Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?"

Transcriptie

1 Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

2 Agenda Historiek Definities & terminologie Huidige situatie Het werkveld 01/01/2015 Gevolgen voor de apotheker leverancier Mogelijke gevolgen voor woonzorgcentrum Besluit 2

3 > 01/01/2015 Tarifering per eenheid per periode (RVT-ROB). Wat verandert er (mogelijks) voor het WZC? Wat zijn bedreigingen of risico s? De juiste keuze maken aanleiding tot kritische reflectie over medicatiegebeuren in WZC 3

4 Historiek KB 2006: Fractionering KB 2009 Wettelijke eis voor lokale apotheker verdwijnt Vervangen door eisen op vlak van kwaliteit Frequentie van levering, vorming, aanwezigheid 2011 : WZC via apotheken ziekenhuizen KB 09/2012: Individuele Medicatievoorbereiding (IMV) IMV wordt wettelijk geregeld Uitbesteding van (technische akte) IMV mogelijk Besparingsmogelijkheid voor de overheid Mei & oktober 2013 : richtsnoeren FAGG 4

5 Historiek Overleg tussen apothekers (APB) RIZIV Task Force Reden: onduidelijkheden inzake honorarium, tarifering, periode van tarifering, dure geneesmiddelen,. Hoe dan ook. Invoering van verplichte Tarifering per Eenheid per Periode vanaf 01/01/2015. Is een verplichting voor de apotheker/leverancier met mogelijks gevolgen voor WZC. 5

6 Terminologie Fractionering Voortgezette Farmaceutische Zorg Medisch Farmaceutisch Overleg Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) Technische act Flag CRAP 6

7 Voortgezette Farmaceutische zorg Gepersonaliseerde opvolging van de farmaceutische zorg obv. overeenkomst tussen de patiënt, de arts en de behandelend geneesheer IMV Individuele Medicatie Voorbereiding Handeling waarbij 1 of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd samengevoegd in 1 enkele gesloten verpakking voor individuele toediening & bestemd voor 1 patiënt op 1 tijdstip. Manuele IMV Geautomatiseerde IMV IMV waarbij computersystemen het productieproces aansturen (Robot)

8 Technische act Samenvoegen van geheel van medicatie voor 1 patiënt op 1 bepaald tijdstip/dag in 1 verpakking Kan uitbesteed worden aan andere APO vb. groothandel (kostprijs) NIET bij manuele IMV Fractionering (Wet-KB 2006) veranderen of verdelen van de verpakking of aanbiedingsvorm van een geneesmiddel Multidosis Meerdere tabletten in 1 verpakking Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) Periodiek, multidisciplinair overleg omtrent medicatietoestand bewoner Flag : label, vinkje, stempel Systeem waarbij de RH-bewoner gekend is bij RIZIV als RH-bewoner belangrijk voor tarificatie in nieuw systeem voor apotheker Medicatieschema ( toedieningsschema)

9 CRAP - Coördinerend & Raadgevend Apotheker (referentieapotheker) Doel: bijdragen aan kwaliteit & farmaceutische zorg welzijn patiënt/resident verbeteren Taken: Communicatie Multidisciplinair overleg/samenwerking Meewerken aan formularium Informatieve plicht Interacties & medicatie gerelateerde problemen vermijden Opleiding en vorming Regelmatige aanwezigheid in WZC Nabijheid & lokaal karakter zijn belangrijk * professionaliteit en flexibiliteit zijn belangrijk*

10 Huidige situatie wettelijk toegelaten Apotheker levert aan WZC onder 3 vormen: 1. Volledige verpakkingen (vb. 1 x56) 2. Blisters (herblisterd kaartsysteem- deels manueel ) 3. Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) IMV ideaal voor tarifering per eenheid Max. levertermijn : 14 dagen (vroeger 1 maand) praktijk: 7 dagen - dagelijks Vanaf 1/12/2014: STOP leveren op maandbasis (cfr. kaartsysteem) 10

11 Huidige situatie België +/ erkende WZC-bedden België +/ worden beleverd via een of andere vorm van IMV (met veel gradatie / variatie ) > nog geen enkele vorm van IMV 3 WZC 11

12 Huize Stefania Huidige situatie: Plaatselijke APO levert 2 x/week verpakkingen (dozen & flessen) in acute situatie = extra levering mogelijk. VS wordt op Ma-Woe-Vrij opgehaald. WZC stelt medicatiesysteem in vraag Redenen: Kwaliteitsindicatoren Ontevredenheid over huidige apotheker (service) Hoge foutenmarge (facturatie, medicatieschema) Hoge werk/tijdsdruk (hoofd)verpleegkundigen Weinig flexibel 12

13 Huize Aldegonde Huidige situatie: Plaatselijke APO levert dagelijks in grote bakken medicatie geïndividualiseerd/patiënt op centrale plaats in WZC neemt VS mee noodkoffer aanwezig bestelling via excel door (hoofd)verpleegkundige Ideale situatie? Fouten in transmissie gegevens (excel) Beperkt overzicht over medicatieschema Hoge werklast voor HV Vloeistoffen, spuiten,. In bak/afdeling/naam. 13

14 Huize Nathalia Huidige situatie : levering door APO/leverancier Brussel met regionaal depot. Transmissie medicatiegegevens via PC door (hoofd)verpleegkundige VS fax levering 1x/week chronische medicatie in zakjes op rol, geïndividualiseerd eigen formularium Ideale situatie? IMV geautomatiseerd/gerobotiseerd zakjes knippen Medicatie door WZC in database gebracht update? Flexibiliteit? Niet-chronische/acute medicatie? Vloeistoffen? 2 & 3 circuit 14

15 Wat wil uw WZC? WZC = verantwoordelijk voor controle & toediening van medicatie APO = verantwoordelijk voor voorbereiding en aflevering medicatie Arts = verantwoordelijk voor voorschrift en aanpassingen in medicatieschema (start, stop, posologie, aanpassingen, titratie, ) WZC = tussenpersoon in relatie patiënt-arts-apotheek mandaat * 15

16 Cyclus Arts-VS Bestelling WZC Controle/toediening/registratie in Zorgdossier Apo levering Klaarzetten WZC of APO 16

17 Kwaliteitsproject WZC Beperking medicatie residenten Regelmatig overleg arts-verpleegkundige Kwaliteitsindicatoren Beperken werklast (bestelling, distributie, klaarzetten, controle) Beperken foutenlast (onleesbaar VS,, stofnaam) Geen stock meer in WZC veiligheid en voorwaarden voor bewaring Correcte factuur Aanvaardbare korting (resident) Eenvoudig systeem wettelijk gedragen 17

18 Wat wil ik als WZC? Eenvoudige modaliteiten van bestelling Computerprogramma web-based permanent ge-updated (CNK-nummers) Duidelijke medicatiefiche Dagelijkse levering Regelmatig Medisch Farmaceutische Overleg (MFO) Beperking verschillende medicatiecircuits (1,2,3 ) Soepele manier van aanpassingen Beperking aantal geneesmiddelen (foutenlast daalt) formularium Duidelijke factuur Regelmatige kwaliteitsaudit door apotheker 18

19 Wat nog meer? Ondersteuning bij IT-problemen Regelmatige bijscholing door APO kosteloos Geïndividualiseerde aflevering per patiënt, per tijdstip van inname Noodkoffer weekend/na openingsuren Snelle levering van acute geneesmiddelen Regelmatige aanwezigheid van APO ten behoeve van personeel, residenten, familie Beheer van attesten APO Korting van 5, 10, 20 30% GOLDEN STANDARD 19

20 WZC Apotheek Voorschrift Medicatiefiche (verpleegkundige) 20

21 APO kwaliteitsproject Apotheker evolueert van externe leverancier partner in de zorgketen! 3 domeinen 1. Inhoudelijk farmaceutische zorg 2. Logistiek leveringscondities 3. Administratieve ondersteuning vermindering werkbelasting WZC 21

22 Realistisch? Haalbaar? 22

23 Situatie apotheker vanaf 01/01/2015 Tarifering per eenheid/periode (RVT-ROB) 23

24 Context Veroudering van de totale bevolking Residenten in WZC 1,4% van de totale bevolking 5,6% van de uitgaven RIZIV-terugbetaalbare geneesmiddelen. 24

25 Terugbetaalbare geneesmiddelen in WZC uitgaven RIZIV Praktijk : verspilling aan geneesmiddelen in WZC door te veel, niet of slechts ten dele ingenomen medicatie Patiënt overlijdt, gaat naar ziekenhuis, behandeling wordt stopgezet of veranderd overschotten in WZC of bij APO Teruggenomen medicatie. Weggooien RIZIV heeft betaald 25

26 RIZIV Begrotingsdoelstelling ZIV voor : besparing 20 Mio geneesmiddelen rusthuizen 1. Daling van 10 Mio via vermindering van volume voorgeschreven vergoedbare farmaceutische specialiteiten a. Sensibilisering artsen feedback RIZIV voorschrijfgedrag (1 trim. 2013) Algemene feedback Extra aandacht polymedicatie & psychotropica Reminder regels goed voorschrijfgedrag bij ouderen (residentieel, semi-residentieel, thuiswonend)

27 Begrotingsdoelstelling ZIV voor : besparing 20 Mio geneesmiddelen rusthuizen 2. Daling van 10 Mio /jaar door fundamentele hervorming tariferingssysteem geneesmiddelen in WZC (ROB/RVT) Geeft verschil aan tussen specificiteit van afleveren aan patiënt in collectiviteit versus afleveren op voorschrift in openbare officina Verplichtingen van apothekers op vlak van volksgezondheid doel: verbetering van veiligheid en kwaliteit van afleveren geneesmiddelen aan ouderen Bevorderen van Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) rationeler geneesmiddelengebruik en volksgezondheid. Grondige hervorming van het tariferingssysteem ROB- RVT besparingsmaatregel

28

29 Hervorming tariferingssysteem Ingangsdatum 01/01/2015 (uitstel? JA beperkt!) Tarifering van de reëel verbruikte geneesmiddelen Tarifering/eenheid terugbetaalbare geneesmiddelen oraal-vaste vorm per 7 dagen Acute en chronische behandelingen Objectief : bevorderen IMV (praktische & veiligheidsaspect) Beter/verantwoord gebruik verpakking verspilling limiteren besparing realiseren + zorgkwaliteit 29

30 Concrete uitwerking Aanpassingen op vlak van voorschrijven (vergoedbare) geneesmiddelen overgangsfase gewenste situatie VOORSCHRIFT MEDICATIESCHEMA TOEDIENINGSSCHEMA (opgesteld door apotheker) (heeft waarde voorschrift) medicatieschema (cfr. Actieplan ) In MEDICATIESCHEMA zijn alle geneesmiddelen van patiënt + duur behandeling: Beschikbaar voor arts & apotheker Bevordert een optimale samenwerking Alert voor dubbel gebruik en/of ernstige geneesmiddeleninteracties Aanpassingen in schema (behandeling) zijn onmiddellijk zichtbaar

31 Luik informatie-uitwisseling belang van een geïnformatiseerde informatie-uitwisseling Medicatieschema: Delen van patiëntendossiers-farmaceutische zorg; registratie van interventies rond en delen van gegevens rond de farmaceutische zorg; implementatie gestandaardiseerd formaat voor gegevensdeling tussen de woonzorgcentra & apotheken (2014); Veralgemeende toepassing van het gestandaardiseerd medicatieschema (2015) Elektronisch voorschrift Het minimaal Elektronisch Patiëntdossier

32 1) Aanpassingen op het vlak van afleveren van vergoedbare farmaceutische specialiteiten De apothekers kunnen zich organiseren inzake modaliteiten aflevering 1. IMV (manueel/gerobotiseerd) (verplichte flag IMV monitoring) 2. Publieksverpakking 3. Blisterverpakking: Fractionering en gespreide aflevering zijn toegelaten; 2 mogelijkheden voorschrijver geeft dit aan op het voorschrift de afspraak tussen apotheker en rustoord om te fractioneren op niveau van de mandaten gedocumenteerd Gebruik van bulkproducten en hospitaalverpakkingen voor IMV mogelijk onder bep. voorwaarden (farmaceutische industrie )

33 Concrete uitwerking 2) Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten Er wordt een tarifering per eenheid per patiënt per periode voorzien, nl per schijf van 7 dagen met beperking in geval van: Overlijden Hospitalisatie Aanpassingen in het medicatieschema/toedieningsschema op basis van een voorschrift voor een nieuw geneesmiddel 1 schijf wordt gerekend vanaf de dag van 1 aflevering in kader van uitvoering voorschrift

34 Concrete uitwerking Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Beperkingen in geval van 1. Overlijden of hospitalisatie enkel de gestarte schijf van 7 dagen waarbinnen het overlijden of de hospitalisatie zich voordoet mag aangerekend worden 2. Aanpassingen van het toedieningsschema VS nieuw geneesmiddel: Het nieuw geneesmiddel wordt toegevoegd aan de gestarte schijf van 7 dagen, pro rata het aantal aan te rekenen eenheden voor deze gestarte schijf Er mag slechts één schijf van 7 dagen aangerekend worden Maandelijkse gegevenstransmissie naar tariferingsdiensten

35 Concrete uitwerking Aanpassingen op het vlak van het tariferen van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Tarifering zal gebeuren via: Een nieuwe (lagere) vergoedingsbasis en prijs/vergoeding per eenheid Een remgeld per eenheid Op basis van de grootst beschikbare publieksverpakking Honorarium wordt aangepast

36 Schematisch Prijs/eenh eid + btw Honorarium APO per week per resident Economische marge APO gedeeld door Economische marge grossist (gedeeld door ) Prijs af fabriek per eenheid grootste publieksverpakk. Honorarium apotheker Economische marge apotheker Economische marge grossist Prijs af fabriek ifv. verpakking + btw Publieksprijs per verpakking Prijs/terugbetalingsbasis per eenheid berekend op grootste publieksverpakking Economische marges voor grossist & apotheker blijven behouden in de nieuwe prijs per eenheid De huidige honoraria (basishonorarium, honorarium VOS en honorarium hoofdstuk IV) worden vervangen door een honorarium per resident per week Het remgeld (ten laste van patiënt) is eveneens berekend per eenheid op basis van grootste publieksverpakking. Prise en charge des personnes âgées - Ouderenzorg 8

37 Concrete uitwerking Huidig honorarium : 4,75 per verpakking* Nieuwe honoraria : honorarium per week per rusthuisbewoner voor het afleveren van geneesmiddelen aan ROB-RVT-residenten Bedrag: 2,65 /week Opmerking: Vervangt huidige honoraria Mag slechts 1 x/week/patiënt aangerekend worden In geval van beurtrolsysteem enkel voor de actieve weken

38 Concrete uitwerking dringende levering honorarium voor dringende aflevering aan een ROB-RVT resident 7,40 EURO (excl. Btw). Behoud verplichtingen mbt unieke streepjescode (UBC) Uitbreiding voor farmaceutische bedrijven: ook UBC voor bulkproducten & ziekenhuisverpakkingen voor IMV Verplichte registratie USC gebruikte verpakkingen voor de getarifeerde eenheden Verplichte Flag -monitoring

39 Wat zit NIET in voorstel? Orale vaste terugbetaalde geneesmiddelen WEL NIET Spuiten Andere terugbetaalde medicatie (remgeld per doos) Niet terugbetaalde medicatie (zowel vast orale als andere) Zalven, druppels,. Magistrale bereidingen ook niet magistrale gelulen Facturatie wordt niet eenvoudig verschillende rubrieken vragen van residenten & familie 39

40 Conclusie Huidige vergoeding lukt nog net om kwalitatieve IMV dienstverlening toe te passen. Voorgestelde vergoedingsbasis is NIET kostendekkend voor een kwalitatieve toepassing van IMV (investeringen in ROBOT, personeel, plateaus, materiaal, transport,.) Kosten zullen doorgerekend worden aan. resident >1 /week/resident is minimale projectie 40

41 Bezorgdheid van apothekers Minder interessante vergoedingsbasis toekomst? Wat met dure geneesmiddelen? Wat met evolutie van eisen in bij IMV? fabricagevergunning? (Duitsland GMP) Manueel: minder eisen hoge personeelskost Geautomatiseerd: nu reeds hoge eisen (voorafgaande toelating FAGG, toedieningsschema, afleveringsvoorwaarden, stappenplan, evaluatie, traceerbaarheid, informatieplicht, hygiënemaatregelen, lokalen, etikettering, opleiding, apparatuur, productieproces, ) Verplichting om over te gaan tot IMV? Deontologie. 41

42 Mogelijke gevolgen voor WZC? Invoering van tarifering/eenheid/periode aanleiding tot opstarten dynamiek rond medicatieproces. Kwaliteitsproject partners: WZC, APO, CRA, huisarts, (hoofd)verpleegkundigen, residenten + familie Analyse van huidig proces opstellen van plan van eisen marktverkenning/aanbesteding* (arrest 03/06/ 14 Furlan) Hoge eisen die men stelt? Golden standard* Haalbaar? Realistisch? Tegen welke prijs? 42

43 Wet op openbare aanbestedingen? Arrest 03/06/2014 Circulaire Furlan medicatie in WZC NIET meer onderworpen aan wet op de openbare aanbestedingen!? Motivering 1. Bewoner geeft mandaat aan WZC resident koopt medicatie 2. Bedongen korting komt integraal ten goede van resident 3. WZC mag niets voor zichzelf aankopen Conclusie : WZC koopt niets is enkel doorgeefluik Opgepast : wel nog marktverkenning vrije verkenning in vrije onderhandelingsprocedure 43

44 Bedreigingen voor WZC? Apo maakt zijn analyse Stopzetting van levering/samenwerking Levering onder andere voorwaarden (korting, frequentie, niveau van dienstverlening, ) Aanbod van andere aanbieders Voldoende kennis van zaken aanwezig in WZC? Voldoende kennis wetgeving? Voldoende kennis mogelijke alternatieven? Factuur wordt gecompliceerd vragen van residenten of familie Wie geeft antwoord? Juiste keuze maken van leverancier! 44

45 Besluit Farmaceutische zorg in WZC is complex WZC verantwoordelijk (bestelling, controle, toediening, factuur, (over)consumptie,.) Verschillende actoren (Economische) motieven actoren Kwaliteit wordt belangrijk kwaliteitsindicatoren Focus niet op kortingen. Keuze van leverancier implementatie zeer degelijke voorbereiding (3 maand) & kennis van zaken. 45

46 Meer info? Begeleiding bij uw onderhandelingen? Uitschrijven van bestek/aanbesteding/wensenlijst? Uw Probis specialist medicatiebeheer WZC helpt u graag verder. 050/ /

Medicatiebeleid in WZC

Medicatiebeleid in WZC Medicatiebeleid in WZC Keynote speaker: Dr. Lore De Raeve Competentiepool Ouderenzorg Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Deskundige Gezondheidsbeleid en Ouderenzorg Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Nadere informatie

MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA OP EEN KEERPUNT

MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA OP EEN KEERPUNT MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA OP EEN KEERPUNT COOP APOTHEKEN AFD. RESIDENTIELE ZORG Erik Temmerman MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA COOP APOTHEKEN NIEUWE ROL APOTHEEK IN WZC TARIFERING PER EENHEID

Nadere informatie

VIDIS Virtual Integrated Drug Information System

VIDIS Virtual Integrated Drug Information System Virtual Integrated Drug Information System Yoeriska Antonissen Coördinator cel Kennis en informatiebeheer en administratieve vereenvoudiging Directie Farmaceutisch Beleid Dienst voor Geneeskundige Verzorging

Nadere informatie

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases FAQs 1. Hoe begin ik aan het verhaal van Tarifering per Eenheid (TpE)? Hoe kan ik me voorbereiden? Of u nu besluit om dozen of blisters af te leveren of

Nadere informatie

TARIFICATIE PER EENHEID IN WZC 12 DECEMBER 2014

TARIFICATIE PER EENHEID IN WZC 12 DECEMBER 2014 TARIFICATIE PER EENHEID IN WZC 12 DECEMBER 2014 Tarificatieper eenheid Context Politiek akkoord Aandachtspunten Noodzakelijke randvoorwaarden Planning concrete voorbeelden Tarifering per eenheid: Context

Nadere informatie

Samenwerking WZC - Apotheek

Samenwerking WZC - Apotheek Samenwerking WZC - Apotheek 26 februari 2015 Patrick Vrydaghs BU Manager Corilus Care Apr. Tom Claes BU Manager Corilus Pharma Agenda Het TPE kader Hoe van start gaan Starten met toedieningsschema De betrokkenheid

Nadere informatie

1. Vooraleer u begint.

1. Vooraleer u begint. 1. Vooraleer u begint. Met behulp van dit IMV-dossier - dat werd opgesteld in samenwerking met KLAV en KAVA - willen we u eerst en vooral het KB van 24/09/2012 over individuele medicatievoorbereiding toelichten.

Nadere informatie

WELKOM. Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015

WELKOM. Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015 WELKOM Infoavond TPE in praktijk 11/3/2015 Agenda: TPE LTD, Mevr. Eef Dreesen De theorie wat u MOET weten Tips om met TPE te starten TPE versus IMV - Belmedis, Dhr. Philippe Jauquet Demo: software Corilus

Nadere informatie

FAQ betreffende het KB van 24.9.2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV) update 31.03.

FAQ betreffende het KB van 24.9.2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV) update 31.03. FAQ betreffende het KB van 24.9.2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (IMV) update 31.03.2014 1. Kan manuele IMV worden uitbesteed? Art. 9 1 van het

Nadere informatie

VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System

VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System presenta.e Ronde Tafel egezondheid 2015 26.05.2015 Visie RIZIV Deze visienota betrea een elektronisch communica3esysteem voor het beheer van alle aspecten

Nadere informatie

Individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Individuele medicatievoorbereiding (IMV) Individuele medicatievoorbereiding (IMV) Het KB van 24 september 2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding, werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad

Nadere informatie

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER Inhoud Geschiedenis: rol van de apotheker (niewe) Rol van de apotheker Come On project Eigen Ervaringen Mini Come On project Apotheek Antverpia Hoofdstuk IV (attesten)

Nadere informatie

Hoe een product die je als TPE verkocht hebt en al in het toedieningsschema zit uit TPE halen?

Hoe een product die je als TPE verkocht hebt en al in het toedieningsschema zit uit TPE halen? TPE FAQ Algemeen Hoe een product die je als TPE verkocht hebt en al in het toedieningsschema zit uit TPE halen? V : Hoe een product waarvoor er geen attest is of komt uit TPE halen? A : Voer de volgende

Nadere informatie

Ervaring met geïndividualiseerde geneesmiddelendistributie in WZC Ter Hovingen Geert Polfliet algemeen directeur Placidus vzw

Ervaring met geïndividualiseerde geneesmiddelendistributie in WZC Ter Hovingen Geert Polfliet algemeen directeur Placidus vzw Ervaring met geïndividualiseerde geneesmiddelendistributie in WZC Ter Hovingen Geert Polfliet algemeen directeur Placidus vzw 1 Medicatie in de ouderenzorg Een therapie ter behandeling of preventie van

Nadere informatie

De medicatielogistiek vanuit een ziekenhuisapotheek naar woonzorgcentra: EMV en IMV.

De medicatielogistiek vanuit een ziekenhuisapotheek naar woonzorgcentra: EMV en IMV. De medicatielogistiek vanuit een ziekenhuisapotheek naar woonzorgcentra: EMV en IMV. Individuele medicatievoorbereiding IMV wetgeving, richtlijnen, valkuilen jan.mannaerts@zna.be Ter Elst, Edegem, ma 19.09.2011

Nadere informatie

Starten met IMV voor ambulante patiënten

Starten met IMV voor ambulante patiënten Starten met IMV voor ambulante patiënten Opmerking: In de Handleiding Starten met IMV voor ambulante patiënten staat dat u kunt aanduiden of een specialiteit al dan niet IMV afgeleverd wordt. Deze optie

Nadere informatie

VIDIS Virtual Integrated Drug Information System

VIDIS Virtual Integrated Drug Information System VIDIS Virtual Integrated Drug Information System Yoeriska Antonissen Coördinator cel Kennis- en informatiebeheer en administratieve vereenvoudiging Directie Farmaceutisch Beleid Dienst voor Geneeskundige

Nadere informatie

Controle op effectieve aflevering

Controle op effectieve aflevering Specialiteiten Magistralen Zorgtrajecten Unieke barcode VOS Zuurstof NVS Bandagisterie??? Specifieke MAF VI s 01/07/04: UB op verpakking terugbetaalde specialiteit verplicht 01/01/05: apr. wordt verplicht

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

Agenda LOK 11/02/2010

Agenda LOK 11/02/2010 4-9-200 Huisartsen Apothekers Huisartsen en apothekers Een gedeelde zorg voor de patiënt Agenda LOK /02/200 20.45u: Welkom + voorstellen aanwezigen 2.00u: Wettelijke aspecten van het 2.0u: Voorschrijven

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 - FAQ Vanaf 1 januari 2017: - wordt het klassieke papieren voorschrift met 2 barcodes vervangen door een nieuw document bewijs van elektronisch voorschrift (afbeelding

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf

Elektronisch voorschrift vanaf Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 Vanaf 1 januari 2017 Als de arts dan een elektronisch voorschrift opstelt, zal het papieren voorschrift vervangen worden door een nieuw document bewijs van elektronisch

Nadere informatie

Digitalisering & medicatiebeleid in woonzorgcentra Projecten van de federale overheid

Digitalisering & medicatiebeleid in woonzorgcentra Projecten van de federale overheid Digitalisering & medicatiebeleid in woonzorgcentra Projecten van de federale overheid Yoeriska Antonissen Coördinator cel Kennis- en informatiebeheer en administratieve vereenvoudiging Directie Farmaceutisch

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis wijzigt grondig vanaf 1 juli 2012. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische

Nadere informatie

Van Pillenzet tot Farmaceutische Zorg

Van Pillenzet tot Farmaceutische Zorg Van Pillenzet tot Farmaceutische Zorg Van spanningsveld tot innovatie Congres : Tijd voor Zorg? Zorg voor tijd! Antwerpen 25.03.2011 Bernard Bruggeman Gedelegeerd Bestuurder 1 PROGRAMMA 1. Situering binnen

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

13-9-2010. Farmanager 2009. 1. Problemen instelling + RIZIV

13-9-2010. Farmanager 2009. 1. Problemen instelling + RIZIV Farmanager 2009 1. Problemen instelling en RIZIV 2. Voorstelling firma MTS 3. Manuele MTS systemen : 3 soorten Multidosis per week Multidosis per maand Unidosis per maand 4. Noodzakelijk materiaal 5. Productieproces

Nadere informatie

Fa F r a ma m n a a n g a e g r e Be B j e aa a r a de d n e z n or o g Les 5 s : :W e W ttte t lijk ka k der

Fa F r a ma m n a a n g a e g r e Be B j e aa a r a de d n e z n or o g Les 5 s : :W e W ttte t lijk ka k der Farmanager Bejaardenzorg 2008-20092009 Les 5: Wettelijk kader KB 2009: aflevering aan personen in gemeenschap Wie zijn personen in gemeenschap : Persoon gehuisvest in: rust- en verzorgingstehuis erkend

Nadere informatie

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Blue Point Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat

Nadere informatie

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases FAQs 1. Hoe begin ik aan het verhaal van Tarifering per Eenheid (TpE)? Hoe kan ik me voorbereiden? Of u nu besluit om dozen of blisters af te leveren of

Nadere informatie

Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE

Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE Standpunt overheid (Apr. A. Bourda) VOS & SUBSTITUTIE KB van 10/08/2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik: naam geneesmiddel Fantasiebenaming Wetenschappelijke

Nadere informatie

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst.

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst. Beste collega, Alle info betreffende de nieuwe reglementering van zuurstof heeft u ondertussen gevonden via http://www.kava.be/diensten/tarifering/tariferingsberichten/. Onderstaand overzicht sturen we

Nadere informatie

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen 3. Misbruik en verslaving Inleiding De goede samenwerking tussen de huisarts en de apotheker is essentieel bij de begeleiding van patiënten waarbij er blijk is van overmatig geneesmiddelengebruik. De aanpak

Nadere informatie

4.1. Aflevering van vaccins voor jonge kinderen en werknemers in het kader van vaccinatiecampagnes ter voorkoming van besmettelijke ziektes

4.1. Aflevering van vaccins voor jonge kinderen en werknemers in het kader van vaccinatiecampagnes ter voorkoming van besmettelijke ziektes 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 4. BIJZONDERE VORMEN VAN AFLEVERING Deze bepalingen zijn in werking sinds 9 februari 2009 4.1. Aflevering van vaccins voor jonge kinderen en werknemers in het kader van

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 1 Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 Vanaf 1 juli 2012 verandert de reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen

Nadere informatie

Verslag MFO 22/9/2016 huisartsen -apothekers-az Groeninge Kortrijk

Verslag MFO 22/9/2016 huisartsen -apothekers-az Groeninge Kortrijk Verslag MFO 22/9/2016 huisartsen -apothekers-az Groeninge Kortrijk Reacties en feedback op de casussen aangebracht door de apothekers 1- CASUS 1 ste lijn: Roger komt zaterdagvoormiddag naar de apotheek.

Nadere informatie

Prettige feestdagen. Meilleurs voeux. Season s greetings. December 12 TITEL

Prettige feestdagen. Meilleurs voeux. Season s greetings. December 12 TITEL TITEL 2013 Prettige feestdagen Meilleurs voeux Season s greetings Tervurenlaan 40 1040 Brussel Tel. 02/743.09.11 Fax 02/733.98.07 www.callens-law.be December 12 De functie Lokale donorcoördinatie Verschillende

Nadere informatie

Recip-e vanaf 01/01/2017

Recip-e vanaf 01/01/2017 Recip-e vanaf 01/01/2017 28 december 2016 Vanaf 01/01/2017 Voorschrijver heeft geen Recip-e De arts schrijft voor op een klassiek voorschrift en ondertekent dit Het voorschrift wordt door de arts meegegeven

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 17 MEI 2012 Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen

Nadere informatie

Pillen in the cloud. De informatie in deze opleiding is actueel in maart 2017

Pillen in the cloud. De informatie in deze opleiding is actueel in maart 2017 De informatie in deze opleiding is actueel in maart 2017 Waar staan we? Waar moeten we naar toe Wie doet mee? Wie moet mee? Welke zijn de (nog) te nemen stappen? Zijn het milestones of struikelstenen?

Nadere informatie

De medicatielogistiek hertekend? 18 juni 2015 Apr. Ann-Sophie Franki Hoofdapotheker AZ Alma

De medicatielogistiek hertekend? 18 juni 2015 Apr. Ann-Sophie Franki Hoofdapotheker AZ Alma De medicatielogistiek hertekend? 18 juni 2015 Apr. Ann-Sophie Franki Hoofdapotheker AZ Alma 2 3 Conceptstudie Geneesmiddelendistributie uitwerken voorstel voor de organisatie van de geneesmiddelendistributie

Nadere informatie

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN

MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN Dr. Apr. Veerle Foulon Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie, K.U.Leuven Overzicht 1. Observaties PHEBE studie 2. Toelichting

Nadere informatie

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN?

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN? ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 Vanaf 1 juli 2012 zal de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig wijzigen. De officinaapotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn zuurstoftherapie.

Nadere informatie

Deze interne medische organisatie is terug te vinden in onderhavig reglement, opgemaakt door het OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Deze interne medische organisatie is terug te vinden in onderhavig reglement, opgemaakt door het OCMW Sint-Katelijne-Waver. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUISARTSEN Alle artsen die één of meer bewoners behandelen in Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth (erkend ROB en RVT) dienen er zich ten aanzien van de beheerder, OCMW Sint-Katelijne-

Nadere informatie

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016)

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) In de praktijk kunnen zich vanaf januari 2017 drie situaties voordoen: 1. Papieren klassiek voorschrift: zoals voorheen afhandelen; voorschrift aan tariferingsdienst

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DE NIEUWE VERGOEDING VOOR DE APOTHEKER Op welke producten heeft het NVS betrekking? Het gaat om alle vergoedbare specialiteiten die terugbetaalbaar zijn door het

Nadere informatie

Richtsnoer individuele medicatievoorbereiding (IMV) Versie oktober 2013

Richtsnoer individuele medicatievoorbereiding (IMV) Versie oktober 2013 Richtsnoer individuele medicatievoorbereiding (IMV) Versie oktober 2013 1. Inleiding In dit richtsnoer geeft het fagg verdere verduidelijking bij de toepassing van het koninklijk besluit dat de regeling

Nadere informatie

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten:

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten: 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 6. AFLEVERING EN VOORSCHRIFT 6.1. Het voorschrift moet voldoen aan wettelijke vereisten Bij de aflevering van een voorschriftplichtig geneesmiddel moet de apotheker het

Nadere informatie

Iedereen op éénlijn(.be) voor de patiënt

Iedereen op éénlijn(.be) voor de patiënt Iedereen op éénlijn(.be) voor de patiënt Individuele medicatievoorbereiding in RVT Bron: FOD Economie (2006) An inconvenient truth An inconvenient truth An inconvenient truth If you do not change direction,

Nadere informatie

Rol en statuut van de CRA. Coördinerend Raadgevend Arts. Geschiedenis. Een KB. 25 februari Dr Rudy Faelens, Cra-domus 1

Rol en statuut van de CRA. Coördinerend Raadgevend Arts. Geschiedenis. Een KB. 25 februari Dr Rudy Faelens, Cra-domus 1 Dr Rudy Faelens, Cra-domus 1 Rol en statuut van de Coördinerend Raadgevend Arts Geschiedenis 1982: Zwaar hulpbehoevende ouderen horen niet per definitie thuis in een ziekenhuis (V) RVT Aangewezen geneesheer

Nadere informatie

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker

Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Medicatieschema: voor de patiënt voor de apotheker Aprs. Marleen Haems Marie Vande Putte Lieven Zwaenepoel Jan Herman Geert Heungens Jan Berghmans Etienne Poppe ehealth MyCareNet Enkele begrippen ehealth?

Nadere informatie

13. Registratie (register), bewaring en vertrouwelijkheid van gegevens betreffende geneesmiddelen en voorschriften

13. Registratie (register), bewaring en vertrouwelijkheid van gegevens betreffende geneesmiddelen en voorschriften INFO-FICHE - KB 2009 13. Registratie (register), bewaring en vertrouwelijkheid van gegevens betreffende geneesmiddelen en voorschriften De meeste bepalingen in KB 2009 betreffende registratie, bewaring

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

FAQ s Huisapotheker. A. Doelgroep

FAQ s Huisapotheker. A. Doelgroep FAQ s Huisapotheker We proberen hier te antwoorden op vragen die apothekers zich stellen over de nieuwe dienstverlening. Hebt u nog bijkomende vragen? Stuur dan een mailtje naar: huisapotheker@apb.be A.

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift 2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift Inleiding Het voorschrift moet de apotheker in staat stellen om het juiste geneesmiddel op de juiste manier af te leveren. Het voorschrift moet voldoen aan

Nadere informatie

Goedkoop voorschrijven

Goedkoop voorschrijven Goedkoop voorschrijven Focus op zo goedkoop mogelijk Brochure voor de artsen en tandartsen Inhoud 1 Inhoud In een oogopslag...2 Nieuwe definitie goedkoop voorschrijven...2 Inleiding...4 I. Goedkoop voorschrijven:

Nadere informatie

MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT MET DE OFFICINA-APOTHEKERS

MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT MET DE OFFICINA-APOTHEKERS MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT MET DE OFFICINA-APOTHEKERS UITDAGINGEN, TROEVEN, KANSEN OM ONS TE VERANKEREN IN DE EERSTLIJNSGEZONDHEIDSZORG: EEN COHERENT VERHAAL! AN INCONVENIENT TRUTH Bron: FOD Economie

Nadere informatie

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Sint-Jozef Kessel Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader

Nadere informatie

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen 4. Magistrale bereidingen Inleiding Magistrale bereidingen hebben nog steeds een meerwaarde, ondanks de massale groei van farmaceutische specialiteiten. Het voordeel van magistrale bereidingen is dat ze

Nadere informatie

De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen. Apr. Thomas De Rijdt

De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen. Apr. Thomas De Rijdt De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen Apr. Thomas De Rijdt Medicatielogistiek in 15 minuten Logistieke processen Integratie logistieke processen? Ja, maar Wetgeving over

Nadere informatie

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen 6. Wachtdienstregeling Inleiding Huisartsen en apothekers moeten de continuïteit van zorg verzekeren, ze zijn beiden dan ook wettelijk, moreel en deontologisch verplicht om deel te nemen aan de wachtdienst.

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure

Voorstelling LTD3. Infobrochure Infobrochure Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen - zelfstandige

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Filip BABYLON, Voorzitter APB filip.babylon@apb.be

Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Filip BABYLON, Voorzitter APB filip.babylon@apb.be Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Filip BABYLON, Voorzitter APB filip.babylon@apb.be Algemene context Begroting Belgische Staat: onder grote Europese druk 11.3 Miljard besparingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

De rol van de ziekenhuisapotheker als verstrekker van medische hulpmiddelen. Inhoud. 2. Het Comité Medisch Materiaal (CMM)

De rol van de ziekenhuisapotheker als verstrekker van medische hulpmiddelen. Inhoud. 2. Het Comité Medisch Materiaal (CMM) De rol van de ziekenhuisapotheker als verstrekker van medische hulpmiddelen Koen Deryckere, apotheker Inhoud 1. De we,elijke verantwoordelijkheden en taken van de ziekenhuisapotheker betreffende Medische

Nadere informatie

Het Medicatieluik in het elektronisch WZC-dossier : Belang en mogelijkheden WERKGROEP 4

Het Medicatieluik in het elektronisch WZC-dossier : Belang en mogelijkheden WERKGROEP 4 Het Medicatieluik in het elektronisch WZC-dossier : Belang en mogelijkheden Redder in nood WERKGROEP 4 Dr. R. Vander Stichele Domus Medica / Crataegus 14 mei 2011, Leuven Het geneesmiddelengebruik in rusthuizen

Nadere informatie

Synopsis arts/specialist

Synopsis arts/specialist Vidis Virtual Integrated Drug Information System Doelstellingen 2015-2018 Inleiding VIDIS betreft een elektronisch communicatiesysteem voor het beheer van alle aspecten (voorschrijven, afleveren, toedienen,

Nadere informatie

04/ Wijzigingen terugbetalingen vanaf 01/04/14

04/ Wijzigingen terugbetalingen vanaf 01/04/14 04/2014 1 Wijzigingen terugbetalingen vanaf 01/04/14 A. SPECIALITEITEN - Nieuw vergoedbaar en gewijzigde terugbetalingsmodaliteiten: een volledig overzicht vindt u in bijlage. Bydureon (exenatide) kan

Nadere informatie

Uniek. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen. www.apb.

Uniek. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen. www.apb. Uniek De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen Uw Patiënt Uw patiënten vertrouwen op u. Ze rekenen op uw advies en expertise,

Nadere informatie

Handleiding Tarifering Per Eenheid (TPE) 22 april 2016 Annemie De Jonge, Stijn De Jaeger

Handleiding Tarifering Per Eenheid (TPE) 22 april 2016 Annemie De Jonge, Stijn De Jaeger Handleiding Tarifering Per Eenheid (TPE) 22 april 2016 Annemie De Jonge, Stijn De Jaeger Gebruikershandleiding Versienummer software: 5.2.3 Revisienummer handleiding: 8 Datum: 22 april 2016 Adres Corilus

Nadere informatie

T h e r a p i e t r o u w & M e d i c a t i e v e i l i g h e i d Bij k w e t s b a r e o u d e r e n t h u i s

T h e r a p i e t r o u w & M e d i c a t i e v e i l i g h e i d Bij k w e t s b a r e o u d e r e n t h u i s T h e r a p i e t r o u w & M e d i c a t i e v e i l i g h e i d Bij k w e t s b a r e o u d e r e n t h u i s Inleiding: probleemstelling Inleiding: voorstelling project Begeleiding thuiswonende patiënten

Nadere informatie

Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit?

Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Apotheker in tijden van besparingen bedreiging of opportuniteit? Filip BABYLON, Voorzitter APB Jan DEPOORTER, Secretaris-generaal APB jan.depoorter@apb.be Algemene context Begroting Belgische Staat: onder

Nadere informatie

Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking. Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG

Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking. Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG Agenda 1. Kwaliteitsbevorderend programma Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca

Nadere informatie

Bedside scanning, de toekomst? Mia Vandervelpen Hoofdverpleegkundige E230 - Geriatrie Xavier Lemaitre Verpleegkundig manager UZ Leuven

Bedside scanning, de toekomst? Mia Vandervelpen Hoofdverpleegkundige E230 - Geriatrie Xavier Lemaitre Verpleegkundig manager UZ Leuven Bedside scanning, de toekomst? Mia Vandervelpen Hoofdverpleegkundige E230 - Geriatrie Xavier Lemaitre Verpleegkundig manager UZ Leuven Bedside Scanning een verhaal Niet over barcodes maar over patiëntveiligheid

Nadere informatie

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008 Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008 CONTROLE VAN HET RIZIV WAT NU? PROCEDURE VOOR 15 mei 2007 Controle: Geneesheren-inspecteurs Verpleegkundigen-controleurs Wat: zijn uw verstrekkingen

Nadere informatie

Verdeelsystemen Uitbesteding Ondersteuning

Verdeelsystemen Uitbesteding Ondersteuning Verdeelsystemen Uitbesteding Ondersteuning Individuele Medicatie Voorbereiding 2013 Systemen, uitbesteding en ondersteuning Manuele en geautomatiseerde systemen Er zijn zowel manuele als geautomatiseerde

Nadere informatie

Ziekenhuisapotheek vandaag en morgen: inzichten en uitdagingen voor directie en bestuur. 18 maart 2011

Ziekenhuisapotheek vandaag en morgen: inzichten en uitdagingen voor directie en bestuur. 18 maart 2011 Ziekenhuisapotheek vandaag en morgen: inzichten en uitdagingen voor directie en bestuur 18 maart 2011 De nieuwe wetgeving : een beeld van de toekomst Apr. Katy Verhelle Hoofdapotheker az groeninge 2 Inleiding

Nadere informatie

Facturatie TPE. 3 november 2015 Philippe Vervliet

Facturatie TPE. 3 november 2015 Philippe Vervliet Facturatie TPE 3 november 2015 Philippe Vervliet Gebruikershandleiding Versienummer software: 5.2.1 Revisienummer handleiding: 1 Datum: 3 november 2015 Adres Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke België

Nadere informatie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie studie Ziekte van Alzheimer Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling van geneesmiddelen De ziekte van Alzheimer is een groot probleem voor onze volksgezondheid, niet alleen omdat er zoveel

Nadere informatie

INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces

INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces INNOVATIEF & GEAUTOMATISEERD denken bij het MEDICATIEproces Indeling Voorstelling 1. Voorstelling Seniorenzorg OCMW Roeselare 2. Van een klassieke formule tot semigeautomatiseerde formule 3. Van semi-geautomatiseerde

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Medicatie Verdeel Systemen

Medicatie Verdeel Systemen Medicatie Verdeel Systemen Individuele Medicatie Voorbereiding Januari 2013 Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) KB in werking vanaf december 2012 Manuele en geautomatiseerde systemen Zowel manuele

Nadere informatie

FAQ s Huisapotheker. A. Doelgroep

FAQ s Huisapotheker. A. Doelgroep FAQ s Huisapotheker We pogen hier te antwoorden op het merendeel van de vragen die de apothekers zich stellen over de nieuwe dienstverlening. Indien u bijkomende vragen zou hebben, aarzel dan niet ons

Nadere informatie

Rol CRA in woonzorgcentra

Rol CRA in woonzorgcentra Rol CRA in woonzorgcentra Prof Dr J De Lepeleire Huisarts 23 januari 2015 Historiek Basisstelling/ Uitgangspunten Taken Spanningsvelden Meerwaarde Opportuniteit 1 Historiek 1982 Aangewezen geneesheer 1993

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

De anti-emeticabox. Nurse practitioner oncologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

De anti-emeticabox. Nurse practitioner oncologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam De anti-emeticabox Geïnspireerd door: Janny Salomé Nurse practitioner oncologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam Achtergrond De patiënten signaleren problemen t.a.v. het correcte gebruik van anti-emetica

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie HUISARTSEN KRING ANTWERPEN NOORD VZW Geneesherenkring Merksem - Schoten EDUCATIE EERSTE LIJN ZORGTRAJECT DIABETES Aanbevolen om de educatie zoveel mogelijk in eerste lijn te organiseren!! Wanneer bijkomende

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie 5. Voorschrift op stofnaam en substitutie Inleiding Het al dan niet voorschrijven op stofnaam (VOS) en substitueren zorgt al jaren voor meningsverschillen tussen huisartsen, apothekers en de overheid.

Nadere informatie