ACHIL. Gegevensoverdracht in het kader van de zorgtrajecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHIL. Gegevensoverdracht in het kader van de zorgtrajecten"

Transcriptie

1 ACHIL Gegevensoverdracht in het kader van de zorgtrajecten 1

2 Inleiding De gegevensoverdracht in het kader van de zorgtrajecten gebeurt via een beveiligde webtoepassing. De Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen (NCGZ) heeft beslist dat de gegevensoverdracht verplicht is. De webtoepassing respecteert alle aspecten van de privacy wetgeving. De methodologie voor de gegevensoverdracht is goedgekeurd door de NCGZ en er werd ook een machtiging verleend door de privacycommissie (sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid)! De webtoepassing levert tevens de administratieve bewijslast voor het feit dat de gegevens daadwerkelijk werden verstuurd! Ook is er een toezichthoudend comité opgericht met vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van geneesheren (BVAS & Kartel). Zij hebben de technische aspecten mee begeleid en kunnen op eender welk ogenblik controleren of de wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden. Technische inlichtingen over de concrete werking van de webtoepassing vindt u in een afzonderlijk hoofdstuk op het einde van deze presentatie. 2

3 Hoe wordt de webtoepassing opgestart? Ze kan opgestart worden van om het even welke PC met internetverbinding en uitgerust met een kaartlezer. U krijgt toegang tot de toepassing door het adres in de adresbalk van uw browser te tikken (of te kopiëren) of door op de link met dit adres te klikken. Op de website komt u via de groene knop Gegevensregistratie - Huisarts (bovenaan op de onthaalpagina) terecht op een pagina met meer informatie omtrent de gegevensoverdracht. Vanaf deze pagina kunt u ook doorklikken naar de toepassing. Dit wordt geïllustreerd in de volgende twee dia's. 3

4 Toegang tot de webtoepassing 4

5 Toegang tot de webtoepassing 5

6 Identificatie en Authenticatie via ehealth Wanneer u via een van de voornoemde methodes de webtoepassing oproept, wordt u eerst doorverwezen naar het ehealth platform om u te identificeren (wie bent u?) en u te authenticeren (bent u wel degelijk arts?). Opgelet: Enkel artsen met een RIZIV nummer hebben toegang tot de webtoepassing! U moet zich identificeren en authenticeren via eid ( elektronische identiteitskaart ). Identificatie via (burger)token is niet mogelijk! Om die reden moet uw PC beschikken over een kaartlezer. Om uw eid te kunnen lezen moet de eid software geïnstalleerd zijn. Indien dit niet het geval is, kunt u deze software installeren via de link Opgelet: Indien u Mozilla Firefox gebruikt, moet u een add-on downloaden via de link: om de eid te kunnen gebruiken! Opmerking: Steeds meer medisch-administratieve toepassingen maken gebruik van identificatie via eid. Vele artsen gebruiken dit effectief en bijna dagelijks. De artsen hebben er daarom alle belang bij om ervoor te zorgen dat hun PC correct uitgerust is om de eid te kunnen gebruiken. 6

7 Identificatie en Authenticatie via ehealth De stappen die hierna beschreven worden, zijn deze wanneer u zich voor de eerste maal aanmeldt ( inlogt ) op het ehealth platform: Kies uw taal Kies Identificatie via elektronische identiteitskaart Kies uw certificaat Voer uw pincode in Bevestig met OK wanneer gevraagd wordt of u zich als individuele gebruiker wilt identificeren ( identificatie als burger buiten een organisatie ) Opgelet: Indien u reeds aangemeld bent in het kader van andere toepassingen die deze dienst gebruiken, dan zullen sommige schermen worden overgeslagen. Heel dikwijls wordt u dan enkel naar de laatste stap gevraagd, namelijk naar de hoedanigheid waarmee u zich wilt identificeren. 7

8 Identificatie en Authenticatie via ehealth Kies uw taal 8

9 Identificatie en Authenticatie via ehealth Kies Identificatie via elektronische identiteitskaart 9

10 Identificatie en Authenticatie via ehealth Kies uw certificaat Bevestig met OK Toelichting: Op een PC kunnen soms meerdere certificaten geïnstalleerd zijn, bvb. in het geval van meerdere gebruikers. In dat geval moet u het certificaat kiezen dat bij uw eid hoort. 10

11 Identificatie en Authenticatie via ehealth Tik uw pincode in. Bevestig met OK 11

12 Identificatie en Authenticatie via ehealth Klik op OK, om u als individuele gebruiker te identificeren. Voor ACHIL is het niet nodig om een ander mandaat te kiezen! Toelichting: Om toegang te krijgen tot bepaalde medisch-administratieve toepassingen moet de gebruiker over een mandaat beschikken. Meestal gaat het om artsen werkzaam in ziekenhuizen. Een gebruiker kan soms over meerdere mandaten beschikken (om meerdere toepassingen te kunnen gebruiken). In dat geval zijn deze zichtbaar in de lijst van de mandaten. De meeste huisartsen beschikken niet over een mandaat. Zelfs al zouden ze beschikken over een mandaat, dan nog moeten ze zich voor ACHIL als individuele gebruiker identificeren (want een mandaat is enkel geldig voor één welbepaalde toepassing) 12

13 Openingsscherm Het openingsscherm omvat 2 onderdelen Wanneer u met de muis over het scherm beweegt, zult u vaststellen dat de knop Zorgtraject donkergrijs kleurt. De muisaanwijzer verandert in een handje De knop Feedback blijft inactief. 13

14 Openingsscherm Voorlopig kunt u enkel de optie Zorgtraject kiezen Toelichting: Het WIV zal na het verwerken van de resultaten (mei 2013), een individuele & anonieme feedback per arts produceren. Op dat ogenblik zal de knop Feedback geactiveerd worden. Technische inlichtingen over de gebruikte methodologie voor deze feedback vindt u in een afzonderlijk hoofdstuk op het einde van deze presentatie. 14

15 Methode om gegevens te registreren Er zijn 2 methodes om gegevens over te maken. Voorlopig kunt u enkel de optie Manuele invoer kiezen De mogelijkheid is voorzien om een extractiebestand met gegevens uit het elektronisch medisch dossier (EMD) op te laden. Deze optie is voorlopig nog niet beschikbaar! U vindt meer informatie hierover via de link /default.asp#6 15

16 Algemene voorstelling Het programma opent in de taal van de gebruiker, maar u kunt wisselen van taal op ieder scherm. Opgelet: indien u van taal wisselt, gaan de ingevulde gegevens verloren!!! 1 De naam van de ingelogde gebruiker wordt op ieder scherm getoond. 2 3 Deze link laat u toe om uit te loggen: de toepassing wordt afgesloten en u keert terug naar het ehealth portaal. 4 Deze link laat u op ieder scherm toe om terug te keren naar de vorige pagina. Opgelet: wanneer u terugkeert naar een vorig scherm gaan de gegevens die u in het actieve scherm geregistreerd hebt verloren!!! 16

17 Manuele invoer Scherm 1 Kies een kring door een postcode in te tikken 1 U moet aanduiden in welk geografisch gebied u uw (hoofd)activiteit uitoefent op basis van de kring, zelfs al bent u niet aangesloten bij deze kring. Om de anonimiteit van de arts te garanderen wordt gegroepeerd op basis van de kringen en wordt de postcode van de arts niet gebruikt. Toelichting: Er zijn in België 10 gemeenten waar geen erkende kring actief is. Voor Vlaanderen gaat het om 1840 Londerzeel. Indien u praktijk uitoefent in een van deze gemeenten, kies dan de fictieve postcode 9999 Zone zonder erkende kring/zone sans cercle reconnu. Opgelet: Deze code is nu nog niet beschikbaar maar wordt toegevoegd in de eerstvolgende update van de toepassing! 17

18 Manuele invoer Scherm 1 Hoe meer cijfers u intikt, hoe kleiner de lijst van kringen wordt. 1 18

19 Manuele invoer Scherm 1 Wanneer uw kring in de lijst verschijnt, dan moet u deze selecteren met de muis! 1 19

20 Manuele invoer Scherm Kies met behulp van de optieknoppen voor welk type zorgtraject dat u gegevens wenst te registreren. 20

21 Manuele invoer Scherm a 3b Vul het rijksregisternummer van de patiënt in. Respecteer het formaat: enkel de cijfers mogen ingevuld worden. Klik op het pijltje om de leeftijd en het geslacht van de patiënt te laten berekenen. Toelichting: INSZ = Identificatienummer van de sociale zekerheid = Rijksregisternummer Enkel de cijfers van het INSZ mogen ingevuld worden!

22 Manuele invoer Scherm Verifieer of leeftijd en geslacht correct zijn: indien niet, dan betekent dit meestal dat u een INSZ nummer van een verkeerde patiënt hebt ingegeven. 22

23 Manuele invoer Scherm Indien u een foutief (ongeldig) INSZ nummer hebt ingegeven, dan krijgt u een foutboodschap! 23

24 Manuele invoer Scherm Vul de begindatum van het zorgtraject in. Respecteer het formaat dd/mm/jjjj. Toelichting: Als begindatum kunt u kiezen tussen de datum waarop het contract werd ondertekend met de patiënt of de datum waarop de verzekeringsinstelling het contract heeft goedgekeurd! Een beperkte afwijking in de datum kan getolereerd worden, bvb. indien enkel de maand en het jaar gekend zijn, dan mag bvb. de eerste dag van de maand ingevuld worden. 24

25 Manuele invoer Scherm Klik op Volgende om scherm 1 af te sluiten en verder te gaan met de invoer van de gegevens

26 Manuele invoer Scherm U krijgt deze foutboodschap wanneer u een verkeerde datum (een datum buiten de periode 01/09/ /12/2011) hebt ingegeven. --- Het zorgtraject diabetes type 2 is in voege getreden vanaf 01/09/ Er moeten geen gegevens overgemaakt worden voor zorgtrajecten die werden afgesloten na 31/12/

27 Manuele invoer Scherm U krijgt deze foutboodschap wanneer u een ongeldige datum hebt ingegeven. 27 is geen geldige maand (dit kan zich voordoen wanneer bvb. de dagen en de maand verwisseld worden) 5 27

28 Manuele invoer Scherm 1 Wanneer alle gegevens correct werden ingevuld, gaat u via de knop Volgende verder naar scherm 2, waar u voor de actieve patiënt en het overeenkomstige zorgtraject de medische gegevens kunt invoeren. 28

29 Manuele invoer Scherm 2 Algemene opbouw 1 Overzicht gegevens scherm 1 2 Dit gedeelte verschilt volgens het type zorgtraject (diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie) omdat het gaat om verschillende parameters! Invoerscherm contact Contactdatum & bijhorende parameters 3 4 Lijst van de geregistreerde contacten Verzenden van de geregistreerde contacten 29

30 Invoer contact(en) - Algemene principes (1/3) Een vergelijking tussen ACHIL en PC banking ACHIL Vul een contact (datum & bijhorende parameters) volledig in PC banking Vul uw overschrijving volledig in Klik op de knop Toevoegen om dit contact toe te voegen aan de Lijst van de contacten Klik op Bewaren om de overschrijving toe te voegen aan de Omslag overschrijvingen. U kunt stap 1 & 2 herhalen voor eventuele bijkomende contacten Herhaal stap 1 & 2 voor eventuele bijkomende overschrijvingen In de Lijst van de contacten ziet u de contacten die geregistreerd werden In de Omslag overschrijvingen ziet u de overschrijvingen die u hebt ingevuld. Klik op Submit om de geregistreerde contacten (in de Lijst van de contacten ) te verzenden Klik op Versturen om de overschrijvingen (in de Omslag overschrijvingen ) te versturen. 30

31 Invoer contact(en) - Algemene principes (2/3) U bent verplicht minimaal 1 contact en de bijhorende gegevens te registreren. Er wordt gevraagd om het laatste contact met de patiënt (vóór 31/12/2011) te registreren. Omdat niet alle parameters (bvb. de bloedanalyses) systematisch tijdens elk contact geregistreerd worden, is het toegelaten om 12 maanden voor de contactdatum terug te gaan in het dossier van de patiënt om alle parameters terug te vinden. Kies Niet beschikbaar als een bepaalde parameter niet geregistreerd werd binnen een termijn van 12 maanden vóór de datum van het contact (parameters die ouder zijn dan 12 maanden zijn niet representatief meer voor de toestand van de patiënt op een bepaalde contactdatum). Een uitzondering wordt gemaakt voor wat betreft de lengte, waar het voor zich spreekt dat u meer dan 12 maanden mag teruggaan. 31

32 Invoer contact(en) - Algemene principes (3/3) U kunt vrijwillig meerdere contacten en de bijhorende gegevens registreren, bvb. het eerste contact met de patiënt (bij het begin van het zorgtraject) een contact met de patiënt vóór het afsluiten van het zorgtraject (maximum één jaar voor het begin van het zorgtraject) Dit is niet verplicht, maar op die manier kunt u bijdragen tot het realiseren van een nulmeting (toestand vóór het begin van de zorgtrajecten) en een betere evaluatie van het langetermijneffect van de zorgtrajecten. Voor de parameters van ieder bijkomend contact dat geregistreerd wordt gelden dezelfde termijnen (maximum 12 maanden oud, behalve voor wat betreft de lengte) als hiervoor beschreven. 32

33 Invoer contact(en) Schematische voorstelling ZTD = Zorgtraject diabetes type 2 Evaluatieperiode ZTD 1 september 2009 Aanvang ZTD 31 december 2011 Einde evaluatieperiode Nulmeting ZTD van patiënt X Nulcontact (facultatief) Eerste contact (facultatief) Laatste contact (verplicht) Nulmeting ZTD van patiënt Y Nulcontact (facultatief) Eerste contact (facultatief) Laatste contact (verplicht) 33

34 Manuele invoer Scherm 2 Invoerscherm contact(en) 1 Hier registreert u de contactdatum. Indien u slechts één contact registreert (verplicht minimum), dan zal gecontroleerd worden of de datum van dit contact niet vroeger is dan de begindatum van het zorgtraject (zie bovenaan het scherm) en niet later is dan 31/12/2011 (einde van de evaluatieperiode) 34

35 Manuele invoer Scherm 2 Invoerscherm contact(en) 1 2 Hier vindt u de lijst van de vereiste parameters voor het zorgtraject diabetes type 2. Na het invulveld van iedere parameter vindt u de vereiste eenheid (bvb. % voor HbA1c) evenals een aanduiding van het formaat, het minimum en maximum voor iedere parameter 35

36 Manuele invoer Scherm 2 Invoerscherm contact(en) 1 2 Voor het gewicht bedraagt de minimumwaarde 25 kg en de maximumwaarde 250 kg. Enkel een geheel getal is toegelaten: indien u het gewicht in het dossier van de patiënt noteert met één of meerdere decimalen (bvb. 88,75 kg), dan moet u deze waarde afronden naar een geheel getal. 36

37 Manuele invoer Scherm 2 Invoerscherm contact(en) 1 2 Voor HbA1c bedraagt de minimumwaarde 2.0 % en de maximumwaarde 20.0 %. Enkel een getal met één cijfer na de komma is toegelaten. HbA1c wordt vanaf 1 juni 2011 uitgedrukt in mmol/mol. Gedurende minstens 12 maanden blijft de oude eenheid (%) ernaast vermeld. Indien u er desalniettemin niet over beschikt, kunt u deze berekenen door middel van de hiernavolgende conversietabel. 37

38 Individuele feedback Conversietabel mmol/mol % 38

39 Manuele invoer Scherm 2 Invoerscherm contact(en) Kies Niet beschikbaar als een bepaalde parameter niet geregistreerd werd binnen een termijn van 12 maanden vóór de datum van het contact (parameters die ouder zijn dan 12 maanden zijn niet representatief meer voor de toestand van de patiënt op een bepaalde contactdatum). Een uitzondering wordt gemaakt voor wat betreft de lengte, waar het voor zich spreekt dat u meer dan 12 maanden mag teruggaan. 39

40 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Diabetes type 2 Wanneer u op Toevoegen klikt nadat alle gegevens werden ingevuld, worden deze gecontroleerd op eventuele fouten alvorens toegevoegd te worden in de Lijst van de contacten. 4 40

41 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Diabetes type 2 Dit is een voorbeeld van een foutboodschap. De foutboodschappen zijn meestal algemeen: ze melden bvb. niet dat u voor gewicht een decimale waarde hebt ingevuld i.p.v. een geheel getal (zoals vereist). De velden met foutieve registraties worden ook aangeduid. Opgelet: U kunt meerdere foutboodschappen samen of na elkaar krijgen!!! Alle fouten moeten gecorrigeerd worden alvorens u het contact aan de Lijst van de contacten kunt toevoegen. 41

42 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Diabetes type 2 Dit is een voorbeeld van een foutboodschap. De foutboodschappen zijn meestal algemeen: ze melden bvb. niet dat u voor HbA1c twee decimalen hebt ingevuld i.p.v. slechts één cijfer na de komma (zoals vereist). De velden met foutieve registraties worden ook aangeduid. Opgelet: U kunt meerdere foutboodschappen samen of na elkaar krijgen!!! Alle fouten moeten gecorrigeerd worden alvorens u het contact aan de Lijst van de contacten kunt toevoegen. 42

43 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Diabetes type 2 Nadat alle gegevens correct werden ingevuld, wordt het contact toegevoegd aan de Lijst van de contacten. Het contact wordt leeggemaakt zodat u eventueel een bijkomend contact kunt registreren. 43

44 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Diabetes type 2 Een contact dat werd toegevoegd aan de Lijst van de contacten kanverwijderd worden via de link Verwijderen. 44

45 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Diabetes type 2 In dit voorbeeld werden 3 contacten toegevoegd aan de Lijst van de contacten : 1 = nulcontact (facultatief) 2 = eerste contact (facultatief) 3 = laatste contact (verplicht)

46 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Chronische nierinsufficiëntie Dit invoerscherm verschilt enkel op het vlak van de parameters die moeten ingevuld worden. Het werkingsmechanisme is identiek aan dit van het zorgtraject Diabetes type 2. Er moet aangeduid worden of de patiënt al dan niet lijdt aan diabetes als begeleidende aandoening, en zo ja, om welk type diabetes het gaat. Kies één van de 3 mogelijkheden 46

47 Manuele invoer Scherm 2 Voorbeeld ZT Chronische nierinsufficiëntie Dit invoerscherm verschilt enkel op het vlak van de parameters die moeten ingevuld worden. Het werkingsmechanisme is identiek aan dit van het zorgtraject Diabetes type 2. Voor de creatininemie bedraagt de minimumwaarde 0.2 mg/dl en de maximumwaarde 8.0 mg/dl. Enkel een getal met één cijfer na de komma is toegelaten. Indien deze in het dossier van de patiënt genoteerd staat met twee decimalen (bvb. 2,76 mg/dl), dan moet u deze waarde afronden naar een getal met één decimaal (2,8 in dit voorbeeld) 47

48 Manuele invoer Scherm 2 Submit - Verzenden Indien u slechts één contact verzendt dan wordt gecontroleerd of de datum ervan zich situeert tussen de begindatum van het zorgtraject (10/10/2009 in dit voorbeeld) en 31/12/2011 (einde van de evaluatieperiode). Nadat een of meerdere contacten geregistreerd werden en toegevoegd werden aan de Lijst van de contacten, kunt u deze verzenden via de knop Submit. 48

49 Manuele invoer Scherm 2 Submit - Verzenden Indien u meerdere contacten verzendt dan wordt gecontroleerd of de datum van minstens één van de contacten zich situeert tussen de begindatum van het zorgtraject en 31/12/2011 (einde van de evaluatieperiode). 49

50 Manuele invoer Scherm 2 Submit - Verzenden Wanneer u op de knop Submit klikt om het (de) contact(en) in de Lijst van de contacten te verzenden, krijgt u een verwittiging dat enkel de contacten in de Lijst van de contacten worden verzonden. Controleer dus goed dat u niet vergeten bent een contact toe te voegen aan de Lijst van de contacten! In dit voorbeeld zal enkel het contact van 10/10/2011 en NIET het contact van 10/11/2009 verzonden worden! 50

51 Manuele invoer Scherm 2 Submit - Verzenden Klik op OK om verder te gaan (en enkel het contact van 10/10/2011) te verzenden. Klik op Cancel om het verzenden af te breken, zodat u de kans krijgt om het contact van 10/11/2009 nog aan de Lijst van de contacten toe te voegen! Daarna kunt u beide contacten opnieuw verzenden. 51

52 Manuele invoer Scherm 3 Bevestiging van de verzending Indien de gegevens met succes verzonden zijn, krijgt u een bevestiging en een overzicht van de gegevens die werden verzonden. 52

53 Manuele invoer Scherm 3 Bevestiging van de verzending U kunt dit overzicht afdrukken via de functie Afdrukken van uw browser, indien u een bewijs wenst te behouden van de gegevens die verstuurd werden. Indien U op Exit klikt worden de gegevens gewist. De webapplicatie houdt geen enkel gegeven bij! U keert terug naar scherm 1 zodat u eventueel gegevens met betrekking tot het zorgtraject van een andere patiënt kunt registreren. 53

54 Manuele invoer Scherm 1 Volgende registratie U kunt eventueel gegevens met betrekking tot het zorgtraject van een andere patiënt kunt registreren. Indien u de overdracht van de gegevens beëindigd hebt, kunt u de webtoepassing afsluiten via de link Log uit. 54

55 Werkingsprincipes ACHIL Algemeen Webtoepassing ACHIL Manuele input «Upload» Feedback De webtoepassing voorziet 2 methodes voor de registratie van de gegevens. De feedback zal kunnen geraadpleegd worden d.m.v. dezelfde webtoepassing (in een latere fase). 55

56 Werkingsprincipes ACHIL Verbinding met de webtoepassing GAB ehealth Gevalideerde Authentieke Bron (Kadaster zorgverstrekkers) eid VPN Webtoepassing ACHIL Huisarts De webtoepassing bevindt zich in een https omgeving (gehost door Smals) gescheiden van het ehealth platform. Ze gebruikt de basisdiensten van het ehealth platform, o.a. voor de identificatie en authenticatie van de geneesheer 56

57 Werkingsprincipes ACHIL 4 acties vanuit de webtoepassing Webtoepassing ACHIL Manuele input «Upload» Bevestiging van de transmissie Anonymisering van de arts Anonymisering van de patiënt Voor de transmissie van de gegevens, moet de webtoepassing 4 acties verrichten. Verzending van een versleuteld bericht 57

58 Actie 1 Bevestiging van de verzending Aan de verzekeringsinstelling (V.I.) van de betrokken patiënt moet een bevestiging gestuurd worden dat de medische gegevens door de geneesheer werden overgemaakt. Alleen het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid of rijksregisternummer) van de patiënt wordt overgemaakt aan de V.I.!! Er wordt geen enkel medisch gegeven overgemaakt!! Via het NIC (Nationaal Intermutualistisch College) zal op het einde van de registratieperiode aan de respectievelijke verzekeringsinstellingen een lijst bezorgd worden met de INSZ nummers van de patiënten voor wie er gegevens werden overgemaakt. 58

59 Actie 1 Bevestiging van de verzending VI VI NIC MyCareNet VI VI VI VI Deze lijst wordt verdeeld over de V.I. van de verschillende patiënten via het NIC (Nationaal Intermutualistisch College ) Webtoepassing ACHIL 59

60 Actie 2 Codering & anonimisering van de geneesheer ehealth Basisdienst Codering & Anonimisering Anonieme code geneesheer INSZ Geneesheer De webtoepassing roept de webservice «codering & anonimisering» aan, biedt het INSZ van de geneesheer aan en ontvangt een anoniem nummer als antwoord Webtoepassing ACHIL Door de basisdienst «codering en anonimisering» van het ehealth platform te gebruiken, vermijden we dat een fysieke persoon moet optreden als TTP (trusted third party) voor de anonimisering van de geneesheer. Dit heeft tot gevolg dat de codering en anonimisering volledig automatisch verlopen binnen de webtoepassing, zonder dat ook maar iemand tussenkomt als TTP, noch bij ehealth, noch bij Smals, noch op het RIZIV of bij het WIV. 60

61 Actie 3 Codering & anonimisering van de patiënt ehealth Basisdienst Codering & Anonimisering Anonieme code patiënt INSZ patiënt De webtoepassing roept de webservice «codering & anonimisering» aan, biedt het INSZ van de patiënt aan en ontvangt een anoniem nummer als antwoord Webtoepassing ACHIL Door de basisdienst «codering en anonimisering» van het ehealth platform te gebruiken, vermijden we dat een fysieke persoon moet optreden als TTP (trusted third party) voor de anonimisering van de patiënt. Dit heeft tot gevolg dat de codering en anonimisering volledig automatisch verlopen binnen de webtoepassing, zonder dat ook maar iemand tussenkomt als TTP, noch bij ehealth, noch bij Smals, noch op het RIZIV of bij het WIV. 61

62 Actie 4 Verzending van een versleuteld bericht ehealth Basisdienst End-to-end encryptie Het bericht wordt versleuteld met de publieke sleutel van ACHIL en kan enkel ontcijferd worden op het WIV (houder van de private sleutel van ACHIL). Er worden geen gegevens bewaard door de webtoepassing. Webtoepassing ACHIL Versleuteld bericht WIV ACHIL 62

63 Inhoud van het bericht ZT Diabetes Geneesheer Kring Patiënt Geslacht Anoniem nummer Identificatienummer van de kring Anoniem nummer M Jaar van geboorte 1947 Begindatum ZT / / Contactdatum 13/02/2010 / / / / / / Lengte 187 Gewicht 93 Systolische BD 165 Diastolische BD 95 HbA1c 7,9 LDL 87 63

64 Inhoud van het bericht ZT CNI Geneesheer Kring Patiënt Geslacht Anoniem nummer Identificatienummer van de kring Anoniem nummer M Jaar van geboorte 1947 Begindatum ZT / / Diabetes Neen / Type 1 (ICPC = T89) / Type 2 (ICPC = T90) Contactdatum 13/02/2010 / / / / / / Systolische BD 165 Diastolische BD 95 Hemoglobine 13,5 Creatinine 0,4 egfr 47 Parathormoon 27 64

65 Actie 4 Verzending van het bericht Bestemmeling: ACHIL Gegevens: Verzender: hgk jujuikjchgtjh jhiuuhcghdk c fgdhuty xch ghb Webtoepassing ZT (Certificaat) Het bericht moet ondertekend en gecertifieerd worden door de webtoepassing, om het WIV de garantie te bieden dat het wel degelijk gaat om een authentiek bericht. 65

66 Samenvatting van de acties Webtoepassing Zorgtrajecten Bevestiging van de transmissie van de gegevens (actie 1) Transmissie van anonieme en versleutelde gegevens (acties 2, 3 & 4) N.I.C. V.I. WIV 66

67 Organisatie van de individuele feedback De verzonden gegevens worden geaggregeerd door het WIV voor hun analyse in het kader van de evaluatie van de zorgtrajecten. Het WIV dat niet in het bezit is van de identiteit van de geneesheer, zal een individuele feedback per «code geneesheer» o.v.v. een PDF document produceren (de inhoud ervan wordt bepaald door een wetenschappelijk comité). Deze PDF documenten worden gepubliceerd in een database die bereikbaar zal zijn via de webtoepassing ACHIL. Code geneesheer Document Code 1 PDF 1 Code 2 PDF 2 Enz. Enz. 67

68 Organisatie van de individuele feedback GAB ehealth Basisdienst Codering & Anonimisering ehealth eid Anonieme code INSZ geneesheer VPN Webtoepassing Zorgtrajecten WIV Database Feedback Huisarts De huisarts zal zijn individuele en anonieme feedback kunnen downloaden via de beveiligde webtoepassing nadat hij zich geïdentificeerd heeft met zijn eid : op dat ogenblik zal de webtoepassing zijn anonieme code opnieuw oproepen en op basis hiervan zal de geneesheer de feedback die op hem betrekking heeft kunnen raadplegen. Niemand anders kan toegang krijgen tot zijn individuele feedback. 68

69 Werkingsprincipes ACHIL Conclusies Het gaat om een volledig geautomatiseerd proces. Geen enkel gegeven wordt bewaard. Geen enkele identiteit wordt bewaard of verstuurd, behalve wat betreft de transmissie van de identiteit van de patiënten naar de V.I. (die in bezit zijn van een exemplaar van het contract tussen de arts en de patiënt) De feedback is niet nominatief. Het is onmogelijk om de feedback per post te versturen. Enkel de betrokken geneesheer kan de inhoud van zijn feedback raadplegen. 69

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten

ACHIL. Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten ACHIL Feedbackrapport betreffende de overgemaakte gegevens in het kader van de zorgtrajecten 1 Inleiding In 2012 hebt u, als huisarts, gegevens van uw zorgtrajectpatiënten geregistreerd via de beveiligde

Nadere informatie

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab)

WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) WEBTOEPASSING ACHIL (Ambulatory Care Health Information Lab) Gebruikershandleiding Dit document wordt u gratis aangeboden door het RIZIV Tervurenlaan 211 1150 BRUSSEL HELPDESK : 02/788.51.55 Iedereen kan

Nadere informatie

Datacollectie: de ACHIL-leshiel van de zorgtrajecten?

Datacollectie: de ACHIL-leshiel van de zorgtrajecten? Ambulatory Care Health Information Laboratory ACHIL KULeuven UCL UA Datacollectie: de ACHIL-leshiel van de zorgtrajecten? Van Casteren V*, Goderis G**, De Clercq E***, Wens J****, Moreels S*, Vanthomme

Nadere informatie

Feedback rapport per huisarts

Feedback rapport per huisarts ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport per huisarts Dataverzameling

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 5.0 25/09/2015 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport Lokale Multidisciplinaire

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 6.0 09/05/2016 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan.

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan. 1 INLEIDING WELKOM Vooraleer de medewerkers van een ME toegang kunnen krijgen tot de sterk beveiligde applicatie Heracles dient een éénmalige identificatieprocedure doorlopen te worden. Deze procedure

Nadere informatie

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service "JMONNET" via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service JMONNET via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Demo toegang tot e-service "JMONNET" 2013-01 versie Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Inleiding: Dit jaar (2013) krijgt de toepassing JMonnet een facelift. Dit zorgt voor een sterk verbeterde ergonomie en

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

Handleiding VZN HUB zorgverlener portaal

Handleiding VZN HUB zorgverlener portaal 1 Handleiding VZN HUB zorgverlener portaal Voorwoord Deze korte handleiding beschijft het inloggen en navigeren in het VZN zorgverlener portaal vanaf een Windows-pc. Het portaal gebruiken vanuit Apple

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / versie 1.1-15.06.2015 15.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra niet-conform artikel

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de huisarts

CoZo handleiding. voor de huisarts CoZo handleiding voor de huisarts Inhoud 3 2 Start!... Hoe kan ik (i.v.m. patiënten) Een overzicht van mijn patiënten zien.... 3 Een nieuwe patiënt registreren.... 4 Een therapeutische relatie delen met

Nadere informatie

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant 1. Voorafgaande vereisten - Houder zijn van een elektronische identiteitskaart uitgereikt door de Belgische Staat; - Over een PC beschikken

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

Vitalink Medication Viewer Handleiding

Vitalink Medication Viewer Handleiding Versie 0.5 INHOUDSTAFEL 1 Context... 2 2 Installatie... 3 3 Toepassing... 9 4 Updates... 20 5 FAQ... 24 6 Bijkomende tips voor een goed gebruik... 25 1 CONTEXT De Vitalink Medication Viewer is een software

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Mediris Recipe 1. Overzicht van Mediris Recipe Starten met Mediris Recipe Uw gegevens Uw ehealth sessie

Mediris Recipe 1. Overzicht van Mediris Recipe Starten met Mediris Recipe Uw gegevens Uw ehealth sessie Mediris Recipe 1. Overzicht van Mediris Recipe... 2 2. Starten met Mediris Recipe... 3 2.1. Uw gegevens... 3 2.2. Uw ehealth sessie... 3 2.2.1. ehealth-sessie via MediRing... 4 2.2.2. ehealth-certificaat

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MyMediBridge

Gebruikershandleiding MyMediBridge Gebruikershandleiding MyMediBridge Contents 1. Toegang tot MyMediBridge krijgen 2. Zich aanmelden 3. De verschillende opties a) Pas uw profiel aan b) Zoek naar een gebruiker in het netwerk van 14.000 MediMail

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen Inhoud 1. INSTALLATIE... 3 Welke software heeft u nodig?... 4 Uw installatie testen... 4 2. VRAGEN EN PROBLEMEN... 5 Federaal burgertoken... 6 Nieuwe

Nadere informatie

Installatie SoftN - MyCareNet

Installatie SoftN - MyCareNet Installatie SoftN - MyCareNet Inhoud Voor je start met de installatie... 2 Installatie SoftN - MyCareNet... 2 Configuratie SoftN - MyCareNet... 4 Eerste gebruik... 4 Instellingen scherm... 5 Dataprovider...

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen.

1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies Vooraanmeldingen. eportal Tams In deze handleiding geven we een beknopt overzicht hoe een vooraanmelding en een bezoek aan te maken om een TAR code aan te maken 1. TAMS 1.1 Maak een Vooraanmelding Ga naar rol Truck, kies

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MOZILLA THUNDERBIRD (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands April 2017 CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e- government

Nadere informatie

Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub

Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub Versie 1.0 Antwerpse regionale hub Handleiding Web viewer Huisartsen 1 INHOUD Algemene informatie rond de HUB... 2 Voorwaarden... 3 Hoe de hub

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6

Automatische verbinding... 6. Normale werking van de F9 module... 6 CGMWINDOC en efac 01 november 2015 Pagina 2 van 16 Inhoud Voorbereiding... 3 Aanpassingen in de gebruikersfiche.... 3 Gebruik efacturatie.... 3 Factuur door praktijk.... 3 UCP.... 3 Supplement.... 4 Automatisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/12/079 ADVIES NR 12/25 VAN 17 APRIL 2012 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

HANDLEIDING TANDARTSEN

HANDLEIDING TANDARTSEN HANDLEIDING TANDARTSEN Wat wil u weten? Pages Procedure 3 Hoe moet ik een nieuwe patiënt toevoegen?? 4 Hoe moet ik een medische vragenlijst invullen? 5 Medische vragenlijst openen 5 Tandschema aanvullen

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen INLEIDING Dit document bevat een overzicht van de meest voorkomende problemen tijdens het aanmelden bij Mijn HVW-dossier. Staat uw probleem of vraag

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / versie 1.0-7.02.2017 7.02.2017 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra voor palliatieve

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

De eerste 2 stappen zijn identiek voor de aanvraag van elk project, deze stappen staan los van de aard van het project.

De eerste 2 stappen zijn identiek voor de aanvraag van elk project, deze stappen staan los van de aard van het project. 1. Klik op de knop klik hier voor een nieuw project in het overzicht van de portefeuille. 2. Vervolgens komt men op het scherm van stap 1 van de aanvraag waar de ondernemer zijn nace code moet ingeven.

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Inhoudstabel 1. Veiligheid... 3 2. Minimum vereiste configuratie... 3 a. Windows... 3 b. Macintosh... 3 3. Een eigen toegang

Nadere informatie

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be"

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van sfta.vmm.be Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be" Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe als extern persoon een mail met gro(o)t(e) bestand(en) versturen naar

Nadere informatie

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud GMD Beheer via Mycarenet.... 2 Configuratie voor GMD... 2 Raadplegen van het GMD recht van de patiënt.... 4 Het inschrijven van een GMD.... 6 GMD houderschap overnemen....

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel De controlekaart volledige werkloosheid 01 - Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 02 - Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Het logo

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

STARTUP GUIDE FileExchange

STARTUP GUIDE FileExchange STARTUP GUIDE FileExchange December 2014 1 Index 1. Inleiding... 3 1.1. Uitwisseling van documenten... 3 1.2. Concept van Partner... 3 1.3. Beheer van de communicatieregels... 3 1.4. Schema ter illustratie...

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

LSP-gebruik in Scipio

LSP-gebruik in Scipio LSP-gebruik in Scipio (Tekst: Helma van der Linden) Gebruik UZI-pas Om de LSP-acties uit te voeren, moet de gebruiker ingelogd zijn met zijn/haar UZI-pas. De UZI-pasgegevens moeten daarvoor eerst in Scipio

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Januari Team MyRent

Januari Team MyRent Januari 2017- Team MyRent rzsj.teammyrent@minfin.fed.be 1. Aanmelden 2. Aanmelden met een elektronische identiteitskaart (eid) 3. Aanmelden met een commercieel certificaat 4. Scherm: Hoofdmenu 1. Uw contract

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Hoe toegang vragen als onderneming?

Gebruikershandleiding: Hoe toegang vragen als onderneming? Gebruikershandleiding: Hoe toegang vragen als onderneming? ehealth-platform JUNI 2011 Inhoudstafel Voor een snellere consultatie kunt u direct op de gewenste rubrieken klikken. Om terug te keren naar de

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Toegang tot het systeem

Toegang tot het systeem www.ehealth.fgov.be Inhoudstafel Toegang tot het systeem... p. 3 De artsen van de kring...p. 4 Het gebied van de kring... p. 6 De periodes...p. 8 De agenda van de kring...p. 10 De informatie voor de burger...

Nadere informatie

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) Versie juli 2010 (vroegere migratieprocedure) Toegang

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingPayroll Taks Periode Rapporten Met dit programma kan de maandelijkse aangifte

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel De controlekaart volledige werkloosheid 01 - Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 02 - Algemene beschrijving 9 Bovenaan 10 Het logo

Nadere informatie