Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij p. 1 De belangrijkste punten p. 2 Wat gaat het over? p. 2 Welke wetten en regels p. 4 Hoe werkt dat in de praktijk? p. 5 Wat vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs? p. 6 Meer informatie - Bij aansprakelijkheid geldt in principe dat iedereen zijn eigen schade hoort te dragen. De veroorzaker is aansprakelijk voor de ontstane schade. - De school/het schoolbestuur is pas aansprakelijk wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer de school nalatig is geweest in het nakomen van haar plichten of in strijd heeft gehandeld met (wettelijke maar ook ongeschreven) regels. - De school heeft de zorgplicht om lichamelijk letsel te voorkomen (veiligheid gebouw, inrichting), de bijzondere zorgplicht voor het scheppen van een veilig schoolklimaat (onder andere anti-pestbeleid) en ten slotte de plicht tot het geven van kwalitatief deugdelijk onderwijs. De school heeft de zorgplicht om lichamelijk letsel te voorkomen - Ouders zijn aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van het kind als dit jonger is dan 14 jaar. - Bij een incident of ongeluk kan de school of het personeelslid aansprakelijk worden gesteld, afhankelijk of er voldoende en adequaat toezicht is en of mogelijke bestaande protocollen in acht zijn genomen. - Scholen zijn wettelijk verplicht (WPO, artikel 45) zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. De schoolverzekering regelt de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, ouders/vrijwilligers voor schade aan derden veroorzaakt door onder hun toezicht staande kinderen.

2 PAGINA 2 Waar gaat het over? Ook ouders kunnen aansprakelijk worden gesteld Op school kan schade worden aangericht of er kan een ongeluk gebeuren. Omdat er op een school met kinderen wordt gewerkt, is de kans op schade groter dan elders. Waar het gaat om schade dient zich altijd de vraag aan wie aansprakelijk is of kan worden gesteld. Ook bij ongelukken is deze vraag relevant. De school (het schoolbestuur) kan aansprakelijk zijn. Maar ook ouders kunnen aansprakelijk worden gesteld, hetzij voor schade die hun kind veroorzaakt, hetzij door fouten die zij zelf hebben gemaakt bij het ver- richten van werkzaamheden voor de school. Tenslotte kunnen leerlingen of personeel zelf aansprakelijk zijn voor hun doen en laten. Hieronder wordt op een rij gezet wie wanneer aansprakelijk is. Welke wetten en regels gelden er? Bij aansprakelijkheid geldt in principe dat iedereen zijn eigen schade hoort te dragen. De veroorzaker is aansprakelijk voor de ontstane schade. De opvatting dat alle schade die in schoolverband ontstaat door school moet worden vergoed, is een misverstand. De school is pas aansprakelijk wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen. Dat wil zeggen dat de school nalatig is geweest in het nakomen van haar plichten of in strijd heeft gehandeld met (wettelijke maar ook ongeschreven) regels. Onder de plichten van de school verstaan wij de zorgplicht (WPO, WVO, WEC) om lichamelijk letsel te voorkomen, de bijzondere zorgplicht voor het scheppen van een veilig schoolklimaat en ten slotte de plicht tot het geven van kwalitatief deugdelijk onderwijs. Wat betreft de zorgplicht om lichamelijk letsel te voorkomen, moet men denken aan de veiligheid van het gebouw en de inrichting. Ook het toezicht op de veiligheid en de gezondheid van kinderen valt onder deze zorgplicht. Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om wat redelijkerwijs verwacht kan worden van de school. Op het schoolplein kunnen, ondanks voldoende toezicht, ongelukjes gebeuren. Ook voor de bijzondere zorgplicht is het bepalen van onrechtmatigheid afhankelijk van de situatie. De scholen hebben een inspanningsverplichting waar het gaat om een veilig schoolklimaat en anti-pestbeleid.

3 PAGINA 3 De eiser moet kunnen aantonen dat de school zich onvoldoende heeft ingespannen om de schade te voorkomen. Waar het gaat om kwalitatief deugdelijk onderwijs zijn de wettelijke opdracht WPO, WVO en WEC) voor het onderwijs, het eigen schoolplan van belang om te bepalen of de school in gebreke is gebleven. Verzekeringen Scholen zijn wettelijk verplicht zich tegen aansprakelijkheid te ver- zekeren(wpo, WVO en WEC). De schoolverzekering regelt de aansprakelijkheid van leerkrachten, overig personeel, bestuur, ouders/vrijwilligers voor schade aan derden veroorzaakt door onder hun toezicht staande kinderen. Heeft u al een gezinsaansprakelijkheidsverzekering dan is de schoolverzekering volstrekt overbodig Voor verzekeringen van leerlingen bestaan geen algemeen geldende regels. Veel ouders hebben een particuliere gezinsaansprakelijkheidsverzekering, die voorkomt dat zij zelf de schade moeten betalen die zij anderen aandoen of hun kinderen veroorzaken. Iedereen die schade veroorzaakt, ook de ouder, kan daarvoor terugvallen op de eigen verzekering. Deze verzekering zal de schade vergoeden als die is veroorzaakt in de privésfeer van de ouder. Ook als de schade is ontstaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op school, geeft in beginsel de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekking. Laat u niet verleiden door de bekende verzekeringen die soms via de school worden aangeboden. Deze verzekeringen kosten bijna niets. Dat heeft natuurlijk een reden. Deze verzekeringen dekken alleen de schade die elders niet is te verhalen. Heeft u al een gezinsaansprakelijkheidsverzekering dan is de schoolverzekering volstrekt overbodig. De verantwoordelijkheid van de school voor de leerlingen beperkt zich tot de tijd die zij op school doorbrengen. Hoewel een verzekering in principe pe onder de verantwoordelijkheid van de ouders valt, sluiten veel scholen voor hun leerlingen collectief een verzekering af. De collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering via de school geldt tijdens de hele schooltijd en de tijd die het kind nodig heeft om op school te komen of naar huis te gaan. Ook activiteiten die door de school worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes of excursies, vallen onder de verzekering van de school.

4 PAGINA 4 Hierbij geldt ook dat verzekeringsmaatschappijen onderling de schade in eerste instantie zullen proberen te verhalen op de particuliere verzekering van de ouder. Overblijven In de wet (WPO, artikel 45) staat duidelijk dat het schoolbestuur verplicht is te zorgen voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor ouders die als overblijfkracht actief zijn. In geen geval hoeven ouders deze verantwoordelijkheid over te nemen door zelf zo'n verzekering af te sluiten: het schoolbestuur is als rechtspersoon aansprakelijk en moet zich hiertegen verzekeren. Als het bestuur geen verzekering heeft, zal hij eventuele schade zelf moeten betalen. Hoe werkt het in de praktijk? Belangrijk is dat er op het moment dat het incident gebeurt, voldoende en adequaat toezicht aanwezig is, geregeld door de school De ouders of de leerling aansprakelijk Ouders zijn altijd aansprakelijk voor onrechtmatig handelen of nalaten van hun kind als dit kind jonger is dan 14 jaar. Deze regeling geldt wanneer een kind bijvoorbeeld iemand met een stok slaat en er schade is ontstaan. Een ander voorbeeld is een ongeluk tijdens de gymles. Als een kind een kaakbreuk oploopt tijdens een val, dan kunnen de kosten hiervan niet worden verhaald op de school. Belangrijk bij beide voorbeelden is, dat er op het moment dat het incident gebeurt, voldoende en adequaat toezicht aanwezig is, geregeld door de school. Ook dienen de eventueel voor die situatie geldende protocollen, zoals de hulpverlening bij een bepaalde oefening, in acht te zijn genomen. Bij onvoldoende en / of niet adequaat toezicht, of het niet naleven van voor die situatie geldende protocollen kan de school wel aansprakelijk worden gesteld. Het feilen van de school moet dan wel worden aangetoond. Personeel aansprakelijk Het ligt anders als de schade niet is berokkend door een medeleerling maar door een personeelslid van de school. Bijvoorbeeld als een kind in het ziekenhuis belandt na een ongeval tijdens een onveilige situatie in een gymnastiekles.

5 PAGINA 5 Of wanneer er schade is na onvoldoende veiligheidsmaatregelen in een scheikundeles. Een ander voorbeeld is een ongeluk dat gebeurt met een kind, terwijl er geen of te weinig toezicht is. Ouders kunnen dan de school aansprakelijk stellen. De school kan in sommige gevallen het personeelslid aansprakelijk stellen. Wat vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs? Het is belangrijk om bij alle activiteiten na te gaan wie er verantwoordelijk is en vervolgens welke verzekeringen er nodig zijn. Dit kan door samen met ouders, het schoolbestuur van de school en een verzekeringsdeskundige om de tafel te gaan zitten en te bekijken welke verzekeringen van toepassing zijn. In verband met de wettelijke aansprakelijkheid is het belangrijk precies bij te houden welke leerlingen op welke dagen overblijven. In geval van schade moet namelijk duidelijk zijn of degene die de schade veroorzaakt heeft onder toezicht van de school en/of de overblijfkrachten stond. Schoolreisjes en excursies Als ouders meewerken aan dagjes uit, excursies of schoolreisjes doet de school er goed aan een reisverzekering af te sluiten als de aansprakelijkheid niet elders is gedekt. Een reisverzekering bestaat meestal uit een ongevallenverzekering, een ziektekostenverzekering en een verzekering voor de bagage. Indien enkele risico s al elders zijn gedekt, kan men kiezen voor een beperkter pakket. Zo zijn ouders al verplicht verzekerd voor ziektekosten. Het is de school aan te raden de polissen van de verschillende verzekeringen (schoolverzekering, ring, reisverzekering, ongevallenverzekering, schoolreisverzekering, etc.) naast elkaar te leggen om te zien of er dubbelingen, hiaten en extra dekkingen zijn. Sommige verzekeraars bieden scholen een pakket op maat, waardoor overlappingen worden voorkomen.

6 PAGINA 6 Een inzittendenverzekering ligt voor de hand Vervoer van kinderen door ouders Het lijkt zo vanzelfsprekend: je kinderen mee laten rijden in de auto van andere ouders. Wel moeten beide partijen zich ervan bewust zijn dat een ongeluk in een en klein hoekje zit. Om narigheid te vermijden is het verstandig eens te kijken naar de verzekeringen. Een inzittendenverzekering ligt voor de hand. Dit is een ongevallenverzekering voor personen die in een auto meerijden. Niemand kan als particulier het risico dragen bij ongevallen. Ook al heeft de chauffeur geen schuld, dan nog kan deze worden aangesproken door de inzittende(n) tende(n) dan wel door de ziektekostenverzekeraar. Als ouders hun auto zeer regelmatig voor de schoolvervoer gebruiken, kan worden overwogen de kosten voor de inzittendenverzekering ring te laten betalen door de school. Meer informatie of Colofon Vereniging Openbaar Onderwijs Bezoekadres: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL ALMERE Postadres: Postbus 60182, 1320 AE ALMERE Tel.: Fax: Internet:

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND VERSIE: OKTOBER 2010 Inhoud Inleiding 3 1. Werkwijze Samenwerken 4 2. Aansprakelijkheid bij het benutten van redzaamheid 9 3. Checklist

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

Mijn kind wordt gepest. www.pestbriefje.com

Mijn kind wordt gepest. www.pestbriefje.com Mijn kind wordt gepest www.pestbriefje.com Mijn kind wordt gepest Niemand wordt gepest vanwege uiterlijk of gedrag! Een gepest kind is net zo anders als alle andere kinderen. Om te weten waarom een kind

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie