het inademen van verontreinigde lucht en waarborgt de toevoer van voldoende zuurstof. Vochtproblemen met als gevolg schimmels, huismijten enzovoort krijgen geen kans. De gezondheid van de bewoners en het behoud van de kwaliteit van de woning zijn goede argumenten om over te gaan tot de toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. 6

7 Stofopbouw Luchtstroom Filter Luchtstroom Stofopbouw Principeschets fijnstoffilter Geen vuiltje in de lucht met het filtersysteem van Brink. Luchtkwaliteit [ppm] nte luchtfiltering hele opluchting Tijd [uur] CO 2 - gehalte in ppm Het CO 2 -gehalte kan in een slecht geventileerde slaapkamer al in 2 1 /2 uur de maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-waarde) bereiken. DE WARMTETERUGWINUNIT RENOVENT HR De Renovent HR is speciaal ontworpen voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. De aanwezige warmte in de vervuilde lucht, die uit de woning wordt afgevoerd, wordt gebruikt om de frisse, schone buitenlucht die wordt binnengehaald te verwarmen. Het toestel zorgt ervoor dat de binnenlucht continu wordt ververst én gefilterd. CONSTANTE FILTERING De warmteterugwinunit is voorzien van twee standaard filters die eenvoudig uitneembaar zijn door het openen van de filterdeur. Deze filters halen 95% van het stof uit de lucht. Eén filter filtert de verse buitenlucht voordat deze de woning ingaat. De andere filtert de verbruikte lucht uit de woning voordat deze via het toestel de woning weer verlaat. Voor mensen met gevoelige luchtwegen is ook het filteren van de allerkleinste stofdeeltjes een letterlijke opluchting. Hiervoor is een hoogwaardig fijnstoffilter beschikbaar. Deze vervangt het onderste standaard filter. Het fijnstoffilter verwijdert nagenoeg álle vervuiling uit de lucht zoals pollen, stuifmeel, schimmels, tabaksrook en kiemen. Ideaal voor mensen met gevoelige luchtwegen. VERLAGING RADON Radon is een radioactief edelgas dat vrijkomt uit bouwmaterialen en uit de bodem. In woningen (en vooral kruipruimtes) kan radon zich in de lucht ophopen. Volgens de Gezondheidsraad leidt blootstelling aan radon binnenshuis tot naar schatting 800 extra gevallen van longkanker. Ruimhartig ventileren helpt de radonconcentratie in de woning laag te houden (VROM). 7

8 De argumenten en het comfort zijn overtuigend. Een installatie Drie uitvoeringen Iedere woning verdient haar eigen toestel. Bij het ontwerpen van de Renovent HR is rekening gehouden met het installatiegemak in de praktijk. Daarom is zowel de Renovent HR Medium als de Renovent HR Large leverbaar in drie uitvoeringen: een type met alle luchtaansluitingen aan de bovenzijde, een andere met twee aansluitingen boven en onder en een derde met drie aansluitingen boven en één onder. De Renovent HR Small is leverbaar met vier aansluitingen boven. De luchtaansluitingen zijn bij alle uitvoeringen voorzien van een ril voor afdichtingsringen. De toestellen zijn eenvoudig te roteren én af fabriek in een rechter- en een linkeruitvoering beschikbaar. 8

9 Hoogwaardige prestaties in alle typen (zie Voor meer informatie de catalogus) Renovent HR Small Medium Large Ventilatiecapaciteit bij 150 Pa [m 3 /h] Maximaal 180 Maximaal 300 Maximaal 400 Opgenomen vermogen [W] 116 bij 150 m 3 /h 180 bij 300 m 3 /h 304 bij 400 m 3 /h (afhankelijk van instelling) (bij 150 Pa) (bij 170 Pa) (bij 150 Pa) Afmeting kanaalaansluiting [mm] Ø 125 Ø 150 en Ø 160 Ø 160 en Ø 180 H x B x D [mm] 600 x 560 x x 675 x 420 (met bypass 500) 602 x 675 x 430 (met bypass 510) Gewicht [kg] Temperatuurrendement [%] standenschakelaar met filterindicatie Het signaallampje voor filterindicatie geeft aan wanneer het filter schoongemaakt dient te worden. Draadloze afstandsbediening Met een radiografisch sturende afstandsbediening kan de ventilatie op iedere denkbare plek in huis worden geregeld. Deze kan achteraf worden gemonteerd. comfortabel en vriendelijk systeem CONSTANT FLOW VENTILATOREN De warmteterugwinunit is voorzien van twee zelfinstellende constant flow ventilatoren. In de gekozen ventilatiestand houden deze onder alle omstandigheden de hoeveelheid ventilatielucht constant. Hierdoor wordt een permanent hoog rendement behaald en is het inregelen tot een minimum beperkt. Ook wordt de ingestelde luchthoeveelheid niet beïnvloed door vervuiling van de filters. Instellingendisplay Voor meer installatiegemak zijn de toestellen voorzien van een display voor het instellen en uitlezen van functies. Voor servicedoeleinden is een kabelset en een computerprogramma beschikbaar. Extra comfort met NACHTVENTILATIE In de winter is het aangenaam en voordelig om de warmte in de woning vast te houden. In de zomer daarentegen heeft de koelte de voorkeur. De Renovent HR Medium en Large zijn af fabriek leverbaar met een bypass voor nachtventilatie die praktisch 100% afsluit. Deze bypasscassette zorgt er gedurende de zomer voor dat de koele nachtlucht de warme binnenlucht van overdag zoveel mogelijk vervangt. Hierbij wordt de lucht door de bypasscassette geleid. Het toestel is voorzien van een automatische regeling die bepaalt of de bypassklep opent of sluit. Door de installateur of de gebruiker kan ook achteraf een bypasscassette worden geplaatst. Bij deze bypasscassette wordt circa 70% van de aangezogen lucht om de warmtewisselaar van de Renovent HR gevoerd. KOPPELSTUK CV MET WTW Voor de Renovent HR Medium en Small is in samenwerking met Intergas Verwarming een installatieoplossing ontwikkeld voor het combineren van de afvoer van CV en WTW. Deze combinatie zorgt voor extra ruimte in de schacht en voor een reductie van het aantal brandwerende voorzieningen. De afvoeren worden in een koppelstuk gecombineerd. Dit koppelstuk is gemaakt van rookgasbestendig materiaal en heeft in verband met de afvoer van ventilatielucht een inwendige diameter van 150 mm. Voor het aansluiten van het rookgasafvoerkanaal van het Intergastoestel is het koppelstuk voorzien van één aansluiting Ø 80 mm. Ter beveiliging tegen het terugstromen van rookgassen is een terugslagklep geplaatst in het koppelstuk. EENVOUDIGE BEDIENING De bediening van de Renovent HR kan op verschillende manieren plaatsvinden. Door middel van de 3-standenschakelaar met filterindicatie kan de bewoner de juiste ventilatiestand kiezen. Naar keuze kan deze bediening worden vervangen door een draadloze afstandsbediening of kan worden gekozen voor een volledig automatische regeling op basis van vocht- en/of CO 2 -voeler. 9

10 Ervar ontwerpers Altijd maatwerkondersteuning van uw project. Ventilatieventielen Voor het toevoeren van de voorverwarmde lucht en het afzuigen daarvan zijn verschillende ventielen leverbaar. Brink Climate Systems beschikt over een eigen adviesafdeling met een ruime ervaring in het ontwerpen van ventilatiesystemen. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van de regelgeving en uiteraard van de flexibele besparingsmogelijkheden van de Renovent HR. Wij kunnen voor u een advies uitwerken toegesneden op uw woningontwerp waarbij kwaliteit het uitgangspunt is. Ook voor het ontwerp en de bestekomschrijving kunt u ons inschakelen. Bovendien kunnen wij aan de hand van de maatregelen die u wilt het milieu-effect uitrekenen. 10

11 gecertificeerd MILIEUZORG 001 ISO MILIEU MILIEU combinatie met de Allure, Elan of SWB-HR wordt geplaatst, kan door het plaatsen van een CO 2 -sensor in de retourlucht op maat worden geventileerd. Met deze toevoeging wordt bovendien een extra EPC-winst van circa 0,06 behaald. De Renovent HR moet hiervoor uitgevoerd worden met een optieprint. en adviseurs en staan voor u klaar BESTEKOMSCHRIJVING Om de gewenste kwaliteit te omschrijven, heeft Brink de beschikking over een standaard bestekomschrijving. Deze kan in samenspraak met u worden aangepast aan uw specifieke situatie. Graag stellen wij u deze omschrijving digitaal ter beschikking. SPECIFIEKE INFORMATIE VOORHANDEN Van alle genoemde toestellen zijn specifieke productfolders beschikbaar. voor de meest optimale oplossing: integratie van de Renovent HR met luchtverwarming. Hiermee beschikt de gebruiker over veel comfort. Het systeem is nagenoeg onzichtbaar. Bij de inrichting van de woning heeft u geen last van storende radiatoren. Dat geeft een onbelemmerde vrijheid. Maar niet alleen het comfort en de esthetische factoren geven luchtverwarming een meerwaarde. Het geïntegreerde systeem zorgt voor zowel verwarming, ventilatie als filtering waardoor de binnenlucht altijd aangenaam en van gezonde kwaliteit is. Dat is uniek. BEDRIJFSINFORMATIE Brink Climate Systems, onderdeel van Centrotec groep, ontwikkelt en produceert klimaatsystemen van hoge kwaliteit. Brink Climate Systems is in Nederland de eerste fabrikant die luchtverwarmingssystemen ontwikkelde en op de markt heeft gebracht. De geavanceerde technieken van Brink zijn zelfs vooruitstrevend in landen die aan de wieg stonden van luchtverwarming: de Verenigde Staten en Canada. De apparatuur en onderdelen worden door Brink in eigen fabriek ontworpen en vervaardigd. Van de plaatstalen ommanteling tot bedrijfsklare luchtverwarmers. Brink luchtverwarming en ventilatie is in vele capaciteiten en uitvoeringen uit voorraad leverbaar, inclusief de eventueel benodigde kanaalsystemen. Alles is bovendien geprefabriceerd en perfect op elkaar afgestemd, waardoor ook de montage probleemloos verloopt. Toepassingen van Brink Climate Systems zijn overal te vinden: in woonhuizen, kantoorgebouwen, gezondheidscentra, sporthallen, scholen, werkplaatsen, showrooms en productiehallen. HET LUXE GEVOEL VAN BRINK LUCHTVERWARMING De Renovent HR kan in combinatie met iedere vorm van verwarming worden toegepast. Bij nieuwbouw bestaat de keuze GELIJKWAARDIGHEIDS- VERKLARING Het Bouwbesluit geeft de mogelijkheid op basis van gelijkwaardigheid af te wijken van de regelgeving. Indien de Renovent HR in 11

12 Brink Climate Systems B.V. R.D. Bügelstraat 3 Postbus AA Staphorst Telefoon (0522) Fax (0522) /H

Bewonersinformatie over het gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

Bewonersinformatie over het gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning Bewonersinformatie over het gebruik van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning Comfo en energi De argumenten en het comfort zijn overtuigend. WAT IS VENTILATIE? Ventilatie is hetzelfde als luchtverversing.

Nadere informatie

Een optimaal binnenmilieu met de Renovent HR

Een optimaal binnenmilieu met de Renovent HR Een optimaal binnenmilieu met de Renovent HR Energiezuinig en comfortabel ventileren Met gebalanceerde ventilatie van Brink heeft u het hele jaar door comfort en gezondheid in uw woning. Het is immers

Nadere informatie

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be Brink Renovent www.atc-ventilation.be Renovent A B Brink Renovent Excellent 180 pagina 3 A+ A Brink Renovent Excellent 300/400/450 pagina 7 A+ A pagina 11 Brink Renovent Sky Brink Renovent Excellent 180

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Renovent Excellent

Warmteterugwinunit Renovent Excellent Warmteterugwinunit Renovent Excellent Goede ventilatie draagt bij aan het wooncomfort en de gezondheid. Gebruikers stellen steeds hogere eisen aan goede ventilatiemogelijkheden in alle jaargetijden. Ook

Nadere informatie

Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder

Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd. Goed voor de energierekening en het comfort in huis en op kantoor,

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie

OXYGEN. Brochure 2012-2013.NL

OXYGEN. Brochure 2012-2013.NL OXYGEN Brochure 0-03.NL DE ADEMENDE RADIATOR: Intelligent en hygiënisch ventileren Jaga Oxygen is geen traditionele ventilatie, maar een intelligent gestuurd en energiebesparend luchtverversingssysteem.

Nadere informatie

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume.

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume. BROCHURE Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325 Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform www.codume.eu EEN VERFRISSEND GEZOND BINNEN- MILIEU, OPTIMAAL WOONCOMFORT EN OOK

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

Advance, decentrale ventilatie met warmteterugwinning

Advance, decentrale ventilatie met warmteterugwinning Advance, decentrale ventilatie met warmteterugwinning Ventilatie warm EPC ve Balansventilatie zonder kanalen Decentrale ventilatie met de Advance als EPC verlagende oplossing Ventilatie met warmteterugwinning

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken EPC winst tot 0,25 Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer

Nadere informatie

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV Energie Regeneratie Ventilatie Op EPBD lijst Energie efficiënte balansventilatie met - én uitwisseling ERV ERV: Energie efficiënte ventilatie voor gezonde binnenlucht Samsung ventilatiesysteem D is erkend

Nadere informatie

De Home Supply Unit (HSU)

De Home Supply Unit (HSU) e ome Supply Unit (SU) Thermo Air is een Nederlands producent van hoogwaardige luchtbehandelingsproducten e ome Supply Unit (SU) e SU wordt net zoals een radiator op een CV-combiketel of stadsverwarming

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 920 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in bestaande bouw door compact ontwerp EPC-winst: 0.27 Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

Vraaggestuurde ventilatie met Air Comfort Control

Vraaggestuurde ventilatie met Air Comfort Control Vraaggestuurde ventilatie met Air Comfort Control Nieuwe e gebouwen ventil EPC-winst tot 0,24! DE SYSTEEMVOORDELEN Vraaggestuurde ventilatie in iedere verblijfsruimte Decentrale luchttoevoer met luchtfiltering

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS Ventileren Wat? Ventileren is verse lucht aanvoeren en vervuilde lucht, die schadelijke stoffen en geuren bevat, afvoeren. Ventileren is meer dan de kamer luchten door ramen en deuren even wijd open te

Nadere informatie

Zo eenvoudig kan ventileren zijn. Gebruiksvriendelijk Comfortabel Geluidsarm Energiezuinig Optimaal binnenklimaat

Zo eenvoudig kan ventileren zijn. Gebruiksvriendelijk Comfortabel Geluidsarm Energiezuinig Optimaal binnenklimaat Zo eenvoudig kan ventileren zijn Gebruiksvriendelijk Comfortabel Geluidsarm Energiezuinig Optimaal binnenklimaat Gezond en efficiënt ventileren Voor een gezond binnenklimaat is het noodzakelijk dat er

Nadere informatie

Goed ventileren in huis

Goed ventileren in huis Goed ventileren in huis Wist u dat de binnenlucht meestal viezer is dan de buitenlucht? Eén op de tien huizen heeft schimmel en in veel woningen is er meer fijnstof dan buiten. Daarom is ventileren zo

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Systeemopbouw: In één of meerdere vertrekken heeft u een decentrale ventilatieunit die voor de ventilatie van dat vertrek zorgt. In de overige vertrekken is

Nadere informatie

Scholen. Gezonde. lucht. Duurzaam. Gezond. Comfortabel

Scholen. Gezonde. lucht. Duurzaam. Gezond. Comfortabel Scholen Duurzaam Gezond Comfortabel Gezonde op school lucht ClimaRad SVS (School Ventilatie Systeem) Met het ClimaRad SVS wordt een volledig frisse school gerealiseerd. Uiteraard frisse klaslokalen, maar

Nadere informatie

Gezond, comfortabel en energiezuinig ventileren

Gezond, comfortabel en energiezuinig ventileren Gezond, comfortabel en energiezuinig ventileren 300/400 180 Renovent Excellent 180, 300, 400 en 450 Stil en energiezuinig ventileren Centrale ventilatie De Renovent Excellent is een ventilatietoestel voor

Nadere informatie

De HR OptiFor > > > A A N G E N A A M L E V E N. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning IN EEN GEZOND BINNENKLIMAAT < < <

De HR OptiFor > > > A A N G E N A A M L E V E N. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning IN EEN GEZOND BINNENKLIMAAT < < < energiek in duurzame klimaatconcepten De HR OptiFor Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning > > > A A N G E N A A M L E V E N IN EEN GEZOND BINNENKLIMAAT < < < Milieubewust met Ferroli producten

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918 Belangrijke kenmerken Compacte afmetingen (558 x 680 x 299 mm) Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + Links/rechts uitvoering in één unit Voorzien van vier boven aansluitingen en

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Samsung ERV 800 Bij het goed ventileren van een verblijfsruimte

Nadere informatie

VENTILATIE VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst

VENTILATIE VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst VOOR THUIS VENTILATIE de duurzaam winkel maakt uw woning klaar voor de toekomst Wat is het belang van goed ventileren? Een slecht geventileerde woning kan fysieke klachten opleveren. Het CO 2 -gehalte

Nadere informatie

GEZONDE LUCHT OP SCHOOL

GEZONDE LUCHT OP SCHOOL GEZONDE LUCHT OP SCHOOL KINDEREN HEBBEN RECHT OP GEZONDE BINNENLUCHT! Gezonde lucht op school Wist u dat het binnenklimaat in bijvoorbeeld gevangenissen vele malen beter is dan in een schoolgebouw? Onderzoeken

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 920

Warmteterugwinapparaat WHR 920 Belangrijke kenmerken Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200 Pa Geschikt voor beperkte opstellingsruimte door compact ontwerp Wand- en plafondmontage

Nadere informatie

Direct de temperatuur die u wilt, voldoende warm water en altijd verse lucht in huis

Direct de temperatuur die u wilt, voldoende warm water en altijd verse lucht in huis Direct de temperatuur die u wilt, voldoende warm water en altijd verse lucht in huis Direct de temperatuur die u wilt, voldoende warm water en altijd verse lucht in huis Thuiskomen na een vakantie of lange

Nadere informatie

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel ventileren goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht erin. Goed ventileren

Nadere informatie

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit:

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit: lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning ECO V In het kader van het huidige bouwbesluit, waarin een eis is opgenomen dat uw werk of verblijfsruimte een juiste luchtverversing behaald, heeft LG Electronics

Nadere informatie

Gezonde, frisse lucht in huis

Gezonde, frisse lucht in huis Een buitengewoon binnenklimaat VENTILATIE VOOR WONINGBOUW Gezonde, frisse lucht in huis EEN HELDERE KIJK OP VENTILATIE Heerlijk, continu frisse lucht in mijn werkkamer. Zo kan ik goed geconcentreerd thuis

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

Natuurlijk ventileren DUCO AT HOME. een verademing! We inspire at

Natuurlijk ventileren DUCO AT HOME. een verademing! We inspire at Natuurlijk ventileren een verademing! HOME WAAROM & HOE VENTILEREN? DE STILSTE BOX + DE SLIMSTE VENTILATIE DE HOOGSTE -! > Basisventilatie > Doorvoerventilatie > Luchtafvoer > Ventilatieve koeling > Buitenzonwering

Nadere informatie

Dé totaaloplossing voor duurzaam verwarmen, ventileren en warm watervoorziening: het Passiefhuistoestel

Dé totaaloplossing voor duurzaam verwarmen, ventileren en warm watervoorziening: het Passiefhuistoestel Dé totaaloplossing voor duurzaam verwarmen, ventileren en warm watervoorziening: het Passiefhuistoestel Voor duur verwa warmw EPC-winst voor nieuwbouwwoningen en renovatiewoningen. Brink Climate Systems

Nadere informatie

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie hoofdstuk 6 Bouwfysica 1 Onderwerpen Inleiding Bouwbesluit eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Ventilatie Basisventilatie (luchtverversing) Spuiventilatie (zomerventilatie)

Nadere informatie

A l d e c h a r m e v a n d o o r d a c h t w o o n c o m f o r t

A l d e c h a r m e v a n d o o r d a c h t w o o n c o m f o r t A l d e c h a r m e v a n d o o r d a c h t w o o n c o m f o r t LUCHTVERWARMING zalig, zuiver wonen Echt comfortabel wonen realiseert u perfect met luchtverwarming: ze is de ideale combinatie van doordacht

Nadere informatie

Luchtverwarming, de logische keuze voor comfort

Luchtverwarming, de logische keuze voor comfort Luchtverwarming, de logische keuze voor comfort Het is echt fantastisch! Je ademt in je eigen huis de gezonde, gefilterde buitenlucht in. Verwarmd en zonodig gekoeld. De Allure: Hoog Rendement luchtverwarming.

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

Sensorgestuurde, natuurlijke ventilatie. Vent-O-System CO2. Een optimaal binnenklimaat zonder omkijken

Sensorgestuurde, natuurlijke ventilatie. Vent-O-System CO2. Een optimaal binnenklimaat zonder omkijken Sensorgestuurde, natuurlijke ventilatie Vent-O-System CO2 Een optimaal binnenklimaat zonder omkijken Vent-O-System CO 2 -gestuurd Ventileren zonder onnodig energieverlies maar ook met een permanent optimale

Nadere informatie

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E Technische specificaties Zehnder ComfoAir E De energiebesparende WTW voor de woningbouw.

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

Gebruik van de WTW-installatie:

Gebruik van de WTW-installatie: Gebruik van de WTW-installatie: Voor een zorgeloos gebruik van de WTW-installatie hoeft u slechts het volgende in acht te nemen: Koken: Als u gaat koken dient u de bedieningsschakelaar boven het aanrecht

Nadere informatie

Ademen zonder zorgen. Comfotube - Luchtverdeelsysteem

Ademen zonder zorgen. Comfotube - Luchtverdeelsysteem Ademen zonder zorgen Comfotube - Luchtverdeelsysteem Systemen voor een gezonde, comfortabele en energiezuinige ventilatie Gemiddeld 70% van onze tijd brengen we door tussen 4 muren. Een gezond binnenklimaat

Nadere informatie

Ventilatie in uw woning Systeem C en Systeem D. Koeling Ventilatie Luchtzuivering

Ventilatie in uw woning Systeem C en Systeem D. Koeling Ventilatie Luchtzuivering Ventilatie in uw woning Systeem C en Systeem D Verwarming Koeling Ventilatie Luchtzuivering Wat is ventileren? Isoleren = ventileren Wist u dat we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen?

Nadere informatie

Ademend Raam. Wim Hijmissen. Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010

Ademend Raam. Wim Hijmissen. Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Ademend Raam Wim Hijmissen Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Programma Wie is Brink Climate Systems B.V. Historisch perspectief Ademend Raam Volledig nieuwe technieken Ontwikkeling

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Comfort System en het DucoTronic System bieden de garantie

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 950

Warmteterugwinapparaat WHR 950 Belangrijke kenmerken Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk in te regelen via display Intelligente

Nadere informatie

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4 PASSIEFHUIZEN COLUMBUSKWARTIER ALMERE VEEL GESTELDE VRAGEN PASSIEFHUIZEN EN WONEN IN EEN PASSIEFHUIS 2 1. Wat is een Passiefhuis? 2 2. Wat is het voordeel van een Passiefhuis? 2 3. Wat zijn bewonerservaringen

Nadere informatie

Zo eenvoudig en gezond kan ventileren zijn

Zo eenvoudig en gezond kan ventileren zijn Vraaggestuurd ventileren met OxyGreen Zo eenvoudig en gezond kan ventileren zijn Gebruiksvriendelijk Optimaal binnenklimaat Comfortabel Energiezuinig Geluidsarm OxyGreen vraaggestuurde ventilatiesystemen

Nadere informatie

ventileren wonen met karakter

ventileren wonen met karakter ventileren wonen met karakter goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht

Nadere informatie

Ontmoet de stille kracht van ons complete ventilatiesysteem

Ontmoet de stille kracht van ons complete ventilatiesysteem Ontmoet de stille kracht van ons complete ventilatiesysteem Powered by DYKA AIR powered by Duco Vanaf nu hoeft u voor de levering van complete ventilatiesystemen nog maar één naam te onthouden: DYKA AIR.

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

Itho Daalderop QualityFlow. optimaal. binnenklimaat

Itho Daalderop QualityFlow. optimaal. binnenklimaat Itho Daalderop QualityFlow optimaal binnenklimaat QualityFlow De revolutionaire luchtdistributie voor optimale ventilatie QualityFlow is een geavanceerd woningventilatiesysteem dat gebruik maakt van centrale

Nadere informatie

Lucht om te leren. TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen

Lucht om te leren. TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen Lucht om te leren TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen The art of handling air Goede lucht is een stuk levenskwaliteit. Of het nu in de natuur of in een gesloten ruimte

Nadere informatie

Multifunctionele oplossing voor CO 2 -besparing en EPC-verlaging EPC 0,6? Geen probleem. Sterke schakels

Multifunctionele oplossing voor CO 2 -besparing en EPC-verlaging EPC 0,6? Geen probleem. Sterke schakels Multifunctionele oplossing voor CO 2 -besparing en EPC-verlaging EPC 0,6? Geen probleem Sterke schakels + Intergas Kombi Kompakt HRE VOORDELEN VAN DEZE COMBINATIE Servicevriendelijk Verlaging van de EPC

Nadere informatie

Een binnenklimaat dat bij u past Comfortabel wonen met energiebesparende ventilatie-oplossingen

Een binnenklimaat dat bij u past Comfortabel wonen met energiebesparende ventilatie-oplossingen Een binnenklimaat dat bij u past Comfortabel wonen met energiebesparende ventilatie-oplossingen wonen De ClimaRad ventilatie-oplossingen zorgen voor tochtvrije woonruimten, waarbij geluid van buiten binnen

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 950 Belangrijke kenmerken Met name geschikt voor toepassing in nieuwbouw EPC winst: 0,25 Beschikbaar in basis, luxe en RF uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing

Nadere informatie

ClimaRad en binnenmilieu Achtergrondinformatie voor de consument CLIMARAD-EN-BINNENMILIEU-2011.001-NL

ClimaRad en binnenmilieu Achtergrondinformatie voor de consument CLIMARAD-EN-BINNENMILIEU-2011.001-NL ClimaRad en binnenmilieu Achtergrondinformatie voor de consument CLIMARAD-EN-BINNENMILIEU-2011.001-NL Inleiding Het binnenmilieu in woningen en gebouwen krijgt steeds meer aandacht van zowel de consumentenorganisaties,

Nadere informatie

Renovatie. Energie. EPA score tot 0,37! besparen èn binnenklimaat

Renovatie. Energie. EPA score tot 0,37! besparen èn binnenklimaat Renovatie EPA score tot 0,37! 1 Energie een gezond besparen èn binnenklimaat Muurdoorvoer jaren 30 woningen jaren 80 woningen ClimaRad Woningrenovatie met aandacht voor duurzame energie, comfort en gezondheid

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

de stilste woonhuisventilator

de stilste woonhuisventilator MVS-15 de stilste woonhuisventilator HOOGSTE EPC WINST MVS-15 SssTil 90 Bespaar energie maanden GARANTIE Vraaggestuurd ventileren. MVS-15; de stilste en zuinigste in alle ventilator standen! Een buitengewoon

Nadere informatie

Voor echt gezond ventileren! EPC winst 0,22. Het OxyGreen CO 2

Voor echt gezond ventileren! EPC winst 0,22. Het OxyGreen CO 2 EPC winst 0,22 Voor echt gezond ventileren! Het OxyGreen -vraaggestuurd ventilatiesysteem is een combinatie van Rucon OxyGreen vraaggestuurde afzuiging en Aralco OxyGreen zelfregelende toevoerroosters.

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Comfort System en het DucoTronic System bieden de garantie

Nadere informatie

Luchtverwarming, de logische keuze voor comfort

Luchtverwarming, de logische keuze voor comfort Luchtverwarming, de logische keuze voor comfort 1 Het hele In Onzichtbaar doet luchtverwarming zijn werk Een volledig uit het zicht aangelegd kanalenstelsel transporteert de lucht naar de te verwarmen

Nadere informatie

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning GEBOWEN SCHOLEN BERSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS HRWTW Hoog Rendement Warmteterugwinning Ventileren Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden en daardoor hermetisch zijn

Nadere informatie

WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV

WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV WTW of VNV? VNV! VRAAGGESTUURDE NATUURLIJKE VENTILATIE VNV The Gree Duco werd in 006 bekroond met de prestigieuze Award van meest energiebewuste onderneming in Vlaanderen! Gezondheid, leefcomfort en energiezuinigheid

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

MVS-15. de zuinigste en stilste woonhuisventilator

MVS-15. de zuinigste en stilste woonhuisventilator MVS-15 de zuinigste en stilste woonhuisventilator HOOGSTE EPC WINST MVS-15 90 BESPAAR ENERGIE MAANDEN GARANTIE Vraaggestuurd ventileren. MVS-15; de zuinigste en stilste EEN BUITENGEWOON BINNENKLIMAAT IS

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Productinformatie. catalogus

Productinformatie. catalogus Productinformatie catalogus toevoer van schone en voorverwarmde buitenlucht toevoer van buitenlucht afvoer naar buiten afvoer van gebruikte (vervuilde) lucht Decentrale warmteterugwinning Decentrale warmteterugwinning

Nadere informatie

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Minimale inbouwruimte garandeert maximaal frisse lucht Iedereen stelt prijs op een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Nadere informatie

PreSets Q-Stream en SmartStream woonhuisventilatoren

PreSets Q-Stream en SmartStream woonhuisventilatoren PreSets Q-Stream en SmartStream woonhuisventilatoren TOTAL CONTROL De stilste woonhuisventilatoren met de hoogste EPC-reductie BUVA SmartStream en Q-Stream: de stilste en energiezuinigste woonhuisventilatoren

Nadere informatie

Gezond, comfortabel en energiezuinig ventileren

Gezond, comfortabel en energiezuinig ventileren Gezond, comfortabel en energiezuinig ventileren 300/400 180 Renovent Excellent 180, 300 en 400 Stil en energiezuinig ventileren Centrale ventilatie De Renovent Excellent is een ventilatietoestel voor balansventilatie

Nadere informatie

Member of the. Ventilatie in uw woning

Member of the. Ventilatie in uw woning Member of the Ventilatie in uw woning Wist u dat we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Dit lijkt misschien veel, maar reken maar eens na. Overdag werken we binnen, s avonds leven

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de installateur z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Inhoudsopgave 1. Introductie...2 2. Werking systeem...3 3. Garantie...4 4.

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 930

Warmteterugwinapparaat WHR 930 Belangrijke kenmerken EPC-winst tot 0,28! Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 380m³/h - 150Pa Flexibele filterinstelling Standaard vorstbeveiliging Met onderhoudsinstructie

Nadere informatie

Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3. 's Zomers en 's winters een comfortabel binnenklimaat.

Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3. 's Zomers en 's winters een comfortabel binnenklimaat. Itho warmteterugwinunit HRU ECO-fan 3 's Zomers en 's winters een comfortabel binnenklimaat. HRU ECO-fan 3 houdt overal rekening mee. Een verfrissend gezond binnenmilieu, optimaal wooncomfort en ook nog

Nadere informatie

De combinatie van een gezond binnenklimaat, energie besparen en duurzame schoonheid in één kozijn

De combinatie van een gezond binnenklimaat, energie besparen en duurzame schoonheid in één kozijn De combinatie van een gezond binnenklimaat, energie besparen en duurzame schoonheid in één kozijn De pluspunten van het MOVAIR+ VISION kozijn Verbetering energielabel U-waarde 0,80 W/m²K 0.15 - -0.24 EPC

Nadere informatie

Natuurlijk ventileren DUCO AT HOME. een verademing! We inspire at

Natuurlijk ventileren DUCO AT HOME. een verademing! We inspire at Natuurlijk ventileren een verademing! HOME WAAROM & HOE VENTILEREN? MAXIMALE Epeil winst > Basisventilatie > Doorvoerventilatie > Luchtafvoer > Ventilatieve koeling > Buitenzonwering Waarom ventileren?

Nadere informatie

EPC-verlagende systemen

EPC-verlagende systemen EPC-verlagende systemen In de vier natuurlijke ventilatiesystemen die in deze brochure de revue passeren, passen we uitsluitend roosters toe van bewezen kwaliteit: n Bingo ventilatieroosters n BingoForte

Nadere informatie

Bestaat dé balans tussen isolatie en ventilatie?

Bestaat dé balans tussen isolatie en ventilatie? Bestaat dé balans tussen isolatie en ventilatie? Even voorstellen Simon van der Kamp Brink Climate Systems Adviseur installatieconcepten Brink Customize Lizette Koorn IsoBouw Systems Project manager woningbouw

Nadere informatie

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017 Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten Ventilatie in huis verbeteren Mariken Stolk 2 November 2017 Milieu Centraal als vraagbaak 2 Milieu Centraal over ventilatie 3 Bereik milieucentraal.nl over

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 930

Warmteterugwinapparaat WHR 930 Belangrijke kenmerken EPC-winst tot 0,28! Hoog thermisch rendement Standaard voorzien van 100% bypass Luchtcapaciteit 380m³/h - 150Pa Flexibele filterinstelling Standaard met vorstvrij voorziening Met

Nadere informatie

Vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Combinatie VNV/WTW: optimaal rendement! Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO 2

Vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Combinatie VNV/WTW: optimaal rendement! Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO 2 Duco WTW System Vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning Combinatie VNV/WTW: optimaal rendement! Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO 2 Maximale EPC-winst bij nieuwbouw Twee EPA-labels winst

Nadere informatie

1. Woningventilatie WARMTERECUPERATIE VENTO AIR PRINCIPE WARMTETERUGWINNING. Producten woningventilatie

1. Woningventilatie WARMTERECUPERATIE VENTO AIR PRINCIPE WARMTETERUGWINNING. Producten woningventilatie 1.2.4. WARMTERECUPERATIE VENTO AIR 1.2.4.1. PRINCIPE WARMTETERUGWINNING In dergelijk ventilatiesysteem onderscheidt men twee luchtstromen (luchttoevoer en luchtafvoer), dewelke elkaar kruisen in de warmtewisselaar

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Informatieblad. verwarmingsinstallatie. Comfortabel klimaatsysteem. Rokade

Informatieblad. verwarmingsinstallatie. Comfortabel klimaatsysteem. Rokade Informatieblad verwarmingsinstallatie Rokade 2011 Comfortabel klimaatsysteem Energiezuinig en comfortabel klimaatsysteem Duurzaamheid is een centraal thema in Rokade. Als bewoner profiteert u daarvan.

Nadere informatie

Addicool. Leo Suiker directeur

Addicool. Leo Suiker directeur Addicool. Leo Suiker directeur Voorwoord. Addicool heeft zich door haar jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld tot marktleider op het gebied van custom made luchtbehandelings kasten. En omdat we veel

Nadere informatie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie Ventileren is gezond en bespaart energie We staan er meestal niet bij stil, maar de lucht om ons heen bevat vocht. Dat geldt natuurlijk ook voor de lucht in huis. Door transpiratie, douchen, koken en wassen

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Reno System, Duco Comfort System en DucoTronic System

Nadere informatie

De revolutionaire innovatie voor de kozijnindustrie!

De revolutionaire innovatie voor de kozijnindustrie! De revolutionaire innovatie voor de kozijnindustrie! Selekt MOVAIR + kozijn 120 (Hout) Selekt MOVAIR + kozijn waarvan de onderregel is uitgevoerd met MOVAIR + glasvezelcomposietdorpel. Dit kozijn is uitgevoerd

Nadere informatie

De nieuwe HRC. Evolutie in balansventilatie

De nieuwe HRC. Evolutie in balansventilatie De nieuwe HRC. Evolutie in balansventilatie De nieuwe HRC biedt comfort en extra energiezuinigheid Principe schets balansventilatie Energiezuinigheid In de hedendaagse woningbouw staat energiezuinigheid

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Clima Construct - Herentalsebaan 444 2160

Nadere informatie

De revolutionaire innovatie voor de kozijnindustrie!

De revolutionaire innovatie voor de kozijnindustrie! De revolutionaire innovatie voor de kozijnindustrie! Selekt MOVAIR+ kozijn 120 (Hout) Selekt MOVAIR+ kozijn waarvan de onderregel is uitgevoerd met MOVAIR+ glasvezelcomposietdorpel. Dit kozijn is uitgevoerd

Nadere informatie

ComfoFan S. De stilste en meest energiezuinige woonhuisventilator. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan S. De stilste en meest energiezuinige woonhuisventilator. Koeling Ventilatie Filtering ComfoFan S De stilste en meest energiezuinige woonhuisventilator Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ComfoFan S De stilste woonhuisventilator De ComfoFan S is de stilste en meest energiezuinige woonhuisventilator

Nadere informatie

I Ventilatiesystemen principes :

I Ventilatiesystemen principes : I Ventilatiesystemen principes : Types A, B, C van ventilatie technieken: Ventilatiesysteem A : Het natuurlijke ventilatieconcept, genaamd ventilatiesysteem A, gebruikt het schoorsteenprincipe om de luchtstroming

Nadere informatie