De rechter als bewaker van evenredige bestuurlijke boetes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rechter als bewaker van evenredige bestuurlijke boetes"

Transcriptie

1 De rechter als bewaker van evenredige bestuurlijke boetes Mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik & Mr. C.M. (Christien) Saris Studiemiddag CBB/CRvB, Den Haag 23 juni 2014

2 Wat komt aan de orde? Introductie: Reprise van ons VAR-preadvies getiteld Evenredige bestuurlijke boetes, dat wij met veel plezier hebben verdedigd op 23 mei j.l. Programma: Kort over de Europeesrechtelijke eisen (met name artikel 6 EVRM) voor de evenredigheid van bestuurlijke boetes en de rol van de rechter Iets nader over bevindingen jurisprudentie-onderzoek VARpreadvies Na de pauze: Bespreking boetejurisprudentie CBB-CRvB-ABRvS, mede aan de hand van stellingen Op uw dagelijkse praktijk toegepast: is er hierbij reden verschil te maken tussen de benadering van de strafrechter en de bestuursrechter? -> discussie

3 Artikel 6 EVRM - Art. 6 lid 1 (recht op een eerlijk proces) Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. ( ) - Twee toegangspoorten, (autonome uitleg!): - Civil rights and obligations - Criminal charge In geval van criminal charge gelden daarnaast de strafrechtelijke waarborgen van lid 2 (onschuldpresumptie), lid 3 (verdedigingsrechten, onder meer recht op advocaat), het zwijgrecht en de eisen van art. 7 EVRM (lex certa, lex mitior)

4 Criminal charge I EHRM 23 november 2006: Jussila t. Finland, AB 2007/51: Nogmaals bevestiging dat lichte bestuurlijke boete ook criminal charge is, maar als het niet gaat om hard core strafrecht hoeven niet alle eisen van art. 6 EVRM ten volle te gelden In casu geen recht op hoorzitting in belastingzaak

5 Criminal charge II - Naast belastingrecht noemt EHRM verder als niet behorend tot hard core strafrecht: bestuurlijke (verkeers)boeten, penitentiair recht, douanerecht en mededigingingsrecht - Duidelijkheid over lichte bestuurlijke boetes (criminal charge), maar reikwijdte van dit arrest is nog lang niet uitgekristalliseerd

6 Criminal charge III - Differentiatie in rechtsbescherming zou beter kunnen worden afgestemd op de ingrijpendheid van de sanctie - Intrekken begunstigende beschikking (geen criminal charge) kan immers harder aankomen dan lichte bestuurlijke boete (wel criminal charge)

7 Artikel 6 EVRM en bestuurlijke boete I - Artikel 6 EVRM verzet zich niet tegen boeteoplegging door het bestuur als daarna maar een rechterlijke procedure openstaat die voldoet aan alle garanties van artikel 6 EVRM - Uit de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 EVRM vloeit voort dat de bewijslast voor wat betreft de feiten die de overtreding constitueren volledig ligt bij het boeteopleggende orgaan - Wettelijke of feitelijke schuldvermoedens zijn geoorloofd, zolang deze vermoedens weerlegbaar zijn, zie bijv. EHRM 7 oktober 1988, NJ 1991/593 (Salabiaku) - Rechter moet dit bewijs vol of indringend toetsen en dat geldt ook voor de evenredigheid tussen de hoogte van de punitieve sanctie aan de ene kant en de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid aan de andere kant (full jurisdiction)

8 Artikel 6 EVRM en bestuurlijke boete II - Artikel 6 EVRM verzet zich niet tegen wettelijk gefixeerde boetes: EHRM 23 september 1998 (Malige); EHRM 7 juni 2012, AB 2012/334 (Segame) - Artikel 6 EVRM verplicht de rechter niet tot ambtshalve toetsing op evenredigheid - Wat uiteindelijk telt is het EVRM-conforme resultaat, Straatsburg geeft niet precies aan welke actor (wetgever, bestuur of rechter) hiervoor moet zorgen - Vanuit de eis van full jurisdiction zal de rechter wel een correctiemogelijkheid moeten hebben om te komen tot een op maat gesneden boetebesluit (met als eindresultaat een evenredige boete)

9 Artikel 6 EVRM en bestuurlijke boete III - Eis van full jurisdiction in geval van criminal charge: in ieder geval moet de rechter bevoegdheid hebben besluit te vernietigen - Nederland gaat verder: art. 8:72a Awb, zelf in de zaak voorzien - À la Jussila lijken de full jurisdiction-eisen vooralsnog volop te blijven gelden, ook op de terreinen die niet behoren tot hard core criminal law, zoals mededingingsrecht (EHRM 27 september 2011, AB 2012/9 (Menarini)) en belastingrecht (EHRM 7 juni 2012, AB 2012/334 (Segame))

10 EU-grondrechtenhandvest I - Toepasselijk bij implementatie EU-recht, zoals de oplegging van bestuurlijke boetes ivm tenuitvoerlegging EU-recht - Met name artikelen 47-50: grotendeels vergelijkbaar met corresponderende EVRM-normen (artikelen 6 en 7 EVRM) - Artikel 47: recht op doeltreffende voorziening in rechte: gebaseerd op artikel 13 EVRM maar gaat verder nu het een rechterlijke voorziening voorschrijft; daarnaast staan er de door artikel 6 lid 1 EVRM beschermde garanties in, zij het zonder de beperking dat het gaat om de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen dan wel om een strafvervolging

11 EU-grondrechtenhandvest II - Artikel 48: onschuldpresumptie en rechten van de verdediging (corresponderend met artikel 6 leden 2 en 3 EVRM) - Artikel 49, leden 1 en 2: strafrechtelijk legaliteitsbeginsel (corresponderend met artikel 7 EVRM) - Artikel 49 lid 3: De zwaarte van de straf mag niet onevenredig zijn aan het strafbare feit Geen equivalent in EVRM; codificatie van beginsel dat reeds lang erkend is in de Luxemburgse jurisprudentie - Artikel 50: ne bis in idem (corresponderend met artikel 4 Zevende Protocol EVRM, nog niet geratificeerd door Nederland)

12 Eisen evenredigheid op grond van EU-recht - Art. 49 lid 3 EU-grondrechtenhandvest: leidt vooralsnog niet tot meer rechtsbescherming dan reeds bestaat op grond van art. 6 EVRM - Ten aanzien van de door de Commissie opgelegde (gefixeerde) mededingingsboetes volgt de Luxemburgse rechter het spoor van zijn Straatsburgse collega inzake full jurisdiction (HvJEU 8 december 2011, AB 2012/325 (KME) en EHRM 27 september 2011, AB 2012/9 (Menarini)) - De intensiteit van de toetsing van op nationaal niveau opgelegde boetes varieert naar gelang zij worden voorgeschreven door het Unierecht (terughoudend: HvJEU 17 oktober 2013, Billerud Karlsborg AB) of niet (indringend: HvJEU 9 februari 2012, Marton Urbán)

13 Bestuursrechter en strafrechter bij beboeting - Vanuit Straatsburgs perspectief geen verschil: autonome uitleg criminal charge - Belangrijk verschil zit hem in de actor die de evenredigheid van de boete in het concrete geval in eerste instantie weegt. In het strafrecht is dit meestal de rechter (met uitzondering van de door het OM opgelegde strafbeschikking), die immers zelf de straf vaststelt. De positie van de bestuursrechter verschilt in die zin van die van de strafrechter, nu de eerstgenoemde rechter het evenredigheidsoordeel van een ander beoordeelt (namelijk van het betreffende bestuursorgaan dat een boete heeft opgelegd, al dan niet op basis van boetebeleidsregels dan wel op grond van een wettelijke regeling waarin de boetehoogte is gefixeerd.

14 Stellingen I - In het strafrecht en het bestuursrecht dienen dezelfde factoren een rol te spelen bij het bepalen van de evenredigheid van de boete - De rechter dient de feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan te bespreken in de uitspraak - De rechter dient de diverse evenredigheidsfactoren consistent na te lopen en dit gemotiveerd te laten terugkomen in de uitspraak

15 Stellingen II - Bestuursrechters dienen in het kader van de toepassing van artikel 8:72a Awb oriëntatiepunten ten aanzien van de hoogte van bestuurlijke boetes ontwikkelen. De noodzaak hiertoe is echter alleen aanwezig, indien wetgever en bestuur geen regels ter zake hebben gesteld dan wel de evenredigheid daarin onvoldoende hebben verdisconteerd - De bestuursrechter moet de ruimte (blijven) nemen om in de bijzondere omstandigheden van het geval gemotiveerd af te wijken van de vooraf in algemene regels (wet of beleidsregels) verdisconteerde factoren. Maatwerk en daarmee recht doen aan evenredigheid in het individuele geval blijft geboden - Er bestaat geen rechtvaardiging voor een verschil in benadering bij de toetsing van de evenredigheid in concreto tussen de bestuursrechter en de strafrechter

Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven

Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven Mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen, Vereniging Juristenrijk Den Haag, 3 maart 2016 Bij ons leer je

Nadere informatie

De evenredigheidstoets bij wettelijk gefixeerde boetestelsels

De evenredigheidstoets bij wettelijk gefixeerde boetestelsels De evenredigheidstoets bij wettelijk gefixeerde boetestelsels Toetsen de Afdeling van de Raad van State en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven de hoogte van de boete op vergelijkbare wijze bij

Nadere informatie

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Inleiding Op 24 november 2014 heeft de CRvB de eerste uitspraak gedaan over boetes

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Bestuurlijke Boete Christien Saris 12 oktober 2017

Workshop Actualiteiten Bestuurlijke Boete Christien Saris 12 oktober 2017 Workshop Actualiteiten Bestuurlijke Boete Christien Saris 12 oktober 2017 2 Programma: 13:55 14:40 uur Actualiteiten Bestuurlijke Boete: Bewijs Evenredigheid Naming & shaming Derdebelanghebbende en de

Nadere informatie

Rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht

Rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht Rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht Een rechtsvergelijking tussen het Nederlandse strafrecht en bestraffende bestuursrecht, mede in Europees perspectief Legal protection

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

Bestuurlijke boete. als bijzonder punitief instrument

Bestuurlijke boete. als bijzonder punitief instrument Bestuurlijke boete als bijzonder punitief instrument Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en aan bestaanszekerheid voor iedereen. Wetten Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 458 Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid

Nadere informatie

Evenredige bestuurlijke boetes

Evenredige bestuurlijke boetes Evenredige bestuurlijke boetes Mr. dr. M.L. van Emmerik & mr. C.M. Saris* 1 Inleiding 112 1.1 Evenredige bestraffing 112 1.2 Onderwerp, vraagstelling en afbakening van dit preadvies 114 1.3 Algemene opmerkingen

Nadere informatie

Bestuurlijke boetes vol getoetst?

Bestuurlijke boetes vol getoetst? verdieping Ars Aequi mei 2014 329 Studentartikel Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes Ronald Olivier* * Mr. R. Olivier is advocaat bij Stibbe

Nadere informatie

Bestraffende bestuurlijke sancties met een dwingend karakter en de rechterlijke evenredigheidstoets

Bestraffende bestuurlijke sancties met een dwingend karakter en de rechterlijke evenredigheidstoets Bestraffende bestuurlijke sancties met een dwingend karakter en de rechterlijke evenredigheidstoets Een onderzoek naar de ontwikkelingen van de toetsing van bestraffende bestuurlijke sancties met een gefixeerd

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Wijziging uitvoering bestuurlijke boete SZW Registratienummer: 00534621 Datum: 13 januari 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: N Bellakhal Nummer: RIB-MS-1503

Nadere informatie

Rechterlijke toetsing van de bestuurlijke boete

Rechterlijke toetsing van de bestuurlijke boete Rechterlijke toetsing van de bestuurlijke boete Een onderzoek naar de rechterlijke toetsing van de bestuurlijke boete in de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidsomstandighedenwet Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

Toezicht en handhaving op het spoor

Toezicht en handhaving op het spoor Toezicht en handhaving op het spoor Adriaan Hagdorn Manager NedTrain Legal Najaarsvergadering VPV Rotterdam, 22 november 2012 Wat ga ik met U bespreken? Strafbepalingen in het spoorwegrecht Ratio van strafbepalingen

Nadere informatie

DE IINDRINGENDHEID VAN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN HET BOETEBELEID

DE IINDRINGENDHEID VAN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN HET BOETEBELEID DE IINDRINGENDHEID VAN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN HET BOETEBELEID Hoe indringend toetsen de verschillende colleges, ABRvS, CRvB en het CBB het boetebeleid en zou deze toets indringender moeten zijn nu

Nadere informatie

De matigende rechter. Evenredigheid en bestuurlijke boeten. 1 Wat is evenredig? B.W.N. de Waard*

De matigende rechter. Evenredigheid en bestuurlijke boeten. 1 Wat is evenredig? B.W.N. de Waard* De matigende rechter Evenredigheid en bestuurlijke boeten B.W.N. de Waard* 1 Wat is evenredig? De Nederlandse bestuursrechter moet nagaan of punitieve (bestraffende) sancties die door een bestuursorgaan

Nadere informatie

Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht (ACS) naar aanleiding van. het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1993 in verband met

Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht (ACS) naar aanleiding van. het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1993 in verband met Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht (ACS) naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1993 in verband met enkele aanpassingen in het alcoholslotprogramma Inleiding Sinds

Nadere informatie

Noten bij ECLI:NL:CRVB:2014:3754 (I) en ECLI:NL:RBMNE:2014:3785 (II), mr. dr. Caroline Raat, gepubliceerd in JG 2014/11 en 2015/2

Noten bij ECLI:NL:CRVB:2014:3754 (I) en ECLI:NL:RBMNE:2014:3785 (II), mr. dr. Caroline Raat, gepubliceerd in JG 2014/11 en 2015/2 Noten bij ECLI:NL:CRVB:2014:3754 (I) en ECLI:NL:RBMNE:2014:3785 (II), mr. dr. Caroline Raat, gepubliceerd in JG 2014/11 en 2015/2 Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-regelgeving (Wet Aanscherping),

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam. Nr. 400 30 november 2015 Beleidsregels Bestuurlijke boete Wet lokaal spoor 2015 Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Naming en Shaming. In strijd met juridische waarborgen? Bachelorscriptie

Naming en Shaming. In strijd met juridische waarborgen? Bachelorscriptie Naming en Shaming In strijd met juridische waarborgen? Bachelorscriptie Datum: 25 mei 2012 Naam: Marjolein Nijp Studentnummer: 0920630 Email: m.e.h.nijp@umail.leidenuniv.nl Woorden: 5402, 22 pagina s Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

[SiR\.\K. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opsteken Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Opsteken,

[SiR\.\K. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opsteken Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Opsteken, l FIU R 1 kf. H [SiR\.\K De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opsteken Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 29 februari 2012 Uw Kenmerk 571961411/6 Ons Kenmerk B 2.! 12/002836/201 8/iT Onderwerp

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

«JOR» Bank- en effectenrecht

«JOR» Bank- en effectenrecht 169 NOOT 1. Bovenstaand arrest is gewezen door de Hoge Raad als belastingrechter. Centraal staat de vraag of bewijsmiddelen waarvan in een eerdere strafprocedure door de strafrechter is geoordeeld dat

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein; Gelet op artikel 18a van de Participatiewet, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Handhaving in de Algemene douanewet door Bestuurlijke Boete of Fiscale Strafbeschikking?

Handhaving in de Algemene douanewet door Bestuurlijke Boete of Fiscale Strafbeschikking? Handhaving in de Algemene douanewet door Bestuurlijke Boete of Fiscale Strafbeschikking? Een onderzoek naar de rechtsbescherming bij deze twee verschillende wijzen van sanctioneren. Scriptie Nederlands

Nadere informatie

Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Actualiteiten bestuurs(proces)recht 1 Actualiteiten bestuurs(proces)recht VMR Actualiteitendag 2017 Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf 2 Onderwerpen Organisatie hoogste bestuursrechtspraak Einde ne bis in idem-rechtspraak (art. 4:6 Awb) Inherente

Nadere informatie

A 1 Subproces Beboeten bij oproep

A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1 Subproces Beboeten bij oproep A 1.1Doel Dit overzicht beschrijft de activiteiten en beslissingen die bij de handhaving van de Wet Inburgering, uitgevoerd kunnen of moeten worden als een potentiële

Nadere informatie

AB 2016/351. HOGE RAAD (STRAFKAMER) 9 februari 2016, nr. 15/01444 (Mrs. A.J.A. van Dorst, J. de Hullu, E.F. Faase) m.nt. C. Saris en L.

AB 2016/351. HOGE RAAD (STRAFKAMER) 9 februari 2016, nr. 15/01444 (Mrs. A.J.A. van Dorst, J. de Hullu, E.F. Faase) m.nt. C. Saris en L. RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT HOGE RAAD (STRAFKAMER) 9 februari 2016, nr. 15/01444 (Mrs. A.J.A. van Dorst, J. de Hullu, E.F. Faase) m.nt. C. Saris en L. van Boven * Art. 2 Wav; art. 68, 197a, 197b Sr RvdW

Nadere informatie

~ 02 MAP~T 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opsteken

~ 02 MAP~T 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opsteken NEDERLANDSE VERENIGING / VOOR RECHTSPRAAK ~N~\q~ /S~ J~s\~1 ilw~oa~.alu~.} ~ 02 MAP~T 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opsteken 2500 EH DEN HAAG Datum 29 februari 2012 Uw ~i~rk 5 196.

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 04-05-2017 Zaaknummer AMS 15/5918 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Evenredige boeteoplegging in het bestuursrecht

Evenredige boeteoplegging in het bestuursrecht mr. dr. M.L. van Emmerik & mr. C.M. Saris 1 In deze bijdrage schetsen de auteurs een beeld van de wijze waarop de hoogste bestuursrechters de afgelopen tijd invulling hebben gegeven aan de toetsing van

Nadere informatie

Toelichting. Wetboek van Strafrecht.

Toelichting. Wetboek van Strafrecht. Belangrijkste wijzigingen Participatiewet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten ingevolge het Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Versie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3017

ECLI:NL:GHDHA:2014:3017 ECLI:NL:GHDHA:2014:3017 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 22-09-2014 Datum publicatie 22-09-2014 Zaaknummer 22-003239-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:69

ECLI:NL:RBMNE:2015:69 ECLI:NL:RBMNE:2015:69 Instantie Datum uitspraak 08-01-2015 Datum publicatie 15-01-2015 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB - 14 _ 5421 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:3387

ECLI:NL:RVS:2016:3387 ECLI:NL:RVS:2016:3387 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-12-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201507118/1/A1 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/14305035?srcfrm=bas...

http://www.legalintelligence.com/documents/14305035?srcfrm=bas... Page 1 of 8 JOR 2014/332 Rechtbank Rotterdam, 16-10-2014, ROT 14/1897, ECLI:NL:RBROT:2014:8382 Besluit om belanghebbenden het recht op een vertaling van stukken te ontzeggen is onrechtmatig wegens strijd

Nadere informatie

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. WWB: de Wet werk en bijstand; b. IOAW:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding Hoofdstuk II Europeanisering van het nationale bestuursrecht in hoofdlijnen

Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding Hoofdstuk II Europeanisering van het nationale bestuursrecht in hoofdlijnen Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 De ontmoeting van twee disciplines............................. 1 2 Benadering en structuur van dit boek............................ 2 3 Europees bestuursrecht. Enkele

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Actualiteiten algemeen bestuursrecht

We are Stibbe Tax specialists. Actualiteiten algemeen bestuursrecht Actualiteiten algemeen bestuursrecht Tom Barkhuysen en Annemarie Drahmann 1 oktober 2015 1. Introductie Inhoud 2. Algemeen bestuursprocesrecht 3. Oneigenlijke Wob-verzoeken 4. Toezicht en handhaving 5.

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BU4606

ECLI:NL:RVS:2011:BU4606 ECLI:NL:RVS:2011:BU4606 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 16-11-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201102253/1/H3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

RECHTSBESCHERMING TEGEN DE BESTUURLIJKE BOETE EN DE STRAFBESCHIKKING

RECHTSBESCHERMING TEGEN DE BESTUURLIJKE BOETE EN DE STRAFBESCHIKKING RECHTSBESCHERMING TEGEN DE BESTUURLIJKE BOETE EN DE STRAFBESCHIKKING Een beoordeling en vergelijking op grond van een toetsing aan de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en op basis

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

Afspraken met de overheid in ruil voor een lagere boete

Afspraken met de overheid in ruil voor een lagere boete NOTENKRAKER Afspraken met de overheid in ruil voor een lagere boete CBb 7 juli 2010, LJN BN0540 1. Inleiding Een van de instrumenten die (markt)toezichthouders in het economisch ordeningsrecht hebben,

Nadere informatie

Onevenredig boetebeleid bij Wet arbeid vreemdelingenzaken

Onevenredig boetebeleid bij Wet arbeid vreemdelingenzaken BRAM VAN MELLE MR. A.M. VAN MELLE LL.M GOV. IS ADVOCAAT BIJ EVERAERT ADVOCATEN IN AMSTERDAM. Onevenredig boetebeleid bij Wet arbeid vreemdelingenzaken You must not use a steam hammer to crack a nut, if

Nadere informatie

Waarborgen bij bestraffende bestuurlijke sancties: onvoltooid bestuursrecht

Waarborgen bij bestraffende bestuurlijke sancties: onvoltooid bestuursrecht Waarborgen bij bestraffende bestuurlijke sancties: onvoltooid bestuursrecht H.E. Bröring & H.K. Naves* 1 Inleiding Deze bijdrage gaat over een van de nieuwe loten aan de stam van de Awb: de regeling van

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht F.C.M.A. Michiels (red.) Staats- en bestuursrecht Tekst en materiaal Met bijdragen van Gio ten Berge Leonard Besselink Henk Kummeling Lex Michiels Rob Widdershoven KLUWER J ^ Deventer - 2003 Thema 1 -

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Woord vooraf. prof. mr. B.F. Keulen. prof. mr. H.E. Bröring

Woord vooraf. prof. mr. B.F. Keulen. prof. mr. H.E. Bröring Woord vooraf Bestuursrecht en strafrecht spelen beide bij de handhaving van rechtsregels een belangrijke rol. De verhouding tussen beide rechtsgebieden blijft daarbij onverminderd de aandacht vragen. Tegen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE UTRECHT 2017

BELEIDSREGEL BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE UTRECHT 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 184676 27 december 2016 BELEIDSREGEL BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE UTRECHT 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422 ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422 Instantie Datum uitspraak 05-06-2013 Datum publicatie 07-06-2013 Zaaknummer UTR 12/3563 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/14498405?srcfrm=bas...

http://www.legalintelligence.com/documents/14498405?srcfrm=bas... Page 1 of 7 JOR 2015/42 CBB, 20-11-2014, AWB 13/184, ECLI:NL:CBB:2014:455 Bestuurlijke boete wegens overtreding art. 4:23 lid 1 Wft, Beboeting normadressaat staat los van mogelijk aan feitelijk leidinggevende

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 22 oktober 2015

No.W /III 's-gravenhage, 22 oktober 2015 ... No.W12.15.0202/III 's-gravenhage, 22 oktober 2015 Bij Kabinetsmissive van 26 juni 2015, no.2015001141, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de

Nadere informatie

Jurisprudentie bestuursrecht Actualiteiten. Prof.mr. K.J. (Kars) de Graaf Rijksuniversiteit Groningen 23 maart 2015

Jurisprudentie bestuursrecht Actualiteiten. Prof.mr. K.J. (Kars) de Graaf Rijksuniversiteit Groningen 23 maart 2015 Jurisprudentie bestuursrecht Actualiteiten Prof.mr. K.J. (Kars) de Graaf Rijksuniversiteit Groningen 23 maart 2015 Inhoud Bestuursorgaan Belanghebbende Besluit Varia Bestuursorgaan: art. 1:1 Awb Art. 1:1

Nadere informatie

Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:9732

ECLI:NL:RBAMS:2014:9732 ECLI:NL:RBAMS:2014:9732 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05092014 Datum publicatie 01092015 Zaaknummer awb 13/7136 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Page 1 of 5 JOR 2014/331 Rechtbank Rotterdam, 01-10-2014, ROT 14-6066, ECLI:NL:RBROT:2014:8023 Overtreding van art. 5:20 Awb, Last onder dwangsom, De vordering van materiaal op grond van een wettelijke

Nadere informatie

Bestrijding voetbalvandalisme via het privaatrecht

Bestrijding voetbalvandalisme via het privaatrecht Bestrijding voetbalvandalisme via het privaatrecht Dubbelrol Openbaar Ministerie Wierenga & Brouwer Spanje opgeschrikt door dood supporter Betoog Meest strenge regels ter wereld Via privaatrecht Buiten

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Registratienummer Afdeling Ede, 25565 Samenleving en beleid 10 februari Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op artikel 18a, van de Participatiewet, artikel 20a van de

Nadere informatie

Relevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken

Relevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken Mr. P.G. Grijpstra 1 Relevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken het totaal van de opgelegde boetes door de rechtbank werd gematigd.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/115961

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen

Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Tiel; Gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen (Wet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:3783

ECLI:NL:RBGEL:2017:3783 ECLI:NL:RBGEL:2017:3783 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 19-07-2017 Datum publicatie 21-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 1782 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr /12 Korošec

De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr /12 Korošec De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12 Korošec Ruud Ruijters (Jaegers & Soons Advocaten) Wendy van Wendel de Joode (Belastingdienst Pdb Amsterdam) Onderwerpen EHRM Korošec vs. Slovenië¹

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00083 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4.17 van

Nadere informatie

WETSVOORSTEL STROOMLIJNING MARKTTOEZICHT ACM

WETSVOORSTEL STROOMLIJNING MARKTTOEZICHT ACM WETSVOORSTEL STROOMLIJNING MARKTTOEZICHT ACM Visie van de Adviescommissie Mededinging van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de internetconsultatie De Adviescommissie Mededinging van de

Nadere informatie

De bestuursrechter en de bestuurlijke lus

De bestuursrechter en de bestuurlijke lus De bestuursrechter en de bestuurlijke lus Prof. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt 3-4-2014 pag. 1 Einde Afdeling bestuursrechtspraak? Regeerakkoord : De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant van 12 april 2017 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West- Brabant De deken van de orde

Nadere informatie

Masterscriptie. De intrekking als sanctie in de Awb: aanzet voor een algemene regeling

Masterscriptie. De intrekking als sanctie in de Awb: aanzet voor een algemene regeling Masterscriptie De intrekking als sanctie in de Awb: aanzet voor een algemene regeling Onderzoek naar de invoering van een algemene regeling in de Algemene wet bestuursrecht inzake de intrekking bij wijze

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 1528/899 Betreft zaak: Wegener - [leidinggevende D] Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79

Nadere informatie

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Artikel 1 Begrippen a. belanghebbende: degene die een rechtstreeks en concreet belang heeft bij een besluit; b. benadelingsbedrag: bedrag als bedoeld in

Nadere informatie

Het evenredigheidsbeginsel en de bestuursrechtelijke handhaving van arbeidsmarktfraude

Het evenredigheidsbeginsel en de bestuursrechtelijke handhaving van arbeidsmarktfraude Het evenredigheidsbeginsel en de bestuursrechtelijke handhaving van arbeidsmarktfraude Masterscriptie Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam Accent Staats- en Bestuursrecht Ali Acer Studentnummer:

Nadere informatie

Advies voorstel wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap i.v.m. intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Advies voorstel wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap i.v.m. intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Mr. D.J. de Jong 06 4684 0910 16 februari 2015 ACVZ/ADV/2015/001 Advies voorstel wijziging Rijkswet op het

Nadere informatie

Procedurele waarborgen uit materiële normen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

Procedurele waarborgen uit materiële normen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens Procedurele waarborgen uit materiële normen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens Een aanvullend systeem van procedurele rechtsbescherming naast artikel 6 EVRM A.W. Bos A.W. Bos 0240990

Nadere informatie

Actualiteiten Awb 2014. Liesbeth Berkouwer www.kvdl.nl

Actualiteiten Awb 2014. Liesbeth Berkouwer www.kvdl.nl Actualiteiten Awb 2014 Liesbeth Berkouwer www.kvdl.nl Programma Wijzigingen in de Awb - aanpassing bestuursprocesrecht - schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten - toekomstig: nadeelcompensatie Jurisprudentie

Nadere informatie

Actualiteiten Awb. Liesbeth Berkouwer, Kennedy Van der Laan 29 oktober 2013

Actualiteiten Awb. Liesbeth Berkouwer, Kennedy Van der Laan 29 oktober 2013 Actualiteiten Awb Liesbeth Berkouwer, Kennedy Van der Laan liesbeth.berkouwer@kvdl.nl 29 oktober 2013 Programma Gewijzigde Awb aanpassing bestuursprocesrecht schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Nadere informatie

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3 500 GS Utrecht ROC van Amsterdam T.a.v.

Nadere informatie

De Wet OM-afdoening en het recht op een eerlijk proces. Is de Wet OM-afdoening in strijd met artikel 6 EVRM?

De Wet OM-afdoening en het recht op een eerlijk proces. Is de Wet OM-afdoening in strijd met artikel 6 EVRM? De Wet OM-afdoening en het recht op een eerlijk proces Is de Wet OM-afdoening in strijd met artikel 6 EVRM? Rosanne Scheffer, 21 augustus 2012 Naam: Rosanne Scheffer Inleverdatum: 21 augustus 2012 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet ADVIES Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet Oktober 2014 1 Inleiding Een ieder heeft het recht op een eerlijk proces. Of het nu in een strafzaak of in een civiele zaak

Nadere informatie

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur

mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Gemeenschappelijke Dienst Directie Juridische Zaken AJBZ mr. P.C. Cup mr.ing. C.R. van den Berg Kamer D0353 Directoraat-Generaal Milieu Interne postcode 880 Directie Strategie en Bestuur Telefoon 070 339

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 8 april 2010 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl

Nadere informatie

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS. Zijne Excellentie. dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties.

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS. Zijne Excellentie. dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties. S Postbus i6oot KIenesing& i- T 030 88838 88 in(o@rnon5er,rechtcn.r,i Voorzitter Grondwet 2500 EA DEN HAAG Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties dr. R.H.A. Plasterk Zijne Excellentie Postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:2529

ECLI:NL:CRVB:2015:2529 ECLI:NL:CRVB:2015:2529 Instantie Datum uitspraak 21-07-2015 Datum publicatie 29-07-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5328 NIOAW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen

Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen Het college van burgemeester en wethouders ziet op grond van artikel 61 van de Wet Kinderopvang (hierna: Wko) toe op de naleving van

Nadere informatie

Publicatie JOR 2013 afl. 4 Publicatiedatum 05 april 2013 College. CBB Uitspraakdatum 11 februari 2013

Publicatie JOR 2013 afl. 4 Publicatiedatum 05 april 2013 College. CBB Uitspraakdatum 11 februari 2013 JOR 2013/112 CBB, 11-02-2013, AWB 10/1084, LJN BZ1866 Bemiddeling zonder vergunning, Bestuurlijke boete en openbaarmaking boetebesluit, Besluit tot openbaarmaking kan pas worden genomen nadat de boete

Nadere informatie

Op weg naar een weerbare rechtsstaat: hoe om te gaan met personen, groeperingen en partijen (zoals de SGP) die bepaalde fundamentele grondrechten (zoa

Op weg naar een weerbare rechtsstaat: hoe om te gaan met personen, groeperingen en partijen (zoals de SGP) die bepaalde fundamentele grondrechten (zoa Bij voorkeur leg je een door jou gekozen onderwerp, dat aansluit bij je interesses, ter beoordeling aan scriptiecoördinator mr. G.J. (Gert Jan) van der Heide voor. De onderstaande lijst behelst suggesties

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2004:AR4438

ECLI:NL:RBALK:2004:AR4438 ECLI:NL:RBALK:2004:AR4438 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 14-10-2004 Datum publicatie 25-10-2004 Zaaknummer AWB 03/1347 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Vo. 1169/2011 als bedreiging en als kans

Vo. 1169/2011 als bedreiging en als kans Vo. als bedreiging en als kans Symposium Voedselinformatie aan EU-Verordening Programma Inleiding Bedreigingen Vo Kansen Vo. Uw verhouding tot de NVWA 2 Dekker 1 Programma Inleiding Bedreigingen Vo Kansen

Nadere informatie

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J.

Hoofdstukken strafprocesrecht. mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Hoofdstukken strafprocesrecht mr. LE.M. Hendriks mr. J.H. Klifman prof. mr. G.P.M.F. Mols prof.mr. Th.A. de Roos mr. J. Woretshofer Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

1. Verloop van de procedure

1. Verloop van de procedure Besluit van de Consumentenautoriteit op de bezwaren van de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (NL Energie) tegen de openbaarmaking van het sanctiebesluit van 6 september 2010, kenmerk CA/NB/527/17.

Nadere informatie

3. Op 9 januari 2017 heeft ten kantore van ACM een hoorzitting plaatsgevonden, waarvan het verslag op 19 januari 2017 aan betrokkene is verzonden.

3. Op 9 januari 2017 heeft ten kantore van ACM een hoorzitting plaatsgevonden, waarvan het verslag op 19 januari 2017 aan betrokkene is verzonden. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/200172_OV Zaaknummer: 16.0134.32.1.01 Datum: 19 januari 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van [VERTROUWELIJK], gericht tegen het boetebesluit van

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

De deken van de orde in het arrondissement Amsterdam;

De deken van de orde in het arrondissement Amsterdam; Besluit van de deken in het arrondissement Amsterdam van 11 maart 2015 tot vaststelling van de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Amsterdam De deken van de orde

Nadere informatie