Maatschappelijke zetel: Jan De Graefstraat Berchem website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijke zetel: Jan De Graefstraat 7-2600 Berchem website: http://www.lzg.be"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B DEURNE 8/6233 Maatschappelijke zetel: Jan De Graefstraat Berchem website: Hallo Allemaal, Weer een jaartje bijna... voorbij, we sluiten 15 jaar LzG af en dat wordt gevierd! Heb je al een agenda 2013? zaterdag 16 maart place to be (namiddag). Noteer ook: Algemene Vergadering op 16 maart in de voormiddag. NIEUWSBRIEF 2012 Oktober november - december V.U. Paul Aerts Jachthoornlaan 76, 2970 Schilde Afgiftekantoor 2100 Deurne 1 P2A9046 Dank aan die zich in het voorbije jaar ingezet hebben voor een project of een steentje bijdroegen (lidgeld). We willen je er even aan herinneren... een nieuw jaar... onze werking wordt gedragen door jullie lidgeld, vergeet ons dus niet! Nieuwe projecten komen onze rangen aanvullen, allemaal mensen die getroffen zijn door de nood aan degelijk onderwijs, of waar kinderen geen kans hebben op onderwijs; wat paters en zusters ons voordeden wordt nu verder gezet door zoveel vrijwilligers die zich belangeloos ten dienste stellen. Het is nog steeds zo, een betere wereld start met het zorgen voor goed opgeleide mensen. Waar het kan, willen we deze projecten dan ook een helpende hand reiken. Dat alles interesseert mij wel... ik heb nog wat vrije tijd..., wij kunnen nog hulp gebruiken! Wil je kennis maken, je bent steeds welkom op onze vergaderingen, data en plaats vind je op de website. Voor het nieuwe jaar wensen wij : Tijd om van de kleine dingen te genieten Rust om stil te staan bij mooie momenten Sterkte om tegenslagen te overwinnen Vriendschap om je hart te verwarmen Humor om wat somber is te kleuren Een glimlach om elke dag mee te beginnen. Laten we samen dromen en dingen realiseren Inhoud: Voorwoord 1 Nieuwe projecten 2 Lidgeld - Giften 3 Kinderen van Cambodja LSEN in Zuid-Afrika 4 Lieve Lauwereys Leraars zonder Grenzen - NIEUWSBRIEF - oktober - november - december 2012 pagina 1

2 Een afdak om onder te palaveren in Burkina Faso? Apatam! Acht meisjes studeerden al enige tijd geleden samen aan het H. Hart Instituut van Heverlee. Beroepshalve slaan zij nadien zeer verschillende wegen in. Na hun pensionering steken ze de hoofden bij elkaar en gaan voor een educatief project: Apatam. Dit project wil in Kaya het basisonderwijs en de beroepsscholing voor doven opwaarderen. Ter plekke werkt het project samen met LAAFI, TERIYA vzw, MALI KANU, collectief KANAGA vzw, FIFALA vzw, MALI-KA-DI en R. Daneels. In Vlaanderen komen ook enkele in deze regio werkzame projecten samen om mekaars expertise te versterken. Omdat de projectverantwoordelijken geen didactische of pedagogische bollebozen in hun rangen tellen, wordt een uitwisseling tot stand gebracht van informatie en ideeën tussen de school in Kaya en de Vlaamse dovenschool Kasterlinden (BuSO) in Groot-Bijgaarden. De contactpersoon ginds is Marie-Thérèse Zerbo, linguïste en meter van de dovenschool in Kaya. Zij zette zich jarenlang in voor het onderwijs van doven en blinden. Zij is tevens een belangrijke mediator voor de afstemming en samenwerking tussen de school en de Westers denkende Een buitengewoon project in Nepal Ook in Nepal zijn leerlingen met een mentale beperking gewoon van buiten en buitengewoon van binnen. Paul Viaene was al jaren gepokt en gemazeld in de het onderwijs aan leerlingen met een mentale beperking via zijn lerarenjob in het BuSo School van De Lovie in Poperinge. Na zijn pensionering werkt hij eerst een tijdje als vrijwilliger in de scholen Sarangkot en Kathmandu waar deze leerlingen zo mensen die het project vanuit Vlaanderen gestalte geven. Op korte termijn wil het project de school een degelijke infrastructuur bezorgen. Op langere termijn beoogt men een volwaardige integratie van leerlingen met een gehoorbeperking in het maatschappelijk-economisch leven in Burkina Faso. Daartoe mikt Apatam op leraren, leerlingen, ouders, de plaatselijke gemeenschap, de overheid Meer info: en in de volgende e-brief goed als mogelijk worden onderwezen. Terug in Ieper ontstaat stilaan het projectconcept om leraren ginds een extra vorming te geven zodat hun onderwijs meer tegemoet komt aan de mogelijkheden en beperkingen van hun leerlingen. Lange sponsortochten leveren voldoende euro s op om 3 leraren naar Vlaanderen te brengen. Via observatiestages, bezoeken, gesprekken verkennen zij drie weken lang wat Vlaanderen aan expertise heeft opgebouwd doorheen de jaren. Op het drukke programma staan de BuSO School van De Lovie te Poperinge, de Buitengewone basisschool Het Vlot type 2 te Ieper, Beschutte Werkplaatsen, een dagcentrum, een tehuis voor niet-werkenden. Ook de werking van het COC de christelijke onderwijscentrale die mee het project ondersteunt werd toegelicht. Deze opgedane kennis delen de 3 uitgezonden leraren nu met hun collega s. Daarmee is uiteraard de kous nog niet af. Het project wil in de toekomst de samenwerking tussen beide Nepalese scholen bevorderen en de leraren leren zelf aangepast didactisch materiaal te ontwerpen. Ook zoekt het project Vlaamse onderwijsvrijwilligers om begeleiding en ondersteuning te geven in Nepal zelf en wil het voor de andere leerkrachten van beide scholen een ervaringsgerichte stage organiseren in BuO in Vlaanderen. Meer info via en in de volgende e-brief. Leraars zonder Grenzen - NIEUWSBRIEF - oktober - november - december 2012 pagina 2

3 Een comprehensive college uitbouwen in Kameroen? Samaccol gaat ervoor! Alweer een tijdje geleden besloot Marijke De Vos de handen uit de mouwen te steken voor de situatie van het geboortedorp van haar collega Denis Mudi Tanto, geboren en getogen in Binshua in Kameroen. Kameroen vind je op de kaart in West Afrika. Binshua is het dorp waar dit college wordt gebouwd. Het ligt op 7 km van Nkambe stad op de Bamenda Nkambe ringweg (oranje zandweg). Dit project beoogt sinds 2008 een geschikte omgeving tot studeren te creëren voor jongeren, zowel meisjes als jongens, met of zonder handicap, van de vijf dorpen (Bih, Moh, Njema, Mbenji en Binshua). Hierbij staan de opbouw en verbetering van hun technische, fysieke, morele en spirituele capaciteiten centraal. Middel daartoe: de uitbouw van het Binshua Comprehensive College. De comprehensive idee verwoordt het project als volgt: Wij willen vooral onderwijskansen creëren voor minderheidsgroepen die nu moeilijk toegang hebben tot middelbaar onderwijs (gehandicapten, meisjes,...). Het moet een college worden waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Door dit college zullen ouders meer overtuigd kunnen worden van het belang van onderwijs voor meisjes en ook voor kinderen met een beperking. Kwaliteitsvol en betaalbaar algemeen en technisch onderwijs moet hen over de brug trekken. Het college heeft verder ook speciale zorg voor Aidswezen. De school zal geen internaat bezitten omdat de meeste ouders in deze regio deze kost toch niet kunnen dragen. Via de cursus Gezondheidseducatie wil men jongeren voorbereiden op verantwoord relationeel en seksueel gedrag. Deze lessen openen het debat via drama, kunst en quizprogramma s rond thema s als HIV / AIDS, partnerkeuze Einde 2017 zou dit college volledig zijn uitgebouwd, hopen de projectverantwoordelijken. In België is het Dirk De Vos de broer van Marijke - die voor LzG de contactpersoon is. Ook stagiairs / vrijwilligers kunnen er aan de slag. Meer info: en in de volgende e-brief. Contact: STEUN ONZE EDUCATIEVE PROJECTEN IN HET BUITENLAND! Word lid van Leraars zonder Grenzen - Hernieuw uw lidmaatschap Het lidgeld, 20,00 (studenten 15,00) per burgerlijk jaar, betaal je op rekeningnummer IBAN BE BIC TRIOBEBB FISCALE VRIJSTELLING - GIFTEN AAN LZG VZW De vzw Leraars zonder Grenzen kan een attest voor fiscale vrijstelling afleveren aan personen die minimum 40.- per jaar overmaken aan de vereniging. Voor giften hebben wij een aparte Triodosrekening op naam van LzG reknr IBAN BE BIC TRIOBEBB. Vermeld zeker en vast GIFT AAN LzG en eventueel de naam van het project Inzamelacties, inkomsten van activiteiten, stortingen van verenigingen of scholen komen niet in aanmerking voor een attest voor fiscale vrijstelling. Van harte dank u voor uw steun! Leraars zonder Grenzen - NIEUWSBRIEF - oktober - november - december 2012 pagina 3

4 Enkele maanden terug ging Ruan Hauchecorne voor de zoveelste maal terug naar zijn geboortestreek Boeng Nimol, een plattelandsdorp in de Cambodjaanse provincie Kampot dat hij ten tijde van het wrede Rode Khmer regime ontvluchtte. Na jaren gelukkig verblijf in een Puurs gastgezin engageert Ruan zich nu samen met zijn levenspartner Katie Hermans voor de ontwikkeling van zijn geboortestreek. In dit project ondersteunt LzG het educatieve aspect. Jan en Martine Savelkoels waren de trouwe metgezellen van Ruan en Katie tijdens hun werkbezoek. En inderdaad, er werd gewerkt. Lees meer over de projectrealisaties in de volgende e-brief. Erik Van den Bulcke is vrijwilliger in het Sint Conrad College in Klerksdorp. Hij deelt graag met LzG zijn ervaring. Momenteel werk ik al een maand als vrijwilliger in het LSEN-klasje van het Sint Conrad College. LSEN staat voor Learners with Special Educational Needs. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Je moet elke dag bereid zijn veel te geven, maar je ontvangt zoveel meer van de kinderen in het klasje. Ze zijn oprecht in alles wat ze doen, en hun lach veegt de vermoeidheid zo weg. Dit schooljaar werken we met 5 leerlingen, tussen de 6 en de 15 jaar. In dit artikel wil ik je meenemen in mijn ervaring met elke leerling afzonderlijk. Hellena is de jongste van ons klasje. Zij is een plezier om mee te werken; altijd goedlachs, altijd vriendelijk en nooit een slechte dag. Haar probleem is een grote leerachterstand, maar op langere termijn kunnen we haar terug klaarstomen voor het reguliere onderwijs. Het hardere denkwerk is haar struikelpaard, maar door haar inzet slaagt ze erin goede resultaten neer te zetten. Hellena heeft een ijzeren willetje, en het zal haar moeite kosten, maar ze zal zeker de top bereiken! Dan komen we bij Blessing. Deze jongen kan je het best omschrijven als de ruwe bolster met de blanke pit. Hij gedraagt zich vaak stoer, maar als puntje bij paaltje komt, zit hij niet verlegen om een knuffel. Ook hij kampt met een grote leerachterstand. Bij hem is het zijn concentratievermogen dat hem parten speelt. Blessing begint steeds vol overgave aan een oefening, maar 5 minuten later is zijn gom, zijn lat of de vlieg op de muur veel interessanter dan wat er op zijn blad staat. Als ik met hem aan wiskunde bezig ben, heb ik nadien vaak het gevoel de marathon gelopen te hebben. Maar als hij dan de volgende dag zonder problemen de oefeningen invult zoals ik de dag voordien uitgelegd heb, wil ik gerust 100 marathons lopen. Volgende in het rijtje is Frederick. Frederick kreeg de diagnose autisme-spectrumstoornis, en heeft vooral last met sociaal contact. Maar waar het hem ontbreekt aan sociale vaardigheden, loopt hij over van fantasie. Hij is in staat van elke voorwerp een verhaal te maken. Een balpen is niet zomaar iets om mee te schrijven, nee hoor, het is een onderdeel van een ruimteschip, of de mast van een boot, Hij zal misschien nooit in een gewone klas kunnen functioneren maar intrinsiek heeft hij de grootste capaciteiten van de klas. De vierde leerling is Durlov. Zijn hersenen functioneren niet correct, waardoor hij moeite heeft zichzelf te uiten op emotioneel en sociaal vlak. Dankzij zijn medicatie kan hij toch een redelijk niveau behalen en zijn wij in staat hem de nodige vaardigheden aan te leren. Hij zal altijd met zijn mentale handicap geconfronteerd blijven, maar via liefde en goede zorgen kan hij hier goed mee omgaan. De dag dat ik zijn yoghurtpotjes mocht opendoen, blijft voor mij het prachtigste moment. Voor hem was dit een teken van groot vertrouwen, en voor mij het bewijs dat we goed bezig zijn. Last but not least: Kajol. Zij heeft het syndroom van Down en zal in de toekomst naar het Triest-centrum gaan. Dit is een semizelfstandig opvanghuis voor kinderen met een mentale handicap. Haar droom is nagelverzorgster worden, wat niet eenvoudig zal worden. Maar ook zij is volhardend en laat zich niet tegenhouden door haar beperkingen. Daarnaast verslaat ze me keer op keer met om ter snelste wiskundeoefeningen oplossen. Ik zou per leerling een A4 tje kunnen vol typen, maar ik hoop dat je via de korte beschrijvingen begrijpt dat wij hier met goud werken. Dit project staat nog in de steigers en kent nog enkele kinderziektes, maar we zitten op de goede weg. Zonder jullie steun zou dit niet mogelijk zijn en zou ik deze geweldige kans niet gekregen hebben. Daarom: bedankt! Leraars zonder Grenzen - NIEUWSBRIEF - oktober - november - december 2012 pagina 4

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs JUNI 2011 KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Met o.a. Vijf maanden vechten tegen kinderarbeid Studiefonds Kindervredesprijs Interview Marc Dullaert Voorwoord Op 12 juni wordt jaarlijks overal

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie