Gebruikersgids. JOC Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersgids. JOC Kortrijk"

Transcriptie

1 Gebruikersgids JOC Kortrijk

2 Welkom in het nieuwe jeugdcentrum Wie zijn we? Wat doen we? Het nieuwe jeugdontmoetingscentrum is een laagdrempelige TREFPLEK, een CREATIERUIMTE en een ONDERSTEUNINGSPUNT voor alle Kortrijkse kleuters, kinderen, tieners en jongeren. Het aanbieden van een prikkelende mix van [informatie & vorming] en [exploitatie & programmatie] geeft alle Kortrijkse kinderen en jongeren de kans om zichzelf te zijn, zichzelf te ontwikkelen en zich te tonen. Naast de eigen programmering, is de infrastructuur van het jeugdontmoetingscentrum dus ook toegankelijk voor jeugdverenigingen en organisaties die op zoek zijn naar een gepaste locatie voor hun activiteiten. U kan er terecht voor repetities, fuiven, cursussen en nog veel meer. Het personeel van het jeugdontmoetingscentrum staat u graag bij om de organisatie van uw activiteit vlekkeloos te laten verlopen. We willen u vragen om deze gebruikersgids rustig en volledig door te nemen. U vindt er ongetwijfeld een antwoord op al uw vragen en wat bijkomende tips. Hebt u na het doornemen van deze gids nog vragen? Het personeel van het jeugdontmoetingscentrum kan u zeker verder helpen: JOC Kortrijk Magdalenastraat Kortrijk T: E: De zaken die niet in dit reglement voorkomen, worden beslist door de coördinator van het jeugdontmoetingscentrum, die deel uitmaakt van de Stad Kortrijk.

3 Een ruimte gebruiken in het jeugdontmoetingscentrum? Dat kan! De ruimtes Zaal (met of zonder foyer/bar): o Afmetingen: 280m² o Capaciteit: 250 personen (zonder bar), 400 personen met bar (foyer) o Voorzieningen: Meubilair (150 stoelen, 35 tafels) Vaste geluidsinstallatie (begrensd op 95dB(A)) Vaste lichtinstallatie Vaste baruitrusting (3 tapkranen, flessenkoelkast) Verwarming / verluchting Meer materiaal kan op aanvraag o Foto s: Repetitiekot muziek: o Afmetingen: 15m² o Capaciteit: bands tot maximaal 6 personen o Voorzieningen: Vaste backline: Tama drumstel (geen cymbalen) Zanginstallatie Peavey Marshall en Peavey gitaarversterkers Ashdown basversterker Mogelijkheid tot gebruik van berging voor instrumenten o Foto: o Structureel gebruik: max. 1x/week (niet op zaterdag) o Maximumtermijn van 6 maanden, en kan max. 1x worden verlengd Muziek Studio: o Afmetingen: 15m² o Capaciteit: maximaal 6 personen o Voorzieningen: Vaste pc met opnamesoftware (Reason, Cubase) Motu-interfaces 2 Technics turntables + Vestax mengpaneel 2 KRK Rocket monitors keyboard

4 o Foto s: o Kan enkel samen met repetitiekot muziek worden gehuurd o Verplicht minimum 1 workshopreeks producing te hebben gevolgd! Crealab: o Afmetingen: 35m² o Capaciteit: 35 personen zonder meubilair o Voorzieningen: Meubilair (20 stoelen, 5 tafels) o Foto s: Dansstudio: Atelier : o Afmetingen: 35m² o Capaciteit: 35 personen zonder meubilair o Voorzieningen: Valbrekende ondergrond Spiegelmuur Geluidsinstallatie (begrensd op 95dB(A)) o Foto s: o Structureel gebruik: max. 3 blokken per week (2xAV en 1x NM of VM) (afhankelijk van beschikbaarheid) o Reservering gebeurt max. per 3 maanden Soorten gebruikers o Afmetingen: 80m² o Capaciteit: 20 personen maximaal (afhankelijk van het soort activiteit) o Voorzieningen: Mobiele werktafels Basismateriaal werkplaats (op aanvraag) o Foto s: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten gebruikersgroepen: Categorie Omschrijving Functionaliteit A+ Erkende jeugd binnen Kortrijk Niet-georganiseerde jeugd binnen Kortrijk (met als doel te erkennen) Activiteiten met geluidsproductie na 22u

5 A Niet-georganiseerde jeugd buiten Kortrijk (met als doel te erkennen) Erkende jeugd (ook buiten Kortrijk) Partners Scholen B Erkende organisaties (volwassenen) Activiteiten met geluidsproductie na 22u Activiteiten met geluidsproductie na 22u Verhoudingen van de gebruikersgroepen: Categorieën A+ en A hebben altijd voorrang op categorie B: Deze laatste kan een optie nemen, en krijgt 1 maand voor de activiteit uitsluitsel of de reservatie definitief wordt al dan niet. Retributie (of huurgeld) De verschuldigde retributie of huurgeld hangt af van de categorie waartoe u behoort, het type activiteit en het lokaal dat u gebruikt. Het huurgeld is steeds per dagdeel: Voormiddag: 7u tot 13u Namiddag: 13u tot 18u Avond: 18u tot 22u Nacht: 22u tot 5u Lokalen (uitgezonderd Muziek Zaal (+ foyer) Studio en atelier) Gratis opbrengstactiviteit Gratis Opbrengstactiviteit activiteit activiteit A(+) B Aanvullingen: o Muziek studio en atelier: bevat duur materiaal: 25 per dag + kennis van zaken vereist (volgen workshopreeks)! o Indien de Muziek Studio wordt gehuurd, kan de rehearsel room niet worden geëxploiteerd! Waarborgen Voor elke activiteit rekent het jeugdontmoetingscentrum een waarborg aan. De standaardwaarborgen zijn: Lokaal: 25

6 Zaal (+ foyer): 250 De coördinator van het jeugdontmoetingscentrum kan voor specifieke activiteiten steeds een hogere waarborg eisen. Annuleringen: Als u een reservatie maakte voor de zaal, kan u deze reservatie ten laatste tot 14 kalenderdagen vóór de activiteit annuleren. Indien u een reservatie maakte voor één of meerdere lokalen, kan u annuleren tot ten laatste 3 kalenderdagen vóór de activiteit. Bij het niet tijdig annuleren van een reservatie, zal het jeugdontmoetingscentrum een annulatievergoeding aanrekenen gelijk aan de helft van de huurprijs met een minimum van 10. Materiaalverhuur: Het jeugdontmoetingscentrum stelt materialen ter beschikking voor de gebruikers van haar lokalen. De aanvraag van het materiaal doet u best samen met de zaalen/of lokalenreservatie. Een lijst van de beschikbare materialen en de huurgelden hiervoor kan u verkrijgen bij het secretariaat? Daarnaast is er ook een stedelijke uitleenwinkel, waar u extra materialen kan verkrijgen. Hiervoor raadpleegt u best onderstaande website: Dranken en schenkrecht U dient alle dranken die geschonken worden tijdens uw activiteit, af te nemen bij het jeugdontmoetingscentrum. De prijslijst van de dranken is te verkrijgen op het secretariaat. Als het jeugdontmoetingscentrum een bepaalde drank niet in haar assortiment heeft, en als hiervoor geen alternatief kan worden geboden, kan de coördinator een uitzondering toestaan. In dat geval is er een vast schenkrecht voorzien van 15 per soort externe drank. Het jeugdontmoetingscentrum beschikt niet over een vergunning voor sterke dranken. Dranken boven de 22% vol. Alcohol worden bijgevolg niet toegestaan. Indien u als gebruiker externe dranken schenkt waarvoor het jeugdontmoetingscentrum vooraf geen toestemming gaf, wordt minimaal een vergoeding van 30 aangerekend per binnengebrachte dranksoort.

7 De minimumfactuur voor dranken bedraagt 5. U krijgt deze vergoeding als organisator ook aangerekend indien u niets van de aangevraagde drank verbruikt. Voor drankgebruik in de lokalen werd een drankenautomaat voorzien in de hal van het jeugdontmoetingscentrum. Inkomprijzen De inrichter is vrij om de inkomprijzen te bepalen. U bent als inrichter verplicht om 20% korting toe te staan aan formaatjeugdhuisleden. Coördinator en personeel jeugdontmoetingscentrum De coördinator en het personeel van het jeugdontmoetingscentrum dient u gratis toe te laten op uw activiteit. De organisator moet zich strikt houden aan de richtlijnen die door het personeel van het jeugdontmoetingscentrum worden verstrekt. De organisator zal het personeel bij aanwezigheid ikv uw activiteit enkele nietalcoholische dranken gratis aanbieden. Hoe aanvragen? De aanvraag Een reservatie gebeurt steeds schriftelijk (al dan niet digitaal). Het jeugdontmoetingscentrum stelt aanvraagformulieren ter beschikking. De aanvraag vermeldt minstens de volgende inlichtingen: naam organisatie, voornaam en naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, , de soort activiteit en de tijdstippen, het verwacht aantal personen en de gewenste locatie. U richt uw aanvraag tot de exploitant van het jeugdontmoetingscentrum, op onderstaande gegevens Jeugdontmoetingscentrum Kortrijk Tav exploitant Magdalenastraat Kortrijk Uiteraard is het ook mogelijk om online te reserveren, en dit kan via bovenstaand webadres. Na verwerking van uw aanvraag, ontvangt u steeds een reservatiebevestiging per mail of post. Termijnen

8 U kan het lokaal ten vroegste 12 maanden voor de activiteit reserveren. Voor de zaal dient u minimaal 2 weken op voorhand te reserveren. Let wel: in het jeugdontmoetingscentrum hebben gebruikersgroepen van categorie A(+) steeds voorrang op activiteiten van andere organisaties! Als u een activiteit organiseert met een wederkerend karakter, bijvoorbeeld een langlopende cursus, kan u dit voor maximaal 3 maanden reserveren. Na deze periode dient u een nieuwe aanvraag te richten. Voor verenigingen die niet tot de categorie A(+) behoren, is deze termijn vastgelegd op één maand. Uw reservatie is slechts definitief na het ondertekenen van het huurcontract door een meerderjarige verantwoordelijke, en na het storten van de nodige waarborgen, waarvoor u kort na de reservatiebevestiging een factuur ontvangt. Het jeugdontmoetingscentrum moet de waarborg minimaal 7 kalenderdagen vóór de activiteit ontvangen hebben; zoniet kan uw reservatie worden geannuleerd. Activiteiten zonder openbaar karakter of waarbij sprake is van privé-winstbejag, kunnen niet doorgaan in de infrastructuur van het jeugdontmoetingscentrum. Afspraken! Wettelijke verplichtingen Als organisator bent u zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de voorschriften van gemeentelijke, provinciale en rijkstaksen op vertoningen, van auteursrechten (SABAM: formulieren te verkrijgen op het secretariaat), politiereglementen (o.a met betrekking tot het sluitingsuur, de leeftijdsgrens ), en van de wet op de handelspraktijken (o.a vergunning occasionele drankgelegenheden ). Elke gebruiker houdt zich aan de wettelijke voorschriften (alcohol, drugs, geluidsproductie, racisme, openbare orde, brandveiligheid ), en kan verantwoordelijk gesteld worden bij overtreding van deze reglementen. De organisator dient voor elk evenement een evenementenfiche te bezorgen aan de politiezone Vlas (www.pzvlas.be). Het jeugdontmoetingscentrum betaalt reeds een forfaitvergoeding voor de rechten van de uitvoerders en producenten (Billijke Vergoeding). Deze kost wordt verrekend in de huurprijs. De kosten van de auteursrechten (SABAM) worden ook verzorgt door het jeugdontmoetingscentrum, voor zover het om gratis toegankelijke activiteiten gaat. Schade en verzekeringen

9 De organisator is verantwoordelijk voor de schade aangericht aan het gebouw door zowel zichzelf, zijn aangestelden als door deelnemers van de door hem ingerichte activiteit. De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de schade aan de mobiele infrastructuur en alle materialen door onoordeelkundig gebruik. De schadevergoeding bedraagt de herstellings- en/of vervangingskosten, ongeacht de reeds betaalde waarborg. De inrichter bepaalt zelf of hij een verzekering afsluit tegen deze risico s (brand, diefstal, beschadigingen ). In bepaalde gevallen kan het jeugdontmoetingscentrum een dergelijke verzekering eisen. De organisator moet in dat geval een duplicaatattest kunnen voorleggen. Geluid Voor fuiven en andere geluidsproducerende activiteiten mag de gebruiker enkel en alleen de geluidsversterking gebruiken die voorzien is (met uitzondering van optredens). Orde in en rond het jeugdontmoetingscentrum De organisator is zelf verantwoordelijk voor de orde en rust in en rond het gebouw. Hij verbindt er zich uitdrukkelijk toe om minstens één persoon buiten te plaatsen vanaf het begin van de activiteit tot wanneer de laatste bezoeker is vertrokken. Deze persoon dient de bezoekers van de activiteit aan te manen de rust van de buren, alsook de orde en netheid van de omgeving te respecteren. Sluitingsuur De organisator dient in alle geval het sluitingsuur, zoals vastgelegd in het contract, te respecteren. Het sluitingsuur is max. 3u tijdens de week en 5u in het weekend. Decoratie Ramen, deuren, panelen, muren, vloeren mogen in geen geval geschilderd of benageld worden. Het is in geen geval toegestaan om hechtingsmiddelen te gebruiken. Inkleding van de ruimte kan enkel in onderlinge afspraak met het jeugdontmoetingscentrum. Fuiven Fuiven tijdens de week dienen te worden beëindigd om 3u, in het weekend is dit om 5u. Men kan geen fuiven of optredens organiseren indien er de dag ervoor reeds een optreden of een fuif plaatsvond.

10 Safe Party Zone De infrastructuur van het jeugdontmoetingscentrum maakt deel uit van Safe Party Zone. Dit is een methode die werd ontwikkeld om de toegang te ontzeggen voor gekende amokmakers die herhaaldelijk of zwaar de veiligheid van andere bezoekers in het gedrang brachten. Dit gebeurt door een scan van de identiteitskaart van de bezoekers van jouw activiteit. Indien er een match is met de gegevens van de gekende lastpakken, dan verschijnt er een rood licht op het scherm en mag deze laatste de zaal niet binnen. Het is onze bedoeling om van jouw activiteit een feest te maken. In ruil daarvoor krijg je een label dat voor veel jongeren en ouders in Kortrijk een keurmerk is voor een veilige fuif of activiteit. Er worden geen gegevens van bezoekers opgeslagen. Concreet betekent Safe Party Zone voor een fuif in het jeugdontmoetingscentrum dat: Het logo van Safe Party Zone moet worden opgenomen op alle promo; Een privacydisclaimer moet worden opgenomen op de tickets; Aan de ingang van de zaal een scantoestel zal staan dat moet worden bediend door één van jullie medewerkers; Er een procedure moet gevolgd worden indien mensen voor zware feiten worden buitengezet. Verantwoordelijke Safe Party Zone: Merijn Dhondt Opkuis en schikking lokalen Na fuiven en optredens in de zaal, dient de organisator de infrastructuur (inclusief de hal en het sanitair) uit te schuren en droog te dweilen onmiddellijk na de activiteit. Bij gebruik van de lokalen is vegen voldoende. Alle rommel en vuilnis dient in de juiste vuilnisbakken te worden gedeponeerd. De inrichters sorteren het afval correct: PMD, papier en karton en restafval moeten worden gescheiden. De organisator zorgt zelf voor het verwijderen van het glasafval! De netheid van het lokaal moet vergelijkbaar zijn met de toestand bij aanvang van de activiteit. Als de opkuis niet voldoende of correct gebeurt, eist het jeugdontmoetingscentrum een opkuisvergoeding van minimaal 100.

11 De organisator schikt het meubilair op dezelfde manier als waarop het aangetroffen werd. Tafels en stoelen worden op de daarvoor bestemde karren geplaatst. Ten laatste op de eerstvolgende dag na een activiteit dat het jeugdontmoetingscentrum terug open is voor het publiek, verwijderd de organisator alle materialen die niet tot de infrastructuur behoren. Als dit materiaal niet tijdig werd verwijderd, zal het jeugdontmoetingscentrum deze op kosten en op risico van de organisator wegvoeren. Het jeugdontmoetingscentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor achtergelaten materialen. Het gebruik van de in de lokalen vast aanwezige apparatuur is inbegrepen in de huurprijs van de lokalen. De gebruikte materialen moeten zich in dezelfde staat bevinden zoals de organisator ze aantrof. Indien er bij de ingebruikname van de infrastructuur een gebrek wordt vastgesteld (zowel aan de apparatuur, de infrastructuur of het meubilair), dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan het personeel van het jeugdontmoetingscentrum. Zoniet, kan de organisator zelf worden verantwoordelijk gesteld voor de schade. Als men het gebouw verlaat, dient de organisator: Ramen en deuren te sluiten; Lichten te doven. Veiligheidsvoorschriften Alle gangbare veiligheidsvoorschriften dient u te respecteren. Wij vragen in het bijzonder aandacht voor: Het niet overschrijden van de maximale bezetting van de infrastructuur (zie beschrijving ruimtes); U mag in geen geval de noodverlichting uitschakelen; U dient de nooduitgangen steeds vrij te houden; Tijdens fuiven en optredens, mogen de dranken enkel in plastieken bekers worden aangeboden. Deze zijn te verkrijgen bij het jeugdontmoetingscentrum. Men mag geen wagens parkeren vóór de ingang van het gebouw. U mag enkel oprijden om goederen af te halen of te leveren. Bij aanvang van de activiteit dienen deze voertuigen te zijn verplaatst. Er geldt een rookverbod in het ganse complex. Het personeel van het jeugdontmoetingscentrum kan elke activiteit stopzetten wanneer vastgesteld wordt dat de organisator de regels niet naleeft. De organisator heeft geen toelating om warme gerechten te bereiden in de infrastructuur van het jeugdontmoetingscentrum.

12 Promotie Als de organisator publiciteit maakt, dient hij duidelijk de naam van de organisator, de gehuurde ruimte en de inkomprijzen te vermelden. De organisator vermeldt de correcte naam van de gebruikte locatie (logo kan digitaal worden bezorgd). Het jeugdontmoetingscentrum kan je helpen met de bekendmaking van jouw activiteit door adressen van de pers mee te delen, richtlijnen voor publicatie van jouw activiteit in activiteitenkalenders (bijvoorbeeld Uit in Kortrijk), en affiches te verdelen over een 30-tal stadsgebouwen. Belangrijk!!! Als de organisator de afspraken vermeld in deze gebruikersgids of de verdere mondelinge en schriftelijke afspraken niet naleeft, kan dit een gedeeltelijke (minimum 15 ) of een volledige inhouding van de waarborg tot gevolg hebben. Het jeugdontmoetingscentrum kan ook een verbod uitvaardigen om in de toekomst nog gebruik te maken van de infrastructuur. De organisator dient eveneens de richtlijnen die zich in de lokalen zelf bevinden te respecteren. Deze richtlijnen zijn niet ondergeschikt aan deze gebruikersgids. Sleutels Afspraken met betrekking tot het afhalen en terugbrengen van de sleutels dient de organisator strikt op te volgen. Als een personeelslid zich speciaal tot het gebouw moet begeven om sleutels af te leveren of voor onnodige interventies op vraag van de gebruiker, zal het jeugdontmoetingscentrum een schadevergoeding van minimaal 15 eisen.

Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant

Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant mei 2004-06-02 1 Inhoud Gebruikersreglement lokalen Stedelijk Jeugdcentrum Brieljant 1. Hoe lokalen aanvragen? 1.1 Algemeen 1.2 Hoe lang op

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met alle bepalingen van dit reglement.

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met alle bepalingen van dit reglement. Huishoudelijk reglement zaal Sector L Art. 1: Algemeen De zaal Sector L wordt ter beschikking gesteld door de stad Sint-Truiden. Elk contact met de huurders gebeurt via de jeugddienst, tenzij anders overeengekomen.

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

devierdezaal vzw Reservaties

devierdezaal vzw Reservaties devierdezaal vzw Gebruikersreglement voor het gebruik van de diverse lokalen van devierdezaal, Driebeekstraat 2 in 9050 Gentbrugge. rekeningsnummer KBC IBAN BE36 7370 2436 0581 Telefoon 09/ 211.07.20.

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon ouder

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum:

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum: Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo www.jhderoute.be jhderoute@gmail.com - 0474 07 91 59 Datum:...-...-... Overeenkomst tussen jeugdhuis De Route, vertegenwoordigd door: Bieke Vanfleteren email:

Nadere informatie

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL Dienst vrije tijd & jeugd Laarne Postadres: Dorpsstraat 2, 9270 Laarne Bezoekadres: Keistraat 5 09 365 24 19 uitleen@laarne.be G e b r u i k s o v e r e e n k o m s t Z a a l S k a l a Voor wie is dit

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 INHOUD Welke zalen / lokalen kunt u huren In De Spil?.. p. 2 Hoe reserveert u een zaal?. p. 2 De prijs van de zalen. p. 3 - huurtarieven - huurvoorwaarden Huurreglement.

Nadere informatie

Moment van de activiteit 1. gekozen blok 2. week 3. weekend (vrijdagavond, zaterdag en zondag) en feestdagen

Moment van de activiteit 1. gekozen blok 2. week 3. weekend (vrijdagavond, zaterdag en zondag) en feestdagen Jeugdcentrum Den Eglantier VERHUURREGLEMENT Versie: maart 2012 Dit reglement is voorlopig en kan steeds gewijzigd worden, na goedkeuring van de Raad van Bestuur en advies van de Participatieraad. De meest

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem.

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. Artikel 2. De Fontein bestaat uit volgende onderdelen:

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

Zaalverhuur CC De Grote Post 1

Zaalverhuur CC De Grote Post 1 1 Gebruiksreglement en algemene voorwaarden 1.1 Het aanvragen van de zalen 1. De vraag om binnen het cultuurcentrum over bepaalde infrastructuur te beschikken gebeurt schriftelijk en wordt aan de dienst

Nadere informatie

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A.

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A. Uit in Lier Verhuur - Infrastructuur Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin Wijkhuis Herderin,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Artikel 1 : Artikel 2 :

Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 1 : Het huurreglement voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel, goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006, wordt opgeheven en vervangen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de zaal in Bekkerzeel. Om alles in goede banen te leiden

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Overeenkomst FUIVEN

Overeenkomst FUIVEN Overeenkomst FUIVEN Tussen: Naam: Jeugdhuis t Arsenaal (vzw). Adres: Baron Jean De Bethunestraat z/n 8510 Marke (Kortrijk) Ondernemingsnummer: 459.208.589 Mailadres: j h.arsenaal@hotmail.com Telefoonnummer:

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM

INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de zaal in Walfergem. Om alles in goede banen te leiden

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Titel I : Algemene bepalingen Artikel 1: Elke persoon of vereniging die in het Gemeenschapscentrum een activiteit wenst te organiseren, ondertekent het

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE 1 GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE Outrijveplein Z.N. 8582 Outrijve (Max. 184 personen) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel

Nadere informatie

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan.

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan. algemeen 1. De lokalen van vzw lokalen jongens-chiro Sint Jan zijn gelegen in de Hogestraat nr 10 te 8870 Izegem, Kachtem en zijn te bereiken via het kleine straatje tussen Hogestraat 6 en 8 of via het

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT. Jeugdcentrum Den Eglantier. Versie: mei 2015

VERHUURREGLEMENT. Jeugdcentrum Den Eglantier. Versie: mei 2015 Jeugdcentrum Den Eglantier VERHUURREGLEMENT Versie: mei 2015 Dit reglement is voorlopig en kan steeds gewijzigd worden, na goedkeuring van de Raad van Bestuur. De meest recente versie van dit gebruikersreglement

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Gebruik van culturele infrastructuur

Gebruik van culturele infrastructuur REGLEMENT Gebruik van culturele infrastructuur 1. De ter beschikking gestelde infrastructuur Artikel 1 Het gemeentebestuur van Denderleeuw stelt de volgende gebouwen en lokalen ter beschikking voor verhuur

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be BEPERKING GELUIDSHINDER Een fuif zou geen fuif zijn zonder muziek en lichtshow. Kies een geluids-en lichtinstallatie op maat van de zaal/tent.

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT

PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EXPORUIMTE TWEEBRONNEN, KAPEL ROMAANSE POORT IN HET KADER VAN HET STEDELIJK ONDERSTEUNINGSBELEID VOOR DE KUNSTENAAR IN DE LEUVENSE REGIO A) PROCEDURE

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

HUURREGLEMENT DE LOODS

HUURREGLEMENT DE LOODS HUURREGLEMENT DE LOODS Dit reglement is van toepassing op De Loods (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen), al haar ruimten en installaties. ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 De openbare activiteiten moeten toegankelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de zaal van het PC Mol-Ginderbuiten

Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de zaal van het PC Mol-Ginderbuiten Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de zaal van het PC Mol-Ginderbuiten 1. Gebruiker De gebruiker is de vereniging, organisatie, dienst of particulier die een overeenkomst met het PC heeft

Nadere informatie

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:...

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:... 1. Identiteit van de gebruiker (Moet meerderjarig zijn, Hierna gebruiker genoemd) Dhr. / Mevr.... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die zich richten tot de jeugd (3-30 jaar).

Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die zich richten tot de jeugd (3-30 jaar). HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDLOKAAL GALMAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking o Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal o Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Zitting van 22 november 2012. Gewijzigd in zitting van 12 december 2013, 23 januari 2014, 20 februari 2014, 15 mei 2014, 16 april 2015, 17 december

Nadere informatie

Verhuur- en retributiereglement Zaal De Brug

Verhuur- en retributiereglement Zaal De Brug Verhuur- en retributiereglement Zaal De Brug Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van Zaal De Brug te Kluisbergen. Artikel 2 De infrastructuur omvat: - zaal met 132

Nadere informatie

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel Bibliotheek Molenstraat 36 9900 Eeklo Tel. 09 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek Reglement zaalhuur bibliotheek 1 Infrastructuur: Volgende lokalen kunnen worden gehuurd in de bibliotheek,

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE 1 GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE Outrijveplein Z.N. 8582 Outrijve (Max. 184 personen) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF Artikel 1 Het provinciebestuur kan de vergaderaccommodatie van het Provinciaal Hof,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!!

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! Fuifloket jeugddienst Cultuurpad 1 8560 Wevelgem Tel: 056/433 553 william.devoldere@wevelgem.be

Nadere informatie

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken.

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken. boekingsprocedure voorrangsregeling jeugdgroepen hebben een onbeperkt voorrangsboekingsrecht. scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

Gebruiksreglement lokalen Jeugdcentrum Vizit

Gebruiksreglement lokalen Jeugdcentrum Vizit Gebruiksreglement lokalen Jeugdcentrum Vizit ALGEMENE BEPALINGEN 1. De gebruiker Personen of verenigingen die een zaal of lokaal willen huren kunnen telefonisch of schriftelijk een optie nemen die één

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST Kelder De Clippel

GEBRUIKSOVEREENKOMST Kelder De Clippel GEBRUIKSOVEREENKOMST Kelder De Clippel Art. 1 Aanvragen Alle aanvragen dienen te worden ingediend bij bvba Michiels: Korenmarkt 6, 2800 Mechelen, e-mail: michielsmechelen@telenet..be, telefoon : 015/ 42

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Laatste wijziging gepubliceerd op 1 maart 2014. Artikel één. 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die kunnen ter beschikking

Nadere informatie

Verhuurreglement socio-culturele infrastructuur

Verhuurreglement socio-culturele infrastructuur 1 Verhuurreglement socio-culturele infrastructuur Goedgekeurd op 4 juli 2011 en gewijzigd op 23 april 2012. Gecoördineerde versie. Hoofdstuk 1. Algemeen Art. 1 - Dit reglement regelt het gebruik van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOKAAL DIENSTENCENTRUM (LDC) DE MARETAK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOKAAL DIENSTENCENTRUM (LDC) DE MARETAK HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOKAAL DIENSTENCENTRUM (LDC) DE MARETAK DEEL I : DIENSTVERLENING MARETAKPAS Om van de faciliteiten van het LDC gebruik te kunnen maken, dient men over een Maretakpas te beschikken.

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/9/2017 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERHURING LOKALEN Lokaal Dienstencentrum De Ploeg Statiestraat 80 8810 Lichtervelde

REGLEMENT VOOR VERHURING LOKALEN Lokaal Dienstencentrum De Ploeg Statiestraat 80 8810 Lichtervelde REGLEMENT VOOR VERHURING LOKALEN Lokaal Dienstencentrum De Ploeg Statiestraat 80 8810 Lichtervelde Het OCMW Lichtervelde, als organiserend bestuur van het erkend Lokaal Dienstencentrum De Ploeg stelt de

Nadere informatie

1 Het cultuurcentrum De Kruisboog, gelegen in het Vrijetijdscentrum aan het St Jorisplein 20 te Tienen omvat de volgende te huren zalen/lokalen:

1 Het cultuurcentrum De Kruisboog, gelegen in het Vrijetijdscentrum aan het St Jorisplein 20 te Tienen omvat de volgende te huren zalen/lokalen: R E G L E M E N T Gecoördineerde versie Gemeenteraad 28 oktober 2010 Gemeenteraad 29 september 2011 Gemeenteraad van 27 juni 2013 Verhuurreglement CC De Kruisboog : algemeen deel Artikel 1: Infrastructuur

Nadere informatie

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Artikel 1 Het gemeentebestuur van Zwalm bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en ruimten, hierna opgesomd. Het gemeentebestuur stelt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1/5 Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1. Algemeen 1.1. De gegevens van de aanvrager (= de persoon die het formulier invult) Adres: Gemeente: Telefoon:

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Safe Party Zone fight for the right to party

Safe Party Zone fight for the right to party fight for the right to party >uitgangspunten/// -Fuiven is dé populairste bezigheid voor de jongste jongeren. -Recht op veilig fuiven: voor jongeren, organisatoren én ouders -Fuiven is leerschool maar

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie