Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014"

Transcriptie

1 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie

2 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers Werkzoekenden Werkgevers Klachten Gebruik online dienstverlening UWV Totaal bezoek werk.nl Standcijfer WW Werkmapgebruik door WW-ers Gebruik Werkmap-onderdelen Ingediende cv s Beschikbare cv s Totaal bezoek werk.nl Cv zoeken Beschikbare vacatures Beschikbaarheid en performance werk.nl Beschikbaarheid Gemiddelde performance Foutmeldingen... 11

3 3 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap wordt aangeboden. UWV houdt de performance van de online dienstverlening nauwlettend in de gaten. Omdat we het belangrijk vinden transparant te zijn over de prestaties, delen we de resultaten in de vorm van een halfjaarrapportage. De voorliggende rapportage geeft een overzicht van de klanttevredenheid, het gebruik van werk.nl en de performance in de eerste helft van Totaal bezoek werk.nl neemt nog steeds toe Het totaal aantal bezoekers is in de eerste helft van 2014 verder toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in Het totale bezoek ligt nu maandelijks rond de 3,8 miljoen. Het gemiddeld klantbezoek per dag is in de eerste helft van 2014 ten opzichte van 2013 met 14% toegenomen tot bezoekers. Omvangrijke groep WW-ers maakt gebruik van online diensten Het totaal aantal WW-ers in juni 2014 was Dit is een groei van 1,3% ten opzichte van juni 2013 toen er ingeschreven WW-ers waren. Het aandeel WW-ers dat gebruik maakt van online diensten groeit nog steeds. In juni 2014 gebruikte 93% van de WW-ers de Werkmap, in juni 2013 was dat nog 85%. Ook het gebruik van de Werkmap door werkzoekenden zonder een WW-uitkering neemt nog steeds toe. Toename ingediende en beschikbare cv s In de eerste helft van 2014 zijn er via werk.nl cv s ingediend, 13% meer dan dezelfde periode in 2013 toen het er waren. Werkgevers zoeken steeds meer naar cv s Het zoeken naar cv s (geïntroduceerd in 2013) is in de eerste helft van 2014 sterk gegroeid. Werden er in januari nog cv s bekeken, in juni is dat tot boven de 1 miljoen gestegen. Toename ingediende- en beschikbare vacatures In de eerste helft van 2014 zijn ruim vacatures aangeboden via werk.nl. Dit aantal is aanzienlijk meer dan de eerste zes maanden van 2013 ( ). Beschikbaarheid en performance: stabiel met minder foutmeldingen Werk.nl was in de eerste helft van 2014 voor 98,9% beschikbaar tijdens de gegarandeerde openingstijd1. Dit is 0,4 % minder dan in de eerste helft van De gemiddelde laadtijd was met 1,63 seconden, 0,24 seconde langzamer. Het percentage foutmeldingen op werk.nl is gedaald tot onder de streefwaarde van 1%. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers neemt toe De tevredenheid van zowel werkzoekenden als werkgevers is in de eerste helft van 2014 met vier tienden toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in Klachten In de eerste helft van 2014 werden ruim 1225 klachten ingediend, 6% minder dan in dezelfde periode in 2013 (1306).

4 4 Trendcijfers werk.nl Trendcijfers juni juni 2014 Toelichting afkortingen E-werkzoekenden: alle klanten die online (via werk.nl) dienstverlening ontvangen. Instroom E-WW: klanten met een WW-uitkering die online (via werk.nl) dienstverlening ontvangen. Uitstroom naar werk E-WW: klanten met een WW-uitkering die online (via werk.nl) dienstverlening hebben ontvangen en werk hebben gevonden. UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

5 5 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers UWV meet periodiek hoe werkzoekenden en werkgevers het serviceniveau van de online dienstverlening van UWV ervaren. In onderstaande trendtabel staan de rapportcijfers van de laatste drie metingen: M M M KGM Werkzoekenden 6,0 6,2 6,4 KGM Werkgevers 5,5 5,6 5,9 Rapportcijfers klanttevredenheidsonderzoek, bron: klantgerichtheidsmonitor 1.1 Werkzoekenden De klanttevredenheid van werkzoekenden gaat met vier tienden omhoog ten opzichte van de eerste helft van Het algemene cijfer is gestegen van 6,0 tot 6,4. Werkzoekenden geven aan dat vooral de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van werk.nl verbeterd is. Zo vinden ze de indeling een stuk overzichtelijker en hoeven ze minder vaak onnodig door te klikken. Ook zijn werkzoekenden positiever over de Werkmap. 1.2 Werkgevers Ook werkgevers waarderen werk.nl beter. De klanttevredenheid van werkgevers gaat met vier tienden omhoog ten opzichte van de eerste helft van Het algemene cijfer is gestegen van 5,5 naar 5,9. Volgens werkgevers is de bereikbaarheid en het gebruiksgemak verbeterd. Ze geven aan meer zoekgemak te ervaren en betere zoekresultaten te krijgen. 1.3 Klachten In de eerste helft van 2014 werden er 4% minder klachten ingediend dan dezelfde periode in In totaal zijn er in de eerste helft van 2014 ruim 1090 officiële klachten ingediend. Figuur 1, Aantal klachten / werkzoekende gerelateerd aan WERKbedrijf

6 6 2. Gebruik online dienstverlening UWV 2.1 Totaal bezoek werk.nl Het totaal aantal bezoekers is in de eerste helft van 2014 verder toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in Werk.nl werd maandelijks door gemiddeld 3,8 miljoen bezoekers bezocht. Met gemiddeld bezoekers per dag is dat aantal met 14% toegenomen in de eerste helft van 2014 ten opzichte van Bezoeken werk.nl ste helft Werkzoekenden Standcijfer WW (online) dienstverlening Het totaal aantal WW-ers in juni 2014 dat gebruik maakte van de (online) dienstverlening van UWV was Dit is een groei van 1,3% ten opzichte van juni 2013 toen er ingeschreven WWers waren. Hoewel in de tussenliggende periode het aantal WW-ers sterk toegenomen is, is de laatste paar maanden een dalende trend te zien in de instroom van nieuwe werkzoekenden. De verhouding tussen klanten die Standcijfers WW (online) dienstverlening basisdienstverlening ontvangen en klanten die aanvullende intensieve dienstverlening ontvangen, blijft stabiel. Beide groepen maken overigens gebruik van de online diensten van UWV. 1 Let wel: het aantal WW-ers dat (online) dienstverlening van UWV ontvangt, wijkt af van het aantal WW-rechten (cijfer juni 14: ) en WW in personen (cijfer juni 14: ). Dit verschil wordt veroorzaakt door verschillende rechten en regelingen. Zo vallen niet alle uitkeringsgerechtigden automatisch onder de (online) dienstverlening.

7 Werkmapgebruik door WW-ers Kijkend naar de eerste helft van 2014 dan heeft gemiddeld 90% ( ) van het totale aantal WW-ers gebruik gemaakt van de Werkmap. In de eerste helft van 2013 was dit nog 80%. Percentage Werkmapgebruik WW-ers t.o.v. totale WW-populatie (online) dienstverlening Gebruik Werkmap-onderdelen Het aantal pageviews per werkdag voor het werkzoekende gedeelte (Werkmap) is in de eerste helft van ,1 miljoen. Dit is een toename van ruim 21% procent ten opzichte van Wederom is een forse toename van het gebruik van Mijn Werkmap te zien. Aandeel onderdelen werkzoekenden In de Werkmap onderdelen is een relatieve daling te zien in het gebruik van Mijn Taken in de eerste helft van 2014 in vergelijking met dezelfde periode in Het gebruik van de Online trainingen is daarentegen fors toegenomen.

8 Ingediende cv s In de eerste helft van 2014 zijn er via werk.nl cv s ingediend, 13% meer dan dezelfde periode in 2013 toen het er waren. Ingediende cv s e helft Beschikbare cv s Het standcijfer van de beschikbare cv s is toegenomen tussen juni 2013 en juni Waren er in juni 2013 nog cv s beschikbaar, in juni 2014 waren dat er meer dan De verhouding tussen werkzoekenden met een WWuitkering en werkzoekenden zonder WW-uitkering bleef daarbij nagenoeg gelijk. 2.3 Werkgevers Beschikbare cv s juni 2013-juni Totaal bezoek werk.nl In 2013 is de werkgeversauthenticatie ingevoerd met nieuwe privacyrichtlijnen. Hierdoor beschikken werkgevers niet alleen over een persoonlijke Mijn werk omgeving, maar kunnen ze ook direct cv s zoeken en bekijken. Voorheen werden alleen cv s getoond bij de vacatures die de werkgever indiende. Het onderdeel cv zoeken wordt het meest gebruikt door werkgevers. Aantal onderdelen aangeklikt door werkgevers

9 Cv zoeken Zoals hierboven vermeld heeft het zoeken naar cv s onder werkgevers een grote vlucht genomen in de eerste helft van Hieronder de trend in het aantal keer dat cv s zijn bekeken door werkgevers. Deze in 2013 geïntroduceerde dienst, was een grote wens van werkgevers en voldoet aan de behoefte om direct en snel cv s te kunnen vinden. Bekeken cv s per maand Ingediende vacatures In totaal werden er in de eerste helft van vacatures ingediend op werk.nl. Dat is 31% meer dan in dezelfde periode in 2013 ( ). Van die vacatures werden rechtstreeks via werk.nl ingediend. Dat is meer dan dezelfde periode in Via Jobfeed, Werkpleinen en andere diverse websites werden nog eens vacatures ingediend Openstaande vacatures Ingediende vacatures e helft Beschikbare vacatures Het totale aanbod van openstaande vacatures op werk.nl is in juni 2014 ruim Dit is 18% meer dan eind juni 2013 toen dat er nog waren. Beschikbare vacatures juni 2013-juni 2014

10 10 3. Beschikbaarheid en performance werk.nl 3.1 Beschikbaarheid In de eerste helft van 2014 was werk.nl tijdens de gegarandeerde openingstijd 2 voor 98,9% beschikbaar. Dat is 0,4 % minder dan in de eerste helft van Buiten de gegarandeerde openingstijd ( s nachts en in het weekend) was werk.nl vaker onbeschikbaar veelal als gevolg van gepland onderhoud en updates. Klanten werden daarover vooraf geïnformeerd. Dit resulteert in een totale beschikbaarheid van werk.nl in de eerste helft van 2014 van 96,5%. Beschikbaarheid werk.nl 3.2 Gemiddelde performance In de eerste helft van 2014 was de gemiddelde laadtijd 1,63 seconden, 0,24 seconde langzamer ten opzichte van dezelfde periode in Deze hogere gemiddelde laadtijd werd met name veroorzaakt door laadproblemen begin januari Gemiddelde laadtijd onderdelen werk.nl 2 maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur

11 Foutmeldingen Het percentage foutmeldingen op werk.nl is met 0,99% in de eerste helft van 2014 gedaald onder de streefwaarde van 1%. In dezelfde periode in 2013 was het percentage foutmeldingen nog 1,27%. Foutmeldingen werk.nl

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 september 2013 Uitgave: 1 september 2013 VEBON 2013 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie