Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?"

Transcriptie

1 Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

2 Agenda Historiek Definities & terminologie Huidige situatie Het werkveld 01/01/2015 Gevolgen voor de apotheker leverancier Mogelijke gevolgen voor woonzorgcentrum Besluit 2

3 > 01/01/2015 Tarifering per eenheid per periode (RVT-ROB). Wat verandert er (mogelijks) voor het WZC? Wat zijn bedreigingen of risico s? De juiste keuze maken aanleiding tot kritische reflectie over medicatiegebeuren in WZC 3

4 Historiek KB 2006: Fractionering KB 2009 Wettelijke eis voor lokale apotheker verdwijnt Vervangen door eisen op vlak van kwaliteit Frequentie van levering, vorming, aanwezigheid 2011 : WZC via apotheken ziekenhuizen KB 09/2012: Individuele Medicatievoorbereiding (IMV) IMV wordt wettelijk geregeld Uitbesteding van (technische akte) IMV mogelijk Besparingsmogelijkheid voor de overheid Mei & oktober 2013 : richtsnoeren FAGG 4

5 Historiek Overleg tussen apothekers (APB) RIZIV Task Force Reden: onduidelijkheden inzake honorarium, tarifering, periode van tarifering, dure geneesmiddelen,. Hoe dan ook. Invoering van verplichte Tarifering per Eenheid per Periode vanaf 01/01/2015. Is een verplichting voor de apotheker/leverancier met mogelijks gevolgen voor WZC. 5

6 Terminologie Fractionering Voortgezette Farmaceutische Zorg Medisch Farmaceutisch Overleg Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) Technische act Flag CRAP 6

7 Voortgezette Farmaceutische zorg Gepersonaliseerde opvolging van de farmaceutische zorg obv. overeenkomst tussen de patiënt, de arts en de behandelend geneesheer IMV Individuele Medicatie Voorbereiding Handeling waarbij 1 of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd samengevoegd in 1 enkele gesloten verpakking voor individuele toediening & bestemd voor 1 patiënt op 1 tijdstip. Manuele IMV Geautomatiseerde IMV IMV waarbij computersystemen het productieproces aansturen (Robot)

8 Technische act Samenvoegen van geheel van medicatie voor 1 patiënt op 1 bepaald tijdstip/dag in 1 verpakking Kan uitbesteed worden aan andere APO vb. groothandel (kostprijs) NIET bij manuele IMV Fractionering (Wet-KB 2006) veranderen of verdelen van de verpakking of aanbiedingsvorm van een geneesmiddel Multidosis Meerdere tabletten in 1 verpakking Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) Periodiek, multidisciplinair overleg omtrent medicatietoestand bewoner Flag : label, vinkje, stempel Systeem waarbij de RH-bewoner gekend is bij RIZIV als RH-bewoner belangrijk voor tarificatie in nieuw systeem voor apotheker Medicatieschema ( toedieningsschema)

9 CRAP - Coördinerend & Raadgevend Apotheker (referentieapotheker) Doel: bijdragen aan kwaliteit & farmaceutische zorg welzijn patiënt/resident verbeteren Taken: Communicatie Multidisciplinair overleg/samenwerking Meewerken aan formularium Informatieve plicht Interacties & medicatie gerelateerde problemen vermijden Opleiding en vorming Regelmatige aanwezigheid in WZC Nabijheid & lokaal karakter zijn belangrijk * professionaliteit en flexibiliteit zijn belangrijk*

10 Huidige situatie wettelijk toegelaten Apotheker levert aan WZC onder 3 vormen: 1. Volledige verpakkingen (vb. 1 x56) 2. Blisters (herblisterd kaartsysteem- deels manueel ) 3. Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) IMV ideaal voor tarifering per eenheid Max. levertermijn : 14 dagen (vroeger 1 maand) praktijk: 7 dagen - dagelijks Vanaf 1/12/2014: STOP leveren op maandbasis (cfr. kaartsysteem) 10

11 Huidige situatie België +/ erkende WZC-bedden België +/ worden beleverd via een of andere vorm van IMV (met veel gradatie / variatie ) > nog geen enkele vorm van IMV 3 WZC 11

12 Huize Stefania Huidige situatie: Plaatselijke APO levert 2 x/week verpakkingen (dozen & flessen) in acute situatie = extra levering mogelijk. VS wordt op Ma-Woe-Vrij opgehaald. WZC stelt medicatiesysteem in vraag Redenen: Kwaliteitsindicatoren Ontevredenheid over huidige apotheker (service) Hoge foutenmarge (facturatie, medicatieschema) Hoge werk/tijdsdruk (hoofd)verpleegkundigen Weinig flexibel 12

13 Huize Aldegonde Huidige situatie: Plaatselijke APO levert dagelijks in grote bakken medicatie geïndividualiseerd/patiënt op centrale plaats in WZC neemt VS mee noodkoffer aanwezig bestelling via excel door (hoofd)verpleegkundige Ideale situatie? Fouten in transmissie gegevens (excel) Beperkt overzicht over medicatieschema Hoge werklast voor HV Vloeistoffen, spuiten,. In bak/afdeling/naam. 13

14 Huize Nathalia Huidige situatie : levering door APO/leverancier Brussel met regionaal depot. Transmissie medicatiegegevens via PC door (hoofd)verpleegkundige VS fax levering 1x/week chronische medicatie in zakjes op rol, geïndividualiseerd eigen formularium Ideale situatie? IMV geautomatiseerd/gerobotiseerd zakjes knippen Medicatie door WZC in database gebracht update? Flexibiliteit? Niet-chronische/acute medicatie? Vloeistoffen? 2 & 3 circuit 14

15 Wat wil uw WZC? WZC = verantwoordelijk voor controle & toediening van medicatie APO = verantwoordelijk voor voorbereiding en aflevering medicatie Arts = verantwoordelijk voor voorschrift en aanpassingen in medicatieschema (start, stop, posologie, aanpassingen, titratie, ) WZC = tussenpersoon in relatie patiënt-arts-apotheek mandaat * 15

16 Cyclus Arts-VS Bestelling WZC Controle/toediening/registratie in Zorgdossier Apo levering Klaarzetten WZC of APO 16

17 Kwaliteitsproject WZC Beperking medicatie residenten Regelmatig overleg arts-verpleegkundige Kwaliteitsindicatoren Beperken werklast (bestelling, distributie, klaarzetten, controle) Beperken foutenlast (onleesbaar VS,, stofnaam) Geen stock meer in WZC veiligheid en voorwaarden voor bewaring Correcte factuur Aanvaardbare korting (resident) Eenvoudig systeem wettelijk gedragen 17

18 Wat wil ik als WZC? Eenvoudige modaliteiten van bestelling Computerprogramma web-based permanent ge-updated (CNK-nummers) Duidelijke medicatiefiche Dagelijkse levering Regelmatig Medisch Farmaceutische Overleg (MFO) Beperking verschillende medicatiecircuits (1,2,3 ) Soepele manier van aanpassingen Beperking aantal geneesmiddelen (foutenlast daalt) formularium Duidelijke factuur Regelmatige kwaliteitsaudit door apotheker 18

19 Wat nog meer? Ondersteuning bij IT-problemen Regelmatige bijscholing door APO kosteloos Geïndividualiseerde aflevering per patiënt, per tijdstip van inname Noodkoffer weekend/na openingsuren Snelle levering van acute geneesmiddelen Regelmatige aanwezigheid van APO ten behoeve van personeel, residenten, familie Beheer van attesten APO Korting van 5, 10, 20 30% GOLDEN STANDARD 19

20 WZC Apotheek Voorschrift Medicatiefiche (verpleegkundige) 20

21 APO kwaliteitsproject Apotheker evolueert van externe leverancier partner in de zorgketen! 3 domeinen 1. Inhoudelijk farmaceutische zorg 2. Logistiek leveringscondities 3. Administratieve ondersteuning vermindering werkbelasting WZC 21

22 Realistisch? Haalbaar? 22

23 Situatie apotheker vanaf 01/01/2015 Tarifering per eenheid/periode (RVT-ROB) 23

24 Context Veroudering van de totale bevolking Residenten in WZC 1,4% van de totale bevolking 5,6% van de uitgaven RIZIV-terugbetaalbare geneesmiddelen. 24

25 Terugbetaalbare geneesmiddelen in WZC uitgaven RIZIV Praktijk : verspilling aan geneesmiddelen in WZC door te veel, niet of slechts ten dele ingenomen medicatie Patiënt overlijdt, gaat naar ziekenhuis, behandeling wordt stopgezet of veranderd overschotten in WZC of bij APO Teruggenomen medicatie. Weggooien RIZIV heeft betaald 25

26 RIZIV Begrotingsdoelstelling ZIV voor : besparing 20 Mio geneesmiddelen rusthuizen 1. Daling van 10 Mio via vermindering van volume voorgeschreven vergoedbare farmaceutische specialiteiten a. Sensibilisering artsen feedback RIZIV voorschrijfgedrag (1 trim. 2013) Algemene feedback Extra aandacht polymedicatie & psychotropica Reminder regels goed voorschrijfgedrag bij ouderen (residentieel, semi-residentieel, thuiswonend)

27 Begrotingsdoelstelling ZIV voor : besparing 20 Mio geneesmiddelen rusthuizen 2. Daling van 10 Mio /jaar door fundamentele hervorming tariferingssysteem geneesmiddelen in WZC (ROB/RVT) Geeft verschil aan tussen specificiteit van afleveren aan patiënt in collectiviteit versus afleveren op voorschrift in openbare officina Verplichtingen van apothekers op vlak van volksgezondheid doel: verbetering van veiligheid en kwaliteit van afleveren geneesmiddelen aan ouderen Bevorderen van Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) rationeler geneesmiddelengebruik en volksgezondheid. Grondige hervorming van het tariferingssysteem ROB- RVT besparingsmaatregel

28

29 Hervorming tariferingssysteem Ingangsdatum 01/01/2015 (uitstel? JA beperkt!) Tarifering van de reëel verbruikte geneesmiddelen Tarifering/eenheid terugbetaalbare geneesmiddelen oraal-vaste vorm per 7 dagen Acute en chronische behandelingen Objectief : bevorderen IMV (praktische & veiligheidsaspect) Beter/verantwoord gebruik verpakking verspilling limiteren besparing realiseren + zorgkwaliteit 29

30 Concrete uitwerking Aanpassingen op vlak van voorschrijven (vergoedbare) geneesmiddelen overgangsfase gewenste situatie VOORSCHRIFT MEDICATIESCHEMA TOEDIENINGSSCHEMA (opgesteld door apotheker) (heeft waarde voorschrift) medicatieschema (cfr. Actieplan ) In MEDICATIESCHEMA zijn alle geneesmiddelen van patiënt + duur behandeling: Beschikbaar voor arts & apotheker Bevordert een optimale samenwerking Alert voor dubbel gebruik en/of ernstige geneesmiddeleninteracties Aanpassingen in schema (behandeling) zijn onmiddellijk zichtbaar

31 Luik informatie-uitwisseling belang van een geïnformatiseerde informatie-uitwisseling Medicatieschema: Delen van patiëntendossiers-farmaceutische zorg; registratie van interventies rond en delen van gegevens rond de farmaceutische zorg; implementatie gestandaardiseerd formaat voor gegevensdeling tussen de woonzorgcentra & apotheken (2014); Veralgemeende toepassing van het gestandaardiseerd medicatieschema (2015) Elektronisch voorschrift Het minimaal Elektronisch Patiëntdossier

32 1) Aanpassingen op het vlak van afleveren van vergoedbare farmaceutische specialiteiten De apothekers kunnen zich organiseren inzake modaliteiten aflevering 1. IMV (manueel/gerobotiseerd) (verplichte flag IMV monitoring) 2. Publieksverpakking 3. Blisterverpakking: Fractionering en gespreide aflevering zijn toegelaten; 2 mogelijkheden voorschrijver geeft dit aan op het voorschrift de afspraak tussen apotheker en rustoord om te fractioneren op niveau van de mandaten gedocumenteerd Gebruik van bulkproducten en hospitaalverpakkingen voor IMV mogelijk onder bep. voorwaarden (farmaceutische industrie )

33 Concrete uitwerking 2) Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten Er wordt een tarifering per eenheid per patiënt per periode voorzien, nl per schijf van 7 dagen met beperking in geval van: Overlijden Hospitalisatie Aanpassingen in het medicatieschema/toedieningsschema op basis van een voorschrift voor een nieuw geneesmiddel 1 schijf wordt gerekend vanaf de dag van 1 aflevering in kader van uitvoering voorschrift

34 Concrete uitwerking Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Beperkingen in geval van 1. Overlijden of hospitalisatie enkel de gestarte schijf van 7 dagen waarbinnen het overlijden of de hospitalisatie zich voordoet mag aangerekend worden 2. Aanpassingen van het toedieningsschema VS nieuw geneesmiddel: Het nieuw geneesmiddel wordt toegevoegd aan de gestarte schijf van 7 dagen, pro rata het aantal aan te rekenen eenheden voor deze gestarte schijf Er mag slechts één schijf van 7 dagen aangerekend worden Maandelijkse gegevenstransmissie naar tariferingsdiensten

35 Concrete uitwerking Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Tarifering zal gebeuren via: Een nieuwe (lagere) vergoedingsbasis en prijs/vergoeding per eenheid Een remgeld per eenheid Op basis van de grootst beschikbare publieksverpakking Honorarium wordt aangepast

36 Schematisch Prijs/eenh eid + btw Honorarium APO per week per resident Economische marge APO gedeeld door Economische marge grossist (gedeeld door ) Prijs af fabriek per eenheid grootste publieksverpakk. Honorarium apotheker Economische marge apotheker Economische marge grossist Prijs af fabriek ifv. verpakking + btw Publieksprijs per verpakking Prijs/terugbetalingsbasis per eenheid berekend op grootste publieksverpakking Economische marges voor grossist & apotheker blijven behouden in de nieuwe prijs per eenheid De huidige honoraria (basishonorarium, honorarium VOS en honorarium hoofdstuk IV) worden vervangen door een honorarium per resident per week Het remgeld (ten laste van patiënt) is eveneens berekend per eenheid op basis van grootste publieksverpakking. Prise en charge des personnes âgées - Ouderenzorg 8

37 Concrete uitwerking Huidig honorarium : 4,75 per verpakking* Nieuwe honoraria : honorarium per week per rusthuisbewoner voor het afleveren van geneesmiddelen aan ROB-RVT-residenten Bedrag: 2,65 /week Opmerking: Vervangt huidige honoraria Mag slechts 1 x/week/patiënt aangerekend worden In geval van beurtrolsysteem enkel voor de actieve weken

38 Concrete uitwerking dringende levering honorarium voor dringende aflevering aan een ROB-RVT resident 7,40 EURO (excl. Btw). Behoud verplichtingen mbt unieke streepjescode (UBC) Uitbreiding voor farmaceutische bedrijven: ook UBC voor bulkproducten & ziekenhuisverpakkingen voor IMV Verplichte registratie USC gebruikte verpakkingen voor de getarifeerde eenheden Verplichte Flag -monitoring

39 Wat zit NIET in voorstel? Orale vaste terugbetaalde geneesmiddelen WEL NIET Spuiten Andere terugbetaalde medicatie (remgeld per doos) Niet terugbetaalde medicatie (zowel vast orale als andere) Zalven, druppels,. Magistrale bereidingen ook niet magistrale gelulen Facturatie wordt niet eenvoudig verschillende rubrieken vragen van residenten & familie 39

40 Conclusie Huidige vergoeding lukt nog net om kwalitatieve IMV dienstverlening toe te passen. Voorgestelde vergoedingsbasis is NIET kostendekkend voor een kwalitatieve toepassing van IMV (investeringen in ROBOT, personeel, plateaus, materiaal, transport,.) Kosten zullen doorgerekend worden aan. resident >1 /week/resident is minimale projectie 40

41 Bezorgdheid van apothekers Minder interessante vergoedingsbasis toekomst? Wat met dure geneesmiddelen? Wat met evolutie van eisen in bij IMV? fabricagevergunning? (Duitsland GMP) Manueel: minder eisen hoge personeelskost Geautomatiseerd: nu reeds hoge eisen (voorafgaande toelating FAGG, toedieningsschema, afleveringsvoorwaarden, stappenplan, evaluatie, traceerbaarheid, informatieplicht, hygiënemaatregelen, lokalen, etikettering, opleiding, apparatuur, productieproces, ) Verplichting om over te gaan tot IMV? Deontologie. 41

42 Mogelijke gevolgen voor WZC? Invoering van tarifering/eenheid/periode aanleiding tot opstarten dynamiek rond medicatieproces. Kwaliteitsproject partners: WZC, APO, CRA, huisarts, (hoofd)verpleegkundigen, residenten + familie Analyse van huidig proces opstellen van plan van eisen marktverkenning/aanbesteding* (arrest 03/06/ 14 Furlan) Hoge eisen die men stelt? Golden standard* Haalbaar? Realistisch? Tegen welke prijs? 42

43 Wet op openbare aanbestedingen? Arrest 03/06/2014 Circulaire Furlan medicatie in WZC NIET meer onderworpen aan wet op de openbare aanbestedingen!? Motivering 1. Bewoner geeft mandaat aan WZC resident koopt medicatie 2. Bedongen korting komt integraal ten goede van resident 3. WZC mag niets voor zichzelf aankopen Conclusie : WZC koopt niets is enkel doorgeefluik Opgepast : wel nog marktverkenning vrije verkenning in vrije onderhandelingsprocedure 43

44 Bedreigingen voor WZC? Apo maakt zijn analyse Stopzetting van levering/samenwerking Levering onder andere voorwaarden (korting, frequentie, niveau van dienstverlening, ) Aanbod van andere aanbieders Voldoende kennis van zaken aanwezig in WZC? Voldoende kennis wetgeving? Voldoende kennis mogelijke alternatieven? Factuur wordt gecompliceerd vragen van residenten of familie Wie geeft antwoord? Juiste keuze maken van leverancier! 44

45 Besluit Farmaceutische zorg in WZC is complex WZC verantwoordelijk (bestelling, controle, toediening, factuur, (over)consumptie,.) Verschillende actoren (Economische) motieven actoren Kwaliteit wordt belangrijk kwaliteitsindicatoren Focus niet op kortingen. Keuze van leverancier implementatie zeer degelijke voorbereiding (3 maand) & kennis van zaken. 45

46 Meer info? Begeleiding bij uw onderhandelingen? Uitschrijven van bestek/aanbesteding/wensenlijst? Uw Probis specialist medicatiebeheer WZC helpt u graag verder. 050/ /

WELKOM. Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015

WELKOM. Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015 WELKOM Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015 Agenda: TPE LTD, Mevr. Eef Dreesen De theorie wat u MOET weten Tips om met TPE te starten TPE versus IMV - Belmedis, Dhr. Philippe Jauquet Demo: software Corilus

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen De organisatie en financiering van de ziekenhuizen Anja Crommelynck (Departement Onderzoek en Ontwikkeling, R&D - LCM) Katelijn Degraeve (Medisch-sociale sector In Dialoog, MID) David Lefèbvre (Fédération

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

KCE REPORTS 171A SYNTHESE. www.kce.fgov.be

KCE REPORTS 171A SYNTHESE. www.kce.fgov.be KCE REPORTS 171A WELKE OPLOSSINGEN VOOR DE WACHTDIENSTEN VAN HUISARTSEN? SYNTHESE 2011 www.kce.fgov.be KCE REPORTS 171A HEALTH SERVICES RESEARCH WELKE OPLOSSINGEN VOOR DE HUISARTSEN? SYNTHESE WACHTDIENSTEN

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie