Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie"

Transcriptie

1 Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt. De Groningse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 0,5% door de lagere gasproductie. Daarmee is het de enige provincie die niet groeit. Friesland en Drenthe groeien met circa 1,4%, lager dan de landelijke groei van 2,0%. Zonder de gaswinning is het beeld anders. De provincies groeien dan alle drie met 1,6%. De werkloosheid in Groningen en Friesland blijft in 2015 en 2016 boven het nationale niveau, alleen Drenthe ontwikkelt zich conform het Nederlandse gemiddelde. Verschillen op de regionale woningmarkt blijven groot, vooral in Groningen. In Noordoost Groningen zijn de woningprijzen het laagste van het land en zal er nauwelijks prijsstijging zijn de komende tien jaar. De steden Groningen en in mindere mate Leeuwarden krijgen als enige regio s wel te maken met prijsstijgingen van minstens 2% per jaar. Het innovatiepotentieel in het noorden is sterk genoeg voor groeiontwikkeling op lange termijn, mits focus en samenwerking prioriteit krijgen. Groeicijfers 2015 en 2016 Groningen lager dan in Friesland en Drenthe -0,5% / +0,8% +1,4 / +1,4% +1,3 / +1,3% Bron: ING Economisch Bureau

2 Economische ontwikkeling Krimp economie Groningen door minder gaswinning Het gaat beter met de economie. Wat merken ondernemers in het noorden daarvan? De nationale economie heeft de opgaande lijn te pakken en wordt steeds breder gedragen. Bedrijven investeren meer in machines, software en computers, maar ook de woningbouw zit weer in de lift. Naast exportgerichte sectoren dragen ook steeds meer binnenlands georiënteerde bedrijven bij aan de economische groei. Ook het vertrouwen van ondernemers en consumenten neemt toe. Het bedrijfsleven wordt stapje voor stapje optimistischer over het economische klimaat. Het vertrouwen van Friese en Drentse ondernemers is zelfs iets hoger dan gemiddeld in Nederland, dat van Groningse ondernemers blijft achter (zie figuur). Minder gas = minder groei De gaswinning is met een aandeel in de Groningse economie van bijna 40% van grote invloed op de regionale groeicijfers. Zo kromp in 2014 de Groningse economie met ruim 7%, door de combinatie van een warme winter en lagere prijzen. De vanwege aardbevingsgevaar opgelegde vermindering van de gaswinning leidt opnieuw tot een krimpjaar. Als hetzelfde productieplafond voor het eerste halfjaar van 2015 van 16,5 miljard m3 gas ook voor de tweede helft van het jaar geldt, krimpt de sector delfstoffenwinning in 2015 met 12%. Dit drukt de BBP-groei met 0,4%-punt en die van de Corop regio Overig Groningen met 5,5%. De sectoren die zijn oververtegenwoordigd in het noorden (overheid en zorg, energievoorziening in Groningen, agrifood en bouw in Friesland en Drenthe, chemie in Drenthe en ICT in Groningen) zijn niet alleen bepalend voor verschillen in de regionale groeiprognoses, maar ook voor het groeiperspectief. Door met bedrijfsinvesteringen en overheidsinvesteringen te focussen op de per regio sterke sectoren verbetert het groeiperspectief. Ondernemersverwachtingen economische klimaat komende 3 maanden Groei noorden lager dan landelijk, groei Groningen fluctueert sterk 6% 4% 2% 0% -5-2% Q Q Q Q2 Groningen Friesland Drenthe Nederland -4% -6% -8% Groningen Friesland Drenthe Nederland Bron: CBS, COEN enquête Bron: CBS, raming ING Economisch Bureau

3 Consumentenbestedingen Meer vertrouwen consumenten in economie en ook meer bestedingen, maar in steeds minder winkels De binnenlandse consumptie trekt dus eindelijk aan. Hoe kunnen ondernemers hiervan profiteren? Consumenten geven weer meer uit. De Nederlandse consumptie stijgt al vier kwartalen op rij en was in het eerste kwartaal 1,5% hoger dan een jaar eerder. Bovendien is het consumentenvertrouwen flink toegenomen, ook in het noorden van het land. De onzekerheid over hervormingen en bezuinigingen is meer naar de achtergrond verdwenen en de arbeidsmarkt verbetert. De koopkracht krijgt bovendien een impuls door cao-loongroei en de gedaalde olieprijs. De vooruitzichten voor winkeliers zijn dan ook verbeterd. De detailhandel groeit in 2015 naar verwachting met 2,2% in volume, maar de prijsconcurrentie is nog fel. Nieuwe spelers, zowel online als offline, met aansprekende concepten winnen terrein en zetten traditionele partijen onder druk. Het aantal fysieke winkels neemt ook in Noord-Nederland af, in Groningen en Friesland sinds 2011, in Drenthe sinds Ten opzichte van 2007 zijn er in het noorden 1,5% minder winkels (NL: -3,5%). In Friesland is de teruggang in het winkelbestand in deze periode 6%, in Groningen 8%. In Drenthe zijn er nog 11% meer winkels, maar is de dalende trend dus ook ingezet. De komende jaren zullen in het teken staan van een verdere herstructurering van het winkellandschap en afname van het fysieke winkelbestand. Bovendien neemt door vergrijzing het economisch draagvlak voor een deel van de winkelvoorzieningen af. Vooral in Aantal winkels in Noord-Nederland onder niveau 2007 Aantal fysieke winkelvestigingen kleinere steden en dorpen zijn daarom aanpassingen nodig om het centrum aantrekkelijk te houden Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau

4 Arbeidsmarkt Werkloosheid blijft in noorden boven nationaal peil De Nederlandse arbeidsmarkt herstelt langzaam. Wat zijn de vooruitzichten voor de drie noordelijke provincies? De werkloosheid in Groningen en Friesland komt met circa 7,5% in 2015 naar verwachting uit boven het verwachte nationale gemiddelde van 6,9%. In Drenthe is het werkloosheidsniveau gelijk aan dat van Nederland. De werkloosheid daalt ook in 2016 verder, maar het tempo is zowel nationaal als in het noorden teleurstellend. Dit komt deels omdat meer mensen, die zich eerder hadden teruggetrokken van de arbeidsmarkt, door het verbeterde arbeidsmarktsentiment weer op zoek gaan naar een baan. Voor jongeren tot 27 jaar trekt de arbeidsmarkt meer aan dan voor 45+-ers. In 2014 bedroeg de gemiddelde werkloosheid in Nederland 7,4% en in het noorden 8,0%. In de gemeentes Hoogezand-Sappemeer, Groningen en Leeuwarden was de werkloosheid in 2014 met circa 10% het hoogst, op de Waddeneilanden met 5 tot 6% het laagst. werkgelegenheid is ook te zien aan het aantal vacatures, dat stijgt. In Noord-Nederland is de arbeidsmarkt nog wel ruimer dan in de meeste andere provincies, maar toch bevestigt de groei van het aantal nieuwe vacatures in de periode januari april 2015 (37% in Groningen en Friesland en 25% in Drenthe) dat er - zeker in sommige sectoren - sprake is van toenemende verkrapping. De verwachting is dat zowel de vacature als de banengroei dit jaar aanhoudt. De mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt zal daardoor toenemen. Vooral meer vacatures in Groningen en Friesland Raming werkloosheidspercentage* 2015 en 2016 Regio Nederland 6,9% 6,5% Groningen 7,6% 7,2% Friesland 7,5% 7,1% Drenthe 6,9% 6,4% Bron: ING; * volgens de sinds 2015 door CBS gehanteerde ILO definitie, die het percentage gemiddeld 0,8%-punt lager doet uitkomen dan de voorheen gehanteerde definitie.. De werkgelegenheid neemt de laatste maanden toe, ook al is er tegenwind door het verdwijnen van banen in de zorg en de financiële sector. Met name het aantal uitzendbanen is gestegen. De groeiende Groningen Friesland Drenthe Bron: UWV, bewerking ING Economisch Bureau, maandcijfers betreffen 12-maands voortschrijdend gemiddelde

5 Huizenmarkt Ontwikkeling en toekomst noordelijke woningmarkt verschilt sterk per regio Er zijn nogal wat regionale verschillen in het herstel van de huizenmarkt. Hoe zit dat in Noord-Nederland? Het aantal transacties in het noorden lag vorig jaar 34% hoger dan in 2013, onder het Nederlandse gemiddelde (+39%). Friesland (+40%) herstelde zich sterker dan Groningen (+32%) en Drenthe Ontwikkeling transactieprijs 2015 Q1 Gem. prijs in % j.o.j. Noordoost Groningen ,9% Slochteren e.o ,5% Grootegast e.o ,2% Stad Groningen e.o ,4% Zuidoost Groningen ,6% Assen e.o ,0% Opsterland ,3% Oost Friesland ,7% Leeuwarden e.o ,1% Zuidwest Friesland ,3% Zuid Friesland ,6% Zuidwest Drenthe ,2% Emmen e.o ,6% Bron: NVM (+29%). In het eerste kwartaal van 2015 nam de groei af tot 18%, conform de Nederlandse trend. De prijsontwikkeling is nog niet in alle plaatsen positief. In Zuidoost Groningen, Assen en omgeving en Oost en Zuidwest Friesland daalden de prijzen in het eerste kwartaal ten opzichte van een jaar geleden nog. In Grootegast e.o. en Zuid Friesland liepen de prijzen het sterkst op. Op lange termijn nemen de verschillen tussen steden en de rest van de provincie iets toe. In het noorden krimpt het aantal huishoudens tot 2030 in Delfzijl en omgeving (-5,5%) en Oost-Groningen (-1,5%). Alleen steden blijven groeien. In Leeuwarden ligt het aantal huishoudens 8,5% hoger, in de stad Groningen zelfs 17%. Hogere huren en bouwkosten stuwen samen met bevolkingsgroei de prijzen. Tot 2025 ligt de gemiddelde jaarlijk- +50% +18% se huizenprijsstijging alleen in Groningen Stad boven het nationale gemiddelde van 2%, in Leeuwarden rond de 2%, in de overige noordelijke regio s lager. Aantal woningtransacties in Noord-Nederland heeft opgaande lijn te pakken Aantal woningverkopen eerste kwartaal Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau Groningen Friesland Drenthe

6 Vooruitzichten Voldoende groeipotentieel Noord-Nederland dankzij steeds meer samenwerking De snel veranderende economie maakt ondernemen extra uitdagend. Hoe is de economie van Noord-Nederland gepositioneerd als het op aanpassen aankomt? Redelijk tot goed. Noord-Nederland scoort in vergelijking met de landelijke ontwikkeling weliswaar matig op enkele kernonderdelen van de economie, zoals economische groei, arbeidsmarkt en huizenmarkt, maar er zijn uitzonderingen, zoals de Stad Groningen en op het gebied van innovaties, aanwezigheid van kansrijke technologieën en het groeiperspectief op langere termijn is er meer dan voldoende potentieel. Van de in deze regio bovengemiddeld aanwezige sectoren delfstoffenwinning en overheid en zorg valt weinig groei te verwachten. Aardgaswinning lijkt een krimpsector te worden en de zorg is dat al. De bouw van een nieuw stikstof mengstation in Zuidbroek om geïmporteerd gas geschikt te maken voor het Nederlandse net en de oprichtring van Health Hub Roden tonen aan dat deze bedreigingen worden omgezet in kansen. Ook de sterker dan gemiddeld aanwezige en flink aantrekkende bouwsector ziet mogelijkheden. Er wordt al volop geadverteerd door bouwbedrijven die aardbevingsschade willen herstellen. Voor het lange termijn groeiperspectief zal het noorden echter vooral haar kaarten moeten zetten op de al aanwezige innovatieve technologieën. Van de door ING benoemde `Big 7` technologieën (zie figuur) zijn er enkele goed vertegenwoordigd in het noorden, zoals nieuwe materialen (sensor en materiaaltechnologie plus het kunstvezelindustrie bolwerk rond Emmen), energie ( Energy Valley Eemshaven), agrifood (toepassing precision farming ) en ICT ( Datagateway to Europe met o.a. Google, IBM en start-ups rond de campus van de Rijksuniversiteit van Groningen, de stad die zich als magneet voor bedrijven en inwoners steeds meer ontpopt als creatieve broedplaats van het noorden). Hierbij draait het vooral om de kruisverbanden tussen die technologieën (zoals de biobased economy ). Er zijn talloze initiatieven tot samenwerking, zoals het Innovatiecluster Drachten, Green Pac Emmen, de Taskforce HTSM (High Tech Systems & Materials) Noord-Nederland, het noorden als Region of Smart Factories, het Bètapunt Noord enz. Samenwerking binnen Noord-Nederland tussen sectoren en met kennis- en onderwijsinstellingen is een belangrijke voorwaarde voor succes, maar ook samenwerking met andere regio s (zoals Twente, Brainport Eindhoven) en over de Duitse grens wordt steeds meer gezocht en gevonden. Noorden matig op kernonderdelen economie Score veelal op of onder landelijke ontwikkeling Onderdeel GRO FRI DRE Arbeidsmarkt Huizenmarkt +/0 - - Econ. groei korte termijn Innovatie Perspectief lange termijn = bovengemiddeld, 0 = gemiddeld, - = ondergemiddeld Big 7. Belangrijkste technologieën richting 2025.

7 Meer weten? Kijk op ING.nl/zakelijk Of bel met Henk van den Brink Regio-econoom Noord-Nederland Martin van den Hemel Regiodirecteur MKB Noord-Oost Volg ons op Twitter: INGnl_Economie Gerrit Keen Regiodirecteur GB&I Noord-Oost Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen Kwartaalbericht Regio's ING Economisch Bureau Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen In een tijd van economische tegenwind is een innoverend

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Minder werk voor laagopgeleiden?

Minder werk voor laagopgeleiden? Minder werk voor laagopgeleiden? Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 Edith Josten Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2010 Het Sociaal en

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder ONDERZOEKSRAPPORT: ERASMUS CONCURRENTIE- EN INNOVATIE MONITOR 2013-2014 Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder 18 november 2014 Rotterdam Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research for Innovation

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie