Privacystatement TRINGG (KPN B.V.) Januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacystatement TRINGG (KPN B.V.) Januari 2011"

Transcriptie

1 Tringg is een productnaam van KPN B.V. en hanteert eenzelfde privacybeleid. De verplichtingen die gelden voor KPN hieronder, gelden ook voor Tringg. Privacystatement TRINGG (KPN B.V.) Januari 2011 KPN biedt een breed scala aan diensten, waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en TV. Door de aard van onze dienstverlening beschikt KPN over bepaalde gegevens van je. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften. KPN gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. KPN heeft de verwerkingen van je gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Bij de aanmelding is precies omschreven welke gegevens KPN van je verwerkt, voor welke doeleinden KPN je gegevens verwerkt en aan welke personen en of instanties je gegevens worden verstrekt. Je kunt de meldingen van KPN vinden op onder het kopje openbare registers. In dit privacystatement hebben wij nader voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hier in lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacystatement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder. Wij raden je aan om, voor een volledig beeld, het gehele privacystatement door te nemen. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat je soms specifiek op zoek bent naar informatie over een bepaald onderwerp. In dat geval kun je eenvoudig doorklikken naar het betreffende hoofdstuk. Je komt dan direct bij het onderwerp dat je zoekt. Dit privacy statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie, internet of TV afnemen van KPN of één van haar groepsmaatschappijen 1 en voor alle gebruikers van websites van KPN. Onder KPN wordt in dit privacystatement verstaan KPN en haar groepsmaatschappijen. Dit privacystatement is in de eerste plaats van toepassing op verwerking van gegevens van natuurlijke personen en eenmanszaken. Voor de bepalingen met betrekking tot verwerking van verkeersgegevens, inloggegevens, surf- en klikgedrag, en de bepalingen over vermelding in telefoongidsen- en abonneeinformatiediensten geldt dat zij van toepassing zijn niet alleen op natuurlijke personen en eenmanszaken, maar ook op alle zakelijke klanten en gebruikers. Per 1 oktober 2009 is een wetswijziging in werking getreden die inhoudt dat de bestaande regels voor het sturen van ongevraagde commerciële SMS-, - en faxberichten wordt uitgebreid naar zakelijke klanten. Daarnaast zijn er nieuwe regels van kracht geworden voor telemarketing (het Bel-me-niet-register). Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vind je altijd op. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zal de "laatste versie"-datum bovenaan het document worden aangepast. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe KPN je gegevens beschermt. 1 m.u.v. XS4ALL B.V.

2 Inhoud 1. Welke gegevens verwerkt KPN van je? 2. Voor welke doeleinden gebruikt KPN je gegevens? Dienstverlening Het voldoen aan wettelijke verplichtingen Marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten Telefoongidsen en Abonnee-informatiediensten Ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten Nummerweergave Notaspecificatie Telefonische overlast Verwerking van je gegevens op KPN-websites 3. Hoe lang bewaart KPN je gegevens? 4. Hoe worden je gegevens beveiligd? 5. Inzage in je persoonsgegevens 6. Correctie van je persoonsgegevens 7.Recht van verzet en Bel-me-niet-Register 8. Contact 1. Welke gegevens verwerkt KPN van je? Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. KPN verwerkt persoonsgegevens van je in de eerste plaats als je je aanmeldt als klant van KPN. KPN vraagt dan onder meer je naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, adres en geboortedatum. Tevens word je dan bijvoorbeeld gevraagd om aan te geven of je vermeld wilt worden in de telefoongids of bij de abonneeinformatiedienst. Als je een account aanmaakt of aanvraagt op een website van KPN dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door KPN verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld worden gegevens van je geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld op een website van KPN), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaald. Ook deze gegevens worden door KPN geregistreerd. Verkeersgegevens Als je gebruik maakt van je vaste- of mobiele telefoonaansluiting of gebruik maakt van internet dan vervoeren wij gegevens van je. Deze gegevens worden ook wel aangeduid als verkeersgegevens. Het gaat dan om gegevens zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van een aansluiting, het opgeroepen nummer, surfgedrag op internet en je IP-adres. KPN slaat de gegevens over het gebruik van je vaste- of mobiele aansluiting op. Je surfgedrag wordt niet opgeslagen. KPN houdt niet bij welke websites je bezoekt. KPN kan wel bijhouden of je een website van KPN bezoekt en hoe je gebruik maakt van KPN-websites. Als KPN je een mail stuurt of een elektronische nieuwsbrief, dan kan KPN ook bijhouden of je deze bijvoorbeeld hebt geopend. Meer informatie daarover vind je onder verwerking van je gegevens op KPN-websites. , chat KPN neemt geen kennis van de inhoud van je berichten. KPN neemt evenmin kennis van de inhoud van je chatberichten. Voor het onderhoud van de servers, die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van KPN, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen niet toegestaan e- mail- en chatberichten te lezen. Locatiegegevens Als je gebruik maakt van een locatiegebonden dienst, zoals mobiele telefonie of zgn. nomadische VOIP diensten, dan verwerken wij je locatiegegevens (de plaats waar gebruik wordt gemaakt van de mobiele of nomadische aansluiting).

3 2. Voor welke doeleinden gebruikt KPN je gegevens? Dienstverlening KPN verwerkt je persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren. KPN verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel kan KPN persoonsgegevens aan haar partners verstrekken. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen Daarnaast is KPN op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en - op je verzoek - aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota. Marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten KPN verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van KPN en aan KPN gelieerde ondernemingen. Je gegevens worden verwerkt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via SMS en ). Ook je verkeersgegevens kunnen door KPN gebruikt worden voor marketingdoeleinden en voor het doen van aanbiedingen, maar uitsluitend voor zover je daarvoor vooraf je toestemming hebt gegeven. Je verkeersgegevens worden niet verwerkt voor het doen van aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt. Je locatiegegevens kunnen door KPN verwerkt worden voor de levering van toegevoegde waarde diensten (zoals een (verkeer)informatiedienst, of een zoekfunctie naar een bestemming in de buurt), maar uitsluitend voor zover jij (of de feitelijke gebruiker van de aansluiting) daarvoor je toestemming hebt gegeven. Als een toegevoegde waarde dienst door een derde partij wordt aangeboden, kan KPN je locatiegegevens ook aan die derde doorgeven. Door het gebruik van de betreffende dienst stem je daarmee in. Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten KPN verwerkt je persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) ten behoeve van het uitgeven van (al dan niet elektronische) telefoongidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten. Deze zogenaamde gidsgegevens worden door KPN ook verstrekt aan derden die algemeen beschikbare telefoongidsen en abonnee-informatiediensten aanbieden. Op het aanvraagformulier voor je aansluiting heb je kunnen aangeven of je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer in de telefoongids of bij de abonnee-informatiedienst mogen worden opgenomen. Indien je wilt dat je gegevens in deze bestanden worden vermeld, gewijzigd of verwijderd dan is dat mogelijk. Meer informatie over waar je verzoeken tot vermelding, wijziging of verwijdering kunt doen vind je onder contact. Als je bij aanvraag of verhuizing van je telefoonaansluiting hebt aangegeven dat je telefoonnummer vermeld mag worden in de telefoongids en opvraagbaar mag zijn bij de abonnee-informatiedienst, dan is KPN wettelijk verplicht deze gegevens door te leveren aan andere uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten. Daarmee zijn deze gegevens dus 'openbaar'. Je kunt echter kiezen voor een nummer met 'beperkte bekendheid', in het spraakgebruik ook wel 'geheim nummer' genoemd. Die beperking houdt in dat het telefoonnummer niet in de telefoongids komt te staan én niet is op te vragen bij de abonnee-informatiedienst. Je kunt er ook voor kiezen dat het nummer niet in de gids komt, maar wel is op te vragen bij de abonneeinformatiedienst.

4 Ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten. KPN verkoopt haar abonneebestanden ten behoeve van direct marketing activiteiten van derden1. Ook als je een nummer met beperkte bekendheid hebt kunnen de bij het nummer met beperkte bekendheid behorende naam-, adres- en woonplaatsgegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketingdoeleinden (het nummer zelf wordt uiteraard niet ter beschikking gesteld). Nummerweergave KPN geeft standaard je nummer door aan de opgeroepen aansluiting. Wil je niet dat je telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen, dan kun je per gesprek (eenmalig) de weergave van je nummer blokkeren. Je kunt je nummerweergave ook permanent (laten) blokkeren. Hoe je dit kunt doen kun je vinden onder contact. Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt je telefoonnummer altijd meegezonden, ook als je Nummerweergave hebt laten blokkeren. KPN is hiertoe wettelijk verplicht. Notaspecificatie Bij de specificatie van nota's kan het telefoonnummer van de opgeroepen aansluiting op de nota van de oproepende aansluiting worden weergegeven, tenzij met de contractant van de opgeroepen aansluiting is overeengekomen dat zijn telefoonnummer zal worden afgeschermd op de nota van andere klanten. Dit afschermen houdt volgens wettelijke bepalingen in dat de laatste vier cijfers van het nummer onleesbaar worden gemaakt. Hoe je deze zogeheten B-nummerafscherming kunt aanvragen vind je onder contact. KPN werkt samen met andere communicatieaanbieders om je nummer ook op hun rekening te laten afschermen, maar kan er helaas niet voor instaan dat je afgeschermde nummer nooit verschijnt op de rekening van die andere aanbieders. Telefonische overlast Indien je last hebt van aanhoudende hinderlijke of kwaadwillige oproepen en je niet weet van wie deze afkomstig zijn, kun je bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Een dergelijk verzoek dient te zijn gericht aan het onder contact vermelde adres. Het verzoek dient te zijn voorzien van de volgende gegevens: a) je naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens, b) het nummer waarop de oproepen betrekking hebben, c) een beschrijving van de aard en de ernst van de overlast als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen en d) een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes. Indien de identiteit van de beller bij KPN bekend is, zal KPN aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat je dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen. Mocht dat niet helpen, dan kan KPN je, in laatste instantie, het telefoonnummer met de naam en het adres van de beller geven. Van de gegevensverstrekking zal mededeling worden gedaan aan de beller wiens gegevens het betreft. Verwerking van je gegevens op KPN-websites Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je veiligheidswaarschuwingen te verzenden. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Tenslotte kunnen wij je gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij je persoonlijke interesses en voorkeuren en om je in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij KPN. KPN verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je: Inloggegevens Wanneer je toegang wenst tot bepaalde KPN-websites en -services, word je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggevens). In een aantal gevallen kun je je met deze inloggevens bij meerdere KPN-websites en -services aanmelden. 2 Gegevens van Telfort-abonnees worden niet aan derden verkocht.

5 Bij het aanmaken van je inloggegevens kan het voorkomen dat je wordt gevraagd een geheime vraag- en antwoordcombinatie op te geven. Die geheime vraag- en antwoordcombinatie wordt door KPN uitsluitend gebruikt om je identiteit te controleren en je te helpen bij het eventueel opnieuw instellen van je wachtwoord of gebruikersnaam. Informatie die je achterlaat op KPN-websites Op sommige KPN-websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je adres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten. Surf- en Klikgedrag We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan KPN-websites, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte. Cookies KPN-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina. Wanneer je je aanmeldt bij een KPN-website met je inloggegevens, slaat KPN je unieke ID-nummer, samen met de tijd waarop je je zich aanmeldde, op in een versleuteld cookie op je harde schijf. Het gebruik van cookies maakt het gebruik van KPN-websites eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. Dit cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen. Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen je bezoek aan een KPNwebsite het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat je tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer je je afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van je computer. Cookies stellen ons in staat om relevante en aan je voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen. KPN-websites zijn goed beveiligd. Van cookies van KPN-websites kun je verwachten dat ze je bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer overbrengen. Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van KPN-websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn. Cookies van derden De meeste online advertenties in banners die je ziet op KPN-websites worden afgebeeld door KPN zelf. Daarnaast staan we echter ook advertentienetwerken van derden toe advertenties af te beelden op KPNwebpagina's. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanent cookie op je computer om je computer te kunnen herkennen wanneer ze je een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar jij en andere gebruikers van je computer de advertenties zagen en op welke advertenties je hebt geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze jou zal interesseren. KPN heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst. Page Tagging KPN-webpagina s maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Pagetagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites.

6 Page Tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Page tagging stelt ons daarnaast in staat om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen over hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een KPN-website leidt tot een aankoop op de website van die derde. Wij verbieden het gebruik van page tags op onze websites door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op KPN websites via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen. Wanneer je nieuwsbrieven of reclam ontvangt van KPN, kunnen wij soms gebruik maken van page tagging om te bepalen of de werd geopend en op welke koppelingen je klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte - of andere communicatie kunnen verzorgen. Koppeling met interne en externe bestanden Om je een meer consistente en persoonlijke ervaring te kunnen bieden bij je interacties met KPN, kan KPN de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar aan jou geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door KPN aan jou geleverde diensten. Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van je geografische gebied op basis van uw IP-adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen. 3. Hoe lang bewaart KPN je gegevens? KPN bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen. Als je een abonnement bij KPN hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Je verkeersgegevens worden zes maanden bewaard. 4. Hoe worden je gegevens beveiligd? KPN draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van je gegevens. Hiermee wordt zeker gesteld dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie. 5. Inzage in je persoonsgegevens Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder contact aangegeven adres. KPN kan je maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen. Op sommige van onze websites (zoals heb je de gelegenheid je persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Je kunt dit doen op je persoonlijke domein op de website. Om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kun je uitsluitend toegang krijgen tot je persoonlijke domein als je je aanmeldt met je gebruikersnaam/ adres en wachtwoord.

7 6. Correctie van je persoonsgegevens Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder contact aangegeven adres. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. 7. Recht van verzet en Bel-me-niet-Register Als klant van KPN heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketingdoeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op Als klant van KPN kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door KPN gebeld worden. Wil je ook niet meer door KPN gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij KPN bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen is hieronder beschreven. Tegen het gebruik van je verkeersgegevens kun je (ook als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven) bezwaar maken indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien je verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten. KPN wijst je er wel op dat je dan niet langer van die toegevoegde waardediensten gebruik kunt maken. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat KPN je gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacystatement onder contact. Je kunt bezwaar maken tegen direct marketing activiteiten van KPN in het algemeen, maar ook specifiek tegen bepaalde vormen van direct marketing. Zo kun je specifiek bezwaar maken tegen het ontvangen van: a. Schriftelijke direct mailingen; b. SMS; c. ; d. telemarketing; e. deelname aan (commercieel) onderzoek; Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt: maak je alleen bezwaar tegen het gebruik van je verkeersgegevens, tegen het gebruik van je persoonsgegevens of tegen allebei? Geef daarbij tevens aan tegen welke methode van communicatie je bezwaar maakt: wil je bijvoorbeeld wel post ontvangen, maar niet gebeld worden, wil je bijvoorbeeld wel ontvangen maar geen SMS, of wil je helemaal niet benaderd worden met commerciële boodschappen. De mogelijkheid tot het maken van bezwaar geldt alleen voor het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden. Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord. Je kunt de verdere ontvangst van reclame via mail en SMS van KPN ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de - en SMS-berichten die je ontvangt.

8 8. Contact Klantenservice voor mobiele telefonie vanuit Nederland: Je betaalt voor een gesprek naar ,35 per minuut plus eventueel de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. Deze kosten kun je vinden op de website van je mobiele aanbieder. Klantenservice voor mobiele telefonie vanuit het buitenland: Je betaalt voor een gesprek naar ,35 per minuut plus eventueel de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. Deze kosten kun je vinden op de website van je mobiele aanbieder. Uw verzoek Postadres Telefoonnummer Internet Vermelding/ wijziging/ Tringg /contact verwijdering van jouw gegevens in telefoongids en abonnee-informatie bestand Antwoordnummer WB Hoofddorp Telefonische overlast /contact Recht op inzage /contact Recht op correctie /contact Recht van verzet/gebruik gegevens DM doeleinden /contact

Privacy- en Cookie verklaring

Privacy- en Cookie verklaring Privacy- en Cookie verklaring Via de website van OpenMobile B.V. (hierna: OpenMobile ), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. OpenMobile acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie

KPN en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid!

KPN en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid! KPN en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid! Er komen steeds meer mogelijkheden om te communiceren met anderen in uw omgeving. Naast de vaste telefoon is het ook mogelijk om te communiceren via email,

Nadere informatie

Privacy Statement van KPN Januari 2015

Privacy Statement van KPN Januari 2015 Privacy Statement van KPN Januari 2015 KPN B.V. en zijn groepsmaatschappijen* (KPN) bieden een breed scala aan diensten, waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en TV. Door de aard

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en

Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en PRIVACY STATEMENT Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en ons ). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Mobile2Morrow BV, gevestigd aan de kruisbes 37 te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Mobile2Morrow BV, gevestigd aan de kruisbes 37 te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Privacy verklaring Mobile2Morrow neemt jouw privacy heel serieus. We doen er alles aan om je privacy en gegevens te beschermen. We verzamelen informatie voor allerlei doeleinden, onder meer omdat we dit

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Privacy en cookie policy Dit is de privacy en cookie policy van Linked2Work B.V. Linked2Work is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Verwerkte

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

DEALS VOOR JOU Privacybeleid

DEALS VOOR JOU Privacybeleid DEALS VOOR JOU Privacybeleid In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de DEALS VOOR JOU Website te laten werken

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Foize heeft deze verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Foize heeft deze verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Privacystatement Foize Relevante wet- en regelgeving Foize houdt zich aan alle wet- en regelgeving die voor privacybescherming van belang is zoals in ieder geval het telefoon-, telegraaf- en briefgeheim

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: Privacy Statement Hoewel er geen daadwerkelijke coachingtrajecten via Coachgezocht.nu lopen erkent Coachgezocht.nu dat er wel degelijk gevoelige informatie gedeeld wordt via de Website. We nemen uw privacy

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW

PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW PRIVACY STATEMENT STUDYFLOW StudyFlow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Studyflow altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Privacyreglement Earn4Learning

Privacyreglement Earn4Learning Privacyreglement Earn4Learning Dit privacyreglement betreft de informatie, verzameld op de website(s) van WHNEarn4Learning B.V. en WHN Concepts B.V., postadres: postbus 5033, 3502 JA Utrecht, ( verder

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die VraagHugo uit jouw antwoorden verkrijgt, bestaat uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van VraagHugo zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

privacy statement hollandsnieuwe

privacy statement hollandsnieuwe privacy statement hollandsnieuwe hollandsnieuwe vindt de bescherming van je privacy erg belangrijk. Daarom informeren we je graag over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. 1. relevante wet- en regelgeving

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WOO HAH

PRIVACY STATEMENT WOO HAH PRIVACY STATEMENT WOO HAH In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator van WOO HAH, Mojo Concerts A Live Nation Company (hierna: Mojo), omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: PRIVACY STATEMENT en COOKIE POLICY Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg

Nadere informatie

2. Welke gegevens verzamelen we? En waarvoor gebruiken we die?

2. Welke gegevens verzamelen we? En waarvoor gebruiken we die? Privacyverklaring Wij nemen je privacy serieus. We doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houden we ons aan de Wet bescherming

Nadere informatie

Sinterklaas Privacy statement

Sinterklaas Privacy statement Sinterklaas Privacy statement Sinterklaasgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT, COOKIEBELEID EN DEELNAMEVOORWAARDEN MOEDERS VOOR MOEDERS

PRIVACYREGLEMENT, COOKIEBELEID EN DEELNAMEVOORWAARDEN MOEDERS VOOR MOEDERS PRIVACYREGLEMENT, COOKIEBELEID EN DEELNAMEVOORWAARDEN MOEDERS VOOR MOEDERS PRIVACY STATEMENT INLEIDING Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Moeders voor Moeders, onderdeel van het farmaceutische

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

Privacy statement. Waarom verwerken we jouw gegevens?

Privacy statement. Waarom verwerken we jouw gegevens? Privacy statement Dit is het privacy statement van Hiiper Nederland B.V. (hierna ook: Hiiper of we, wij en ons ). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD

PRIVACYSTATEMENT JOUW PRIVACY GERESPECTEERD JOUW PRIVACY GERESPECTEERD PRIVACY STATEMENT ZEKER.ME Zeker.Me neemt jouw privacy zeer serieus. Tijdens je gebruik van de Dienst zal Zeker.Me informatie over jou verwerken. Dat doen we altijd op een veilige

Nadere informatie

2. INFORMATIEVERSTREKKING

2. INFORMATIEVERSTREKKING EDUARDS TRAILER FACTORY BVBA Industrieweg 7 T. +32 14 820 115 BE-2490 Balen E. saris@eduard.nl W. www.eduard.nl 1. PRIVACYVERKLARING Eduard Trailers streeft er naar best vermogen naar de gegevens die u

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE Versie 1.00 3 juli 2017 Wanneer burgers op zoek zijn naar informatie over hoe de gemeente met privacy omgaat gaan ze meestal naar de privacyverklaring

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid.

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Cookies en Privacy Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Wanneer je onze site bezoekt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat

Nadere informatie

Privacyverklaring PostNL

Privacyverklaring PostNL Privacyverklaring PostNL Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online PostNL branded diensten die vallen onder de PostNL Holding B.V. en voorzien zijn van het PostNL logo, uitgezonderd de diensten

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie:

PRIVACY STATEMENT. Toelichting De informatie die Facturis uit uw antwoorden verkrijgt, bestaat onder andere uit de volgende informatie: PRIVACY STATEMENT De Diensten van Facturis zijn gericht op ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens

Nadere informatie

MIJN WENS EN LEVEN PRIVACY POLICY

MIJN WENS EN LEVEN PRIVACY POLICY MIJN WENS EN LEVEN PRIVACY POLICY VAN DER SPEK UITVAART B.V. ( VDS ) verzamelt in het kader van haar dienstverlening per- soonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar websites. VDS gaat zorgvuldig

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING 1 INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Privacy Statement Keytech Groningen

Privacy Statement Keytech Groningen Privacy Statement Keytech Groningen Inleiding Keytech Groningen is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA Privacy- en cookie policy Deze Privacy- en cookiepolicy ziet op de wijze waarop ALDA Holding B.V en haar gelieerde ondernemingen (Alda) de informatie van gebruikers (individueel: "Gebruiker", gezamenlijk:

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING

PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING PRIVACY- EN COOKIEBELEID Clannie.nl INLEIDING Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT? 3.1. De aanvraag voor een aansluiting en het overbrengen van de communicatie

3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT? 3.1. De aanvraag voor een aansluiting en het overbrengen van de communicatie 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt T-Mobile

Nadere informatie

Privacybeleid Ziggo BV

Privacybeleid Ziggo BV Privacybeleid Privacybeleid Ziggo BV Het internet verandert razendsnel de manier waarop wij met elkaar omgaan en communiceren. Internet en de nieuwe online activiteiten brengen ook veel nieuwe uitdagingen,

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Privacy Verklaring. Persoonsgegevens

Privacy Verklaring. Persoonsgegevens Privacy Verklaring Templooi is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING INLEIDING

PRIVACYVERKLARING INLEIDING PRIVACYVERKLARING INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten

Nadere informatie

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ PRIVACY- & COOKIEVERKLARING PAYCONIQ Via Payconiq worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Payconiq acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2013 10 31 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

aertery privacy statement 1 januari 2016

aertery privacy statement 1 januari 2016 1. Algemeen Aertery is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier de gegevensverwerking geschiedt en voor welke

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt T-Mobile

Nadere informatie

Privacy & Cookies Ubermart B.V.

Privacy & Cookies Ubermart B.V. Privacy & Cookies Ubermart B.V. Laatst bijgewerkt: 31 juli 2015 COOKIE VERKLARING Deze Cookie Verklaring van Ubermart beschrijft van welke cookies Ubermart gebruik maakt via haar Websites en Applicaties

Nadere informatie

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching?

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching? Privacy en Cookies Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen we iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dit document, wat zo nu

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING THUISBORG

PRIVACYVERKLARING THUISBORG PRIVACYVERKLARING THUISBORG Badhoevedorp Versie 240914 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Begrippen 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden Artikel 1 Inleiding 1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van Ziezzo aan Ziezzo verstrekken. 2. Ziezzo hecht het grootste belang aan

Nadere informatie

FASTNED PRIVACY BELEID

FASTNED PRIVACY BELEID FASTNED PRIVACY BELEID Fastned neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over haar gebruikers op een zorgvuldige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

1504006-2664. Privacybeleid Ziggo B.V.

1504006-2664. Privacybeleid Ziggo B.V. 1504006-2664 Privacybeleid Ziggo B.V. Was u voor 13 april 2015 al klant van Ziggo en heeft u na 13 april 2015 geen nieuwe diensten afgenomen? Dan blijft dit Privacybeleid Ziggo op uw producten en diensten

Nadere informatie

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV Privacy statement Nederlandse Veiligheidsgroep BV Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt, tenzij uit de context anders blijkt: a. NVG: de gebruiker van

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Doeleinden van gebruik Cookies

Doeleinden van gebruik Cookies PRIVACY POLICY Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. Onder en worden alle webshops bedoeld die vallen onder de en het label. Doeleinden van gebruik verwerkt uw

Nadere informatie

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop.

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Versie 07-02-2013 Dit heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Hillhout is de merknaam waaronder Outdoor Life Group Nederland

Nadere informatie

Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016

Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016 Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016 Via de Drebbl app, dienst en/of website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Drebbl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie