Voorwoord. Afkortingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Afkortingen"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Afkortingen V XV HOOFDSTUK 1 Inleiding Inleiding tot het onderzoek Maatschappelijke ontwikkelingen in het houden van toezicht Horizontaal toezicht in belastingzaken Toezicht op basis van risicoselectie De introductie van horizontaal toezicht in belastingzaken Fiscale interne beheersing Het handhavingsconvenant De rol van vertrouwen Internationale ontwikkelingen Onderzoeksprogramma Erasmus Universiteit Rotterdam Relevantie van het onderzoek Inleiding tot de probleemstelling Probleemstelling Afbakening van het onderzoek Hoofdstukindeling Methoden van onderzoek 16 HOOFDSTUK 2 De maatschappelijke context Inleiding Belastingheffing in een democratische rechtsstaat De verhouding tussen overheid en burger in een democratische rechtsstaat Horizontalisering van verhoudingen tussen overheid en burger Belastingheffing 20 VII

2 2.3 De rechtsbetrekking tussen de fiscus en de belastingplichtige Het ontstaan van de rechtsbetrekking Asymmetrie in de rechtsbetrekking Ontwikkelingen in de rechtsbetrekking Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de rechtsbetrekking Toezicht Algemeen Soorten toezicht Nalevingstoezicht Handhaving Systeemtoezicht als vorm van preventief toezicht Algemeen Convenanten ter uitvoering van systeemtoezicht De rol van vertrouwen in toezichtrelaties De invulling van vertrouwen De wisselwerking tussen vertrouwen en toezicht houden Compliance Bevorderen van compliance als kerntaak van de Belastingdienst Het controlebeleid van de Belastingdienst Conclusie 47 HOOFDSTUK 3 Horizontaal toezicht in de betrekking tussen de fiscus en de belastingplichtige Inleiding Het principe horizontaal toezicht in belastingzaken De invoering van horizontaal toezicht Enige kanttekeningen vooraf De complianceverkenning Partijen bij horizontaal toezicht Algemeen De belastingplichtige De financieel dienstverlener Het Tax Control Framework Het Tax Control Framework als intern beheerssysteem Risicobeheersing (niet enkel) vanuit de corporate governance-gedachte De inrichting van het Tax Control Framework Ontbreken normatief kader Tax Control Framework Ontbreken normatief kader stelsel van kwaliteitsborging Het handhavingsconvenant Totstandkoming van het convenant 76 VIII

3 3.3.2 De inhoud van het convenant Algemeen De drie pijlers Werken in de actualiteit De afspraken uit het convenant De (proactieve) informatieverplichting van de belastingplichtige Inspannings- of resultaatsverplichtingen? Afwikkeling van het verleden De inhoud van het financieel dienstverlenersconvenant Algemeen De zorgplicht van de financieel dienstverlener met een convenant De kwalificatie van het convenant De overheid als contractspartij Nadere duiding van het convenant: bevoegdhedenovereenkomst of gentlemen s agreement Juridische afdwingbaarheid Beëindiging van het convenant Overgangsperikelen Van geen convenant naar convenant Van convenant naar geen convenant Openbaarheid van het convenant Conclusie 105 HOOFDSTUK 4 Informatievergaring in een convenantsituatie Inleiding Het doen van aangifte in een convenantsituatie Algemeen De aanvaardbare aangifte De omvang van de steekproef op de aangiftes De proactieve informatieverplichting uit het convenant Inleiding Het verzoek om informatie Geen verplichting tot spontane verstrekking van informatie Voldoende duidelijk en concreet Relevantie voor de belastingheffing Een contractuele basis voor de proactieve informatieverplichting De informatieverplichting van de financieel dienstverlener 125 IX

4 Het informatieverzoek van de Belastingdienst op grond van het convenant De administratieverplichting Algemeen Het TCF als deel van de administratie Relevantie voor belastingheffing als vereiste De administratie als open norm Het TCF en/in de administratie Inzage door de inspecteur Knelpunt: de wettelijke bewaartermijn Grenzen aan de informatieverplichtingen op grond van algemene beginselen van behoorlijk bestuur Algemeen Het evenredigheidsbeginsel Algemeen Proportionaliteit Subsidiariteit Het beginsel van fair play: een informeel verschoningsrecht voor de belastingadviseur Algemeen Inzage in fiscale adviezen in een convenantsituatie Inzage in accountantsdossiers Conclusie 139 HOOFDSTUK 5 Informatieverwerking in een convenantsituatie Inleiding De primitieve aanslag Algemeen Wettelijke vereisten De hoogte van de aanslag De aanslagtermijn De navorderingsaanslag Algemeen Herstel van fouten in een convenantsituatie Nieuw feit De onderzoeksplicht van de inspecteur Misslagen Kwade trouw Algemeen Kwade trouw van de belastingplichtige met een convenant Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer met de Belastingdienst 163 X

5 De kwade trouw van de financieel dienstverlener met een convenant Voortgangscontrole op de werkzaamheden van de financieel dienstverlener De naheffingsaanslag Conclusie 166 HOOFDSTUK 6 Handhaving in een convenantsituatie Inleiding Handhaving in systeemtoezicht Algemeen Instrumentkeuze Fiscale handhaving Inleiding De discretionaire bevoegdheid van de inspecteur Responsief handhaven Algemeen Verhouding correctie en beboeting Responsief handhaven in een convenantsituatie Verwijtbaarheid Algemeen Opzet en grove schuld Pleitbaar standpunt Vrijwillige verbetering Nemo-teneturbeginsel Algemeen De transparantieparadox Plegerschap Algemeen De medepleger Algemeen Medeplegen in een convenantsituatie De feitelijk leidinggever Algemeen Feitelijk leidinggeven in een convenantsituatie De medeplichtige Algemeen Medeplichtige in een convenantsituatie Strafmaat Algemeen Straftoemeting bij fiscaal systeemtoezicht Softe sancties Het niet-voldoen aan informatieverplichtingen 211 XI

6 6.7.1 Algemeen Omkering en verzwaring van de bewijslast Algemeen De vereiste aangifte is niet gedaan Overige inlichtingenverplichtingen De civiele weg Het afdwingen van gevorderde informatie op grond van art. 47 AWR Het afdwingen van het voldoen aan de informatieverplichtingen uit het convenant Algemeen Wanprestatie Onrechtmatige daad Conclusie 220 HOOFDSTUK 7 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Inleiding Vertrouwensbeginsel Inleiding Opgewekt vertrouwen bij het formaliseren van de belastingschuld Het doen van aangifte De aanslag: standpunten Het boekenonderzoek Beleid Toezeggingen Gelijkheidsbeginsel Algemeen Gelijke gevallen? Gelijke behandeling? Naar de mate van ongelijkheid De Leidraad Zorgvuldigheidsbeginsel Algemeen Het formele zorgvuldigheidsbeginsel Het materiële zorgvuldigheidsbeginsel Gevolgen onzorgvuldig handelen inspecteur Fair play-beginsel Détournement de pouvoir Resumé Conclusie 254 XII

7 HOOFDSTUK 8 Rechtsbescherming Inleiding De belastingrechter Het gesloten stelsel van de AWR Toegang tot de belastingrechter in een convenantsituatie Algemeen Geschillen onder het convenant als een voor bezwaar vatbare beschikking? De weigering een convenant aan te gaan Gerezen geschillen onder het convenant De informatiebeschikking De belastingaanslag De toets door de rechter Gelijkheid van partijen De civiele rechter Algemeen Wanprestatie Onrechtmatige daad Overige (geschilbeslechtende) instanties Klacht bij de Belastingdienst De Nationale ombudsman Mediation Overig Algemeen Bindend-adviesovereenkomst Arbitrage Conclusie 280 HOOFDSTUK 9 Conclusie, analyse en aanbevelingen Inleiding Maatschappelijke context Horizontaal toezicht in belastingzaken Informatieverzameling Informatieverwerking Handhaving Algemene beginselen behoorlijk bestuur 315 XIII

8 9.8 Rechtsbescherming Beantwoording hoofdvraag en aanbevelingen Beantwoording hoofdvraag Aanbevelingen 332 Summary 339 Verkort aangehaalde literatuur (boeken) 353 Verkort aangehaalde literatuur (tijdschriften) 361 Lijst van aangehaalde jurisprudentie 369 Trefwoordenregister 379 XIV

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014

Relatie met de Belastingdienst TaxLab. Utrecht, 17 april 2014 Relatie met de Belastingdienst TaxLab Utrecht, 17 april 2014 Toezicht van de Belastingdienst Beleidsdoelstelling van de Belastingdienst is de bereidheid van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden om

Nadere informatie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 994 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Het standaard boekenonderzoek. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Het standaard boekenonderzoek. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Controle: op alle fronten?... 1 1.2. Klikbrieven en diefstal................................... 1 1.3. Belastingcontroleflits!... 2 1.3.1. Het gebeurt in een flits...........................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige

Nadere informatie

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Sinds 1 juli 2009 kan de Belastingdienst ook een bestuurlijke boete opleggen aan de accountant en belastingadviseur. Een belangrijke uitbreiding

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant

Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant Mevr. mr. M.E. Oenema 1 Hertoghs advocaten-belastingkundigen 1. Inleiding De fiscale wet- en regelgeving is erg complex. Het is dan ook

Nadere informatie

Kern van het bestuursrecht

Kern van het bestuursrecht Kern van het bestuursrecht prof. mr. RJ.N. Schlösseis prof. mr. F.A.M. Stroink met medewerking van mr. C.L.G.RH. Albers mr. S. Hillegers Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003 Inhoud Afkortingen 13 1

Nadere informatie

EXTRA- VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN AANDEELHOUDERS

EXTRA- VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN AANDEELHOUDERS EXTRA- VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN AANDEELHOUDERS Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1 INHOUD 103 Fiscale fraude /1 103.0 Ten geleide / 1 103.1 Inleiding / 17 103.1.1 Wat is belastingfraude? / 17 103.1.2 Hoe treedt belastingfraude aan het licht? / 17 103.1.3 Wettelijk kader / 17 103.1.3.a

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. Gedogen door bestuursorganen. Proefschrift

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. Gedogen door bestuursorganen. Proefschrift RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Gedogen door bestuursorganen Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr.

Nadere informatie

Fair share & fair play in horizontaal toezicht

Fair share & fair play in horizontaal toezicht Fair share & fair play in horizontaal toezicht Naam: R. van Oijen Studierichting: Fiscaal Recht ANR: 322443 Datum: december 2013 Begeleider: Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3

Nadere informatie

Het oorspronkelijke wetsvoorstel maakte bezwaar

Het oorspronkelijke wetsvoorstel maakte bezwaar 51 Verplichting informatieverstrekking; een begin van rechtsbescherming Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw is met enige regel.maat het gebrek aan rechtsbescherming bij informatieverzoeken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix Voorwoord Afkortingen vn xix Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling 1.3 Relevantie 1.4 Methode van onderzoek 1.5 Afbakening 1.6 Begripsbepalingen 1.7 Relevante regelgeving 1.8 Opbouw van het boek

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GRONDSLAGEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

GRONDSLAGEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID GRONDSLAGEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID EEN MAATPAK VOOR DE BOARD ROOM D.A.M.H.W. Strik Kluwer - Deventer - 2010 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen XIII Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Ter introductie

Nadere informatie

1. Het boeterechtelijke onderzoek

1. Het boeterechtelijke onderzoek NTFR 2009/1352 HetBesluitBestuurlijkeBoetenBelastingdienst en devierdetranche NTFR2009-1352 en prof.mr. G.J.M.E. de Bont Of het nu 1 juli aanstaande zal ingaan, of met ingang van 1 januari 2010, devierdetranche

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken

Inhoudsopgave. Voorwoord. xiii. Lijst van afkortingen. Verkort aangehaalde werken Voorwoord Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde werken v xiii xv 1 Inleiding 1 1.1 De Nederlandse strafwetgeving 1 1.2 Ongeschreven recht, verdragsrecht, supranationaal recht 3 1.3 Het Wetboek van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf / V INHOUDSOPGAVE Woord vooraf / V HOOFDSTUK 1 Belastingen in Nederland / 1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Belastingen en premies: een overzicht / 1 1.1.2 Wat zijn belastingen? / 3 1.1.3 Het Nederlandse belastingstelsel:

Nadere informatie

De belastingadviseur als beboetbare facilitator. 1 juni 2017 Ludwijn Jaeger Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

De belastingadviseur als beboetbare facilitator. 1 juni 2017 Ludwijn Jaeger Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma De belastingadviseur als beboetbare facilitator 1 juni 2017 Ludwijn Jaeger Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma Programma Aanleiding Intro Artikel 10a AWR Deelnemingsvormen bij vergrijpboeten Toerekening bij

Nadere informatie

De inspecteur op oorlogspad Wat te doen bij onterechte controlehandelingen van de fiscus

De inspecteur op oorlogspad Wat te doen bij onterechte controlehandelingen van de fiscus De inspecteur op oorlogspad Wat te doen bij onterechte controlehandelingen van de fiscus Mevr. mr. A.M.E. Nuyens Hertoghs advocaten-belastingkundigen 1. Inleiding Om zijn taak behoorlijk te kunnen uitoefenen

Nadere informatie

Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing

Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing De informatieverplichtingen van banken ten behoeve van de belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en Belgié GH. Sjobbema

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van leidinggevenden

Aansprakelijkheid van leidinggevenden Aansprakelijkheid van leidinggevenden naarprivaatrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatstaven Mr. S.N. devalk Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud Woord vooraf Körte inhoudsopgave Uitgebreide

Nadere informatie

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE

Nadere informatie

Is horizontaal toezicht door de Belastingdienst een effectief toezichtmiddel?

Is horizontaal toezicht door de Belastingdienst een effectief toezichtmiddel? OPINIE Is horizontaal toezicht door de Belastingdienst een effectief toezichtmiddel? R. Vos & J.A. Rouw In de Rubriek Opinie legt de redactie van het Tijdschrift voor Toezicht een stelling voor aan twee

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET HERZIENE FISCALE PROCESRECHT. Erasmus Universiteit Rotterdam Oktober 2004 Dr E.B. Pechler; prof. dr M.W.C.

EVALUATIE VAN HET HERZIENE FISCALE PROCESRECHT. Erasmus Universiteit Rotterdam Oktober 2004 Dr E.B. Pechler; prof. dr M.W.C. EVALUATIE VAN HET HERZIENE FISCALE PROCESRECHT Erasmus Universiteit Rotterdam Oktober 2004 Dr E.B. Pechler; prof. dr M.W.C. Feteris 2004 WODC Samenvatting van de onderzoeksresultaten xiv 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet en verantwoording 5 2.1 Synopsis 5 2.2 Relevantie van het onderzoek 6 2.3 Afbakening en verantwoording van het onderzoek 7 2.4 Probleemstelling 9 2.5 Opbouw van het boek

Nadere informatie

Datum 17 oktober 2016 Betreft Wob-verzoek inzake informatiebeschikkingen. Geachte,

Datum 17 oktober 2016 Betreft Wob-verzoek inzake informatiebeschikkingen. Geachte, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Ons kenmerk 2016-0000158067

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht: wenkend perspectief of verkeerde weg?

Horizontaal Toezicht: wenkend perspectief of verkeerde weg? Horizontaal Toezicht: wenkend perspectief of verkeerde weg? Master Scriptie Fiscale Economie van Stephanie van Haperen (S 439456) In het openbaar te verdedigen ten overstaan van de Examencommissie van

Nadere informatie

Masterscriptie Fiscale Economie

Masterscriptie Fiscale Economie Masterscriptie Fiscale Economie Centrale Vraag: Dient het formeel belastingrecht te worden aangepast als gevolg van toenemende horizontalisering bij de Belastingdienst? Cees Keizer Studentnummer: 0411221

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige

Nadere informatie

DWINGEND RECHT VOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

DWINGEND RECHT VOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP DWINGEND RECHT VOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP Een beschouwing over de contractsvrijheid van aandeelhouders in rechtsvergelijkend perspectief door Mr. M. Meinema Kluwer - Deventer - 2003 Voorwoord Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding Wijzen van heffing

Inhoud 1 Inleiding Wijzen van heffing 1 Inleiding 1 Elise Okhuizen 1.1 De verhouding van de AWR en Invorderingswet 1990 tot de Awb 1 1.1.1 De AWR in relatie tot de Awb 1 1.1.2 De Invorderingswet 1990 in relatie tot de Awb 3 1.2 De reikwijdte

Nadere informatie

A26a Overheidsprivaatrecht

A26a Overheidsprivaatrecht MONOGRAFIEËN BW A26a Overheidsprivaatrecht Algemeen deel Mr. G. Snijders Raadsheer in de Hoge Raad, Staatsraad in buitengewone dienst Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT Besluit fiscale bestuurlijke boeten Amstel, Gooi en Vecht 2011 (AH 10/02) DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT Overwegende dat het gewenst is beleidsregels

Nadere informatie

MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT

MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT MOTIVERING CASSATIEBEROEPSCHRIFT Cassatiemiddelen Schending van het recht, in het bijzonder doel en strekking van artikel 16 lid 2 letter c van de Algemene Wet Rijksbelastingen (hierna ook: I6,2,c AWR),

Nadere informatie

Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus EA DEN HAAG

Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus EA DEN HAAG Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 28 november 2007 Betreft: NOB-commentaar op het initiatiefwetsvoorstel

Nadere informatie

Is de toepassing van de omkering van de bewijslast, door belastinginspecteurs, een gevaar voor de rechtszekerheid van belastingplichtigen?

Is de toepassing van de omkering van de bewijslast, door belastinginspecteurs, een gevaar voor de rechtszekerheid van belastingplichtigen? Is de toepassing van de omkering van de bewijslast, door belastinginspecteurs, een gevaar voor de rechtszekerheid van belastingplichtigen? Naam : F.J. van Dijk Studierichting : Fiscale Economie Administratienummer

Nadere informatie

Enkele aspecten omtrent het informeel verschoningsrecht van de belastingadviseur

Enkele aspecten omtrent het informeel verschoningsrecht van de belastingadviseur Enkele aspecten omtrent het informeel verschoningsrecht van de belastingadviseur Mr. P.J. van Hagen Hertoghs advocaten-belastingkundigen Op 6 oktober 2011 werd door de Amsterdamse voorzieningenrechter

Nadere informatie

Bemiddeling in het bestuursrecht

Bemiddeling in het bestuursrecht ADMINISTRATIEVE RECHTSBIBLIOTHEEK Bemiddeling in het bestuursrecht ALTERNATIEVE METHODEN TOT BESLECHTING VAN BESTUURSGESCHILLEN Lien DE GEYTER algemene reeks nr. 16 2006 die keure INHOUD WOORD VOORAF INHOUD

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Afkortingen. 1 Inleiding. 2 De praktijk XVII

Inhoud. Voorwoord. Afkortingen. 1 Inleiding. 2 De praktijk XVII Inhoud Voorwoord V Afkortingen XVII 1 Inleiding 1.1 Beroepsmatige incasso 1 1.2 Definities van incasso en incasseren 2 1.3 Verplichtingen uit de incasso-overeenkomst, de beroepsaansprakelijkheid en de

Nadere informatie

Doorwerking van Europees recht

Doorwerking van Europees recht Doorwerking van Europees recht De verhouding tussen directe werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid Jolande M. Prinssen KLUWER Deventer - 2004 INHOUD Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Onrechtmatige overheidsdaad

Onrechtmatige overheidsdaad s tu diepock et s p r i v a a t r e c h t 28 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter derde druk Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange 2000 W.E.J. Tjeenk Willink

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling...

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling... INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... vii Lijst van afkortingen..................................................

Nadere informatie

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst ; Vooruitgang rechtsbescherming belastingplichtige? Sazgar Abdullah. Universiteit van Tilburg

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst ; Vooruitgang rechtsbescherming belastingplichtige? Sazgar Abdullah. Universiteit van Tilburg Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst ; Vooruitgang rechtsbescherming belastingplichtige? Sazgar Abdullah Universiteit van Tilburg Master Fiscaal Recht ANR: 263676 Onder begeleiding van:

Nadere informatie

Bachelor Thesis Fiscale Economie

Bachelor Thesis Fiscale Economie Bachelor Thesis Fiscale Economie De informatiebeschikking van art. 52a AWR en de rechtsbescherming van belastingplichtigen Naam: Kim Dekkers Adres: Brouwerijdreef 122 5551 VC Valkenswaard Telefoonnummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen. 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding Probleemstelling Opzet 3 1.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen. 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding Probleemstelling Opzet 3 1. Inhoudsopgave Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen V XIII 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Probleemstelling 2 1.3 Opzet 3 1.4 Afbakening 4 2. De totstandkoming en inhoud van de WMCZ 2.1 Inleiding

Nadere informatie

De informatiebeschikking

De informatiebeschikking De informatiebeschikking Fiscale brochures Redactie: Prof.dr. A.C. Rijkers Prof.dr. R.M. Freudenthal Prof.mr. S.C.W. Douma Mr. G.H. Ulrich Mr. R.W.J. Kerckhoffs De informatiebeschikking en de daaraan ten

Nadere informatie

De informatiebeschikking van artikel 52a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen Bachelor Thesis

De informatiebeschikking van artikel 52a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen Bachelor Thesis De informatiebeschikking van artikel 52a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen Bachelor Thesis Naam: Kevin Treuren Studierichting: Universiteit: Administratienummer: Datum: Examencommissie: Fiscale economie

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser Uitspraak Rechtbank DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/7254 uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser (gemachtigde: mr. drs.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 Instantie Datum uitspraak 14-04-2005 Datum publicatie 14-04-2005 Zaaknummer KG 05/243 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

2010 -- Formeel recht -- Deel 2

2010 -- Formeel recht -- Deel 2 formeel belastingrecht (FE) les 2 programma Inleiding de aangifte aanslagbelasting aangiftebelasting navordering en naheffing indeling van het recht Veel gebruikte indelingen van het recht zijn: publiekrecht

Nadere informatie

VERREKENING DOOR DE FISCUS

VERREKENING DOOR DE FISCUS VERREKENING DOOR DE FISCUS EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP GEZAG VAN DE

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Van wantrouwen naar vertrouwen

Van wantrouwen naar vertrouwen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Masterscriptie Van wantrouwen naar vertrouwen Een analyse van de impact van het horizontaal toezicht op de verhoudingen tussen

Nadere informatie

Formele haken en ogen aan Horizontaal Toezicht

Formele haken en ogen aan Horizontaal Toezicht Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht, Formele haken en ogen aan Horizontaal Toezicht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TFO 2012/123.1 Bijgewerkt tot: 06-11-2012

Nadere informatie

Horizontaal toezicht voor een middelgrote onderneming

Horizontaal toezicht voor een middelgrote onderneming Horizontaal toezicht voor een middelgrote onderneming Master thesis van Tim Keulemans Anr: 402897 Fiscale Economie Augustus 2014 Beoordelaar: Prof. Dr. P.H.J. Essers Tweede beoordelaar: Mr. Dr. R. Russo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 5. Inhoudsopgave. Voorwoord... 1

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 5. Inhoudsopgave. Voorwoord... 1 Voorwoord....................................................... 1 1. Inleiding... 5 1.1. Totale belastingcontrole?... 10 1.1.1. Na het Sufferdje nu ook Marktplaats!... 13 1.1.2. Marktplaats.... 13 1.1.3.

Nadere informatie

Voorwoord I Nederlands formeel belastingrecht

Voorwoord I Nederlands formeel belastingrecht Voorwoord I Nederlands formeel belastingrecht 1 HR 7 januari 1970, Vertrouwen op beleid 2 HR 6 juni 1973, Schrijf- of tikfout 3 HR 12 april 1978, Doorbraakarrest 4 HR 6 juni 1979, Gelijkheidsbeginsel 5

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant. Datum: 11 december 2012. Rapportnummer: 2012/196

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant. Datum: 11 december 2012. Rapportnummer: 2012/196 Rapport Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant Datum: 11 december 2012 Rapportnummer: 2012/196 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst belastingteruggaven verrekent

Nadere informatie

111 LJ1. jjpjjj. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

111 LJ1. jjpjjj. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen jjpjjj 111 LJ1 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal rnr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

Marja Brummen, van. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Marja Brummen, van. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Marja Brummen, van Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Antwoord dinsdag 28 juni 201115:53 DIVJielpdesk FW: Ledenbrief 11/041: Meer rechtsbescherming tegen belastingcontroles Ledenbrief_ECGF-U201101057.pdf

Nadere informatie

Tentamen Belastingrecht studenten 4FRE met concept uitwerkingen

Tentamen Belastingrecht studenten 4FRE met concept uitwerkingen Tentamen Belastingrecht studenten 4FRE met concept uitwerkingen Modulecode : AW2VS4FEO1-1 Studiegidsnr. : 401 1AW2_2TS Nr. Studieact. : 22059 en 22061 Datum : 27 maart 2013 Tijdsduur 14.30 uur 16.30 uur

Nadere informatie

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A.

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A. ADR en consument Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing W.A. Jacobs Kluwer Deventer 1998 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen xv HOOFDSTUK I PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Schoordijk Instituut. Centrum voor wetgevingsvraagstukken. M.M. van Toorenburg. Medeplegen. W.E.J. Tjeenk Willink 1998 Deventer

Schoordijk Instituut. Centrum voor wetgevingsvraagstukken. M.M. van Toorenburg. Medeplegen. W.E.J. Tjeenk Willink 1998 Deventer Schoordijk Instituut Centrum voor wetgevingsvraagstukken M.M. van Toorenburg Medeplegen W.E.J. Tjeenk Willink 1998 Deventer Gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1 1 Doelstelling, afbakening en opzet van

Nadere informatie

HOOFDSTUK II De aansprakelijkheid van ouders/voogden voor hun minderjarige kinderen /7

HOOFDSTUK II De aansprakelijkheid van ouders/voogden voor hun minderjarige kinderen /7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord /V Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIII HOOFDSTUK I Kwalitatieve aansprakelijkheid /1 1 Inleiding / 1 2 Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid / 2 3 Uitbreiding

Nadere informatie

1. Termijn voor vaststellen van de aanslag vastgesteld op 15 maanden

1. Termijn voor vaststellen van de aanslag vastgesteld op 15 maanden Commentaar op het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Door: Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs Op 6 september 2012 heeft het Ministerie van Financiën

Nadere informatie

Het schrappen van het nieuwe feit; geen oplossing maar symptoombestrijding!

Het schrappen van het nieuwe feit; geen oplossing maar symptoombestrijding! Het schrappen van het nieuwe feit; geen oplossing maar symptoombestrijding! Steffi van den Boom Master fiscaal recht Anr: 820397 Datum: 29 september 2011 Examencommissie: prof. mr. J.L.M. Gribnau mr. M.B.A.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v VLAANDEREN? EEN TERREINVERKENNING BIJ WIJZE VAN INLEIDING JÜRGEN DE STAERCKE...1 Hoofdstuk 1. Probleemstelling...1 Afdeling 1. Het Belgisch recht: een lappendeken...3 Afdeling

Nadere informatie

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR

KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR KWADE TROUW VAN DE BELASTINGADVISEUR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 16 AWR Inleiding In artikel 16 AWR is bepaald dat een feit dat de inspecteur bekend was of redelijke wijs bekend had kunnen zijn geen grond voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Aanleiding / 1 1.2 Vraag- en doelstelling / 3 1.3 Enkele begrippen / 5 1.4 De norm van art. 6 EVRM / 5 1.5 Afbakening

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht. Positie van de (accountant als) belastingadviseur

PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht. Positie van de (accountant als) belastingadviseur PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht Positie van de (accountant als) belastingadviseur Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 8, 9 november 2017 - Willemstad Tijd 10:00-18:00, 10:00-18:00

Nadere informatie

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken

8 Mediation en arbitrage in belastingzaken 8 Mediation en arbitrage in belastingzaken Mediation in belastingzaken is relatief nieuw. Naar aanleiding van een pilot met mediation in 2003 heeft de Belastingdienst mediation in de gereedschapskist opgenomen

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

Belastingadviezen en Horizontaal Toezicht: Hoe transparant moet je zijn?

Belastingadviezen en Horizontaal Toezicht: Hoe transparant moet je zijn? Belastingadviezen en Horizontaal Toezicht: Hoe transparant moet je zijn? Gemeenten met een convenant Horizontaal Toezicht beloven open en transparant met de Belastingdienst te communiceren. Dit betekent

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE Voorwoord /V Gebruikte afkortingen / XXIII 1. Inleiding /1 2. Getuigenbewijs in de civiele procedure /5 2.1 Getuigenbewijs en waarheidsvinding / 5 2.2 Getuigenbewijs waarover? /

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 1

Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Introductie 1 1.2 Enkele cijfers 2 1.3 Het Haags Kinderontvoeringsverdrag in vogelvlucht 3 1.3.1 Inleiding 3 1.3.2 Definitie van internationale kinderontvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Horizontaal toezicht en geschilbeslechting in Nederland

Horizontaal toezicht en geschilbeslechting in Nederland Horizontaal toezicht en geschilbeslechting in Nederland Een literatuuronderzoek naar de wijze van geschilbeslechting in het kader van horizontaal toezicht in Nederland. Masterscriptie Fiscale Economie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 1.1 Van de Booming Baarsjes tot Den Haag 1 1.2 Maar ook bij re-integratie? 4 1.3 Opzet onderzoek 7 1.3.1 Probleemstelling 7 1.3.2 Begrippen 8 1.3.3

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

De informatiebeschikking om te kunnen beschikken over gevraagde informatie

De informatiebeschikking om te kunnen beschikken over gevraagde informatie De informatiebeschikking om te kunnen beschikken over gevraagde informatie Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2011/10 Belastingjaar/tijdvak Wetsartikelen AWR-art. 25 Auteur Mw. mr. J.M. Sitsen, Werkzaam bij

Nadere informatie

Master Thesis. : Fiscale economie

Master Thesis. : Fiscale economie Master Thesis Fiscale Economie De foutenleer van de Belastingdienst - Is verdere codificatie noodzakelijk? Naam : Robin Saarloos Studierichting : Fiscale economie Administratienummer : 765442 Datum : 29-09-2011

Nadere informatie

Navordering in de 21 e eeuw

Navordering in de 21 e eeuw Navordering in de 21 e eeuw Universiteit van Tilburg Master Fiscaal Recht Examencommissie - mevrouw mr. A.M.E. Nuyens - de heer prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau M.A.L.G.M. Verstappen ANR: 414771 Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

B14 Bevrijdende verjaring

B14 Bevrijdende verjaring MONOGRAFIEËN BW B14 Bevrijdende verjaring Mr. M.W.E. Koopmann Raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam Ktuwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van afkortingen /

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van afkortingen 15. Inleiding 17. Deel A Verhouding tot bestuursorganen Kernbegrippen Awb

Inhoud. Lijst van afkortingen 15. Inleiding 17. Deel A Verhouding tot bestuursorganen Kernbegrippen Awb Inhoud Lijst van afkortingen 15 Inleiding 17 Begrip bestuursrecht 17 Doelstellingen, opzet en indeling Awb 18 Opbouw boek 21 Website 22 Deel A Verhouding tot bestuursorganen 23 1 Kernbegrippen Awb 25 Leerdoelen

Nadere informatie