Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4"

Transcriptie

1 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden (SGP), J.K. Matze (SGP), R.M. Vos (SGP) en R. v.d. Brom (CDA), mevr. K.H. Vorthoren (CDA), dhr. J.L. van Driel (GBK), mevr. A.M.W. van Hulst-Sundermeijer, dhr. W. Walle (GBK), mevr. M.C.M. Boorsma- Ruitenberg (VVD), de heren L.P. Hoek (VVD), J. Stelpstra (PvdA), C. Aan de Wiel (GL) en mevr. E.L.S. van Wetten (D66) de heren G.C. den Boer (wethouder SGP), P. Boogaard (wethouder CDA), L.P.T. Honders (wethouder PvdA) en S. Stoop (burgemeester) Ambtelijke ondersteuning de heren M.A.I. Born (gemeentesecretaris) en K. Blaak (hoofd afdeling ontwikkeling & beheer) en mevr. A. Phaff-de Groot (hoofd afdeling dienstverlening) en de heren G.J. Metselaer en M. Roobol (SOHW) Afwezig: - Publieke tribune: 7 personen Agendapunt Onderwerp Conclusie/adviesbesluit OPENBARE ZITTING Punt Onderwerp Opmerkingen Besluit / Afspraak / Toezegging 1. Opening/ Inventarisatie spreekrecht De voorzitter heet dhr. en Mevr. Zabel als gasten van de raad welkom en de heren Metselaer en Roobol (SOHW) Er is geen spreekrecht aangevraagd 2. Vaststelling Agenda De voorzitter stelt voor agendapunt 11.2 als eerste te behandelen (na agendapunt 2) 3. Mededelingen en Presentaties - De agenda wordt met deze aanpassing vastgesteld 4. Verslag 6 januari 2015 (KDK/4109) - Het verslag wordt met ongewijzigd vastgesteld 5. Rechtstreeks ingekomen stukken Voor kennisgeving aangenomen 1

2 5.1.1 Brief aan de gemeenteraad inzake bewonersvraag om Oudendijk Goudswaard uit te sluiten als aan-en afvoerroute voor de dijkverzwaring (KDK/4168) \reactie of brief mevrouw Van Brakel van Stichting Welzijn Hoeksche Waard (KDK/4251) 6. Ingekomen stukken vanuit het college 6.1 Ingekomen stukken (openbaar) Programmabegroting Regionale Sociale Dienst HW (KDK/3134) Evaluatie jaarwisseling (KDK/3291) Beantwoording vraag GBK over kwalificaties wijkverpleging (KDK/3595) Beantwoording vraag SGP over vernielingen, bord nieuwbouw rotonde Nieuw- Beijerland (KDK/3945) Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst ZHZ (KDG/4008) Overzicht bezwaar/beroepschriften, voorlopige voorzieningen en klachten 2014 (KDK/4051) Evaluatie pilot Hart voor ZHZ (KDK/4120) Beantwoording vraag GBK over aantal mensen met indicatie ivm opheffing Stichting Ouderenvoorzieningen Korendijk (KDK/4111) Beantwoording vraag GBK over taakstelling en herverdelingssystematiek Veiligheidsregio ZHZ (KDK/4112) Beantwoording vraag GBK over het aantal ligplaatsen en plaatsen voor passanten in Dhr. Aan de Wiel (GL) wil dit punt tot bespreekpunt maken (kaders uitvoering) Verzocht hier een keer apart over te spreken, kaders voor Verzoek om in aanloop naar begroting hierover (lokale prioriteiten) nog eens te spreken Bespreken in presidium 17/2 Voor kennisgeving aangenomen Inbrengen in presidium 17/2 Inbrengen in presidium 17/2 De gestelde vraag bij zal schriftelijk en tijdig worden beantwoord. 2

3 de haven (Put/Goudswaard)(KDK/4113) Mededelingen raden financiële stand van zaken Welzijn HW Beantwooridng vraag Groen Links over schade Oud&Nieuw (KDK/4276/KDK3291) 7. Verslag/verantwoording door leden AB gemeenschappelijke regelingen Voor kennisgeving aangenomen - Rekenkamercommissie d.d. 19 januari 2015; - Algemeen Bestuur Veiligheidsregio ZHZ d.d. 5 februari 2015 (KDK/4269) De GBK maakt opm. over begrotingsrichtlijnen De burgemeester zegt toe gemaakte opmerkingen mee te nemen inde vergadering van het AB 8. Actiepuntenlijst Dhr. Hoek (VVD) merkt op dat het antwoord op de vraag/stand van zaken Leenherenpolder (KDK/3593) niet in de notudoc stond 9. Stand van zaken projecten Gevraagd wordt of er een keer gesproken kan worden over het 10. Rechtstreekse voorstellen voor de raad Zijn er niet 11. Collegevoorstellen voor de raad strategisch voorraadbeheer De griffier zal het antwoord laten naplaatsen Inbrengen in presidium 17/2 (voorstel commissie 3 maart) Bestemmingsplan 6 seniorenappartementen Dorpsstraat in Zuid-Beijerland (KDK/1802) 11.2 Uitvoeringsprogramma SOHW (KDK/3953), na agendapunt 2 behandeld 11.3 Deelname aan het ISHW en SOHW aan de GR Ombudscommissie HW (KDK/4074) De voorzitter oppert dat dit wellicht een hamerstuk kan zijn raad 17/2 Mevr. Boorsma (VVD) vraagt of RSD/WHW toegevoegd kunnen worden aan Pact van de Waard? Mevr. Van Hulst (GBK) doet suggestie Dhr. V.d.Linden (SGP) geeft suggestie mee accommodatiebeleid hierbij te betrekken De voorzitter oppert dat ook dit agendapunt een hamerstuk zou Burgemeester zegt startnotitie toe via ROHW Burgemeester zal suggestie VVD, GBK en SGP meenemen 3

4 kunnen zijn raad 17/ Wijziging Legestabel (KDK/4139) Mevr. Van Hulst (GBK) vraagt hoe het staat met notitie over hondenbelasting/afschaffing Dhr. V.d. Brom (CDA) vraagt of de tarieven voor een gehandicaptenparkeerplaats naar beneden kunnen? Mevr. Boorsma (VVD) wil deze discussie breder trekken 12. Rondvraag Mevr. Van Wetten (D66) over brief aan raad van dhr. Barendrecht/ Voetbalvereniging NB Dhr. Aan de Wiel (GL) wil graag zienswijze die naar provincie uitgaat zien. Mevr. Boorsma (VVD) heeft vragen gesteld over de zienswijzen die buurgemeenten hebben ingediend Mevr. Van Hulst (GBK) deelt multimedia training met de raad Notitie zal in 2 e kwartaal 2015 (voor begrotingscommissie) gereed komen De fractie kan dit inbrengen bij de behandeling van de Kadernota Wethouder den Boer zegt toe de zienswijze van Korendijk die naar de Provincie gaat met de raad te delen. Het antwoord op deze vragen (reeds voorhanden) worden door de griffier direct g d na de vergadering De griffier zal zorgen dat deze training gedeeld wordt. 13. Sluiting Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 maart 2015 de griffier, de voorzitter, A. Goslings R. Zwijgers 4

5 Bijlage besluitenlijst commissie 6 februari 2015 Vragen 5

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5

Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Raad KDK/4311i2275 Agendapunt 5 Van 7 juli 2015 Besluiten- c.q. afsprakenlijst Voorzitter: de heer S. Stoop (burgemeester) Griffier: mevrouw A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden

Nadere informatie

Raad KDK/7595i.4193 Agendapunt 5

Raad KDK/7595i.4193 Agendapunt 5 Raad KDK/7595i.4193 Agendapunt 5 van 5 juli 2016 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: de heer S. Stoop (burgemeester) Griffier: mevrouw A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP), A. van der Linden

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/7593 i.5043 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/7593 i.5043 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/7593 i.5043 Agendapunt 4 Van 22 november 2016 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: Ambt. ondersteuning: Afwezig: mw. A.M.E. van HulstSundermeijer

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/7593i3254 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/7593i3254 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/7593i3254 Agendapunt 4 Van 5 januari 2016 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: Ambt. ondersteuning: Afwezig: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A.

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4109i2407 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4109i2407 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4109i2407 Agendapunt 4 Van 23 juni 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: mevr. A.M.W. van Hulst-Sundermeijer (GBK) Griffier: mevr. A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP),

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4109i.2591 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4109i.2591 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4109i.2591 Agendapunt 4 Van 1 september 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: mevr. M.C.M. BoorsmaRuitenberg (VVD) Griffier: mevr. A. Goslings Leden: de heren A. de Bruin (SGP),

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5 *0010100120101029* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5 Datum: 24 maart 2010 Verzonden: 8 april 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen

Nadere informatie

* * Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 maart /1325 Verslag

* * Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 maart /1325 Verslag *010010120101325* Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 maart 2010 2010/1325 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Afwezig m.k Bestuurders Adviseurs Publiek : dhr. E. Minnaard (PvdA) :

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/2476 i.779 5. Datum: 18 juli 2014 Verzonden: 11 augustus 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/2476 i.779 5. Datum: 18 juli 2014 Verzonden: 11 augustus 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 september 2014 KDK/2476 i.779 5 Datum: 18 juli 2014 Verzonden: 11 augustus 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 Van 1 juli 2014 KDK/2355 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 Van 1 juli 2014 KDK/2355 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 Van 1 juli 2014 KDK/2355 Verslag Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: Bestuurders: Adviseurs: Afwezig: Gemeenteraad mevr. M.C.M. Boorsma-Ruitenberg (VVD) mevr.

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 17 september 2013 KNDK/2013/2303 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 17 september 2013 KNDK/2013/2303 5 *0010100120132303* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 17 september 2013 KNDK/2013/2303 5 Datum: 13 augustus 2013 Verzonden: 5 september 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KDK/ Datum: 19 december 2013 Verzonden: 16 januari 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KDK/ Datum: 19 december 2013 Verzonden: 16 januari 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 28 januari 2014 KDK/183 5 Datum: 19 december 2013 Verzonden: 16 januari 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2012/3077 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2012/3077 5 *0010100120123077* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 18 september 2012 KNDK/2012/3077 5 Datum: 25 september 2012 Verzonden: 11 oktober 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 24 maart /1173 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 24 maart /1173 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 24 maart 2009 2009/1173 Verslag Aanwezig Voorzitter : dhr. E. Minaard (PvdA), voorzitter Secretaris : mw. A. Goslings, griffier Leden : de heren C.H. Moree (SGP),

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 augustus /3304 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 augustus /3304 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 30 augustus 2011 2011/3304 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Bestuurders Adviseurs Afwezig Publiek Agendapunt : dhr. A. v.d. Linden (voorzitter, SGP)

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL

* * RAADSVOORSTEL *0010100120092091* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 7 juli 2009 KNDK/2009/2091 5 Datum: 10-06-2009 Verzonden: 26 juni 2009 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen

Nadere informatie

Openbaar besluit: Ter afdoening naar: Terugkoppeling naar B&W:

Openbaar besluit: Ter afdoening naar: Terugkoppeling naar B&W: Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 5 juli 2016 Nummer: 2016 / 27 - A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard, G.C.

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 21 juni 2011 2011/2249 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 21 juni 2011 2011/2249 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 21 juni 2011 2011/2249 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Bestuurders Adviseurs Afwezig Publiek Agendapunt : dhr. A. V.d. Linden (voorzitter, SGP)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 februari 2014 KDK/ Datum: 3 februari 2014 Verzonden: 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 februari 2014 KDK/ Datum: 3 februari 2014 Verzonden: 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 februari 2014 KDK/775 5 Datum: 3 februari 2014 Verzonden: 13 februari 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

Agendapunt: 51/02 Registratienummer: A-00558/KDK/03422 Onderwerp: Drie maanden rapportage jongerenwerk juni t/m augustus 2014 Openbaar besluit:

Agendapunt: 51/02 Registratienummer: A-00558/KDK/03422 Onderwerp: Drie maanden rapportage jongerenwerk juni t/m augustus 2014 Openbaar besluit: Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 16 december 2014 Nummer: 2014 / 51 - A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard,

Nadere informatie

Het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak op het perceel Koningin Wilhelminastraat 23 in Piershil

Het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak op het perceel Koningin Wilhelminastraat 23 in Piershil Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 29 november 2016 Nummer: 2016 / 48-A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/1190 i.460 5. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 20 maart 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/1190 i.460 5. Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 20 maart 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/1190 i.460 5 Datum: 18 maart 2014 Verzonden: 20 maart 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 4 september /2897 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 4 september /2897 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 4 september 2012 2012/2897 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Bestuurders Adviseurs Afwezig Publiek Agendapunt : dhr. J. Stelpstra (voorzitter, PvdA)

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

M.A.I.Born, secretaris KDK / A Subsidietoekenning 2017 Dorpsbelang Zuid-Beijerland

M.A.I.Born, secretaris KDK / A Subsidietoekenning 2017 Dorpsbelang Zuid-Beijerland Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 3 januari 2017 Nummer: 2016 / 1-A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard, G.C.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Agendapunt: 07/03 Registratienummer: KNDK/2012/3545 Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard Openbaar besluit:

Agendapunt: 07/03 Registratienummer: KNDK/2012/3545 Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard Openbaar besluit: Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 12 februari 2013 Nummer: 2013 / 07 - A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; A.M.E. van

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

*0010100120112808* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 september 2011 KNDK/2011/2808 5

*0010100120112808* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 september 2011 KNDK/2011/2808 5 *0010100120112808* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 september 2011 KNDK/2011/2808 5 Datum: 21 juli 2011 Verzonden: 8 september 2011 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 10 januari /253 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 10 januari /253 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 10 januari 2012 2012/253 Verslag Aanwezig Voorzitter Secretaris Leden Bestuurders Adviseurs Afwezig Publiek Agendapunt : dhr. A. V.d. Linden (voorzitter, SGP)

Nadere informatie

*0010100120092595* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2595 5

*0010100120092595* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2595 5 *0010100120092595* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 29 september 2009 KNDK/2009/2595 5 Datum: 13-07-2009 Verzonden: 17 september 2009 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van 16 juli 2013 Aanwezig Afwezig Aanvang : J.J. Luteijn, voorzitter H.J. Flieringa, wethouder A.J. Herweijer, wethouder P.R. Riedijk, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 18 november /4299 Verslag

Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 18 november /4299 Verslag Raadscommissie Stuk/nummer Agendapunt 4 van 18 november 2008 2008/4299 Verslag Aanwezig Voorzitter : dhr. H.P. Heikoop (VVD) Secretaris : mw. A. van Walsum- Goslings, griffier Leden : de heren C.H. Moree

Nadere informatie

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v

C. Bor burgerraadslid v v v v v v J.B.M. Karens burgerraadslid v v v v v v. J. Loeve burgerraadslid v v v v v v Besluitenlijst Oordeelsvormende bijeenkomst gemeenteraad Sliedrecht op dinsdag 14 april 2015 Aanwezig/woordvoering 9 10 11 13 14 15 SGP-ChristenUnie M. Visser raadslid v v v v v v H.M. Baars-Mulder raadslid

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 20 mei 2015

Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 20 mei 2015 Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 20 mei 2015 Aanwezig de heer N.P.M. Schoof (voorzitter), de heer J.M. Dank (PvdA

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1. Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 2 juni Ongewijzigd vastgesteld.

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1. Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 2 juni Ongewijzigd vastgesteld. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van maandag 8 juni 2009 Aanwezig Aanvang : G.A.A.J. Janssen, voorzitter P.A. de Regt, wethouder H.J. Flieringa, wethouder L.P.T. Honders,

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-1-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 26 april 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02784/Z.07091 Uitnodigingen - B&W

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 21 januari 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Aanwezig Afwezig Mevr. A. Hegger (voorzitter) Dhr. D. Van Bunder (commissiegriffier) Dhr. P. de Cock (lid) Dhr. F. Smits (lid) Dhr. W. Waumans (plv. lid)

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

4. Vaststellen verslag en actielijst Het verslag en de actielijst van worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen verslag en actielijst Het verslag en de actielijst van worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 12 februari 2013 Registratienummer 13.003287 Aanwezig E. Goossens (voorzitter), J Van den Broek (PvdA), J Doelend (CDA), K. de Heus (Dorpsbelangen),

Nadere informatie

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden Afwezig m.k. Afwezig z.k. Notulist Verder aanwezig : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden : 9 mei om 20.00 uur : De heer A. Steenbergen :

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 16 juli 2013 KNDK/2013/1868 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 16 juli 2013 KNDK/2013/1868 5 *0010100120131868* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 16 juli 2013 KNDK/2013/1868 5 Datum: 24 juni 2013 Verzonden: 4 juli 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam BIJLAGE 1 Concept-besluitenlijst van de op woensdag 12 oktober gehouden openbare vergadering van de Klankbordgroep Koersplan HG. Aanvang 19.30 uur; Einde 21.00 uur. Aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 7 oktober 2015

Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 7 oktober 2015 Samenvattend verslag openbare vergadering stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard gehouden op 7 oktober 2015 Aanwezig de heer N.P.M. Schoof (voorzitter), de heer P. Baars (Fractie

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/ Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/ Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 september 2014 KDK/2621 5 Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Agenda en stukken vergadering dagelijks bestuur Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) d.d. 20 december 2016.

Agenda en stukken vergadering dagelijks bestuur Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) d.d. 20 december 2016. Vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders gehouden in het gemeentehuis te Piershil Datum: 20 december 2016 Nummer: 2016 / 51 A (openbaar) Aanwezig: S. Stoop, burgemeester; P. Boogaard,

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum Openbaar 13 mei Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00424/Z.02426 Uitnodigingen B&W 13 mei

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Plaats Aanvangstijd Aanwezig Afwezig: Collegeleden Voorzitter Griffier Opgesteld door : Raadzaal : 20.00 uur : CDA: mevrouw J. Rexwinkel en de

Nadere informatie

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Notulen. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Notulen Commissie : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden Vergadering d.d. : 10 mei 2012 om 20.00 uur Voorzitter : dhr. W.J. Tuijnman (VVD) Griffier : dhr. M.A. Bourdrez Aanwezige leden : dhrn. L.M. Bouman

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/ Datum: 1 april 2014 Verzonden: 1 mei 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/ Datum: 1 april 2014 Verzonden: 1 mei 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 25 maart 2014 KDK/01283 5 Datum: 1 april 2014 Verzonden: 1 mei 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen raadsvergadering 25 maart

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016.

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Aanwezig: Voorzitter: L. Philipsen Commissiegriffier: E. Theunis-Kessels CDA: M. Direks, P. van Duijnhoven, A. Vullings

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december 2016 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Dhr. G. Veldhuijzen 0 Zeepkist Drie insprekers tijdens de Zeepkist: -

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

De volgende wethouders zijn aanwezig: de heren A.G. van der Maas en P.L. de Putter en mevrouw A.P.L.M. Slenter-Jamar.

De volgende wethouders zijn aanwezig: de heren A.G. van der Maas en P.L. de Putter en mevrouw A.P.L.M. Slenter-Jamar. Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Noord-Beveland gehouden op donderdag 11 februari 2016 in het gemeentehuis van Noord-Beveland Aanvang: 19:30 uur Aanwezig: Mevr. E.S.

Nadere informatie