DACOM - Waarnemingstabellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DACOM - Waarnemingstabellen"

Transcriptie

1 DACOM - Waarnemingstabellen

2 Inhoudsopgave Introductie... 1 Waarnemingstabellen aardappel... 6 Waarnemingstabellen biet Waarnemingstabellen druif Waarnemingstabellen peen Waarnemingstabellen tomaat Waarnemingstabellen ui

3 Introductie Voor het verkrijgen van goede ziektebestrijdingsadviezen zijn waarnemingen van een aantal gewasparameters van groot belang: gewasgroei, gewasstand en gewasstadium. Zorg ervoor dat deze waarnemingen wekelijks worden bijgehouden. Zodra je achterloopt met het uitvoeren van de waarnemingen wordt dit in Dacom online aangegeven met opnieuw waarnemen. Daarnaast zijn waarnemingen als ziektedruk en extreem weer van belang. De ziektedruk moet direct nadat dit is waargenomen worden ingevuld en extreem (bijvoorbeeld een hagelbui) direct als de bui is geweest. De waarnemingen kunnen worden verricht onder (Opnieuw) waarnemen of in Crop-R onder Waarneming. Bepalen van gewasparameters Neem een representatief gedeelte van het perceel om de gewasparameters te bepalen. De gewasstand en het gewasstadium moeten visueel worden waargenomen. De gewasgroei kan op twee manieren worden bepaald: door het tellen van nieuw gegroeide bladeren en het meten van de gewaslengte. Bij het meten van de gewasgroei, meet dan vanaf de bovenzijde van de rug tot de bovenzijde van het gewas. Trek bij gelegerd gewas de planten. Het verschil met meting van de vorige week bepaalt de gewasgroei. Houdt hierbij ook rekening met de verwachte gewasgroei voor de komende periode. De waarnemingen kun je direct uitvoeren in de Dacom online module: ziektebestrijdingsadvies of in Crop-R. Gewaswaarneming In Dacom online en Crop-R zijn de waarnemingen gekoppeld aan een waardering. Dit varieert per gewas. Het is dus van belang dat voor ieder gewas de waarnemingstabellen worden geraadpleegd. In dit document staan de waarnemingstabellen per gewas beschreven. Naast gewasgroei, gewasstand en gewasstadium is het van belang om aan het begin van het seizoen de opkomst in te vullen en aan het einde van het seizoen afgestorven. 3

4 Ziektedruk Behalve gewaswaarnemingen is het van belang om zodra er ziekte is waargenomen in het perceel of in de regio, dit direct te registreren. Net als bij gewaswaarnemingen zijn deze waarnemingen gekoppeld aan een waardering. Het is dus van belang om de waarneming van ziektedruk juist te waarderen. Gebruik hiervoor de in dit document beschreven waarnemingstabellen. Extreem weer Zodra er extreem weer heeft plaatsgevonden is het van belang dit te registreren. Door het extreme weer kan er namelijk sprake zijn van bijvoorbeeld gewasschade. Als er bijvoorbeeld een hagelbui heeft plaatsgevonden registreer dan de hoeveelheid schade aan het gewas door de hagelbui in percentage. Irrigeren Om een goed advies te krijgen is het van belang te registreren hoeveel en wanneer er geïrrigeerd is. Dit heeft namelijk betrekking op de blad-nat periode. Dit kan geregistreerd worden in Crop-R door Irrigeren te selecteren. Gewasbeschermen Daarnaast is het uiteraard van belang om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen waar nodig, en dit te registreren. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet in Crop-R geregistreerd 4

5 worden. De invoer past de mate van slijtage aan van het middel in de adviesgrafiek die de hoeveelheid onbeschermd blad laat zien. Vul het middel, methode van spuiten en de hoeveelheid van het middel per hectare. 5

6 Waarnemingstabellen aardappel GEWASSTAND (1-10) Bedekking 1 Bij opkomst 2 10% 3 25% 4 33% 5 Grondbedekking van 50% 50% 6 Gewas begint te sluiten, nog niet volledig bedekt 75% 7 Opstaand loof, grondbedekking van 100% 100% 8 Zwaar, nog staand loof > 100% 9 Zeer zwaar loof, begin inzakken > 100% 10 Zeer zwaar gelegerd loof > 100% GEWASGROEI (0-10) Aantal nieuwe samengestelde bladeren per week Cm lengte per week 0 Geen groei 0 1 Minder dan 0,5 + groei spuitsporen 2 2 0, , , , Meer dan

7 GEWASSTADIUM (1-10) Gewasstadium Voorbeeld 1 Kieming 2 Opkomst 3 Ontwikkeling blad / stengels 4 Lengtegroei 5 Sluiting gewas 6 Bloemknopvorming 7 Bloei 8 Vorming bessen 9 Vergeling gewas 10 Afrijping 7

8 ZIEKTEDRUK PHYTOPHTHORA INFESTANS (0-10) 0 Geen Phytophthora gevonden 1 Eerste aantasting in gebied gevonden (25 km) Geen Phytophthora in perceel Enkele (<5) licht aangetaste planten gevonden in omgeving Windrichting ongunstig voor Phytophthora verspreiding Geen Phytophthora in perceel Meerdere aangetaste planten (6-25) gevonden in omgeving Windrichting ongunstig voor Phytophthora verspreiding Geen Phytophthora in perceel Veel aangetaste planten (>25) gevonden in omgeving Windrichting ongunstig voor Phytophthora verspreiding of flink aangetaste afvalhoop 5 Als 2 maar windrichting gunstig voor Phytophthora verspreiding a b a b c a b a b a b Als 3 maar windrichting gunstig voor Phytophthora verspreiding Sporadisch Phytophthora gevonden in perceel (<5 planten) Als 4 maar windrichting gunstig voor Phytophthora verspreiding Als 3 maar windrichting gunstig voor Phytophthora verspreiding en sporadisch Phytophthora gevonden in perceel (<5 planten) Meerdere aangetaste planten (6-15) gevonden in perceel Phytophthora gevonden in perceel (PD-schaal 9,5) Als 4 maar windrichting gunstig voor Phytophthora verspreiding en sporadisch Phytophthora gevonden in perceel (<15 planten) Phytophthora gevonden in perceel (PD-schaal 9) Als 8a maar veel aangetaste planten (>25) gevonden in omgeving en windrichting gunstig voor Phytophthora verspreiding Phytophthora in perceel (PD-schaal 8) Als 9a maar veel aangetaste planten (>25) gevonden in omgeving en windrichting gunstig voor Phytophthora verspreiding ZIEKTEDRUK ALTERNARIA SOLANI (1-10) Buiten het perceel In eigen perceel 1 Eerste waarneming binnen 10 km Eerste kleine laesies in het gewas 2 < 5 planten met kleine laesies 3 Een paar bronnen in het gebied 25% 4 > 5 planten met kleine laesies 5 Meerdere bronnen in het gebied 6 > 15 planten met medium laesies 7 Veel bronnen in het gebied 8 > 25 planten met grote laesies 9 Zware aantasting in de omgeving 10 Zware afsterving blad door Alternaria 8

9 VOORBEELDEN VAN GEWASWAARNEMINGEN Gewasstadium (waardering) Gewasstand (waardering) Afbeelding Gewasstadium (waardering) Gewasstand (waardering) Afbeelding

10 Waarnemingstabellen biet OPKOMST VAN HET GEWAS (in %) Opkomst in percentage 100 % Toelichting Pas nadat de opkomst van het gewas (eenmalig) is ingevoerd zal er een advies worden berekend. Vul het opkomstpercentage aan het begin van het seizoen in. GEWASSTAND (0-10) De gewasstand heeft invloed op de vochtigheid in het gewas en moet visueel gemeten worden Dichtheid van het gewas 0 Voor opkomst 1 Cotyledon stadium echte bladeren 3 25% gesloten gewas 4 40% gesloten gewas 5 50% gesloten gewas 6 60% gesloten gewas 7 70% gesloten gewas 8 80% gesloten gewas 9 90% gesloten gewas 10 Gesloten gewas GEWASGROEI (0-10) De gewasgroei is mede bepalend voor de hoeveelheid onbeschermd blad in het gewas Groei 0 Geen groei 3 Weinig groei 6 Matige groei 8 Snelle groei 10 Zeer snelle groei GEWASSTADIUM (1-10) Het gewasstadium heeft invloed op de adviesberekening en moet visueel gemeten worden Stadium 1 Kiemblad-stadium 2 Eerste paar echte bladeren 3 6 of meer echte bladeren 4 Snelle loof uitbereiding 5 Wortel uitbereiding 6 Worteldiameter van 30% bereikt 10

11 7 Eerste legeren van onderste bladeren 8 Vroeg gewas met oude legerende bladeren 9 Rijp gewas met oude legerende bladeren 10 Zwaar gelegerd gewas ZIEKTEDRUK CERCOSPORA BETICOLA (1-10) Aanwezigheid van Cercospora Beticola verhoogt de kans op infectie en moet visueel gemeten worden 1 Eerste waarneming van Cercospora Beticola in een straal van 25 km van het gewas 2 Geen infectie in het gewas, maar een geïnfecteerd perceel in de omgeving 4 Geen infectie in het gewas, maar meerdere geïnfecteerde percelen in de omgeving 5 Eerste infectie in het perceel 6 Cercospora Beticola gevonden in het gewas, minder dan 1% 7 Cercospora Beticola gevonden in het gewas 1% - 2% 8 Cercospora Beticola gevonden in het gewas, 5% - 10% 10 Cercospora Beticola gevonden in het gewas, meer dan 10% ZIEKTEDRUK RAMULARIA (1-10) Aanwezigheid van Ramularia verhoogt de kans op infectie en moet visueel gemeten worden 1 Eerste waarneming van Ramularia in een straal van 25 km van het gewas 2 Geen infectie in het gewas, maar een geïnfecteerd perceel in de omgeving 4 Geen infectie in het gewas, maar meerdere geïnfecteerde percelen in de omgeving 5 Eerste infectie in het perceel 6 Ramularia gevonden in het gewas, minder dan 1% 7 Ramularia gevonden in het gewas 1% - 2% 8 Ramularia gevonden in het gewas, 5% - 10% 10 Ramularia gevonden in het gewas, meer dan 10% 11

12 Waarnemingstabellen druif (wijnstock) Bud breaking in percentage 100 % BUD BREAKING (in %) Toelichting Pas nadat bud breaking (eenmalig) is ingevoerd zal er een advies worden berekend. Vul bud breaking in zodra de eerste nieuwe bladeren verschijnen GEWASSTAND (0-10) De gewasstand heeft invloed op de vochtigheid in het gewas en moet visueel gemeten worden Dichtheid van het gewas 0 Alleen knoppen 1 Eerste bladeren verschijnen 2 Een paar kleine bladeren 3 2/3 van alle bladeren zijn verschenen 4 Alle bladeren zijn verschenen 5 50% van de bladeren heeft een volwassen grootte 6 60% van de bladeren heeft een volwassen grootte (er is nog makkelijk doorheen te kijken) 7 75% van de bladeren heeft een volwassen grootte 8 Volwassen gewas (niet meer doorheen te kijken) 9 Dicht volwassen gewas 10 Zeer dicht volwassen gewas LET OP: Als de zijtakken (shoots) worden verwijderd dan moet de gewasstand opnieuw worden ingevuld. GEWASGROEI (0-10) De waarde van gewasgroei verandert de helling van de lijn van onbeschermd gewas in de grafiek in Dacom online Observatie Opmerking 0 Geen groei, veel stress of het eind van het seizoen Stadium = Weinig groei, droog of koud weer en/of het rijp worden van het fruit Stadium > Minder dan matige groei, vruchten zijn aan het groeien 5 Matige groei Gewasstand > 7 6 Meer dan matige groei Gewasstand > Snelle groei, eerste 8 weken, veel water en zon, temperatuur is hoog 9 10 Snelle groei, eerste 8 weken, ideale omstandigheden Stadium >2 en < 7 Gewasstand > 2 Stadium >2 en < 7 Gewasstand > 2 Stadium >2 en < 7 Gewasstand > 2 12

13 GEWASSTADIUM (1-10) Het gewasstadium heeft invloed op de adviesberekening en moet visueel gemeten worden Gewasstadium Voorbeeld Gewasstadium Voorbeeld 1 Begin met groei van knoppen begin opengaan van knoppen (bud break) 2 Begin groei van eerste jonge bladeren en takken opengaan van knoppen (bud break) 3 Takken hebben 10 cm lengte 4 Takken hebben 25 cm lengte 5 Eerste bloemen gaan open begin van de bloei 6 80 % van de vruchten zijn aanwezig 80 % van de bloemen zijn eraf gevallen 7 Alle vruchten zijn ontwikkeld vruchten worden groter 8 Vruchten hebben de grootte van een erwt (+/- 7 mm) Erwt grootte 9 Druiven krijgen kleur - Druiven krijgen kleur en worden groter 10 Vruchten worden rijper volledig volgroeid gewas 13

14 ZIEKTEDRUK PLASMOPARA, UNCINULA, BOTRYTIS (1-10) Aanwezigheid van Plasmopara, Uncinula en/of Botrytis verhoogt de kans op infectie en moet visueel gemeten worden 1 Geen zichtbare infectie 2 Geen plaag, maar hevige regenval 3 Kleine infecties in de regio 4 Een paar percelen geïnfecteerd in de regio 5 Zware infecties in de regio 6 Sommige planten hebben licht geïnfecteerde bladeren 7 Een gebied in het perceel met een lichte infectie 8 Meer dan één gebied in het perceel met een lichte infectie 9 Gebieden met lichte en zware infecties 10 Zware infecties in het hele perceel 14

15 Waarnemingstabellen peen OPKOMST VAN HET GEWAS (in %) Opkomst in percentage Vul een waarde > 0 in Toelichting Pas nadat de opkomst van het gewas (eenmalig) is ingevoerd zal er een advies worden berekend. Vul de opkomstpercentage indien het gewas opgekomen of gepoot is. GEWASSTAND (0-10) De gewasstand heeft invloed op de vochtigheid in het gewas en moet visueel gemeten worden Dichtheid van het gewas 0 1 Cotyledon stadium 2 1 tot 3 echte bladeren 3 0,25 cm diameter peen 4 0,4 cm diameter peen 5 0,5 cm diameter peen 6 0,7 cm diameter peen 7 0,9 diameter peen 8 Jong volledig loof 9 Rijp volledig loof 10 Gelegerd loof GEWASGROEI (0-10) De waarde van gewasgroei verandert de helling van de lijn van onbeschermd gewas in de grafiek in Dacom online 0 Geen nieuwe bladeren 4 Gering aantal nieuwe bladeren 10 Veel nieuw blad GEWASSTADIUM (1-10) Naar mate een gewas ouder wordt, is het gevoeliger voor Alternaria Dauci. Het gewasstadium is direct gerelateerd aan de ouderdom van de bladeren Stadium 1 Kiemblad-stadium 2 3 echte bladeren 3 6 echte bladeren 4 Snelle groei 5 Vroege wortels 6 20 mm kronen 7 10% legering 15

16 8 20% legering 9 40% legering 10 90% legering Percentage AFGESTORVEN (in %) Verhoogt de gevoeligheid voor Alternaria Dauci 0-100% Vul het percentage dood loof in ZIEKTEDRUK ALTERNARIA DAUCI, CERCOSPORA CAROTEA, ERYSIPHE HERACLEI (1-10) Aanwezigheid van Alternaria, Cercospora en/of Erysiphe verhoogt de kans op infectie 1 Eerste waarnemingen in 25km radius 2 Geen infectie in het gewas, een paar geïnfecteerde planten in de omgeving 3 Geen infectie in het gewas, meerdere geïnfecteerde planten in de omgeving 4 Geen infectie in het gewas, meer dan 25 geïnfecteerde planten in de omgeving 5 Geen infectie in het gewas, maar wind gunstig voor de verspreiding van ziekte 6 Infectie in het gewas, minder dan 1% aangetast loof 7 Infectie in het gewas, 1-2% aangetast loof 8 Infectie in het gewas, 2-5% aangetast loof 9 Infectie in het gewas, 5-10% aangetast loof 10 Infectie in het gewas, >10% aangetast loof ZIEKTEDRUK SCLEROTINIA SCEROTIUM (1-10) Aanwezigheid van Sclerotinia verhoogt de kans op infectie en moet visueel gemeten worden 1 In het verleden geen Sclerotinia in het perceel of nabijheid gevonden 2 In het verleden geen Sclerotinia in het perceel maar wel in de buurt gevonden 3 Geringe infectie druk vanuit het perceel in het verleden 4 Duidelijke aanwezigheid van Sclerotinia in het verleden 5 In het verleden geen Sclerotinia in het perceel of nabijheid gevonden 16

17 Waarnemingstabellen tomaat OPKOMST VAN HET GEWAS (in %) Opkomst in percentage 100% Toelichting Vul 100% in als het gewas opkomt of is geplant. Pas nadat de opkomst van het gewas (eenmalig) is ingevoerd zal er een advies worden berekend. GEWASSTAND (0-10) De gewasstand heeft invloed op de vochtigheid in het gewas en moet visueel gemeten worden Dichtheid van het gewas BBCH 1 Code 0 1 Aanplanting % bedekt 3 25% bedekt % bedekt 5 50% bedekt, worden dichter % bedekt 7 100% bedekt 8 5% omvergevallen (lodged) 9 50% omvergevallen (lodged) % omvergevallen, zeer dicht gewas 81 GEWASGROEI (0-10) De waarde van gewasgroei verandert de helling van de lijn van onbeschermd gewas in de grafiek in Dacom online 1 Erg weinig groei 3 Langzame groei 6 Matige groei 8 Snelle groei 10 Zeer snelle groei GEWASSTADIUM (1-10) Het stadium van het gewas beïnvloedt de gevoeligheid voor Alternaria solani Stadium BBCH Code 1 Kiemen 05 2 Opkomst van het gewas 09 3 Ontwikkeling van bladeren op hoofdtak 17 4 Formatie van zijtaken 25 5 Eerste bloei 51 1 Crop stage scale developed by BASF, Bayer, Ciba-Geigy and Hoechst 17

18 6 Ontwikkeling van bloemen (knoppen) Bloei fase Ontwikkeling van vruchten Rijpen van vrucht en zaad Ouder worden van het gewas 97 ZIEKTEDRUK PHYTOPHTHORA INFESTANS, BOTRYTIS CINEREA, ALTERNARIA SOLANI (1-10) Aanwezigheid van Phytophthora, Botrytis & Alternaria verhoogt de kans op infectie en moet visueel gemeten worden 1 Geen zichtbare infectie 2 Lage ziektedruk in de regio 3 Weinig geïnfecteerde plekken in de regio 4 Zwaar geïnfecteerde percelen in de regio 5 Eerste teken van geïnfecteerde planten in het veld/de kas 6 Verschillende planten met licht geïnfecteerde bladeren 7 Verschillende gebieden in het veld/de kas met een lichte infectie 8 Verschillende gebieden met lichte en zware infecties in het veld/de kas 9 Verschillende gebieden met zware infecties in het gewas 10 Zware infecties over in het veld/de kas 18

19 Waarnemingstabellen ui OPKOMST VAN HET GEWAS (in %) Opkomst in percentage 100% Toelichting Vul 100% in wanneer de uien boven komen, of direct na het planten. Pas nadat de opkomst van het gewas (eenmalig) is ingevoerd zal er een advies worden berekend. GEWASSTAND (0-10) De gewasstand heeft invloed op de vochtigheid in het gewas en moet visueel gemeten worden Dichtheid van het gewas 0 1 Opkomst 2 10% bedekking 3 20% bedekking 4 40% bedekking 5 50% bedekking 6 60% bedekking 7 70% bedekking 8 80% bedekking 9 100% bedekking 10 10% gestreken GEWASGROEI (0-10) De waarde van gewasgroei verandert de helling van de lijn van onbeschermd gewas in de grafiek in Dacom online 1 Erg weinig groei 3 Weinig groei 6 Matige groei 8 Snelle groei 10 Zeer snelle groei 19

20 GEWASSTADIUM (1-10) Gewasstadium Voorbeeld 1 Kiemstadium 2 Eerste blad zichtbaar bladeren bladeren bladeren bladeren, ui vorming begint 7 Ui diameter van 25 40mm 8 Ui diameter van 40 75mm 9 Volledige diameter ui bereikt, 50% gestreken 10 Afsterving / afrijping 20

21 ZIEKTEDRUK PERONOSPORA DESTRUCTOR (1-10) Aanwezigheid van Peronospora destructor verhoogt de kans op infectie en moet visueel gemeten worden 1 Eerste signalering van Peronospora destructor in de omgeving 2 Geen infectie in het gewas, maar meer dan één aantasting in de omgeving 3 Geen infectie in het gewas, maar zware aantasting in de omgeving 4 Minder dan 1 % van de planten aangetast % van de planten aangetast % van de planten aangetast % van de planten aangetast % van de planten aangetast % van de planten aangetast % + van de planten aangetast ZIEKTEDRUK BOTRYTIS SQUAMOSA & BOTRYTIS ACLADA (1-10) Aanwezigheid van Botrytis Squamosa & Botrytis Aclada verhoogt de kans op infectie en moet visueel gemeten worden 1 Eerste signalering van Botrytis squamosa in de omgeving 2 Geen infectie in het gewas, een paar licht aangetaste percelen in de omgeving 3 Geen infectie in het gewas, een paar matig aangetaste percelen in de omgeving 4 Geen infectie in het gewas, een paar zwaar aangetaste percelen in de omgeving 5 Een licht aangetaste plek in gewas % van de planten aangetast % van de planten aangetast % van de planten aangetast % van de planten aangetast % + van de planten aangetast 21

Bestrijding van Fusarium in tomaat

Bestrijding van Fusarium in tomaat Bestrijding van Fusarium in tomaat 2012 Proef nummer: 12557 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk Phone +31 (0)228 56 31 64 Fax +31 (0)228 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl www.proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw Vergelijking van de efficiëntie van fungiciden tegen valse meeldauw in groene erwt - eigen onderzoek 1 Efficiëntie van middelen tegen valse

Nadere informatie

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus

Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Begin op tijd met schimmelbestrijding in uien! Nieuw: Olympus Vroeg beginnen is eerder winnen Uw uien verdienen de beste bescherming. Daarom is het de hoogste tijd voor een middel dat al vroeg in het groeiseizoen

Nadere informatie

INFO 204 JUNI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van wortelen. Signum in wortelen. Signum

INFO 204 JUNI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van wortelen. Signum in wortelen. Signum 204 JUNI 2009 2011 INFO Signum, dé standaard in de teelt van wortelen Voor een geslaagde wortelenteelt is een goede bescherming van het loof van groot belang, maar zeker voor bewaarpeen moet de bescherming

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING.

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING. ELKE AARDAPPEL VERDIET DE BESTE BESCHERMIG. Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere fasen in de levenscyclus van de

Nadere informatie

BEREGENING MET REMOTE SENSING (29)

BEREGENING MET REMOTE SENSING (29) BEREGENING MET REMOTE SENSING (29) Programma Precisie Landbouw Jacob v.d. Borne Maart 2011 ONTWIKKELVERZOEK: Een teler neemt zijn beslissingen over wel of niet beregenen aan de hand van de stand van het

Nadere informatie

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99 Een uniek duo Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 2 21-179 179-99 Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere

Nadere informatie

Direct op voorsprong tegen Phytophthora. Technisch dossier

Direct op voorsprong tegen Phytophthora. Technisch dossier Direct op voorsprong tegen Phytophthora Technisch dossier Inleiding Tanos is een nieuw middel tegen Phytophthora in aardappelen. Het middel werkt snel en is direct effectief. De eigenschappen van Tanos

Nadere informatie

Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria in aardappel (2013 2018)

Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria in aardappel (2013 2018) Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria in aardappel (2013 2018) Marc Goeminne 1 Pieter Vanhaverbeke 1 Kürt Demeulemeester 2 Bernard De Baets 3 Sofie Landschoot 3 Jasper Carrette

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Switch WGGA, 12819 N W.3 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de teelt van peulvruchten b. de teelt

Nadere informatie

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING.

ELKE AARDAPPEL VERDIENT DE BESTE BESCHERMING. ELKE AARDAPPEL VERDIET DE BESTE BESCHERMIG. Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere fasen in de levenscyclus van de

Nadere informatie

Begin van het moestuinseizoen

Begin van het moestuinseizoen Begin van het moestuinseizoen 1. Buiten Zaaien in volle grond Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de breedte van het zaad zijn. Zaai periode : is

Nadere informatie

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module

Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Handleiding 2014 voor Unitip online Unitip extern module Bestemd voor: Gebruikers die Online teeltgegevens invoeren in Agrovision. Inleiding: Met deze handleiding wordt u stap voor stap door het programma

Nadere informatie

INFO 205 JULI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van kool. Signum in koolgewassen. Signum

INFO 205 JULI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van kool. Signum in koolgewassen. Signum 205 JULI 2009 2011 INFO Signum, dé standaard in de teelt van kool In Nederland kennen we verschillende koolteelten. Iedere teelt met zijn specifieke problemen. In de ene teelt is het makkelijker met gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA

Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA P. Vanhaverbeke (PCA) Samenvatting Vroege aantastingen van de aardappelziekte mochten ons eigenlijk niet verbazen in 2014: de winter was recordzacht, van echte vrieskou

Nadere informatie

WAARNEMINGS- EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN

WAARNEMINGS- EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN WAARNEMINGS- EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN Els Lapage Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling KVIV-studiedag, 24 april 2014 Inhoud Wat? Financiering en uitvoerders Waarnemingen

Nadere informatie

Herkennen van ziekten en plagen in tomaat. Productschap Tuinbouw

Herkennen van ziekten en plagen in tomaat. Productschap Tuinbouw Herkennen van ziekten en plagen in tomaat Wageningen UR Glastuinbouw Wageningen UR Glastuinbouw Productschap Tuinbouw Virussen Pepinomozaïekvirus (PepMV) Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) Tomatengeelkrulbladvirus

Nadere informatie

122 JUNI 2014. Retengo Plust in suikerbieten. Retengo Plust in suikerbieten

122 JUNI 2014. Retengo Plust in suikerbieten. Retengo Plust in suikerbieten 122 JUNI 2014 INFO Retengo Plust in suikerbieten Suikerbieten zijn de laatste jaren tot één van de rendabelste teelten in het bouwplan van veel landbouwbedrijven geworden. De bietenteelt wordt echter steeds

Nadere informatie

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit Klein en steenfruit Diverse soorten in groot- en kleinfruit: Rob Derikx Boekel, 17 februari 2016 Xanthomonas (o.a. aardbeien, kersen, pruimen) Erwinia (o.a. peren, ook wel bacterievuur genoemd) (o.a. kersen,

Nadere informatie

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99

Een uniek duo. Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 02 21-179 179-99 Een uniek duo Informationen unter: www.nufarm.de Hotline: 2 21-179 179-99 Werkingsmechanisme Canvas is een preventief contactfungicide voor de bestrijding van Phytophthora. Canvas werkt in op meerdere

Nadere informatie

Middelenonderzoek Alternaria dauci in peen

Middelenonderzoek Alternaria dauci in peen Middelenonderzoek Alternaria dauci in peen Projectjaar 2002 M.C. Plentinger, J.A.M. Wilms, M. Huisman & H.T.A.M. Schepers Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Sector AGV PPO 5234380-3 februari 2003 Vertrouwelijk

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet onion_diseases_card_2013_04_nl_press.indd 1 2013.04.11. 14:27:37 Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gebeurt in goed vertrouwen, maar dient

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Ortiva, 12169 N, W.4 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de onbedekte teelt van sla met uitzondering

Nadere informatie

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden 1 Omschrijf met eigen woorden wat eenjarige planten zijn. Aan het einde van het seizoen vormen ze zaad en sterven af. Met andere woorden de meeste eenjarige kun

Nadere informatie

Het begint met ons. www.kws.com

Het begint met ons. www.kws.com www.kws.com KWS Benelux BV Einsteinstraat 33 3281 NJ Numansdorp tel.: 0186-657506 fax: 0186-657507 E-mail J. Buis@kws.de www.kws.com Het begint met ons. Inleiding Inhoudsopgave Bladgezondheid is een belangrijk

Nadere informatie

Ziekten en plagen ERWINIA. Veroorzaakt door: Bacterie.

Ziekten en plagen ERWINIA. Veroorzaakt door: Bacterie. Ziekten en plagen ERWINIA Veroorzaakt door: Bacterie. Erwinia Carotovora: bovengrondse delen of knollen verslijmen en vertonen rotte plekken (stinkend zachtrot). De knollen rotten geheel weg en verspreiden

Nadere informatie

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Inleiding In opdracht van VBU (Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal) werd in

Nadere informatie

bladschimmelherkenning

bladschimmelherkenning IRS Van Konijnenburgweg 24 4611 HL Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: bladschimmel@irs.nl http://www.irs.nl Workshop bladschimmelherkenning Bram Hanse, Elma Raaijmakers, Ellen van Oorschot www.irs.nl/bladschimmel

Nadere informatie

Invloed van minerale olie op de bestrijding van P. infestans in pootaardappelen

Invloed van minerale olie op de bestrijding van P. infestans in pootaardappelen Invloed van minerale olie op de bestrijding van P. infestans in pootaardappelen ing. H.G. Spits en ir. C.B. Bus Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV Februari 2003 Publicatienummer 1234398

Nadere informatie

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG LET OP: DIT IS EEN VOORBEELDVERSLAG EN IS DUS ERG BEKNOPT! NAAM: VOORNAAM & ACHTERNAAM KLAS: 1M1 - SCHOOL VAK: BIOLOGIE DOCENT: MEVROUW SMIT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding..

Nadere informatie

In dit document zijn de belangrijkste ziekten en plagen opgenomen, die een risico kunnen vormen voor de productie van bollen van goede kwaliteit

In dit document zijn de belangrijkste ziekten en plagen opgenomen, die een risico kunnen vormen voor de productie van bollen van goede kwaliteit Risico s in de productie In dit document zijn de belangrijkste ziekten en plagen opgenomen, die een risico kunnen vormen voor de productie van bollen van goede kwaliteit Schimmels Bewaarrot (Penicillium)

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Peter Wilting, Ellen van Oorschot, Bram Hanse en Marco Bom Rolde, 2 september 2014 Workshop Korte uitleg:

Nadere informatie

Bijeenkomst CO 2 en Venlow Energy Kas. Venlow Energy kas 2 juli 2012 Frank Kempkes, Jan Janse

Bijeenkomst CO 2 en Venlow Energy Kas. Venlow Energy kas 2 juli 2012 Frank Kempkes, Jan Janse Bijeenkomst CO 2 en Venlow Energy Kas Venlow Energy kas 2 juli 2012 Frank Kempkes, Jan Janse Ons energiegebruik (warmte) Redenen om warmte in de kas te brengen 1. Setpoint verwarmen handhaven 2. Gewas

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 oktober 2014 tot uitbreiding van de

Nadere informatie

INFO. Hét complete schimmelbestrijdingsadvies. Compleet spuitschema voor uien. Kenbyo MZ

INFO. Hét complete schimmelbestrijdingsadvies. Compleet spuitschema voor uien. Kenbyo MZ 106 JUNI MEI 2009 2011 2010 INFO Hét complete schimmelbestrijdingsadvies in uien BASF introduceerde met succes voor de aanvang van het teeltseizoen 2000 Kenbyo voor de ziektenbestrijding in uien. Kenbyo

Nadere informatie

De unieke combinatie in Phytophthorabestrijding

De unieke combinatie in Phytophthorabestrijding De unieke combinatie in Phytophthorabestrijding Banjo orte - Krachtig, breed en gemakkelijk! 3 Introductie Banjo orte is het nieuwe aardappelfungicide van Makhteshim-Agan. Dankzij de unieke Inhoud combinatie

Nadere informatie

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top?

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top? Amistar Top Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt Wat is Amistar Top? Amistar Top is een zeer modern fungicide met een breed werkingsspectrum tegen de belangrijkste

Nadere informatie

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer. IWT-project nr. 140982

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer. IWT-project nr. 140982 Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer IWT-project nr. 140982 1 Overzicht project 2 Werkpakket 1 1/ Optimalisatie protocol voor airsampling Op zoek naar selectief

Nadere informatie

TECHNISCH INTERREGIONALE WERKGROEP VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN VOEDERBIET

TECHNISCH INTERREGIONALE WERKGROEP VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN VOEDERBIET TECHNISCH INTERREGIONALE WERKGROEP VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN CRITERIA VOOR HET ONDERZOEK VAN DE RASSEN MET HET OOG OP HUN TOELATING TOT DE CATALOGUS VOEDERBIET

Nadere informatie

Inhoudsopgave: AGRITON

Inhoudsopgave: AGRITON ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef.... 2 2. Proefgegevens.... 2 3. Objecten.... 2 4. Resultaten.... 4 4.1 Algemeen.... 4 4.2 Resultaten

Nadere informatie

GEïNTEGREERDE BESTRIJDING SCLEROTINIA IN STAMSLABOON Projectnummer PT: Proefnummer: Ing. J. de Lange

GEïNTEGREERDE BESTRIJDING SCLEROTINIA IN STAMSLABOON Projectnummer PT: Proefnummer: Ing. J. de Lange GEïNTEGREERDE BESTRIJDING SCLEROTINIA IN STAMSLABOON 2011 December 2011 Projectnummer PT: 14436 Proefnummer: 11412 Ing. J. de Lange Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228)

Nadere informatie

Botrytis aanpak bloeiende potplanten

Botrytis aanpak bloeiende potplanten Botrytis aanpak bloeiende potplanten Pilotgewas Cyclaam DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46 04 00 E info@dlvplant.nl www.dlvplant.nl

Nadere informatie

Reken af met duist in stappen

Reken af met duist in stappen Reken af met duist in stappen Zo blijft resistente duist beheersbaar Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel

Nadere informatie

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Bio Fruit Advies Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Geleide schurftbestrijding met RIMpro in geïntegreerde of biologische appel- en perenteelt Marc Trapman 29 februari 2004 Tel: +31 (0)345 502627

Nadere informatie

Ortiva WGGA, N W.4, bij etiketinstructie versie 8

Ortiva WGGA, N W.4, bij etiketinstructie versie 8 Ortiva WGGA, 12169 N W.4, bij etiketinstructie versie 8 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de

Nadere informatie

PRAKTIJKMEDEDELlROo. If

PRAKTIJKMEDEDELlROo. If STICHTING LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK LISSE PRAKTIJKMEDEDELlROo. If Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse Een bladvlekkenziekte bij narcissen (Stagonospora curtisii) en mogelijkheden

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia P.J. van Leeuwen, A.Th. J. Koster, J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen januari 2005 PPO nr.330928 2005 Wageningen,

Nadere informatie

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2012)

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2012) Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2012) V. César (CRA-W) Samenvatting Sinds 1999 onderzoekt het CRA in Libramont de kenmerken van de verschillende stammen van de aardappelziekte

Nadere informatie

Verslag geleide bestrijding wortelvlieg 2016

Verslag geleide bestrijding wortelvlieg 2016 Verslag geleide bestrijding wortelvlieg 2016 In het kader van IPM ondersteunt Inagro ook dit jaar opnieuw de worteltelers bij de geleide bestrijding van de wortelvlieg. Na de zaai van de wortelen, kwam

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose?

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose? Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Bram Hanse, Peter Wilting, Ellen van Oorschot en Marco Bom Bergen op Zoom, 15 oktober 2015 Workshop Korte

Nadere informatie

Ziekten, plagen en afwijkingen 6

Ziekten, plagen en afwijkingen 6 Inhoud Voorwoord 5 Ziekten, plagen en afwijkingen 6 1 Schimmels 11 1.1 Wat zijn schimmels? 11 1.2 Bouw, verspreiding en levenswijze 12 1.3 Ziektebeelden en schade 14 1.4 Enkele plantenparasitaire schimmels

Nadere informatie

Groeikracht nieuwe zetmeelaardappelrassen. Kees Bus

Groeikracht nieuwe zetmeelaardappelrassen. Kees Bus Groeikracht nieuwe zetmeelaardappelrassen Kees Bus Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Business-unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente PPO nr 510269 februari 2006 2006 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar:

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar: Fruitsoort Wanneer snoeien? Abrikoos Appel Kers Peer Perzik Pruim Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei Jonge bomen: januari t/m eind maart. Oude bomen: juli t/m eind augustus

Nadere informatie

Beoordelingskaart: Potplanten algemeen

Beoordelingskaart: Potplanten algemeen Beoordelingskaart: Potplanten algemeen De volgende algemene beoordelingscriteria zijn mogelijk. Op de specifieke kaarten staat aangegeven welke van de onderstaande punten relevant zijn voor het betreffende

Nadere informatie

BLADZIEKTEN IN DE BIET IN EEN IPM PERSPECTIEF

BLADZIEKTEN IN DE BIET IN EEN IPM PERSPECTIEF BLADZIEKTEN IN DE BIET IN EEN IPM PERSPECTIEF Juni 2016 Barbara Manderyck & Françoise Vancutsem - KBIVB IPM= 3 basisprincipes 2 PREVENTIE of schade vermijden MONITORING = WAARNEMINGEN INTERVENTIE= BESTRIJDING

Nadere informatie

Uitleg bij de Kosmoskalender

Uitleg bij de Kosmoskalender Uitleg bij de Kosmoskalender De kalender in opbouw wijst zich vanzelf; elke maand een apart blok, en dan horizontaal de data, verticaal verdeeld in ochtend, middag en avond (want de verschillende perioden

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

Kruidentuin in de klas

Kruidentuin in de klas Kruidentuin in de klas Werkbladen Leerlingenwerkboek Groep 5 t/m 8 Zaden... 2 Kieming, een nieuw begin... 3 Testen kiemfactoren... 4 Kruidenkaart maken... 5 De bouw van een plant... 6 Herbarium maken...

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus.

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. E.G. Schepel HLB BV Februari 2007 Projectnummer: 2993 Dit project

Nadere informatie

Groeicurve Bintje en Fontane 2015

Groeicurve Bintje en Fontane 2015 Groeicurve en 2015 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), H. Rasmont (CARAH) Samenvatting Net zoals de vorige jaren werd tijdens het groeiseizoen van 2015 de groei van opgevolgd op 26 praktijkpercelen.

Nadere informatie

Fluopyram in bloemisterijgewassen en boomteelt.

Fluopyram in bloemisterijgewassen en boomteelt. Fluopyram in bloemisterijgewassen en boomteelt. Roest in Hypericum (Melapsora hypericorum) Luna Presentation PRIVILEGE Slide 2 April 29, 2015 Slide 2 Schimmelbestrijdingsmiddel in: de teelt van appel en

Nadere informatie

Gewasbeschermingsplan 2011

Gewasbeschermingsplan 2011 Gewasbeschermingsplan 2011 Bedrijfsnaam + naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Wie voert spuitwerkzaamheden uit? Mob. Telefoon in eigen beheer Fax door derden / loonwerk E-mail 1. Gewassen Ha Ha Conservenerwten

Nadere informatie

WRATZIEKTE & FYTOPLASMEN. Kürt Demeulemeester

WRATZIEKTE & FYTOPLASMEN. Kürt Demeulemeester WRATZIEKTE & FYTOPLASMEN Kürt Demeulemeester WRATZIEKTE FOD project POWADIS (RT-13/06) Symptomen 3 4 Wat is wratziekte? Schimmel Synchitrium endobioticum Quarantaine-organisme (A2-lijst EPPO) Overleven

Nadere informatie

Kaart 15 Bollen en knollen

Kaart 15 Bollen en knollen Kaart 15 Bollen en knollen Informatiekaart Werkblad Onderzoek: o Bollen en knollen o Narcissen op water Quiz: o http://natuur.ariena.com Voor de leerkracht: De kinderen leren de volgende begrippen: Bollenstreek

Nadere informatie

Beschrijving teeltcoach onkruid

Beschrijving teeltcoach onkruid Beschrijving teeltcoach onkruid MM Riemens Rapport nummer 539 Beschrijving Teeltcoach Onkruid M.M. Riemens Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Agrosysteemkunde Rapport

Nadere informatie

Bossigheid in Zantedeschia

Bossigheid in Zantedeschia Bossigheid in Zantedeschia Is vervroegd afsterven van weefselkweekplantjes en het daarna koud bewaren van de knollen een van de oorzaken van bossigheid P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Fungicide. Belangrijke voordelen. Bemerkingen. WG 26.7 % boscalid % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B

Fungicide. Belangrijke voordelen. Bemerkingen. WG 26.7 % boscalid % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B Fungicide Gedeponeerd handelsmerk BASF. 02/2014 WG 26.7 % boscalid + 6.7 % pyraclostrobin, erk nr 9429P/B Belangrijke voordelen Zeer krachtige werking Buitengewone doeltreffendheid Uitzonderlijk breed

Nadere informatie

Het effect van Contans WG en fungiciden met nevenwerking op Sclerotinia in zetmeelaardappelen

Het effect van Contans WG en fungiciden met nevenwerking op Sclerotinia in zetmeelaardappelen Het effect van Contans WG en fungiciden met nevenwerking op Sclerotinia in zetmeelaardappelen DLV Plant De Drieslag 25 8251 JZ Dronten T 0321 38 88 41 F 0321 33 83 44 E info@dlvplant.nl www.dlvplant.nl

Nadere informatie

werkkalender Gemaakt door Paul en Joep voor stichting Groeituinen in april 2014

werkkalender Gemaakt door Paul en Joep voor stichting Groeituinen in april 2014 werkkalender Gemaakt door Paul en Joep voor stichting Groeituinen in april 2014 1 e en 2 e week maart: Rode peper, pompoen, peterselie, basilicum, bloemkool en pastinaak: zaaien. 3 e en 4 e week maart:

Nadere informatie

Gewasbescherming. Gebruiksaanwijzing voor de glastuinbouw

Gewasbescherming. Gebruiksaanwijzing voor de glastuinbouw Gewasbescherming Gebruiksaanwijzing voor de glastuinbouw Inhoudsopgave Pagina 1 Introductie Hoe werkt CleanLight? Pagina 2 Betere kwalititeit Behandeling herhalen Sporen & Mycelium Pagina 3 Virussen &

Nadere informatie

Aanaarden in één of twee werkgangen

Aanaarden in één of twee werkgangen 9.1 Aanaarden in één of twee werkgangen V. De Blauwer (Inagro) Samenvatting Bij een definitieve rugopbouw direct na het planten wordt de opkomst vertraagd. Dit vergroot de kans op aantasting van de kiemen

Nadere informatie

destructor) in uien Beheersing valse meeldauw (Peronospora

destructor) in uien Beheersing valse meeldauw (Peronospora Beheersing valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien Proefjaar 2013 & 2014 Bert Evenhuis 1, Huub Schepers 1, Joanneke Spruijt 1, Corina Topper 1, Wim van den Berg 1 Marjon Krijger 2 & Geert Kessel

Nadere informatie

Droge boon. Ik heb nodig: - een droge boon - een geweekte boon - weegschaal - een liniaal - kleurpotloden

Droge boon. Ik heb nodig: - een droge boon - een geweekte boon - weegschaal - een liniaal - kleurpotloden De boon Ik heb nodig: - een droge boon - een geweekte boon - weegschaal - een liniaal - kleurpotloden 1. Bekijk een droge en een geweekte boon. Vul het schema hieronder in. Droge boon Geweekte boon Welke

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaken van de zelfonverdraagzaamheid van het aardappelras Bintje op lössgrond

Onderzoek naar de oorzaken van de zelfonverdraagzaamheid van het aardappelras Bintje op lössgrond Onderzoek naar de oorzaken van de zelfonverdraagzaamheid van het aardappelras Bintje op lössgrond Verslag van een 5 jaar durende veldproef bij Nuth in Zuid-Limburg C.B. Bus, W. v.d. Berg, C.J.E. Crombach,

Nadere informatie

De grond waarop wij wonen

De grond waarop wij wonen GROEP 3/4 De grond waarop wij wonen Doel: Planten horen bij de grond waarop wij wonen Dit onderdeel gaat over het onderzoekend verkennen van de planten in de omgeving van de kinderen van de onderbouw.

Nadere informatie

Bollen en knollen Les 1: bollen en knollen... 2 Werkblad bol en knol... 4 Bol en knol stripverhaal... 5 Achtergrondinformatie... 6

Bollen en knollen Les 1: bollen en knollen... 2 Werkblad bol en knol... 4 Bol en knol stripverhaal... 5 Achtergrondinformatie... 6 INHOUD Bollen en knollen Les 1: bollen en knollen... 2 Werkblad bol en knol... 4 Bol en knol stripverhaal... 5 Achtergrondinformatie... 6-1 - Les 1: Bollen en knollen Nodig: Van Milieueducatie: - Aardappel(en)

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA SOLANI DE SMAAK

Nadere informatie

RAPPORT. Gevoeligheid van aardappelrassen voor schade door stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) Ing. Egbert Schepel

RAPPORT. Gevoeligheid van aardappelrassen voor schade door stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) Ing. Egbert Schepel RAPPORT Gevoeligheid van aardappelrassen voor schade door stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) Ing. Egbert Schepel rapport 711 project 9071 december 2010 RAPPORT titel Gevoeligheid van aardappelrassen voor

Nadere informatie

Lessuggesties voor groep 5-8

Lessuggesties voor groep 5-8 Lessuggesties voor groep 5-8 1 Inhoud pakket - Achtergrondinformatie vindt u op: www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal - Leskaarten met lessuggesties groep 5-8 - Materialen van het pakket: Leskaart 1

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.5 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Verpakking: 1 x 15 kg Voorzorgsmaatregelen: Zorg ervoor dat u met het product of

Nadere informatie

Jonge planten lijken op paardebloem.

Jonge planten lijken op paardebloem. witlof De witlofteelt is minder ingewikkeld dan je geneigd bent te denken. In het kort komt het er op neer dat je eerst een dikke wortel gaat telen, net zoals je zou doen met winterpeen of pastinaak. Dan

Nadere informatie

Fungicide. Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten

Fungicide. Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten Mirador Fungicide Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten Schimmelbestrijding door grondbehandeling in aardappelen en bloembollen én door gewasbehandeling in diverse teelten zoals omschreven

Nadere informatie

Het platform voor behandelingstechnologie

Het platform voor behandelingstechnologie Het platform voor behandelingstechnologie voor groentezaden Conservenerwt Ziektebestrijding WAKIL XL: Cymoxanil, Fludioxonil, Mefenoxam Insectenbestrijding Cruiser 350 FS Thiametoxam Bodem- en zaadgebonden

Nadere informatie

Fruit snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Fruit snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Johan Schuppert Laatst gewijzigd 11 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/49395 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET Algemeen Met CROP online kunt u uw teeltregistratie bijhouden en direkt beschikbaar stellen aan TV DE SCHAKEL. Als u geen managementsysteem op de eigen computer heeft en/of de gegevens daarmee niet op

Nadere informatie

Waarschuwings- en adviesmodellen

Waarschuwings- en adviesmodellen Waarschuwings- en adviesmodellen Michel Kockelkoren Verdict Systems BV Studiemiddag Zachtfruit Feb. 2014 i.s.m. de firma Vlamings Inhoud: Waarschuwings- en adviesmodellen Algemene inleiding Huidige mogelijkheden

Nadere informatie

Organisatie van de moestuin

Organisatie van de moestuin Organisatie van de moestuin Enkele regels om de gewassen te organiseren in ruimte en tijd. - Creëer zo n veerkrachtig mogelijk systeem - Laat je inspireren door de natuur - Favoriseer diversiteit A. Rekening

Nadere informatie

FERTILIZERS. www.bio-g-power.com

FERTILIZERS. www.bio-g-power.com FERTILIZERS www.bio-g-power.com DUTCH MIX 20-20-20 AANBRENGEN OP HET BLAD TOEPASSINGEN MET EEN DRUPPELIRRIGATIE Alle knolgewassen (Meloen, Watermeloen, Uien, Aardappel, Rapen, Wortel, Suikerbiet, Knofloof

Nadere informatie

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel: Rovral aquaflo Toelatingsnummer 8928 N W.17 Productgroep: fungicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l iprodion Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 40 Carcinogene effecten

Nadere informatie

groep 4/5 en de moestuin

groep 4/5 en de moestuin groep 4/5 en de moestuin 7 mei 2014 we gaan voor de derde keer naar onze moestuin We hebben er zin in! De lucht is wat donker, maar soms ook stralend blauwtuinweer! het weer Het weer staat voorlopig in

Nadere informatie

UW PRODUCT LANGER VITAAL! Glastuinbouw Luna PRIVILEGE

UW PRODUCT LANGER VITAAL! Glastuinbouw Luna PRIVILEGE UW PRODUCT LANGER VITAAL! UW PRODUCT LANGER VITAAL! Luna PRIVILEGE, het eerste product op basis van de nieuwe actieve stof fluopyram, biedt een nieuwe en unieke oplossing tegen een breed spectrum aan schimmels

Nadere informatie

inhoud: 10 L e UN 3082 FUNGICIDE azoxystrobin 250 g/l suspensie concentraat (SC) 13864N Werkzame stof : Gehalte : Formulering : Toelatingsnummer :

inhoud: 10 L e UN 3082 FUNGICIDE azoxystrobin 250 g/l suspensie concentraat (SC) 13864N Werkzame stof : Gehalte : Formulering : Toelatingsnummer : FUNGICIDE Werkzame stof : Gehalte : Formulering : Toelatingsnummer : azoxystrobin 250 g/l suspensie concentraat (SC) 13864N vorstvrij bewaren goed schudden voor gebruik nooit de verpakking open laten staan

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt gesloten teelten CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt gesloten teelten CSPE KB Examen VMBO-KB 2016 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt gesloten teelten CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt open teelten CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt open teelten CSPE KB Examen VMBO-KB 2015 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt open teelten CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit

Nadere informatie

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi Voortgezet diagnostisch onderzoek

Nadere informatie

TECHNISCH INTERREGIONALE WERKGROEP (TIW) VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN

TECHNISCH INTERREGIONALE WERKGROEP (TIW) VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN TECHNISCH INTERREGIONALE WERKGROEP (TIW) VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN CRITERIA CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE VOOR HET ONDERZOEK VAN RASSEN MET HET OOG OP HUN

Nadere informatie