ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren"

Transcriptie

1 beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging op middellange termijn die u op de eindvervaldag uitzicht op een aantrekkelijke meerwaarde kan bieden, terwijl het risico beperkt blijft? Een echte uitdaging in de huidige context van onzekere marktomstandigheden en lage rentevoeten. AXA bekijkt het anders en stelt u life opportunity selection 2 - AXA Belgium Finance (NL) voor, hierna kortweg life opportunity selection 2 genoemd. Life opportunity selection 2 is een belegging op middellange termijn die op de eindvervaldag mikt op een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de resultaten van gerenommeerde gemengde fondsen. Bovendien hebt u op de vervaldag recht op de terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van taks en instapkosten), behoudens in gebreke blijven van AXA Bank Europe nv en/of AXA Belgium Finance (NL). Deze tak23 levensverzekeringsformule van AXA Belgium, die gekoppeld is aan het interne beleggingsfonds Funds Life Opportunity Selection 2 van AXA Belgium, streeft twee doelstellingen na. Ten eerste, de toekenning op de vervaldag van een meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestaties van twee fondsen. Deze meerwaarde vertegenwoordigt 100% van de stijging van een korf die voor gelijke delen bestaat uit twee beleggingfondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T). Ten tweede, de terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal op de vervaldag (zie op de keerzijde de rubriek hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? ). De looptijd van life opportunity selection 2 bedraagt 8 jaar en 11 maanden. Intekenperiode van 1/10/2013 tot 29/11/2013. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Intekenen is mogelijk vanaf euro (kosten en taks inbegrepen). hoe werkt life opportunity selection 2? Deze tak23 levensverzekeringsformule van AXA Belgium is gekoppeld aan het interne beleggingsfonds Funds Life Opportunity Selection 2 van AXA Belgium dat in een Euro Medium Term Note (EMTN) belegt, die uitsluitend voor institutionele beleggers voorbehouden is. Deze laatste is bijgevolg niet toegankelijk voor privébeleggers. De EMTN (ISIN code: XS , waarin het interne fonds Funds Life Opportunity Selection 2 belegt, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL). De terugbetaling wordt gewaarborgd door AXA Bank Europe nv. De beleggingsdoelstelling van het interne fonds is om op de einddatum van het contract, de prestaties bij leven voor de verzekerde te doen overeenstemmen met het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van de taks van 2% en de instapkosten van maximaal 3,5%), verhoogd met 100% van de meerwaarde die zou kunnen ontstaan door een eventuele stijging van de korf die voor gelijke delen uit de beleggingsfondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T) bestaat, behoudens in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent (AXA Belgium Finance (NL)) en/of de garant (AXA Bank Europe nv) van de Euro Medium Term Note waarin het interne fonds uitsluitend belegt. Deze EMTN is een met een obligatie gelijkgesteld gestructureerd schuldinstrument, waarvan de voorwaarden door de emittent en de garant in het kader van een uitgifteprogramma worden vastgelegd. AXA Bank Europe geniet bij Standaard & Poor s een rating van A/A-1, met stabiele vooruitzichten en bij Moody s een rating van A2/P-1, met negatieve vooruitzichten.

2 Het betreft de ratings op 13/08/2013. Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe elke grote verandering op haar website te publiceren. Om de huidige ratings van de garant te kennen, surf naar: Sparen-beleggen/Pages/default.aspx. u mikt op een aantrekkelijk rendement op de eindvervaldag Op de vervaldag wordt de meerwaarde uitbetaald die gekoppeld is aan de eventuele prestatie van de twee fondsen. Die meerwaarde vertegenwoordigt 100% van de stijging van de korf, die voor gelijke delen uit twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), bestaat. Op de vervaldag wordt 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van de taks van 2% en de instapkosten) terugbetaald, behoudens in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. De gerealiseerde meerwaarde wordt gestort bovenop de terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal. Als er op de einddatum geen meerwaarde werd gerealiseerd, dan wordt 100% van het netto belegde kapitaal gestort, behoudens in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? De eventuele meerwaarde op de einddatum vertegenwoordigt 100% van de stijging van de korf van de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), beide gewogen aan 50%. de berekening gebeurt in drie stappen: 1. De waarde van elk van de twee fondsen op de einddatum wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 37 maandelijkse observaties van de NIW van de respectieve fondsen Life opportunity selection 2 waarvan de risicoklasse 3 op een schaal van 0 tot 6 bedraagt (waarbij 6 het hoogste risico is), is bestemd voor beleggers met een neutraal tot dynamisch profiel. Dit wil zeggen beleggers die bereid zijn om risicobeleggingen te doen (tak23), wanneer zij een aantrekkelijk rendement kunnen verwachten, waarbij hun kapitaal aan matige risico s wordt blootgesteld. Het risico werd bepaald bij de lancering van life opportunity selection 2, op basis van de productkenmerken. Meer informatie over deze classificatie vindt u op AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe om elke wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren. Life opportunity selection 2 beoogt op de einddatum een meerwaarde die gekoppeld is aan de eventuele prestaties van een korf die voor gelijke delen bestaat uit de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), evenals de terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal. Onder voorbehoud van het risico van in gebreke blijven/faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. tussen 31/10/2019 en 31/10/ De op de einddatum door elk fonds geleverde prestaties worden berekend op basis van het verschil tussen de waarde op de einddatum, zoals hierboven berekend, en de oorspronkelijke NIW, gedeeld door deze oorspronkelijke NIW. Aangezien de korf uit gelijke delen is samengesteld, wordt het eindrendement van de korf vervolgens berekend door de prestatie van de twee fondsen door 2 te delen. 3. Tot slot, indien de evolutie van de korf een hogere waarde dan zijn startwaarde oplevert, zal 100% van het eindrendement van de fondsenkorf aan de klant worden uitbetaald. Deze manier van berekenen van de eventuele meerwaarde die rekening houdt met het rekenkundige gemiddelde van de laatste 37 maandelijkse observaties van de NIW van de twee betrokken fondsen, maakt het bovendien mogelijk om de invloed van een negatieve beweging van het beleggingsfonds op het rendement op einddatum te beperken. ter illustratie In onderstaande tabel vindt u een voorbeeld van de berekeningswijze van de eventuele meerwaarde op de eindvervaldag. Dit voorbeeld biedt geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties. Scenario met negatief rendement Scenario met matig Scenario met hoog rendement of laag rendement Startwaarde 130,0 110,0 130,0 110,0 130,0 110,0 Waarde op einddatum* 116,9 95,0 158,2 139,0 195,0 195,0 Prestatie op einddatum -10,0% -13,64% 21,67% 26,36% 50,00% 77,27% Prestatie van de korf Begunstigde ontvangt op de einddatum -10,0% + -13,64% = -11,87% 21,67% + 26,36% = 24,02% 50,00% + 77,27% = 63,64% Geen enkele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de fondsen maar 100% van de belegde nettopremie (excl. taks en instapkosten), of een actuarieel rendement van -0,40% (excl. taks en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). 100% x 24,02% + 100%, d.i. 124,02% (excl. taks en instapkosten). De meerwaarde is bijgevolg gelijk aan 24,02% van de belegde nettopremie (excl. taks en instapkosten), wat overeenkomt met een actuarieel rendement van 2,04% (excl. taks en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). 100% x 63,64%% + 100%, d.i. 163,64% (excl. taks en instapkosten). De meerwaarde is bijgevolg gelijk aan 63,64%% van de belegde nettopremie (excl. taks en instapkosten), wat overeenkomt met een actuarieel rendement van 5,26%% (excl. taks en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). (*) De waarde op de einddatum van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 37 maandelijks observaties van de NIW van de respectieve fondsen tussen 31/10/2019 en 31/10/2022.

3 twee vermaarde fondsen om het groeipotentieel te stimuleren Deze twee fondsen werden geselecteerd omwille van hun regelmatige prestaties van de afgelopen jaren en de manier waarop het risico in vaak uitzonderlijk moeilijke marktomstandigheden onder controle wist te houden. Hun beheer staat los van elke referentie-index, waardoor de respectieve beheerders de activaselectie en verdeling aan de marktschommelingen kunnen aanpassen, om in een groeimarkt aantrekkelijke prestaties te kunnen neerzetten enerzijds, en in periodes van onzekerheid de risico s te beheersen anderzijds. Bovendien zijn beide fondsen erin geslaagd om zich te onderscheiden in een universum van ongeveer fondsen die in België beschikbaar zijn. Beide kregen van Morningstar een 5-sterren notering (op een schaal van 0 tot 5, waarbij 5 sterren het maximum is). DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T) bieden een rendement dat hoger is dan het gemiddelde in de categorie Allocation EUR Prudente. Tevens komen ze voor in de top 10 van de fondsen met het beste rendement op jaarbasis over de afgelopen 5 jaar in diezelfde categorie. Het selectieproces van de fondsen maakt bovendien gebruik van parameters die het potentieel rendement van de beleggingen kunnen beïnvloeden. Meer informatie op DNCA Invest Eurose (Class A) : Palmares van de fondsen en hun beheerders* In het kader van de Lipper Awards 2010 en 2012 ontving het fondsenhuis DNCA Finance in de categorie Mixte Euro Prudent op 3 en 5 jaar, een prijs voor het Eurose fonds. In 2011 kreeg het een prijs in de categorie Mixte Euro Prudent op 5 en 10 jaar. Het Eurose fonds kaapte eveneens de titel van beste fonds weg in de categorie Mixte Euro Prudent bij de winnaars van de SICAV in Tot slot won DNCA Finance in 2009 en 2010 de Laurier d Or voor activabeheer. Ter gelegenheid van de Morningstar Fund Awards werd het Ethna Aktiv E (T) fonds van zijn kant op 20 maart 2013 te Brussel bekroond in de categorie Mixte EUR Prudent. AXA Belgium biedt u bijgevolg de kans om te profiteren van de prestaties van een fonds dat door een onafhankelijk agentschap (Morningstar) geselecteerd werd voor zijn weerstand en de regelmaat van zijn prestaties, en het hanteren van een flexibel beheer los van elke referentie-index. * Meer informatie op default.aspx en aspx?pk=75&type=recompense Evolutie van de netto-inventariswaarde van DNCA Invest Eurose A Euro Cap Sep Mar-2008 NIW VNI 26-Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar-2013 Bron : Bloomberg - Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Strategie Eurose is een voorzichtig flexibel fonds dat een alternatief vormt voor obligatie- en monetaire producten. Dit fonds belegt in aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, convertibles, vastgoed en monetaire producten. Het investeert niet in derivaatproducten. Het fonds belegt grotendeels in obligaties, teneinde te kunnen profiteren van het relatief aantrekkelijke rendement dat bedrijfsobligaties in een aanhoudende context van lage rentevoeten bieden. De blootstelling aan aandelen mag maximaal 50% bedragen, waarvan 20% vastgoedwaarden. In de praktijk is deze blootstelling evenwel nooit meer dan 20% geweest. Momenteel bedraagt ze ongeveer 19%, bestaande uit hoogdividendeffecten. Dankzij deze flexibiliteit kan het fonds de beleggingen in moeilijke tijden beschermen en een graantje meepikken van de prestaties van hoogrendementaandelen. Bron en prospectus van het DNCA Invest Eurose fonds : ISIN-code : LU (Class A) Beheerder: DNCA Finance Luxembourg Oprichtingsdatum: 28 september 2007 Valuta: EUR Kapitalisatiefonds

4 Ethna Aktiv E (T) : Het Ethna Aktive E (A) fonds bestaat uit een portefeuille die identiek is aan die van het fonds Ethna Aktiv E (T) /07/ Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E (A) (distributiefonds) van 19/02/2002 tot 15/07/2009. Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E (T) (kapitalisatiefonds) van 16/07/2009, datum van oprichting. Bron: Bloomberg Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Strategie Dankzij zijn actieve en flexibele benadering, past dit fonds zich voortdurend aan de marktevoluties aan en houdt het rekening met de toekomstperspectieven. Dankzij deze flexibiliteit heeft het fonds in tijden van crisis goed kunnen standhouden, en heeft het ten volle van periodes van stijging kunnen profiteren. Ethna Aktiv E (T) heeft een gemengde portefeuille die bestaat uit verschillende activaklassen, waaronder liquiditeiten, obligaties en aandelen. Deze laatste mogen in een groeiende markt echter nooit meer dan 49% bedragen, en kunnen in periodes van daling tot nul worden herleid. Bron en prospectus van het fonds Ethna Aktiv E (T): ISIN-code: LU Beheerder: Ethenea Independent investors sa Oprichtingdatum: 16 juli 2009 Valuta: EUR Kapitalisatiefonds

5 wat u moet weten Bij (gedeeltelijke of volledige) opneming of overlijden voor de einddatum van het contract, zal het uitbetaalde bedrag afhangen van de waarde van de eenheden van het contract op dat ogenblik. Deze kan lager dan de startwaarde zijn. De eventuele meerwaarde en het recht op terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal zijn immers uitsluitend op de eindvervaldag van het life opportunity selection 2 contract verzekerd, behoudens faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Aan de intekening op life opportunity selection 2, een aan een beleggingsfonds gekoppeld levensverzekeringsproduct, zijn de volgende risico s verbonden: Het risico op schommelingen van de NIW: de eenheidswaarde van het interne fonds is tijdens de looptijd van het contract onderhevig aan verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten, de volatiliteit van de markten, evenals de evolutie van de kredietratings van de garant AXA Bank Europe nv. Het kredietrisico: een in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN tijdens de looptijd of op de einddatum van het contract zal het interne fonds negatief beïnvloeden. Het kan gebeuren dat u uw netto belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Het beleggingsrisico: afhankelijk van de evolutie van de twee fondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), kan de eindwaarde van de korf van de twee fondsen lager dan of gelijk zijn aan de aanvankelijke waarde. In dat geval ontvangt u op de vervaldag geen meerwaarde. Het liquiditeitsrisico: AXA Bank Europe nv zal dagelijks een afkoopprijs voor het product life opportunity selection 2 voorstellen. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement dat beschikbaar is op kan de vereffening van de eenheden van het fonds echter worden uitgesteld of opgeschort. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. Vooraleer te beleggen wordt aan de investeerders die geïnteresseerd zijn in life opportunity selection 2 aangeraden om kennis te nemen van: de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 13 september 2013 in het Engels, het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe s.a. Notes Issuance Programme - EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 10 september 2013 goedgekeurd door de FSMA, de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun financiele toestand en beleggingsdoelstellingen. U vindt deze documenten bij uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar en op onder de rubriek Sparen en Beleggen. troeven van life opportunity selection 2 Meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestatie van de twee fondsen DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), die allebei gewogen worden aan 50%. Onder voorbehoud van het risico van in gebreke blijven/faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Terugbetaling van 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van taks en instapkosten). Onder voorbehoud van het risico van in gebreke blijven/faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Toegang tot twee gemengde fondsen die zelfs in moeilijke periodes stand wisten te houden, die een flexibel beheer, evenals een diversificatie van de activaklassen hanteren.

6 technische eigenschappen Minimumstorting: euro (kosten en taks inbegrepen). Intekenperiode: van 1 oktober 2013 tot 29 november 2013 vervroegde afsluiting mogelijk. Uiterste stortingsdatum: de storting moet ten laatste op 5 december 2013 op de bankrekening van AXA Belgium nv toekomen. Startdatum van het contract: 6 december Einddatum: 6 november 2022 Kosten of instaptoeslag: maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Eenmalige taks op de stortingen: 2% (voor natuurlijke personen). Beheerskosten van het interne fonds: 0%. Vergoeding ten laste van de EMTN: AXA Belgium nv ontvangt elk kwartaal van de emittent (AXA Belgium Finance (NL)) een terugkerende vergoeding die per jaar maximaal 1,00% op de netto-inventariswaarde bedraagt. (*) Opnemingsvergoeding : 1% gedurende de eerste 4 jaar. (*) Fiscaliteit : De inkomsten van life opportunity selection 2 zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze voorheffing wordt door AXA Belgium nv ingehouden op het ogenblik dat de intekenaar de inkomsten ontvangt. Deze inkomsten moeten door de belastingplichtige natuurlijke persoon niet opgenomen worden in zijn aangifte aan de personenbelasting. Er zal evenwel geen enkele belasting van de inkomsten plaatsvinden, indien deze inkomsten meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract worden toegekend. Eenheidswaarde bij de start: 100 euro. Nettopremie: Aanvankelijke betaling taks van 2% instapkosten van 3,5% van het gestorte bedrag. Terugbetaling op de vervaldag: 100% van de eventuele meerwaarde, gekoppeld aan de stijging van een korf die voor gelijke delen bestaat uit de twee fondsen, DNCA Invest Eurose (Class A) en Ethna Aktiv E (T), en 100% van het netto belegde kapitaal (storting na aftrek van taks van 2% en instapkosten). De eindwaarde van deze korf is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 37 maandelijkse observaties van de NIW van de fondsen tussen 31/10/2019 en 31/10/2022. Marktwaarde: Vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op AXA Belgium nv behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, het interne beleggingsfonds voor de geplande einddatum te vereffenen of het beheersreglement te wijzigen. Meer informatie inzake de eigenschappen van het product life opportunity selection 2 vindt u in de infofiche en het beheersreglement van het fonds, gratis verkrijgbaar bij uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar, en op de website (*) De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium NV, Vorstlaan Brussel AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon beleggingen ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon optinote carmignac patrimoine AXA Belgium Finance (NL) Op de eindvervaldag, 14 februari

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan beleggingen ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan optinote nordic 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 3,15% in NOK (bruto

Nadere informatie

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Promotioneel document November 2012 De inschrijvingsperiode loopt van 15 november

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars beleggingen ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars zes brutocoupons van 4,25% in NZD spreken mij aan optinote new zealand AXA Belgium Finance (NL) zes jaarlijkse brutocoupons van 4,25% in NZD

Nadere informatie

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement!

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! Recht op terugbetaling op einddatum van minstens 90 % van uw netto-inleg, behalve bij faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV. AG Protect+ Risk

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon beleggingen acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon acht jaar op rij uitzicht op een jaarlijkse variabele brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4% (voor roerende voorheffing), gekoppeld aan

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

happy life AXA Belgium nv een renteproduct

happy life AXA Belgium nv een renteproduct many lives happy life AXA Belgium nv een renteproduct een financiële opkikker voor uw wettelijk pensioen Pensioen bijna elke 55-plusser kijkt er reikhalzend naar uit! Eindelijk tijd om al die leuke dingen

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch (A1 / A). Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

da s simpel nieuwe horizonten met de Noorse kroon

da s simpel nieuwe horizonten met de Noorse kroon nieuwe horizonten met de Noorse kroon da s simpel optinote nordic 3 - AXA Belgium Finance (NL) > is een obligatie uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv in het kader van het Notes Issuance Programme

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

ik wil mijn spaargeld verwennen ik investeer in luxe

ik wil mijn spaargeld verwennen ik investeer in luxe beleggingen U wilt : na zeven jaar uitzicht hebben op een eventuele en eenmalige brutocoupon, recht hebben op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan focus spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollar een brutocoupon in NZD die elk jaar stijgt, dat spreekt mij aan

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollar een brutocoupon in NZD die elk jaar stijgt, dat spreekt mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollar een brutocoupon in NZD die elk jaar stijgt, dat spreekt mij aan optinote multistep new zealand AXA Belgium Finance (NL) zes jaarlijkse brutocoupons

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan free spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer, dankzij een samenloop

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2022/5 Promotioneel document April 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Coupon Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity Coupon Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis Ethna Aktiv E-T. Looptijd:

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Dynamic Deep Value 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD COUPON NOTE FLEXIBLE FUNDS 2021 Promotioneel document Mei 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN pension plan fisc 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Pension plan fisc is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (luik secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie