SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+)"

Transcriptie

1 SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) RIJKSWATERSTAAT 13 juni :0.2 - Concept, vertrouwelijk C

2 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Doel Leeswijzer Methode Inleiding Sedimentatieproces invaaropening Invoergegevens Afleiding randvoorwaarden Verloop van Q-h over het jaar Stroomsnelheden ter hoogte van Waalwaard Stroomsnelheden ter hoogte van Kekerdom Bodemmateriaal Concentraties van fijn sediment (< 60 µm) Dimensies van havenmond en basin Kalibratie SED-HAR Aanzanding huidige situatie Resultaten kalibratie Resultaten Inleiding Sedimentatie Waalwaard Variant Conclusies en aanbevelingen Referenties :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 1

3 :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 2

4 1 Inleiding 1.1 ALGEMEEN 1.2 DOEL Doel van deze studie is de sedimentatie te berekenen voor de invaaropening bij Kekerdom. De berekeningen zijn uitgevoerd met het SEDHAR-Sand model gebaseerd op de formulering door Van Rijn (2013). Een gedetailleerde beschrijving van het model is opgenomen in de bijlage LEESWIJZER In hoofdstuk 2 van dit rapport worden allereerst de sedimentatieprocessen bij een invaaropening langs een rivier beschreven. Vervolgens worden de benodigde invoergegevens voor het model beschreven en de randvoorwaarden zoals deze voor de opzet van het model zijn afgeleid. In hoofdstuk 3 worden de modelresultaten beschreven voor 3 verschillende aannames voor de korrelgrootteverdeling van het zand in de rivier. In hoofdstuk 4 worden de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek puntsgewijs benoemd :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 3

5 2 Methode 2.1 INLEIDING De sedimentatieberekeningen zijn uitgevoerd met het semi-empirische SEDHAR-Sand model (Van Rijn, 2013). Semi-empirisch wil zeggen dat het voor een deel is gebaseerd theorie en wiskundige wetten en voor een ander deel op experimentele resultaten. Een gedetailleerde beschrijving van het model is opgenomen in de bijlage 1. Dit hoofdstuk beschrijft in het algemeen het sedimentatieproces in een invaaropening, de benodigde invoergegevens voor het model en de randvoorwaarden zoals deze voor de opzet van het model zijn afgeleid. 2.2 SEDIMENTATIEPROCES INVAAROPENING Sedimentatie ter plaatse van de invaaropening (Vak A in figuur 1) in een rivier kan optreden door de volgende processen: Uitwisseling-stroming door de havenmond; in de havenmond ontstaat een grootschalige circulatiestroming waardoor sediment-rijk water vanuit de rivier naar het achterliggende basin wordt gebracht; de zand fractie van het sediment al zal in de mond (Vak A) bezinken, terwijl de slibfractie verder in het basin zal bezinken. Stroming over de kribvakken en uiterwaarden naar Vak A tijdens hoogwater. Indien er een toegangsgeul (zie Vak B in figuur 1) aanwezig is tussen de haveningang en de vaargeul van de rivier, zal er ook sedimentatie in de toegangsgeul (Vak B) optreden als gevolg van stroomvertraging in de toegangsgeul naar de havenmond. De normale rivierbodem boven- en benedenstrooms van de havenmond loopt geleidelijk op naar de oever toe; ter plaatse van de havenmond moet er een bepaalde vaardiepte zijn waardoor de rivierbodem daar lager zal moeten zijn; daardoor ontstaat er een korte geul dwars op de stroom (zie figuur 2) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 4

6 Figuur 1. Bovenaanzicht van één van de varianten voor de invaaropening (A) en toegangsgeul (B) Het volume van de toegangsgeul is ca tot m 3. Gezien dit kleine volume en het grote aanbod (orde van m 3 per maand) van sediment door de rivierstroming, zal een dergelijke toegangsgeul zeer snel worden opgevuld. Dit is geen werkbare oplossing. Mogelijk kan door lokale ingrepen de stroom voldoende worden versneld om de bodem over ca 1 m te verlagen door erosie (stroomvernauwing) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 5

7 Figuur 2. Schematisatie van uitwisseling rivier-haven 2.3 INVOERGEGEVENS Het SEDHAR-Sand model gebruikt de volgende invoergegevens: Vaste gegevens: Bodemligging van het gebied; D50 en D90 van het bovenmateriaal in de rivier bovenstrooms van de havenmond; Sedimentgrootte van slib fractie en silt fractie in suspensie van het rivier water; Dichtheid van rivier water en rivier sediment; Breedte van de havenmond; Oppervlakte van het achterliggende basin; Eventuele onttrekking in het basin Variabele gegevens (in een aantal blokken; weken of maanden): Dieptegemiddelde stroomsnelheid net bovenstrooms van de havenmond (gemiddeld over een aantal dagen, bijv een week/maand); Waterdiepte in de havenmond als functie van de tijd; Waterstand in de rivier ten opzichte van referentiepeil (volgens Q-h verloop over een jaar); Waterdiepte in het achterliggende basin als functie van de tijd; :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 6

8 2.4 AFLEIDING RANDVOORWAARDEN VERLOOP VAN Q-H OVER HET JAAR De afvoer van de Waal bedraagt ongeveer 2/3 van de afvoer van de Bovenrijn bij Lobith. Het verloop van de afvoer en de waterstand van de Waal bij Dodewaard over het jaar is benaderd aan de hand van de afvoerhydrograaf getoond in figuur 3 en de Q-h relatie getoond in figuur 4. Onderstaande vergelijking benadert de Q-h relatie. ( ) Vergelijking 1 Figuur 3. Afvoer hydrograaf Waal (Bron: Le Thai Binh, 2010) Figuur 4. Gehanteerde Q-h relatie voor de Waal ter hoogte van Dodewaard (Bron: Le Thai Binh, 2010) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 7

9 2.4.2 STROOMSNELHEDEN TER HOOGTE VAN WAALWAARD De stroomsnelheid in de rivier is maatgevend voor de circulatie in de havenmond. Figuur 5 t/m Figuur 9 tonen de met het SIMONA-model berekende stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Waalwaard bij afvoeren van 2000 t/m 4690 m 3 /s. Figuur 5. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Waalwaard bij een Waalafvoer van 2000 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 3000 m 3 /s) Figuur 6. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Waalwaard bij een Waalafvoer van 2680 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 4000 m 3 /s) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 8

10 Figuur 7. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Waalwaard bij een Waalafvoer van 3350 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 5000 m 3 /s) Figuur 8. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Waalwaard bij een Waalafvoer van 4020 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 6000 m 3 /s) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 9

11 Figuur 9. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Waalwaard bij een Waalafvoer van 4690 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 7000 m 3 /s) Figuur 10. Stroomverdeling over de breedte van de rivier de Waal ter hoogte van Waalwaard bij verschillende afvoeren. De locatie van de doorsnede is als een rode lijn weergegeven in figuur 5 t/m figuur :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 10

12 Afvoer Waal (m 3 /s) Gemiddelde snelheid ter hoogte van Waalwaard (m/s) , , , , ,21 Tabel 1. Afvoer Waal en gemiddelde stroomsnelheid berekend uit afvoer/natte doorsnede ter hoogte van Waalwaard STROOMSNELHEDEN TER HOOGTE VAN KEKERDOM Figuur 11 t/m figuur 15 tonen de met het SIMONA-model berekende stroomsnelheden in de Waal bij Kekerdom bij afvoeren van 2000 t/m 4690 m 3 /s. Figuur 11. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Kekerdom bij een Waalafvoer van 2000 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 3000 m 3 /s) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 11

13 Figuur 12. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Kekerdom bij een Waalafvoer van 2680 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 4000 m 3 /s) Figuur 13. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Kekerdom bij een Waalafvoer van 3350 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 5000 m 3 /s) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 12

14 Figuur 14. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Kekerdom bij een Waalafvoer van 4020 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 6000 m 3 /s) Figuur 15. Stroomsnelheden in de Waal ter hoogte van Kekerdom bij een Waalafvoer van 4690 m 3 /s (Bovenrijnafvoer 7000 m 3 /s) Figuur 16 toont de berekende stroomverdeling over de breedte van de rivier bij verschillende afvoeren en tabel 2 toont de gemiddelde snelheid (afvoer/natte doorsnede) in de rivier ter hoogte van Kekerdom bij verschillende afvoeren :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 13

15 Figuur 16. Stroomverdeling over de breedte van de rivier de Waal ter hoogte van Kekerdom bij verschillende afvoeren. De locatie van de doorsnede is als een rode lijn weergegeven in figuur 11 t/m figuur 15. Afvoer Waal Gemiddelde snelheid (m 3 /s) ter hoogte van Kekerdom (m/s) , , , , ,29 Tabel 2. Afvoer Waal en gemiddelde stroomsnelheid berekend uit afvoer/natte doorsnede ter hoogte van Waalwaard en ter hoogte van Kekerdom :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 14

16 Figuur 17. Afgeleide relatie tussen afvoer en dwarsdoorsnedegemiddelde stroomsnelheid voor de Waal ter hoogte van Kekerdom BODEMMATERIAAL Informatie over bodemsamenstelling van de Waal wordt gepresenteerd door Ten Brinke (1997). Tabel 3 toont de afgeronde getallen voor rivierkilometer 897, 898 en 899. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid slib, fijn zand en matig fijn zand (< 250 µm) in het zomerbed verwaarloosbaar is. km <63 µm µm µm µm µm > 2000 µm Tabel 3. Korrelgrootteverdeling zomerbed Waal ter hoogte van Waalwaard (afgerond). Bron: Ten Brinke (1997) Op basis van bovengenoemde korrelgrootteverdeling zouden we een D50 van ruim 1 mm kunnen hanteren. Het is echter niet aannemelijk dat de uitwisselingssnelheden tussen de invaaropening en de rivier voldoende groot zijn om deze grove fractie in suspensie te houden. We maken daarom 3 berekeningen. De eerste met een D50 van 1 mm als ondergrens, de tweede met een D50 van 375 µm als bovengrens en de derde met gewogen optelling met de volgende verdeling: 15% van 190 µm, 50% 375 µm en 35% 1250 µm CONCENTRATIES VAN FIJN SEDIMENT (< 60 µm) Figuur 18 toont in de gemeten concentratie zwevend stof bij Lobith ponton (bijna 40 km stroomopwaarts) in het bovenste paneel en die bij Ochten (bijna 8 km stroomafwaarts) in het onderste paneel. De langste en meeste recente tijdseries is die van Lobith ( ). In de figuur is duidelijk zichtbaar dat het gemiddelde eind jaren tachtig omlaag is gegaan en eind jaren negentig verder omlaag. De concentraties bedragen van 1 januari 1989 t/m 31 december 2012 gemiddeld 23 mg/l met een standaard deviatie van 20 mg/l :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 15

17 De tijdserie bij Ochten is korter en van oudere datum ( ). Halverwege de jaren zeventig is het gemiddelde hier omlaag gegaan. Het gemiddelde vanaf 1 januari 1975 t/m 9 december 1981 bedraagt hier 35 mg/l en de standaard deviatie 36 mg/l. Voor het doel van deze studie maken we gebruik van de meeste recente tijdserie bij Lobith (1 januari december 2012) met een gemiddelde concentratie fijn sediment van 23 mg/l. Figuur 18. Concentraties zwevend stof bij Lobith ponton (boven) en bij Ochten (onder). De rode lijn toont het gemiddelde vanaf de trendbreuk. Bron: live.waterbase.nl DIMENSIES VAN HAVENMOND EN BASIN Figuur 19 toont de dimensies van de invaaropening Waalwaard in de huidige situatie. De breedte bedraagt ongeveer 50 meter. De lengte waarover aanzanding plaatsvindt bedraagt ongeveer 100 m. Het oppervlak van de plas achter de invaaropening is ongeveer 1x10 6 m 2. Figuur 19. Dimensies invaaropening Waalwaard in de huidige situatie :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 16

18 Figuur 20 toont de dimensies van de plas en invaaropening bij Kekerdom. De plas heeft een oppervlakte van ongeveer m 2 en een bodemhoogte op ongeveer NAP +4,5 m. De invaaropening heeft een lengte van ongeveer 95 m, een breedte van 43 m en een bodemhoogte op ongeveer NAP +4,5 m. Figuur 20. Dimensies van plas en invaaropening bij Kekerdom 2.5 KALIBRATIE SED-HAR AANZANDING HUIDIGE SITUATIE Het SED-HAR model is gekalibreerd op basis van de voorlopige resultaten uit het onderzoek naar de ontwikkeling van de drempelhoogte in de invaaropening bij Waalwaard (Zoon, 2014). Figuur 21 toont deze ontwikkeling met een bovengrens, een ondergrens en een meest waarschijnlijke ontwikkeling. Tabel 4 toont de minimale, beste schatting en maximale ontwikkeling van de drempelhoogte op basis van de baggerinspanning in de jaren tot aan de eerste peiling in november Op dit moment is niet duidelijk wanneer er precies is gebaggerd. Daarom zijn er een aantal scenario s uitgewerkt. Uit de analyse door Zoon (2014) blijkt dat een sedimentatie van ongeveer 0,9 m per jaar heeft plaatsgevonden tot 1997, uitgaande van een baggerinspanning in 1995 tot een diepte van NAP +1,4 m. De verschillende scenario s variëren tussen ongeveer 0,4 m/jaar en 1,3 m/jaar. De evenwichtsdiepte van de geul ligt op circa NAP +4,5 m. Voor de horizontale dimensies van de aanzanding wordt de lxb = 100 m x 50 m gehanteerd (zie figuur 19). Tabel 5 toont de resulterende ontwikkeling van het drempelvolume in de invaaropening. Dit varieert tussen 2000 en 6500 m 3 /jaar met een beste schatting van 4500 m 3 /jaar :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 17

19 drempelhoogte [m +NAP] Sedimentatie invaaropening en plas Waalwaard in bestaande en verdiepte en verbrede situatie Op basis van deze gegevens hanteren we een onzekerheidsmarge van 50% rondom het aanzandingsvolume bovengrens drempelhoogte 2 ondergrens drempelhoogte 1 waarschijnlijke drempelhoogte 0 19/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2015 datum van peiling Figuur 21. Ontwikkeling van de drempelhoogte bij Waalwaard in de tijd Minimaal (m/jaar) Geschatte ontwikkeling (m/jaar) Maximaal (m/jaar) Gebaggerd ,4 0,5 0,7 Gebaggerd ,5 0,6 0,9 Gebaggerd ,7 0,9 1,3 Tabel 4. Ontwikkeling drempelhoogte Waalwaard na baggeren tot november Minimaal (m/jaar) Geschatte ontwikkeling (m/jaar) Maximaal (m/jaar) Gebaggerd Gebaggerd Gebaggerd Tabel 5. Ontwikkeling drempelvolume Waalwaard na baggeren tot november 1997, uitgaande van l x b = 100 m x 50 m RESULTATEN KALIBRATIE De stroomsnelheid in de rivier is maatgevend voor de circulatie in de havenmond. Daarnaast spelen ook de verdeling van de stroomsnelheid over de breedte van de rivier en andere tweedimensionale aspecten een rol. Deze effecten worden niet expliciet in het model berekend maar meegenomen door middel van twee kalibratiecoëfficiënten. Verder kunnen scheepsgolven het sediment opwoelen waardoor het gemakkelijker wordt getransporteerd. De eerste kalibratiecoëfficiënt is die op de gemiddelde snelheid in de rivier α1. Het SED-HAR model is door middel van een automatisch algoritme gekalibreerd op een sedimentatie van 4500 m 3 /jaar in de invaaropening waarbij α1 werd gevarieerd. De standaardwaarde voor α1 is 1,00. Kalibratie op de sedimentatie in de invaaropening resulteerde α1 = 1, :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 18

20 De tweede kalibratiecoëfficiënt α2 beïnvloed de uitwisselingssnelheid tussen de rivier en de invaaropening. Kalibratie op de aanzanding in de invaaropening resulteerde in α2 = 1,84 (uitgaande van α1 = 1,00). Ten derde is de invloed van de golfhoogte op bovengenoemde kalibratiecoëfficiënten getest. Een golfhoogte van 0,2 m resulteerde in α1 = 1,07 bij α1 = 1,00 of α1 = 1,00 bij α1 = 1,37. Een golfhoogte van 0,45 m resulteerde in α1 = 1,00 bij α1 = 1,00. Tot slot is een kalibratie uitgevoerd uitgaande van een aanzandingsvolume van m 3 /jaar en m 3 /jaar. Tabel 6 vat de kalibratieresultaten samen. Kalibratie Volume α 1 (-) α 2 Golfhoogte (-) (m) ,13 1,00 0, ,00 1,84 0, ,07 1,00 0, ,00 1,37 0, ,00 1,00 0, ,96 1,00 0, ,23 1,00 0,00 Tabel 6. Variatie kalibratiecoëfficiënten en invloed golven Figuur 22 toont als voorbeeld de uitwisselingssnelheid tussen invaaropening en rivier, het volume fijn sediment dat zich in de plas afzet en het volume zand dat zich in de invaaropening afzet als functie van de tijd in dagen, zoals berekend met het gekalibreerde model volgens kalibratie :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 19

21 Figuur 22. Uitwisselingssnelheid (boven), aangeslibt volume klei en silt (midden) en aanzanding in toegang (onder) voor de plas en invaaropening bij Waalwaard na kalibratie :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 20

22 3 Resultaten 3.1 INLEIDING Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de berekeningen met het SEDHAR-Sand model. Hierbij zijn de randvoorwaarden uit hoofdstuk 2 gehanteerd. De berekeningen zijn gemaakt met een verdeling van 15% 190 µm, 50% 375 µm en 35% 1250 µm. 3.2 SEDIMENTATIE WAALWAARD VARIANT 0+ Figuur 23 toont voor variant 0+ de berekende uitwisselingssnelheid tussen de rivier en de invaaropening, het berekende volume klei en silt dat zich in de toegang en het basin afzet en het berekende volume zand dat zich in de toegang afzet, uitgaande van α1 = 1,13 (beste schatting). Figuur 24 en Figuur 25 tonen hetzelfde maar dan voor respectievelijk α1 = 1,23 (bovengrens) en α2 = 0,96 (ondergrens). Tabel 7 vat de sedimentatievolumes samen. Figuur 23. Uitwisselingssnelheid (boven), aangeslibt volume klei en silt (midden) en aanzanding in toegang (onder) voor de plas en invaaropening variant 0+ bij Waalwaard, kalibratie coëfficiënt α1 = 1,13 (beste schatting) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 21

23 Figuur 24. Uitwisselingssnelheid (boven), aangeslibt volume klei en silt (midden) en aanzanding in toegang (onder) voor de plas en invaaropening variant 0+ bij Waalwaard, kalibratie coëfficiënt α1 = 1,23 (bovengrens) Figuur 25. Uitwisselingssnelheid (boven), aangeslibt volume klei en silt (midden) en aanzanding in toegang (onder) voor de plas en invaaropening variant 0+ bij Waalwaard, kalibratie coëfficiënt α1 = 0,96 (ondergrens) :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 22

24 Run Aanslibbing plas (m 3 /jaar) Aanzanding invaaropening (m 3 /jaar) 1 (beste schatting) (bovengrens) (ondergrens) Tabel 7. Berekende sedimentatie in plas en invaaropening voor variant :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 23

25 4 Conclusies en aanbevelingen In dit rapport zijn de opzet en de resultaten beschreven van een semi-empirische sedimentatiemodel voor de berekening van de sedimentatie in variant 0+ van een invaaropening langs de Waal ter hoogte van Waalwaard. De conclusies en aanbevelingen zijn hieronder puntsgewijs samengevat: Conclusies Het model is gekalibreerd op basis van de voorlopige resultaten uit het onderzoek naar de ontwikkeling van de drempelhoogte in de invaaropening bij Waalwaard (Zoon, 2014). Uit deze analyses blijkt dat een sedimentatie van ongeveer 0,9 m per jaar heeft plaatsgevonden tot 1997, uitgaande van een baggerinspanning in 1995 tot een diepte van NAP +1,4 m. De verschillende scenario s variëren tussen ongeveer 0,4 m/jaar en 1,3 m/jaar. Voor de horizontale dimensies van de aanzanding in de bestaande situatie is de lxb = 100 m x 50 m gehanteerd. De resulterende ontwikkeling van het drempelvolume in de invaaropening in de bestaande situatie varieert tussen 2000 en 6500 m 3 /jaar met een beste schatting van 4500 m 3 /jaar. Wanneer de invaaropening wordt verbreedt tot 150 m en verdiept tot NAP+1,00 m dan leidt dit tot een berekende aanzanding van m 3 /jaar uitgaande van 15% van 190 µm, 50% 375 µm en 35% 1250 µm. De berekende aanslibbing klei en silt in het basin bedraagt ongeveer m 3. Wanneer de invaaropening met 0,5 m minder wordt verdiept leidt dit tot 5-10% minder aanzanding in de invaaropening :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 24

26 Referenties Le Thai Binh, Effects of groyne lowering along the Waal River (MSc thesis). Unesco-IHE, Delft, The Netherlands. Ten Brinke, W.B.M., De bodemsamenstelling van Waal en IJssel in de jaren 1966, 1976, 1984 en 1995 (No ). Rijksinstituut voor integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Arnhem, The Netherlands. Ten Brinke, W.B.M., De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal (No ). Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Arnhem, The Netherlands. Van Rijn, L.C., Principles of sedimentation and erosion engineering in rivers, estuaries and coastal seas. Aqua Publications, The Netherlands. Zoon, A., Tijdlijn geschatte drempelhoogte Waalwaard. DOD7-3_ _mem-tijdlijn geschatte drempelhoogte.pdf, Witteveen en Bos, 12 juni :0.2 - Concept, vertrouwelijk ARCADIS 25

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000031.0100. Opgesteld door: dr.ir. B.T. Grasmeijer. Ons kenmerk: 077391437:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000031.0100. Opgesteld door: dr.ir. B.T. Grasmeijer. Ons kenmerk: 077391437:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Hanzelaan 286 Postbus 137 8000 AC Zwolle Tel +31 38 7777 700 Fax +31 38 7777 710 www.arcadis.nl Onderwerp: Gevoeligheidsanalyse effecten baggerspecieverspreiding (concept) Zwolle,

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften 1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 27/05/2016 Rijkswaterstaat Oost Nederland Afdeling SLU p.a. K. Kroese, A.H. Thielking Postbus 25 6200 MA Maastricht Geachte lezer, Inleiding Op 18 april j.l. heeft

Nadere informatie

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden RIZA werkdocument 2004.172X Projectnummer 6101.200.03 Auteurs: A.Z. Visser (RIZA-WST) J. Sieben

Nadere informatie

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P0056.9 Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot 17-03-2014

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Uitvoeringsplan slibmotor Kimstergat (0.11) DATUM 2-9-2016 PROJECTNUMMER C03041.001971 ONZE REFERENTIE 078928228 0.11 VAN Dr.ir. Bart Grasmeijer AAN Ecoshape KOPIE AAN Erik van Eekelen (Ecoshape),

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona. Simona Gebruikersmiddag, 12 juni 2013

Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona. Simona Gebruikersmiddag, 12 juni 2013 Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona Simona Gebruikersmiddag, Inhoud 1. Ruimte voor de Rivier projecten 2. Dwarsstroming 3. Morfologische analyses 4. Limieten grofmazigheid, pijlers 5.

Nadere informatie

Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard

Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard Samenvatting rivierkundig onderzoek VKA Millingerwaard november 2009 21 november 2009 N.G.M. van den Brink 9-nov-09, Rivierkunde Millingerwaard

Nadere informatie

Een haalbaarheidsstudie naar het aanleggen van een afleidingskanaal

Een haalbaarheidsstudie naar het aanleggen van een afleidingskanaal z Een haalbaarheidsstudie naar het aanleggen van een afleidingskanaal Onderzoeken of een afleidingskanaal tussen de Mekong Rivier en de Golf van Thailand geschikt is als maatregel om overstromingsrisico

Nadere informatie

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse Uitbreiding scheepswerf Jooren Scheepswerf Jooren / Milon BV 9 februari 2010 Definitief rapport 9V5755.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

TU Delft. lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert. C-13809 712 (bijlage) Aanvuliende berekeningen. M.D. Groenewoud.

TU Delft. lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert. C-13809 712 (bijlage) Aanvuliende berekeningen. M.D. Groenewoud. Bibliotheek C-13809 712 (bijlage) lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert Aanvuliende berekeningen Januari 1998 M.D. Groenewoud 1 Uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor

Nadere informatie

Voorspellen afvoer nevengeulen

Voorspellen afvoer nevengeulen Voorspellen afvoer nevengeulen Definitief Waterdienst Februari 21 Voorspellen afvoer nevengeulen Dossier: C9849.1.1 registratienummer : WA-RK2118 versie : definitief Waterdienst Februari 21 DHV B.V. Niets

Nadere informatie

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Putman Exploitatiemaatschappij b.v. 7 mei 2010 Definitief rapport 9V1079.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31 (0) (0)

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31 (0) (0) Memo Aan Jasper Fiselier (DHV) Datum Van Pieter Koen Tonnon Jan Mulder Kenmerk Doorkiesnummer +31 (0)88 33 58 464 +31 (0)88 33 58 446 Aantal pagina's 9 E-mail pieterkoen.tonnon @deltares.nl jan.mulder@deltares.nl

Nadere informatie

Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier

Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier Samenvatting In deze studie wordt de weerstand tegen strorning in de Gorai rivier onderzocht. Als basis voor deze studie zijn veldmetingen gebruikt die gedaan

Nadere informatie

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435 EINDCONCEPT: BOUWSTENEN WAALWAARDHYDRAULISCH ONDERZOEK INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND 25 februari 2011. C03021.910435 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 achtergrond 3 1.2 doel 3 2 Aanpak 4

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie Ruimte voor de Waal Nijmegen Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.06 HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

17 november Fysica van watersystemen. q t. Fysica van watersystemen. Basisprincipes van waterbeweging. Basisprincipes van waterbeweging

17 november Fysica van watersystemen. q t. Fysica van watersystemen. Basisprincipes van waterbeweging. Basisprincipes van waterbeweging 17 november 015 Fsica van watersstemen h h u u h 0 t Fsica van watersstemen Erik Mosselman WMCN-cursusdag Water Management Centre of the Netherlands Lelstad, 17 november015 Basisprincipes van waterbeweging

Nadere informatie

Parameter Dimensie Waarde

Parameter Dimensie Waarde memo postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie - steenbestortingen vaargeul Drontermeer ZL384-71 opgemaakt door ir. M.L. Aalberts datum

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie rapport morfologie MER Lent

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie rapport morfologie MER Lent Ruimte voor de Waal - Nijmegen morfologie MER Lent Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.06 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Hollandsche IJssel (dijkring 14 en 15) Auteurs: Bastiaan Kuijper Nadine Slootjes

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie.

Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie. Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie. Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Pagina 103 van 104 Stroming in

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014 SIMONA gebruikersdag Quintijn van Agten 19 June 2014 Quintijn van Agten Project Engineer & GIS specialist - Rivers, Deltas & Coasts at Royal HaskoningDHV ITC, Enschede Utwente, Civiele Techniek, Master,

Nadere informatie

Hoe is verbetering van het systeem mogelijk?

Hoe is verbetering van het systeem mogelijk? Hoe is verbetering van het systeem mogelijk? Z.B. Wang, J.C. Winterwerp, D.S. van Maren, A.P. Oost Deltares & Technische Universiteit Delft 18 Juni 2013 Inhoud Het probleem Sediment huishouding Voortplanting

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen. Afgedrukt: 21 februari 2014 Project : Ontwerp landgoederen Ossenwaard Datum : 17 februari 2014 Onderwerp : Resultaten van de berekeningen Van : Anne Wijbenga; Joana Vieira da Silva Aan : M. van Berkel

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas

Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas Onderzoek

Nadere informatie

Prognose voor de ontwikkeling van de slibbalans in de Beneden Zeeschelde. van de slibverwijdering bij Kallo. Advies hoe nu verder te gaan.

Prognose voor de ontwikkeling van de slibbalans in de Beneden Zeeschelde. van de slibverwijdering bij Kallo. Advies hoe nu verder te gaan. Ministerie van Verkeer en waterstaat Di rectoraat -Generaal Rij kswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Prognose voor de ontwikkeling van de slibbalans in de Beneden Zeeschelde bij continuering

Nadere informatie

DOORSTROMING LAAKKANAAL

DOORSTROMING LAAKKANAAL DOORSTROMING LAAKKANAAL GEMEENTE DEN HAAG 15 oktober 2013 : - Definitief C03041.003103. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Overzicht beschikbare gegevens... 5 2.1 Geometrie Laakkanaal... 5 2.2 Bodemprofiel...

Nadere informatie

Erosie en aanzanding rond strekdammen bij Katwijk

Erosie en aanzanding rond strekdammen bij Katwijk Erosie en aanzanding rond strekdammen bij Katwijk Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Beschrijving van de studie 2 1.2 Uitgangspunten 2 2 Zandtransport langs de kust nabij Katwijk 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Zandtransport

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden Memo Deltares } Aan RWS-WVL (R. Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Nadere informatie

Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend door de AG Haven Oostende.

Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend door de AG Haven Oostende. KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE AFDELING BEHEER VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend

Nadere informatie

De ophoging van de zeebodem in de baai van Knokke-Heist

De ophoging van de zeebodem in de baai van Knokke-Heist De ophoging van de zeebodem in de baai van Knokke-Heist Beschrijving van het fenomeen overzicht van de uitgevoerde studies Foto: BMM - KBIN 10 november 2009 Ir. Job Janssens Overzicht Even voorstellen...

Nadere informatie

ZLD 6548 Onderzoek naar toepassing van nieuwe baggertechnieken: Airset in het Gat van Ossenisse.

ZLD 6548 Onderzoek naar toepassing van nieuwe baggertechnieken: Airset in het Gat van Ossenisse. ZLD 6548 Onderzoek naar toepassing van nieuwe baggertechnieken: Airset in het Gat van Ossenisse. Opdrachtgever Opdrachtnemer Rapportage door John Clever, 16 november 2007 Page 1 of 7 Inleiding Het samenwerkings

Nadere informatie

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde EXCURSIEPUNT DE SCHELDEVALLEI Hoogte = Ter hoogte van het voormalige jachtpaviljoen, De Notelaar, gelegen aan de Schelde te Hingene (fig. 1 en 2), treffen we een vrij groot slikke- en schorregebied aan,

Nadere informatie

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN HSRO, BASAL DYCKERHOFF 21 juli 2012 : - Definitief C03021.000098.0100.0100 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 aanleiding 5 1.2 achtergrond

Nadere informatie

Modelberekeningen Noordoevers. Definitief

Modelberekeningen Noordoevers. Definitief Definitief 3 mei 2007 Schiehaven 13G 3024 EC Rotterdam P.O. box 91 3000 AB Rotterdam T +31-10 - 467 13 61 F +31-10 - 467 45 59 E info@svasek.com I www. svasek.com Documenttitel Verkorte documenttitel Status

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op de Niederrhein, april 2004

Samenvatting van het onderzoek Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op de Niederrhein, april 2004 Samenvatting van het onderzoek Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op de Niederrhein, april 2004 In opdracht van de Duits-Nederlandse werkgroep hoogwater is vanaf 2002 tot 2004 door de

Nadere informatie

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vw02000044 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat Den Haag, 21 januari 2002 Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 december 2001 de hydraulische randvoorwaarden 2001 (HR 2001)

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltores ~ Aan RWS-WVL (R. VOS) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerp Randvoorwaarden

Nadere informatie

Modellenstudie van de ontwikkeling van de zandbank te Heist

Modellenstudie van de ontwikkeling van de zandbank te Heist De Zandbank te Heist, een boeiend fenomeen Seminarie Vrijdag Modellenstudie van de ontwikkeling van de zandbank te Heist Dries Van den Eynde, Frederic Francken & Brigitte Lauwaert Beheerseenheid van het

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Modelonzekerheid in GeoTOP

Modelonzekerheid in GeoTOP Modelonzekerheid in GeoTOP TNO Geologische Dienst Nederland Versiehistorie Documentversie GeoTOP versie Toelichting 24 juni 2014 GeoTOP v1.2 De in dit document beschreven modelonzekerheid is opgenomen

Nadere informatie

Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Datum Van Joost den Bieman Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8292 Aantal pagina's 10 E-mail joost.denbieman@deltares.nl Onderwerp OI2014

Nadere informatie

Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard

Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard NR-RAP-104 2 9 maart 2012 versie 2a Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard NR-RAP-104 Document historie Revisienummer. Revisie

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting ^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 27 september 2013 Watercompensatie-vOl 326324

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Instandhouding vaarpassen Schelde Milieuvergunningen terugstorten baggerspecie

Instandhouding vaarpassen Schelde Milieuvergunningen terugstorten baggerspecie Instandhouding vaarpassen Schelde Milieuvergunningen terugstorten baggerspecie LTV Veiligheid en Toegankelijkheid Effect morfologie monding Westerschelde op getij Basisrapport grootschalige ontwikkeling

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

/ DE AFVOERBEPALING VAN DE OVERIJSSELSE VECHT

/ DE AFVOERBEPALING VAN DE OVERIJSSELSE VECHT ~~ -. ~..-... -- -~ -....-.. ~.~ -7 / DE AFVOERBEPALNG VAN DE OVERJSSELSE VECHT NOTA B 62-12 - -- DENST DER ZUDERZEEVERKEN. Waterloopkundige afd. B 62-12. nhoud: par. 1 - nleiding par. 1. DE AFVOERBEPALNG

Nadere informatie

Foutenberekeningen Allround-laboranten

Foutenberekeningen Allround-laboranten Allround-laboranten Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEERDOELEN :... 3 1. INLEIDING.... 4 2. DE ABSOLUTE FOUT... 5 3. DE KOW-METHODE... 6 4. DE RELATIEVE FOUT... 6 5. GROOTHEDEN VERMENIGVULDIGEN EN DELEN....

Nadere informatie

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014 1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november 2013-31 oktober 2014 Document 1 van 4 1) "Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014" 2) "Betrekkingslijnen Maas versie 2013_2014" 3)

Nadere informatie

SEDIMENTTRANSPORT DOMMEL DOOR BOXTEL

SEDIMENTTRANSPORT DOMMEL DOOR BOXTEL SEDIMENTTRANSPORT DOMMEL DOOR BOXTEL WATERSCHAP DE DOMMEL 13 juli 2007 110502/OF7/008/200378/019/MR Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Sedimenttransport 3 2 Modelbeschrijving 5 2.1 Algemeen

Nadere informatie

zeehavens Wadden NAAR EEN RIJKE WADDENZEE Building with Nature Waddenzeehavens Werkatelier 12 december 2012

zeehavens Wadden NAAR EEN RIJKE WADDENZEE Building with Nature Waddenzeehavens Werkatelier 12 december 2012 Wadden zeehavens PROGRAMMA NAAR EEN RIJKE WADDENZEE Werkatelier 12 december 2012 Waddenpromenade 1, Harlingen, 9.30-12.00 uur Verslag 22 december 2012 Arjen Bosch Inhoud Kernpunten Werkatelier Harlingen...

Nadere informatie

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013 Maatregelverkenning Economie en Ecologie in balans Petra Dankers 08 november 2013 Kader Eerste bijeenkomst Programma Rijke Waddenzee in juni veel maatregelen geidentificeerd Royal HaskoningDHV heeft in

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Inhoud. Eenheden... 2 Omrekenen van eenheden I... 4 Omrekenen van eenheden II... 9 Omrekenen van eenheden III... 10

Inhoud. Eenheden... 2 Omrekenen van eenheden I... 4 Omrekenen van eenheden II... 9 Omrekenen van eenheden III... 10 Inhoud Eenheden... 2 Omrekenen van eenheden I... 4 Omrekenen van eenheden II... 9 Omrekenen van eenheden III... 10 1/10 Eenheden Iedere grootheid heeft zijn eigen eenheid. Vaak zijn er meerdere eenheden

Nadere informatie

MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Nautische effecten aanpassing Waalhaven

MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Nautische effecten aanpassing Waalhaven MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Gemeente Nijmegen 7 november 2006 Eindrapport 9S3184.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon (024) 360 54 83 Fax info@nijmegen.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Notitie. : Aanvulling op rivierkundige beoordeling

Notitie. : Aanvulling op rivierkundige beoordeling Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Aan : Waterschap Peel en Maasvallei Van : Tjeerd Driessen, Marcel van den Berg Datum : 7 april 2015 Kopie : George Peters Onze referentie : 9X4447/N/904200/Nijm

Nadere informatie

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten Inleiding Het doorspoelen van de grachten in Gouda, zoals dat tot in de jaren 50 gebruikelijk was, zal een kortstondig effect hebben op de waterstand en

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies. Projectteam Ronde Hoep. 5 januari 2015. J.W. Voort

Notitie. 1 Inleiding. Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies. Projectteam Ronde Hoep. 5 januari 2015. J.W. Voort Aan Projectteam Ronde Hoep Contactpersoon J.W. Voort Onderwerp Onderzoek kwaliteit zwevend slib in de Amstel en risico interpretatie calamiteitenberging Ronde Hoep 1 Inleiding Doorkiesnummer 020 608 35

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2004-II

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2004-II Brandstofverbruik Een schip maakt een tocht over een rivier van P naar Q en terug. De afstand tussen P en Q is 42 km. Van P naar Q vaart het schip tegen de stroom in (stroomopwaarts); op de terugreis vaart

Nadere informatie

MEMO. Management van concentratie sediment in het water

MEMO. Management van concentratie sediment in het water Aan commissie MER Van R. van Broekhoven Kopie G. Hendriks. M. Lammens, R. Louws 5 april 2016 1 7 MEMO Management van concentratie sediment in het water INLEIDING Tijdens de aanlegfase van Brouwerseiland

Nadere informatie

De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse

De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse CsT: 2UQtbZ De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse met 5 bijlagen - augustus 1957 Ministerie v a n V e r k e e

Nadere informatie

Toetspeilen Oude IJssel

Toetspeilen Oude IJssel Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Auteurs: A.A.J. Botterhuis H.J. Barneveld K. Vermeer PR1011 december 2005 december 2005 Inhoud 1 Inleiding...1-1 1.1 Aanleiding tot het project...1-1 1.2 Probleembeschrijving...1-1

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Verwerking van gegevens 2 2.1 Aangeleverde gegevens 2 2.2 Verwerking gegevens 3

1 Inleiding 1. 2 Verwerking van gegevens 2 2.1 Aangeleverde gegevens 2 2.2 Verwerking gegevens 3 Herberekening behoefte aan zandsuppletie ter compensatie van bodemdaling door gaswinning uit Waddenzee velden vanaf de mijnbouwlocaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen Z.B. Wang Deltares, 2009 Inhoud

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Natuurkunde in het veld

Natuurkunde in het veld Natuurkunde in het veld Voorwoord: Het natuurkundige deel van het vakoverstijgend project Dinkel heeft als titel Natuurkunde in het veld. Hierin gaan jullie een aantal natuurkundige zaken in en aan de

Nadere informatie

Biobouwers als kustbeschermers: groene fantasie of fantastisch groen? Luca van Duren

Biobouwers als kustbeschermers: groene fantasie of fantastisch groen? Luca van Duren Biobouwers als kustbeschermers: groene fantasie of fantastisch groen? Luca van Duren 23 maart 2011 Wat zijn biobouwers? Organismen die direct of indirect hun omgeving zo veranderen dat ze hiermee het habitat

Nadere informatie

Morfologie kwelders en. platen Balgzand

Morfologie kwelders en. platen Balgzand Morfologie kwelders en platen Balgzand Autonome ontwikkeling Hoogwatervluchtplaatsen Werkdocument RIKZ/AB - 99.607x ir. B.B. van Marion December 1999 Samenvatting In het kader van het project GRADIËNTEN

Nadere informatie

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS-98.145X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

Sedimentatie in Harderwijker Bocht ten gevolge van de strekdam bij Strand Horst Noord

Sedimentatie in Harderwijker Bocht ten gevolge van de strekdam bij Strand Horst Noord Sedimentatie in Harderwijker Bocht ten gevolge van de strekdam bij Strand Horst Noord In het gebied tussen de strekdammen bij Strand Horst Noord en de bebouwing van Harderwijk ligt een klein natuurgebied

Nadere informatie

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Dienst Landelijk Gebied 9 februari 2007 Definitief rapport 9P7017.03 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Oeverstabiliteit Rivieren Oost Nederland

Oeverstabiliteit Rivieren Oost Nederland Faculteit Geowetenschappen Departement Fysische Geografie Oeverstabiliteit Rivieren Oost Nederland Opzet van een conceptueel model en aanzet tot projectmonitoring In opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland

Nadere informatie

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x]

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x] Ministerie van Verkeer en WalersUai Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA doorkiesnummer 0320 298498 Werkdocument Kd-waarden van

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Wiskunde A. opgaven. vwo. INKIJKEXEMPlAAR. WisMon examentrainer

Wiskunde A. opgaven. vwo. INKIJKEXEMPlAAR. WisMon examentrainer Wiskunde A vwo opgaven INKIJKEXEMPlAAR WisMon examentrainer Examentrainer opgaven Examentrainer WisMon Wiskunde A VWO Vierde Druk WisMon, Utrecht, 07 ISBN 978-90-84-3-6 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport keringen langs de Veluwe Randmeren (dijkring 8, 11 en 45) Auteurs: Nelle Jan

Nadere informatie

Spieringsluis Sjors de Rooij

Spieringsluis Sjors de Rooij Spieringsluis Sjors de Rooij Eindrapport Bachelor Eindproject Eindrapport Bachelor eindproject Spieringsluis Sjors de Rooij Delft 25 januari 2015 TU Delft Faculteit Civiele Techniek Speerpunt Water Bachelor

Nadere informatie

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International. ./, ",,! / /' ir.j. Claessens, ir. J.M. Marain, TOEGANGSGEUL KALLOSLUIS ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE BAGGERMETHODEN BIJVOEGSEL Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Nadere informatie

Betrekkingslijnen Rijn

Betrekkingslijnen Rijn Intermediair in waterbeheer Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 14-7-2010 Opdrachtgever: Referentie: Rijkswaterstaat Oost-Nederland P100429Ra Pagina 1 Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 P100429Ra Intermediair

Nadere informatie

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag. 59-61, 2000 Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN 90-77051-06-6 nummer 6 april 2002 Onzekerheden in waterstanden en kosten onderzocht M.T. Duits

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Overnachtingshaven Lobith

Overnachtingshaven Lobith Koninklijke Schuttevaer Vasteland 12e - 3011 BL RotterdamPostbus 23415 3001 KK Rotterdam T +31 10 412 91 36 F +31 10 433 09 18 I www.koninklijkeschuttevaer.nl Overnachtingshaven Lobith Onderwerp: 18 maart

Nadere informatie

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten MEMO datum 18-3-211 van Ir Yves Plancke yves.plancke@mow.vlaanderen.be Ir. Marco Schrijver marco.schrijver@rws.nl titel Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Instructie bepaling spoed van gevallen van ernstige bodemverontreiniging met lood in stedelijke ophooglagen en toemaakdekken.

Instructie bepaling spoed van gevallen van ernstige bodemverontreiniging met lood in stedelijke ophooglagen en toemaakdekken. Instructie bepaling spoed van gevallen van ernstige bodemverontreiniging met lood in stedelijke ophooglagen en toemaakdekken. Versie: 20090403rev1 Bron: www.sanscrit.nl 1 Inleiding Bij de bepaling van

Nadere informatie

A Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting. DG Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde o o o o. o o o.

A Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting. DG Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde o o o o. o o o. A2 98.01 o o o opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde o o o o Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting o o o o Berekeningen met Delft3D O. O O o o o o o Rapport

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

Winterbedverruiming in de Maascorridor

Winterbedverruiming in de Maascorridor verkennende studie in de deelgebieden maasbree en horst Winterbedverruiming in de Maascorridor Rivierverruiming gecombineerd met natuurontwikkeling in de stedelijke context van Venlo en buurgemeenten.

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie