DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments"

Transcriptie

1 DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

2 BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global heeft de Stichting (DGBC) licentie verleend om als schemabeheerder op te treden voor BREEAM-NL Schema s in Nederland. BRE Global is geaccrediteerd volgens ISO en EN door UKAS (United Kingdom Accreditation Service). DGBC is onder licentie van BRE Global gemachtigd om BREEAM-NL assessoren te certificeren en te publiceren als geregistreerde assessoren. Een BREEAM-NL schema bestaat uit alle documentatie die vereist is voor het uitvoeren van een assessment: deze handleiding, een beoordelingsrichtlijn plus de desbetreffende interpretatiedocumenten, relevante processen, procedures en werkinstructies en bijbehorende tarieven. Beoogd lezerspubliek Deze handleiding van de DGBC is een stapsgewijs handboek voor het uitvoeren van BREEAM-NL assessments. Omdat deze handleiding bedoeld is voor assessoren, wordt ervan uitgegaan dat de lezer een assessortraining van de DGBC heeft gedaan of momenteel volgt. Dit handboek kan ook door BREEAM-NL Experts gebruikt worden om opdrachtgevers en assessoren te helpen bij het voltooien van assessmentrapporten, maar BREEAM- NL Experts hebben geen formele rol in het assessmentproces. Kwaliteitsdoelen Het algehele doel van dit document is BREEAM-NL assessoren helpen hun cliënten van dienst te zijn door BREEAM-NL assessmentrapporten te produceren die meteen de eerste keer goed zijn. In dit handboek is de werkwijze voor de DGBC en licentiehoudende organisaties en de geregistreerde assessoren daarvan, vastgelegd en geformaliseerd, teneinde te voorzien in nauwkeurige en consequente assessmentrapporten. Reikwijdte Deze handleiding betreft alle BREEAM-NL schema's die door de DGBC worden beheerd en waarvoor de DGBC door BRE Global is aangemerkt als National Scheme Operator. In dit document betekent BREEAM-NL assessor daarom een assessor voor een van de schema's waarvoor door BRE Global goedkeuring is verleend. UKAS Competent Persons Scheme BRE is door UKAS volgens ISO en EN geaccrediteerd voor het uitvoeren van een persoonscertificeringschema voor bevoegde personen (Competent Persons Scheme) voor BREEAM assessoren. Dit met als doel erop toe te zien dat zij technisch competent, nauwkeurig en professioneel BREEAM assessmentdiensten aanbieden aan hun opdrachtgevers. Via een streng auditschema heeft BRE aan de DGBC licentie verleend voor het opleiden, registreren en beoordelen van BREEAM-NL assessoren en voor het uitvoeren van eigen kwaliteitscontroles op assessmentrapporten. Zodra een assessmentrapport alle controles en audits met goed gevolg heeft doorlopen, kan de DGBC op basis van het oordeel van de assessor- BREEAM-NL certificaten uitgeven volgens de hoge BRE-kwaliteitsnormen. Versie BREEAM-NL Pagina 2 van 24

3 Problemen of knelpunten Indien er problemen zijn met betrekking tot door de DGBC of door een geregistreerd assessor verleende BREEAM-NL diensten wordt u verzocht via op contact op te nemen met DGBC, zodat wij uw problemen of knelpunten zo effectief mogelijk kunnen behandelen. NB: ook eventuele vragen ten aanzien van technische en/of procedurele kwesties dienen naar te worden verstuurd. Er is een formele klachtenprocedure van kracht, dus als kwesties niet opgelost worden of van bijzonder belang zijn, kunt u via hetzelfde adres contact opnemen met DGBC. Geef in uw bericht dan duidelijk aan dat u wilt dat de kwestie de status van een formele klacht krijgt. U ontvangt vervolgens een bevestiging dat de formele procedure gestart is. Wij proberen vervolgens de kwestie op te lossen binnen het tijdskader dat is vastgesteld in de procedure voor de behandeling van formele klachten door de DGBC. Voor elke klacht geldt een indieningstarief dat wordt gerestitueerd indien de klacht gerechtvaardigd blijkt te zijn, ongeacht de uitkomst. De procedure kent een beroepsmogelijkheid. Als na het afronden van de formele klachtenprocedure de kwestie nog steeds niet is opgelost, kan de klager rechtstreeks contact opnemen met de BRE: BRE Quality Manager BRE Global Ltd Bucknalls Lane Garston Watford WD25 9XX United Kingdom Wijzigingen Alle wijzigingen in verschillende versies van deze handleiding worden bekendgemaakt op Versie Publicatiedatum: oktober januari december juli 2012, Nederlandse versie 2.0 april 2013 volledige herziening en actualisatie Versie BREEAM-NL Pagina 3 van 24

4 Woordenlijst Assessment Het proces waarmee een Geregistreerd Assessor de duurzaamheidsprestaties van een project beoordeelt op basis van de desbetreffende documenten voor het schema. Een assessmentproces start formeel op het moment van registratie van het project in de DGBC-Assessmenttool en eindigt na de steekproefsgewijze controle door de DGBC van het assessmentrapport van de assessor. Sommige BREEAM-NL schema's zijn single-loop (eenmalige) assessments terwijl andere continuous-loop (doorlopende) assessments betreffen. Voor eenmalige assessments (bijv. Nieuwbouw) wordt één certificaat uitgereikt zonder geldigheidsduur, terwijl voor doorlopende assessments (bijv. In-Use Gebouwen) gedurende een langere periode meerdere certificaten na elkaar kunnen worden toegekend met een vastgestelde geldigheidsduur. In dit praktijkhandboek treft u daarom zowel de termen oplever- (single-loop) en continue assessments aan. Assessmenttool Webbased informatie- & communicatie- softwaretool: Deze tool is gedurende het assessmentproces het primaire kanaal voor communicatie tussen enerzijds experts en assessoren, en anderzijds tussen assessoren en de DGBC. Via deze tool worden registraties geformaliseerd en eindrapporten ingediend. Geregistreerde assessoren en anderen die tijdens het certificeringsproces aan projecten werken worden geïdentificeerd aan de hand van de uniek aan hen toegewezen inloggegevens. Beoordelingsrichtlijn, BRL - de richtlijn op basis waarvan de assessor de duurzaamheidsprestatie van een project beoordeelt. De BRL bevalt alle details over alle duurzaamheidthema s waaronder het in te dienen bewijsmateriaal. NB: in het geval van inconsistentie tussen de voor een project geldende Beoordelingsrichtlijn en andere BREEAM-documenten zoals BREEAM-Europe of BREEAM-International, geldt de Nederlandse BRL. Geregistreerd BREEAM-NL Assessor (ook: assessor ) Door de DGBC geregistreerde en op de website vermelde persoon die is opgeleid in en gekwalificeerd is voor het uitvoeren van assessments krachtens een BREEAM-NL schema. Een registratie heeft een beperkte geldigheidsduur en dient op gezette tijden volgens de voorschriften verlengd te worden. Een geregistreerd assessor is altijd werkzaam bij een licentiehoudende organisatie. Alleen geregistreerde assessoren mogen eindrapporten indienen. De assessor dient te allen tijde onafhankelijk te zijn ten opzichte van het door hem / haar beoordeelde project. BREEAM-NL Expert (ook: expert ) Door de DGBC opgeleide persoon die gekwalificeerd is om opdrachtgevers, andere betrokken partijen en assessoren tijdens het assessmentproces bij te staan en een compleet en correct BREEAM-NL-projectdossier op te bouwen. De BREEAM-NL Expert kan in dit document gelezen worden als de persoon die de cliënt vertegenwoordigt tijdens een certificeringsproces. Een expert mag, en zal doorgaans, een relatie hebben met het ontwerp-/bouwteam, bijvoorbeeld als vaste of tijdelijke werknemer, en zal het team doorgaans adviseren om de creditscore te optimaliseren. Een expert mag een assessment registreren, maar mag geen definitief assessmentrapport bij DGBC ter controle indienen. NB: de expertrol is geen formele rol die vereist is in het certificeringsproces. De DGBC heeft deze rol geïntroduceerd in aanvulling op het Britse systeem, maar het is geen vereiste voor certificering dat een dergelijke rol aanwezig is. Versie BREEAM-NL Pagina 4 van 24

5 ISO/IEC Een internationaal erkende norm met algemene vereisten voor instanties die zich bezighouden met het certificeren van personen. Licentiehoudende Organisatie Organisaties (waaronder eenmanszaken) waaraan door de DGBC krachtens een BREEAM-NL schema licentie is verleend voor het uitvoeren van assessments tegen een BREEAM- NL assessmentschema. Om assessments te mogen uitvoeren moet de Licentiehoudende Organisatie over ten minste één geregistreerde assessor voor het betreffende schema beschikken. Project - In de context van deze handleiding het te beoordelen (deel)object, of de groep van objecten, of op een andere manier afgebakend geheel dat onderwerp is van beoordeling en certificering. Dit kan een enkel gebouw plus kavel betreffen, maar ook een heel gebied, een onderdeel van een gebouw, een infrastructureel complex of een object plus proces. Elk BREEAM-NL schema is gekenmerkt door de scope van projecten die binnen dat schema beoordeeld kan worden. QA (Quality Assurance) De steekproefsgewijze kwaliteitscontrole door de DGBC om erop toe te zien dat assessmentrapporten aan de kwaliteitsnormen voldoen. UKAS Competent Persons Scheme schema van de United Kingdom Accreditation Service voor het beoordelen van de competentie van assessoren Nederlandse equivalent: Raad voor Accreditatie RvA Persoonscertificatie (ISO/IEC 17024) Versie Elke BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn (BRL) van elk schema wordt regelmatig geactualiseerd om ervoor te zorgen dat zij blijft aanzetten tot het verhogen van de duurzaamheid van de bebouwde omgeving, veranderingen in wetgeving en best practices en de introductie van nieuwe technologieën blijft weerspiegelen. Bij elke update van de BRL wordt er een versienummer verstrekt, gekoppeld aan het jaar van uitgifte. Documentbeheer: deze handleiding heeft, net als alle andere documenten binnen het DGBCcertificeringssysteem, zijn eigen versienummering en is niet gerelateerd aan enige BRL-versie. De van toepassing zijnde handleiding is altijd de op dat moment actuele versie, zoals te vinden op Versie BREEAM-NL Pagina 5 van 24

6 Inhoudsopgave BREEAM-NL... 2 Woordenlijst Overzicht van het BREEAM-NL certificeringsproces Persoonscertificeringschema ISO Licentieverlening aan, en registratie van assessoren De assessment Rollen van de primaire deelnemers aan het assessmentproces Het Assessmentproces Wens tot certificering Assessordiensten Assessmentregistratie Informatievergaring en de Assessment afronden Het Assessmentrapport Facturering BREEAM-NL kwaliteitscontrole- en auditprocedures Feedback aan assessoren in het kader van kwaliteitscontrole Het uitgeven van certificaten geldigheidsduur Innovatiecredits en Exemplary Performance Vragen van Assessoren & Experts DGBC helpdesk Hiërarchie van vragen Doorlooptijden Assessmenttarieven en prijzen Tarieven Marketing & gegevens op de website van BREEAM-NL Versie BREEAM-NL Pagina 6 van 24

7 1 Overzicht van het BREEAM-NL certificeringsproces 1.1 Persoonscertificeringschema ISO Alle Britse BREEAM-schema's worden uitgevoerd krachtens een Competent Persons Scheme (Persoonscertificeringschema) dat volgens UKAS geaccrediteerd is ter bevestiging dat het aan de vereisten van ISO en EN voldoet. Aan de hand van BRE-audits van het DGBC-certificeringsysteem is door BRE aan de DGBC licentie verleend voor het aangaan van licentieovereenkomsten met organisaties, het opleiden en registreren van assessoren en het uitgeven van certificaten op basis van de formeel goedgekeurde BREEAM-NL schema's. NB: BREEAM schema's worden alleen uitgevoerd door BRE Global Ltd. BREEAM-NL schema's worden alleen uitgevoerd door de DGBC. DGBC is door BRE Global formeel erkend als National Scheme Operator (NSO; landelijke schema-uitvoerder) in Nederland. Contractueel is de DGBC de exclusieve vertegenwoordiger van de BRE en zijn producten in Nederland. 1.2 Licentieverlening aan, en registratie van assessoren Licentieverlening Om BREEAM-NL assessments voor certificering uit te voeren en in te dienen, moeten BREEAM-NL assessoren voor een Licentiehoudende Organisatie (paragraaf 2) werken (dit kan hun eigen bedrijf zijn als het een eenmanszaak betreft). 1. Indien men geen actuele licentie heeft Indien een nieuwe Assessor de eerste assessor is binnen de organisatie waaraan licentie wordt verleend, wordt hij of zij automatisch de eerste contactpersoon voor DGBC. Na het ondertekenen en retourneren van de overeenkomst (en na betaling van het desbetreffende tarief) wordt de organisatie licentiehoudend, hetgeen wil zeggen dat deze middels de geregistreerde assessor- assessments mag uitvoeren en afronden. 2. Indien men al een actuele licentie heeft Indien de nieuwe Assessor deel uitmaakt van een organisatie waaraan al licentie is verleend, wordt het aangepaste licentieschema ter ondertekening en retournering toegezonden aan de eerste contactpersoon binnen de organisatie. Alle assessoren staan op een Licentielijst met de voor hen geldende BREEAM-NL Schema s. Indien van toepassing wordt er een factuur opgemaakt om de nieuwe assessor toe te voegen aan het schema van de organisatie. NB: dit kan een factuur voor een gedeelte van een jaar zijn om de licentie van het bedrijf tot de verlengingsdatum ervan uit te breiden met de nieuwe assessor. Licentietarieven De licentietarieven zijn te vinden in het kostenoverzicht op Versie BREEAM-NL Pagina 7 van 24

8 Registratie van assessoren Er zijn meerdere stappen voor het verkrijgen en behouden van registratie als BREEAM-NL assessor krachtens één of meer BREEAM-NL schema s. Verkrijgen Een volledige BREEAM-NL assessortraining met goed gevolg hebben afgerond, inclusief 1 of meer examens en andere (huiswerk)opdrachten Hebben aangevraagd en zijn aangegaan van een BREEAM-NL licentie tussen de organisatie waar de assessor werkzaam is en de DGBC Alle betreffende kosten hebben voldaan Registratie behouden Eens per 12 maanden een harmonisatiebijeenkomst bijwonen om volledig op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en kennis en ervaring tussen assessoren uit te wisselen Feitelijke assessments krachtens BREEAM-NL uitvoeren: ten minste één assessment per vijf jaar. BREEAM International Er bestaan mogelijkheden voor BREEAM International assessoren om BREEAM-NL assessor te worden, en vice versa. De nationale schemabeheerder (DGBC of BRE) stelt de eisen vast waaraan dient te worden voldaan, waarbij geldt dat de assessor in het betreffende land op gelijkwaardig niveau gekwalificeerd dient te zijn als de nationale assessoren. Neem vooraf contact op met DGBC of BRE. 1.3 De assessment Een volledige BREEAM-NL assessment vindt in hoofdlijnen volgens onderstaand proces plaats. Specifieke details per schema zijn te vinden in de Inleiding van de desbetreffende Beoordelingsrichtlijn. Een project wordt in de DGBC assessmenttool aangemaakt Het project wordt formeel tegen een BRL-versie geregistreerd in de assessmenttool. Er wordt een registratietarief in rekening gebracht door DGBC Het project krijgt een uniek geïdentificeerd registratienummer toegekend Het project bereidt het assessmentrapport voor Een geregistreerd assessor voert kwaliteitscontrole uit en stelt de score vast DGBC voert steekproefsgewijze controles uit op het eindoordeel van de assessor Na afdoende voltooiing wordt er een certificaat afgegeven Het proces kan per schema verschillen, maar op hoofdlijnen volgt het onderstaand stroomdiagram. Versie BREEAM-NL Pagina 8 van 24

9 BREEAM-NL Versie BREEAM-NL Pagina 9 van 24

10 1.4 Rollen van de primaire deelnemers aan het assessmentproces Het assessment- en certificeringsproces kent vier primaire rollen DGBC De rol van de DGBC omvat: De BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn en alle overige schemadocumentatie ontwikkelen en bijwerken Voorzien in trainingen en examens waardoor individuele personen Expert en / of Assessor kunnen worden Het certificeren van assessoren Een database bijhouden van geregistreerde assessoren, licentiehoudende organisaties en geregistreerde en afgeronde assessments en deze op de website publiceren Het beantwoorden van vragen van Experts & Assessoren Kwaliteitscontrole op als definitief door assessoren bestempelde assessmentrapporten Het genereren van behaalde certificaten De Licentiehoudende Organisatie en de Geregistreerd Assessor Via eigen geregistreerde assessoren is de Licentiehoudende Organisatie opdrachtgevers (bijv. regelgevende instanties, ontwikkelaars/eigenaren, project- en ontwerpteams) van dienst die een assessment willen laten uitvoeren op basis van de BREEAM-NL methodiek. De rol van de Licentiehoudende Organisatie (via de geregistreerde assessoren) omvat: Het registreren van assessments bij DGBC (als deze niet al door het project geregistreerd zijn) Het adviseren van cliënten over de vereisten van BREEAM-NL Het beoordelen van projecten op basis van de criteria en vereisten zoals vermeld in de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn plus aanverwante documentatie Hoogwaardige assessmentrapporten produceren NB: een assessor moet te allen tijde onafhankelijk zijn ten opzichte van het project. Adviseren moet daarom alle projectspecifieke inhoud met betrekking tot de assessment uitsluiten. De assessor moet vermijden inhoud te moeten keuren die hij of zij zelf heeft aangedragen of waarover hij of zij advies heeft gegeven. NB: de assessor stelt de projectkwalificatie vast. DGBC voert alleen kwaliteitscontrole uit op deze kwalificatie De Opdrachtgever Binnen de context van een assessment is het de rol van de opdrachtgever (de partij die opdracht geeft tot certificering) de assessor te ondersteunen door rechtstreeks of via vertegenwoordigers tijdig te voorzien in geschikt en nauwkeurig bewijs, zoals bepaald in de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn. Dit wordt meestal, maar niet per se, door de opdrachtgever aan een BREEAM-NL Expert gedelegeerd. Versie BREEAM-NL Pagina 10 van 24

11 1.4.4 De Expert De opdrachtgever kan ervoor kiezen een lid van het ontwerp- en/of bouwteam aan te wijzen om assistentie te verlenen aan het project tijdens het samenstellen van een assessmentrapport. Het voordeel is dat een dergelijke BREEAM-NL expert het ontwerp- en/of bouwteam kan adviseren over hoe de duurzaamheid van het gebouw geoptimaliseerd kan worden, rekening houdend met de crediteisen. De expert kan assessments registreren, maar hij/zij mag geen eindrapporten van assessments indienen. Versie BREEAM-NL Pagina 11 van 24

12 2 Het Assessmentproces Om naar behoren een assessment te kunnen uitvoeren, is minimaal het volgende pakket documenten vereist: Deze handleiding, EN De juiste versie van de Beoordelingsrichtlijn BRL, d.w.z. de versie op het moment van registratie, EN Alle geldige Interpretatiedocumenten of gelijkwaardig, zoals gepubliceerd op de downloadpagina van het desbetreffende schema Deze documenten zijn te downloaden vanaf Eventuele aanvullende documenten en procedures (bijv. klachtenprocedure) die vereist kunnen zijn, zijn ook te lezen op / te downloaden vanaf de website 2.1 Wens tot certificering Assessordiensten Opdrachtgevers voor certificering kunnen onder andere zijn: Ontwikkelaars Project- of ontwerpteams Lokale autoriteiten Particulieren etc. Op enig moment in het proces (bij voorkeur zo vroeg mogelijk) verzoeken zij een BREEAM-NL assessor tot het leveren van diensten in het kader van de certificering Assessordiensten Geregistreerde assessoren moeten de volgende dienst verlenen uit hoofde van de BREEAM-NL licentie: Projecten beoordelen en BREEAM-NL assessmentrapporten produceren; Hun beoordelingen traceerbaar verantwoorden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger, alle ondersteunende informatie en bewijzen aandraagt die vereist zijn voor het beoordelen van het project. 2.2 Assessmentregistratie Tenzij anders aangegeven, is het onderstaande van toepassing tijdens elke fase van de Assessment Registraties Assessments worden geregistreerd met de Assessmenttool op de BREEAM-NL website onder Iedereen mag een assessment registreren, maar alleen namens een bedrijf. Voor de registratie kan een tarief in rekening gebracht worden. Een registratie wordt alleen als administratieve handeling gezien en behelst geen controle van de inhoud. DGBC geeft een uniek registratienummer af, maar onderneemt verder geen actie totdat het feitelijke Versie BREEAM-NL Pagina 12 van 24

13 assessmentrapport ontvangen wordt. Het registratietarief is bedoeld voor het onderhouden van de assessmenttool en om foutieve registraties te ontmoedigen. Het registratietarief wordt op de factuur voor de kosten en tarieven in mindering gebracht na ontvangst van het eindrapport voor de assessment en kan derhalve als aanbetaling van de afdracht voor certificering worden beschouwd Registratie op niveau van de licentiehoudende organisatie Elke op de licentie voor hetzelfde schema genoemde assessor mag een namens de licentiehoudende organisatie geregistreerde assessment geheel of deels afronden. Indien een persoon die zich heeft beziggehouden met assessments de Licentiehoudende Organisatie verlaat namens welke de assessment is uitgevoerd, blijft alle aanverwante documentatie en informatie bij de Licentiehoudende Organisatie en niet bij de persoon in kwestie Tijdsplanning voor registratie Het wordt ten strengste aanbevolen alle BREEAM-NL assessments bij de DGBC te registreren zodra de cliënt serieus een formele assessment en certificering overweegt. Registraties kunnen op andere tijdstippen worden aanvaard, maar de expert, de assessor en hun cliënt lopen het risico van wijzigingen aan criteria, tarieven en processen indien er later geregistreerd wordt. Het tijdstip van de registratie van een assessment is bepalend voor het versienummer (jaarnummer + herziening) op basis waarvan de assessment wordt uitgevoerd. De assessmenttool koppelt de registratie aan het volledige versienummer, bijv. Nieuwbouw 2013 v Een assessment met meer fasen In bepaalde BREEAM-NL schema's bestaat het assessmentproces uit meer fasen waarvoor ook meer certificaten verleend kunnen worden. Nieuwbouw bijv. kent assessments voor de ontwerpfase en voor de opleverfase. Voor beide fases is aparte registratie vereist. Dit kan worden beschouwd als een praktische service waarin het schema voorziet. Het doel van het proces is het 'as-built' (letterlijk zoals gebouwd ) rapport beoordelen, maar een tussentijdse assessment kan waardevolle informatie opleveren over het mogelijke eindresultaat. De doelen van de registratie voor de ontwerpfase in het Nieuwbouwschema zijn: De DGBC voorzien van de essentiële basisgegevens over het te beoordelen gebouw (bijv. locatie, type gebouw, aantal gebouwen etc.). De DGBC ervan op de hoogte brengen dat men een rapport over de ontwerpfase kan verwachten Een gebouw registreren op basis van een schemaversie, zodat de assessmentcriteria consequent zijn tijdens het hele assessmentproces (zie 'Vijfjarenregel' hieronder en Tijdsplanning voor registratie hierboven) De DGBC-certificeringstarieven vaststellen conform de in hoofdstuk 5 beschreven beperkingen. De assessment voor de opleverfase kan te allen tijde worden geregistreerd, maar als deze assessment volgt na een ontwerpfase-assessment vindt deze registratie normaal gesproken plaats na oplevering van het rapport Versie BREEAM-NL Pagina 13 van 24

14 over de ontwerpfase. De doelen van de registratie voor de opleverfase in het Nieuwbouwschema zijn: De essentiële basisgegevens van het te beoordelen gebouw (bijv. locatie, aantal gebouwen, het referentienummer voor de ontwerpfase (indien ter opvolging van een assessment voor de ontwerpfase) etc.) bevestigen/actualiseren De DGBC ervan op de hoogte brengen dat men een rapport over de opleverfase kan verwachten Een gebouw registreren op basis van een schemaversie, zodat de assessmentcriteria consequent zijn tijdens het hele assessmentproces (zie 'Vijfjarenregel' hieronder en Tijdsplanning voor registratie hierboven) De DGBC-certificeringstarieven vaststellen conform de in hoofdstuk 5 beschreven beperkingen. Registraties voor de opleverfase kunnen worden gedaan op basis van de schemaversie die wordt gebruikt voor de assessment voor de ontwerpfase of de actuele versie van het schema. Bovendien kan er ook een assessment voor de opleverfase worden uitgevoerd op basis van de versie ten tijde van de feitelijke assessment. Als bijv. de versie ten tijde van de registratie voor de opleverfase 2010 v1.1 was en de versie ten tijde van opdrachtverlening 2011 v1.0 is, kan de cliënt er ook voor kiezen om een assessment op basis van versie 2011 v1.0 te laten uitvoeren. Risico's wat betreft strengere credits, en mogelijk een lagere score, en een toename van de tarieven zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt. Het voordeel voor cliënten kan gelegen zijn in het feit dat ze een certificaat op basis van een recentere versie van het keurmerk ontvangen Geldigheidsduur van registraties De geldigheidsduur van registraties voor schema s met eenmalige certificering (zoals BREEAM-NL Nieuwbouw) is 5 jaar. Voor meervoudige certificering over langere periodes gelden andere termijnen die in de betreffende Beoordelingsrichtlijnen zijn vermeldt. BREEAM-NL schema s voor eenmalige certificering Bij herzieningen aan de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen krijgt elke revisie een nieuw versienummer. Bestaande registraties blijven geldig gedurende een periode van 5 jaar vanaf de vervaldatum van een bestaande Beoordelingsrichtlijn. De vervaldatum wordt gedefinieerd als de release-datum voor de volgende versie. Deze release-datum wordt in plaats van de feitelijke registratiedatum gebruikt om: een vaste datum vast te stellen die iedereen vooraf kent en die hetzelfde is voor elke assessment ervoor te zorgen dat laat registreren niet gunstiger is Afgifte van een 'letter of compliance' na vijf jaar schema s voor eenmalige certificering Voor as-built assessments die worden afgerond nadat de vijf jaar geldende registratie verstreken is, kan er een 'letter of compliance' worden afgegeven om de gerealiseerde prestaties op basis van het desbetreffende schema aan te tonen, maar wordt er geen certificaat opgemaakt. De 'letter of compliance' kan vervolgens worden gebruikt om aan te tonen dat aan contractueel vastgelegde overeenkomsten is voldaan. Om te voorkomen dat de vijfjarenregel wordt toegepast, kan een cliënt zich opnieuw registreren. Versie BREEAM-NL Pagina 14 van 24

15 2.3 Informatievergaring en de Assessment afronden Een essentieel onderdeel van het assessmentproces is het vergaren van de vereiste informatie/bewijzen ter ondersteuning van het toekennen van punten, en de daarvan afgeleide kwalificatie. Het project dient aan de assessor te verantwoorden waarom het vindt dat punten toegekend zouden moeten worden. Ook waar BREEAM-NL Experts of anderen het projectdossier opbouwen en samenstellen, blijft de Assessor te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die is opgenomen in het assessmentrapport. Alle in het assessmentrapport gepresenteerde bewijzen moet geverifieerd kunnen worden. Assessoren, Experts en ontwikkelaars worden ertoe opgeroepen iteratief te werk te gaan om manco's in de gewenste score aan te pakken voordat de assessment wordt ingediend. Het is rendabeler om tijdens de ontwerpfase manco's aan te pakken dan tijdens het bouwproces Bezoeken aan locaties door assessoren en gegevens bijhouden In het geval van nieuwbouwprojecten is het de verantwoordelijkheid van de Licentiehoudende Organisatie om, via de Assessor, voor een assessment van een opgeleverd project er volledig van overtuigd te zijn dat het project 'as built' aan een van de volgende criteria voldoet: 1. indien er niet vooraf een ontwerpassessment is uitgevoerd, dat het project: volledig overeenkomstig de vereisten in de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn wordt beoordeeld 2. indien er vooraf een ontwerpassessment is uitgevoerd, dat het project: overeenkomt met het in de assessment van het ontwerp of plan beschreven bewijs, of dat afwijkingen hiervan goed gedocumenteerd en opnieuw beoordeeld worden. Om dit te realiseren dient de assessor: elke ontwikkellocatie ten minste eenmaal te bezoeken vlak voor of op het moment van voltooiing en zo dicht mogelijk bij het moment van oplevering Bijhouden van gegevens Licentiehoudende Organisaties dienen volledige ondersteunende documentatie bij te houden van alle uitgevoerde assessments. Als een assessor een Licentiehoudende Organisatie verlaat waarvoor assessments zijn uitgevoerd, dienen alle documenten en informatie in verband met de assessments bij het bedrijf te blijven en mogen deze niet in het bezit blijven van de individuele assessor. Elke Licentiehoudende Organisatie dient in verband met het bijhouden van gegevens interne kwaliteitsbeheerprocedures in te stellen en te onderhouden. Verdere details over het vereiste bijhouden van gegevens zijn opgenomen in het hoofdstuk over kwaliteitscontrole en audits van dit document. Versie BREEAM-NL Pagina 15 van 24

16 2.4 Het Assessmentrapport Verantwoordelijkheid voor de assessment en het assessmentrapport De Licentiehoudende Organisatie is verantwoordelijk voor het assessment en de geregistreerd assessor is verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport Rapporten naar de DGBC sturen Assessmentrapporten worden alleen aanvaard indien opgesteld volgens het formaat en met de inhoud zoals gegenereerd door de BREEAM-NL Assessmenttool. Alvorens rapporten af te ronden in de assessmenttool dient de Assessor alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het rapport van hoogwaardige kwaliteit en compleet is. De DGBC adviseert hiervoor kwaliteitscontroles toe te passen die overeenkomen met de later in dit document beschreven productierichtlijnen voor rapporten en auditprocedures. BREEAM-NL rapporten, inclusief alle ondersteunende bewijzen, worden volledig in de Assessmenttool samengesteld en zijn beschikbaar voor kwaliteitscontroles door de DGBC vanuit die tool. Alvorens het eindrapport bij de DGBC in te dienen moet de assessor een disclaimer accepteren waarmee hij/zij uitspraak doet over zijn/haar verantwoordelijkheden en onafhankelijkheid alvorens het rapport daadwerkelijk in te zenden. Om een rapport te kunnen indienen, moet de assessor inloggen met de unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die hij/zij heeft ontvangen op het moment dat hij/zij Geregistreerd Assessor werd. Het ondersteunende bewijsmateriaal kan via de tool geüpload worden in een van de volgende formaten:.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.gif,.jpg,.png. NB: alle documenten moeten 'alleen-lezen' zijn (door het formaat (bijv. pdf) of doordat ze tegen schrijven beschermd zijn). Voor afwijkende bestandsformaten wordt de assessor verzocht met de DGBC contact op te nemen op Verschillende Licentiehoudende Organisaties die assessments in verschillende fases uitvoeren Het is mogelijk dat verschillende Licentiehoudende Organisaties de verschillende fases uitvoeren van een projectassessment die uit meer fases bestaat. De Licentiehoudende Organisatie voor de as built assessmentfase hoeft dan niet dezelfde te zijn als de Licentiehoudende Organisatie voor de ontwerp- of planfase. Gelieve de DGBC op de hoogte te stellen indien dit het geval is. In het geval dat een Licentiehoudende Organisatie (LO) zijn licentie verliest tijdens het uitvoeren van assessments en die LO de assessments niet overdraagt of niet kan overdragen, maakt de DGBC de overdracht Versie BREEAM-NL Pagina 16 van 24

17 naar een nieuwe LO mogelijk. De nieuwe LO dient vervolgens via de assessor een controle ter plekke uit te voeren, zonder kosten voor de opdrachtgever of de DGBC. 2.5 Facturering Op bepaalde momenten in het proces wordt er een factuur voor registratie en/of certificering naar de desbetreffende organisatie gestuurd. De tarieven zijn te vinden op De door het project als opdrachtgever vermelde organisatie is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de facturen. Eventuele onenigheid tussen partijen mogen betaling aan DGBC niet in de weg staan. Niet betalen van verschuldigde bedragen kan leiden tot het niet verstrekken c.q. intrekken van certificering. 2.6 BREEAM-NL kwaliteitscontrole- en auditprocedures Het kwaliteitscontroleproces is ingesteld om de geloofwaardigheid van zowel de schema's als de Assessor te helpen beschermen. De Assessor is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van het assessmentrapport en de gegeven BREEAM-NL-kwalificatie. Het doel van het BREEAM-NL kwaliteitscontroleproces is, via een proces van willekeurige controles, zorgen voor redelijk vertrouwen dat assessmentrapporten correct zijn en er daarom een certificaat kan worden afgegeven. Om dit te doen worden de volgende kwaliteitscontrolemethodes gebruikt: ADMIN-checks CREDIT-checks AUDIT-checks AUDITS op locatie ADMIN-checks Doelstelling: Essentiële details bevestigen die vereist zijn voor het certificaat. Informatie in alle rapporten wordt steekproefsgewijs gecontroleerd om zeker te stellen dat de juiste informatie die nodig is voor het produceren van het certificaat is opgenomen. NB: Indien er fouten worden geconstateerd tijdens de Admin-check, dient dit te worden hersteld (d.w.z. het rapport opnieuw indienen), voordat er een certificaat kan worden afgegeven en mogelijk voordat het certificeringsproces kan worden afgerond (de QA wordt dan niet (verder) uitgevoerd) CREDIT-checks Doelstelling: Bevestigen dat de verwijzings- en creditvalidatie voldoen aan de vereisten van de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn. Een deel van alle rapporten wordt willekeurig geselecteerd voor de Credit-check. Niet alle onderwerpen worden gecontroleerd. Bij meer-fasen certificering: assessmentrapporten die geselecteerd worden voor de Credit-check tijdens de as built -fase betreffen niet noodzakelijkerwijs dezelfde projecten als de projecten die geselecteerd worden tijdens de ontwerp- of planfase. Versie BREEAM-NL Pagina 17 van 24

18 De tijdens de as-built-fase onderzochte onderwerpen mogen, maar hoeven niet dezelfde te zijn als de onderwerpen die geselecteerd worden voor het rapport voor de ontwerp- of planfase Voor continue assessments hoeven de tijdens één assessment onderzochte onderwerpen niet dezelfde te zijn als de onderwerpen die onderzocht worden tijdens de volgende assessment van hetzelfde project AUDIT-checks Doelstelling: bevestigen dat berekeningen correct uitgevoerd zijn, de vereisten goed worden begrepen en punten op de juiste wijze worden toegekend. Een deel van alle rapporten wordt willekeurig geselecteerd voor de Audit-check. Het selectieproces voor de Audit-check is in principe hetzelfde als het selectieproces voor de Creditcheck, maar de mate van controle is meer gedetailleerd Er wordt een Audit-check uitgevoerd op de eerste twee rapporten voor alle nieuwe assessoren Na geslaagde voltooiing van de eerste audit-checks worden de normale steekproefsgewijze controles op alle latere rapporten toegepast Alle schriftelijke bewijzen waarnaar wordt verwezen in het rapport moeten bij het rapport worden bijgesloten. Deze worden niet gebruikt om de assessment volledig te beoordelen. De bewijzen worden gebruikt voor het bestuderen van een willekeurige, steekproefsgewijze selectie van de credits om te controleren of de berekeningen juist zijn en punten correct zijn toegekend op basis van het verstrekte bewijs As Built Locatie-audits Het doel van de audit op locatie is zeker stellen dat de assessments het 'as-built' project correct weerspiegelen. DGBC bezoekt locaties alleen in aanwezigheid van de betrokken Assessor DGBC neemt in de volgende omstandigheden contact op met de betrokken assessor: o o indien een bepaalde locatie is geïdentificeerd voor een auditinspectie ter plekke om inzicht te krijgen in welke locaties binnenkort het 'as-built' of continue proces zullen doorlopen en om een willekeurige steekproef te selecteren van auditbezoeken op locatie 2.7 Feedback aan assessoren in het kader van kwaliteitscontrole Er wordt feedback aan de assessor gegeven, met daarin waar van toepassing een beschrijving van de handelingen die verricht moeten worden voordat kan worden verdergegaan met de certificering, evenals opmerkingen die als advies dienen. Om assessoren te helpen snel de onderwerpen in een rapport te vinden die aandacht kunnen vereisen, wordt elk onderwerp op een van de volgende manieren gemarkeerd: Een Adviesmarkering of een oranje markering (een Amber ) wordt gebruikt om onderwerpen te identificeren waar de toegekende punten technisch correct zijn, maar er nog enige aandacht aan details moet worden besteed (er worden opmerkingen gegeven), en waaraan verder aandacht moet worden besteed in toekomstige rapporten. De DGBC vraagt niet om herindiening van Versie BREEAM-NL Pagina 18 van 24

19 rapporten indien er geen of alleen maar Amber-markeringen zijn. Een rode markering (een RED ) betekent dat de punten vanuit technisch en/of bewijsopzicht foutief zijn toegekend. Er wordt feedback gegeven over de reden voor de RED. Raadpleeg de volgende sectie voor nadere details. Geen markering betekent dat men heeft vastgesteld dat de credit correct is beoordeeld of bij deze gelegenheid niet geselecteerd is voor controle Wat gebeurt er als een rapport REDs heeft. Een RED vereist dat: Ofwel: Ofwel het onderwerp opnieuw wordt beoordeeld (zodat de assessor het aantal toegekende punten - en de score en eventueel de kwalificatie - kan aanhouden). de assessor in overleg met het project- ervoor kiest de desbetreffende credit te laten vallen. NB: in elk van deze gevallen aanvaardt de assessor dat de score verandert en de kwalificatie als gevolg daarvan verlaagd kan worden. Assessmentrapporten die REDs krijgen moeten opnieuw worden ingediend, zodat de desbetreffende gedeeltes opnieuw door de DGBC kunnen worden beoordeeld. Alle onderwerpen met REDs in het oorspronkelijk ingediende rapport worden opnieuw gecontroleerd. NB: een maximum van 3 rapporten (dat is de oorspronkelijke plus 2 her-indieningen) mogen zonder additionele kosten bij DGBC worden ingediend. Voor elk aanvullend ingediend rapport zal bij de assessor een niet-terugvorderbaar bedrag in rekening worden gebracht, zoals vermeld op het tarievenoverzicht. Dit is erop gericht om zowel het project als de assessor te stimuleren om vanaf het begin zo goed mogelijke rapporten in te dienen, en om daarmee de doorlooptijd van assessmentcontroles door DGBC te beperken. Als tijdens een Credit-check of een Audit-check, het rapport van een Assessor REDs krijgt voor meer dan 10% van alle onderwerpen die vertegenwoordigd zijn in het schema, wordt het volgende rapport dat deze Assessor indient aan nadere checks onderworpen. Als drie assessments op rij (op enig moment tijdens de periode waarvoor aan een Assessor licentie is verleend) elk meer dan 10% REDs krijgen, kan de licentie van de assessor worden opgeschort en / of kan de assessor verplicht worden nadere training te volgen (op eigen kosten); als alternatief kan de assessor ervoor kiezen zich terug te trekken uit het schema. 2.8 Het uitgeven van certificaten geldigheidsduur Er worden certificaten uitgegeven aan elk volgens BREEAM-NL beoordeeld project dat met goed gevolg de Versie BREEAM-NL Pagina 19 van 24

20 volledige kwaliteitscontroleprocedure doorloopt. Een certificaat geeft de houder het recht het BREEAM-NL keurmerk te voeren voor het op het certificaat aangegeven project. Certificaten vertegenwoordigen het afgeronde assessmentrapport. Een geldigheidsperiode is niet relevant als het afgeronde rapport in de toekomst niet meer zal veranderen zoals bijvoorbeeld bij Nieuwbouw. Het rapport en daarmee het certificaat - is dan niet meer dan een momentopname op basis van alle bewijs dat is aangeleverd voorafgaand aan de definitieve indiening. Indien het project onderhevig is aan voortdurende veranderingen (bijv. In Use - Gebouwen) dan staat er een geldigheidsperiode aangegeven op het certificaat. Aan derden wordt zonder toestemming vooraf geen informatie verstrekt over de feitelijke samenstelling van een volgens BREEAM-NL beoordeeld project. Certificaten worden aan de assessor per , in.pdf-formaat, afgegeven ter overhandiging aan de opdrachtgever van de certificering. 2.9 Innovatiecredits en Exemplary Performance Zowel Innovaties als Exemplary Performance kunnen een hogere score opleveren binnen bepaalde BREEAM-NL schema's. Innovaties zijn, kortgezegd, nieuwe duurzame onderwerpen voor een project die nog niet worden behandeld in de Beoordelingsrichtlijn terwijl Exemplary Performance geldt voor onderwerpen die al zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn en waarbij het project de hoogst mogelijke score overtreft. Daar waar Exemplary Performance van toepassing is, wordt dat binnen de beoordelingsrichtlijn in detail toegelicht. Voor innovatiecredits is een separate procedure beschikbaar, in te zien op Innovatiecredits Omdat innovaties op het gebied van duurzame projecten elkaar snel opvolgen, kan een actuele versie van de BRL nooit alle innovaties in de markt van dat moment bevatten. Ter erkenning van de inspanningen van een aannemer / ontwerper bij het bevorderen van duurzaamheid, kunnen er innovatiecredits worden ingediend ter goedkeuring door de DGBC. Voor elke geaccepteerde innovatiecredit wordt er 1% toegevoegd aan de totaalscore. Dus als de score van een project zonder innovatiecredits bijvoorbeeld 57% is, zou de score gemaximaliseerd kunnen worden tot 67% als er een aanvraag wordt ingediend voor 10 innovatiecredits en deze allemaal door de DGBC geaccepteerd worden. Om niet in de verleiding te komen al te gemakkelijk een aanvraag in te dienen voor innovatiecredits, wordt een indieningstarief per innovatiecredit in rekening gebracht (zie kostenoverzicht op Innovatiecredits worden niet zo maar geaccepteerd. Ze moeten - onder andere - een nog niet eerder opgelost probleem verhelpen, de duurzaamheid van het project verhogen, repliceerbaar zijn voor andere projecten en kwantificeerbare voordelen opleveren. Versie BREEAM-NL Pagina 20 van 24

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments Pagina 1/23 BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties waaraan door de DGBC licentie is verleend, en Geregistreerde Assessoren tegen de DGBC-schema's

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren BREEAM-NL In-Use Dit document omschrijft de wijze waarop BREEAM-NL In-Use certificaten

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Stappenplan BREEAM-NL In-Use

Stappenplan BREEAM-NL In-Use Versie 1.0, augustus 2016 BREEAM-NL In-Use faciliteert een integrale benadering op duurzaamheid voor bestaande bouw met drie onderdelen (asset, beheer en gebruik) met doorrekening op de negen aandachtsgebieden.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011

Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011 Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011 De in deze KPN BAPI Bijzondere Voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement van het collectief merk PDL... 3 Toetsingscommissie... 5 Procedure aanvraag Keurmerk

Nadere informatie

Hallmark Retail Internet Services

Hallmark Retail Internet Services HRIS RETOUREN Hallmark Retail Internet Services Instructieboek voor retailer Hallmark voegt een nieuwe functionaliteit aan HRIS toe: Uw retouren via internet doorgeven! Hallmark Retail Internet Services

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie.

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie. Algemene Voorwaarden The Physiology Academy Artikel 1. Inschrijven 1.1 Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van The Physiology Academy kan via de website van The Physiology Academy. Dit

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Performance Share Plan

Performance Share Plan For information purposes only For information purposes only Performance Share Plan Vragen en antwoorden over belasting voor awards met belastingverrekening Maart 2014 Belangrijke aanwijzing: deze handleiding

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD)

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) BEKNOPT RICHTSNOER Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen toegelicht welke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2014. Algemene voorwaarden In de Algemene Voorwaarden lees je alles over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de levering, betaling en garantie bij Success Society. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking

Nadere informatie

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Voorwaarden

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Voorwaarden CMSE Certified Machinery Safety Expert Voorwaarden Voorwaarden 1. INSCHRIJVING Geïnteresseerden kunnen zich voor de training voor CMSE (Certified Machinery Safety Expert) inschrijven door het CMSE-inschrijvingsformulier

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 3.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doel van de certificeringsprocedure 3 1.2 Reikwijdte van de certificeringsprocedure

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

Een Think.Com account aanvragen

Een Think.Com account aanvragen Een Think.Com account aanvragen Index Inleiding...3 Het aanvragen van een account...4 Fase 1 SchooIinformatie verstrekken...4 Fase 2 Bevestigen van de overeenkomst...10 Fase 3 Het opzetten van de school

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie