September 2016 Jaargang 25 Nummer 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September 2016 Jaargang 25 Nummer 8"

Transcriptie

1 September 2016 Jaargang 25 Nummer 8

2 [ In deze oriëntatie ] [ Kerkdiensten ] [ meditatie ] Protestantse Gemeente 4 Lutherse Gemeente 11 Brood vh hart 12 Algemeen nieuws 12 Colofon 14 Zondag 4 september, 16e zondag na Pinksteren, uur Preek van de Leek: Juke Hudig over Jona ds. H.G. Haandrikman collecte: Missionairwerk en Kerkgroei Lutherse Kerk mevr. M. Smit 2e collecte: Missionairswerk Zondag 11 september, 17e zondag na Pinksteren, uur ds. J. Borst collecte: Jeugdwerk Lutherse Kerk Geen dienst Zondag 18 september, 18e zondag na Pinksteren, uur ds H.G. Haandrikman en ds. J. Borst startzondag m.m.v. Kleinkoor collecte: Vredesweek Lutherse kerk Geen dienst Zondag 25 september, 19e zondag na Pinksteren, uur ds. H.G. Haandrikman dienst van Schrift en Tafel collecte: Jaarproject Kerk In Actie Kruispuntviering Lutherse kerk ds. W. van Berkum 2e collecte bestemd voor Heilig vuur West Zondag 2 oktober, Lutherse Kerk 20e zondag na Pinksteren, uur ds. J Borst collecte: Kerk en Israel m.m.v. Kleinkoor ds. J. de Ruiter viering Heilig Avondmaal 2e collecte bestemd voor Kerk & Israël ontmoeting met Lutherse Gemeente Hoorn De GVR De GVR is de Grote Vriendelijke Reus uit het gelijknamige boek van Roald Dahl die dit jaar honderd jaar zou zijn geworden. Hij overleed in Dahl nam kinderen serieus. Niet door ze een volwassenwereld voor te schotelen, maar juist door zich midden in hun wereld te nestelen. Hij durfde erin mee te gaan dat kinderen kunnen genieten van griezelige, vieze dingen, dat ze schaamteloos schateren om politiek incorrecte humor. Bij de beschrijving van moddervette personages die in chocoladefonteinen plonsen (Sjakie en de Chocoladefabriek) of spuuglelijke volwassenen met kromme neuzen en dikke wratten, spat het plezier van de pagina s. Veel van zijn boeken zijn verfilmd en onlangs is ook de GVR verfilmd door niemand minder dan Steven Spielberg. In het verhaal kan Sofie, een meisje uit een weeshuis in Londen, op een avond niet slapen. Ze denkt dat het spookuur is en kijkt stiekem naar buiten, omdat ze haar bed niet uit mag. Als ze besluit het raam dicht te doen vanwege de maneschijn, ziet ze buiten ineens een reus staan. Hij kijkt haar aan, hoort Sofies hart bonken hij heeft verschrikkelijk goede oren - en ontvoert haar dan. Niemand mag namelijk een reus zien, anders zou de wereld op zijn kop staan. Hij neemt haar met een ongelofelijke snelheid mee naar zijn grot in Reuzenland. Hij blijkt een vriendelijke reus te zijn die dromen en nachtmerries verzamelt en haar beschermt tegen de andere reuzen. Al blazend op een lange trompet deelt hij de mooie dromen s nachts weer uit aan slapende kinderen, de nachtmerries blaast hij thuis op. Een belangrijk thema bij Dahl is verlangen, verlangen naar vrijheid. Hèt Bijbelse verhaal over reuzen, de twaalf verspieders (Numeri 13), zou je ook een verhaal over verlangen kunnen noemen. Het is een verhaal van verlangen èn van de angst die het oproept de stem van het verlangen tot je te laten doordringen. Zo lang was het volk al onderweg, veertig jaar, een mensenleven, want dat was het in die tijd, veertig jaar onderweg naar dat land van verlangen, het beloofde land. En nu ze er zijn, deinzen ze er voor terug. O, God, ja het is er zo heerlijk en prachtig, maar er wonen reuzen, je wordt daar vast en zeker opgevreten als je niet uitkijkt. Hoe lezen we dat oeroude verhaal uit het boek Numeri, over de reuzen en de reuzendruiventros. Als een gek oud veroveringsverhaal? Dat kan, maar er zit veel meer in. Het gaat over het beloofde land, het volk weet dat het vlak bij is. Het land van verlangen Zo kunnen wij ook zeggen dat dat land niet zó ver van ons vandaan is: het land van ons verlangen. Het land waar we ook bang voor zijn. Want verlangen is nooit zonder vrees. Verlangen gaat altijd hand in hand met vragen. Ik wil zo graag, heeft als vaste keerzijde het ja maar... Hoe vaak zijn wij in ons leven teruggedeinsd voor verlangen? En dan dat soort verlangen dat hoop en vrees kent. Als dat er niet is, dan is het geen werkelijk verlangen maar heeft het meer te maken met iets willen hebben: hebzucht, lustgevoelens, heerszucht e.d. Maar verlangen als een vermoeden, als een bijna weten: daar wil ik naartoe, dat is heilzaam, ook al is het moeilijk, daar kom ik tot mijn recht. Over het verschil tussen die vormen van verlangen gaat het boek met die titel: Verlangen, waar we komend najaar met de Theologische Leeskring onze tanden in willen zetten. 2 oriëntatie september september oriëntatie 3

3 [Uit de Protestantse Gemeente] Bedankjes Dat je je zorgen niet altijd alleen te hoeft te dragen bleek uit het warme bloemetje dat bij ons binnen kwam. Een aantal weken geleden ontving ik de bloemen uit de dienst als ondersteuning in een zeer onzekere tijd aangaande mijn werk. Ik was hierdoor zeer verrast. En ook in de periode erna heb ik ervaren hoe mensen met mij meeleefden. Inmiddels kan ik melden dat ik de deur van Incotec op 15 september voor het laatst achter me dicht trek. collega s. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er weer nieuwe deuren opengaan. Nogmaals bedankt voor alle steun vanuit de gemeente op welke manier dan ook. Het voelt goed hier bij te horen! Langs deze weg wil ik u bedanken voor de bloemen die ik van de kerk heb gekregen. Een overweldigend aantal blijken van meeleven heeft ons goed gedaan. Mondeling, via de mail en de post hebben velen laten weten aan ons te denken. Ook onze zoon Gert Jan werd niet vergeten. Hij geniet daar ontzettend van en stalt al die kaarten uit in zijn vensterbank. Bedankt! deze moeilijke periode. Naar omstandigheden gaat het momenteel redelijk goed met ons. Bedankt voor de belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder Lies de Graaff. Dat hebben we erg op prijs gesteld. Heel hartelijk bedankt voor de bloemen die ik uit de kerk kreeg, na mijn ongelukkige val. Ook bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bezoekjes en bloemen, dat heb ik erg gewaardeerd. Het gaat de goede kant op. Cees Mertens Sinds december 2015 ga ik naar de huiskamer van Enk huizen van Marjan en Petra en hun vrijwilligster Henny. De eerste twee zijn de dochters van onze koster Tjeerd. We worden daar in een kleine groep de hele dag deskundig begeleid en verwend. Ik ondervind daar naastenliefde van de bovenste plank. We luisteren naar elkaars verhalen, doen spelletjes, b.v sjoelen en lachen heel wat af. Na het eten gaan we een poosje de kerk in, waar we luisteren naar het orgelspel van een van onze medemensen die zijn hele leven kerkorganist is geweest en wij zingen daarbij. En wat mij persoonlijk betreft: deze drie dames hebben door hun hartelijkheid mijn zelfbeeld weer opgekrikt. Want als je een depressie hebt, ben je ziek en heb je rust en mensen om je heen nodig die het goed met je menen en van je houden. Iedereen van de gemeente die op zijn of haar eigen manier met mij hebben meegeleefd, hartelijk dank daarvoor. Naar aanleiding van een botbreuk en daardoor het nodige ongemak, kreeg ik van de kerk een bloemetje. Ik heb het zeer op prijs gesteld, daarvoor hartelijk dank. Ook de wijkdame heeft me niet vergeten. Heel hartelijk dank voor de bloemen van de kerk die ik mocht ontvangen. Ook iedereen bedankt die hun medeleven heeft getoond in de vorm van een kaart, telefoontje of bezoekje. Het is hartverwarmend om te ontdekken dat er aan je gedacht wordt, zeker als je alleen bent. Het omzien naar elkaar is van groot belang. Zondag 4 september mogen we Juke Hudig in ons midden verwelkomen. Zij heeft t/m 11 september een tentoonstelling over Jona in de Westerkerk. We zijn blij dat zij de Preek van de Leek wil verzorgen, over Jona. Zondag 11 september gaat Blikken soep en eventueel soepstengels. ds. Borst sinds vele weken weer voor. s Middags is er de workshop Djembé in de (zie elders in deze Oriëntatie). Zondag 25 september is er een dienst van Schrift en Tafel. Tegelijkertijd is er in de Christoffelzaal een Kruis puntviering. Ieder die een dienst in een andere vorm mee wil maken, met thema s die ons allemaal bezig houden, is van harte welkom. Kom een keer kijken en meedoen! Startzondag Zondag 18 september is de startzondag. We willen deze dienst een wat andere vorm meegeven. We beginnen zoals altijd. Halverwege is er gelegenheid tot ontmoeting en daarna sluiten wij weer af in de kerkdienst. Na afloop lunchen we met elkaar. Als er mensen zijn, die soep willen maken voor de lunch, horen we dat graag. Opgeven bij ds. Hanneke Borst. Deze zondag begint een serie over het boek Genesis. Tot de zondagen van advent zullen we stilstaan bij verhalen over Jakob en Jozef. Voorbereiden kerkdienst Het lijkt ons boeiend om een aantal malen een dienst over Genesis voor te bereiden. Maandag 26 september bent u/ben jij van harte welkom in de om mee te praten over het Bijbelverhaal (Genesis 29) en over de dienst. Tijd: uur. De Kruispuntviering Elke maand is er op de 1e verdieping van de een Kruispuntviering. Een mooie kleinschalige viering waar jong en ouder welkom is. De ruimte boven in de kerk is hiervoor heel geschikt. Het voelt ongedwongen en de mooie vieringen in deze ruimte zorgen voor saamhorigheid. De kruispuntviering kent telkens een nieuw thema, dat verwerkt wordt in mooie muziek en liedteksten, met diepgaande betekenis. Het thema en de liedteksten worden in de viering door middel van stellingen en argumenten besproken. Dit is een fantastische mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, jong en ouder, ieder vanuit de eigen levenservaring. Met respect voor elkaars inzichten, heel bijzonder. Met elkaar in gesprek gaan over dankbaarheid, geloof, positiviteit, hoop of vrede, in relatie tot het Christelijk geloof of in relatie met ons dagelijks leven. Het zorgt voor bewustzijn van bepaalde onderwerpen en zet aan tot nadenken daarover. Zo mooi! Aan het einde van de viering komen we samen in een kring om de tafel. Na een gebed mag ieder, die dat wil, een kaarsje voor iemand aansteken. Het is een bijzonder moment om stil te staan bij mensen uit de eigen omgeving, of wat verder weg (bijvoorbeeld de asielzoekers in ons land) om in gedachten steun en kracht te geven. De kruispuntviering kent een lief en leed-pot met vrijwillige financiële bijdragen van deelnemers aan de Kruispuntviering. Deze pot wordt gebruikt voor kaartjes, bloemen of een fruitmandje voor iemand die dat verdient.de opzet van de Kruispunt vieringen spreekt mij aan en ik hoop dat meer gemeenteleden de weg naar deze viering gaan vinden om ook te ervaren hoe bijzonder het is om met elkaar in gesprek te gaan, over onderwerpen uit het dagelijks leven, al dan niet in relatie tot het Christelijk geloof. 4 oriëntatie september september oriëntatie 5

4 [Uit de Protestantse Gemeente] In memoriam * 19 februari juli 2016 Meeleven, Havikshoek 28, gaat gestaag achteruit. We hopen dat hij nog een goede tijd zal hebben te midden van familie en vrienden. Grietje (Gré) Schouten-Schut Vrijdag 15 juli jl. overleed Gré Schouten-Schut in de leeftijd van 78 jaar. Gré werd geboren in Enkhuizen, in een gezin met vijf kinderen. Ze was de middelste en ook het middelpunt van het gezin, als het op zorgen aankwam. Na haar middelbare school ging ze naar Deventer, mede omdat haar zus Nel daar werkte. Toen haar moeder echter steeds zieker werd, ging ze naar huis om te helpen. Later ging ze werken in Hilversum, in de zorg. Daar ontmoette ze Leen Schouten, de liefde van haar leven. Ze kregen drie dochters. Met Leen heeft ze gelukkige jaren gehad, maar ook verdrietige, toen Leen geestelijk ziek werd. Inmiddels woonde het gezin weer in Enkhuizen. Fijn was het voor haar, dat ze dichter bij twee van haar zussen en haar broer woonde. Dankbaar was ze dat Leen steeds meer naar de kerk trok. Indertijd hadden ze niet in de kerk mogen trouwen, omdat Leen geen lid was van de kerk. Het heeft haar heel goed gedaan dat hij wel uit de kerk begraven mocht worden. Ze miste Leen enorm, maar wist wel weer een leven voor zichzelf op te bouwen. Altijd was ze in de weer, want stilzitten kon ze niet. Een jaar geleden kreeg ze klachten - ze werd zo warrig in haar hoofd. Eerst werd gedacht aan de bijwerking van medicijnen, maar toen ze op een keer zo beroerd was dat ze in het ziekenhuis terecht kwam, wees onderzoek uit dat ze alvleesklierkanker had en niet meer beter kon worden. Met grote kracht heeft ze haar ziekte aanvaard en ondergaan. Het ging hard. Nog geen drie maanden na de diagnose is ze overleden. We hebben afscheid van haar genomen met dat prachtige visioen uit Openbaring 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Moge haar nagedachtenis ons tot zegen zijn en moge wie achterblijven geborgen zijn in Gods hand. is verhuisd van Herfstzon naar Overvest. We wensen haar daar alle goeds toe. Van de kerkenraad Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Een motto om nooit te vergeten en waarvan u denkt dat dat vast niet op de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen slaat. En toch doet het dat. Een kerkenraadsvergadering is ook niet zo saai als we traditiegetrouw voor ogen hebben. Integendeel, er zijn altijd verrassingen en niet alleen bij de koffie! Voor de zomer namen we in de kerkenraad afscheid van vijf jaar ondersteuning van ons jeugdwerk. Erszébet Thomasse, die vier van die vijf jaar voor haar rekening nam, zei het heel bescheiden: Ik geloof wel dat er hier iets veranderd is...! In ieder geval staan er veel mensen klaar om het jeugdwerk van onze gemeente voort te zetten. Er is een to do -lijst waarop Schatgravers, Kinderkerk, Kruis puntvieringen, Workshops in de, de Start zondag (18 september!) en een ambitieus idee: Tieners betrekken bij eredienst staan vermeld voor het komende seizoen. En... bij elk onderwerp hoort ook een rijtje namen (en kunnen er meer bijgeschreven worden!). We kijken terug op een periode van experimenteren en ontdekken, met de weelde daarbij over een beroepskracht te beschikken. Nu is de pot op en gaan we in hoofdzaak op eigen kracht, maar met vertrouwen voort. Onze resterende beroepskrachten zullen hun taken moeten herschikken; daarbij zal het komende beleidsplan mee richting kunnen geven. Dat beleidsplan is ver gevorderd. In de kerken- raad van september ligt een drietal toekomstscenario s ter tafel waaruit een doordachte keuze mag, en moet, gemaakt worden. Daarna komen we in het stadium dat de kerkenraad de gemeente informeert en luistert naar haar reacties. En dan gaan de diverse werkgroepen en andere kerkelijke organen aan de slag om de richting in concrete stappen uit te werken. Ed van den Berg en Simon Zoodsma verdiepten zich op 6 oriëntatie september september oriëntatie 7 Vacature Functieomschrijving Wij zoeken Benodigde talenten Wij bieden Hoeveel tijd kost het? verzoek van de kerkenraad in de manier waarop we als kerkelijke gemeente omgaan met onze vrijwilligers en dat zijn er héél véél. Hun conclusie: daar is niet zo veel mis mee, maar maak het werk meer zichtbaar en laat zien wat het u waard is. Met dat advies gaat de kerkenraad aan de slag. Tot slot was er een mooi boeket voor onze voorzitter en dronken we een glaasje ter gelegenheid van het afscheid van Erszébet. Ouderling (v/m) / voorzitter kerkenraad De ouderlingen dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij werken vooral voor- waardenscheppend voor het jeugdwerk, het toerustingswerk en het pastoraat. Zij vertegenwoordigen de gemeente naar buiten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten. Een gemeentelid dat deel wil nemen aan dit werk en bereid is na verloop van tijd (sept.2017) het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te nemen. Voorbereiding en leiding van de vergaderingen en bewaking en uitvoering van genomen besluiten vormen belangrijke aspecten van die taak. Boven al is het scheppen van een goede sfeer in de vergaderingen belangrijk. Naast deze interne zaken behoort het infomeren en raadplegen van de gemeente middels incidentele bijeenkomsten tot de taak. De voorzitter is enerzijds aanspreekbaar en anderzijds spreekbuis en vertegenwoordiger van de kerkenraad. Leiding geven, relativeren, sfeer bewaken, helder informeren, vasthoudendheid en vermogen tot delegeren. Ondersteunde inwerkperiode. Effectieve vergaderingen in een positieve setting. Onderlinge waardering en ondersteuning. Motiverende inspiratie die een meerwaarde geeft aan het kerklid zijn. 6 x per jaar kerkenraadsvergadering en 12 x per jaar moderamenvergadering Bilateraal overleg in allerlei vormen. Totaal ongeveer een dagdeel per week. Contactadres Fenna Smit / Kees van Zijverden

5 [Uit de Protestantse Gemeente] Weggooien dan maar? Weggooien is wel het laatste dat je met iets kunt doen. Als je er zelf niets meer aan hebt kun je je allereerst afvragen of iemand anders er nog iets mee kan. Vervolgens is zeker niet uitgesloten dat het geschikt is voor hergebruik of dat er materialen in zitten die zo kostbaar zijn dat ze teruggewonnen kunnen worden. Zorgvuldig beheer van onze aarde vraagt van ons dat we daar goed over nadenken. Niet alleen denken, maar ook doen! Zo bewaren velen van ons al jaren de postzegels die weer geld opleveren ten bate van Kerk in Actie. Bij de ingang van de kerk staat een mooie zendingskist waarin u ze kwijt kunt. De Werkgroep ZWO zorgt er verder voor. In 2015 leverde die actie ,- op. Minder bekend is dat u ook afgedankte mobiele telefoons en vooral ook lege inktcartridges en toners langs die weg een nieuw leven kunt bezorgen. In onze kerk staat sinds kort een groene doos voor cartridges en mobieltjes. Kerk in Actie heeft met Eeko een overeenkomst gesloten over de inzameling. Het komt ten goede aan de projecten van in Nederland en in de wereld. Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor een mobieltje gemiddeld 3,00. Ze worden door Eeko nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. De zo goed als nieuwe gebruikte telefoons worden verkocht deze landen is het gsm-netwerk veel betrouwbaarder dan het vaste net en er is veel vraag naar de goedkope gerecyclede toestellen. Van niet meer te repareren mobieltjes worden op milieuverantwoorde wijze de kostbare grondstoffen verwerkt. Wilt u oude cartridges (inktpatronen) en lege toners sparen voor Kerk in Actie? U kunt ze vanaf de startzondag 18 september aanstaande inleveren bij Simone Pluister of één van de andere leden van de Werkgroep ZWO: Aaf Jongsma-Roosendaal, Esther Kleimeer of Ria Ligthart. En indien niet aanwezig bij de dan dienstdoende kosters. Graag in verband met mogelijk lekken de inktpatronen in de originele verpakking of anderszins gesloten verpakt aan ons geven! Mobiele telefoons, postzegels en ansichtkaarten kunnen apart in onze kerk in de vertrouwde zendingskist in de daarvoor bestemde vakken worden ingeleverd. Van de Diaconie Van de huidige vier bewoners zijn er twee doorgestroomd naar een reguliere huurwoning van Welwonen. Beiden hebben we met de inrichting kunnen helpen met het meubilair wat wij het afgelopen half jaar hebben verzameld. Om hun leven blijvend op orde te krijgen en te houden, ontvangen zij nog wel de hulp van vrijwilligers; bijvoorbeeld om hen te helpen bij hun administratie, het doen van boodschappen, het schoon houden van hun huis, etc. Met twee nieuwe bewoners voor de twee vrijgekomen woningen van Voor Effies worden nu intake gesprekken gevoerd. Als dit afgerond is en de huizen weer bewoond zijn, hebben we totaal 8 mensen onder onze hoede (gehad). Hulpaanvragen Naast het verstrekken van leefgeld hebben we een drietal mensen ook geholpen bij hun (gedwongen) verhuizing. Ook hier hebben we één gezin kunnen helpen met het door ons ingezamelde meubilair. Aan het verstrekken van een postadres aan dak- en thuislozen is door de burgemeester een halt toegeroepen. Het blijft in Enkhuizen voorlopig beperkt tot de huidige acht personen! Omdat dit probleem op meerdere plaatsen speelt hebben we contact gezocht met de specialist armoedebestrijding van Kerk in Actie. Vluchtelingen Weer hebben we een aantal gezinnen kunnen helpen bij het inrichten van hun nieuwe woning. Het is goed te ervaren dat daarnaast zoveel vrijwilligers zich inzetten om hen een nieuw thuis te geven! Hen en hun kinderen helpen om wegwijs te raken in onze westerse samenleving. Huisraad Voor het vervoer van al dat meubilair hebben we de aanhangwagen van dhr. Jan Schimmel gekregen. Hartelijk dank daarvoor! Voor het vervoer van de spullen kunnen we altijd een beroep doen op drie Oosterdijkers: Ronald Oostendorp, Hans Schimscheimer en Henk Roose. De opslagruimte bij mevr. Gré Groot in het Westeinde raakt wat leeg!. Met name is er behoefte aan bedden, matrassen, kasten en eethoeken. Wij zijn bereikbaar onder tel (Jan de Boer). 18-/18+ jongeren Zoals u mogelijk in de krant gelezen hebt, zijn wij o.a. met Sailwise en de Zeevaartschool in gesprek om op korte termijn een leer-/werkervaringsproject voor deze doelgroep te realiseren. Verder zijn er in september twee werkbezoeken gepland aan soortgelijke projecten elders. Als diaconie proberen wij in de samenleving te staan. Soms worden we er letterlijk in gesleurd. We proberen op deze wijze de kerk, onze gemeente, ons geloof een gezicht te geven. Het is bemoedigend dat we daarbij in toenemende mate 8 oriëntatie september september oriëntatie 9 Vacature Functieomschrijving Wij zoeken Benodigde talenten Wij bieden Hoeveel tijd kost het? ook gesteund worden door mensen die (geen) binding meer hebben met de kerk. Maar die wel geraakt worden door de nood van de ander en soms ook door onze drive om daar iets aan te doen. Blijf ons steunen! Diaken (v/m) / voorzitter College van Diakenen De diaken is een ambtsdrager met oog voor mensen die geen helper hebben. Binnen het College van Diakenen wordt dit op meerdere manieren vorm gegeven, bijvoorbeeld rondbrengen van attenties/ kerstpak- ondersteuning aan mensen uit de regio Enkhuizen en projecten waar nodig en passend binnen de visie van de diaconie. Andere uitvoerende taken van een diaken zijn: - Volgens rooster beurtelings collecteren tijdens de eredienst - Voorbereiding en uitdelen bij het Avondmaal - Een diaken is ambtsdrager en lid van de kerkenraad. Een gemeentelid dat zich aangetrokken voelt tot delen van dit werk en bereid is na verloop van tijd (sept. 2017) het voorzitterschap van de diaconie op zich te nemen. Voorbereiding en leiding van de vergaderingen en bewaking en uitvoering van genomen besluiten vormen belangrijke aspecten van die taak. Boven al is het scheppen van een goede sfeer in de vergaderingen belangrijk. Verbindend zijn in contacten, initiatief nemen, onderling overleggen. Goede sfeer in de vergaderingen, ondersteunde inwerkperiode. Onderlinge waardering en ondersteuning. Motiverende inspiratie als meerwaarde in het kerklid zijn. - vergaderingen diaconie: 10 x per jaar - vergaderingen kerkenraad: 6x per jaar - vergaderingen gezamenlijk met lutherse diaconie en pci: 2x per jaar - gemiddeld 1 uur per week Contactadres Fenna Smit / Jan de Boer

6 [Uit de Protestantse Gemeente] [Uit de Lutherse Gemeente] Van het College van Kerkrentmeesters Legaat Mevrouw Baars Jelgersma De Protestantse Gemeente te Enkhuizen en de Stichting de Westerkerk hebben een legaat ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw Greta Baars - Jelgersma voor het onderhoud van de en de Westerkerk. Mevrouw Baars is op 23 november 1911 geboren in Enkhuizen en op 19 mei 2014 te Zeist overleden op 103-jarige leeftijd. Zij was een dochter van Reinder Jelgersma en Hendrika Heerdt die in het pand Westerstraat 114 (hoek Vijzelstraat) tot 1955 een winkel hadden in dames- en herenkleding. Mevrouw Baars-Jelgersma was vertaalster van Noorse, Zweedse, en Deense boeken en hoorspelen. Zij was een van de eerste literair agenten in Nederland en vertaalde meer dan honderd werken in het Nederlands. Enkele van deze werken zijn Een vluchteling kruist zijn spoor 1936 (Deens, En flyktning krysser sitt spor 1933), Olof lacht tegen het leven 1940 (Zweeds, Nu var det ) en Een voetstap te veel 1977 (Noors, Samtale på politifullmektigens kontor 1971). Door bemiddeling van mevrouw Baars Jelgersma verschenen in de loop der jaren in verschillende landen ook vertalingen van het werk van verscheidene bekende Nederlandse schrijvers. Vacatures Functieomschrijving Wij zoeken Benodigde talenten Wij bieden Hoeveel tijd kost het? Kerkrentmeester (v/m) secretaris kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters verzorgt de vermogensrechtelijke zaken van de gemeente. De secretaris van het college heeft een spilfunctie omdat zij/hij de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen organiseert, de correspondentie verzorgt en de uitvoering van de besluiten bewaakt Een gemeentelid dat zich na een inwerkperiode als een vis in het water voelt in zo n regelfunctie Kunnen organiseren en plannen, nauwkeurigheid, taalvaardigheid, een open werkhouding en gemakkelijk contact leggen Een boeiende taak, een plezierige werksfeer, steun bij de inwerkperiode 2 uur per week; 10 a 12 vergaderingen per jaar, diverse bilaterale overleggen Contactadres Jaap Struik , Mary Cloos Kerkrentmeester (v/m) voorzitter kerkrentmeesters Functieomschrijving Wij zoeken Benodigde talenten Wij bieden Hoeveel tijd kost het? De zorg voor de vermogensrechtelijke zaken van de gemeente is een taak van de kerkenraad; de verzorging van die zaken is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. De voorzitter van het college is ambtsdrager en maakt als zodanig deel uit van de kerkenraad. Zij/hij leidt de vergaderingen van het college, vervult een functie als oliemannetje in het geheel van de kerkelijke organisatie en bewaakt de nakoming van gemaakte afspraken Een gemeentelid dat deel wil nemen aan het werk van kerkrentmeesters en bereid is na verloop van tijd (september 2017) het voorzitterschap van het college op zich te nemen. Voorbereiding en leiding van de vergaderingen en bewaking en uitvoering van genomen besluiten vormen belangrijke aspecten van die taak. Boven al is het scheppen van een goede sfeer in de vergaderingen belangrijk. De voorzitter is enerzijds aanspreekbaar en anderzijds spreekbuis en vertegenwoordiger van kerkrentmeesters. Leiding geven, relativeren, sfeer bewaken, helder informeren, vasthoudendheid en vermogen tot delegeren. Een ruime inwerkperiode. Effectieve vergaderingen in een positieve setting. Onderlinge waardering en ondersteuning. Motivering en inspiratie die een meerwaarde geven aan het kerklid zijn. Een dagdeel per week, waaronder per jaar 6 kerkenraadsvergaderingen en 10 a 12 vergaderingen van kerkrentmeesters Contactadres Jaap Struik , Mary Cloos Lutherjaar Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen aan de aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Hij wilde daarmee een academische discussie over de situatie binnen de kerk beginnen. Dankzij de boekdrukkunst verspreidden zijn ideeën zich sneller dan ooit en de gevolgen voor de kerk en hem persoonlijk waren dan ook groter dan hij verwacht had. Op 31 oktober dit jaar begint het Lutherjaar, waarin we stilstaan bij al deze gebeurtenissen. Het hoogtepunt is volgend jaar, wanneer die bewuste dag 500 jaar geleden is. Op verschillende plekken in het land wordt er dit jaar aandacht aan besteed met allerlei activiteiten en er wordt zelfs speciaal Lutherbier gebrouwen. In Enkhuizen willen we deze dag ook samen vieren en dat doen we met een gezellige gemeenteavond. Ik zal deze avond wat over IJsland vertellen en laten zien. IJsland is een bijzonder land, niet alleen groot in voetbal, en creatief in bankieren, maar zij hebben bijvoorbeeld het oudste parlement dat nog steeds bestaat. IJsland heeft een bijzondere kerkgeschiedenis en alleen al over de naam van het land zelf is al van alles te vertellen. Wat IJsland ook bijzonder maakt is dat de Evangelisch-Lutherse kerk, een staatskerk is. Daarom vertel ik vast ook wat over de kerk in IJsland. Na afloop drinken we gezellig een borreltje of frisje met een hapje. Gewoon een leuke avond om als gemeente samen het Lutherjaar te beginnen. Dus zet alvast in de agenda: maandag 31 oktober om half 8, Breedstraat 42. Bedankt Verhuizen is altijd een grote stap. Tijdens mijn verhuizing naar Andijk ontving ik zoveel lieve kaartjes, woorden, bloemen en belangstelling, dat was hartverwarmend. Iedereen hartelijk dank daarvoor. Inmiddels zijn alle dozen uitgepakt en ben ik weer lekker aan het werk. Ik hoop iedereen weer snel te zien, in de kerk, tijdens een bezoekje of in de stad. U weet, als u behoefte heeft aan een bezoekje, of u weet van iemand die dat wel op prijs zou stellen, laat het even weten. Bezoek van de Lutheranen uit Hoorn Wij kregen een vraag uit Hoorn, of het niet leuk zou zijn om elkander weer eens te ontmoeten. Nou daar zeggen wij geen nee tegen. Na overleg is er als datum 2 oktober uitgekomen. ds. Jantina gaat dan voor en we vieren het Heilig Avondmaal. Na de dienst drinken we koffie, met wat lekkers erbij. Hierna willen we graag een kleine tour door Enkhuizen maken met een gids erbij. Ondertussen worden in de kerk de tafels klaar gemaakt voor de lunch. Dit is natuurlijk niet alleen voor onze gasten uit Hoorn, u uit Enkhuizen hoort er ook bij. Dan zitten we met een gezellige ploeg. Na de lunch gaat iedereen voldaan naar huis. Stichting Kalyani vraagt uw stem Bertus heeft onze Stichting aangemeld voor een steuntje in de rug. Na een selectieprocedure, mag de Stichting mee doen. Nu hebben wij uw stem nodig. Hoe meer stemmen, hoe meer kans je hebt om dat steuntje in de rug te krijgen. Wat vragen wij van u? Ga naar: geven/stichting-kalyani en stem op ons. Per adres mag je eenmaal stemmen. 10 oriëntatie september september oriëntatie 11

7 [Algemeen nieuws] SEPTEMBER do. 1 Prediker 10:8-20 vr. 2 Prediker 11:1-10 za. 3 Prediker 12:1-14 zo. 4 1 Timoteüs 1:1-11 ma. 5 1 Timoteüs 1:12-20 di. 6 1 Timoteüs 2:1-7 wo. 7 1 Timoteüs 2:8-15 do. 8 1 Timoteüs 3:1-13 vr. 9 1 Timoteüs 3:14-4:10 za. 10 Lucas 14:25-35 zo. 11 Lucas 15:1-10 ma. 12 Lucas 15:11-32 di Timoteüs 4:11-5:2 wo Timoteüs 5:3-16 do Timoteüs 5:17-25 vr Timoteüs 6:1-10 za Timoteüs 6:11-21 zo. 18 Lucas 16:1-9 ma. 19 Lucas 16:10-18 di. 20 Psalm 45 wo. 21 Genesis 25:19-34 do. 22 Genesis 26:1-17 vr. 23 Genesis 26:18-33 za. 24 Genesis 26:34-27:29 zo. 25 Genesis 27:30-28:9 ma. 26 Genesis 28:10-22 di. 27 Genesis 29:1-20 wo. 28 Genesis 29:21-35 do. 29 Genesis 30:1-21 vr. 30 Genesis 30:22-43 Zaterdag 3 september Een bijbelgedeelte eens in een andere Afscheid typistes van Orientatie Onlangs hebben wij als redactie afscheid genomen van de typistes van Oriëntatie: Ria Tel, Emmy van der Veer en Anke Eenkoren. Ria heeft dit werk ca. 20 jaar gedaan. Ook Emmy is jarenlang betrokken geweest bij de samenstelling van het kerkblad. Zij hebben vele ontwikkelingen meegemaakt. De laatste ontwikkeling echter, nl. het plaatsen van de kopij in de Cloud op internet, betekent dat het werk van de typistes overbodig is geworden. Vandaag de dag knipt de redactie de kopij uit de inbox van de mail en plakt die tekst in een editie die in de Cloud staat. Geschreven kopij wordt ook bijna niet meer aangeleverd. We hebben met een gezellig samenzijn van de drie typistes afscheid genomen. Ria Tel, Emmy van der Veer en Anke Eenkoren: heel hartelijk dank voor jullie trouwe inzet! Oecumenisch Roze Viering Graag brengen wij onder de aandacht dat er weer een Oecumenisch Roze Viering plaats vindt op zondag 9 oktober, uur, net als vorig jaar in het sfeervolle Foreestenhuis aan het Grote Oost 43 in Hoorn. Meer informatie volg in het kerkblad van oktober. Rooster verzorgingshuizen Giften en Collectes Ontvangen via mevr. H. Hokkeling van N.N. 10, voor de bloemenpot. Via Mw. M. Blok 10,- van fam. G. voor de bloemen Via Mw. A. Groot Schouten van fam. M voor de bloemen. Hartelijk dank!! St Nicolaas ds. C. Hanemaayer, organist mevr N. Kooiman-Vijn Overvest ds. A. de groot, eigen begeleiding Herfstzon mevr B. Jonker-Voort, organist dhr. P. Spoelstra Westerhof pater P.J.M. Peelen sj, dienst van Schrift en Tafel organist mevr. N. Kooman-Vijn St. Nicolaas Lt. E. Kamperman, organist dhr. P. Spoelstra Overvest dhr. B. de Jong, eigen begeleleiding Herfstzon ds. H.G. Haandrikman, dienst van Schrift en tafel organist mevr. N. Kooiman-Vijn Westerhof ds. J. Borst organist mevr. N. Kooiman-Vijn Bezoek Voedselbank West-Friesland in Hoorn Dinsdag 19 juli jongstleden zijn wij met een groep vanuit de zomerschool van de Raad van Kerken op bezoek geweest bij de Voedselbank West-Friesland in Hoorn. We werden ontvangen in de kantine van het distributiecentrum met koffie of thee en heel toepasselijk een Enkhuizer Jodekoek. Vervolgens werd een inleiding gegeven over het werk van de Voedselbank. Hierna mochten wij vragen stellen. Daar werd veel gebruik van gemaakt: de ene vraag leverde vaak ook een volgende vraag op. Tot slot kregen wij een uitgebreide rondleiding door het gebouw van de Voedselbank. Jammer genoeg is de Voedselbank al ruim tien jaar nodig. Naar de mening van de medewerkers van de Voedselbank al bijna tien jaar te lang. In een land als Nederland zou dit eigenlijk niet nodig moeten zijn. Maar helaas is dit wel zo. Voor mij persoonlijk was het mooi om te zien wat er gebeurt tussen de aanmelding en het in huis halen/hebben van het voedselpakket. In de tijd dat ik bij VluchtelingenWerk Noordwestholland als vrijwilliger gewerkt heb, ben ik een paar keer met een aantal van de toenmalige cliënten voor aanmelding bij de Voedselbank in Hoorn geweest. Maar wat er tussen aanmelding en verstrekking van het pakket gebeurt en hoeveel bedrijven, instellingen, organisaties, vrijwilligers en mensen er bij betrokken zijn; daar heb je werkelijk geen weet van. Wat dat betreft is het voor een ieder van ons dan ook wel eens goed om zoiets van dichtbij te bekijken. Dan zie je pas werkelijk dat dit veel organisatie en inzet vraagt! HET BOEK JONAH, in 55 pastels getekend door Juke Hudig Tijdens de zomeropenstelling van de Westerkerk in Enkhuizen exposeert Juke Hudig 55 pastels over het Bijbelboek JONAH. De kerk is open van dinsdag t/m zaterdag van uur. Juke Hudig zal zelf nog aanwezig zijn op de volgende zondagen: 4 en 11 september, van uur. Bij voldoende belangstelling geeft zij om u. een rondleiding langs de pastels. Geloof onder dak, expositie met werk van eigen gemeenteleden. We hebben inmiddels al een heel aantal exposities gehad. Bijna allemaal van externe kunstenaars. Binnenkort gaan we de verborgen talenten van een aantal (14) van onze eigen gemeenteleden (en een katholieke gast) onthullen. En daar zult u van staan te kijken! Onze herbergt onder zijn dak vele mooie plafondschilderingen met voorstellingen van Bijbelse verhalen. Wij hebben de deelnemende kunstenaars gevraagd zich te laten inspireren door deze voorstellingen. De werken hebben ieder een eigen thema en karakter. En zijn het plafond. We zien wat deze gemeenteleden raakt in hun persoonlijk (geloofs) leven. Dat is ook de verbindende schakel in het werk, dat overigens grote verschillen in stijl en techniek laat zien. Vanaf Monumentendag (zaterdag 10 september) kunt u het met eigen ogen gaan zien in de expositieruimte van de. In verband met de open Monumentendagen is de naar zondagmiddag 18 september om uur door ds. Henk Haandrikman. De kunstenaars vinden het vast Samen onder dak. U bent van harte uitgenodigd. 12 oriëntatie september september oriëntatie 13

8 [ Adressen ] voor het volgend nummer: ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016 per naar pgenkhuizen.nl Redactie Oriëntatie pgenkhuizen.nl ds. Hanneke Borst, tel Elly Faber Riet Valkema Marius van Buuren Vormgeving Jong Design Enkhuizen Administratie Oriëntatie Venuslaan RJ Enkhuizen tel IBAN NL46 INGB Klachten bezorging Zaterdag tussen en uur Binnen de vesting tel , daarbuiten Redactie website pgenkhuizen.nl Protestantse Gemeente Enkhuizen, steeg 1, Enkhuizen, tel Tevens postadres van de kerk en kopij kerkblad. Tjeerd Bielsma, tel ds. Henk Haandrikman, Breedstraat 82, 1601 KE Enkhuizen, tel ds. Hanneke Borst Kuipersdijk 72, 1601 CN Enkhuizen, tel Erzsébet Thomasse, tel Kees van Zijverden de Gouw 2E, 1602 DN Enkhuizen, tel Evangelisch Lutherse Gemeente Breedstraat 40, ds. J. de Ruiter Dijkweg 409, 1619 JP Andijk tel Overige adressen Klaas van Dekken, tel Jur Bus, tel Willemien Ekkerman, tel mevr. Hokkeling-Heeres tel Bert Bouw, IBAN NL10 RABO / NL75 ABNA Jan van Vliet, Trappel-end 11, 1602 GN Enkhuizen, tel bijdragen NL75 RABO : NL 49 INGB Mary Cloos, Onder Zeil 8, 1602 HZ Enkhuizen, tel pgenkhuizen.nl steeg 1, 1601 HJ Enkhuizen IBAN NL06 ABNA tel A.M. Harlaar Jan Gooskaai GB Enkhuizen IBAN NL61ABNA tel (na uur antwoordapparaat) zoekt vrijwilligers Wil jij vluchtelingen in Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer of Stede Broec begeleiden bij het maken van een nieuwe start? Dan zijn we op zoek naar jou. Wat doet VluchtellngenWerk? VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van aankomst tot en met de integratie in onze samenleving. De begeleiding die VluchtelingenWerk biedt bestaat uit persoonlijke steun en belangenbehartiging bij toelating, opvang en integratie. Begeleiding betekent ook het bevorderen van zelfredzaamheid door het bieden van toegang tot de samenleving en de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen. Wanneer vluchtelingen met een verblijfsstatus zich in een gemeente in West-Friesland vestigen, is het belangrijk dat zij geholpen worden zo snel mogelijk zelfredzaam te worden. Als maatschappelijk begeleider maak je vluchtelingen wegwijs in hun nieuwe woonplaats. Je helpt hen bij allerlei praktische zaken, zoals de inrichting van hun huis, het regelen van scho- vluchteling een sociaal netwerk op te bouwen, vrijwilligerswerk of andere activiteiten te ontplooien en kun je helpen bij de keuze voor een opleiding of het zoeken naar een stage. Dit kun je zelfstandig doen of in een team van vrijwilligers. - minimale beschikbaarheid van 1 dagdeel per week, - open staan voor andere culturen en gebruiken, - goede communicatieve en administratieve vaardigheden, - een luisterend oor bieden en een vertrouwensband opbouwen, - focus op het vergroten van zelfredzaamheid. Gerda Schoenmaker: , Hanneke van Ouwerkerk: , - concreet iets kunnen betekenen voor vluchtelingen in West-Friesland, - de mogelijkheid jouw eigen tijd in te delen, - cursussen en trainingen, - reis- en onkostenvergoeding, - ondersteuning van andere vrijwilligers en de werkbegeleiders. 14 oriëntatie september september oriëntatie 15

9 OPEN MONUMENTENDAG 10 en 11 SEPTEMBER 2016 van KIDS (Kerk In De Stad) [ kopje ] Het Open Monumentenweekend valt dit jaar op 10 en 11 september. Het thema luidt: Iconen & Symbolen. De werkgroep KIDS (Kerk in de Stad) van de Raad van Kerken in Enkhuizen heeft voor dit weekend weer diverse plannen bedacht. Hoe ziet dit jaar het programma eruit? Zaterdag 10 september De Oud-Katholieke kerk, de Evangelisch-Lutherse kerk, het gebouw van CGVK, de Doopsgezinde Kerk en de Rooms-Katholieke kerk zijn op 10 september voor bezichtiging geopend van uur. Het gebouw van de Gemeente van Apostolische Christenen (GVAC) aan de Nieuwstraat is op 10 september gesloten. De is van uur geopend; daar is s middags afwisselend orgelspel te beluisteren van organist dhr Jan Spijker en uitleg van de plafondschilderingen door mw Gerda Wierda. In de is ook een expositie te zien geïnspireerd op de plafondschilderingen. Deze expositie is overigens tot Advent in de te bewonderen. In de Doopsgezinde kerk kunt u een schilderijen-expositie van de kunstkring Paulus Potter bezichtigen. Deze expositie is gebaseerd op het jaarthema Iconen & Symbolen en toont gevarieerd werk met o.a. Initialen (verluchte letters). Ook is er in de Doopsgezinde kerk een wandafbeelding te zien een soort doopwegstatie -, waarin de symboliek van (doop-)water wordt verbeeld. In de Evangelisch-Lutherse kerk is een tentoonstelling van symbolen van de kerk te zien. Het gebouw van CGVK Levend Water (Wegje) is ook geopend. Water in al haar hoedanigheden is een krachtig symbool in de bijbel. Bij Levend Water zal dit symbool levend verbeeld worden: we laten ons verrassen! Ook is in dit kerkgebouw gelegenheid om bijbelse taferelen vorm te geven met legostenen. De Rooms-Katholieke kerk heeft een nieuw thuis gevonden aan het Kwakerspad: daar is een expositie van zo n 40-tal iconen te bewonderen (ook op 11 september vanaf uur). Zondag 11 september Om uur wordt in de R.K.-kerk aan het Kwakerspad gestart met een informatieve en meditatieve wandeling, eindigend om ca in hetzelfde gebouw. Met een routebeschrijving in de hand en wat vragen voor onderweg kunnen de deelnemers twee-aan-twee onderweg gaan. Onderweg worden verschillende kerken aangedaan: de Doopsgezinde Kerk, het kerkgebouw van CGVK Levend Water en de. Tot slot bezoeken we het gebouw van de Gem. van Apostolische Christenen, Nieuwstraat 14, waar het accent zal liggen op verschillende kruisvormen en hun betekenis. Daar is gelegenheid sluitende vesper plaats in de R.K. Kerk. Voorganger is pater Peter Peelen; er zal gezongen worden door het gemengd koor St. Caecilia. U bent allemaal van harte uitgenodigd bij de vesper, ook wanneer u niet deelgenomen hebt aan de wandeling. De is van uur geopend, de Doopsgezinde kerk van ca uur. De Evangelisch- Lutherse kerk is op 11 september niet open voor bezichtiging. We verwachten dat Enkhuizen en ook de dit jaar deelnemende kerkgebouwen zich zo weer van hun beste kant zullen laten zien, waarbij we hopen op goede weersomstandigheden. Kom langs, kom kijken, kom meewandelen: iedereen is van harte welkom! Namens KERK IN DE STAD, Raad van Kerken, Enkhuizen Edith Garms-Oppedijk TEKST OVER WORKSHOP Djembé Op zondag 11 september van tot /16.15 uur in de o.l.v Menno Bruin Kosten zijn 7,50 Informatie bij: Mariette tel / Yvonne tel / Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Als coördinator van de OuderKindDetentie Zwaag ben ik op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend 1x per 14 dagen van uur wil voorlezen voor gedetineerden. Vind je het leuk om dit te doen neem dan contact op met Wilma Roelofsen, telefoon of mail naar Met vriendelijke groeten, Wilma Roelofsen, coördinator OKDZwaag Exodus Nederland, tel september oriëntatie 17

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 2 juli 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: José Groenboom Diaken: Jan Reinder

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 mei 2018 zondag Exaudi (=Hoor mij, HEER)

De Leidraad. Zondag 13 mei 2018 zondag Exaudi (=Hoor mij, HEER) Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 mei 2018 zondag Exaudi (=Hoor mij, HEER) Voorganger: ds. Adrie Sterrenburg Organist: Annemieke Hartman Welkom

Nadere informatie

Medewerkenden aan deze dienst zijn:

Medewerkenden aan deze dienst zijn: Zondagsbrief voor zondag 2 december 2018-1 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Erna Dros Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december e advent

Zondagsbrief voor zondag 23 december e advent Zondagsbrief voor zondag 23 december 2018-4 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken:

Nadere informatie

Medewerkenden aan deze dienst zijn:

Medewerkenden aan deze dienst zijn: Zondagsbrief voor zondag 9 december 2018-2 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Kees-Jan Antuma Diaken:

Nadere informatie

GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK

GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK Januari 2019 Maartenskerkgemeente Doorn GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK OREN EN OGEN VAN DE KERK IN DE STRAAT Sonja Bloemers DOOR JOU DOET GOD ZIJN WERK Fred Ekhart GELOVEN DOE JE SAMEN Hester van der

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 10 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Jan Menno

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 25 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst zal Erna Dros bevestigd worden als ouderling. We zullen als gemeente afscheid nemen van de vorige ouderling/voorzitter

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondagsbrief en Orde van Dienst zondag 15 september 2019

Zondagsbrief en Orde van Dienst zondag 15 september 2019 Zondagsbrief en Orde van Dienst zondag 15 september 2019 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 15 september 2019 Medewerkenden Voorganger: Ouderling: Diaken: Collectant:

Nadere informatie

Zondagsbrief Zondag 3 februari 2019 Kleur: Groen

Zondagsbrief Zondag 3 februari 2019 Kleur: Groen Zondagsbrief Zondag 3 februari 2019 Kleur: Groen Voorgangers: ds. Anke Dekker uit Brielle Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen Organist: Akko de Feijter Koster: Ko Dees Video Wall: Finie Herrebout Crèche:

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 9 september de zondag van de zomer

De Leidraad. Zondag 9 september de zondag van de zomer Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 9 september 2018 12 de zondag van de zomer Ik zie, ik zie.. Voorganger: Pastor Jacqueline Bakker Organist: Annemieke

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Grote of Sint Vituskerk Naarden Zondag 30 september de tweede zondag van de herfst -

Grote of Sint Vituskerk Naarden Zondag 30 september de tweede zondag van de herfst - Grote of Sint Vituskerk Naarden Zondag 30 september 2018 - de tweede zondag van de herfst - Dienst waarin Iet Bouwsma zal worden bevestigd tot pastoraal-ouderling en we afscheid nemen van ouderling Kees

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Grote kerk te Schagen

Grote kerk te Schagen D e Z o n d a g s e M e d e d e l i n g e n l e e s t u a c h t e r i n d e z e l i t u r g i e Grote kerk te Schagen Dienst 2 juni 2019 7 e zondag van Pasen Exaudi (verhoor) Wezenzondag Voorganger: Pastor

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Liturgie voor Zondag 25 februari 2018

Liturgie voor Zondag 25 februari 2018 Liturgie voor Zondag 25 februari 2018 Voorganger Organist Lector Ontvangst Ds. W. Nijkamp Jan Zwart Janny de visser Henk van Zanten Orgelspel Woord van welkom Gemeente gaat staan na het aansteken van de

Nadere informatie

Zondagsbrief en Orde van Dienst. voor. Zondag 14 juli

Zondagsbrief en Orde van Dienst. voor. Zondag 14 juli Zondagsbrief en Orde van Dienst voor Zondag 14 juli Dorpskerk Eelde-Paterwolde Zondagsbrief voor zondag 14 juli 2019 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden Voorganger: Ouderling:

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 6 mei 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Ari Troost Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Marja de Jong Lector:

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING HET BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING 2017-2021 Beleidsplan 2017 2021 van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending. Wat voor gemeente zijn wij De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Medewerkenden aan deze dienst zijn:

Medewerkenden aan deze dienst zijn: Zondagsbrief voor zondag 18 november 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Erna Dros Diaken: Jan Menno Medendorp

Nadere informatie

Zondag 13 mei Voorganger : ds Joke van Maanen. Organist: P.C. Dingemanse

Zondag 13 mei Voorganger : ds Joke van Maanen. Organist: P.C. Dingemanse Zondag 13 mei 2018 Voorganger : ds Joke van Maanen Organist: P.C. Dingemanse Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst. Wij hopen dat u zich in Leidschendam en in deze gemeente snel thuis zult

Nadere informatie

tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken Zingen: LB 213: 1, 2, 5 staande

tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken Zingen: LB 213: 1, 2, 5 staande DUINZICHTKERK, zondag 17 maart 2019 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. S. H. Smits, s-gravenhage Ouderling van dienst: Sam Boelens Diaken van dienst: Izabella Hus Organist: Roelfien Folkersma

Nadere informatie

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor diaconie kerstpakketten actie. De tweede collecte is bestemd voor in stand houden van de eredienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor diaconie kerstpakketten actie. De tweede collecte is bestemd voor in stand houden van de eredienst. Zondagsbrief voor zondag 17 december 2017-3 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: José Groenboom Diaken:

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 juni 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Kees Jan Antuma Diaken: Jan Menno

Nadere informatie

7 juli uur. Thema: Ga in vrede

7 juli uur. Thema: Ga in vrede 7 juli 2019 9.30 uur Thema: Ga in vrede Tijdens deze dienst nemen Tim Nicolaas Gerrit van der Veen en Jochem Korjan Vink afscheid van de kinderverteldienst. Voorganger: ds. Gerdien Neels Organist: Hans

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 7 januari 2018 Kleur: wit Epifanie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 7 januari 2018 Kleur: wit Epifanie Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 7 januari 2018 Kleur: wit Epifanie Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar begint de dienst om 10.30 uur. Voor en na de dienst is er onder het genot

Nadere informatie

Zondag 29 oktober 2017

Zondag 29 oktober 2017 Zondag 29 oktober 2017 Een zangdienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Johan Groen M.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Vigilia van Akkeren Voor het eerst hier in de

Nadere informatie

Welkom in Open Hof. Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

Welkom in Open Hof. Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 1 Welkom in Open Hof Orde voor de viering op zondag 15 september 2019 om 9.30 uur in Open Hof Startzondag: Een goed verhaal voorgangers: drs. Berthina van der Kamp ds. Kasper Jager orgel en piano: Diddy

Nadere informatie

voor zondag 27 augustus 2017 Thema: Sinds het begin... ik en de ander - de ander en ik

voor zondag 27 augustus 2017 Thema: Sinds het begin... ik en de ander - de ander en ik ORDE VAN DIENST voor zondag 27 augustus 2017 Thema: Sinds het begin... ik en de ander - de ander en ik Voorganger: ds Christien Crouwel Gastheer: Anjo Lourens; Lector: Nel Haisma; Diaken: Walter Tibboel

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 18 juni 2017 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 1 e zondag na Trinitatis Kleur: Groen Deze kleur staat voor trouw, hoop, groei en toekomst. Voorganger: ds. Tineke Wielstra Orgel: Adrie M. Okker

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 22 april 2018

De Leidraad. Zondag 22 april 2018 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 22 april 2018 Voorganger: Ies de Jong Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van de kaarsenboom

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 29 oktober 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. D. Tieleman Groningen Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Tineke

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

Gastvrouw: Anna Mihl Leiding kinderkerk: Rian Westmaas, Margreet Matter Gabriëlle Medendorp

Gastvrouw: Anna Mihl Leiding kinderkerk: Rian Westmaas, Margreet Matter Gabriëlle Medendorp Zondagsbrief voor zondag 24 maart 2019 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Wichard Bouma

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 11 november 2018 kleur: groen Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Baalder. De laatste nieuwsbrief. Er is geen wolkje aan de lucht. website:

Protestantse wijkgemeente Baalder. De laatste nieuwsbrief. Er is geen wolkje aan de lucht. website: Protestantse wijkgemeente Baalder e-mail: info@pknbaalder.nl twitter: #pknbaalder website:www.pknbaalder.nl De laatste nieuwsbrief De laatste nieuwsbrief van dit seizoen! We naderen al weer het einde van

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 18 december 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 4 e Zondag van Advent Zondag Rorate Kleur: Paars Kleur van (be)rouw, inkeer, bezinning Voorganger: ds. Wim Schaap Orgel: Bert Wisgerhof De

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 20 mei 2018 Pinksteren Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: dhr. Bert Broers Ouderling: Erna Dros Diaken: Liesbeth Roelfsema

Nadere informatie

Audry Antuma. Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Audry Antuma. Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 14 januari 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Witte Kerk Naarden Zondag 20 januari de tweede zondag na Epifanie-

Witte Kerk Naarden Zondag 20 januari de tweede zondag na Epifanie- Witte Kerk Naarden Zondag 20 januari 2019 -de tweede zondag na Epifanie- Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman Organist: Wybe Kooijmans Orgelspel: Erbarm' dich mein, o Herre Gott Stilte, enkele minuten voorafgaand

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. Zondag 3 maart Voorganger ds. Willemijn van Dijk Heij, organist Anton Pauw, ouderling Gert Dannenberg, diaken Henk Vonk

ORDE VAN DIENST. Zondag 3 maart Voorganger ds. Willemijn van Dijk Heij, organist Anton Pauw, ouderling Gert Dannenberg, diaken Henk Vonk ORDE VAN DIENST Zondag 3 maart 2019 Voorganger ds. Willemijn van Dijk Heij, organist Anton Pauw, ouderling Gert Dannenberg, diaken Henk Vonk Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Psalm 25, 14 Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Psalm 25, 14 Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Psalm 25, 14 Ochtenddienst H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Lied 457 : 1, 2 en 3 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 51 : 4 en 5 6

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 11 e zondag van de zomer Kleur: Groen De minst uitgesproken kleur, ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en verwachting,

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 20 augustus 2017 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 9 e zondag van de zomer Kleur: Groen In de liturgie symboliseert de kleur groen het algehele vertrouwen op Gods liefde en het uitzien naar

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk Oost Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk Oost Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk Oost Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 17 maart 2019 kleur: paars Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken DUINZICHTKERK, zondag 13 januari 2019 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout De Bergrede (Matteüs) en de Veldrede (Lucas) van Jezus Voorganger: ds. J. C. van Dongen Ouderling van dienst: Annemie van Gend

Nadere informatie

Zondag 8 april e zondag van Pasen

Zondag 8 april e zondag van Pasen Zondag 8 april 2018 2 e zondag van Pasen Voorganger : ds. Klaas Wigboldus uit Den Haag Organist: Arthur Vos Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst. Wij hopen dat u zich in Leidschendam en

Nadere informatie

Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt. Dat wij anderen mogen zien met de ogen van zijn liefde.

Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt. Dat wij anderen mogen zien met de ogen van zijn liefde. Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt. Dat wij anderen mogen zien met de ogen van zijn liefde. DUINZICHTKERK, zondag 11 september 2016 13e zondag van de zomer Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

Nadere informatie

Kinderdienst 12 februari 2017

Kinderdienst 12 februari 2017 Kinderdienst 12 februari 2017 Zacheüs: vriend of vijand? Voorganger Organist Koor : Ds. C.D. van Alphen : Danny Spaans : K@njerkidZ! o.l.v. Erik Olislagers & Elly Korbijn Welkom Mededelingen door ouderling

Nadere informatie

Orde van Dienst. voor zondag 6 april Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend

Orde van Dienst. voor zondag 6 april Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend aan barmhartigheid Protestantse Gemeente Nuenen werken Orde van Dienst voor zondag 6 april 2014 Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend Voorganger:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Van de Redactie. De redactie

NIEUWSBRIEF. Van de Redactie. De redactie maart 2018 5de jaargang # 3 Van de Redactie Deze maand staat de nieuwsbrief in het teken van Pasen. Pasen, het grootste feest van de christenen. Overal ter wereld zullen de kerken weer vol zijn met mensen

Nadere informatie

Waarom een Zondagboek?

Waarom een Zondagboek? Waarom een Zondagboek? Voor jou Op zondag ga je naar de kerk. Misschien vind je dat wel heel gewoon. Dat doen we toch altijd? Maar eigenlijk is het heel bijzonder. Want in de kerk luisteren we naar de

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Avondgebed op de oudejaarsavond

Avondgebed op de oudejaarsavond Avondgebed op de oudejaarsavond Duinzichtkerk 31 december 2012 Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk op deze Oudejaarsavond. Voorganger: Ds. C. van Duinen; Ouderling van dienst: de heer J.P. Kleiweg de

Nadere informatie

De dromen van Johannes... Twaalfjaarmoment van Erik, Floris en Friso Duinzichtkerk, zondag 5 juli 2015

De dromen van Johannes... Twaalfjaarmoment van Erik, Floris en Friso Duinzichtkerk, zondag 5 juli 2015 De dromen van Johannes... Twaalfjaarmoment van Erik, Floris en Friso Duinzichtkerk, zondag 5 juli 2015 12 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger(ds.(corrie(van(duinen;(ouderling(van(dienst:( Alie(Kortleve;(diaken(van(dienst:(Tineke(van(Bommel;(

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 4 februari 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in het Borchkwartier. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: José Groenboom Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend

Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend Voorganger: Ds. J. Ek Ouderling van Dienst: Mevr. H. Nijhuis Organist: Dhr. P. van Blanken Na de dienst

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst pastor L. Kooiman Jan Zwart Jan Bruin Henk van Zanten Orgelspel Advent en aansteken

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Maranathakerk. Zondag 30 december 2018 Aanvang: uur. Afscheid van de Maranathakerk

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Maranathakerk. Zondag 30 december 2018 Aanvang: uur. Afscheid van de Maranathakerk PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Maranathakerk Zondag 30 december 2018 Aanvang: 10.00 uur Afscheid van de Maranathakerk Protestantse Kerk Castricum Maranathakerk Orgelspel Mededelingen Op de drempel Gemeente

Nadere informatie

Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017

Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017 Orde van dienst in de Martinikerk van Doesburg op 6 augustus 2017 Thema: Martha en Maria, twee wijzen van geloven 2 Orgelspel: OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Aansteken kaarsen Beginlied: 280: 1,

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN STARTZONDAG DELEN!

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN STARTZONDAG DELEN! PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN STARTZONDAG DELEN! Zondag 16 september 2018 Voorganger: ds. Willem de Boer en ds. Bert Boter Organist: dhr. Frank den Herder en dhr. Herman Lodder Cantorij o.l.v. Maria

Nadere informatie

Orde van dienst. 2 december 2018 Protestantse Gemeente Laren. Daan Gerrit Dijkman wordt gedoopt Eerste zondag van advent. Voorganger: ds.

Orde van dienst. 2 december 2018 Protestantse Gemeente Laren. Daan Gerrit Dijkman wordt gedoopt Eerste zondag van advent. Voorganger: ds. Orde van dienst 2 december 2018 Protestantse Gemeente Laren Daan Gerrit Dijkman wordt gedoopt Eerste zondag van advent Voorganger: ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman Lector: Joke Dijkman 1 De voorbereiding

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondagsbrief Zondag 23 december 2018 Kleur: paars

Zondagsbrief Zondag 23 december 2018 Kleur: paars Zondagsbrief Zondag 23 december 2018 Kleur: paars Vierde zondag van Advent Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Saskia Ketelaar uit Lede, België Elly Tollenaar Joke

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 16 september 2018 kleur: groen Dienst: Oude kerk om 9.00 uur Voorganger: Ds. P. Verbaan, Ermelo Organist: mevr.

Nadere informatie

Gezamenlijke dienst Arnhem Noord - Palmzondag

Gezamenlijke dienst Arnhem Noord - Palmzondag 14 april Gezamenlijke dienst Arnhem Noord - Palmzondag Orde van dienst Welkom door ouderling van dienst Stilte Bemoediging en drempelgebed Eerste lied: psalm 100 (alle coupletten) Gezongen gebed om ontferming:

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 5 maart 2017 1 ste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds Wim Knoeff Organist: Annemieke Hartman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Voorganger: ds. Rein Algera, Zoetermeer Ouderling van dienst: Victor van Bijlert Diaken van dienst: Rein Willems Organist: Gert Boersma

Voorganger: ds. Rein Algera, Zoetermeer Ouderling van dienst: Victor van Bijlert Diaken van dienst: Rein Willems Organist: Gert Boersma DUINZICHTKERK, zondag 2 juni 2019 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. Rein Algera, Zoetermeer Ouderling van dienst: Victor van Bijlert Diaken van dienst: Rein Willems Organist: Gert Boersma

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 juli 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 6 e zondag van de zomer Kleur: Groen De kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen

Nadere informatie

Liturgie voor Zondag 7 januari 2018, Epifanie

Liturgie voor Zondag 7 januari 2018, Epifanie Liturgie voor Zondag 7 januari 2018, Epifanie Voorganger Organist Lector Ontvangst Gert Scholten Hanneke Muntjewerf Sonja Bastiaan Ineke van der Woude Orgelspel Gemeente gaat staan na het aansteken van

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Zondag 18 maart Voorganger : ds. Erica Hoebe. Organist: dhr. Johan Groen

Zondag 18 maart Voorganger : ds. Erica Hoebe. Organist: dhr. Johan Groen Zondag 18 maart 2018 Voorganger : ds. Erica Hoebe Organist: dhr. Johan Groen Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst. Wij hopen dat u zich in Leidschendam en in deze gemeente snel thuis zult

Nadere informatie

Zondagsbrief Zondag 28 juli 2019 Kleur: Groen

Zondagsbrief Zondag 28 juli 2019 Kleur: Groen Zondagsbrief Zondag 28 juli 2019 Kleur: Groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: dhr. Klaas Bos uit Goes Ada Dieleman Joke de Putter Ko Dees Joris Vasse Aan alle kinderen in

Nadere informatie