Specifieke Lerarenopleiding Kunst. Alles wat je moet weten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke Lerarenopleiding Kunst. Alles wat je moet weten"

Transcriptie

1 Specifieke Lerarenopleiding Kunst 1. Wegwijs door de opleiding Alles wat je moet weten De SLO Kunst bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (esthetica, kunstgeschiedenis, kunstinitiatie, cultuurwetenschappen, PAV), op een baan in het hoger onderwijs met één cyclus, in het deeltijdse kunstonderwijs (kunstgeschiedenis), op publiekswerking (gids, educatieve diensten) in musea of in de publieke ruimte en op het werken in kunsteducatieve organisaties. 1 Opbouw Een pakket van 60 studiepunten = 1 jaar voltijdse studie. 2 componenten: theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Gedetailleerde programma: Toelatingsvoorwaarden Master (licentiaat) in de kunstwetenschappen of de archeologie. Je bent voor een van die programma's ingeschreven. Studenten uit Kunsthogescholen na toelating door de vakdidacticus op basis van hun dossier. Alvorens met de doestage te kunnen starten, moet de student de geschiedenis van de kunst grondig beheersen. Daartoe organiseren we op wo 12/10 van u een niveautest. Feedback wordt gegeven op vr 21/10 van u en di 25/10 van u in (telkens in Letteren 01.41). Wie niet geslaagd is (60%) dient deel te nemen aan twee testmomenten over het boek Ad De Visser, Viceversa, s-hertogenbosch: Pels & Kemper, Die vinden plaats op di 22/ u in MSI 02.23: Inleiding + Grieken en Romeinen (p.8-101); Middeleeuwen + Renaissance (p ) en di 06/ u in MSI 02.23: 17e, 18e en 19e eeuw (p ) & 20 ste eeuw (p ). Individuele begeleiding m.b.t. het boek van Ad De Visser gebeurt op afspraak. Mail naar Wie op de testen geen 60% behaalt, zal afgeraden worden om met de doestages te starten en kan geweigerd worden om zijn doestage verder te zetten. Inschrijven Ga naar: Vergeet niet je ISP in te vullen voor 12 oktober Boek je examens in het IER. Zorg ook dat je alle opleidingsonderdelen op Toledo terugvindt: Voor alle info, cf. Spreiden Je kan je opleiding spreiden. Afstuderen Afstuderen kan pas na het behalen van je Ma-diploma. Deliberatie ten vroegste bij het behalen van je Ma-diploma. Meer informatie: Letteren, Onderwijssecretariaat, gelijkvloers Erasmushuis. Kan je niet deelnemen aan een examen (en moet je de definitieve examenzittijd stopzetten) verwittig de ombuds dan tijdig via: (vermeld SLO en onderwerp in onderwerpveld). Algemene informatie SLO Over de SLO en beroepsmogelijkheden:

2 Algemene informatie SLO Letteren Meer informatie Theoretisch gedeelte Opbouw Het theoretische gedeelte van de SLO Kunst bestaat uit drie luiken. Een Algemeen-pedagogisch gedeelte, een Specifiek gedeelte en een Keuzegedeelte. Algemeenpedagogisch Leren en Onderwijzen (5 sp. + 2 sp. praktijkoriëntatie): voor alle SLO-studenten. Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 sp.): voor alle SLO-studenten. gedeelte Beide vakken worden zowel in het eerste als in het tweede semester gedoceerd. Meer informatie: cfr. Programmaboek: Specifiek gedeelte Geschiedenis- kunst- en muziekdidactiek (8 sp.): studenten SLO Kunst volgen Geschiedenisdidactiek 1, Kunstdidactiek 1 en 2, Muziekdidactiek 1 Seminarie kunst- en muziekdidactiek (6 sp.) Keuzegedeelte Minimum 6 studiepunten: één of meer opleidingsonderdelen. Kunst & publiek: verplicht keuzevak voor wie het vak nog niet in zijn basisopleiding volgde. Overzicht: Examensysteem Je legt examen af van een theoretisch vak in de zittijd waarin het vak wordt gedoceerd Praktijktraject Opbouw Omdat seminaries en stages inhoudelijk bij elkaar aansluiten, wordt het praktijktraject SLO Kunst liefst in één academiejaar afgelegd. Praktijkgedeelte Schoolstage 1 (6 sp.) Schoolstage 2 (6 sp.) Museumstage (6 sp) Mesotaken (4 sp) Diversiteitsstage (4 sp) Actieonderzoek (4 sp) 3.1. Schoolstage Stageseminaries Tijdens het praktijktraject wordt wekelijks een seminarie gegeven. Aanwezigheid tijdens de seminaries is verplicht. De eindevaluatie is gebaseerd op je aanwezigheid, op je inbreng tijdens de seminaries en op de door jou gemaakte taken (permanente evaluatie). Wie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient de docent te verwittigen en krijgt alternatieve opdrachten Observatiestage Schoolstage DKO-KSO (1 ste semester, vanaf november) kunstgeschiedenis, kunstinitiatie totaal: 6u

3 minstens 4 verschillende lesthema s 3

4 Doestage Schoolstage DKO-KSO (1 ste semester) kunstgeschiedenis, kunstinitiatie minstens 6 verschillende lesthema s totaal: 12u E-portfolio De e-portfolio is een neerslag van je eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling als leraar. Ten laatste veertien dagen na elke doestage en uiterlijk op 16 januari 2017 (1 ste examenperiode), 12 juni 2017 (2 de examenperiode) of 21 augustus 2017 (3 de examenperiode) is het e-portfolio in definitieve vorm geüpload op Toledo Schoolstage Stageseminaries Aanwezigheid tijdens de seminaries is verplicht. Wie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient de docent vooraf te verwittigen en krijgt alternatieve opdrachten Observatiestage 4 Schoolstage ASO-BSO-TSO esthetica, cultuurwetenschappen, PAV minstens 4 verschillende lesthema s totaal: 6u Doestage Schoolstage ASO-BSO-TSO: esthetica, cultuurwetenschappen, PAV minstens 6 verschillende lesthema s totaal: 12 u E-portfolio De e-portfolio is een neerslag van je eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling als leraar. Ten laatste veertien dagen na elke doestage en uiterlijk op 16 januari 2017 (1 ste examenperiode), 12 juni 2017 (2 de examenperiode) of 21 augustus 2017 (3 de examenperiode) is het e-portfolio in definitieve vorm geüpload op Toledo Museumstage Stageseminaries Tijdens het praktijktraject worden een aantal seminaries gegeven. Aanwezigheid tijdens de seminaries is verplicht. De eindevaluatie is gebaseerd op je aanwezigheid, op je inbreng tijdens de seminaries en op de door jou gemaakte taken (permanente evaluatie).

5 Wie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient de docent vooraf te verwittigen en krijgt alternatieve opdrachten Observatiestage 5 rondleidingen liefst door verschillende gidsen voor jongeren (evt. kinderen en volwassenen) in museum of publieke ruimte Doestage 5 rondleidingen liefst voor jongeren (evt. kinderen en volwassenen) in museum of publieke ruimte niet op dezelfde dag E-portfolio 5 De e-portfolio is een neerslag van je eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling als leraar. Ten laatste veertien dagen na elke doestage en uiterlijk op 16 januari 2017 (1 ste examenperiode), 12 juni 2017 (2 de examenperiode) of 21 augustus 2017 (3 de examenperiode) is het e-portfolio in definitieve vorm geüpload op Toledo Mesotaken Participatie in diverse activiteiten die behoren tot het takenpakket van de leraar esthetica/kunst. Naast een verplichte klassenraad en vakvergadering krijgen studenten de keuze om binnen een school (niet noodzakelijk de stageschool) zelf een traject te bepalen. Door de betrokkenheid in de organisatie van kunstreizen, concertuitstappen, cultuurprojecten, leren de studenten samenwerken met collega s, leerlingen, externe partners en ouders. Studenten worden aangezet om op logistiek, organisatorisch en administratief vlak activiteiten te begeleiden en te organiseren. Alle activiteiten worden in de e-portfolio gedocumenteerd Diversiteitsstage in de eerste week van het academiejaar, op maandag 26/09/16, krijgen alle studenten van de SLO Letteren vanaf 11u in MSI (verplicht) algemene info over diversiteitsstage in de eerste drie weken van het academiejaar moet je (gezien ISP's) een keuze maken tussen het volgen van ofwel het universiteitsbrede OPO, ofwel het facultaire OPO informatie over het universiteitsbrede OPO gaat in de PowerPoint die als bijlage gaat hieronder gaat alle informatie over het facultaire OPO

6 op woensdag 19/10/16 van 11u tot 13u is er een verplichte sessie voor alle studenten GKM, ter kennismaking/intro van diversiteit doorheen je observatiestage heb je oog voor elementen van diversiteit; ook kan je op de stageschool al polsen welke optie binnen diversiteit je kan volbrengen op woensdag 1/12/16 optiespecifieke voorbereidingssessies voor faculteitsspecifieke opties in de voormiddag + optioneel diversiteitscafé in de namiddag op vrijdag 17/02/17 van 9-11u, 11-13u, 14-16u en 16-18u zijn er opvolgsessies in kleine groepen 3.6. Actieonderzoek Bestaat uit de aanmaak van een cultuurportfolio (relevante gelezen kranten- en tijdschriftenartikels, boeken; relevante gevolgde radio-, televisie- en internetprogramma ; tickets, documentatie en korte bespreking van bijgewoonde culturele activiteiten; minstens 1 concert/opera, 1 dansvoorstelling, 1 film, 1 tentoonstelling, 1 theaterstuk; zelfevaluatie) en een presentatie (uitvoerige bespreking van een activiteit naar keuze: te selecteren en uitvoeriger te onderzoeken; er een leertraject voor uit te werken; de selectie en het leertraject mondeling te presenteren en een geschreven verslag voor te leggen). De presentaties vinden plaats op wo. 26 april en 3 mei Het geschreven verslag wordt ook op die data ingediend. De cultuurportfolio vormt een afzonderlijke paper, die uiterlijk op 16 januari 2017 (1 ste examenperiode), 12 juni 2017 (2 de examenperiode) of 21 augustus 2017(3 de examenperiode) geprint en gepagineerd aan prof. Brigitte Dekeyzer wordt bezorgd (te deponeren in haar postvakje in lokaal LETT 01.03). 6

7 7 4. School- en museumstage onder de loep Aanspreekpunten School: Neem contact op met mevr. Ciska Talpe en geef aan waar en wanneer je stage wenst te lopen. Je verneemt van mevr. Ciska Talpe in welke scholen en bij welke vakmentoren (= leraren) je stage kan lopen. Neem daarna voor verdere afspraken onmiddellijk contact op met de stagecoördinator (= aanspreekpunt) van de scholen. Breng ook meteen de stagecontracten met de school in orde. Voor de kalender, concrete lesonderwerpen en evaluatie van je stagelessen richt je je tot de vakmentor. Je laat je stagekalender en lesonderwerpen door de stagebegeleider van de KU Leuven, mevr. Veerle Hoflack, goedkeuren. Museum: Je verneemt van je stagebegeleider van de KU Leuven (mr. Jos Maes) in welke musea en bij welke mentor je stage kan lopen. Neem daarna voor verdere afspraken onmiddellijk contact op met de educatieve dienst/publiekswerking het museum. Breng ook meteen je stagecontracten met het museum in orde. Voor de kalender, concrete onderwerpen en evaluatie van je rondleidingen richt je je tot de mentor. Je laat je stagekalender en onderwerpen door de stagebegeleider van de KU Leuven, dhr. Jos Maes, goedkeuren. Stageovereenkomst en -registratie Registreer je stage ook on-line op: Voor meer informatie, cf. ook Door die overeenkomst ben je tijdens je stage verzekerd. School: De overeenkomst moet getekend zijn door de schooldirectie, door prof. B. Dekeyzer en jezelf. Bezorg alle partijen een ondertekend exemplaar digitaal of op papier. Museum: De overeenkomst moet getekend zijn door het hoofd van de educatieve dienst/publiekswerking, door prof. B. Dekeyzer en jezelf. Bezorg alle partijen een ondertekend exemplaar digitaal of op papier. Invulling van de stage School: Je loopt stage in een ASO-BSO-DKO-KSO-TSO-school. Museum: Je loopt stage in 1 museum. Timing van de stage Twee op elkaar volgende periodes: de schoolstage 1 (november; februarimaart) en schoolstage 2 (maart-mei). Je loopt eerst schoolstage 1 (DKO-KSO) en daarna schoolstage 2 (ASO-BSO- TSO). Met de museumstage kan je vanaf midden november starten (eerst observatiestage, daarna doestage). Calculeer in dat secundaire scholen examenperiodes organiseren in december, vóór de paasvakantie en in juni, waardoor je feitelijke stage niet helemaal parallel loopt met je eigen academische kalender. Na de paasvakantie organiseren heel wat scholen excursies en projectdagen, zodat de combinatie met stagelessen vaak als belastend wordt ervaren. Respecteer dat ritme door tijdig afspraken te maken. Overleg over je stageprogramma Je stagebegeleider stelt in overleg met jou je kalender (school en museum) op.

8 8 Uiterlijk 14 dagen vóór het begin van je doestage en ten laatste op 21 november 2016 (voor Schoolstage 1 en Museumstage) en 3 maart 2017 (voor schoolstage 2 en museumstage) plaats je de kalenders op je e-portfolio en stuur je die ook via mail naar je stagebegeleider. Bij elke wijziging aan je stagekalender verwittig je onmiddellijk je stagebegeleider via mail. Pas de stagekalender in je portfolio ook aan. Observatiestage School: De observatiestage bestaat in het eerste deel uit 6 lessen DKO-KSO en in het tweede deel uit 6 lessen ASO-BSO-TSO (individueel). Wissel best met je vakmentor van gedachten over je observaties en bedenkingen. Museum: De observatiestage bestaat uit 5 rondleidingen. Wissel best met je mentor van gedachten over je observaties en bedenkingen. Doestage School: De lesstage bestaat in het eerste deel uit 12 lessen DKO-KSO en in het tweede deel uit 12 lessen ASO-BSO-TSO. Minstens 5 dagen vóór het geven van de les bezorg je je lesvoorbereiding aan je vakmentor (zo blijft bijsturing vooraf mogelijk). Doe je dat niet, dan kan de geplande les niet doorgaan. Museum: De doestage bestaat uit 5 rondleidingen. Minstens 3 dagen vóór je rondleiding bezorg je je voorbereiding aan je mentor. Parallellessen en School: parallelrondleidingen Beperk het aantal parallellessen dat je geeft. Pas je voorbereiding voor die tweede les aan de doelgroep en aan je vorige ervaringen aan. Museum: Beperk het aantal parallelrondleidingen. Pas je voorbereidingen aan de doelgroep en aan je ervaringen aan. Feedback stagelessen/ School: rondleidingen Na elke gegeven les volgt een bespreking met je vakmentor, die ook de evaluatieformulieren invult. Je stagebegeleider woont enkele lessen bij en bespreekt die samen met jou / met de vakmentor. Bij het stagebezoek bezorg je de stagebegeleider een print van je lesvoorbereiding. Museum: Na elke gegeven rondleiding volgt een bespreking met je mentor, die ook telkens het evaluatieformulier invult. Je stagebegeleider woont enkele rondleidingen bij en bespreekt die samen met jou / met de mentor. E-portfolio De e-portfolio bestaat uit vijf delen: schoolstage 1, schoolstage 2, museumstage, mesotaken, diversiteitsstage. In de e-portfolio wordt het geheel van observatie- en doestage gedocumenteerd. Evaluatie schoolstage 1 & 2 Evaluatie gebeurt op basis van aanwezigheid en inbreng tijdens de stageseminaries, doestages, e-portfolio. Door vakdidacticus en stagebegeleider. Evaluatie museumstage Evaluatie gebeurt op basis van aanwezigheid en inbreng tijdens de stageseminaries, doestages, e-portfolio. Door vakdidacticus en stagebegeleider.

9 5. Percentage stageverdeling Stages 100% Museumstage 30% Schoolstage 70% Schoolstage Observatiestage (6u+ 6u = DKO-KSO 5% en ASO-BSO-TSO 5%) 10% Doestage (12u+12u = DKO-KSO 30% en ASO-BSO-TSO 30%) 60% DKO-KSO 30% ASO-BSO-TSO 30% Naargelang het aantal scholen waar je stage loopt, dien je het aantal percenten op te splitsen. 9

10 6. Stage als Leraar In Opleiding (LIO) of stage en een job in het onderwijs Als je al lesgeeft in het secundair onderwijs, kan je ervoor kiezen om de 30 studiepunten stage uit de opleiding (Stage kunst I en II) als Leraar In Opleiding te volgen. Hiervoor moet je 500 uren als leraar actief zijn en documenteren (ca. 13 lesuren per week op jaarbasis). Een LIO wordt begeleid door de vakmentor op school en door een stagebegeleider uit de opleiding. Liobaanovereenkomst Specifieke stageovereenkomst: Voor meer info., cf. Stage en een job in het onderwijs Als je zelf beroepshalve al esthetica/cultuurwetenschappen/kunstinitiatie/kunstgeschiedenis/pav in het secundair onderwijs (en dit geen LIO-baan is) geeft, kan je maximaal de helft van je stagelessen geven in de school waar je lesgeeft, mits een collega je lessen volgt en evalueert. De andere lessen geef je in een gewone stageschool die je wordt toegewezen. Beroepservaring voor andere vakken dan esthetica/cultuurwetenschappen/kunstinitiatie/kunstgeschiedenis/pav kan niet als stage gelden. Overleg vooraf met je stagebegeleider in welke mate de gegeven lessen als stagelessen kunnen gelden. 10

11 7. Wie is wie in de SLO-Kunst en bij wie kan ik waarvoor terecht? Inschrijvingen, ISP en examens Stagetoewijzing, stagecontracten, inhoud en opbouw van de opleiding; praktijktraject Onderwijssecretariaat Letteren, Erasmushuis gelijkvloers 00.20, 016/ inhoudelijke vragen: technische vragen: Prof. Brigitte Dekeyzer Stagebegeleiders (= praktijklectoren) Meer weten Meer informatie over de lerarenopleiding (algemeen) vind je in het stagevademecum van AVL: Vakdidacticus & stagebegeleiders (= praktijklectoren) 11 Prof. dr. Brigitte Dekeyzer SLO Kunst Erasmushuis Blijde-Inkomststraat 21 bus Leuven Tel. (016) Veerle Hoflack SLO Kunst Erasmushuis Blijde-Inkomststraat 21 bus Leuven Tel. 016/ Jos Maes SLO Kunst Erasmushuis Blijde-Inkomststraat 21 bus Leuven Tel (tijdens kantooruren) Opgepast: al het mailverkeer van KU Leuven verloopt via je studentenmailadres. Gelieve dat regelmatig te raadplegen.

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten 1. Wegwijs door de opleiding De SLO Musicologie bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair

Nadere informatie

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 26 april 2016

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 26 april 2016 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 26 april 2016 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een

Nadere informatie

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 28 april 2015

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 28 april 2015 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 28 april 2015 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een

Nadere informatie

KU Leuven Faculteit Letteren SLO Geschiedenis. Blijde Inkomststraat Leuven

KU Leuven Faculteit Letteren SLO Geschiedenis. Blijde Inkomststraat Leuven KU Leuven Faculteit Letteren SLO Geschiedenis Blijde Inkomststraat 21 3000 Leuven Algemene informatie voor de studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis (SLO) 2013-2014 Informatiebrochure

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz.

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz. Kalender praktijktraject STUDENTEN Eerste semester 20162017 SLO Geschiedenis KULeuven Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz.

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz. Kalender praktijktraject STUDENTEN Eerste semester 20142015 SLO Geschiedenis KULeuven Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom!

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom! Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom! Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen?

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie Vernieuwing in de academische lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleidingen in de groep 2015 decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 15 december 2006: de lerarenopleiding aan de universiteit:

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie. Iets voor jou?

SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie. Iets voor jou? SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie Iets voor jou? 1. SLO MWF algemeen 2. Waarom de lerarenopleiding volgen? 3. Programma en opleiding 4. Info voor filosofen 5. Informatie: websites en contactpersonen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie. Infosessie SLO W&T 18/5/17

Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie. Infosessie SLO W&T 18/5/17 Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie Infosessie SLO W&T 18/5/17 Kennismaking 2 Wie zijn wij? SLO natuurwetenschappen optie aardrijkskunde: prof. An Steegen optie biologie: prof. Marion Crauwels optie

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven. Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW

Katholieke Universiteit Leuven. Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW Katholieke Universiteit Leuven Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW 2015-2016 Beste student, De praktijkcomponent van de SLO Gezondheidswetenschappen bestaat uit een specifieke stage in de Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student

Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student Inleiding Voor je ligt het vademecum van de stage van de specifieke lerarenopleiding. In dit document hebben we zo goed mogelijk geprobeerd een kader

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK Stagegids STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK 2016-2017 Dit document biedt een beknopt overzicht van alle aspecten verbonden aan de stage. De stage is een verplicht opleidingsonderdeel (9 studiepunten) in

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO WETENSCHAPPEN EN INGENIEURSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen.

Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen. RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN BEOORDELINGSLIJSTEN Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen. Wens je nog gebruik te maken van de exceltoepassing, dan vind je

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

ABBV BOBATH. Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Postgraduaatopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Welkom Prof.dr.C.Van den Broeck Jos De Cat Prof.dr.H.Feys Ann Govaere Patrick Algoet Zoë Clasen Wendy Van Daele Inhoud 1. Doel

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Gids vrije studiestage

Gids vrije studiestage Gids vrije studiestage Academiejaar 2015-2016 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 1. Voorwoord Je hebt interesse in een stage en dat is goed nieuws! Ook dit academiejaar kan je immers als masterstudent

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs

Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs Profiel kandidaat Examencommissie secundair onderwijs Profiel kandidaten Wanneer kandidaten zich voor de eerste maal aanmelden op het EC-platform, wordt hen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER Geen block teaching maar enkele voorbereidende opleidingsonderdelen worden over een beperkter aantal weken gedoceerd. Geen examens halfweg het eerste

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2009-2010 Aan de slag als leerkracht De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachten economie

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2005 Oorspronkelijk meegedeeld in Mededeling betreffende bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters

Nadere informatie

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013 Gemeentelijke 12-13 JURY en ARSEN verslag vergad VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Vergeet a.u.b. niet het strookje

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO BIOMEDISCHE, GEZONDHEIDS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER 81 studiepunten Geen block teaching maar enkele inleidende opleidingsonderdelen worden wel over een beperkter aantal weken gedoceerd. Normale eerste

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor SP

Nadere informatie

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur 2 e bachelorfase Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur De Leuvense communicatiewetenschap is hervormd. De doelstellingen blijven ongewijzigd Het programma is hertekend. De Leuvense communicatiewetenschap

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie