De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra. Een ruime adviesronde bij onder meer de VRWB, de SERV en de Raad van Bestuur van het IWT ging hieraan vooraf. Het was duidelijk dat dit beleidskader er absoluut moest komen. De voorbije jaren kregen een aantal Excellentiepolen en Excellentiecentra steun toegewezen, maar dit gebeurde op een ad-hoc basis. Een open en transparant evaluatie- en selectiekader was nog niet voorhanden. Het is een goede zaak dat dit er nu is gekomen. Open innovatie staat centraal in dit nieuwe kader. Dat wil zeggen dat innovatie er steeds meer baat bij heeft als innovatie-actoren de handen in elkaar slaan. Dat geldt niet alleen voor bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar zelfs ook voor concurrerende bedrijven. Ook op het terrein van innovatie wordt de competitie alsmaar globaler, zodat innovatieactoren alle belang hebben bij gezamenlijke kennissokkels. De competenties maximaal poolen is de kerngedachte van dit operationele beleidskader. In deze Innovatiekrant vindt u extra informatie over dit onderwerp. Het verheugt mij dat de Waalse collega s in hun zogeheten Marshall Plan ook de modaliteit van de 'Pôles de Compétitivité' centraal stellen, volgens vergelijkbare beleidslijnen. Onderlinge samenwerking met onze Competentiepolen zou wederzijds versterkend kunnen werken. In Wallonië heeft men ervoor geopteerd om de middelen te richten naar vijf vooraf geselecteerde domeinen. Ik verkies deze werkwijze niet. Daarvoor is de Vlaamse economie te divers en dat is net een troef. Initiatieven moeten vraaggedreven tot stand komen en de voorstellen zullen op hun verdiensten worden geëvalueerd en tegen elkaar afgewogen. Zolang de budgettaire voorraden strekken dat spreekt voor zich. Degelijke creativiteit kan altijd op mijn steun rekenen. Fientje MOERMAN Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel >>

2 > IN DIT NUMMER Op 22 juli van dit jaar keurde de Vlaamse Regering een nieuw beleidskader goed voor COMPETENTIE- POLEN EN STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRA. Het volledige verhaal kan u lezen op pagina 3 >> 03 > lees verder pagina 3 1 > EDITORIAAL 2 > IN DIT NUMMER FLANDERS MECHATRONICS TECHNOLOGY CENTRE (FMTC) slaagt erin om een brug te slaan tussen academische research en industriële knowhow in mechatronica. Jos Pinte, directeur van Agoria Mechanica & Mechatronica, geeft tekst en uitleg. 3 > ACTUEEL Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra >> 04 >> 05 > lees verder pagina 4 Hoewel FLANDERS' MATERIALS CENTRE (FLAMAC) nog werd opgericht onder het oude régime, is dit centrum voor materiaalonderzoek een mooi voorbeeld van een initiatief waar het nieuwe beleidskader van de Vlaamse Regering op van toepassing is. De Innovatiekrant praat hierover met An Van de Vel, bestuurder van FLAMAC. > lees verder pagina 5 4 > CASE STUDIES FMTC - Jarenlange samenwerking werpt vruchten af FLAMAC - Materiaalonderzoek op het scherp van de snede MIP, het Milieu Innovatie- Platform 7 > IWT-NIEUWS 8 > AGENDA >> 08 Hoe kan u geleidelijk aan een innovatiecultuur in uw onderneming ontwikkelen? Hoe maakt u uw bedrijf innovatief genoeg om uw concurrenten een stapje voor te blijven? KOM OP 18 OKTOBER NAAR HET INNOVATIEFORUM EN LEER ALLE KNEEPJES VAN HET INNOVATIEVAK! Kijk snel op de achterflap voor alle details! > lees verder pagina 8 2

3 > ACTUEEL Competentiepolen en Strategische Onderzoekscentra Het IWT gidst u doorheen het nieuwe beleidskader Hoe zit het nu precies met het nieuwe beleidskader dat de Vlaamse Regering op 22 juli van dit jaar goedkeurde? Wat is er precies veranderd en wat voor implicaties heeft dit? We nemen even samen met u de belangrijkste punten door en geven u praktische info. De volledige tekst kan u erop naslaan via Collectieve kennissokkels Het uitgangspunt is als volgt: Vlaamse bedrijfssegmenten hebben nood aan gezamenlijke kennissokkels, en dat geldt niet alleen voor de klassieke sectoren. Dat kan gaan van zeer geavanceerd basisonderzoek tot vertaalonderzoek en de verspreiding van kennis, vooral naar KMO s. Om dit te bereiken, is er samenwerking nodig tussen competente actoren in Vlaanderen en ook daarbuiten. Netwerking alleen is niet genoeg: er moet ook een geest van open innovatie ontstaan en de bereidheid om samen te werken. Als bedrijven hun kennis in dit verband willen bundelen, kunnen ze op een stevige ondersteuning rekenen. Het verschil Competentiepolen richten zich in de eerste plaats op collectief onderzoek, vertaalonderzoek en op de verspreiding van kennis, vooral naar KMO s. 'State-of-theart' dus, maar met vrij directe en nuttige resultaten op eerder korte termijn. Strategische Onderzoekscentra richten het belangrijkste deel van hun inspanningen op de ontwikkeling van strategisch basisonderzoek met internationale betekenis, met valoriseerbare resultaten op langere termijn. Valorisatie-activiteiten maken ook deel uit van hun opdracht. Voor dit alles moeten zij over een groter budget kunnen beschikken dan de competentiepolen. Dit betekent niet dat er een Chinese muur bestaat tussen beide types kenniscentra, noch in hun ambitie, noch in de noodzaak tot onderlinge samenwerking. Vraaggedreven Initiatieven op dit vlak moeten vraaggedreven tot stand komen: hiermee bedoelen we dat een belangrijk bedrijfssegment in gans Vlaanderen echt vragende partij moet zijn. Onderzoeksinstellingen kunnen een initiatief eventueel wel in gang trekken, maar ze moeten vooral bedrijven vinden om eraan mee te werken. Het vraaggedreven karakter moet zich dan ook vertalen in de beheersstructuren. Over het algemeen zullen de onderzoeksinstellingen wel het leeuwendeel van het onderzoek uitvoeren: prioriteit is immers het bundelen en versterken van de aanwezige kennis. Steun Voor strategisch basisonderzoek kan men rekenen op een volledige toelage van 100%; voor collectief onderzoek en kennisdiffusie bedraagt de toelage 80%. Om ook de Competentiepolen te kunnen steunen, zal het zogeheten VIS-Besluit, kort voor steun aan Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden, worden bijgestuurd. We verwachten dat de Vlaamse Regering het aangepaste VIS-Besluit begin 2006 goedkeurt. Zodra dat het geval is, komt er een specifieke handleiding voor het indienen van voorstellen. We houden u zeker op de hoogte! Evaluatie en selectie Het beleidskader voorziet in een evaluatie- en selectierooster voor alle initiatieven. Het IWT zal instaan voor de evaluatie. Tot eind 2005 beslist de voltallige Vlaamse Regering. Vanaf 2006, zodra het nieuwe VIS-Besluit van kracht is, neemt de minister bevoegd voor het Innovatiebeleid de beslissingen, na gunstig advies van het IWT. Hiervoor zal het IWT de verschillende initiatieven onderling afwegen, in functie van de budgettaire ruimte. Voor Strategische Onderzoekscentra beslist de Vlaamse Regering, omwille van het strategisch karakter van substantiële onderzoeksinvesteringen (denk maar aan voorbeelden als IMEC, VITO, VIB, IBBT). Meerwaarde Elk initiatief moet zijn meerwaarde overtuigend aantonen: welke added value kan het creëren in vergelijking met de bestaande centra? Loont het op deze manier de moeite, meer dan als men het als een project indient en de reguliere steunkanalen aanspreekt? Deze meerwaarde is zelfs een ontvankelijkheidsvoorwaarde, die ook blijft gelden bij mogelijke steunverlenging. Een eerste overeenkomst is 4 jaar geldig (voor een Competentiepool) of 5 jaar (voor een Strategisch Onderzoekscentrum). Na deze periode evalueren we het initiatief. Hierna kunnen we beslissen om de steun te verlengen, of het initiatief doorverwijzen naar de gewone steunkanalen, als het tot volle wasdom is gekomen. Projectvoorstellen in de gewone kanalen zijn overigens ook al mogelijk binnen de eerste steunperiode. Haalbaarheidsstudie Het spreekt voor zich dat aan ieder nieuw initiatief een grondige voorbereiding of innovatieverkenning vooraf moet gaan, en dat men hierna een overtuigend bedrijfsplan op tafel moet leggen. Ook hiervoor kan u de hulp inroepen van het IWT: op basis van het VIS-Besluit heeft u recht op een mogelijke steun van 80% voor een haalbaarheidsstudie. Meer weten? Surf naar om de volledige tekst te downloaden. 3

4 > CASESTUDIES FMTC - Jarenlange samenwerking werpt vruchten af In oktober 2003 werd het FMTC, kort voor Flanders Mechatronics Technology Centre vzw, opgericht. Dit onderzoekscentrum spitst zich toe op de machinebouw en is een initiatief van Agoria en 14 toonaangevende bedrijven uit de mechatronica in Vlaanderen: Atlas Copco, Barco, Bekaert, CNH, Daikin, EADS S&DE, Gilbos, Hansen Transmissions, LVD, Michel Van De Wiele, Packo Inox, Pattyn Packing Lines, Picanol en Spicer Off-Highway. Jos Pinte, directeur van Agoria Mechanica & Mechatronica, legt uit hoe dit centrum een brug slaat tussen academische research en industriële knowhow in mechatronica. Het FTMC is een initiatief van een indrukwekkend aantal bedrijven. Hoe hebben zij de handen in elkaar geslagen? besloten we om een technologiecentrum op te richten. Onze voornaamste missie is het slaan van een brug tussen industriële en academische knowhow. Het FMTC is nu twee jaar bezig. Bent u tevreden? JP: Zonder enige twijfel. We wilden groeien tot een 40-tal medewerkers na vijf jaar, en zijn nu reeds met 15. We krijgen 11 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid, de andere middelen komen van de bedrijven. Het FMTC werkt op dit ogenblik rond een 15-tal projecten, die zijn gedefinieerd door de bedrijven zelf, in samenspraak met de KULeuven. We evalueren deze projecten samen met gebruikersgroepen, en hieruit blijkt dat het enthousiasme erg groot is. We denken ook altijd meer na over andere manieren om concreet samen te werken (via het aankopen van gemeenschappelijke testapparatuur, bijvoorbeeld). Ja, na 2 jaar FMTC kan ik met overtuiging zeggen dat we héél goed bezig zijn. Meer info over FMTC vindt u op JP: Het is allemaal klein begonnen. Een aantal bedrijven kwam samen om de zoveel maanden en dat leidde tot kleine initiatieven: gezamenlijke wisselstukken, gedeelde stock... Zo groeide langzaam maar zeker het vertrouwen en het besef Jos Pinte dat de bedrijven konden groeien door kennis te delen. En dat is in Vlaanderen erg belangrijk, want samenwerken zit niet in de Vlaamse genen. Het was ook een voordeel dat deze bedrijven geen concurrenten van elkaar zijn, terwijl ze wél dezelfde noden hebben, bijvoorbeeld op het vlak van productiemiddelen en technieken. Deze pre-fmtc-fase heeft een aantal jaren geduurd. Wat heeft dan uiteindelijk geleid tot de oprichting van het FMTC? JP: Je kan wel veel samenkomen en ervaringen uitwisselen, maar dat betekent nog niet dat je effectief samenwerkt aan iets nieuws. Tijdens een aantal seminaries, waarop gerenomeerde Europese experten over toekomstige evoluties in de mechatronica kwamen spreken, begonnen de bedrijven meer en meer met elkaar te praten rond hun toekomstige noden in dit domein. Zo beseften we dat het nuttig zou zijn om op een gestructureerde manier samen te werken en onze krachten effectief te bundelen. Dus, in plaats van met een aantal losse projecten naar het IWT te stappen, 4

5 FLAMAC - Materiaalonderzoek op het scherp van de snede FLAnders MAterials Centre vzw of FLAMAC werd begin 2005 opgericht door Agfa, Umicore en Arcelor, drie toonaangevende bedrijven met belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Vlaanderen, samen met Agoria. Het centrum beschikt over een budget van 14 miljoen euro voor een periode van 3 jaar. De helft van dat bedrag komt van de Vlaamse Regering, de andere helft van de bedrijven. En hoewel FLAMAC nog werd opgericht onder het oude régime, is het centrum een mooi voorbeeld van een initiatief waar het nieuwe beleidskader van de Vlaamse Regering op van toepassing is. De Innovatiekrant ging voor een interview aankloppen bij An Van de Vel, Adjunct-directeur van Agoria Vlaanderen en bestuurder van FLAMAC. Waarom werd FLAMAC in het leven geroepen? AVDV: Op verschillende plaatsen ter wereld ontstaan op dit ogenblik nieuwe initiatieven rond nieuwe methodes om aan materiaalonderzoek te doen, waardoor men heel wat sneller kan werken. Nu heeft Vlaanderen op het vlak van materiaalonderzoek altijd een sterke positie ingenomen op wereldvlak. An Van de Vel Via dit centrum willen we mee op deze nieuwe trein springen en onze positie ook in de toekomst bestendigen. Blijft de vraag: waarom is hier een centrum voor nodig? AVDV: Deze methodes gaan gepaard met grote investeringen. Het is een heel goede zaak als we niet alleen op het vlak van kennis, maar ook op materieel vlak onze krachten bundelen en onze apparatuur ter beschikking stellen van bedrijven en onderzoekscentra die zich met materiaalonderzoek bezighouden. We zullen beschikken over de nodige infrastructuur om een heel gamma materialen te onderzoeken. Dat dit op één plaats wordt gecentraliseerd is ook onze sterkte: zo vermijd je versnippering. Het gaat dus niet louter om een virtuele samenwerking. Dit is wat mij betreft ook een belangrijk aspect van het nieuwe beleidskader dat de Vlaamse Regering heeft gecreëerd. Ik herhaal: FLAMAC staat open voor iedereen, bedrijven én onderzoekscentra. Een deel van onze opdracht bestaat er trouwens ook in om het gebruik van de methoden te stimuleren en er opleidingen rond te geven. Ik twijfel er geen moment aan dat FLAMAC op deze manier zal uitgroeien tot een heus kenniscentrum voor high throughput methodologies. Meer info over FLAMAC vindt u op Over welke methodes gaat het precies? AVDV: Men noemt dit high throughput methodologies. De inspiratie hiervoor komt van het farmaceutisch onderzoek, meer bepaald van het screenen van moleculen die potentieel tot geneesmiddelen kunnen leiden. Deze techniek past men nu ook toe op materiaalonderzoek. Deze methodes maken het mogelijk om snel te kijken of materialen bepaalde eigenschappen vertonen. Zo kan je erg veel pistes kort onderzoeken en dus bij de verdere ontwikkeling van deze materialen ook gerichter werken. En zo win je uiteraard heel wat tijd. 5

6 IWT beter benutten. Het IWT geeft al enkele jaren extra voordelen en steunkansen aan energie- en milieuprojecten die een bijdrage leveren tot Duurzame Technologische Ontwikkeling, via de DTO-regeling. Ten tweede willen we een Competentiepool oprichten, die budgettair verankerd is bij VITO. En tenslotte willen we ook 'vraaggerichte' innovatie-instrumenten ontwikkelen. 6 MIP, het Milieu InnovatiePlatform De Vlaamse Regering keurde op 22 juli 2005 ook de operationele modaliteiten goed voor het Milieu Innovatie Platform of MIP. Dit platform heeft heel wat meer om het lijf dan een Competentiepool voor Energie- en Milieutechnologie. Paul Zeeuwts, directievoorzitter van het IWT, is aangesteld als voorzitter van de Stuurgroep van het MIP. Hij legt uit waarom. IK: Wat moeten we onder Platform verstaan? PZ: De essentie van het MIP is het idee dat innovatie er baat bij heeft als alle betrokken actoren samenwerken, de zogenaamde open innovatie -gedachte. Maar het gaat niet alleen om netwerking tussen de betrokken bedrijven en onderzoeksinstellingen. Echt nieuw is dat we er ook naar streven dat de verschillende beleidsdomeinen samenwerken. Dit is een eerste voorbeeld van horizontaal innovatiebeleid. IK: Wat bedoelt u precies met horizontaal innovatiebeleid? PZ: Tot nu toe werd het innovatiebeleid gezien als exclusief werkterrein voor de minister bevoegd voor het Innovatiebeleid. Maar andere beleidsdomeinen hebben ook een sterke invloed op de innovatiekansen, zowel in positieve als in negatieve zin: denk maar aan allerhande reglementeringen, overheidsaanbestedingen, enz.. Het Innovatiebeleid zou dus op de agenda moeten komen van de voltallige Vlaamse Regering. Het Vlaams Regeerakkoord onderschreef dit, maar tot nu toe bleef het bij woorden. Het MIP is een eerste praktisch voorbeeld waarbij beleidsdomeinen op het terrein zullen samenwerken aan innovaties in energieen milieutechnologie. IK: Waarom blijft het beperkt tot energie- en milieutechnologie? PZ: Dat is op zich al een omvangrijk en belangrijk terrein. De principiële beslissing van het MIP viel op het einde van de vorige Vlaamse Regering. En alles moet ter zake nog bewezen worden. Het MIP is een soort proeftuin voor een horizontaal, geïntegreerd innovatiebeleid. Het is niet evident om beleidsdomeinen, met inbegrip van hun administraties en agentschappen, concreet te doen samenwerken. Dat vergt een leerproces. Wel is het zo dat een ruimer (horizontaal) Innovatiebeleidsplan voorbereid wordt, dat een kader moet vormen voor andere initiatieven van beleidsafstemming. IK: Wat is de betekenis van een Competentiepool in dit geval? PZ: Het MIP stelt zich tot doel om drie basispijlers als beleidsinstrumenten te hanteren. Ten eerste willen we de reguliere steunkanalen van het IK: Is deze Competentiepool dan exclusief op VITO gestoeld? PZ: Neen. Om budgettaire redenen hebben we ervoor gekozen om de middelen voor deze Competentiepool te mobiliseren via een kapitaalsverhoging van zeven miljoen euro bij VITO via PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen). Zoals voor alle andere Competentiepolen is het de bedoeling om alle relevante competenties in Vlaanderen bij de onderzoeksprogrammering te betrekken, onder meer uit universiteiten en hogescholen. Die programmering moet ook 'vraaggedreven' ingevuld worden en dus vertrekken vanuit de innovatienoden van de Vlaamse bedrijven. Dat vergt keuzes. De Stuurgroep van het MIP zal deze moeten maken, na consultatie. IK: U had het daarnet over vraaggerichte innovatie-instrumenten. Kan u dit nader uitleggen? PZ: De innovatiekansen worden niet alleen bepaald door onderzoek. Even belangrijk zijn de marktopportuniteiten. Of nog preciezer, de kansen om innovaties op een reële markt te demonstreren. De overheid bepaalt belangrijke markten voor energie- en milieutechnologie, onder meer via haar overheidsaanbestedingen en als launching customer. Wij willen daarom operationele formules uitwerken voor het zogenoemde Innovatief Aanbesteden. IK: Innovatief Aanbesteden? PZ: Dat is een nieuw concept dat overal in Europa opduikt. Het is nieuw voor de niet-militaire sector. In de militaire sector gebruikt men het al lang. Het gaat erom dat een overheid nieuwe oplossingen bestelt voor bepaalde problemen, zonder dat er is aangetoond dat ze daadwerkelijk toepasbaar zijn. Er is nog nood aan een ontwikkelings- en demonstratiefase. Het project kan dus falen (technologisch of kostengewijs). Die formule is niet bedoeld voor grote bestellingen en zeker niet voor reeds bestaande, zelfs geavanceerde technologie. De uitdaging bestaat er dus in om werkbare formules te creëren waar iedereen bij wint, zowel het innoverende bedrijf als de aanbestedende overheid. Zeker omdat de formules compatibel moeten zijn met de Concurrentiewetgeving van de Europese Commissie. We willen hieraan meewerken door externe expertise in te schakelen en nauw samen te werken met de werkgroepen uit andere Europese landen en bij de Europese Commissie, die zich hiermee bezighouden. In de loop van 2006 zou één en ander moeten duidelijk worden. IK: Een mooie uitdaging. Veel succes ermee!

7 > IWT-NIEUWS In 2005 steunde het IWT tot nu toe 236 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 56 miljoen euro (en 1 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 724 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaal bedrag van 45 miljoen euro O&O Aantal Subsidie Lening bedrijfsprojecten (keur) (keur) O&O-algemeen KMO-Programma Het werd een uitgebreid document dat de verschillende producten en diensten in detail beschrijft. Door de letters I, W en T om te vormen tot papieren mannetjes, kan de lezer zelf spelen met het logo. De'pijlers' van het IWT kregen ook een eigen figuurtje op basis van dat logo, waardoor het verhaal van het IWT een stuk levendiger wordt. Deze nieuwe documentatie werd voor het eerst gebruikt op de beurs 175 jaar België - 25 jaar Federalisme. U kan de brochure bekijken via volgende hyperlink: TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Subsidie Innovatie-actoren (keur) Post-doc (OZM) VIS TETRA Landbouwonderzoek Specialisatiebeurzen TOTAAL In dienst sinds februari 2005 Kristof Bogaerts, informaticus Lieven De Clercq, adviseur Olivier De Cock, adviseur Hilde De Witte, adviseur Ben Kloeck, adviseur Corien Struijk, adviseur Grietje Van Nijlen, medewerkster Nieuwe oproepen VIS-Technologische Dienstverlening (TD) en VIS-Thematische InnovatieStimulering (TIS), uiterste indiendatum: 14 oktober 2005 om 12 uur. VIS-Collectief Onderzoek (CO), uiterste indiendatum: 25 november 2005 om 12 uur. LandbouwOnderzoek (LO) , uiterste indiendatum: 28 oktober 2005 om 12 uur. Brochure op mensenmaat voor het IWT Het IWT vroeg haar opmaakbureau om een nieuwe brochure te ontwerpen, die de vrij abstracte activiteiten en diensten van het IWT zo concreet mogelijk moest voorstellen. Deze nieuwe publicatie moest een compleet overzicht geven van het aanbod aan IWTproducten en -diensten, en duidelijk zijn voor alle mogelijke lezers: klanten, potentiële klanten, partners in binnen- en buitenland, andere overheidsinstanties, de media,... 7

8 > INNOVATIE-AGENDA AGENDA REDACTIE U wordt vriendelijk uitgenodigd op het INNOVATIEFORUM met als thema Effectief en efficiënt innoveren in KMO s Internationaal CongresCentrum Gent, 18 oktober 2005, van 13u00 tot 19u30 Hoe kan u geleidelijk aan een innovatiecultuur in uw onderneming ontwikkelen? Hoe maakt u uw bedrijf innovatief genoeg om uw concurrenten een stapje voor te blijven? Kom naar het innovatieforum en leer alle kneepjes van het innovatievak! In één namiddag tijd kan u Uw innovatielicht opsteken tijdens 16 parallelle infosessies Luisteren naar real-life getuigenissen van ondernemers over innovatiesubsidies en projectondersteuning Doorlopend uw vragen stellen aan innovatie-adviseurs Van gedachten wisselen met collega-ondernemers Treed het innovatietijdperk nog dit jaar binnen en zorg dat u erbij bent op 18 oktober! Inschrijvingen en informatie: Deelnameprijs 60 EUR (excl. BTW). U kan betalen met opleidingscheques (authorisatie ID Innotek: ) Routebeschrijving: IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL Het innovatieforum is een initiatief van de zes Regionale Innovatie Samenwerkingsverbanden (RIS) en de Vlaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers (VLOOT) met de steun van het IWT. 18 oktober, Internationaal CongresCentrum, Gent T. +32 (0) F. +32 (0) Ondernemerscafé De partners van de ondernemer startersseminaries 2005 op 11 oktober 2005 aan de VUB te Etterbeek Meer info: Innovatieforum een co-organisatie van het IWT, de zes provinciale RIS'n (sub-regionale InnovatieStimulering) en VLOOT (VLaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers) op 18 oktober 2005 in het ICC te Gent Meer info: IWT-vooruitzichten, de IWT-vormingsreeks met als eerste thema: Hoe productief is innovatie? Over de impact van innovatie op groei, in de kantoren van IWT op 26 oktober 2005 van 15u tot 18u (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel: Octrooitrainingen Data-mining van gratis consulteerbare octrooidatabanken voor onderzoekers en innoverende ondernemers, in de kantoren van het IWT telkens van 13u00 tot 18u00 op 27 oktober, 24 november en 22 december 2005 Meer info: Kristel Allewijn (Tel: Opendeurdag Administratie Economie op 8 november 2005 in het Markiesgebouw te Brussel Colloquium Kennis als kracht: een hefboom naar meer jobs? op 17 november 2005, in de Schelp van het Vlaams Parlement Meer info: Ontmoetingsplatform Taal in Bedrijf op 22 november 2005 te Eindhoven Meer info: VIS-jaarvergadering op 6 december 2005 in de Montil te Affligem (op uitnodiging) IWT-vooruitzichten, Wat is een goede policy mix voor innovatie? Over O&O-fiscaliteit, O&O-personeel en Young Innovative Companies, in de kantoren van het IWT op 15 december 2005 van 15 tot 18 uur (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel IWT-vooruitzichten, Is innovatie een remedie tegen delocalisering of slechts een doekje voor het bloeden? op 15 februari 2006 van 15 tot 18 uur in de kantoren van het IWT (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel Stap de wereld van de interactieve digitale televisie binnen Ga kijken op: >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Paul Zeeuwts Directievoorzitter Symposium VVBB 24 oktober 2005 1 IWT kort Agentschap Vlaamse overheid sinds 1991

Nadere informatie

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 05

De Innovatiekrant >> 05 De Innovatiekrant >> 05 > EDITORIAAL JULI 2003 Innovatie is gebaat bij Coöpetitie Neen, dit is geen tikfout! Coöpetitie slaat op de integratie van coöperatie en competitie. Prof. Leo Apostel stelde dat

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie De Innovatiekrant > Editoriaal >> 16 April 2007 Transparantie In de loop van 2006 lieten we Deloitte onze organisatie doorlichten. Bijzondere aandacht ging daarbij naar objectiviteit en transparantie:

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Positionering van het SBO-programma

Positionering van het SBO-programma Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Positionering van het SBO-programma Marianne Claessens, IWT Brussel, april 2013 Overzicht 1.Basiskenmerken van

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator Innovatief Aanbesteden De overheid als actieve innovatiestimulator FOD Economie 30 maart 2011 Christophe Veys Procurement Legal Advisor & Programme Coordinator PoI Flanders Innovatie stimuleren door subsidies

Nadere informatie

Samenwerking bij technologische innovatie

Samenwerking bij technologische innovatie Samenwerking bij technologische innovatie Cijfers IOA-enquête 2011 Drempels en hefbomen voor bedrijven en kenniscentra Dag van de Sociologie 24 mei 2012 Utrecht - Gert Verdonck Liselotte Hedebouw Innovatie

Nadere informatie

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering informatiesessie, 5 januari 2011 Jozef Ghijselen samenvatting doel van de proeftuin elektrische voertuigen economisch

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT IWT en VLAIO - Bedrijfssteun voor innovatie Op 30 april

Nadere informatie

05activiteitenverslag 2005

05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 wat is het IWT? 2 deel 0 voorwoord: Naar 15 jaar IWT! 5 deel 1 hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 8 deel 2 globaal overzicht van de toegekende

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006 SMEsNET Resultaten Juni 2006 SMEsNET 1. Projectinhoud 2. Resultaten vergaderingen stakeholder 3. Resultaten enquête 4. Conclusie 1. Projectinhoud SMEsNET Doel: mogelijkheden en verwachtingen van Europese

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject Chronologisch aanlooptraject Visie Steden zijn de toekomst. En de stad van de toekomst is een 'open stad'. Visie Waar ideeën, contacten, data, infrastructuur, gebruiksvoorwerpen, verhalen... worden gedeeld.

Nadere informatie

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005)

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) 1. Inleiding Deze snapshot is een momentopname die in een oogopslag

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Prog. BA 1995 1996 1997

Prog. BA 1995 1996 1997 Vraag nr. 146 van 21 april 1998 van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS Wetenschapsbeleid Evaluatie middelenverhogingen Sedert 1996 geeft de Vlaamse regering jaarlijks voor twee miljard frank extra middelen

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Buitenlandse bedrijven in de technologische industrie in Vlaanderen

Buitenlandse bedrijven in de technologische industrie in Vlaanderen Buitenlandse bedrijven in de technologische industrie in Vlaanderen 1 De sectoren van de technologische industrie Metalen & materialen Metaalbewerking Kunststoffen & composieten Mechatronica Elektrotechniek

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ MAART 2011 HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de individuele O&O-haalbaarheidsstudies.

Nadere informatie

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN ADVIES 77bis Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN 24 januari 2002 VRWB-R/ADV-77bis 24 januari 2002 2/4 Advies op HOOFDLIJNEN bij de Beleidsbrief 2001-2002

Nadere informatie

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN Nota Ref: N62o-14-07 Brussel, 15 december 2014 ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN In het kader van de opdracht Meer Europese samenwerking voor de sociale economie organiseert Kenniscentrum

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 07 > EDITORIAAL. Kennisinfrastructuren MAART 2004

De Innovatiekrant >> 07 > EDITORIAAL. Kennisinfrastructuren MAART 2004 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 07 MAART 2004 Kennisinfrastructuren De overheid kan de economische ontwikkeling een krachtige duw in de rug geven. Vroeger gebeurde dit door aanzienlijke investeringen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006 De Innovatiekrant > Editoriaal >> 15 NOVEMBER 2006 Het IWT elitair? Er wordt wel eens gefluisterd dat het IWT zich vooral richt op de trendy hoogtechnologische bedrijven, in de biotechnologie bijvoorbeeld.

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT Agenda: Onthaal 13u30 14u00 Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie Freya Van den Bossche 14u00 14u10 Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT 14u10 14u30 Complementaire munten : concept en 14u30

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk Wie zijn wij? 1. Omgeving Vlaams Innovatienetwerk Onze rol en verankering daarin Doelgroep Onze partners 2. Innovatie 3. Onze diensten 4. Enkele voorbeelden 1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk 1 1 Omgeving;

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT Innovatieve starters Een onderneming opstarten rond een innovatief product of een innovatieve dienst brengt heel wat (extra) risico s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Door

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 03 MAART 2003 Onderzoek in Europees verband Europa heeft zich als ambitie gesteld om de meest competitieve, kennisgedreven regio ter wereld te worden tegen 2010. Om deze

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 25 mei 2012 UNIFORME LAADSTEKKER VOOR PUBLIEKE OPLAADINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012 24/02/2012 VITO ICT-strategie MOVI studieavond 16 februari 2012 Onderzoeksorganisatie Onafhankelijk Klantgericht RTO cf. IMEC, VIB, IBBT, TNO, Fraunhofer, VTT, Complementair aan universiteiten en industrie

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media Handleiding OPROEP 2009 Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media - IWT - 22 januari 2009.doc PROJECTFICHE Het Programma Innovatieve Media (PIM)

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 VIS traject Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 1 VIS traject Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband Een VIS

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Oproepdocument Interclusterprojecten

Oproepdocument Interclusterprojecten Oproepdocument Interclusterprojecten OPROEP JULI 2017 Documenten voor opmaak en indiening van een projectaanvraag: http://www.vlaio.be/artikel/documenten-voor-projectwerking-van-clusters 1. Situering Het

Nadere informatie

LET S START NEW BUSINESS. ESA BIC Flanders. Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart

LET S START NEW BUSINESS. ESA BIC Flanders. Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart ESA BIC Flanders Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart 2014 Innotek in het kort Opgericht in 1987 Missie Bijdragen aan de creatie van hoogwaardige tewerkstelling in Vlaanderen door stimuleren van

Nadere informatie

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Agenda 09.30 Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten Veerle Lories, Projectleider PIO Enkele voorbeelden uit de praktijk: Ruimte maken voor innovatie Bart

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 Studievoormiddag Doelgroepen en milieubeleid: focus op prioritaire sectoren van industrie

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB Prestatiegerichte betonsoorten in hybride toepassingen Innovatie stimuleren op basis van betonkennis Uitvoering: Hoofdthema s: Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN COLOFON PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN is een transversaal N-project van

Nadere informatie

met de Jon Sneyers 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven

met de Jon Sneyers 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven Problemen met de statuten van doctoraatsbursalen Jon Sneyers Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen De kenniseconomie : veel blabla De kenniseconomie

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Vlaams beleid rond cleantech en eco-innovatie, en de rol van MIP. Jan Adriaenssens Kabinet Ingrid Lieten Vlaams minister van Innovatie

Vlaams beleid rond cleantech en eco-innovatie, en de rol van MIP. Jan Adriaenssens Kabinet Ingrid Lieten Vlaams minister van Innovatie IFEST 16/02/2012 speech cleantech beleid (Jan Adriaenssens) p. 1 Vlaams beleid rond cleantech en eco-innovatie, en de rol van MIP Jan Adriaenssens Kabinet Ingrid Lieten Vlaams minister van Innovatie IFEST,

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Advies. Voorontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Brussel, 6 november 2003 110603_Advies_Vlaams_Agentsch_Intern_Ondern Advies Voorontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Renovatiepact Werkgroep communicatie Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Ontbinding IWT Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Ontbinding_IWT_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen 7 oktober 2013 Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Hoe kan Vlaanderen zich best positioneren t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020 gelet op het eigen instrumentarium en de eigen innovatiestrategie die vervat is in het

Nadere informatie

GIGA IDEEËN VIN VON Nieuwjaarsevent, 02-02-2015 Opera Gent

GIGA IDEEËN VIN VON Nieuwjaarsevent, 02-02-2015 Opera Gent GIGA IDEEËN VIN VON Nieuwjaarsevent, 02-02-2015 Opera Gent VION is ook door de ondernemer Ultieme betrachting: VION is niet meer nodig Persoonlijk begeleiding/coaching bij alles wat innoverend ondernemen

Nadere informatie

VVP - STANDPUNT GROENBOEK TERRITORIALE COHESIE

VVP - STANDPUNT GROENBOEK TERRITORIALE COHESIE VVP - STANDPUNT GROENBOEK TERRITORIALE COHESIE Raad Van Bestuur 09.02.2009 1. Situering Oktober 2008 presenteerde Danuta HUBNER (Europees Commissaris voor het regionale beleid) het Groenboek over 'Territoriale

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie