Uitdagingen rondom Anti-AnWj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitdagingen rondom Anti-AnWj"

Transcriptie

1 Uitdagingen rondom Anti-AnWj Auteurs: Dr. L.H.J. Jacobs 1, E.H.A.A. van Litsenburg 2, dr. B.A. de Boer 3, dr. C.C. Folman 4, drs. N.C.V. Péquériaux 5, dr. J.F.M. Pruijt 6 Trefwoorden: Anti-AnWj, erytrocytenautoantistoffen (Tijdschr Bloedtransfusie 2014:7;3-5) Samenvatting Het AnWj-antigeen is aanwezig op de erytrocyten van meer dan 99% van de wereldbevolking. Een AnWj-negatief fenotype is uitzonderlijk en vrijwel altijd het gevolg van een verworven suppressie van het AnWj-antigeen. Het ontstaan van antistoffen tegen AnWj is dus een zeldzaamheid, maar hun aanwezigheid kan desalniettemin ten grondslag liggen aan een (hemolytische) transfusiereactie. De serologische bevindingen bij antistoffen tegen AnWj leiden vaak tot verwarring. Doorgaans reageert de antistof met alle erytrocyten van het identificatiepanel, maar niet (of minder sterk) met de eigen erytrocyten. Dit artikel beschrijft een tweetal praktijkvoorbeelden waarbij anti-anwj antistoffen een hemolytische transfusiereactie veroorzaakten. Aansluitend aan de casussen volgt een meer uitvoerige beschrijving van de klinische relevantie, de diagnostische uitdagingen en het transfusieadvies rondom anti-anwj. 1 Klinisch chemicus i.o., 2 vakgroepdeskundige bloedserologie, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch, 3 klinisch chemicus, Klinisch chemisch laboratorium, Atal-Medial diagnostische centra, locatie Leiderdorp, 4 hoofd Laboratorium Erytrocytenserologie, Sanquin Diagnostiek Referentielaboratorium Erytrocytenserologie, Amsterdam, 5 arts klinische chemie, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, 6 hematoloogoncoloog, afdeling Interne Geneeskunde, Jeroen Bosch Ziekenhuis, s-hertogenbosch. Correspondentie graag richten aan: dhr. dr. L.H.J. Jacobs, klinisch Chemicus i.o., Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ, s-hertogen-bosch, tel.: , adres: Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Ontvangen 06 mei 2013, geaccepteerd 20 augustus Alle gepubliceerde artikelen kunt u vinden op onze website: articles. Inleiding Voorafgaand aan een erytrocytentransfusie wordt altijd onderzocht of er in het plasma van de ontvanger klinisch relevante antistoffen tegen bloedgroepantigenen aanwezig zijn. Wanneer een initiële screening de aanwezigheid van zulke irregulaire antistoffen aantoont, volgt een verdere identificatie om de antigeenspecificiteit van de betreffende antistof op te helderen. Deze identificatie is doorgaans een routinematige handeling, waarbij met behulp van een panel van verschillende (O-)erytrocyten met daarop verschillende antigenen de specificiteit kan worden aangetoond. Uitdagingen ontstaan wanneer vrijwel alle, of alle erytrocyten van het identificatiepanel positief reageren met het serum of plasma van de ontvanger. In dat geval kan er sprake zijn van een antistof tegen een hoogfrequent antigeen (HFA). In het geval van een positieve autocontrole, waarbij het plasma van de ontvanger positief reageert met eigen erytrocyten is er mogelijk sprake van een autoantistof. In de praktijk, zoals ook zal blijken uit onze casussen is het niet altijd eenvoudig om het onderscheid tussen allo- en autoantistoffen te maken, zeker wanneer deze zijn gericht tegen een HFA. 1 De casussen die hier beschreven worden gaan over de aanwezigheid van antistoffen tegen het hoogfrequente tijdschrift voor bloedtransfusie - nummer

2 AnWj-antigeen ( volgens de ISBT-nomenclatuur). Meer dan 99% van de wereldbevolking draagt het AnWj-antigeen op zijn of haar erytrocyten en het aantal personen waarvan is beschreven dat ze het AnWjantigeen missen is op 1 hand te tellen. 2-4 Bij zeldzame gevallen, vooral beschreven bij patiënten met lymfoproliferatieve aandoeningen, kan er sprake zijn van een verworven AnWj-negatief fenotype waarbij anti-anwj anti-stoffen kunnen ontstaan. 5 De klinische relevantie van deze antistoffen is op basis van de beperkte hoeveelheid data echter moeilijk in te schatten en varieert van geen effect tot hemolytische transfusiereacties. 6,7,8 Gezien het lage aantal beschrijvingen van anti-anwj antistoffen is het opmerkelijk dat er in de Nederlandse ziekenhuizen in een periode van 1,5 jaar twee gevallen zijn geïdentificeerd. In dit artikel worden deze twee casussen beschreven en wordt er nader ingegaan op de diagnostische uitdagingen, de klinische relevantie en het transfusieadvies rondom de aanwezigheid van anti- AnWj antistoffen. Casus 1 Een 71-jarige man met een voorgeschiedenis van een stadium IV B-cel non-hodgkinlymfoom (NHL) type mantelcellymfoom, presenteert zich in april 2012 op de Spoedeisende Eerste Hulp met hoge koorts, frequent braken en toegenomen dyspneu. De patiënt was in 2004 behandeld met rituximab (R) en chemotherapie (CHOP) gevolgd door hoge doses cytarabine, een autologe perifere stamceltransplantatie en radiotherapie op het mediastinum. Hiermee kwam hij in complete remissie. Enkele jaren later kreeg de patiënt in 2009 een recidief. Hiervoor werd hij wederom behandeld met R-CHOP chemotherapie met opnieuw een goede response. In de jaren hierna wordt hij meerdere malen opgenomen met pneumonieën bij wisselende granulopenie en ontwikkelt hij een progressieve polyneuropathie als gevolg van een combinatie van schade door chemotherapie, C.I.D.P. (chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie) en vitamine B-12 deficiëntie. Hiervoor werd hij meerdere malen behandeld met immuunglobulinen. Vanwege sterke verdenking op een nieuwe pneumonie en progressieve pancytopenie, wordt de patiënt opgenomen en behandeld met antibiotica (penicilline en ciprofloxacine). Wegens een symptomatische anemie (Hemoglobine = 5,4 mmol/l), worden erytrocytenconcentraten (EC) aangevraagd. De patiënt heeft in het verleden eerder bloedtransfusies gehad, waarvan de laatste meer dan 1,5 jaar voor de huidige opname. Eerder onderzoek naar de aanwezigheid van irregulaire antistoffen was negatief (de laatste screening heeft twee maanden voor de huidige opname plaatsgevonden). Onderzoek toont nu de aanwezigheid van antistoffen, waarbij alle ingezette testcellen een zwak positieve tot 1+ reactiviteit laten zien en de autocontrole negatief is (cellen ingezet in LISS/Coombs, PEG IAT en IAT met toevoeging van bovine-albumine). De directe antiglobulinetest (DAT) was zwak positief met anti-igg antihumaan globuline reagens. Na enzymbehandeling (Bio-Rad ID-Papain) reageert het plasma van de patiënt niet meer met de erytrocyten van het identificatiepanel (er is wel een waas zichtbaar in de kolom). In eerste instantie werd er op ons laboratorium (JBZ) gedacht aan de mogelijke aanwezigheid van Chido-Rogers antistoffen, maar neutralisatie met AB-serum levert eveneens een pan-reactief erytrocytenpanel. Initiële kruisproeven met twee cek-compatibele donoren laten een negatieve en een zwak positieve reactie zien. Vanwege de urgente transfusiebehoefte (en om zoveel mogelijk compatibel te kunnen transfunderen) wordt een antigeentypering uitgevoerd. Samenvattend levert dit het volgende fenotype op: B RhD-positief, CcEe, K-negatief, Fy(a-b+), JK(a-b+), MN, ss. Op basis van deze gegevens worden twee compatibele EC besteld bij de regionale bloedbank. Kruisproeven met deze eenheden leveren een negatieve en een zwak positieve reactie op. Er wordt besloten om de, met de uitgevoerde fenotypering compatible eenheden te transfunderen, waarbij de eenheid met de negatieve kruisproef als eerste wordt toegediend. Halverwege de transfusie van de eerste EC (na toediening van ± ml) kreeg de patiënt last van koude rillingen, een stijging van hartslag en bloeddruk en was er sprake van een klinische achteruitgang. Transfusie wordt gestaakt. De metingen voor en na de transfusie laten een daling van het haptoglobine gehalte van 0,25 g/l naar < 0,08 g/l (ref. 0,4-2,4 g/l) zien en een stijging van het lactaatdehydrogenase (LD) gehalte van 252 U/l naar 283 U/l (ref. <248 U/l). De opgetreden transfusiereactie is gemeld bij TRIP en geclassificeerd als een acute hemolytische transfusiereactie (graad I). Materiaal (pre-transfusie) van de patiënt is naar Sanquin gestuurd voor verder onderzoek. De serologische bevindingen van een panreactief panel in combinatie met een negatieve autocontrole kon worden bevestigd wat aangaf dat er mogelijk antistoffen tegen een HFA aanwezig waren. De directe antiglobulinetest in de Bio- Rad kolomtechniek was zwak positief met anti-igg 4 nummer tijdschrift voor bloedtransfusie

3 AHG en negatief in de buisjes techniek. Een zuur eluaat gemaakt van de erytrocyten van de patiënt reageerde zwak positief met alle ingezette testerytrocyten en negatief met de autocontrole. Dit kan passen bij de aanwezigheid van autoantistoffen tegen een antigeen met een zwakke expressie op de eigen erytrocyten. Serologische vervolgonderzoek toonde aan dat het antigeen waartegen de antistoffen gericht waren resistent was voor behandeling met trypsine, chymotrypsine, ficine, en dithiothreitol (DTT). Door gebruik te maken van testerytrocyten die negatief zijn voor verschillende hoog frequente antigenen en de patiënten erytrocyten te typeren voor verschillende HFA s, werd vastgesteld dat de antistoffen gericht waren tegen het AnWj-antigeen. Het AnWj-antigeen was op dat moment bij de patiënt zelf niet aantoonbaar. Casus 2 Een 86-jarige patiënt met in de voorgeschiedenis een Burkitt lymfoom werd vanwege een symptomatische anemie getransfundeerd. De differentiaaldiagnose van de anemie werd gesteld als een pure red cell aplasie, dan wel MDS-chemotherapie gerelateerd. Er was sprake van een verminderde aanmaak van erytroycten waarbij het reticulocytenaantal lag tussen 5 en 40 x 109/l (referentiewaarde x 10 9 /l). Er was geen aanwijzing voor een Parvo B19-infectie. Pre-transfusie onderzoek toonde de aanwezigheid van irregulaire antistoffen en een positieve DAT. Verder serologisch onderzoek (Sanquin) wees op de aanwezigheid van monofasische warmte hemolysinen, autoantistoffen tegen het e-antigeen en antistoffen die waarschijnlijk gericht waren tegen een HFA. De specificiteit was op dat moment niet vast te stellen. Het was niet mogelijk eenheden te selecteren met een negatieve kruisproef. De bloedgroep en uittypering van de patiënt was: O RhD-positief, CcEe, K-negatief, Fy(a+b+), Jk(a+b+), Ss. Er werden daarom e- en K-negatieve, meest passende kruisproef EC s geselecteerd. De patiënt werd onder bewaking getransfundeerd. Tijdens het inlopen (1 uur na aanvang) van de EC kreeg de patiënt een ernstige transfusiereactie graad III gekenmerkt door benauwdheid met saturatiedaling, heftige koude rillingen en shock. Het Hb bleef onveranderd 4,1 mmol/l en er waren op dat moment geen tekenen van hemolyse. Vervolgtransfusie vond plaats onder premedicatie met tavegil (1 mg) en hydrocortison (100 mg). De patiënt ontwikkelde 30 minuten na start van de transfusie wederom een transfusiereactie (graad II). In de daarop volgende dagen werden twee EC s getransfundeerd, waarbij geen klinische problemen optraden. Wel bleken de hemolyseparameters aantoonbaar te stijgen (LD 571 U/l, ref. <248 U/l; haptoglobine < 0,1 g/l, ref. 0,3-2,0 g/l; bilirubine 76 µmol/l, ref µmol/l). De opbrengst was telkens marginaal met een Hb-stijging van 0,2-0,3 mmol/l per EC. Hoewel een IgAdeficiëntie werd uitgesloten, werd de volgende transfusie gestart onder premedicatie en gewassen ECs. Meerdere EC s werden zonder significante transfusiereactie toegediend. Verder serologisch vervolgonderzoek bij het International Blood Group Reference Laboratory te Bristol (Verenigd Koninkrijk) en bij Sanquin leidde tot de vaststelling dat de HFA-antistoffen in het serum van de patiënt gericht waren tegen het AnWj-antigeen. AnWj De naam AnWj is pas sinds halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw in gebruik. De naamgeving komt voort uit de realisatie dat de eerder ontdekte antilichamen tegen een HFA genaamd Anton en die tegen het iets later ontdekte antigeen Wj mogelijk tegen hetzelfde antigeen waren gericht Het AnWj-antigeen komt met een hoge frequentie voor en is gelegen op, of sterk geassocieerd met, het CD44-eiwit (Indian glycoproteïne). 13 De exacte locatie en genetische achtergrond is nog niet bekend. Bij pasgeborenen is het AnWj-antigeen afwezig en vormt zich waarschijnlijk in de eerste 50 dagen na de geboorte. 14 Interessant hierbij is de ontdekking dat de conversie van een AnWj-negatief naar een AnWj-positief fenotype in één dag plaatsvindt. 15 Het onderliggende mechanisme voor deze conversie is tot op heden nog niet opgehelderd. Het AnWj-antigeen komt verzwakt tot expressie bij mensen met het zogenoemde In(Lu)-fenotype. 11 Door de aanwezigheid van het dominante In(Lu)-gen komen bij dit fenotype de antigenen van het Lutheransysteem vrijwel niet tot expressie, maar ook de productie van onder andere de Indian bloedgroep en het AnWj-antigeen wordt geremd. 2 In tegenstelling tot de Lutheran of Indian antigenen, is het AnWj-antigeen resistent voor trypsine, chymotypsine en 2-aminoethylisothiouronium bromide (AET) wat als hulpmiddel gebruikt kan worden om ze serologisch van elkaar te onderscheiden. 2 Antistoffen tegen AnWj worden met name gevonden bij patiënten die een (tijdelijke) onderdrukking hebben van hun eigen antigeen. Na verloop van tijd kunnen de AnWj-antistoffen verdwijnen en kan de antigeen expressie normaliseren. tijdschrift voor bloedtransfusie - nummer

4 Klinische relevantie In de introductie werd al even aangestipt dat het lastig is om de klinische relevantie van AnWj-antistoffen in te schatten. De afgelopen 30 jaar zijn een aantal casussen beschreven waarbij de aanwezigheid van anti-anwj verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontstaan van een (hemolytische) transfusiereactie. 5,7,8,16,17 Daartegenover staan een vergelijkbaar aantal artikelen die suggereren dat de aanwezigheid van anti-anwj geen hemolytische transfusiereactie veroorzaakt. 6,11,18,19 Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het uitblijven van een transfusiereactie in deze artikelen mogelijk te maken heeft met de profylactische behandeling met immunosuppressiva voorafgaand aan de transfusies. 6,18,19 Naast de enigszins wisselende klinische observaties wijzen ook in-vitro en in-vivo survivalstudies niet eenduidig op een verminderde overlevingsduur van AnWj positieve erytrocyten in de aanwezigheid van anti-an- Wj. 6,8,19 Op basis van de uitermate beperkte hoeveelheid data lijkt er echter wel een verband te zijn tussen de survivalstudies en de klinische observaties. Zo tonen de in-vivo survivalstudie met indium 111-gelabelde erytrocyten van Stowers et al. en de in-vitro 51-chroom survivaltest van Van Gaalen et al. aan dat een goede survival van de erytrocyten gepaard gaat met de afwezigheid van een hemolytische transfusiereactie. 6,19 Daarnaast blijkt in het werk van De Man et al. een verminderde survival van de erytrocyten in een 51-chroom erytrocytensurvivaltest juist te passen bij de waargenomen hemolytische transfusiereactie. 8 Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het uitvoeren van erytrocytensurvivalstudies met radioactief gelabelde erytrocyten van toegevoegde waarde zijn bij het bepalen van de klinische relevantie van anti-anwj-antistoffen. Al met al wijzen de bevindingen in de literatuur op een niet te verwaarlozen risico op een ernstige transfusiereactie bij incompatibele erytrocytentransfusies in de aanwezigheid van anti-anwj. De transfusiereacties, zoals deze zijn gevonden in de beschreven casussen, onderschrijven dit risico. Voor erytrocytentransfusies in aanwezigheid van anti- AnWj is het dan ook geïndiceerd om, indien mogelijk AnWj-negatieve erytrocyten te selecteren. Deze eenheden zijn echter heel zeldzaam. Als alternatief kunnen erytrocyten met het In(Lu)-fenotype, waarop het An- Wj-antigeen zwak tot expressie komt worden gebruikt. 2,11 Hoewel er in Nederland enkele donoren met dit fenotype bekend zijn en er ook eenheden zijn ingevroren in de Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB) zijn de eenheden zeldzaam wat de beschikbaarheid van compatibele EC s voor een evt. chronisch transfusiebeleid in de weg staat. In geval van AnWj antistoffen bij een suppressie van het AnWj antigeen, geldt het transfusie advies zolang de antistoffen aantoonbaar zijn. Indien de AnWj antistoffen verdwenen zijn en het AnWj antigeen weer (normaal) tot expressie komt vervalt de indicatie om AnWj negatieve erytrocyten te selecteren. Gezien de zeer beperkte hoeveelheid beschikbare In(Lu) eenheden is het gebruik van AnWj-negatieve eenheden niet altijd een bestendige oplossing. De nadruk zou in geval van langdurige afhankelijkheid kunnen liggen op demping van de transfusiereactie met behulp van immunosuppressiva. Behandeling en vervolg casus Casus 1 Na het optreden van de transfusiereactie (waarvoor op dat moment nog geen verklaring voor was gevonden) werd besloten om uiterst terughoudend te zijn bij het transfunderen van de patiënt. Ter voorbereiding op eventuele latere transfusies zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: Bij grote spoed: bloed selecteren dat volledig compatibel is aan de typering van de patiënt voor CcEe, K, Duffy, Kidd en Ss-antigenen. Transfusie op korte termijn noodzakelijk (uren): in overleg met Sanquin, erytrocytenconcentraten met het In(Lu)-fenotype laten ontdooien bij SBFB. Transfusie behoefte noodzakelijk binnen enkele dagen: Sanquin kan onderzoeken of er donoren met het In(Lu)-fenotype beschikbaar zijn om opgeroepen te worden. Het klinisch herstel van de patiënt verliep in eerste instantie redelijk, het Hb steeg langzaam, na een minimum van 4,9 mmol/l, en er was geen noodzaak voor transfusie. Wel bleef er sprake van een milde, chronische hemolyse met persisterend aantoonbare anti- AnWj antistoffen. Immuunsuppressiva zijn om meerdere redenen niet overwogen. Daarnaast was er inmiddels ook weer progressie van zijn NHL. Daar zijn conditie verder achteruit ging, werd afgezien van verdere behandeling. Hij overleed twee maanden later. Casus 2 Vanwege een uitermate geringe aanmaak van erytro- 5a nummer tijdschrift voor bloedtransfusie

5 Aanwijzingen voor de praktijk Serologisch lijkt het reactiepatroon bij antistoffen tegen AnWj vaak op het patroon van een antistof tegen een HFA waarbij alle testerytrocyten reactief zijn en de autocontrole negatief is (soms zwak positief). Anderzijds lijken anti-anwj antistoffen op autoantistoffen, wat betekent een positief eluaat bij een zwak positieve (of zelfs negatieve) DAT met anti-igg AHG. Bij het vermoeden van anti-anwj antistoffen is het aan te bevelen om contact op te nemen met een expertise centrum. Het transfusieadvies bij voor patiënten met anti-anwj antistoffen luidt: - Bij spoed: bloed selecteren dat compatibel is aan de typering voor CcEe, K, Duffy, Kidd en Ss antigenen. - Transfusie op korte termijn noodzakelijk (uren): in overleg met Sanquin erytrocytenconcentraten met het In(Lu) fenotype laten ontdooien bij SBFB. - Transfusie behoefte noodzakelijk binnen enkele dagen: Sanquin kan besluiten om donoren met het In(Lu) fenotype op te roepen. Bij incompatibele transfusies dient men ten alle tijden bedacht te zijn op het mogelijk optreden van ernstige transfusiereacties. cyten, het reticulocytenaantal was tussen 5 en 40 x 10 9 /l (referentiewaarde x 10 9 /l), en de aanhoudende hemolyse bleef de patiënt nog enkele maanden afhankelijk van transfusie met EC s. De eigen aanmaak van erytrocyten werd gestimuleerd met behulp van erytropoëtine (1 keer per week; ie). Daarnaast werd de patiënt behandeld met rituximab. Aangezien de patiënt mogelijk geruime tijd van transfusies afhankelijk zou zijn, is besloten geen gebruik te maken van de beperkt beschikbare In(lu) EC s. In plaats daarvan werd geprobeerd de transfusiereactie zoveel mogelijk te dempen met medicatie. De premedicatie werd uitgebreid met intraveneus immunoglobuline (70 gram). In de erop volgende maand ontving de patiënt nog vier EC s. Deze EC s werden zonder melding van transfusiereactie ontvangen. De hemolyseparameters bleven echter positief. Deze parameters zijn in de maanden erna negatief geworden. De premedicatie werd daarna beperkt tot tavegil (1 mg) en 200 mg hydrocortison. Er is sindsdien nog een enkele keer transfusie nodig geweest, waarbij tenminste eenmaal geringe, maar duidelijk herkenbare symptomen optraden. Bij een serologisch herhalingsonderzoek ruim een jaar na de opname waren de AnWj-antistoffen niet meer aantoonbaar, hierbij is geen AnWj-antigeen typering verricht. De patiënt is na ongeveer anderhalf jaar overleden, waarschijnlijk ten gevolge van een long maligniteit dan wel recidief Burkitt lymfoom met lokalisatie in de long. Conclusie Gezien het relatief lage aantal casussen van anti-anwj antistoffen dat in de literatuur is beschreven is het opvallend dat wij in Nederland in een periode van 1,5 jaar twee gevallen hebben geïdentificeerd. Bij beide gevallen was er sprake van een duidelijke waarneembare (hemolytische) transfusiereactie. Het serologisch onderzoek naar de aanwezigheid van AnWj-antistoffen is complex. Serologisch lijken AnWj-antistoffen enerzijds vaak op het antistofpatroon van een antistof tegen een HFA waarbij alle testerytrocyten reactief zijn en de autocontrole negatief is (en soms zwak positief). Anderzijds lijken AnWj-antistoffen op autoantistoffen, wat betekent een positief eluaat bij een zwak positieve (of zelfs negatieve) DAT met anti-igg AHG. Men zou zich kunnen afvragen of het vervolgonderzoek dat is ingezet om de antigeenspecificiteit op te helderen in de praktijk ook was ingezet wanneer er geen sprake zou zijn geweest van transfusiereactie. tijdschrift voor bloedtransfusie - nummer b

6 Mogelijk is hierdoor de frequentie van Anti-AnWj (en van andere antistoffen tegen HFA) in de praktijk hoger is dan tot dusver in de literatuur beschreven. Referenties 1. Ligthart PC, Folman CC, De Haas M. Erytrocytenautoantistoffen; soms moeilijk onderscheid tussen allo- of autoantistoffen. Serologie en transfusiebeleid in 3 bijzondere casussen. Tijdschrift voor Bloedtransfusie. 2009;2(4): Daniels G. Human blood groups. 2nd ed. Oxford: Blackwell Science; x, 560 p. 3. Poole J, Levene C, Bennett M, et al. A family showing inheritance of the Anton blood group antigen AnWj and independence of AnWj from Lutheran. Transfusion medicine Dec;1(4): PubMed PMID: van Alphen L, Levene C, Geelen-van den Broek L, et al. Combined inheritance of epithelial and erythrocyte receptors for Haemophilus influenzae. Infection and immunity Nov;58(11): PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: Mannessier L, Rouger P, Johnson CL, et al. Acquired loss of red-cell Wj antigen in a patient with Hodgkin s disease. Vox sanguinis. 1986;50(4): PubMed PMID: Stowers RE, Richa EM, Stubbs JR, et al. Red blood cell transfusion in a patient with anti-anwj: a case report. Immunohematology / American Red Cross. 2007;23(2):55-8. PubMed PMID: Grigoriadis G, Condon J, Green K, et al. Persistent complementdependent anti-anwj in a lymphoproliferative disorder: a case study and review. Immunohematology / American Red Cross. 2011;27(3):83-8. PubMed PMID: de Man AJ, van Dijk BA, Daniels GL. An example of anti- AnWj causing haemolytic transfusion reaction. Vox sanguinis. 1992;63(3):238. PubMed PMID: Unpublished observation by Boorman KE and Tippett P in 1972 Cb, Race R, Sanger R. Blood Groups in Man (Ed. 6) Blackwell Scientific Publications. Oxford; Poole J, Giles CM. Observations on the Anton antigen and antibody. Vox sanguinis. 1982;43(4): PubMed PMID: Marsh WL, Brown PJ, DiNapoli J, et al. Anti-Wj: an autoantibody that defines a high-ncidence antigen modified by the In(Lu) gene. Transfusion Mar-Apr;23(2): PubMed PMID: Poole J, Giles C. Anton and Wj, are they related? Transfusion. 1985;25(5): Xu Q. The Indian blood group system. Immunohematology / American Red Cross. 2011;27(3): PubMed PMID: van Alphen L, Poole J, Geelen L, et al. The erythrocyte and epithelial cell receptors for Haemophilus influenzae are expressed independently. Infection and immunity Oct;55(10): PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: Poole J, Van Alphen L. Haemophilus influenzae receptor and the AnWj antigen. Transfusion May-Jun;28(3):289. PubMed PMID: Fitzsimmons J, Caggiano V. Autoantibody to a high-frequency Lutheran antigen associated with immune hemolytic anemia and a hemolytic transfusion episode. Transfusion. 1981;21(6): Xu Z, Duffett L, Tokessy M, et al. Anti-AnWj causing acute hemolytic transfusion reactions in a patient with aplastic anemia. Transfusion Jul;52(7): PubMed PMID: Kaneko H, Oki M, Shimura K, et al. Anti-AnWj antibody in a case with non-hodgkin lymphoma. International journal of hematology Sep;88(2): PubMed PMID: van Gaalen FA, Zanin DE, Brand A. Erythrocyte survival tests in cases of anti-anwj antibodies. Vox sanguinis Oct;97(3): PubMed PMID: c nummer tijdschrift voor bloedtransfusie

Dr. Leo Jacobs Klinisch chemicus in opleiding

Dr. Leo Jacobs Klinisch chemicus in opleiding Dr. Leo Jacobs Klinisch chemicus in opleiding April 2012 71 jarige man Hoge koorts en frequent braken en dyspnoe Geen bloed of slijm bij ontlasting, geen hematurie. CRP = 63 mg/l en HB = 6.1 mmol/l Relevante

Nadere informatie

Autoimmuun Hemolytische Anemie Serologisch Onderzoek

Autoimmuun Hemolytische Anemie Serologisch Onderzoek Autoimmuun Hemolytische Anemie Serologisch Onderzoek Serologisch onderzoek AIHA Casus 1. Mevrouw vd H, 1924: Onderzoek bij aanwezigheid warmte autoantistoffen Casus 2. Mevrouw K, 1956: Onderzoek bij aanwezigheid

Nadere informatie

Erytrocytenautoantistoffen; soms moeilijk onderscheid tussen allo- of autoantistoffen. Serologie en transfusiebeleid in 3 bijzondere

Erytrocytenautoantistoffen; soms moeilijk onderscheid tussen allo- of autoantistoffen. Serologie en transfusiebeleid in 3 bijzondere Erytrocytenautoantistoffen; soms moeilijk onderscheid tussen allo- of autoantistoffen. Serologie en transfusiebeleid in 3 bijzondere casussen Auteurs Trefwoorden P.C. Ligthart, C.C. Folman en M. de Haas

Nadere informatie

Patiënte met kruisproblemen door antistoffen tegen k bij een hemorragische shock

Patiënte met kruisproblemen door antistoffen tegen k bij een hemorragische shock Patiënte met kruisproblemen door antistoffen tegen k bij een hemorragische shock Auteurs Trefwoorden M.V. Lukens, R. Bossink, A.H.M. Huistede Oude Heuvel, E. Adema, J.T. Winkelhorst, A. Ozdemir en J. Slomp

Nadere informatie

Koud, kouder, koudst. Dr. M.P. Zijlstra Klinisch chemicus

Koud, kouder, koudst. Dr. M.P. Zijlstra Klinisch chemicus Koud, kouder, koudst Dr. M.P. Zijlstra Klinisch chemicus Casus koude agglutininen Dagdienst: Telefoontje assistent anesthesie Pre-OK screening voor gekoelde OK bij een patiënt met koude agglutinatie in

Nadere informatie

Uit voorraad leverbaar??

Uit voorraad leverbaar?? Uit voorraad leverbaar?? Kennisplatform ZO 31maart 2016 Jolanda Lambers-Scherrenburg Uit voorraad leverbaar? B neg ccdee K - Anti-Le(a) A pos CCDee K - Anti-Fy(a) 0 pos CcDee K - Anti-Jk(a) A pos CCDee

Nadere informatie

Kind met onbegrepen anemie. Matthieu Bosman, klinisch chemicus i.o. MMC Veldhoven

Kind met onbegrepen anemie. Matthieu Bosman, klinisch chemicus i.o. MMC Veldhoven Kind met onbegrepen anemie Matthieu Bosman, klinisch chemicus i.o. MMC Veldhoven Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost, 31-03-2016 Kliniek en lab dag 1 Kind van 3 jaar komt op SEH. 3 weken

Nadere informatie

Medicatie geïnduceerde hemolyse

Medicatie geïnduceerde hemolyse Yvonne Henskens Diagnostic tools/conventional Lab tests Medicatie geïnduceerde hemolyse Yvonne Henskens, MCs, phd Head of units for hematology, hemostasis and transfusion Central Diagnostic Laboratory,

Nadere informatie

Ja, wat nu...? Harriët Klinkspoor en Jessie Luken 4 maart 2015

Ja, wat nu...? Harriët Klinkspoor en Jessie Luken 4 maart 2015 Ja, wat nu...? Harriët Klinkspoor en Jessie Luken 4 maart 2015 Meisje S. Geboren 1998 (16 jaar oud) Patiënte bekend met homozygote sikkelcelziekte Heterozygote alfa-thalassemie type II Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

Serologische onderzoek bij aanwezigheid van koude (auto)antistoffen

Serologische onderzoek bij aanwezigheid van koude (auto)antistoffen Serologische onderzoek bij aanwezigheid van koude (auto)antistoffen dr Claudia C Folman Erytrocytenserologie, Sanquin Diagnostiek c.folman@sanquin.nl 26 maart 2015 1 Wat komt er aan de orde? 1. Kenmerken

Nadere informatie

Een kwestie van goed matchen

Een kwestie van goed matchen Een kwestie van goed matchen Claudia Folman Immunohematologie Diagnostiek, Amsterdam c.folman@sanquin.nl 1 September 2010 1 Casus I donderdag 9:30 uur De klinisch chemicus van een ZKHS belt voor overleg

Nadere informatie

Sanquin Bank of Frozen Blood

Sanquin Bank of Frozen Blood Sanquin Bank of Frozen Blood Beleid rondom zeldzame typeringen Dr. Rianne Koopman 1 Opzet presentatie Achtergrond Voorraadbeheer / zeldzaam donor programma Beleid aanvragen zeldzame eenheden 2 Historie

Nadere informatie

BRRRRRRRuin Serum. MMC Eindhoven 26 maart 2015

BRRRRRRRuin Serum. MMC Eindhoven 26 maart 2015 BRRRRRRRuin Serum MMC Eindhoven 26 maart 2015 Casus 1 Jongen, 2 jaar Overplaatsing uit ander ziekenhuis Sinds een week algehele malaise; minder eetlust, koorts. Eenmalig braken; bloederige diarrhee gehad

Nadere informatie

Direct beschikbare uitgetypeerde eenheden: voordelen voor de patiënt en het laboratorium. Masja de Haas Immunohematologische Diagnostiek

Direct beschikbare uitgetypeerde eenheden: voordelen voor de patiënt en het laboratorium. Masja de Haas Immunohematologische Diagnostiek Direct beschikbare uitgetypeerde eenheden: voordelen voor de patiënt en het laboratorium Masja de Haas Immunohematologische Diagnostiek Direct beschikbare uitgetypeerde eenheden Foto s van Judith van IJken,

Nadere informatie

Inzicht krijgen in interferentie van Darzalex (daratumumab) met bloedcompatibiliteitstesten

Inzicht krijgen in interferentie van Darzalex (daratumumab) met bloedcompatibiliteitstesten risico minimalisatie materiaal versie 2.0 19OKT2016 concentraat voor oplossing voor infusie Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Inzicht krijgen in interferentie van Darzalex (daratumumab)

Nadere informatie

Antistof-gemedieerde transfusiereacties en preventief matchen in relatie tot de nieuwe CBO

Antistof-gemedieerde transfusiereacties en preventief matchen in relatie tot de nieuwe CBO Antistof-gemedieerde transfusiereacties en preventief matchen in relatie tot de nieuwe CBO Masja de Haas Immunohematologische Diagnostiek m.dehaas@sanquin.nl September 1, 2010 1 Antistof-gemedieerde transfusiereacties

Nadere informatie

Op hoop van zegen Johan de Vries

Op hoop van zegen Johan de Vries Op hoop van zegen Johan de Vries Klinisch chemicus Kennisplatform Transfusiegeneeskunde 30 maart 2017 Maxima Medisch Centrum, Veldhoven Inhoud Casus 1: Het gaat goed Casus 2: Het gaat goed fout Beschouwing

Nadere informatie

Soms heb je mannen nodig

Soms heb je mannen nodig 31 maart 2016 Soms heb je mannen nodig Audrey Peters Specieel analist MUMC+ Naam Auteur Plaatsnaam Soms heb je mannen nodig Audrey Peters 31 maart 2016 2 Soms heb je mannen nodig Audrey Peters 31 maart

Nadere informatie

Zwak- of variant-rhd-antigeen: eenvoudig serologisch te bepalen in eigen laboratorium

Zwak- of variant-rhd-antigeen: eenvoudig serologisch te bepalen in eigen laboratorium Zwak- of variant-rhd-antigeen: eenvoudig serologisch te bepalen in eigen laboratorium Auteurs Trefwoorden J. Nigten, D.S. Orij-Westerhof, C.H. Noordzij en M.H. Herruer zwak-rhd-antigeen, RhD-variant, RhD-epitopenkit

Nadere informatie

Een lange weg te gaan. Rob Hendriks Analist 1 Bloedtransfusie Orbis Medisch Centrum Sittard

Een lange weg te gaan. Rob Hendriks Analist 1 Bloedtransfusie Orbis Medisch Centrum Sittard Een lange weg te gaan Rob Hendriks Analist 1 Bloedtransfusie Orbis Medisch Centrum Sittard Patiënt - Myelodysplastisch syndroom (MDS), behandeling in de HOVON 89 studie. - Polytransfusee (wekelijks transfusie)

Nadere informatie

Hemolyse na transfusie, wie is de boosdoener?

Hemolyse na transfusie, wie is de boosdoener? 27 maart 2014 Hemolyse na transfusie, wie is de boosdoener? CENTRAAL DIAGNOSTISCH LABORATORIUM transfusielaboratorium, Yvonne Henskens en Sandra Rouwette Vrouw, 55 jaar Blanco voorgeschiedenis 5 dagen

Nadere informatie

Antistoffen tegen Hoog Frequente Antigenen (HFA-As) Dr. A. Vanhonsebrouck, Rode Kruis Vlaanderen

Antistoffen tegen Hoog Frequente Antigenen (HFA-As) Dr. A. Vanhonsebrouck, Rode Kruis Vlaanderen Antistoffen tegen Hoog Frequente Antigenen (HFA-As) Dr. A. Vanhonsebrouck, Rode Kruis Vlaanderen INLEIDING 1. HOOGFREQUENTE ANTIGENEN (HFA) - pretranfusietest : screening - identificatie OAS zeldzaam :

Nadere informatie

Aanvraagpaden voor immunohematologie (IH)

Aanvraagpaden voor immunohematologie (IH) INHOUD 1. ABO onderzoek bij bepalingsprobleem... 2 2. Resus D onderzoek bij bepalingsprobleem... 2 2.1. RhD onderzoek incl. RHD genotypering en transfusieadvies... 2 2.2. RHD genotypering ZONDER transfusieadvies...

Nadere informatie

Casus Bombay fenotype Apr. KB. A. Fraeyman

Casus Bombay fenotype Apr. KB. A. Fraeyman Casus Bombay fenotype Apr. KB. A. Fraeyman 1 2 Casus UZL Zwangere vrouw ( 1991) Voorziene bevallingsdatum: 11/02/2016 Opvangcentrum bloedgroep : beeld van bloedgroep O RhD pos Ccee RBC antistofscreening:

Nadere informatie

Overige aanvraagpaden HILA

Overige aanvraagpaden HILA 1. ZWANGERSCHAP- EN TRANSFUSIE-GERELATEERDE PATHOLOGIE... 2 1.1. Alloimmune neonatale neutropenie (staalname bij moeder) (9535/M_035)... 2 1.2. Chronische neutropenie (staalname bij patiënt) (9536/M_0351)...

Nadere informatie

Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven

Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven Jan van der Wijst, Hemovigilantie adviseur UMC St Radboud, Nijmegen lid gebruikerscommissie TRIX CLAUS Centraal Laboratorium Aanvraag- en

Nadere informatie

Typeren van donorerytrocyten

Typeren van donorerytrocyten O V E R Z I C H T S A R T I K E L E N Typeren van donorerytrocyten Auteurs: Dr. J.M. Jongerius 1, drs. M. Boujnan 2, dr. H.J. Bos 3, drs. H.J.C de Wit 4 Trefwoorden: Antigeen, bloedgroepantigeen, bloedgroep,

Nadere informatie

Casus. Judith Lie, hemovigilantiefunctionaris Erik Beckers, internist-hematoloog Kennisplatform ZO 04-04-2013

Casus. Judith Lie, hemovigilantiefunctionaris Erik Beckers, internist-hematoloog Kennisplatform ZO 04-04-2013 Casus Judith Lie, hemovigilantiefunctionaris Erik Beckers, internist-hematoloog Kennisplatform ZO 04-04-2013 Melding Transfusiereactie 09-11-2012 (vrij): vrouw 34 jaar Tijdens plasmaferese met FFP als

Nadere informatie

Nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie

Nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie Nieuwe CBO richtlijn bloedtransfusie Wat verandert er in het preventief matchen Marijke Overbeeke M.Overbeeke@sanquin.nl 26 januari 2011 1 Erytrocyten (glyco)proteinen/lipiden dragen 30 bloedgroep systemen:

Nadere informatie

Inhoud Wat is een bloedtransfusie

Inhoud Wat is een bloedtransfusie Bloedtransfusie Binnenkort zult u een behandeling of ingreep ondergaan, waarbij er een kans is dat u bloed toegediend moet krijgen: bloedtransfusie. Of u krijgt binnenkort een bloedtransfusie vanwege bloedarmoede.

Nadere informatie

RhD typeren, wanneer alarmeren?

RhD typeren, wanneer alarmeren? RhD typeren, wanneer alarmeren? Peter Ligthart 8 juni 2010 1 Casus 24 jarige vrouw, 12 weken zwanger Routine ABO Rhesus (Rh)D bepaling Ortho Biovue kolom techniek positief (2+) Verwachting: negatief of

Nadere informatie

Bijzondere bloedgroepen. Bloed geven voor de Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB)

Bijzondere bloedgroepen. Bloed geven voor de Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB) Bijzondere bloedgroepen Bloed geven voor de Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB) Waarom krijgt u deze folder? Er is vastgesteld dat uw bloed een zeldzame bloedgroep heeft. Ook kan het zijn dat u antistoffen

Nadere informatie

Post Transfusie Purpura

Post Transfusie Purpura Post Transfusie Purpura Leendert Porcelijn Immunohematologie Diagnostiek Trombocyten/Leukocyten Serologie 19 mei 2017 1 19 mei 2017 2 Serum van mevrouw Zw in Plaatjes ImmunoFluorescentie Test (PIFT) met

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20941 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Natukunda, Bernard Title: Post-transfusion and maternal red blood cell alloimmunization

Nadere informatie

10 JAAR! Adriaan van Gammeren Prijsuitreiking.

10 JAAR! Adriaan van Gammeren Prijsuitreiking. Een blik terug: Achter de schermen bij TRIX: Resultaten 10 jaar TRIX: Renée Vossen Charles Veldhoven Claudia Folman & Adriaan van Gammeren Prijsuitreiking. Werkgroep TRIX (2006) Regionale initiatieven

Nadere informatie

Evaluatie van de HLA- en HNA-antistofscreening in donors betrokken bij (mogelijke) TRALI

Evaluatie van de HLA- en HNA-antistofscreening in donors betrokken bij (mogelijke) TRALI Evaluatie van de HLA- en HNA-antistofscreening in donors betrokken bij (mogelijke) TRALI Claudia Weller Transfusiearts in opleiding Unit Transfusiegeneeskunde 19 mei 2017 1 No disclosures 19 mei 2017 2

Nadere informatie

Trombocytentransfusies bij kinderen. 11 de Pediatrisch Transfusiesymposium 14 september 2011 Annemieke Willemze

Trombocytentransfusies bij kinderen. 11 de Pediatrisch Transfusiesymposium 14 september 2011 Annemieke Willemze Trombocytentransfusies bij kinderen 11 de Pediatrisch Transfusiesymposium 14 september 2011 Annemieke Willemze Inhoud Trombocytopenie en bloeden Trombocytentransfusietriggers Verschillende trombocytenconcentraten

Nadere informatie

Nascholing Hematologie 2015 Bloedtransfusie. Michaela van Bohemen, hemovigilantieconsulent Dr. Peter te Boekhorst, hematoloog/transfusiespecialist

Nascholing Hematologie 2015 Bloedtransfusie. Michaela van Bohemen, hemovigilantieconsulent Dr. Peter te Boekhorst, hematoloog/transfusiespecialist Nascholing Hematologie 2015 Bloedtransfusie Michaela van Bohemen, hemovigilantieconsulent Dr. Peter te Boekhorst, hematoloog/transfusiespecialist Inleiding Casus Mw. P., 38 jr, AML, 2e k, dag 10 VG: auto

Nadere informatie

Een doodgewone schimmelinfectie? Géke Kamphof Senior verpleegkundige Hematologie Beenmergtransplantatie LUMC

Een doodgewone schimmelinfectie? Géke Kamphof Senior verpleegkundige Hematologie Beenmergtransplantatie LUMC Een doodgewone schimmelinfectie? Géke Kamphof Senior verpleegkundige Hematologie Beenmergtransplantatie LUMC Casus Man 37 jaar (Mark) Voorgeschiedenis 2013 aug : AML (1 e inductie HOVON 102) Sweet syndroom

Nadere informatie

Het gebruik van 0-negatieve erytrocyten in regio Zuidwest

Het gebruik van 0-negatieve erytrocyten in regio Zuidwest Het gebruik van 0-negatieve erytrocyten in regio Zuidwest Auteurs Trefwoorden E.A. van t Ende en J.G. Boonstra; namens de projectgroep 0-negatieve EC 0 RhD-negatieve erytrocytenconcentraten, aanbevelingen,

Nadere informatie

- Bloed - Samenstelling en functie - Bloedgroepen en resusfactor

- Bloed - Samenstelling en functie - Bloedgroepen en resusfactor BLOED - Bloed - Samenstelling en functie - Bloedgroepen en resusfactor - Bloedtransfusie - Bloedproducten - Wet inzake bloedvoorziening - Voorraad en levering - Het geven van bloedproducten - Het ontvangen

Nadere informatie

Een donatie met een staartje

Een donatie met een staartje Een donatie met een staartje Jaap van Hellemond Dept. Medische Microbiologie & Infectieziekten Erasmus MC & Havenziekenhuis Rotterdam Met medewerking van en dank aan Havenziekenhuis, Rotterdam Emmaline

Nadere informatie

Batchgewijs leveren van 30 eenheden erytrocyten met bijzondere typering, een uitdaging!

Batchgewijs leveren van 30 eenheden erytrocyten met bijzondere typering, een uitdaging! Batchgewijs leveren van 30 eenheden erytrocyten met bijzondere typering, een uitdaging! Jessie Luken, transfusiearts Unit Transfusiegeneeskunde, Sanquin Bloedbank en IHD, Erytrocytenserologie, Sanquin

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 146 Klinische en immunologische aspecten van pretransplantatie bloedtransfusies Inleiding Bloedtransfusies worden in de meeste gevallen gegeven aan patiënten die een tekort hebben

Nadere informatie

Hyperhemolyse state of art

Hyperhemolyse state of art Hyperhemolyse state of art dr Claudia Folman IHD Erytrocytenserologie 19 mei 2017 1 Sophia Casus: Meisje nu 16 jaar HbSS 2014 AIHA (knapt op na hydrea, prednison) 2015 sickelcel crisen en buikpijn kolieken

Nadere informatie

Geen bloed beschikbaar vanwege anti-fy(3) en anti-do(a) in een zwangere vrouw met sikkelcelziekte en dreigende fluxus

Geen bloed beschikbaar vanwege anti-fy(3) en anti-do(a) in een zwangere vrouw met sikkelcelziekte en dreigende fluxus CASUÏSTIEK Casuïstiek Geen bloed beschikbaar vanwege anti-fy(3) en anti-do(a) in een zwangere vrouw met sikkelcelziekte en dreigende fluxus Auteurs: dr. H. Russcher 1, dr. M.C.F.J de Rotte 2, mw. dr. M.

Nadere informatie

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers Dhr O., 60 jaar Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Disclosure belangen Claudia Ootjers Geen (potentiële) belangenverstrengeling Klinische Dag NVvH 2 Relevante

Nadere informatie

Technische aspecten van Type&Screen (T&S)

Technische aspecten van Type&Screen (T&S) Technische aspecten van Type&Screen (T&S) Paul Aerts Jette 4 oktober 2003 Pretransfusionele testen Bloedgroep (Type) ABO Rh (D, C, E, c, e) Antistof screening (Screen) Kruisproef volledige kruisproef inclusief

Nadere informatie

Infobrochure. Bloedtransfusie

Infobrochure. Bloedtransfusie Infobrochure Bloedtransfusie Geachte heer/mevrouw, Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan uw arts het noodzakelijk vinden dat u een bloedtransfusie ondergaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een

Nadere informatie

Identieke of compatibele transfusie van trombocyten: voorkeur en mogelijkheden

Identieke of compatibele transfusie van trombocyten: voorkeur en mogelijkheden Identieke of compatibele transfusie van trombocyten: voorkeur en mogelijkheden Marian van Kraaij Unitdirecteur Transfusiegeneeskunde Sanquin Bloedbank Compatibel/ incompatibel / identiek transfunderen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 7

Samenvatting. Samenvatting 7 Samenvatting Dit advies gaat over zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen: het verschijnsel waarbij vrouwen zogeheten irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA) vormen tegen voor hen vreemde rode

Nadere informatie

Transfusie van erytrocytenproducten. Rianne Koopman, internist-transfusiearts

Transfusie van erytrocytenproducten. Rianne Koopman, internist-transfusiearts Transfusie van erytrocytenproducten Rianne Koopman, internist-transfusiearts Inhoud Achtergronden Historie bloedtransfusie Sanquin Bloedvoorziening Standaardproduct / veiligheid Indicaties / transfusietriggers

Nadere informatie

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP.

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. Hemovigilantie: Mw. A.M. van den Boogaard van de Maat Mw. R. Geelen Geboers Klinische chemie: Dr. J.L.P. van Duijnhoven

Nadere informatie

Disclosure slide J Wiersum-Osselton

Disclosure slide J Wiersum-Osselton Stichting Trainingen Infectie Preventie Disclosure slide J Wiersum-Osselton (potentiële) belangenverstrengeling Werkaanstelling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of

Nadere informatie

Twee patiënten met bijzondere klinische presentatie door koude autoantistoffen tegen erytrocyten

Twee patiënten met bijzondere klinische presentatie door koude autoantistoffen tegen erytrocyten C a s u ï s t i e k Twee patiënten met bijzondere klinische presentatie door koude autoantistoffen tegen erytrocyten Auteurs Trefwoorden A.J. van Gammeren, K. Goossens, M.H.M. Thelen, M.W.A. van Driel,

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Klinisch Chemisch Laboratorium

Bloedtransfusie. Klinisch Chemisch Laboratorium Bloedtransfusie Klinisch Chemisch Laboratorium Binnenkort ondergaat u een behandeling, waarbij de kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). Ieder jaar ontvangen zo'n 300.000

Nadere informatie

Trombocytentransfusie-refractaire patiënten

Trombocytentransfusie-refractaire patiënten Trombocytentransfusie-refractaire patiënten Beleid vanuit perspectief kliniek en bloedbank Liesbeth Oosten Afdeling Immunohematologie & Bloedtransfusie, LUMC Cynthia So-Osman Unit Transfusie Geneeskunde,

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie

Blood Match Frequenties van bloedgroepantigenen in etnische minderheidsgroepen in de HELIUS studie. Sanquin. Sub title

Blood Match Frequenties van bloedgroepantigenen in etnische minderheidsgroepen in de HELIUS studie. Sanquin. Sub title Sanquin Blood Match Frequenties van bloedgroepantigenen in etnische minderheidsgroepen in de HELIUS studie Sub title Barbera Veldhuisen Katja van den Hurk, Ahmad Javadi, John Jongerius, Marieke B. Snijder,

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 11.9.2016 In werking 1.11.2016 B.S. 27.9.2016 Artikel 33bis GENETISCHE ONDERZOEKEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen.

Nadere informatie

Een zwangere vrouw met antistoffen anti-cram, gericht tegen een hoogfrequent antigeen: serologisch en klinisch beloop

Een zwangere vrouw met antistoffen anti-cram, gericht tegen een hoogfrequent antigeen: serologisch en klinisch beloop Een zwangere vrouw met antistoffen anti-cram, gericht tegen een hoogfrequent antigeen: serologisch en klinisch beloop Auteurs Trefwoorden C.C. Folman, P.C. Ligthart, W.M. Smid, K.M.K. de Vooght en H.J.

Nadere informatie

Bloedtransfusie: randvoorwaarden

Bloedtransfusie: randvoorwaarden Bloedtransfusie: randvoorwaarden It is important that a good and open channel of communication exists between the blood providers and blood prescribers that shall ensure an effective clinical interface

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Bloedtransfusie terTER_

Patiënteninformatie. Bloedtransfusie terTER_ Patiënteninformatie Bloedtransfusie 1234567890-terTER_ Bloedtransfusie Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie).

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Bloedtransfusie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Bloedtransfusie U heeft met uw arts afgesproken dat u een bloedtransfusie krijgt. Of u ondergaat binnenkort een behandeling of ingreep waarbij u misschien extra bloed toegediend moet krijgen. In deze folder

Nadere informatie

Is er een rol voor het gebruik van Immunoglobulinen bij CML? M. Roeven Canisius Wilhemina Ziekenhuis Nijmegen

Is er een rol voor het gebruik van Immunoglobulinen bij CML? M. Roeven Canisius Wilhemina Ziekenhuis Nijmegen Is er een rol voor het gebruik van Immunoglobulinen bij CML? M. Roeven Canisius Wilhemina Ziekenhuis Nijmegen Opbouw Casus Bespreking literatuur Hypothesen met betrekking tot casus Voorgeschiedenis: 1957

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bloedtransfusie

Informatiebrochure. Bloedtransfusie Informatiebrochure Bloedtransfusie 2 Tijdens uw opname in ons ziekenhuis bestaat de kans dat u bloed, plasma of bloedplaatjes toegediend moet krijgen (= bloedtransfusie). In deze brochure trachten wij

Nadere informatie

De onderdelen van het bloed.

De onderdelen van het bloed. Bloedtransfusie Universitair Medisch Centrum Groningen Bij de behandeling die u of uw kind binnenkort ondergaat kan de toediening van bloed nodig zijn. In deze folder wordt uitgelegd welke bloedproducten

Nadere informatie

Hemolytische ziekte van de pasgeborene. 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE

Hemolytische ziekte van de pasgeborene. 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE Hemolytische ziekte van de pasgeborene 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE Inleiding Hemolytische ziekte van de pasgeborene In dit verhaal: Casus Differentiaal

Nadere informatie

Informatie over een bloedtransfusie

Informatie over een bloedtransfusie Informatie over een bloedtransfusie Bij het tot stand komen van deze folder is gebruik gemaakt van de volgende folders: Bloedtransfusie voor patiënten - Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Bloedtransfusie

Nadere informatie

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium. Patiënteninformatie. Bloedtransfusie. Slingeland Ziekenhuis

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium. Patiënteninformatie. Bloedtransfusie. Slingeland Ziekenhuis Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Bloedtransfusie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Bloedtransfusie Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat

Nadere informatie

Bedside elektronische patiënt eenheid koppeling. Dr. Karen M.K. De Vooght Klinisch Chemicus Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie

Bedside elektronische patiënt eenheid koppeling. Dr. Karen M.K. De Vooght Klinisch Chemicus Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie Bedside elektronische patiënt eenheid koppeling Dr. Karen M.K. De Vooght Klinisch Chemicus Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie Inhoud Waarom elektronische koppeling? Situatie UMC Utrecht voor

Nadere informatie

Bloedtransfusie Algemene informatie toediening

Bloedtransfusie Algemene informatie toediening Bloedtransfusie Algemene informatie toediening Algemene informatie over bloed en bloedtransfusies Uw arts heeft een bloedtransfusie met u besproken omdat u bloedarmoede heeft of omdat u binnenkort een

Nadere informatie

Q-koorts, een complexe diagnostiek! (the JBZ experience!)

Q-koorts, een complexe diagnostiek! (the JBZ experience!) Q-koorts, een complexe diagnostiek! (the JBZ experience!) De microbiologen zagen zieke mensen. In hun ogen waren dat er veel meer dan normaal en zij spraken van een epidemie. ( ) We hebben de epidemie

Nadere informatie

Waar gaat het niet over.. NRC 2017_10_18

Waar gaat het niet over.. NRC 2017_10_18 IC20171024 Waar gaat het niet over.. NRC 2017_10_18 JAMA _October 17 _2017 Communicatie The local PROTOCOL appropriate to its facilities and staff with clear multidisciplinary management guidelines and

Nadere informatie

De patiënt met een falend transplantaat. De andere realiteit van transplantatiezorg. Bouke Hepkema en Stefan Berger

De patiënt met een falend transplantaat. De andere realiteit van transplantatiezorg. Bouke Hepkema en Stefan Berger De patiënt met een falend transplantaat. De andere realiteit van transplantatiezorg Bouke Hepkema en Stefan Berger Translantaatfalen In de VS nr 5 van oorzaken voor nierfalen 4% van de dialysepopulatie

Nadere informatie

Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie

Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie Thema: Leukemie Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie Prof.dr. Hanneke C. Kluin-Nelemans Afdeling Hematologie Samenstelling van onstolbaar gemaakt bloed Bloedcellen

Nadere informatie

Transfusiereacties bij trombocyten

Transfusiereacties bij trombocyten Transfusiereacties bij trombocyten aantal meldingen TR aantal bp 600000 500000 400000 300000 2008-2015 200000 TR bij ery's 100000 trombo's Totaal 136990 2032 522 383 148 16784 2008 2009 2010 2011 2012

Nadere informatie

TRIP rapport 2012. Hemovigilantie. Incidenten

TRIP rapport 2012. Hemovigilantie. Incidenten TRIP rapport 0 Hemovigilantie Incidenten 3. Toelichting op de categorieën meldingen 3. Incidenten in de transfusie keten Verkeerd bloedproduct toegediend (VBT) Alle gevallen waarin de patiënt werd getransfundeerd

Nadere informatie

RhD-Positief of RhD-negatief?

RhD-Positief of RhD-negatief? RhD-Positief of RhD-negatief? Auteurs Trefwoorden S.J.M. Rouwette, R.J.M.H.E. Straat, E.A.M. Beckers, Y.M.C. Henskens RhD discrepantie, RhD variant DFR Samenvatting Een zwangere vrouw meldt aan haar gynaecoloog

Nadere informatie

Bloedtransfusie Inleiding Waarom een bloedtransfusie?

Bloedtransfusie Inleiding Waarom een bloedtransfusie? Bloedtransfusie Inleiding Binnenkort zult u een behandeling ondergaan, waarbij er een kans bestaat dat u bloed moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder vindt u informatie over bloedtransfusie.

Nadere informatie

Bloedtransfusie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedtransfusie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedtransfusie Informatie voor patiënten F0892-2130 september 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties

Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties PRACTICUM Bloed en Transfusie over bloedgroepen, transfusies en immuunreacties Ieder jaar ontvangen zo n 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Het gaat dan vaak om patiënten die een grote operatie

Nadere informatie

bloedtransfusie

bloedtransfusie ZorgSaam bloedtransfusie 1 2 Bloedtransfusie Binnenkort zult u een behandeling of ingreep ondergaan, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend krijgt (bloedtransfusie). Voorafgaand aan een bloedtransfusie

Nadere informatie

TRALI. Transfusion Related Acute Lung Injury. L. Porcelijn 12 11 2009

TRALI. Transfusion Related Acute Lung Injury. L. Porcelijn 12 11 2009 TRALI Transfusion Related Acute Lung Injury Definitie TRALI Incidentie Kliniek Fysiologie/Pathologie Diagnose Preventie Definitie Acute Lung Injury (ALI) Acuut begin Hypoxemie: PaO2/FIO2 < 300 mm Hg of

Nadere informatie

Bloedtransfusie bij kinderen

Bloedtransfusie bij kinderen Kindergeneeskunde Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Bloedtransfusie bij kinderen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Bloedtransfusie bij kinderen Binnenkort ondergaat uw kind een

Nadere informatie

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Bloedtransfusie Informatie voor patiënten volwassenen Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen (een bloedtransfusie). In deze folder

Nadere informatie

Een vreedzame vorm van bloedvergieten: De Transfusie! Ann Tegethoff Oncologisch Congres, Oostkamp 06/02/2016

Een vreedzame vorm van bloedvergieten: De Transfusie! Ann Tegethoff Oncologisch Congres, Oostkamp 06/02/2016 Een vreedzame vorm van bloedvergieten: De Transfusie! Inhoud: Historie Bloedgroepen Indicaties voor transfusie Verpleegkundige aandachtspunten bij transfusie Cijfergegevens Historie: Oudheid: bloedbaden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Hemovigilantie

Hoofdstuk 3. Hemovigilantie ragenlijst audit, Hoofdstuk3. Hemovigilantie, HPZO versie 1.2/09-2010 H3-18 Hoofdstuk 3. Hemovigilantie Norm Het ziekenhuis dient te beschikken over een samenhangend kwaliteitssysteem ten aanzien van de

Nadere informatie

Preventie van immunisatie tegen c, E en K antigenen bij vrouwen tot 45 jaar: gevolgen voor het transfusielaboratorium en de regionale bloedbank

Preventie van immunisatie tegen c, E en K antigenen bij vrouwen tot 45 jaar: gevolgen voor het transfusielaboratorium en de regionale bloedbank Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 252-256 Uit de laboratoriumpraktijk Preventie van immunisatie tegen c, E en K antigenen bij vrouwen tot 45 jaar: gevolgen voor het transfusielaboratorium en de regionale

Nadere informatie

Genotypering in de praktijk. Joyce Curvers, klinisch chemicus Algemeen Klinisch Laboratorium Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Genotypering in de praktijk. Joyce Curvers, klinisch chemicus Algemeen Klinisch Laboratorium Catharina Ziekenhuis Eindhoven Genotypering in de praktijk Joyce Curvers, klinisch chemicus Algemeen Klinisch Laboratorium Catharina Ziekenhuis Eindhoven Genotyperingin de praktijk Wat zegt(de nieuwe) CBO richtlijn? Casus hemoglobinopathie

Nadere informatie

Erfelijke rode bloedcelafwijkingen: diagnostiek en kliniek. A.J. (Adriaan) van Gammeren KCHL Amphia Ziekenhuis, Breda,

Erfelijke rode bloedcelafwijkingen: diagnostiek en kliniek. A.J. (Adriaan) van Gammeren KCHL Amphia Ziekenhuis, Breda, Erfelijke rode bloedcelafwijkingen: diagnostiek en kliniek A.J. (Adriaan) van Gammeren KCHL Amphia Ziekenhuis, Breda, Casus TB, anamnese Nederlandse jongen, 5 jaar oud Blanco voorgeschiedenis Sinds 7 dagen

Nadere informatie

TRIP RAPPORT TRIP Landelijk Hemovigilantie Bureau

TRIP RAPPORT TRIP Landelijk Hemovigilantie Bureau TRIP RAPPORT 2005 TRIP Landelijk Hemovigilantie Bureau Participatie per jaar 120 100 80 60 40 20 0 2002 nulmeting 2003* 2004* 2005* Ziekenhuizen geen info nonparticipatie geen TR meldingen Geleverde bloedproducten

Nadere informatie

Bloedtransfusie bij nierdialyse in Suriname. Drs.I. Heerenveen, internist-nefroloog Drs.F. Chhangur, medisch coordinator NNC

Bloedtransfusie bij nierdialyse in Suriname. Drs.I. Heerenveen, internist-nefroloog Drs.F. Chhangur, medisch coordinator NNC Bloedtransfusie bij nierdialyse in Suriname Drs.I. Heerenveen, internist-nefroloog Drs.F. Chhangur, medisch coordinator NNC - Kernvragen: Hoe wordt anemie gedefineerd bij dialysepatienten Wanneer behandeling

Nadere informatie

Bloed Geven en Krijgen vmbo-kgt okt practicum Bloed in Actie

Bloed Geven en Krijgen vmbo-kgt okt practicum Bloed in Actie Bloed Geven en Krijgen vmbo-kgt okt 2013 practicum Bloed in Actie PRACTICUM BLOED IN ACTIE Ieder jaar ontvangen zo n 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Dat betekent dat zij bloed krijgen van een

Nadere informatie

Allemaal Beestjes. Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017

Allemaal Beestjes. Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017 Allemaal Beestjes Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017 Voorgeschiedenis Vrouw, 68 jaar Diabetes type 2 (1995), hypertensie (2010), chronische nierinsuffiëntie (2012) Presentatie op de SEH In de nacht

Nadere informatie

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016 Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016 Samenwerken in het optimaliseren van de bloedtransfusieketen Deel II: Ontwikkelen van nieuw transfusie gerelateerd onderzoek Dr. Erik

Nadere informatie

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten

Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Bloedtransfusie Informatie voor patiënten Klinisch laboratorium Een bloedtransfusie wordt door uw arts voorgeschreven. Dit gebeurt met uw toestemming, tenzij er sprake is van een acute levensbedreigende

Nadere informatie

B-Cel lymfomen en hun behandeling. K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017

B-Cel lymfomen en hun behandeling. K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017 B-Cel lymfomen en hun behandeling K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017 B-cel lymfomen Inleiding B-cel lymfomen: waarover praten we? De belangrijkste wapens in de strijd tegen lymfomen: enkele begrippen

Nadere informatie