Archief Instituut voor Zuidelijk Afrika

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief Instituut voor Zuidelijk Afrika"

Transcriptie

1 Archief Instituut voor Zuidelijk Afrika Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03272 IISG Amsterdam 2016

2 Inhoudsopgave Archief Instituut voor Zuidelijk Afrika... 3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3 Raadpleging en gebruik...4 Inventaris... 4 Vergaderstukken...4 Correspondentie...4 Organisatie... 5 Financiën... 5 Bibliotheek, Informatie en Documentatie Centrum (BIDOC)...5 Activiteiten... 6 Cultuur... 6 Geweld... 6 Onderwijs...7 Overige... 7 Samenwerking...8 Landelijk... 8 Lokaal... 8 Internationaal...8 Annex...9 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 2

3 Archief Instituut voor Zuidelijk Afrika Archiefnummer ARCH03272 Archiefvormer Instituut voor Zuidelijk Afrika Periode Omvang 1.87 m. Taal lijst Dutch Taal materiaal Dutch, English Archiefvorming Geschiedenis Het Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA) werd eind 1994 opgericht op initiatief van een aantal leden van de kort daarvoor opgeheven Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) en nam een deel van het programma en stafleden van de AABN over; belangrijkste werkterreinen van het IZA betroffen de culturele en onderwijs-contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika en (de verwerking van) het politieke en sexuele geweld in Zuid-Afrika; daarnaast besteedde het IZA veel tijd en energie aan de samenwerkingsbesprekingen met het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en de Eduardo Mondlane Stichting (EMS), die uiteindelijk in het voorjaar van 1997 leidden tot de oprichting van het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) waarin de drie organisaties opgingen. Inhoud en structuur Inhoud Het archief, voor een aanzienlijk deel bestaand uit stukken gearchiveerd door IZA-directeur Peter Hermes, bestaat uit verslagen en vergaderstukken van het bestuur, algemene correspondentie, stukken betreffende de organisatie, de financiën en het Bibliotheek, Informatie en Documentatiecentrum (BIDOC) van het IZA; stukken betreffende de activiteiten (cultuur, geweld, onderwijs, overige) en de verschillende samenwerkingsverbanden van het IZA in Nederland en internationaal. Ordening De ordening van het archief komt in hoge mate overeen met de ordening die reeds door de organisatie zelf werd gehanteerd. Wel is het archiefmateriaal systematisch ontdubbeld - ook ten opzichte van de archieven van de AABN en het KZA - en ontdaan van puur administratieve bescheiden, waardoor de oorspronkelijke opvang tot minder dan de helft werd teruggebracht. Bewerking Inventaris door Kier Schuringa in 2012 Onderwerpen Geografische namen Netherlands South Africa Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 3

4 Raadpleging en gebruik Raadpleging Vrij Aanbevolen citeerwijze Archief Instituut voor Zuidelijk Afrika, inventory number..., International Institute of Social History, Amsterdam Inventaris Vergaderstukken 1-2 Notulen, vergaderstukken en gerelateerde correspondentie betreffende de voorbereidende besprekingen en de vergaderingen van de stuurgroep van het Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA) in oprichting mappen 1 Oktober 1993-februari Maart-november Inclusief het overleg tussen het IZA en het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA). 3-7 Notulen en vergaderstukken van het bestuur van de Stichting Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA) mappen 3 Juli-december Januari-maart Maart-mei Juni-december Januari-december Correspondentie 8-13 Ingekomen faxberichten (met lijst) mappen 8 Nummers Januari-maart Nummers Maart-mei Nummers Mei-juni Nummers Juni-augustus Nummers Augustus-oktober Nummers Oktober-december Ingekomen stukken (met lijst) mappen 14 Nummers Januari-juni Nummers Juli-december Nummers 1-13 (1996) en 1-4 (1997). Januari 1996-maart Ingekomen faxberichten (met lijst) mappen Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 4

5 17 Nummers Januari-februari Nummers Februari-maart Uitgaande en ingekomen stukken van/voor IZA-directeur Peter Hermes mappen 19 Uitgaande stukken. Januari 1995-februari Ingekomen stukken. Maart 1995-januari Organisatie 21 Notulen en enkele vergaderstukken van de (twee-wekelijkse) stafvergaderingen van het IZA. April 1995-februari map 22 Jaarverslag Instituut voor Zuidelijk Afrika Juni map 23 Statuten en inschrijvingsgegevens in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel van de Stichting Instituut voor Zuidelijk Afrika. Oktober-november map 24 Stukken betreffende het personeelsbeleid, inclusief rechtspositiereglement, arbeidsovereenkomsten, functioneringsgesprekken, etc. Januari 1995-februari map 25 Reisverslagen van werkbezoeken aan Zuidelijk Afrika door Mariët Bakker, Henk van den Heuvel en andere IZA-medewerkers. Februari 1995-december map 26 Stukken betreffende de brochure Waarom een nieuw Instituut voor Zuidelijk Afrika (december 1994), de door het IZA verzorgde maandelijkse Zuidelijk Afrika activiteiten-agenda's en andere informatie en publiciteitsuitingen van en over het IZA. Juli 1994-december map Financiën 27 Begrotingen en jaarrekeningen van de Stichting Instituut voor Zuidelijk Afrika voor de jaren Januari 1995-maart map Stukken betreffende de subsidies van ministeries en andere instellingen voor de institutionele en activiteitenkosten van het IZA mappen 28 Ministeries van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. December 1994-oktober Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO; voorheen NCO) en anderen. Augustus 1994-november Bibliotheek, Informatie en Documentatie Centrum (BIDOC) Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende het Bibliotheek, Informatie en Documentatie Centrum (BIDOC) van het IZA, inclusief het documentatie-overleg met EMS en KZA mappen 30 Juni 1994-oktober November 1995-juli Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 5

6 32 Juli 1996-februari Correspondentie tussen het BIDOC en organisaties/instellingen in Zuidelijk Afrika, alfabetisch geordend mappen 33 Met name met de Southern African Literature Society (SALS) in Gaborone, Botswana en later in Kaapstad. 34 Correspondentie met SALS in de voorafgaande jaren (vanaf 1987). Activiteiten Cultuur Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende de culturele activiteiten van het IZA, met name gericht op de culturele contacten met Zuid- Afrika mappen 35 Algemeen. Maart 1994-juni Beeldende kunst. Januari-juni Literatuur. April-september Algemeen, inclusief het verslag door cultuurcoördinator Mariët Bakker van haar reis naar Zuid-Afrika in juni-juli Juli december Stukken betreffende de culturele projecten van het IZA (met lijst). Juli september mappen 39 A-E (o.a. theater). 40 F-L (o.a. Ricciotto Ensemble). 41 M-Z (o.a. Moving into Dance). 42 Met name het Songs in exile project. Geweld Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende de activiteiten op het terrein van trauma-verwerking in Zuid-Afrika (ten gevolge van politiek en andere vormen van maatschappelijk geweld) mappen 43 Oktober-december Januari-april Inclusief het reisverslag Zuid-Afrika van traumamedewerkster Madeleine Maurick, maart Mei-augustus September-oktober Maart-november Specifiek over een trauma programma van/ voor 'community radio' in Zuid-Afrika. 48 Oktober-december Januari-juli Correspondentie, notities en andere stukken betreffende de activiteiten op het terrein van sexueel/huishoudelijk geweld in de Vaaldriehoek, Zuid-Afrika, inclusief veel verslagen van project-coördinator Anita Dries mappen 50 Oktober 1994-september Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 6

7 51 Oktober-november December 1995-april Mei-juli Augustus-december Januari-juli Correspondentie en andere stukken betreffende de discussie/radioprogrammaserie Echo's van geweld in De Balie, Amsterdam in oktober/november 1996, met deelname van Mamphela Ramphele (decaan van de Universiteit van Kaapstad) en anderen. Mei-december map Onderwijs Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende de onderwijsactiviteiten van het IZA, met name gericht op Zuid-Afrika mappen 57 Algemeen, inclusief het IZA-onderwijsplan in samenwerking met het Landelijk Servicebureau Ontwikkelingseducatie (LSO). Juli 1994-oktober Het Face to face uitwisselingsproject tussen middelbare scholen in Nederland en Zuid-Afrika. Oktober 1994-november Algemeen, inclusief het onderzoek naar de wetenschappelijke samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Nederland en Zuid- Afrika. Maart-oktober Algemeen, inclusief de voorbereidingen voor een "Development Education Exchange Programme with South Africa". Oktober oktober Stukken betreffende de inventarisatie van de wetenschappelijke samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Nederland en Zuid-Afrika mappen 61 Erasmus Universiteit - Landbouwuniversiteit Wageningen. 62 Rijksuniversiteit Groningen - Universiteit Twente. 63 Universiteit Utrecht (UNITWIN Network) - Vrije Universiteit Amsterdam. 64 Hogeschool van Utrecht en andere HBO-instellingen, SWIDOC, TNO. Overige 65 Stukken betreffende de contacten met de Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) in Zuid-Afrika en de Nederlandse politiebonden. November 1994-mei map 66 Stukken betreffende discussies over etniciteit en de Nederlandse Zuid-Afrika politiek na de Tweede Wereldoorlog. Februari 1995-januari map 67 Stukken betreffende diverse activiteiten van het IZA in 1996 (met lijst). Januarioktober map 68 Stukken betreffende het bezoek van de Zuid-Afrikaanse homo-activist Simon Nkoli aan Nederland in augustus Juli-oktober map 69 Stukken betreffende het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Zuid-Afrika in september-oktober 1996, met name de door het IZA-BIDOC verzorgde achtergrondinformatie voor journalisten. Mei-oktober map Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 7

8 70 Stukken betreffende het bezoek van de Zuid-Afrikaanse journalist Jon Qwelane aan Nederland in november Augustus-november map 71 Stukken betreffende de "1997 Arusha Conference on Peace and Security in Southern Africa". Januari map Samenwerking Landelijk 72 Notities en andere stukken van IZA-directeur Peter Hermes en andere medewerkers betreffende het coördinatie en fusie-overleg met de Eduardo Mondlane Stichting (EMS) en het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA). December januari map NB. Een uitgebreide set stukken betreffende het fusieproces vanaf 1992 tussen AABN/IZA, EMS en KZA dat uiteindelijk in het voorjaar van 1997 leidde tot de oprichting van het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) bevindt zich in het archief van het Komitee Zuidelijk Afrika (mappen ) Verslagen, notities en andere stukken betreffende de gezamenlijke financiële commissie van IZA, EMS en KZA in het kader van het fusie-overleg mappen 73 April 1995-oktober November 1996-februari Verslagen, notities en andere stukken betreffende de (zoektocht naar) gezamenlijke huisvesting van IZA, EMS en KZA. Januari 1995-januari map Activiteitenoverzicht : planning gezamenlijke activiteiten IZA, EMS en KZA c.q. het nog te vormen NiZA. juni-september mappen 76 Versie 28 juni Versie 29 september Lokaal Notulen en vergaderstukken van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Amsterdam (COA), vooral met betrekking tot Zuidelijk Afrika mappen NB. Zie voor stukken betreffende de COA in voorafgaande jaren het archief van de Anti-Apartheids Beweging Nederland (mappen ). Een andere - deels aanvullende - set stukken betreffende de COA over de jaren bevindt zich in het archief van het Komitee Zuidelijk Afrika (mappen ). 78 Januari-september November 1995-maart Mei-november Notulen en vergaderstukken van (het bestuur van) het Gemeentelijk Platform Zuidelijk Afrika (GPZA). Mei 1995-november map Internationaal Verslagen, vergaderstukken, correspondentie en andere stukken betreffende de Liaison Group of National Anti-Apartheid Movements in the Countries of the European Community en (vanaf april 1995) het opvolgende European Network for Information and Action on Southern Africa (ENIASA) mappen Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 8

9 NB. Zie voor de stukken betreffende de Liaison Group in voorafgaande jaren het archief van de Anti-Apartheids Beweging Nederland (mappen ). Stukken betreffende ENIASA zijn ook te vinden in het archief van het Komitee Zuidelijk Afrika (mappen ). 82 Januari-april April-juni Juli 1995-mei Juni 1996-januari Met name betreffende de ENIASA Annual Meeting in Amsterdam, juni Annex Stukken betreffende de toekomstdiscussie van de AABN/IZA en de zuidelijk Afrika beweging in Nederland en internationaal, zowel algemeen als specifiek over een mogelijk gezamenlijk documentatiecentrum van AABN/IZA, EMS en KZA. September 1990-oktober mappen 86 Toekomstdiscussie. September 1990-oktober Documentatie/informatiecentrum. Oktober 1992-juli Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 9

Archief Scholengroep Latijns Amerika

Archief Scholengroep Latijns Amerika Archief Scholengroep Latijns Amerika 1972-1994 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01255 IISG Amsterdam 2017 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Carry van Lakerveld

Archief Carry van Lakerveld Archief Carry van Lakerveld 1972-1994 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00778 IISG Amsterdam 2017 Inhoudsopgave Archief Carry van

Nadere informatie

Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) (-1972)

Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) (-1972) Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) 1960-1971 (-1972)1960-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03104 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Archief Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst

Archief Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst Archief Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst 1919-19961919-1991 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02239

Nadere informatie

Archief PvdA. Gewest Drenthe

Archief PvdA. Gewest Drenthe Archief PvdA. Gewest Drenthe 1945-1989 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01155 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief PvdA.

Nadere informatie

Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland

Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland 1906-1923 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01525

Nadere informatie

Archief Bangladesh Groep Nederland (1946-)

Archief Bangladesh Groep Nederland (1946-) Archief Bangladesh Groep Nederland (1946-)1979-20031979-2003 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02818 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Omroep voor Radio Freedom

Archief Omroep voor Radio Freedom Archief Omroep voor Radio Freedom 1982-1996 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03259 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief Omroep

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten 1945-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02013 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Archief H.J. Lankhorst ,

Archief H.J. Lankhorst , Archief H.J. Lankhorst 1933-1934, 1939-19751933-1934 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00797 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Nederlands Palestina Komitee (Amsterdam) (1962-) 1969-19901969-1990

Archief Nederlands Palestina Komitee (Amsterdam) (1962-) 1969-19901969-1990 Archief Nederlands Palestina Komitee (Amsterdam) (1962-) 1969-19901969-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00931 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag)

Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag) Archief Komitee Kruisraketten Nee (Den Haag) 1981-1994 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00738 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Henri Rietstap 1898,

Archief Henri Rietstap 1898, Archief Henri Rietstap 1898, 1919-19501919-1950 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02502 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Henk Hoekstra

Archief Henk Hoekstra Archief Henk Hoekstra 1945-1991 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02535 IISG Amsterdam 2019 Inhoudsopgave Archief Henk Hoekstra...

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

Archief Henk J. van Steenis

Archief Henk J. van Steenis Archief Henk J. van Steenis 1939-1966 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01376 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Henk J.

Nadere informatie

Archief Demokratisch-Socialistische Studenten Vereniging Politeia (Delft)

Archief Demokratisch-Socialistische Studenten Vereniging Politeia (Delft) Archief Demokratisch-Socialistische Studenten Vereniging Politeia (Delft) 1961-1974 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02747 IISG

Nadere informatie

Collectie Benno Groeneveld

Collectie Benno Groeneveld Collectie Benno Groeneveld 1966-1976 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01902 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Benno

Nadere informatie

Archief Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging

Archief Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging Archief Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging 1893-1964 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00969 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders

Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders 1973-20001973-1985 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04332 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Vereniging Oud Radiotelegrafisten KLM ,

Archief Vereniging Oud Radiotelegrafisten KLM , Archief Vereniging Oud Radiotelegrafisten KLM 1931-1935, 1946-20131946-2013 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04371 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Archief Biafra Actie Comité (1960)

Archief Biafra Actie Comité (1960) Archief Biafra Actie Comité (1960) 1968-19711968-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00050 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief SDB

Archief SDB Archief SDB 1882-1900 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01297 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDB... 3 INVENTARIS...4

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Roomsch- Katholieke Politiebond "Sint Michaël" Ca

Archief Nederlandsche Roomsch- Katholieke Politiebond Sint Michaël Ca Archief Nederlandsche Roomsch- Katholieke Politiebond "Sint Michaël" Ca. 1913-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00707 IISG

Nadere informatie

Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) (1978)

Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) (1978) Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) 1955-1977 (1978)1955-1977 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02259

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Archief Gerrit Schellingerhout

Archief Gerrit Schellingerhout Archief Gerrit Schellingerhout 1976-1984 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03258 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Gerrit

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem

Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Archief Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Afdeeling Haarlem Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00958

Nadere informatie

Archief Groen Links (1978-)

Archief Groen Links (1978-) Archief Groen Links (1978-) 1989-19991989-1999 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01984 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH)

Archief Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH) Archief Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH) 968-970 Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) Oosterdoksstraat 0 0 DK Amsterdam hdl:06/arch0 IISG Amsterdam 05

Nadere informatie

Archief School voor de Journalistiek (Utrecht) (1904-) (-2009)

Archief School voor de Journalistiek (Utrecht) (1904-) (-2009) Archief School voor de Journalistiek (Utrecht) (1904-) 1965-1976 (-2009)1965-1976 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02209 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief School

Nadere informatie

Archief FJG. Afdeling Amsterdam

Archief FJG. Afdeling Amsterdam Archief FJG. Afdeling Amsterdam 1967-1988 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00399 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief FJG.

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

Archief J.A.N. Knuttel

Archief J.A.N. Knuttel Archief J.A.N. Knuttel 1892-1963 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00727 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief J.A.N. Knuttel...

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief Henny van Rooijen (1945)

Archief Henny van Rooijen (1945) Archief Henny van Rooijen (1945) 1966-19991966-1999 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02522 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief CFO (1974-)

Archief CFO (1974-) Archief CFO (1974-) 1976-19831976-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00148 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CFO...3

Nadere informatie

Collectie Koloniale Verslagen van Suriname (manuscripten) 1863-19171863-1876

Collectie Koloniale Verslagen van Suriname (manuscripten) 1863-19171863-1876 Collectie Koloniale Verslagen van Suriname (manuscripten) 1863-19171863-1876 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04347 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Collectie Suriname Comité (1940-)

Collectie Suriname Comité (1940-) Collectie Suriname Comité (1940-) 1968-19811968-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01432 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997

Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997 Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02220 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief IOT ('s-gravenhage) (-2014)

Archief IOT ('s-gravenhage) (-2014) Archief IOT ('s-gravenhage) 1985-2004 (-2014)1985-2004 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02092 IISG Amsterdam 2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Ben Polak (1936)

Archief Ben Polak (1936) Archief Ben Polak (1936) 1944-19931945-1956 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02771 IISG Amsterdam 2018 Inhoudsopgave Archief Ben

Nadere informatie

Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam)

Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam) Archief Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam) 1971-2000 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00739

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem (-1974)

Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem (-1974) Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem 1916-1971 (-1974)1916-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00667

Nadere informatie

Archief De Waag. Algemeen Cultureel, Economisch en Politiek Weekblad voor Nederland

Archief De Waag. Algemeen Cultureel, Economisch en Politiek Weekblad voor Nederland Archief De Waag. Algemeen Cultureel, Economisch en Politiek Weekblad voor Nederland Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04377 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000

Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000 Archief Frits Eisenloeffel 1952-2000 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02578 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frits Eisenloeffel...3

Nadere informatie

Archief CPN. Distrikt Den Haag

Archief CPN. Distrikt Den Haag Archief CPN. Distrikt Den Haag 1948-1991 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00359 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CPN.

Nadere informatie

Archief Jan de Boo

Archief Jan de Boo Archief Jan de Boo 1975-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03473 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Jan de Boo...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Archief Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml) (1965-) (-1991)

Archief Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml) (1965-) (-1991) Archief Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml) (1965-) 1970-1989 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02937

Nadere informatie

Archief Theo van Tijn ( ) ,

Archief Theo van Tijn ( ) , Archief Theo van Tijn (1937-1955) 1959-1962, 1981-1989 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03207 IISG Amsterdam 2019 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief De Geïllustreerde Pers (1980)

Archief De Geïllustreerde Pers (1980) Archief De Geïllustreerde Pers 1936-1970 (1980)1936-1970 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Postbus 1060 1200 BB Hilversum Nederland hdl:10622/arch02210 IISG Amsterdam 2018 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Documentatie Een Teken aan de Wand 1971-1983

Documentatie Een Teken aan de Wand 1971-1983 Documentatie Een Teken aan de Wand 1971-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01880 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Documentatie

Nadere informatie

Archief Frans Johannes Goedhart

Archief Frans Johannes Goedhart Archief Frans Johannes Goedhart 1945-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02617 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frans

Nadere informatie

Collectie kleine archivalia CPN 1869,

Collectie kleine archivalia CPN 1869, Collectie kleine archivalia CPN 1869, 1935-19951935-1993 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02403 IISG Amsterdam 2019 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Maastricht

Archief SDAP. Afdeling Maastricht Archief SDAP. Afdeling Maastricht 1906-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01291 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDAP.

Nadere informatie

Overzicht bronnenlijst-onderwerpen NiZA-BIDOC-IISG documentatie

Overzicht bronnenlijst-onderwerpen NiZA-BIDOC-IISG documentatie Overzicht bronnenlijst-onderwerpen NiZA-BIDOC-IISG documentatie Alleen te raadplegen via Kier Schuringa, archivaris van de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het IISG: ksc@iisg.nl ZUID-AFRIKA:

Nadere informatie

Archief Landelijke Belangenvereniging voor Basisartsen (1978-)

Archief Landelijke Belangenvereniging voor Basisartsen (1978-) Archief Landelijke Belangenvereniging voor Basisartsen (1978-) 1984-20011984-2001 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03085 IISG

Nadere informatie

Archief Herman Hugenholtz

Archief Herman Hugenholtz Archief Herman Hugenholtz 1954-20141954-1984 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04324 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954

Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954 Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01691 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief J.M.E.M.A.

Nadere informatie

Archief P.R. Harkema

Archief P.R. Harkema Archief P.R. Harkema 1929-1945 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02022 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.R. Harkema...

Nadere informatie

Archief Sint Eloy. Afdeling Amsterdam (-1979)

Archief Sint Eloy. Afdeling Amsterdam (-1979) Archief Sint Eloy. Afdeling Amsterdam 1893-1974 (-1979)1893-1974 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00950 IISG Amsterdam 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief NVV. Afdeling Leiden

Archief NVV. Afdeling Leiden Archief NVV. Afdeling Leiden 1948-1979 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01019 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief NVV. Afdeling

Nadere informatie

Archief CPN. Distrikt Limburg

Archief CPN. Distrikt Limburg Archief CPN. Distrikt Limburg 1973-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00353 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CPN.

Nadere informatie

Archief CPN. Distrikt IJsselstreek

Archief CPN. Distrikt IJsselstreek Archief CPN. Distrikt IJsselstreek 1953-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00355 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Landelijke Vereniging van Alleenstaande Arabische Vrouwen (LVAAV)

Archief Landelijke Vereniging van Alleenstaande Arabische Vrouwen (LVAAV) Archief Landelijke Vereniging van Alleenstaande Arabische Vrouwen (LVAAV) 1983-1996 Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Nederland IIAV00000356

Nadere informatie

Archief Dimitra Sideris

Archief Dimitra Sideris Archief Dimitra Sideris 1928-1999 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02906 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Dimitra Sideris...

Nadere informatie

Archief Harry Stapel , ,

Archief Harry Stapel , , Archief Harry Stapel 1914-1919, 1923-1924, 1928-20081927-1948 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01375 IISG Amsterdam 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Collectie Loes van der Valk

Collectie Loes van der Valk Collectie Loes van der Valk 1849-1980 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04295 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Loes van

Nadere informatie

Archief J.M. Onstenk

Archief J.M. Onstenk Archief J.M. Onstenk 1949-1994 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01864 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief J.M. Onstenk... 3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Archief NBAS (1913-)

Archief NBAS (1913-) Archief NBAS (1913-) 1920-19411920-1941 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00935 IISG Amsterdam 2017 Inhoudsopgave Archief NBAS...3

Nadere informatie

Collectie Henk van Maurik (1997)

Collectie Henk van Maurik (1997) Collectie Henk van Maurik 1947-1995 (1997)1947-1995 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02036 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Henk van Maurik... 3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Archief Stichting Pers Unie

Archief Stichting Pers Unie Archief Stichting Pers Unie 1963-1994 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01799 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Stichting

Nadere informatie

Archief W.L. Verstraeten

Archief W.L. Verstraeten Archief W.L. Verstraeten 1968-1993 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02831 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief W.L. Verstraeten...3

Nadere informatie

Archief Herman Nijenhuis (1909-)

Archief Herman Nijenhuis (1909-) Archief Herman Nijenhuis (1909-) 1982-19881982-1988 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03492 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief H. Schaafsma (-2000)

Archief H. Schaafsma (-2000) Archief H. Schaafsma 1965-1988 (-2000)1965-1988 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01796 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief H. Schaafsma...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Documentatie Alternatieve hulpverlening

Documentatie Alternatieve hulpverlening Documentatie Alternatieve hulpverlening 1971-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01878 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Documentatie

Nadere informatie

Archief Stichting MeMO (Amsterdam)

Archief Stichting MeMO (Amsterdam) Archief Stichting MeMO (Amsterdam) 1977-1991 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01395 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Maurice Ferares (1938-)

Archief Maurice Ferares (1938-) Archief Maurice Ferares (1938-) 1946-20111946-2011 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02113 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Ab Harrewijn

Archief Ab Harrewijn Archief Ab Harrewijn 1974-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02349 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Ab Harrewijn...3

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965)

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965) Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) (1915-1916) 1922-1950 (-1965)1915-1916 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00993

Nadere informatie

Archief J.M. Onstenk

Archief J.M. Onstenk Archief J.M. Onstenk 1949-1994 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Perscollectie) Postbus 1060 1200 BB Hilversum Nederland hdl:10622/arch01864 IISG Amsterdam 2018 Inhoudsopgave Archief J.M. Onstenk...

Nadere informatie

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01629 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Leo van der Zalm (1958) 1967-19891967-1989

Archief Leo van der Zalm (1958) 1967-19891967-1989 Archief Leo van der Zalm (1958) 1967-19891967-1989 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01938 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Philip van Praag Jr

Archief Philip van Praag Jr Archief Philip van Praag Jr. 1970-19921975-1980 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04326 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

Archief Ewald Vanvugt

Archief Ewald Vanvugt Archief Ewald Vanvugt 1955-20121968-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04345 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief Ewald

Nadere informatie

Archief Morgenrood (Amsterdam-Centrum) (1945-)

Archief Morgenrood (Amsterdam-Centrum) (1945-) Archief Morgenrood (Amsterdam-Centrum) (1945-) 1946-20111946-2010 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01947 IISG Amsterdam 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Stichting SOV Catering Services 1929, 1938,

Archief Stichting SOV Catering Services 1929, 1938, Archief Stichting SOV Catering Services 1929, 1938, 1946-19891946-1989 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01776 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief Zonnestraal (Hilversum)

Archief Zonnestraal (Hilversum) Archief Zonnestraal (Hilversum) 1923-1990 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01692 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Zonnestraal

Nadere informatie

Archief Rienk Idenburg 1933-1979

Archief Rienk Idenburg 1933-1979 Archief Rienk Idenburg 1933-1979 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03186 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Rienk Idenburg...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Archief Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ) (1909-) ,

Archief Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ) (1909-) , Archief Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ) (1909-) 1967-1985, 19921967-1985 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02746

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers

Archief Sebald Justinus Rutgers Archief Sebald Justinus Rutgers 1918-1961 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Sebald

Nadere informatie

Collectie Gerard Vissering 1913-1931

Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03800 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Gerard

Nadere informatie

Collectie Plantages Vossenburg, Wayampibo en Vredesteyn, Suriname en Brits Guyana

Collectie Plantages Vossenburg, Wayampibo en Vredesteyn, Suriname en Brits Guyana Collectie Plantages Vossenburg, Wayampibo en Vredesteyn, Suriname en Brits Guyana 1705-1802 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03520

Nadere informatie