Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren"

Transcriptie

1 Aadrjelektroca \ Aadrjautomatserg \ Systeemtegrate \ Servce Hadboek reabrcere va kabels Kabels voor sychroe servomotore Utgave 12/ / NL

2 SEW-EURODRIVE Drvg the world

3 Ihoudsopgave 1 Crmpgereedschap Crmpgereedschap voor vermoges- e remcotacte va de CM.-, CMD.- e DFS-motore Beodgde gereedschappe voor het preabrcere va kabels Beodgde gereedschappe voor de motorzjdge motage/demotage va de stekerverbdg Crmpgereedschap voor vermoges- e remcotacte va de CFM-motore Beodgde gereedschappe voor het preabrcere va kabels Beodgde gereedschappe voor de motorzjdge demotage va de stekerverbdg Crmpgereedschap voor ecodersysteem/eedbacksysteem Beodgde gereedschappe voor het preabrcere va kabels Beodgde gereedschappe voor de motorzjdge demotage va de stekerverbdg CM- e CMDV-motore Motage va de stekerverbdge voor resolvers e Hperace Levergsomvag stekerverbdge Motageaawjzge voor stekerverbdge Motage va de vermogesstekerverbdge Levergsomvag vermogesstekerverbdge SM. / SB Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SM1 / SB Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SMB / SBB DFS-/CFM-motore Motage stekerverbdge voor resolvers e Hperace Levergsomvag stekerverbdge Motageaawjzge stekerverbdge Motage va de vermogesstekerverbdge SM11 / SB11 (DFS56) Levergsomvag vermogesstekerverbdge SM11 / SB Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SM11 / SB Motage vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. e SB5. / SB6. (CFM) Levergsomvag vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. / SB5. / SB Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. / SB5. / SB Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 3

4 1 Crmpgereedschap Crmpgereedschap voor vermoges- e remcotacte va de CM.-, CMD.- e DFS-motore 1 Crmpgereedschap Bj motore met stekerverbdge kut u de gepreabrceerde kabels va SEW- EURODRIVE kope. U heet ook de mogeljkhed de vereste stekerverbdge te kope om de kabels zel te preabrcere. De stekerverbdge moete da door de klat worde bedraad. SEW-EURODRIVE bedt hervoor de passede crmpgereedschappe aa om de kabelader e het cotact goed te kue verbde. Gee bj de bestellg het betreede artkelummer op. 1.1 Crmpgereedschap voor vermoges- e remcotacte va de CM.-, CMD.- e DFS-motore Beodgde gereedschappe voor het preabrcere va kabels Cotactdoorsede aderdoorsede Soort Vermoge Rem Voor vermogesstekers SM1 / SB1 Hadtag Ø 2 mm 0,35 4 mm 2 Ø 1 mm 0,06 1 mm 2 Voor vermogesstekers SMB / SBB Hadtag Ø 1 mm Ø 1 mm 1,5 4 mm 2 1,5 4 mm 2 Ø 1 mm 6 10 mm 2 Hadtag Ø 2 mm 0,35 4 mm 2 Abeeldg Beodgde gereedschappe voor de motorzjdge motage/demotage va de stekerverbdg Soort SEW-artkelummer ostoeerder ostoeerder ostoeerder Demotagegereedschap Demotagegereedschap cotactblok 1) SEW-artkelummer Vermoge Cotactdoorsede Rem Ø 2 mm Ø 1 mm ) Het demotagegereedschap s allee verest voor de demotage aa de motorzjde. 4 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

5 Crmpgereedschap Crmpgereedschap voor vermoges- e remcotacte va de CFM-motore Crmpgereedschap voor vermoges- e remcotacte va de CFM-motore Beodgde gereedschappe voor het preabrcere va kabels Bj de volgede gereedschappe zj er verschllede crmpklemme verest voor de motage resp. demotage va verschllede doorsede. Soort Hadtag Hadtag SEW-artkelummer Crmpklemme Cotacthouder Crmpklemme Cotacthouder Crmpklemme Cotacthouder ostoeerder Cotactdoorsede Aderdoorsede Vermoge X Rem Ø 3,6 mm Ø 1,6 mm 0,5 6,0 mm 2 Ø 1,6 mm 0,5 1,5 mm Ø 3,6 mm 1,5 2,5 mm Ø 3,6 mm 4,0 6,0 mm Teststtset Ø 3,6 mm 1,5 10 mm 2 Abeeldg Beodgde gereedschappe voor de motorzjdge demotage va de stekerverbdg Voor de demotage zj gee specale gereedschappe verest. Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 5

6 1 Crmpgereedschap Crmpgereedschap voor ecodersysteem/eedbacksysteem 1.3 Crmpgereedschap voor ecodersysteem/eedbacksysteem Beodgde gereedschappe voor het preabrcere va kabels roduct Resolver RH1M(L) Hperace AS1H multtur ES1H sgletur SSI-multtur Soort Cotactdoorsede Aderdoorsede Sgaal Hadtag ostoeerder Ø 1 mm 0,06 1 mm 2 Hadtag ostoeerder Ø 1 mm 0,24 1 mm 2 Abeeldg Beodgde gereedschappe voor de motorzjdge demotage va de stekerverbdg roduct Soort SEW-artkelummer Resolver RH1M(L) Hperace AS1H multtur ES1H sgletur SSI-multtur SEW-artkelummer Demotagegereedschap Cotactdoorsede Aderdoorsede Sgaal Cotactblok Voor de demotage zj gee specale gereedschappe verest. 6 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

7 CM- e CMDV-motore Motage va de stekerverbdge voor resolvers e Hperace 2 2 CM- e CMDV-motore 2.1 Motage va de stekerverbdge voor resolvers e Hperace Levergsomvag stekerverbdge De volgede oderdele zj odg voor de motage va de stekerverbdge voor resolvers/hperace -ecoders. Het SEW-artkelummer s [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Wartel [2] Adchtg met trekotlastg [3] Schermrg [4] Buscotacte [5] Isolatehuls [6] Cotactblok [7] Stekerbehuzg AANWIJZING Houd de kabel vast als u de kabel e de steker vastdraat. Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 7

8 x x 2 CM- e CMDV-motore Motage va de stekerverbdge voor resolvers e Hperace Motageaawjzge voor stekerverbdge 1 Wartel e adchtg met trekotlastg over ee astad va 31 mm over de kabel trekke Kabelede over ee astad va 28 mm strppe. 3 Gevlochte aschermg aar achtere vouwe e utwaaere. 4 6 Strp de aders over ee astad va 6 mm. Schu de buscotacte op de aderutede. 5 ostoere met ee klee dameter [A] [B] (SEW-artkelummer ) de crmptag tot de groee markerg het weergavevester [A] verschjt. Stel de persdkte [B] op de crmptag op laats de ader met het buscotact de crmptag e druk de crmptag tot de aaslag. De tag opet zch vervolges automatsch. Herhaal deze procedure voor elke ader. xxx xx x 7 xxxx Schermrg zoals weergegeve over de aders schuve e de aschermg tege de adchtg duwe. 8 Draa de schermrg tot de gevlochte aschermg geljk lgt met de schermrg. 8 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

9 CM- e CMDV-motore Motage va de stekerverbdge voor resolvers e Hperace 2 9 Trek de cotactblokdele geljkmatg 1 mm ut elkaar laats het buscotact het cotactblok. 11 "Clck" Druk de cotactblokdele same tot deze vastklkke. 12 Vouw de solatehuls ope. Leg de kat va de solatehuls met de utsparg tege de ok op het cotactblok, zodat de opeg va de solatehuls dezelde rchtg wjst als de dubbele pjl op het cotactblok. Druk de solatehuls vervolges same tot deze vastklkt. laats het cotactblok mdde de stekerbehuzg. 13 [A] Draa de stekerbehuzg met ee steeksleutel vast e draa de wartel met ee tweede steeksleutel vast. [A] = vastdraae Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 9

10 2 CM- e CMDV-motore Motage va de vermogesstekerverbdge 2.2 Motage va de vermogesstekerverbdge I de volgede twee hoodstukke vdt u de hadledg voor het preabrcere va kabels met SM1 / SB1- e met SMB / SBB-stekers Levergsomvag vermogesstekerverbdge SM. / SB. De volgede oderdele worde meegeleverd om de vermogesstekerverbdge te motere. De SEW-artkelummers vdt u oderstaade tabel. Vaste aaleg Aaleg kabelrups Kabeltype Stekertype Kabeldoorsede Artkelummer mm 2 Vermogessteker Motorkabel Remmotorkabel 1) B-rem Motorkabel Remmotorkabel 1) B-rem 1) Rem B: 3-aderge kabel, slechts twee aders worde gebrukt SM11 4 x 1,5 mm SM12 4 x 2,5 mm SM14 4 x 4 mm SMB6 4 x 6 mm SMB10 4 x 10 mm SMB16 4 x 16 mm SB11 4 x 1,5 mm x 1 mm SB12 4 x 2,5 mm x 1 mm SB14 4 x 4 mm x 1 mm SBB6 4 x 6 mm x 1,5 mm SBB10 4 x 10 mm x 1,5 mm SBB16 4 x 16 mm x 1,5 mm SM11 4 x 1,5 mm SM12 4 x 2,5 mm SM14 4 x 4 mm SMB6 4 x 6 mm SMB10 4 x 10 mm SMB16 4 x 16 mm SB11 4 x 1,5 mm x 1 mm SB12 4 x 2,5 mm x 1 mm SB14 4 x 4 mm x 1 mm SBB6 4 x 6 mm x 1,5 mm SBB10 4 x 10 mm x 1,5 mm SBB16 4 x 16 mm x 1,5 mm [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Wartel [5] Isolatehuls [2] Adchtg met trekotlastg [6] Cotactblok [3] Schermrg [7] Stekerbehuzg [4] Buscotacte AANWIJZING Houd de kabel vast als u de kabel e de steker vastdraat. 10 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

11 CM- e CMDV-motore Motage va de vermogesstekerverbdge Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SM1 / SB1 1 Trek de wartel e adchtg met trekotlastg over de kabel mm Strp het kabelede over ee legte va 44 mm. 3 Vouw de gevlochte aschermg aar achtere e waaer deze ut. 4 Vermogesaders (U, V, W) tot 37 mm korte. Kort de E-ader (GN/YE) tot 38 mm. Aders 1, 2 e 3 et korte. 5 7 mm Schermrg zoals weergegeve over de aders schuve. Aders U, V, W e E over ee legte va 7 mm strppe. Aders 1, 2 e 3 over ee astad va 5 mm strppe. 6 ostoeerders de crmptag schuve tot de markerg (kleur) het kjkvester [A] verschjt (ze volgede tabel). BU / GN Stel de persdkte [B] overeekomstg de tabel op de crmptag. [A] mm Ader Aderdoorsede mm 2 ostoeerder Artkelummer Markerg (kleur) ersdkte 1, 2, 3 0,14 1, Groe (GN) 24 [B] U, V, W e E 0,35 4, Blauw (BU) 6 7 laats de ader met het buscotact de crmptag e druk de crmptag tot de aaslag. De tag opet zch vervolges automatsch. Deze procedure voor elke ader herhale volges de tabel stap 6. x xxx Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 11

12 2 CM- e CMDV-motore Motage va de vermogesstekerverbdge 8 9 Isolatehuls opee. laats het mddelste buscotact het cotactblok volges het aaslutschema. Slut de solatehuls tot deze vastklkt. laats de resterede buscotacte het cotactblok volges het aaslutschema. 10 Kort de gevlochte aschermg volges de abeeldg. Schermrg zoals weergegeve de adchtg plaatse, zodat de schermrg e het kabelede geljk lgge. Let er op dat de gevlochte aschermg zorgvuldg tusse de schermrg e de adchtg wordt gelegd. laats het cotactblok de stekerbehuzg tot de adchtg met de aaslag de stekerbehuzg zt. Stekerbehuzg met ee steeksleutel vastdraae e met ee tweede steeksleutel de wartel vastschroeve. [A] = vastdraae [A] 12 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

13 CM- e CMDV-motore Motage va de vermogesstekerverbdge Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SMB / SBB 1 Trek de wartel e adchtg met trekotlastg over de kabel Strp het kabelede over ee legte va 70 mm. 3 Vouw de gevlochte aschermg aar achtere e waaer deze ut. 4 Vermogesaders (U, V, W) korte. U, V, W (ower) E-ader (GN/YE) korte. E Aders 1, 2 e 3 et korte. Crmpgereedschap 5 1, 2, 3 (Sgal) Aderdoorsede mm 2 Aderlegte mm Sgaal 0,36 2,6 70 E Vermoge 1, , Schu de schermrg met de opeg aar de kabelzjde over de aders. Aders U, V, W e E strppe. Aders 1, 2 e 3 strppe. 6 ostoeerders de crmptag schuve tot de markerg (kleur) het kjkvester [A] verschjt (ze volgede tabel). BU / GN ersdkte [B] op de crmptag stelle. [B] [A] Ader Crmpgereedschap artkelummer Aderdoorsede mm 2 ostoeerder Artkelummer Markerg (kleur) 1, 2, , Blauw (BU) U, V, W e E , Blauw (BU) U, V, W e E Groe (GN) Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 13

14 2 CM- e CMDV-motore Motage va de vermogesstekerverbdge 7 laats de ader met het buscotact de crmptag e druk de crmptag tot de aaslag. De tag opet zch vervolges automatsch. Herhaal deze procedure voor elke ader volges de tabel stap 6. 8 x xxx Ope de solatehuls. Buscotacte volges het aaslutschema het cotactblok plaatse. Slut de solatehuls tot deze vastklkt. 9 laats de buteste solatehuls éé lj op de beste solatehuls. Laat de gevlochte aschermg tusse de kabelklem e de schermrg aar bute utsteke. 10 Draa de gevlochte aschermg er volledg, et korte. laats het cotactblok de stekerbehuzg tot de adchtg met de aaslag de stekerbehuzg zt. 11 Draa de stekerbehuzg met ee steeksleutel vast e draa de wartel met ee tweede steeksleutel vast. [A] = vastdraae 14 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

15 DFS-/CFM-motore Motage stekerverbdge voor resolvers e Hperace 3 3 DFS-/CFM-motore 3.1 Motage stekerverbdge voor resolvers e Hperace Levergsomvag stekerverbdge De volgede oderdele worde meegeleverd om de sgaalstekerverbdge te motere. Het SEW-artkelummer s [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Wartel [2] Kabelklem [3] Klemrg [4] Buscotacte [5] Isolatehuls [6] Cotactblok [7] Stekerbehuzg Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 15

16 x x 3 DFS-/CFM-motore Motage stekerverbdge voor resolvers e Hperace Motageaawjzge stekerverbdge LET O! De sgaalstekerverbdg ka beschadgd rake als deze et just gemoteerd wordt. Mogeljke materële schade! Tjdes het preabrcere moet voorkome worde dat de kabel verdraat t.o.v. de steker. Stap Abeeldg rocedure 1 Trek de wartel e de kabelklem met trekotlastg over ee legte va 31 mm over de kabel Strp het kabelede over ee legte va 28 mm Vouw de gevlochte aschermg aar achtere e waaer deze ut. 4 Strp de aders over ee astad va 6 mm. 6 Schu de buscotacte op de aderutede. 5 [A] [B] ostoere met ee klee dameter (SEW-artkelummer ) de crmptag tot de groee markerg het kjkvester [A] verschjt. Stel de persdkte [B] op de crmptag op 24. xxx xx x 6 laats de ader met het buscotact de crmptag e druk de crmptag tot de aaslag. De tag opet zch vervolges automatsch. Herhaal deze procedure voor elke ader. xxxx 7 Schu de klemrg over de aders e druk de aschermg tege de adchtg. 16 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

17 DFS-/CFM-motore Motage stekerverbdge voor resolvers e Hperace 3 Stap Abeeldg rocedure 8 Draa de klemrg tot de gevlochte aschermg geljk lgt met de schermrg. 9 Trek de cotactblokdele geljkmatg 1 mm ut elkaar laats de buscotacte het cotactblok volges het aaslutschema. 11 "Clck" Druk de cotactblokdele same tot deze klkke. 12 Vouw de solatehuls ope. De kat va de solatehuls met de utsparg tege de ok op het cotactblok legge, zodat de opeg va de solatehuls dezelde rchtg wjst als de dubbele pjl op het cotactblok. Druk de solatehuls vervolges same tot deze vastklkt. laats het cotactblok mdde de stekerbehuzg. 13 Draa de stekerbehuzg met ee steeksleutel vast e draa de wartel met ee tweede steeksleutel vast. [A] = vastdraae [A] Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 17

18 3 DFS-/CFM-motore Motage va de vermogesstekerverbdge SM11 / SB11 (DFS56) 3.2 Motage va de vermogesstekerverbdge SM11 / SB11 (DFS56) Levergsomvag vermogesstekerverbdge SM11 / SB11 De volgede oderdele zj odg om de vermogesstekerverbdge te motere. Het SEW-artkelummer s o [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Wartel [2] Kabelklem [3] Klemrg [4] Buscotacte [5] Isolatehuls [6] Cotactblok [7] Stekerbehuzg Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

19 DFS-/CFM-motore Motage va de vermogesstekerverbdge SM11 / SB11 (DFS56) Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SM11 / SB11 LET O! De vermogessteker ka beschadgd rake als deze et just gemoteerd wordt. Mogeljke materële schade! Tjdes het preabrcere moet voorkome worde dat de kabel verdraat t.o.v. de steker. Stap Abeeldg rocedure 1 Trek de wartel e de kabelklem over de kabel mm Strp het kabelede over ee legte va 59 mm. 3 Gevlochte aschermg aar achtere vouwe e utwaaere. 4 Vermogesaders (1, 2 e 3) korte tot 44 mm. E-ader (GN/YE) korte tot 45 mm. Aderpaar 5 e 6 et korte. Sjd de aderpare 7 e 8 geljk met het kabelede a. 1,2,3 (44 mm) E (45 mm) 5,6 (59 mm) 5 7 mm Schu de klemrg over de aders. Strp de aders 1, 2, 3 e E over ee astad va 7 mm. Aders 5 e 6 over ee astad va 5 mm strppe. 5 mm 6 ostoeerders de crmptag schuve tot de markerg BU / GN (kleur) het kjkvester [A] verschjt (ze volgede tabel). Stel de persdkte [B] overeekomstg de tabel op de [A] crmptag. [B] Markerg (kleur) Ader a mm 2 gereedschap Artkelummer ostoeer- ersdkte 5 e 6 0,14 1, Groe 24 (GN) 1, 2, 3 e E 0,35 4, Blauw (BU) 6 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 19

20 3 Stap DFS-/CFM-motore Motage va de vermogesstekerverbdge SM11 / SB11 (DFS56) Abeeldg rocedure 7 laats de ader met het buscotact de crmptag e druk de crmptag tot de aaslag. De tag opet zch vervolges automatsch. Deze procedure voor elke ader herhale volges de tabel stap 6. xxxx 8 Isolatehuls opee. 9 laats het mddelste buscotact het cotactblok volges het aaslutschema. Slut de solatehuls tot deze vastklkt. laats de resterede buscotacte het cotactblok volges het aaslutschema. 10 Kort de gevlochte aschermg volges de abeeldg. laats de schermrg de adchtg, zodat de schermrg e het kabelede geljk lgge. Let erop dat de gevlochte aschermg zorgvuldg tusse de schermrg e de adchtg wordt gelegd. 11 laats het cotactblok de stekerbehuzg tot de adchtg met de aaslag de stekerbehuzg zt. 12 Stekerbehuzg met ee steeksleutel vastdraae e met ee tweede steeksleutel de wartel vastschroeve. [A] = vastdraae [A] 20 Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

21 DFS-/CFM-motore Motage vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. e SB5. / SB6. (CFM) Motage vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. e SB5. / SB6. (CFM) Levergsomvag vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. / SB5. / SB6. Type Doorsede Art.r. SM51 / SM61 4 x 1,5 mm SM52 / SM62 4 x 2,5 mm SM54 / SM64 4 x 4 mm X SM56 / SM66 4 x 6 mm SM59 / SM69 4 x 10 mm Type Doorsede Art.r. SB51 / SB61 4 1,5 mm ,0 mm SB52 / SB62 4 2,5 mm ,0 mm SB54 / SB mm ,0 mm SB56 / SB mm ,5 mm SB59 / SB mm ,5 mm Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels 21

22 3 DFS-/CFM-motore Motage vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. e SB5. / SB6. (CFM) Motageaawjzge vermogesstekerverbdge SM5. / SM6. / SB5. / SB6. AANWIJZING Bj SM5. / SM6. komt stap 4.3 te vervalle. 1. 4,5 b 15 Ø Ø a 8-17 mm 43 mm 54 mm 7-23 mm 52 mm 63 mm b 10 a ca.5mm Kabels voor sychroe servomotore reabrcere va kabels

23

24 SEW-EURODRIVE Drvg the world SEW-EURODRIVE Drvg the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.O. Box 3023 D Bruchsal/Germay hoe Fax

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Gebruiksaanwijzing: DRINKWELL NOOIT AANZETTEN ZONDER WATER! 1. Kijk aan

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING. MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg!

MONTAGE HANDLEIDING. MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg! MONTAGE HANDLEIDING MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg! De onderdelen van het MAXXGRIP beadlock systeem; START HIER:

Nadere informatie

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen.

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. D. Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond en zet de motorfiets op de zijstandaard. Schakel de eerste versnelling in (om te

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait)

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) Installatiehandleiding Easy Roof Evolution Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) 1. Voorbereiding Stel de bovenkant van de schroeven van de eindklem in op dezelfde hoogte als de bovenkant van de pv module.

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014 12/09/2014 Paxton Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is

dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is Tijd GROEP 3-4 30 50 minuten 1, 23 en 46 De leerling: dag- en nachtdieren land dag is het dan nacht is aan de andere kant van de wereld de zon op is de zon onder is en nacht Haal voor de activiteit Dieren

Nadere informatie

Uw eigen broedhok bouwt u zo

Uw eigen broedhok bouwt u zo 1 Zelf aan de slag Uw eigen broedhok bouwt u zo Dit hebt u nodig: spijkertjes schroeven 3,5 x 30 mm schroeven 3,5 x 10 mm 2 scharnieren 7 x 7 cm 2 eierkist-sluitingen 1 drukschakelaar met maakcontact elektriciteitsdraad

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Installatiehandleiding L.AL.07(C)

Installatiehandleiding L.AL.07(C) Hulpluchtvering Installatiehandleiding AL-KO AMC Chassis, 2010 Chassis As Let op!!: As gaat onder hat chassis door!! B = Chassis Breedte A = Spoorbreedte A - B = 550 580mm = Februari 2012 INHOUD 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Docentenblad 4 Monteren 1

Docentenblad 4 Monteren 1 Docentenblad 4 In monteren 1 krijgt de leerling een overzicht van handboormachines, boorsoorten, boordiameters en plugdiameters. Vervolgens moet hij of zij gaten boren in een gipsmuur met massieve stenen.

Nadere informatie

Lezen Wat Je Kunt B. versie 2009. Praktijkdeel. Trijntje de Wit. ter inzage en voor vrij gebruik, hoofdstuk 7, letter r. Voorbeeldhoofdstuk uit:

Lezen Wat Je Kunt B. versie 2009. Praktijkdeel. Trijntje de Wit. ter inzage en voor vrij gebruik, hoofdstuk 7, letter r. Voorbeeldhoofdstuk uit: Voorbeeldhoofdstuk uit: Lezen Wat Je Kunt B versie 2009 Praktijkdeel Trijntje de Wit ter inzage en voor vrij gebruik, hoofdstuk 7, letter r Toelichting: Alle hoofdstukken in Lezen wat je kunt zijn op de

Nadere informatie

HOOFDLUIS? DOE ER WAT AAN!

HOOFDLUIS? DOE ER WAT AAN! HOOFDLUIS? DOE ER WAT AAN! In deze brochure kunt u lezen hoe uw kind aan hoofdluis komt en wat er moet gebeuren als uw kind of iemand anders in het gezin hoofdluis heeft Hoofdluis is een probleem dat regelmatig

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

Een regenmeter of pluviometer maken

Een regenmeter of pluviometer maken Een regenmeter of pluviometer maken Wil je weten hoeveel regen er valt? Volg dan de stappen van dit stappenplan om zelf een pluviometer te maken. Materiaal: plastic fles van 0,5 liter kiezelstenen (tegen

Nadere informatie

Oefening 1: Gebruik van letters

Oefening 1: Gebruik van letters Oefening 1: Gebruik van letters 5 meer dan een getal x + 5 5 minder dan een getal x 5 Het vijfvoud van een getal 5x Eén vijfde van een getal 1/5x 5 meer dan het vijfvoud van een getal 5x + 5 Oefening 2:

Nadere informatie

Standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Benodigd gereedschap:

Standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Benodigd gereedschap: V585 Screen Montagehandleiding Montage-instructies voor standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Standaard screens / V515 - Verduisteringsscreen Benodigd gereedschap: Boormachine Een boor van 6

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Installatievoorschrift. ATAG Comfort Boilers. 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden.

Installatievoorschrift. ATAG Comfort Boilers. 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden. Installatievoorschrift ATAG Comfort Boilers 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud 1 Inleiding... 4 1.2 Omschrijving... 4 1.3 Regelgeving... 5 2 Hangende Comfort boilers (QBV / QBH)... 5 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding Installatiehandleiding Nordic mengkranen Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding Installatie, onderhoud en garantie Met de Nordic kranensets wordt het pas ècht mooi op het aanrecht:

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

HET MAKEN VAN EEN BOUWHAAK MET DE 3-4-5 STEEK

HET MAKEN VAN EEN BOUWHAAK MET DE 3-4-5 STEEK Reflectie HET MAKEN VAN EEN BOUWHAAK MET DE 3-4-5 STEEK HANDELINGSANALYSE Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 HET MAKEN VAN EEN BOUWHAAK

Nadere informatie