De brandweer van morgen? Allen professionelen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De brandweer van morgen? Allen professionelen?"

Transcriptie

1 De brandweer van morgen? Allen professionelen? In het kader van de (misschien) toekomstige hervorming, hebben uwe vakbondskaderleden de reglementering bestudeerd alsook de werkingsregels van de vrijwillige brandweerkorpsen (Y-Z- en C). We moesten eerst de tegenwoordige situatie kennen en vooral begrijpen, om daarna naar behoren te kunnen discussiëren en voorstel maken, met onze eventuele gesprekspartners: Ministerie, provincies, gemeenten en traditionele vakbonden. Waarschuwing. Wij willen onmiddellijk verduidelijken dat wij in wat volgt geen partij nemen!daarbij hebben wij geen enkele verantwoordelijkheid!wij maken, of stemmen de wet niet!indien men ons iets kan verwijten, zou dat enkel zijn dat wij dat niet vroeger ontdekt hebben. Maar zou men op de eerste plaats diegene niet moeten verwijten die belast en betaald zijn om de wetten toe te passen? Tot nu toe hadden wij geen bekwaamheid, en geen bepaalde vakbondsbelangstelling, wat het vrijwillige personeel betreft. Nogmaals zijn wij officieel de eersten die het onvoorstelbare ontdekken. Vele vrijwilligers hebben zich uitgedrukt op onze site: www FISP.Be of www IFOD.Be, en wat ze ons toevertrouwd hebben over hun werktoestanden, hun methoden en hun werkregels, is in de meeste gevallen het feodale tijdperk waard, en in sommige gevallen:het prehistorisch tijdperk.de werkelijkheid overschrijdt alle fictie. Een kort overzicht. Om te beginnen hebben wij gewerkt met de nota s en opmerkingen van de traditionele vakbondsorganisaties en het ministerie van binnenlandse zaken, die zich de vraag stelden op de exacte definitie van de werktijd van een vrijwillige brandweerman, ten opzichte van de wet van : wet dat sommige aanpassingen van de werktijd bepaalt? Wij, (FISP-IFOD) kennen al het arrest van het Hof van Cassatie van en dit van het Hof van Beroep van Luik van Inderdaad, de rechtbanken en Hoven hebben zich moeten uitspreken op twistpunten over werkongevallen en ongevallen op weg naar het werk om uit te maken of een werker zich in deze toestand bevond of niet.

2 Wij begrepen des te min deze vraag ( duur van de werktijd van de vrijwilliger) daar het antwoord duidelijk blijkt in artikel 8 van de wet van : met de werktijd wordt de tijdsduur bedoeld dat de werker zich ter beschikking van de werknemer bevindt. Het is een klare en precieze definitie, dat niet interpreteerbaar is. Natuurlijk hielden wij enkel aanzicht op het professionele personeel van de branddiensten. De hervorming trok onze aandacht op het werk van de vrijwillige brandweermannen.dat is de vonk die de zaak heeft laten ontploffen! Het vuur aansteken! Bij nader inzien! Wanneer is een brandweerman ter beschikking van zijn werkgever? De professionele brandweermannen zijn omwille van hun dienstbeurt, alsook de vrijwilligers die ook een dienstbeurt volgen, bevinden zich regelmatig ter beschikking van hun werkgever. Tijdens die periode moeten ze in een beperkte gemeentelijke zone blijven, om ogenblikkelijk te kunnen antwoorden op een brandoproep. De burgemeester verkeert in de verplichting om een voortdurende hulpdienst te verzekeren en moet zijn werkers dus dwingen tot deze beschikking! Het organische reglement van de vrijwillige personeelsleden beschikt over het artikel 4: De dienst is gepland op wijze dat er ten allen tijde voldoende manschappen klaar staan ( personeel en kader) om de opdrachten uit te voeren in een minimum van tijd! Om ten allen tijde klaar te staan, moet men dus voorzien dat brandweermannen ( voldoende) voortdurend ter beschikking van de Burgemeester zijn of van staan vertegenwoordiger. Dat wil zeggen dat de brandweermannen ( ter beschikking) tijdens die tijd hun kazerne niet mogen verlaten, op straffe van de vrachtwagens te missen die op spoedeisende opdrachten vertrekken. Als we het voorbeeld nemen van een gemeente die 36 vrijwillige brandweermannen telt en die een dagelijkse dienstbeurt verzekert in vier werkploegen van 9 mannen, moet men vaststellen dat volgens het artikel 8 van de wet van , elke man in werkelijkheid 7x24 uur presteert per maand, in totaal 168 uren. Wij weten echter dat in de meeste branddiensten, enkel een vast aantal uren per maand betaald wordt door de Burgemeesters aan de vrijwillige

3 brandweermannen.dat is gewoonlijk tussen 25 en 30 uren.nemen we als voorbeeld 27 uren per maand. Die 27 uren trekken we af van de 168 uren die in aanmerking komen.er blijven nog 141 uren, die gepresteerd maar niet betaald worden.na 11 maanden geeft dat uren. Indien we dit vermenigvuldigen met 5 jaar ( verjaringstermijn) bekomen we uren dat door elke vrijwillige brandweerman effectief gepresteerd werden maar niet betaald werden. Dat is enorm! Een beetje olie op het vuur. Vanaf (loonschaalwijziging ) word de vrijwillige brandweerman betaald op basis van het gemiddelde loon van de professionele brandweermannen ( 1/1976 ste ) van het jaarlijkse bruto loon.de professioneel heeft 1/1852 ste.het kleine verschil komt van het feit dat de berekening gebeurt voor de vrijwilligers op basis van 40 uur in plaats van 38? Om kort te zijn, er bestaat geen verschil meer. Het artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 6 mei 1971, dat 9 onderartikels bevatte, bevat nu slecht één enkel.alle prestaties worden vanaf volledig betaald. Het begrip van percentage is uit de teksten verdwenen. Het vuur woedt Dus, als men overweegt dat een brandweerman ( professioneel of vrijwilliger) 10 per uur betaald wordt, en als men ons voorbeeld bekijkt waar een vrijwillige brandweerman in recht is om zijn uren te vereisen, mag men de verschuldigde som aan euro schatten(zevenenzeventigduizend vijfhonderd en vijftig euro).en dit zonder de eventuele nachtprestaties en zondagprestaties bij te tellen met 20 à 30% verhoging, en de wettelijke interresten van 7% per jaar. De gemeentelijke besturen: slavenhandelaars, zwart werk, fraude? Er zijn in België meer dan brandweermannen, die elk sinds 5 jaar, duizenden uren gepresteerd hebben die hen nog niet betaald werden. De grote begunstigden (wie van de misdaad profiteert) zijn de gemeentelijke besturen?ze zouden het privé sector doen verbleken. Gemeentelijke verantwoordelijken die het normaal vinden de sociale premies niet te betalen voor een klasse werkers: de vrijwillige brandweermannen!die het normaal vinden van alleen een klein deeltje van hun werktijd te betalen!die het normaal vinden te kunnen beschikken naar verzoek van arbeidskracht à la carte!de directeur van een onderneming zou dat morgen eens durven vragen?

4 Indien deze sinds 5 jaar gegoede sommen uitbetaald werden aan de brandweermannen, professionelen of vrijwilligers, had de staat belastingen geïnd.sociale premies zouden betaald worden! Hoeveel tientallen of honderd duizenden euro s fraude? De ontploffing! We komen terug op het wet van 14 december 2000 die in juli 2001 in toepassing treedt. Deze wet resulteert van de toepassing van twee Europese richtlijnen: de 89/391/CEE van de raad van 12 juni 1989 en de 93/104/CE van de raad van 23 november Deze wet en in het bijzonder het artikel 8.1 e. 2: de werktijd mag geen 50 uren per week overschrijden uitgezonderd: daarna komen een hele reeks vrijstellingen voor beroepen en situaties waar de overschrijding nodig kan zijn, zoals bij voorbeeld de brandweermannen. Maar opgelet! Zowel voor de werkers van de privé sector als voor deze van de publieke sector, bestaat er iets dat niemand mag overschrijden, daar het de reden zelf is van deze wet, is dat op een referentieperiode van 4 maanden, het gemiddelde van de werkuren van een werker in geen enkel geval meer dan 38 uur per week mag zijn. Moest de situatie een vervolg van buitengewone en bijzondere omstandigheden tonen (ongevallen of ernstige omstandigheden, epidemieën, enz.), en dat men toch die referentieperiode zouden moeten overschrijden, dan is het met de verplichting om zo vlug mogelijk tot een normale situatie terug te komen met de onmiddellijke teruggave aan de werkers van dagen compenserend verlof. ( merk ook dat onze vrienden in de politie deze regel nog verhardt hebben met het reduceren van de referentieperiode tot 2 maanden in plaats van 4). Men mag verminderen maar niet verlengen! Onmogelijke vlucht. De wet aangaande de branddiensten verduidelijkt dat het vrijwillige personeel geen gemeentelijke agenten zijn.vanaf het moment dat hij zich onder het gezag van de Burgemeester of zijn verantwoordelijke bevindt, dus ter zijne beschikking, valt hij niettemin onder het beheer gedefinieerd door de wet aangaande de branddiensten en zijn werkcontract met alle verplichtingen en sancties die daardoor voorzien zijn.

5 Het is dus vergeefs een verschil te trachten te vinden tussen publieke werkers en privé werkers wanneer deze als brandweerman aan het werk gaan! Echter kan men de beroepen ( privé en vrijwilliger) niet apart in de boeken opnemen. Dat zou dom zijn en de wet van zou geen zin meer hebben. Een privé werker die al 38 uur per week presteert en daarbij ter beschikking staat als vrijwillige brandweerman (168 uur/maand) presteert 320 uren per maand, 80 uur per week in plaats van 38 door de wet opgelegd! Bestaat er een vluchtuitgang? Dat mag men denken want in het begin gaat het over de toepassing van Europese richtlijnen die gelden voor alle landen?waarom zijn de Franse brandweermannen niet getroffen door dezelfde maatregel? Wij hebben dat onderzocht!frankrijk heeft de voornoemde richtlijnen nog niet omgezet voor alle werkers in de nationale wetgeving! Alles valt in puin. Bij nader inzien! Een vrijwillige brandweerman( die daarbij geen werkloos is) heeft zijn referentiequotum van 38 uur per week op 4 maanden al bereikt voor hij één voet zet in de kazerne, zich ter beschikking stelt van zijn werkgever, of brand begint te blussen, en zoals de wet van vanaf juli 2001 van toepassing is..! Indien hij zich ter beschikking stelt van zijn werkgever, overschrijdt hij zijn quotum! Zelf al rekenen sommigen dat ze enkel werken als ze in opdracht zijn(?) Hij mag in geen enkel geval ingrijpen zonder dat gemiddelde van 38 uur op 4 maanden te overschrijden en daardoor een overtreding plegen! Bij nader inzien..! Sinds 5 jaar ploeteren alle gemeentelijke besturen, alle Burgemeesters, en vooral de arrogante vereniging van steden en gemeenten van Wallonië in alle onwettigheid! De vraag is: zijn ze te goeder trouw als ze doen alsof ze niets van de wet afweten?indien dat zo is, moet men ze dringend bijscholen want dit is misschien niet de enige wet waarvan ze niets afweten. Het omgekeerde..zou heel ernstig zijn!

6 Ze mogen niet verder blijven doen zoals de struisvogel, want dit is onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke besturen.ze kunnen de schuld in iemand anders zijn schoenen niet schuiven. Bij nader inzien.! Wat zou er gebeuren indien vandaag of morgen, een brandweerman slachtoffer is van een werkongeval ( ten ergste dodelijk)en indien wordt vastgesteld dat hijzelf en ander collega s brandweermannen werken in overtreding van de wet van 14 december 2000, het is te zeggen met een aantal werkuren, dat de standaard van de wet overschrijdt?word men als medeplichtig beschouwd?we laten vallen? We zeggen aan onze advocaat om niets te laten weten?we overtreden de wet in alle kennis van zaken?wie neemt de verantwoordelijkheid?de brandweerman? Zijn werkgever? Mogen we zeker zijn dat de Burgemeester de verantwoordelijkheid op zich zal nemen?dat hij zal herkennen dat hij de wet overtreedt in alle kennis van zaken, maar dat hij het toch doet omdat iedereen het zo doet?idem voor de verantwoordelijke officier?en de verzekering? Krijgt de betrokkene brandweerman schadeloosstelling?loopt hij het risico niet lang te moeten wachten naar een procedure die het gevolg zou zijn van een gerechtsproces die de verantwoordelijkheden zou moeten bepalen? De vragenlijst is onuitputtelijk! De wet is mooi De wet van is onbetwistbaar een wonderlijke vooruitgang voor de werkenden, met de verbetering in de werktijden, rustperioden, met het respect van de gezondheid van de werkers.de wet dwingt tot een norm die hen beschermd, zowel tegen zichzelf als ten opzichte van de werkgever. Hartelijk bedankt aan allen die zullen meehelpen om deze te eerbiedigen. Ze zullen leven redden! Een vaststelling. Daarboven moeten we ook vaststellen dat het beroep van vrijwillige brandweerman helemaal niet meer bestaat ten opzichte van de wet van 3 juli 2005, die zegt in zijn artikel 3: dat de vrijwillige dienst is: alle activiteit die uitgevoerd wordt zonder retributie of verplichting! Geachte Vrienden en collega s, dat is wat wij ontdekt hebben.

7 De bal is ontwijfelbaar in het kamp van de gemeenten. Wij maken geen enkele voorspelling op het vervolg van deze ontdekking? Brandweermannen van België, professioneel of vrijwilliger, wij kunnen jullie helpen! Door U te informeren! Door U de tegoede sommen over vijf jaar te helpen terug te krijgen! Door U in streken in te zamelen!door U te organiseren en structureren! Bezoek onze site: www FISP voor de Franstalige en www IFOD voor de Nederlandstalige. Schrijf U in zonder verbintenis als U het wenst.vertel ons hoe jullie werken.de eigenaardige opdrachten die U worden opgelegd. Geef ons aan wat men U heeft vergeten te betalen, zoals bijvoorbeeld de uren lessen in de vuurschool, enz! Daarna nemen wij kontact met U op, want wij weten dat het onmogelijk is om alleen die tegoede duizenden euro s te trachten terug te winnen! Met meerderen zou het gemakkelijker moeten zijn. Wij zijn de enige syndicale organisatie waarin brandweermannen, de brandweermannen verdedigen en wij zijn daar heel fier op. Heel fier van de primeur en de kwaliteit van ons werk tot Uwe beschikking. De afgevaardigden en beheerders van de IFOD-FISP.

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler)

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie