8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer"

Transcriptie

1 DAS Wijzer Nummer 4 (VOOR ONDERNEMERS) Onbetaalde facturen en incasso Betalingen 8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer

2 Inhoud Intro 1. Betalingstermijn en incassoregels Als ondernemer wilt u dat uw klant op tijd en volledig zijn factuur betaalt. Helaas worden betalingstermijnen steeds vaker overschreden. Welke betalingstermijn mag u hanteren? Wanneer stuurt u een aanmaning en waar moet die aan voldoen? Hoe kan incasso van DAS u hierbij helpen? In dit hoofdstuk leest over de mogelijkheden en valkuilen gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Dit gaat beslist op voor betalingsachterstand van uw klanten. In dit hoofdstuk leest u aan de hand van 8 gouden tips hoe u grip houdt op het betalingsgedrag van uw afnemers. Met heldere communicatie en afspraken op papier. Altijd met als uitgangspunt de klantrelatie in stand te houden. 3 7 Morgen gaat de betaling de deur uit. Die factuur is toch al betaald? U moet mijn collega hebben, die weet er meer van. Iedere ondernemer komt ze helaas tegen: klanten die lang wachten met betalen. Dit kan u veel kopzorgen geven en het kost u bovendien geld. Wie eerder zijn geld ontvangt, kan sneller investeren. U moet er toch niet aan denken dat u een mooie deal misloopt! Ook u kunt ervoor zorgen dat u uw geld voortaan sneller ontvangt. Verderop in deze DAS Wijzer geven wij acht gouden tips bij betalingsproblemen. Centraal staat de vraag: Hoe kan ik mijn geld op tijd incasseren en behoud ik toch een goede relatie met mijn klanten? En blijft uw rekening ondanks alles toch onbetaald, zelfs dan staat u niet met lege handen. 3. Kredietwaardigheid en toetsing Een nieuwe klant is altijd welkom, maar hoe weet u of deze goed van betalen is? Dit geldt ook voor uw bestaande klanten. U wilt graag zekerheid, zonder de teugels direct strak aan te halen. DAS kan de kredietwaardigheid van uw afnemers toetsen, zodat u geen bank wordt voor uw debiteuren. Hoe we dit doen, leest u op pagina 8 en 9. 8 Eerder uw geld ontvangen, betekent sneller investeren. 2 DAS Wijzer

3 1. Betalingstermijn en incassoregels Europees betalen met IBAN In het kader van één Europese betaalmarkt, kunnen uw klanten binnenkort voor betalingen gebruik maken van het International Bank Account Number (IBAN). Dit maakt het voor consumenten eenvoudiger om geld over te maken binnen Europa. Het IBAN bestaat uit uw (nationaal) rekeningnummer, dat wordt voorafgegaan door een landcode van twee letters en een controlegetal van twee cijfers. Vanaf 1 februari 2014 moet voor alle betalingen gebruik worden gemaakt van IBAN. Kijk voor meer informatie op Is uw klant een consument? Dan kunt u als ondernemer zelf de betalingstermijn bepalen, mits deze redelijk is. De betalingstermijn wordt meestal in de algemene voorwaarden opgenomen. In de wet staat dat uw klant in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur moet betalen. Nieuw: 30 dagen betalingstermijn voor uw zakelijke klanten Sinds 16 maart 2013 geldt de nieuwe Wet bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties. Deze wetgeving stimuleert ondernemers en overheid om tijdig te betalen. Wat betekent dit voor u en uw zakelijke klanten? Voortaan geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor overeenkomsten tussen bedrijven, of tussen bedrijven en overheden. Als ondernemer mag u hiervan afwijken en een maximum termijn van 60 dagen hanteren. Dit moet dan wel vooraf schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Wanneer breng ik incassokosten in rekening? Bij overschrijding van de betalingstermijn kunt u incassokosten in rekening brengen, zónder vooraf een aanmaning te versturen. Deze kosten bedragen ten minste 40 euro, plus de wettelijke handelsrente. Blijf communiceren met uw klant! Wij adviseren u om vooral in contact te blijven met uw relaties. Direct een aanmaning versturen met een opslag van 40 euro draagt niet bepaald bij aan een prettige samenwerking. Een herinneringsbrief met het verzoek om een openstaande rekening te betalen of een telefoontje doet dat wel. Wat zijn de nieuwe regels voor een aanmaning? Is de door u gestelde betalingstermijn verlopen en hebben de herinneringsbrief en/of het telefonisch contact geen effect gehad? Dan kunt u één of meerdere aanmaningen sturen, waarin u de klant verzoekt alsnog tot betaling over te gaan. Sinds 1 juli 2012 gelden hiervoor specifieke regels, volgens de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, kortweg: Wet Incassokosten. De 5 belangrijkste nieuwe regels zijn: 1. Hoogte incassokosten De incassokosten worden berekend op basis van een percentage van het factuurbedrag. Het percentage wordt lager naarmate het factuurbedrag stijgt. De (nieuwe) wet hanteert hiervoor een staffel (zie de tabel verderop in het kader). Het minimumbedrag aan incassokosten bedraagt 40 euro en het maximum euro. 2. Recht op matigen Het recht op matigen is uitgesloten. Dit betekent dat de rechter de hoogte van de incassokosten voortaan niet meer kan verminderen. DAS Wijzer 3

4 3. Onderscheid consumenten en bedrijven De wet maakt onderscheid tussen consumenten en bedrijven als debiteur. De wet geldt vooral voor consumenten, want er kan niet in hun nadeel worden afgeweken van de nieuwe regels. Wél in hun voordeel. Is uw debiteur een bedrijf, dan bent u vrij om af te wijken van deze regels. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Is er geen afspraak? Dan gelden ook hier de regels van de wet. 4. Meerdere vorderingen Heeft uw aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moeten deze bedragen bij elkaar worden opgeteld en worden de incassokosten over dit totaalbedrag berekend. Dit kan per saldo ongunstiger voor u uitpakken dan wanneer u voor iedere vordering apart een aanmaning stuurt. Het toegestane incassopercentage op vorderingen boven euro wordt namelijk met 5% verlaagd en boven euro nog eens met 5% (zie verderop in het kader). 5. Nieuwe richtlijnen aanmaningen Nadat de debiteur heeft verzuimd te betalen, moet deze nog één schriftelijke aanmaning ontvangen, de '14-dagen-herinneringsbrief'. Als uw debiteur een consument is, bent u hiertoe verplicht. Een debiteur is in verzuim door bijvoorbeeld het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hij heeft betaald. Dit geldt ook als hij nog altijd niet betaalt, nadat u hem schriftelijk in gebreke hebt gesteld. Waar moet de '14-dagenherinneringsbrief' aan voldoen? Bied een termijn van 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen. Vermeld welke incassokosten in rekening worden gebracht als de debiteur niet betaalt. Dit bedrag komt overeen met de maximale incassovergoeding die volgens de wet is toegestaan. U dient altijd de wettelijk toegestane, maximale incassovergoeding te vermelden, ook wanneer u lagere incassokosten in rekening brengt. Als u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen, moet u rekening houden met de btw. Als u de btw niet kunt verrekenen omdat u niet btw-plichtig bent, vermeld dan het bedrag waarmee u de incassokosten verhoogt, om de door u betaalde btw te compenseren. Is uw debiteur een consument? En de vordering is niet betaald? Pas na de geboden termijn van 14 dagen mag de vordering met de incassokosten worden verhoogd. Let op: een aanmaning is niet noodzakelijk voor bedrijven, wél voor consumenten. Op das.nl vindt u een voorbeeld van de 14-dagen-herinneringsbrief. Bekijk en download deze op Kan ik naast de aanmaning nog andere kosten verhalen? Nee, dat mag u niet. Administratiekosten, dossierkosten, of de kosten voor het opvragen van informatie (KvK of Kadaster), debiteurenbezoek of een betalingsregeling mogen niet apart in rekening worden gebracht. De nieuwe wet gaat namelijk uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Deze omvat alle incassohandelingen zoals administratie- of registratiekosten. Welk incassopercentage mag u in rekening brengen? Hoofdsom Incassokosten in % Over de 1e % (minimaal 40) Over de volgende % Over de volgende % Over de volgende % Over het meerdere 0,5% (maximaal 6.775) Rekenvoorbeeld Stel, u verhuurt een pand voor euro per maand en uw huurder betaalt voor januari en februari geen huur. Als u pas na de uiterste betalingstermijn van februari een vordering stuurt voor beide maanden, moet u die bedragen bij elkaar optellen en hierover de incassokosten berekenen. De incassokosten over de hoofdsom van euro zijn dan: 15% over de eerste euro is 375 euro 10% over de resterende euro is 150 euro Incassokosten totaal: 525 euro Als u per maand een aanmaning stuurt: 15% over euro voor januari is 300 euro 15% over euro voor februari is 300 euro Incassokosten totaal: 600 euro Per saldo bent u in dit geval dus 75 euro beter uit. 4 DAS Wijzer

5 Let op! Voor het bepalen van de incassokosten mag de hoofdsom niet meer worden verhoogd met een wettelijk verschuldigde rente. Uitzonderingen zijn vorderingen of facturen ouder dan 1 jaar. Vanaf het begin staat dus vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen volgens de tabel zal zijn. Wat zijn onredelijke incassokosten? In sommige situaties is snel duidelijk dat de incassopoging niet redelijk is. Bijvoorbeeld wanneer uw debiteur direct aangeeft het bedrag niet in een keer te kunnen voldoen, maar wel een redelijke betalingsregeling aanbiedt. Of als uw debiteur aangeeft dat hij het niet eens is met uw vordering en daarom niet wil betalen. In dergelijke gevallen wordt het als onredelijk gezien om de vordering met incassokosten te verhogen. Wanneer mag ik btw verrekenen over incassokosten? Zodra u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen, kan deze voor zijn diensten btw bij u in rekening brengen. De regels om btw te kunnen verrekenen zijn als volgt: Bent u btw-plichtig? Bent u zelf btw-plichtig ondernemer volgens artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan u de btw verrekenen. In dat geval vormt de btw voor u geen extra kostenpost. De incassokosten mogen dan niet worden verhoogd met btw. Bent u niet btw-plichtig? Bent u geen btw-plichtig ondernemer volgens artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Of heeft de vordering betrekking op een vrijgestelde prestatie, als bedoeld in artikel 11 van die wet? Dan kunt u de btw niet verrekenen. In dat geval vormt de btw voor u dus wel een extra kostenpost. De incassokosten mogen dan wel verhoogd worden met btw. U kunt deze btw-kosten compenseren volgens artikel 2, lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (WIK). In dat geval wordt de vergoeding van de incassokosten verhoogd, gelijk aan het btw-percentage. Dit geldt ook voor het minimumbedrag van 40. U moet dan wel aan uw debiteur te kennen geven dat u de btw niet kunt verrekenen en dat de incassokosten met het btw-percentage zijn verhoogd. Is de debiteur een consument, dan moet u deze verklaring opnemen in de verplichte aanmaning. Wat doet een incassobureau voor mij? Bij betalingsproblemen met de klant kunt u de vordering overdragen aan een incassobureau, dat het bedrag namens u probeert te incasseren tegen een bepaalde vergoeding. Zodra u voor deze werkwijze kiest, loopt vanaf dat moment alle correspondentie met uw klant via het incassobureau. Een andere mogelijkheid is een zogeheten akte van cessie. Dit betekent dat het incassobureau de vordering van u koopt voor een bepaald bedrag. Als de vordering uiteindelijk wordt geïnd, komt het gehele bedrag toe aan het incassobureau. Wat is het verschil met de deurwaarder? Veel mensen denken dat een gerechtsdeurwaarderskantoor en een incassobureau hetzelfde zijn. Er bestaan echter wel degelijk verschillen tussen de twee. Volgens de wet is een gerechtsdeurwaarder een openbaar ambtenaar. Dit biedt hem diverse bevoegdheden, die een medewerker van een incassobureau niet heeft. Voorbeelden zijn: het uitbrengen van een dagvaarding, het gelasten van een ontruiming, een beslag laten leggen of besluiten tot een gedwongen verkoping. Hiervoor heeft hij echter altijd eerst een vonnis van de rechter nodig. DAS Wijzer 5

6 Waarom zou ik kiezen voor DAS Incasso? Wordt u regelmatig geconfronteerd met betalingsachterstand van uw klanten? Vindt u het lastig om te gaan met ontwijkende antwoorden bij vragen naar betalingen? Bent u bang dat een kritische toon ten koste gaat van uw klantrelatie? In alle gevallen bent u bij de incassospecialisten van DAS aan het juiste adres. Wij kennen deze materie door en door en wij zijn getraind in de juiste benadering van uw klanten. Wij zorgen ervoor dat uw factuur snel en in goede harmonie wordt betaald. DAS Incasso werkt resultaatgericht, maar altijd met het behoud van uw klantrelatie voor ogen. DAS Incasso is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso-onderneming NVI (zie DAS Incasso in de praktijk Beroepschauffeur Losser ontvangt de euro waar hij recht op heeft Han Losser* is zelfstandig beroepschauffeur met zijn eigen truck. Al zestien jaar rijdt hij tot volle tevredenheid voor hetzelfde versbedrijf en maakt hij ongeveer tachtig uur per week. Hij ontvangt altijd keurig op tijd z n geld, elke veertien dagen. Tot vijf jaar geleden, als het versbedrijf wordt overgenomen. De nieuwe eigenaar betaalt minder snel en de rekeningen lopen op. Losser geeft aan dat hij zo niet voor zijn klant wil werken. Dan stop je er toch lekker mee, is het antwoord. Uw factuur is een communicatiemiddel tussen u en uw klant. Pittige discussie Losser stuurt een eerste herinneringsbrief met de eis dat zijn klant binnen veertien dagen de helft van het openstaande bedrag betaalt. Dat vindt de eigenaar van het versbedrijf te veel gevraagd. De vordering bedraagt inmiddels al een slordige euro. Losser komt intussen zonder werk thuis te zitten en hij schakelt DAS Incasso in. Wij zetten direct hoog in met een zogeheten sommatie-exploot. Dit lijkt op een dagvaarding, maar is in feite de allerlaatste kans voor de debiteur om alsnog te betalen. Wat volgt, is een pittige schriftelijke discussie tussen DAS Incasso en het versbedrijf en deze mist haar uitwerking niet. De eigenaar begint met het voldoen van de eerste deelbetalingen. Zo ontvangt Losser in zes maanden tijd al het geld waar hij recht op heeft, euro. Voor de wind Intussen gaat het Han Losser weer voor de wind, de opdrachten stromen binnen. Het gaat zo goed zelfs, dat hij voor zijn bedrijf een tweede vrachtauto bestelt. *De naam is gefingeerd Feit! Uit onderzoek* blijkt dat bijna 1 op de 5 facturen die door MKBbedrijven worden verstuurd, niet op tijd worden betaald. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bij bijna 4 van de 10 bedrijven het betalingsgedrag van de klanten slechter is geworden. * Onderzoek Ipsos Synovate d.d. 10 oktober 2012 in opdracht van DAS (zie das.nl/bedrijvenbarometer) 6 DAS Wijzer

7 2. 8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen 4. Ga tijdig over op incasseren Indien uw factuur niet binnen de termijn betaald wordt, neem dan direct contact op met uw klant. Ons advies? Stuur vijf dagen na de vervaldatum van de factuur een eerste herinneringsbrief. 1. Ken het betaalgedrag en de kredietwaardigheid van uw klant en leverancier Zorg dat u informatie over het betaalgedrag en kredietwaardigheid heeft over uw klant en leverancier. Wilt u uw risico beperken, laat dan voordat u zaken doet een credit check uitvoeren. 2. Stel een duidelijke betalingstermijn Stel bij het aannemen van de opdracht een duidelijke betalingstermijn, bijvoorbeeld veertien dagen. Vermeld deze duidelijk op de overeenkomst en de factuur. Handhaaf deze termijn strikt, want als u er soepel mee omgaat, doen uw klanten dat ook. Wist u dat er nieuwe betalingstermijnen gelden voor zakelijke klanten? Elders in deze DAS Wijzer leest u meer hierover. 3. Factureer direct Factureer direct na levering van de dienst of goederen. Uw factuur is een belangrijk communicatiemiddel tussen u en uw klant. Zorg daarom voor een complete factuur die geen ruimte laat voor onduidelijkheid. Verschaf een overzicht van alle afspraken en details, zoals afgenomen producten of diensten, leveringsdatum en de betalingstermijn. Vermeld ook welke vervolgstappen u neemt, wanneer niet op tijd wordt betaald. Hiermee biedt u uw klant de gelegenheid tijdig te reageren bij misvattingen. 5. Bel de klant op Neem tien dagen na de eerste herinnering telefonisch contact op. Hiermee laat u zien dat u een strikt en professioneel debiteurenbeleid voert. Het biedt u tegelijk de mogelijkheid om de oorzaak van eventuele problemen te achterhalen en die samen op te lossen. Mogelijk vindt uw klant dat er sprake is van een gebrek aan het door u geleverde product of dienst en wil hij hierom de betaling opschorten. Er zal dan moeten worden beoordeeld of het opschorten van de betaling terecht is. Hiervoor zijn alle feiten en omstandigheden van belang. Komt u er samen niet uit? Schakel dan juridische hulp in. 6. Stuur een laatste aanmaning Als er tien dagen na het telefonisch contact nog niet is betaald, stuur dan de laatste aanmaning. Hiervoor gelden specifieke regels. Raadpleeg hiervoor de informatie op pagina 3 en Geef uw vordering uit handen aan derden Betaalt uw klant ook na het versturen van de aanmaningen niet? Meerdere acties van u hebben niets opgeleverd en uw factuur staat nog altijd open. Schakel dan een incassobureau in. 8. Leg alles vast in uw algemene voorwaarden Als u uw betalingstermijn en -voorwaarden vastlegt in uw algemene voorwaarden, staat u altijd sterk. Als de wetgeving verandert, zoals de wetswijziging van juli 2012, dient u natuurlijk ook uw algemene voorwaarden aan te passen. DAS Wijzer 7

8 3. Kredietwaardigheid en toetsing Als ondernemer doet u graag zaken, dus bent u blij met elke nieuwe klant die zich aandient. Toch gaat het regelmatig mis. Ondernemers zijn lang niet altijd bekend met het betaalgedrag en de kredietwaardigheid van hun nieuwe klanten en zelfs niet van hun bestaande klanten. Uiteraard doet u het liefst zaken met afnemers die goed en op tijd betalen. Weet met wie u zaken doet. Wie is er tekeningsbevoegd? Deze informatie kunt u eenvoudig verkrijgen via de Kamer van Koophandel. Leverancier als bank Sinds de kredietcrisis van 2007 en de daarop volgende economische crisis, is er veel aandacht voor de financiële positie van bedrijven. Vooral bij het verkrijgen van een lening of krediet. Consumenten, ondernemers, bedrijven en zelfs landen worden hiervoor getoetst door financiële instellingen. Ook als ondernemer kunt u de financiële positie van een klant of leverancier toetsen. Altijd aan te bevelen, maar vooral tijdens een economische crisis. Omdat het dan steeds moeilijker wordt om aan financiering te komen. De verleiding wordt dan groter dat de klant u ook als bank gaat beschouwen. Met alle risico s van dien. Toetsing Om het betaalgedrag of de kredietwaardigheid van een leverancier te toetsen, kunt u een bedrijfsrapport laten opstellen, met zogenaamde bedrijfsinformatie. EDR Credit Services, een onderdeel van DAS, kan dit voor u verzorgen. Er zijn verschillende vormen van bedrijfsinformatie mogelijk. Zo zijn er toetsingen puur op cijfers en feiten, zoals de financiële kengetallen en het tijdig deponeren van een jaarverslag. Maar wat als u zaken doet met een jonge of kleinere onderneming, waarvan geen kengetallen bekend zijn of die nog weinig betekenis hebben? Dan is het belangrijk om inzicht te krijgen in wie de bestuurder achter het bedrijf is. Er zijn nu eenmaal ook bestuurders die bedrijven opkopen en vervolgens failliet laten gaan. Kredietwaardigheid Kijk dus niet alleen naar het bedrijf zelf, maar ook naar bestuurders en deelnemingen. Zo komt u te weten of een bestuurder of ondernemer goed van betalen is. Met een toetsing ontvangt u direct de beoordeling van hun kredietwaardigheid en betaalgedrag. Het vooraf checken van nieuwe klanten, maar ook het in kaart brengen van het betalingsgedrag van uw bestaande klanten, is altijd aan te bevelen. Het stelt u in staat zaken te doen met goede betalers en dat geeft u rust als ondernemer. Ook de bestuurder achter het bedrijf bepaalt het betaalgedrag. 8 DAS Wijzer

9 Mijn debiteur is failliet. Wat nu? Heeft u goederen geleverd, maar zijn deze nog niet betaald? Als uw debiteur failliet wordt verklaard, kunt u uw vordering rechtstreeks indienen bij de curator van uw debiteur. In het Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken welke curator het faillissement afhandelt. Vanzelfsprekend moet u uw vordering met documentatie onderbouwen. Welke schuldeiser heeft voorrang? De curator maakt een overzicht van het vermogen en de schulden van uw debiteur. Aan de hand hiervan beoordeelt de curator of er schulden kunnen worden ingelost en zo ja, welke. De curator verdeelt de openstaande vorderingen in preferente en concurrente vorderingen. Schuldeisers met een preferente vordering hebben een wettelijk recht van voorrang, zoals hypotheekverstrekkers en de Belastingdienst. Schuldeisers met een concurrente vordering komen pas aan bod nadat de vorderingen van de preferente schuldeisers zijn voldaan. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen of vrijwel geen vermogen meer over is om de concurrente vorderingen te voldoen. Uw vordering wordt gezien als een concurrente vordering. De kans is daarom zeer klein dat deze zal worden voldaan. Heeft de failliete onderneming nog geld van u tegoed, verzoek de curator om verrekening. Via de website kunt u de faillissementsverslagen inzien en wordt u op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen van een faillissement. Verklein uw risico door een eigendomsvoorbehoud vast te leggen. De DAS juristen kunnen u hier verder in adviseren. Deze DAS Wijzer wordt u aangeboden door uw adviseur. Wilt u meer weten over de financieel-juridische oplossingen van DAS? Uw eigen adviseur vertelt u er graag alles over en voorziet u van een advies op maat. Met deze DAS Wijzer voor ondernemers hebben wij in algemene zin rechten, regels en valkuilen benoemd rond onbetaalde facturen en incasso. De weergave beperkt zich tot hoofdzaken en per geval kunnen specifieke regels gelden. Bij twijfel doet u er verstandig aan een jurist te raadplegen. Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever worden vermenigvuldigd en/of verspreid. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Eindredactie: Linea Recta, Textpliciet Vormgeving: Van Santen Productions 1305

Van Arkel Incasso Wijzer

Van Arkel Incasso Wijzer VOOR ONDERNEMERS Van Arkel Incasso Wijzer Onbetaalde facturen en incasso 7 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer Incasso Wijzer van 1 Van Arkel Incasso Wijzer Inhoud 1. Betalingstermijn

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Hoe is de situatie nu? 5 3. Wat houdt de nieuwe regeling in? 5 4. Hoe worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend?

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Nieuwe wet incassokosten

Nieuwe wet incassokosten Nieuwe wet incassokosten Op 01 juli jl. is de nieuwe wet betreffende de incassokosten in werking gegaan. Het doel van deze wet is enerzijds om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten en

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K )

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) Tot 1 juli 2012 was er wettelijk niets geregeld over de hoogte van incassokosten en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om deze toegewezen te krijgen bij

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

Versie 1.0 oktober 2013. De Wet Incassokosten

Versie 1.0 oktober 2013. De Wet Incassokosten Versie 1.0 oktober 2013 De Wet Incassokosten Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 3 4 6 7 8 14-dagen brief Hoogte van de kosten Kosten en btw Slim gebruik van de WIK Na de 14-dagen brief Uit handen geven Meerdere

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten vanaf 2012 Versie 1.3 oktober 2015 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe regeling

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

Help, mijn klant betaalt niet!!!

Help, mijn klant betaalt niet!!! Help, mijn klant betaalt niet!!! Tips voor uw debiteurenbeheer en incasso Inleiding Steeds meer ondernemers ondervinden hinder van oninbare vorderingen op en/of oplopende betalingsachterstanden bij hun

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

Wet Incassokosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK) WORKSHOP DEBITEURENBEHEER: ZELF DOEN! Beste Relatie. In mijn Workshop Debiteurenbeheer: zelf doen! geef ik achtergronden, processen, vaardigheden en hulpmiddelen om effectief debiteurenbeheer zelf binnen

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.4 20 december 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Oefenbrief 5 bij training Oneerlijke incassopraktijken

Oefenbrief 5 bij training Oneerlijke incassopraktijken Oefenbrief 5 bij training Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Abonnement op Foodbox Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met de Toolkit incasso voor

Nadere informatie

Conflict met leverancier? Pak het aan in duidelijke stappen!

Conflict met leverancier? Pak het aan in duidelijke stappen! DAS Wijzer Nummer 3 (VOOR ONDERNEMERS) Leveranciersgeschillen opgelost Leveranciers Conflict met leverancier? Pak het aan in duidelijke stappen! Inhoud Intro 1. Stappenplan als uw leverancier in gebreke

Nadere informatie

Incassobureau Oost Nederland

Incassobureau Oost Nederland Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

Incassokosten volgens de WIK

Incassokosten volgens de WIK Incassokosten volgens de WIK Aanleiding WIK: In de periode tot de invoering van de WIK op 1 juli 2012 - was er ten aanzien van de hoogte en verschuldigdheid van incassokosten veel onduidelijkheid. In de

Nadere informatie

Onbetaalde facturen kosten u winst

Onbetaalde facturen kosten u winst DAS Wijzer Voorkom onbetaalde? Onbetaalde Hoe u ze voorkomt óf int 1 Als ondernemer loopt u het risico dat uw klanten niet betalen. Vaak willen ondernemers klanten niet pushen om openstaande rekeningen

Nadere informatie

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn

Nadere informatie

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 is de wet van kracht op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies

Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies Agenda Wat is goed debiteurenbeheer? Veel voorkomende problemen Wat kan ik doen als ondernemer? Wat als de opdrachtgever

Nadere informatie

Afwegingen bij beleid voor aanmanen. Wettelijke regeling voor incassokosten. Notitie

Afwegingen bij beleid voor aanmanen. Wettelijke regeling voor incassokosten. Notitie Afwegingen bij beleid voor aanmanen Wettelijke regeling voor incassokosten Notitie Inhoud Inleiding... 3 Enkele vragen die spelen... 3 Welke termijnen?... 3 Breken met oude gewoontes... 3 Hoe vaak aanmanen

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

ZZP er? Ken uw juridische risico s! En voorkom hoge kosten

ZZP er? Ken uw juridische risico s! En voorkom hoge kosten DAS Wijzer Nummer 1 (VOOR ZZP ERS) Juridische risico s + tips om conflicten te voorkomen ZZP er? Ken uw juridische risico s! En voorkom hoge kosten Inhoud 2. Conflicten met opdrachtgevers of klanten Hoe

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u.

U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u. U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u. Blijven uw nota s vaak te lang openstaan? Dan bent u de enige niet. Nogal wat medici en zorginstellingen kampen met te laat betaalde of zelfs onbetaalde

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WIJZIGING VAN BOEK 6 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN VERBAND MET DE NORMERING VAN DE VERGOEDING VOOR KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE Wij

Nadere informatie

Wetswijziging incasso 2012

Wetswijziging incasso 2012 Wetswijziging incasso 2012 1 Wetswijziging incasso 2012 Uitgave Ontwerp Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV Zelfstandigen 2013 Bezoek de website van

Nadere informatie

Tips voor een tevreden betalende klant

Tips voor een tevreden betalende klant Tips voor een tevreden betalende klant Als startende ondernemer zal je helaas, vroeg of laat, met een niet betalende klant te maken krijgen. Hoe kun je dit voorkomen? En wat kun je het beste doen om alsnog

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

Leveren aan klanten? Voorkom problemen!

Leveren aan klanten? Voorkom problemen! DAS Wijzer Nummer 7 (VOOR ONDERNEMERS) Overeenkomst en algemene voorwaarden Klanten Leveren aan klanten? Voorkom problemen! Inhoud Intro 1. Waar moet een overeenkomst aan voldoen? In een (koop)overeenkomst

Nadere informatie

Juridische zorgen of slecht betalende klanten?

Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Onze specialisten lossen juridische conflicten op en innen uw facturen DAS RechtsPartner: rechtsbijstandverzekering met incasso + Een vast team van juristen

Nadere informatie

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade. Incasso dienstverlening Incassade 2014 Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.nl (0)888 444 111 Incassade Deurwaarders en

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken. Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF

HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF Hoewel we het woord crisi niet meer in de mond zouden moeten nemen, is het nog steeds een feit dat er slecht betaald wordt door huurders. Ter facilitering biedt Bogaerts

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID. Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum.

IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID. Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum. IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum. IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID INLEIDING Als ondernemer

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2012 Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie voor uw debiteurenafdeling!

NIEUWSBRIEF JULI 2012 Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie voor uw debiteurenafdeling! Nieuwstraat 97C 3732 DJ De Bilt Tel: 030 259 92 64 Fax: 030 220 46 34 www.adviesenincasso.nl info@adviesenincasso.nl BTW: NL1706.53.158.B.02 KvK: 30231773 NIEUWSBRIEF JULI 2012 Deze nieuwsbrief bevat belangrijke

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Succesvolle incasso. Jurgen van Asten / Wendy Charko. 27 september 2011. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n

Succesvolle incasso. Jurgen van Asten / Wendy Charko. 27 september 2011. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n Succesvolle incasso Jurgen van Asten / Wendy Charko 27 september 2011 Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht Fast Collect B2B incasso: sneller en beter In NL én grensoverschrijdend

Nadere informatie

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector.

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Graydon Presentatie Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Het percentage in de transportsector dat zaken doet met bedrijven en/of particulieren. De verwachte omzetgroei of

Nadere informatie

Huur betalen & Huurtoeslag

Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen: hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van een woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten

Nadere informatie

Informeer uw patiënten

Informeer uw patiënten Informeer uw patiënten Hieronder vindt u informatie over een nota van Famed. Deze informatie kunt u gebruiken (bijvoorbeeld op uw website) om uw patiënten te informeren over de samenwerking met Famed en

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Algemeen

Nota van toelichting. 1. Algemeen Nota van toelichting 1. Algemeen In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij

Nadere informatie

WieWatWaarom.Vanhommerig.nl. Vanhommerig & Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen

WieWatWaarom.Vanhommerig.nl. Vanhommerig & Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen WieWatWaarom.Vanhommerig.nl Vanhommerig & Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen Vanhommerig & Vanhommerig is: - een deurwaarders-, incasso- en rechtspraktijk; - gevestigd te Enschede op 1 september

Nadere informatie

Betalingsproblemen IN DE VVE? Incasso! Klik om de titelstijl van het model te bewerken

Betalingsproblemen IN DE VVE? Incasso! Klik om de titelstijl van het model te bewerken Betalingsproblemen IN DE VVE? Incasso! Klik om de titelstijl van het model te bewerken Jolanda /John Juridische Dienst Incassosupport VvE Belang Wilma/Danielle/Marjolein Incassospecialist / Gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

Voorbereid op juridische problemen?

Voorbereid op juridische problemen? Voorbereid op juridische problemen? DAS voor ZZP Rechtsbijstand verzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie + Vast team van juristen in de regio + Altijd juridisch advies

Nadere informatie

Per 1.7.2012 maximum aan buitengerechtelijke incassokosten

Per 1.7.2012 maximum aan buitengerechtelijke incassokosten - Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.4.55 Per 1.7.2012 maximum aan buitengerechtelijke incassokosten bronnen Nieuwsbericht Sconline, 13.3.2012 Incassokosten per 1 juli aan banden De Eerste Kamer doet

Nadere informatie

betaalt nederland creditmanagement anno 2012

betaalt nederland creditmanagement anno 2012 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 1 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 GGN voert jaarlijks onafhankelijk onderzoek uit naar het betaalgedrag in Nederland. Behalve naar het betaalgedrag

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7.

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7. Betalings- en incassovoorwaarden inclusief toelichting Duidelijke betalingsafspraken voor snelle betaling Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Ook ten aanzien van de betaling.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van H.o. EL Berro (hierna: EL Berro) zijn bij uitsluiting van eventuele andere

Nadere informatie

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie!

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! 1: Wie zijn wij? 2: De incasso procedure 3: Gratis incassodiensten, hoe kan dat? 4: Wat als uw factuur niet geïncasseerd kan worden? 5:

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 Betalen van huur bij Brabantse Waard 5 Bij Brabantse Waard bepaalt u zelf hoe u betaalt 6 Samen voorkomen we hoge betalingsachterstanden

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay Betalingsvoorwaarden Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Bijlage 2. Processtappen debiteurenbeheer rentedragend bedrijfskapitaal

Bijlage 2. Processtappen debiteurenbeheer rentedragend bedrijfskapitaal Bijlage 2 Processtappen debiteurenbeheer rentedragend bedrijfskapitaal Deze bijlage somt op welke processtappen doorlopen moeten worden bij debiteurenbeheer bedrijfskapitaal, standaard of afhankelijk van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W. Lucassen

Nadere informatie

Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken

Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Aanmaningen van M&TM Magazine en Jurista Incasso Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie

Tekst bij powerpoint-presentatie Training voor (schuld)hulpverleners Oneerlijke incassopraktijken

Tekst bij powerpoint-presentatie Training voor (schuld)hulpverleners Oneerlijke incassopraktijken Tekst bij powerpoint-presentatie Training voor (schuld)hulpverleners Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten 1 Uitleg bij dia 1 Deze training is onderdeel van de Incassotoolkit

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat?

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? Inhoud De huur van uw woning pagina 3 Vier manieren om uw huur te betalen pagina 4 Zo

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Huur betalen U huurt een woning van R&B Wonen of bent dit van plan. n deze folder informeren we u over het betalen van de huur. Huurprijs en servicekosten De huurprijs

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren Maatschappelijk verantwoord incasseren Valentijn de Jong Sales Manager bij DAS Agenda 1. Ontvangst en welkom 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Wet voor Buitengerechtelijke Incassokosten 4. Verleidingsprincipes

Nadere informatie

Oefenbrief 1 bij training Oneerlijke incassopraktijken

Oefenbrief 1 bij training Oneerlijke incassopraktijken Oefenbrief 1 bij training Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Sportschool Runfitnezz maant meneer De Vries aan Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

André Moerman. Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag

André Moerman. Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag Grenzen aan incasso André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag Inhoud Incassokosten tot 1 juli

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar.

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Graydon Whitepaper Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Na hoeveel dagen is uw winst verdwenen? 4 2. Wat

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie