Utrecht. gezond! Utrecht Tabellenboek Wijkgezondheidsprofielen Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Utrecht. gezond! Utrecht Tabellenboek Wijkgezondheidsprofielen Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn"

Transcriptie

1 gezond! Tabellenboek Wijkgezondheidsprofielen Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn Asn 1

2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 3 Gerichte keuzes 3 Wijken, subwijken en krachtwijken 3 2 Methode Databronnen 4 Verschillen in de gezondheid 5 3 Leeswijzer Tabellen van de wijken 6 8 Overzicht vragenlijsten en meetschalen 8 4 Tabellen van de wijken Overvecht 9 Noordwest 17 Zuid 26 Zuidwest 34 Leidsche Rijn Overzicht vragenlijsten en meetschalen 55 2

3 1 Inleiding Wijken, subwijken en krachtwijken Dit tabellenboek bestaat uit vijf delen. Elk deel beschrijft de gezondheidstoestand in een bepaalde wijk, haar subwijken en eventuele krachtwijken (tabel 1). Hiervoor is gekozen omdat de bevolkingssamenstelling, en daarmee de gezondheidssituatie binnen de wijken vaak sterk verschilt. Wijkgerichte aanpak In het kader van het convenant gezond! werken Agis Zorgverzekeringen en de gemeente intensief samen aan een betere gezondheid van se inwoners. Hierbij geven we prioriteit aan inwoners van de aandachtswijken Noordwest, Overvecht, Zuid, Zuidwest en aan Leidsche Rijn als snelgroeiende nieuwbouwwijk. Daarbij kiezen we voor een wijkgerichte aanpak om in te kunnen spelen op de lokale gezondheidsen zorgsituatie. Gerichte keuzes De basis voor gezondheidsbevordering en zorg is inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners van de wijk. Dit tabellenboek bevat informatie over de gezondheid en over factoren die de gezondheid van ers beïnvloeden. Het tabellenboek Tabel 1. Wijkindeling Wijk Subwijken Krachtwijk(en) Overvecht Taagdreef/Zamenhofdreef, De wijk Overvecht is een krachtwijk Wolgadreef/Neckardreef, Amazonedreef en Zambesidreef/Tigrisdreef Noordwest Ondiep/2 e Daalsebuurt, Zuilen-Noord/Oost, Ondiep, Zuilen-Oost Zuilen-West, Pijlsweerd Zuid Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt, Hoograven (Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt + Oud Hoograven/Tolsteeg en Lunetten Oud Hoograven/Tolsteeg) is vooral samengesteld om beleidsmakers, wijkgezondheidswerkers en professionals in zorg en welzijn inzicht te geven in de gezondheid van de bewoners van deze wijken. Zuidwest Kanaleneiland, Transwijk, Dichterswijk/ Kanaleneiland (Kanaleneiland + Transwijk) Rivierenwijk Leidsche Rijn* Terwijde, Parkwijk/ t Zand, Langerak n.v.t. Bij dit tabellenboek horen wijkgezondheidsprofielen van Noordwest, Overvecht, Zuid, Zuidwest en Leidsche Rijn. U kunt deze profielen vinden op de website * Leidsche Rijn had in 2008 nog geen subwijken. In plaats daarvan zijn drie hoofdbuurten samengesteld. Terwijde: Terwijde en Bedrijvengebied De Wetering, Parkwijk/ t Zand: Parkwijk/ t Zand en Hogeweide, Langerak: Langerak, Strijkviertel en Papendorp. 3

4 2 Methode Databronnen Zowel de gemeente als Agis Zorgverzekeringen hebben informatie over de gezondheid van de inwoners van. Voor gegevens over de gezondheid van volwassenen en ouderen is gebruikgemaakt van de Gezondheidspeiling 2008 van de gemeente. Data over de jeugd komen uit de monitor ( , ) van de gemeente. Voor het zorggebruik van volwassenen en ouderen is gebruikgemaakt van de gegevens die Agis heeft over haar verzekerden. Gezondheidspeiling 2008 Informatie over de gezondheid, ziekte, leefgewoonten en leefomstandigheden zijn verkregen uit een enquête onder ers van 16 jaar en ouder (aselecte steekproef). Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de verschillende wijken is de steekproef gestratificeerd naar wijk. Hierbij zijn meer inwoners aangeschreven uit de wijken Noordwest, Overvecht, Zuid en Zuidwest. Ook in Leidsche Rijn zijn meer mensen bevraagd. Na herhaalde herinnering was de totale respons op de vragenlijst 54 procent. monitor De jeugdmonitor omvat een enquête over gezondheidsgerelateerde onderwerpen die in 2006 en 2007 werd uitgezet onder kinderen uit groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs (BO 7/8) en in 2008 en 2009 onder leerlingen van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs (VO 2/3). Deze schriftelijke vragenlijst wordt in de klas ingevuld. In het BO hebben kinderen de vragenlijst ingevuld en in het VO jongeren. Voor meer informatie over de monitor en de rapporten over de monitor van en kunt u terecht op de website: Data Agis Zorgverzekeringen In dit tabellenboek zijn gegevens opgenomen over de zorgconsumptie, chronische aandoeningen en medicatieverstrekkingen van volwassenen en ouderen. Deze gegevens uit de Agis Health Database betreffen de door zorgaanbieders gedeclareerde zorgconsumptie bij Agis Zorgverzekeringen over 2008, behalve de gegevens over zorggebruik in het ziekenhuis. Deze kosten zijn gedeclareerd over De gegevens over 2008 zijn nog niet volledig, omdat ziekenhuisnota s na langere tijd worden gedeclareerd. Agis heeft een groot aandeel verzekerden in de aandachtswijken doordat ze van oudsher een ziekenfondsverzekering is. Bovendien zijn veel inwoners klant van de Gemeentelijke Sociale Dienst en daardoor automatisch verzekerd bij Agis. Hierdoor kan een goed beeld geschetst worden van deze wijken. De data zijn voor de hele stad minder representatief. Hierdoor zijn minder grote verschillen te zien tussen de wijk en. 4

5 Verschillen in gezondheid Data gemeente Om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan tussen een wijk en, binnen de wijk en de subwijken, en tussen verschillende groepen in de wijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd (tabel 2). Bij alle toetsen is een overschrijdingskans van 5% gehanteerd. Dit betekent dat er een kans is van 5% dat een verschil, dat volgens de toets statistisch significant is, toch op toeval berust. Alle verschillen in percentages tussen groepen zijn getoetst Data Agis Om verschillen in zorggebruik te kunnen weergeven, is het zorggebruik in de wijk en de subwijken vergeleken met de Agis norm. Dit is een landelijke norm die het verwachte zorggebruik weergeeft wanneer een populatie wordt gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, chronisch ziekte en wonen in een achterstandswijk. Verschillen zijn relevant beschouwd als het zorg-gebruik, gecorrigeerd voor bovenstaande populatiekenmerken, in de wijk of in een subwijk meer dan 10 procent hoger of lager is dan verwacht op basis van de Agis norm. met behulp van SPSS met behulp van de Complex sampleslikelihood-toets en de Chi-kwadraat-toets. Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized residual) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage. 5

6 3 Leeswijzer Het tabellenboek is opgedeeld in zeven delen met tabellen over: Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest en Leidsche Rijn. Tot slot zijn er tabellen met de aandachtgroepen in Bij de jeugd is onderscheid gemaakt tussen kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool (BO 7/8) en jongeren uit de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs (VO 2/3). en een overzicht met gebruikte vragenlijsten en meetschalen. Per thema staat de prevalentie weergegeven voor: Tabellen van de wijken De tabellen zijn per wijk opgedeeld in de volgende secties: sociaaldemografische gegevens ervaren en lichamelijke gezondheid psychosociale gezondheid leefstijl fysieke en sociale leefomgeving: informatie- en voorzieningenbehoefte zorggebruik eerste lijn zorggebruik tweede lijn medicatieverstrekkingen Deze secties omvatten verschillende thema s waarbij, voor zover van toepassing, onderscheid is gemaakt in volwassenen (19-54 jaar), ouderen (55+) en jeugd. totaal (kolom 2) de wijk (kolom 3) aandachtsgroepen (kolom 4) de krachtwijk (kolom 5) de subwijken (kolom 6 en verder) Voor de jeugd zijn alleen de prevalenties voor totaal en de wijk weergegeven. Alle genoemde getallen zijn percentages, tenzij anders vermeld. Indien er niet getoetst kan worden omdat het verwachte aantal waarnemingen in een bepaalde groep te laag is, zijn de prevalenties lichtgrijs en cursief gedrukt. Wijk en krachtwijk (kolom 3 en 5) Voor elk onderwerp worden de wijk en eventuele krachtwijk(en) met vergeleken. Een betekent dat de prevalentie in de wijk of krachtwijk significant hoger is. Een betekent dat de prevalentie significant lager is in de wijk of krachtwijk dan in (tabel 2). 6

7 Subwijken (kolom 6, 7 en 8) De subwijken worden vergeleken met de totale wijk. Een betekent dat de prevalentie in de betreffende subwijk significant Als er op wijkniveau niet geanalyseerd kan worden door geringe aantallen, dan wordt dit met een verwijzing naar een voetnoot aangegeven. hoger is. Een betekent dat de prevalentie in de subwijk significant lager is dan gemiddeld in de wijk (tabel 2). Er kan dan gekeken worden naar de aandachtsgroepen in die achter in het tabellenboek staan. Tussen haakjes Verschil in zorggebruik Een teken geeft aan dat het zorggebruik in de wijk of subwijk staat per aandachtsgroep aangegeven hoe vaak een gezondheidsprobleem voorkomt in de wijk (in %). Voor de jeugd zijn de aandachtsgroepen alleen bepaald voor totaal. meer dan tien procent lager is dan verwacht. Een + teken wil zeggen dat het zorggebruik meer dan tien procent hoger is dan verwacht op basis van de Agis norm. zorggebruik in de wijk Bij de data over het zorggebruik worden de aandachtsgroepen in de wijk (kolom 4) In de wijk worden verschillende aandachtsgroepen onderscheiden (naar geslacht, etniciteit, opleidingsniveau en leeftijd) waarbij de prevalentie van een bepaald gezondheidsprobleem hoger op basis van leeftijd, etniciteit en geslacht onderscheiden. Hierbij staan groepen in de wijk aangegeven die meer dan tien procent hoger zorggebruik hebben dan verwacht op basis van de Agis norm. is dan gemiddeld in de wijk. 7

8 Tabel 2. Verschillen in gezondheid De pijlen geven aan ten opzichte van welke kolom getoets wordt. Zuidwest Krachtwijk Subwijken Kanaleneiland (+ Transwijk) Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Psychosociale gezondheid Matig/hoog risico stemmingsproblemen Marokkaans (64), Turks (64); LO (58); vrouw (52) Hoog risico stemmingsproblemen 5 9 * Angststoornis (zelfrapportage) 5 6 *; **; *** Depressie (zelfrapportage) 9 12 * Psychische aandoeningen (Agis) (1) Onvoldoende gevoel regie eigen leven (20); Marokkaans (24), Of totaal Per thema is een overzicht met aandachtsgroepen in opgenomen. Hierin staan groepen aangegeven op basis van etniciteit, opleidingsniveau, leeftijd en geslacht waarbij een bepaald gezondheidsprobleem vaker dan gemiddeld voorkomt in. Deze aandachtsgroepen kunnen als leidraad dienen in het geval er op wijkniveau niet getoetst kan worden op verschillen in gezondheid tussen groepen. Overzicht vragenlijsten en meetschalen Achter in dit tabellenboek staat een overzicht met uitleg over de gebruikte vragenlijsten en meetschalen per sectie. 8

9 gezond! Tabellen Overvecht Asn 9

10 Gezondheid Overvecht Overvecht Subwijken Tabel 3. Bevolking Taagdreef/ Zamenhofdreef Wolgadreef/ Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef/ Tigrisdreef Sociaaldemografische kenmerken Aantal inwoners * Vrouw 51 (53) 52 (54) 51 (53) 51 (54) 54 (58) 50 (54) Leeftijdsopbouw * 0-11 jaar jaar jaar 35 (28) 28 (27) 37 (28) 25 (26) 21 (23) 29 (31) jaar 27 (20) 25 (18) 22 (19) 25 (18) 25 (19) 26 (18) jaar 8 ((11) 10 (9) 11 (11) 10 (11) 10 (9) 9 (8) jaar 7 (13) 12 (12) 12 (14) 12 (13) 14 (13) 11 (10) 80 jaar en ouder 3 (5) 5 (5) 4 (4) 4 (4) 11 (11) 4 (3) Etniciteit * Nederlands Marokkaans 9 (17) 21 (24) 14 (21) 28 (28) 17 (18) 22 (27) Turks 4 (9) 9 (11) 8 (13) 9 (11) 7 (8) 11 (13) Surinaams/Antilliaans 3 (2) 5 (3) 4(2) 5 (3) 5 (3) 6 (4) Overig Westers Overig niet-westers Samenstelling huishoudens * Alleenstaand Eénoudergezin Paar zonder kinderen Paar met kinderen Opleiding (volwassenen en ouderen) * LO MAVO/LBO HAVO/VWO/MBO HBO/WO Werk- en uitkeringssituatie Betaalde werkkring Werkloos, werkzoekend, arbeidsongeschikt, bijstand Moeite met rondkomen Inkomen beneden modaal Zorgverzekering Alleen basisverzekering * Bron: Bestuursinformatie, bevolking van Deze data zijn niet getoetst. Percentages tussen haakjes gelden voor de populatie Agis verzekerden. 10

11 Gezondheid Overvecht vervolg Overvecht Subwijken Tabel 4. Gezondheid Taagdreef/ Zamenhofdreef Wolgadreef/ Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef/ Tigrisdreef Stapeling gezondheidsproblemen 4-6 ongunstige indicatoren ongunstige indicatoren Ervaren gezondheid Matig tot slecht ervaren gezondheid Marokkaans (49), LO (53), (32), 80+ (52) Matig tot slecht ervaren gezondheid (BO 7/8) Matig tot slecht ervaren gezondheid (VO 2/3) Lichamelijke gezondheid Aandoening bewegingsapparaat (zelfrapportage) LO (49), MAVO/LBO (42); (43), (51), (54); * Hart- en vaatziekten (zelfrapportage) 7 12 LO (26); (27), (44); * COPD (1) Type 2 diabetes (1) Hartaandoeningen (1) Hoog cholesterol (1) Min. 1 aandoening /ziekte <55 en 55 jaar (2) Verhoogd voorkomend t.o.v. gemiddeld Perifeer vaatlijden, hoge bloeddruk, diabetes, astma/copd, darmstoornis, aandoeningen bewegingsapparaat # Gewrichtsslijtage, reuma, ernstige aandoening nek/ schouder Hoge bloeddruk, astma/ COPD, darmstoornis, gewrichtsslijtage Beroerte, kanker, perifeer vaatlijden, astma/copd, overspannenheid/nervositeit/stress Minimaal 1 ADL beperking (3) LO (33) Beperking gehoor en/of zicht Vrouwen (27); ** Migraine, hoge bloeddruk, ernstige aandoening aan rug, gewrichtsslijtage, ernstige aandoening nek/schouder, ernstige aandoening aan elleboog/pols/hand 11

12 Gezondheid Overvecht vervolg Overvecht Subwijken Tabel 4. Gezondheid Taagdreef/ Zamenhofdreef Wolgadreef/ Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef/ Tigrisdreef Psychosociale gezondheid Matig/hoog risico stemmingsproblemen Turks (81); LO (67) Hoog risico stemmingsproblemen 5 8 LO (15); * Angststoornis (zelfrapportage) 5 7 Vrouw (11); (13); * Depressie (zelfrapportage) 9 10 * Psychische aandoeningen (1) Onvoldoende gevoel regie eigen leven LO (36), (24), (41) Ongunstig psychisch welbevinden (VO 2/3) Lage score op zelfvertrouwen (BO 7/8) Negatieve score op zelfbeeld (VO 2/3) Leefstijl Overgewicht (incl. obesitas) Turks (70); LO (63); (65), (60) Obesitas < 5 dagen per week ontbijten (34) Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen Marokkaans (61), Surinaams/Antilliaans (77), LO (60), (53) Roken MAVO/LBO (40); (38) Overmatig alcoholgebruik Man (14); * Probleemdrinker 11 8 Man (10); * Overgewicht (VO 2/3) < 5 dagen per week ontbijten (BO 7/8) < 5 dagen per week ontbijten (VO 2/3) Sport weinig (BO 7/8) Voldoet niet aan beweegnorm (VO 2/3) Roken (ooit) (BO 7/8) 5 11 Roken (nu) (VO 2/3) 12 7 Alcoholgebruik (ooit) (BO 7/8) Alcoholgebruik (ooit) (VO 2/3)

13 Gezondheid Overvecht vervolg Overvecht Subwijken Tabel 4. Gezondheid Taagdreef/ Zamenhofdreef Wolgadreef/ Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef/ Tigrisdreef Fysieke leefomgeving Ontevreden woonomgeving 9 21 Overig niet-westers (41); (27) Verhoogde ervaren (milieu)problemen in buurt t.o.v. Rommel op straat, slecht onderhouden wegen/ groen, geuroverlast # Rommel op straat Slecht onderhoud van wegen/groen Schimmel- of vochtplekken in woning Turks (35), Overig niet Westers (51); HBO/WO (43); (48) Vindt eigen buurt niet leuk (BO 7/8) Ontevreden eigen buurt (VO 2/3) Sociale leefomgeving Matig/sterk eenzaam Turks (75), Overig niet Westers (69) Sterk eenzaam 7 12 Turks (39), LO (19), vrouw (15) Lage sociale buurtcohesie *; *** Mantelzorg (intensief) 9 10 * Huiselijk geweld (ooit slachtoffer) 7 7 HAVO/VWO/MBO (13); vrouw (10); * Chronisch ziek of verslaafd gezinslid (BO 7/8) Langdurig ziek gezinslid (VO 2/3) Ervaart problemen thuis (BO 7/8) Ervaart problemen thuis (VO 2/3) Rommel op straat, geuroverlast 13

14 Gezondheid Overvecht vervolg Overvecht Subwijken Tabel 4. Gezondheid Taagdreef/ Zamenhofdreef Wolgadreef/ Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef/ Tigrisdreef Informatie- en voorzieningenbehoefte Verhoogde informatiebehoefte t.o.v. gemiddeld Bewegen, afvallen, stoppen met roken, verminderen spanning/ stress, slaapproblemen, omgaan met eenzaamheid, verbeteren woonomstandigheden, nek-/ rug-/schouderklachten, opvoeding kinderen # Reuma Bewegen Verminderen nek/rug/ schouderklachten Bewegen, verminderen stress, kanker, reuma, longaandoeningen, verminderen nek-/rug-/ schouderklachten, omgaan met eenzaamheid, verbeteren woonomstandigheden Verhoogde voorzieningenbehoefte Fysiotherapeut, infopunt # Fysiotherapeut, sociaal- Opvoed-/consultatiet.o.v. gemiddeld welzijn/zorg culturele activiteiten bureau, sociaal-culturele activiteiten Zorggebruik divers (zelfrapportage) Huisarts Vrouw (82) Fysiotherapeut Oefentherapeut 3 3 **** Diëtist 4 5 LO (13); *** Thuiszorg 4 6 Vrouw (5); **;*** Minimaal 1 zorgverlener GGZ RIAGG/GGZ 4 3 *** Algemeen maatschappelijk werk 2 3 ** Centrum voor alcohol en drugs Vrijgevestigd psycholoog 5 5 *;**;*** Vrijgevestigd psychiater 2 2 ** Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ Praktijkondersteuner-GGZ 2 2 **;*** Grijs en cursief aangegeven percentages: geen toetsing mogelijk door te kleine aantallen in één of meerdere cellen. * Op etniciteit kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. ** Op opleiding kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. *** Op leeftijd kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. **** Op geslacht kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. # Niet getoetst op aandachtsgroepen. (1) Chronische aandoening bepaald aan de hand van medicatiegebruik (data Agis). Een persoon wordt aangeduid als chronisch ziek als hij/zij meer dan 180 standaard dagdoseringen van een bepaald medicijn gebruikt per jaar. niet getoetst op verschillen. (2) Eén of meer van de volgende ziekten/aandoeningen: Beroerte, hartinfarct, hartkwaal, perifeer vaatlijden, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, astma/copd, darmstoornis, aandoeningen aan elleboog/pols/hand, rug, nek/schouder, gewrichtsslijtage, reuma, chronisch eczeem, psoriasis, incontinentie, migraine, depressiviteit, angststoornis, overspannenheid, geslachtsziekte (volwassenen), botontkalking (ouderen), ziekten van het zenuwstelsel (ouderen), duizeligheid met vallen (ouderen) en prostaatklachten (ouderen). (3) ADL: algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 14

15 Zorggebruik Overvecht Overvecht Subwijken Tabel 5. Zorggebruik Taagdreef/ Zamenhofdreef Wolgadreef/ Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef/ Tigrisdreef Zorggebruik huisarts Consult huisarts Gemiddeld per consumerende 3,8 3,7 3,5 3,8 3,7 3,7 Lang consult huisarts Vrouwen, Marokkaans, Turks, Surinaams Gemiddeld per consumerende 1,8 1,9 2,0 2,0 1,8 1,7 Visites huisarts Gemiddeld per consumerende 2,8 2,5 2,5 2,3 2,8 2,2 Telefonisch consult Gemiddeld per consumerende 2,5 2,6 2,5 2,4 3,0 2,5 Consult praktijkondersteuner Gemiddeld per consumerende 2,2 1,9 1,9 1,9 1,7 1,9 Avond Nacht Weekend Marokkaans, Turks Gemiddeld per consumerende 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 Herhaalrecepten Gemiddeld per consumerende 6,1 6,1 5,9 6,0 6,7 5,9 Zorggebruik Moeder en kind Kraamzorg 1 2 Marokkaans Verloskunde Marokkaans Zorggebruik GGZ Consult eerstelijnspsycholoog 1 0,7-0,7-0,5-0,9-0,7 - Gemiddeld per consumerende 0,05 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 15

16 Zorggebruik Overvecht vervolg Overvecht Subwijken Tabel 5. Zorggebruik Taagdreef/ Zamenhofdreef Wolgadreef/ Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef/ Tigrisdreef Zorggebruik ziekenhuis Poliklinisch Gemiddeld per consumerende 2,1 2,1 2,0 2,1 2,3 2,0 Oogheelkunde Gemiddeld per consumerende 1,2 1,7 1,2 1,2 1,2 1,1 KNO Gemiddeld per consumerende 1,2 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 Chirurgie Gemiddeld per consumerende 1,4 1,7 1,4 1,5 1,4 1,4 Orthopedie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 Interne geneeskunde Gemiddeld per consumerende 1,7 1,0 1,7 1,3 1,8 1,6 Cardiologie Gemiddeld per consumerende 1,4 2,2 1,3 1,4 1,4 1,4 Neurologie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,0 1,3 1,2 1,3 1,2 Dermatologie Gemiddeld per consumerende 1,3 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 Gynaecologie Gemiddeld per consumerende 1,5 1,3 1,5 1,8 1,6 1,7 Dagopname Gemiddeld per consumerende 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Klinisch Gemiddeld per consumerende 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 Medicatieverstrekkingen Verstrekkingen medicatie totaal Surinaams Antidepressiva Maagmiddelen Marokkaans, Surinaams Antibiotica Cholesterolverlagers Surinaams De werkelijke aantallen zijn afgezet tegen de verwachte aantallen gebaseerd op de landelijke gegevens van de Agis populatie en gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, chronisch zieken en achterstandswijk. Hierbij geeft een - aan dat de werkelijke waarde meer dan 10% lager uitvalt dan de verwachte waarde, en een + dat de werkelijke waarde meer dan 10% hoger is uitgevallen dan de verwachte waarde. 16

17 gezond! Tabellen Noordwest Asn 17

18 Gezondheid Noordwest Noordwest Krachtwijken Subwijken Tabel 3. Bevolking Zuilen Oost Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Zuilen West Pijlsweerd Sociaaldemografische kenmerken Aantal inwoners * Vrouw Leeftijdsopbouw * 0-11 jaar jaar jaar 35 (28) 41 (26) 35 (27) 36 (24) 36 (24) 34 (27) 45 (27) 49 (26) jaar 27 (20) 25 (28) 27 (28) 25 (28) 23 (28) 27 (28) 24 (29) 24 (29) jaar 8 (11) 8 (12) 8 (10) 11 (14) 9 (14) 9 (10) 8 (12) 7 (14) jaar 7 (13) 8 (14) 7 (12) 10 (15) 9 (15) 8 (12) 7 (14) 7 (14) 80 jaar en ouder 3 (5) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 (4) 1 (3) Etniciteit * Nederlands Marokkaans 9 (17) 9 (13) (10) 16 (21) 4 (7) 8 (15) Turks 4 (9) 6 (9) (9) 7 (11) 3 (6) 8 (15) Surinaams/Antilliaans 3 (2) 3 (2) (2) 5 (3) 3 (2) 3 (2) Overig Westers Overig niet-westers Samenstelling huishoudens * Alleenstaand Eénoudergezin Paar zonder kinderen Paar met kinderen Opleiding (volwassenen en ouderen) * LO MAVO/LBO HAVO/VWO/MBO HBO/WO Werk- en uitkeringssituatie Betaalde werkkring Werkloos, werkzoekend, arbeidsongeschikt, bijstand Moeite met rondkomen Inkomen beneden modaal Zorgverzekering Alleen basisverzekering * Bron: Bestuursinformatie, bevolking van Deze data zijn niet getoetst. 18

19 Gezondheid Noordwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Noordwest Zuilen Oost Krachtwijken Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Subwijken Zuilen West Pijlsweerd Stapeling gezondheidsproblemen 4-6 ongunstige indicatoren ongunstige indicatoren Ervaren gezondheid Matig tot slecht ervaren gezondheid LO (41), MAVO/LBO (25); (29), (48); * Matig tot slecht ervaren gezondheid (BO 7/8) Matig tot slecht ervaren gezondheid (VO 2/3) Lichamelijke gezondheid Aandoening bewegingsapparaat (zelfrapportage) LO (47) MAVO/ LBO (37); (51), (54), 80+ (56); * Hart- en vaatziekten (zelfrapportage) 7 9 LO (21), MAVO/ LBO (15); (19), (40), 80+ (31); * COPD (1) Type 2 diabetes (1) Hartaandoeningen (1) Hoog cholesterol (1) Min. 1 aandoening /ziekte <55 en 55 jaar (2) Verhoogd voorkomend t.o.v. gemiddeld Perifeer vaatlijden <55: LO (81), MAVO/ LBO (66); Vrouw (57); (67); * 55:*; ** # Hartinfarct, migraine, astma/ COPD, reuma Hartinfarct, hoge bloeddruk, perifeer vaatlijden, reuma

20 Gezondheid Noordwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Noordwest Krachtwijken Subwijken Zuilen Oost Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Zuilen West Pijlsweerd Lichamelijke gezondheid (vervolg) Minimaal 1 ADL beperking (3) (52);* ** Beperking gehoor en/of zicht (39); Vrouw (27) Psychosociale gezondheid Matig/hoog risico stemmingsproblemen Turks (92); LO (61); Vrouw (54) Hoog risico stemmingsproblemen 5 6 LO (18); * Angststoornis (zelfrapportage) (12); * Depressie (zelfrapportage) (23); * Psychische aandoeningen (1) Onvoldoende gevoel regie eigen leven LO; (22), (31); * Ongunstig psychisch welbevinden (VO 2/3) Lage score op zelfvertrouwen (BO 7/8) Negatieve score op zelfbeeld (VO 2/3) Leefstijl Overgewicht (incl. obesitas): Surinaams/ Antilliaans (75), Marokkaans (72); LO (65), MAVO/LBO (56); (47); (53), (64), (73) Obesitas LO (23), MAVO/LBO (17); * < 5 dagen per week ontbijten MAVO/LBO (27); Man (25) Voldoet niet aan Nederlandse (80) Norm Gezond Bewegen 20

21 Gezondheid Noordwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Noordwest Krachtwijken Subwijken Zuilen Oost Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Zuilen West Pijlsweerd Leefstijl (vervolg) Roken MAVO/LBO (43); Man (33); (39) Overmatig alcoholgebruik * Probleemdrinker Man (16); * Overgewicht (VO 2/3) < 5 dagen per week ontbijten (BO 7/8) < 5 dagen per week ontbijten (VO 2/3) Sport weinig (BO 7/8) Voldoet niet aan beweegnorm (VO 2/3) Roken (ooit) (BO 7/8) 5 7 Roken (nu) (VO 2/3) Alcoholgebruik (ooit) (BO 7/8) Alcoholgebruik (ooit) (VO 2/3) Fysieke leefomgeving Ontevreden woonomgeving 9 14 * Verhoogde ervaren (milieu)problemen in buurt t.o.v. Rommel op straat, hondenpoep, geuroverlast # Rommel op straat, hondenpoep Rommel op straat, hondenpoep Rommel op straat, hondenpoep Rommel op straat, hondenpoep, geuroverlast Hondenpoep, geuroverlast, risico door industriële bedrijven Schimmel- of vochtplekken in woning (51) Vindt eigen buurt niet leuk (BO 7/8) Ontevreden eigen buurt (VO 2/3) Milieubelasting door verkeer 21

22 Gezondheid Noordwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Noordwest Krachtwijken Subwijken Zuilen Oost Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Zuilen West Pijlsweerd Sociale leefomgeving Matig/sterk eenzaam LO (57), MAVO/LBO (47); (52), (65) Sterk eenzaam 7 10 LO (17); (25) Lage sociale buurtcohesie *; *** Mantelzorg (intensief) (15), (17); * Huiselijk geweld (ooit slachtoffer) 7 7 Vrouw (10); (9); * Chronisch ziek of verslaafd gezinslid (BO 7/8) Langdurig ziek gezinslid (VO 2/3) Ervaart problemen thuis (BO 7/8) Ervaart problemen thuis (VO 2/3) Informatie- en voorzieningenbehoefte Verhoogde informatiebehoefte t.o.v. gemiddeld Verhoogde voorzieningenbehoefte t.o.v. gemiddeld # Verbeteren woonomstandigheden Park/groenstrook # Sociale activiteiten Park/groenstrook, huisarts, apotheek Park/groenstrook 22

23 Gezondheid Noordwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Noordwest Krachtwijken Subwijken Zuilen Oost Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Zuilen West Pijlsweerd Zorggebruik divers (zelfrapportage) Huisarts MAVO/LBO (80); vrouw (83); 80+ (91);* Fysiotherapeut Oefentherapeut Diëtist 4 5 LO (13) ;*;*** Thuiszorg 4 3 Vrouw (5); **;*** Minimaal 1 zorgverlener GGZ* RIAGG/GGZ 4 5 *** Algemeen maatschappelijk werk 2 4 ** Centrum voor alcohol en drugs Vrijgevestigd psycholoog 5 5 *;*** Vrijgevestigd psychiater 2 3 ** Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ Praktijkondersteuner-GGZ 2 1 **;*** 4 0, Grijs en cursief aangegeven percentages: geen toetsing mogelijk door te kleine aantallen in één of meerdere cellen. * Op etniciteit kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. ** Op opleiding kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. *** Op leeftijd kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. **** Op geslacht kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. # Niet getoetst op aandachtsgroepen. (1) Chronische aandoening bepaald aan de hand van medicatiegebruik (data Agis). Een persoon wordt aangeduid als chronisch ziek als hij/zij meer dan 180 standaard dagdoseringen van een bepaald medicijn gebruikt per jaar. niet getoetst op verschillen. (2) Eén of meer van de volgende ziekten/aandoeningen: Beroerte, hartinfarct, hartkwaal, perifeer vaatlijden, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, astma/copd, darmstoornis, aandoeningen aan elleboog/pols/hand, rug, nek/schouder, gewrichtsslijtage, reuma, chronisch eczeem, psoriasis, incontinentie, migraine, depressiviteit, angststoornis, overspannenheid, geslachtsziekte (volwassenen), botontkalking (ouderen), ziekten van het zenuwstelsel (ouderen), duizeligheid met vallen (ouderen) en prostaatklachten (ouderen). (3) ADL: algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 23

24 Zorggebruik Noordwest Tabel 5. Zorggebruik Noordwest Zuilen Oost Krachtwijken Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Subwijken Zuilen West Pijlsweerd Zorggebruik huisarts Consult huisarts Turks Gemiddeld per consumerende 3,8 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 3,7 3,9 Lang consult huisarts Turks Gemiddeld per consumerende 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,9 Visites huisarts Gemiddeld per consumerende 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,5 2,4 2,9 Telefonisch consult Gemiddeld per consumerende 2,5 2,4 2,4 2,7 2,7 2,3 2,2 2,6 Consult praktijkondersteuner Turks Gemiddeld per consumerende 2,2 2,3 2,1 2,3 2,4 2,1 2,2 2,7 Avond Nacht Weekend Gemiddeld per consumerende 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 Herhaalrecepten Gemiddeld per consumerende 6,1 6,6 6,5 7,0 7,1 6,4 6,5 6,1 Zorggebruik Moeder en kind Kraamzorg Marokkaans Verloskunde 2 2 Marokkaans Zorggebruik GGZ Consult eerstelijnspsycholoog Gemiddeld per consumerende 4,9 4,8 5,8 4,2 4,5 5,3 4,5 4,9 24

25 Zorggebruik Noordwest vervolg Tabel 5. Zorggebruik Noordwest Krachtwijken Subwijken Zuilen Oost Ondiep Ondiep/ 2 e Daalsebuurt Zuilen Noord-Oost Zuilen West Pijlsweerd Zorggebruik ziekenhuis Poliklinisch Turks Gemiddeld per consumerende 2,1 2,2 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 Oogheelkunde Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 KNO 4 4 Turks, Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Chirurgie Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Orthopedie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 Interne geneeskunde Gemiddeld per consumerende 1,7 1,8 1,8 1,7 1,9 1,6 1,6 2,1 Cardiologie 8 9 Turks, Mannen Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 Neurologie Turks Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 Dermatologie Gemiddeld per consumerende 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 Gynaecologie 5 4 Marokkaans, Gemiddeld per consumerende 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,3 Dagopname Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Klinisch Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 Medicatieverstrekkingen Verstrekkingen medicatie totaal Antidepressiva Maagmiddelen Marokkaans, Turks Antibiotica Cholesterolverlagers De werkelijke aantallen zijn afgezet tegen de verwachte aantallen gebaseerd op de landelijke gegevens van de Agis populatie en gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, chronisch zieken en achterstandswijk. Hierbij geeft een - aan dat de werkelijke waarde meer dan 10% lager uitvalt dan de verwachte waarde, en een + dat de werkelijke waarde meer dan 10% hoger is uitgevallen dan de verwachte waarde. 25

26 gezond! Tabellen Zuid Asn 26

27 Gezondheid Zuid Zuid Krachtwijk Subwijken Tabel 3. Bevolking Hoograven Oud Hoograven/ Tolsteeg Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt Lunetten Sociaaldemografische kenmerken Aantal inwoners * Vrouw Leeftijdsopbouw * 0-11 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Etniciteit * Nederlands Marokkaans Turks Surinaams/Antilliaans Overig Westers Overig niet-westers Samenstelling huishoudens * Alleenstaand Eénoudergezin Paar zonder kinderen Paar met kinderen Opleiding (volwassenen en ouderen) * LO MAVO/LBO HAVO/VWO/MBO HBO/WO Werk- en uitkeringssituatie Betaalde werkkring Werkloos, werkzoekend, arbeidsongeschikt, bijstand Moeite met rondkomen Inkomen beneden modaal Zorgverzekering Alleen basisverzekering * Bron: Bestuursinformatie, bevolking van Deze data zijn niet getoetst. Percentages tussen haakjes gelden voor de populatie Agis verzekerden. 27

28 Gezondheid Zuid vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuid Krachtwijk Subwijken Hoograven Oud Hoograven/ Tolsteeg Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt Lunetten Stapeling gezondheidsproblemen 4-6 ongunstige indicatoren ongunstige indicatoren Ervaren gezondheid Matig tot slecht ervaren gezondheid LO (36); (28); * Matig tot slecht ervaren gezondheid (BO 7/8) Matig tot slecht ervaren gezondheid (VO 2/3) Lichamelijke gezondheid Aandoening bewegingsapparaat (zelfrapportage) (37), (33), 80+ (65); *; ** Hart- en vaatziekten (zelfrapportage) 7 4 *;**;*** COPD (1) Type 2 diabetes (1) Hartaandoeningen (1) Hoog cholesterol (1) Min. 1 aandoening /ziekte <55 en 55 jaar (2) Verhoogd voorkomend # Gewrichtsslijtage t.o.v. gemiddeld Minimaal 1 ADL beperking (3) *;** Beperking gehoor en/of zicht *;** Psychosociale gezondheid Matig/hoog risico stemmingsproblemen Vrouw (51) Hoog risico stemmingsproblemen 5 6 *;*** Angststoornis (zelfrapportage) 5 3 *; **; *** 3 0,5 9 2 Depressie (zelfrapportage) 9 7 * Psychische aandoeningen (1) 5 Onvoldoende gevoel regie eigen leven (23); MAVO/LBO (19)

29 Gezondheid Zuid vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuid Krachtwijk Subwijken Hoograven Oud Hoograven/ Tolsteeg Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt Lunetten Psychosociale gezondheid (vervolg) Ongunstig psychisch welbevinden (VO 2/3) Lage score op zelfvertrouwen (BO 7/8) Negatieve score op zelfbeeld (VO 2/3) Leefstijl Overgewicht (incl. obesitas): LO (56), MAVO/LBO (54); (48), (60), (59), 80+ (59); * Obesitas LO (26), MAVO/LBO (23); (22), (26); * < 5 dagen per week ontbijten Man (21); (20);* Voldoet niet aan Nederlandse LO (61); 80+ (63); * Norm Gezond Bewegen Roken LO (43), MAVO/LBO (33); Man (28); * Overmatig alcoholgebruik 13 9 Man (13); * Probleemdrinker Man (15); * Sport weinig (BO 7/8) Voldoet niet aan beweegnorm (VO 2/3) Overgewicht (VO 2/3) < 5 dagen per week ontbijten (BO 7/8) < 5 dagen per week ontbijten (VO 2/3) Roken (ooit) (BO 7/8) 5 4 Roken (nu) (VO 2/3) 12 9 Alcoholgebruik (ooit) (BO 7/8) Alcoholgebruik (ooit) (VO 2/3) Fysieke leefomgeving Ontevreden woonomgeving 9 7 *;*** Verhoogde ervaren (milieu) problemen in buurt t.o.v. Geluidsoverlast # Aantasting van groen Rommel op straat Geluidsoverlast, watervervuiling, luchtvervuiling Schimmel- of vochtplekken in woning HBO/WO; ; *

30 Gezondheid Zuid vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuid Krachtwijk Subwijken Hoograven Oud Hoograven/ Tolsteeg Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt Lunetten Fysieke leefomgeving (vervolg) Vindt eigen buurt niet leuk ((BO 7/8)) Ontevreden eigen buurt (VO 2/3) Sociale leefomgeving Matig/sterk eenzaam Man (39); * Sterk eenzaam 7 6 *; *** Lage sociale buurtcohesie HAVO, VWO, VMBO (70); (69) Mantelzorg (intensief) (13); * Huiselijk geweld (ooit slachtoffer) 7 8 Vrouw (13); (13); * Chronisch ziek of verslaafd gezinslid (BO 7/8) Langdurig ziek gezinslid (VO 2/3) Ervaart problemen thuis ((BO 7/8)) Ervaart problemen thuis (VO 2/3) Informatie- en voorzieningenbehoefte Verhoogde informatiebehoefte # Verminderen stress t.o.v. gemiddeld Verhoogde voorzieningenbehoefte t.o.v. gemiddeld Tandarts, sportvoorziening # Tandarts, sportvoorziening Tandarts, sportvoorziening Bus-/tramhalte, tandarts Tandarts, sportvoorziening 30

31 Gezondheid Zuid vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuid Krachtwijk Subwijken Hoograven Oud Hoograven/ Tolsteeg Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt Lunetten Zorggebruik divers (zelfrapportage) Huisarts Vrouw (79); (88), (95); * Fysiotherapeut (34), (34) Oefentherapeut Diëtist 4 5 *;**;*** Thuiszorg 4 4 **;*** Minimaal 1 zorgverlener GGZ RIAGG/GGZ Algemeen maatschappelijk werk 2 3 ** Centrum voor alcohol en drugs Vrijgevestigd psycholoog 5 6 Vrouw (9); *;** Vrijgevestigd psychiater 2 2 ** Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ Praktijkondersteuner-GGZ 2 2 ** Grijs en cursief aangegeven percentages: geen toetsing mogelijk door te kleine aantallen in één of meerdere cellen. * Op etniciteit kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. ** Op opleiding kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. *** Op leeftijd kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. **** Op geslacht kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. # Niet getoetst op aandachtsgroepen. (1) Chronische aandoening bepaald aan de hand van medicatiegebruik (data Agis). Een persoon wordt aangeduid als chronisch ziek als hij/zij meer dan 180 standaard dagdoseringen van een bepaald medicijn gebruikt per jaar. niet getoetst op verschillen. (2) Eén of meer van de volgende ziekten/aandoeningen: Beroerte, hartinfarct, hartkwaal, perifeer vaatlijden, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, astma/copd, darmstoornis, aandoeningen aan elleboog/pols/hand, rug, nek/schouder, gewrichtsslijtage, reuma, chronisch eczeem, psoriasis, incontinentie, migraine, depressiviteit, angststoornis, overspannenheid, geslachtsziekte (volwassenen), botontkalking (ouderen), ziekten van het zenuwstelsel (ouderen), duizeligheid met vallen (ouderen) en prostaatklachten (ouderen). (3) ADL: algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 31

32 Zorggebruik Zuid Tabel 5. Zorggebruik Zuid Krachtwijk Subwijken Hoograven Oud Hoograven/ Tolsteeg Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt Lunetten Zorggebruik huisarts Consult huisarts Gemiddeld per consumerende 3,8 4,2 4,4 4,0 4,6 4,0 Lang consult huisarts Gemiddeld per consumerende 1,8 1,6 1,7 1,5 1,8 1,5 Visites huisarts Gemiddeld per consumerende 2,8 2,9 3,0 3,3 2,7 2,4 Telefonisch consult Gemiddeld per consumerende 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,3 Consult praktijkondersteuner Marokkaans, Vrouwen, Gemiddeld per consumerende 2,2 2,0 2,0 2,1 1,9 1,8 Avond Nacht Weekend Vrouwen, Gemiddeld per consumerende 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 Herhaalrecepten Gemiddeld per consumerende 6,1 6,5 6,5 6,9 6,2 6,5 Zorggebruik Moeder en kind Kraamzorg Verloskunde Zorggebruik GGZ Consult eerstelijnspsycholoog Gemiddeld per consumerende 4,9 4,5 4,3 4,4 4,1 4,6 32

33 Zorggebruik Zuid vervolg Tabel 5. Zorggebruik Zuid Krachtwijk Hoograven Oud Hoograven/ Tolsteeg Subwijken Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt Lunetten Zorggebruik ziekenhuis Poliklinisch Gemiddeld per consumerende 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 Oogheelkunde Gemiddeld per consumerende 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 KNO 4 4 Marokkaans Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Chirurgie Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 Orthopedie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,1 1,2 1,1 1,3 1,1 Interne geneeskunde Gemiddeld per consumerende 1,7 2,0 1,8 1,5 2,1 2,0 Cardiologie Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 Neurologie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 Dermatologie Gemiddeld per consumerende 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 Gynaecologie 5 4 Marokkaans Gemiddeld per consumerende 1,5 1,5 1,6 1,8 1,6 1,5 Dagopname Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Klinisch Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Medicatieverstrekkingen Verstrekkingen medicatie totaal Antidepressiva Maagmiddelen Marokkaans Antibiotica Cholesterolverlagers De werkelijke aantallen zijn afgezet tegen de verwachte aantallen gebaseerd op de landelijke gegevens van de Agis populatie en gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, chronisch zieken en achterstandswijk. Hierbij geeft een - aan dat de werkelijke waarde meer dan 10% lager uitvalt dan de verwachte waarde, en een + dat de werkelijke waarde meer dan 10% hoger is uitgevallen dan de verwachte waarde. 33

34 gezond! Tabellen Zuidwest Asn 34

35 Gezondheid Zuidwest Zuidwest Krachtwijk Subwijken Tabel 3. Bevolking Kanaleneiland (+Transwijk) Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Sociaaldemografische kenmerken Aantal inwoners* Vrouw 52 (53) 52 (52) 50 (51) 49 (49) 55 (57) 52 (55) Leeftijdsopbouw* 0-11 jaar jaar jaar 35 (28) 36 (30) 34 (31) 34 (34) 34 (21) 38 (24) jaar 27 (20) 24 (17) 22 (16) 22 (16) 19 (14) 28 (22) jaar 8 (11) 7 (8) 7 (7) 6 (6) 9 (13) 8 (13) jaar 7 (13) 8 (11) 9 (9) 7 (7) 15 (22) 8 (18) 80 jaar en ouder 3 (5) 4 (4) 5 (3) 2 (1) 9 (18) 2 (4) Etniciteit* Nederlands Marokkaans 9 (17) 22 (31) 31(37) 40 (45) 6 (8) 7 (14) Turks 4 (9) 11 (16) 16 (20) 19 (23) 7 (8) 3 (6) Surinaams/Antilliaans 3 (2) 3 (2) 4 (2) 4 (2) 3 (2) 3 (2) Overig westers Overig niet-westers Samenstelling huishoudens * Alleenstaand Eénoudergezin Paar zonder kinderen Paar met kinderen Opleidingsniveau (volwassenen en ouderen)* LO MAVO/LBO HAVO/VWO/MBO HBO/WO Werk- en uitkeringssituatie Betaalde werkkring Werkloos, werkzoekend, arbeidsongeschikt, bijstand Moeite met rondkomen Inkomen beneden modaal Zorgverzekering Alleen basisverzekering * Bron: Bestuursinformatie, bevolking van Deze data zijn niet getoetst. Percentages tussen haakjes gelden voor de populatie Agis verzekerden. 35

36 Gezondheid Zuidwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuidwest Krachtwijk Subwijken Kanaleneiland (+Transwijk) Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Stapeling gezondheidsproblemen 4-6 ongunstige indicatoren ongunstige indicatoren Ervaren gezondheid Matig tot slecht ervaren gezondheid Turks (40), Marokkaans (49), LO (46); (41), 80+ (44) Matig tot slecht ervaren gezondheid (VO 2/3) Lichamelijke gezondheid Aandoeningen bewegingsapparaat (zelfrapportage) (53),80+ (62); LO (46), MAVO/LBO (42) Hart en vaatziekten (zelfrapportage) 7 8 LO (18), MAVO/LBO (13) Hartaandoeningen (1) COPD (1) Type 2 diabetes (1) Hoog cholesterol (1) Min. 1 ziekte/aandoening <55 en <55; LO (76); Vrouw (61); * jaar (2) : ** Verhoogd voorkomend t.o.v. gemiddeld Diabetes, aandoeningen bewegingsapparaat, depressiviteit # Diabetes, aandoeningen bewegingsapparaat, depressiviteit, botontkalking Ernstige aandoening rug, depressiviteit Minimaal 1 ADL beperking (3) ** Beperking in gehoor en/of zicht Psychosociale gezondheid Matig/hoog risico stemmingsproblemen Marokkaans (64), Turks (64); LO (58); Vrouw (52) Hoog risico stemmingsproblemen 5 9 * Angststoornis (zelfrapportage) 5 6 *; **; *** Depressie (zelfrapportage) 9 12 * Psychische aandoeningen (1) Onvoldoende gevoel regie eigen leven (20); Marokkaans (24), Turks (23); LO (38), MAVO/LBO (39) Diabetes 36

37 Gezondheid Zuidwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuidwest Krachtwijk Subwijken Kanaleneiland (+Transwijk) Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Psychosociale gezondheid (vervolg) Ongunstig psychisch welbevinden (VO 2/3) Negatieve score op zelfbeeld (VO 2/3) Leefstijl Overgewicht (incl. obesitas) Marokkaans (63), Turks (68), overig niet-westers (56); LO (70), MAVO/LBO (57); (59) Obesitas Turks (26), overig niet westers (24); LO (27), MAVO/LBO (17); Vrouw (17) < 5 dagen per week ontbijten Man (25) Marokkaans (36) Voldoet niet aan beweegnorm Turks (68); LO (55) Roken Turks (40); MAVO/LBO (42); (35) Overmatig alcoholgebruik 13 9 * Probleemdrinker 11 9 Man (13); * Overgewicht (VO 2/3) < 5 dagen per week ontbijten (VO 2/3) Voldoet niet aan beweegnorm (VO 2/3) Roken (nu) (VO 2/3) 12 8 Alcoholgebruik (ooit) (VO 2/3) Fysieke leefomgeving Ontevreden woonomgeving 9 16 Marokkaans (32), Turks (39) Verhoogde ervaren (milieu)problemen in buurt t.o.v. Rommel op straat # Geluidsoverlast, rommel op straat Schimmel- of vochtplekken in woning Turks (61), Surinaams/ Antilliaans (74); (46) Vochtproblemen, geluidsoverlast, rommel op straat Aantasting van groen 37

38 Gezondheid Zuidwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuidwest Krachtwijk Subwijken Kanaleneiland (+Transwijk) Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Fysieke leefomgeving (vervolg) Ontevreden eigen buurt (VO 2/3) Sociale leefomgeving Matig/sterk eenzaam Marokkaans (62), Turks (66); LO (56), MAVO/LBO (51); 80+ (76) Sterk eenzaam 7 10 Marokkaans (21), Turks (32); LO (22) Lage sociale buurtcohesie HAVO/VWO/MBO (82); *** Mantelzorg (intensief) 9 9 * Huiselijk geweld (ooit slachtoffer) 7 5 Vrouw (8); *; *** Langdurig ziek gezinslid (VO 2/3) Ervaart problemen thuis (VO 2/3) Informatie- en voorzieningenbehoefte Verhoogde informatiebehoefte t.o.v. gemiddeld Verhoogde voorzieningenbehoefte t.o.v. gemiddeld Gezonde voeding, bewegen, diabetes, kanker, reuma, hart- en vaatziekten, slaapproblemen, omgaan met eenzaamheid, verbeteren woonomstandigheden, opvoeding kinderen, mogelijke vormen van zorg en hulp Bus-/tramhalte, park/ groenstrook, tandarts, fysiotherapeut, infopunt welzijn/zorg, sociaalculturele activiteiten, ontmoetingsplek, sportvoorziening, hulp bij persoonlijke verzorging # Gezonde voeding, bewegen, afvallen, stoppen met roken, verminderen spanning/stress, omgaan met depressie /eenzaamheid, verbeteren woonomstandigheden, nek-/ rug-/ schouderklachten, opvoeding kinderen # Tandarts, infopunt welzijn/zorg, sociaalculturele activiteiten, ontmoetingsplek Gezonde voeding, bewegen, afvallen, verminderen spanning/ stress, nek-/rug-/ schouder-klachten, slaapproblemen, depressie, eenzaamheid, verbeteren woonomstandigheden Bus-/tramhalte, tandarts, fysiotherapeut, infopunt zorg en welzijn, sociaalculturele activiteiten, ontmoetingsplek, sportvoorziening Park/groenstrook, sportvoorziening 38

39 Gezondheid Zuidwest vervolg Tabel 4. Gezondheid Zuidwest Krachtwijk Subwijken Kanaleneiland (+Transwijk) Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Zorggebruik divers (zelfrapportage) Huisarts Fysiotherapeut Oefentherapeut Diëtist 4 7 *, **, *** Thuiszorg 4 6 Vrouw (9); *; **; *** Minimaal 1 zorgverlener GGZ RIAGG/GGZ 4 5 *** Algemeen maatschappelijk werk 2 3 ** Centrum voor alcohol en drugs Vrijgevestigd psycholoog 5 4 *, **, *** Vrijgevestigd psychiater 2 2 ** Sociaal psychiatrisch verpleeg-kundige/ Praktijkondersteuner-GGZ Grijs en cursief aangegeven percentages: geen toetsing mogelijk door te kleine aantallen in één of meerdere cellen. * Op etniciteit kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. ** Op opleiding kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. *** Op leeftijd kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. **** Op geslacht kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. # Niet getoetst op aandachtsgroepen. (1) Chronische aandoening bepaald aan de hand van medicatiegebruik (data Agis). Een persoon wordt aangeduid als chronisch ziek als hij/zij meer dan 180 standaard dagdoseringen van een bepaald medicijn gebruikt per jaar. niet getoetst op verschillen. (2) Eén of meer van de volgende ziekten/aandoeningen: Beroerte, hartinfarct, hartkwaal, perifeer vaatlijden, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, astma/copd, darmstoornis, aandoeningen aan elleboog/pols/hand, rug, nek/schouder, gewrichtsslijtage, reuma, chronisch eczeem, psoriasis, incontinentie, migraine, depressiviteit, angststoornis, overspannenheid, geslachtsziekte (volwassenen), botontkalking (ouderen), ziekten van het zenuwstelsel (ouderen), duizeligheid met vallen (ouderen) en prostaatklachten (ouderen). (3) ADL: algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 39

40 Zorggebruik Zuidwest Tabel 5. Zorggebruik Zuidwest Krachtwijk Subwijken Kanaleneiland (+Transwijk) Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Zorggebruik huisarts Consult huisarts Marokkaans; Gemiddeld per consumerende 3,8 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2 Lang consult huisarts Marokkaans; Turks Gemiddeld per consumerende 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 Visites huisarts Marokkaans, Turks; Gemiddeld per consumerende 2,8 2,5 2,3 2,0 2,6 2,8 Telefonisch consult Gemiddeld per consumerende 2,5 2,4 2,4 2,3 2,7 2,4 Consult praktijkondersteuner Mannen; Marokkaans, Turks Gemiddeld per consumerende 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3 2,0 Avond Nacht Weekend Turks Gemiddeld per consumerende 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 Herhaalrecepten Gemiddeld per consumerende 6,1 5,9 5,5 4,9 7,1 7,0 Zorggebruik moeder en kind Kraamzorg 1 2 Marokkaans 2 + 2, Verloskunde Marokkaans 4 + 4, Zorggebruik GGZ Consulten eerstelijnspsycholoog 1 0,8-0,6-0,6-0,8 1 + Gemiddeld per consumerende 4,9 5,6 6,0 6,4 5,2 5,0 40

41 Zorggebruik Zuidwest vervolg Tabel 5. Zorggebruik Zuidwest Krachtwijk Kanaleneiland (+Transwijk) Subwijken Kanaleneiland Transwijk Dichterswijk/ Rivierenwijk Zorggebruik ziekenhuis Poliklinisch Vrouwen; Gemiddeld per consumerende 2,1 2,2 2,2 2,1 2,4 2,3 Oogheelkunde Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 KNO Marokkaans; Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,2 Chirurgie Gemiddeld per consumerende 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 Orthopedie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Interne geneeskunde Gemiddeld per consumerende 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 Cardiologie Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 Neurologie Turks Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 Dermatologie Gemiddeld per consumerende 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 Gynaecologie Marokkaans Gemiddeld per consumerende 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 1,6 Dagopname Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 Klinisch Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 Medicatieverstrekkingen Verstrekkingen medicatie totaal Antidepressiva Maagmiddelen Turks Antibiotica Cholesterolverlagers De werkelijke aantallen zijn afgezet tegen de verwachte aantallen gebaseerd op de landelijke gegevens van de Agis populatie en gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, chronisch zieken en achterstandswijk. Hierbij geeft een - aan dat de werkelijke waarde meer dan 10% lager uitvalt dan de verwachte waarde, en een + dat de werkelijke waarde meer dan 10% hoger is uitgevallen dan de verwachte waarde. 41

42 gezond! Tabellen Leidsche Rijn Asn 42

43 Gezondheid Leidsche Rijn Leidsche Rijn Hoofdbuurten ^ Tabel 3. Bevolking Terwijde Parkwijk/ t Zand Langerak Sociaaldemografische kenmerken Aantal inwoners * Vrouw 52 (53) 50 (54) (53) (53) (58) Leeftijdsopbouw * 0-11 jaar jaar jaar 35 (28) 28 (33) 31 (37) 30 (33) 19 (33) jaar 27 (20) 33 (20) 31 (16) 32 (21) 40 (27) jaar 8 (11) 6 (8) 5 (7) 6 (7) 8 (15) jaar 7 (13) 4 (7) 3 (7) 4 (5) 5 (13) 80 jaar en ouder 3 (5) 0,3 (1) 0,1 (1) 0,3 (0) 0,8 (2) Etniciteit * Nederlands Marokkaans 9 (17) 6 (13) 7 (16) 8 (15) 3 (6) Turks 4 (9) 5 (11) 5 (11) 6 (13) 2 (6) Surinaams/Antilliaans 3 (2) 6 (5) 6 (5) 6 (5) 6 (5) Overig westers Overig niet-westers Samenstelling huishoudens * Alleenstaand Eénoudergezin Paar zonder kinderen Paar met kinderen Opleiding (volwassenen en ouderen) * LO MAVO/LBO HAVO/VWO/MBO HBO/WO Werk- en uitkeringssituatie Betaalde werkkring Werkloos, werkzoekend, arbeidsongeschikt, bijstand Moeite met rondkomen Inkomen beneden modaal Zorgverzekering Alleen basisverzekering * Bron: Bestuursinformatie, bevolking van Deze data zijn niet getoetst. Percentages tussen haakjes gelden voor de populatie Agis verzekerden. ^ De hoofdbuurten zijn als volgt samengesteld: Terwijde; Terwijde, Bedrijvengebied De Wetering; Parkwijk/ t Zand: Parkwijk/ t Zand, Hogeweide; Langerak: Langerak, Strijkviertel, Papendorp. 43

44 Gezondheid Leidsche Rijn vervolg Tabel 4. Gezondheid Leidsche Rijn Hoofdbuurten # Terwijde Parkwijk/ t Zand Langerak Stapeling gezondheidsproblemen 4-6 ongunstige indicatoren ongunstige indicatoren Ervaren gezondheid Matig tot slecht ervaren gezondheid 14 8 LO; vrouw, *; *** Matig tot slecht ervaren gezondheid ((BO 7/8)) Matig tot slecht ervaren gezondheid (VO 2/3) Lichamelijke gezondheid COPD (1) Type 2 diabetes (1) Hartaandoeningen (1) Hoog cholesterol (1) Min. 1 ziekte/aandoening <55 en 55 jaar (2) 50 (,<55) 44 (,<55) Marokkaans; LO; Vrouw ( 55) 73 ( 55) Verhoogd voorkomend t.o.v. gemiddeld # Minimaal 1 ADL beperking (3) 13 9 **;***;**** Beperking gehoor en/of gezicht Psychosociale gezondheid Matig/hoog risico stemmingsproblemen Turks, LO, Vrouw Hoog risico stemmingsproblemen 5 2 *;**;*** Angst (zelfrapportage) 5 3 *;**;*** Depressie (zelfrapportage) 9 4 *;**;*** Psychische aandoeningen (1) Onvoldoende gevoel regie eigen leven 12 9 LO, MAVO/LBO Ongunstig psychisch welbevinden (VO 2/3) Lage score op zelfvertrouwen (BO 7/8) Negatieve score op zelfbeeld (VO 2/3)

45 Gezondheid Leidsche Rijn vervolg Tabel 4. Gezondheid Leidsche Rijn Hoofdbuurten # Terwijde Parkwijk/ t Zand Langerak Leefstijl Overgewicht (incl. obesitas): LO, MAVO/LBO; Man; *** Obesitas *;**;*** < 5 dagen per week ontbijten HAVO/VWO/MBO; Man Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen HBO/WO Roken MAVO/LBO; Man; *;*** Overmatig alcoholgebruik 13 8 * Probleemdrinker 11 7 Man; * Overgewicht (VO 2/3) < 5 dagen per week ontbijten (BO 7/8) < 5 dagen per week ontbijten (VO 2/3) Sport weinig (<1 uur per week) (BO 7/8) Voldoet niet aan beweegnorm (VO 2/3) Roken (ooit) (BO 7/8) 5 6 Roken (nu) (VO 2/3) Alcoholgebruik (ooit) (BO 7/8) Alcoholgebruik (ooit) (VO 2/3) Fysieke leefomgeving Ontevreden woonomgeving 9 7 *;*** Verhoogde ervaren (milieu)problemen in buurt t.o.v. # Schimmel- of vochtplekken in woning *;*** Vindt eigen buurt niet leuk (BO 7/8) 11 5 Ontevreden eigen buurt (VO 2/3) Sociale leefomgeving Matig/sterk eenzaam *** Sterk eenzaam 7 5 *** Lage buurtcohesie *;*** Mantelzorg (intensief) 9 7 *;*** Huiselijk geweld (ooit slachtoffer) 7 4 Vrouw;*;***

46 Gezondheid Leidsche Rijn vervolg Tabel 4. Gezondheid Leidsche Rijn Hoofdbuurten # Terwijde Parkwijk/ t Zand Langerak Psychosociale gezondheid (vervolg) Chronisch ziek of verslaafd gezinslid (BO 7/8) Langdurig ziek gezinslid (VO 2/3) Ervaart problemen thuis (BO 7/8) Ervaart problemen thuis (VO 2/3) Informatie- en voorzieningenbehoefte Verhoogde informatiebehoefte # t.o.v. gemiddeld Verhoogde voorzieningenbehoefte t.o.v. gemiddeld Bus-/tramhalte, sociaalculturele activiteiten, ontmoetingsplek, opvoed- /consultatiebureau # Bus-/tramhalte, tandarts, sociaalculturele activiteiten, sportvoorziening, ontmoetingsplek Park/groenstrook Zorggebruik divers (zelfrapportage) Huisarts Vrouw (81); * Fysiotherapeut Oefentherapeut Diëtist Thuiszorg Minimaal 1 zorgverlener GGZ* RIAGG/GGZ Algemeen maatschappelijk werk Centrum voor alcohol en drugs Vrijgevestigd psycholoog Vrijgevestigd psychiater Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/praktijkondersteuner-ggz Ontmoetingsplek Grijs en cursief aangegeven percentages: geen toetsing mogelijk door te kleine aantallen in één of meerdere cellen. * Op etniciteit kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. ** Op opleiding kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. *** Op leeftijd kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. **** Op geslacht kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. # Niet getoetst op aandachtsgroepen. (1) Chronische aandoening bepaald aan de hand van medicatiegebruik (data Agis). Een persoon wordt aangeduid als chronisch ziek als hij/zij meer dan 180 standaard dagdoseringen van een bepaald medicijn gebruikt per jaar. niet getoetst op verschillen. (2) Eén of meer van de volgende ziekten/aandoeningen: Beroerte, hartinfarct, hartkwaal, perifeer vaatlijden, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, astma/copd, darmstoornis, aandoeningen aan elleboog/pols/hand, rug, nek/schouder, gewrichtsslijtage, reuma, chronisch eczeem, psoriasis, incontinentie, migraine, depressiviteit, angststoornis, overspannenheid, geslachtsziekte (volwassenen), botontkalking (ouderen), ziekten van het zenuwstelsel (ouderen), duizeligheid met vallen (ouderen) en prostaatklachten (ouderen). (3) ADL: algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 46

47 Zorggebruik Leidsche Rijn Tabel 5. Zorggebruik Leidsche Rijn Terwijde Hoofdbuurten Parkwijk/ t Zand Langerak Zorggebruik huisarts Consult huisarts Vrouwen Gemiddeld per consumerende 3,8 3,9 3,6 3,9 4,1 Lang consult huisarts Vrouwen Gemiddeld per consumerende 1,8 1,8 2,1 1,7 1,6 Visites huisarts Gemiddeld per consumerende 2,8 2,8 3,3 2,5 2,3 Telefonisch consult Gemiddeld per consumerende 2,5 2,2 2,0 2,4 2,1 Consult praktijkondersteuner Mannen, Gemiddeld per consumerende 2,2 2,3 2,6 2,1 2,4 Avond Nacht Weekend Vrouwen Gemiddeld per consumerende 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 Herhaalrecepten Mannen Gemiddeld per consumerende 6,1 6,2 6,9 6,0 5,5 Zorggebruik Moeder en kind Kraamzorg Verloskunde Zorggebruik GGZ Consult eerstelijnspsycholoog Gemiddeld per consumerende 4,9 4,6 4,0 4,7 5,6 47

48 Zorggebruik Leidsche Rijn vervolg Tabel 5. Zorggebruik Leidsche Rijn Terwijde Hoofdbuurten Parkwijk/ t Zand Langerak Zorggebruik ziekenhuis Poliklinisch Vrouwen, Gemiddeld per consumerende 2,1 2,0 1,8 2,0 2,1 Oogheelkunde Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 KNO 4 4 Vrouwen Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Chirurgie Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 Mannen 1,5 1,4 1,3 Orthopedie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 Interne geneeskunde Gemiddeld per consumerende 1,7 1,6 1,2 1,6 2,3 Cardiologie 8 5 Vrouwen, Gemiddeld per consumerende 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 Neurologie Gemiddeld per consumerende 1,2 1,3 Vrouwen 1,1 1,5 1,3 Dermatologie Gemiddeld per consumerende 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 Gynaecologie Gemiddeld per consumerende 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 Dagopname Gemiddeld per consumerende 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 Klinisch 9 8 Vrouwen Gemiddeld per consumerende 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 Medicatieverstrekkingen Verstrekkingen medicatie totaal Antidepressiva Maagmiddelen Mannen, Antibiotica Cholesterolverlagers Mannen, De werkelijke aantallen zijn afgezet tegen de verwachte aantallen gebaseerd op de landelijke gegevens van de Agis populatie en gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, chronisch zieken en achterstandswijk. Hierbij geeft een - aan dat de werkelijke waarde meer dan 10% lager uitvalt dan de verwachte waarde, en een + dat de werkelijke waarde meer dan 10% hoger is uitgevallen dan de verwachte waarde. 48

49 gezond! Asn 49

50 4 gezondheid Tabel 6. Gezondheid Etniciteit Opleiding Leeftijd Geslacht (Kracht)Wijk Ervaren gezondheid Matig tot slecht ervaren gezondheid 14 Marokkaans (41), Turks (50) LO (43), MAVO/LBO (22) (17), (20), Vrouw (16) Zuidwest (22), Overvecht (27), Ondiep (27), (33), 80+ (44) Kanaleneiland (26) Matig tot slecht ervaren gezondheid (BO 7/8) 13 Marokkaans, Turks Overvecht (19), Zuid (23) Matig tot slecht ervaren gezondheid (VO 2/3) 17 Turks (23) VMBO (19) Meisje (20) Lichamelijke gezondheid Min. 1 ziekte/ aandoening <55 en 55 jaar Marokkaans (67), Turks (68) (volwassenen) LO (74 en 84), MAVO/LBO (60 en 81) Aandoeningen bewegingsapparaat 24 Turks (46) LO (45), MAVO/LBO (36) (28), (38), (45), 80+ (60) Hart- en vaatziekten 7 Turks (21) LO (20), MAVO/LBO (13) (13), (25), 80+ (40) (59), 80+ (94) Vrouw (57 en 84) Overvecht (59), Ondiep (69), Kanaleneiland (58) (volwassenen) Vrouw (26) Zuidwest (30), Overvecht (36), Ondiep (35), Kanaleneiland (34) Man (8) Noordwest (9), Overvecht (12), Ondiep (14) Minimaal 1 ADL beperking 13 * LO (28) 80+ (31) Vrouw (16) Kanaleneiland (26) Beperking gehoor en/of zicht 14 * LO (33) 80+ (28) Vrouw (17) Noordwest (26), Zuidwest (28), Overvecht (20), Ondiep (29), Kanaleneiland (32) Psychische gezondheid Matig/hoog risico stemmingsproblemen 44 Marokkaans (60), Turks (75) LO (59) Vrouw (51) Overvecht (51), Kanaleneiland (54) Hoog risico stemmingsproblemen 5 Marokkaans (20), Turks (21) LO (14), MAVO/LBO (8) (8), 80+ (17) Zuidwest (9), Overvecht (8), Kanaleneiland (12) Angst (zelfrapportage) 5 * LO (9), MAVO/LBO (7) (8) Overvecht (7), Ondiep (11) Depressie (zelfrapportage) 9 Marokkaans (17), Turks (29) LO (16) (13) Zuidwest (12), Kanaleneiland (16) Onvoldoende gevoel regie eigen leven 12 Marokkaans (31), Turks (46) LO (30), MAVO/LBO (17) (15), (21), Zuidwest (18), Overvecht (17), Kanaleneiland (24) 80+ (27) Lage score op zelfvertrouwen (BO 7/8) 20 Meisje Ongunstig psychisch welbevinden (VO 2/3) 17 VMBO (22) 16+ (25) Noordwest (25) Negatieve score op zelfbeeld (VO 2/3) 15 VMBO (18) Meisje (20) * Op etniciteit kan niet getoets worden door te kleine aantallen. 50

51 gezondheid vervolg Tabel 6. Gezondheid Etniciteit Opleiding Leeftijd Geslacht (Kracht)Wijk Leefstijl Overgewicht (incl. obesitas): 39 Marokkaans (65), Turks (68) LO (64), MAVO/LBO (57) (48), (55), (61), 80+ (55) Obesitas 10 Marokkaans (18), Turks (28) LO (24), MAVO/LBO (17) (15), (19), (16) < 5 dagen per week ontbijten 16 Marokkaans (31), Turks (39), overig niet-westers (25) Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen 38 Marokkaans (48), Turks (61), Surinaams/Antilliaans (50) LO (23), MAVO/LBO (22), HAVO/VWO/MBO (20) Man (45) Leidsche Rijn (47), Overvecht (51), Kanaleneiland (52) Zuidwest (13), Overvecht (18), Ondiep (18), Kanaleneiland (15) Man (20) Noordwest (20), Overvecht (24), Ondiep (26), Kanaleneiland (24) LO (53) (42), 80+ (60) Binnenstad (49), Leidsche Rijn (48), Overvecht (44) Roken 25 Turks (46) MAVO/LBO (37) Man (28) Overvecht (29); Ondiep (39) Overmatig alcoholgebruik 13 Nederlands autochtoon (14) HAVO/VWO/MBO (19) Man (15) Noordoost (20), Oost (20), Binnenstad (23) Probleemdrinker 11 Man (14) Oost (17) Overgewicht (VO 2/3) 12 Marokkaans (17), Turks (29) VMBO (19) Jongen (14) Noordwest (18), Overvecht (20), Zuidwest (17) < 5 dagen per week ontbijten (BO 7/8) 14 Marokkaans, Turks 13+ Noordwest, Overvecht < 5 dagen per week ontbijten (VO 2/3) 22 Marokkaans (34), Turks (36) VMBO (35) 16+ (39) Meisje (24) Noordwest (36), Overvecht (31), Zuidwest (32) Sport weinig (BO 7/8) 17 Marokkaans, Turks Meisje Noordwest, Overvecht Voldoet niet aan beweegnorm (VO 2/3) 38 Marokkaans (45), Turks (47) VMBO (45) Meisje (50) Overvecht (46) Roken (ooit) (BO 7/8) Roken (nu) (VO 2/3) 12 Nederlands autochtoon (15) 15 (16), 16+ (20) Alcoholgebruik (ooit) (BO 7/8) 39 Nederlands autochtoon, Surinaams/Antilliaans Jongen Noordoost, Oost, Binnenstad, Vleuten-de Meern Alcoholgebruik (ooit) (VO 2/3) Fysieke leefomgeving Ontevreden woonomgeving Verhoogde ervaren (milieu)problemen in buurt t.o.v. Schimmel- of vochtplekken in woning 42 Nederlands autochtoon (58), Surinaams/Antilliaans (57), overig (52) 9 36 Marokkaans (27), Turks (33), overig niet-westers (24) Marokkaans (46), Turks (51) HAVO/VWO (50) 15 (47) West (49), Noordoost (53), Oost (55), Vleuten- De Meern (49) LO (15), MAVO/LBO (11) HBO/WO (40) (45) Man (10) Vrouw (38) Noordwest (14), Zuidwest (16), Overvecht (21), Ondiep (19), Zuilen-oost (22), Kanaleneiland (25) Noordwest, Overvecht, Ondiep, Zuilen-oost, Kanaleneiland Noordwest (41), Ondiep (50) 51

52 gezondheid vervolg Tabel 6. Gezondheid Etniciteit Opleiding Leeftijd Geslacht (Kracht)Wijk Fysieke leefomgeving (vervolg) Vindt eigen buurt niet leuk (BO 7/8) 11 Marokkaans Noordwest, Overvecht, Zuidwest Ontevreden eigen buurt (VO 2/3) 16 Surinaams/Antilliaans (24), Turks (21), overig (22) VMBO (19) Noordwest (23), Overvecht (22) Sociale leefomgeving Lage buurtcohesie 58 Overig niet-westers (84) MAVO/LBO (63), HAVO/VWO/MBO (62) Matig/sterk eenzaam 35 Marokkaans (56), Turks (69), Overig Westers (42), Overig niet-westers (54) (65) Noordwest (73), Zuidwest (67), Overvecht (77), Ondiep (78), Zuilen-oost (75), Kanaleneiland (74) LO (54), MAVO/LBO (45) (42), (43) Man (37) Noordwest (39), Zuidwest (42), Overvecht (46), Ondiep (45), Kanaleneiland (54) Sterk eenzaam 7 Marokkaans (18), Turks (34) LO (15), MAVO/LBO (11) (9) Noordwest (10), Zuidwest (10), Overvecht (12), Kanaleneiland (15) Mantelzorg (intensief) 9 Marokkaans (16) LO (13), MAVO/LBO (12) (13), (17) Vrouw (10) Huiselijk geweld (ooit slachtoffer) 7 Overig westers (13) (11) Vrouw (9) Chronisch ziek of verslaafd gezinslid (BO 7/8) 18 Langdurig ziek gezinslid (VO 2/3) 26 Meisje (30) Ervaart problemen thuis (BO 7/8) 23 Zuid Ervaart problemen thuis (VO 2/3) 31 Nederlands autochtoon (33), overig (41) Meisje (35) 52

53 gezondheid vervolg Tabel 6. Gezondheid Etniciteit Opleiding Leeftijd Geslacht (Kracht)Wijk Zorggebruik Huisarts (zelfrapportage) 71 Marokkaans (82), LO (82), MAVO/LBO (78) (84), 80+ (94) Vrouw (79) Overvecht (78) Surinaams/Antilliaans (85) Fysiotherapeut (24), 80+ (28) Vrouw (25) Oefentherapeut 3 * Vrouw (4) Diëtist 4 Turks (12) LO (9), MAVO/LBO (8) (7), (12) Thuiszorg 4 Minimaal 1 zorgverlener GGZ* (12) Vrouw (11) Ondiep (19), Zuilen-Oost (17) RIAGG/GGZ 4 * (6) Algemeen maatschappelijk werk 2 * LO (5), MAVO/LBO (4) Centrum voor alcohol en drugs 1 * ** Vrijgevestigd psycholoog 5 Turks (13) HBO/WO (6) (6) Vrouw (6) Vrijgevestigd psychiater 2 * MAVO/LBO (3) Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ Praktijkondersteuner-GGZ 2 * LO (4) (3) * Op etniciteit kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. ** Op leeftijd kan niet getoetst worden door te kleine aantallen. 53

54 zorggebruik Tabel 7. Zorggebruik Etniciteit Leeftijd Geslacht (Kracht)Wijk Zorggebruik huisarts Consult huisarts 73 Marokkaans (77), Turks (79) Leidsche Rijn (77), Hoograven (77), Kanaleneiland (75), Zuilen Oost (78) Lang consult huisarts 26 Marokkaans (30), Turks (32) (28), (31), Oost (29), Kanaleneiland (32), Overvecht (29) (33) Visites huisarts 11 West (12), Zuid (16), Hoograven (9), Ondiep (13) Telefonisch consult 43 Overvecht (44), West (43), Ondiep (46) Consult praktijkondersteuner 25 Marokkaans (26), Turks (25) (22), 80+ (39) Leidsche Rijn (30),Vleuten de Meern (40), Hoograven (47), Kanaleneiland (45) Avond Nacht Weekend 14 Turks (18) Zuid (17), Hoograven (19), Ondiep (16) Herhaalrecepten 57 Leidsche Rijn, Ondiep Zorggebruik moeder en kind Kraamzorg 1 Marokkaans (3) Vleuten De Meern (2) Verloskunde 2 Marokkaans (5) Kanaleneiland (4) Zorggebruik GGZ Consulten eerstelijnspsycholoog 1 Zorggebruik ziekenhuis Poliklinisch 46 Leidsche Rijn (45), Zuidwest (51) Oogheelkunde (3) Leidsche Rijn (8) KNO 4 Marokkaans (4), Turks (4) Zuidwest (5), Kanaleneiland (5), Zuilen Oost (5) Chirurgie 11 Binnenstad (10) Orthopedie 4 Interne geneeskunde 8 Leidsche Rijn (7) Cardiologie 8 Turks (5) Neurologie 5 Turks (6) Leidsche Rijn (5), Zuidwest (6), Kanaleneiland (6), Ondiep (8) Dermatologie 6 Gynaecologie 5 Marokkaans (8) Zuidwest (4), Kanaleneiland (6), Overvecht (6) Dagopname 8 Leidsche Rijn (8), Ondiep (9), Overvecht (9) Klinisch 9 Medicatieverstrekkingen Verstrekkingen medicatie totaal 81 Man (71) Binnenstad (72), Zuid (82), Hoograven (83), Kanaleneiland (83) Antidepressiva (11) Man (8) Binnenstad (10), Zuid (11), Hoograven (11), Kanaleneiland (11) Maagmiddelen 22 Marokkaans (25), Turks (27) Man (19) Binnenstad (15), Zuid (23), Hoograven (26), Kanaleneiland (24) Antibiotica 27 Cholesterolverlagers 14 Binnenstad (9), Zuid (15), Hoograven (15), Kanaleneiland (13) 54

55 gezond! Overzicht vragenlijsten en meetschalen Asn 55

56 6 Overzicht vragenlijsten en meetschalen Stapeling gezondheidsproblemen Om een beeld te krijgen van stapeling van gezondheidsproblemen zijn voor 11 leefgebieden indicatoren gebruikt uit de gezondheidspeiling. De 11 leefgebieden die zijn meegenomen: lichamelijke gezondheid, psychosociale gezondheid, coping (regie eigen leven), zorgbehoefte, overgewicht/voeding/ beweging, middelengebruik (roken/alcohol), fysieke omgeving, sociale contacten, dagbesteding, financiële positie en opleiding. Hierbij is gekeken op hoeveel leefgebieden inwoners van een bepaald gebied negatief scoren. Lichamelijke gezondheid ADL activiteit: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen; eten en drinken, gaan zitten en opstaan uit een stoel, in en uit bed stappen, aan- en uitkleden, zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping, trap op- en aflopen, woning verlaten en binnen gaan, zich verplaatsen buitenshuis, het gezicht en handen wassen, zich volledig wassen. Psychische gezondheid Het risico op stemmingsproblemen is gemeten met de Kessler Psychological Distress Scale (10 items). Bij scores hoger dan 16 en 30 (op een schaal van 10-50) wordt het risico op stemmingsproblemen ingeschat als respectievelijk matig en hoog. Regie over eigen leven is gemeten met de Sense of Mastery Scale van Pearlin et al. (1981) bestaande uit 7 items (bijv. Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen ; Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met problemen van het leven ; Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen erop gezet heb ). Negatieve score op zelfvertrouwen (BO 7/8) is bepaald aan de hand van drie vragen: Ben je tevreden met jezelf?, Ben je trots op jezelf? en Ben je tevreden met hoe je eruit ziet? Ongunstig psychisch welbevinden (VO 2/3) is bepaald aan de hand van de SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire10). Op basis van de totaalscore op de SDQ kan een uitspraak gedaan worden over hoeveel leerlingen een verhoogd risico op psychosociale problematiek hebben. Deelgebieden van de SDQ zijn emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactief gedrag en aandachtstekort, sociale vaardigheden en relaties met leeftijdsgenoten. Negatieve score op zelfbeeld (VO 2/3) is bepaald aan de hand van tien vragen, zoals Ik sta positief ten opzichte van mezelf en Ik heb het gevoel dat ik een paar goede eigenschappen heb. De antwoorden zijn omgezet in een somscore die gunstiger is naarmate deze hoger is. Leerlingen die behoren tot de 15% met de laagste somscore hebben een negatieve score. 56

57 Overzicht vragenlijsten en meetschalen vervolg Leefstijl Overgewicht / obesitas is berekend op basis van zelgerapporteerde lengte en gewicht: (matig) overgewicht als 25 < BMI 30; Bijvoorbeeld: Heeft u wel eens behoefte gehad om minder te drinken? ; Heeft u wel eens geprobeerd met drinken te stoppen zonder dat het lukte?, Heeft u wel eens alcoholhoudende drank gedronken om uw zorgen te vergeten? ernstig overgewicht (obesitas) als BMI > 30. Voedingsnorm ontbijten is ontbijten op minimaal vijf dagen per week. Beweegnorm volwassenen is een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week. Overmatig alcoholgebruik voor mannen is meer dan 21 glazen alcohol per week. Voor vrouwen meer dan 14 glazen alcohol per week. Problematisch alcoholgebruik is gemeten met de schaal van Candel (met afkappunt 3) bestaande uit zes vragen waarmee een indruk wordt verkregen van problemen rond alcohol drinken. Overgewicht (VO 2/3) is op basis van zelfgerapporteerde lengte en gewicht (Body Mass Index) berekend, waarna aan de hand van internationaal vastgelegde grenswaarden is vastgesteld welke leerlingen ondergewicht, een normaal gewicht of overgewicht rapporteren. Voedingsnorm ontbijten (BO 7/8 en VO 2/3) is ontbijten op minimaal vijf dagen per week. Sport weinig (BO 7/8) is minder dan één uur per week sporten buiten schooltijd. Voldoet niet aan beweegnorm (VO 2/3): de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is voor jongeren van jaar dagelijks minstens één uur matig intensief bewegen, waarbij de activiteiten minimaal twee keer per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). Alcoholgebruik (ooit) (BO 7/8 en VO 2/3): deze kinderen hebben op de vraag of zij wel eens een drankje met alcohol hebben gedronken, één van de volgende antwoorden aangegeven: een paar keer een slokje; af en toe, maar niet elke week, of; elke week. 57

58 Overzicht vragenlijsten en meetschalen vervolg Fysieke leefomgeving Ontevreden over woonomgeving is op basis van rapportcijfer tevredenheid woning en woonomgeving (Score op een schaal van 1 tot 10); ontevreden is een rapportcijfer van 5 of lager. De items op de sociale eenzaamheidsschaal beschrijven gevoelens van sociale inbeddingen, het ontbreken van contacten met mensen waarmee men bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt. De items op de emotionele eenzaamheidsschaal beschrijven gevoelens van verlatenheid en gemis. Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één Sociaal leefomgeving ander persoon, in de meeste gevallen een levenspartner. Sociale buurtcohesie is gemeten aan de hand van een score op 5 stellingen (1. De mensen in de buurt helpen elkaar, 2. De mensen in de buurt voelen zich verbonden met elkaar, 3. De mensen in de buurt zijn te vertrouwen, 4. De mensen in mijn buurt kunnen in het algemeen slecht met elkaar opschieten, 5. Ik ga liever niet om met de mensen die in mijn buurt wonen) en gebaseerd op afkappunten van Marjan Drukker, Universiteit Maastricht. Eenzaamheid is gemeten met de eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (11 items). Een score van drie of hoger is indicatief voor eenzaamheid, een score van negen of hoger voor ernstige eenzaamheid. De schaal van De Jong Gierveld kan in twee subschalen van resp. 5 en 6 items worden opgedeeld. Intensieve mantelzorg geven is langer dan 3 maanden, of meer dan 8 uur per week mantelzorg geven. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezinsleden, familieleden, (ex)partners, huisvrienden). Slachtoffers en daders van geweld kunnen zowel vrouwen, kinderen als mannen zijn. Het kan gaan om: psychisch of emotioneel geweld, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele toenadering, seksueel misbruik. Ervaart problemen thuis (BO 7/8 en VO 2/3) betekent ervaart thuis één of meer van de volgende problemen: vindt het thuis vaak ongezellig, voelt zich thuis vaak alleen staan, vindt dat er thuis veel ruzie is, wordt thuis geslagen of mishandeld, denkt wel eens over weglopen van huis. 58

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Leidsche Rijn Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Leidsche Rijn

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuidwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Zuidwest en subwijken

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ)

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) Overgewicht Tabel 1 Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 BASISONDERWIJS groep 2 12% 10% 9% 9% groep 7 16% 17% 15%

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk Referendum Europese Grondwet Uitslag per wijk en subwijk Ja-kamp wint nipt in Utrecht De voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag voor Europa hebben in Utrecht met een kleine meerderheid gewonnen. In

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Barendrecht Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Feijenoord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Berdi Christiaanse Bianca Stam Voorwoord In

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Meppel C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl www.ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Albrandswaard Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Krimpen aan den IJssel Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Capelle aan den IJssel Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek De Wolden C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Zaanstad Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Zaanstad Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland juni 2009 Tabellenboek gemeente Enquête 0 t/m 11 2007 Zaanstreek-Waterland Colofon: Martine Mulder, epidemioloog; Carolien Plevier, epidemioloog; Mariska Jansen, onderzoeker GGD

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Purmerend Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Purmerend Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland juni 2009 Tabellenboek gemeente Purmerend Enquête 0 t/m 11 2007 Zaanstreek-Waterland Colofon: Martine Mulder, epidemioloog; Carolien Plevier, epidemioloog; Mariska Jansen, onderzoeker

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Aa en Hunze

Volwassenen in Aa en Hunze Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Prins Alexander Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop Hollands Midden Nederland N=428 19-64 jaar

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Rotterdam Januari 00, tweede druk GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt

Nadere informatie