Zorg en samenhang over ketens, echelons en programma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg en samenhang over ketens, echelons en programma s"

Transcriptie

1 Zorg en samenhang over ketens, echelons en programma s Prof. dr. Aart H. Schene Programma Stemmingsstoornissen Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam

2 Inhoud Intramurale zorg Extramurale zorg GGZ keten Ketenzorg Zorgprogrammering Eerste lijns verbetermodellen Disease management

3 Eerste urgentie tot ketenzorg Maasoord, Poortugal

4 Meerenberg, Santpoort

5 Tweede urgentie tot ketenzorg - deïnstitutionalisering - Verenigde Staten Nederland beds substituted beds

6 30000 Intramurale capaciteit GGZ: Volwassenen en Ouderen Beschermd wonen Verslavingszorg

7 Productie GGZ Volwassenen/ouderen: x Ambulant Deeltijd Verpleegdag

8 Deïnstitutionalisering & Ketenzorg Wat we leerden: Chronische zorg = complexe zorg somatische zorg psychiatrische zorg psychosociale zorg Diverse actoren en financieringen Zorg vinden & krijgen wordt een vak Case management Keten management

9 Inhoud Intramurale zorg Extramurale zorg GGZ keten Ketenzorg Zorgprogrammering Eerste lijns verbetermodellen Disease management

10 Dynamiek extramurale zorg I Modellen voor psychische stoornissen: Ziekte model Sociale model Gedragsmatig model Psychodynamisch model Cognitief model (etc..) Behandelingen voor psychische stoornissen: Medicatie Gesprekstherapie Gedragstherapie Bewegingstherapie Neurostimulatie (etc) Hulpverleners voor psychische stoornissen: Huisartsen Psychologen Psychotherapeuten Psychiaters Verpleegkundigen (etc..) Financiering van hulp voor psychische stoornissen: AWBZ Verplichte verzekering Aanvullende verzekering Eigen bijdrages Geheel uit eigen zak (etc..)

11 Dynamiek extramurale zorg II Landelijke politiek: Visies op GGZ Visies op psychisch GGZ wetgeving Visies op financiering Politieke gevoeligheid etc. Locale kenmerken + politiek: Samenwerkingstradities Locatie zorggebouwen Innovatievermogen Opinion leaders Regionale kenmerken + politiek: Populatiekenmerken Populatiedichtheid Geografische afstanden Geheel aan zorgvoorzieningen Socio-culturele culturele kenmerken etc. Patiënt kenmerken: Needs & demands GGZ-minded of -aversief Systeem kenmerken: Steunend Uitstotend Labellend

12 Inhoud Intramurale zorg Extramurale zorg GGZ keten Ketenzorg Zorgprogrammering Eerste lijns verbetermodellen Disease management

13 de ggz-keten Keten: ± 1975 Psycholoog SPD Psychiater MOB Dagbehand. Polikliniek Huisarts Psych. opname Psychotherapeut IMP LGV

14 de ggz-keten Keten: ± 1985 Psycholoog Psychiater R I A G G Dagbehand. Polikliniek Huisarts Opn. voork. dagb. Psych. opname Psychotherapeut

15 Productie GGZ Volwassenen/ouderen: x Deeltijdbehandeling

16 de ggz-keten ± 1995 GGZ instelling Psychiater RIAGG Huisarts Dagbehand. Opn. voork. dagb. Psych. opname Psychotherapeut Psycholoog Polikliniek

17 Geïntegreerde GGZ-instellingen

18 de ggz-keten Keten: ± 2005 GGZ instelling Psychiater Ambulant Huisarts Dagbehand. Opn. voork. dagb. Psych. opname SPV Psychotherapeut Psycholoog Polikliniek ELpsycholoog Bedrijfsarts

19 Ketenzorg Samenhangend geheel van doelgerichte en planmatige activiteiten en/of maatregelen gericht op een specifieke patiënten nten-categorie in de tijd gefaseerd (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg,, 1998)

20 Inhoud Intramurale zorg Extramurale zorg GGZ keten Ketenzorg Zorgprogrammering Eerste lijns verbetermodellen Disease management

21 Eerste lijns verbetermodellen Zorgprogrammering GGZ instelling Psychiater Ambulant Huisarts Dagbehand. Opn. voork. dagb. Psych. opname SPV Psychotherapeut Psycholoog Polikliniek ELpsycholoog Bedrijfsarts Disease Management

22 Ketenzorg Drie benaderingen: Zorgprogrammering Eerste lijns verbetermodellen Disease management

23 Zorgprogramma Samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep. Het totaal van noodzakelijke, samenhangende en geïntegreerde hulp en behandeling,, voor een specifieke en omschreven doelgroep. Geheel van gespecificeerde en op elkaar afgestemde activiteiten en maatregelen, gericht op het verlenen van bepaalde diensten of het bewerkstelligen van bepaalde activiteiten, ten behoeve van een gespecificeerde groep mensen met overeenkomstige problematiek of zorgvraag.

24 Zorgprogrammering Achtergronden: Vraaggerichte denken Verticale integratie binnen de GGZ Gespecificeerde doelgroepen

25 AMC program for mood disorders P2 P3 mild depression single episode P4 K1 K2 K3 P1 P5 K4 K5 K6 P6 P7 outpatient day- & inpatient

26 AMC program for mood disorders P2 chronic depression P3 P4 K1 K2 K3 P1 P5 K4 K5 K6 P6 P7 outpatient day- & inpatient

27 AMC program for mood disorders P2 P3 severe psychotic depression P4 K1 K2 K3 P1 P5 K4 K5 K6 P6 P7 outpatient day- & inpatient

28 Protocols Program Mood Disorders AMC Behav. CBT Poli+ Psychoeducation Relaxation OT Work Rehabilitation

29 Zorgprogrammering Achtergronden: Vraaggerichte denken Verticale integratie binnen de GGZ Gespecificeerde doelgroepen Landelijk onderzoek 2007: doelen zijn Transparantie (53%) Vraaggericht werken (53%) Kwaliteit van zorg (53%) Samenhang in hulpaanbod (46%) Evidence based practice (46%) Betere planning van zorg (9%) Samenwerking eerste lijn (6%)

30 Zorgprogrammering in de GGZ - landelijk onderzoek GGZ instellingen (91% response) 60% heeft programma s 14% wil geen programma s totaal 850 programma s belangrijkste doelgroepen Volwassenen: Stemmingsstoornissen Angststoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Psychotische stoornissen 12% 14% 14% Do you work with care programs? 12% 48% yes yes, and care programs are under development not yet, care programs are under development no, but we want care programs in future no, we don't want care programs

31 MHC Programs; the Netherlands

32 Programs for mood disorders

33 Zorgprogrammering in de GGZ - landelijk onderzoek Conclusies: Zorgprogrammering zet door Kwaliteit van programma s: overwegend goed Vooral tweede lijns instrument In 10%: ook huisartsen betrokken Invloed HKZ, EPD en DBC op programmering matig uitgewerkt Belangrijkste bedreiging: stelselwijziging

34 Ketenzorg Drie benaderingen: Zorgprogrammering Eerste lijns verbetermodellen Disease management

35 Eerste lijns verbetermodellen Zorgprogrammering GGZ instelling Psychiater Ambulant Huisarts Dagbehand. Opn. voork. dagb. Psych. opname SPV Psychotherapeut Psycholoog Polikliniek ELpsycholoog Bedrijfsarts Disease Management

36 Eerste lijns verbetermodellen (I) Huisarts is hoofdbehandelaar: A. Kwaliteitsverbetering huisarts: nascholing in diagnostiek en behandeling, training en gebruik van richtlijnen B. Consultatie aan huisarts: telefonische consultatie met psychiater huisarts en psychiater bespreken casus op papier gezamenlijk patiënten zien en beoordelen

37 Eerste lijns verbetermodellen (II) Huisarts draagt behandeling over: C. Samenwerking of vervanging: behandeling binnen eerste lijns team door eerstelijns psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, (vrijgevestigd) psychiater, depression care manager etc D. Verplaatste ggz: tweede lijns ggz medewerkers voeren behandeling uit in of annex de eerste lijn

38 Eerste lijns verbetermodellen (III) Kernbegrippen: Kwaliteit huisarts helpen verbeteren Totale kwaliteit eerste lijn vergroten Huisartsondersteuners: care manager Tweede lijns kennis en ervaring naar eerste lijn Voorkomen verwijzing van eerste naar tweede lijn

39 Collaborative care for depression - the evidence - Main role for non-medical specialists Range of interventions of varying intensity: simple telephone interventions adherence supervision intensive follow up structured psychosocial interventions Chronic disease management principles Mostly within US managed health care settings Gilbody et al, Arch Intern Med 2006;166:

40 Collaborative care for depression - the evidence - In comparison to standard care: positive effect on depression at 6, 12, 18, 24 and 60 months Effectivieness greater if: case manager had a mental health background case manager got regular supervision (usually from a psychiatrist) Gilbody et al, Arch Intern Med 2006;166:

41 Collaborative care for depression Depression outcome: related to: - the evidence - fidelity to collaborative care compliance with mediaction not related to: number of case management sessions addition of specified forms of psychotherapy to medication: no clear effect Collaborative care: likely to be cost-effective potential to substantially reduce global burden of illness results only valid for United States Gilbody et al, Arch Intern Med 2006;166:

42 Ketenzorg Drie benaderingen: Zorgprogrammering Eerste lijns verbetermodellen Disease management

43 Disease management Proces waarin een voortdurende verbetering van meetbare resultaten van het behandelingscontinuüm (preventie, diagnostiek, management) van een specifieke ziekte wordt bevorderd. (Stichting Toekomstscenario s s Gezondheidszorg, 1997)

44 Disease management De programmatische en systematische aanpak van specifieke ziekten en gezondheidsproblemen door middel van het gebruik van managementinstrumenten met als doel de kwaliteit en de doelmatigheid te bevorderen (Spreeuwenberg,, 2000)

45 Disease management Disease management is een gecoördineerde en ziektebeeld specifieke aanpak van patiëntenzorg op het operationele nivo, met als doel op de meeste efficiënte wijze het best mogelijke resultaat te bereiken (Zorgverzekeraars Nederland)

46 Disease Management - 7 kernbegrippen - Identificatie goed omschreven doelgroep Hantering evidence based richtlijnen Educatie en zelfmanagement Samenwerking zorgaanbieders: artsen en andere op ondersteuning gerichte aanbieders Zorgcontinuüm en geïntegreerde benadering Management van proces, resultaten en evaluatie Routinematige rapportage en feedback Disease Management Association of America, 2004

47 Disease management - 10 kenmerken - One health problem; clearly defined patient population Methodological education and self management Integration of various parts of the care process including preventive interventions Based on evidence based diagnostics and treatment Classification of patients in clinical pathways based on sub-characteristics Substitution of care from physicians to nurses Use of information and communication technology Range of management instruments: benchmarking, feedback Robust and large scale organizational structure Direction and funding from one central point (Schrijvers et al, 2006)

48 Disease management: voorbeelden Beroerte COPD Cystic fibrosis Decubites Diabetes Depressie Hartfalen Schrijvers et al. (2005) Disease management in de Nederlandse context

49 Effectiveness of Disease management Programs in Depression: a Systematic Review Disease management programs: Needs of chronically ill patients Patient education Multidisciplinary care Multiple treatment modalities Evidence based guidelines Expert systems: systematically developed statements to assist decisions about appropriate care in specific clinical circumstances Badamgarav et al, Am J Psychiatry 2003;160:2080

50 Effectiveness of Disease Management Programs in Depression: a Systematic Review Results: 19 studies (15 US, 2 UK, 1 Australia, 1 Canada) Process of care: Referral to psychiatrist (EZ: 0.13, ns) Detection of depression by screening (EZ: 0.18, s) Adequacy of prescribed treatment (EZ: 0.44, s) Adherence with treatment regimen (EZ: 0.36, s) Badamgarav et al, Am J Psychiatry 2003;160:2080

51 Effectiveness of Disease Management Programs in Depression: a Systematic Review Results: outcomes of care: Symptoms of depression (EZ: 0.33, s) Satisfaction with treatment (EZ: 0.51, s) Health care utilization (EZ: -0.10, s) Physical functioning (EZ: -0.05, ns) Social and health status (EZ: 0.06, ns) Hospitalization (EZ: -0.20, ns) Health care costs (EZ: -0.13, ns) Badamgarav et al, Am J Psychiatry 2003;160:2080

52 Disease management Programs for Depression: a systematic review and meta-analysis analysis of RCT s Disease management programs: Population identification processes (eg( screening) Patient self management education Provider education Evidence based/guideline driven Good communication between all care providers Interdisciplinary discussions of treatment options Regular reassessment: evaluation of outcome Routine reporting and regular feedback Monitoring of compliance Neumeyer-Gromen et al, Medical Care 2004;42:1211

53 Disease management Programs for Depression: a systematic review and meta-analysis analysis of RCT s 10 RCT s for meta-analysis analysis DMP significant effect on: Depression severity Satisfaction with service Adherence to treatment regimen Cost effectiveness (costs per QUALY: $9,051-$49.500) $49.500) Limitations: All studies from US Limited intervention duration (4-12 months) Unclear which elements are most effective Neumeyer-Gromen et al, Medical Care 2004;42:1211

54 Disease Management: : evidence Aangetoond effect op: Screening en detectie (+) Adequate/gepaste behandeling (++) Adherence/therapietrouw (++) Zorggebruik (+) Symptomen (++) Tevredenheid met zorg (++) Kosten-effectiviteit effectiviteit (+)

55 Ketenzorg Bevorderend: Draagvlak, DM visie één n taal, één n model multidisciplinaire richtlijn of zorgstandaard één n verzekeraar centrale financiering keten-dbc bestuurlijke macht over integrale keten (1ste + 2de) Belemmerend: te lage of te hoge bevolkingsdichtheid versnipperde financiering marktwerking professionele autonomie instellings autonomie keten-dbc keuzevrijheid patiënten

56 Guus Hoofdcomponenten van chronische zorg zijn multidisciplinaire richtlijnen, zelfmanagement bevordering, een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier en een geschikt betaalsysteem, bijvoorbeeld een breed abonnementstarief of Keten DBC s

57 Disease Management Hoe verder? Eerste lijns verbetermodellen ELpsycholoog Psycholoog GGZ instelling SPV Psychotherapeut Psychiater Dagbehand. Polikliniek Ambulant Huisarts Opn. voork. dagb. Zorgprogrammering Psych. opname Bedrijfsarts

58 Disease Management Hoe verder? Eerste lijns verbetermodellen GGZ instelling Zorgprogramma Stemmingsstoornissen SPV Huisarts Psychotherapeut Psychiater Psycholoog Polikliniek ELpsycholoog Bedrijfsarts

59 Disease Management Hoe verder? Eerste lijns verbetermodellen GGZ instelling Zorgprogramma Stemmingsstoornissen SPV Huisarts Psychotherapeut Psychiater Psycholoog ELpsycholoog Bedrijfsarts

60 Disease Management Hoe verder? Eerste lijns verbetermodellen GGZ instelling Zorgprogramma Stemmingsstoornissen SPV Huisarts Psychotherapeut Psychiater Psycholoog ELpsycholoog Bedrijfsarts

61 Disease Management Hoe verder? Eerste lijns verbetermodellen GGZ instelling Zorgprogramma Stemmingsstoornissen SPV Huisarts ELpsycholoog Bedrijfsarts

62 Disease Management Hoe verder? SPV Huisarts ELpsycholoog Bedrijfsarts Eerste lijns verbetermodellen GGZ instelling Zorgprogramma Stemmingsstoornissen

63 Hoe verder? Disease Management SPV Huisarts ELpsycholoog Bedrijfsarts Eerste lijns verbetermodellen GGZ instelling Zorgprogramma Stemmingsstoornissen

64 MENTAL HEALTH CARE SYSTEM Zorgzaam LONG TERM or SEVERE MENTAL ILLNESS AFF ANX SOM PSY EAT INT ORG Effectief BRIEF THERAPY PREVALENCE Preventief SOCIAL SERVICES

65 Planning mental health services An efficient mental health service: should prefer prevention and education-for for- self-care over direct patient care would prefer simple treatments over complex procedures of comparable effectiveness should favor treatments that generate health gains over treatments that do not,, even if clinicians want to conduct such treatments (G. Andrews,, 2000)

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Penitentiair Psychiatrische Centra leveren kort na opening al verantwoorde zorg. Utrecht, augustus 2011

Penitentiair Psychiatrische Centra leveren kort na opening al verantwoorde zorg. Utrecht, augustus 2011 Penitentiair Psychiatrische Centra leveren kort na opening al verantwoorde zorg Utrecht, augustus 2011 Penitentiair Psychiatrische Centra leveren kort na opening al verantwoorde zorg augustus 2011 Inhoud

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Vooronderzoek: literatuurstudie Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, april 2014 Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische

Nadere informatie

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen?

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen? Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen? a.f.g. leentjens, j.s. burgers achtergrond De invloed die een richtlijn heeft op de klinische praktijk is afhankelijk van de

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 Registratie aan de bron Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 Registratie aan de bron Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 4 NFU Voorwoord Het op orde brengen

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece Zorg in Dialoog Een pre-experimenteel onderzoek Masterpiece Studentnummer: 2043843 Naam: Joost Groothuijsen Onderwijsinstelling: Hogeschool Zuyd Heerlen Faculteit: Verpleegkunde Afstudeerrichting: AGZ

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders.

Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Elke methode is zo goed als zijn uitvoerders. Een kritische bespreking van het NJI rapport Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie Drs. Sjef de Vries Elke methode

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar

Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar Voor u ligt de notitie voor de werkbijeenkomst Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar. Deze werkconferentie organiseren wij

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen

Een ziekte komt zelden alleen Een ziekte komt zelden alleen Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn Vilans Ruth Pel Littel Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Co- en Multimorbiditeit:

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg

Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland. Regieraad Kwaliteit van Zorg Een visie op richtlijnontwikkeling in Nederland Regieraad Kwaliteit van Zorg Met dank aan Ir. Michiel van Hees, Directeur CQ Procesmanagement, Amersfoort Prof. dr. Niek Klazinga, Hoogleraar Sociale Geneeskunde,

Nadere informatie