NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?"

Transcriptie

1 NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen wetenschap of wetenschappeijke theorie, maar vee meer een denk- en werkmode waarmee de werkeijkheid benaderd wordt. Het is een mode dat praktisch geschikt is om de werkeijkheid zoas een iemand deze ervaart te verkaren en om de wijze hoe hij of zij ermee omgaat aan te passen of te verbeteren. NLP is in hoofdzaak een visie op de menseijke ervaring of meer specifieker een manier van kijken naar hoe mensen denken, voeen en handeen. NLP is de oop van tijd ontwikked tot een veeheid van technieken en methodieken weke gericht zijn op verandering van het denken en het aaneren van nieuw en functionee gedrag bij mensen. Ik omschrijf NLP meesta a een praktische vorm van psychoogie dat in de praktijk ontwikked is. Het begrip NLP is afkomstig uit Amerika waar NLP tegen het einde van de jaren zestig in Caifornië ontstaan is. De bedenkers van NLP waren Richard Bander (vanuit een therapeutische invashoek) en John Grinder (een taakundige). Zij werden geïnspireerd door o.a. het werk van Erickson (hypnotherapeut

2 NLP informatiewebpagina pagina 2 van 10 en psychiater), George Bateson (antropooog) en Fritz Pers (de grondegger van de Gestattherapie). Een van de NLP modeen die uit de samenwerking tussen Bander en Grinder ontstaan is, is het zogenaamde Metamode. Het taa-mode dat bestaat uit een reeks van taapatronen die men kan observeren in een conversatie. Deze taapatronen zijn het gevog van wegatingen, vervormingen of veragemeningen die een persoon maakt van wat hij geobserveerd heeft. Voor ek patroon is ook vastgeegd weke vraag men er bij kan steen en wek doe men kan bereiken door het steen van die vraag. Het mode is gebaseerd op de inguïstische theorieën die Noam Chomsky uitwerkte rond Het boek `Science and sanity' van Korzybski (1958, oorspronkeijk reeds uit 1933) is ook een inspiratiebron geweest voor Bander en Grinder. De verschiende beschouwingen van Korzybski's visie zijn goed samen te vatten in zijn sogan: `De kaart is niet het gebied. Hetgeen we zien en ervaren is niet de wered zef. We hanteren voortdurend generaisaties over de werkeijkheid om met de dingen en zaken van ae dag om te gaan. Wanneer we geen agemene gedragswijzen en overtuigingen zouden hanteren moesten we iedere dag aes weer opnieuw uitvinden. Generaisatie zijn dus beangrijk maar het is we een vertekening of vereenvoudiging van de werkeijkheid. Bander en Grinder bestuurde in de zeventiger jaren de werkwijze van Virginia Satir (gezinstherapeute). Van haar eerden ze o.a. het beang van non-verbae communicatie, houding en woordkeuze bij de communicatie met een ciënt. Het vermogen om een goed contact tot stand te brengen en te houden is essentiee voor een succesvoe interactie met de ciënt. In NLP wordt dit 'rapport' creeëren genoemd. De samenwerking met Bateson heeft de grondsag geegd voor de focus op niet-eenduidige communicatie en op observatie van non-verbae reacties binnen NLP. Ook het begrip `ecoogie', zoas het binnen NLP wordt gebruikt is afkomstig van Bateson. Binnen NLP gebruikt met de term ecoogie voor het inschatten of er met het bereiken van een gested persoonijk doe negatieve bijverschijnseen ontstaan in het grotere gehee van iemands eefwered (gezin, organisatie, maatschappij).

3 NLP informatiewebpagina pagina 3 van 10 Via Bateson kwamen Bander en Grinder in contact met Miton H. Erickson, die gezien kan worden as de grondegger van de moderne hypnotherapie. Enkee succesvoe technieken van Erickson zijn Bander en Grinder gemodeeerd en in NLP opgenomen. Modeeren komt feiteijk neer op het nauwkeurig bestuderen van wat een expert op een bepaad terrein precies doet en hoe hij iets aanpakt, met de bedoeing om dit aan anderen te kunnen overbrengen. Omdat Bander en Grinder zo intensief met modeeren werkten kan men steen dat de vaardigheden en technieken van NLP voora het resutaat van modeering zijn. Aan het eind van de jaren zeventig was er uiteindeijk een metingpot ontstaan van o.a. gestattherapie, gezinstherapie, hypnose en taakundige modeen, waaraan Bander en Grinder de term Neuro-inguistic programming verbonden beter bekend as NLP. NLP wordt gebruikt voor o.a. : Persoonijke en zakeijke ontwikkeing. Om door midde van bewust taagebruik de innerijke beeving van jezef en van anderen te veranderen, cq aan te passen. Om intenser contact en rapport op te bouwen met iedereen. Om beter inzicht te krijgen in de dieptestructuur van iemands weredmode. Om krachtige ankers aan te brengen die onmiddeijk zefvertrouwen, creativiteit, aertheid, enz oproepen.

4 NLP informatiewebpagina pagina 4 van 10 Om bewust en effectief gebruik kunnen maken van nonverbae communicatievaardigheden. NLP wordt toegepast in individuee gebruik, in hupverening, eiderschap, opvoeding, onderwijs, coaching, mediation, enz. >>NLP opeidingsinstituten & tips met betrekking tot NLP opeidingen<<< Reevante zaken die betrekking hebben op NLP of waar je met behup van NLP beter meer kunt eren om te gaan zijn: Positief denken Wat is geuk? De één denkt dat geuk in een tweede huis of derde vriendin zit; de ander denkt dat geuk je per ongeuk overkomt en weer een ander geooft er niet meer in. 'Geuk? gaapte een Amsterdamse poitieagent ooit, Daar kom ik mijn bed niet voor uit. Aemaa misverstanden. Geuk is in beginse niets meer of minder dan Positief Denken over jezef Levenshouding Positief Denken is een evenshouding. Een evensstij, opbouwend en creatief. Heb je het eenmaa onder de knie, dan wordt je hee even anders. Zonder schaamte kun je met iefde over jezef denken. Je bent niet anger afhankeijk van de mening van een ander. Moeiijkheden zuen zich bijven voordoen, maar je maakt er geen probemen meer van. Het worden mogeijkheden. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt! Oftewe, hoe je erover dènkt. De kracht van gedachten Denken is de meest gebruikte, maar ook de meest onderschatte kracht die er is. Onze gedachten bepaen ons gedrag, onze persoonijkheid en ons contact met anderen. Ze vormen de basis van ons bestaan. Gedachten zijn as zaden waaruit onze gevoeens, woorden, handeingen (gedrag) en gewoonten groeien. Positieve gedachten zuen dus positieve gevoeens, woorden, handeingen en gewoonten opeveren; negatieve gedachten zuen tot negative gevoeens, handeingen en gewoonten eiden. Geuk binnen handbereik Een kassiek Indiaas sprookje vertet over een koningin die tot haar grote ontstetenis ontdekt dat ze haar kostbare hassnoer

5 NLP informatiewebpagina pagina 5 van 10 kwijt is. Ze is wanhopig. In a haar vertrekken zoekt ze, zonder het te vinden. Het hee paeis is in rep en roer; waar is ze het sieraad veroren? Maar zefs in de tuinen vindt men niets. De verdrietige koningin zit s avonds voor haar toiettafe. In de spiege ziet ze potseing haar geiefde juwee schitteren om haar eigen has! En zo is dat ook met iefde, vrede en geuk. Innerijk geuk heeft os van uiterijke omstandigheden een bestaansrecht. Het is een persoonijk recht van ieder mens, dat je op ek moment kunt opeisen. Heb je een negatief zefbeed of, met andere woorden, ken je je positieve eigenschappen niet goed genoeg, dan igt innerijk geuk niet direct onder handbereik. In de praktijk bijkt dan ook dat geukkig zijn in beginse niets meer of minder is dan positief over jezef te denken. Jezef te eren kennen of herkennen, vraagt om stite. In stite eer je jezef zien as een compeet en positief mens. Hee dichtbij jezef voe je geen gespetenheid of onvoedigheid, daar ervaar je geen pijn of verdriet. Achter ae gevoeens en beschermagen zit een vowaardig mens. Een persoonijkheid gevud met oorspronkeijke krachten as vrede, iefde en geuk. Zie Angst Angst is een gevoe. Op zich betekent het gevoe niks. Maar je hebt jezef geeerd om het gevoe as gevaar en dus verveend te abeen. Verveende gevoeens wi je zo gauw mogeijk kwijt raken, en dus zoek je naar een mogeijkheid daarvoor. Omdat rustig naar het gevoe zef kijken geen optie ijkt, ga je kiezen uit de opties om te vuchten, of te proberen de oorzaak

6 NLP informatiewebpagina pagina 6 van 10 weg te krijgen en zo het gevoe ook kwijt te kunnen raken. As je bang bent voor spinnen is er een duideijke reatie tussen datgene wat de angst in je oproept en je ervaring. Ook de opossingsrichting is binnen die benadering heder: je kan de spin doodsaan of de kamer uitgaan, en je bent er weer even van af. Maar as je bang bent voor iets vagers, iets onbenoembaars maar we verveend, voor het ijkt we van aes, kortom, noem het: voor het even, dan wordt het een stuk moeiijker, want waar je ook zit, dat neem je overa mee naar toe. Vee mensen ervaren tegenwoordig deze wat ijkt onbestemd soort angst. Die is voora gebaseerd op het idee dat je in controe moet zijn van wat er gebeurt in je even. Zie Stress Wanneer we het in het agemeen over stress hebben, dan hebben we het meesta over te vee stress en de negatieve effecten hiervan. Reaiseer je dat stress gewoon een natuurijke reactie is op een bedreigende situatie. Bijvoorbeed wanneer er brand uitbreekt, za je ichaam automatisch reageren en vuchten voor de brand. Stress zorgt er voor dat ons ichaam en geest in een aarmfase komen; het ichaam wordt in staat gested om een prestatie te everen. Hierbij is vechten of vuchten onze oer-reactie. Bij de stress reactie ervaar je een gevoe van spanning en onrust in je ichaam. Dit kan zich vertaen in gespannen spieren, hartkoppingen, hoofdpijn, transpireren, benauwdheid, trien, duizeigheid, misseijkheid, etc. Tevens denkt men vaak vee of piekert en men saapt meesta secht.in onze moderne

7 NLP informatiewebpagina pagina 7 van 10 sameneving staan we aan hee andere spanningen boot dan in de oertijd. Stress kan zich op vee manieren bij ons manifesteren. Onder invoed van bijvoorbeed awaai, werkdruk, financiëe probemen, reatieprobemen, etc. kunnen we in een uitputtingsfase komen. In deze fase kunnen we ons niet meer aanpassen aan de druk die wij ervaren. Stress kun je ook omschrijven as een druk die wordt uitgeoefend op het aanpassingsvermogen van ichaam en geest. As we ons kunnen aanpassen aan de stress dan is er niks aan de hand. Pas op het moment dat we ons niet meer aan kunnen passen aan de stress komen we in probemen. De wijze waarop iemand reageert op druk en spanningen is voor iedereen verschiend. Zo zijn er mensen die de spanning en druk juist opzoeken, denk bijvoorbeed aan bergbekimmers of Formue 1 coureurs. Het is dus niet van beang wat de omstandigheden zijn of wat er gebeurt maar hoe jij ermee omgaat. De manier waarop wij de druk of spanning ervaren en verwerken is bepaend of wij het positief of negatief ervaren. Deze wetenschap is beangrijk omdat hier een beangrijke opossing in opgesoten igt voor het verminderen van onze stress. Ons denken is nameijk het sterkste wapen tegen overmatige of ongezonde stress. As wij in staat zijn om op een andere manier te denken over een situatie zuen we hier ook anders mee omgaan. Wij eren dan ons as het ware aanpassen aan de nieuwe situatie, waardoor we zowe ichameijk as geesteijk tegen de druk bestand zijn. Uit het NLP boekje "Je moet niks" Jouw mode van de wered Je bent je even ang bezig om een antwoord te vinden op de vraag: wie ben ik? Het antwoord op bovenstaande vraag kan niemand anders dan jij geven omdat ieder persoon uniek is. Wanneer je jezef beter wit eren kennen, dan is het goed om te beginnen bij een anayse van jouw mode van de wered. Ek persoon heeft zijn of haar mode van de wered, wat natuurijk niet uitsuit dat er overeenkomsten zijn. In dit hoofdstuk za duideijk gemaakt

8 NLP informatiewebpagina pagina 8 van 10 worden wat nu precies bedoed wordt met jouw mode van de wered. Via onze zintuigen ontvangen (horen, zien, voeen, ruiken en proeven) we eke dag een enorme grote hoeveeheid informatie. We zijn niet in staat om ae detais van deze informatiestroom tegeijkertijd te verwerken. Door keuzes te maken en bepaade informatie te negeren of uit te suiten kunnen we ons handhaven. Deze keuzes maken we bewust en voor het grootste dee onbewust. Hoe we die keuzes maken en wat we verder met die informatie doen hangt voor een groot dee af van ons mode van de wered. Er zijn bepaade situaties waarin we nagenoeg aemaa op dezefde manier reageren, bijvoorbeed as we in een ruimte zitten waar brand ontstaat dan za eenieder proberen om zo sne mogeijk uit die ruimte te komen. Geukkig zijn de meeste situaties waarin we terechtkomen niet zo extreem en zuen we dus niet reageren vanuit ons oerinstinct: vechten of vuchten. Op het moment dat we bewust of onbewust een keuze maken van de informatie die bij ons binnenkomt zijn we feiteijk de werkeijkheid aan het vereenvoudigen. De reactie die vogt na het verwerken van die informatie is dan ook gebaseerd op onze interpretatie van de werkeijkheid. Van jongs af aan eren wij met de informatie van de buitenwered om te gaan. As baby zijn we in hoofdzaak geïnteresseerd in voedse, warmte en veiigheid. De informatie van de buitenwered omtrent deze zaken zuen dus met name onze aandacht krijgen. Wanneer we ouder worden komen er meer en meer zaken waarnaar onze aandacht uitgaat, bijvoorbeed: materiëe zaken, genegenheid, erkenning, status, seks, etc. Ons mode van de werkeijkheid is dan ook het sterkst in ontwikkeing vanaf onze kinderjaren tot vowassenheid. Op het moment dat we op de wered komen bouwen we diverse interne fiters die de informatie van de buitenwered voor ons hanteerbaar maken. Op deze wijze heeft eke vowassen uiteindeijk een eigen mode van de werkeijkheid, met anderen woorden een eigen weredmode. Uit het NLP boekje "Het is jouw wered"

9 NLP informatiewebpagina pagina 9 van 10 Wat is het onderbewuste? Het bewuste en het onderbewuste zou je kunnen voorsteen as agen waarin bepaade gedachten en gevoeens zich bevinden, zoas wateragen in de oceaan: hoe dieper, hoe onbewuster, en wat zich hee diep bevindt, is gehee onzichtbaar. Iets bewust worden is as het ware het opstijgen van deze eementen vanuit de dieper agen naar meer oppervakkige agen. As een denkbeed, dat eerst bewust was, na veroop van tijd onbewust geworden is zonder dat men het eigenijk vergeten is, dan noemt men dat verdringing. Anderzijds, as men iets van zichzef duideijk beseft en bewust wordt dan spreekt men van inzicht. Hoe meer associaties een gedachte, denkbeed of herinnering heeft, hoe gemakkeijker zij oproepbaar is vanuit andere denkbeeden. Eke keer wanneer je hieraan terugdenkt, kunnen er nieuwe associaties gemaakt worden. Hierdoor bijft een dergeijk gedachte, denkbeed of herinnering evendig. Op het moment dat je nauweijks of nagenoeg nooit meer terugdenkt of een associatie maakt met deze gedachte, denkbeed of herinnering wordt deze steeds onbewuster. Simpe gezegd, is bewust datgene waar we nu aan denken of onder woorden kunnen brengen. Het onderbewuste is dan

10 NLP informatiewebpagina pagina 10 van 10 datgene wat we niet direct aanvoeen en ook niet onder woorden kunnen brengen. Uit het NLP boekje "Onbewust bewust" Denk positief over je toekomst Wanneer je je aandacht richt op het negatieve, dan is de kans groot dat je dit juist aantrekt. Het is dus zaak dat je richt op het positieve. Wanneer je bijvoorbeed opziet tegen iets en daar negatieve toekomst beeden over hebt, vervang deze dan door positieve. Dit doe je door eenvoudig onderstaande stappen te dooropen: Stap 1: Wis ae negatieve beeden die je in je gedachten maakt uit. Gum ze as het ware uit of aat ze opossen. Stap 2: Breng jezef in een opgewekte vroijke stemming. Doe dit bijvoorbeed door te denken aan prettige herinneringen bijvoorbeed van je aatste vakantie of uister naar vroijke muziek. Stap 3: Ga in gedachten en ste je zef voor dat in de toekomst aes gaat zoas jij het wit. Maak een positief beed van de toekomst en voe dat het goed voet. Stap 4: Herhaa dit proces de eerst komende dagen net zoang dat het natuurijk aanvoet en dat je automatisch een positief beed krijg as je nadenkt over de toekomste situatie waar je eerst tegen op zag.

11 NLP opeidingen pagina 1 van 4 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Enkee tips bij het seecteren van een kassieke NLP opeiding: Ste jezef de vraag wat je met een NLP opeiding wit bereiken; waarvoor ga ik de training gebruiken, voor persoonijke ontwikkeing of beroepsmatig? Ste vast of je een kik hebt met de trainers of trainer; maak kennis met de trainer(s) en kijk of er een kik is. Vraag of zoek referenties; heeft het instituut ervaringen van cursisten beschikbaar? Is het mogeijk contact met oud-cursisten te zoeken? Ga na wat voor insteek het opeidingsinstituut heeft; hanteren ze een meer theoretische insteek of een meer praktische en wat past het beste bij jou? Bepaa of er een certificaat uitgegeven wordt; dit kan beangrijk zijn as je NLP beroepsmatig wit gebruiken. Het instituut dient dan aangesoten te zijn bij een officiëe certificeringsinsteing. Ste vast wat de investering is in tijd en kosten; de kosten van een NLP-opeiding open noga uiteen maar reken op minimaa tot circa Wat past

12 NLP opeidingen pagina 2 van 4 in je budget en wat krijg je ervoor? Let bijvoorbeed op het aanta cursusdagen en wat er inbegrepen is. Kijk ook wat voor NLP-materiaa je erbij krijgt. Onderzoek of de tijden waarin de cursus gegeven worden bij je past; sommige opeidingen kunnen in het weekend gevogd worden, andere geven de essen overdag of in de avonduren. Wat mag je verwachten dat in een NLP cursus/training/opeiding aan bod komt? Voorondersteingen van NLP Op weke basis gedachtes is NLP gebaseerd. Rapport maken Hoe maak je optimaa contact maken met de ander. Ontwikke een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid met de ander. Kaibreren Hoe kan je non-verbae signaen observeren zonder deze te interpreteren. Doeen SMART Maken Hoe bereik je doeen efficiënt en weke hupbronnen kan je daarbij gebruiken. Hoe kan je verwezenijken wat je wit bereiken. Taapatronen Ontdek wat de ander echt zegt. Ankeren Breng jezef in een bekrachtigende staat. Herkaderen Bekijk zaken op een andere manier waardoor je er een andere ading aan geeft. Veranderingstechnieken Ontdek beemmerende gedragspatronen.doorbreek en wijzig deze gedragspatronen. Roep nieuwe, bekrachtigende, gedragspatronen op Strategieën Besis- en motivatiepatronen

13 NLP opeidingen pagina 3 van 4 ogische niveaus Op wek niveau speen de probemen en op wek niveau pak je deze probemen effectief aan Chunking Dee de probemen op in hapkare brokjes. Submodaiteiten Waaruit bestaat de ervaring; zien, horen, voeen, ruiken, proeven. Meta / Miton-mode en Metaforen Taapatronen Meervoudige waarnemingsposities Bekijk vanuit verschiende posities het probeem om zo opossingen te ervaren. Tijdijnen Kaizen Het Enneagram Transactie anayse Diverse NLP technieken Een goede NLP cursus/training kan de investering in tijd en ged zeker waard zijn maar het bijft natuurijk we een forse investering. Gezien dit nadee is het vogen van kassieke NLP-opeiding niet voor iedereen weggeegd. Voor die mensen heb ik de e-earning cursus NLP basics ontwikked onder het motto NLP voor iedereen!!

14 E-earning NLP basics pagina 1 van 4 NLP4YOU NLP voor iedereen! Wanneer je aan de sag wit met NLP, dan kan ik je uit eigen ervaring aanbeveen om een Practitioner en Master training te gaan vogen bij een gerenommeerd NLP opeidingsinstituut. Hou dan we rekening met een forse investering in tijd en ged. Gezien niet iedereen over vodoende tijd en of ged beschikt heb ik de e-earning cursus NLP basics ontwikked onder het motto NLP voor iedereen! Wat is e-earning? De term e-earning is nog niet oud. Aanvankeijk werd gesproken over webbased eren, teeeren of onine eren. De student krijgt via het internet toegang tot studiemateriaa en kan zo op zijn of haar eigen tempo eren.

15 E-earning NLP basics pagina 2 van 4 Wat zijn de voordeen van E-earning? Je kunt in je eigen tijd, in je eigen tempo een e-earning cursus vogen. Je kunt de cursus achter jouw PC vogen en je hebt dus geen reistijden naar een cursusocatie. Doordat je middes e-earning efficienter met je tijd om gaat, zu je sneer instaat zijn de esstof je eigen te maken. Een ander weicht niet onbeangrijk voordee van een e-earning cursus is dat deze vee goedkoper is dan een reguiere cursus. Hoe werkt deze cursus? Het is een internet zefstudiecursus die je gehee zefstandig kunt vogen. Aan de hand van het boekje Je moet niks, zit bij de cursus gratis inbegrepen, worden de beangrijkste NLP basics op een hedere en duideijke manier uitgeegd, zonder daarbij gebruik te maken van de vaak moeiijke NLPbegrippen. Periodiek, om de 7 of ater in de cursus om de 14 dagen, zu je een emai ontvangen met daarin een

16 E-earning NLP basics pagina 3 van 4 studiesuggestie en een ink naar een presentatie (een ingesproken powerpoint presentatie middes internet te bekijken en te beuisteren) van een van de hoofdstukken uit het boekje "Je moet niks". Tevens ontvang je regematig aanvuend waardevo esmateriaa. Wanneer je het tempo van deze e-earning cursus aanhoudt, duurt de cursus zo n 12 weken. Maar je kunt natuurijk ook je eigen tempo aanhouden want je moet tensotte niks. Waarom zou je deze cursus vogen? NLP is één van de snest groeiende en praktische persoonijke ontwikkeings methoden in de wered. Door het gebruik in onderwijs, bedrijven, coaching en therapie wordt de waarde van NLP onderschreven in de dageijkse praktijk. NLP gaat over persoonijke ontwikkeing, communicatie en het opheffen van persoonijke bokkades. Deze cursus is ontwikked om op een snee en effectieve manier jezef de basics van NLP, middes zefstudie, eigen te maken. Dus wi je meer succes, betere reaties, je oud gedrag veranderen en vervangen door effectiever gedrag, betere invoedstijen ontwikkeen en meer... begin dan nu met deze NLP eearning cursus of zoas Anthony Robbins het zou zeggen: take action and awaken the giant within. Hoevee kost deze cursus? De reguiere prijs voor deze cursus is (inc. btw) euro. Onder het motto NLP betaabaar voor iedereen krijgen de eerste 100 inschrijvers maar iefs 40% korting! De snee besisser betaad dus nu sechts 75,- euro (inc btw). Hoe te besteen? Hiervoor hoef je sechts te kikken op onderstaande inschrijfink: NLP Basics PS Uiteraard kun je mijn NLP boekjes ook os besteen en gebruiken voor zefstudie. Mijn persoonijke ervaring is dat het hee moeiijk is om NLP aeen uit boeken te eren. Voor mij is NLP pas gaan even, toen ik besoot om de Practitioner en Master NLP-opeiding te gaan vogen. Een goed aternatief is as je gebruik gaat maken van deze e-earning NLP basics cursus. Sechts in 12 weken zu je instaat zijn om de theorie van NLP daadwerkeijk in jouw dageijks doen en aten te gebruiken en te integreren. Dit za natuurijk niet vanzef gaan maar vergt een intensieve periode van zefonderzoek en zefstudie.

17 E-earning NLP basics pagina 4 van 4 NLP can change your ive, I know it did mine! Jurgen Dammeijer (<< kik hier voor informatie over Jurgen) Hier nogmaa de inschrijfink: Basics NLP PS Mocht je vragen hebben, schrijf dan een emai naar np4you.n of wanneer je behoefte hebt aan aanvuende informatie en het een en ander thuis nog eens rustig wit naezen, schrijf dan gehee vrijbijvend in op onderstaande informatie copyright 2007 NLP basic cursus< >provider van NLP informatie, NLP boeken en powered by Spacer bv

18 NLP4YOU NLP voor iedereen! NLP informatie NLP boeken NLP E-earning NLP inks Boeken in PDF-formaat (dit is een eectronisch formaat dat je kunt downoaden om zef af te drukken of op je PC te ezen) ook we e-books genaamd. Onderstaande NLP boeken (NLP ebooks) zijn geschreven voor mensen die op zoek zijn naar de praktische mogeijkheden die NLP voor hun kunnen bieden. Dit zijn dus geen theoretische moeiijk eesbare boeken. De insteek van de schrijver is geweest om zaken zo praktisch mogeijk te houden. In deze boeken wordt dus geen gebruik gemaakt van de kassieke NLP begrippen of moeiijke wetenschappeijke woorden. Hierdoor zijn deze boeken voor iedereen toegankeijk en praktisch bruikbaar. Deze boeken zijn uitermate geschikt voor zefstudie maar ze zijn ook prettig eesbaar voor eke geïnteresseerde ezer. De boeken zijn os van ekaar te ezen maar ik zou onderstaande vogorde aanbeveen: Ebook Je moet niks Het boekje "Je moet niks" is het eerste boekje van de praktische NLP boeken reeks die je op deze pagina zut vinden. In dit boek worden de beangrijkste NLP basics op een praktische en bruikbare wijze uitgeegd, zodanig dat een ieder deze in zijn dageijks doen en aten kan toepassen. Mensen die dit boekje a enige tijd geeden aangekocht hebben, verteen mij dat zij het boekje nog regematig ter hand nemen en dat "Je moet niks" voor hun een geveugede uitspraak is geworden. vaak je het werkwoord moeten gebruikt ik moet dit nog Ga voor jezef maar eens na hoe doen..., nee ik kan niet want ik moet nog naar..., jij moet dit echt doen..., je moet met twee woorden spreken..., etc, etc. Misschien heb je het zef niet eens in de gaten hoe vaak wij of anderen het woord moeten gebruiken. Van kinds af aan hebben wij a zovee "moeten" meegekregen dat we zodanig geprogrammeerd zijn dat we denken dat "moeten" moet!. Het ijkt soms we of we geen keuze hebben en onbewust door a het "moeten"ons even aten bepaen. Je moet niks, want we even immers in een vrij and. Natuurijk zijn er bepaade waarde en normen die binnen onze maatschappij geden en die we dienen te respecteren. Echter moeten is dwangmatig en impiceert dat je geen keuze hebt. Misschien vindt je zef dat je dingen moet doen, maar is dit we zo? Of kies je misschien toch om die dingen te doen en heb je meerdere opties overwogen? Ik denk dat we nagenoeg atijd een keuze hebben, aeen zijn we ons hier niet atijd van bewust. Het moeten is een gevoe dat je ter discussie mag steen, jij hebt de keuze om er a of niet naar te handeen. En as je bewust kiest, verander dan je woordkeuze en gebruik bijvoorbeed zinnen zoas ik ga dit nog doen..., nee ik kan niet want ik ga nog naar..., ik vraag je om dit te doen..., het is netter indien je met twee woorden spreekt... Inhoudsopgave Literatuurijst

19 Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk 1: Communicatie 2: Overtuigingen 3: Doesteingen 4: Emoties 5: Denk jezef zeker 6: Stress 7: Kernkwaiteiten 8: Overpeinzingen 9: Oefeningen 10: Tot besuit NLP Practitioner map Educare NLP Master-Practitioner map Educare 2001 Essenties van NLP; Lucas Derks & Jaap Hoander Succes voor het oprapen; Anthonny Robbins Succes door groot denken; David J. Schwartz Niet morgen maar nu; Dr. Wayne Dyer Naar het hart van de communicatie; Eric Schneider De Geuksformue; Stefan Kein Heb je interesse in het boekje "Je moet niks"? kik dan op deze button; Ebook Het is jouw wered Dit e-book is het ogische vervog op het boekje "Je moet niks" en is een verdere verdieping van de NLP basics. Wederom geschreven in een praktische stij, zodanig dat de theorie voor nagenoeg iedereen toegankeijk is. Bijgaand een preview een gedeete uit het hoofdstuk "Verbeter jouw wered" Maak keuzes: Het maken van keuzes is niet atijd even gemakkeijk, omdat aan een bepaade keuze ook negatieve kanten kunnen zitten. Wanneer je kiest voor het één dan kan dat tot gevog hebben datje het andere uitsuit, bijvoorbeed wanneer je kiest om te stoppen met roken dan zu je waarschijnijk bepaade zaken die het roken aangenaam maakte in het begin gaan missen. Op het moment dat je echt kiest om te stoppen met roken, zu je voor deze zaken aternatieven vinden en op den duur tevreden zijn met jouw besissing. As je echter gestopt bent met roken omdat je graag zou wien stoppen, dan oop je een groot risico dat je geen aternatieven voor deze zaken vindt en op den duur weer gaat roken. Het verschi zit hem nameijk in het feit dat wanneer je iets graag zou wien, je nog geen besissing hebt gemaakt en nog andere opties openhoudt. As je echt iets besist dan zijn er geen opties meer, want je hebt immers gekozen en niks of niemand kan jou dan nog van die besissing afhouden. Keuzes en besissingen maken we niet aeen op een bewust niveau, er zijn vee keuzes en besissingen die we op een onbewust niveau a gemaakt hebben, maar waar we ons niet of nauweijks van bewust zijn. Zoang je van deze keuzes en besissingen geen hinder ondervindt, is het praktisch gezien ook niet interessant om hiervan bewust te zijn. As je echter ergens ast van hebt, is het goed om je af te vragen of er op onbewust niveau misschien spraken is van een bepaade keuze of besissing. Een voorbeed hiervan is iemand die ast heeft van zijn of haar streven naar perfectie. Zo n persoon heeft weicht op onbewust niveau gekozen of besist dat hij of zij ook perfect dient te zijn. Het sechte nieuws voor die persoon is, dat perfectie niet bestaat. De enige goede besissing voor die persoon is dan ook: besis om niet perfect te zijn! Een ander voorbeed is een persoon die ast heeft van het feit dat hij of zij atijd overa controe over wit hebben. Zo n persoon kan op onbewust niveau hebben gekozen of besist dat zij of hij over aes controe wi hebben. Ook voor deze persoon is er secht nieuws, je kunt nameijk niet atijd en overa controe over hebben. Voor deze persoon is er sechts één goede besissing: besuit om niet atijd en overa controe over te wien hebben! As je op onbewust niveau een onreaistische keuze of besissing hebt gemaakt dan za dit meesta eiden tot angst. In het eerste voorbeed za er angst voor faen kunnen ontstaan (faaangst) en in het aatste voorbeed za er angst voor controeveries kunnen ontstaan. Eke dag, week, maand en jaar maken we keuzes, de meeste hebben betrekking op keine zaken en sechts enkee hebben een daadwerkeijke impact op ons even. Het za duideijk zijn dat we weoverwogen dienen om te gaan met die keuzes die een daadwerkeijke impact hebben in ons even. Zorg dat je voordat je een keuze

20 hierover maakt zo goed mogeijk geïnformeerd bent en ste vast weke consequenties vogen of kunnen vogen uit jouw keuze en besissing. Gebruik niet aeen je ratio maar geef ook vodoende tijd en aandacht aan je gevoe. Ga niet aeen van het optimistisch scenario uit, maar ste vast hoe een negatief scenario eruit za zien. Maak dan een keuze, waarbij je je reaiseert dat je eventuee geconfronteerd kunt worden met het negatieve scenario. As je op deze manier een beangrijke keuze of besissing maakt zu je achteraf nooit spijt hebben, want de keuze of besissing die je toen genomen had was immers de beste keuze of besissing die je op dat moment had kunnen nemen. Door keuzes te maken kunnen we onze energie beter focussen op wat we wien bereiken in ons even. Op het moment dat je echt iets wenst te bereiken en hieraan doesteingen en keuzes verbindt za de kans op daadwerkeijke reaisatie van je wens of droom aanzienijk toenemen. Literatuurijst Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Jouw mode van de wered Hoofdstuk 2: Verbeter jouw wered Hoofdstuk 3: Interactie met andere wereden Hoofdstuk 4: wereden Hoofdstuk 5: wereden Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Communicatie met andere Reatiemode van twee Overpeinzingen Oefeningen Tot besuit NLP Practitioner map Educare NLP Master-Practitioner map Educare 2001 Essenties van NLP: Lucas Derks & Jaap Hoander Succes voor het oprapen: Anthonny Robbins Succes door groot denken: David J. Schwartz Niet morgen maar nu: Dr. Wayne Dyer Naar het hart van de communicatie: Eric Schneider De Geuksformue: Stefan Kein 7 habits of highy effective peope: Stephen Covey 5 steps of positive thinking: Anthonny Robbins Emotionee inteigentie & emotionee inteigentie in praktijk: Danie Coeman Heb je interesse in het boekje "Het is jouw wered"? kik dan op deze button E-book Onbewust bewust In dit aatste e-book wordt het beang van ons onderbewuste op een hedere en praktische wijze uit de doeken gedaan. Tevens worden de meest succesvoe (NLP) technieken behanded op een wijze dat jij ook zut eren hoe je deze kunt gebruiken voor jezef. Samenvatting hoofdstuk 4: Werken met ons onderbewuste De technieken die besproken zijn in dit hoofdstuk maken gebruik van de werking van ons onderbewuste. As je hier gebruik van wit maken, dien je je rationee of wetenschappeijke bri af te zetten omdat je deze technieken niet met je verstand of ratio succesvo kunt toe passen. Je dient jezef open te steen voor jouw onderbewuste en je dient te vertrouwen op jouw gevoe. Het is niet noodzakeijk dat je aes exact zoas beschreven beoefend. Je kunt en mag improviseren as je gevoe dat ingeeft. De technieken die in dit hoofdstuk besproken zijn: Meditatie (basis). Controe over je gevoeens (een kassieke NLP-techniek). Veranderen van het vereden (een kassieke NLP-techniek). Veranderen van de toekomst (een kassieke NLP-techniek). De BCE-methode. De EFT-methode. Zefhypnose Literatuurijst

21 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Onbewust bewust Hoofdstuk 2: Deepersonen Hoofdstuk 3: Mode van ons brein Hoofdstuk 4: Werken met ons onderbewuste Hoofdstuk 5: Overpeinzingen Hoofdstuk 6: Oefeningen Hoofdstuk 7: Tot besuit Je moet niks en Het is jouw wered van Jurgen Dammeijer Jij bent aes van Roy Martina De kracht van het Nu in de praktijk van Eckhart Toe De zeven spirituee wetten van succes van Deepak Chopra Een nieuwe aarde van Eckhart Toe Bevrijd jezef van J. Korthuis De kracht van meditatie van Joan Godstein en Manuea Soaes 7 habits of highy effective peope: Stephen Covey Mentae training as krachtbron van Kurt Tepperwein Dromen Durven Doen van Ben Tiggeaar Handeiding Emotionee vrijheid technieken (EVT) van Margareth Liew-On gebaseerd op EFT van Gary Craig. NLP en NHR oefen cd van Joost van der Leij Handboek van moderne hypnotherapie van Barbeo C. Uijtenboogaardt Internet ( Heb je interesse in het boekje "Onbewust bewust"? kik dan op deze copyright 2007 powered by Spacer bv

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO. hoe verwerk je een relatiebreuk

ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO. hoe verwerk je een relatiebreuk DANCING SOLO 1 ELKE CLIJSTERS DANCING SOLO hoe verwerk je een reatiebreuk A better ife INHOUD 1. Voorwoord p. 7 2. Ineiding p. 8 3. De theorie p. 19 Het verwerkingsproces p. 20 De vijf fases van Eisabeth

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar 2017 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar van 2016 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11. euzedossier handeiding voor de mentor gymnasium profiekeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.14 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Martin van Essen & uitgeverij remmers uitgeverij

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Perfecte functionaliteit voor elke functie.

Perfecte functionaliteit voor elke functie. match up A ruim 130 jaar staat Sedus voor innovatieve kantoormeubes die het werken aan en rond het bureau zo goed mogeijk ondersteunen en productiever maken. Net zoas Sedus match up. Een draaistoeprogramma

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

De opleiding tot NLP Practitioner

De opleiding tot NLP Practitioner De opleiding tot NLP Practitioner Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)? Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP ) wordt gedefinieerd als: de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer-

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer- TIDINCEVANDIECOUDE R.E.Q. Ekkart Tentoonsteingenvan Nederandse incunabeen minder dan veertien drukken werden getoond. of wiegedrukken ziin geen aedaags verschijn- De in 1960 in Den Haag en Brusse geëxposeerse.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie