Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Huisbezoek 80+ Binnenstad, Oost, West en Vleuten-De Meern"

Transcriptie

1 Resultaten Huisbezoek 80+,, West en -De Januari 2016 Rob van Asch, projectleir Huisbezoek 80+

2 Huisbezoeken 80+, en -De In het najaar van 2015 zijn er door U Centraal huisbezoeken gebracht aan zelfstandig wonen 80 plussers in wijken, en -De. Deze huisbezoeken zijn in opdracht van Gemeente Utrecht uitgevoerd om er achter te komen hoe het gaat met zelfstandig wonen 80 plussers in Utrecht. Dit is belangrijke informatie, omdat er zoveel veranrd is in het zorgstelsel en in gemeente. Huisbezoeken De 80 plussers zijn voor huisbezoeken uitgenodigd door midl van een brief. Zij hebben vervolgens zelf aangegeven of zij wel of niet een huisbezoek willen. In totaal zijn er 346 huisbezoeken uitgevoerd door vrijwilligers van U Centraal. Tijns ze huisbezoeken zijn 80 plussers geïnterviewd door vrijwilligers en zij zijn daarnaast geïnformeerd over mogelijkhen in hun eigen wijk. Wanneer er ingewikkel zaken aan or kwamen, wern 80 plussers doorverwezen naar bijvoorbe het buurtteam, huisarts of sociaal makelaar. In 35% van gevallen heeft er zo n doorverwijzing plaats gevonn. Resultaten De huisbezoeken gingen in op drie verschillen thema s: - Sociale contacten - Participatie - Zelfredzaamheid Daarnaast werd er tijns het huisbezoek besproken of er zaken zijn die 80 plussers wel graag zou willen kunnen maar die nu niet lukken. Op volgen pagina s vindt u een overzicht van resultaten. 2

3 Sociale contacten De vragen binnen het thema sociale contacten laten zien dat 80 plussers in drie wijken in min of meer gelijke mate tevren zijn over hoeveelheid en aard van hun sociale contacten. Wat echter opvallend is, is dat 80 plussers woonachtig in minr regelmatig contact hebben met hun buren. De 80 plussers uit zijn ondanks het minr regelmatige contact met buren tevren over hoeveelheid sociale contacten die zij hebben en hebben in vergelijking met anre wijken het minst behoefte aan meer sociale contacten. Uit resultaten van huisbezoeken komt duilijk naar voren dat er sociale contacten in wijken zijn die niet alleen steunen op het feit dat personen familie of buren zijn, maar er worn ook sociale contacten onrhoun bij verenigingen, clubs en georganiseer uitstapjes. Bent u tevren met hoeveelheid sociale contacten die u heeft? Ja 87,3% 85,9% 87,9% 87,8% Misschien 8,0% 7,6% 8,1% 10,2% Nee 4,7% 6,5% 4,0% 2,0% Spreekt u uw buren minimaal één keer per week? Ja 71,0% 73,0% 75,8% 51,0% Soms 16,6% 17,3% 15,2% 18,4% Nee 12,4% 9,7% 9,1% 30,6% Heeft u behoefte aan meer sociale contacten om u heen? Gemid ld Vleute n Binnen s Ja 13,3% 13,0% 17,2% 8,2% Misschien 14,8% 16,2% 12,1% 16,3% Nee 71,9% 70,8% 70,7% 75,5% 3

4 Participatie Op het gebied van participatie is er gevraagd naar bezighen van 80 plusser. Met vraag Bent u actief? wordt activiteit in breedste zin van het woord, van elkaar helpen tot werkzaamhen voor een vereniging. Over het algemeen onrnemen 80 plussers in verschillen wijken vergelijkbare activiteiten. Een aanzienlijk el van 80 plussers zijn actief betrokken bij kerk en bij verschillen verenigingen en clubs. Een opvallend tail is echter dat van 80 plussers woonachtig in slechts 23,4% meedoet aan georganiseer sporten/activiteiten in wijk. Een groot el van 80 plussers uit geeft aan dat er geen activiteiten worn georganiseerd Bent u actief? Ja 58,7% 60,4% 54,2% 61,2% Nee 41,3% 39,6% 45,8% 38,8% Doet u mee aan georganiseer sporten/activiteiten in wijk? Ja 44,1% 51,6% 40,8% 23,4% Nee 55,9% 48,4% 59,2% 76,6% 4

5 Zelfredzaamheid Dagelijkse activiteiten Wanneer 80 plussers gevraagd worn over hoe zij zichzelf redn met het doen van dagelijkse activiteiten, worn in bijna alle gevallen het doen van boodschappen en berein van maaltijn als voorbeeln aangehaald door 80 plussers. Zoals grafiek laat zien is het merenel van 80 plussers nog in staat om zelfstandig dagelijkse activiteiten te onrnemen. In is men wat minr goed in staat om zichzelf te redn. Uit gegevens komt echter duilijk naar voren dat hiervoor een beroep gedaan wordt op naaste familie, buren en vrienn. Kunt u zichzelf redn bij het doen van dagelijkse activiteiten? Gemidld ta d Ja 75,7% 79,2% 64,9% 85,7% Deels 15,3% 14,8% 19,6% 8,2% Nee 9,0% 6,0% 15,5% 6,1% Verr valt het op dat een groot el van 80 plussers in alle drie wijken om hun zelfredzaamheid in eigen woning te behoun aanspraak doen op huishoulijke hulp. Vooral in wijk maken verhoudingsgewijs veel 80 plussers gebruik van een hulp in het huishoun. Daarnaast maken 80 plussers duilijk dat om op langere termijn zelfstandig te kunnen blijven wonen in veel gevallen trappen en onaangepaste badkamers voor problemen zorgen. De 80 plussers zien dit echter in veel gevallen opgelost door midl van een woningaanpassing. Een enkeling ziet situatie opgelost door te verhuizen naar een geschikte woonruimte. De meeste 80 plussers wonen in een huis dat voldoet aan woonwensen. De 80 plussers die niet tevren zijn over hun woonsituatie wijten dit vooral aan het gebrek aan een traplift of gelijkvloerse vertrekken. Daarnaast geeft een el van 80 plussers die niet tevren zijn, aan dat woning te groot voor hen is Past uw woning bij uw woonwensen? Gemidl d t ad Ja 83,3% 79,2% 87,8% 87,8% Deels 14,6% 17,5% 12,2% 10,2% Nee 2,1% 3,3% 2,0% 5

6 Vervoersmidlen 44,9% van geïnterview 80 plussers geeft aan dat zij vervoersmidlen gebruiken. Deze 80 plussers is ook gevraagd welk vervoersmidl zij gebruiken, dit wordt weergegeven in bovenstaan grafiek. Bij ze vraag waren meerre antwoorn mogelijk Maakt u gebruik van vervoersmidlen? Denk aan rolstoel, rollator of scootmobiel. Ja 44,9% 44,0% 51,5% 36,7% Nee 55,1% 56,0% 48,5% 63,3% Welke vervoersmidlen gebruikt u? Rollator Stok Rolstoel Scootmobiel (Regio)Taxi Gemidld 57,9% 22,2% 7,6% 10,2% 7,4% 61,2% 20,6% 6,8% 20,6% 6,8% 53,4% 23,3% 6,9% 5,5% 11,0% 59,1% 22,7% 9,1% 4,6% 4,6% 6

7 Gezondheid De geïnterview 80 plussers gebruiken uiteenlopen voorzieningen ten behoeve van hun gezondheid. Voorzieningen en apparaten die vaak genoemd worn zijn medicijnen, gehoorapparaten en brillen. In minre mate wordt gebruik gemaakt van personenalarmering, zuurstof en pacemakers Maakt u gebruik van voorzieningen of apparaten die voorzien in uw gezondheid? Gemid ld t ad Ja 68,4% 64,6% 72,2% 75,5% Nee 31,6% 35,4% 27,8% 24,5% Financiën Een groot el van geïnterview 80 plussers houdt hun financiën zelfstandig bij. Waar dit niet (helemaal) zelfstandig lukt wordt er in veel gevallen geholpen door familielen, vrienn of vrijwilligers. Kunt u zichzelf redn met het bijhoun van uw financiën? Gemid ld Vleute n Binnen s Ja 81,9% 85,3% 71,7% 87,8% Nee 12,5% 10,9% 17,2% 10,2% Misschien 5,6% 3,8% 11,1% 2,0% 7

8 Toekomstwens Van 346 geïnterview 80 plussers, geven er 147 aan dat zij graag iets zoun willen, maar dat op dit moment niet kunnen. Uit onrstaan grafiek valt op te maken dat dit vooral gaat over reizen en mobiliteit buitenshuis. De 80 plussers geven hierbij verschillen oorzaken aan waarom zij niet voldoen mogelijkheid hebben om zich buitenshuis te kunnen bewegen. Onr anre volgen zaken worn genoemd: gebrek aan regiotaxipas, gevaarlijke voetpan, onvoldoen straatverlichting en een onveilig gevoel in het openbaar vervoer. Op het gebied van wonen komen ook verschillen zaken naar voren die wat betreft 80 plussers verbeterd moeten worn. Het gaat hier om bijvoorbe klein onrhoud, woningaanpassingen en klusjes in tuin. Als u iets graag zou willen wat u op dit moment niet lukt, met welk onrwerp heeft dit dan te maken? 45,0% 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% Wonen Financiën Sociale contacten Dagelijkse boodschap pen Reizen/Mo biliteit buitenshuis Faciliteiten Toegankelij kheid Gemidld 19,7% 5,4% 17,7% 4,1% 30,6% 11,6% 10,9% 23,5% 4,9% 19,8% 2,5% 28,4% 8,6% 12,3% 11,6% 7,0% 16,3% 7,0% 27,9% 20,9% 9,3% 22,7% 4,5% 13,6% 4,5% 40,9% 4,5% 9,1% 8

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2015 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Duiding van cijfers. Visuele toevoeging op het rapport:

Duiding van cijfers. Visuele toevoeging op het rapport: Duiding cijfers Vuele toevoeging op het rapport: Overzicht klanten en samenhang, Wmo, Wwb en WsW gemeenten uit regio Alkmaar (HHM, januari 204) Inhoudsopgave Introductie 3 Gemeente Alkmaar 5 In cijfers

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m Let op: bij provincie wijkt leeftijdgroep (v.a. 70 jaar) af t.o.v. (v.a 75 jaar) = verschil / 6% of meer = verschil / 6% of meer AANTAL GEÍNTERVIEWDEN alle kernen 0 528 82 121 75 20 59 23 32 81 32 3 82

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar zorg en ondersteuning in de gemeente Assen Sinds 2015 regelen gemeenten de zorg en ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp in de huishouding, vervoer,

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2016 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onrwijsonrzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO Onrwijsonrzoek

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in 2014. Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook

Nadere informatie

PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Waldeck cohort 2015-2016-2017

PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Waldeck cohort 2015-2016-2017 PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Walck cohort 205-20-207 Dit PTA geldt voor zowel karberoepsgerichte leerweg (KBL) als voor basisberoepsgerichte leerweg (BBL) op locatie Maris Walck. Exameneenhen Dienstverlening,

Nadere informatie

Rapport van het. Informatief Huisbezoek 2016

Rapport van het. Informatief Huisbezoek 2016 Rapport van het Informatief Huisbezoek 2016 Krimpen aan de Lek & Lekkerkerk Stichting Welzijn Ouderkerk en Nederlek Talmastraat 1 2941 GS Lekkerkerk www.stichtingwon.nl Inleiding Stichting Welzijn Ouderkerk

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Voorzieningen en Aanpassingen

Voorzieningen en Aanpassingen Voorzieningen en Aanpassingen Na uw amputatie heeft u waarschijnlijk een aantal hulpmiddelen nodig. Gedurende de klinische revalidatieperiode voorziet De Vogellanden u van de nodige hulpmiddelen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Terheijden november 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

ISCOPE Screening vragenlijst

ISCOPE Screening vragenlijst ISCOPE meetmoment: Screening baseline 0649584400 HAnr respnr ISCOPE Screening vragenlijst Deze vragenlijst gaat over uw situatie in de afgelopen maand. Het zijn 26 korte vragen, die soms op elkaar lijken.

Nadere informatie

Vragenlijst WoON 2015

Vragenlijst WoON 2015 Vragenlijst WoON 2015 Informatiebijeenkomst oversampling Judith Hurks 5 maart 2015, Utrecht Feitjes over de vragenlijst Hoeveel vragen zitten er in de vragenlijst? Circa 450 vragen Afhankelijk van; leeftijd,

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN)

RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN) RESULTATEN)KWALITATIEF)ONDERZOEK)BIJ) 705PLUSSERS)IN)AUSTERLITZ:)DE)HUIDIGE) WOONSITUATIE)&)DE)TOEKOMSTIGE) BEHOEFTEN) Onderzoek)in)opdracht)van)Austerlitz)Zorgt:)een)inventarisaNe)doormiddel)van)interviews)voor)

Nadere informatie

Woonwensen analyse UW GEGEVENS. Naam:. Adres:... Huisnummer:. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?... volwassenen en... kinderen. Naam:...

Woonwensen analyse UW GEGEVENS. Naam:. Adres:... Huisnummer:. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?... volwassenen en... kinderen. Naam:... Naam:. Adres:... Huisnummer:. Telefoonnr.:.. E-mailadres:... Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?... volwassenen en.... kinderen Woonwensen analyse UW GEGEVENS Naam:... Adres:... Huisnummer:...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Cliëntondersteuner (naam, organisatie):

Cliëntondersteuner (naam, organisatie): Naam: Geboortedatum: Cliëntondersteuner (naam, organisatie): Datum gesprek: DOMEIN Thema s voor gesprek met cliënt. Ondersteuningsvraag van cliënt bij dit thema. A. Familie en vrienden. Huiselijke relaties

Nadere informatie

Gereedschap bij het maken van het persoonlijk plan voor uw gemeente

Gereedschap bij het maken van het persoonlijk plan voor uw gemeente Gereedschap bij het maken van het persoonlijk plan voor uw gemeente Dit gereedschap is een onderdeel van het project Keukentafelgesprek, aan de ronde tafel. Dit project is een initiatief van de netwerkorganisaties

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Individuele verstrekkingen. Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Individuele verstrekkingen Hier komt tekst Presentatie tijdens Raadsinformatieavond 10 maart Hier komt ook tekst 2016 Uitgangspunt Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de gemeente een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen R. de Kuyper P.M.A.E. Wintels L.M. Sluijs nuari 2003 Vragenlijst signalerend huisbezoek naam

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners Rapportage 22-3-2017 INHOUD 0. Over de enquête Inleiding Deelname Vraagstelling Wijze van rapporteren 1. Pluspunten van

Nadere informatie

Informatie voor de moderator

Informatie voor de moderator Informatie morator Hoe Starten moreren met Quimmo.be Informatie en discussies raadplegen. Beheren documenten Forum posts verhuizen Gebouwgegevens aanpassen, welkomsttekst bovenaan volgen pagina of vorige

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken

Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken Resultaten SWO- Huisbezoek 75-plussers, eindrapport, gemeente Drimmelen 1 Eindrapportage van huisbezoeken aan

Nadere informatie

Aan de slag met Plugwise Installatiehandleiding

Aan de slag met Plugwise Installatiehandleiding Aan slag met Plugwise Installatiehandleiding 200.100.100630 Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit Plugwise pakket, het systeem waarmee u elektrische stroom naar uw apparaten kunt meten en schakelen.

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN Uitkomsten huisbezoeken inwoners met een ernstige beperking

LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN Uitkomsten huisbezoeken inwoners met een ernstige beperking LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN Uitkomsten huisbezoeken inwoners met een ernstige beperking INTERNETBIJLAGE 1 BIJ HET RAPPORT LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN MET ERNSTIGE BEPERKINGEN. REKENKAMERONDERZOEK

Nadere informatie

Comply or and Explain. Benchmark informatiebeveiliging

Comply or and Explain. Benchmark informatiebeveiliging Comply or and Explain Benchmark informatiebeveiliging Comply or and Explain Benchmark informatiebeveiliging Voor u ligt benchmark informatiebeveiliging. Deze benchmark is uitgevoerd naar aanleiding verplichte

Nadere informatie

Onderwerp Beheer en onderhoud sportvelden De Hulsebosch wegens komst Brede School - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Onderwerp Beheer en onderhoud sportvelden De Hulsebosch wegens komst Brede School - Besluitvorming College/besluitvorming Raad BESLUIT OPSCHRIFT Vergaring van 10 maart 2015 bestemd voor gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00143 Onrwerp Beheer en onrhoud sportveln De Hulsebosch wegens komst Bre School - Besluitvorming College/besluitvorming

Nadere informatie

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Wmo 2015 citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld bij besluit van Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel, afdeling Samenleving Auteur: N.

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

16. HELPT VELDREDUCTIE WERKELIJK?

16. HELPT VELDREDUCTIE WERKELIJK? 16. HELPT VELDREDUCTIE WERKELIJK? 16.1. Enquete naar ervaringen met veldreductie Wanneer EHS problemen veroorzaakt worn door blootstelling aan schalijke EMV, dan 16.1. moet Enquete opheffing naar die ervaringen

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg

Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg Het is de cliënt die aangeeft wat hij belangrijk vindt, waar hij ondersteuning bij wil en hoe. De medewerker gaat in gesprek met de cliënt en geeft

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013

Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG

4. INVENTARISATIE OUDERENZORG 4. INVENTARISATIE OUDERENZORG Ingevuld door : Datum : PERSOONSGEGEVENS Naam : Geboortedatum : Telefoon (check) : BSN : Verzekering (check) : Huisarts : Naam contactpersoon : Telefoon contactpersoon : HULPVRAAG

Nadere informatie

2 : INFORMATIE over hoe om te gaan met verdriet, voor en nà OVERLIJDEN :

2 : INFORMATIE over hoe om te gaan met verdriet, voor en nà OVERLIJDEN : 1. VOORWOORD : Als leerkracht, maar ook als ourraads- en mezeggenschapsraadslid kunnen we te maken krijgen met het verlies van een kind, een our, of lid van het team, ourraad, of mezeggenschapsraad, Als

Nadere informatie

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde Wmo werkwijze Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Myrte de Jong Barbara Wapstra-Van Damme Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Ervaren redzaamheid en participatie

Ervaren redzaamheid en participatie ZELFREDZAAMHEID CLIENTEN SOCIAAL DOMEIN Ervaren redzaamheid en participatie Benchmark nulmetingen 2014/2015 April 2015 Inhoudsopgave INTRODUCTIE Het instrument IPA-MO... 5 De nulmetingen... 5 Betrokken

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort?

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort? In wat voor soort woning woont u? ééngezinswoning benedenwoning/bungalow bovenwoning appartement Hoeveel (woon- en slaap)kamers heeft uw woning? 1 kamer (= een gecombineerde woon-slaapkamer) 2 kamers (=

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

24-uurs Holter ECG. Informatie en dagboek

24-uurs Holter ECG. Informatie en dagboek 24-uurs ECG Informatie en dagboek 02 Informatie Patie nt Naam heer mevrouw Voorletters Geboortedatum Huisarts Gegevens 24-uurs ECG Nummer Aangesloten op datum tijd Afkoppelen op datum tijd Inleveren Inleveren

Nadere informatie

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules KORAAL-KORMA -Oplossingen in Personeelsvraagstukken De visie van KORAAL- KORMA op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules Uw personele capaciteit optimaal benutten door een efficiënt

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz?

Wat betaalt u als cliënt en wat wordt vergoed vanuit de Wlz? 2017 WIE BETAALT WAT? Wat u als cliënt en wat wordt vergoed? In ze brochure vindt u een overzicht welke u zelf, wat Sprank Wet Langdurige Zorg en wat Sprank biedt aan etra service. Deze brochure is ontwikkelt

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

ZON VOOR IEDEREEN ZON: ENERGIEBRON EN KATALYSATOR VAN TRANSITIE

ZON VOOR IEDEREEN ZON: ENERGIEBRON EN KATALYSATOR VAN TRANSITIE Pagina 1 ZON VOOR IEDEREEN ZON: ENERGIEBRON EN KATALYSATOR VAN TRANSITIE STICHTING Z.O.N. JUNI 2016 Zonnestroom Onrnemers Nerland Pagina 2 Pagina 3 INHOUD VAN DIT RAPPORT DE KLIMAAT UITDAGING De klimaat

Nadere informatie

Adres. Alleenwonend / samenwonend met partner/ samenwonend met kinderen/ samenwonend met personen zelfde generatie/ andere

Adres. Alleenwonend / samenwonend met partner/ samenwonend met kinderen/ samenwonend met personen zelfde generatie/ andere REGISTRATIEFORMULIER: HET BEZOEKERSTEAM In te vullen door administratie voor huisbezoek Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Etniciteit Datum huwelijk Datum wettelijke scheiding Datum overlijden Man/partner

Nadere informatie

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Regelgeving: 4. Decreet van 18 mei 1999 betreffen geestelijke gezondheidszorg (B.S.17.VII.1999) 5. Decreet van 25 februari 1997 betreffen integrale kwaliteitszorg

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2016 LANGER ZELFSTANDIG WONEN Ymere Juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

PRO Hamont-Achel tot Uw dienst! Onderhoud gemeentewegen van. Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad??? 200.000 naar 150.000: een slechte besparing

PRO Hamont-Achel tot Uw dienst! Onderhoud gemeentewegen van. Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad??? 200.000 naar 150.000: een slechte besparing PRO Hamont-Achel tot Uw dienst! Onrhoud gemeentewegen van Zuurstof burgers, onrnemers en stad??? De mandatarissen van PRO Hamont-Achel staan graag tot uw dienst. U kan steeds met hen contact opnemen. Wij

Nadere informatie

Vergelijking standpunten politieke partijen op de drie belangrijkste onderdelen

Vergelijking standpunten politieke partijen op de drie belangrijkste onderdelen Vergelijking standpunten politieke partijen op drie belangrijkste onrlen Op 12 september vinn nieuwe verkiezingen plaats voor Twee Kamer. In aanloop naar ze verkiezingen komen politieke partijen momenteel

Nadere informatie

van Leren grantees Bevraging van de organisaties en individuen die steun kregen in de periode 2009-2011

van Leren grantees Bevraging van de organisaties en individuen die steun kregen in de periode 2009-2011 Leren grantees Bevraging organisaties en individuen die steun kregen in perio 2009-2011 Juni 2012 Colofon Leren grantees. Bevraging organisaties en individuen die steun kregen in perio 2009-2011 Een uitgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Cardiamagazine WINTER 2013 TABITHA LANDSCHEIDING ONDERWATERSHOF THUISZORG, DIENSTEN EN SERVICES

Cardiamagazine WINTER 2013 TABITHA LANDSCHEIDING ONDERWATERSHOF THUISZORG, DIENSTEN EN SERVICES Cardiamagazine TABITHA LANDSCHEIDING ONDERWATERSHOF THUISZORG, DIENSTEN EN SERVICES WINTER 2013 Kerstactiviteiten op locaties Cardia diensten & services Een nieuw gezicht voor Tabitha Veranringen in zorg

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie