Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?"

Transcriptie

1 Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

2 Agenda Historiek Definities & terminologie Huidige situatie Het werkveld 01/01/2015 Gevolgen voor de apotheker leverancier Mogelijke gevolgen voor woonzorgcentrum Besluit 2

3 > 01/01/2015 Tarifering per eenheid per periode (RVT-ROB). Wat verandert er (mogelijks) voor het WZC? Wat zijn bedreigingen of risico s? De juiste keuze maken aanleiding tot kritische reflectie over medicatiegebeuren in WZC 3

4 Historiek KB 2006: Fractionering KB 2009 Wettelijke eis voor lokale apotheker verdwijnt Vervangen door eisen op vlak van kwaliteit Frequentie van levering, vorming, aanwezigheid 2011 : WZC via apotheken ziekenhuizen KB 09/2012: Individuele Medicatievoorbereiding (IMV) IMV wordt wettelijk geregeld Uitbesteding van (technische akte) IMV mogelijk Besparingsmogelijkheid voor de overheid Mei & oktober 2013 : richtsnoeren FAGG 4

5 Historiek Overleg tussen apothekers (APB) RIZIV Task Force Reden: onduidelijkheden inzake honorarium, tarifering, periode van tarifering, dure geneesmiddelen,. Hoe dan ook. Invoering van verplichte Tarifering per Eenheid per Periode vanaf 01/01/2015. Is een verplichting voor de apotheker/leverancier met mogelijks gevolgen voor WZC. 5

6 Terminologie Fractionering Voortgezette Farmaceutische Zorg Medisch Farmaceutisch Overleg Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) Technische act Flag CRAP 6

7 Voortgezette Farmaceutische zorg Gepersonaliseerde opvolging van de farmaceutische zorg obv. overeenkomst tussen de patiënt, de arts en de behandelend geneesheer IMV Individuele Medicatie Voorbereiding Handeling waarbij 1 of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd samengevoegd in 1 enkele gesloten verpakking voor individuele toediening & bestemd voor 1 patiënt op 1 tijdstip. Manuele IMV Geautomatiseerde IMV IMV waarbij computersystemen het productieproces aansturen (Robot)

8 Technische act Samenvoegen van geheel van medicatie voor 1 patiënt op 1 bepaald tijdstip/dag in 1 verpakking Kan uitbesteed worden aan andere APO vb. groothandel (kostprijs) NIET bij manuele IMV Fractionering (Wet-KB 2006) veranderen of verdelen van de verpakking of aanbiedingsvorm van een geneesmiddel Multidosis Meerdere tabletten in 1 verpakking Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) Periodiek, multidisciplinair overleg omtrent medicatietoestand bewoner Flag : label, vinkje, stempel Systeem waarbij de RH-bewoner gekend is bij RIZIV als RH-bewoner belangrijk voor tarificatie in nieuw systeem voor apotheker Medicatieschema ( toedieningsschema)

9 CRAP - Coördinerend & Raadgevend Apotheker (referentieapotheker) Doel: bijdragen aan kwaliteit & farmaceutische zorg welzijn patiënt/resident verbeteren Taken: Communicatie Multidisciplinair overleg/samenwerking Meewerken aan formularium Informatieve plicht Interacties & medicatie gerelateerde problemen vermijden Opleiding en vorming Regelmatige aanwezigheid in WZC Nabijheid & lokaal karakter zijn belangrijk * professionaliteit en flexibiliteit zijn belangrijk*

10 Huidige situatie wettelijk toegelaten Apotheker levert aan WZC onder 3 vormen: 1. Volledige verpakkingen (vb. 1 x56) 2. Blisters (herblisterd kaartsysteem- deels manueel ) 3. Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) IMV ideaal voor tarifering per eenheid Max. levertermijn : 14 dagen (vroeger 1 maand) praktijk: 7 dagen - dagelijks Vanaf 1/12/2014: STOP leveren op maandbasis (cfr. kaartsysteem) 10

11 Huidige situatie België +/ erkende WZC-bedden België +/ worden beleverd via een of andere vorm van IMV (met veel gradatie / variatie ) > nog geen enkele vorm van IMV 3 WZC 11

12 Huize Stefania Huidige situatie: Plaatselijke APO levert 2 x/week verpakkingen (dozen & flessen) in acute situatie = extra levering mogelijk. VS wordt op Ma-Woe-Vrij opgehaald. WZC stelt medicatiesysteem in vraag Redenen: Kwaliteitsindicatoren Ontevredenheid over huidige apotheker (service) Hoge foutenmarge (facturatie, medicatieschema) Hoge werk/tijdsdruk (hoofd)verpleegkundigen Weinig flexibel 12

13 Huize Aldegonde Huidige situatie: Plaatselijke APO levert dagelijks in grote bakken medicatie geïndividualiseerd/patiënt op centrale plaats in WZC neemt VS mee noodkoffer aanwezig bestelling via excel door (hoofd)verpleegkundige Ideale situatie? Fouten in transmissie gegevens (excel) Beperkt overzicht over medicatieschema Hoge werklast voor HV Vloeistoffen, spuiten,. In bak/afdeling/naam. 13

14 Huize Nathalia Huidige situatie : levering door APO/leverancier Brussel met regionaal depot. Transmissie medicatiegegevens via PC door (hoofd)verpleegkundige VS fax levering 1x/week chronische medicatie in zakjes op rol, geïndividualiseerd eigen formularium Ideale situatie? IMV geautomatiseerd/gerobotiseerd zakjes knippen Medicatie door WZC in database gebracht update? Flexibiliteit? Niet-chronische/acute medicatie? Vloeistoffen? 2 & 3 circuit 14

15 Wat wil uw WZC? WZC = verantwoordelijk voor controle & toediening van medicatie APO = verantwoordelijk voor voorbereiding en aflevering medicatie Arts = verantwoordelijk voor voorschrift en aanpassingen in medicatieschema (start, stop, posologie, aanpassingen, titratie, ) WZC = tussenpersoon in relatie patiënt-arts-apotheek mandaat * 15

16 Cyclus Arts-VS Bestelling WZC Controle/toediening/registratie in Zorgdossier Apo levering Klaarzetten WZC of APO 16

17 Kwaliteitsproject WZC Beperking medicatie residenten Regelmatig overleg arts-verpleegkundige Kwaliteitsindicatoren Beperken werklast (bestelling, distributie, klaarzetten, controle) Beperken foutenlast (onleesbaar VS,, stofnaam) Geen stock meer in WZC veiligheid en voorwaarden voor bewaring Correcte factuur Aanvaardbare korting (resident) Eenvoudig systeem wettelijk gedragen 17

18 Wat wil ik als WZC? Eenvoudige modaliteiten van bestelling Computerprogramma web-based permanent ge-updated (CNK-nummers) Duidelijke medicatiefiche Dagelijkse levering Regelmatig Medisch Farmaceutische Overleg (MFO) Beperking verschillende medicatiecircuits (1,2,3 ) Soepele manier van aanpassingen Beperking aantal geneesmiddelen (foutenlast daalt) formularium Duidelijke factuur Regelmatige kwaliteitsaudit door apotheker 18

19 Wat nog meer? Ondersteuning bij IT-problemen Regelmatige bijscholing door APO kosteloos Geïndividualiseerde aflevering per patiënt, per tijdstip van inname Noodkoffer weekend/na openingsuren Snelle levering van acute geneesmiddelen Regelmatige aanwezigheid van APO ten behoeve van personeel, residenten, familie Beheer van attesten APO Korting van 5, 10, 20 30% GOLDEN STANDARD 19

20 WZC Apotheek Voorschrift Medicatiefiche (verpleegkundige) 20

21 APO kwaliteitsproject Apotheker evolueert van externe leverancier partner in de zorgketen! 3 domeinen 1. Inhoudelijk farmaceutische zorg 2. Logistiek leveringscondities 3. Administratieve ondersteuning vermindering werkbelasting WZC 21

22 Realistisch? Haalbaar? 22

23 Situatie apotheker vanaf 01/01/2015 Tarifering per eenheid/periode (RVT-ROB) 23

24 Context Veroudering van de totale bevolking Residenten in WZC 1,4% van de totale bevolking 5,6% van de uitgaven RIZIV-terugbetaalbare geneesmiddelen. 24

25 Terugbetaalbare geneesmiddelen in WZC uitgaven RIZIV Praktijk : verspilling aan geneesmiddelen in WZC door te veel, niet of slechts ten dele ingenomen medicatie Patiënt overlijdt, gaat naar ziekenhuis, behandeling wordt stopgezet of veranderd overschotten in WZC of bij APO Teruggenomen medicatie. Weggooien RIZIV heeft betaald 25

26 RIZIV Begrotingsdoelstelling ZIV voor : besparing 20 Mio geneesmiddelen rusthuizen 1. Daling van 10 Mio via vermindering van volume voorgeschreven vergoedbare farmaceutische specialiteiten a. Sensibilisering artsen feedback RIZIV voorschrijfgedrag (1 trim. 2013) Algemene feedback Extra aandacht polymedicatie & psychotropica Reminder regels goed voorschrijfgedrag bij ouderen (residentieel, semi-residentieel, thuiswonend)

27 Begrotingsdoelstelling ZIV voor : besparing 20 Mio geneesmiddelen rusthuizen 2. Daling van 10 Mio /jaar door fundamentele hervorming tariferingssysteem geneesmiddelen in WZC (ROB/RVT) Geeft verschil aan tussen specificiteit van afleveren aan patiënt in collectiviteit versus afleveren op voorschrift in openbare officina Verplichtingen van apothekers op vlak van volksgezondheid doel: verbetering van veiligheid en kwaliteit van afleveren geneesmiddelen aan ouderen Bevorderen van Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) rationeler geneesmiddelengebruik en volksgezondheid. Grondige hervorming van het tariferingssysteem ROB- RVT besparingsmaatregel

28

29 Hervorming tariferingssysteem Ingangsdatum 01/01/2015 (uitstel? JA beperkt!) Tarifering van de reëel verbruikte geneesmiddelen Tarifering/eenheid terugbetaalbare geneesmiddelen oraal-vaste vorm per 7 dagen Acute en chronische behandelingen Objectief : bevorderen IMV (praktische & veiligheidsaspect) Beter/verantwoord gebruik verpakking verspilling limiteren besparing realiseren + zorgkwaliteit 29

30 Concrete uitwerking Aanpassingen op vlak van voorschrijven (vergoedbare) geneesmiddelen overgangsfase gewenste situatie VOORSCHRIFT MEDICATIESCHEMA TOEDIENINGSSCHEMA (opgesteld door apotheker) (heeft waarde voorschrift) medicatieschema (cfr. Actieplan ) In MEDICATIESCHEMA zijn alle geneesmiddelen van patiënt + duur behandeling: Beschikbaar voor arts & apotheker Bevordert een optimale samenwerking Alert voor dubbel gebruik en/of ernstige geneesmiddeleninteracties Aanpassingen in schema (behandeling) zijn onmiddellijk zichtbaar

31 Luik informatie-uitwisseling belang van een geïnformatiseerde informatie-uitwisseling Medicatieschema: Delen van patiëntendossiers-farmaceutische zorg; registratie van interventies rond en delen van gegevens rond de farmaceutische zorg; implementatie gestandaardiseerd formaat voor gegevensdeling tussen de woonzorgcentra & apotheken (2014); Veralgemeende toepassing van het gestandaardiseerd medicatieschema (2015) Elektronisch voorschrift Het minimaal Elektronisch Patiëntdossier

32 1) Aanpassingen op het vlak van afleveren van vergoedbare farmaceutische specialiteiten De apothekers kunnen zich organiseren inzake modaliteiten aflevering 1. IMV (manueel/gerobotiseerd) (verplichte flag IMV monitoring) 2. Publieksverpakking 3. Blisterverpakking: Fractionering en gespreide aflevering zijn toegelaten; 2 mogelijkheden voorschrijver geeft dit aan op het voorschrift de afspraak tussen apotheker en rustoord om te fractioneren op niveau van de mandaten gedocumenteerd Gebruik van bulkproducten en hospitaalverpakkingen voor IMV mogelijk onder bep. voorwaarden (farmaceutische industrie )

33 Concrete uitwerking 2) Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten Er wordt een tarifering per eenheid per patiënt per periode voorzien, nl per schijf van 7 dagen met beperking in geval van: Overlijden Hospitalisatie Aanpassingen in het medicatieschema/toedieningsschema op basis van een voorschrift voor een nieuw geneesmiddel 1 schijf wordt gerekend vanaf de dag van 1 aflevering in kader van uitvoering voorschrift

34 Concrete uitwerking Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Beperkingen in geval van 1. Overlijden of hospitalisatie enkel de gestarte schijf van 7 dagen waarbinnen het overlijden of de hospitalisatie zich voordoet mag aangerekend worden 2. Aanpassingen van het toedieningsschema VS nieuw geneesmiddel: Het nieuw geneesmiddel wordt toegevoegd aan de gestarte schijf van 7 dagen, pro rata het aantal aan te rekenen eenheden voor deze gestarte schijf Er mag slechts één schijf van 7 dagen aangerekend worden Maandelijkse gegevenstransmissie naar tariferingsdiensten

35 Concrete uitwerking Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Tarifering zal gebeuren via: Een nieuwe (lagere) vergoedingsbasis en prijs/vergoeding per eenheid Een remgeld per eenheid Op basis van de grootst beschikbare publieksverpakking Honorarium wordt aangepast

36 Schematisch Prijs/eenh eid + btw Honorarium APO per week per resident Economische marge APO gedeeld door Economische marge grossist (gedeeld door ) Prijs af fabriek per eenheid grootste publieksverpakk. Honorarium apotheker Economische marge apotheker Economische marge grossist Prijs af fabriek ifv. verpakking + btw Publieksprijs per verpakking Prijs/terugbetalingsbasis per eenheid berekend op grootste publieksverpakking Economische marges voor grossist & apotheker blijven behouden in de nieuwe prijs per eenheid De huidige honoraria (basishonorarium, honorarium VOS en honorarium hoofdstuk IV) worden vervangen door een honorarium per resident per week Het remgeld (ten laste van patiënt) is eveneens berekend per eenheid op basis van grootste publieksverpakking. Prise en charge des personnes âgées - Ouderenzorg 8

37 Concrete uitwerking Huidig honorarium : 4,75 per verpakking* Nieuwe honoraria : honorarium per week per rusthuisbewoner voor het afleveren van geneesmiddelen aan ROB-RVT-residenten Bedrag: 2,65 /week Opmerking: Vervangt huidige honoraria Mag slechts 1 x/week/patiënt aangerekend worden In geval van beurtrolsysteem enkel voor de actieve weken

38 Concrete uitwerking dringende levering honorarium voor dringende aflevering aan een ROB-RVT resident 7,40 EURO (excl. Btw). Behoud verplichtingen mbt unieke streepjescode (UBC) Uitbreiding voor farmaceutische bedrijven: ook UBC voor bulkproducten & ziekenhuisverpakkingen voor IMV Verplichte registratie USC gebruikte verpakkingen voor de getarifeerde eenheden Verplichte Flag -monitoring

39 Wat zit NIET in voorstel? Orale vaste terugbetaalde geneesmiddelen WEL NIET Spuiten Andere terugbetaalde medicatie (remgeld per doos) Niet terugbetaalde medicatie (zowel vast orale als andere) Zalven, druppels,. Magistrale bereidingen ook niet magistrale gelulen Facturatie wordt niet eenvoudig verschillende rubrieken vragen van residenten & familie 39

40 Conclusie Huidige vergoeding lukt nog net om kwalitatieve IMV dienstverlening toe te passen. Voorgestelde vergoedingsbasis is NIET kostendekkend voor een kwalitatieve toepassing van IMV (investeringen in ROBOT, personeel, plateaus, materiaal, transport,.) Kosten zullen doorgerekend worden aan. resident >1 /week/resident is minimale projectie 40

41 Bezorgdheid van apothekers Minder interessante vergoedingsbasis toekomst? Wat met dure geneesmiddelen? Wat met evolutie van eisen in bij IMV? fabricagevergunning? (Duitsland GMP) Manueel: minder eisen hoge personeelskost Geautomatiseerd: nu reeds hoge eisen (voorafgaande toelating FAGG, toedieningsschema, afleveringsvoorwaarden, stappenplan, evaluatie, traceerbaarheid, informatieplicht, hygiënemaatregelen, lokalen, etikettering, opleiding, apparatuur, productieproces, ) Verplichting om over te gaan tot IMV? Deontologie. 41

42 Mogelijke gevolgen voor WZC? Invoering van tarifering/eenheid/periode aanleiding tot opstarten dynamiek rond medicatieproces. Kwaliteitsproject partners: WZC, APO, CRA, huisarts, (hoofd)verpleegkundigen, residenten + familie Analyse van huidig proces opstellen van plan van eisen marktverkenning/aanbesteding* (arrest 03/06/ 14 Furlan) Hoge eisen die men stelt? Golden standard* Haalbaar? Realistisch? Tegen welke prijs? 42

43 Wet op openbare aanbestedingen? Arrest 03/06/2014 Circulaire Furlan medicatie in WZC NIET meer onderworpen aan wet op de openbare aanbestedingen!? Motivering 1. Bewoner geeft mandaat aan WZC resident koopt medicatie 2. Bedongen korting komt integraal ten goede van resident 3. WZC mag niets voor zichzelf aankopen Conclusie : WZC koopt niets is enkel doorgeefluik Opgepast : wel nog marktverkenning vrije verkenning in vrije onderhandelingsprocedure 43

44 Bedreigingen voor WZC? Apo maakt zijn analyse Stopzetting van levering/samenwerking Levering onder andere voorwaarden (korting, frequentie, niveau van dienstverlening, ) Aanbod van andere aanbieders Voldoende kennis van zaken aanwezig in WZC? Voldoende kennis wetgeving? Voldoende kennis mogelijke alternatieven? Factuur wordt gecompliceerd vragen van residenten of familie Wie geeft antwoord? Juiste keuze maken van leverancier! 44

45 Besluit Farmaceutische zorg in WZC is complex WZC verantwoordelijk (bestelling, controle, toediening, factuur, (over)consumptie,.) Verschillende actoren (Economische) motieven actoren Kwaliteit wordt belangrijk kwaliteitsindicatoren Focus niet op kortingen. Keuze van leverancier implementatie zeer degelijke voorbereiding (3 maand) & kennis van zaken. 45

46 Meer info? Begeleiding bij uw onderhandelingen? Uitschrijven van bestek/aanbesteding/wensenlijst? Uw Probis specialist medicatiebeheer WZC helpt u graag verder. 050/ /

Medicatiebeleid in WZC

Medicatiebeleid in WZC Medicatiebeleid in WZC Keynote speaker: Dr. Lore De Raeve Competentiepool Ouderenzorg Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Deskundige Gezondheidsbeleid en Ouderenzorg Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Nadere informatie

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases FAQs 1. Hoe begin ik aan het verhaal van Tarifering per Eenheid (TpE)? Hoe kan ik me voorbereiden? Of u nu besluit om dozen of blisters af te leveren of

Nadere informatie

Samenwerking WZC - Apotheek

Samenwerking WZC - Apotheek Samenwerking WZC - Apotheek 26 februari 2015 Patrick Vrydaghs BU Manager Corilus Care Apr. Tom Claes BU Manager Corilus Pharma Agenda Het TPE kader Hoe van start gaan Starten met toedieningsschema De betrokkenheid

Nadere informatie

WELKOM. Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015

WELKOM. Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015 WELKOM Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015 Agenda: TPE LTD, Mevr. Eef Dreesen De theorie wat u MOET weten Tips om met TPE te starten TPE versus IMV - Belmedis, Dhr. Philippe Jauquet Demo: software Corilus

Nadere informatie

VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System

VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System presenta.e Ronde Tafel egezondheid 2015 26.05.2015 Visie RIZIV Deze visienota betrea een elektronisch communica3esysteem voor het beheer van alle aspecten

Nadere informatie

FAQ betreffende het KB van 24.9.2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV) update 31.03.

FAQ betreffende het KB van 24.9.2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV) update 31.03. FAQ betreffende het KB van 24.9.2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV) update 31.03.2014 1. Kan manuele IMV worden uitbesteed? Art. 9 1 van het

Nadere informatie

Ervaring met geïndividualiseerde geneesmiddelendistributie in WZC Ter Hovingen Geert Polfliet algemeen directeur Placidus vzw

Ervaring met geïndividualiseerde geneesmiddelendistributie in WZC Ter Hovingen Geert Polfliet algemeen directeur Placidus vzw Ervaring met geïndividualiseerde geneesmiddelendistributie in WZC Ter Hovingen Geert Polfliet algemeen directeur Placidus vzw 1 Medicatie in de ouderenzorg Een therapie ter behandeling of preventie van

Nadere informatie

De medicatielogistiek vanuit een ziekenhuisapotheek naar woonzorgcentra: EMV en IMV.

De medicatielogistiek vanuit een ziekenhuisapotheek naar woonzorgcentra: EMV en IMV. De medicatielogistiek vanuit een ziekenhuisapotheek naar woonzorgcentra: EMV en IMV. Individuele medicatievoorbereiding IMV wetgeving, richtlijnen, valkuilen jan.mannaerts@zna.be Ter Elst, Edegem, ma 19.09.2011

Nadere informatie

Starten met IMV voor ambulante patiënten

Starten met IMV voor ambulante patiënten Starten met IMV voor ambulante patiënten Opmerking: In de Handleiding Starten met IMV voor ambulante patiënten staat dat u kunt aanduiden of een specialiteit al dan niet IMV afgeleverd wordt. Deze optie

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

Controle op effectieve aflevering

Controle op effectieve aflevering Specialiteiten Magistralen Zorgtrajecten Unieke barcode VOS Zuurstof NVS Bandagisterie??? Specifieke MAF VI s 01/07/04: UB op verpakking terugbetaalde specialiteit verplicht 01/01/05: apr. wordt verplicht

Nadere informatie

Van Pillenzet tot Farmaceutische Zorg

Van Pillenzet tot Farmaceutische Zorg Van Pillenzet tot Farmaceutische Zorg Van spanningsveld tot innovatie Congres : Tijd voor Zorg? Zorg voor tijd! Antwerpen 25.03.2011 Bernard Bruggeman Gedelegeerd Bestuurder 1 PROGRAMMA 1. Situering binnen

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE

Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE KB van 10/08/2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik: naam geneesmiddel Fantasiebenaming Wetenschappelijke

Nadere informatie

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen 3. Misbruik en verslaving Inleiding De goede samenwerking tussen de huisarts en de apotheker is essentieel bij de begeleiding van patiënten waarbij er blijk is van overmatig geneesmiddelengebruik. De aanpak

Nadere informatie

13-9-2010. Farmanager 2009. 1. Problemen instelling + RIZIV

13-9-2010. Farmanager 2009. 1. Problemen instelling + RIZIV Farmanager 2009 1. Problemen instelling en RIZIV 2. Voorstelling firma MTS 3. Manuele MTS systemen : 3 soorten Multidosis per week Multidosis per maand Unidosis per maand 4. Noodzakelijk materiaal 5. Productieproces

Nadere informatie

Prettige feestdagen. Meilleurs voeux. Season s greetings. December 12 TITEL

Prettige feestdagen. Meilleurs voeux. Season s greetings. December 12 TITEL TITEL 2013 Prettige feestdagen Meilleurs voeux Season s greetings Tervurenlaan 40 1040 Brussel Tel. 02/743.09.11 Fax 02/733.98.07 www.callens-law.be December 12 De functie Lokale donorcoördinatie Verschillende

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 1 Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 Vanaf 1 juli 2012 verandert de reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen

Nadere informatie

De medicatielogistiek hertekend? 18 juni 2015 Apr. Ann-Sophie Franki Hoofdapotheker AZ Alma

De medicatielogistiek hertekend? 18 juni 2015 Apr. Ann-Sophie Franki Hoofdapotheker AZ Alma De medicatielogistiek hertekend? 18 juni 2015 Apr. Ann-Sophie Franki Hoofdapotheker AZ Alma 2 3 Conceptstudie Geneesmiddelendistributie uitwerken voorstel voor de organisatie van de geneesmiddelendistributie

Nadere informatie

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN?

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN? ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 Vanaf 1 juli 2012 zal de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig wijzigen. De officinaapotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn zuurstoftherapie.

Nadere informatie

Deze interne medische organisatie is terug te vinden in onderhavig reglement, opgemaakt door het OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Deze interne medische organisatie is terug te vinden in onderhavig reglement, opgemaakt door het OCMW Sint-Katelijne-Waver. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUISARTSEN Alle artsen die één of meer bewoners behandelen in Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth (erkend ROB en RVT) dienen er zich ten aanzien van de beheerder, OCMW Sint-Katelijne-

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DE NIEUWE VERGOEDING VOOR DE APOTHEKER Op welke producten heeft het NVS betrekking? Het gaat om alle vergoedbare specialiteiten die terugbetaalbaar zijn door het

Nadere informatie

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten:

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten: 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 6. AFLEVERING EN VOORSCHRIFT 6.1. Het voorschrift moet voldoen aan wettelijke vereisten Bij de aflevering van een voorschriftplichtig geneesmiddel moet de apotheker het

Nadere informatie

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN Dr. Apr. Veerle Foulon Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie, K.U.Leuven Overzicht 1. Observaties PHEBE studie 2. Toelichting

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

13. Registratie (register), bewaring en vertrouwelijkheid van gegevens betreffende geneesmiddelen en voorschriften

13. Registratie (register), bewaring en vertrouwelijkheid van gegevens betreffende geneesmiddelen en voorschriften INFO-FICHE - KB 2009 13. Registratie (register), bewaring en vertrouwelijkheid van gegevens betreffende geneesmiddelen en voorschriften De meeste bepalingen in KB 2009 betreffende registratie, bewaring

Nadere informatie

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Sint-Jozef Kessel Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader

Nadere informatie

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift 2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift Inleiding Het voorschrift moet de apotheker in staat stellen om het juiste geneesmiddel op de juiste manier af te leveren. Het voorschrift moet voldoen aan

Nadere informatie

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen 6. Wachtdienstregeling Inleiding Huisartsen en apothekers moeten de continuïteit van zorg verzekeren, ze zijn beiden dan ook wettelijk, moreel en deontologisch verplicht om deel te nemen aan de wachtdienst.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen 4. Magistrale bereidingen Inleiding Magistrale bereidingen hebben nog steeds een meerwaarde, ondanks de massale groei van farmaceutische specialiteiten. Het voordeel van magistrale bereidingen is dat ze

Nadere informatie

Synopsis arts/specialist

Synopsis arts/specialist Vidis Virtual Integrated Drug Information System Doelstellingen 2015-2018 Inleiding VIDIS betreft een elektronisch communicatiesysteem voor het beheer van alle aspecten (voorschrijven, afleveren, toedienen,

Nadere informatie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie studie Ziekte van Alzheimer Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling van geneesmiddelen De ziekte van Alzheimer is een groot probleem voor onze volksgezondheid, niet alleen omdat er zoveel

Nadere informatie

Uniek. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen. www.apb.

Uniek. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen. www.apb. Uniek De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen Uw Patiënt Uw patiënten vertrouwen op u. Ze rekenen op uw advies en expertise,

Nadere informatie

Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Filip BABYLON, Voorzitter APB filip.babylon@apb.be

Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Filip BABYLON, Voorzitter APB filip.babylon@apb.be Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Filip BABYLON, Voorzitter APB filip.babylon@apb.be Algemene context Begroting Belgische Staat: onder grote Europese druk 11.3 Miljard besparingen

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure

Voorstelling LTD3. Infobrochure Infobrochure Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen - zelfstandige

Nadere informatie

De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen. Apr. Thomas De Rijdt

De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen. Apr. Thomas De Rijdt De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen Apr. Thomas De Rijdt Medicatielogistiek in 15 minuten Logistieke processen Integratie logistieke processen? Ja, maar Wetgeving over

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

Medicatie Verdeel Systemen

Medicatie Verdeel Systemen Medicatie Verdeel Systemen Individuele Medicatie Voorbereiding Januari 2013 Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) KB in werking vanaf december 2012 Manuele en geautomatiseerde systemen Zowel manuele

Nadere informatie

Goedkoop voorschrijven

Goedkoop voorschrijven Goedkoop voorschrijven Focus op zo goedkoop mogelijk Brochure voor de artsen en tandartsen Inhoud 1 Inhoud In een oogopslag...2 Nieuwe definitie goedkoop voorschrijven...2 Inleiding...4 I. Goedkoop voorschrijven:

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces

INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces Indeling Voorstelling 1. Voorstelling Seniorenzorg OCMW Roeselare 2. Van een klassieke formule tot semigeautomatiseerde formule 3. Van semi-geautomatiseerde

Nadere informatie

Facturatie TPE. 3 november 2015 Philippe Vervliet

Facturatie TPE. 3 november 2015 Philippe Vervliet Facturatie TPE 3 november 2015 Philippe Vervliet Gebruikershandleiding Versienummer software: 5.2.1 Revisienummer handleiding: 1 Datum: 3 november 2015 Adres Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke België

Nadere informatie

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ethel Mertens DG Inspectie Afdeling Industrie Hoofdstuk 2: Personeel Hoofdstuk 4: Documentatie Hoofdstuk 5: Activiteiten Hoofdstuk 6: Klachten,

Nadere informatie

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie 5. Voorschrift op stofnaam en substitutie Inleiding Het al dan niet voorschrijven op stofnaam (VOS) en substitueren zorgt al jaren voor meningsverschillen tussen huisartsen, apothekers en de overheid.

Nadere informatie

Ziekenhuisapotheek vandaag en morgen: inzichten en uitdagingen voor directie en bestuur. 18 maart 2011

Ziekenhuisapotheek vandaag en morgen: inzichten en uitdagingen voor directie en bestuur. 18 maart 2011 Ziekenhuisapotheek vandaag en morgen: inzichten en uitdagingen voor directie en bestuur 18 maart 2011 De nieuwe wetgeving : een beeld van de toekomst Apr. Katy Verhelle Hoofdapotheker az groeninge 2 Inleiding

Nadere informatie

Verdeelsystemen Uitbesteding Ondersteuning

Verdeelsystemen Uitbesteding Ondersteuning Verdeelsystemen Uitbesteding Ondersteuning Individuele Medicatie Voorbereiding 2013 Systemen, uitbesteding en ondersteuning Manuele en geautomatiseerde systemen Er zijn zowel manuele als geautomatiseerde

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 4 AP 3 Medicatieschema Stand van zaken Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) is operationeel en uitgerold, maar slechts 40% van de voor het publiek geopende

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie

Voorstelling LTD3. Infobrochure Kinesitherapie Infobrochure Kinesitherapie Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen

Nadere informatie

Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers GRIEPVACCINS A/H1N1 GRIEPVACCINS A/H1N1

Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers GRIEPVACCINS A/H1N1 GRIEPVACCINS A/H1N1 Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers Zoals reeds eerder aangekondigd worden de apotheken officieel ingeschakeld in het pandemieplan en dus ook in de verdeling van de vaccins en de benodigdheden.

Nadere informatie

2008-20092009. Opzet Organisatie Onderwerpen volgende lessen

2008-20092009. Opzet Organisatie Onderwerpen volgende lessen Farmaceutische zorg Farmanager Bejaardenzorg 2008-20092009 Opzet Organisatie Onderwerpen volgende lessen 1 Farmanager Bejaardenzorg 2008-20092009 Optimalisatie van de farmaceutische zorg door middel van

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier Een nieuwe + voor uw gezondheid Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten PERSBERICHT 25 februari 2014 Het Gedeeld

Nadere informatie

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens Huisartsenpraktijk Roosdaal 2 3 16 Func(es en diensten Vitalink Vaccinnet ehealth basisdiensten Gedeeld Farmaceu(sch Dossier Recip- e MyCareNet Zorgzoeker Hub- Metahub

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

Een inspirerend bezoek aan de apotheek van het Centre Hospitalier de Valenciennes

Een inspirerend bezoek aan de apotheek van het Centre Hospitalier de Valenciennes Bekijk de nieuwsbrief online als deze niet correct wordt weergegeven. hict op bezoek Een inspirerend bezoek aan de apotheek van het Centre Hospitalier de Valenciennes Op 22 augustus 2014 trok een hict

Nadere informatie

HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN

HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN HET GEINFORMATISEERD PATIENTENDOSSIER IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS ET RUSTOORDEN VOOR OUDEREN Een registratiemodel voor verzorgingsgegevens In het belang van de resident in een rust- en verzorgingscentrum,

Nadere informatie

Hoe kan men een beeld krijgen van de algemene medische toestand en/of van bepaalde belangrijke chronische aandoeningen van individuele patiënten?

Hoe kan men een beeld krijgen van de algemene medische toestand en/of van bepaalde belangrijke chronische aandoeningen van individuele patiënten? Hoe kan men een beeld krijgen van de algemene medische toestand en/of van bepaalde belangrijke chronische aandoeningen van individuele patiënten? Greenock zal automatisch vragen om een pathologie te linken

Nadere informatie

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen 1. Is er steeds een attest van de educator vereist bij het afleveren van zelfzorgmateriaal? Sinds 1 april 2010 is een attest van

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA ZUURSTOFTHERAPIE AAN HUIS: NIEUWE HONORARIA VANAF 1 APRIL 2010 Tijdens de laatste overeenkomstencommissie werd een nieuwe wijzigingsclausule opgesteld aangaande

Nadere informatie

WG IKZ. Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u. Vergadering

WG IKZ. Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u. Vergadering WG IKZ Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u Vergadering Aanwezig: Luc Barbier, Rein Berden, Lieven Zwaenepoel, Veerle Beuckelaers, Rudi Gijsen, Lieve Van Sannen, Jo Segers Verontschuldigd:

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen 7. Zorgtrajecten Inleiding Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal administratieve

Nadere informatie

Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij

Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij Afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij - Voorschrijven op stofnaam - Antibiotica en antimycotica brochure voor de arts, tandarts en apotheker Inhoud 1 Inhoud Inleiding... 2 I. VOS voorschrift...

Nadere informatie

Slapen op voorschrift. Persconferentie 27 maart 2015

Slapen op voorschrift. Persconferentie 27 maart 2015 Slapen op voorschrift Persconferentie 27 maart 2015 Op de agenda I. Inleiding II. Onderzoeken voorschrijfgedrag huisarts III. Besluit & eisen I. Inleiding I. Inleiding Huisarts heeft uitgebreid takenpakket

Nadere informatie

Farmanager Bejaardenzorg 2008-2009. Les 5: Wettelijk kader

Farmanager Bejaardenzorg 2008-2009. Les 5: Wettelijk kader Farmanager Bejaardenzorg 2008-2009 2009 Les 5: Wettelijk kader Inhoudsopgave 1. KB 21/1/2009... 3 1.a. Afleveren aan personen in gemeenschap... 3 1.b. Wegvallen geografische beperking vervangen door kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions Thema s: Concept Algemene voorwaarden Doelgroep - Inclusiecriteria Honorarium -Tarificatie Webtool BNM Concept Wat is een begeleidingsgesprek nieuwe medicatie (BNM)? Een begeleidingsgesprek

Nadere informatie

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ 1 Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ Kleine historische schets (Nul)meting kwaliteitsdecreet Opzet kwaliteitsschema Proces en Software Tweede meting Bemerkingen Verdere stappen Tom De Clercq

Nadere informatie

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Innovaties en uitdagingen Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Economische ontwikkeling 20 10 00 90 80 70 Duurzame ontwikkeling Cleantech Innovatie Globaliseren ICT Kwaliteit 60 Massaproductie Snelheid

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Onkelinx mist 103 miljoen euro besparing in gezondheidszorg

Onkelinx mist 103 miljoen euro besparing in gezondheidszorg Nieuwe maatregelen Onkelinx: vanaf 1 mei automatisch VOS systeem voor antibiotica en antimycotica Onkelinx mist 103 miljoen euro besparing in gezondheidszorg De kiwimoes van minister Onkelinx: Gevaar voor

Nadere informatie

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Vanessa Binamé- 13/03/15 Agenda Inleiding Traceerbaarheid van implantaten Implantaatkaart

Nadere informatie

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014

Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 1 Symposium Kennisnetwerk Biociden Nieuwe Belgische wetgeving inzake biociden H. Vanhoutte 16/10/2014 2 1. Inleiding 2. Belgische wetgeving - producttoelating 3. Belgische wetgeving gebruik van biociden

Nadere informatie

9. Farmaceutische zorg en farmaceutisch dossier

9. Farmaceutische zorg en farmaceutisch dossier INFO-FICHE - KB 2009 9. Farmaceutische zorg en farmaceutisch dossier 1. BEGRIP De farmaceutische zorg is sinds 1 mei 2006 door de wetgever erkend als een kerntaak van de apotheker: als geneesmiddelenexpert

Nadere informatie

JANUARI 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

JANUARI 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB JANUARI 2015 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB GEEN INDEXERING IN 2015 In het kader van de besparingen, zullen de sleutelletters P, de sleutelleter Y (bandagisterie) en de remgelden niet

Nadere informatie

Proces verantwoordelijke. Hiërarchisch Verantwoordelijke

Proces verantwoordelijke. Hiërarchisch Verantwoordelijke PROCEDURE KLINISCHE FARMACIE IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN OPVOLGING PATIËNTEN MET PARENTERALE VOEDING Code: APO Versienummer: 1 Versiedatum: december 2013 Herevaluatiedatum: Aantal pagina s: Bijlage(n):

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN www.myqualityassistant.be

VEELGESTELDE VRAGEN www.myqualityassistant.be VEELGESTELDE VRAGEN www.myqualityassistant.be Algemeen 1. Wat is het verschil tussen bewaren en validatie? Vanaf wanneer moet ik mijn documenten valideren? Wanneer men voor bewaren kiest, dan blijft het

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

13-9-2010. Deel 2. Agenda

13-9-2010. Deel 2. Agenda Deel 2 Farmanager 2009-20102010 Kwaliteitshandboek Les 3: Logistiek deel 2: Praktisch in de apotheek Apr. Jo Segers Coördinator Beroepsontwikkeling BAF Agenda Richtlijnen voor apotheekteam Teruggebrachte

Nadere informatie

Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling. afdeling Brugge. O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys

Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling. afdeling Brugge. O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling afdeling AZ St-Jan Brugge O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys INHOUDSTAFEL Inleiding Opleiding en verplichte vorming Moeilijkheden Besluit INLEIDING Verpleegkundigen,

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten)

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018 WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik (Voorstel Nieuwe Actiepunten) AP9.1. Alle incentives worden gekoppeld aan het effectieve gebruik van egezondheidsdiensten Elke

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

Uitgangspunten die de apotheker titularis bij de uitbouw van een website steeds goed voor ogen moet houden, zijn:

Uitgangspunten die de apotheker titularis bij de uitbouw van een website steeds goed voor ogen moet houden, zijn: 6. Verkoop van geneesmiddelen via internet Deze bepalingen zijn in werking sinds 9 februari 2009 INFO-FICHE - KB 2009 1. INLEIDING * In het arrest DocMorris van 11 december 2003 oordeelde het Europese

Nadere informatie

Marini (2009); Payne (2002); Brady (2009); Helmons (2009)

Marini (2009); Payne (2002); Brady (2009); Helmons (2009) Bedside scanning, de toekomst? Xavier Lemaitre Stafmedewerker Competentiecentrum Verpleegkunde UZ Leuven Bedside Scanning een verhaal Niet over barcodes maar over patiëntveiligheid 1 1. Inleiding Het Institute

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

ZORG of ZEGEN in 5 STAPPEN

ZORG of ZEGEN in 5 STAPPEN LEVERANCIERS AAN WZC EEN ZORG OF EEN ZEGEN? of EEN PARTNER IN ZORG? EXPO 60+ - 8 oktober 2015 Alex de Kind 1 ZORG of ZEGEN in 5 STAPPEN 1. WAT IS MIJN (uw) PROBLEEM? 2. PRODUCT OF DIENST 2. ZORG of ZEGEN?

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Externe registratie van implantaten en medisch invasieve hulpmiddelen (MIH) met behulp van Phara/Infohos. Cléo Van de Velde

Externe registratie van implantaten en medisch invasieve hulpmiddelen (MIH) met behulp van Phara/Infohos. Cléo Van de Velde Externe registratie van implantaten en medisch invasieve hulpmiddelen (MIH) met behulp van Phara/Infohos Cléo Van de Velde Kort Welke artikels worden er getraceerd? Individueel verpakte implantaten Wie

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie