reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03"

Transcriptie

1 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

2 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften en normen 2 Leveringsomvang 2 Overzichtsafbeelding 3 Bedieningspaneel 3 Montage Technische gegevens 4 Montage 5 Elektrische aansluiting 5-6 Eerste ingebruikname Voorwaarde voor de ingebruikname 6 Systeemspecifieke parameters- 7-9 instelling in het gebruikers Vuilfilters reinigen 9 Vlotterklep testen 9 Werking Werking 10 Automatische werking 11 Handbediening 11 Stopwerking 11 Gebruikers 12 Met een wachtwoord beschermde 12 standaardinstellingen in het service Meldingen Onderhoud 13 Reflex servicedienst 14 Conformiteitsverklaring 14 De is een ontgassings- en navulstation, bestaande uit een besturingseenheid en een vacuüm-sproeibuis. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan de servitec, zoals laswerkzamheden aan de sproeibuis of veranderingen in de elektrische installatie, uit te voeren. Test- en herstelwerkzaamheden mogen slechts door bevoegde personen worden uitgevoerd. Als onderdelen worden vervangen, mogen slechts originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt. Informatie over de fabrikant, het bouwjaar, het serienummer en de technische gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Men dient geschikte maatregelen te treffen voor de temperatuur- en drukbeveiliging in de installatie, zodat de aangegeven toegelaten max. en min. bedrijfsvoorwaarden niet worden overschreden. Er mogen slechts vacuüm-sproeibuizen worden geïnstalleerd zonder uitwendig zichtbare schade aan het druklichaam. Voor de demontage van onder druk staande onderdelen moet de servitec worden afgesloten, en d.m.v. met aftapkraan drukvrij gemaakt worden. In verwarmingsinstallaties dient de gebruiker, wegens het letselrisico vanwege te hoge oppervlaktetemperaturen, een waarschuwing aan te brengen in de buurt van de vacuüm-sproeibuis, of de betreffende delen van warmte-isolatie te voorzien. Wees voorzichtig bij werken aan een hete installatie. Met name aan de schroefkoppelingen, de ontluchtingsschroef voor de pomp en de peilbuisontgassing bestaat het risico op brandwonden als er heet water ontsnapt. O is er gevaar voor letsel bij aanraking van de vacuüm-sproeibuis wegens hoge temperaturen. De installatie mag slechts worden toegepast in systemen met niet-giftig water. Als men geen rekening houdt met deze handleiding, met name met de veiligheidsinstructies, kan de servitec beschadigd en defect raken, kunnen personen letsel oplopen, en kan de goede werking worden belemmerd. Bij het niet in acht nemen van de instructies, zijn alle aanspraken op garantie en aansprakelijkheid uitgesloten. De elektrische bekabeling en de aansluiting moeten door een vakman worden uitgevoerd overeenkomstig de VDE-voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. Vóór het werk aan de elektrische componenten begint, moet de spanning op de installatie worden uitgeschakeld. Algemene voorschriften en normen De maakt deel uit van de uitrusting van warmtewisselaarinstallaties, verwarmingsinstallaties of koelwatersystemen. Ze voldoen wat betreft de inbouw, werking en onderhoud aan de eisen van DIN 4751 T2. De systeemscheiding volgens DIN 1988 geschiedt via een verzamelvat (netscheidingsvat) met vrije uitloop. Leveringsomvang Tip! Controleer onmiddellijk na ontvangst van de goederen of de levering volledig is en geen beschadiging vertoont! Transportschade dient onmiddellijk te worden gemeld! De leveringsomvang staat vermeld op de pakbon en de inhoud wordt aangegeven op de doos. 1 Doos met - (voorgemonteerd) - 1 Vuilfilter G 3 /8-3 Gewapende slangen G 3 /8, 500 mm - 1 Peilbuisontgassing - Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding

3 reflex Algemeen Overzichtsafbeelding 8 1 Deksel van montageopening in netscheidingsvat (6) 2 Vlotterklep 3 Vuilfilter 4 Gewapende slang (bouwzijdig monteren) 5 Watergebrekschakelaar 6 Netscheidingsvat 7 Schakelkast 8 Peilbuisontgassing 9 Sproeibuis 10 Terugslagklep 11 Pomp 12 Magneetventiel navulling 13 Gewapende slang navulling 14 Sproeikopaansluiting 15 Druksensor 1 2 Toevoer leidingwater 3 (bouwzijdig monteren) Van de installatie 4 Naar installatie 10 (hier niet zichtbaar) 11 (hier niet zichtbaar) 15 (hier niet zichtbaar) Overloop (aan de onderzijde van de bekleding, hier niet zichtbaar) Bedieningspaneel Symbolen Gekozen modus (hier: matisch Ontgassingsprogramma (p. 8) Toetsen besturingsmodus Handmatige werking (p. 11) Stopwerking (p. 11) Installatie buiten werking Automatische werking (p. 11) Oproepen van het gebruikers (p. 12) hand 012bar info l.... quit Als info verschijnt, is er een melding Magneetventiel navulling Pomp In matische, handmatige of werking Weergave van de actuele bedrijfsdruk, knippert bij drukstoring In het gebruikers parameterbetekenis Info-weergave Weergave van meldingen, Weergave van parameterwaarden Besturingstoetsen In het gebruikers parameterinvoer annuleren, gebruikers verlaten Tijdens matische, handmatige, werking meldingen (b.v. ER06 Navultijd overschreden ) bevestigen Bladeren door het gebruikers, parameters wijzigen Opmerking: betekent in deze montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding toets indrukken s selecteren, invoer bevestigen

4 hand.... quit l reflex Technische gegevens Technische gegevens Artikel-nr. : Toelaatbare werkdruk : 6 bar Toelaatbare bedrijfstemp. Systeemontgassing : 70 C Navulling : 30 C Werkdruk : 1,0... 2,5 bar Max. installatievolume : 1000 Liter Capaciteit van navulling : ca. 0,02 m 3 /u Max. toeloopdruk navulling : 6 bar (standaardinstelling, andere instelling mogelijk) Aansluiting verwarmingssysteem : 2 x G 3 /8 gewapende slang, meegeleverd Aansluiting drinkwaterleidingnet : 1 x G 3 /8 gewapende slang, meegeleverd Aansluiting overloop : DN 32 Breedte x diepte x hoogte : 350 mm x 350 mm x 580 mm Gewicht zonder watervulling : 16,6 kg Elektrische aansluitwaarde : 230 V, 50 Hz, 95 W, stekker met randaarde met 2 m kabel Gemiddeld energie- : 0,045 kwh verbruik per dag Potentiaalvrije uitgang : max. contactbelasting (wisselaar) voor verzamel- 230 V, 4 A melding Overtuigend: Ontgassen, navullen, druk bewaken Ontgassen: - geen circulatieproblemen door aanwezige luchtbellen in het water van het verwarmingssysteem - afname van het risico op corrosie Navullen: - rechtstreekse aansluiting op het drinkwaternet mogelijk, de scheiding van het net in overeenstemming met DIN 1988 geschiedt d.m.v. een open netscheidingsvat - de navulhoeveelheid wordt elektronisch bepaald en bewaakt. Bij overschrijding van de ingestelde navultijd, of van het ingestelde aantal cycli per uur wordt de navulling onderbren en een foutmelding gegeven. Druk controleren: - permanente drukweergave op de display - geen rechtstreeks inzuigen van lucht doordat de druk constant gehouden wordt 4 naar installatie van installatie * * bar info ** ** ** potentiaalvrije uitgang drinkwater * ** ** * Bouwzijdige afsluiter(s) ** 2 vuilfilters en 3 gewapende slangen los bijgeleverd PIS aansluiting overloop zichtbaar, met trechter bouwzijdig uit te voeren reflex drukmeting Het interne meetsignaal van de druksensor PIS bewaakt de druk in het systeem enlof de begindruk van de navulling. Bovendien wordt door middel van dit signaal het drukverloop in de sproeibuis bewaakt.

5 reflex Montage Montage De dient waterpas op de daartoe bestemde openingen aan de muur te worden bevestigd. Ten behoeve van de spanningsloze inbouw, en de ontkoppeling van de geluidsoverdracht zijn 3 flexibele slangen met ommanteling (4) toegevoegd. Afsluiters naar het verwarmingssysteem en het drinkwaterleidingnet dienen bouwzijdig te worden aangebracht. De overloop dient bouwzijdig zichtbaar te worden verbonden met het afvoersystem. Voor de vlotterklep (2) aan de drinkwaterzijde en aan de aansluiting op de sproeikop (14) dienen de meegeleverde vuilfilters (3) afdichtend te worden aangebracht. Opgelet! De aansluiting in de leidingen (zie A) dient van boven, of van opzij, zo te geschieden dat grove vuildeeltjes niet in de servitec terecht kunnen komen. De transportbeveiliging van de peilbuisontgassing (8) verwijderen (zie afbeelding) en handvast in de sproeibuis draaien. De afdichting geschiedt door middel van een O-ring. in een verwarmingsinstallatie met retourbijmenging in een verwarmingsinstallatie zonder retourbijmenging 5 TW-Navulling TW-Navulling 500 A Als het verwarmingssysteem in een gebouw met retourwater bijmenging werkt, dan wordt de servitec in de retourleiding van het verwarmingssysteem, nog voor de aftakking van de retourwater bijmenging aangesloten. 500 A Bij verwarmingsinstallaties zonder retourbijmenging wordt de servitec direct in de gemeenschappelijke ketel retourleiding, onmiddellijk vóór het membraanexpansievat geïnstalleerd. Elektrische aansluiting De inwendige bedrading van het apparaat is compleet gemonteerd en het kan zo op de wandcontactdoos worden aangesloten. Bouwzijdig behoeft slechts door een vakman een 230V wandcontactdoos met randaarde te worden aangelegd. Deze elektrische bedrading, evenals het potentiaalvrije verzamelmeldcontact, moeten volgens de geldende plaatselijke (EVU) en VDE-voorschriften worden uitgevoerd. Het aansluitklemmenschema (zie p. 6) dient beslist te worden opgevolgd. Vóór werken aan elektrische componenten worden uitgevoerd, moet de stekker van de installatie uit de contactdoos getrken, of de spanning uitgeschakeld worden.

6 reflex Montage, eerste inbedrijfstelling Bouwzijdige kabel in schakelkast (7) aansluiten: 2 kruiskopschroeven van onderste schakelkastdeksel losdraaien Deksel openen Alle aan te sluiten kabels door de PG-kabelwartel steken Opgelet! Slechts een PG-kabelwartel gebruiken die geschikt is voor de kabel in kwestie Alle kabels in de klemmen bevestigen (zie o volgend klemmendiagram) Klemmendiagram 6 Omschrijving Klem Signaal Opmerkingen Voedings- 1 L bouwzijdige aansluiting spanning 230 V 2 N 3 PE Magneetventiel 4 Y1 is aangesloten navulling 5 N 6 PE Pomp 7 M1 is aangesloten 8 N 9 PE Niet gebruikt 10 niet aangesloten 11 Verzamelmelding 12 NC bouwzijdige kabelaanleg, optioneel (potentiaalvrij) 13 COM 14 NO Niet gebruikt V DC niet aangesloten 16 E1 Watergebrek- +24 V DC is aangesloten schakelaar 18 E1 Druksensor V is aangesloten 20 AE Smeltveiligheid elektronische schakeling T 0,315 A Smeltveiligheid motor T 2,5 A Let op! Aan de klemmen 10, 11 12, 13 en 14 evenals op delen van de print kan ondanks het onderbreken van de netspanning 230 V staan! L N PE Y1 N PE M1 N PE NSP-230V WZ WM Druck Voorwaarden voor de ingebruikname De opstelling van heeft plaatsgevonden. De waterverbindingen met het systeem zijn tot stand gebracht. De aansluiting aan het elektriciteitsnet werd uitgevoerd overeenkomstig de geldende VDE-voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. De buizen van en naar de moeten doorgespoeld, en vrij van vuil en lasresten zijn. Stappen voor het inbedrijfstellen Wateraansluiting maken Voordat de parameters van de besturing ingesteld kunnen worden, dienen de bouwzijdige afsluiters van de toevoer waterleiding en de afsluiters in de leidingen van - en naar de installatie geopend te worden. Het netscheidingsvat wordt gevuld en de watergebrekschakelaar schakelt de pomp in. Per installatie specifieke parameterinstelling De besturing beschikt over twee bedieningsniveaus, het met een wachtwoord beveiligde service (zie. p. 12) en het gebruikers (zie p. 7 t /m p. 9). Bij de eerste inbedrijfstelling moeten de bedrijfsinstellingen van de installatie-specifieke voorwaarden worden aangepast.

7 reflex Eerste inbedrijfstelling Tijd selecteren (knipperende waarde) selecteren of wijzigen bevestigen Menu verlaten Uhr Installatie-specifieke parameterinstelling in gebruikers 012bar Nadat de stroomvoorziening is ingeschakeld (stekker), verschijnt de actuele bedrijfsdruk in de display. De bedrijfsmodus is geactiveerd. Druk nu op om in het gebruikers te komen: Stel eerst het uur (hier: 12) in met de pijltoetsen en bevestig met. Ga daarna verder met de minuten (hier: 34) en seconden (hier: 56). Ander punt quit Laagste bedrijfsdruk P0 bar 010 bar psv Stel hier de laagste bedrijfsdruk in, volgens de statische hoogte van uw installatie (zie onderstaand diagram) en bevestig met. Deze waarde moet identiek zijn aan de voordruk p0 van het expansievat. 1,0 bar = Bedrijfsinstelling aan de besturing [bar] Aanspreekdruk = veiligheidsventiel van de installatie 7 pmax [bar] pe [bar] = Einddruk van expansievat 0,3 bar 0,5 bar * pa pa = Navulling bij te lage druk [bar] = Begindruk of vuldruk pf bij expansievat p0 [bar] = pstatisch + 0,2 bar (aanbeveling) pst [bar] = statische druk (= statische hoogte [m] / 10) 0,3 bar 0...0,2 bar * Veiligheidsventiel aanspreekdruk * Melding bij te hoge of te lage druk ** p0 moet overeenstemmen met de gasvoordruk van expansievat (MAG) PS bar 030 bar Stel hier de aanspreekdruk van de veiligheidsventiel van de installatie in en bevestig met. 3,0 bar = Bedrijfsinstelling

8 reflex Eerste inbedrijfstelling Ontgassingsprogramma selecteren EP IE knipperende waarde selecteren of wijzigen bevestigen Menu verlaten Selecteer hier het ontgassingsprogramma (zie p. 10) en bevestig met de toets. Ander punt quit Ontgassingsduur 05 Ed /h Kies hier de tijdsduur voor de permanente ontgassing (zie p. 10). Bevestig met. 5 u = standaardinstelling Vacuümtest 8 UP 0 Dit punt dient voor de vacuümtest van de sproeibuis. Het uitvoeren van de vacuümtest is bij de eerste inbedrijfstelling en bij een onderhoudsbeurt verplicht. Voert u de vacuümtest als volgt uit: - Sproeibuis moet met water gevuld zijn (bedrijfsdruk) - afsluiter (bouwzijde) toevoer sproeibuis afsluiten - Vacuümtest uitvoeren ( 1 selecteren en met bevestigen) De drukverhouding wordt in twee tijdsintervallen waargenomen en bepaald (Terugtellende teller loopt tot 0 s). Deze test duurt 2 min. Als het de test goed verlopen is, verschijnt UP i.o in de display. Gaat u in dat geval als volgt verder: Als de test niet slaagt, verschijnt UP ni. O. Los de fout op (zie p. 12 en p. 13, meldingen) en voer daarna de vacuümtest opnieuw uit totdat deze een goed resultaat geeft. Navulling CnC Weergave van de totaal toegevoerde navulhoeveelheid in liter. Deze waarde wordt intern door de besturing berekend en kan weer op 0 gezet worden (CnC = 1) l

9 reflex Eerste inbedrijfstelling Max. navulhoeveelheid selecteren Cn l (knipperende waarde) selecteren of wijzigen bevestigen Menu verlaten Hier kan een max. navulhoeveelheid worden ingesteld. Bij overschrijding wordt foutmelding Er 20 gegeven Liter = standaardinstelling Ander punt quit Onderhoudsinterval LG 012 m Hier stelt u in wanneer de melding Wartung empf. (onderhoud aanbevolen) wordt geactiveerd. De kl telt terug, m.a.w. als 10 maanden wordt aangegeven, moet het volgende onderhoud binnen 10 maanden worden uitgevoerd. De onderhoudsbewaking kan worden uitgeschakeld (off). 012 maanden = standaardinstelling Potentiaalvrij meldcontact PFC 0 Hier kunt u kiezen of alle opgetreden meldingen moeten leiden tot het schakelen van het potentiaalvrij contact (pvk). 0 slechts alarmen (zie p. 12) = Besturingsinstelling 1 alle meldingen 9 Softwareversie SOF 101 Weergave van softwareversie 1:01 Softwareversie U heeft het gebruikers één maal volledig uitgevoerd. U kunt nu omschakelen naar de gewenste besturingsmodus (zie p. 11). of hand of Vuilfilter reinigen, Vlotterventiel testen De vuilfilters (3) in de koudwatertoevoerleiding en bij de sproeikopaansluiting (vanaf de installatie) dienen te worden gereinigd en de dichtheid van de vlotterklep (2) dient bij de overloop getest te worden. Bij problemen, zie sectie Onderhoud, p. 13. De eerste ingebruikstelling is hiermee voltooid!

10 reflex Werking Werking Algemene beschrijving De is een ontgassings- en navulstation. Het kan worden toegepast bij installaties onder uiteenlopende omstandigheden. Het belangrijkste toepassingsgebied zijn verwarmings- en koelcircuits en alle situaties waar luchtproblemen door opgeloste of vrije gassen storingen in de installatie veroorzaken. De servitec vacuüm sproeibuisontgassing onttrekt aan het verwerkte water tot 90 % van de opgeloste gassen. De vacuümontgassing, van een deel van het water in het verwarmingssysteem, gebeurt volgens een geoptimaliseerd tijdschema met selecteerbare ontgassingsprogramma s (zie p. 8). Een deel van het circulatiewater wordt door de sproeikop in de vacuüm-sproeibuis (9) gesproeid die door de pomp (11) vacuüm gezogen wordt. Het grote oppervlak van het gesproeide water en de sterke onderdruk staan garant voor een zeer hoog ontgassingsvermogen. Het ontgaste water wordt door pomp (11) weer naar de installatie gevoerd. Daar kan het water weer gassen opnemen. De in de vacuümspuitbuis afgescheiden gassen worden via de peilbuisontgassing (8) afgestaan. Dit ontgassingsinterval herhaalt zich. Er worden zowel vrij circulerende als al opgeloste gassen uit het water van het systeem verwijderd. 10 Ontgassingsinterval Bij het ontgassings-interval gaat het om een tijdgestuurde, voorgeprogrammeerde cyclus die bestaat uit de ontgassingstijd, de expansietijd en de rusttijd. De instelling kan slechts gewijzigd worden door de Reflex-servicedienst in het service. De ontgassingsintervallen worden afhankelijk van de modus permanente ontgassing (standaard = 5 uur overdag) of intervallenontgassing (standaard = 16 x overdag) herhaald. Injectietijd: Pomp (11) start. Op de display (zie p. 3) verschijnt na enkele ogenblikken een onderdruk (temperatuurafhankelijk). Dit is mogelijk omdat pomp (11) meer water via zuigaansluiting aan de vacuüm-sproeibuis onttrekt dan er via de drukaansluiting met sproeier (14) kan toestromen. Zodra de onderdruk wordt opgebouwd, begint de sproeier te sproeien. Terwijl pomp (11) draait, daalt het waterpeil in de vacuümsproeibuis (9) constant. Het tijdprogramma en de drukinstelling zijn zo bepaald dat de pomp nooit te weinig water krijgt. Expansietijd: Pomp (11) schakelt uit. Het water wordt door de installatiedruk (minstens 1,0 bar) verder in de vacuüm-sproeibuis gesproeid. Tijdens de expansietijd (50 s) stijgt de waterkolom langzaam in de vacuüm-sproeibuis. Het vacuüm blijft gedurende die fase van het interval nog bestaan. De stijgende waterkolom comprimeert op het einde van de uitpersfase het afgestane gas binnen enkele seconden en perst dit het via de peilbuisontgassing (8) tegen de atmosferische druk naar buiten. Rusttijd: Daarna volgt de rusttijd waarin een naontgassing plaatsvindt. Navulling Bij de wordt de druk in het verwarmings- of koelsysteem met behulp van de druksensor (15) geregistreerd en bewaakt. Als de vuldruk onder pf = p0 + 0,2 bar daalt, wordt de navullingsontgassing geactiveerd tot pf = p0 + 0,3 bar bereikt is. Daarbij wordt de tijds- (20 min. voorinstelling), cycli- (3 in 2 uur) en de hoeveelheidsbewaking geactiveerd. Bij het navullen opent de magneetventiel (12) naar het netscheidingsvat (6). De pomp zuigt water aan uit het reservoir. Terwijl de pomp draait, ontstaat er in de sproeibuis (drukweergave op de display) een druk van ongeveer -0,1 bar. Bij het cyclische pen van de pomp wordt de systeemdruk gecontroleerd en eventueel verder aangevuld.

11 reflex Werking Automatische werking De matische werking mag pas worden geactiveerd als de eerste ingebruikname is voltooid. Als u zich in de matische modus bevindt, kunt u desgewenst een van de drie matische programma s selecteren. Bij de drie programma s is de installatiebewaking geactiveerd. De navulling vindt matisch plaats. Selectie in het gebruikers (zie p. 8) Permanente ontgassing Intensieve ontgassing na inbedrijfstelling en reparaties. De ontgassingscycli voor het ingestelde tijdsbestek van permanente ontgassing (5 uur standaardinstelling) worden na elkaar uitgevoerd. Daarna gaat de besturing matisch over op intervalontgassing. Bij inbedrijfstelling dient minstens de helft van het water van de installatie één maal via de servitec te lopen. Dit komt overeen, met betrekking op een volume in de installatie van 1 m 3, op ongeveer 11 uur permanente ontgassing. Voor verwarmingsinstallaties met een hoog gasgehalte is een permanente ontgassing van 48 uur ruimschoots voldoende. Met de daarop volgende intervalontgassing resulteert dit in ontgassingsintervallen per jaar. Om onnodige slijtage aan de servitec te voorkomen, dient dit aantal per jaar niet te worden overschreden. De besturing houdt het totaal aan voltooide intervallen bij. Opgelet! Op door slijtage veroorzaakte storingen worden geen aanspraken op garantie aanvaard. Intervalontgassing Spaarmodus in matische werking. Na 8 intervallen (standaard) wordt een pauzetijd (standaard 23 uur) aangehouden voordat de volgende 8 ontgassingsintervallen worden gestart. Dit programma wordt matisch gestart als de permanente ontgassing voltooid is. Dit programma kan o handmatig worden geselecteerd als de installatie reeds ontgast is. De intervalontgassing start dan dagelijks om 08:00 uur. Geen ontgassing alleen navulling Er vindt geen ontgassing van het installatiewater plaats. Deze werking is interessant tijdens de zomerperiode of, in het algemeen, als ontgassing van het installatiewater niet gewenst of zinloos is. 012bar Display matische werking met intervalontgassing 012bar Display matische werking met intervalontgassing bar Display matische werking geen ontgassing, alléén navulling 11 Handbediening De handbediening mag pas worden geactiveerd als de eerste ingebruikname voltooid is. Deze modus is in eerste instantie van belang voor de functietest ten behoeve van de pomp en de navulmagneetventiel. Pomp of magneetventiel selecteren, knipperend symbool met -knop activeren Pomp start / magneetventiel opent * door nog eens op de -knop te drukken wordt de pomp get of de magneetventiel gesloten. Als alternatief kan o direct de quit-knop ingedrukt worden. Pomp of magneetventiel schakelen dan na elkaar uit. * Als de druk in de sproeibuis onder 0,1 bar komt, schakelt de pomp matisch na 10 s uit. Algemeen sluit de magneetventiel na 10 s. hand 012bar hand Stopwerking Tijdens werking is de, tot op de informatie op de LCD-display buiten werking. Er vindt geen functiecontrole plaats. De pomp is uitgeschakeld. Na bediening van de toets verschijnt volgende informatie op de display. 012bar

12 reflex Werking Gebruikers Het gebruikers dient om de belangrijkste bedrijfsparameters in te voeren en te wijzigen. Deze worden bij de eerste inbedrijfstelling bewerkt (zie p. 7 t /m p. 9). Met de toets gaat u naar het gebruikers. Hier kan u de bedrijfsparameters wijzigen of toestanden bekijken. Met quit kan u het gebruikers verlaten. Met een wachtwoord beschermde standaardinstellingen in het service In het geheugen van de servitec zijn parameters opgeslagen die berusten op onderzoeks- en praktijkervaring. De belangrijkste parameters die met een wachtwoord beschermd zijn staan beschreven in de volgende tabel. Instelling Opmerking Druk Navulling AAN p0 + 0,2 bar p0 (minimale werkdruk zie p. 7) Navulling UIT p0 + 0,3 bar Minimale bedrijfsdruk overschreden = p0 Maximale werkdruk overschreden psv 0,2 bar psv (aanspreekdruk van de veiligheidsklep (zie p. 7)) Navulling Max. navultijd 20 min Als de navultijd of het aantal cycli overschreden wordt Max. navulcycli in 2 uur. 3 dan wordt de bijbehorende melding gegeven. Ontgassingsinterval Injectietijd 15 s Pomp loopt, gelijktijdig wordt er gesproeid Maximale expansietijd. 120 s Expansiefase: pomp uit, sproeien en ontgassing gas 12 Meldingen Meldingen worden door het symbool info op de display weergegeven. Tegelijkertijd verschijnt Er en de bijbehorende foutcode (bijv. Er 06) op het informatiescherm. Als er meerdere meldingen tegelijk zijn kunnen deze met zichtbaar gemaakt worden. Meldingen worden, na verhelpen van de oorzaak, grotendeels matisch bevestigd (zie tabel) Fouten zoals Nachsp.Zeit 06 of Nachsp.Zykl. 07 moeten handmatig worden bevestigd. quit Voor overdracht van informatie op afstand kan de potentiaalvrije omvormer voor de verzamelmelding worden toegepast. In het gebruikers (zie p. 9) kunt u kiezen of enkel de als alarmen aangegeven meldingen of alle meldingen potentiaalvrij moeten worden gegeven. ER- Fouttype Foutoorzaken Foutopsporing code Foutoplossing 01 Min. druk p0 Alarm Waterverlies in de installatie Lek verhelpen overschreden Drukverloop verkeerd ingesteld of defect Voordruk p 0 testen, eventueel opnieuw instellen 2-1 Droogloopbeveiliging Alarm Geen water in sproeibuis, druk < 0,1 bar Afsluitingen openen druk te laag Vuilfilters vervuild Vuilfilters reinigen Afsluiter aan ingangszijde gesloten Afsluiter openen 2-2 Droogloopbeveiliging Alarm Onderdruk wordt niet snel genoeg bereikt Melding bevestigen, m. modus activeren fout in druk- servitec werd enige tijd met temperaturen Aansluitpunt van de servitec testen opbouw tijdens boven de 70 toegepast van de ontgassings- Onderdruk is niet diep genoeg Pomp op handbediening starten (zie p. 11), processen Gasophoping in de pomp Geschroefde verbindingen aan de pompaanvoerzijde testen, event. opnieuw afdichten, vacuümtest uitvoeren Pomp zit vast Pomp aandraaien, vacuümtest uitvoeren Peilbuisontgassing trekt lucht aan Peilbuisontgassing testen, eventueel reinigen, vacuümtest uitvoeren 2-3 Droogloopbeveiliging Alarm Scheidingsvat waterleidingnet is leeg Toevoer testen (afsluiter open?) tijd verstreken Bekabeling naar watergebrekschakelaar Watergebrekschakelaar aansluiten ontbreekt 2-4 Droogloopbeveiliging Alarm Tijdens het navullen werd in de Werking van magneetventiel testen navulprocedure sproeibuis een te lage onderdruk bereikt eventueel reinigen (zie p. 13), melding Navulmagneetventiel opent zich niet bevestigen 06 Navultijd --- Lekkages in de installatie Lekkages verhelpen, melding bevestigen overschreden Navultijd te kort Navultijd verlengen, (standaard 20 min.) eventueel Reflex Servicedienst bellen 07 Navulcycli --- Kleine lekken in het systeem Lekkages verhelpen, melding bevestigen overschreden Aansluitleiding van servitec op het systeem Aansluitleiding testen en eventueel (standaard 3 in 2 uur) te lang of te klein gedimensioneerd vergroten of korter maken

13 reflex Werking, onderhoud ER- Fouttype Foutoorzaken Foutoplossing code 08 Drukmeting Alarm Druksensor verkeerd aangesloten Bekabeling controleren, evt. vervangen storing of defect 10 Max. druk --- Expansievat installatie heeft verkeerde voordruk Expansievatvoordruk controleren --- Aanspreekdruk veiligheidsventiel PS in PS instelling met veiligheidsventiel gebruikers te laag afgesteld het systeem afstemmen 14 Expansietijd: Afsluiting aan ingangszijde gesloten Afsluiting openen overschreden Vuilvangers vervuild Vuilvangers reinigen Melding bevestigen 19 Stop > 4 u --- De besturing bevindt zich langer dan 4 u Evt. matische modus activeren in modus bevestigen 20 Max. navulhoeveel- --- Die in het klanten onder Cn ingestelde Melding bevestigen heid Cn overschreden max. navulhoeveelheid werd overschreden SrV Onderhoudsinterval Herinnering aan jaarlijkse onderhoudsbeurt Onderhoud uitvoeren verstreken Melding bevestigen Onderhoud Opgelet! Rekening houden met de algemene veiligheidsinstructies (zie p. 2)! Onderhoudswerkzaamheden mogen slechts door een vakman worden uitgevoerd. Ter herinnering aan de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt na een jaar van in bedrijf zijn de melding SrV in de display gegeven die met de bevestigingstoets kan worden verwijderd. Opgelet! Op door slijtage veroorzaakte storingen worden geen garantieaanspraken aanvaard. Dichtheidscontrole uitwendige dichtheid controleren, Indien nodig afdichten Vuilfilters reinigen de vuilfilters (3) in de koudwatertoevoerleiding en bij de sproeikop (14) dienen gereinigd te worden. 13 Vacuümtest zie pagina 8 Funktietest pomp, magneetventiel, vlotterklep Bij gevuld scheidingsreservoir voor het waterleidingnet (6), ingeschakelde pomp (11) en geopende navulmagneetventiel (12) moeten de volgende dingen gebeuren: De waterspiegel in het scheidingsreservoir (6) daalt. Daardoor wordt na korte tijd de vlotterklep (2) geopend en het water stroomt in het netscheidingsvat. Bij uitgeschakelde pomp (11) en gesloten magneetventiel (12) moet na het bereiken van de hoogste waterstand in het netscheidingsvat (6) de vlotterklep sluiten hand Handbediening activeren Pomp (11) starten ( knippert) Navulmagneetventiel (12) selecteren en openen de waterspiegel daalt na het starten van de pomp (11) en het openen van de magneetventiel (12) niet - eventueel pomp (11) aandraaien, zekering T2,5 A omwisselen (zie p. 6) - eventueel de magneetventiel (12) reinigen (vuildeeltjes, aanslag verwijderen). Na het dalen van de waterspiegel in het netscheidingsvat (6) stroomt er geen water bij: - eventueel vlotterventiel demonteren en afdichting reinigen Pomp (11) zetten, magneetventiel (12) sluiten ondanks hoge waterstand blijft het water via de vlotterklep (2) binnenstromen en de overloop drupt - eventueel vlotterklep demonteren en afdichting reinigen. in de matische modus omwisselen Onderhoud membraan expansievat (MAG) - Voordruk p 0 testen - de waarde dient overeen te stemmen met de waarden van de besturing Instelwaarden van de besturing controleren - zie Stappen voor het inbedrijfstellen (p. 7 t /m p. 9)

14 reflex Conformiteitsverklaring, Reflex Servicedienst Centrale fabrieks-servicedienst Reflex Nederland b.v. Sluisweg 53 A NL ER HARDINXVELD-GIESSENDAM Telefoon : ++31 (0) Fax : ++31 (0) Conformiteitsverklaring voor stuurunits Hiermee bevestigt de fabrikant dat de constructie, de fabricage en de controle van de -besturing voldoen aan de vereisten van de richtlijn van de Raad voor de afstemming van de juridische voorschriften van de lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn 89/336 EEG en 73/23 EEG. Voor de beoordeling van de producten op hun elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn werden volgende normen gebruikt: EN deel 1 in combinatie met EN en EN EN deel 1 in combinatie met EN deel 2 EN deel 1 EN Fabrikant: Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG Gersteinstraße Ahlen/Westfalen Telefoon: ++49 (0) Fax: ++49 (0) Franz Tripp Bedrijfsleider SI0361nl Technische wijzigingen voorbehouden Reflex Nederland b.v. Sluisweg 53 A NL ER HARDINXVELD-GIESSENDAM Telefoon : ++31 (0) Fax : ++31 (0)

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling Documentatie RM-BV 12 Filterregeling Inhoud 1 Veiligheidsinstructies...3 2 Beschrijving van het toestel...4 3 Toestelversies...4 4 Montage...5 5 Display- en instelelementen / Elektrische aansluitingen...8

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Flamco. Flexcon M. Montage- en bedieningshandleiding. 2008 Flamco 18503929

Flamco. Flexcon M. Montage- en bedieningshandleiding. 2008 Flamco 18503929 Flexcon M NL Montage- en bedieningshandleiding 2008 Flamco 1803929 Flamco b.v. Postbus 11 2800 AC Gouda - Holland Industriestraat 2802 AC Gouda - Holland Telefoon: 0182 91800 Telefax: 0182 227 E-mail:

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Bedrijfsvoorschriften

Bedrijfsvoorschriften 1 Inhoud 2 Inleiding 2 2.1 Gebruiksdoel 2 2.2 Toepassingsgebied 2 2.3 Te ontraden gebruik 2 3 Veiligheid 2 4 Transport en opslag 2 5 Installatievoorschriften 2 5.1 Plaatsing 2 5.2 Inbouw in leidingwerk

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Woonhuisventilator type: Compact-10P

Woonhuisventilator type: Compact-10P Gebruikershandleiding Compact-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator type: Compact-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van

Nadere informatie

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren!

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! MemoTec elero Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 ma Art. Nr.: 0477..

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 ma Art. Nr.: 0477.. 30 ma Art. r.: 0477.. 1. Functie-omschrijving Het functioneringsprincipe van de wandcontactdoos met aaardlekbeveiliging komt overeen met dat van de foutstroom-veiligheidsschakelaar. In een foutloze installatie,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 1240 STE Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com Een merk van Dohse Aquaristik Gebruikshandleiding ph-control eco Art. nr. 43000 Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Display 1.2 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Verkorte installatie en opstart handleiding Denver Waterontharders

Verkorte installatie en opstart handleiding Denver Waterontharders Verkorte installatie en opstart handleiding Denver Waterontharders Inhoud: 1 Installatie pag. 3 1.1 installatie stap voor stap pag. 4 2. Denver Timer 2.1 Timer beschrijving pag. 6 2.2 Start-up programmering

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Eco 10 Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Inhoud opgave 1. Dagelijks gebruik... 3 2. Eerste opstart... 4 3. Bediening van de Eco 10 Pelletkachel... 4 4. De Toetsen en functies van het display... 5 8. De

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254 15975197NL (12/2014) Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies Bedieningsmodule Type ABS CP 151 153 253 254 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Schakelkast...

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitvoering 3 Installatie 3 Vullen 5 Starten ( eerste keer) 5 Starten ( normaal gebruik) 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Huisstation opbouw Vrij spreken 1250..

Montage- en bedieningshandleiding. Huisstation opbouw Vrij spreken 1250.. Montage- en bedieningshandleiding Huisstation opbouw Vrij spreken 1250.. Apparatuurbeschrijving Het huisstation opbouw Vrij spreken is een voorgemonteerde eenheid, die deel uitmaakt van het Gira deurcommunicatiesysteem.

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-8p MVS-8/14P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-8P en MVS-8/14P.

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01

Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01 Morselt Borne B.V. Beknopte handleiding alarmeringssysteem voor olieafscheiders type WGA 01 Gildestraat 12 7622 AC BORNE 75-7620 AB BORNE +31(0)74-2661166 +31(0)74-2667175 info@morselt.com www.morselt.com

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Cody Light HF 1/1 1/2

Cody Light HF 1/1 1/2 NL De montage, aansluitingen en het onderhoud mogen alleen door geschoolde vakmannen worden uitgevoerd. De eindverwerker van dit produkt dient erop toe te zien dat de EMV-voorschriften worden nageleefd.

Nadere informatie

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nasa EX-1 INLEIDING. Het is gebruikelijk om koelwater te injecteren in motor uitlaatsystemen. Deze koeling reduceert temperatuur van het uitlaatgas tot een niveau waar rubberen en polymeer uitlaatgasbestanddelen

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-10W MPV-10WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MPV.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren

Draadloze zoneregelaar HCE80. Handleiding bij het inleren Inleer handleiding Draadloze zoneregelaar HCE80 Handleiding bij het inleren Wat doen we eerst? 1. Het aansluiten van de motoren MT4-230-NC op de HCE80!!!! 2. Op 1 zone kunnen maximaal 3 motoren MT4-230-NC

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Inhoudstafel 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie 15 2 CE-markering 15 3 Keuze van de opstellingsplaats 15 4 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie