Inhoudsopgave. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10"

Transcriptie

1 Handleiding Jeugd-Ned H10 Inkoop Regio Haaglanden 2016

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Jeugd-Ned Toegang Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met 2 e factor Browser Adres Gemeente meldt beschikking aan H10 inkoop Melding Nieuwe Cliënt door zorgleverancier Aanmelden van nieuwe cliënten en verzoek om toewijzing Werkproces voor de leverancier indien deze werkt via inloggen Werkproces voor gemeenten Nieuwe cliënten en/of nieuwe beschikte zorg toewijzen Werkwijze leveringen Snelmenu Toewijzingsbericht (downloaden): ijw-301 en/of lijst Te leveren Levering van zorg accepteren: ijw-305 of lijst Te leveren Levering van zorg beëindigen: ijw-307 of lijst Actueel Werkwijze factuurcontrole Globale werkwijze Leveranciers dienen facturen middels berichtenverkeer of inloggen Handleiding voor zorgleveranciers die inloggen: Automatische controle leidt tot status in behandeling Controle door de leverancier die inlogt Werk van H10 Inkoopbureau: Factuurstatus van In behandeling naar Beoordeeld Factuur overdragen aan H10 Inkoopbureau Factuur verwijderen Factuur definitief Financiële specificatie fiatteren Handmatig boekingen koppelen SEPA bestanden en betaling van de factuur Gegevens voor financiële administratie Bijzonderheden Controle over gehele periode Meerdere factuurperioden in 1 factuurregel Crediteren Eenheid stuks Traject factureren Controles Excel-bestand Een aanvullende toelichting van de gemeente Codelijsten Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

3 1 Inleiding Hierbij een eerste opzet voor een handleiding voor het Inkoopbureau en voor de 10 gemeenten van H10 en voor zorgleveranciers voor het gebruik Jeugd-Ned voor de zorgtoewijzing en factuurcontrole. 2 Jeugd-Ned Het samenwerkingsverband van 10 gemeenten in Regio Haaglanden: H10 Inkoopbureau gebruikt de applicatie Jeugd-Ned voor de factuurcontrole van de jeugdvoorzieningen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe Jeugd-Ned werkt. Voor leveranciers is het mogelijk om via VECOZO te werken. De informatie bereikt H10 dan via het Inlichtingenbureau een andere naam hiervoor is het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGk). Ook kunnen leveranciers inloggen in Jeugd-Ned. Meer informatie over het proces is te vinden op is 3 Toegang 3.1 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met 2 e factor. H10inkoop heeft er voor gekozen de programmatuur uit te voeren op een server van ZorgNed. ZorgNed zorgt ervoor dat de gegevens cliënten op een veilige manier worden opgeslagen. Om te zorgen dat de communicatie tussen de browser van de gebruiker en de ZorgNed server veilig verloopt, biedt ZorgNed de mogelijkheid om gebruik te maken van 2 factor authenticatie. Na het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, volgt een scherm waarop de 2 e factor ingevoerd moet worden, die per e- mail aan de gebruiker verzonden wordt. Voorheen werden certificaten gebruikt voor de beveiliging. Met de 2 factor inlog methode is het gebruik van certificaten overbodig geworden. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

4 3.2 Browser Jeugd-Ned is een webapplicatie, dit betekent dat er een browser nodig is om het programma te gebruiken. Jeugd-Ned is getest met Firefox (nieuwste versie), Chrome (nieuwste versie) en Internet Explorer (vanaf versie 9). Verder zal de browser pop-ups van de site moeten tonen. Om documenten te genereren of in te zien zal er op de computer een tekstverwerker als MS Word moeten staan. 3.3 Adres Het adres van de applicatie is Het is handig voor de gebruiker om hiervoor een snelkoppeling op het start-menu of het bureaublad te maken. 4 Gemeente meldt beschikking aan H10 inkoop Elk van de 10 gemeenten van H10 heeft haar eigen administratief systeem en haar eigen manier van vastleggen welke jeugdige recht heeft op welke zorg. Uit elk systeem kan informatie worden verzonden naar H10 inkoop over deze beschikkingen. Dat kan door het aanleveren van ijw-301 berichten of door Excel bestanden waarin dezelfde informatie staat vermeld. 5 Melding Nieuwe Cliënt door zorgleverancier 5.1 Aanmelden van nieuwe cliënten en verzoek om toewijzing. Zorgleveranciers kunnen een verzoek om toewijzing indienen via H10. Dit kan middels een ijw-315 bericht of het invullen of inlezen van een 315 Excel bestand in Jeugd-Ned. Berichtenverkeer voldoet aan landelijke de standaarden, die zijn te raadplegen op Het aanmelden van een nieuwe cliënt is in twee werkprocessen te verdelen. De eerste stap wordt genomen door de leverancier en de gemeente neemt de cliënt hierna op in haar zorgregistratie. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

5 5.2 Werkproces voor de leverancier indien deze werkt via inloggen Het werkproces waarmee de leverancier nieuwe cliënten aanbiedt is te verdelen in de volgende stappen: De leverancier logt in op het Jeugd-Ned portaal van de regio. Bij Verzoek om Toewijzing kunnen gegevens die bedoeld zijn voor de gemeente waaraan de toewijzing gevraagd wordt, ingevoerd worden via de knop Verzoek aanmaken onder in het scherm: Ter voorbereiding op het invoeren van meerdere cliënte kan de leverancier op het scherm Verzoek om Toewijzing (Koppelingen Verzoek om Toewijzing) een Excel-bestand downloaden (Excelvoorbeeld downloaden, linksonder in het scherm): Dit bestand bevat een tabblad met de naam Meldingen en een reeks kopteksten die beschrijven welke gegevens er in de kolom ingevuld worden. Onder de regel met de kopteksten kunnen de gegevens van een of meer cliënten ingevuld worden. In de tabel in de bijlage staan de details over de te vullen gegevens opgesomd. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

6 Door op de knop Verzoeken inlezen te klikken kan het Excel-bestand dat op deze manier gevuld is, terug ingelezen worden. Hierbij wordt de inhoud van het bestand gecontroleerd. Er kunnen alleen cliënten ingelezen worden voor gemeentes en leveranciers waarvoor de gebruiker, een medewerker van de zorgleverancier dus, gerechtigd is. Na het inlezen kunnen de geldige meldingen op het overzicht Verzoeken om toewijzing bekeken worden. Deze meldingen krijgen na het inlezen de status: Nieuw. Ook ijw-315 berichten die zijn ingelezen of ontvangen via VECOZO en GGk krijgen de status nieuw. 6 Werkproces voor gemeenten 6.1 Nieuwe cliënten en/of nieuwe beschikte zorg toewijzen. Het werkproces waarmee de gemeente nieuwe cliënten opneemt is op te delen in de volgende stappen: 1 De gemeente logt in op Jeugd-Ned en start het overzicht Meldingen nieuwe cliënt (Meldingen nieuwe cliënt bijwerken). In dit overzicht kan de gemeente de eigen meldingen bekijken. 2 Door al dan niet te filteren op bijvoorbeeld status, BSN, leverancier en/of datum/tijd inlezen kan er een selectie gemaakt worden van de meldingen: 3 Door de selectie te downloaden (Verzoeken downloaden) wordt de status van alle gedownloade meldingen van de gemeente op Afgehandeld gezet. 4 Met de gegevens van een cliënt uit het verzoek, maakt de medewerker van de gemeente op de voor gemeente gebruikelijke wijze een beschikking en een toewijzing (301) aan. Ter verduidelijking van de termen: Een toewijzingsbericht (ijw-301) is een verzoek aan een leverancier om zorg, waarvoor de gemeente het recht op zorg heeft vastgesteld middels een beschikking, te gaan leveren. Meer informatie over het leveren van zorg staat in het volgende hoofdstuk: leveringen. De beschikking moet dus niet met de levering worden verward. Zowel startals stopdatum van een beschikking (recht op zorg) zijn afkomstig van de gemeente (een Regio kan het recht op zorg beëindigen, indien gemeenten de Regio daar opdracht toe geven. Een Regio start het recht op zorg niet). Welke individuele voorzieningen voor een cliënt geldig zijn, is te zien middels de V-knop in het cliëntscherm. Een overzicht van alle voorzieningen is te vinden bij Intern>Individuele voorzieningen. In het overzichtscherm Individuele voorzieningen kan gefilterd worden: Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

7 Ook filteren op leeftijd is mogelijk, dit kan handig zijn om een overzicht samen te stellen van bijvoorbeeld alle cliënten die een actuele individuele voorziening, dat is dus een geldig recht hebben (geldig in te selecteren periode, leeftijd valt in geselecteerd bereik, voorzieningensoort is de geselecteerde soort). Omdat Individuele voorzieningen informatie toont vanuit de beschikkingen (recht op zorg), is in dit overzicht geen informatie te vinden over de detail-voorzieningen zoals geleverd door de leverancier. Het overzicht kan geëxporteerd worden middels de knop linksonder in het scherm: Elk cliëntnummer is een link. Je komt hiermee in het cliëntscherm en kun daar het recht op zorg stopzetten, indien van toepassing. Op deze manier is opschonen van de gegevens over het recht op zorg mogelijk. 7 Werkwijze leveringen 7.1 Snelmenu In de diverse lijsten staat direct rechts van het blok met cliëntgegevens een knop waarmee je het snelmenu kan openen: 7.2 Toewijzingsbericht (downloaden): ijw-301 en/of lijst Te leveren. Een medewerker van de gemeente maakt in Jeugd-Ned de beschikking, of stuurt gegevens over de beschikking middels een 301 bericht naar Jeugd-Ned. Hierin staat de voorziening waarop de cliënt recht heeft en vanaf welke datum (de ingangsdatum). Zo mogelijk ook de einddatum van de geldigheid en de omvang van de voorziening. De voorziening wordt overgedragen naar de leverancier. Zo komt de voorziening op de lijst met Te leveren en tegelijk gaat een nieuw ijw-301 bericht naar de leverancier. De leverancier controleert dagelijks (in Jeugd-Ned of in zijn ontvangen 301 bestanden) of er zorg is toegewezen. Het scherm voor het downloaden van het toewijzingsbericht is te openen vanuit het snelmenu op de lijst Te leveren. Kies het soort bericht. Zet een vinkje bij Kies (in de meest rechtse kolom) en klik op de knop Downloaden. Er wordt nu een zip bestand gedownload met daarin het bericht. 7.3 Levering van zorg accepteren: ijw-305 of lijst Te leveren. De leverancier geeft aan wanneer de zorg gestart is of zal worden. Dit melden van de startdatum van de zorg gebeurt middels de lijst Te leveren of sturen van een ijw-305 bericht. Kies in het menu Te leveren. De zorgleverancier ziet een lijst met cliënten die een beschikking hebben gekregen voor een voorziening waar de zorgleverancier de voorkeursleverancier is. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

8 Rechts bij de cliëntgegevens staat een knop waarmee een snelmenu kan worden geopend:. Kies Accepteren en voer de datum in waarop de zorg werkelijk wordt gestart. Klik op opslaan. Na acceptatie komt de cliënt op de lijst met Actuele leveringen. Bij het accepteren zijn er de volgende aandachtspunten: - Voer geen startdatum in, meer dan enkele dagen in de toekomst. Want het is moeilijk om die acceptatie terug te draaien. - 2 Leveranciers kunnen wel tegelijkertijd dezelfde voorziening leveren, maar één leverancier kan 1 voorziening niet vanuit 2 beschikkingen leveren. De acceptatie van de zorg kan worden teruggedraaid zolang de zorg nog niet beëindigd is en er nog geen factuur voor is ingelezen. Dit kan je doen door de zorg te beëindigen met als reden Onterechte aanvang zorg. Dit staat verder beschreven in de paragraaf Beëindigen zorg. 7.4 Levering van zorg beëindigen: ijw-307 of lijst Actueel. Open de lijst Leveringen > Actueel. Op deze lijst staan de cliënten die momenteel in zorg zijn bij de ingelogde leverancier, dit zijn de actuele leveringen. Vanuit dit scherm kan de leverancier zorg beëindigen via het snelmenu.. Geef de reden van de beëindiging aan. Als de geldigheid, dus het recht, van een voorziening is verlopen, wordt de zorg automatisch beëindigd. Dit gebeurt iedere nacht automatisch. De leverancier krijgt hiervan een . 8 Werkwijze factuurcontrole 8.1 Globale werkwijze De zorgleverancier maakt periodiek zijn factuur op volgens landelijk vastgestelde berichten (ijw-303 of ijw-321). De leverancier uploadt de factuur in VECOZO of rechtstreeks in Jeugd-Ned. Jeugd-Ned controleert de technische leesbaarheid. Leveranciers die inloggen kunnen fouten op factuurregels inzien en indien nodig een gewijzigde factuur indienen. Vervolgens zet de leverancier de factuur in behandeling bij H10 Inkoopbureau. Facturen die binnenkomen middels berichtenverkeer, komen direct in behandeling bij H10 Inkoopbureau. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

9 H10 Inkoopbureau kan gemeenten attent maken op fouten die veroorzaakt worden door ontbreken van een toewijzing. Gemeenten kunnen hun eigen facturen inzien, zodat de gemeente op grond van de informatie in de factuur zelf een onderzoek kan starten naar de rechtmatigheid van de geleverde zorg. Indien de zorg rechtmatig geleverd is, dient de gemeente een toewijzingsbericht te sturen naar H10 inkoop, zodat de factuurregel niet langer afgekeurd wordt. Factuurregels met fouten, die niet goedgekeurd worden, zullen niet uitbetaald worden. Bij definitief maken van een ijw-303 factuur die via het GGk was gekomen, gaat er automatisch een 304 bericht retour via het GGk en VECOZO naar de leverancier. Daarin staan de fouten per factuurregel vermeldt. Let op: het 304 kan uitsluitend foutcodes bevatten van de landelijke standaardlijst van VEKTIS. Deze geven minder gedetailleerde informatie dat de foutmeldingen in Jeugd-Ned. Zie de foutcodelijst voor details. Op grond van de factuurregels die goedgekeurd zijn, worden in Jeugd-Ned verplichtingen aangemaakt. Zie Leveranciers dienen facturen middels berichtenverkeer of inloggen Een factuur die in de vorm van een 303 of 321 bestand (via VECOZO) is binnen gekomen, staat automatisch in behandeling bij H10 Inkoopbureau en kan niet door de leverancier gewijzigd worden. 8.3 Handleiding voor zorgleveranciers die inloggen: Vanuit het menu kan het scherm Factuurcontrole worden geopend. Door in dit scherm op de knop Inlezen te klikken opent het scherm Inlezen factuur. De zorgleverancier vult dit scherm geheel in. Het factuurnummer moet overeenkomen met het factuurnummer in het in te lezen factuur-bericht. Via bladeren opent bestand selecteren voor uploaden. Door te klikken op opslaan wordt het geselecteerde bestand ingelezen in Jeugd-Ned. Als het bestand niet voldoet aan de standaard of als Jeugd-Ned niet juist is ingericht komt er een melding waarin de reden staat dat Jeugd-Ned het bestand niet kan inlezen. Direct na inlezen wordt in Jeugd-Ned H10 voert Jeugd-Ned op iedere factuuregel automatisch controles. De status wordt vervolgens: in behandeling. Hierna kan de factuur verder handmatig worden gecontroleerd. 8.4 Automatische controle leidt tot status in behandeling. In de bijlage staan welke controles automatisch zijn gedaan. Indien er een fout wordt geconstateerd, wordt er een foutmelding bij de regel gezet. Zodra de controle voltooid is, komt het resultaat van de controle in het overzicht te staan met als status: in behandeling. Kies rechtsboven de gewenste extra kolommen (aantal regels fout/goed, bedrag). Hieronder zie je een schema van de diverse statussen en hun overgangen in Jeugd-Ned: 8.5 Controle door de leverancier die inlogt Iedere rij is een regel van de ingelezen factuur. De naam en BSN van de cliënt zijn afkomstig uit de factuur. In de kolom Te leveren/geleverd staan: Het recht op de omvang en bedrag/ de gefactureerde omvang en bedrag. Te leveren wordt alleen gevuld indien bij de contractgegevens is aangegeven dat Jeugd-Ned moet controleren of het gedeclareerde bedrag gelijk is aan of lager is dan het bedrag voor de te leveren zorg. Hoe hoog het bedrag voor de te leveren zorg is, berekent Jeugd-Ned vanuit de gegevens van de beschikking van de cliënt. Als er regels zijn afgekeurd kan de leverancier het volgende doen (indien de leverancier inlogt en 303 Excels inleest, een en ander afhankelijk van werkafspraken): Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

10 - In de eigen administratie de fouten verbeteren en een nieuwe factuur aanmaken. Vervolgens in Jeugd-Ned de factuur verwijderen en de nieuwe factuur inlezen. - Als de afwijking volgens de leverancier gegrond is, dan kan de leverancier in Memo leverancier dit toelichten. - De leverancier kan de factuur opsplitsen in 2 facturen. In de ene factuur komen de regels te staan die zijn goedgekeurd, deze factuur kan door H10 Inkoopbureau vlot worden afgehandeld. In de andere factuur komen de factuurregels met een fout te staan, de leverancier en H10 Inkoopbureau kunnen deze regels nog verder bekijken en hierover communiceren via de Memo s. Als op deze manier de leverancier de nodige verbeteringen heeft aangebracht, kan de factuur worden overgedragen aan H10 Inkoopbureau, de status is dan in behandeling en in behandeling bij : H10 Inkoopbureau. 8.6 Werk van H10 Inkoopbureau: Factuurstatus van In behandeling naar Beoordeeld Selecteer eerst in het scherm Factuurcontrole de factuur, klik op bekijken: Applicatiebeheer H10 kan de fouten oplossen die veroorzaakt worden door instellingen in H10 Jeugd- Ned, zoals fouten die gaan over contracten en tarieven. Stem af met contractbeheer, of contracten en tarieven goed ingericht zijn. 8.7 Factuur overdragen aan H10 Inkoopbureau Met de knop Overdragen kan de ingelogde zorgleverancier de geselecteerde factuur overdragen aan H10 Inkoopbureau. De leverancier kan na overdragen geen wijzigingen meer aanbrengen in de factuur en de factuur niet meer verwijderen. H10 Inkoopbureau beoordeelt de regels met fouten. Bij fouten in bijvoorbeeld de geleverde omvang, kan H10 Inkoopbureau besluiten om de regel alsnog goed te keuren. Bij fouten dat bijvoorbeeld de cliënt niet bekend is in het systeem, kan H10 Inkoopbureau niet alsnog goedkeuren. Voor het goedkeuren maakt H10 Inkoopbureau gebruik van de informatie die de leverancier in Memo leverancier heeft geschreven. H10 Inkoopbureau kan de factuur weer overdragen aan de leverancier ter verbetering of de factuur definitief maken. Als de factuur wordt overgedragen aan de leverancier ontvangt de leverancier hierover een . Gemeenten die inloggen kunnen zien welke facturen voor henzelf in behandeling staan bij H10 (checken MW). Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

11 8.8 Factuur verwijderen In het scherm Factuuroverzicht kan met de knop Verwijderen de geselecteerde factuur worden verwijderd. Dit kan niet meer door de leverancier gebeuren na het overdragen van de factuur aan H Factuur definitief De controlerende partij, dus de Regio H10 kan een factuur definitief maken. De administratieve medewerker van H10 Inkoopbureau kan een factuur definitief maken door te klikken op Definitief. Verplichtingen kunnen automatisch aangemaakt worden op moment van definitief maken van een factuur. Beheer>Systeembeheer>Instellingen>factuurcontrole: Bij definitief maken Jeugd-factuur automatisch verplichting aanmaken: vinkje zetten. Voorwaarde is up-to-date zijn van Beheer>verplichtingen>Voorzieningverplichtingsoortcombinaties! Bij het definitief maken van een 303-factuur (Intern Factuurcontrole Definitief) wordt dan voor elke factuurregel automatisch een niet-cliëntgebonden verplichting gemaakt voor een product dat gekoppeld is aan een contract. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemeentecode, de AGB-code van de leverancier, de productcode en de ingangsdatum. Indien er voor een gedeclareerde voorziening geen verplichting met de juiste verplichtingsoort ingericht is, kan de factuur niet definitief gemaakt worden. De administratie is na het definitief maken, klaar met de factuur. Hierna kan noch H10 Inkoopbureau noch de leverancier wijzigingen aanbrengen in de factuur Financiële specificatie fiatteren Facturen op definitief stellen en fiatteren van verplichtingen gebeurt door verschillende personen, dus met verschillende rechten in Jeugd-Ned. Als de optie voor het automatisch aanmaken van verplichtingen bij het definitief maken van een factuur aan staat, gaat een factuur bij het klikken op definitief van de lijst van de administratief medewerker af. Dan verschijnt een verplichting op de lijst. Intern, Verplichtingen, Verplichtingen, Bijwerken toont de lijst met verplichtingen die automatisch zijn aangemaakt bij het definitief maken van facturen. De knop wijzigen toont ook de details van de verplichting. Op deze plaats is handmatige verplichtingen aanmaken of wijzigen mogelijk. Het fiatteren van financiële specificaties doet de controller. Intern, Verplichtingen, Financiële specificaties, Bijwerken toont de financiële specificaties: De link naar Boekingen aan het einde van de regel van de factuur in dit scherm, opent een scherm met financiële specificaties per boekregel. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

12 Middels een vinkje linksboven kunnen 25 financiële specificaties met één klik geselecteerd worden, en met nog een klik onderin het scherm, gefiatteerd. Op het moment van fiatteren worden journaalposten aangemaakt. Als is aangevinkt bij het bijbehorende contract verplichtingen zijn administratief, dan wordt een journaalpost aangemaakt voor de rekening Kas. Het rekeningnummer van de financiële specificatie blijft in dat geval leeg. Bij de detailweergave van een financiële specificatie en bijbehorende boekingen (Intern Verplichtingen Financiële specificatie Boekingen) wordt weergegeven of het een administratieve specificatie betreft Handmatig boekingen koppelen Bij het handmatig koppelen van boekingen (Intern Verplichtingen Financiële specificatie Boekingen Koppelen) aan een financiële specificatie wordt in de overzichtstabel getoond of een boeking bij een administratieve verplichting hoort. Dit wordt aangegeven in de kolom Administratief. Afhankelijk van de boekingen die al aan de financiële specificatie gekoppeld zijn, kunnen hier alleen het juiste soort boekingen gekoppeld worden. Dus wanneer een specificatie alleen boekingen van een administratieve verplichting bevat, kunnen er andere administratieve boekingen gekoppeld worden. Als de specificatie alleen boekingen van een niet-administratieve verplichting bevat kunnen er andere niet-administratieve boekingen gekoppeld worden. Wanneer er nog geen boekingen aan de financiële specificatie gekoppeld zijn en de gebruiker probeert een mengsel van administratieve en niet-administratieve boekingen te koppelen, wordt bij het opslaan (Koppelen) een melding getoond die de gebruiker vraagt een van beide soorten te selecteren SEPA-bestanden en betaling van de factuur H10 Inkoopbureau kan de gegevens voor betaling overdragen aan de gemeente in de vorm van een SEPA-bestand. Selecteer de financiële specificaties op soort, Betaling. Klik op Bankopdracht. De gemeente kan deze (automatisch) inlezen in het eigen systeem en tot betalen overgaan. Bij systeembeheer, instellingen, betalingen staat de locatie Map voor financiële exportbestanden Gegevens voor financiële administratie Voor de financiële administratie van de gemeente levert H10 journaalpostbestanden. Selecteer de financiële specificaties op soort, administratief. Klik op Export. Bij systeembeheer, instellingen, betalingen staat de locatie Map journaalpostbestanden. Standaard is een journaalpostbestand een Xml-bestand met de volgende inhoud: 1. Bedragen van huidig jaar geaggregeerd naar grootboekrekening. 2. Bedragen sinds laatste export geaggregeerd naar grootboekrekening. 3. Bedragen sinds laatste export Bijzonderheden Controle over gehele periode Een voorziening kan geïndiceerd worden in aantal (uren, dagdelen of stuks) per periode waarin de beschikking geldig is. Hiermee kan een cliënt bijvoorbeeld extra begeleiding afnemen wanneer het nodig is en minder als dit kan, zolang het totaalaantal gefactureerde uren maar niet boven het totaalaantal geïndiceerde uren uitkomt. Let op: Het is hiermee mogelijk om de beschikte dagdelen zorg helemaal in het begin van de periode te laten leveren, waarna er de rest van de periode geen zorg meer geleverd (gefactureerd) kan worden. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

13 Meerdere factuurperioden in 1 factuurregel In één factuurregel kunnen meerdere factuurperioden worden aangeleverd. In 1 regel kan bijvoorbeeld de gehele periode van 1 maart tot en met 31 juli worden gefactureerd. Bij de controle wordt het gefactureerde bedrag voor die perioden vergeleken met het bedrag dat op grond van het gecontracteerde tarief berekend is voor de toegekende en geleverde zorg in die perioden. Let op: een factuur mag alleen gegevens van 1 kalenderjaar bevatten. De week van 28 december 2015 tot en met 3 januari 2016 zal moeten worden opgeknipt: een deel in de factuur van december 2015 en een deel in de factuur van januari 2016! Crediteren Het is mogelijk om een factuurregel volledig te crediteren (dus niet deels!). Hierbij moet worden aangegeven op welke factuurregel er wordt gecrediteerd. Dit gebeurt door het veld kenmerk prestatieregel mee te geven in het veld kenmerk voorgaande prestatieregel. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de factuur waarin de creditregel staat. Een factuurregel kan niet in dezelfde factuur gecrediteerd worden Eenheid stuks Behalve in uren, dagdelen en etmalen kan er ook in stuks worden geïndiceerd. Bijvoorbeeld: een vorm van begeleiding die geïndiceerd wordt als aantal afspraken, zou met stuks geïndiceerd kunnen worden. De facturatie gaat dan ook in stuks. Stuks gaat nooit per week of per maand, maar altijd voor de gehele geldigheidsduur zoals die voor de voorziening beschikt is Traject factureren Bij begeleiding bestaat de mogelijkheid dat er niet in dagdelen of uren wordt geïndiceerd, maar dat er een traject wordt geïndiceerd. Aan zo n traject is dan een standaardbedrag gekoppeld. Dit kan gebruikt worden voor de indicatie en de facturering van bijvoorbeeld een traject Ambulante begeleiding. Dit traject kan in delen worden gefactureerd zolang het totaalbedrag het standaardbedrag niet overschrijdt. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

14 8.15 Controles Nr. Controle Foutmelding Toelichting Algemene controles 1. BSN gevonden Cliënt met BSN: <BSN> is niet gevonden De cliënt met deze BSN komt niet voor in Jeugd-Ned. Mogelijke oorzaak 1: huisarts heeft de noodzaak voor zorg aangegeven (bijvoorbeeld GGZ). Bij gemeente en dus ook bij H10 is cliënt nog niet bekend. Oorzaak 2: achterstand bij het administratief verwerken van het recht op zorg waardoor de cliënt bij H10 niet bekend is. Oorzaak 3: Tikfout in het BSN van de leverancier. 2. Cliënt woont in juiste gemeente 3. Maximaal één niet beëindigde cliënt 4. Kenmerk prestatieregel is uniek Debet controles 5. Geen overlap in prestatieregels De cliënt met BSN <BSN> is niet woonachtig in een gemeente waarmee de organisatie <Naam organisatie waarvoor de factuur is ingediend> een relatie heeft. De cliënt met BSN <BSN> is niet woonachtig in de gemeente waarvoor de factuur is verstuurd Het BSN <BSN> komt voor bij meerdere niet beëindigde cliënten. Het referentienummer <Kenmerk prestatieregel> komt al voor op een eerdere factuur bij deze leverancier Er is overlap met de eerder aangeleverde prestatieregel met referentienummer <Kenmerk prestatieregel> Een factuur wordt gestuurd naar een organisatie. De organisatie is gekoppeld aan één of meerdere gemeenten. Indien deze fout bij veel regels voorkomt in de factuur is een van de volgende oorzaken het meest waarschijnlijk: bij het uploaden ingediend voor niet juist ingevoerd. Verwijder de factuur en upload opnieuw. Mogelijk is de koppeling gemeente-organisatie niet goed gegaan. Oplossen in Organisaties De postcode reeksen voor de gemeente zijn niet goed gevuld. Oplossen in Gemeentepostcodes Als deze melding bij een enkele cliënt staat: Mogelijk is de cliënt verhuisd. Mogelijk is de postcode van de cliënt in Jeugd-Ned niet juist geadministreerd. Er is al een factuurregel met dit Kenmerk prestatieregel ingelezen. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

15 6. Voorziening bekend in Jeugd- Ned 7. Geen overlap in voorzieningen 8. Er is een actueel recht 9. Alle voorzieningen dezelfde eenheid 10. Voorziening heeft niet als eenheid stuks per jaar 11. De levereenheid is correct 12. Tarief is vastgelegd 13. De voorziening is overgedragen 14. De leveropdracht voor de cliënt is uitgevoerd 15. De leveropdracht hoort bij deze leverancier 16. Er is een levering voor de prestatie 17. Niet te veel gedeclareerd * 18. Niet te veel eenheden gedeclareerd ten opzichte eerder ingelezen * 19. Niet te veel euro gedeclareerd ten opzichte eerder ingelezen * Het gedeclareerde product met de code <productcode> is in Jeugd-Ned niet bekend. Er zijn meerdere voorzieningen tegelijkertijd actueel gedurende de prestatieperiode. Voorziening [voorziening zoeknaam] is niet geldig in de gehele prestatieperiode van <startdatum> tot <einddatum> Er zijn meerdere beschikte voorzieningen gevonden met een verschillende eenheid. Het is niet toegestaan dat een beschikte voorziening geïndiceerd is in stuks per jaar. Bij de beschikte levereenheid [eenheid] kan niet gedeclareerd worden in < eenheid>. Voor de gedeclareerde levereenheid <eenheid> en de voorziening [geïndiceerde voorziening] is niet voor de gehele prestatieperiode in Jeugd-Ned een tarief vastgelegd. Er is geen levering. De leveropdracht voor deze Cliënt heeft de status te leveren of geannuleerd. Er is geen leveropdracht behorende bij deze leverancier. Er is geen actuele levering gevonden bij de gehele prestatieperiode. Het gedeclareerde aantal <aantal> <eenheden> is hoger dan het beschikte aantal [aantal] [eenheden] Het gedeclareerde aantal van <aantal> <eenheden> samen met de eerder betaalde [aantal] [eenheden] en eerder ingelezen [aantal] [eenheden] is hoger dan het beschikte aantal [aantal] [eenheden] De gedeclareerde <declaratiebedrag> euro samen met de eerder betaalde [declaratiebedrag] euro en eerder ingelezen [declaratiebedrag] euro is Hier wordt het nieuwe veld ijeugd productcode bedoeld Alleen uren en minuten mogen door elkaar gebruikt worden. Indien de voorziening geïndiceerd is in stuks vervalt deze controle ook. De beschikte voorziening behorende bij een factuurregel is nog niet overgedragen (vanuit het scherm afsluiten) door de gemeente en staat dus nog niet op de lijst Te Leveren. De beschikte voorziening behorende bij een factuurregel zijn overgedragen, maar hebben een status geannuleerd of te leveren De beschikte voorziening behorende bij een factuuregel wordt niet geleverd door de leverancier. Indien periodiciteit beschikte voorziening is per week of per maand Indien periodiciteit beschikte voorziening is gedurende looptijd voorziening en eenheid is niet stuks Indien periodiciteit beschikte voorziening is gedurende looptijd voorziening en eenheid is stuks Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

16 Creditcontroles 20. Referentienumm er voorgaande factuurregel komt maar één keer voor. 21. Creditregel referentienumme r is gevonden 22. Creditregel referentienummer is gevonden 23. Creditregel referentienummer is gevonden 24. Creditregel velden correct gevuld. hoger dan het beschikte [aantal] stuks met een waarde van [aantal] euro. De creditregel heeft een referentienummer voorgaand factuurnummer <xxx> die ook voorkomt bij een andere creditregel in Jeugd-Ned. Er is geen factuurregel gevonden met referentienummer <referentienummer voorgaande prestatie>. Er is geen factuurregel gevonden met referentienummer <referentienummer voorgaande prestatie> zonder een (goedgekeurde) fout. Er zijn meerdere factuurregels gevonden met referentienummer <referentienummer voorgaande prestatie> zonder een (goedgekeurde) fout. Het veld xxx uit de creditregel heeft de waarde <veld xxx> Er zijn meerdere creditregels op 1 factuurregel. Bij een creditregel moeten de velden productcategorie, begindatum, einddatum, productcode en declaratiebedrag (incl. btw) overeenkomen met de voorgaande factuurregel Excel-bestand Omdat niet zeker is dat alle leveranciers een JW303-bericht kunnen aanmaken op 1 januari 2015 is het mogelijk om deze gegevens met een Excelbestand aan te leveren. Dit Excelbestand heeft dan een opbouw en inhoud die overeenkomt met het JW303 bericht. Dit betreft een aparte Jeugd-Ned module die werkt bovenop de gewone module factuurcontrole voor JW303 berichten. Het factuurbestand is een Excelbestand. Er zit geen controle op de naam van het bestand. Het bestand mag zijn gemaakt in een Excel 97-formaat (xls-bestand) of in een Excel 2007-formaat (xlsxbestand). Het Excelbestand heeft een vast aantal kolommen (zie tabel hieronder). In de eerste rij staan de kolomkoppen die precies aangeven wat er in de kolom wordt verwacht. Niet iedere kolom hoeft gevuld te worden, maar een lege kolom mag niet verwijderd worden. Van iedere kolom staat vast van welk type de kolom is. In de tabel hieronder staat precies aangegeven hoe de kolommen gevuld moeten zijn. Kolom Naam kolom Max Verplicht Omschrijving lengte A Factuurnum mer 20 Ja Alle regels moeten dezelfde waarde bevatten, namelijk de waarde die bij factuurnr. op het scherm is B Gemeenteco de ingevoerd. 4 Ja De gemeente waarop de factuur betrekking heeft. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

17 C Periode 6 Ja De periode (jaar+maand) waarop deze factuur betrekking heeft YYYYMM. Bij alle regels moeten 6 cijfers bevatten Periode mag niet beginnen of eindigen op een dag in de toekomst. D Kenmerk prestatiereg el 20 Ja De referentie van de prestatieregel moet uniek zijn over de facturen heen per leverancier. Dit gebeurt pas bij de controle onder de controleren knop E Kenmerk voorgaande prestatiereg el 20 Nee De referentie voorgaande prestatieregel moet bekend zijn in Jeugd-Ned, dit gebeurt pas bij de controle onder de controleren knop F BSN 9 Ja Het BSN-nummer moet voldoen aan de BSN-elfproef DD-MM-YYYY G Geboortedat um Nee H Naam 50 Ja De samengestelde naam van de cliënt. Dus bv G Pieterse-van der Heide, deze wordt zonder controle naar de database geschreven I Huisnummer 10 Nee J Huisnummer 10 Nee toevoeging K Postcode 7 Nee Formaat mag zonder (1234AB) of met spatie (1234 AB) L Productcate gorie 2 Ja De waarde moet voorkomen in onderstaande codelijst behorende bij de juiste wet. M Productcode 5 Ja De met de gemeente afgesproken code moet gebruikt worden (dit wordt pas bij het controleren gecontroleerd). De eerste 2 cijfers moeten overeenstemmen met de productcategorie. N Wet 1 Ja Alleen de volgende waarde: J O P Startdatum declaratie Einddatum declaratie Ja De startdatum moet na liggen en niet in de toekomst. Ja De einddatum moet na liggen (volgt impliciet uit andere controles), na of op de startdatum declaratie en niet in de toekomst. Q Aantal 6 Ja Het aantal uitgevoerde producten R Eenheid 2 Ja De waarde moet voorkomen in onderstaande codelijst. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

18 S Bedrag 10 Ja Het declaratiebedrag. Indien dit een minteken heeft is er sprake van een creditregel. T Omschrijving 100 Nee Aanvullende omschrijving behorende bij het geleverde product. U Toelichting 500 Nee Een aanvullende toelichting van de V leverancier Toelichting gemeente leverancier 500 Nee Een aanvullende toelichting van de gemeente Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

19 8.17 Codelijsten Productcategorie: Code Betekenis 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 33 Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder 34 Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 35 Met verblijf: pleegzorg 36 Met verblijf: gezinsgericht 37 Met verblijf: gesloten plaatsing 38 Met verblijf: overig residentieel Eenheid: Code Omschrijving 01 Minuut 04 Uur 14 Etmaal (24 uur) 16 Dagdeel (4 uur) 81 Stuks 00 Euro s Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

20 Kolomnamen 303 Excel Verplicht Type** Opmerkingen Gemeentecode Ja C(4) Gemeentecode. Precies 4 lang, alleen cijfers. Gemeentecode moet bestaan in Jeugd-Ned BSN Ja C(9) Geslacht Nee Int Voldoet aan de BSN-elfproef. Precies 9 lang, alleen cijfers COD046 1=Mannelijk 2=Vrouwelijk Voorletters Nee C(6) Voorvoegsels Nee C(10) Geboortenaam Nee C(25) Geboortedatum Nee Date Straat Nee C(24) Huisnummer Nee Int Min 1, Max Huisnummer Toevoeging Nee C(6) Postcode Nee C(8) 1234AB of 1234 AB Woonplaats Nee C(24) Naamkeuze Nee Int COD700 1=eigen naam 2=naam partner Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

21 3=naam partner gevolgd door eigen naam 4=eigen naam gevolgd door naam partner Naam Relatie Nee C(25) Voorvoegsels Relatie Nee C(10) Soort Relatie Nee Int COD = Ouder 11 = Voogd Straat Relatie Nee C(24) Huisnummer Relatie Nee Int Min 1, Max HuisnummerToevoegingRelatie Nee C(6) Postcode Relatie Nee C(8) Woonplaats Relatie Nee C(24) Beschikking nummer Nee Int Min 1, Max Afgiftedatum Nee Date Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

22 Productcode Ja C(5) Match op iwmo/ijw productcode. Productcode moet bestaan in Jeugd-Ned Startdatum Ja Date Ingangsdatum voorziening Bij iwmo Excel 301 inlezen was de kolomtitel ingangsdatum. Einddatum Nee Date Einddatum voorziening Omvang Nee Int Min 1, max Eenheid Nee Int Frequentie Nee Int 01= Minuut 04= Uur 14= Etmaal 16= Dagdeel (4 uur) 82= Stuks 83= Euro's 1= Per dag 2= Per week 3= Per vier weken 4= Per maand 5= Per jaar 6= Totaal binnen geldigheidsduur beschikking Code Aanbieder Ja C(8) AGB-code moet bestaan in Jeugd-Ned en moet één van de leveranciers uit het leverancierslijstje zijn. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl Juni 2015 versie

Nadere informatie

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 Van start... 3 1.1 Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl April 2015 versie

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Wmo-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Jeugd-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Verzoek om Toewijzing Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Inhoud 1 Verzoek om toewijzing... 4 Verzoeken om toewijzing... 4 1.1.1 Werkproces voor de leverancier... 4 1.1.2 Werkproces voor de gemeente...

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel declaratie format voor de jeugdzorg H10 Inkoopbureau 13-1-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie format... 2 Systeem controles:...

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 Backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Versie 1.3 Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Handmatig uploaden 301-berichten door gemeenten... 3 3 Gebruik van de Berichtenmonitor

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor gemeenten De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 April 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Versie 1.2. Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed

Versie 1.2. Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed Versie 1.2 Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3 2.1 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met 2 e factor...

Nadere informatie

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Versie 1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Contactinformatie... 3 2.1 Contactgegevens BO NSDMH... 3 2.2 Postadressen

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd.

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd. JW321 en JW322 Als het goed is, zijn de facturen al uitgefilterd op verschillende categorieën. We controleren of de tarieven kloppen bij de eerste factuur van iedere aanbieder. Zo ja, kunnen deze betaald

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding. Berichtenbox

Handleiding. Berichtenbox Handleiding Berichtenbox 1. INLEIDING 1.1 Doel van deze handleiding Deze handleiding geeft gebruikers van het ZorgAanbiedersPortaal (ZAP) inzicht in de werking van het systeem. 1.2 Voor wie is deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding DeclaratieApp

Handleiding DeclaratieApp Handleiding DeclaratieApp 1. Introductie Voor je ligt de handleiding van de DeclaratieApp. Dit is een webapplicatie die samen met kaderleden is ontwikkeld voor kaderleden. Doel van de DeclaratieApp is

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

iwmo - berichtenstroom

iwmo - berichtenstroom iwmo - berichtenstroom 21-01-2016 Inhoud Inleiding Inhoud bericht Toewijzing Wmo ondersteuning (01 02) Berichtenstroom Toewijzing Wmo ondersteuning retour (01 02) Codes SWVO Toewijzing Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Handleiding BestelPlus

Handleiding BestelPlus Handleiding BestelPlus Versie 20170112 Inhoudsopgave Eerste keer inloggen... 3 Inloggen... 7 Aanmaken bestelling... 8 Raadplegen eerdere bestellingen... 16 Raadplegen actuele assortiment... 17 Overige...

Nadere informatie