HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 :"

Transcriptie

1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 : ZONDER UITZONDERING NEGATIEVE EVOLUTIES VANAF HET VIERDE KWARTAAL VAN 28 VERKORTE VERSIE 1 Opmaak maart 29. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

2 1. WERKLOOSHEID (BRON: VDAB, RVA) Cijfers t/m februari 29. Totaal aantal werklozen 1 (zie figuur 1): Vanaf november 28 zien we een stijging op jaarbasis die geleidelijk groter wordt: +2,3 % in november 28, +4,8 % in december 28, +11,5 % in januari 29 en +17,2% in februari 29. Figuur 1: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in West-Vlaanderen BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Aantal werklozen naar geslacht (zie figuur 2): de mannelijke werkloosheid stijgt al op jaarbasis sedert september 28, de vrouwelijke werkloosheid begon te stijgen vanaf januari 29. In februari 29 steeg de mannelijke werkloosheid met 28,2 %, de vrouwelijke werkloosheid met 7,9 %. Doordat het aantal vrouwelijke werklozen minder toeneemt op jaarbasis, daalt het aandeel van het aantal vrouwen in het totale aantal werklozen. In februari 29 bedroeg hun aandeel 5,1 % terwijl dat dat een jaar eerder nog 54,4 % was. Op dit moment zijn er dus nagenoeg evenveel vrouwelijke als mannelijke werklozen in West-Vlaanderen. 1 Onder werklozen wordt verstaan: het aantal niet-werkende werkzoekenden. Zij vertegenwoordigen het bij de VDAB ingeschreven arbeidsmarktpotentieel. In deze groep zijn onder meer de schoolverlaters, de vrij ingeschrevenen en een zeer diverse restgroep (met daarin de tijdelijk geschorsten) opgenomen. Een nadeel is wel dat de oudere werklozen met vrijstelling van inschrijving als werkzoekend niet zijn opgenomen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

3 jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec Dienst Economie Figuur 2: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden naar geslacht in West-Vlaanderen vrouwen mannen BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Jeugdwerklozen (zie figuur 3): Het aantal jeugdwerklozen stijgt op jaarbasis sedert november 28 en de toenames worden groter. In januari 29 bedroeg de toename 2,1 %; in februari 29 maar liefst 3, %. Normaal gezien neemt het aantal jeugdwerklozen na de zomermaanden ook geleidelijk af tot de zomer van het jaar erop (= seizoensgebonden). Nu zien we echter dat er tussen december 28 en januari 29 een stijging was van hun aantal met 5 %. In februari 29 was er nog een supplementaire toename met 1,4 %. Ook het aandeel van de jeugdwerklozen in het totale aantal werklozen stijgt. Figuur 3: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar in West- Vlaanderen jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

4 Niet-werkende werkzoekenden ouder dan 5 jaar: Hun aantal stijgt ook, maar minder sterk dan het totale aantal werklozen. In januari 29 was er een toename met 5,5 %, in februari 29 met 7,9 %. Door deze kleinere toenames, daalt hun aandeel in het totale aantal werklozen (zie figuur 4). Figuur 4: Evolutie van het aandeel niet-werkende werkzoekenden van 5 jaar en ouder in West- Vlaanderen 4, 35, 3, 25, 2, 15, , 5,, BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

5 2. WERKAANBIEDINGEN (BRON: VDAB) Cijfers t/m februari 29. Ontvangen werkaanbiedingen (NEC, exclusief interimvacatures 1 ) (zie figuur 5): De VDAB ontvangt de laatste maanden heel wat minder werkaanbiedingen voor West-Vlaanderen. Sedert november 28 gaat het om afnames op jaarbasis van meer dan 4 %. Ook wanneer rekening gehouden wordt met de interimvacatures, zien we dergelijke grote afnames op jaarbasis. Figuur 5: Evolutie van het aantal ontvangen werkaanbiedingen (NEC, exclusief interimvacatures) voor West-Vlaanderen BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Openstaande werkaanbiedingen (NEC, exclusief interimvacatures) (zie figuur 6): Op het einde van 28 hield het aantal openstaande vacatures op het einde van de maand nog relatief goed stand. Vanaf begin 29 zien we echter afnames van meer dan 25 % op jaarbasis. 1 Eén interimvacature kan leiden tot een reeks opeenvolgende interimopdrachten of kan doorgegeven worden via meerdere interimkantoren. Om die reden verwijderde de VDAB de interimvacatures uit het Normaal Economisch Circuit (NEC) en uit haar analyses. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

6 Figuur 6: Evolutie van het aantal openstaande werkaanbiedingen (NEC, exclusief interimvacatures) op het einde van de maand voor West-Vlaanderen BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature (zie figuur 7): Meer werklozen en minder (ontvangen en openstaande) vacatures betekent meer werklozen per vacature, dus een minder gunstige situatie voor de werkzoekenden. Figuur 7: Aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature in West-Vlaanderen (a) ,2 6,5 6,8 7,1 6, ,3 4,8 4,5 5, ,5 3, niet-werkende werkzoekenden openstaande vacatures aantal niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature (a) Cijfers 29: op basis van de maanden januari en februari. BRON: VDAB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

7 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (BRON: RVA) Cijfers t/m januari 29. Het gemiddeld aantal van de tijdelijke werkloosheid 1 (zie figuur 8) lag in de maanden van 28 meestal hoger dan een jaar eerder. De toenames werden echter geleidelijk groter. In januari 29 bereikte de toename voorlopig een trieste piek van + 68,9 %. Figuur 8: Evolutie van het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid in West-Vlaanderen BRON: RVA, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Aangezien de voornaamste reden voor tijdelijke werkloosheid van economische aard is, is er een duidelijke link tussen de evolutie van de tijdelijke werkloosheid en de economische conjunctuur. De toename van de tijdelijke werkloosheid hangt samen met de huidige verslechtering van de conjunctuur en de vermindering van de economische activiteit. 1 Er zijn twee statistieken over de tijdelijke werkloosheid beschikbaar. De eerste statistiek bevat het aantal fysieke eenheden van de tijdelijke werkloosheid. Dit komt overeen met het aantal betalingen per maand of het aantal tijdelijke werklozen, ongeacht de duur van de tijdelijke werkloosheid. De tweede statistiek toont het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid. Dit is een betere indicator voor de omvang van de tijdelijke werkloosheid, aangezien het aantal vergoedbare dagen van tijdelijke werkloosheid in verhouding gebracht wordt tot het aantal potentiële arbeidsdagen in de betrokken maand. In dit conjunctuuroverzicht wordt de tweede statistiek geanalyseerd. Deze cijfers mogen niet gebruikt worden als indicatie van de werklozen, omdat het gaat om personen die nog steeds door een arbeidscontract gebonden zijn, maar om tijdelijke redenen geen werk hebben. De voornaamste oorzaak van tijdelijke werkloosheid is van economische aard, maar ook weersomstandigheden, jaarlijkse vakantie voor beginnende werknemers, overmacht, technische stoornis of stakingen kunnen een oorzaak zijn. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

8 4. VERGUNDE EN BEGONNEN WONINGEN (BRON: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) Voorlopige cijfers t/m september 28 1 (vergunde woningen) of augustus 28 (begonnen woningen). Aantal vergunde nieuwbouw- en renovatiewoningen 2 : nog stijgende cijfers op jaarbasis. Er zijn wel nog geen cijfers van het vierde kwartaal van 28. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen steeg in de eerste drie kwartalen van 28 met 6 % op jaarbasis (zie figuur 9). Het aantal vergunde renovatiewoningen steeg in dezelfde periode met 9,5 % op jaarbasis. Figuur 9: Evolutie van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in West-Vlaanderen BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Aantal begonnen nieuwbouwwoningen: daalde in de eerste acht maanden van 28 met 6,9 % op jaarbasis in West-Vlaanderen. 1 mdat FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), het vroegere NIS, niet alle formulieren tijdig ontvangt, worden de ontbrekende cijfers bijgeschat op basis van historische gegevens per arrondissement. Zodra FOD Economie over de volledige informatie beschikt, worden de voorlopige cijfers vervangen door definitieve cijfers. 2 Het gaat telkens om woningen in woon- en niet-woongebouwen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

9 5. OMZET, INVESTERINGEN EN UITVOER (BRON: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) Cijfers t/m november 28 van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen 1 Omzet: Globaal genomen was er in 28 wel nog een toename van de omzet op jaarbasis, maar dat was vooral te danken aan de nog relatief goede cijfers in de eerste drie kwartalen van 28 (zie figuur 1). In oktober en november 28 waren er afnames op jaarbasis. Figuur 1: Evolutie van de omzet van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen, in miljoen euro BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Omzet in de kleinhandel: Ook hier zien we vanaf het vierde kwartaal van 28 minder goede resultaten. Investeringen: In de eerste helft van 28 waren er nog overwegend toenames van de investeringen op jaarbasis. Vanaf augustus 28 zien we echter een status quo op jaarbasis (zie figuur 11). 1 Het feit dat de registratie gebeurt naar vestiging van de hoofdzetel betekent dat men niet noodzakelijk de economische activiteit in het betrokken arrondissement meet. Dit nadeel wordt afgezwakt omdat het hier over een evolutie in de tijd gaat. Maandelijkse procentuele veranderingen zijn dan belangrijker dan absolute gegevens. Een tweede nadeel is dat enkel bedrijven met een omzet van 5. euro of meer aangifte doen op maandbasis. Het kan zijn dat een bedrijf nu eens wel en dan weer niet beantwoordt aan dit criterium. Om dit nadeel te ondervangen is het aangewezen op provinciaal niveau te werken. Toetreders en uittreders vallen dan minder op en kunnen elkaar meer compenseren dan als men werkt op arrondissementeel niveau. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

10 Figuur 11: Evolutie van de investeringen van de grote ondernemingen met zetel in West- Vlaanderen, in miljoen euro jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Uitvoer: De nominale waarde van de West-Vlaamse uitvoer daalde onafgebroken op jaarbasis vanaf mei 28. De afnames werden ook groter (zie figuur 12). Dit had ook z n gevolgen voor de exportquote, die in 28 bijna elke maand lager lag dan in dezelfde maand van 27. Figuur 12: Evolutie van de uitvoer van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen, in miljoen euro BRON: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

11 6. FAILLISSEMENTEN (BRON: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, GRAYDON) Cijfers t/m februari 29. Faillissementen: In 28 waren er in West-Vlaanderen 7,5 % meer faillissementen dan in 27. In januari en februari 29 bedroegen de toenames respectievelijk 13,2 % en maar liefst 74 % (zie figuur 13). Figuur 13: Evolutie van het aantal faillissementen in West-Vlaanderen BRON: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Aantal verdwenen jobs als gevolg van faillissementen: In 28 verdwenen door de faillissementen 1,9 % meer jobs dan in 27. In januari 29 was er een stijging met 63,9 %. De stijging van het aantal faillissementen in februari 29, zorgde niet voor een gelijkaardige toename van het aantal verloren jobs; er was in februari zelfs afname. Deze statistiek kan nl. onderhevig zijn aan grote schommelingen als gevolg van één of meerdere grotere faillissementen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

12 7. INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS (BRON: FEBIAC) Cijfers t/m februari 29. In heel 28 werden in West-Vlaanderen minder nieuwe auto s ingeschreven als in 27. Vanaf mei 28 waren er bijna enkel nog afnames op jaarbasis (zie figuur 14). In de eerste twee maanden van 29 zette de daling op jaarbasis zich voort met afnames van respectievelijk 24,6 % en 17,3 %. Nochtans vond in januari het tweejaarlijkse autosalon plaats. Figuur 14: Evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in West-Vlaanderen BRON: FEBIAC, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

13 8. CONJUNCTUURINDICATOR VAN DE NATIONALE BANK (BRON: NBB) Synthetische curve 1 (zie figuur 15): Vooral in het vierde kwartaal van 28 gingen de brutowaarden van de synthetische curve fors naar beneden. De afgevlakte curve vertoonde in 28 een steile neerwaartse trend. De brutowaarden van begin 29 geven aan dat deze trend voorlopig niet zal veranderen. Figuur 15: Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen Saldo van positieve en negatieve antwoorden bruto afgevlakt BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Deelcurven (zie figuren 16 t/m 18): zonder uitzondering vertonen de deelcurven van de synthetische curve industrie, ruwbouw, handel een neerwaartse trend. Curve dienstverlening aan bedrijven (zie figuur 19): Ook deze curve is dalend. 1 De constructie van de indicator van de Nationale Bank verloopt als volgt: er wordt maandelijks een enquêteformulier aan bedrijfsleiders gestuurd. Daarin gaat men na hoe het gesteld is met een aantal facetten van de activiteit, de vraag en de vooruitzichten. Er zijn drie antwoordmogelijkheden: stijgend (positief), gelijkblijvend of dalend (negatief). De indicator is het saldo van de positieve en de negatieve antwoorden op deze vragen, en dit voor alle ondervraagden. In tegenstelling tot de nationale indicator worden de antwoorden per provincie niet gewogen. De maandelijkse resultaten van de enquête worden op een grafiek uitgezet. De curve wordt afgevlakt. Zo kan men de trend gemakkelijker onderkennen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

14 Saldo van positieve en negatieve antwoorden mei 7 jun 7 jul 7 aug 7 sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 apr 8 mei 8 jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 nov 8 dec 8 jan 9 feb 9 Saldo van positieve en negatieve antwoorden mei 7 jun 7 jul 7 aug 7 sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 apr 8 mei 8 jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 nov 8 dec 8 jan 9 feb 9 Dienst Economie Figuur 16: Conjunctuurcurve industrie voor West-Vlaanderen afgevlakt bruto BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Figuur 17: Conjunctuurcurve ruwbouw voor West-Vlaanderen afgevlakt bruto BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

15 Saldo van positieve en negatieve antwoorden mei 7 jun 7 jul 7 aug 7 sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 apr 8 mei 8 jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 nov 8 dec 8 jan 9 feb 9 Saldo van positieve en negatieve antwoorden mei 7 jun 7 jul 7 aug 7 sep 7 okt 7 nov 7 dec 7 jan 8 feb 8 mrt 8 apr 8 mei 8 jun 8 jul 8 aug 8 sep 8 okt 8 nov 8 dec 8 jan 9 feb 9 Dienst Economie Figuur 18: Conjunctuurcurve handel voor West-Vlaanderen afgevlakt bruto BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Figuur 19: Conjunctuurcurve dienstverlening aan bedrijven voor West-Vlaanderen afgevlakt bruto BRON: NBB, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

16 9. OVERZICHTSTABEL Tabel 1: Evolutie van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Indicator Eenheid Datum Waarde Wijziging op jaarbasis Arbeidsmarkt - nwwz totaal aantal feb ,2 % - nwwz mannen aantal feb ,2 % aandeel 49,9 % +4,3 %punt - nwwz vrouwen aantal feb ,9 % aandeel 5,1 % -4,3 %punt - nwwz < 25 jaar aantal feb , % aandeel 21,3 % +2,1 %punt - nwwz > 5 jaar aantal feb ,9 % aandeel 28, % -2,4 %punt - nwnwz aantal jan ,3 % - ontvangen vacatures (1) aantal feb ,1 % - lopende vacatures einde maand (1) aantal feb ,5 % - tijdelijke werkloosheid gem. aantal jan ,9 % Consumenten - vergunde woningen (nieuwbouw) (2) aantal sep ,2 % - vergunde woningen (renovatie) (2) aantal sep ,5 % - begonnen woningen (nieuwbouw) (2) aantal aug ,7 % - omzet kleinhandel mio euro nov ,8 % - inschrijvingen nieuwe personenwagens aantal feb ,3 % Producenten - omzet mio euro nov ,2 % - investeringen mio euro nov ,4 % - uitvoer mio euro nov , % aandeel 4,4 % -1,8 %punt - faillissementen aantal feb , % - banen verloren door faillissementen aantal feb ,2 % - conjunctuurindicator brutowaarde feb 29-37,9-31,3 ptn (1) NEC, exclusief interimvacatures (2) voorlopige cijfers BRON: VDAB, RVA, FOD Economie (Algemene directie statistiek en economische informatie), FEBIAC, NBB, Graydon, Verwerking: Dienst Economie, Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 B-82 Sint-Andries Telefoon Fax

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

1 Opmaak november 2008.

1 Opmaak november 2008. 1 Opmaak november 28. -.!!/-1 )23. 4)'/-5 ) 4.3%%3.-/65%)74 4. 35. 3. 25. 2. 15. 26 27 28 1. 5. 89:1#;1/-: ; 14 //%53--3-; /3-/-13.3%%3.

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak juli 29. 1. WERKLOOSHEID (BRON: VDAB, RVA) Cijfers t/m juni 29. West-Vlaanderen telde in juni 29.823 werklozen

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 2011

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 2011 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen Opmaak augustus 211 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...4 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...6 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak mei 21. INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 2 2. WERKAANBIEDINGEN... 5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak februari 211. INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 2 2. WERKAANBIEDINGEN... 6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak augustus. INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 2 2. WERKAANBIEDINGEN... 6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak februari 21. INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 2 2. WERKAANBIEDINGEN... 5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2017

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2017 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 217 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID... 1 2. WERKAANBIEDINGEN... 6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 215 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2017

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2017 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID... 1 2. WERKAANBIEDINGEN... 6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2012

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2012 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 212 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...4 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...6 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2013

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2013 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 213 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK AUGUSTUS 2017

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK AUGUSTUS 2017 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN - OPMAAK AUGUSTUS 2 INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 3 Blz. 2. WERKAANBIEDINGEN... 8 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 11 4. VERGUNDE WONINGEN...

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK JULI 2018

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK JULI 2018 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN - OPMAAK JULI 2018 2 INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 3 Blz. 2. WERKAANBIEDINGEN... 8 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 11 4. OMZET EN INVESTERINGEN...

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2016

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2016 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID... 1 2. WERKAANBIEDINGEN... 6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK NOVEMBER 2018

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK NOVEMBER 2018 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN - OPMAAK NOVEMBER 2 INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 3 Blz. 2. WERKAANBIEDINGEN... 8 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 11 4. OMZET EN INVESTERINGEN...

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK MAART 2018

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK MAART 2018 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN - OPMAAK MAART 2018 2 INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 3 Blz. 2. WERKAANBIEDINGEN... 8 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 11 4. VERGUNDE WONINGEN...

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak november 2012

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak november 2012 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak november 212 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID... 1 2. WERKAANBIEDINGEN... 5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 7 4.

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 2016

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 2016 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak juni 216 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2013

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 2013 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak februari 213 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...7 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte Werking

Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte Werking HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN 1 1 Opmaak mei 27. 1. WERKLOOSHEID (BRON: VDAB, RVA) In april 27 telde de VDAB in West-Vlaanderen 25.54 werklozen

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK DECEMBER 2017

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK DECEMBER 2017 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN - OPMAAK DECEMBER 2 INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 3 Blz. 2. WERKAANBIEDINGEN... 8 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 11 4. VERGUNDE WONINGEN...

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2016

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2016 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 216 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak mei 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK FEBRUARI 2019

HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN WEST-VLAANDEREN - OPMAAK FEBRUARI 2019 HET VERLOOP VAN DE SOCIAALECONOMISCHE INDICATOREN EN DE CONJUNCTUUR IN - OPMAAK FEBRUARI 2019 2 INHOUD 1. WERKLOOSHEID... 3 Blz. 2. WERKAANBIEDINGEN... 8 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID... 11 4. VERGUNDE WONINGEN...

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak augustus 2016

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak augustus 2016 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak augustus INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak maart 215 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 215 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief AUGUSTUS 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief nieuwe stijl In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod De maandelijkse nieuwsbrief

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT JANUARI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT JANUARI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT JANUARI 2018 Kerncijfers werkloosheid jan 2018 jaarverschil aandeel NWWZ 209.027-6,0% Categorie WZUA 143.239-7,4% 68,5% BIT 12.646-9,6% 6,0% Vrij ingeschreven 28.999-7,5% 13,9%

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Orderboekje historisch gezien op vrij hoog niveau

Orderboekje historisch gezien op vrij hoog niveau jun-11 sep-11 dec-11 mrt-12 jun-12 sep-12 dec-12 mrt-13 jun-13 sep-13 dec-13 mrt-14 jun-14 sep-14 dec-14 mrt-15 jun-15 sep-15 dec-15 mrt-16 jun-16 sep-16 dec-16 mrt-17 jun-17 Perscontact Frederik Bronckaerts

Nadere informatie

Augustus 2018: aantal jonge werkzoekenden op laagste niveau sinds 1990

Augustus 2018: aantal jonge werkzoekenden op laagste niveau sinds 1990 Augustus : aantal jonge werkzoekenden op laagste niveau sinds 1990 Eind augustus telt het Brussels Gewest 8.605 jonge werkzoekenden. Voor de maand augustus is dat het laagste aantal in 28 jaar. Er zijn

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -534 eenheden

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -534 eenheden Mei 2018: De jeugdwerkloosheid daalt 5 jaar ononderbroken De daling van de werkloosheid zet zich verder in Brussel. Eind mei telt het Brussels Gewest 87.912 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Juni 2018: van de jonge Brusselaars zijn nu minder dan werkzoekende

Juni 2018: van de jonge Brusselaars zijn nu minder dan werkzoekende Brusselse werkloosheid blijft dalen Juni 2018: van de 102 000 jonge Brusselaars zijn nu minder dan 8 000 werkzoekende Er wonen 102.460 jongeren (18-24 jaar) in Brussel. Van hen zijn er vandaag minder dan

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

34,0 31,9 % 32,0 30,0 28,0 26,7 % 26,0 26,5 % 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -992 eenheden

34,0 31,9 % 32,0 30,0 28,0 26,7 % 26,0 26,5 % 24,0 22,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -992 eenheden 20 000 Brusselse werkzoekenden minder op 4 jaar tijd Brussel telt 91.877 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 16,5%. Daarmee daalt de werkloosheid voor de 39 e maand op rij: in vergelijking met

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief AUGUSTUS 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd

De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd Brussel, 1 oktober Eind september bedraagt de jongerenwerkloosheidsgraad, na een 64 e daling op rij, 24,7%. Brussel telt 9.477

Nadere informatie

April 2018: Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar

April 2018: Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar April 2018: Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar Brussel, 3 mei 2018 Eind april telt het Brussels Gewest 89.367 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,9%.

Nadere informatie

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -291 eenheden

34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0. Jaarlijkse evolutie. Jeugdwerkloosheid -291 eenheden Juli 2018: opnieuw daling van Brusselse werkloosheid Eind juli telt het Brussels Gewest 90.673 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 16,2%. Het is geleden van het jaar 2000 dat

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 Maarten Tielens Het afgelopen jaar stabiliseerde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze stabilisatie verbergt enerzijds een stijging van de kortdurige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG De werkloosheidsgraad, het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, in Limburg bedraagt in januari 2017 7,6% en ligt in lijn met Vlaanderen, waar deze graad 7,4%

Nadere informatie

Arbeidsmarkt West-Vlaanderen JUNI 2018

Arbeidsmarkt West-Vlaanderen JUNI 2018 Arbeidsmarkt West-Vlaanderen JUNI 218 Hoofdstuk Titel 2 jul/13 okt/13 jan/14 apr/14 jul/14 okt/14 jan/15 apr/15 jul/15 okt/15 jan/16 apr/16 jul/16 okt/16 jan/17 apr/17 jul/17 okt/17 jan/18 apr/18 Werkloosheidsgraad

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Antwerpen JUNI 2018

Arbeidsmarkt Antwerpen JUNI 2018 Arbeidsmarkt Antwerpen JUNI 218 Hoofdstuk Titel 2 11,% Werkloosheidsgraad 1,% 9,% 8,% Definitie: aandeel nietwerkende werkzoekenden in de beroepsbevolking (werkend en werkzoekend) 7,% 6,% 5,% regio Werkloosheids

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-284 19 december 2000 9.30 uur Werkloosheid daalt niet meer Aan de jarenlange daling van de geregistreerde werkloosheid is een einde gekomen. De kortdurende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juli juli 2017

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juli juli 2017 WERK.FOCUS 17 juli 217 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juli 217 De eerste helft van 217 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde in juni voor de 23ste

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt April april 2017

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt April april 2017 WERK.FOCUS 13 april 217 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt April 217 De afgelopen maanden ging het met de Vlaamse arbeidsmarkt verder de goede richting uit. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen steeg

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017 WERK.FOCUS 27 oktober 217 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 217 Het tweede en derde kwartaal van 217 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal nietwerkende werkzoekenden bleef maand

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016 WERK.FOCUS 17 juni 216 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni 216 In het kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-018 16 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid blijft dalen in januari 2006 Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste werkloosheid in vier jaar. Werkloosheid zowel bij mannen als vrouwen sterk gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste werkloosheid in vier jaar. Werkloosheid zowel bij mannen als vrouwen sterk gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-047 19 juni 2007 9.30 uur Laagste werkloosheid in vier jaar De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode maart-mei 2007 gemiddeld 347 duizend

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Limburg JUNI 2018

Arbeidsmarkt Limburg JUNI 2018 Arbeidsmarkt Limburg JUNI 218 Hoofdstuk Titel 2 okt/13 jan/14 apr/14 okt/14 jan/15 apr/15 okt/15 jan/16 apr/16 okt/16 jan/17 apr/17 okt/17 jan/18 apr/18 Werkloosheidsgraad 1,% 9,% 8,% Definitie: aandeel

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Vlaams-Brabant JUNI 2018

Arbeidsmarkt Vlaams-Brabant JUNI 2018 Arbeidsmarkt Vlaams-Brabant JUNI 218 Hoofdstuk Titel 2 Werkloosheidsgraad 9,% 8,% 7,% Definitie: aandeel nietwerkende werkzoekenden in de beroepsbevolking (werkend en werkzoekend) 6,% 5,% regio Werkloosheids

Nadere informatie