Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam"

Transcriptie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda 3. Toelichting op het voorstel tot statutenwijziging 4. Tweeluik 5. Volmachtformulier

2 Robeco Safe Mix N.V. Robeco Solid Mix N.V. Robeco Balanced Mix N.V. Robeco Growth Mix N.V. Robeco Dynamic Mix N.V. Robeco Hollands Bezit N.V. (de Vennootschappen ; beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal) Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders te houden op 20 maart 2015 ten kantore van de Vennootschappen, Coolsingel 120 te Rotterdam, respectievelijk om: uur voor Robeco Safe Mix N.V uur voor Robeco Solid Mix N.V uur voor Robeco Balanced Mix N.V uur voor Robeco Growth Mix N.V uur voor Robeco Dynamic Mix N.V uur voor Robeco Hollands Bezit N.V. Agenda voor de vergaderingen: 1. Opening en mededelingen 2. Voorstel tot wijziging van de statuten 3. Verlening volmacht tot vermindering van het geplaatste kapitaal* 4. Sluiting *Dit agendapunt geldt alleen voor Robeco Dynamic Mix N.V. Het voorstel tot wijziging van de statuten ligt voor aandeelhouders en anderen die daartoe gerechtigd zijn ter inzage ten kantore van de Vennootschappen (Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam) en bij Rabobank International (Postbus , UC-O-331, 3500 HG Utrecht). Genoemde documenten zijn tevens beschikbaar op internet via Registratiedatum. Als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 20 februari 2015 (de Registratiedatum ) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum zijn geregistreerd als aandeelhouders van de respectieve Vennootschappen in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Aanmelding. Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 21 februari 2015 tot en met 13 maart 2015 via hun bank aanmelden bij Rabobank International. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de Registratiedatum werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs. Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco en die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 21 februari 2015 tot en met 13 maart 2015 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van de Vennootschappen. Volmachten. De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen (of via en bij Rabobank International. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk op 13 maart 2015 te zijn ontvangen op één van de in het formulier vermelde adressen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de vergadering vóór de aanvang in te leveren bij de inschrijfbalie. De directies Rotterdam, 5 februari 2015

3 Robeco Hollands Bezit N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam, aanvang uur A G E N D A 1. Opening en mededelingen 2. Voorstel tot wijziging van de statuten 3. Rondvraag en sluiting

4 MEMORANDUM Aan : Aandeelhouders van Robeco Hollands Bezit N.V. Van : Vergadering van prioriteitsaandeelhouders Datum : 27 januari 2015 Betreft : Voorstel tot wijziging van de statuten Agendapunt 2 TOELICHTING OP HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING REDENEN VOOR DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN De vergadering van prioriteitsaandeelhouders stelt voor om de statuten van Robeco Hollands Bezit N.V. (hierna "de vennootschap") te wijzigen. Voor deze wijziging van de statuten is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. VOORGESTELDE WIJZIGINGEN Artikel 4 lid 1: wijziging maatschappelijk kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans EUR 8 miljoen, verdeeld in 40 prioriteitsaandelen en gewone aandelen, elk nominaal groot twintig eurocent (EUR 0,20). Op grond van artikel 2:98 lid 8 BW dient een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ten minste 10% van het maatschappelijk kapitaal bij derden te plaatsen. In verband met onttrekkingen aan het fonds zal het maatschappelijk kapitaal dat bij derden is geplaatst dalen onder de genoemde grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal. Voorgesteld wordt daarom om over te gaan tot wijziging van de statuten van de vennootschap waarbij het maatschappelijk kapitaal (uitsluitend het aantal gewone aandelen) zal worden verlaagd met een bedrag van EUR 6 miljoen tot EUR 2 miljoen, een en ander zoals voorgesteld in het voorstel tot statutenwijziging dat ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap. Artikel 22 (Overgangsbepaling I): mogelijke verhoging van het maatschappelijk kapitaal In verband met bovengenoemde verlaging van het maatschappelijk kapitaal wordt tevens voorgesteld de bedragen waarmee het maatschappelijk kapitaal in voorkomende gevallen kan worden verhoogd genoemd in artikel 22 aan te passen. Artikel 23 (Overgangsbepaling II): Dit artikel was in de vorige akte van statutenwijziging eenmalig noodzakelijk in verband met het creëren van de verschillende series gewone aandelen, het kan in deze nieuwe statuten komen te vervallen. FORMELE PROCEDURE Volgens de bepalingen van artikel 16 van de statuten van de vennootschap is de algemene vergadering bevoegd, doch slechts op voorstel van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders, om binnen de grenzen door de wet gesteld, de statuten te wijzigen. Besluitvorming statutenwijziging De vergadering van prioriteitsaandeelhouders heeft op 27 januari 2015 besloten een voorstel te doen aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de statuten te wijzigen. Een besluit van aandeelhouders om de statuten te wijzigen vereist een 2/3-meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de statutenwijziging aan de orde zal komen. Inwerkingtreding Indien u akkoord gaat met de voorgestelde statutenwijziging zal de akte van statutenwijziging naar verwachting direct na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gepasseerd worden. AANBEVELING De vergadering van prioriteitsaandeelhouders beveelt de algemene vergadering van aandeelhouders aan te besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen conform de ontwerpakte, opgesteld door Ploum Lodder Princen en voorts ieder van de directeuren alsmede iedere medewerker van Ploum Lodder Princen, voornoemd,

5 te machtigen om in de ontwerpakte wijzigingen aan te brengen die mochten voortvloeien uit overleg met Euronext Amsterdam en de notariële akte van statutenwijziging te passeren.

6

7

8

9 Volmachtformulier Voor houders van gewone aandelen in Robeco Hollands Bezit N.V. ("de vennootschap") ten behoeve van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") te houden op 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap te Rotterdam Ondergetekende, Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: verklaart zich met betrekking tot [aantal] gewone aandelen te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering en verleent hierbij last en volmacht aan: de heer / mevrouw [naam en adres], met het recht van substitutie een door de vennootschap aan te wijzen gevolmachtigde om hem / haar te vertegenwoordigen op de BAVA en aldaar namens hem / haar het woord te voeren en stem uit te brengen op de wijze als hierna aangegeven: Agendapunt Voor * Tegen* Onthouding* Voorstel tot wijziging van de statuten Getekend te op Naam en handtekening Middels dit formulier geeft u aan niet persoonlijk op de BAVA aanwezig te zullen zijn. Dit formulier dient uiterlijk 13 maart 2015 in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam, of per via * Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een steminstructie staat het de gevolmachtigde vrij om naar eigen inzicht te stemmen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Bijlage 3 STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Dit ondertekend formulier moet verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie