PMA Pensioen Laag 2: Meer over uw pensioen. hoe is uw pensioen geregeld?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PMA Pensioen 1-2-3. Laag 2: Meer over uw pensioen. hoe is uw pensioen geregeld?"

Transcriptie

1 hoe is uw pensioen geregeld? PMA Pensioen Laag 2: Meer over uw pensioen Welkom in laag 2 van het PMA Pensioen Hier vindt u meer informatie over uw pensioenregeling. We behandelen dezelfde onderwerpen als in laag 1 van ons Pensioen Die kunt u vinden op Daar vindt u ook laag 3 met daarin juridische en bedrijfsmatige informatie van PMA, zoals de reglementen en statuten.

2 Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Via uw werkgever doet u mee aan de pensioenregeling van PMA en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen krijgt u vanaf uw 67ste maandelijks uitgekeerd, zo lang u leeft. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van PMA is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u aan de regeling meedoet. De hoogte van uw PMA-pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht. U kunt het ook vinden als u inlogt op Mijn PMA via Op vindt u een overzicht van al uw pensioen, dus ook van wat u eventueel bij andere pensioenfondsen heeft opgebouwd. De pensioenregeling waaraan u bij PMA deelneemt, is een zogeheten uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. De hoogte van uw pensioen wordt zo een afspiegeling van wat u gemiddeld verdiend heeft in de jaren dat u pensioen opbouwde. Deze vorm van een uitkeringsovereenkomst heet middelloonregeling. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. PMA houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op. De pensioenregeling van PMA kent een salarisplafond van Over salaris daarboven bouwt u bij PMA geen pensioen op. Voorbeeld Stel, u werkt 24 uur per week en uw bruto maandsalaris is De franchise is als u fulltime werkt. Bij 24 uur is dat (als fulltime 36 uur is). U bouwt per jaar 1,875% ouderdomspensioen op over uw salaris minus de franchise (we noemen dit de pensioengrondslag). In dit jaar is dat dus 1,875% van 12 x = = Dat is 1 181,84 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. Partner- en wezenpensioen Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u vóór of na uw pensionering komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partner pensioen. Voor uw kinderen is er een wezenpensioen. 2 PMA Pensioen mei 2015

3 Partnerpensioen De jaarlijkse opbouw van het partnerpensioen is 70% van wat u aan ouderdomspensioen opbouwt. Als u overlijdt terwijl u nog werkt, rekent PMA uit hoeveel partnerpensioen u tot uw pensioendatum bij PMA had kunnen opbouwen. Als u na uw pensioendatum overlijdt, krijgt uw partner levenslang het bedrag dat u bij PMA aan partnerpensioen heeft opgebouwd. Er is overigens géén partnerpensioen als u pas trouwt of gaat samenwonen nadat uw ouderdomspensioen volledig is ingegaan. Wezenpensioen De jaarlijkse opbouw van het wezenpensioen is 14% van de opbouw van het ouderdomspensioen. Als u overlijdt terwijl u in dienst bent, wordt uitgerekend hoeveel wezenpensioen u had kunnen opbouwen als u tot uw pensioendatum in dienst was gebleven. Als u komt te overlijden krijgt elk van uw kinderen het wezenpensioen tot hij of zij 21 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is. Hoeveel partner- en wezenpensioen? De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen kunt u vinden op het Uniform Pensioenoverzicht. U kunt het ook vinden als u inlogt op Mijn PMA via en op Op onze website vindt u ook meer informatie over het partner- en wezenpensioen. Extra zekerheid voor partners tot de AOW-leeftijd: Anw en Anw-hiaatverzekering Als u overlijdt, heeft uw partner in sommige gevallen recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet geboren zijn vóór 1950 of één of meer minderjarige kinderen verzorgen of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Of en hoeveel Anw er voor de partner is, is ook afhankelijk van de hoogte van zijn of haar eigen inkomen. De Anw-uitkering loopt door tot de nabestaande hertrouwt, gaat samen wonen of de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank: Veel PMA-deelnemers hebben een partner die niet voor een Anw-uitkering in aanmerking komt. Dit kan voor de partner een aanzienlijke inkomensachteruitgang betekenen. Daarom is er bij PMA een Anw-hiaatverzekering geregeld. Deze zorgt ervoor dat de nabestaande het bedrag dat hij of zij aan Anw misloopt (omdat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan) aangevuld krijgt. Deze aanvulling is maximaal ongeveer per maand. Dit bedrag geldt bij een fulltime dienstverband, voor parttimers wordt naar rato aangevuld. De Anw-hiaatverzekering stopt overigens als u niet meer werkt bij een bij PMA aangesloten werkgever. De bedragen die voor u via de Anw-hiaatverzekering verzekerd zijn, vindt u niet op uw Uniform Pensioenoverzicht en ook niet in Mijn PMA of Premievrije voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als u arbeidsongeschikt raakt en een WIA-uitkering ontvangt, blijft u pensioen opbouwen bij PMA. Wij baseren de opbouw voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent op uw oude salaris. Zolang u arbeidsongeschikt bent en uw salaris door uw werkgever wordt doorbetaald (u krijgt dan dus nog geen WIA-uitkering), blijft u gewoon premie betalen. Vanaf het moment dat u een WIA-uitkering krijgt, hoeft u geen premie meer te betalen (bij volledige arbeidsongeschiktheid, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid naar rato). PMA Pensioen mei

4 De premievrijstelling gaat niet automatisch. U moet zelf binnen drie maanden nadat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingegaan schriftelijk aan ons melden dat u arbeidsongeschikt bent verklaard. Een kopie van de formele WIA-beschikking moet u meesturen. Meer informatie vindt u op onze website. Extra inkomenszekerheid bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: WGA-hiaatverzekering Bij PMA is er voor u een zogeheten WGA-hiaatverzekering geregeld. Deze is van belang als u gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt bent verklaard en in de WGA terechtkomt, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. In de WGA wordt na een bepaalde periode (afhankelijk van uw arbeidsverleden) gekeken of u naar vermogen werkt. Als u minder dan 50% verdient van wat u met uw belemmering nog geacht wordt te kunnen verdienen, dan daalt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering tot een percentage van het minimumloon. Deze uitkering heet de WGA-vervolguitkering. Dat kan een aanzienlijke terugval in inkomen betekenen ten opzichte van de volledige WGA-uitkering (de WGAloonaanvullingsuitkering). Als dit voor u geldt, dan wordt die terugval gecompenseerd door de WGA-hiaatverzekering. Voor alle duidelijkheid: als u volledig arbeidsongeschikt raakt en de kans klein is dat u weer kunt gaan werken, komt u terecht in de zogeheten IVA en niet in de WGA. U krijgt dan niet te maken met de WGA-hiaatverzekering. Meer informatie over de WGA-hiaatverzekering vindt u op Pensioenreglement Wilt u precies weten wat de PMA-pensioenregeling u biedt? Kijk op voor het pensioenreglement. Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? Er is niet in alle gevallen een arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u niet in alle gevallen een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering) van ons. Alleen bij gedeeltelijke of tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunt u recht hebben op een aanvulling vanuit de WGA-hiaatverzekering van PMA. Dat is het geval als u minder dan 50% verdient van wat u gezien uw belemmering geacht wordt te kunnen verdienen en daardoor terugvalt in de lagere WGA-vervolguitkering. In alle andere gevallen is er vanuit PMA geen aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 4 PMA Pensioen mei 2015

5 Hoe bouwt u pensioen op? Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers. De eerste is de AOW. Dat is het overheidspensioen voor iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt heeft. De tweede is het pensioen dat u mogelijk via uw werk opbouwt, in uw geval dus bij PMA. Over dit pensioen gaat het in het PMA Pensioen De derde pijler omvat alles wat u zelf voor uw pensioen kunt regelen. We zetten de drie pijlers kort op een rij. A De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt krijgt een volledige AOW-uitkering. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. B Het pensioen dat u via uw werk opbouwt De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij PMA. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen vanaf uw 67ste als u tot dat moment bij PMA pensioen blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijn PMA via of op Op die laatste website vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad. C De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering zoals een lijfrente af te sluiten. U kunt niet op vrijwillige basis extra pensioen opbouwen bij PMA. U bouwt pensioen op in een middelloonregeling Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Al die stukken pensioen worden bij elkaar opgeteld en zo mogelijk jaarlijks geïndexeerd om de koopkracht ervan te beschermen. Uw pensioen wordt zo een afspiegeling van wat u gemiddeld verdiend heeft in de jaren dat u werkte. Dit heet een middelloonregeling. PMA Pensioen mei

6 Opbouwpercentage U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. PMA houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Over uw brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag maandelijks zo lang u leeft. In de PMA-pensioenregeling bouwt u geen pensioen op over salaris boven bruto per jaar. Voorbeeld Stel, u werkt 24 uur per week en uw bruto maandsalaris is De franchise is als u fulltime werkt. Bij 24 uur is dat (als fulltime 36 uur is). U bouwt per jaar 1,875% ouderdomspensioen op over uw salaris minus de franchise (we noemen dit de pensioengrondslag). In dit jaar is dat dus 1,875% van 12 x = = Dat is 1 181,84 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. Partner- en wezenpensioen Voor uw partner is er een levenslang partnerpensioen als u komt te overlijden. Voor uw kinderen tot 21 jaar (of 27 jaar als ze studeren) een wezenpensioen. De jaarlijkse opbouw van het partnerpensioen is 70% van wat u aan ouderdomspensioen opbouwt. De jaarlijkse opbouw van het wezenpensioen is 14% van wat u opbouwt aan ouderdomspensioen. U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen U en uw werkgever betalen beiden een deel van de pensioenpremie. U betaalt een derde deel van uw premie en uw werkgever betaalt tweederde deel. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2015 is de totale pensioenpremie 26,4% van uw pensioengrondslag. U betaalt zelf 8,8% van uw pensioengrondslag, uw werkgever de rest. Uw werkgever betaalt de gehele pensioenpremie aan PMA. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook. Welke keuzes heeft u zelf? Waardeoverdracht Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. De waardeoverdracht moet u aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 6 PMA Pensioen mei 2015

7 U komt bij PMA Komt u in dienst bij een bij PMA aangesloten werkgever, dan wordt u deelnemer bij PMA. U kunt uw pensioen dat u in uw vorige baan of banen heeft opgebouwd laten overdragen naar PMA. Dit moet u niet bij uw vorige pensioenuitvoerder(s) aanvragen maar bij PMA. Een formulier daarvoor vindt u op onze website. Wij nemen dan contact op met uw vorige pensioenuitvoerder en regelen de waardeoverdracht verder voor u. Voordat uw pensioen feitelijk wordt overgedragen ontvangt u van ons een overzicht waarin u kunt zien wat de waardeoverdracht voor u gaat betekenen. PMA brengt voor de overdracht geen kosten in rekening. U vertrekt bij PMA Als u van baan verandert en gaat werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij PMA, dan kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. De waardeoverdracht moet u aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij PMA en wordt het vanaf uw 67ste aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan PMA. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, gaat u daarin verder met pensioen opbouwen. Als u aan de PMA-regeling meedoet en overgaat naar een nieuwe werkgever die bij PMA is aangesloten, dan hoeft u niets te doen. U bouwt dan verder aan uw pensioen bij PMA. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Afzien van de opbouw van partnerpensioen Standaard bouwt u in de PMA-regeling partnerpensioen op: een levenslange pensioenuitkering voor uw partner als u komt te overlijden. De premie daarvoor zit verwerkt in de pensioenpremie. U kunt er echter voor kiezen om af te zien van de opbouw van partnerpensioen. In ruil daarvoor krijgt u korting op de premie. U betaalt dan 8,05% van uw pensioengrondslag in plaats van 8,8%. In de meeste gevallen scheelt dat maar enkele euro s per maand. Als u niet afziet van de opbouw van partnerpensioen, heeft u voor dat bedrag dus de zekerheid dat er voor uw partner een uitkering is als u komt te overlijden. Ook als u geen partner heeft, is het verstandig om toch partnerpensioen op te bouwen. Als u in de toekomst wel een partner krijgt, is er dan direct een volledig partnerpensioen geregeld. En mocht u op het moment van uw pensionering toch geen behoefte hebben aan partnerpensioen, dan kunt u het ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U spaart dus nooit voor niets. Wilt u toch afzien van de opbouw van partnerpensioen, dan kunt u dat met een afstandsverklaring aangeven. Dat kan alleen binnen drie maanden nadat u voor het eerst pensioenpremie bij PMA bent gaan betalen of uw burgerlijke staat is gewijzigd. U vindt de afstandsverklaring op onze website. Let op: u kunt alleen bij wijziging van uw burgerlijke staat terugkomen op de beslissing om geen partnerpensioen op te bouwen. Overweeg uw besluit daarom zorgvuldig. PMA Pensioen mei

8 Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen? Dat kan als het partnerpensioen in uw geval lager is dan 70% van uw ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is de levenslange pensioenuitkering die uw partner van PMA krijgt als u komt te overlijden. Standaard is het partnerpensioen dat u opbouwt bij PMA 70% van de opbouw van uw ouderdomspensioen. Er zijn echter situaties waarin het minder kan zijn. Bijvoorbeeld als u in het verleden besloten heeft af te zien van opbouw van partnerpensioen bij PMA. Als u ervoor kiest om ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen krijgt u een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger partnerpensioen van PMA als u komt te overlijden. Voor elke euro die u van uw eigen pensioen inlevert, krijgt u 1 7 aan partnerpensioen terug (hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele vervroegde ingang van uw pensioen). U kunt deze keuze maken als u uit dienst gaat en niet meer gaat werken bij een bij PMA aangesloten werkgever. U kunt deze keuze ook maken op het moment dat u met pensioen gaat. Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement en in onze brochure Kies het pensioen dat bij u past. Die vindt u op Als u via onze website inlogt in Mijn PMA kunt u met onze pensioenplanner zien hoeveel minder ouderdomspensioen u krijgt als u kiest voor deze ruil. Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer). Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Door het partnerpensioen in te ruilen wordt uw jaarlijkse ouderdomspensioen verhoogd met 14% van het partnerpensioen (hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele vervroegde ingang van uw pensioen). Als u gescheiden bent, kunt u het partnerpensioen waarop uw ex recht heeft niet inruilen voor meer pensioen voor u zelf. U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement en in onze brochure Kies het pensioen dat bij u past. Die vindt u op onze website Als u via onze website inlogt in Mijn PMA kunt u met onze pensioenplanner zien hoeveel ouderdomspensioen u extra krijgt als u kiest voor deze ruil. 8 PMA Pensioen mei 2015

9 Eerder stoppen U kunt ervoor kiezen eerder met pensioen te gaan dan op uw 67ste (op zijn vroegst vanaf uw 55ste). Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. U bouwt immers minder lang pensioen op en we moeten uw pensioen langer uitbetalen. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW mogelijk later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op om te zien wanneer uw AOW ingaat. Als u vóór uw 67ste gedeeltelijk of volledig met pensioen wilt gaan, moet u dit drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen bij PMA. Wilt u weten wat eerder stoppen betekent voor de hoogte van uw pensioen? Log dan via in op Mijn PMA. Daar vindt u onze pensioenplanner waarmee u de gevolgen van eerder stoppen en andere keuzes rondom uw pensioen snel in beeld krijgt. Tijdelijk extra pensioen tot u AOW krijgt Als u vóór uw AOW-leeftijd volledig met pensioen gaat, krijgt u te maken met een tijdelijk gat in uw inkomen. PMA biedt de mogelijkheid dat gat te dichten met tijdelijk extra pensioen. Dit extra pensioen wordt uitgekeerd tot de eerste van de maand volgend op de AOWingangsdatum zoals die voor u geldt op het moment dat u met pensioen gaat (zie hiervoor Het wordt betaald uit uw levenslange pensioen, dat daardoor lager wordt. De hoogte van het tijdelijk pensioen kiest u, binnen bepaalde grenzen, zelf. Beginnen met een hoger pensioen U kunt de keuze maken om de eerste 10 jaar na uw pensionering een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. U kunt daarbij kiezen uit twee varianten: de eerste tien jaar 112,5% van uw pensioen en daarna de rest van uw leven 84,4%; de eerste tien jaar 106,6% van uw pensioen en daarna de rest van uw leven 91,7%. In beide varianten is uw ouderdomspensioen dus de eerste tien jaar hoger dan op uw Uniform Pensioenoverzicht staat en daarna tot u komt te overlijden lager. Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. PMA Pensioen mei

10 Hoe zeker is uw pensioen? Welke risico s zijn er? PMA voert een voorzichtig en solide beleid, maar toch kunnen we uw pensioen niet garanderen. De opbouw en uitbetaling van pensioen bestrijken een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo n periode verandert de wereld waardoor er risico s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico s leiden mogelijk tot een financieel tekort bij het pensioenfonds, en dat kan gevolgen hebben voor uw pensioen. PMA probeert voorbereid te zijn op de risico s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerder op werd gerekend. De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenfondsen maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld PMA in kas moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur. Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst te kunnen indexeren moet PMA voldoende rendement halen. Daarom beleggen wij het pensioengeld. Om de risico s daarvan zo goed mogelijk te beheersen en verantwoord te houden zorgt PMA ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Toch blijven er altijd risico s kleven aan beleggen. Een pensioenfonds kan zich daar wel tegen indekken, maar daar zijn kosten aan verbonden. Er zijn meer risico s waar PMA rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. PMA moet die risico s letterlijk managen. Welvaartsvast pensioen Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2015 iets minder kopen dan in Dat heet inflatie. Vanwege de inflatie probeert PMA uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Daarbij nemen we niet de stijging van de prijzen als uitgangspunt maar de stijging van de lonen in de Cao Apotheken. Een pensioen dat zo wordt geïndexeerd noemen we een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zijn dat PMA uw pensioen niet of niet volledig kan indexeren. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om de achterstand in te lopen. 10 PMA Pensioen mei 2015

11 De afgelopen jaren heeft PMA de pensioenen als volgt geïndexeerd: Jaar Indexatie PMA Stijging lonen Cao Apotheken Stijging prijzen ,0% 1,0% 1,0% ,5% 0,5% 2,5% ,0% 0,0% 2,5% ,0% 0,75% 2,3% ,75% 0,75% 1,3% ,25% 3,25% 1,2% ,0% 1,5% + 3,25% 2,5% ,25% 2,0% 1,6% ,75% 1,0% 1,2% ,0% 1,0% 1,7% Als er een tekort is Het kan gebeuren dat PMA ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het bestuur heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het bestuur van PMA besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. Deze uiterste maatregel is bij PMA tot nu toe niet aan de orde geweest. Meer informatie over hoe PMA er financieel voorstaat, vindt u op Welke kosten maken wij? PMA maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het Uniform Pensioenoverzicht en onze website. Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. U kunt het jaarverslag vinden op onze website PMA Pensioen mei

12 Wanneer moet u in actie komen? Als u verandert van pensioenuitvoerder Als u van baan verandert en daardoor bij een andere pensioenuitvoerder terecht komt, heeft u het wettelijk recht om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. De waardeoverdracht moet u aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Wilt u meer weten over waardeoverdracht, kijk dan op pagina 6 van deze brochure. Als u arbeidsongeschikt wordt Als u arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. De premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke of tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunt u recht hebben op een aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de WGA-hiaatverzekering van PMA. Dat is het geval als u minder dan 50% verdient van wat u gezien uw belemmering geacht wordt te kunnen verdienen en daardoor terugvalt in de lagere WGA-vervolguitkering. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U moet zelf binnen drie maanden nadat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingegaan schriftelijk aan ons melden dat u arbeidsongeschikt bent verklaard. Een kopie van de formele WIA-beschikking moet u meesturen. Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, is het van belang dat u goed kijkt wat er bij PMA voor uw partner geregeld is als u zou komen te overlijden. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra s regelt. U hoeft niet bij PMA te melden dat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat (dat horen wij automatisch van uw gemeente), tenzij u in het buitenland woont. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. In beide gevallen is er automatisch een partnerpensioen geregeld. Als u ongehuwd gaat samenwonen ligt dat anders. Ook als u ongehuwd samenwoont, kan uw partner in aanmerking komen voor een partnerpensioen van PMA. Maar dit is niet automatisch geregeld. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u hem of haar aanmelden bij PMA. 12 PMA Pensioen mei 2015

13 Daarbij moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u en uw partner moeten beiden ongehuwd zijn; u en uw partner mogen geen familie in de rechte lijn zijn (ouder-kind mag niet, broer-zus wel); u woonde al met uw partner samen voordat u uw PMA-pensioen volledig heeft laten ingaan; u en uw partner wonen ten minste een half jaar op één adres samen en voeren een gezamenlijke huishouding; u beschikt over een door de notaris opgesteld samenlevingscontract waarin is opgenomen dat u een gezamenlijke huishouding voert, tenzij u al ten minste vijf jaar samenwoont op één adres en een gezamenlijke huishouding voert. U meldt uw partner aan bij PMA met de Verklaring samenwonen, die u kunt downloaden op onze website Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap of samenwoonsituatie beëindigt Uit elkaar gaan heeft gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner ook afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar PMA op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Twee vormen van verdeling Standaard blijft het deel van uw pensioen dat uw ex-partner krijgt gekoppeld aan uw pensioen: uw ex-partner krijgt het pensioen uitgekeerd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Deze vorm heet verevening. U kunt er samen ook voor kiezen het deel van uw ex-partner los te koppelen van uw pensioen. Uw partner krijgt dan een eigen aanspraak, die ingaat op zijn of haar eigen pensioenleeftijd. Deze vorm heet conversie. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u PMA wel informeren. Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen. Daarvoor moet u uw partner echter aanmelden bij PMA. Als u de samenwoonsituatie daarna beëindigt, dan moet u dit melden bij PMA. De verdeling van pensioen bij echtscheiding is complexe materie en kan grote gevolgen hebben voor uw pensioensituatie. Laat u daarom goed en tijdig informeren. Kijk voor meer informatie op PMA Pensioen mei

14 Als u verhuist naar het buitenland Gegevens over verhuizingen naar het buitenland krijgen wij niet door via de gemeentelijke basisadministratie. U moet uw nieuwe adresgegevens daarom zelf doorgeven aan PMA. Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Informatie over de gevolgen voor de AOW van verhuizing naar het buitenland vindt u op Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u PMA daarover informeren. Als u werkloos wordt Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. U betaalt geen premie meer en uw rechten blijven bij PMA voor u staan tot u pensioengerechtigd bent of tot u het PMA-pensioen meeneemt naar een volgende werkgever. Als u werkloos raakt, is het mogelijk om op vrijwillige basis maximaal drie jaar pensioen op te blijven bouwen bij PMA. U betaalt dan wel de volledige premie, dus het werknemers- en werkgeversdeel. Meer informatie hierover vindt u op onze website Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid De keuzemogelijkheden vindt u onder het kopje Welke keuzes heeft u zelf?. Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest. Als u wilt weten hoe uw pensioen ervoor staat U doet er goed aan eens per jaar te bekijken hoe uw pensioen ervoor staat. Wat heeft u opgebouwd, op welk pensioen stevent u af en wat is er geregeld voor uw gezin? Eens per jaar ontvangt u van ons het Uniform Pensioenoverzicht, waarin we dat allemaal voor u op een rij zetten. U kunt uw PMA-pensioen ook zien als u inlogt op Mijn PMA via Een overzicht van al uw pensioenen (dus niet alleen van uw PMA-pensioen maar ook van de AOW en eventuele pensioenen die u elders heeft opgebouwd) vindt u op Als u vragen heeft Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met PMA op U kunt ook een sturen naar Of kijk op onze website. Heeft u een klacht? Ga voor de klachtenregeling naar 14 PMA Pensioen mei 2015

15 PMA Pensioen mei

16 Benieuwd naar uw pensioen? Log in op Mijn PMA via Als u nog niet geregistreerd bent, dan kunt u toegangscodes aanvragen door een te sturen naar Een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen vindt u op Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 3 van het Pensioen op Voorbehoud Dit Pensioen is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in dit Pensioen is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 Postbus GH Den Haag PMA-infolijn:

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

14 januari 2016. Naam Adres woonplaats. Geachte mevrouw/heer,

14 januari 2016. Naam Adres woonplaats. Geachte mevrouw/heer, 14 januari 2016 Naam Adres woonplaats Geachte mevrouw/heer, Welkom bij Stichting Pensioenfonds B&S! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Stichting Pensioenfonds Vitol Anker! De pensioenuitvoerder voor bedrijven verbonden met Vitol. Deze pensioen 1, 2, 3 is bedoeld voor werknemers van VTTI Terminal

Nadere informatie

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International!

LAAG 2. Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! Welkom bij Stichting Pensioenfonds Cindu International! LAAG 2 U bouwt vanaf de datum van uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds TDV (TDV)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Sanoma pensioenregeling A. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen Augustus 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

delta lloyd pensioenfonds

delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Laag 1 De pensioenregeling in vijf minuten biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Uw Hoe is uw pensioen geregeld? Beste heer, mevrouw, Welkom bij ABP! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Stichting Shell Pensioenfonds UW PENSIOEN IN BEELD Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspen sioen. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Partnerpensioen

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Partnerpensioen In deze laag 2 van het Pensioen 1-2-3 vindt u alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling van Bavaria. Deze laag 2 is een verdieping van de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u geen persoonlijke

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Oktober 2014 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel op de doelgroep en inhoudelijk op de pensioenregeling

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen. Partnerpensioen. Wezenpensioen. 19 september Wat krijg je in onze pensioenregeling? 19 september 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Citibank Pensioenreglement 2015

Hoe is uw pensioen geregeld? Citibank Pensioenreglement 2015 Citibank Pensioenreglement 2015 Welkom bij Pensioenfonds Citigroup Nederland! U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever Citibank. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is je pensioen geregeld? Welkom bij Metro Pensioenfonds. Vanaf het moment dat je bij ons in dienst komt (en je bent op dat moment 21 jaar of ouder) bouw je verplicht pensioen bij ons op. Dit doe je

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is je pensioen geregeld? Welkom bij Metro Pensioenfonds. Vanaf het moment dat je bij ons in dienst komt (en je bent op dat moment 21 jaar of ouder) bouw je verplicht pensioen bij ons op. Dit doe je

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de verf- en drukinktindustrie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de chemie. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen.

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen. 17 maart 2017 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie