Hogeschool van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Debiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen:

2 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst AC Vaststellen procesbeschrijving Richard Liefting Procesbeschrijving vastgesteld AC Beoordelen P&F Rob Albers Aanpassen om vast te stellen AC Bespreken proceseigenaar Maarten Timmers Handboek geaccordeerd Geselecteerd model: Debiteurenadministratie HvA In ARIS-groepsstructuur: \Main group\gemeenschappelijke diensten\processen\ondersteunende processen (HvA + oud UvA)\Financieel management (HvA + oud UvA)\Debiteurenadministratie (HvA + oud UvA) Datum opgeslagen: Pagina 2 van 27

3 Inhoudsopgave 1. PROCES: DEBITEURENADMINISTRATIE HVA PROCESKETEN: DEBITEURENADMINISTRATIE HVA PROCES: BEHEER DEBITEUREN MASTERDATA HVA PROCESKETEN: BEHEER DEBITEUREN MASTERDATA HVA PROCES: MAKEN VERKOOPFACTUUR HVA PROCESKETEN: MAKEN VERKOOPFACTUUR HVA PROCES: MAKEN INCASSO-OPDRACHTEN HVA PROCESKETEN: MAKEN INCASSO-OPDRACHTEN HVA PROCES: VERWERKEN STORNO'S HVA PROCESKETEN: VERWERKEN STORNO'S HVA PROCES: AANMANEN HVA PROCESKETEN: AANMANEN HVA PROCES: IN GANG ZETTEN INCASSOPROCEDURE HVA PROCESKETEN: IN GANG ZETTEN INCASSOPROCEDURE HVA PROCES: AFBOEKEN VORDERING HVA PROCESKETEN: AFBOEKEN VORDERING HVA Datum opgeslagen: Pagina 3 van 27

4 1. Proces: Debiteurenadministratie HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Financieel management Dit proces behelst alle processen die het ontstaan, de behandeling en afwikkeling van vorderingen zekerstellen. Deze vorderingen betreffen voornamelijk opbrengsten in het kader van verhuur, detachering, congressen, etc. De administratie van vorderingen wordt in SAP bijgehouden. N.v.t. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * beheer van de stamgegevens debiteuren * dat vorderingen in SAP worden geboekt * dat contact wordt onderhouden met de debiteur indien deze vordering niet betaald * dat de aanmaanprocedure in SAP wordt uitgevoerd * dat de incassoprocedure wordt uitgevoerd * eventuele afboeking van de vordering of voorziening indien vordering oninbaar blijkt te zijn Domeinen, staven en diensten Budgethouders zorgen er voor: * dat opbrengsten worden doorgegeven via een compleet, ondertekend en volledig aangeleverde factuuropdracht * een onderbouwde goedkeuring van de afboeking van de vordering in geval van oninbaarheid dagelijks rkieft1 11/8/ :49:06 AM Datum opgeslagen: Pagina 4 van 27

5 1.1 Procesketen: Debiteurenadministratie HvA Hogeschool van Amsterdam Debiteurenadministratie HvA Beheer debiteuren masterdata Maken verkoopfactuur 1 Maken incassoopdrachten Verwerken storno's 2 Aanmanen In gang zetten incassoprocedure 3 Afboeken vordering Datum opgeslagen: Pagina 5 van 27

6 Datum opgeslagen: Pagina 6 van 27

7 2. Proces: Beheer debiteuren masterdata HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Het vastleggen van de debiteuren stamgegevens, zodat de verkoopfacturen en/of aanmaningen naar het goede adres worden gestuurd en van het juiste bankrekeningnummer wordt geïncasseerd. N.v.t. * een brief van de debiteur met een wijziging van stamgegevens * een ingetrokken automatische incasso (storno) * het ontbreken of wijziging van debiteuren stamgegevens bij de invoer van een verkooporder Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * juiste vastlegging van de stamgegevens en beheer Domeinen, staven en diensten Budgethouders die factuuropdrachten aanleveren zorgen ervoor: * dat de juiste stamgegevens bekend worden gemaakt bij het aanleveren van de factuuropdrachten Binnen 3 werkdagen rkieft1 11/8/ :51:49 AM Datum opgeslagen: Pagina 7 van 27

8 . 2.1 Procesketen: Beheer debiteuren masterdata HvA Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organiz... Medewerker debiteurenadministratie 2e Medewerker Debiteurenadministratie Maken verkoopf actuur Verwerken storno's Debiteur onbekend of stamgegev ens onjuist Verandering in stamgegev en nav storno Debiteur gegevens te wijzigen Beoordelen soort mutatie Sturings- of stamgegev ens bestaan niet Sturings- of stamgegev ens onjuist Aanleggen debiteur Wijzigen debiteur Sturings- of stamgegev ens aangelegd of... Beoordelen inv oeren bankgegev ens debiteur Sturing- en/of stamgegev ens aangemaakt/ gewijzigd Sturing- en/of stamgegev ens aangemaakt/ gewijzigd plus Bankgegev ens Controleren ingevoerde mutatie Opslaan ingevoerde nieuwe/gewijzigde stamgegev ens Debiteuren stamgegev ens nieuw/ gewijzigd Correct ingev oerde mutatie Foutief ingev oerde mutatie Maken verkoopf actuur Bevestigen correct ingevoerde mutatie Doorgev en f outief ingev oerde bankgegev ens debiteur Mutatie correct ingev oerd Foutief ingev oerde bankgegev ens... Datum opgeslagen: Pagina 8 van 27

9 Korte uitleg per processtap van proces: Beheer debiteuren masterdata HvA Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Beoordelen soort mutatie Medewerker zal eerst moeten beoordelen of debiteur al aanwezig is in SAP. Er wordt op diverse zoekgegevens(o.a. op naam, postcode, plaats) gekeken of debiteur in SAP bestaat. 2 Aanleggen debiteur Nieuwe debiteuren worden in SAP vastgelegd. 3 Wijzigen debiteur Wijzigingen van debiteuren worden in SAP vastgelegd en zijn beschikbaar na opslaan gegevens. 4 Beoordelen invoeren bankgegevens debiteur 5 Controleren ingevoerde mutatie De mutaties in bankgegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. 6 Opslaan ingevoerde nieuwe/gewijzigde Indien de mutatie geen betrekking heeft op bankgegevens kunnen de ingevoerde/gewijzigde gegevens door dezelfde medewerker worden opgeslagen. stamgegevens 7 Doorgeven foutief ingevoerde bankgegevens debiteur Aan de andere medewerker wordt doorgegeven indien de bankgegevens foutief zijn ingevoerd. 8 Bevestigen correct ingevoerde mutatie Indien mutatie van de bankgegevens correct zijn ingevoerd, dan bevestigt de 2e medewerker de invoer. Datum opgeslagen: Pagina 9 van 27

10 3. Proces: Maken verkoopfactuur HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Het vastleggen van de vordering in de financiële administratie en het versturen van de factuur. N.v.t. Een verzoek tot facturatie. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * het boeken en het versturen van de verkoopfactuur. Domeinen, staven en diensten Medewerkers van eenheden zorgen voor: * het aanleveren van alle gegevens in de factuuropdracht om de verkoopfactuur op te kunnen stellen. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot facturatie. rkieft1 11/8/ :02:24 PM Datum opgeslagen: Pagina 10 van 27

11 3.1 Procesketen: Maken verkoopfactuur HvA Carries out & Supports Carries out... Carries out & Supports Organ... Budgethouder Medewerker debiteurenadministratie Behoefte voor maken factuur Inlezen aanmeldingen in SAP-SA Betaling collegeld door werkgever Invullen, ondertekenen en versturen factuuropdracht Inlezen aanmeldingen in SAP-SA Factuuropdracht ingevuld Controleren gegevens voor invoer verkoopfactuur Beheer debiteuren masterdata Verwerken storno's Aanmanen Debiteuren stamgegevens nieuw/ gewijzigd Factuuropdrach t voor creditnota ondertekend Factuuropdrach t voor creditnota ondertekend Debiteur bestaat Debiteur onbekend of stamgegevens onjuist Beheer debiteuren masterdata Boeken en uitdraaien verkoopfactuur Geboekte factuur uitgedraaid Controleren gemaakte factuur Verkoopfactuur niet correct Verkoopfactuur correct Corrigeren verkoopfactuur (Eventueel) toevoegen bijlage(n) bij verkoopfactuur. Verkoopfactuur gecorrigeerd Bijlagen toegevoegd Versturen verkoopfactuur Verkoopfactuur verstuurd en wachten op betaling Bevestiging verstuurde verkoopfactuur Datum opgeslagen: Pagina 11 van 27

12 Korte uitleg per processtap van proces: Maken verkoopfactuur HvA Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Invullen, ondertekenen en versturen factuuropdracht Indien eenheden facturen willen opstellen n.a.v. verleende diensten en/of verkochte goederen kan er een factuuropdracht (inclusief eventuele bijlagen) worden ingevuld, ondertekend en verstuurd naar de debiteurenadministratie. 2 Controleren gegevens voor invoer verkoopfactuur Als eerste wordt gecontroleerd of de (juiste) budgethouder heeft getekend. De stamgegevens worden gecontroleerd. 3 Boeken en uitdraaien verkoopfactuur Het boeken en het uitdraaien van de verkoopfactuur gebeurt achter elkaar. Door de boeking wordt de vordering vastgelegd in het grootboek. 4 Controleren gemaakte factuur Factuur wordt gecontroleerd door een medewerker Debiteurenadministratie op juistheid en volledigheid. 5 (Eventueel) toevoegen Indien nodig kan/kunnen er bijlage(n) worden toegevoegd aan een factuur. bijlage(n) bij verkoopfactuur 6 Corrigeren verkoopfactuur De medewerker Debiteurenadministratie corrigeert de verkoopfactuur. 7 Versturen verkoopfactuur Vanuit de debiteurenadministratie zal de verkoopfactuur worden verstuurd tenzij door de eenheid anders is aangegeven. De budgethouder kan worden geïnformeerd over het versturen van de verkoopfactuur indien wenselijk of op verzoek. Datum opgeslagen: Pagina 12 van 27

13 4. Proces: Maken incasso-opdrachten HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Het automatisch incasseren als de debiteur hiervoor toestemming heeft gegeven. N.v.t. * het deblokkeren van een automatisch incasso * een ontvangen machtiging Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * machtigingen worden omgezet naar een incasso-opdracht * het door de Teamleider laten goedkeuren en versturen van de incasso-opdrachten naar de bank. Grootboekadministratie zorgt voor: * het inlezen van het bankafschrift om de incasso-ontvangst te verwerken * het doorsturen van lijst met storno's naar de debiteurenadministratie indien incasso niet goed is uitgevoerd. Maandelijks rkieft1 11/8/ :11:04 PM Datum opgeslagen: Pagina 13 van 27

14 4.1 Procesketen: Maken incasso-opdrachten HvA Carries out & Supports Carries out & Suppo... Carries out & Sup... Carries out & Supports Organiz... Medewerker debiteurenadministratie Teamleider debiteurenadministratie Medewerker grootboekadministratie Verwerken storno's Kopie ontvangen machtiging Verandering van openstaande vordering nav storno Aanmaken incassoopdracht(en) debiteuren Incassobestand debiteuren aangemaakt Goedkeuren en versturen incassoopdracht(en) Goedgekeurde Incassoopdracht(en) verstuurd Inlezen bankafschrift Bankafschrift ingelezen. Doorsturen kopielijsten storno's Verwerken ontvangst incasso Kopielijsten storno's doorgestuurd Ontvangst incasso verwerkt Verwerken storno's Datum opgeslagen: Pagina 14 van 27

15 Korte uitleg per processtap van proces: Maken incasso-opdrachten HvA Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Aanmaken incasso-opdracht(en) debiteuren Voor het incasseren van vorderingen moet er eerst een incasso-opdracht in het elektronisch bankpakket worden aangemaakt. 2 Goedkeuren en versturen De Teamleider keurt de incasso-opdrachten goed en verstuurt deze naar de bank incasso-opdracht(en) 3 Inlezen bankafschrift Indien er geen ontvangst komt van de incasso wordt dit d.m.v. een storno weergegeven. Deze storno wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. 4 Verwerken ontvangst incasso Bij ontvangst van het incassobedrag wordt de vordering van de debiteur afgeboekt (waarna vereffening plaatsvindt). 5 Doorsturen kopielijsten storno's Datum opgeslagen: Pagina 15 van 27

16 5. Proces: Verwerken storno's HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Dit proces heeft als doel de vorderingen alsnog te innen nadat het incasseren is mislukt. N.v.t. Lijst met storno s van de bank Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * de reden te achterhalen van het mislukken * dat bij een verkeerd bankrekeningnummer, geprobeerd wordt om de vordering te incasseren van het goede bankrekeningnummer * het doorgeven van ingetrokken incasso s aan de budgethouder om achter de reden te komen * dat de stamgegevens indien nodig worden aangepast Domeinen, staven en diensten De opdrachtgever zorgt voor: * dat de reden van stornering wordt achterhaald en wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. Bij gebeurtenis rkieft1 11/8/ :11:06 PM Datum opgeslagen: Pagina 16 van 27

17 5.1 Procesketen: Verwerken storno's HvA Carries... Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out... Organi... Medewerker debiteurenadministratie Budgethouder Maken incassoopdrachten Kopielijsten storno's doorgestuurd Controleren en communiceren reden storno Reden storno gecommuniceerd Ontvangen reden storno incasso Reden storno Incasso ontvangen Controleren reden stornering incasso Vordering is juist en zal betaald moeten worden Openstaand bedrag wordt zelf betaald Vordering onjuist Doorgeven te ondernemen actie Invullen en ondertekenen factuuropdracht voor creditnota Factuuropdrach t voor creditnota ondertekend Verandering in stamgegeven nav storno Verandering van openstaande vordering nav storno Maken verkoopfactuur Beheer debiteuren masterdata Maken incassoopdrachten Datum opgeslagen: Pagina 17 van 27

18 Korte uitleg per processtap van proces: Verwerken storno's HvA Processtappen / objecten 1 Controleren en communiceren reden storno Beschrijving / doel Om verschillende redenen kunnen er storno's zijn: * (postbank)rekeningnummer fout of naam/nummer is onjuist Als een bedrag gestorneerd is vanwege een fout bankrekeningnummer of naam/nummer is onjuist moet het goede bankrekeningnummer of de juiste naam ingevoerd worden. * rekeningnummer bestaat niet meer De incasso moet stopgezet worden bij de stamgegevens en ook bij de openstaande vordering. Wel zal getracht worden het goede bankrekeningnummer te achterhalen. * saldo ontoereikend De opdrachtgever van de factuuropdracht zal aangeven bij de debiteur dat incasso niet mogelijk was. 2 Ontvangen reden storno incasso 3 Controleren reden stornering De budgethouder controleert de reden van stornering van de incasso. incasso 4 Invullen en ondertekenen factuuropdracht voor creditnota Als is aangegeven (en is uitzocht) dat vordering (gedeeltelijk) onterecht is, dan maakt de budgethouder een verzoek aan tot het maken van een creditfactuur en ondertekent dit verzoek. 5 Doorgeven te ondernemen actie Als reden bekend is van de storno, dan wordt de te ondernemen actie doorgegeven. Datum opgeslagen: Pagina 18 van 27

19 6. Proces: Aanmanen HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Het innen van alle vorderingen, waarvan de betalingstermijn is verstreken. N.v.t. * 2-wekelijkse controle op langdurig openstaande posten * automatisch incasso die niet gelukt is. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De debiteurenadministratie zorgt voor: * naleving van de aanmaanprocedure * vastlegging van afspraken met debiteur in SAP. Dit gebeurt ook naar aanleiding van telefonisch aanmanen. Domeinen, staven en diensten De opdrachtgever zorgt er voor: * dat informatie over veranderingen in de afspraken met de debiteuren wordt doorgegeven aan de debiteurenadministratie. 2-wekelijks rkieft1 11/8/ :39:46 AM Datum opgeslagen: Pagina 19 van 27

20 6.1 Procesketen: Aanmanen HvA Carries... Carries out & Supports Carries out & Supports O... Medewerker debiteurenadministratie B udgethouder V ordering staat nog open 2-Wekelijkse aanmanen op verstrijken betalingstermijn Aanmaken aanmaanrun (2- wekelijks) A anmaanrun aangemaakt Controleren aanmaanlijst op onjuistheden Onjuistheden geconstateerd Aanmaanlijst goed bevonden Corrigeren voor juiste stand Starten aanmaanroutine Debiteur correct 3 weken na factuurdatum 5 weken na factuurdatum 7 weken na factuurdatum 9 weken na factuurdatum V ersturen herinnering V ersturen aanmaning V ersturen ingebrekestelling Informeren over vervolg Herinnering verstuurd Aanmaning verstuurd Ingebrekstelling verstuurd Brief ontvangen over vervolg B epalen vervolgstappen Contact opnemen Contact opnemen met debiteur over vervolgstappen B etaalafspraak Factuur onjuist - crediteren V ordering afboeken Incasso afdwingen Invullen en ondertekenen factuuropdracht voor creditnota Ondertekenen van een verzoek tot afboeking In gang zetten incassoprocedure Factuuropdrach t voor creditnota ondertekend Verzoek tot afboeking ondertekend Maken verkoopfactuur A fboeken vordering Datum opgeslagen: Pagina 20 van 27

21 Korte uitleg per processtap van proces: Aanmanen HvA Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Aanmaken aanmaanrun (2- Een medewerker Debiteurenadministratie maakt een aanmaanrun aan in SAP. wekelijks) 2 Controleren aanmaanlijst op onjuistheden Een medewerker Debiteurenadministratie controleert de aanmaanlijst voordat er aanmaningen worden verstuurd. 3 Corrigeren voor juiste stand Betaalafspraken tussen budgethouder en debiteuren worden ook vastgelegd in SAP. Er kan een nieuwe aanmaanrun worden gedraaid of een losse aanmaanrun. 4 Starten aanmaanroutine Afhankelijk van de aanmaancodering wordt bepaald welke actie bij iedere openstaande vordering nodig is 5 Informeren over vervolg Indien er na 2 weken na de derde brief nog steeds niet is betaald, wordt de budgethouder geïnformeerd over de status en gevraagd om te bepalen wat de vervolgstappen zijn. 6 Versturen herinnering De eerste aanmaning is een vriendelijk verzoek aan de debiteur of hij het verschuldigde bedrag wil overmaken. 7 Versturen aanmaning De tweede aanmaning herinnert de debiteur eraan dat de bedrag moet worden betaald en dat dit de tweede aanmaning is. 8 Versturen ingebrekestelling Nu wordt er dwingend aangegeven dat er een incassobureau kan worden ingeschakeld indien er nog steeds in gebreke wordt gebleven. 9 Bepalen vervolgstappen De budgethouder kan er nog voor kiezen om contact op te nemen met de debiteur om te zien of betaling alsnog nog kan plaatsvinden, anders wordt de incassoprocedure opgestart. 10 Contact opnemen met debiteur De budgethouder neemt contact op met de debiteur over de te nemen vervolgstappen. over vervolgstappen 11 Invullen en ondertekenen factuuropdracht voor creditnota Als is aangegeven (en is uitzocht) dat vordering (gedeeltelijk) onterecht is, dan maakt de budgethouder een verzoek aan tot het maken van een creditfactuur en ondertekent dit verzoek. 12 Ondertekenen van een verzoek tot afboeking De budgethouder ondertekend een verzoek tot afboeking van de vordering. Datum opgeslagen: Pagina 21 van 27

22 7. Proces: In gang zetten incassoprocedure HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Debiteurenadministratie HvA Het alsnog innen van vorderingen die drie keer schriftelijk zijn aangemaand door het uit handen te geven van de vordering aan een incassobureau. Bij een vordering ter incasso bij het incassobureau dient rekening te worden gehouden met het volgende: Debiteuren onderhoudt de correspondentie. Terugkoppeling over de voortgang vindt plaats via Debiteuren. Eventuele kosten voor decentrale eenheid. De budgethouder heeft akkoord gegeven voor het inschakelen van een incassobureau. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De Teamleider debiteurenadministratie zorgt er voor: * dat een incassodossier wordt overhandigd aan het incassobureau * dat de budgethouder op de hoogte worden gehouden over de voortgang. Inschakelen incassobureau Een incassobureau kan op verzoek van een decentrale eenheid worden ingeschakeld. Het inschakelen van een incassobureau valt onder de verantwoordelijkheid van de Debiteurenadministratie. per gebeurtenis rkieft1 11/8/ :59:43 AM Datum opgeslagen: Pagina 22 van 27

23 7.1 Procesketen: In gang zetten incassoprocedure HvA Carries out... Carries out... Carries out & Supports Carries o... Organiza... Budgethouder Teamleider debiteurenadministratie Teamleider debiteurenadministr... Incassobureau Aanmanen Incasso afdwingen Opdracht ontvangen om incasso af te dwingen Start incassoprocedure Overdragen aan incassobureau Aan incassobureau overgedragen Uitvoeren incasso procedure Incassoprocedu re uitgevoerd Communiceren uitkomsten incassoprocedur e Niet inbare vordering na incassoprocedure Vordering geincasseerd Beoordelen vordering Vordering beoordeeld Bepalen en bespreken vervolgstappen Juridische procedure. Starten juridische procedure Vordering alsnog geïncasseerd Schuldbewaking Vordering niet inbaar Afboeken vordering Datum opgeslagen: Pagina 23 van 27

24 Korte uitleg per processtap van proces: In gang zetten incassoprocedure HvA Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Opdracht ontvangen om incasso af te dwingen De opdrachtgever heeft aangegeven welke stappen moet worden ondernomen richting debiteur voor het incasseren van de vordering. 2 Overdragen aan incassobureau Door middel van een formulier met daarop de gegevens (factuuradres, bedrag en telefoonnummer) van de dubieuze debiteur, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. 3 Uitvoeren incasso procedure Het incassobureau voeren de incassoprocedure uit. 4 Communiceren uitkomsten incassoprocedure Na afloop van de incassoprocedure communiceert het incassobureau de uitkomsten van de incassoprocedure met de Teamleider van de Debiteurenadministratie. 5 Beoordelen vordering Aan de hand van de bevindingen beoordeelt de budgethouder de vordering om te kunnen bepalen wat het vervolg wordt om de vordering alsnog te kunnen innen. 6 Bepalen en bespreken vervolgstappen De budgethouder en de teamleider Debiteurenadministratie bespreken wat het vervolgtraject wordt. 7 Starten juridische procedure Indien er aanwijzingen zijn dat het innen van de vordering kan lukken via een juridische procedure dan wordt hiertoe overgegaan. De uitkomst kan zijn dat vordering alsnog wordt geïncasseerd of vordering wordt overgedragen aan schuldbewaking of toch moet worden afgeboekt. Datum opgeslagen: Pagina 24 van 27

25 8. Proces: Afboeken vordering HvA Bovenliggende modellen Doel Beleid Trigger(s) Uitvoeringseenheid Verantwoordelijkheden Debiteurenadministratie HvA Het afboeken van vorderingen die definitief geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. Procuratieregeling HvA Oninbare vordering na inschakeling incassobureau en/of na juridische procedure Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Debiteurenadministratie van de afdeling Financiële administratie Administratief Centrum (AC) De Teamleider debiteurenadministratie zorgt er voor: * dat een vordering wordt afgeboekt indien dit door incassobureau is aangegeven * dat de vordering ook ten laste van de voorziening wordt geboekt indien voor de vordering al eerder een voorziening was getroffen * dat de budgethouder wordt gevraagd om het afboeken van de vordering te accorderen * dat aan de Directeur P&F goedkeuring wordt gevraagd om de vordering af te boeken indien een vordering boven moet worden afgeboekt. Eenheden en/of Directeur P&F De mandataris zorgt er voor: * dat afboeking van de vordering wordt goedgekeurd. Termijn van afhandeling Laatste wijziging door Laatste wijziging op Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus per gebeurtenis rkieft1 11/8/ :15:23 PM Datum opgeslagen: Pagina 25 van 27

26 8.1 Procesketen: Afboeken vordering HvA Carries out & Supports Carries out & Supports Organiz... Teamleider debiteurenadministratie In gang zetten incassoprocedure Aanmanen Vordering niet inbaar Verzoek tot afboeking ondertekend Bepalen afboeking vordering Voorstel afboeken Vordering Vordering staat in voorziening Maken boeking voor afboeking voorziening Afboeking vordering van voorziening Datum opgeslagen: Pagina 26 van 27

27 Korte uitleg per processtap van proces: Afboeken vordering HvA Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Bepalen afboeking vordering Afboeking van de vordering geschiedt op basis van een voldoende onderbouwd verzoek van de budgethouder. Afboeking kan in het stadium van aanmanen en op aangeven van het incassobureau. 2 Maken boeking voor afboeking voorziening Datum opgeslagen: Pagina 27 van 27

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Crediteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 08-11-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Studentdebiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 04-11-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Debiteurenadministratie HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 21-12-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Steeds meer processen van de HvA en UvA zijn gemodelleerd in ARIS. Deze procesbeschrijvingen worden op een gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Eenmalige debiteuren / crediteuren

Eenmalige debiteuren / crediteuren Aanvulling gebruikershandleiding SAP/FI-CM Eenmalige debiteuren / crediteuren Inhoudsopgave Eenmalige debiteur(en)... 2 Betalingsprogramma... 5 Informatiesysteem debiteuren... 10 Eenmalige crediteur(en)...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Financieel beheer Vaste Activa HvA ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 21-12-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit

Nadere informatie

Informeer uw patiënten

Informeer uw patiënten Informeer uw patiënten Hieronder vindt u informatie over een nota van Famed. Deze informatie kunt u gebruiken (bijvoorbeeld op uw website) om uw patiënten te informeren over de samenwerking met Famed en

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Crediteurenadministratie ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 21-12-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

Incassobureau. E-captain help E-captain help Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB)

Incassobureau. E-captain help E-captain help  Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB) 1 / 6 Incassobureau Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB) Het Centraal Invorderings Bureau is een innovatieve en dynamische credit management organisatie welke zich in 2007 tot doel heeft

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN U staat voor een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure middels een correcte behandeling van debiteuren op basis van algemeen aanvaarde beginselen van zorgvuldigheid en deskundigheid. Onder

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 3 Het maken van de aanmaanbrieven... 6 3.1 Het opladen van het logo voor

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - online U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb

Nadere informatie

TOEPASSINGSGEBIED: Enexis

TOEPASSINGSGEBIED: Enexis WERKINSTRUCTIE Blad : 1 van 9 TOEPASSINGSGEBIED: Eneis (Vooraankondiging) Einde Levering: Als een leverancier de kans groot acht, dat de klant niet meer aan de contractuele verplichtingen kan voldoen en

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Geldmiddelen ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 21-12-2011 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Nr. Controledoelstellingen. Risico Beheersmaatregelen 1 Bevindingen Conclusie

Nr. Controledoelstellingen. Risico Beheersmaatregelen 1 Bevindingen Conclusie Ketenmonitoring en sturing Verwerken relatiegegevens (nieuwe) ketenpartners 1 Juistheid de gegevens niet volledig, juist, tijdig en/of rechtmatig 2 worden vastgelegd. Inputmanagement Verwerking fysieke

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401 Trainingsboek Syntess Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Dag 1:...

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - online U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ]

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] Inhoud KNLTB EN INTRUM JUSTITIA 3 NATIONALE INCASSO-OVEREENKOMST VOOR KNLTB VERENIGINGEN 4 INCASSO OP DEBITEUREN 4 DE INCASSOPROCEDURE 5 a) Minnelijke incassofase 5

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

Handleiding voor de boekhoudmodule

Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Invoeren... 2 1.1 Boekhouden > Invoeren > Afschrift/bonnetjes... 2 1.2 Boekhouden > Invoeren > Facturen...

Nadere informatie

Credit management services

Credit management services Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 12-04-2008 Oplevering versie 1.0 van document ter

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden contractonderwijs ARIS proceshandboek Aanmelden contractonderwijs Versie: 3 Status: Datum: 07-02-2013 Pagina: 1 van 39 Aanmelden contractonderwijs Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst 24-09-2012

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

6 Financiële afhandeling

6 Financiële afhandeling 6 Financiële afhandeling 6.1 Algemeen Samenvattend worden de volgende stappen m.b.t. de financiële afhandeling doorlopen: 1) Met behulp van de SAP training & event module wordt bepaald welke deelnemers

Nadere informatie

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren.

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren. Agendapunt 6 Beleid debiteurenbeheer 1. Inleiding, openstaand debiteurensaldo 2016 In de jaarrekening 2016 was het debiteurensaldo hoger dan in de afgelopen jaren. In aanloop naar de jaarvergadering is

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Invorderingsbeleid gemeente Zundert 2012 (privaatrechtelijke vorderingen) Citeertitel: Invorderingsbeleid gemeente

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Animana B.V. [Pick the date] Inhoudsopgave 1 Instellen Petplan... 3 1.1 Infomedics DFA b.v. relatienummer... 3 1.2 Cliëntgegevens... 3 1.3 Patiëntgegevens

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie