Vandaag behandelen we de begroting voor Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen."

Transcriptie

1 Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. De begrotingen van 2016,17 en 18 worden een Hell of a Job. GroenLinks heeft m.b.t. de nu voorliggende begroting, net als de meeste partijen met diverse raadsbesluiten ingestemd. Soms wel met aanpassingen door amendementen. Neem bv de transities. Ook heeft de raad unaniem het raads-programma aangenomen dat u heeft overgenomen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat we zonder slag of stoot akkoord kunnen gaan met de voorliggende begroting. GroenLinks moet helaas constateren dat Almelo in onderzoeken en statistieken vaak in de onderste regionen zit. Dat is triest voor de stad maar ook voor de mensen die er wonen. De grote vraag is dan ook gaat deze begroting het tij keren? Waar hebben we het dan over? Ik zal dit illustreren aan de hand van de Gemeentelijke Duurzaamheids IndexI 2.0 De GDI index werkt met drie clusters nl.: 1. Mens en samenleving; 2. Milieu, natuur, grondstoffen en kringloop; 3. Economie

2 Deze drie hoofdgroepen zijn verdeeld over 24 indicatoren. Gezamenlijk is dit de Duurzaamheid index. (ter vergelijk zie Deventer) Laten we eerst kijken op welke van 24 indicatoren we het goed doen. Dat is op het terrein van : Gender gelijkheid Sport Water en lucht Afval Vervoer Dan zijn er nog een aantal waar we redelijk op scoren zoals: Hergebruik Veiligheid burgerparticipatie CO2 uitstoot verkeer Ronduit slecht doen we het op gebied van: Minima Onderwijs Gezondheid Natuur Energiegebruik Energiebesparing Hernieuwbare energie CO2 uitstoot Werkloosheid

3 Jeugdwerkloosheid Werkgelegenheid OZB Dit zijn 12 van de 24 punten. Volgens GroenLinks gaat het hier om zeer essentiële punten. We hebben veel mensen met een minimum inkomen. Het college heeft geen extra beleid om de inkomens achteruitgang tegen te gaan. Erger nog de Wtcg wordt voor grote groepen afgeschaft (GroenLinks steunt dan ook het amendement van SP, PvdA + eventueel GL). Het onderwijsniveau in Almelo is laag en de laaggeletterdheid is groot. Wat gaan we daar aan doen? Bibliotheek filialen en uitleenpunten spelen hierbij ook een rol. (GL steunt het amendement van de SP) Op gezondheid scoren we ronduit slecht. Worden de doelstellingen van het gezondheidsbeleid wel gehaald? Op preventie wordt bezuinigd! Op het gebied van natuur moet het ook beter. Veel natuur is verloren gegaan aan woningbouw en bedrijventerreinen. Om dit deels te compenseren is het nodig om de ontwikkeling van een dorpslandgoed te stimuleren. De bezuiniging op coördinatie van het onderhoud van de bomen vinden wij een slecht signaal. We gebruiken te veel energie zowel de burger als de overheid. Energiebesparing en opwekken van hernieuwbare energie is de oplossing. Hier komt deze begroting niet voldoende aan tegemoet. Wel wordt er iets genoemd op pa. 51 over energiebesparing en energie-management. Hoe gaan we dat verbeteren? Als we de CO2 uitstoot niet verlagen halen we bij lange na de doelstellingen niet die Europees en landelijk zijn gesteld. Hoe denkt u dit de komende jaren te verbeteren? Gaat u met gemeentelijk wagenpark elektrisch rijden! De werkloosheid in Almelo is erg hoog 12 % van de groep jarigen. Met het huidige beleid gaat dit niet lukken. Er moet werkgelegenheid gecreëerd

4 worden. De huidige maatregelen leiden alleen maar tot verplaatsing en verdringing van werk! Welke extra actie mogen we hierop verwachten? Met de inning van de Onroerend Zaak Belasting OZB liggen we ruim boven het gemiddelde in Nederland. De burger wil hier ook wat voor terug. Op pagina 12 lezen we bij de indicatoren dat de burger niet positief naar de gemeente kijkt alle scores zitten ruim onder de zes. Dit moeten we zeker verbeteren anders vervalt de legitimiteit van de OZB verhoging helemaal. De gemiddelde duurzaamheidsindex in Nederland is 5.0 voor Almelo is dat 3.9 (zie ook pag. 51) Grote projecten GroenLinks maakt zich zorgen over de grote projecten. Hoe zit het met de voortgang van het stadhuis. Durft u nog steeds te garanderen dat dit binnen de afgesproken uitgave van blijft? M.b.t. de binnen-stadsplannen kan GroenLinks, gezien de tekst in de begroting( pag. 68 en 70), zich niet geheel aan de indruk onttrekken dat u er rekening mee houdt, het zonder de 8,9 miljoen van de provincie te moeten doen. Dit heeft dan uiteraard ook gevolgen voor de waterboulevard. T.a.v. Ontwikkeling Noordflank opteert GroenLinks voor het Dorpslandgoed. Het lijkt ons goed dat er ook bestuurlijk met de initiatiefnemers wordt gesproken en er enthousiast en creatief wordt meegedacht. U schrijft op pag. 75 dat er alleen ambtelijk overleg is. GroenLinks ziet graag dat er ook een ontwikkel budget voor beschikbaar wordt gesteld (pag. 76). Tot slot GroenLinks trekt de conclusie dat Almelo er niet rooskleurig voorstaat. Wel levert u een sluitende begroting aan. GroenLinks kan er voor een groot deel mee instemmen. Uitzondering hierop zijn de volgende punten in het besluit: 1. Punt 1 f de VVV (backoffice)

5 2. Punt 1 t niet compenseren van chronisch zieken en gehandicapten 3. Punt 1 y taakstelling bibliotheek 4. Punt 1 ac coördinatie op het onderhoud van bomen Al deze punten worden nog geamendeerd. Wij hopen dat de meerderheid van de raad deze amendementen zal steunen. Tot zover.

Een ander perspectief III

Een ander perspectief III Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota 2013 1e indiener: H.S. Veldman Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1 ten geleide Dit is het twaalfde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het vierde kwartaal van 2010. Met combinaties van kwantitatief

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer

Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer PvdA-Voorlichting Plein 2 Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Tel 070-318 2694 Den Haag, 7 december 2010 Bijdrage van de PvdA aan de algemene e politieke beschouwingen in de Eerste Kamer -Gesproken woord geldt-

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem

DE MENS CENTRAAL. In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Libertarische Partij Arnhem Libertarische Partij Arnhem Arnhem, 28 november 2013 1 VOORWOORD Ieder mens

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

Van iedereen voor iedereen. De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap

Van iedereen voor iedereen. De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap Van iedereen voor iedereen De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap Algemene beschouwingen GemeenteBelangen n.a.v. de begroting 2015 van de gemeente Hellendoorn GemeenteBelangen Algemene

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie