reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03"

Transcriptie

1 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

2 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften en normen 2 Leveringsomvang 2 Overzichtsafbeelding 3 Bedieningspaneel 3 Montage Technische gegevens 4 Montage 5 Elektrische aansluiting 5-6 Eerste ingebruikname Voorwaarde voor de ingebruikname 6 Systeemspecifieke parameters- 7-9 instelling in het gebruikers Vuilfilters reinigen 9 Vlotterklep testen 9 Werking Werking 10 Automatische werking 11 Handbediening 11 Stopwerking 11 Gebruikers 12 Met een wachtwoord beschermde 12 standaardinstellingen in het service Meldingen Onderhoud 13 Reflex servicedienst 14 Conformiteitsverklaring 14 De is een ontgassings- en navulstation, bestaande uit een besturingseenheid en een vacuüm-sproeibuis. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan de servitec, zoals laswerkzamheden aan de sproeibuis of veranderingen in de elektrische installatie, uit te voeren. Test- en herstelwerkzaamheden mogen slechts door bevoegde personen worden uitgevoerd. Als onderdelen worden vervangen, mogen slechts originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt. Informatie over de fabrikant, het bouwjaar, het serienummer en de technische gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Men dient geschikte maatregelen te treffen voor de temperatuur- en drukbeveiliging in de installatie, zodat de aangegeven toegelaten max. en min. bedrijfsvoorwaarden niet worden overschreden. Er mogen slechts vacuüm-sproeibuizen worden geïnstalleerd zonder uitwendig zichtbare schade aan het druklichaam. Voor de demontage van onder druk staande onderdelen moet de servitec worden afgesloten, en d.m.v. met aftapkraan drukvrij gemaakt worden. In verwarmingsinstallaties dient de gebruiker, wegens het letselrisico vanwege te hoge oppervlaktetemperaturen, een waarschuwing aan te brengen in de buurt van de vacuüm-sproeibuis, of de betreffende delen van warmte-isolatie te voorzien. Wees voorzichtig bij werken aan een hete installatie. Met name aan de schroefkoppelingen, de ontluchtingsschroef voor de pomp en de peilbuisontgassing bestaat het risico op brandwonden als er heet water ontsnapt. O is er gevaar voor letsel bij aanraking van de vacuüm-sproeibuis wegens hoge temperaturen. De installatie mag slechts worden toegepast in systemen met niet-giftig water. Als men geen rekening houdt met deze handleiding, met name met de veiligheidsinstructies, kan de servitec beschadigd en defect raken, kunnen personen letsel oplopen, en kan de goede werking worden belemmerd. Bij het niet in acht nemen van de instructies, zijn alle aanspraken op garantie en aansprakelijkheid uitgesloten. De elektrische bekabeling en de aansluiting moeten door een vakman worden uitgevoerd overeenkomstig de VDE-voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. Vóór het werk aan de elektrische componenten begint, moet de spanning op de installatie worden uitgeschakeld. Algemene voorschriften en normen De maakt deel uit van de uitrusting van warmtewisselaarinstallaties, verwarmingsinstallaties of koelwatersystemen. Ze voldoen wat betreft de inbouw, werking en onderhoud aan de eisen van DIN 4751 T2. De systeemscheiding volgens DIN 1988 geschiedt via een verzamelvat (netscheidingsvat) met vrije uitloop. Leveringsomvang Tip! Controleer onmiddellijk na ontvangst van de goederen of de levering volledig is en geen beschadiging vertoont! Transportschade dient onmiddellijk te worden gemeld! De leveringsomvang staat vermeld op de pakbon en de inhoud wordt aangegeven op de doos. 1 Doos met - (voorgemonteerd) - 1 Vuilfilter G 3 /8-3 Gewapende slangen G 3 /8, 500 mm - 1 Peilbuisontgassing - Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding

3 reflex Algemeen Overzichtsafbeelding 8 1 Deksel van montageopening in netscheidingsvat (6) 2 Vlotterklep 3 Vuilfilter 4 Gewapende slang (bouwzijdig monteren) 5 Watergebrekschakelaar 6 Netscheidingsvat 7 Schakelkast 8 Peilbuisontgassing 9 Sproeibuis 10 Terugslagklep 11 Pomp 12 Magneetventiel navulling 13 Gewapende slang navulling 14 Sproeikopaansluiting 15 Druksensor 1 2 Toevoer leidingwater 3 (bouwzijdig monteren) Van de installatie 4 Naar installatie 10 (hier niet zichtbaar) 11 (hier niet zichtbaar) 15 (hier niet zichtbaar) Overloop (aan de onderzijde van de bekleding, hier niet zichtbaar) Bedieningspaneel Symbolen Gekozen modus (hier: matisch Ontgassingsprogramma (p. 8) Toetsen besturingsmodus Handmatige werking (p. 11) Stopwerking (p. 11) Installatie buiten werking Automatische werking (p. 11) Oproepen van het gebruikers (p. 12) hand 012bar info l.... quit Als info verschijnt, is er een melding Magneetventiel navulling Pomp In matische, handmatige of werking Weergave van de actuele bedrijfsdruk, knippert bij drukstoring In het gebruikers parameterbetekenis Info-weergave Weergave van meldingen, Weergave van parameterwaarden Besturingstoetsen In het gebruikers parameterinvoer annuleren, gebruikers verlaten Tijdens matische, handmatige, werking meldingen (b.v. ER06 Navultijd overschreden ) bevestigen Bladeren door het gebruikers, parameters wijzigen Opmerking: betekent in deze montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding toets indrukken s selecteren, invoer bevestigen

4 hand.... quit l reflex Technische gegevens Technische gegevens Artikel-nr. : Toelaatbare werkdruk : 6 bar Toelaatbare bedrijfstemp. Systeemontgassing : 70 C Navulling : 30 C Werkdruk : 1,0... 2,5 bar Max. installatievolume : 1000 Liter Capaciteit van navulling : ca. 0,02 m 3 /u Max. toeloopdruk navulling : 6 bar (standaardinstelling, andere instelling mogelijk) Aansluiting verwarmingssysteem : 2 x G 3 /8 gewapende slang, meegeleverd Aansluiting drinkwaterleidingnet : 1 x G 3 /8 gewapende slang, meegeleverd Aansluiting overloop : DN 32 Breedte x diepte x hoogte : 350 mm x 350 mm x 580 mm Gewicht zonder watervulling : 16,6 kg Elektrische aansluitwaarde : 230 V, 50 Hz, 95 W, stekker met randaarde met 2 m kabel Gemiddeld energie- : 0,045 kwh verbruik per dag Potentiaalvrije uitgang : max. contactbelasting (wisselaar) voor verzamel- 230 V, 4 A melding Overtuigend: Ontgassen, navullen, druk bewaken Ontgassen: - geen circulatieproblemen door aanwezige luchtbellen in het water van het verwarmingssysteem - afname van het risico op corrosie Navullen: - rechtstreekse aansluiting op het drinkwaternet mogelijk, de scheiding van het net in overeenstemming met DIN 1988 geschiedt d.m.v. een open netscheidingsvat - de navulhoeveelheid wordt elektronisch bepaald en bewaakt. Bij overschrijding van de ingestelde navultijd, of van het ingestelde aantal cycli per uur wordt de navulling onderbren en een foutmelding gegeven. Druk controleren: - permanente drukweergave op de display - geen rechtstreeks inzuigen van lucht doordat de druk constant gehouden wordt 4 naar installatie van installatie * * bar info ** ** ** potentiaalvrije uitgang drinkwater * ** ** * Bouwzijdige afsluiter(s) ** 2 vuilfilters en 3 gewapende slangen los bijgeleverd PIS aansluiting overloop zichtbaar, met trechter bouwzijdig uit te voeren reflex drukmeting Het interne meetsignaal van de druksensor PIS bewaakt de druk in het systeem enlof de begindruk van de navulling. Bovendien wordt door middel van dit signaal het drukverloop in de sproeibuis bewaakt.

5 reflex Montage Montage De dient waterpas op de daartoe bestemde openingen aan de muur te worden bevestigd. Ten behoeve van de spanningsloze inbouw, en de ontkoppeling van de geluidsoverdracht zijn 3 flexibele slangen met ommanteling (4) toegevoegd. Afsluiters naar het verwarmingssysteem en het drinkwaterleidingnet dienen bouwzijdig te worden aangebracht. De overloop dient bouwzijdig zichtbaar te worden verbonden met het afvoersystem. Voor de vlotterklep (2) aan de drinkwaterzijde en aan de aansluiting op de sproeikop (14) dienen de meegeleverde vuilfilters (3) afdichtend te worden aangebracht. Opgelet! De aansluiting in de leidingen (zie A) dient van boven, of van opzij, zo te geschieden dat grove vuildeeltjes niet in de servitec terecht kunnen komen. De transportbeveiliging van de peilbuisontgassing (8) verwijderen (zie afbeelding) en handvast in de sproeibuis draaien. De afdichting geschiedt door middel van een O-ring. in een verwarmingsinstallatie met retourbijmenging in een verwarmingsinstallatie zonder retourbijmenging 5 TW-Navulling TW-Navulling 500 A Als het verwarmingssysteem in een gebouw met retourwater bijmenging werkt, dan wordt de servitec in de retourleiding van het verwarmingssysteem, nog voor de aftakking van de retourwater bijmenging aangesloten. 500 A Bij verwarmingsinstallaties zonder retourbijmenging wordt de servitec direct in de gemeenschappelijke ketel retourleiding, onmiddellijk vóór het membraanexpansievat geïnstalleerd. Elektrische aansluiting De inwendige bedrading van het apparaat is compleet gemonteerd en het kan zo op de wandcontactdoos worden aangesloten. Bouwzijdig behoeft slechts door een vakman een 230V wandcontactdoos met randaarde te worden aangelegd. Deze elektrische bedrading, evenals het potentiaalvrije verzamelmeldcontact, moeten volgens de geldende plaatselijke (EVU) en VDE-voorschriften worden uitgevoerd. Het aansluitklemmenschema (zie p. 6) dient beslist te worden opgevolgd. Vóór werken aan elektrische componenten worden uitgevoerd, moet de stekker van de installatie uit de contactdoos getrken, of de spanning uitgeschakeld worden.

6 reflex Montage, eerste inbedrijfstelling Bouwzijdige kabel in schakelkast (7) aansluiten: 2 kruiskopschroeven van onderste schakelkastdeksel losdraaien Deksel openen Alle aan te sluiten kabels door de PG-kabelwartel steken Opgelet! Slechts een PG-kabelwartel gebruiken die geschikt is voor de kabel in kwestie Alle kabels in de klemmen bevestigen (zie o volgend klemmendiagram) Klemmendiagram 6 Omschrijving Klem Signaal Opmerkingen Voedings- 1 L bouwzijdige aansluiting spanning 230 V 2 N 3 PE Magneetventiel 4 Y1 is aangesloten navulling 5 N 6 PE Pomp 7 M1 is aangesloten 8 N 9 PE Niet gebruikt 10 niet aangesloten 11 Verzamelmelding 12 NC bouwzijdige kabelaanleg, optioneel (potentiaalvrij) 13 COM 14 NO Niet gebruikt V DC niet aangesloten 16 E1 Watergebrek- +24 V DC is aangesloten schakelaar 18 E1 Druksensor V is aangesloten 20 AE Smeltveiligheid elektronische schakeling T 0,315 A Smeltveiligheid motor T 2,5 A Let op! Aan de klemmen 10, 11 12, 13 en 14 evenals op delen van de print kan ondanks het onderbreken van de netspanning 230 V staan! L N PE Y1 N PE M1 N PE NSP-230V WZ WM Druck Voorwaarden voor de ingebruikname De opstelling van heeft plaatsgevonden. De waterverbindingen met het systeem zijn tot stand gebracht. De aansluiting aan het elektriciteitsnet werd uitgevoerd overeenkomstig de geldende VDE-voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. De buizen van en naar de moeten doorgespoeld, en vrij van vuil en lasresten zijn. Stappen voor het inbedrijfstellen Wateraansluiting maken Voordat de parameters van de besturing ingesteld kunnen worden, dienen de bouwzijdige afsluiters van de toevoer waterleiding en de afsluiters in de leidingen van - en naar de installatie geopend te worden. Het netscheidingsvat wordt gevuld en de watergebrekschakelaar schakelt de pomp in. Per installatie specifieke parameterinstelling De besturing beschikt over twee bedieningsniveaus, het met een wachtwoord beveiligde service (zie. p. 12) en het gebruikers (zie p. 7 t /m p. 9). Bij de eerste inbedrijfstelling moeten de bedrijfsinstellingen van de installatie-specifieke voorwaarden worden aangepast.

7 reflex Eerste inbedrijfstelling Tijd selecteren (knipperende waarde) selecteren of wijzigen bevestigen Menu verlaten Uhr Installatie-specifieke parameterinstelling in gebruikers 012bar Nadat de stroomvoorziening is ingeschakeld (stekker), verschijnt de actuele bedrijfsdruk in de display. De bedrijfsmodus is geactiveerd. Druk nu op om in het gebruikers te komen: Stel eerst het uur (hier: 12) in met de pijltoetsen en bevestig met. Ga daarna verder met de minuten (hier: 34) en seconden (hier: 56). Ander punt quit Laagste bedrijfsdruk P0 bar 010 bar psv Stel hier de laagste bedrijfsdruk in, volgens de statische hoogte van uw installatie (zie onderstaand diagram) en bevestig met. Deze waarde moet identiek zijn aan de voordruk p0 van het expansievat. 1,0 bar = Bedrijfsinstelling aan de besturing [bar] Aanspreekdruk = veiligheidsventiel van de installatie 7 pmax [bar] pe [bar] = Einddruk van expansievat 0,3 bar 0,5 bar * pa pa = Navulling bij te lage druk [bar] = Begindruk of vuldruk pf bij expansievat p0 [bar] = pstatisch + 0,2 bar (aanbeveling) pst [bar] = statische druk (= statische hoogte [m] / 10) 0,3 bar 0...0,2 bar * Veiligheidsventiel aanspreekdruk * Melding bij te hoge of te lage druk ** p0 moet overeenstemmen met de gasvoordruk van expansievat (MAG) PS bar 030 bar Stel hier de aanspreekdruk van de veiligheidsventiel van de installatie in en bevestig met. 3,0 bar = Bedrijfsinstelling

8 reflex Eerste inbedrijfstelling Ontgassingsprogramma selecteren EP IE knipperende waarde selecteren of wijzigen bevestigen Menu verlaten Selecteer hier het ontgassingsprogramma (zie p. 10) en bevestig met de toets. Ander punt quit Ontgassingsduur 05 Ed /h Kies hier de tijdsduur voor de permanente ontgassing (zie p. 10). Bevestig met. 5 u = standaardinstelling Vacuümtest 8 UP 0 Dit punt dient voor de vacuümtest van de sproeibuis. Het uitvoeren van de vacuümtest is bij de eerste inbedrijfstelling en bij een onderhoudsbeurt verplicht. Voert u de vacuümtest als volgt uit: - Sproeibuis moet met water gevuld zijn (bedrijfsdruk) - afsluiter (bouwzijde) toevoer sproeibuis afsluiten - Vacuümtest uitvoeren ( 1 selecteren en met bevestigen) De drukverhouding wordt in twee tijdsintervallen waargenomen en bepaald (Terugtellende teller loopt tot 0 s). Deze test duurt 2 min. Als het de test goed verlopen is, verschijnt UP i.o in de display. Gaat u in dat geval als volgt verder: Als de test niet slaagt, verschijnt UP ni. O. Los de fout op (zie p. 12 en p. 13, meldingen) en voer daarna de vacuümtest opnieuw uit totdat deze een goed resultaat geeft. Navulling CnC Weergave van de totaal toegevoerde navulhoeveelheid in liter. Deze waarde wordt intern door de besturing berekend en kan weer op 0 gezet worden (CnC = 1) l

9 reflex Eerste inbedrijfstelling Max. navulhoeveelheid selecteren Cn l (knipperende waarde) selecteren of wijzigen bevestigen Menu verlaten Hier kan een max. navulhoeveelheid worden ingesteld. Bij overschrijding wordt foutmelding Er 20 gegeven Liter = standaardinstelling Ander punt quit Onderhoudsinterval LG 012 m Hier stelt u in wanneer de melding Wartung empf. (onderhoud aanbevolen) wordt geactiveerd. De kl telt terug, m.a.w. als 10 maanden wordt aangegeven, moet het volgende onderhoud binnen 10 maanden worden uitgevoerd. De onderhoudsbewaking kan worden uitgeschakeld (off). 012 maanden = standaardinstelling Potentiaalvrij meldcontact PFC 0 Hier kunt u kiezen of alle opgetreden meldingen moeten leiden tot het schakelen van het potentiaalvrij contact (pvk). 0 slechts alarmen (zie p. 12) = Besturingsinstelling 1 alle meldingen 9 Softwareversie SOF 101 Weergave van softwareversie 1:01 Softwareversie U heeft het gebruikers één maal volledig uitgevoerd. U kunt nu omschakelen naar de gewenste besturingsmodus (zie p. 11). of hand of Vuilfilter reinigen, Vlotterventiel testen De vuilfilters (3) in de koudwatertoevoerleiding en bij de sproeikopaansluiting (vanaf de installatie) dienen te worden gereinigd en de dichtheid van de vlotterklep (2) dient bij de overloop getest te worden. Bij problemen, zie sectie Onderhoud, p. 13. De eerste ingebruikstelling is hiermee voltooid!

10 reflex Werking Werking Algemene beschrijving De is een ontgassings- en navulstation. Het kan worden toegepast bij installaties onder uiteenlopende omstandigheden. Het belangrijkste toepassingsgebied zijn verwarmings- en koelcircuits en alle situaties waar luchtproblemen door opgeloste of vrije gassen storingen in de installatie veroorzaken. De servitec vacuüm sproeibuisontgassing onttrekt aan het verwerkte water tot 90 % van de opgeloste gassen. De vacuümontgassing, van een deel van het water in het verwarmingssysteem, gebeurt volgens een geoptimaliseerd tijdschema met selecteerbare ontgassingsprogramma s (zie p. 8). Een deel van het circulatiewater wordt door de sproeikop in de vacuüm-sproeibuis (9) gesproeid die door de pomp (11) vacuüm gezogen wordt. Het grote oppervlak van het gesproeide water en de sterke onderdruk staan garant voor een zeer hoog ontgassingsvermogen. Het ontgaste water wordt door pomp (11) weer naar de installatie gevoerd. Daar kan het water weer gassen opnemen. De in de vacuümspuitbuis afgescheiden gassen worden via de peilbuisontgassing (8) afgestaan. Dit ontgassingsinterval herhaalt zich. Er worden zowel vrij circulerende als al opgeloste gassen uit het water van het systeem verwijderd. 10 Ontgassingsinterval Bij het ontgassings-interval gaat het om een tijdgestuurde, voorgeprogrammeerde cyclus die bestaat uit de ontgassingstijd, de expansietijd en de rusttijd. De instelling kan slechts gewijzigd worden door de Reflex-servicedienst in het service. De ontgassingsintervallen worden afhankelijk van de modus permanente ontgassing (standaard = 5 uur overdag) of intervallenontgassing (standaard = 16 x overdag) herhaald. Injectietijd: Pomp (11) start. Op de display (zie p. 3) verschijnt na enkele ogenblikken een onderdruk (temperatuurafhankelijk). Dit is mogelijk omdat pomp (11) meer water via zuigaansluiting aan de vacuüm-sproeibuis onttrekt dan er via de drukaansluiting met sproeier (14) kan toestromen. Zodra de onderdruk wordt opgebouwd, begint de sproeier te sproeien. Terwijl pomp (11) draait, daalt het waterpeil in de vacuümsproeibuis (9) constant. Het tijdprogramma en de drukinstelling zijn zo bepaald dat de pomp nooit te weinig water krijgt. Expansietijd: Pomp (11) schakelt uit. Het water wordt door de installatiedruk (minstens 1,0 bar) verder in de vacuüm-sproeibuis gesproeid. Tijdens de expansietijd (50 s) stijgt de waterkolom langzaam in de vacuüm-sproeibuis. Het vacuüm blijft gedurende die fase van het interval nog bestaan. De stijgende waterkolom comprimeert op het einde van de uitpersfase het afgestane gas binnen enkele seconden en perst dit het via de peilbuisontgassing (8) tegen de atmosferische druk naar buiten. Rusttijd: Daarna volgt de rusttijd waarin een naontgassing plaatsvindt. Navulling Bij de wordt de druk in het verwarmings- of koelsysteem met behulp van de druksensor (15) geregistreerd en bewaakt. Als de vuldruk onder pf = p0 + 0,2 bar daalt, wordt de navullingsontgassing geactiveerd tot pf = p0 + 0,3 bar bereikt is. Daarbij wordt de tijds- (20 min. voorinstelling), cycli- (3 in 2 uur) en de hoeveelheidsbewaking geactiveerd. Bij het navullen opent de magneetventiel (12) naar het netscheidingsvat (6). De pomp zuigt water aan uit het reservoir. Terwijl de pomp draait, ontstaat er in de sproeibuis (drukweergave op de display) een druk van ongeveer -0,1 bar. Bij het cyclische pen van de pomp wordt de systeemdruk gecontroleerd en eventueel verder aangevuld.

11 reflex Werking Automatische werking De matische werking mag pas worden geactiveerd als de eerste ingebruikname is voltooid. Als u zich in de matische modus bevindt, kunt u desgewenst een van de drie matische programma s selecteren. Bij de drie programma s is de installatiebewaking geactiveerd. De navulling vindt matisch plaats. Selectie in het gebruikers (zie p. 8) Permanente ontgassing Intensieve ontgassing na inbedrijfstelling en reparaties. De ontgassingscycli voor het ingestelde tijdsbestek van permanente ontgassing (5 uur standaardinstelling) worden na elkaar uitgevoerd. Daarna gaat de besturing matisch over op intervalontgassing. Bij inbedrijfstelling dient minstens de helft van het water van de installatie één maal via de servitec te lopen. Dit komt overeen, met betrekking op een volume in de installatie van 1 m 3, op ongeveer 11 uur permanente ontgassing. Voor verwarmingsinstallaties met een hoog gasgehalte is een permanente ontgassing van 48 uur ruimschoots voldoende. Met de daarop volgende intervalontgassing resulteert dit in ontgassingsintervallen per jaar. Om onnodige slijtage aan de servitec te voorkomen, dient dit aantal per jaar niet te worden overschreden. De besturing houdt het totaal aan voltooide intervallen bij. Opgelet! Op door slijtage veroorzaakte storingen worden geen aanspraken op garantie aanvaard. Intervalontgassing Spaarmodus in matische werking. Na 8 intervallen (standaard) wordt een pauzetijd (standaard 23 uur) aangehouden voordat de volgende 8 ontgassingsintervallen worden gestart. Dit programma wordt matisch gestart als de permanente ontgassing voltooid is. Dit programma kan o handmatig worden geselecteerd als de installatie reeds ontgast is. De intervalontgassing start dan dagelijks om 08:00 uur. Geen ontgassing alleen navulling Er vindt geen ontgassing van het installatiewater plaats. Deze werking is interessant tijdens de zomerperiode of, in het algemeen, als ontgassing van het installatiewater niet gewenst of zinloos is. 012bar Display matische werking met intervalontgassing 012bar Display matische werking met intervalontgassing bar Display matische werking geen ontgassing, alléén navulling 11 Handbediening De handbediening mag pas worden geactiveerd als de eerste ingebruikname voltooid is. Deze modus is in eerste instantie van belang voor de functietest ten behoeve van de pomp en de navulmagneetventiel. Pomp of magneetventiel selecteren, knipperend symbool met -knop activeren Pomp start / magneetventiel opent * door nog eens op de -knop te drukken wordt de pomp get of de magneetventiel gesloten. Als alternatief kan o direct de quit-knop ingedrukt worden. Pomp of magneetventiel schakelen dan na elkaar uit. * Als de druk in de sproeibuis onder 0,1 bar komt, schakelt de pomp matisch na 10 s uit. Algemeen sluit de magneetventiel na 10 s. hand 012bar hand Stopwerking Tijdens werking is de, tot op de informatie op de LCD-display buiten werking. Er vindt geen functiecontrole plaats. De pomp is uitgeschakeld. Na bediening van de toets verschijnt volgende informatie op de display. 012bar

12 reflex Werking Gebruikers Het gebruikers dient om de belangrijkste bedrijfsparameters in te voeren en te wijzigen. Deze worden bij de eerste inbedrijfstelling bewerkt (zie p. 7 t /m p. 9). Met de toets gaat u naar het gebruikers. Hier kan u de bedrijfsparameters wijzigen of toestanden bekijken. Met quit kan u het gebruikers verlaten. Met een wachtwoord beschermde standaardinstellingen in het service In het geheugen van de servitec zijn parameters opgeslagen die berusten op onderzoeks- en praktijkervaring. De belangrijkste parameters die met een wachtwoord beschermd zijn staan beschreven in de volgende tabel. Instelling Opmerking Druk Navulling AAN p0 + 0,2 bar p0 (minimale werkdruk zie p. 7) Navulling UIT p0 + 0,3 bar Minimale bedrijfsdruk overschreden = p0 Maximale werkdruk overschreden psv 0,2 bar psv (aanspreekdruk van de veiligheidsklep (zie p. 7)) Navulling Max. navultijd 20 min Als de navultijd of het aantal cycli overschreden wordt Max. navulcycli in 2 uur. 3 dan wordt de bijbehorende melding gegeven. Ontgassingsinterval Injectietijd 15 s Pomp loopt, gelijktijdig wordt er gesproeid Maximale expansietijd. 120 s Expansiefase: pomp uit, sproeien en ontgassing gas 12 Meldingen Meldingen worden door het symbool info op de display weergegeven. Tegelijkertijd verschijnt Er en de bijbehorende foutcode (bijv. Er 06) op het informatiescherm. Als er meerdere meldingen tegelijk zijn kunnen deze met zichtbaar gemaakt worden. Meldingen worden, na verhelpen van de oorzaak, grotendeels matisch bevestigd (zie tabel) Fouten zoals Nachsp.Zeit 06 of Nachsp.Zykl. 07 moeten handmatig worden bevestigd. quit Voor overdracht van informatie op afstand kan de potentiaalvrije omvormer voor de verzamelmelding worden toegepast. In het gebruikers (zie p. 9) kunt u kiezen of enkel de als alarmen aangegeven meldingen of alle meldingen potentiaalvrij moeten worden gegeven. ER- Fouttype Foutoorzaken Foutopsporing code Foutoplossing 01 Min. druk p0 Alarm Waterverlies in de installatie Lek verhelpen overschreden Drukverloop verkeerd ingesteld of defect Voordruk p 0 testen, eventueel opnieuw instellen 2-1 Droogloopbeveiliging Alarm Geen water in sproeibuis, druk < 0,1 bar Afsluitingen openen druk te laag Vuilfilters vervuild Vuilfilters reinigen Afsluiter aan ingangszijde gesloten Afsluiter openen 2-2 Droogloopbeveiliging Alarm Onderdruk wordt niet snel genoeg bereikt Melding bevestigen, m. modus activeren fout in druk- servitec werd enige tijd met temperaturen Aansluitpunt van de servitec testen opbouw tijdens boven de 70 toegepast van de ontgassings- Onderdruk is niet diep genoeg Pomp op handbediening starten (zie p. 11), processen Gasophoping in de pomp Geschroefde verbindingen aan de pompaanvoerzijde testen, event. opnieuw afdichten, vacuümtest uitvoeren Pomp zit vast Pomp aandraaien, vacuümtest uitvoeren Peilbuisontgassing trekt lucht aan Peilbuisontgassing testen, eventueel reinigen, vacuümtest uitvoeren 2-3 Droogloopbeveiliging Alarm Scheidingsvat waterleidingnet is leeg Toevoer testen (afsluiter open?) tijd verstreken Bekabeling naar watergebrekschakelaar Watergebrekschakelaar aansluiten ontbreekt 2-4 Droogloopbeveiliging Alarm Tijdens het navullen werd in de Werking van magneetventiel testen navulprocedure sproeibuis een te lage onderdruk bereikt eventueel reinigen (zie p. 13), melding Navulmagneetventiel opent zich niet bevestigen 06 Navultijd --- Lekkages in de installatie Lekkages verhelpen, melding bevestigen overschreden Navultijd te kort Navultijd verlengen, (standaard 20 min.) eventueel Reflex Servicedienst bellen 07 Navulcycli --- Kleine lekken in het systeem Lekkages verhelpen, melding bevestigen overschreden Aansluitleiding van servitec op het systeem Aansluitleiding testen en eventueel (standaard 3 in 2 uur) te lang of te klein gedimensioneerd vergroten of korter maken

13 reflex Werking, onderhoud ER- Fouttype Foutoorzaken Foutoplossing code 08 Drukmeting Alarm Druksensor verkeerd aangesloten Bekabeling controleren, evt. vervangen storing of defect 10 Max. druk --- Expansievat installatie heeft verkeerde voordruk Expansievatvoordruk controleren --- Aanspreekdruk veiligheidsventiel PS in PS instelling met veiligheidsventiel gebruikers te laag afgesteld het systeem afstemmen 14 Expansietijd: Afsluiting aan ingangszijde gesloten Afsluiting openen overschreden Vuilvangers vervuild Vuilvangers reinigen Melding bevestigen 19 Stop > 4 u --- De besturing bevindt zich langer dan 4 u Evt. matische modus activeren in modus bevestigen 20 Max. navulhoeveel- --- Die in het klanten onder Cn ingestelde Melding bevestigen heid Cn overschreden max. navulhoeveelheid werd overschreden SrV Onderhoudsinterval Herinnering aan jaarlijkse onderhoudsbeurt Onderhoud uitvoeren verstreken Melding bevestigen Onderhoud Opgelet! Rekening houden met de algemene veiligheidsinstructies (zie p. 2)! Onderhoudswerkzaamheden mogen slechts door een vakman worden uitgevoerd. Ter herinnering aan de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt na een jaar van in bedrijf zijn de melding SrV in de display gegeven die met de bevestigingstoets kan worden verwijderd. Opgelet! Op door slijtage veroorzaakte storingen worden geen garantieaanspraken aanvaard. Dichtheidscontrole uitwendige dichtheid controleren, Indien nodig afdichten Vuilfilters reinigen de vuilfilters (3) in de koudwatertoevoerleiding en bij de sproeikop (14) dienen gereinigd te worden. 13 Vacuümtest zie pagina 8 Funktietest pomp, magneetventiel, vlotterklep Bij gevuld scheidingsreservoir voor het waterleidingnet (6), ingeschakelde pomp (11) en geopende navulmagneetventiel (12) moeten de volgende dingen gebeuren: De waterspiegel in het scheidingsreservoir (6) daalt. Daardoor wordt na korte tijd de vlotterklep (2) geopend en het water stroomt in het netscheidingsvat. Bij uitgeschakelde pomp (11) en gesloten magneetventiel (12) moet na het bereiken van de hoogste waterstand in het netscheidingsvat (6) de vlotterklep sluiten hand Handbediening activeren Pomp (11) starten ( knippert) Navulmagneetventiel (12) selecteren en openen de waterspiegel daalt na het starten van de pomp (11) en het openen van de magneetventiel (12) niet - eventueel pomp (11) aandraaien, zekering T2,5 A omwisselen (zie p. 6) - eventueel de magneetventiel (12) reinigen (vuildeeltjes, aanslag verwijderen). Na het dalen van de waterspiegel in het netscheidingsvat (6) stroomt er geen water bij: - eventueel vlotterventiel demonteren en afdichting reinigen Pomp (11) zetten, magneetventiel (12) sluiten ondanks hoge waterstand blijft het water via de vlotterklep (2) binnenstromen en de overloop drupt - eventueel vlotterklep demonteren en afdichting reinigen. in de matische modus omwisselen Onderhoud membraan expansievat (MAG) - Voordruk p 0 testen - de waarde dient overeen te stemmen met de waarden van de besturing Instelwaarden van de besturing controleren - zie Stappen voor het inbedrijfstellen (p. 7 t /m p. 9)

14 reflex Conformiteitsverklaring, Reflex Servicedienst Centrale fabrieks-servicedienst Reflex Nederland b.v. Sluisweg 53 A NL ER HARDINXVELD-GIESSENDAM Telefoon : ++31 (0) Fax : ++31 (0) Conformiteitsverklaring voor stuurunits Hiermee bevestigt de fabrikant dat de constructie, de fabricage en de controle van de -besturing voldoen aan de vereisten van de richtlijn van de Raad voor de afstemming van de juridische voorschriften van de lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn 89/336 EEG en 73/23 EEG. Voor de beoordeling van de producten op hun elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn werden volgende normen gebruikt: EN deel 1 in combinatie met EN en EN EN deel 1 in combinatie met EN deel 2 EN deel 1 EN Fabrikant: Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG Gersteinstraße Ahlen/Westfalen Telefoon: ++49 (0) Fax: ++49 (0) Franz Tripp Bedrijfsleider SI0361nl Technische wijzigingen voorbehouden Reflex Nederland b.v. Sluisweg 53 A NL ER HARDINXVELD-GIESSENDAM Telefoon : ++31 (0) Fax : ++31 (0)

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen 3 1.1. Over deze handleiding 3 1.2. ndere meegeleverde documentatie 3 1.3. Het gebruik van

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A 310 122 RAMSES 850 top Klokthermostaat Gebruiksaanwijzing RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A Inhoudsopgave: 1 Verkorte handleiding voor RAMSES 850 top 3 2 Inleiding en toepassingsgebieden

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie