SPECIMEN CAPTOSAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIMEN CAPTOSAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING"

Transcriptie

1 CAPTOSAN SPUITKORREL Fungicide WAARSCHUWING Werkzame st: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Toelatgsnummer: 11515N W.9 Toelatgshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Captosan is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd. UN KG NEDERLAND Deze verpakkg is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. Scan voor gebruik ANECASNL5KG/01/A B/20108

2 CAPTOSAN SPUITKORREL Fungicide Waterdisgeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % Captan Toelatgsnummer 11515N W.9 Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Voor gebruiksaanwijzg: zie boekje STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker H400: Zeer giftig voor het water levende n, met langdurige gevolgen. VOORZORGSMAATREGELEN SP 1: Zorg ervoor dat u met het product zijn verpakkg geen water verontreigt P102: Buiten het bereik van kderen houden P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzgen raadplegen P280: Beschermende handschoenen en beschermende kledg dragen P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een muten; contactlenzen verwijderen, dien mogelijk. Blijven spoelen P501: Inhoud/ verpakkg afvoeren naar zamelpunt voor gevaarlijk bijzonder afval. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH401: Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. HERBETREDEN Na een gewas- ruimtebehandelg uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeist is opgedroogd en er kassen gedurende 2 uur is geventileerd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG Aanrakg met de ogen en de huid vermijden. Stproductie vermijden. Achter slot bewaren. In origele vaten bewaren. Opslaan een droge, koele, goed geventileerde ruimte. EERSTE HULP MAATREGELEN Inademg Het slachtfer de frisse lucht brengen. Zuurst toedienen kunstmatige ademhalg toepassen, dien nodig. Medische hulp roepen. Contact met de huid Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp roepen dien zich een ongewenste uitwerkg ontwikkelt. Contact met de ogen Gedurende 15 muten spoelen met lauwwarm water. Onlijk een oogarts raadplegen. Inname De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos soon. Water te drken geven. Onlijk een arts raadplegen. ADVIES VOOR DE ARTS Symptomatisch behandelen. ANECASNL5KG/01/B D/20108

3 hier openen WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het pressionele gebruik als schimmelbestrijdgs de volgende toepassgsgebieden (volgens Defitielijst toepassgsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassgsvoorwaarden: Toepassgs- Appel Peer Type toepassg Mimum terval toepassgen het najaar Doserg toepassg schurft 1 0,12% (120 g (150 g bewaarrot 3 (150 bewaarschurft 1 g Vruchtboomkanker 4 g 0,25 % (250 Schurft 5 zwartvruchtrot 15 0,12% (120 g (150 g bewaarrot 3 (150 bewaarschurft g Vruchtboomkanker 4 g 0,25 % (250 doserg toepassg 1,8 kg/ha 2,25 kg/ha toepassgen ,8 kg/ha 4 2,5 kg/ha 2 1,8 kg/ha 15 2,25 kg/ha 10 1,8 kg/ha 4 2,5 kg/ha 39,2 kg / ha 39,2 kg/ ha ha ANECASNL5KG/01/B D/20108

4 Toepassgs- Aardbei (onbedekte teelt) Aardbei (bedekte teelt) Aalbes (onbedekte teelt) Aalbes (bedekte teelt) Type toepassg 1,8 kg/ha 2 na wtersnoei 1,8 kg/ha 1 oogst 1,8 kg/ha 2 na wtersnoei Vruchtrot (grauwe schimmel) Vruchtrot (grauwe schimmel) Bloesemrot (grauwe schimmel) 1,8 kg/ha 3 Bloesemrot en vruchtrot 1,8 kg/ha 0,9 kg/ ha Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen 2 1,8 kg/ha 2 ede bloei 1,8 kg/ ha 3, kg/ ha 10,8 kg/ ha 1,2 kg/ ha 1,8 kg/ha 1 ha Mimum terval toepassgen

5 Toepassgs- Kruisbes (onbedekte teelt) Kruisbes (bedekte teelt) Type toepassg 2 na wtersnoei 1,8 kg/ha 1 oogst 1,8 kg/ha 2 na wtersnoei Bloesemrot (grauwe schimmel) 1,8 kg/ha 3 ( het najaar) Bloesemrot en vruchtrot 1,8 kg/ha Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen ede bloei 1,8 kg/ ha 1,8 kg/ha 1 10,8 kg/ ha 1,2 kg/ ha ha Mimum terval toepassgen - - -

6 Toepassgs- Blauwe bes (onbedekte teelt) Blauwe bes (bedekte teelt) Braam (onbedekte teelt) Type toepassg 2 na wtersnoei 1,8 kg/ha 1 oogst 1,8 kg/ha 2 na wtersnoei 1,8 kg/ha 3 Bloesemrot (grauwe schimmel) 1,8 kg/ha 3 ( het najaar) Bloesemrot en vruchtrot 1,8 kg/ha Bloesemrot Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen ede bloei 1,8 kg/ ha 10,8 kg/ ha 1,2 kg/ ha 1,8 kg/ha 1 ede bloei 1,8 kg/ha 3 10,8 kg/ ha ha Mimum terval toepassgen - - -

7 Toepassgs- Braam (bedekte teelt) Framboos (onbedekte teelt) Framboos (bedekte teelt) Anemonen, wol Type toepassg oogst 1,8 kg/ha 3 oogst 1,8 kg/ha 3 (BBCH 12-39, 2e blad zichtbaar - knolvormg begt) Bloesemrot en vruchtrot 1,8 kg/ha Bloesemrot 1,8 kg/ha 3 Didimellastengelziekte 2 Bloesemrot en vruchtrot 1,8 kg/ha (na de oogst) Didimellastengelziekte 2 Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen 1,8 kg/ha 3 ede bloei 1,2 kg/ ha 10,8 kg/ ha 1,2 kg/ ha Colletotrichum 1 kg/ha 1 kg/ha 5 5 kg/ha 17 teelt- cyclus ha Mimum terval toepassgen

8 Toepassgs- Ranonkels, wol Bloemknollen van gladiool (vermeerdergsteelt van kralen) m.u.v. Gladiolus nanus en Gladiols colvilii Bloemknollen en knolbloemen van gladiool (vermeerdergsteelt van pitten en bloementeelt), m.u.v Gladiolus nanus en Gladiols colvilii Type toepassg (BBCH 12-39, 2e blad zichtbaar - knolvormg begt) Dompelbehandelg na warmwaterbehandelg Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen Colletotrichum 1 kg/ha 1 kg/ha 5 5 kg/ha 17 teelt- cyclus Bloembollen van tulp (vermeerdergsteelt) Dompelbehandelg 1 (0,88 kg 0,88 % water Bolbloemen van tulp (bloementeelt) Dompelbehandelg 1 (0,33 kg 0,33 % 1 (0, kg 0, % Dompelbehandelg 1 (1,3 kg 1,3 % Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % ha Mimum terval toepassgen -

9 Toepassgs- Bloembol- en bloemknolgewassen van Gladiolus nanus en Gladiols colvilii Bolbloemen van lelie (onbedekte bloementeelt) Bolbloemen van miatuur narcis (bloementeelt) Type toepassg Bloembollen van lelie (vermeerdergsteelt) Dompelbehandelg voor warmwaterbehandelg Bloembollen van grbollige narcis) (vermeerdergsteelt) Dompelbehandelg warmwaterbad Bloembollen van miatuur narcis (vermeerdergsteelt) Dompelbehandelg warmwaterbad Dompelbehandelg (15 m.) 1 (1,3 kg 1,3 % 1 (1,3 kg 1,3 % Bolbloemen van lelie (nietgrondgebonden bedekte bloementeelt) Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % 1 (0,1 kg 0,1 % 1 (0, kg 0, % Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen ha Mimum terval toepassgen Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, %

10 Toepassgs- Bolbloemen van grbollige narcis (niet grondgebonden bloementeelt) Bloembollen en bolbloemen van hyact (vermeerdergsteelt en bloementeelt) Bloembol- en bloemknolgewassen van iris (vermeerdergsteelt en bloementeelt) Bloemknollen en knolbloemen van krokus (vermeerdergsteelt en bloementeelt) Bloemknollen van Anemoon (vermeerdergsteelt van wol) Bloemknollen en knolbloemen van Anemoon (vermeerdergsteelt m.u.v. wol en bloementeelt) Type toepassg Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % ) Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % Plantgoedbehandelg 1 Dompelbehandelg gram 10 kg wol 1 % (1 kg Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen ha Mimum terval toepassgen

11 Toepassgs- Overige bloembol en bloemknolgewassen (bijgoed), die het voorjaar geplant worden (vermeerdergsteelt en bloementeelt) Boomkwekerijgewassen, boomteelt (onbedekte teelt) 1,5 kg/ha 5 Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) Vaste planten (bedekte teelt) 1 Venturia aequalis 2 Didimella applanata 3 Gloeosporium 4 Nectria 5 Venturia Pira Botryotia fuckeliana 7 Venturia macularis 8 Venturia spp. 9 Dematiaceae 10 Exobasidium vaccii Type toepassg Dompelbehandelg 1 (0, kg 0, % blad- en twijgziekte 7 schurft 8 roetdauw 9,10,11 oortjesziekte 12 blad- en twijgziekte 7 schurft 8 roetdauw 9,10,11 oortjesziekte 12 2 kg/ha 5 bladvlekkenziekte 13 vlekkenziekte 14 Doserg toepassg doserg toepassg toepassgen 0,15 0,2 % ( g 0,15 0,2 % ( g 2 kg/ha 5 ha Mimum terval toepassgen 7,5 kg/ ha Exobasidium rhododendri (Rododendronbladgast) 12 Exobasidium vaccii var. japonicum 13 Ramularia agrestis (bladvlekkenziekte) 14 Mycocentrospora acera (vlekkenziekte) 15 Stemphylium vesicarium 1 Complex Penicillium spp., Colletotrichum spp., Pythium spp. 17 Colletotrichum acutatum

12 Het gebruik de teelt van vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewassen) en Buxus is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassgen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuitg uit te voeren, voordat het gebruikt wordt. Gebruik van dit deze toepassgsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Toepassggebied Type toepassg 1 Venturia spp. 2 Nectria galligena 3 Cyldrocladium buxicola Toepassgsvoorwaarden Doserg toepassg schurft 1 0,12% (120 g 100 L Vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt); moerbedden, 1 ste, 2 de en 3 de jaars teelt van vruchtbomen Buxus (onbedekte teelt) (neerwaarts spuiten) Vruchtboomkanker 2 (250 g 0,25 % 100 L Blad- en 0,12% taksterfte 3 (120 g 100 L doserg toepassg toepassgen ha 1,8 kg/ha kg/ha 2,5 kg/ha 2 7 1,2 kg/ha kg/ha Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/ knollen. Mimum terval toepassgen Het is niet toegestaan dit toe te passen door van een met de hand getrokken geduwde spuitboom (spuitfiets). Het vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas, onbedekte teelt) tegen schurft niet toepassen na BBCH 85 (gevorderde afrijpg). In de onbedekte boomteelt van boomkwekerijgewassen m.u.v. vruchtbomen en struiken (moerbedden, 1ste, 2de en 3de jaars teelt van vruchtbomen) en buxus moet opwaartse bespuitg plaatsvden. Om het water levende n te beschermen is de toepassg als schimmelbestrijdgs de teelt van appels en en, met een maximum doserg toepassg van 2.5 kg /ha, uit- 7 7

13 sluitend toegestaan wanneer celen die grenzen aan opvlaktewater de volgende maatregelen worden genomen: vóór 1 mei en het najaar vanaf het moment van 50% bladval: - het dient de eerste 20 meter grenzend aan de watergang te worden verspoten met een Venturidop waarbij de laatste bomenrij éénzijdig de richtg van het ceel bespoten dient te worden, - het dient te worden verspoten met een tunnelspuit de Wannerspuit, - een teeltvrije zone van meter dient te worden aangehouden combatie met een maximale doserg van 1,15 kg/ ha, - de boomgaard en het opvlaktewater dient een emissiescherm aanwezig te zijn combatie met een maximale doserg van 1,15 kg/ha, - naast het opvlaktewater op de rand van het rijpad dient een wdhaag aanwezig te zijn combatie met een eenzijdige bespuitg van de buitenste bomenrij, met een maximale doserg van 1,1 kg/ha, - het dient te worden verspoten met een dwarsstroomspuit met reflectiescherm combatie met een maximale doserg van 1,0 kg/ha. vanaf 1 mei tot aan het moment van 50% bladval: - het dient de eerste 20 meter grenzend aan de watergang te worden verspoten met een Venturidop waarbij de laatste bomenrij éénzijdig de richtg van het ceel bespoten dient te worden, - naast het opvlaktewater op de rand van het rijpad dient een wdhaag aanwezig te zijn combatie met een eenzijdige bespuitg van de buitenste bomenrij, - het dient te worden verspoten met een tunnelspuit de Wannerspuit, - een teeltvrije zone van meter dient te worden aangehouden, - de boomgaard en het opvlaktewater dient een emissiescherm aanwezig te zijn, - het dient te worden verspoten met een dwarsstroomspuit met reflectiescherm combatie met een maximale doserg van 2,45 kg/ha, - de bespuitg dient sensorgestuurd te worden uitgevoerd combatie met een maximale doserg van 2,3 kg/ha, - de buitenste bomenrij dient eenzijdig te worden bespoten de richtg van het ceel combatie met een maximale doserg van 1,95 kg/ha, - het dient te worden verspoten met een dwarsstroomspuit combatie met een maximale doserg van 1,1 kg/ha. Het is giftig voor watern, daarom zodanig toepassen dat het niet opvlaktewater terechtkomt. DISCLAIMER De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassg zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervargen. Wij garanderen die z de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de doserg etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werkg van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een mder goede werkg schade ontstaan door toepassg van ons product. Bij twijfel onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/ ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassg.

14 CAPTOSAN SPUITKORREL Fungicide Werkzame st: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Toelatgsnummer: 11515N W.9 Toelatgshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Captosan is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd. 4 x 5 KG ANECASNL5KG/01/C S/20108 CAPTOSAN SPUITKORREL

15 CAPTOSAN SPUITKORREL Fungicide Werkzame st: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Toelatgsnummer: 11515N W.9 Toelatgshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Captosan is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Makhteshim Ltd. 4 x 5 KG Scan voor gebruik Waterdisgeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % Captan Toelatgsnummer 11515N W.9 Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Voor gebruiksaanwijzg: zie boekje STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker H400: Zeer giftig voor het water levende n, met langdurige gevolgen. VOORZORGSMAATREGELEN SP 1: Zorg ervoor dat u met het product zijn verpakkg geen water verontreigt P102: Buiten het bereik van kderen houden P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzgen raadplegen. UN 3077 Deze verpakkg is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. NEDERLAND P280: Beschermende handschoenen en beschermende kledg dragen P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een muten; contactlenzen verwijderen, dien mogelijk. Blijven spoelen P501: Inhoud/ verpakkg afvoeren naar zamelpunt voor gevaarlijk bijzonder afval. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH401: Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. HERBETREDEN Na een gewas- ruimtebehandelg uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeist is opgedroogd en er kassen gedurende 2 uur is geventileerd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen. HANTEREN EN OPSLAG Aanrakg met de ogen en de huid vermijden. Stproductie vermijden. Achter slot bewaren. In origele vaten bewaren. Opslaan een droge, koele, goed geventileerde ruimte. WAARSCHUWING ANECASNL5KG/01/C F/20108

16 CAPTOSAN SPUITKORREL NEDERLAND 32 x 20 KG ADAMA Northern Europe B.V. ANECASNL5KG/01/X M/20108

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Merpan Spuitkorrel Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere fruit, bloembollen en boomteelt zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg.

Nadere informatie

MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING MERPAN SPUITKORREL Fungicide WAARSCHUWING Werkzame st: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Toelatgsnummer: 1142N W.9 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

5 KG FUNGICIDE. Captan 80 % w/w. Breedwerkend fungicide. Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer UN 3077 WAARSCHUWING

5 KG FUNGICIDE. Captan 80 % w/w. Breedwerkend fungicide. Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer UN 3077 WAARSCHUWING Merpan Spuitkorrel Captan 80 % w/w Breedwerkend fungicide Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer FUNGICIDE Werkzame st: Formulerg: Resistentiecode: Captan 80 % w/w Waterdisgeerbaar

Nadere informatie

SPECIMEN MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING

SPECIMEN MERPAN SPUITKORREL 5 KG UN Fungicide NEDERLAND WAARSCHUWING MERPAN SPUITKORREL Fungicide Werkzame st: Captan Gehalte: 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdisgeerbaar granulaat Resistentiecode: FRAC M4 WAARSCHUWING Toelatgsnummer: 1142N W.9 Toelatgshouder: ADAMA

Nadere informatie

CAPTOSAN 500 SC. Fungicide ANECASNL10LT/04/A E201607

CAPTOSAN 500 SC. Fungicide ANECASNL10LT/04/A E201607 CAPTOSAN 500 SC Fungicide Werkzame stof: Captan 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: FRAC M4 Toelatgsnummer: 10104N W.12 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig

Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Captosan 500 SC Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere bloembollen en fruit zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg.

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING Op 24 mei 2016 is van: ADAMA Registrations B.V. Postbus 355

Nadere informatie

SPECIMEN CAPTOSAN 500 SC. Fungicide ANECASNL10LT/05/A E201702

SPECIMEN CAPTOSAN 500 SC. Fungicide ANECASNL10LT/05/A E201702 CAPTOSAN 500 SC Fungicide Werkzame stof: Captan Gehalte: 500 g/l (41 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: FRAC M4 Toelatgsnummer: 10104N W.12 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

SPECIMEN MERPAN FLOWABLE. Fungicide

SPECIMEN MERPAN FLOWABLE. Fungicide MERPAN FLOWABLE Fungicide Werkzame stof: Captan Gehalte: 500 g/l (41% w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: FRAC M4 Toelatgsnummer: 12892N W.3 Toelatgshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 15025 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT PARALLEL VERGUNNING Op 14 oktober 2015 is van: Robb Aalbers Agrochemical Tradg Generaal Gavstraat 232 6562 MP GROESBEEK

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING Op 24 mei 2016 is van: ADAMA Registrations B.V. Postbus 355

Nadere informatie

Fungicide. Breed werkend fungicide. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

Fungicide. Breed werkend fungicide. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Mirage Elan Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Breed werkend fungicide Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l (37,7 %

Nadere informatie

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide Mirage Plus 570 SC Zacht geformuleerd breedwerkend fungicide voor gebruik tegen vele schimmels op de bollen en in het gewas Fungicide Breed werkend fungicide Voor het gebruik in onder andere gladiool,

Nadere informatie

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals

Nadere informatie

SPECIMEN SPIRIT. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten

SPECIMEN SPIRIT. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten SPIRIT Fungicide Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten Werkzame stof: Folpet 450 g/l (38,3 % w/w) Tebuconazool 100 g/l (8,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)

Nadere informatie

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol BANJO FORTE Fungicide Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Werkzame stof: Dimethomorf 200 g/l (17,0 % w/w) Fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 VERLENGING AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 21 juni 2010 (20100663 TVA) van Arysta LifeScience S.A.S.

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Werkzame stof: Metamitron 525 g/l (45,1 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: HRAC 5, 4 Toelatingshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met

Nadere informatie

Magnate 100 SL 5 L. Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring

Magnate 100 SL 5 L. Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met

Nadere informatie

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten PYRISTAR 250 CF Insecticide Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Werkzame stof: Chloorpyrifos 250 g/l (23,5 % w/w) Aard van het preparaat: Capsule suspensie voor zaadbehandeling (CF)

Nadere informatie

Banjo Forte. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

Banjo Forte. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Banjo Forte Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Fungicide Phytophthora bestrijding Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-, en pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

SPECIMEN EPOX EXTRA 5 L. Fungicide. Innovatie tegen resistentie

SPECIMEN EPOX EXTRA 5 L. Fungicide. Innovatie tegen resistentie Innovatie tegen resistentie Werkzame stof: Epoxiconazool 50 g/l (4,1 % w/w) Folpet 375 g/l (30,7% w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: FRAC 3, M4 Toelatingshouder: ADAMA

Nadere informatie

Nimrod 250 EC 5 L. Fungicide. Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen. Unieke meeldauw bestrijding

Nimrod 250 EC 5 L. Fungicide. Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen. Unieke meeldauw bestrijding Nimrod 250 EC Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen Fungicide Unieke meeldauw bestrijding Voor gebruik in onder andere appels en aardbeien zoals gespecificeerd

Nadere informatie

SPECIMEN 5 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

SPECIMEN 5 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com 5 L Scan voor gebruik ANEUITNL5LT/03/A Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar

Nadere informatie

SPECIMEN AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst

SPECIMEN AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst AMPERA Fungicide Voor een schone start en een gezonde oogst Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l (12,8% w/w) Aard van het preparaat: Emulsie, olie in water (EW) Resistentiecode:

Nadere informatie

SPECIMEN AGIL 100 EC 5 L. Herbicide. Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijding

SPECIMEN AGIL 100 EC 5 L. Herbicide. Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijding AGIL 00 EC Herbicide Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijdg Werkzame stof: Propaquizafop Gehalte: 00 g/l (9,6 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiegroep:

Nadere informatie

APOLLO SPECIMEN. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7

APOLLO SPECIMEN. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7 APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Toelatingshouder:

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE. 148x160mm

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE. 148x160mm 148x160mm Nimrod 250 EC Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, openbaar groen, roos, vaste plant Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Aard van het

Nadere informatie

FUNGICIDE. Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe. Breedwerkend fungicide

FUNGICIDE. Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe. Breedwerkend fungicide Ampera Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe FUNGICIDE Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Trinexapac-ethyl 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX WG WAARSCHUWING. Werkzame stof: Metamitron 70 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiegroep: HRAC C1

SPECIMEN GOLTIX WG WAARSCHUWING. Werkzame stof: Metamitron 70 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiegroep: HRAC C1 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst sgebieden versie 2.0, Ctgb juni 20) onder

Nadere informatie

AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst

AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst AMPERA Fungicide Voor een schone start en een gezonde oogst Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l (12,8% w/w) Aard van het preparaat: Emulsie, olie in water (EW) Resistentiecode:

Nadere informatie

TEGEN SCHIMMELS UN inhoud: 10 L e. Batch nr: zie verpakking

TEGEN SCHIMMELS UN inhoud: 10 L e. Batch nr: zie verpakking TEGEN SCHIMMELS werkzame stof: 500 g/l captan formulering: suspensieconcentraat (SC) toelatingsnummer: 12892N vorstvrij bewaren goed schudden voor gebruik nooit de verpakking open laten staan Geregistreerd

Nadere informatie

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspo-emulsie Resistentiegroep: C1, N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling MIRAGE ELAN Fungicide Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l Gehalte: (37,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: FRAC 3 Toelatingsnummer:

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

SPECIMEN. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat

SPECIMEN. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat Meer pootgoed knollen in de juiste maat Werkzame stof: Gehalte: 93 % Aard van het preparaat: Toelatingshouder: Postbus 227 3830 AE LEUSDEN, Nederland 10 L Talent is een geregistreerd handelsmerk van Scan

Nadere informatie

SPECIMEN. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

SPECIMEN. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com 5 L Scan voor gebruik ANEANFNL5LT/03/A Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar

Nadere informatie

Fox 480 SC 5 L. Herbicide. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden

Fox 480 SC 5 L. Herbicide. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Graszaad en graszoden vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Voor gebruik in graszaad en graszoden zoals gespecificeerd

Nadere informatie

SPECIMEN BROMOTRIL 250 SC. Herbicide. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

SPECIMEN BROMOTRIL 250 SC. Herbicide. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: HRAC C3 Toelatingshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

Talent. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat. Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Talent. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat. Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Talent Meer pootgoed knollen in de juiste maat Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Carvon 93 % Aard van het preparaat: Andere vloeistoffen voor directe

Nadere informatie

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering NIMROD 250 EC Fungicide Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

APOLLO. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Toelatingsnummer: 8794N W.7. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

APOLLO. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Toelatingsnummer: 8794N W.7. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje APOLLO APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Suspensie concentraat

Nadere informatie

Bromotril 5 L HERBICIDE. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

Bromotril 5 L HERBICIDE. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Gewas Lijnzaad, opkweek-asperge, prei, sjalot, ui, vezelvlas Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Formulering: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode:

Nadere informatie

SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. Herbicide. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel

SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. Herbicide. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC E Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname TRIMAXX Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Gehalte: 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832

Nadere informatie

SPECIMEN EPOX TOP 5 L. Fungicide

SPECIMEN EPOX TOP 5 L. Fungicide Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2% w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Resistentiegroep: FRAC 3, 5 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

SPECIMEN 5 L. Herbicide. Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijding

SPECIMEN 5 L. Herbicide. Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijding AGIL 00 EC Herbicide Zeer effectief en betrouwbare gras en graan opslag bestrijdg Scan voor gebruik Werkzame stof: Propaquizafop Gehalte: 00 g/l (9,6 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat

Nadere informatie

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering NIMROD 250 EC Fungicide Preventief en curatief tegen, snelle opname dankzij de EC formulering Werkzame stof: Bupirimaat Gehalte: 250 g/l (26,9 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Epox Top 5 L. Fungicide. Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw

Epox Top 5 L. Fungicide. Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw Breedwerkend fungicide in granen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2%

Nadere informatie

Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS. inhoud: 5L. Batch nr.: zie verpakking

Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS. inhoud: 5L. Batch nr.: zie verpakking Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS werkzame stof: Bupirimaat bevat tevens: kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld, nafta, zwaar aromatisch formulering: emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte: 250

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Switch WGGA, 12819 N W.3 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de teelt van peulvruchten b. de teelt

Nadere informatie

Goltix Super 5 L. Herbicide. Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen

Goltix Super 5 L. Herbicide. Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen Goltix Super Herbicide Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen Voor gebruik in biet zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Metamitron 350 g/l (31,3 % w/w) Ethofumesaat

Nadere informatie

Maximale dosering. Dosering. (middel) per. toepassing. toepassing. 0,01% (10 gram per 100 liter water) 0,01% (10 gram per 100 liter water)

Maximale dosering. Dosering. (middel) per. toepassing. toepassing. 0,01% (10 gram per 100 liter water) 0,01% (10 gram per 100 liter water) Flt Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Productnaam: Flt W-nummer: W10 Toelatgsnr: 12289 N Werkzame stof: trifloxystrobe Gehalte: 50% Aard van het

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.5 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat

1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Vruchtdunner Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Voor het gebruik in appels en peren zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Aard van het preparaat: Wateroplosbaar

Nadere informatie

SPECIMEN ACTIVUS SUPER. Herbicide. Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden. Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w)

SPECIMEN ACTIVUS SUPER. Herbicide. Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden. Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w) ACTIVUS SUPER Herbicide Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w) Diflufenican 40 g/l (3,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

Kontakt 320 SC 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden

Kontakt 320 SC 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Kontakt 320 SC Herbicide Zeer effectief in de naopkomst bestrijding van Voor het gebruik in aardbei, biet, bloemenzaadteelt, boomkwekerijgewassen, iris en tagetes zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

TOMAHAWK 200 EC. Herbicide

TOMAHAWK 200 EC. Herbicide Herbicide Werkzame stof: Fluroxypyr-meptyl Gehalte: 288 g/l (29,2 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiegroep: HRAC O Toelatingshouder: Arnhemseweg 87 3832 GK LEUSDEN, Nederland

Nadere informatie

SPECIMEN. 1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat

SPECIMEN. 1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Vruchtdunner Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Werkzame stof: Aard van het preparaat: Wateroplosbaar granulaat (SG) Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX SUPER 5 L. Herbicide

SPECIMEN GOLTIX SUPER 5 L. Herbicide Herbicide Werkzame stof: Gehalte: Metamitron 350 g/l (31,3%w/w) Ethofumesaat 150 g/l (13,5%w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: HRAC C1,N Toelatingsnummer: 12982N W.4 Toelatingshouder:

Nadere informatie

Maximale dosering. Dosering. (middel) per. toepassing. toepassing. 0,01% (10 gram per 100 liter water) liter water) (12,5 gram per 100 liter water)

Maximale dosering. Dosering. (middel) per. toepassing. toepassing. 0,01% (10 gram per 100 liter water) liter water) (12,5 gram per 100 liter water) Flt Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Productnaam: Flt W-nummer: W9 Toelatgsnr: 12289 N Werkzame stof: trifloxystrobe Gehalte: 50% Aard von het

Nadere informatie

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Collis Toelatingsnummer 12504 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: suspensie concentraat 200 g/l boscalid en Werkzame stof: 100 g/l kresoxim-methyl Gevarenaanduidingen: Gevaar H351 H410 Verdacht

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA van het middel Switch, N W.6

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WGGA van het middel Switch, N W.6 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WGGA van het middel Switch, 12819 N W.6 1 juli 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik

Nadere informatie

5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen

5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Goltix SC Herbicide Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Voor het gebruik in onder andere suikerbieten, bloembollen, bloemknollen en rode bieten zoals gespecificeerd

Nadere informatie

1,5 kg. Fungicide NL A. Toelatingsnr: N

1,5 kg. Fungicide NL A. Toelatingsnr: N 1,5 kg Fungicide Toelatingsnr: 12130 N NL84964077A NL84985570A 4 000680 075752 9 UN 3077 Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie ARTIKELNR.: 84966266 Productnaam: Teldor Toelatingsnummer:

Nadere informatie

typographica 1 KG Fungicide Use only for corrections X print-pdf (for server upload) Toelatingsnr: N I REF: Size: Plan: Date:

typographica 1 KG Fungicide Use only for corrections X print-pdf (for server upload) Toelatingsnr: N I REF: Size: Plan: Date: 1 KG Toelatingsnr: 12130 N W5 NL05619423I Fungicide PMR: Size: Plan: Date: 05619423I 106x203 mm 3898d 8.3.13 NL00072333M 9 Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie UN 3077 Volg de

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Voorzorgsmaatregelen: SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

Nadere informatie

cycloxydim, Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen

cycloxydim, Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen Focus Plus Toelatgsnummer 10866 N W.8 Productgroep: Formulerg: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen het mengsel die bijdragen tot de delg van het mengsel: Gevarenaanduidg: herbicide emulgeerbaar

Nadere informatie

2 KG. Kohinor 700 WG ANEKOHNL2KG/02/A. Scan voor gebruik

2 KG. Kohinor 700 WG ANEKOHNL2KG/02/A. Scan voor gebruik Kohinor 700 WG Insecticide Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van Imidacloprid 700 g/l (72,2 % w/w) Resistentiegroep: IRAC 4A Gewas: Appel, bloembol, bloemisterijgewas,

Nadere informatie

Fungicide. Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten

Fungicide. Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten Mirador Fungicide Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten Schimmelbestrijding door grondbehandeling in aardappelen en bloembollen én door gewasbehandeling in diverse teelten zoals omschreven

Nadere informatie

1 L. Insecticide. typographica. Use only for corrections X print-pdf (for server upload) UN 2902

1 L. Insecticide. typographica. Use only for corrections X print-pdf (for server upload) UN 2902 1 L Toelatingsnr: 12452 N W2 Insecticide Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. ARTIKELNR.: 5695618 Productnaam: CALYPSO Toelatingsnr.: 12452 N - W2 Aard van het preparaat:

Nadere informatie

Kenbyo FL. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Kenbyo FL. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Kenbyo FL Toelatingsnummer 11841 N W.3 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Collis. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Collis. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Collis Toelatingsnummer 12504 N W.8 Productgroep: fungicide Formulering: Suspensie concentraat Werkzame stof: 200 g/l boscalid 100 g/l kresoxim-methyl Verpakking: 4 x 5 l en 10 x 1 l Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel Luna Privilege, N W.5.

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. Actueel WG van het middel Luna Privilege, N W.5. HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel Luna Privilege, 13832 N W.5 9 juni 2017 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten

Nadere informatie

Kohinor 2 KG. Insecticide. Kohinor 700 WG ANEKOHNL2KG/03/A. Breedwerkend insecticide in een aantal teelten

Kohinor 2 KG. Insecticide. Kohinor 700 WG ANEKOHNL2KG/03/A. Breedwerkend insecticide in een aantal teelten Kohinor 700 WG Insecticide Breedwerkend insecticide in een aantal teelten Voor gebruik in onder andere appels, bloembollen, bloemisterijgewassen, komkommers en tomaten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

Dosering (middel) per toepassing. Type Toepassing. 0,01-0,015% (10-15 ml middel per 100 liter water) 0,15 l/ha

Dosering (middel) per toepassing. Type Toepassing. 0,01-0,015% (10-15 ml middel per 100 liter water) 0,15 l/ha Luna PRIVILEGE Bevat bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.. Kan een allergische reactie veroorzaken Volg de gebruiksaanwijzg om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Productnaam:

Nadere informatie

Goltix SC. 5L e UN 3082 TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: metamitron suspensie concentraat (SC) 700 g/l N W.1

Goltix SC. 5L e UN 3082 TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: metamitron suspensie concentraat (SC) 700 g/l N W.1 TEGE OKRUIDE 12629 W.1 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor gebruik vorstvrij bewaren volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen inhoud: Quena Plant Protection.V.

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1. BESLUIT Op 6 juli 2015 is van ADAMA Registrations B.V. Postbus 355 3830 AK LEUSDEN Nederland een aanvraag tot wijzing van de toelating

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelatg van het gewasbeschermgsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordeng (EG)

Nadere informatie

Switch WGGA, N W.6 bij etiketinstructie versie 15

Switch WGGA, N W.6 bij etiketinstructie versie 15 Switch WGGA, 12819 N W.6 bij etiketinstructie versie 15 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de

Nadere informatie

Maximale dosering (middel) per toepassing. Maximaal aantal toepassingen. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 1 keer in het voorjaar. 0,225 L/ha 3 per 12 maanden

Maximale dosering (middel) per toepassing. Maximaal aantal toepassingen. 0,5 L/ha 0,5 L/ha 1 keer in het voorjaar. 0,225 L/ha 3 per 12 maanden HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 28 juli 2015 Actueel WG van het middel Score 250 EC, 11453 N Wettelijk Gebruiksvoorschrif Toegestaan is uitsluitend het professionele

Nadere informatie

5 L Linurex is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen

5 L Linurex is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Linurex 50 SC Herbicide Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Voor het gebruik in onder andere aardappelen, wortelen, knolselderij, pastinaak, tuinbonen, dille en andere

Nadere informatie

Score 250 EC, toelatingsnummer N W.7, bij etiketinstructie versie 9

Score 250 EC, toelatingsnummer N W.7, bij etiketinstructie versie 9 Score 250 EC, toelatingsnummer 11453 N W.7, bij etiketinstructie versie 9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van

Nadere informatie

Actueel WG van het middel Centurion Plus, N W.3. 3 maart 2017

Actueel WG van het middel Centurion Plus, N W.3. 3 maart 2017 Actueel WG van het middel Centurion Plus, 14300 N W.3 3 maart 2017 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdgsmiddel voor het professionele gebruik door middel

Nadere informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. PENNCOZEB SC TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W8 : 10274 N : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) : MANCOZEB : 500 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Nadere informatie

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr:

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr: Verigal D TEGEN ONKRUIDEN werkzame stoffen: 308 g/l Mecoprop-p 250 g/l Bifenox formulering: suspensie concentraat (SC) toelatingsnummer: 10194 N W.3 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor

Nadere informatie

water dispergeerbaar granulaat 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin

water dispergeerbaar granulaat 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin Signum Toelatingsnummer 12630 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: water dispergeerbaar granulaat Werkzame stoffen: 26,7 % boscalid en 6,7 % pyraclostrobin Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen:

Nadere informatie

Topsin M Ultra Toelatingsnummer: 7211 N W.14 Formulering: Suspensie concentraat Werkzame stof: thiofanaat-methyl Gehalte: 500 G/L Inhoud: 1l, 5l, 10l

Topsin M Ultra Toelatingsnummer: 7211 N W.14 Formulering: Suspensie concentraat Werkzame stof: thiofanaat-methyl Gehalte: 500 G/L Inhoud: 1l, 5l, 10l Topsin M Ultra Toelatingsnummer: 7211 N W.14 Formulering: Suspensie concentraat Werkzame stof: thiofanaat-methyl Gehalte: 500 G/L Inhoud: 1l, 5l, 10l WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen H341 Verdacht van

Nadere informatie

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. CORZAL TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W3 : 12433 N : SUSPO EMULSIE (SE) : FENMEDIFAM : 157 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H319 Veroorzaakt ernstige

Nadere informatie

werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) bevat : 500 g/l toelatingsnummer : 12557 N W.5 inhoud: 5 L Batch nr: zie verpakking

werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) bevat : 500 g/l toelatingsnummer : 12557 N W.5 inhoud: 5 L Batch nr: zie verpakking Droog te oogsten bonen Alleen bij droog te oogsten bruine en witte bonen toepassen op een bezakt zaaibed, kort na het zaaien tot uiterlijk 3 dagen voor opkomst. De bonen dienen tenminste 3 cm diep en goed

Nadere informatie

NEMguard DE Toelatingsnummer: N Aard van het preparaat: Granulaat Werkzame stof: knoflook extract Gehalte: 450 g/kg Inhoud: 20 kg

NEMguard DE Toelatingsnummer: N Aard van het preparaat: Granulaat Werkzame stof: knoflook extract Gehalte: 450 g/kg Inhoud: 20 kg NEMguard DE Toelatingsnummer: 15262 N Aard van het preparaat: Granulaat Werkzame stof: knoflook extract Gehalte: 450 g/kg Inhoud: 20 kg Voorzorgsmaatregelen: Buiten het bereik van kinderen houden. Niet

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN. BIJLAGE III WG van het middel FLINT N W.9 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE III WG van het middel FLINT. 12289 N W.9 16 september 2016 A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het

Nadere informatie

Aanvullende etiketelementen: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Aanvullende etiketelementen: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Turex spuitpoeder Toelatgsnummer: 1102 N W.3 Formulerg: Spuitpoeder Werkzame stof: Bacillus thurgiensis subsp. aizawai Gehalte: 25000 IU/MG Inhoud: 1 kg Gevarenaanduidgen: Kan een allergische huidreactie

Nadere informatie

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER : 12236 N AARD VAN HET PREPARAAT : WATER DISPERGEERBAAR GRANULAAT WERKZAME STOF : PIRIMICARB GEHALTE : 50% Bevat pirimicarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Nadere informatie

Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg

Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg Gazelle Toelatingsnummer: 12809 N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken.

Nadere informatie