Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie en quickscan. Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen"

Transcriptie

1 Inventarisatie en quickscan Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Wilbertoord, 18 juni 2009

2 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Colofon Opdrachtgever Gemeente Nijmegen Stadhuis DGG - OR - Ingenieursbureau Mevrouw T. Martens Postbus HG Nijmegen Dossiergegevens Onze referentie: Uw referentie: G720/ Status rapport: v2.0 Adviseurs G.S. Houweling J.J. Verhagen Bedrijfsgegevens Vestiging Wilbertoord Rechtestraat GE Wilbertoord T Vestiging Wageningen Costerweg AA Wageningen T Alle vestigingen F KvK Eindhoven BTWnr. NL B.01 1 Project v juni 2009

3 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Situatiebeschrijving 4 3 Puntobjecten Resultaten Conditie Plantjaren Gebreken Levensverwachting 7 4 Vlakobjecten Resultaten Samenstelling Conditie Gebreken Ondergroei Waardering 9 5 Conclusie en advies Conclusie Beheermaatregelen Knelpunten Boombescherming 11 Bijlage 1. Overzichtstekening Bijlage 2. Inventarisatielijst bomen Bijlage 3. Inventarisatielijst vlakobjecten Bijlage 4. Themakaart levensverwachting Bijlage 5. Themakaart plantjaren Bijlage 6. Procesbeschrijving werken rondom bomen Bijlage 7. Boombescherming, werken rondom bomen 2 Project v juni 2009

4 1 Inleiding In opdracht van gemeente Nijmegen is door Cobra boomadviseurs bv een inventarisatie en quickscan van de kwaliteit van de bomen uitgevoerd. Dit onderzoek gaat over de bomen in het Goffertpark in Nijmegen. In totaal zijn 608 bomen opgenomen, waarvan circa 150 markante of beeldbepalende bomen in bosvakken. Doel boominventarisatie De gegevens zijn nodig voor het haalbaarheidsonderzoek voor het initiatief Topsport en Innovatiepark. Dit betreft het volgende: De uitbreiding van de het aantal zitplaatsen in het stadion met Het bouwen van een gezamenlijke accommodatie voor topsportvoorzieningen, onderwijs en medische instelling. De aanleg van circa 800 parkeerplaatsen. Basisgegevens Voor de veldopname hebben wij gebruik gemaakt van de gegevens van de door de gemeente aangeleverde landmeetkundige inmeting. De 38 ontbrekende bomen zijn door ons op deze tekening geplaatst. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer Uw veelzijdig specialist, Vestiging Wilbertoord Joost Verhagen Directeur European Tree Technician Registertaxateur VRT, lid NVTB 3

5 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen 2 Situatiebeschrijving In het zuiden van Nijmegen ligt rondom het Goffertstadion het Goffertpark. In onderstaande afbeelding 1 ziet u het plangebied. Binnen het plangebied hebben wij zowel puntobjecten (bomen) als vlakobjecten (bos/bosschage) opgenomen. De volledige kaart met boomnummers vindt u in bijlage 1. Afbeelding 1. Situatieoverzicht 4 Project v juni 2009

6 3 Puntobjecten In totaal hebben wij 608 bomen als puntobject opgenomen. Circa 150 hiervan staan in bosvakken. Dit zijn de markante of beeldbepalende bomen die de hoofdstructuur en het karakter van een vak bepalen. 3.1 Resultaten In de onderstaande paragrafen hebben wij de boomgegevens samengevat. De gegevens per boom staan in bijlage 2. Wij hebben de bomen een unieke boomnummering gegeven Conditie De conditie hebben wij beoordeeld aan de hand van de takarchitectuur, vorming van dood hout, scheutlengteontwikkeling en wondovergroeiing. In het groeiseizoen wordt ook gelet op de bladbezetting en bladkleur. Wij onderscheiden de volgende vier categorieën: normaal; verminderd; sterk verminderd; zeer slecht. Conditieverdeling Tabel 1 geeft inzicht in de huidige conditieverdeling van de bomen. Per boom is de conditie beschreven in bijlage 2. Tabel 1. Conditieverdeling Conditie Aantal Normaal 446 Verminderd 127 Sterk verminderd 22 Zeer slecht 7 Dood 6 Totaal 608 5

7 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen Plantjaren Per boom hebben wij het plantjaar geschat op basis van omvang, boomsoort gerelateerde groeisnelheid en plantplaats. Het kan voorkomen dat binnen een vlak bomen staan van verschillende leeftijdsklassen. Toch zijn deze bomen mogelijk even oud. Bomen in het midden van een bosvak investeren meer in hoogtegroei en minder in diktegroei. Hierdoor lijken de bomen minder oud. Wij hanteren de volgende klassen: < 1930; ; ; > Verdeling in plantjaren In tabel 2 ziet u de verdeling in plantjaren. Per boom staat het plantjaar in bijlage 2. De bijbehorende thematische kaart staat in bijlage 5. Tabel 2. Verdeling plantjaren Klasse Aantal < > Totaal Gebreken In diverse bomen zijn gebreken aanwezig. Hieronder noemen wij de belangrijkste gebreken per deel van de boom. Deze en overige gebreken staan per boom in bijlage 2. Kroon In 141 bomen is dood hout in de kroon aanwezig. Daarnaast hebben negen bomen een plakoksel. Dat zijn slecht aangehechte (co-dominante) takken. Stam Bij één boom is een houtparasitaire zwam op de stam aanwezig. Negen bomen hebben een holte, bij vier bomen gaat dit gepaard met houtrot. Twee witte paardenkastanjes zijn aangetast door paardenkastanjebloedingsziekte. Op de stam van twee beuken zijn ook bloedingsplekken aanwezig, maar dat wordt veroorzaakt door andere houtparasitaire schimmels. Stamvoet Op de stamvoet van zeven bomen zijn vruchtlichamen aanwezig van houtparasitaire schimmels. Het gaat hier om korsthoutskoolzwam en tonderzwam. Bij drie bomen zijn bloedingsplekken op de stamvoet zichtbaar. Wortels 6 Project v juni 2009

8 De verharding rondom vijf bomen wordt opgedrukt Levensverwachting Belangrijke parameters voor het beoordelen van de levensverwachting zijn de standplaats, actuele conditie, eventuele gebreken of aantastingen door (houtparasitaire) schimmels en soortspecifieke eigenschappen. Wij hebben de levensverwachting van de bomen in de volgende categorieën ingedeeld: < 5 jaar; 5-10 jaar; jaar; > 15 jaar. Actuele toestand In tabel 3 ziet u de actuele levensverwachting in aantallen. De levensverwachting per boom vindt u in bijlage 2, de thematische kaart in bijlage 4. Tabel 3. Levensverwachting Levensverwachting Aantal > 15 jaar jaar jaar 23 < 5 jaar 12 Totaal 608 7

9 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen 4 Vlakobjecten 4.1 Resultaten Binnen het plangebied hebben wij bosvakken opgenomen. Per vak hebben wij kenmerken toegekend. In de volgende paragrafen behandelen wij kort de verschillende opnamekenmerken. De overzichtskaart vindt u in bijlage 1. De gegevens per vak staan in bijlage Samenstelling Boomsoorten Per vak is bepaald welke boomsoorten er groeien. Ook hebben wij per boomsoort het percentage geschat. Samenstelling De meeste vakken bestaan in hoofdzaak uit beuken-eikenbos met Amerikaanse eik. Verder groeien er soorten als Douglasspar (Pseudotsuga), den (Pinus) en berk (Betula) Conditie De conditie van de meeste bomen in bosverband is normaal. Enkele bomen hebben een slechtere conditie of zijn dood Gebreken Dood hout Bomen in bosverband staan dicht op elkaar. Door de onderlinge lichtconcurrentie vormen de bomen veelvuldig dode takken in de kroon Ondergroei In de dichte bosvakken met vooral beuken is de ondergroei beperkt. In meer gemengd bos en rond open plekken en bosranden is meer onderbegroeiing. In veel gevallen zijn dit zaailingen van beuk en Amerikaanse eik. Ook groeien er heesters zoals venijnboom (Taxus), hulst (Ilex) en bospest (Prunus serotina). In bosranden komt ook braam (Rubus) en vlier (Sambucus) voor. Per vak hebben wij de bedekkingsgraad van de ondergroei (struikenlaag) als percentage genoemd. 8 Project v juni 2009

10 4.1.5 Waardering Aan ieder vak hebben wij een waarde toegekend. Dit hebben wij gedaan op basis van opbouw, leeftijd en variatie. Een bosvak met veel oudere, oorspronkelijk aangeplante bomen hebben wij bijvoorbeeld als hoog beoordeeld. Wij hanteren de volgende klassen: hoog; gemiddeld; laag. 9

11 Bomen rondom het Goffertpark Nijmegen 5 Conclusie en advies 5.1 Conclusie De bomen verkeren over het algemeen in goede conditie. Vooral bij een deel van de oudere bomen in verharding is de conditie minder goed. Tussen de bosvakken bestaat variatie in boomsoorten en de aanwezigheid van ondergroei. Hierdoor zijn ze waardevol voor diverse soorten fauna zoals spechten en eekhoorns. 5.2 Beheermaatregelen Uit de inventarisatiegegevens blijkt dat bij verschillende bomen maatregelen noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen gaat het om het verwijderen van dood hout. Wij adviseren zeven bomen te vellen. Bij tien bomen is nader onderzoek noodzakelijk. In tabel 4 zijn de maatregelen opgesomd. In bijlage 2 vindt u ze per boom Tabel 4. Maatregelen Maatregelen Aantal Geen 493 Begeleidingssnoei 1 Dood hout verwijderen 63 Dood hout verwijderen; verwijderen van klimop (Hedera) 4 Jaarlijks controleren; dood hout verwijderen 1 Kappen/vellen 7 Nader onderzoek breukvastheid 7 Nader onderzoek stabiliteit 3 Verwijderen boompaal 1 Verwijderen van klimop (Hedera) 28 Eindtotaal Project v juni 2009

12 5.3 Knelpunten Voor zowel de puntobjecten als de vlakobjecten hebben wij in tabel 5 de bedreigingen en gevolgen genoemd. Pas bij een voorlopig of definitief ontwerp kunnen wij hier een meer concrete invulling aan geven. Vrijwel alle bedreigingen hebben een negatieve invloed op de levensverwachting. Tabel 5. Knelpunten Bedreiging Gevolg Bronneren Dunnen, creëren open plekken Graafwerk Kappen bomen, dunnen Omvorming maaiveld Opbreken verharding Rijden met materieel en opslag materiaal Verwijderen onderbeplanting Vochttekort, mogelijke verdroging met uitval tot gevolg. Forse toename onderbegroeiing. Wortelverlies of beschadiging, afname opname voedsel en vocht. Mogelijk uitval tot gevolg. Kans op windworp en takbreuk Wortelverlies of beschadiging. Afname opname voedsel en vocht. Wortelverlies of beschadiging, afname opname voedsel en vocht. Mogelijk uitval tot gevolg. Verdichting bodem. Dit belemmert de wortelgroei. In het uiterste geval sterven wortels zelfs af. Kans op weefselschade. Wortelschade. Kans op weefselschade. 5.4 Boombescherming Proces van initiatief tot oplevering Inpassen en beschermen van bomen waar rondom wordt gewerkt heeft alleen kans van slagen wanneer het hele proces van initiatief tot en met de oplevering goed verloopt. Bijlage 6 geeft een opsomming van de stappen die nodig (kunnen) zijn voor een succesvol resultaat. Wanneer alle details van het Definitieve Ontwerp bekend zijn, adviseren wij een gedetailleerd en definitief boombeschermingsplan te maken. Algemene beschermingsmaatregelen Bijlage 7 geeft een beschrijving van de algemeen geldende beschermingsmaatregelen. Deze beschermingsmaatregelen zijn op posterformaat als losse bijlage bij dit rapport gevoegd. Een digitale versie kunt u downloaden van onze website Wilbertoord, 18 juni

13 Bijlage 1 Overzichtstekening

14 Bijlage 2 Inventarisatielijst bomen

15 Inventarisatielijst bomen Goffertpark Nijmegen Gemeente Nijmegen Cobra boomadviseurs bv mei 2009 ID boomnummer Boomsoort Conditie Levensfase Leeftijd Kroonstraal Stamdiameter Kroon Stam Stamvoet Wortels Beheermaatregelen Levensverwachting Opmerking Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Bloedingsplekken 5 10 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Dood hout;plakoksel Dood hout verwijderen jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Holte Nader onderzoek breukvastheid jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen 5 10 jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen 5 10 jaar Geplaatst Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm 5 10 jaar Geplaatst Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Snoeiwonden (inrottend) jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm 5 10 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm Begeleidingssnoei > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen > m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Populus x canescens Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Bloedingsplekken jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen > m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen > m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Robinia pseudoacacia Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen > m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Robinia pseudoacacia Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Atropunicea Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen > m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen;verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Snoeiwonden (inrottend) > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Geplaatst Quercus robur Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar

16 Inventarisatielijst bomen Goffertpark Nijmegen Gemeente Nijmegen Cobra boomadviseurs bv mei 2009 ID boomnummer Boomsoort Conditie Levensfase Leeftijd Kroonstraal Stamdiameter Kroon Stam Stamvoet Wortels Beheermaatregelen Levensverwachting Opmerking Carpinus betulus Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Ingezonken plek;bloedingsplekken Nader onderzoek breukvastheid jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Verwijderen van hedera jaar Carpinus betulus Verminderd Volwassen m cm Dood hout Holte;Houtrot jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Atropunicea Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen m cm Plakoksel Holte > 15 jaar Carpinus betulus Normaal Volwassen m cm Holte;Houtrot > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Betula pendula Zeer slecht Volwassen m cm Dood hout Kappen / vellen < 5 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Jong > m < 15 cm > 15 jaar Geplaatst Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Verwijderen van hedera jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Castanea sativa Verminderd Volwassen m cm jaar Meerstammig Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen;verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Zwamaantasting Nader onderzoek stabiliteit jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Fagus sylvatica Normaal Jong > m < 15 cm > 15 jaar Geplaatst Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Geplaatst Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Atropunicea Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm Zwamaantasting Nader onderzoek breukvastheid 5 10 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Geplaatst Quercus robur Verminderd Volwassen > m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Larix kaempferi Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Geplaatst Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Pinus nigra Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera jaar

17 Inventarisatielijst bomen Goffertpark Nijmegen Gemeente Nijmegen Cobra boomadviseurs bv mei 2009 ID boomnummer Boomsoort Conditie Levensfase Leeftijd Kroonstraal Stamdiameter Kroon Stam Stamvoet Wortels Beheermaatregelen Levensverwachting Opmerking Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen;verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen;verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Zeer slecht Volwassen m cm Wond diep;zwamaantasting > 15 jaar Op stam gezet Quercus robur Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Betula pendula Sterk verminderd Volwassen > m cm 5 10 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Larix kaempferi Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Sterk verminderd Volwassen m cm 5 10 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm Verwijderen van hedera jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus nigra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Holte;Houtrot;Scheefstand Nader onderzoek breukvastheid > 15 jaar Mierennest Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus nigra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen > m cm Dood hout Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm 5 10 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Halfwas > m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus nigra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Verminderd Volwassen m cm Verwijderen van hedera jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Pinus nigra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Quercus rubra Zeer slecht Volwassen m cm Dood hout Kappen / vellen < 5 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout Holte Dood hout verwijderen > 15 jaar Vogelnest in holte Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm opdruk verharding > 15 jaar Quercus robur Sterk verminderd Volwassen > m cm Verwijderen van hedera 5 10 jaar

18 Inventarisatielijst bomen Goffertpark Nijmegen Gemeente Nijmegen Cobra boomadviseurs bv mei 2009 ID boomnummer Boomsoort Conditie Levensfase Leeftijd Kroonstraal Stamdiameter Kroon Stam Stamvoet Wortels Beheermaatregelen Levensverwachting Opmerking Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen > m cm Verwijderen van hedera jaar Fagus sylvatica Zeer slecht Volwassen > m cm Zwamaantasting Kappen / vellen < 5 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Zwamaantasting Nader onderzoek stabiliteit jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Holte;Houtrot Nader onderzoek breukvastheid jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen > m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Verminderd Volwassen > m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Geplaatst Quercus robur Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Pinus sylvestris Verminderd Volwassen > m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Wond diep jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Plakoksel > 15 jaar Meerstammig Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Taxus baccata Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm 5 10 jaar Taxus baccata Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Meerstammig Quercus robur Verminderd Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Bastwoeker Pinus nigra Verminderd Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Pinus nigra Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen > m cm 5 10 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Onderstandig Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Geplaatst Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm 5 10 jaar Fagus sylvatica Zeer slecht Volwassen m cm < 5 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Sterk verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Pinus nigra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Pinus nigra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Atropunicea Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm Plakoksel > 15 jaar

19 Inventarisatielijst bomen Goffertpark Nijmegen Gemeente Nijmegen Cobra boomadviseurs bv mei 2009 ID boomnummer Boomsoort Conditie Levensfase Leeftijd Kroonstraal Stamdiameter Kroon Stam Stamvoet Wortels Beheermaatregelen Levensverwachting Opmerking Pinus nigra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen > m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm Snoeiwonden (inrottend) Zwamaantasting jaar Korsthoutskoolzwam Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Castanea sativa Normaal Volwassen m cm Plakoksel > 15 jaar Meerstammig Quercus robur Normaal Volwassen m cm jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Pinus sylvestris Sterk verminderd Volwassen > m cm 5 10 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen > m cm Dood hout jaar Quercus robur Verminderd Halfwas > m cm jaar Quercus robur Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen > m cm 5 10 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Quercus robur Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Verminderd Volwassen > m cm jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Meerstammig Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm jaar Pinus nigra Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Holte;Holte afgezet met gaas Bloedingsplekken jaar Quercus rubra Normaal Volwassen > m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Nader onderzoek stabiliteit > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout;plakoksel Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Zwamaantasting Jaarlijks controleren;dood hout verwijderen jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Dood hout jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus robur Verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Zeer slecht Volwassen m cm Dood hout < 5 jaar Quercus rubra Verminderd Volwassen m cm Dood hout Holte;Houtrot jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Pseudotsuga Verminderd Volwassen m cm jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Scheefstand < 5 jaar Quercus robur Geen (dood) Volwassen > m cm Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar

20 Inventarisatielijst bomen Goffertpark Nijmegen Gemeente Nijmegen Cobra boomadviseurs bv mei 2009 ID boomnummer Boomsoort Conditie Levensfase Leeftijd Kroonstraal Stamdiameter Kroon Stam Stamvoet Wortels Beheermaatregelen Levensverwachting Opmerking Pseudotsuga Geen (dood) Volwassen m cm Kappen / vellen < 5 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm opdruk verharding jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Verwijderen van hedera > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Normaal Volwassen > m cm Dood hout > 15 jaar Pinus sylvestris Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Verminderd Volwassen > m cm jaar Pinus sylvestris Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Plakoksel > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Taxus baccata Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Taxus baccata Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Pseudotsuga Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Taxus baccata Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Zwamaantasting;korsthoutskoolzwam Nader onderzoek breukvastheid > 15 jaar Geplaatst Betula pendula Verminderd Volwassen > m cm Verwijderen van hedera jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Pinus sylvestris Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen 5 10 jaar Fraxinus excelsior Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Geplaatst Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fraxinus excelsior Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Geplaatst Fraxinus excelsior Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Geplaatst Betula pendula Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Castanea sativa Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Prunus serotina Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Geplaatst Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Betula pendula Normaal Halfwas > m cm > 15 jaar Acer rubrum Normaal Volwassen > m cm Wond diep > 15 jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus robur Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm opdruk verharding > 15 jaar Betula pendula Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus robur Verminderd Volwassen > m cm jaar Quercus robur Normaal Volwassen > m cm Dood hout > 15 jaar Acer campestre Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Meerstammig Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Meerstammig Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm Plakoksel > 15 jaar Taxus baccata Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Acer cissifolium Normaal Halfwas > m cm jaar Geplaatst Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm jaar Taxus baccata Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Taxus baccata Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Verminderd Volwassen m cm Bloedingsplekken;Baststerft jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Meerstammig Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Geplaatst Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen > 15 jaar Fagus sylvatica Geen (dood) Volwassen m cm Op stam gezet Fagus sylvatica Sterk verminderd Volwassen m cm Dood hout Dood hout verwijderen 5 10 jaar Geplaatst Quercus rubra Normaal Volwassen m cm Dood hout plakoksel > 15 jaar Tweestammig Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Fagus sylvatica Normaal Volwassen m cm > 15 jaar Chaemacyparis Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Meerstammig Acer rubrum Normaal Volwassen > m cm > 15 jaar Quercus rubra Normaal Volwassen m cm > 15 jaar

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV KANTOOR : VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL ADRES : OVEREIND 42, 3998 JB SCHALKWIJK. TELEFOON 030-6011880 OPNAMEDATUM :

Nadere informatie

Bomeninventarisatie. Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren

Bomeninventarisatie. Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Bomeninventarisatie Dijkverbetering Waterkering Eem en Zuidelijke Randmeren Wageningen, 10 februari 2011 Colofon 1 Opdrachtgever Waterschap Vallei & Eem Realisatie Watersystemen Mevrouw J.K. van der Meer

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. 98 bomen Galderseweg/ Sint Jacobsstraat Galder

Bomeneffectanalyse. 98 bomen Galderseweg/ Sint Jacobsstraat Galder Bomeneffectanalyse 98 bomen Galderseweg/ Sint Jacobsstraat Galder Cuijk, 11 maart 2013 98 bomen Sint Jacobsstraat Galder Colofon 1 Opdrachtgever Movares Regio Zuidoost De heer M. Hendrix Postbus 93 5600

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave.

Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Notitie Inventarisatie bomen Joppelaan te Gorssel Inventarisatie t.b.v. kapvergunningen en duurzaam handhave. Auteur: P.A.M. (Pascal) Peterman Redactie: M. (Mike) Wallink Project: 13 122a Datum: 19 juni

Nadere informatie

Waardebepaling. Bomen Zuidelijke omlegging Deurne

Waardebepaling. Bomen Zuidelijke omlegging Deurne Waardebepaling Bomen Zuidelijke omlegging Deurne Cuijk, 29 mei 2013 Bomen Zuidelijke omlegging Deurne Colofon Opdrachtgever Gemeente Deurne De heer T. Schoester Postbus 3 5750 AA DEURNE Dossiergegevens

Nadere informatie

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H.

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. Projectteam Groen Advies Van Haeringenplantsoen Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. van Atten 1 Colofon Titel Opdrachtgever Van Haeringenplantsoen inventarisatie

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

Inventarisatie bomen en heesters Morspoortplein Park de Put in Leiden

Inventarisatie bomen en heesters Morspoortplein Park de Put in Leiden Project v1.0 Inventarisatie bomen en heesters Morspoortplein Park de Put in Leiden Opdrachtgever Gemeente Leiden Stadsingenieurs De heer S. van den Berg Postbus 5 AD LEIDEN Inleiding In opdracht van gemeente

Nadere informatie

Mutatiedatum: Diameter. handhaven. Soort. Antonie van Leeuwenhoeklaan tot Buijs Ballotlaan Datum beoordeling: 15 september Nr.

Mutatiedatum: Diameter. handhaven. Soort. Antonie van Leeuwenhoeklaan tot Buijs Ballotlaan Datum beoordeling: 15 september Nr. Antonie van Leeuwenhoeklaan tot Buijs Ballotlaan Datum beoordeling: 15 september 2016 Nr. Soort Diameter Hoogte 1 Betula 30 10 >10 ja levensverwachting handhaven Opmerkingen Advies 2 Quercrus rubra 80

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch

Bomeneffectanalyse. 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch Bomeneffectanalyse 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch Wilbertoord, 9 november 2012 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zeven bomen Boekelsedijk 2 Uden

Bomeneffectanalyse. Zeven bomen Boekelsedijk 2 Uden Bomeneffectanalyse Zeven bomen Boekelsedijk 2 Uden Wilbertoord, 16 december 2010 Zeven bomen Boekelsedijk 2 Uden Colofon 1 Opdrachtgever LoftWorxx Directie De heer B. van der Heijden Postbus 777 5400 AT

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. 71 bomen en 1 boomvak Molenhoekpassage Rosmalen

Bomeneffectanalyse. 71 bomen en 1 boomvak Molenhoekpassage Rosmalen Bomeneffectanalyse 71 bomen en 1 boomvak Molenhoekpassage Rosmalen Cuijk, 6 augustus 2013 71 bomen en 1 boomvak Molenhoekpassage Rosmalen Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch (Stadskantoor)

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist OV20160364 datum: 11-11-2016 BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I 07-11-2016 VERSIE 1.0 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Zeist, 21-02-2017 Teammanager

Nadere informatie

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk Controleur: Ruud Dingerdis, Gecontroleerd op 07-08-2014 European Treeworker Hoek Hoveniers Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk

Nadere informatie

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT Lage Raam 1 5076 PE HAAREN Postbus 2021, 5260 CA Vught T +31 (0)73 656 72 35 F +31 (0)73 656 94 35 www.piusfloris.nl

Nadere informatie

Boomwaardebepaling. Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven

Boomwaardebepaling. Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven Boomwaardebepaling Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven Wilbertoord, 23 juni 2010 Drie moseiken Koudenhovenseweg Zuid Eindhoven Colofon 1 Opdrachtgever Dyade Zuid-West Nederland De heer R. van

Nadere informatie

Boomwaardebepaling begraafplaats Rhijnhof in Leiden

Boomwaardebepaling begraafplaats Rhijnhof in Leiden Project 255929 v4.0 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151432-1881349 Boomwaardebepaling begraafplaats Rhijnhof in Leiden Opdrachtgever Accent Adviseurs De heer P. van

Nadere informatie

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede

Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Rapportage inventarisatie en VTA-controle bomen Prins Mauritskazerne in Ede Opdrachtgever: Gemeente Ede Auteur: B.E. (Bernard) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 14 juni 2012 Versienummer: 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BOOM EFFECT RAPPORTAGE

BOOM EFFECT RAPPORTAGE BOOM EFFECT RAPPORTAGE OUDE TEMPELLAAN 2-4, SOESTERBERG BTL Bomendienst Rapport Gezien Telefoonnummer Faxnummer E-mail Internet Datum Kenmerk 055-5999 444 055-5338 844 bomendienst@btl.nl www.bomendienst.nl

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

Inspectie. 149 bomen terrein Sportfondsenbad in Amersfoort

Inspectie. 149 bomen terrein Sportfondsenbad in Amersfoort Inspectie 149 bomen terrein Sportfondsenbad in Amersfoort Colofon Opdrachtgever Naam: Gemeente Amersfoort Afdeling: Leefomgeving Contactpersoon: dhr. ing. H.J. Puijk Adres: Stadhuisplein 1 Postcode en

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Tilia x europaea Toekomstverwachting

Tilia x europaea Toekomstverwachting Tilia x europaea Toekomstverwachting In opdracht van: Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Onderzoek en rapportage: Maarten H. van Atten, Alphen aan den Rijn European Tree Technician en dendroloog

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland J Gemeente Woerden nventarisatie 'Defensie Eiland Rapport 5A191 Gemeente Woerden 6.12554 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 4/1/27 Kantoor : Adres : Opnamedatum : Opgenomen door:

Nadere informatie

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle 21520401 Bijlage 3 Aan SPA ingenieurs Contactpersoon Kenmerk Status Datum Pascal Peterman 15385C definitief 4 april 2016 Betreft Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle Aanleiding en

Nadere informatie

Visuele boomcontrole terrein jeugdgevangenis te Zutphen

Visuele boomcontrole terrein jeugdgevangenis te Zutphen Visuele boomcontrole terrein jeugdgevangenis te Zutphen Gemeente Zutphen DEFINITIEF 06 april 2007 rapport Lichtenvoordseweg 4 VESTIGING GROENLO Lichtenvoordseweg 4 7141 DX Groenlo +31 (0)544 37 78 80 Telefoon

Nadere informatie

72 bomen Philips Lighting Eindhoven

72 bomen Philips Lighting Eindhoven Bomenonderzoek bomen Philips Lighting Eindhoven Onze referentie: bomen Philips Lighting Eindhoven Colofon 1 Opdrachtgever Foolen en Reijs Vastgoed De heer L. Foolen Kleine berg JS Eindhoven Dossiergegevens

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zeventig bomen Drents Dorp Eindhoven

Bomeneffectanalyse. Zeventig bomen Drents Dorp Eindhoven Bomeneffectanalyse Zeventig bomen Drents Dorp Eindhoven Wilbertoord, 26 september 2011 Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Groen en Water Mevrouw J. Sengers Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Dossiergegevens

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Laren Onderwerp: Bomen effect analyse rioolvervanging Hoefloo, Houtweg en Stationsweg te Laren Martijn van der Spoel 20 mei 2016 Colofon Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie inclusief waardebepaling van het oude LTS-terrein te Uden. Ing. R.M.M. Vos Augustus 2014 0 Colofon: Status: Definitief Versie: 2.0 Datum:

Nadere informatie

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 opdrachtgever De Maaihoeve B.V. contactpersoon A.G.J.T. van Veluw documentstatus definitief documentversie 3 datum 10-02-2016 projectnummer

Nadere informatie

Bomen A9 Amstelveen Rijkswaterstaat

Bomen A9 Amstelveen Rijkswaterstaat Taxatierapport Bomen A9 Amstelveen Rijkswaterstaat Onze referentie: 237664 Taxatierapport Bomen A9 Amstelveen Colofon 1 Opdrachtgever Rijkswaterstaat West Nederland Noord Natuur en milieu- Mevrouw S. van

Nadere informatie

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : :

: Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : Faxnummer : : : INVENTARISATIE BOMEN PATERSERF, OOSTERHOUT THUISVESTER BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015

groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 groenbeheerplan GIERSBERGEN 2A, DRUNEN definitief 17 september 2015 opdrachtgever De Maaihoeve B.V. contactpersoon A.G.J.T. van Veluw

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

Naast woning ,00. soorteigen habitus (evt. opgekroond) van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur

Naast woning ,00. soorteigen habitus (evt. opgekroond) van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur Dorpsstraat Huisnummer: 107 Naast woning Groene beuk Fagus sylvatica 29.204,00 Stam diameter in cm: > 100 Schaarste van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur

Nadere informatie

Notitie Inventarisatie groenelementen Ganskuijl Amersfoort

Notitie Inventarisatie groenelementen Ganskuijl Amersfoort EcoGroen advies bv Postbus 625, 8000 AP Zwolle t:038 423 64 64 f:038 423 64 65 info@ecogroen.nl www.ecogroen.nl Notitie Inventarisatie groenelementen Ganskuijl Amersfoort Inventarisatie t.b.v. het kapvergunning

Nadere informatie

Bossen in Vlaanderen

Bossen in Vlaanderen C U R S U S Natuurmanagement basis Biotoop Bos deel 1 Martin Winnock, inverde Bossen in Vlaanderen 1 H e t bos op w e r e l d s c h a a l - E u r o p a H e t bos op w e r e l d s c h a a l - E u r o p

Nadere informatie

VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING BUITENPLAATS OUDENWEG

VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING BUITENPLAATS OUDENWEG VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING BUITENPLAATS OUDENWEG BOMEN EFFECT ANALYSE 2015 Pagina 1 COLOFON Opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling T.a.v. de heer P. Birkhoff Postbus 5195 6802 ED Arnhem Projectnaam

Nadere informatie

Vinkelsestraat 36, Heesch landschapsplan

Vinkelsestraat 36, Heesch landschapsplan Vinkelsestraat 36, Heesch landschapsplan 18-03-2014 Vinkelsestraat 36, Heesch landschapsplan werknummer 24014028A opdrachtgever H. Ruijs versie 01 auteur MvS datum 18-03-2014 2 Bureau Verkuylen 18-03-2014

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Vijftien bomen Prinsejagt Eindhoven

Bomeneffectanalyse. Vijftien bomen Prinsejagt Eindhoven Bomeneffectanalyse Vijftien bomen Prinsejagt Eindhoven Wilbertoord, 4 augustus 2011 Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Groen en Water Mevrouw J. Sengers Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Dossiergegevens

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg

Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Visuele boominspectie (VTA) op Bungalowpark De Goudsberg Opdrachtgever: VVE De Goudsberg Contactpersoon: M. (Martijn) van der Slikke Auteur: C. (Kees) Flier Organisatie: tree-o-logic Datum: Augustus 2014

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1.

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. project: Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: 21-12--2011 opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. INLEIDING Eljans Vastgoed B.V. te Twello is voornemens op de

Nadere informatie

Beoordeling BEA Tauw Maijweg in s-hertogenbosch

Beoordeling BEA Tauw Maijweg in s-hertogenbosch Project 182658 v1.0 concept Beoordeling BEA Tauw Maijweg in s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345 5200 GZ 'S-HERTOGENBOSCH

Nadere informatie

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Eindhoven Meneer T. Schoester Datum: februari 2010 Projectnummer: 20091932 Status rapport: concept, februari

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel NieuweVaert Ontwikkeling BV

Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel NieuweVaert Ontwikkeling BV Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel Nieuwevaert Ontwikkeling B.V. Opdrachtgever: Contactpersoon: NieuweVaert Ontwikkeling BV Dhr. J. Kersten Datum: 17 december 2016 Projectnummer: 20161107

Nadere informatie

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: Opdrachtgever: PFBL.14.BP004 Nieuw Vogelesang BV T.a.v. de heer W. N. Wijnholds p/a Rijksstraatweg 65 3956 CJ Leersum Contactpersoon: De heer A.C. van

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek 220 Hoogte 19 Plantjaar (geschat)

Nadere informatie

Rapportage n.a.v. VTA-inspectie gemeentelijk bomenbestand Wageningen-Hoog

Rapportage n.a.v. VTA-inspectie gemeentelijk bomenbestand Wageningen-Hoog Rapportage n.a.v. VTA-inspectie gemeentelijk bomenbestand Wageningen-Hoog Colofon Opdrachtgever Naam: Gemeente Wageningen Afdeling: Team Ingenieursbureau Contactpersoon: De heer G. Wanner Adres: Postbus

Nadere informatie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie Samenvatting Onderzoek en beheerstrategie COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Mevrouw ing. I. Tepp Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer R. Geerts Mevrouw W.W. Batenburg Fotografie:

Nadere informatie

Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden

Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden ADRES NR. BOOMSOORT (LATIJN) BOOMSOORT (NED) AANTAL BOMEN CRITERIUM A348 langs de Ijssel Populus populier 20 4 landschappelijke waarde Apollostraat 3 Betula berk

Nadere informatie

Bomen Van Deventerlaan Voorburg

Bomen Van Deventerlaan Voorburg Groeiplaatsonderzoek Bomen Van Deventerlaan Voorburg Onze referentie: 263142 Groeiplaatsonderzoek Bomen Van Deventerlaan Voorburg Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Stadsbeheer De heer

Nadere informatie

Vivare Projecten bv. Bergerhof te Renkum. Boominventarisatie bosstrook

Vivare Projecten bv. Bergerhof te Renkum. Boominventarisatie bosstrook Vivare Projecten bv Bergerhof te Renkum Boominventarisatie bosstrook CiCom Sport & Groen 30 januari 2009 Titel : Bergerhof te Renkum Ondertitel : Boominventarisatie bosstrook Projectnummer : 09 002 01

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012 Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout Helmond, januari 2012 Colofon Gemeente Helmond Afdeling Beheer Openbare Ruimte Januari 2012 John van den Berg j.van.den.berg@helmond.nl

Nadere informatie

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Conclusie en advies..3

Nadere informatie

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland 1 colofon titel landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland inhoudsopgave 1 context 3 datum concept 28.01.2016 gewijzigd 29.12.2016 2 voorzijde 4 3 achterzijde 5 4 plan 6

Nadere informatie

PRINCIPEDETAILS OPENBARE RUIMTE ANNA S HOEVE

PRINCIPEDETAILS OPENBARE RUIMTE ANNA S HOEVE PRINCIPEDETAILS OPENBARE RUIMTE ANNA S HOEVE Principedoorsnede gebiedsontsluitingsweg: Minckelersstaat Trottoir: betontegel 30x30x8 grijs met basalttoeslag. Fietspad: betontegel 30x30x8 rood met basalttoeslag

Nadere informatie

BOOMONDERZOEK EN -ADVIES. -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen-

BOOMONDERZOEK EN -ADVIES. -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen- BOOMONDERZOEK EN -ADVIES -MFA Hoge Ham- -Gemeente Dongen- Colofon Project: Boomonderzoek en -advies MFA Hoge Ham in Dongen Opdrachtgever: Gemeente Dongen Contactpersoon: Mevrouw M. Dusée-van Hees Opgemaakt

Nadere informatie

Boomkwekerij Dams Achtmaalseweg 130b 4881 AW Zundert M: T: F:

Boomkwekerij Dams Achtmaalseweg 130b 4881 AW Zundert M: T: F: Boomkwekerij Dams Achtmaalseweg 130b 4881 AW Zundert M: 06-53208631 T: 076-5972522 F: 076-5975300 E-mail: erna@boomkwekerijdams.nl Onder voorbehoud van tussentijdse verkoop 100 Acer campestre 10-12 W,geveerd

Nadere informatie

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar Pagina 1 van 5 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 48 Tilia x europaea 1935 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 229 Tilia x europaea 1935 Achterweg

Nadere informatie

SNOEIEN (LAAN) BOMEN

SNOEIEN (LAAN) BOMEN SNOEIEN (LAAN) BOMEN Snoeien van bomen Ideale boomvorm Een solitaire boom in de vrije ruimte behoeft géén snoei Begrippen binnen begeleiding snoei Scheut een nog niet verhouten stengel die max. 1 groeiseizoen

Nadere informatie

Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg

Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Marc van Rijsewijk BUHA September 2009 Gemeente Doetinchem Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg Inleiding In

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Particuliere Bijzondere Bomen in Velp

Particuliere Bijzondere Bomen in Velp Achtsprong 2 Fagus sylvatica beuk 1 1 waarde leefbaarheid Alteveerselaan 11 Picea abies fijnspar 1 5 bijzondere waarde Amaliastraat 4 Betula berk 1 1 waarde leefbaarheid Annastraat 35 Pinus sylvestris

Nadere informatie

Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan

Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan november 2017 Inhoudsopgave Interventies fase 1 Interventies fase 2 van analyse tot visie 2 uitwerkingen karakteristieke zones Beheer en onderhoudsplan Interventies

Nadere informatie

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Opdrachtgever: Ingenieursbureau Den Haag Dhr. J. Plug Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Uitgevoerd door: New York Boomadvies Ing. E.J. Ros Beëdigd taxateur

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag

Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Kwaliteitsbeoordeling Populieren Gemeente Den Haag Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Stedelijke Structuren Adres: Postbus 12651 2500

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

: Mathijs de Natris : Martijn Bouwer. Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst.

: Mathijs de Natris : Martijn Bouwer. Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 : bomendienst@btl.nl : www.bomendienst. BOOMWAARDEBEPALING HALVEMAANSTRAAT ZUTPHEN HEGEMAN BOUWONTWIKKELING BV BTL Bomendienst Rapport Gezien : Mathijs de Natris : Martijn Bouwer Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN VIVARE AFDELING PROJECTEN Foto 1, De onderzochte Amerikaanse eik. ANDE(R)S Boomtechnisch Advies Harold Schoenmakers 22 september 2011 ABT/2011/011-110

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling bv Regio Noord West Leidsevaart 588, 2014 HT Haarlem Postbus 4376, 2003 EJ Haarlem

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

VTV Blijdorp Bomenroute (2km)

VTV Blijdorp Bomenroute (2km) VTV Blijdorp Bomenroute (2km) start 2 3 4 5 6 7 finish 39 1 38 37 34 35 36 33 32 31 30 12 13 14 11 10 9 8 15 28 29 16 17 18 19 20 27 26 25 23 24 22 21 VTV Blijdorp is een volkstuincomplex, maar ook een

Nadere informatie

Lijst bijzondere houtopstanden

Lijst bijzondere houtopstanden Lijst bijzondere houtopstanden 1- Id 1 Opnamenr Adres Andreaslaan 1 Aantal Score geschatte leeftijd:1:. Score omtrek (cm): 1: Score

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Eindhoven, 5 februari Aan Gemeente Veldhoven M. Yucesan. Kopie aan.

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Eindhoven, 5 februari Aan Gemeente Veldhoven M. Yucesan. Kopie aan. Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Eindhoven, 5 februari 2015 330919 Aan Gemeente Veldhoven M. Yucesan Kopie aan Van Betreft Notitie kwaliteitsverbetering landschap In artikel 2.2. van de Verordening

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / / LIGGING ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de Ophovense Zandberg.

Nadere informatie

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Nr. Locatie / adres Oriëntatie Boomsoort (Latijns) Nederlandse naam 1 Acacialaan 5 1613 VC Grootebroek voortuin Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

MONUMENTALE BOMEN Capelle-West Stamomvang Standplaats Boom Omschrijving in cm Reden Overig

MONUMENTALE BOMEN Capelle-West Stamomvang Standplaats Boom Omschrijving in cm Reden Overig MONUMENTALE BOMEN Capelle-West Nijverheidstraat 204 Platanus acerifolia plataan 359 boom is beeldbepalend Nijverheidstraat 204 Aesculus hippocastanum witte paardenkastanje 314 boom is beeldbepalend boom

Nadere informatie

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Nr. Locatie / adres Oriëntatie Boomsoort (Latijns) Nederlandse naam 1 Acacialaan 5 1613 VC Grootebroek voortuin Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam?

Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam? Bomenverordening 2014 voor heel Amsterdam? Hans Kaljee Hoofdstedelijk Bomenconsulent Planteam Stadsdelen 1454 Keur (verordening) Hij die de boomen, staande op de Veste, quest, schillet of scoffiert wordt

Nadere informatie

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007 BROEK IN WATERLAND Boom Eigenaar Standplaats Adres Boomsoort Plantjaar Diam. Weigeringsgronden Opmerkingen 29-0001 particulier voortuin Eilandweg 23 witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 1940 80

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen februari 2017 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland februari 2017 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Bomenlijst van Zuidplas

Bomenlijst van Zuidplas 1 Moerkapelle Begraafplaats Moerhage - Carpinus betulus Ruwe berk Boom in verharding 1960 12-15 m. 2 Moerkapelle Begraafplaats Moerhage - Carpinus betulus Berk Boom in verharding 1960 15-18 m. 3 Moerkapelle

Nadere informatie