G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n"

Transcriptie

1 C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ b l a u w ] [ b l a u w ]

2 v e r z e Colofon Dit boekje is een uitgave van Deltares en is mede tot stand gekomen met medewerking van TNO. Dit boekje is tot standgekomen in het kader van een opdracht van SenterNovem, Taakgroep Bodem+. Inleiding In dit boekje maken we duidelijk hoe een aantal technisch-inhoudelijke kenmerken van een bodemkwaliteitskaart de kans op ongewenst grondverzet bepalen. Ongewenst grondverzet betekent het hergebruiken van grond met een (aanzienlijk) slechtere kwaliteit dan wordt verwacht. Het boekje maakt duidelijk hoe de kans op ongewenst grondverzet kan worden verkleind.

3 v e r z e Vier bodemkwaliteitszones als voorbeeld Hoe groot de kans op ongewenst grondverzet op basis van een bodemkwaliteitskaart is en hoe die kans kan worden verkleind, wordt in dit boekje verduidelijkt aan de hand van vier kenmerkende bodemkwaliteitszones. Uw bodemkwaliteitszones kunt u vergelijken met de kenmerken van de omschreven zones. Voor die vergelijking is de karakterisering op basis van de statistische kentallen het belangrijkst. De heterogeniteit van een bodemkwaliteitszone is namelijk sterk bepalend voor de kans op ongewenst grondverzet. Lijken de statistische kentallen in uw binnenstedelijk gebied dus het meest op de hier gepresenteerde kentallen voor oudere, dan moet u zich voor die zone dus oriënteren op wat hier wordt omschreven als oudere. De kwaliteit in uw bodemkwaliteitszones hoeft niet precies overeen te komen met de hier gepresenteerde bodemkwaliteitszones. De gepresenteerde bodemkwaliteitszones worden gebruikt om u een gevoel te geven voor de kans dat er ongewenst grondverzet optreedt. Een vergelijking tussen de hier gepresenteerde statistische kentallen en de statistische kentallen van uw bodemkwaliteitszones, geeft u een beeld hoe u de uitspraken in dit boekje kunt vertalen naar uw eigen bodembeheergebied. Oude binnenstad Karakter Verwachting diffuse kwaliteit Puntbronnen Statistische kentallen Reeds bebouwd voor circa Van oorsprong woongebied met verspreide historische (kleinschalige) bedrijfsactiviteiten. Bedrijfsactiviteiten grotendeels verdwenen en vervangen door woonof kantoorfunctie. Zwaar belast als gevolg van bijmenging met (verontreinigd) puin, verwering metalen leiding e.d., gebruik kolen, emissie vanuit de lucht. Relatief veel verdachte, veelal kleine, locaties uitgesloten van bodemkwaliteitskaart. Het gemiddelde valt voor meerdere stoffen in de bodemkwaliteitsklasse. Belangrijker is echter dat voor een aantal stoffen 5% of meer van de waarnemingen de kwaliteitsklasse overschrijdt. De verdeling van de waarnemingen zou er als volgt uit kunnen zien: Stof Min 25-perc Med 75-perc 80-perc 90-perc 95-perc Max Gem 6,0 voldoet aan achtergrondwaarde Arseen 0,7 3,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 12 4,6 47 wonen Cadmium 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,3 200 Chroom overschrijdt kwaliteitsklasse Koper Binnenstedelijk gebied Karakter Verwachting diffuse kwaliteit Puntbronnen Statistische kentallen Bebouwd tussen circa 1850 en Van oorsprong woongebied in combinatie met verspreide bedrijfs- of industriële activiteiten. Industriële activiteiten deels over relatief groot oppervlak. Industrieel gebruik inmiddels veelal verdwenen en vervangen door woon- of kantoorfunctie. Matig tot zwaar belast als gevolg van bijmenging met (verontreinigd) puin, verwering metalen leiding e.d., gebruik kolen, emissie vanuit de lucht. Relatief veel verdachte, soms grote, locaties uitgesloten van bodemkwaliteitskaart. Het gemiddelde valt voor meerdere stoffen in de bodemkwaliteitsklasse wonen. Incidenteel wordt voor verschillende stoffen de kwaliteitsklasse overschreden, maar in principe blijft dit overschrijdingspercentage onder de 5%. Veel waarnemingen zullen echter wel binnen de kwaliteitsklasse vallen. De verdeling van de waarnemingen zou er als volgt uit kunnen zien: Stof Min 25-perc Med 75-perc 80-perc 90-perc 95-perc Max Gem 23 voldoet aan achtergrondwaarde Arseen 1,5 7,0 9, wonen Cadmium 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 2,3 0,5 50 Chroom 7, overschrijdt kwaliteitsklasse Koper 2, Kwik 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,9 0,2 Lood 3, Nikkel 7, Zink PAK10 0,0 0,3 0,6 1,6 2,1 4, ,0 Kwik 0,04 0,08 0,19 0,29 0,39 0,61 0,79 2,2 0,28 Lood Nikkel Zink PAK10 0,0 0,5 1,2 4,6 7, ,5

4 v e r z e Oudere Karakter Verwachting diffuse kwaliteit Puntbronnen Bebouwd tussen circa 1950 en Buitenwijken en na-oorlogse uitbreidingsgebieden (integraal opgehoogd), weinig tot geen industriële activiteiten, wel bedrijfsmatig verdachte locaties (b.v. tankstations, wasserijen, garages). Matig belast als gevolg van materiaal ophooglaag, emissie vanuit de lucht. Beperkt aantal locaties uitgesloten van bodemkwaliteitskaart. Landelijk gebied en recente Karakter Verwachting diffuse kwaliteit Puntbronnen Landelijk gebied, agrarische of natuurbestemming, recente (na 1980), geen industriële activiteiten. Niet- of licht-belast, soms bodembelasting met bestrijdingsmiddelen. Geen of slechts incidenteel voorkomende locaties die uitgesloten worden van bodemkwaliteitskaart. Statistische kentallen het gemiddelde zal voor hooguit enkele stoffen in de bodemkwaliteitsklasse wonen vallen. Sporadische overschrijdingen van de kwaliteitsklasse kunnen optreden, maar over het algemeen geldt dat meer dan 95% van de waarnemingen tenminste voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen. Voor hooguit enkele stoffen zal dit de kwaliteitsklasse zijn. De overgrote meerderheid van de waarnemingen zal voldoen aan de achtergrondwaarden. De verdeling van de waarnemingen zou er als volgt uit kunnen zien: Stof Min 25-perc Med 75-perc 80-perc 90-perc 95-perc Max Gem 38 voldoet aan achtergrondwaarde Arseen 0,0 3,5 7,0 11,0 12,0 13,0 15,0 18,0 7,5 43 wonen Cadmium 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 1,0 0,3 48 Chroom 1,8 9,3 24,5 36,0 38,0 43,0 48,0 63,0 22,9 180 overschrijdt kwaliteitsklasse Koper 1,0 3,5 10,5 17,0 18,0 26,0 33,0 180,0 13,9 Kwik 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 Lood 3,5 6,0 15,0 25,0 26,0 28,0 29,0 67,0 15,7 Nikkel 0,1 7,0 17,5 25,0 27,0 31,0 36,0 87,0 17,5 Zink 3,5 11,9 49,0 73,0 79,0 91,0 110,0 195,0 47,7 PAK10 0,0 0,1 0,1 0,7 0,7 1,7 3,0 60,0 3,0 Statistische kentallen Het gemiddelde zal meestal voldoen aan de achtergrondwaarden, maar incidenteel is het mogelijk dat voor één of enkele stoffen het gemiddelde in de bodemkwaliteitsklasse wonen valt. Overschrijdingen van de kwaliteitsklasse zouden niet mogen optreden en voor de meeste stoffen zal meer dan 95% van de waarnemingen voldoen aan de achtergrondwaarden of in de kwaliteitsklasse wonen vallen. De verdeling van de waarnemingen zou er als volgt uit kunnen zien: Stof Min 25-perc Med 75-perc 80-perc 90-perc 95-perc Max Gem 27 voldoet aan achtergrondwaarde Arseen 1,4 3,5 6,0 6,3 7,0 7,0 10,0 12,0 5,6 62 wonen Cadmium 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 170 Chroom 2,0 7,0 11,0 15,0 17,0 19,0 25,0 31,0 11,9 Koper 1,4 5,0 12,0 20,0 26,0 33,0 38,0 57,0 15,5 Kwik 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 Lood 2,1 8,7 27,0 62,0 71,0 110,0 130,0 170,0 42,3 Nikkel 1,4 4,0 6,0 9,0 9,71 1,0 15,0 21,0 6,9 Zink 3,5 22,0 40,06 9,0 78,0 100,0 165,0 210,0 51,5 PAK10 0,0 0,3 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 3,2 0,7

5 v e r z e Toetsen van toe te passen grond De wijze waarop kan worden vastgesteld of grond uit een bodemkwaliteitszone kan worden hergebruikt, wordt bepaald door de keuzes die u als lokaal bevoegd gezag heeft gemaakt. Drie opties zijn hierbij beschikbaar: a. Generieke beleid van het Besluit bodemkwaliteit. b. Gebiedsspecifieke beleid van het Besluit bodemkwaliteit. c. Vrijstellingsregeling grondverzet op basis van een reeds bestaande bodemkwaliteitskaart (uiterlijk tot 1 juli 2013). Wanneer de 95-percentielwaarde van de zone van herkomst op basis van de Risicotoolbox bij een of meerdere vormen van bodemgebruik leidt tot een overschrijding van het saneringscriterium, dan mag die grond niet worden hergebruikt met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel. In het bodembeheerplan dient te worden aangegeven welke statistisch kental van de zone van herkomst wordt getoetst aan de Lokale Maximale Waarden. Dit mag het gemiddelde zijn of een boven het gemiddelde gelegen percentielwaarde. Algemeen Wanneer de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel bij grondverzet wordt gehanteerd, moet in algemene zin aan een aantal voorwaarden worden voldaan: Het moet aantoonbaar zijn dat de toe te passen partij grond afkomstig is uit een bodemkwaliteitszone. Het moet aantoonbaar zijn dat de toe te passen partij grond afkomstig is uit de bodemlaag die in de bodemkwaliteitskaart is gedefinieerd. Op de locatie van herkomst mogen geen bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Generieke beleid Zowel voor de zone waaruit de grond afkomstig is, als voor de zone waarin de grond zal worden toegepast, wordt de bodemkwaliteitsklasse (achtergrondwaarden, wonen of ) vastgesteld op basis van het gemiddelde gehalte van de bodemkwaliteitszone. Daarnaast moet van de zones ook de functieklasse (landbouw/natuur, wonen of ) worden vastgesteld. Welke grond in de ontvangende zone mag worden toegepast wordt bepaald door de strengste klasse van bodemkwaliteitsklasse en functieklasse. De bodemkwaliteitsklasse van de grond moet gelijk zijn aan, of beter zijn dan, de klasse zoals bepaald voor de ontvangende bodem. Wanneer de 95-percentielwaarde van de zone van herkomst op basis van de Risicotoolbox bij een of meerdere vormen van bodemgebruik leidt tot een overschrijding van het saneringscriterium, dan mag die grond niet worden hergebruikt met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel. Gebiedsspecifieke beleid Getoetst moet worden of de toe te passen grond voldoet aan de Lokale Maximale Waarden die gelden voor de toepassingszone. De Lokale Maximale Waarden hoeven niet rechtstreeks afhankelijk te zijn van de bodemkwaliteit in de toepassingszone, maar er gelden wel een aantal spelregels: Ze moeten liggen tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Ze moeten onder de interventiewaarden liggen, tenzij in de betreffende zone stoffen reeds boven de interventiewaarden voorkomen. Voor die stoffen die boven de interventiewaarde aanwezig zijn mag een Lokale Maximale Waarde boven de interventiewaarde worden vastgesteld. Wordt een waarde boven de interventiewaarde gekozen dan mag de Lokale Maximale Waarde alleen worden toegepast op grond uit het eigen beheergebied. Verslechtering van de bodemkwaliteit in een zone is toegestaan zolang de toe te passen grond afkomstig is uit het eigen beheergebied. Er moet met de Risicotoolbox duidelijk zijn gemaakt welke risico s samenhangen met de gekozen Lokale Maximale Waarden. Vrijstellingsregeling grondverzet Getoetst moet worden of de toe te passen grond van vergelijkbare kwaliteit is. Dit wordt vastgesteld door vast te stellen of van grond die afkomstig is uit een bodemkwaliteitszone het gemiddelde gehalte, zoals bepaald voor die zone, kleiner is dan 1,2 maal het gemiddelde gehalte in de ontvangende zone. Dit moet worden getoetst voor alle stoffen waarvoor de 95-percentielwaarde boven de tussenwaarde ligt.

6 v e r z e Voldoet mijn bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel? De vraag of een bodemkwaliteitskaart voldoet als bewijsmiddel kan niet met een simpel ja of nee worden beantwoord. In formele zin voldoet een bodemkwaliteitskaart als deze volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is opgesteld. De regels voor vrij grondverzet bepalen vervolgens of de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan worden gebruikt voor de uitwisseling van grond tussen verschillende zones. Bodemkwaliteitszones worden op basis van verschillende overwegingen (historie, bodemgebruik, bodemtype, geomorfologie, etc) gedefinieerd, met als vooropgezet doel zones te creëren die uit oogpunt van bodemkwaliteit zo homogeen mogelijk zijn. Natuurlijk is er binnen iedere zone en voor iedere parameter sprake van een bepaalde mate van spreiding in meetwaarden. Die spreiding zou echter beperkt moeten blijven. Is dit namelijk het geval, dan kan op basis van een statistisch kental (het gemiddelde) een voldoende betrouwbare uitspraak worden gedaan over de te verwachten kwaliteit van vrijkomende grond. Of een bodemkwaliteitskaart een geschikt bewijsmiddel is, is afhankelijk van de vraag of we op basis van de beschikbare gegevens, de kwaliteit van vrijkomende partijen grond met voldoende betrouwbaarheid kunnen voorspellen. Het is hierbij vooral van belang dat we de kans dat ernstig verontreinigde grond ten onrechte wordt hergebruikt zo klein mogelijk houden. In heel het proces van het opstellen van een bodemkwaliteitskaart zijn verschillende factoren van invloed op deze kans. Factoren die bepalend zijn voor de kans op ongewenst grondverzet zijn met name: De kwaliteit van het vooronderzoek (uitsluiten verontreinigde locaties). Het aantal waarnemingen dat binnen een bodemkwaliteitszone beschikbaar is. Hoe wordt er omgegaan met heterogeniteit. De kwaliteit van het vooronderzoek en met name het gericht uitsluiten van locaties waar een bodemverontreinigingen aanwezig zou kunnen zijn, is essentieel, maar kan in dit boekje niet inzichtelijk worden gemaakt. Dit boekje geeft wel inzicht in hoe het aantal beschikbare waarnemingen en de heterogeniteit van zones de kans op ongewenst grondverzet bepalen. Aantal waarnemingen: meer is beter, maar wanneer is het genoeg? Met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel wordt het mogelijk om grond te verzetten (binnen de zone van herkomst of tussen zones) zonder aanvullende partijkeuringen. De vraag is hoeveel waarnemingen er nodig zijn om de kwaliteit van een partij grond uit een zone voldoende betrouwbaar te kunnen voorspellen. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want altijd reist de vraag: wat is voldoende betrouwbaar?. De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt als minimale eis dat per te onderscheiden bodemlaag (toplaag en diepere laag/lagen): voor de deelgebieden voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar zijn; de waarnemingen ruimtelijk voldoende verspreid over het deelgebied liggen, namelijk dat er: voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken in ten minste 10 vakken één of meer waarnemingen zijn gedaan; voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied ten minste 3 waarnemingen beschikbaar zijn. De vraag is of het aantal van 20 waarnemingen in alle situaties volstaat om te voldoen aan het gewenste beschermingsniveau (de kans op het verspreiden van ernstig verontreinigde grond is kleiner dan 5 %). Hiervoor moeten we eerst terug naar de wijze waarop het aantal van 20 waarnemingen is afgeleid. De basis voor 20 waarnemingen Het beleidsmatige uitgangspunt voor het bepalen van het minimale aantal waarnemingen is dat de kans op het hergebruik van een partij ernstig verontreinigde grond kleiner dient te zijn dan 5%. We noemen dit het 5%-criterium. Vervolgens is het de vraag hoe dit moet worden getoetst. Hiervoor zijn twee principieel van elkaar afwijkende benaderingen mogelijk. De eerste benadering gaat er vanuit dat het gebied relatief schoon is (minder dan 5% boven de kwaliteitsklasse ). De tweede benadering gaat er vanuit gaat dat het gebied relatief vuil is (meer dan 5% boven de kwaliteitsklasse ). In de eerste situatie is er sprake van een milde bewijslast. We gaan uit van een relatief schone zone en proberen met hoge betrouwbaarheid aan te tonen dat daadwerkelijk aan het 5%-criterium wordt voldaan. In de tweede situatie is er sprake van een veel zwaardere bewijslast. We gaan uit van een situatie waarbij meer dan 5 % de kwaliteitsklasse overschrijdt en proberen juist aan te tonen dat dit niet zo is. Het minimum aantal van 20 waarnemingen uit de richtlijn bodemkwaliteitskaarten is gebaseerd op de situatie waarbij sprake is van een milde bewijslast. Reeds bij een dergelijk beperkt aantal waarnemingen is er een grote kans dat een zone waarvoor minder dan 5% de kwaliteitsklasse overschrijdt ook daadwerkelijk als dusdanig wordt gekwalificeerd. Stel bijvoorbeeld de situatie waarbij binnen een zone exact 5% de kwaliteitsklasse overschrijdt. Vinden we nu 1 overschrijding van de kwaliteitsklasse op de 20 in deze zone aanwezige waarnemingen, dan accepteren we met een betrouwbaarheid van 75% dat deze zone voldoet aan het 5%-criterium. Er wordt daarmee één op één aangesloten op de strategie TOETS-S-GR uit de NEN De milde toetsing heeft echter ook een keerzijde en het is goed dat u zich hier bewust van bent. Stel dat het werkelijke percentage grond boven kwaliteitsklasse geen 5%, maar 10 % is. De kans dat u deze zone wordt beoordeeld alsof deze wél voldoet aan het 5%-criterium bedraagt nog altijd 40% (bij 20 waarnemingen en 1 overschrijding). Wordt ten gevolge van een te klein aantal waarnemingen een bodemkwaliteitszone ten onrechte beter gekwalificeerd dan waarvan in werkelijkheid sprake is, dan kan dit leiden tot ongewenst grondverzet.

7 v e r z e Het aantal waarnemingen is dus van invloed op de kans op ongewenst grondverzet. Hierbij geldt: hoe meer waarnemingen, hoe zekerder je bent dat de waarnemingen een representatief beeld vormen van de werkelijke situatie en dus hoe kleiner de kans op ongewenst grondverzet. Wanneer meer waarnemingen kans dat wordt aangetoond dat zone voldoet aan het 5%-criterium waarnemingen, 1 overschrijding kwaliteitsklasse De figuur hiernaast geeft voor twee verschillende toetsingen bij een verschillend aantal waarnemingen de kans weer dat wordt aangenomen dat minder dan 5% de kwaliteitsklasse overschrijdt. Op de horizontale as staat het werkelijke oppervlaktepercentage dat de kwaliteitsklasse overschrijdt. Dit betekent dat we links van de 5%-lijn spreken over het terecht en rechts van die lijn onterecht concluderen dat aan het 5%-criterium wordt voldaan. Maar hoe zit het met zones waarvan bekend is dat ze zwaarder zijn belast en/of een heterogene kwaliteit hebben? Voor deze zones kunt u overwegen een strengere toetsing en dus een zwaardere Uitgangspunt toetsing: minder dan 5% overschrijdt de kwaliteitsklasse. 20 waarnemingen, 1 overschrijding kwaliteitsklasse afname kans op onterecht concluderen dat zone voldoet 0 2,5 5 7, ,5 15 % terreineenheden boven kwaliteitsklasse kans dat wordt aangetoond dat zone voldoet aan het 5%-criterium waarnemingen 30 waarnemingen In de praktijk zal het aantal waarnemingen vaak aanzienlijk hoger liggen dan het minimum aantal van 20. In de figuur hiernaast wordt verduidelijkt dat bij de toename van het aantal waarnemingen (van 20 naar 35) de kans op het onterecht accepteren dat een zone aan het 5%-criterium voldoet aanzienlijk wordt verkleind. Bij 20 waarnemingen en een werkelijk overschrijdingspercentage van 10% is er, zoals reeds gesteld, nog een kans van 40% op een te gunstige kwalificatie van de bodemkwaliteitszone. Bij 35 waarnemingen is deze kans reeds verkleind naar 16%. Uitgangspunt toetsing: meer dan 5% overschrijdt de kwaliteitsklasse. 0 2,5 5 7, ,5 15 % terreineenheden boven kwaliteitsklasse bewijslijst te hanteren. Deze zwaardere bewijslast houdt in dat er minimaal 30 waarnemingen nodig zijn (waarbij geen van de waarnemingen de kwaliteitsklasse overschrijdt) om een zone te karakteriseren. In deze situatie toont u met 80% betrouwbaarheid aan dat het oppervlak dat de kwaliteitsklasse overschrijdt kleiner is dan 5%. Zijn er nog meer waarnemingen beschikbaar, dan ziet u in onderstaande tabel het aantal waarnemingen dat de kwaliteitsklasse mag overschrijden. Aantal waarnemingen en maximaal aantal overschrijdingen van de kwaliteitsklasse Industrie om met 80% betrouwbaarheid aan te tonen dat minder dan 5% de kwaliteitsklasse Industrie overschrijdt. aantal meetwaarden maximaal aantal overschrijdingen kwaliteitsklasse Conclusie Kennis van het (historisch) bodemgebruik van het gebied is essentieel. Op basis van deze kennis komt u tot een indeling in te onderscheiden bodemkwaliteitszones en maakt u een inschatting van de te verwachten kwaliteit van die zones. Voor relatief schone zones, zoals oudere of landelijk gebied en recente, kunt u volstaan met een milde bewijslast omdat mag worden verwacht dat de kwaliteitsklasse niet, of slechts in zeer beperkte mate wordt overschreden. Bij deze milde bewijslast volstaat inderdaad een minimum aantal van 20 waarnemingen, zoals is opgenomen in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voor relatief zwaarder belaste zones, zoals oude binnensteden en binnenstedelijk gebied, kunt u overwegen een zwaardere bewijslast te hanteren. Dit om te waarborgen dat de kans op het ongewenst verplaatsen van een partij grond die boven de kwaliteitsklasse valt niet te groot wordt (minder dan 5%). Bij deze benadering moet worden uitgegaan van een minimum aantal van 30 waarnemingen, waarbij geen van de waarnemingen de kwaliteitsklasse mag overschrijden.

8 v e r z e Heterogeniteit De bodem in binnenstedelijk gebied is overwegend zwaarder belast en bovendien sterker heterogeen dan de bodem in recentere wijken of het landelijk gebied. Dit blijkt uit de vier bodemkwaliteitszones die in dit boekje als referentie zijn opgenomen. Zowel het gegeven dat er hogere waarden voorkomen, als het feit dat er sprake is van een heterogeen bodemkwaliteitsbeeld, is aanleiding om kritisch naar de mogelijkheden voor grondverzet vanuit deze zones te kijken. De mogelijkheden voor grondverzet met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel worden in het generieke kader vooral bepaald door het gemiddelde gehalte in de betreffende zone. Het gemiddelde gehalte wordt getoetst aan de normwaarden (achtergrondwaarde, referentiewaarde wonen en referentiewaarde ) om vast te stellen in welke kwaliteitsklasse de bodemkwaliteitszone valt. In de situatie dat een zone erg heterogeen is wordt het gemiddelde een onbetrouwbare voorspeller van de aanwezige bodemkwaliteit. Hoe ernstig dat is, is afhankelijk van de spreiding ten opzichte van de normwaarden. Is er sprake van heterogeniteit op het niveau van lage concentraties (beneden de achtergrondwaarden), dan beoordelen we dat anders dan situaties waarbij de spreiding in meetwaarden zich uitstrekt tot gehalten boven de referentiewaarde. In de discussie over heterogeniteit spelen dus eigenlijk twee zaken: de absolute spreiding en de relatieve spreiding ten opzichte van de normwaarden. Het herkennen van heterogene zones Op basis van gebiedskennis kan vaak een verwachting worden opgesteld met betrekking tot de mate van heterogeniteit. Vooral zones met een lange gebruikshistorie en waar sprake is van een sterk geroerde bovengrond, kennen een sterk heterogene bodemkwaliteit. Dit geldt vooral voor oude binnensteden en in mindere mate voor binnenstedelijk gebied. Kijkt u nog eens naar de verdeling van meetwaarden voor of binnenstedelijk gebied zoals ook al eerder in in dit boekje gepresenteerd. Oude binnenstad Binnenstedelijk gebied Stof Med 75-perc 80-perc 90-perc 95-perc Max Gem Stof Med 75-perc 80-perc 90-perc 95-perc Max Gem Arseen 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 12 4,6 Arseen 9, Cadmium 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,3 Cadmium 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 2,3 0,5 Chroom Chroom U ziet dat voor een groot aantal stoffen het gemiddelde voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen of, voor de oude binnenstad, de kwaliteitsklasse. Er komen echter ook veel overschrijdingen van beide kwaliteitsklassen voor. Kortom de meetwaarden liggen in een groot bereik. Door goed te kijken naar de hogere percentielwaarden (de staart van de verdeling ) en ze bijvoorbeeld weer te geven in diagrammen zoals ook hier gepresenteerd, kan snel een beeld worden verkregen van de mate van heterogeniteit. Tevens krijgt u daarmee inzicht in de vraag hoe goed het gemiddelde een maat is voor de bodemkwaliteit van de zone. Voor het uitrekenen van de heterogeniteit bestaat geen algemeen geldende toets, laat staan eenduidige toetscriteria voor de toegestane mate van heterogeniteit van een zone. Bij de evaluatie van bodemkwaliteitskaarten is wel naar het onderscheidend vermogen van een aantal mogelijke toetsingscriteria gekeken. Zo n toets zou in ieder geval een spreidingsmaat moeten hebben, waarmee de mate van spreiding in meetwaarden wordt vastgesteld. Een voorbeeld hiervan is de afstand tussen twee percentielwaarden (P 5 en P 95 : de kop en staart van de verdeling). Verder heb je een referentiewaarde nodig om de mate van spreiding aan te toetsen. Hiervoor kan bijvoorbeeld de afstand tussen de achtergrondwaarde en de referentiewaarde Industrie worden gebruikt. Door het verschil van P 95 -P 5 te delen door het verschil van referentiewaarde - achtergrondwaarde, kan snel worden gescreend welke zones de grootste mate van heterogeniteit hebben. Zoals gezegd, het blijft echter een subjectieve beoordeling. Voor de vier bodemkwaliteitszones is deze beoordeling van de heterogeniteit uitgevoerd. De resultaten daarvan staan in de onderstaande tabel. Koper Koper Kwik 0,19 0,29 0,39 0,61 0,79 2,2 0,28 Kwik 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,9 0,2 Lood Lood Nikkel Nikkel Zink Zink PAK10 1,2 4,6 7, ,5 PAK10 0,6 1,6 2,1 4, ,0 Het gemiddelde (oranje lijn) als voorspeller bij een homogene (rode) of heterogene (blauwe) verdeling

9 v e r z e 17 Oude binnenstad Binnenstedelijk gebied Stof p 5 p 95 TOETSUITKOMST Stof p 5 p 95 TOETSUITKOMST Arseen 1,4 9,0 0,23 Arseen 3,7 17,0 0,28 Cadmium 0,1 0,6 0,23 Cadmium 0,1 1,1 0,31 Chroom 3,5 14,0 0,15 Chroom 15,0 70,0 0,50 Hoe werkt het beleidskader door in het vrij grondverzet Eerder in dit boekje hebben we laten zien dat er drie beleidsopties zijn waarbinnen een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel bij grondverzet kan worden ingezet. a. Generieke beleid van het Besluit bodemkwaliteit. b. Gebiedsspecifieke beleid van het Besluit bodemkwaliteit. c. Vrijstellingsregeling grondverzet op basis van een reeds bestaande bodemkwaliteitskaart (uiterlijk tot 1 juli 2013). 16 Koper 3,5 115,0 1,44 Koper 12,0 110,0 0,79 Kwik 0,0 0,8 0,23 Kwik 0,1 0,8 0,17 Lood 18,0 470,0 1,43 Lood 19,0 230,0 0,50 Nikkel 3,5 12,0 0,36 Nikkel 14,5 56,0 0,78 Zink 20,0 330,0 1,18 Zink 47,0 340,0 0,62 PAK10 0,13 7,0 0,95 PAK10 0,11 5,0 0,38 Oudere Landelijk gebied en recente Stof p 5 p 95 TOETSUITKOMST Stof p 5 p 95 TOETSUITKOMST Arseen 1,4 15,0 0,34 Arseen 3,0 10,0 0,19 Cadmium 0,1 0,7 0,24 Cadmium 0,1 0,4 0,11 Chroom 3,7 48,0 0,50 Chroom 6,1 25,0 0,26 Koper 1,8 33,0 0,32 Koper 2,8 38,0 0,41 Kwik 0,1 0,2 0,02 Kwik 0,0 0,3 0,09 Lood 3,5 29,0 0,07 Lood 7,0 130,0 0,36 Nikkel 7,0 36,0 0,78 Nikkel 2,1 15,0 0,51 Zink 6,7 110,0 0,29 Zink 11,0 165,0 0,53 PAK10 0,0 2,9 0,07 PAK10 0,1 1,8 0,04 Op basis van deze tabel kunnen globale grenzen worden gesteld met betrekking tot de mate van heterogeniteit: Bij waarden kleiner dan circa 0,20 is er sprake van weinig heterogeniteit Bij waarden tussen circa 0,20 en 0,50 is er sprake van beperkte heterogeniteit Bij waarden tussen circa 0,50 en 0,70 is er sprake van heterogeniteit Bij waarden groter dan circa 0,70 is er sprake van sterke heterogeniteit. We hebben verder laten zien dat er binnen deze drie opties verschillende keuzes zijn gemaakt, of door u kunnen worden gemaakt, die van invloed zijn het aandeel vrij grondverzet. Dit illustreren we aan de hand van de vier bodemkwaliteitszones uit dit boekje. Deze vier zones vormen gezamenlijk een bodembeheergebied. We laten voor dit gebied zien hoe de keuze voor de drie beleidsopties doorwerkt in het vrij grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart. Generiek beleid van het Besluit bodemkwaliteit Volgens het generieke spoor worden zones gekwalificeerd op basis van het gemiddelde gehalte. Dit gemiddelde gehalte bepaalt de bodemkwaliteitsklasse (achtergrondwaarden, wonen of ). Daarnaast wordt van de zones ook de functieklasse (landbouw/natuur, wonen of ) vastgesteld. Welke grond in de ontvangende zone mag worden toegepast wordt bepaald door de strengste klasse van bodemkwaliteitsklasse en functieklasse. Hieronder staat weergegeven wat het resultaat is van deze toetsing. De blijkt op basis van de bodemkwaliteitsklasse te worden ingedeeld in de klasse en kan daarom niet worden toegepast binnen de andere zones. Bovendien overschrijdt de 95-percentielwaarde het saneringscriterium waardoor vrijkomende grond ook niet binnen de eigen zone mag worden toegepast. De overige zones vallen op basis van de bodemkwaliteitsklasse allemaal in de klasse wonen. Dit betekent dat hergebruik van vrijkomende grond uit deze zones wel mogelijk is binnen de zones met een functieklasse wonen (, binnenstedelijk gebied, oudere ) maar niet in de vierde zone met de functie landbouw/natuur. zone waar grond vrijkomt binnenstedelijkgebied oudere landelijk gebied en recente zone waar grond wordt toegepast binnenstedelijk gebied oudere landelijk gebied en recente

10 v e r z e Gebiedsspecifiek beleid van het Besluit bodemkwaliteit In het gebiedsspecifieke spoor worden de mogelijkheden voor grondverzet bepaald door de per zone vastgestelde Lokale Maximale Waarden. Dit biedt u de mogelijkheid om rekening te houden met de specifieke kwaliteit van bepaalde zones in uw gebied en hiervoor eigen normwaarden vast te stellen. Hierbij wordt getoetst op vergelijkbare kwaliteit tussen een leverende en een ontvangende zone. Voor het beheergebied in dit boekje zijn verschillende overwegingen mogelijk om Lokale Maximale Waarden vast te stellen. We noemen er twee, elk leidend tot het volgen van het gebiedsspecifieke spoor voor één van de vier zones. De zone met oudere blijkt relatief schoon te zijn (voldoet vrijwel aan de achtergrondwaarden). Om dit zo te houden besluit u voor deze zone Lokale Maximale Waarden vast te stellen die voor deze zone overeenkomen met de achtergrondwaarden en een verhoogde waarde voor PAK. Hiermee kan worden voorkomen dat grond uit andere, zwaarder belaste en/of heterogenere, zones met de bodemkwaliteitsklasse wonen, hier wordt toegepast. De zone uit het landelijk gebied blijkt op basis van twee stoffen te vallen binnen de kwaliteitsklasse wonen. Daarmee voldoet in het generieke spoor die grond niet aan de strengste eis van bodemkwaliteitsklasse (wonen) en bodemfunctieklasse (landbouw/natuur). Dit betekent dat grond uit deze zone op basis van de bodemkwaliteitskaart in het generieke spoor niet binnen de eigen zone mag worden toegepast. Door ook voor deze zone het gebiedspecifieke spoor te kiezen kan, met daarvoor vastgestelde Lokale Maximale Waarden, grond uit deze zone alsnog binnen de eigen zone worden toegepast. Het doorvoeren van de twee bovengenoemde uitgangspunten voor gebiedsspecifiek beleid, resulteert in de onderstaande mogelijkheden voor vrij grondverzet. Hierbij zijn de gemiddelde waarden van de zone waar de grond vrijkomt getoetst aan de gemiddelde waarden van de ontvangende zone. Indien u dat wenst kunt u ook strenger zijn door een hogere percentielwaarde, bijvoorbeeld de 80-percentielwaarde, van de zone waar grond vrijkomt te toetsen aan het gemiddelde van de ontvangende zone. Dit heeft voor het hier geschetste voorbeeld echter geen consequenties. zone waar grond wordt toegepast binnenstedelijk gebied oudere landelijk gebied en recente Vrijstellingsregeling grondverzet op basis van een reeds bestaande bodemkwaliteitskaart (uiterlijk tot 1 juli 2013). Indien u gebruik maakt van een bestaande bodemkwaliteitskaart dan zijn de zones op basis van het gemiddelde gehalte gekwalificeerd. Voor kritische stoffen (P 95 >T) worden de zones vervolgens getoetst om vast te stellen of er sprake is van vergelijkbare kwaliteit. Het toetsen conform de Vrijstellingsregeling grondverzet resulteert in de onderstaande mogelijkheden voor vrij grondverzet. Hieruit blijkt dat vanuit de zwaarder belaste en heterogene zones ( en binnenstedelijk gebied) geen grondverzet mogelijk is naar de overige zones. Door het ontbreken van kritische stoffen is het grondverzet van de relatief schonere zones naar alle andere zones wel mogelijk. zone waar grond vrijkomt binnenstedelijkgebied oudere landelijk gebied en recente zone waar grond wordt toegepast binnenstedelijk gebied oudere landelijk gebied en recente zone waar grond vrijkomt binnenstedelijkgebied oudere landelijk gebied en recente

11

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Aan Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes Jeroen Spronk (ILB-adviseur) E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Ingrid Romkes (ILB-specialist) T +31(0)20 7514523 Betreft Advisering

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Projectcode : 2002/14768 nummer : BBLnot 2.3 Datum : 13 februari

Nadere informatie

Bodembeheernota Omgevingsdienst West Holland Deel B Gebiedsspecifiek beleid gemeente Nieuwkoop

Bodembeheernota Omgevingsdienst West Holland Deel B Gebiedsspecifiek beleid gemeente Nieuwkoop Bodembeheernota Omgevingsdienst West Holland Deel B Gebiedsspecifiek beleid gemeente Nieuwkoop Bodembeheernota Omgevingsdienst West-Holland Deel B Gebiedsspecifiek beleid gemeente Nieuwkoop In opdracht

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

Bodembeheernota. Omgevingsdienst West-Holland Deel B. Gebiedsspecifiek beleid gemeente Teylingen

Bodembeheernota. Omgevingsdienst West-Holland Deel B. Gebiedsspecifiek beleid gemeente Teylingen Bodembeheernota Omgevingsdienst West-Holland Deel B Gebiedsspecifiek beleid gemeente Teylingen Bodembeheernota Omgevingsdienst West-Holland Deel B Gebiedsspecifiek beleid gemeente Teylingen In opdracht

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Gemeenten Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Slochteren, Zuidhorn Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

MARMOS bodemmanagement INHOUDSOPGAVE

MARMOS bodemmanagement INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Besluit bodemkwaliteit en hergebruik van grond en bagger 1 1.2 Functiekaart, bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer gemeente Vlissingen 1 1.3 Bevoegd gezag 2 1.4 Handhaving

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland 1: Inleiding Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, de wijziging van een bestemming, bij gemeentelijke grondtransacties en civieltechnische werken

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Wierden

Bodemfunctiekaart Wierden Bodemfunctiekaart Wierden Gemeente Wierden Afdeling Grondgebied November 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Gebruik van de bodemfunctiekaart...5 2.1 Grondverzet...5 2.1.1 Toepassing functiekaart

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Walcheren

Bodemkwaliteitskaart Walcheren Bodemkwaliteitskaart Walcheren 2012-2022 Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen en Waterschap Scheldestromen November 2011 1. Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen hebben

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.0.1 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden In opdracht van Opgesteld door Gemeente Reusel-De Mierden SRE Milieudienst, afdeling Gemeenten Auteur F.

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Samenvattend rapport bodemkwaliteit

Samenvattend rapport bodemkwaliteit Samenvattend rapport bodemkwaliteit Locatie polder Het Nieuwland Alblasserdam Rapport 03.24780/DZ Versie 1 In opdracht van Van Bentum Recycling Centrale b.v. Datum 2003 Auteur Paraaf mw. ing. D. van Zutphen

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen Omgaan met vrijkomende grond Notitie Gemeente Heumen Inhoud 1. Inleiding.... 3 2. Wettelijk kader... 4 2.1 Wet bodembescherming... 4 2.2 Actief bodembeheer.... 4 2.3 Bouwstoffenbesluit.... 5 2.4 Ministeriële

Nadere informatie

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Datum van uitgave: 15 september 2015 Contactgegevens: Tolhuisweg 57

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Team Mobiliteit & Milieu Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Contactpersoon: Dhr. J.G.M. Lochs CSO Adviesbureau voor

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie