Werken met de spellingkaarten bij Zin in spelling Nieuw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met de spellingkaarten bij Zin in spelling Nieuw"

Transcriptie

1 Werken met de spellingkaarten bij Zin in spelling Nieuw - 1 -

2 1 De spellingkaarten bij Zin in spelling - waar zijn die voor? Bij Zin in spelling horen spellingkaarten, in een handzaam formaat gebundeld en met een uitgekiende vormgeving. Het uiterlijk van het boekje geeft direct de bedoeling weer. Zonder omhaal van uitleg, contexten of nuancering wordt een spellingcategorie uitgelicht. Zorgvuldig geselecteerde woorden staan in een rijtje, de letters waar het om gaat in blauwe kleur, en die blauwe stukjes netjes onder elkaar. Het spellingprobleem staat dus helemaal centraal, en u en uw leerlingen kunnen in een oogopslag zien waaróm deze woorden bijeenstaan. Een voorbeeld van een spellingkaart uit jaargroep D Bij het selecteren van de woorden uit de rijtjes is rekening gehouden met de bekendheid van de woorden, op het niveau van de jaargroep waarvoor de spellingkaarten bestemd zijn. Meestal staat boven zo'n rijtje een kapstokwoord het meest aansprekende voorbeeld. Door regelmatig aan het kapstokwoord te refereren, kan de spellingcategorie later gemakkelijk aangeduid worden, tijdens het werken in kleine groepen of bij klassikale uitleg over een specifiek spellingprobleem. De spellingkaarten van alle jaargroepen samen, beslaan in kort bestek de hele spellingleerstof voor de basisschool. De inhoud heeft het karakter van een samenvatting van de belangrijkste en meest problematische spellingonderwerpen op school. Door de woorden per categorie bijeen te zetten, is het gemakkelijker om extra woorden te oefenen van een categorie waarmee leerlingen nog moeite hebben. Ze zien dan ook de overeenkomst met andere woorden met dezelfde spellingmoeilijkheid. In bijlage 1 bij dit bestand vindt u per jaargroep een overzicht van de lessen en de bijbehorende spellingkaarten

3 Op een aparte instructiepagina staat uitgelegd hoe de leerlingen met de kaarten kunnen werken. In elke set spellingkaarten zijn ook opdrachten bij de kaarten opgenomen: oefenopdrachten en extra opdrachten. Instructiepagina Oefenopdrachten Extra opdrachten Waarom zijn er naast de werkboeken ook spellingkaarten? Het eerste doel van spellingonderwijs is uiteraard om van woorden te leren hoe je ze correct schrijft, en te begrijpen dat je bedacht moet zijn op de problemen die kunnen voorkomen. Impliciet weet je zo bij een woord welke spellingcategorie erop van toepassing is. In de werkboeken wordt dit geïntroduceerd en uitgelegd, met woorden in een rijke context. Door die context krijgt het leren een stevige basis. Na een poosje is het prettig om de aanpak als het ware om te draaien: als ik dit woord met deze spellingbijzonderheid goed onthoud (het kapstokwoord) dan kan ik eigenlijk het hele rijtje al goed schrijven. Op deze manier zullen leerlingen de spellingmoeilijkheid makkelijker herkennen, ook in andere woorden. De afwisseling die de spellingkaarten bieden met de werkboeken van Zin in spelling, werkt motiverend bij leerlingen. Opdrachten met de spellingkaarten hoeven daarom zelfs niet altijd meteen functioneel van aard te zijn. De functionele toepassing kan volgen in een latere fase. De ondersteunende, geïsoleerde opdrachten met de spellingkaarten hebben vaak een positief effect. Door de overzichtelijkheid van de spellingkaarten zijn deze geschikt voor alle leerlingen, en we raden ze bijzonder aan voor zwakkere spellers

4 2 Hoe kan ik interactief en zelfstandig werken met de spellingkaarten van Zin in spelling? De leerkracht coacht Als leerkracht coacht u de leerlingen door gerichte vragen te stellen en met effectieve feedback. Naargelang de behoeften van de leerlingen geeft u bij een kaart instructie over de spellingcategorie en de te volgen strategie, stuurt waar nodig de aanpak van de opdracht, controleert het werk en reflecteert hierover met hen. Dit coachen kan klassikaal, in een klein groepje of individueel gebeuren. Ga na of de woorden op de kaart bekend zijn, licht ze waar nodig kort toe Vanzelfsprekend zullen de te spellen woorden beter onthouden worden als de leerlingen de betekenis kennen. Controleer dit, maar zorg dat de spellingles niet overgaat in een woordenschatles. Een voorbeeld van zo'n beperkte betekenisondersteuning: de leerlingen zoeken het woord met een moeilijke betekenis op de spellingkaart, aan de hand van een omschrijving of synoniem die u geeft. Herken met de leerlingen de aard van het spellingprobleem verwoord de spellingstrategie De leerlingen lezen en beluisteren de woorden. Let erop dat de klanken duidelijk worden uitgesproken. Lees het woord eventueel hardop voor. Stel met de leerlingen vast wat voor soort probleem er in de woorden zit, dus waar ze extra op moeten letten. Stel samen met de leerlingen vast hoe ze tot de schrijfwijze kunnen komen. U kunt de strategie demonstreren door hardop te denken. (In de handleiding van Zin in spelling wordt in de herhalingslessen de instructie uitgeschreven in het blokje 'Verlengde instructie en begeleide verwerking'.) Oefen de woorden Op de binnenkant van de flap van de set spellingkaarten staan suggesties voor oefenopdrachten en extra opdrachten*. U kiest de opdrachten of u laat de leerlingen dat zelf doen. De opdrachten kunnen zelfstandig, individueel of in samenwerking met andere leerlingen, of onder uw begeleiding uitgevoerd worden. U kunt ervoor kiezen om deze opdrachten te laten uitvoeren als 'contractwerk'. Belangrijk is nog dat u alleen voor leerlingen die problemen hebben begeleiding inbouwt. De andere leerlingen moeten de ruimte krijgen om direct zelfstandig te werken. Ze hebben daarbij voldoende aan de ondersteuning 'Zo moet je het doen' die op de flap staat. U kunt zelf ook nieuwe opdrachten bedenken waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Zie voor suggesties de paragraaf hierna: Speelse ideeën voor spellingkaarten

5 Controleer de spelling U zet de leerlingen aan tot controleren door het geschreven woord (hardop) te lezen, voor ze het met het woord op de spellingkaart vergelijken. De controle gebeurt daarna door de leerling zelf en door de medeleerlingen. Deze samenwerking tussen de leerlingen onderling kan een positieve bijdrage hebben aan het verbeteren van het spellingbewustzijn van leerlingen. Reflecteer Informeer naar het product en het proces, ook bij ervaren spellers. Concludeer niet te vlug dat de opdracht te gemakkelijk was. Geef gemeende complimenten; succeservaringen versterken de motivatie van de leerlingen

6 3 Speelse ideeën voor de spellingkaarten Op de binnenkant van de flap van de spellingkaarten staan suggesties voor: oefenopdrachten (linkerflap) extra opdrachten (rechterflap). Gebruik de spellingkaarten ook eens op een speelse manier, waarbij de spelling in elk spel terloops nog eens de aandacht krijgt. Het is een prima manier om de leerstof te herhalen. Dit kan individueel of in een groepje. Op de pagina s hierna krijgt u ideeën voor zo'n speelse aanpak. We nodigen u uit om zelf te experimenteren met de spellingkaarten. Een voorbeeld van een spellingkaart uit jaargroep E - 6 -

7 3.1 Quiz Zorg vooraf voor 1, 2, 3 of 4 losse kaartjes per leerling, van ongeveer 7 x 4 cm. Het spel wordt gespeeld in kleine groepjes van 3 of 4 leerlingen. Kies een spellingkaart, bijvoorbeeld uit de spellingkaarten C, kaart 20. Deel de losse kaartjes uit, 1, 2, 3 of 4 per leerling. De leerlingen schrijven een woord op hun kaartje / op elk van hun kaartjes, maar laten de gekleurde letters weg. In plaats daarvan zetten ze een streepje. De kaartjes worden verzameld in een stapeltje. Pennen uit de handen! Het stapeltje kaarten wordt gehusseld. Om de beurt neemt elke leerling een kaart, zegt het woord hardop en toont het kaartje aan alle anderen. Daarna wordt het kaartje omgekeerd op tafel gelegd, zodat de tekst niet meer zichtbaar is. De pennen mogen weer gepakt worden. Iedereen schrijft het woord op. kang roe tenn s dat m jal rs ora e d che mi oen si aal b naan direct r m sschien mot r Als er toevallig een woord tevoorschijn komt dat al geweest is, is dat helemaal niet erg: je kunt zo het eerder geschreven woord controleren! Als alle kaartjes geweest zijn, worden ze omgekeerd en kunt u met de leerlingen nakijken of de woorden goed zijn opgeschreven. De pakketjes met woorden kunnen van het ene groepje naar het andere worden doorgegeven

8 3.2 Foto Zorg vooraf voor enkele losse kaartjes per leerling, van ongeveer 7 x 4 cm, en per groep leerlingen een flink blad papier. Groepjes van enkele leerlingen gaan samen aan de slag. Deel een of enkele losse kaartjes uit aan elke leerling van een groepje. De leerlingen schrijven op hun kaartje / op elk van hun kaartjes een woord over van een spellingkaart, bijvoorbeeld van spellingkaarten D, kaart 21. Ze zoeken een passende foto (op internet of elders) of maken een passende tekening. Hiermee wordt een mozaïek gemaakt. Bijvoorbeeld met de woorden: pinda's, zebra's, ski's, paraplu's, euro's, pony's, pizza's, panda's, auto's, guppy's. De kaartjes met het juiste woord worden bij de illustraties geplakt. Controleer de spelling van de kaartjes, eventuele fouten worden verbeterd door een nieuw kaartje te maken en op te plakken. De groepsresultaten worden gepresenteerd aan de andere groepen / aan de hele klas. De mooiste fotomozaïeken verdienen een plaatsje aan de muur! - 8 -

9 3.3 Thema Leerlingen zoeken op verschillende spellingkaarten, bijvoorbeeld bij de spellingkaarten E, op kaart 1-31, ieder tussen tien en vijftien woorden die bij een thema passen. Ze maken hiermee een 'woordspin' op een blad papier. Woorden zijn onderling verbonden met pijlen. (Die kunnen vanaf een centrale term lopen, maar ook onderlinge pijlen zijn mogelijk.) De bladen worden aan elkaar gepresenteerd. Ze lezen elkaars woorden. De leerlingen mogen de maker uitleg vragen waarom een woord in zijn / haar woordspin is opgenomen. "Waarom heb jij kolonie bij vogels?" "Er zijn vogels die in kolonies leven." Daarna draaien ze een blad om en proberen ze zich zoveel mogelijk woorden van de woordspin te herinneren en op te schrijven. De spelling wordt gecontroleerd. Doe dit voor alle bladen, eventueel verspreid over verschillende tijdstippen. dierentuin vogels pinguïn koolmezen raven winterkoninkje milieu leeuweriken papegaai sjirpen kolibries uitroeiing volière nestje shows haviken kolonie - 9 -

10 3.4 Scrabble 1 Leg alle letterblokjes van een scrabblespel op tafel, met de letters naar boven. Zorg voor een dobbelsteen. (De blokjes van de junior scrabble zijn met kleine letters, deze zijn beter voor de lagere jaargroepen. Blokjes van het 'echte' scrabblespel, met hoofdletters, zijn meer geschikt voor de hogere jaargroepen.) Verdeling per letter (deze verdeling is niet bindend) A 6 E 18 I 6 M 2 Q 1 U 2 Y 1 B 2 F 1 J 2 N 10 R 6 V 2 Z 2 C 2 G 4 K 2 O 6 S 3 W 2 D 5 H 3 L 3 P 2 T 6 X 1 Kies een spellingkaart, bijvoorbeeld van spellingkaarten D, kaart 15. De leerlingen gooien een dobbelsteen om te bepalen wie de eerste beurt heeft. Wie aan de beurt is mag als eerste de letters pakken die nodig zijn om een woord van de spellingkaart te maken. Een woord mag één keer gelegd worden. Het spel stopt als er met de overblijvende letters geen woord meer kan worden gevormd. Bepaal de waarde van het gevonden woorden door de letters / hun letterwaarde op te tellen. De winnaar is degene die het hoogste aantal punten heeft gelegd. Gevormde woorden bij kaart 15 van spellingkaarten D zouden kunnen zijn: TONEEL - KAMEEL - ENORM - PARAPLU - KALENDER

11 3.5 Scrabble 2 Als Scrabble 1, maar nu horizontaal en verticaal. Op hun beurt leggen de leerlingen een woord met de letters van het scrabblespel, ze mogen de woorden vasthaken. Voorbeeld: met spellingkaarten B, kaart 7 (zie ook de omslag van spellingkaarten B) b i z o n h e r r i e u z k n i e e l k i w i l o

12 3.6 Scrabble 3 In plaats van de blokjes van juniorscrabble / scrabble kunt u schrapkaarten maken waarop de leerlingen de gebruikte letters doorstrepen, zoals het voorbeeld hierna (zorg voor voldoende klinkers en frequent voorkomende medeklinkers). De leerlingen krijgen per twee een blad waarop losse letters staan. Kies een spellingkaart, bijvoorbeeld van spellingkaarten B, kaart 8. Om beurten kiezen de leerlingen een woord van de spellingkaart. Ze schrijven het woord over. De letters die in het woord voorkomen strepen ze op het blad door. Het spel stopt als er met de overblijvende letters op de schrapkaart geen woord van de spellingkaart meer kan worden gemaakt. a c d e e f g h i k l m n o a c d e e f g h i k l m n o p r r s s s s t t t t u v w z p r r s s s s t t t t u v w z Voorbeeld: met spellingkaarten B, kaart 8 Gevormde woorden: schaap, tekst, snurkt, erwt, minst, worst, sproet, hulst, zelfs

13 3.7 Ganzenbord De plaatjes zijn vervangen door woorden, de moeilijkheid staat in kleur. Net zoals op het gewone ganzenbord kunnen plaatsen voorzien worden van een put (beurt eenmaal overslaan), verkeersbord met pijl (je mag nog een keer) of gevangenis (wachten tot iemand anders de plaats inneemt). Zet hier geen woorden, maar gebruik plaatjes. Het spel wordt gespeeld in kleine groepjes. Kies een spellingkaart, bijvoorbeeld van spellingkaarten C, kaart 4 en 5. De leerlingen gaan vooruit met hun pion volgens het aantal ogen op de dobbelsteen. Wanneer ze op een woord komen, moeten ze op de spellingkaart een woord zoeken met dezelfde moeilijkheid en overschrijven. Aankomst pandabeer tralie zeehond actie olifant melodie autoband kiwi abonnee piano paraplu juni politie echo ruzie plezier ivoor sla goochelen muziek veearts Start Voorbeeld: met spellingkaarten C, kaart 4 en 5 Gevormde woorden: ruzie mogelijk antwoord: studie plezier mogelijk antwoord: papier ivoor mogelijk antwoord: idee

14 3.8 Boem Het spel wordt gespeeld in een groepje van twee of drie leerlingen. Zorg voor kaartjes die niet doorschijnen, waarop geschreven kan worden. Maak enkele kaartjes met de tekening van een bom. Elke leerling kiest 6 woorden van de afgesproken spellingkaart(en), bijvoorbeeld spellingkaarten A, kaart 6 en 7. De leerling schrijft deze woorden over op losse kaartjes. De kaartjes worden verzameld in een stapeltje. Er worden enkele kaartjes toegevoegd waarop de bom staat getekend. De stapel wordt gehusseld. Om de beurt kiezen de leerlingen een kaartje van de stapel. Het woord wordt gedicteerd, iedereen schrijft het woord op. Wie een kaartje met een bom trekt, moet de woorden die al op zijn blad staan nog eens overschrijven en is daarna af. De andere leerlingen spelen verder tot er één overblijft. saai kooi groei zaaien meeuw nieuw sluw waaien gooien roeien geeuwen opnieuw sneeuw schaduw snoeien draaien schreeuw bloeien

15 3.9 Mobieltje Elke leerling kiest 6 woorden van de spellingkaart(en), bijvoorbeeld van spellingkaarten A, kaart 2. De leerlingen schrijven de woorden op stevige kaartjes, aan beide kanten van het kaartje hetzelfde woord. Met rietjes en draad worden de kaartjes aan elkaar vastgemaakt, en in de klas opgehangen. geit fontein zeil klein plein paleis

16 3.10 Tekening Spreek af welke spellingkaart gebruikt wordt, bijvoorbeeld van spellingkaarten B, kaart 27. Zorg voor een plaatje of een tekening van een (hand)tas waarop 12 lijntjes staan om de woorden op te schrijven. (De leerlingen kunnen de tekening ook zelf maken.) Schrijf 12 woorden van de spellingkaart op de handtas. De woorden op de tas gaan ze deze week iedere dag oefenen. inktvlek vuurrood schildpad veldbloem jaszak potdicht fietsslot strijdkreet werkschrift zeepbel herfstdag schrijffout Nog een mogelijkheid is om tekeningen aan te bieden waarop de leerlingen de woorden van de spellingkaart overschrijven. Bijvoorbeeld Goochelaar tovert woorden uit zijn hoed. De leerlingen kunnen de tekening ook zelf maken

17 Jaargroep A Leerstofoverzicht jaargroep A met bijbehorende spellingkaarten Eenheid Les Onderwerp(en) Spellingkaart(en) 1 1 mkm (1.1) spellingkaart 1 z~ of s~, v~ of f~ (1.6) spellingkaart 9 2 mmk~ (1.2) spellingkaart 10 ~eer, ~oor, ~eur (6.4) spellingkaart 5 3 werken met de Lijsterbij - 4 werken met de Lijsterbij - 5 herhaling spellingkaart 1, 9, 10 6 herhaling spellingkaart 5, ei (5.2) spellingkaart 2 au (5.3) spellingkaart 4 2 mmk~ (1.2) spellingkaart 11, 12, 13 3 ~kmm, mmkmm (1.2) spellingkaart 11, 12, 13 4 werken met de Lijsterbij - 5 herhaling spellingkaart 2, 11 6 herhaling spellingkaart 4, 12, geen stomme e (2.5) spellingkaart 20, 21 2 mmm~ (1.3) - samenstellingen zonder tussenklank (7.1) - 3 /n/ = n, /ng/ = ng (2.9) spellingkaart 18 4 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) - 5 herhaling spellingkaart 18, 20, 21 6 herhaling spellingkaart 18, 20, /n/ = n, /ng/ = ng, /ngk/ = nk (2.9) spellingkaart 18, 19 2 be~, ge~, ver~ (2.1) spellingkaart 22 3 ~mmm, mmm~ (1.3) spellingkaart 14, 15 mmmm~ (1.4) spellingkaart 15 4 werken met de Lijsterbij - 5 herhaling spellingkaart 18, 19, 22 6 herhaling spellingkaart 14, ~(e)n (5.5) spellingkaart 23 2 verkleinwoord ~je (9.2) - 3 ei of ij (5.2) spellingkaart 2, 3 au(w) of ou(w) (5.3) spellingkaart 4 4 ~(e)n (5.5) spellingkaart 23 5 herhaling spellingkaart 23 6 herhaling spellingkaart 2, 3, 4 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 1

18 Jaargroep A Leerstofoverzicht jaargroep A met bijbehorende spellingkaarten 6 1 aai, ooi, oei (2.6) spellingkaart 6 2 /ch/ = ch of /ch/ = g (2.8) spellingkaart 16, 17 3 ~el, ~em, ~en, ~er (2.2) - 4 werken met de Lijsterbij - 5 herhaling spellingkaart 6, 16, 17 6 herhaling spellingkaart 6, 16, ~el, ~em, ~en, ~er (2.2) spellingkaart 24 /ng/ = ng, /ngk/ = nk (2.9) spellingkaart 18, 19 2 ~a, ~o of ~u (4.3) spellingkaart 8 ~ee (4.5) spellingkaart 8 3 /ng/ = ng, /ngk/ = nk (2.9) spellingkaart 18, 19 ~(e)n (2.2 en 5.5) spellingkaart 24 4 werken met de Lijsterbij - 5 herhaling spellingkaart 8, 18, 19, 24 6 herhaling spellingkaart 14, 15, 18, eeuw, ieuw, uw (2.7) spellingkaart 7 ~auw of ~ouw (5.3) spellinkgaart 4 2 verkleinwoord ~je (9.2) spellingkaart 25 3 eeuw, ieuw, uw (2.7) spellingkaart 7 ~auw of ~ouw (5.3) spellingkaart 4 ~e(n) (5.5) - 4 werken met de Lijsterbij - 5 herhaling spellingkaart 4, 7 6 herhaling spellingkaart 4, 7, /t/ met d, /p/ met b (6.1) spellingkaart 26 2 /t/ met d (6.1) spellingkaart 26 3 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) spellingkaart 28 4 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) spellingkaart 27 5 herhaling spellingkaart 26, 28 6 herhaling spellingkaart 27, gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) spellingkaart 29 2 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) spellingkaart 28 gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) spellingkaart 29 3 hoofdletters (13.1) - 4 ei of ij (5.2) spellingkaart 2, 3 5 herhaling spellingkaart 2, 3 6 herhaling spellingkaart 28, 29 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 2

19 Jaargroep B Leerstofoverzicht jaargroep B met bijbehorende spellingkaarten Eenheid Les Onderwerp(en) Spellingkaart(en) 1 1 ~kmm, mmk~, mmkmm (1.2) - ~mmm, mmm~ (1.3) spellingkaart 8 2 ~el, ~em, ~en, ~er (2.2) spellingkaart 1 ~e(n) (5.5) spellingkaart 1 3 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 4 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 5 herhaling spellingkaart 8 6 herhaling spellingkaart mmm~ (1.3) - ~mmmm, mmmm~ (1.4) spellingkaart 9 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) - 2 /t/ met d, /p/ met b (6.1) spellingkaart 24 homofonen (5.6) - 3 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 4 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 5 herhaling spellingkaart 9 6 herhaling spellingkaart samenstellingen zonder tussenklank (7.1) spellingkaart 27 2 niet verlengbaar ~d, ~ds, ~t, ~ts (5.1) spellingkaart 25 3 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 4 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 5 herhaling spellingkaart 27 6 herhaling spellingkaart be~, ge~, ver~, te~ (2.1) spellingkaart 13 2 /ng/ = ng, /ngk/ = nk (2.9) spellingkaart 12 3 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 4 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 5 herhaling spellingkaart 13 6 herhaling spellingkaart 12 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 3

20 Jaargroep B Leerstofoverzicht jaargroep B met bijbehorende spellingkaarten 5 1 aai, ooi, oei (2.6) spellingkaart 4 eeuw, ieuw (2.7) spellingkaart 4 2 /ch/ = ch of /ch/ = g (2.8) spellingkaart 10, 11 3 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 4 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) - 5 herhaling spellingkaart 4 6 herhaling spellingkaart 10, verkleinwoord ~je, ~tje, ~pje (9.2) spellingkaart 20 2 ~ig (2.3) spellingkaart 18 ~lijk (2.4) spellingkaart 18 /ng/ = ng (2.9) spellingkaart 18 3 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) spellingkaart 15 gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) spellingkaart 14 4 uw (2.7) spellingkaart 4 5 herhaling spellingkaart 14, 15, 20 6 herhaling spellingkaart 4, ~a, ~o of ~u (4.3) spellingkaart 6 ~ee (4.5) spellingkaart 6 2 tweelettergrepig (geen samenstelling) (1.5) spellingkaart 5 3 ei of ij (5.2) spellingkaart 2 homofonen (5.6) spellingkaart 2 4 open lettergreep, woorden op ~ig, ~ing, ~lijk (4.1) spellingkaart 19 gesloten lettergreep, woorden op ~ig, ~ing, ~lijk (4.2) spellingkaart 19 5 herhaling spellingkaart 6, 19 6 herhaling spellingkaart 2, v verandert in f, z verandert in s (6.3) spellingkaart 26 2 au(w) of ou(w) (5.3) spellingkaart 3 homofonen (5.6) spellingkaart 3 3 ~e(n) (2.2 en 5.5) spellingkaart 23 4 verkleinwoord ~je, ~tje (9.2) spellingkaart 21 5 herhaling spellingkaart 3, 26 6 herhaling spellingkaart 21, 23 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 4

21 Jaargroep B Leerstofoverzicht jaargroep B met bijbehorende spellingkaarten 9 1 ~elen, ~emen, ~enen, ~eren (2.2) spellingkaart 16 2 ~elen, ~emen, ~enen, ~eren (2.2) (open/gesloten lettergreep) spellingkaart 17 3 /i/-, /ie/-achtige klank (3.3) spellingkaart 7 ~ie, ~i (4.4) spellingkaart 7 4 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) (open/gesloten lettergreep) spellingkaart 28 5 herhaling spellingkaart 7, 16 6 herhaling spellingkaart 17, open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) spellingkaart 19 gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) spellingkaart 19 2 verkleinwoord ~je, ~tje, ~pje, ~etje (9.2) (open/gesloten lettergreep) spellingkaart 20, 21, 22 3 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) (open/gesloten lettergreep) spellingkaart 29 4 hoofdletters (13.1) - 5 herhaling spellingkaart 19, 20, 21, 22 6 herhaling spellingkaart 29 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 5

22 Jaargroep C Leerstofoverzicht jaargroep C met bijbehorende spellingkaarten 1 Eenheid Les Onderwerp(en) Spellingkaart(en) 1 1 open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) spellingkaart 8 gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) spellingkaart 8 2 open lettergreep, woorden die eindigen op ~ig, ~ing, ~lijk, ~ik (4.1) spellingkaart 8 gesloten lettergreep, woorden die eindigen op ~ig, ~ing, ~lijk, ~ik (4.2) spellingkaart 8 3 /t/ met d, /p/ met b, /ch/ met g (6.1) - samenstellingen zonder tussenklank (7.1) spellingkaart 26 4 verkleinwoord ~je, ~tje, ~pje, ~etje (9.2) spellingkaart 12 5 herhaling spellingkaart 26 6 herhaling spellingkaart 8, /z/-, /s/-klank (3.13) - v, f (3.15) - v verandert in f, z verandert in s (6.3) spellingkaart 16 2 ~ig(e) (2.3) spellingkaart 7 ~lijk(e) (2.4) spellingkaart 7 3 open lettergreep, woorden die eindigen op ~ig(e), ~ing of ~lijk(e) (4.1) spellingkaart 9 gesloten lettergreep, woorden die eindigen op ~ig(e), ~ing of ~lijk(e) (4.2) spellingkaart 9 4 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) - tussen-er (7.2) - tussen-e(n) (7.3) - tussen-s (7.4) - 5 herhaling spellingkaart 16 6 herhaling spellingkaart 7, Trappen van vergelijking: - tweelettergrepig (geen samenstelling) (1.5) spellingkaart 17 - open lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.1) spellingkaart 17 - gesloten lettergreep, gevolgd door lettergreep met stomme e (4.2) spellingkaart 17 - /t/ met d, /ch/ met g (6.1) spellingkaart 17 - /ch/ = ch (2.8) spellingkaart 17 2 woordenboekvorm (8.7) - 3 ~a, ~o of ~u (4.3) spellingkaart 4 ~ee (4.5) spellingkaart 4 /o/-, /oo/-achtige klank (4.6) spellingkaart 4 4 tussen-er (7.2) - tussen-e(n) (7.3) - 5 herhaling spellingkaart 4, 17 6 herhaling spellingkaart 4, 17 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 6

23 Jaargroep C Leerstofoverzicht jaargroep C met bijbehorende spellingkaarten 4 1 ei of ij (5.2) spellingkaart 2 au(w) of ou(w) (5.3) spellingkaart 2 homofonen (5.6) spellingkaart 3 2 /ch/ = ch (2.8) - niet verlengbaar ~d, ~ds, ~t, ~ts, ~b, ~bs, ~p, ~ps, ~g, ~ch (5.1) spellingkaart 18 homofonen (5.6) spellingkaart 3 /t/ met d, /p/ met b, /ch/ met g (6.1) - 3 t-tijd, regelmatig (8.5) - woordenboekvorm (8.7) - 4 tussen-e(n) (7.3) spellingkaart 27 5 herhaling spellingkaart 2, 3, 18 6 herhaling spellingkaart stomme-e-achtige klank (3.5) - ~e(n) (stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden) (5.5) spellingkaart 1 2 t-tijd, regelmatig (8.5) - 3 niet uitgesproken letters (3.19) spellingkaart 14, 15 4 tussen-e(n) (7.3) spellingkaart 28 5 herhaling spellingkaart 1, 14, 15 6 herhaling spellingkaart open of gesloten lettergreep, in leenwoorden (4.7) spellingkaart 19 2 t-tijd, regelmatig (8.5) - 3 Frequent gebruikte leenwoorden: - stomme-e-achtige klank (3.5) spellingkaart 20 - /eu/-achtige klank (3.6) spellingkaart 20 - /oe/-achtige klank (3.7) spellingkaart 20 - /nj/-klank (3.17) spellingkaart 20 - /lj/-klank (3.18) spellingkaart 20 4 tussen-e(n) (7.3) spellingkaart 29 5 herhaling spellingkaart 19, 20 6 herhaling spellingkaart /ie/-achtige klank (3.3) spellingkaart 5 ie, i (4.4) spellingkaart 5 /s/-klank (3.13) spellingkaart 5 2 t-tijd, regelmatig (8.5) - 3 ~teit, ~heid (3.8) spellingkaart 6 4 tussen-e(n) (7.3) - 5 herhaling spellingkaart 5, 6 6 herhaling spellingkaart 5, 6 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 7

24 Jaargroep C Leerstofoverzicht jaargroep C met bijbehorende spellingkaarten 8 1 gesloten lettergreep, woorden die eindigen op ~essen, ~innen, ~(n)issen (4.2) spellingkaart 10 2 v-tijd, regelmatig (8.1) - 3 ~isch, ~ische (5.4) spellingkaart 21 4 /zj/-, /sj/-klank (3.14) spellingkaart 21 5 herhaling spellingkaart 10, 21 6 herhaling spellingkaart /k/-klank (3.12) spellingkaart 22 2 v-tijd, regelmatig (8.1) - t-tijd, regelmatig (8.5) - 3 /s/-klank (3.13) spellinkgaart 23 4 meervoud ~s, meervoud s (9.1) spellingkaart 24, 25 5 herhaling spellingkaart 22, 23 6 herhaling spellingkaart 24, verkleinwoord ~je, ~etje, ~nkje (9.2) spellingkaart 13 2 deelwoord (8.8) - 3 open lettergreep (4.1) spellingkaart 11 gesloten lettergreep (4.2) spellingkaart 11 open/gesloten lettergreep (4.1)/(4.2) spellingkaart 11 4 apostrof ( ) (12.2) spellingkaart 30, 31 hoofdletters (13.1) spellingkaart 30, 31 5 herhaling spellingkaart 11, 13 6 herhaling spellingkaart 30, 31 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 8

25 Jaargroep D Leerstofoverzicht jaargroep D met bijbehorende (ww-)spellingkaarten Eenheid Les Onderwerp(en) (Ww-)spellingkaart(en) 1 1 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: woordenboekvorm ww-spellingkaart 1 2 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: woordenboekvorm, ww-spellingkaart 1 (voltooid) deelwoordvorm 3 ~ig(e) (2.3) spellingkaart 8 ~lijk(e) (2.4) spellingkaart 8 open lettergreep, woorden die eindigen op ~ig(e), ~ing, ~lijk(e) (4.1) spellingkaart 9 gesloten lettergreep, woorden die eindigen op ~ig(e), ~ing, ~lijk(e) (4.2) spellingkaart 9 4 /j/- of /lj/-klank (3.18) - geen trema (10.3) spellingkaart 1 5 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: persoonsvorm (PV), ww-spellingkaart 1, 2 onderwerp 6 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: getal ww-spellingkaart 2 7 herhaling spellingkaart 1, 8, 9 8 herhaling ww-spellingkaart 1, algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: voornaamwoord, ww-spellingkaart 3 eerste, tweede en derde persoon enkelvoud en meervoud 2 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: de getalproef ww-spellingkaart 3, 4 3 open of gesloten lettergreep, in leenwoorden (4.7) spellingkaart 15 4 trema (10.1), geen trema (10.3) spellingkaart 2 5 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: verleden tijd (v-tijd), ww-spellingkaart 5 tegenwoordige tijd (t-tijd) 6 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: de tijdproef ww-spellingkaart 6 7 herhaling spellingkaart 2, 15 8 herhaling ww-spellingkaart 3, 4, 5, algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: de vraagproef ww-spellingkaart 4, 6, 7 2 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: de vraagproef, ww-spellingkaart 4, 6, 7 de tijdproef, de getalproef 3 /ie/-achtige klank (3.3), ie, i (4.4) spellingkaart 4 /s/-klank (3.13) spellingkaart 4 4 meervoud ~s, meervoud s (9.1) spellingkaart 20, 21 trema (10.1) - 5 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 7 6 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: de vraagproef, ww-spellingkaart 4, 6, 7 de tijdproef, de getalproef 7 herhaling spellingkaart 4, 20, 21 8 herhaling ww-spellingkaart 4, 6, 7 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 9

26 Jaargroep D Leerstofoverzicht jaargroep D met bijbehorende (ww-)spellingkaarten 4 1 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 8 2 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: d-werkwoord ww-spellingkaart 9 3 ~isch, ~ische (5.4) spellingkaart 5 4 niet uitgesproken letters (3.19) spellingkaart 12, 13 5 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9 6 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 8 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9 7 herhaling spellingkaart 5, 12, 13 8 herhaling ww-spellingkaart 8, t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 8 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9 2 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9 3 verkleinwoord ~je, ~tje, ~etje, ~nkje (9.2) spellingkaart 10, 11 4 /zj/-, /sj/-klank (3.14) spellingkaart 17 5 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 8 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9 6 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 8 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9 7 herhaling spellingkaart 10, 11, 17 8 herhaling ww-spellingkaart 8, algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: regelmatig werkwoord, - onregelmatig werkwoord, d-werkwoord, t-werkwoord 2 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 10 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 10 3 frequent gebruikte leenwoorden: - /a/-, /aa/-achtige klank (3.1) spellingkaart 16 - /e/-, /ee/-achtige klank (3.2) spellingkaart 16 - /eu/-achtige klank (3.6) spellingkaart 16 - /oe/-achtige klank (3.7) spellingkaart 16 4 tussen-e(n) (7.3) spellingkaart 22 twee groepen uitzonderingen spellingkaart 22 5 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 11 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 11 6 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 10, 11 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 10, 11 7 herhaling spellingkaart 16, 22 8 herhaling ww-spellingkaart 10, 11 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 10

27 Jaargroep D Leerstofoverzicht jaargroep D met bijbehorende (ww-)spellingkaarten 7 1 v-tijd, onregelmatig (8.3) ww-spellingkaart 12 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 12 2 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 12 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9 3 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) spellingkaart 3 tussen-e(n) (7.3) spellingkaart 3 streepje (koppelteken) (10.2) spellingkaart 3 getallen: trema (11.2) spellingkaart 3 4 /k/-klank (3.12) spellingkaart 18 /s/-klank (3.13) spellingkaart 19 5 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 10 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 10 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 12 6 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 10, 11 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 10, 11 v-tijd, onregelmatig (8.3) ww-spellingkaart 12 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 12 7 herhaling spellingkaart 3, 18, 19 8 herhaling ww-spellingkaart 9, 10, 11, deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 1, 13 2 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 13, 14 3 constante woorddelen met voorvoegsel (6.2) spellingkaart 6 4 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) spellingkaart 23 tussen-s (7.4) spellingkaart 23 5 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 13 6 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 13, 14 7 herhaling spellingkaart 6, 23 8 herhaling ww-spellingkaart 13, 14 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 11

28 Jaargroep D Leerstofoverzicht jaargroep D met bijbehorende (ww-)spellingkaarten 9 1 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 8, 15 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 14, 15 2 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 15 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 15 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 15 3 ~teit, ~heid (3.8) spellingkaart 7 constante woorddelen met achtervoegsel (6.2) spellingkaart 7 4 afkortingen (12.1) - 5 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spelingkaart 15 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spelingkaart 15 deelwoord (8.8) ww-spelingkaart 15 6 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spelingkaart 15 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spelingkaart 15 deelwoord (8.8) ww-spelingkaart 13, 14, 15 7 herhaling spellingkaart 7 8 herhaling ww-spellingkaart 1, 8, 9, 13, 14, v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 16 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 16 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 16 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 1, 16 2 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 10, 16 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 16 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 16 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 16 3 b of p, gevolgd door andere medeklinker (3.9) spellingkaart 14 d of t, gevolgd door andere medeklinker (3.10) spellingkaart 14 w, v, f (3.15) spellingkaart 14 4 apostrof ( ) (12.2) spellingkaart 25 hoofdletters (13.1) spellingkaart 24, 25 5 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 16 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 16 bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 16 6 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 16 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 16 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 15, 16 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 9, 15, 16 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 16 deelwoord (ook bijvoeglijk gebruikt) (8.8) ww-spellingkaart 15, 16 7 herhaling spellingkaart 14, 24, 25 8 herhaling ww-spellingkaart 16 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 12

29 Jaargroep E Leerstofoverzicht jaargroep E met bijbehorende (ww-)spellingkaarten Eenheid Les Onderwerp(en) (Ww-)spellingkaart(en) 1 1 algemene termen en vaardigheden werkwoordspelling: werkwoordenschema ww-spellingkaart 1, 2 2 open/gesloten lettergreep (4.1)/(4.2) spellingkaart 4 open of gesloten lettergreep, in leenwoorden (4.7) spellingkaart 10 3 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 2, 3, 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 2, 3, 4 4 b of p, gevolgd door andere medeklinker (3.9) spellingkaart 27 niet uitgesproken letters (3.19) spellingkaart 27 niet verlengbaar ~b, ~bs, ~p, ~ps (5.1) spellingkaart 27 5 t-tijd, regelmatig (8.5) (z-s, v-f) ww-spellingkaart 4 6 d of t, gevolgd door andere medeklinker (3.10) spellingkaart 27 niet uitgesproken letters (3.19) spellingkaart 27 niet verlengbaar ~d, ~ds, ~t, ~ts (5.1) spellingkaart 27 7 herhaling spellingkaart 4, 10, 27 8 herhaling ww-spellingkaart 1, 2, 3, t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 2 ei of ij (5.2) spellingkaart 1 homofonen (5.6) spellingkaart 1 3 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 4 /z/-, /s/-klank (3.13) spellingkaart 17 /zj/-, /sj/-klank (3.14) spellingkaart 18 5 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 6 /oe/-achtige klank (3.7) spellingkaart 16 /g/-, /ch/-klank (3.16) spellingkaart 16 7 herhaling spellingkaart 1, 16, 17, 18 8 herhaling ww-spellingkaart 4 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 13

30 Jaargroep E Leerstofoverzicht jaargroep E met bijbehorende (ww-)spellingkaarten 3 1 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 5, 6 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 5, 6 2 /ie/-achtige klank (3.3) spellingkaart 12 ie, i (4.4) spellingkaart 12 3 v-tijd, onregelmatig (8.3) ww-spellingkaart 7 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 7 4 w, v, f (3.15) spellingkaart 22 5 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 10 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 10 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 10 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 10 6 stomme-e-achtige klank (3.5) spellingkaart 15 /eu/-achtige klank (3.6) spellingkaart 15 7 herhaling spellingkaart 12, 15, 22 8 herhaling ww-spellingkaart 5, 6, 7, deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 1, 9 2 apostrof ( ), streepje (-) (12.2) spellingkaart 31 3 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8 4 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) spellingkaart 28 tussen-e(n) (7.3) spellingkaart 28 zes groepen uitzonderingen spellingkaart 28 5 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8 6 meervoud ~s, meervoud s (9.1) spellingkaart 24, 25 7 herhaling spellingkaart 24, 25, 28, 31 8 herhaling ww-spellingkaart 8, 9 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 14

31 Jaargroep E Leerstofoverzicht jaargroep E met bijbehorende (ww-)spellingkaarten 5 1 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 7 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 2 trema (10.1) spellingkaart 2 geen trema (10.3) spellingkaart 3 3 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4, 10 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4, 10 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8, 9, 10 4 tussen-s (7.4) spellingkaart 29 5 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 10 bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 10 6 /a/-achtige klank (3.1) spellingkaart 11 /e/-, /ee/-achtige klank (3.2) spellingkaart 11 7 herhaling spellingkaart 2, 3, 11, 29 8 herhaling ww-spellingkaart v-tijd, onregelmatig d-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 7 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8, 9 2 /ng/ = ng, /ngk/ = nk (2.9) spellingkaart 7 3 v-tijd, onregelmatig d-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 7 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8, 9 4 /oo/-achtige klank, ~ooch~ (3.4/4.6) spellingkaart 14 5 v-tijd, onregelmatig d-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 3 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 3 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 3 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 3 6 verkleinwoord ~je, ~tje, ~ tje, ~etje, ~nkje (9.2) spellingkaart 8, 9 7 herhaling spellingkaart 7, 8, 9, 14 8 herhaling ww-spellingkaart 3, 4, 7, 8, 9 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 15

32 Jaargroep E Leerstofoverzicht jaargroep E met bijbehorende spellingkaarten 7 1 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 5, 10 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 10 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 10 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 10 bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8, 10 2 ~e(n) (5.5) spellingkaart 6 3 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 5, 6 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 5, 6 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 7 t-tijd, d-werkwoord (8.6) - woordenboekvorm (8.7) - bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8 4 /a/-, /aa/-achtige klank (3.1) spellingkaart 13 /ie/-achtige klank (3.3), ie, i (4.4) spellingkaart 13 5 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 3, 5 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 3, 5 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 3, 7 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 3, 4 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 3 bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 3, 8 6 open/gesloten lettergreep (4.1)/(4.2) (meervoud) spellingkaart 5 meervoud ~s, meervoud s (9.1) spellingkaart 25, 26 7 herhaling spellingkaart 5, 6, 13, 25, 26 8 herhaling ww-spellingkaart 3, 4, 5, 7, 8, t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 2 afkortingen, letterwoorden en symbolen (12.1) - 3 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8, 9 4 /k/-klank (3.12) spellingkaart 20, 21 5 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 10 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 10 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 10 deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 10 6 /n/-, /ng/- of /nj/-klank (3.17) spellingkaart 23 /l/-, /j/- of /lj/-klank, /r/-klank (3.18) spellingkaart 23 7 herhaling spellingkaart 20, 21, 23 8 herhaling ww-spellingkaart 1, 4, 8, 9, 10 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 16

33 Jaargroep E Leerstofoverzicht jaargroep E met bijbehorende spellingkaarten 9 1 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 5 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 woordenboekvorm (8.7) - 2 samenstellingen zonder tussenklank (7.1) - streepje (koppelteken) (10.2) - streepje (bijzondere samenstellingen) (11.1) - 3 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 5 bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8 4 /d(z)j/-, /t(s)j/-klank (3.11) spellingkaart 19 /z/-, /s/-klank (3.13) spellingkaart 19 /zj/-, /sj/-klank (3.14) spellingkaart 18, 19 5 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 5, 10 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 5, 10 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 7, 10 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4, 10 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4, 10 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 10 bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 8, 10 6 constante woorddelen met achtervoegsel (6.2) - 7 herhaling spellingkaart 18, 19 8 herhaling ww-spellingkaart 4, 5, 8, t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 gebiedende wijs ww-spellingkaart 4 2 getallen: aaneen, trema, los (11.2) - 3 homofonen (5.6) ww-spellingkaart 4 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 4 4 afbreking (14.1) - 5 v-tijd, regelmatig (8.1) ww-spellingkaart 1, 2, 3, 5, 6, 10 v-tijd, regelmatig d- of t-werkwoord (8.2) ww-spellingkaart 1, 2, 3, 5, 6, 10 v-tijd, onregelmatig d- of t-werkwoord (8.4) ww-spellingkaart 1, 2, 3, 7, 10 t-tijd, regelmatig (8.5) ww-spellingkaart 1, 2, 3, 4, 10 t-tijd, d-werkwoord (8.6) ww-spellingkaart 1, 2, 3, 4, 10 woordenboekvorm (8.7) ww-spellingkaart 1, 2, 10 deelwoordvorm en bijvoeglijk gebruikt deelwoord (8.8) ww-spellingkaart 1, 2, 8, 9, 10 6 bezitsvorm (9.3) spellingkaart 30 hoofdletters (13.1) spellingkaart 30 7 herhaling spellingkaart 30 8 herhaling ww-spellingkaart 1-10 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg 17

oefenen met spelling A

oefenen met spelling A oefenen met spelling A Oefenen met spelling A 0 Spellingsproblemen Cd-rom A eenvoudige eenlettergrepige woorden eenvoudige eenlettergrepige woorden woordbegin: sp, sl, st, tr woordeind: twee medeklinkers

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht:

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht: Dyslexiebehandeling Informatiepakket leerkracht: - Werkwijze bij Onderwijszorg Nederland (ONL) - Klankenschema - Stappenplan - Kopie overzichts-steunkaart - Uitleg losse steunkaarten - Uitleg steunkaart

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort Groep 4 Spelling Thema 1 Een nieuw huis aan het begin (klas) aan het eind (tent) met st aan het eind (kist) met ts aan het eind (muts) aan het begin en aan het eind (krant) Thema 2 Wat word jij later?

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica.

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Basisspelling Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van

Nadere informatie

Inleiding 7. Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9

Inleiding 7. Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9 INHOUD Inleiding 7 Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9 Les 1 Stap voor stap op weg naar minder spellingfouten 11 1.1 Juist spellen is... 11 1.2 Stappenplan goed spellen 13 1.3 Hardnekkige spellingproblemen

Nadere informatie

Toelichting bij de kaartjes die in het opzoekboekje spelling en werkwoordspelling zijn opgenomen

Toelichting bij de kaartjes die in het opzoekboekje spelling en werkwoordspelling zijn opgenomen Toelichting bij de kaartjes die in het opzoekboekje spelling en werkwoordspelling zijn opgenomen Van elk kaartje wordt in deze toelichting kort beschreven wat erop staat. Een spellingregel wordt extra

Nadere informatie

Klankzuivere werkwoorden vervoegen Methode voor beelddenkers Juf Kitty 2016

Klankzuivere werkwoorden vervoegen Methode voor beelddenkers Juf Kitty 2016 Klankzuivere werkwoorden vervoegen Methode voor beelddenkers Juf Kitty 2016 Inleiding Waarom klopt het niet als je werdt schrijft? Is het kookte of kookde? Als je onvoldoende Nederlands spreekt als tweede

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 4 Leerstofaanbod groep 4 Rekenen Rekenen Methode: RekenZeker De lessen zijn onderverdeeld in een aantal domeinen: getallen, bewerkingen (optellen, aftrekken en tafels en meten van tijd en geld. Optellen

Nadere informatie

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/.

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/. Groep 5 Spelling Thema 1 Een plek om te werken De /f/ is de fietspompletter. Je hoort met f (fluit) /ffff/. De /v/ is van vlieg. Je hoort /vvvv/. met v (vis) woorden met aar (jaar) luisterwoord woorden

Nadere informatie

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands.

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Doelgroep Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is bedoeld voor leerlingen

Nadere informatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie

estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Achtergrondinformatie estafette Vloeiend & vlot Snel aan de slag! Met Vloeiend en vlot oefent u samen met u kind altijd in drie stappen: 1. U leest de woorden, zinnen of teksten eerst zelf voor. U doet dit in een rustig tempo,

Nadere informatie

Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling. Taal actief

Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling. Taal actief Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling Taal actief Introductie In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de spellingcategorieën zoals die voorkomen in Taal actief 3 en de categorieën

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Benodigde voorkennis spelling groep 5

Benodigde voorkennis spelling groep 5 Taal actief 4 spelling groep 5-8 spelling groep 5 In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen spelling groep 5. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 4. Hebben

Nadere informatie

Nieuws vanuit groep 4

Nieuws vanuit groep 4 Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. We hebben

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

1. poes Luisterweg Ik luister goed naar het woord, Dan schrijf ik het zoals het hoort.

1. poes Luisterweg Ik luister goed naar het woord, Dan schrijf ik het zoals het hoort. 1. poes 2. draak 3. muts 4. wolk Duo betekent twee De /u/ doet dus niet mee 5. krant 6. schaap Hoor je na een s een /g/? Dan schrijf je ch en nooit een g! 7. feest / vier Ik verdeel het woord in klankgroepen.

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

schrijf je meestal ch, behalve bij ik lig, ik leg en ik zeg. Dan schrijf je ij. Dan schrijf je ij.

schrijf je meestal ch, behalve bij ik lig, ik leg en ik zeg. Dan schrijf je ij. Dan schrijf je ij. Groep 6 Spelling Thema 1 Op heterdaad betrapt ng (tong) ch (pech) ei (reis) ij (ijs) Hoor je de zingende /n/, dan schrijf je ng. Hoor je na een korte klank /g/, dan schrijf je meestal ch, behalve bij ik

Nadere informatie

Afspraak 31 weetwoord. Afspraak 30 regelwoord. liniaal, actueel. thermometer. Afspraak 32a weetwoord. Afspraak 32b weetwoord. team.

Afspraak 31 weetwoord. Afspraak 30 regelwoord. liniaal, actueel. thermometer. Afspraak 32a weetwoord. Afspraak 32b weetwoord. team. Afspraak 30 regelwoord liniaal, actueel je een j of een w, maar die schrijf je niet Afspraak 31 weetwoord thermometer je een t, maar je schrijft th Afspraak 32a weetwoord team Leenwoorden uit het Engels

Nadere informatie

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len.

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len. Komende week starten wij alweer aan kern 11 van Veilig Leren Lezen. U zult zien dat er in deze kern veel terugkomt wat er in kern 10 is aangeboden. In deze kern staan de volgende onderwerpen (weer) centraal:

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen SPELLING PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl

Nadere informatie

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes veilig leren lezen Ringboekje Een veelzijdig leermiddel Auteur: Josée Warnaar Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje daagt kinderen uit tot

Nadere informatie

Spellen bij kern 2 Spel 1: Stickers plakken Spel 2: Wie maakt de meeste woorden? Spel 3: Woorden maken Spel 4: Zelf typen Spel 5: Letterboek maken

Spellen bij kern 2 Spel 1: Stickers plakken Spel 2: Wie maakt de meeste woorden? Spel 3: Woorden maken Spel 4: Zelf typen Spel 5: Letterboek maken Spellen bij kern 2 Spel 1: Stickers plakken Schrijf op een velletje met zelfklevende stickers een aantal keren de volgende woorden: oog - neus - buik - teen. Zet alle knuffels van uw kind bij elkaar. Laat

Nadere informatie

Kernwoord Uitleg Voorbeeld

Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven of om dubbelzinnigheid te voorkomen. Een nietzelfstandig

Nadere informatie

namen steden landen Namen steden. werelddelen 61 Namen landen hoofdletter werelddelen. namen, N Namen inwoners van inwoners van landen

namen steden landen Namen steden. werelddelen 61 Namen landen hoofdletter werelddelen. namen, N Namen inwoners van inwoners van landen 61 regelwoord Amsterdam, Nederland, Nederlander, Amsterdamse, Nederlandse Woorden die beginnen met een hoofdletter: Namen van steden. Namen van landen of werelddelen. Namen van inwoners van landen. Namen

Nadere informatie

Kern 2: teen - een - neus - buik - oog. Spellen bij kern 2. In deze kern leert uw kind: Letters: t n b oo ee Woorden: teen - een - neus - buik - oog

Kern 2: teen - een - neus - buik - oog. Spellen bij kern 2. In deze kern leert uw kind: Letters: t n b oo ee Woorden: teen - een - neus - buik - oog Kern 2: teen - een - neus - buik - oog In deze kern leert uw kind: Letters: t n b oo ee Woorden: teen - een - neus - buik - oog De letters i - m - r - v - s aa - p e zijn bekende letters geworden. De letters

Nadere informatie

DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4

DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4 DE REFERENTIENIVEAUS en Taal actief Taal actief en de referentieniveaus Sinds augustus 010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Voor het basisonderwijs zijn daarmee de referentieniveaus

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Contactgegevens Tseard Veenstra t.veenstra@cps.nl 06 55168626 Is spellingonderwijs nog relevant als we met behulp

Nadere informatie

Niveau 1 mkm-woorden; medeklinkers, korte en lange klanken, tweetekenklanken. Niveau 2 Medeklinkercombinaties; mkmm- eenvoudig, mmkm

Niveau 1 mkm-woorden; medeklinkers, korte en lange klanken, tweetekenklanken. Niveau 2 Medeklinkercombinaties; mkmm- eenvoudig, mmkm Beschrijving van de Categorieën Cito 5 Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k)) Spelling in de lift werkboeken Veilig leren lezen KIM

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Taal

Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Taal Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Taal Hoe staan mijn leerlingen ervoor? Presteren ze op het niveau dat ik van ze verwacht? Hoe doet de groep het als geheel? Zijn we met ons onderwijs op de goede

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

Uitleg bij de spellingskaartjes.

Uitleg bij de spellingskaartjes. Uitleg bij de spellingskaartjes. 1. De BLAUWE kaartjes zijn bedoeld om alleen te oefen met de spellingskaartjes 2. Met de Paarse kaartjes mag je met zijn tweeën oefenen met de spellingskaartjes 3. De Groene

Nadere informatie

Overzicht AmbraSoft: Taalbende, Taal en Rekenen

Overzicht AmbraSoft: Taalbende, Taal en Rekenen Overzicht AmbraSoft: Taalbende, Taal en Rekenen AmbraSoft is een methode-onafhankelijk oefenplatform voor Taal en Rekenen. Voor gebruikers van de taalmethode De Taalbende van uitgeverij Plantyn bevat het

Nadere informatie

Zet je hersens op scherp en daag je tegenspelers uit voor een spannende RIJMwoordenstrijd!

Zet je hersens op scherp en daag je tegenspelers uit voor een spannende RIJMwoordenstrijd! Speel de RIJMwoordenstrijd! Oefen spelenderwijs met alle verschillende spraakklanken en letters en vergroot daarbij je rijmwoordenschat! Train je auditief onderscheidingsvermogen, je geheugen en alertheid.

Nadere informatie

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan gebruik ik daar maar één letter voor. Als ik aan het eind van een klankgroep een korte klank hoor,

Nadere informatie

INDIVIDUEEL RAPPORT. Leerlinggegevens. Score 20 Percentiel 50. Groep De Berkenboom Groep 7 Afnamedatum

INDIVIDUEEL RAPPORT. Leerlinggegevens. Score 20 Percentiel 50. Groep De Berkenboom Groep 7 Afnamedatum NDVDUEEL RPPORT Score 20 Percentiel 50 C DLE 41 Vaardigheidsscore 8,0 90% betrouwbaarheidsinterval 7,2-8,8 Percentiel DLE NDVDUEEL RPPORT Score 26 Percentiel 89 DLE 57 Vaardigheidsscore 6,1 90% betrouwbaarheidsinterval

Nadere informatie

Overzicht categorieën Taal actief groep 7

Overzicht categorieën Taal actief groep 7 Overzicht categorieën Taal actief groep Introductie Onderstaand treft u in de eerste kolom het nummer van de categorie aan zoals die voorkomt in Taal actief, in de tweede kolom de omschrijving, in de derde

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

Jaarplanning spelling

Jaarplanning spelling Week 1 Jaarplanning spelling medeklinker(s) en klinkers die door 1 letter worden weergegeven (pen, bol) Kinderen spellen woorden die zijn samengesteld uit 2 eerder geleerde woorden (fietsbel, taalschrift,

Nadere informatie

Overzicht AmbraSoft: De Taalbende, Taal en Rekenen

Overzicht AmbraSoft: De Taalbende, Taal en Rekenen : De Taalbende, Taal en Rekenen AmbraSoft is een methode-onafhankelijk oefenplatform voor Taal en Rekenen. Voor gebruikers van de taalmethode De Taalbende van uitgeverij Plantyn bevat het platform ook

Nadere informatie

Zwijsen. t o e l i c h t i n g

Zwijsen. t o e l i c h t i n g Zwijsen lijsterbij 1 en 2 & de basisspellinggids t o e l i c h t i n g Auteurs Betty Cranshoff Johan Zuidema Lay-out en dtp Hans van Loon Projectgroep Uitgeverij Zwijsen Jeske Heezemans (redactie) Miranda

Nadere informatie

Leerlijn Spelling in Veilig Leren Lezen en Taalactief-3 voor de groepen 3 t/m 8 (G.vd.B. Linnaeusschool, feb. 2012)

Leerlijn Spelling in Veilig Leren Lezen en Taalactief-3 voor de groepen 3 t/m 8 (G.vd.B. Linnaeusschool, feb. 2012) Leerlijn Spelling in Veilig Leren Lezen en Taalactief-3 voor de groepen 3 t/m 8 (G.vd.B. Linnaeusschool, feb. 2012) 1. Het aanbod Als een kind de standaarduitspraak van een woord niet kent, moet het eerst

Nadere informatie

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen!

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen! In dit document kunt u lezen wat de kinderen leren in elke kern. In de eerste zes kernen zal dit voornamelijk ingaan op het aanleren van woorden en letters. In de laatste kernen komt het lezen al wat meer

Nadere informatie

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len.

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len. Komende week starten wij alweer aan kern 11 van Veilig Leren Lezen. U zult zien dat er in deze kern veel terugkomt wat er in kern 10 is aangeboden. In deze kern staan de volgende onderwerpen (weer) centraal:

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van

Nadere informatie

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

Kern 6: geit-pauw-duif-ei Kern 6: geit-pauw-duif-ei In deze kern leert uw kind Letters: g - ui - au - f - ei Woorden: geit, pauw, duif, ei Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van

Nadere informatie

Tips spelend leren kern 3

Tips spelend leren kern 3 Tips spelend leren kern In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van

Nadere informatie

kt! 2 Leren lezen en spellen, een aanpak periode in groep 3 en de hogere

kt! 2 Leren lezen en spellen, een aanpak periode in groep 3 en de hogere Leren lezen en spellen, een aanpak kt! 2 In het vorige artikel- Instructie werkt! (r), opgenomen in Praxis~ bulletin, nummer 7 - zijn een " aantal algemene tips beschreven én speciale tips voor de klankzuiuere

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so)

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep 2 Groep 3 De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 z - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n,

Nadere informatie

IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING. werkwoordspelling.com M.Kiewit

IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING. werkwoordspelling.com M.Kiewit IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING werkwoordspelling.com M.Kiewit Schematisch overzicht Stap 1: De persoonsvorm De persoonsvorm is het werkwoord dat op de eerste plaats komt te staan als

Nadere informatie

De golf spoelt op het strand. 1. golf 2. strand

De golf spoelt op het strand. 1. golf 2. strand Coöperatieve werkvormen voor spellingonderwijs Schud & pak : - Maak een stapel kaartjes met (werk)woorden in een ondersteunende zin De golf spoelt op het strand. 1. golf 2. strand - - Zet leerlingen in

Nadere informatie

Wat doen we in groep 6. Korte beschrijving van de lesstof in groep 6.

Wat doen we in groep 6. Korte beschrijving van de lesstof in groep 6. Wat doen we in groep 6 Korte beschrijving van de lesstof in groep 6. Groep 6 Rekenen Getallen en Getalrelaties Voorbeeld Inzicht in getalstructuur tot 100.000 Wat zit er in het midden tussen 750 en 800

Nadere informatie

als iets niet letterlijk is bedoeld.

als iets niet letterlijk is bedoeld. Kernwoordenlijst Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 7 instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling Spelling thema 1 les 1/13a cat. 10 a/b 1 thema 1 les 3/13b t.t. 2 thema 1 les 5/14a cat. 33 a/b 3 thema 1 les 7/14b t.t. 4 thema 1 les 9/15a cat.

Nadere informatie

Tien eenheden per jaar, voor dertig weken spellingonderwijs (exclusief

Tien eenheden per jaar, voor dertig weken spellingonderwijs (exclusief SPELLING Zin in taal (oude versie) Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en www.schoolaanzet.nl/opbrengstgerichtwerken.

Nadere informatie

Na de herhaling volgt het aanbieden van een nieuwe letter. De nieuwe letter staat in de taalles centraal.

Na de herhaling volgt het aanbieden van een nieuwe letter. De nieuwe letter staat in de taalles centraal. Zo leren kinderen lezen en spellen Op onze school werken we met de lees- en spellingsmethodiek Zo leren kinderen lezen en spellen van José Schraven (ZLKLS). Een methodiek kan worden toegepast bij iedere

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, Het is al weer een tijdje geleden dat we een lesbrief aan jullie hebben gestuurd. Maar met de start op onze prachtige nieuwe school, ook gelijk maar een doorstart met de

Nadere informatie

WOORDEN VERANDEREN. grap. glas. kras. grijs NIEUWE WOORDEN MAKEN. sterk - kers. ster. Kies een woord uit het woordpakket. gras -

WOORDEN VERANDEREN. grap. glas. kras. grijs NIEUWE WOORDEN MAKEN. sterk - kers. ster. Kies een woord uit het woordpakket. gras - WOORDEN VERANDEREN Kies een woord uit het woordpakket. gras - grap Schrijf dit woord in je schrift. glas kras Maak een nieuw woord door één letter grijs te veranderen. Zoek zoveel mogelijk nieuwe woorden.

Nadere informatie

Wat doen we in groep 6

Wat doen we in groep 6 Wat doen we in groep 6 Op de volgende bladzijden kunt u zien welke stof wij in groep 6 behandelen. We werken op school met 4 perioden. U kunt globaal de volgende indeling aanhouden: Periode 1 ( augustus

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty SPELLINGREGELS uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Nadere informatie

Woorden die beginnen met en eindigen op s. Meer uitleg vind je bij woordpakket 14 op bladzijde 44 van het leerlingenboek.

Woorden die beginnen met en eindigen op s. Meer uitleg vind je bij woordpakket 14 op bladzijde 44 van het leerlingenboek. Kaartje bij woordpakket panty s Woorden die beginnen met en eindigen op s Hoor je een /s/ voor een woord, die niet bij het woord hoort? Schrijf dan s (apostrof-s). Eindigt een woord in het enkelvoud op

Nadere informatie

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Harmen Kooreman Het leesplankje van Hoogeveen begint met de woorden aap, noot, mies. De kinderen leerden lezen door middel van analyse en synthese.

Nadere informatie

Inhoud De inhoud van het computerprogramma is hetzelfde als die van het foliomateriaal.

Inhoud De inhoud van het computerprogramma is hetzelfde als die van het foliomateriaal. Titel Taalverhaal, software bij, spelling Vak/onderwerp Nederlandse taal/spelling Hardware-eisen Beeldschermformaat: 800 x 600, aantal kleuren 256, audio: 48 kbps, 22/44.1 khz, Processor minimaal Pentium

Nadere informatie

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling GROEP 4 1F hakwoord (1) 1F plankwoord (4) 1F eeuw-ieuw-woord (7) 1F klankgroepenwoord (10) f>v, s>z (10) één woord met twee één woord met drie één woord met meer X ordenen van de letters ei-plaat uitbreiden

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

Hoe leer ik uit... Naam: Klas:

Hoe leer ik uit... Naam: Klas: Hoe leer ik uit... Naam: Klas: 1 Inhoud Woorden... 3 Flashcards... 3 Opschrijven... 3 WRTS... 3 Tekenen... 4 Stones... 5 Flashcards Opschrijven - WRTS... 5 Het thema van de Stone... 5 Stukjes combineren...

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Grammatica op maat Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Grammatica op maat Dit programma is

Nadere informatie

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I Grammatica I Rubriek Oefening Type Opgaven Uitleg Alle onderwerpen Totaaltoets Grammatica I (*) 42 1 Klanken/letters Deeltoets 1 (*) Naamwoorden Deeltoets 2

Nadere informatie

Blok Klankgrgoepenwoord Deze categorie komt in veel woorden voor en is een heel lastige categorie.

Blok Klankgrgoepenwoord Deze categorie komt in veel woorden voor en is een heel lastige categorie. Blok 4 10 Klankgrgoepenwoord Deze categorie komt in veel woorden voor en is een heel lastige categorie. stap 3 stap 4 stap 1 stap 2 Stap 1 Verdelen in klankgroepen Klankgroepen zijn auditieve lettergrepen.

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt. Hoor je /ie/ aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je i. Dan schrijf je ij.

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt. Hoor je /ie/ aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je i. Dan schrijf je ij. Groep 7 Spelling Thema 1 Het landje van ons woorden met ng (tong) woorden met cht (lucht) woorden met i die klinkt als ie (liter) Hoor je de zingende /n/, dan schrijf je ng. Hoor je na een korte klank

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 3

Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 3 Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 2 - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k). - Leerlingen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik 1.1. Boekoriëntatie 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele discriminatie 1.. Visuele analyse

Nadere informatie

Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart

Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart Alles-in-1 biedt, samen met Alles-Apart, kerndoelendekkende leerstof aan voor groep 4 t/m 8 voor alle vak- en leergebieden behalve rekenen,

Nadere informatie

klas Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4

klas Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4 Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4 Ik schrijf op wat ik hoor. klas Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin thema 1 groep 4 Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema

Nadere informatie

Zwijsen. jaargroep 4. naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. rekentrainer. jij. Bezoek alle leuke dingen. Teken de weg.

Zwijsen. jaargroep 4. naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. rekentrainer. jij. Bezoek alle leuke dingen. Teken de weg. Zwijsen jaargroep naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs! jij rekentrainer Bezoek alle leuke dingen. Teken de weg. Groep blad 1 Hoe komt de hond bij het bot? Teken. Kleur de tegels. Kleur

Nadere informatie

Woorden met v en z. Meer uitleg vind je bij woordpakket 2 op bladzijde 8 van het leerlingenboek. Woorden met ei en ij

Woorden met v en z. Meer uitleg vind je bij woordpakket 2 op bladzijde 8 van het leerlingenboek. Woorden met ei en ij Kaartje bij woordpakket olijven Woorden met v en z Hoor je /fff/ of /vvv/? Schrijf f of v. Hoor je /sss/ of /zzz/? Schrijf dan s of z. Meestal wordt in het meervoud de f een v en de s een z. Soms hoor

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken en spelling

Opbrengstgericht werken en spelling WORKSHOP Opbrengstgericht werken en spelling Programma en doelen Is spelling moeilijk? Het waarom en wat Effectief spellingonderwijs Spellingbewustzijn Tips Afsluiting. Schema spellingsproces Gesproken

Nadere informatie

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5 Taal actief 4 taal verkennen groep 5-8 taal verkennen groep 5 In dit document een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen Taal verkennen groep 5. Deze kenn maakt onderdeel uit van de leerlijn

Nadere informatie

BLOK 2: les 1 en 2. groep 4) en leren de woorden correct te schrijven (cat. 14) REGEL: 14: Lange klanken aan het eind van een klankgroep:

BLOK 2: les 1 en 2. groep 4) en leren de woorden correct te schrijven (cat. 14) REGEL: 14: Lange klanken aan het eind van een klankgroep: BLOK 1: les 1 en 2 Het voorvoegsel be-, ge-, ver-, me-, te- in een woord hetkennen en het woord correct teschrijven (cat. 11c) 11c: Wooden met een stomme e vooraan: In woorden die beginnen met be-, ge-,

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1 thema 1 les 3/13b volt. dw. 2 thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3 thema 1 les 7/14b volt. dw. 4 thema 1 les 9/15a cat. 16d

Nadere informatie

10. Spelletjes. voorbereiding: woordzoeker of kruiswoordraadsel maken (eventueel met software)

10. Spelletjes. voorbereiding: woordzoeker of kruiswoordraadsel maken (eventueel met software) 10.1 Kruiswoordraadsels, woordzoekers, enzovoort doel Begrippen of woordjes (mvt) herhalen wanneer einde les(senserie) groepssamenstelling individueel, tweetallen duur 10-20 minuten voorbereiding: woordzoeker

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so)

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 z Groep 2 - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k).

Nadere informatie

Klassikale opstelling:

Klassikale opstelling: Klassikale opstelling: We maken gebruik van een flexibele opstelling. De kinderen zitten bij de leervakken: taal, lezen, spelling en rekenen allemaal frontaal. Hierdoor kan de leerkracht snel monitoren

Nadere informatie

Thema 10. We ruilen van plek

Thema 10. We ruilen van plek Thema 10 We ruilen van plek Les 10.1 1. zakenreis 2. industrieën 3. raketten 4. percentage 5. demonstratie Les 1 gouden, ziekenhuis In het ankerverhaal staat dat de moeder van Gaby Pak kersen geeft in

Nadere informatie

ZML SO Technisch Lezen

ZML SO Technisch Lezen ZML SO Technisch Lezen Leerlijnen 1.1. Boekoriëntatie Kerndoelen 1. De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik Technisch lezen 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele

Nadere informatie

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen 1.1 Eigen kennis 1.1.1 Kinderen kunnen hun eigen kennis activeren, m.a.w. ze kunnen aangeven wat ze over een bepaald onderwerp al weten en welke ervaringen ze er

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 6 instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 9a 3 thema 1 les 7 cat. 9b 4 thema 1 les 9 cat. 10a 5 thema 1 les 11 cat. 10b 6 thema 1

Nadere informatie

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch

Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6. Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong. Taal actief Groep 6 Categoriekaarten Malmberg s-hertogenbosch Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6 Ik hoor n. Ik schrijf ng. tong Categorie 9a Woorden met ng Thema 1 en 2 groep 6 oorsprong opbrengst behandeling onlangs Categorie 13b Woorden met cht Thema

Nadere informatie