Wat is de achtergrond van Joke en Jeroen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de achtergrond van Joke en Jeroen?"

Transcriptie

1 JACK RABBIT SPONSORT BELANGRIJK ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN ZWAAR GEHANDICAPTE KINDEREN Namens Jack Rabbit Foundation interviewt Ben Geurdes Joke Geytenbeek en Jeroen Vermeulen. JACK RABBIT SPONSORT BELANGRIJK ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN ZWAAR GEHANDICAPTE KINDEREN Namens Jack Rabbit Foundation interviewt Ben Geurdes Joke Geytenbeek en Jeroen Vermeulen. We zijn te gast bij Dr. Jeroen Vermeulen, kinderneuroloog en Joke Geytenbeek M.Sc., logopediste, de onderzoekers. In de lounge van het restaurant hebben we plaatsgenomen voor een interview.

2 Wat is de achtergrond van Joke en Jeroen? Joke: Ik werk al heel lang in de kinderrevalidatie als logopedist en vooral met kinderen met een Cerebrale Parese. Dit zijn kinderen die vlak voor, tijdens of na de geboorte een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Daardoor zijn ze vaak ook ernstig motorisch gehandicapt. Mijn speciale interesse gaat uit naar kinderen die niet kunnen spreken en nooit tot spreken zullen komen en erg afhankelijk zijn van hun omgeving. Vooral bij deze kinderen heeft de omgeving geen goed beeld van wat het kind begrijpt van wat er tegen hem of haar gezegd wordt. In mijn werk was het altijd al een doorn in mijn oog dat er geen goede manier was om dat te onderzoeken omdat de testen die hiervoor zijn ontwikkeld alleen voor kinderen met een normale motoriek zijn die b.v. op plaatjes iets kunnen aanwijzen of voorwerpen kunnen verplaatsen en hanteren. Binnen het team wist ik van Jeroen dat hij ook dezelfde problemen had bij de medische behandeling en het gevoel had dat de kinderen soms meer of minder begrepen dan dat de omgeving dacht. Daarom is het voor mij de uitdaging om erachter te komen "wat er in het koppie omgaat" Jeroen, wat is jouw achtergrond en betrokkenheid bij dit onderzoek? Jeroen: Mijn specialiteit ligt vooral bij kinderen die een handicap rond de geboorte hebben opgelopen. Die kinderen zag ik opgroeien en daar zag ik van dat een aantal kinderen zich gewoon niet konden uiten. We konden wel wat doen aan de bewegingsstoornissen met allerlei medicijnen maar we kwamen er niet achter wat deze kinderen nou eigenlijk van onze therapieën vonden en eigenlijk kwamen we erachter dat we helemaal niet zoveel van die kinderen wisten. Toen is het idee geboren om daar wat aan te gaan doen. Dat hebben we in eerste instantie gedaan met de kinderen die rond de geboorte een z.g. cerebrale parese (hersenverlamming) hebben opgelopen maar langzamerhand zien we ook steeds meer kinderen met ernstige "witte stof" aandoeningen die in eerste instantie normaal functioneren maar vervolgens achteruit gaan. Je wilt dan toch weten op welk niveau ze functioneren want dat is voor ouders en begeleiders heel belangrijk omdat je toch het kind aan wilt spreken op zijn/haar niveau. Het maakt nogal wat uit of je een taalbegripsniveau van 3 jaar of 10 jaar aan houdt. Daarom is dit soort pionierswerk zo ontzettend leuk! Om een voorbeeld te noemen: "Wat zou je 's-ochtends op je brood

3 willen"? Als er vanuit wordt gegaan dat je deze vraag toch niet begrijpt of toch niet kan beantwoorden en daar nooit een keuze voor krijgt aangeboden, wordt het altijd voor je beslist al zou je misschien liever iets anders hebben en deze keuze heel goed kunnen maken.. Dit soort simpele zaken gebeuren gewoon. De ouders zeggen meestal: "Keuzes?, nee die maakt... eigenlijk nooit" terwijl de kinderen dat eigenlijk best kunnen. Ik denk dat wij daar een klein steentje aan bijdragen door beter inzicht te verschaffen. De vertaalslag naar de praktijk is natuurlijk nog een ander punt. Zo zijn we niet alleen in staat om de neurologische afwijking vast te stellen maar kunnen we ook inzichtelijk maken wat deze niet sprekende kinderen begrijpen. Vervolgens is het aan de omgeving om die kennis te gaan gebruiken. Ik las in het jaarverslag de koppeling met het MRI-onderzoek. Is dat te gebruiken om het denkvermogen b.v. te kunnen zien? Jeroen: Het probleem wat wij hadden is dat we een aantal kinderen hadden waarbij we geen reactie kregen. Betekent dat dan dat ze geen taal in hun hoofd hebben? Toen hebben we besloten om te kijken of de hersenbanen die bij taal betrokken zijn dan wel in tact zijn. Bij de meeste kinderen zijn de taalbanen aanwezig. Maar bij sommige kinderen konden we geen banen vinden. Bij deze kinderen vonden we ook geen enkele reactie op gesproken taal ontdekken. Wij denken dat de aanwezigheid van taalbanen wel een voorwaarde is voor taalontwikkeling. Misschien kunnen we in de toekomst met de MRI in een vroeg stadium de mogelijkheden voor een kind voorspellen. Dus het gaat ook om het vinden van deze relaties bij het klinisch onderzoek wat jullie doen. Jeroen: Ja, Joke vanuit haar logopedie achtergrond en Neurologie met beeldvorming als specialiteit. De kennis en het voordeel van die 2 werelden proberen we met elkaar te combineren. Verwachten jullie ook een daadwerkelijk verbeterproces van de revalidatie of is het puur het beter begrip van de mogelijkheden en onmogelijkheden bij deze patiëntengroep? Jeroen: dat verbeterproces weten we eigenlijk niet en het zal ook heel lastig zijn om dat aan te tonen. Wat we wel doen is een vervolgstudie om te kijken of de kinderen in de loop van de jaren in hun taalbegrip vooruit gaan en b.v. beter gaan scoren op de test. Er zijn ook wel aanwijzingen dat als je de omstandigheden van de kinderen verbetert, zij ook beter gaan functioneren. Maar we gaan natuurlijk wel meten wat de progressie voor de verschillende kinderen is. Daar kunnen we nu een eerste stap in maken.

4 We gaan zo maar eens kijken hoe het in de praktijk werkt en wat Jack Rabbit gesponsord heeft maar hoe is eigenlijk het contact met Jack Rabbit ontstaan? Jeroen: Jack Rabbit, Willemijn Smulders, heeft zelf contact opgenomen met een van de bestuursleden naar aanleiding van de Spinoza prijs die ons afdelingshoofd Marjo van de Knaap heeft gekregen en aangeboden ons daarbij financieel behulpzaam te zijn. Daarna zijn we bij elkaar gekomen en hebben we presentaties uitgewisseld. In eerste instantie spraken we over het MRI-project maar uiteindelijk is de ontwikkeling van de taaltest als extra keuze uit de bus gekomen om daar wat voor te gaan doen. Voor de personele bezetting hadden we al subsidie aangevraagd en ook gekregen. Ook een eerste startkapitaal hebben we van de Rotary gekregen die speciaal hiervoor een actie hadden opgezet en daar waren we natuurlijk ook ontzettend blij mee. Een start vanuit de universiteit is heel moeilijk. Zodra je fondsen hebt wordt dat een stuk gemakkelijker. Dank zij Jack Rabbit en de Phelps stichting hebben we ons onderzoek kunnen opzetten. Joke: Om zo'n meetinstrument te ontwikkelen heb je heel veel data nodig. Wat is de gemiddelde score van een kind bij een bepaalde leeftijd? Wat wijkt af t.o.v. een bepaalde leeftijdsgroep. Je moet in kaart gaan brengen hoe de taalontwikkeling/ het begrip van taal zich ontwikkelt en dat over een aantal jaren. Ten opzichte van ander onderzoek was het heel gemakkelijk om hier voldoende deelnemers voor te krijgen. De bereidwilligheid van de verschillende centra door heel Nederland was heel groot. Jeroen: Ja, waar we naartoe willen is aantonen dat de data welke we gebruiken bij het ontwikkelen van de instrumenten daadwerkelijk kloppen en die publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. We willen ook graag een verkorte versie maken door gebruik te maken van slimme software. We hebben 800 "normale" kinderen gezien om te bepalen of de opbouw van de vragen van de test de normale ontwikkeling van taalbegrip goed volgt. Feitelijk hebben jullie een meetinstrument ontwikkeld wat jullie nu op basis van alle verzamelde data aan het "valideren" zijn. Jeroen: Ja inderdaad en daarmee willen we 2 zaken bereiken. 1. Inzetten voor ons eigen onderzoek

5 2. Inzetten voor algemeen gebruik omdat het een ideaal screeningsinstrument zou zijn om "on line" in te zetten voor andere centra. Wij willen wel anoniem de gegevens hebben van de testresultaten van de kinderen in andere centra om een kwaliteitsbewaking mogelijk te maken en een databestand op te bouwen van kinderen met een CP.. Het fysieke instrument is dan een computer met allerlei bedieningsknoppen? Joke: Het is in feite een computerscherm waar allerlei foto's op worden afgebeeld waar vragen aan verbonden zijn. De foto's stellen voorwerpen, situaties of personen voor. B.v. een heel eenvoudige vraag: Waar is de auto? Op het scherm staan dan een auto en een ander voorwerp De vragen gaan van heel eenvoudig tot complex. B.v. De tafel is bijna gedekt maar alleen de pot jam en een stuk kaas ontbreken. Dan zie je 4 gedekte tafels waarbij op een tafel de jam en kaas ontbreken. De bedieningsmogelijkheden maken het instrument zo bijzonder. Die zijn heel divers. De kinderen kunnen in principe met elk lichaamsdeel antwoord geven. Wat ze aangeven zie je terugkomen op het scherm met een rode rand eromheen. Het computerscherm is ook een "touch screen" die we van Jack Rabbit hebben gekregen met oogstand detector (eyegazer) waarmee je kunt zien naar welk plaatje het kind kijkt.. Er zitten speciale knoppen bij die je bij het hoofd, de voeten, de elleboog kunt plaatsen. Ik heb een kind gehad die het met het puntje van zijn neus aangaf. Er zijn zoveel mogelijkheden om aan te wijzen. Plus dat de vragen zo zijn gesteld dat er geen motorisch actie op hoeft te worden ondernomen. Wat je bij gebruikelijke taaltesten wel hebt. Vaak moet het kind dan iets met zijn/haar handen doen. Dat is bij deze vragen allemaal uitgefilterd. I.p.v b.v. de vraag "leg de pop achter de stoel" moet in dit geval het kind het plaatje selecteren op de aanwijzing: "de pop ligt achter de stoel". Wat is jullie droom om in de toekomst te kunnen bereiken? Jeroen: Voor het meetinstrument zou het mooiste zijn dat je een goed bereikbare software omgeving hebt die de mensen in de centra gewoon kunnen benaderen. We zijn nu aan het kijken of we dit via een webbased setting kunnen doen. Dan hoeven ze alleen de hardware aan te schaffen en kunnen ze inloggen op de website om de test af te nemen en krijgen wij het testresultaat terug. Zo krijgen we ook feedback wat de behandelaars ermee doen en verdere controle van de data. Verder willen we test uitbreiden van, nu een normering van kinderen van ruim 6 jaar tot voor kinderen in de leeftijd van 9 jaar. Verder willen we meer functioneel onderzoek doen op vragen als: waarom doet het ene kind het beter dan de ander. Primair is dat de beschikbaarheid van het instrument zo groot mogelijk is. Eerst Nederland maar ook over de grenzen. We hebben al contacten gehad met Duitse en Canadese collega's om vertalingen te maken. Joke: Hier zitten ook specifieke vragen aan vast omdat de moeilijkheidsgraad van de vragen te maken kan hebben met locale gebruiken en de verschillen in zinsopbouw en taalbegripskennis in verschillende talen. Voor Nederlandse kinderen is hagelsag gemakkelijk te

6 begrijpen maar is dat voor kinderen in b.v. Amerika ook zo begrijpelijk? Kloppen de plaatjes dan nog wel? Maar de fundering ligt er, dus de mogelijkheden zijn er wel. Jeroen: We willen wel de kwaliteit waarborgen en collega s die de test gaan doen vooraf een gerichte opleiding en instructie geven. Verder hoeven ze niets voor de software te betalen maar wel volgens onze kwaliteitseisen werken. Ik denk dat we genoeg informatie hebben. Laten we maar eens gaan kijken. Joke en Jeroen nemen me mee naar de onderzoekskamer waar een paar grote koffers worden uitgepakt. De computer, de monitor en een heleboel knoppen worden aangesloten. De plaatjes komen tevoorschijn en we kunnen ons direct verplaatsen in het gehandicapte kind dat nu wel kan laten zien wat hij/zij begrijpt. Joke vertelt nog het aangrijpende verhaal van een meisje dat voor het

7 eerst ervaart begrepen te worden bij de afname van deze test. Ze is zo blij met deze openbaring dat ze spontaan in huilen uitbarst. Tot slot nog een kijkje in de unieke relaxruimte op de kinderrecovery, gesponsord en ontworpen door Jack Rabbit Joke, Jeroen, bedankt voor jullie bijdrage aan deze ontwikkeling "die er toe doet" en wat geeft het ons, Jack Rabbit, een goed gevoel dat wij daarbij betrokken mogen zijn! Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier.

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom.

- Wat gaat er om in de hersenen van een persoon met het NLD-syndroom. -Inhoud Inleiding Wat is het NLD-syndroom? Wat zijn de kenmerken van het NLD-syndroom? - Sociale omgang Problemen op school - Leervermogen - Wiskundige problemen - Het voortgezet onderwijs - * Verhaal

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Zodra je erin geslaagd bent contact te maken met je kind en hij wil dat jij met hem speelt, ga je hem leren vragen om de dingen die hij (van jou) wil. We

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

5 Omgaan met klachten

5 Omgaan met klachten 5 Omgaan met klachten Hoe goed je ook je best doet, je kunt niet voorkomen dat je klanten krijgt met klachten. Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie