Realiseren van een speelvoorziening (Marc Lammers4play) aan de Potgieterstraat in de wijk Vliedberg te Vlijmen.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realiseren van een speelvoorziening (Marc Lammers4play) aan de Potgieterstraat in de wijk Vliedberg te Vlijmen."

Transcriptie

1 Samenvatting: Inleiding: Op 10 juli 2010 is de officiële opening van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Vlijmen Vliedberg. De oplevering van dit gebouw staat symbool voor en faciliteert tevens de intensieve samenwerking tussen diverse organisaties op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Naast de partners die letterlijk onder het dak van de MFA gehuisvest worden, is er ook sprake van een intesieve samenwerking met de Voetiusschool, die eveneens in de Vliedberg staat. De markering van deze samenwerking gebeurt onder meer door de aanleg van een gekleurde stoeptegelroute van de Voetiusschool naar de MFA. Rondom de MFA vindt een herinrichting van het terrein plaats, waarbij ook rekening is gehouden met het scheppen van speelruimte. Bij de Voetiusschool stonden geen ingrepen in de openbare ruimte gepland. Speeltoestellenleverancier Yalp heeft via lokale media kennis genomen van de ontwikkelingen rondom de MFA. Zij hebben in navolging hiervan contact gelegd met de gemeente Heusden om rondom de MFA een interactief voetbalveld, een Marc Lammers4play genaamd, te realiseren. Afweging: De afweging is in de eerste plaats of uw college instemt met plaatsing van de speelvoorziening. De plaatsing van de speelvoorziening biedt vervolgens een gelegenheid om meerdere wensen van bewoners ten aanzien van de openbare ruimte, te vervullen. Het is een mogelijkheid om analoog aan de denkwijze in het kader van wijk- en buurtgericht werken de buurt te pimpen en hiermee voor zowel de jeugdige, als de volwassen wijkbewoners het aanzien van de omgeving een positieve impuls te geven. Voorgesteld wordt om de diverse verzoeken zo pragmatisch mogelijk te benaderen en deze zo mogelijk binnen bestaande en daartoe bestemde budgetten aan te pakken. Advies: - in te stemmen met realisatie van de speelvoorziening Marc Lammers4play aan het veld gelegen aan de Potgieterstraat te Vlijmen en met het geven van een kwaliteitsimpuls aan het aanzien van de buurt door uitvoering van enkele van de geschetste werkzaamheden; - De kosten voor de speelvoorziening en enkele aanpalende voorzieningen ad ,- ten laste te brengen van de post nieuwe speelvoorzieningen. 1/1

2 Collegevoorstel Inleiding: Op 10 juli 2010 is de officiële opening van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Vlijmen Vliedberg. De oplevering van dit gebouw staat symbool voor en faciliteert tevens de intensieve samenwerking tussen diverse organisaties op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Naast de partners die letterlijk onder het dak van de MFA gehuisvest worden, is er ook sprake van een intensieve samenwerking met de Voetiusschool, die eveneens in de Vliedberg staat. De markering van deze samenwerking gebeurt onder meer door de aanleg van een gekleurde stoeptegelroute van de Voetiusschool naar de MFA. Rondom de MFA vindt een herinrichting van het terrein plaats, waarbij ook rekening is gehouden met het scheppen van speelruimte. Bij de Voetiusschool stonden geen ingrepen in de openbare ruimte gepland. Speeltoestellenleverancier Yalp heeft via lokale media kennis genomen van de ontwikkelingen rondom de MFA. Zij hebben in navolging hiervan contact gelegd met de gemeente Heusden om rondom de MFA een interactief voetbalveld, een Marc Lammers4play genaamd, te realiseren. Feitelijke informatie: De herinrichting rondom de MFA biedt onvoldoende fysieke ruimte om een dergelijke voorziening te realiseren. Rondom het nieuwe gebouw is reeds voorzien in een stuk speelruimte. Bij de Voetiusschool is voldoende ruimte aanwezig voor een dergelijke 4play. De intensieve samenwerking kan middels een dergelijke aantrekkelijke voorziening extra gemarkeerd worden. Het interactieve karakter van de voorziening biedt de school bovendien de mogelijkheid om sport en leren te combineren. Hiermee past een dergelijke voorziening niet alleen binnen de kaders van het Heusdens speelruimtebeleid, maar ook binnen het integraal jeugdbeleid. Hierin is de bestrijding van overgewicht onder kinderen een speerpunt. De wijk Vliedberg voert, samen met Oudheusden de ranglijst aan waar het gaat om kinderen waarbij overgewicht is geconstateerd, met 21% versus het gemeentelijk gemiddelde van 14%. Met deze wetenschap heeft de gemeente op 10 februari 2010 een informatieavond georganiseerd in de Voetiusschool met een aantal buurtbewoners en de schooldirecteur. Er zijn 37 adressen rondom het veldje aangeschreven, waarvan er namens 7 adressen mensen aanwezig waren. Er is met hen gesproken over de gedachten en wensen ten aanzien van een speelvoorziening. Hieruit is naar voren gekomen dat de buurt al langere tijd in gesprek is met wisselende vertegenwoordigers van de gemeente over het opfrissen van het veldje en de omliggende parkeervoorziening. De omwonenden hebben tijdens het gesprek een aantal zaken benoemd die zij graag zouden willen zien gebeuren in hun buurt. Dit zijn: 1. Verkeersremmende maatregelen om de Marc Lammers4play goed bereikbaar te maken voor de schoolkinderen; 2. Parkeervakken veranderen in schuine parkeervakken (Potgieterstraat); 3. Verbodsbord voor honden; 4. Extra toezicht hondenwachter; 5. Speeltoestellen voor de allerjongste kinderen; 6. Plaatsing voor het nieuwe schooljaar; 1/4

3 7. Plaatsing op het midden van het veld aan de straatkant (Vondelstraat); 8. Plaatsing bankjes en een groenvoorziening, bijv. een boom; 9. Uitrenveld op de plek waar nu de noodbouw van BS t Palet staat; 10. Plaatsing van een fietssluisje op voetpaden doorgang Nicolaas Beetsstraat, Potgieterstraat. Intern ingewonnen advies op deze punten leidt tot de volgende conclusies: Ten aanzien van punt: 1. Het gebied rondom de Potgieterstraat is momenteel niet meegenomen in een visie omtrent 30 km zones. In 2010 wordt Nieuwkuijk wel in projectvorm aangepakt. Het voornemen bestaat om dit deel van de Vliedberg dan bij dit project te betrekken. Op korte termijn kan met door kinderen zelf ontworpen borden mogelijk de aandacht gevestigd worden op deze kwetsbare doelgroep die veilig van en naar school moet. Dit kan in samenwerking met de school. 2. Parkeertellingen in de directe omgeving wijzen niet direct op een sterke parkeerdruk, ofschoon deze door mensen in de buurt wel als zodanig wordt beleefd. De verwijdering van de noodbouw van Basisschool t Palet levert mogelijk ook nog ruimte op die meegenomen kan worden in een afweging omtrent uitbreiding van parkeergelegenheid. Een andere optie is de aanpassing van de belijning, die momenteel is getrokken om auto s uit delen van de Potgieterstraat te weren. Dit levert in totaal zo n zes parkeerplaatsen (drie aan elke kant) winst op. Eén van de zijden wordt reeds (zonder toestemming) gebruikt om te parkeren. In combinatie met het instellen van éénrichtingsverkeer zou dit tot verlichting van de parkeerdruk moeten leiden. Aanleggen van schuin parkeren tenslotte levert in totaal zes tot acht plekken winst op ten opzichte van de huidige situatie. 3. Verbodsborden suggereren dat op plaatsen waar deze niet staan, de hond zijn behoefte mag doen. Eraan gedacht wordt om bebording door de kinderen van de Voetiusschool zelf te laten ontwerpen en deze vervolgens in opdracht van de gemeente te laten vervaardigen. 4. Intensief toezicht op het hondenuitlaatgedrag van mensen blijkt moeilijk te organiseren. Meer opruimacties en aandacht d.m.v. ludieke zaken, zoals het uitdelen van hondenpoepzakjes tijdens de opening van het veld, zijn eenvoudig te organiseren. 5. Op het veld aan de Brederostraat is een speelvoorziening aanwezig voor de kleinere kinderen. 6. Dit is geen probleem. 7. De locatie van het plaza op het veld wordt vastgesteld in samenspraak met de buurtbewoners. 8. Bij de speelvoorziening worden een bankje en een vuilnisbak geplaatst. Over de invulling van de groenvoorziening is momenteel overleg gaande. 9. De suggestie van een uitrenveld zal moet intern nog worden besproken en eveneens met de bewoners aan de andere kant, namelijk de Nicolaas Beetsstraat. 10. Plaatsing van een fietssluisje stuit op bezwaren bij mensen die met de fiets het gebied doorkruisen. Gezien het feit dat het om een trottoir gaat valt het verzoek tot plaatsing van een sluisje te billijken. Afweging: De afweging is in de eerste plaats of uw college instemt met plaatsing van de speelvoorziening. De plaatsing van de speelvoorziening biedt vervolgens een gelegenheid om meerdere wensen van bewoners ten aanzien van de openbare ruimte, te vervullen. Het is een 2/4

4 mogelijkheid om, analoog aan de denkwijze in het kader van wijk- en buurtgericht werken, de buurt te pimpen en hiermee voor zowel de jeugdige, als de volwassen wijkbewoners het aanzien van de omgeving een positieve impuls te geven. Voorgesteld wordt om de diverse verzoeken zo pragmatisch mogelijk te benaderen en deze zo mogelijk binnen bestaande en daartoe bestemde budgetten aan te pakken. Inzet van middelen: dekking De kosten voor het realiseren van de speelvoorziening zelf zijn geraamd op ,-. De oorspronkelijke kosten waren zo n ,-, maar door een bijdrage van zowel leverancier Yalp, als van Marc Lammers zelf, is deze prijs teruggebracht naar ,-. In dit bedrag zitten zowel het speeltoestel, als de elektravoorziening, het grondwerk, bankje, vuilnisbak etcetera. De kosten worden gedekt door inzet van de post voor nieuwe speelvoorzieningen, die met de begrotingsbehandeling voor 2010 eenmalig is uitgebreid met ,- naar ,-. Procedure: vervolgstappen Na positieve besluitvorming door uw college worden de benodigde werkzaamheden in gang gezet. Dit houdt in contact met de leverancier, het uitzetten van opdrachten bij externen en binnen de gemeentelijke organisatie zelf. Uiteraard wordt met de buurt en de school gecommuniceerd over dit besluit en worden initiatieven verder uitgewerkt, samen ook met het opbouwwerk van de Twern Heusden en Woonveste. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3/4

5 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 13 april 2010 besloten: - in te stemmen met realisatie van de speelvoorziening Marc Lammers4play aan het veld gelegen aan de Potgieterstraat te Vlijmen en met het geven van een kwaliteitsimpuls aan het aanzien van de buurt door uitvoering van enkele van de geschetste werkzaamheden; - de kosten voor de speelvoorziening en enkele aanpalende voorzieningen ad ,- ten laste te brengen van de post nieuwe speelvoorzieningen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4/4

6

7

verzoek aanleggen extra parkeergelegenheid Venne West, omgeving Nijlring te Drunen

verzoek aanleggen extra parkeergelegenheid Venne West, omgeving Nijlring te Drunen College Onderwerp: V200901293 verzoek aanleggen extra parkeergelegenheid Venne West, omgeving Nijlring te Samenvatting: Inleiding: Op 22 september 2009 hebben wij een brief ontvangen van enkele bewoners

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen en de invoering van parkmanagement ter hand te nemen. Onderdeel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Voor het project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen zijn twee aanleidingen: - Het project is vooral ingegeven door de overlast van hemelwater ( water op straat situatie ), die

Nadere informatie

Onderwerp: renovatiewerkzaamheden sport 2009

Onderwerp: renovatiewerkzaamheden sport 2009 Samenvatting: Inleiding: In de begroting is een (structurele) stelpost a.d. 85.000,- opgenomen voor renovaties aan de diverse buitensportaccommodaties. De afgelopen jaren is deze stelpost aangewend om

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus Collegevoorstel Inleiding Stichting Modus is de lokale instelling die ondersteuning biedt aan ouderen en mantelzorgers in het kader van prestatievelden 3 en 4 (respectievelijk het geven van informatie,

Nadere informatie

Goedkeuren ontwerp en bestek woonrijp maken Zuid-west Kwadrant te Drunen

Goedkeuren ontwerp en bestek woonrijp maken Zuid-west Kwadrant te Drunen College Onderwerp: V200901411 Goedkeuren ontwerp en bestek woonrijp maken Zuid-west Kwadrant te Drunen Samenvatting: Inleiding: Aan de Joost van de Vondellaan in Drunen bouwt Woonveste een appartementencomplex,

Nadere informatie

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Op 30 juni 2009 heeft u besloten de bewoners van het Mondriaanpark een oplossing voor te leggen om het parkeren in deze wijk in betere banen te leiden. Destijds is, na overleg

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

oplossing parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

oplossing parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Regelmatig raakt het verkeer in De Klok, ter hoogte van het appartementencomplex gestremd. Weggebruikers, zoals bijvoorbeeld fietsers, komen in de knel tussen de geparkeerde en

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

beslissing op bezwaar tegen weigeren Herziene ontheffing ex artikel 87 RVV

beslissing op bezwaar tegen weigeren Herziene ontheffing ex artikel 87 RVV Collegevoorstel Inleiding Op 4 april 2012 is besloten de heer Van Delft geen ontheffing te verlenen om een tweede auto voor zijn oprit naast De Akker 44, die dan op openbare (gemeente)grond komt te staan,

Nadere informatie

Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden

Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden Zaaknummer 00488130 Onderwerp Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de Oranjelaan in Oudheusden staan aan de zuidwestzijde

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: KCFK06. Rapport Nationale ombudsman over klacht

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: KCFK06. Rapport Nationale ombudsman over klacht Zaaknummer: KCFK06 Onderwerp Rapport Nationale ombudsman over klacht Collegevoorstel Inleiding De heer A.J.W. van Maanen heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend inhoudende dat de gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: FOMVL01. Opzet en uitwerking programma wijkschouw

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: FOMVL01. Opzet en uitwerking programma wijkschouw Collegevoorstel Inleiding Op 16 juni 2009 heeft de gemeenteraad de kadernota Kern-, wijk- en buurtgericht werken voor een duurzaam en leefbaar Heusden vastgesteld. In deze kadernota wordt richting gegeven

Nadere informatie

Krediet inrichting openbare ruimte rondom mfa Vliedberg

Krediet inrichting openbare ruimte rondom mfa Vliedberg College Onderwerp: V200901164 Krediet inrichting openbare ruimte rondom mfa Vliedberg Collegevoorstel Inleiding: Op dit moment wordt er volop gebouwd aan de multifunctionele accommodatie op de Vliedberg.

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Onderwerp: Wijzging bestemmingsplan - Nieuwkuijksestraat 25 & 27

Onderwerp: Wijzging bestemmingsplan - Nieuwkuijksestraat 25 & 27 Onderwerp: Wijzging bestemmingsplan - Nieuwkuijksestraat 25 & 27 Samenvatting: Het college van Heusden heeft in haar vergadering van 8 september 2009 besloten een wijziging conform artikel 3.6 van de Wet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 16 februari 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 16 februari 2009. College V200900149 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 16 februari 2009. Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 16 februari 2009. Advies: Wij stellen

Nadere informatie

Huurovereenkomst ten behoeve van het speelterrein naast de Lambertuskerk te Hedikhuizen.

Huurovereenkomst ten behoeve van het speelterrein naast de Lambertuskerk te Hedikhuizen. College Onderwerp: V20100170 Huurovereenkomst ten behoeve van het speelterrein naast de Lambertuskerk te Hedikhuizen. Samenvatting: Inleiding: Op het terrein naast de Lambertuskerk te Hedikhuizen stond

Nadere informatie

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen.

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen. Samenvatting: Inleiding: Op 12 mei j.l. heeft de raad ingestemd met de Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het geactualiseerde IHP geeft onder meer richting aan de wens van de schoolbesturen

Nadere informatie

Vragen o.g.v. artikel 61 RvO over Landgoed Hooge Bank

Vragen o.g.v. artikel 61 RvO over Landgoed Hooge Bank College Onderwerp: V20081509 Vragen o.g.v. artikel 61 RvO over Landgoed Hooge Bank Collegevoorstel Inleiding: Op 4 december 2008 heeft de heer Musters namens de fractie Gemeentebelangen een brief gezonden

Nadere informatie

Verlenging Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

Verlenging Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur Samenvatting: Inleiding: In november 2008 heeft uw college de intentieverklaring Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur ondertekend waardoor onze gemeente vanaf 2009 deelneemt aan de regeling combinatiefuncties.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: KC vaststellen van de openbare besluitenlijst van 28 januari 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: KC vaststellen van de openbare besluitenlijst van 28 januari 2014 KC vaststellen van de openbare besluitenlijst van 28 januari 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie De openbare besluitenlijst van 28 januari 2014 treft u bijgaand aan. Zaaknummer: 00378078 Voorgenomen

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

Oprichten van 16 appartementen op de hoek Prins Hendrikstraat/Van Arckelstraat in Drunen

Oprichten van 16 appartementen op de hoek Prins Hendrikstraat/Van Arckelstraat in Drunen College Onderwerp: V200900253 Oprichten van 16 appartementen op de hoek Prins Hendrikstraat/Van Arckelstraat in Drunen Samenvatting: Inleiding: Op 18 december 2007 heeft Woonveste een aanvraag voor vrijstelling

Nadere informatie

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2.

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2. College Onderwerp: V20100312 Voorstel tot aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie voor vrijstelling van het bestemmingsplan voor de bouw van een opslagloods op terrein van Koninklijke

Nadere informatie

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente.

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente. Collegevoorstel In november 2011 zijn de regels met betrekking tot btw verrekening voor wat betreft uitgaven voor de buitensport versoepeld. Bij de behandeling van het voorstel over de tariefsaanpassing

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme Samenvatting: Inleiding: Tijdens het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) op 1 september jl. heeft Stichting Scala verzocht om de in het HVO 2003 toegekende gelden voor de vervanging van 4 noodlokalen

Nadere informatie

Procedure: vervolgstappen. benoeming leden Kamer WSW. De voorgedragen kandidaatleden zijn:

Procedure: vervolgstappen. benoeming leden Kamer WSW. De voorgedragen kandidaatleden zijn: Collegevoorstel Inleiding: De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kent per 1 januari 2008 de verplichting tot cliëntenparticipatie. Medio 2008 is hiervoor door de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden

Nadere informatie

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven)

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven) Collegevoorstel Inleiding Sinds 2009 neemt onze gemeente deel aan de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het kader van deze regeling is in 2011 een subsidiebedrag van 138.850,- ter beschikking

Nadere informatie

Resultaten "Is gemeente Heusden Ouderenproof?"

Resultaten Is gemeente Heusden Ouderenproof? College Onderwerp: V200900007 Resultaten "Is gemeente Heusden Ouderenproof?" Samenvatting: Inleiding: In november 2008 is het project Is Gemeente Heusden Ouderenproof afgerond. Ruim een half jaar lang

Nadere informatie

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen College Onderwerp Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen Collegevoorstel Inleiding Het kabinet heeft in 2007 besloten tot het invoeren van een stelsel van basisregistraties. Gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Al geruime tijd is (een vertegenwoordiging van)het college in gesprek met de stichting Sphinx over de kwaliteit en continuïteit van met name het agogisch werk, zoals dat door de

Nadere informatie

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar.

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar. Collegevoorstel Inleiding In het collegebesluit B200614909 van 19 december 2006, is besloten om de organisatie van kermissen in de gemeente Heusden vanaf 2007 uit te besteden. Gebroeders Regter VOF heeft

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Aankoop en verkoop van gronden aan de Th.J. Rijkenstraat in Elshout van Het Groene Veen Vastgoed B.V. in Breda

Aankoop en verkoop van gronden aan de Th.J. Rijkenstraat in Elshout van Het Groene Veen Vastgoed B.V. in Breda Samenvatting: Inleiding: Met Het is overeenstemming bereikt over de aankoop van de door hen aangekochte gronden aan de Th.J. Rijkenstraat in Elshout als ook over het na planwijziging aan hen weer verkopen

Nadere informatie

000495565 Zaaknummer: OLOGWB34. Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie Dunamis voor duurzaamheidsprojecten op scholen

000495565 Zaaknummer: OLOGWB34. Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie Dunamis voor duurzaamheidsprojecten op scholen Collegevoorstel Inleiding Stichting Scala (Dunamis) heeft de gemeente Heusden verzocht om een bijdrage voor het uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieu-educatie op de

Nadere informatie

overgaan garantstelling stg RK Bejaardenzorg Drunen\Heusden naar stg Schakelring als gevolg van een fusie

overgaan garantstelling stg RK Bejaardenzorg Drunen\Heusden naar stg Schakelring als gevolg van een fusie College Onderwerp: V200900448 overgaan garantstelling stg RK Bejaardenzorg Drunen\Heusden naar stg Schakelring als gevolg van een fusie Collegevoorstel Inleiding: In 1996 heeft de voormalige gemeente Drunen

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

'Van gedogen naar samen handhaven' was, even als vorig jaar, het motto waarmee de jaarwisseling in Heusden in banen is geleid.

'Van gedogen naar samen handhaven' was, even als vorig jaar, het motto waarmee de jaarwisseling in Heusden in banen is geleid. Zaaknummer: BVRC13 Onderwerp Evaluatie jaarwisseling 2011-2012 Collegevoorstel Inleiding De Jaarwisseling 2011-2012 ligt inmiddels al weer achter ons. Via dit voorstel informeren wij u over de voorbereiding,

Nadere informatie

bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen

bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen Zaaknummer: OLOGYD35 Onderwerp: bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 25 mei 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor een

Nadere informatie

Resultaten enquête minivoetbalveld Fijnaart

Resultaten enquête minivoetbalveld Fijnaart 4 Resultaten enquête minivoetbalveld Fijnaart Jongerenwerk Moerdijk Surplus Welzijn Gebiedsplannen Fijnaart Jacques van den Baard, Frans Brouwer, Gijs Kluft juli 4 Inleiding In opdracht van Gemeente Moerdijk

Nadere informatie

Deelname aan regionale inkoopsamenwerking voor de proefperiode van 1 jaar.

Deelname aan regionale inkoopsamenwerking voor de proefperiode van 1 jaar. Samenvatting: Inleiding: Enige jaren geleden heeft de Kring van gemeentesecretarissen het initiatief genomen tot samenwerking van de gemeenten op het gebied van inkoop. Deze samenwerking is opgezet door

Nadere informatie

Verbetering buurtwinkelcentrum Burg. Van Houtplein.

Verbetering buurtwinkelcentrum Burg. Van Houtplein. Verbetering buurtwinkelcentrum Burg. Van Houtplein. Samenvatting: Inleiding: Op 25 maart 2008 heeft bureau Seinpost een presentatie gegeven aan het college over het buurtwinkelcentrum aan het Burgemeester

Nadere informatie

Afweging: Zie stand van zakennotitie.

Afweging: Zie stand van zakennotitie. College Onderwerp: V200701083 Stand van zakennotitie leerlingenvervoer Samenvatting: Inleiding: In de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad zich kritisch uitgelaten over de kosten van het leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009 Samenvatting: Inleiding: Op donderdag 4 juni 2009 worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Door alle perikelen rondom de stemmachines/computers heeft het kabinet besloten dat hiervan geen

Nadere informatie

Advies: parkeren vrachtauto's Haarsteeg

Advies: parkeren vrachtauto's Haarsteeg College Onderwerp: parkeren vrachtauto's Haarsteeg V200901310 Samenvatting: Inleiding: Op 22 september 2009 heeft uw college besloten dat het niet langer is toegestaan een voertuig, dat met inbegrip van

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Advies: De vrijstellingsprocedure voor het oprichten van een kantoor aan de Dillenburgstraat en een woning aan de Hogeweg te Drunen op te starten

Advies: De vrijstellingsprocedure voor het oprichten van een kantoor aan de Dillenburgstraat en een woning aan de Hogeweg te Drunen op te starten College Onderwerp: V200900104 Opstarten procedure voor verkrijging vrijstelling art 19.1 WRO (oud) voor het oprichten van een kantoor met woning aan de Hogeweg en de Dillenburgstraat te Drunen Samenvatting:

Nadere informatie

Aldi Vastgoed B.V. heeft verzocht om een stuk grond aan te mogen kopen naast hun filiaal in Drunen aan de Grotestraat 156a.

Aldi Vastgoed B.V. heeft verzocht om een stuk grond aan te mogen kopen naast hun filiaal in Drunen aan de Grotestraat 156a. Collegevoorstel Inleiding Aldi Vastgoed B.V. heeft verzocht om een stuk grond aan te mogen kopen naast hun filiaal in Drunen aan de Grotestraat 156a. Feitelijke informatie Het aankoopverzoek betreft een

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

1. In te stemmen met het ontwerp ten behoeve van de afkoppelwerkzaamheden in de Burgemeesterswijk te Vlijmen;

1. In te stemmen met het ontwerp ten behoeve van de afkoppelwerkzaamheden in de Burgemeesterswijk te Vlijmen; Samenvatting: Inleiding In november 2007 is er door uw college een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van Afkoppelen van de Burgemeesterswijk te Vlijmen. Doel van het project: Het ontlasten van het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJB32. vragen artikel 61 Rvo fractie PvdA over parkeren gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJB32. vragen artikel 61 Rvo fractie PvdA over parkeren gehandicapten Zaaknummer: OORJB32 Onderwerp: vragen artikel 61 Rvo fractie PvdA over parkeren gehandicapten Collegevoorstel Inleiding De Fractie PvdA stelt in een brief van 17 januari 2013 een vraag ex artikel 61 Reglement

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011)

Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) Collegevoorstel Inleiding Het vaststellen van het Programma Huisvesting Onderwijs is een bevoegdheid van uw college en de gemeenteraad

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Raad V200901121 versie 1 december 2009

Raad V200901121 versie 1 december 2009 Raadsvoorstel Inleiding: Sinds 2002 worden de vergaderingen van de gemeenteraad door camera geregistreerd en integraal uitgezonden op het televisiekanaal van de Heusdense lokale omroep HTR. Sinds de vaststelling

Nadere informatie

Speelplan 2016 Gemeente Velsen

Speelplan 2016 Gemeente Velsen Speelplan 2016 1 Speelplan 2016 Gemeente Velsen Inleiding Elk jaar wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan toont een overzicht van de speelplekken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02 Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0594 B.15.0594 Landgraaf, 26 mei 2015 ONDERWERP: Visienota Accommodatiebeleid Landgraaf Raadsvoorstelnummer: 29 PROGRAMMA

Nadere informatie

Inrichting openbare ruimte betreffende bouwplan 'Het Karrespoor' aan de Achterstraat in Vlijmen

Inrichting openbare ruimte betreffende bouwplan 'Het Karrespoor' aan de Achterstraat in Vlijmen Onderwerp Zaaknummer: OORMVG02 Inrichting openbare ruimte betreffende bouwplan 'Het Karrespoor' aan de Achterstraat in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Aannemingsbedrijf Hoefnagel Sprang-Capelle BV is

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: College Onderwerp: V200700893 Verzoek om vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 WRO (ZPP) voor de bouw van een woning aan de Joost van de Vondellaan voor rekening van de heer E. Spee, Grotestraat

Nadere informatie

Er zijn voor deze tranche 3 aanvragen voor projectsubsidie ingediend. Hieronder worden deze aanvragen inhoudelijk toegelicht.

Er zijn voor deze tranche 3 aanvragen voor projectsubsidie ingediend. Hieronder worden deze aanvragen inhoudelijk toegelicht. Collegevoorstel Inleiding De gemeenteraad heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de gemeente Heusden

Nadere informatie

interpretatie vrijstelling Julianalaan 11 te Vlijmen

interpretatie vrijstelling Julianalaan 11 te Vlijmen College Onderwerp: V200900884 interpretatie vrijstelling Julianalaan 11 te Vlijmen Samenvatting: Het college heeft in haar vergadering van 15 december 2009 voor de uit te geven kavels aan de Wilhelminastraat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Inrichting parkeerterrein sporthal Dillenburg c.a.

Collegevoorstel. Zaaknummer Inrichting parkeerterrein sporthal Dillenburg c.a. Zaaknummer 00452428 Onderwerp Inrichting parkeerterrein sporthal Dillenburg c.a. Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Onlangs is gestart met de bouw van het gezondheidscentrum Dillenburg in Drunen.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen Zaaknummer: 00342937 Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel gaat over het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de realisatie van de visie op de dijken van Heusden. Een beperkt deel van

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen Samenvatting: Inleiding: In oktober 2008 heeft de bewoner van de Nassaulaan 93 te Vlijmen een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van een woonwagen ter vervanging van de huidige, in slechte staat

Nadere informatie

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer.

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer. Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : 200507942 Doc.nr : Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : subsidie leerlingenvervoer Inleiding In december 2004 zijn voorstellen aan de raad gedaan

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200m2.

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200m2. Raad Onderwerp: V20100312 Voorstel tot aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie voor vrijstelling van het bestemmingsplan voor de bouw van een opslagloods op terrein van Koninklijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Advies commissie. Afweging. Zaaknummer: HHVOL04. Onderwerp : Handhaving gasflessenopslag Bosscheweg 67 in Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Advies commissie. Afweging. Zaaknummer: HHVOL04. Onderwerp : Handhaving gasflessenopslag Bosscheweg 67 in Drunen Onderwerp : Handhaving gasflessenopslag Bosscheweg 67 in Drunen Collegevoorstel Zaaknummer: HHVOL04 Inleiding Bij besluit van 19 november 2009 heeft uw college het verzoek om handhavend op te treden tegen

Nadere informatie

Toepasbaarheid van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 uit het nationale crisispakket voor de gemeente Heusden

Toepasbaarheid van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 uit het nationale crisispakket voor de gemeente Heusden Samenvatting: Inleiding: Medio september 2009 is van rijkswege bekend gemaakt, dat voor de verbetering van het binnenklimaat en voor het treffen van energiebeperkende maatregelen in bestaande scholen van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPWVE19. Herstructurering bedrijventerrein Nassaulaan

Collegevoorstel. Zaaknummer: OOPWVE19. Herstructurering bedrijventerrein Nassaulaan Zaaknummer: OOPWVE19 Onderwerp: Herstructurering bedrijventerrein Nassaulaan Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Gevraagde beslissing Vaststellen van het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden.

Gevraagde beslissing Vaststellen van het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden. Raadsvoordracht Onderwerp: Beleid Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden 2019 Datum: 23 april 2019 Portefeuillehouder: Jorrit Nuijens & Jeroen Klaasse Afdeling: Ruimtelijk beheer Steller: Ilse

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Parkeren Helpman Oost

Parkeren Helpman Oost Parkeren Helpman Oost Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding De gemeente Groningen ontvangt veelvuldig meldingen over parkeerdruk in Helpman

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGPvdB04. Onderwerp Beheer Poort van Heusden 2011

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGPvdB04. Onderwerp Beheer Poort van Heusden 2011 Zaaknummer: AVGPvdB04 Collegevoorstel Inleiding Sinds medio 2008 en feitelijk geleverd begin 2009 is het voormalig Land van Ooit, nu Poort van Heusden, in eigendom van de gemeente Heusden. Sindsdien wordt

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp BZ Verkiezingen gemeenteraad en raadplegend referendum 2018

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp BZ Verkiezingen gemeenteraad en raadplegend referendum 2018 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 21 maart 2018 worden de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad gehouden. Tevens vindt er een raadgevend referendum plaats over de Wet op de Inlichtingen

Nadere informatie

Invoeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

Invoeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) Samenvatting: Inleiding: De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het Ministerie van

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Indivividuele voorzieningen. Algemene voorzieningen. Sociaal netwerk. Eigen kracht

Indivividuele voorzieningen. Algemene voorzieningen. Sociaal netwerk. Eigen kracht Collegevoorstel Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel het behoud en bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie. Daarbij gaat de Wmo in eerste instantie uit van de eigen

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie:

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden is aangesloten bij de Duurzame Driehoek. De hierbij aangesloten gemeenten voeren gezamenlijk diverse projecten uit waarbij de doelstelling is gericht op het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Uitspraak Raad van State Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Uitspraak Raad van State Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen Zaaknummer: 00352408 Onderwerp: Uitspraak Raad van State Bizetlaan 28 en 30 in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2013 uitspraak gedaan

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Kapvergunning voor waterberging Vlijmen Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer Kapvergunning voor waterberging Vlijmen Noord Zaaknummer 00452318 Onderwerp Kapvergunning voor waterberging Vlijmen Noord Collegevoorstel Inleiding Het project maatregelen Wateroverlast Vlijmen Noord ís in voorbereiding. Dit plan heeft tot doel wateroverlast

Nadere informatie

Instellen Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) ten behoeve van het project regionalisering brandweer Brabant-Noord

Instellen Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) ten behoeve van het project regionalisering brandweer Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: In het kader van het project worden voorbereidingen getroffen voor de vorming van één brandweerkorps door middel van de integratie van de lokale brandweerkorpsen en de regionale

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BDMvO02. Kappen linden A. Loeffstraat te Oudheusden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BDMvO02. Kappen linden A. Loeffstraat te Oudheusden Zaaknummer: BDMvO02 Onderwerp Kappen linden A. Loeffstraat te Oudheusden Collegevoorstel Inleiding De projectleider van project Castellum te Oudheusden heeft een vergunning aangevraagd voor het rooien

Nadere informatie

Let op! De beschreven voorstellen zijn nog niet definitief. Hier kunnen dus geen rechten aan ontleend worden.

Let op! De beschreven voorstellen zijn nog niet definitief. Hier kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. Project Uitvoeringsplan Aalten Onderwerp Toelichting Uitvoeringsplan Aalten Oost en Aalten Zuid Datum 19 september 2016 STATUS Op basis van de speelruimtenota is in 2015 al een eerste agenda opgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Voor de hierbovengenoemde inrichtingsvoorstellen komt de totale begroting, inclusief een bedrag voor onvoorziene kosten op 8.000,00, zie bijlage.

Voor de hierbovengenoemde inrichtingsvoorstellen komt de totale begroting, inclusief een bedrag voor onvoorziene kosten op 8.000,00, zie bijlage. College Onderwerp: V20100274 Definitief plan Ommetje Herpt en Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Op 27 oktober 2009 heeft uw college besloten mee te werken aan het initiatief om het Ommetje Herpt en

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 31 mei 2006 / 99/2006. Onderwerp Herinrichting Sportpark Schoonhorst

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 31 mei 2006 / 99/2006. Onderwerp Herinrichting Sportpark Schoonhorst Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 31 mei 2006 / 99/2006 Onderwerp Herinrichting Sportpark Schoonhorst Programma / Programmanummer Sport / 4410 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College

Nadere informatie

Wijziging bestemmingsplan t.b.v. verandering bouwvlak Oosterseweg 1, Elshout

Wijziging bestemmingsplan t.b.v. verandering bouwvlak Oosterseweg 1, Elshout College Onderwerp: V200901133 Wijziging bestemmingsplan t.b.v. verandering bouwvlak Oosterseweg 1, Elshout Collegevoorstel Inleiding: De heer Knippels heeft een veehouderijbedrijf aan de Oosterseweg 1

Nadere informatie

Notulen. Joop Gerrits. 1 Opening. JG opent de vergadering.

Notulen. Joop Gerrits. 1 Opening. JG opent de vergadering. Notulen Aanwezig Arjan de Man (AM), Bram Harding (BH), Sandra de Jong (SJ), Fred Booy (FB), Floris Grondman (), Joop Gerrits (JG), Ron de Fouw (RF), Mark Borst (MB). Afwezig Daniella Pauwels (DP) Onderwerp

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Herinrichting Ernst Casimir e.o. Welkom Bewoners. Even voorstellen

Herinrichting Ernst Casimir e.o. Welkom Bewoners. Even voorstellen Herinrichting Ernst Casimir e.o. Welkom Bewoners Even voorstellen Wesley Ploeg regisseur openbare ruimte gemeente Waddinxveen Shiona Vierbergen projectleider gemeente Waddinxveen Cees van Walsem projectleider

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunt u nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie