Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost"

Transcriptie

1 Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost IOB Documentnummer VG01 20 juli 2015 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Postbus ZN Luchthaven Schiphol Datum uitgifte Status Opgesteld door Goedgekeurd door 20 juli 2015 Definitief Marinus Crum Amstelwijckweg 15 Postbus 3227, 3301 DC Dordrecht T

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk Bij de totstandkoming betrokken partijen Opdrachtgever Adviseurs Toezicht en directie/bouwmanagement Aannemers Coördinatie voor de ontwerpfase Coördinatie voor de uitvoering Inventarisatie van (bijzondere) risico s V&G-risico s die voortvloeien uit het ontwerp V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats Toetsing V&G-risico s door een deskundige dienst Uitwerking van het V&G-plan... 9

3 1 INLEIDING Het V&G plan ontwerpfase vormt de basis voor het V&G plan uitvoeringsfase en is een aanvulling op het V&G dossier. Na gunning van het project zal de overdracht plaatsvinden van de V&G-coordinator Ontwerpfase naar de V&G-coordinator Uitvoeringsfase. Dit V&G plan is opgesteld op basis van eisen vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2 (Arbozorg en organisatie van de arbeid), Afdeling 5 (Bouwproces), artikel 2.28 (Veiligheids- en gezondheidsplan). Overige eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden op bouwplaatsen zijn terug te vinden in hetzelfde Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, Afdeling 5 en hoofdstuk 3 (Inrichting arbeidsplaatsen), afdeling 2 (Aanvullende voorschriften bouwplaatsen). Nederlandse arbowetgeving is gebaseerd op de europese (kader)richtlijn 89/391/EEG. Op basis van artikel 16 van deze kaderrichtlijn zijn een aantal bijzondere richtlijnen vastgesteld, met specifieke onderwerpen die de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk behandelen. Specifieke regelgeving met betrekking tot bouwplaatsen is terug te vinden in de europese richtlijn 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen). NB in artikel 2.28 van het arbeidsomstanghedenbesluit wordt in lid 1 verwezen naar bijlage II van de richtlijn. Hier wordt bedoeld een bijlage van de europese richtlijn 92/57/EEG. Bijlage II betreft een nietvolledige lijst van werken die voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bijzondere gevaren meebrengen. 2 BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civiel technische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk: Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM. Het werk bereft in hoofdzaak de volgende werkzaamheden: Voorbereidingen mbt inrichting bouwplaats; Demonteren en afvoeren gevelpanelen; Monteren nieuwe gevelpanelen; Plaatselijk vervangen stalen (constructie)onderdelen; Straal- en conservering bestaande staalconstructie; Vervangen en aanbrengen diverse (tocht)profielen en onderdelen; Diversen (afbouw)werkzaamheden; Opruimwerkzaamheden. Pagina 2 van 9

4 3 BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN 3.1 Opdrachtgever Naam : Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Real Estate & Facility Contracting Adres : Postbus 7700 Postcode en Plaats : 1117 ZL Luchthaven Schiphol Telefoon : Telefax : Contactpersoon : dhr. F. Zuiker 3.2 Adviseurs Naam : Ingenieursbureau IOB Adres : Postbus 3127 Postcode en Plaats : 3301 DC Dordrecht Telefoon : Telefax : Contactpersoon : Marinus Crum 3.3 Toezicht en directie/bouwmanagement Naam : Sodexo Altys B.V Adres : Postbus Postcode en Plaats : 1117 BV Schiphol Oost Telefoon : Telefax : Contactpersoon : Jeroen Wedel 3.4 Aannemers Naam : nog niet bekend Adres : Postcode en Plaats : Telefoon : Telefax : Contactpersoon : Pagina 3 van 9

5 4 COÖRDINATIE VOOR DE ONTWERPFASE Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld: Naam : Sodexo Altys B.V Adres : Postbus Postcode en Plaats : 1117 BV Schiphol Oost Telefoon : Telefax : Contactpersoon : Jeroen Wedel Pagina 4 van 9

6 5 COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit Bouwplaatsen, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van bestek: B01 De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. De verwachte uitvoeringsperiode is 4 e kwartaal De opdrachtnemer(s) stelt, na gunning van het werk en voor aanvang van de werkzaamheden, voor de uitvoeringsfase een of meer V&G coordinatoren Uitvoeringsfase aan, conform artikel 2.29 & 2.31, Afdeling 5, hoofdstuk 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Pagina 5 van 9

7 6 INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO S 6.1 V&G-risico s die voortvloeien uit het ontwerp Bouwfase V&G-risico Activiteit Risico-oorzaak 1 Bouwplaatsvoorzie Struikelen- vallen Alle Oneffenheden, losliggende voorwerpen ningen/ inrichting 2 Stut- en sloopwerken Aanrijgevaar Alle Bouwverkeer Bewegend materieel Beknelling, aanrijden Alle Rijdende deuren Vallende voorwerpen Demontage werkzaamheden Stoten van de hijslast Losraken van de hijslast Bezwijken van de hijsmiddelen Vallen Instabiele constructie Elektrocutie Blootstelling aan asbest 3 Grondwerk n.v.t. Demontage constructie Demontage gevelpanelen Werken op hoogte Demontage constructieonderdelen Beschadiging kabels en leidingen Spanning voerende voedingsrails Asbesthoudende gevelpanelen en/of coating 4 Fundering/ ruwbouw n.v.t. 5 Dak/ Gevel Vallende voorwerpen Montage werkzaamheden Stoten van de hijslast Losraken van de hijslast Bezwijken van de hijsmiddelen Vallen 6 Inbouw n.v.t. Werken op hoogte 7 Installaties Elektrocutie Spanning voerende voedingsrails 8 Afbouw/ afwerking n.v.t. 9 Overig Blootstelling aan stof Reiniging staalconstructie door stralen Blootstelling aan rondvliegend straalmateriaal Reiniging staalconstructie door stralen Blootstelling aan oplosmiddelen Conserveringswerkzaamheden Coaten staalconstructie Pagina 6 van 9

8 6.2 V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats Omgevingsfactor V&G-risico Activiteit Risico-oorzaak 1 Verkeerswegen Aanrijgevaar Alle Omgevingsverkeer 2 Hoogspanningskabel 3 Gas- en olieleidingen Elektrocutie Alle Aanwezigheid van elektrakabel op gevel n.v.t. 4 Kabels en leidingen n.v.t. 5 Bodem verontreiniging n.v.t. 6 Wegen Aanrijgevaar Alle Vliegtuigen 7 Kunstwerken n.v.t. 8 Werken op/ in het water n.v.t. 9 Explosieven n.v.t. 10 Overig Blootstelling aan: Hard geluid Uitlaatgassen Drukgolf Alle Testen vliegtuigen op platform Pagina 7 van 9

9 6.3 Toetsing V&G-risico s door een deskundige dienst Getoetst : Nee Zo ja, door :... Doc. ID :... Datum :... Opmerkingen :... Pagina 8 van 9

10 7 UITWERKING VAN HET V&G-PLAN Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd. De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop. Pagina 9 van 9

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ontwerpfase project Uitbreiding kantoor takkenkamp voegwerken projectnummer 1616 plaats zelhem datum 20.09.2016 smitjesland 5 6663 kh nijmegen info@loko-architecten.nl www.loko-architecten.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

IVleetnet Grondwater Waterportaal Z.0. Brabant. Besteknummer: V&G-plan ontwerpfase

IVleetnet Grondwater Waterportaal Z.0. Brabant. Besteknummer: V&G-plan ontwerpfase IVleetnet Grondwater Waterportaal Z.0. Brabant Besteknummer: 203-23 V&G-plan ontwerpfase Versie d.d.: 03-02-204 Inhoudsopgave BIz: Inleiding 3 2 Bouwwerkgegevens 4 2. Beschrijving van het werk 2.2 Adres

Nadere informatie

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK V&G-plan Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase Onderhoud Beplantingen Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard Besteknummer ZK16009104 Datum 5 januari 2017 Status DEFINITIEF Projectleider J. Oudenaaarden

Nadere informatie

V&G Plan Ontwerpfase

V&G Plan Ontwerpfase V&G Plan Ontwerpfase 25 september 2015 1 1. INLEIDING. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan De gemeente Leiden Het Langegracht 72, Leiden Veiligheids- en gezondheidsplan behorend bij bestek: 09-30 Datum : augustus 2009 Coördinator ontwerpfase : Accordering : 1. Kennisgevingformulier KENNISGEVING

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Ontwerpfase voor het bouwwerk 12 appartementen + commerciële ruimten te Vlagtwedde. Projectnr.:100007. 17-2-2011 17-2-2011 INHOUD 1. Bouwwerkgegevens... 4 Bouwwerk... 4

Nadere informatie

VGM-plan (ontwerpfase)

VGM-plan (ontwerpfase) VGM-plan (ontwerpfase) INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 2 2 WERKGEGEVENS... 3 2.1 Omschrijving... 3 2.2 Locatie... 3 2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen... 3 3 PLANNING EN UITVOERINGSGEGEVENS...

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN Bijlage 1 behorende bij: Eisen en Voorwaarden Raamovereenkomst 31109826 Onderhoud stalen drijvende objecten 2016-2020 Datum 21 april 2016 Versie 1.0 Status Definitief VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN voor

Nadere informatie

Veiligheids- & gezondheidsplan ontwerpfase. Wabo. Ontwerpfase. van

Veiligheids- & gezondheidsplan ontwerpfase. Wabo. Ontwerpfase. van Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 151395-1870075 V&G-plan Ontwerpfase van Thunnissen Ontwikkeling & beleggingen bv / Thunnissen Bouw Boskoop bv Cruquiusweg 1 2102 LS

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) RAV Brabant MWN. Noordlangeweg 5 te Dinteloord Gemeente Steenbergen. onderdeel: Ambulancepost

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) RAV Brabant MWN. Noordlangeweg 5 te Dinteloord Gemeente Steenbergen. onderdeel: Ambulancepost BE1405105 gemeente Steenbergen BE1404733 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 12-12-2014 ZK14000943 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Veiligheids- en Gezondheidsplan

Nadere informatie

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d V&G Bouwproces Wettelijk en maatschappelijk kader 1 Doelstelling Veiligheidskundigen informeren over de Bouwprocesbepalingen Verduidelijken van de rol vn adviseur van de opdrachtgever. 2 Arbowetgeving

Nadere informatie

V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N

V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N O N D E R H O U D B E R M E N E N W A T E R G A N G E N G E M E E N T E P A P E N D R E C H T E N G E M E E N T E A L B L A S S E R D A M Fase: ontwerpfase

Nadere informatie

Haarlemmerstraat Leiden. veiligheids- en gezondheidsplan. ing. F. (Floris) van Wilgenburg. datum 31 mei 2017

Haarlemmerstraat Leiden. veiligheids- en gezondheidsplan. ing. F. (Floris) van Wilgenburg. datum 31 mei 2017 project onderwerp opdrachtgever projectnummer opgesteld door Haarlemmerstraat 101-111 Leiden veiligheids- en gezondheidsplan DELA Vastgoed 711-le VG.02 ing. F. (Floris) van Wilgenburg datum 31 mei 2017

Nadere informatie

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d V&G Bouwproces Wettelijk en maatschappelijk kader 1 Klassiek bouwproces Initiatieffase Haalbaarheids onderzoek Programma van Eisen Ontwerpfase Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bestek Aanbesteding Bouwfase

Nadere informatie

Gemeente Heemstede BIJLAGE A. Ontwerp Fase. behorende bij bestek: 672

Gemeente Heemstede BIJLAGE A. Ontwerp Fase. behorende bij bestek: 672 Gemeente Heemstede BIJLAGE A Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerp Fase behorende bij bestek: 672 Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ Heemstede Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. PROJECTGEGEVENS

Nadere informatie

Renovatie Halvemaanspoortbrug incl. bijkomende werk- zaamheden Onderdeel Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

Renovatie Halvemaanspoortbrug incl. bijkomende werk- zaamheden Onderdeel Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase constructieadvies bouwtechniek civiele techniek uitvoeringsengineering geotechniek bouwkostenmanagement bouwmanagement brandveiligheidsadvies bouwtoezicht bouwplantoetsing Document nr. Project nr. LN08245

Nadere informatie

Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd:

Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd: Rapportage PROJECT RI&E ONTWERPFASE B&U Betreffende Op Te Legering kaderhuisvesting Trip van Zoudtlandtkazerne Breda Datum 04-04-2013 Colofon Bedrijfsgroep Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid

Nadere informatie

Aanleg kunstgras hockeyveld sportpark Oudven te Mierlo

Aanleg kunstgras hockeyveld sportpark Oudven te Mierlo Aanleg kunstgras hockeyveld sportpark Oudven te Mierlo Gemeente Geldrop-Mierlo Besteknummer: 2014-07 V&G-plan ontwerpfase Versie d.d.: 04-03-2014 Gemeente Geldrop-Mierlo Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Bouwwerkgegevens

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Veiligheids- en Gezondheidsplan Veiligheids- en Gezondheidsplan Groningen Seaports Aanbrengen van een kathodische bescherming d.m.v. opofferingsanodes in diverse havens in provincie Groningen Bestek B00637/2015 Projectcode HH2842 / 100005889

Nadere informatie

Scheveningen haven Aanlegsteigers Tweede en Derde haven

Scheveningen haven Aanlegsteigers Tweede en Derde haven Veiligheids- en gezondheidsplan Gemeente Den Haag Scheveningen haven Aanlegsteigers Tweede en Derde haven Besteknummer: 2009.040.216 Opgesteld door: P. Haltenhof Den Haag 16-12-2009 Constructies Postbus

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE)

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) EN KENNISGEVINGSFORMULIER Behorend bij besteknummer 2011-017 Onderhoudswerkzaamheden Kapelstraat, Kerkstraat en Antoniusstraat te in de gemeente Revisiedatum:

Nadere informatie

V&G-PLAN ONTWERPFASE Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden

V&G-PLAN ONTWERPFASE Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden V&G-PLAN ONTWERPFASE Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden Werknummer : 0413 Omschrijving : Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden Opdrachtgever : Wonen Delden Datum : 19-04-2013 Paul Krugerstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Ten behoeve van: ROC Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen Datum 11 juni 2010 Coördinator (O) Dhr. M.J. Schoenmakers Accordering.......... INHOUD 1 INLEIDING 1 2 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest.

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. Kennisgevingsformulier Besteknr. REA 2012-09 d.d. - BESTEK + NOTA - Bladnr. 1 van 2 1 VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA2012-09 Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. 2

Nadere informatie

Nieuwbouw Vries-/Koelhal Bidvest Deli XL Hoofddorp. V&G-Plan (ontwerp) 15.038-1

Nieuwbouw Vries-/Koelhal Bidvest Deli XL Hoofddorp. V&G-Plan (ontwerp) 15.038-1 Nieuwbouw Vries-/Koelhal Bidvest Deli XL Hoofddorp V&G-Plan (ontwerp) 15.038-1 Veiligheids- Gezondheidsplan (V&G-plan) NIEUWBOUW VRIES-/KOELHAL BIDVEST DELI XL HOOFDDORP Datum : 13 mei 2016 Projectnummer

Nadere informatie

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV Omgevingsvergunning, dd

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV Omgevingsvergunning, dd Omgevingsvergunning, dd. 05-12-2016 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 170614-2838879 Project: Het bouwproject bestaat uit de nieuwbouw basisschool de Telders en Sleutelbloem,

Nadere informatie

Revisie of vervanging wkk installaties AWZI Kralingseveer

Revisie of vervanging wkk installaties AWZI Kralingseveer Revisie of vervanging wkk installaties AWZI Kralingseveer Veiligheids- en gezondheidsplan voor de Uitvoeringsfase (conform art. 2.28 Arbobesluit afdeling Bouwproces) Document Autorisatie & Revisie overzicht

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE 255 RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE 7543-Onderhoud schermdijk Delfzijl Versie: 1.40 Bestandsnaam 255_Risicoinventarisatie_VGplan_ontwerpfase Kenmerk 01769 Aantal pagina s 12

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenwet Vanaf 1 juli 1997 bevinden zich voorschriften ter zake veiligheid en gezondheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen in afdeling 5 (Bouwplaatsen) van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nadere informatie

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer:

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: 31084701 Zaaknummer: 31084701 pagina 2 van 8 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Veiligheids en gezondheidsplan

Veiligheids en gezondheidsplan Veiligheids en gezondheidsplan Ontwerpfase Datum : 29 juni 2016 Werk : CW 1602 Project : Opdrachtgever: Architect: Revitalisatie/renovatie 16 woningen aan de Zutphenseweg en Hoetinkhof te Vorden. Wooncorporatie

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Groenzoom plandeel 5, Westelijk deel Contractnummer: 6162 16-06-2014;Definitief C01043.000021.0100 Inhoud 1 Algemene informatie / leeswijzer

Nadere informatie

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer:

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: 31084701 Copyright 2007, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zaaknummer:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN. Bestek OV. Gemeente Epe

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN. Bestek OV. Gemeente Epe VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Bestek 2014-03 OV Vervanging openbare verlichting 2014-2017 Te Epe Gemeente Epe Pagina 1 van 14 BESTEK 2014-03 OV 1. BOUWWERKGEGEVENS 1.1 Algemene beschrijving: Het vervangen

Nadere informatie

BA-850 Veiligheids en Gezondheidsplan

BA-850 Veiligheids en Gezondheidsplan Behoort bij beschikking d.d. 06-05-2013 nr.(s) ZK13000338 Omgevingsmanager 767429_1363351297698_BA-850_S_BEM1301398_1.pdf BEM1301398 gemeente Steenbergen BA-850 Veiligheids en Gezondheidsplan P12112 Steenbergen,

Nadere informatie

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer MEMO Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid Inleiding: Binnen de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan. Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan. Zaaknummer 31123552 Datum 11-02-2017 Status Def. Het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding op de wegen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan Bijlage 5 V&G plan gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan GEMEENTE MAASTRICHT Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

Nadere informatie

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. Wateroverlast Vlijmen-Noord Besteknummer: 1604, d.d V&G-PLAN ONTWERPFASE "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d. 26-02-2016 projectnaam projectnummer 142332 kenmerk Wateroverlast Vlijmen-Noord, gemeente Heusden I-14057801-VG-01-1.0 opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Behorende bij het bestek: EVZ/Beekherstel Tovensche Beek Besteknummer: AM-W-14-15 Versiedatum: 29-07-2015 Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Bezoekadres: Pettelaarpark

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondsheidsplan

Veiligheids- en Gezondsheidsplan Veiligheids- en Gezondsheidsplan A-2004103, Pauwmolen, Delft 5 maart 2012 Project : Pauwmolen, Delft Projectnummer : A-2004103 Datum : 5 maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1 2 Beschrijving van het tot

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN Ontwerpfase PROJECT PLAATS OPDRACHTGEVER NIEUWBOUW BEDRIJFSHUISVESTING BOUTER KAASHANDEL B.V. GROOT-AMMERS H. BOUTER BEHEER BV PROJECTNUMMER 151591 DATUM 02-02-2016 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Veiligheids- en Gezondheidsplan Besteknr. 2011-01 Rioolvervanging en herinrichting Erfstraat en omgeving te Randwijk Andelst, 15 februari 2011 Postadres : Postbus

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Behorende bij bestek Sweco351117-2 inzake Sloop diverse panden in de provincie Drenthe 2016 Concept Prolander Sweco Nederland B.V. Groningen, 9 september 2016

Nadere informatie

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie...

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie... INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...blz. 1 2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk...1 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2 4. V&G

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

V&G-plan (ontwerpfase) Project: onderhoud groenvoorzieningen 2014 Gemeente Overbetuwe

V&G-plan (ontwerpfase) Project: onderhoud groenvoorzieningen 2014 Gemeente Overbetuwe V&G-plan (ontwerpfase) Project: onderhoud groenvoorzieningen 2014 Gemeente Overbetuwe Datum: 24 januari 2014 Versie: DEFINITEF Behorend bij contractnummer: 2013-13 Opgesteld door: Greenengineers BV Verantwoording

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018 Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bladnr. 1 van 2 1 Voor het bouwwerk: Bestek 10-13; vervangen marktaansluitingen 2 Adres/ligging van de bouwplaats: Het uit te voeren werk is gelegen aan de Botermarkt,

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Voor het project De Verleyding te Leiden

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Voor het project De Verleyding te Leiden VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project De Verleyding te Leiden opgesteld door : A. Kingma datum : 29-10-2015 projectnummer : 1506 behorend bij besteknummer : 1506 Veiligheid- en gezondheidsplan

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Bestek 4297 Stadsbeek fase 1 Bruggertstraat Rembrandtlaan RAW deel van het hybride contract 1. Algemeen Dit veiligheids- en gezondheidsplan (hierna te noemen: V&G-plan)

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Ontwerpfase Voor het Bouwplan: Voor het bouwplan: Project Markt van Matena Klant: HFB Revisie 000 Datum 18 juni 2014 Projectnr. 2140499 Auteur: R. Namrit Gecontroleerd

Nadere informatie

Bestek nr.: Status: Ontwerpfase. Opdrachtgever: Gemeente Schagen

Bestek nr.: Status: Ontwerpfase. Opdrachtgever: Gemeente Schagen Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase (incl. Milieuaspecten) Behorende bij bestek nr.: 12.11, inzake: Meerjarige onderhoud, aanleg en vervanging openbare verlichting, gemeente Schagen Bestek nr.:

Nadere informatie

V EN G PLAN AANLEG OLYMPIASINGEL ELST BESTEKNUMMER:

V EN G PLAN AANLEG OLYMPIASINGEL ELST BESTEKNUMMER: V EN G PLAN AANLEG OLYMPIASINGEL ELST BESTEKNUMMER: 2010-22 Project AANLEG OLYMPIASINGEL ELST Opdrachtgever Gemeente Overbetuwe Dorpstraat 67 6661 EH ELST GLD Contactpersoon de heer T.J. Willems Projectnummer

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo ARBO WET Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling bouwplaatsen Aspecten: Uitvloeisel Uitvloeiselvan vaneuropese Europeserichtlijn richtlijn De Debouwsector bouwsectorisiseen

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 GEBRUIKSRICHTLIJN 3 RAPPORTAGEMODEL INITIATIEF 7 RAPPORTAGEMODEL VOORONTWERP

Nadere informatie

POST INTERVENTIE DOSSIER. Toepassingsgebied KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen voor bouwkundige werken binnen

POST INTERVENTIE DOSSIER. Toepassingsgebied KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen voor bouwkundige werken binnen Casquo Safety Desselgemseweg 64 B-8790 Waregem Tel. 056/77.11.23 GSM 0494/63.09.68 e-mail info@casquo.be website www.casquo.be POST INTERVENTIE DOSSIER Toepassingsgebied KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen

Nadere informatie

Ondergrondse parkeergarage Ravel

Ondergrondse parkeergarage Ravel Ondergrondse parkeergarage Ravel Opzet Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase DO In opdracht van: Castor (Parking) B.V. Suikersilo-Oost 32 1165 MS HALFWEG Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 28 juni 2016

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Om dit te realiseren is op basis van het Bouwprocesbesluit een coördinator voor zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase aangesteld.

Om dit te realiseren is op basis van het Bouwprocesbesluit een coördinator voor zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase aangesteld. VOORBEELD V&G-PLAN ONTWERP FASE 1. Inleiding Samenwerking door werkgevers Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan omschrijft het geheel van maatregelen en procedures om de arbeidsomstandigheden op het project

Nadere informatie

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten 2005-0049780 PROCEDURE-P014: Opmerkingen: 25 nov 2009: - Aanpassing hoofdstuk 7 link naar bijlagen VGM plan 11.3 / 11.4 toegevoegd 29 feb 2012: - Aanpassing Hoofdstuk 1.1 Dart informatie verwijderd - Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan, Ontwerpfase. Nieuwbouw woonhuizen locatie Wink Om de Kamp 22 te Ansen

Veiligheids- en gezondheidsplan, Ontwerpfase. Nieuwbouw woonhuizen locatie Wink Om de Kamp 22 te Ansen Veiligheids- en gezondheidsplan, Ontwerpfase Nieuwbouw woonhuizen locatie Wink Om de Kamp 22 te Ansen 2 INHOUD 1 INLEIDING...3 2 BESCHRIJVING VAN TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK...3 3 BIJ TOTSTANDKOMING

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Veiligheids- en gezondheidsplan Een raamovereenkomst inspectie en rioolreiniging in de beheergebieden van de gemeenten Soest en Baarn voor de periode 2016 tot en met 2022. Behorende bij RAW raamovereenkomstnr.:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen Maastricht Sport Veiligheids- en gezondheidsplan

gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen Maastricht Sport Veiligheids- en gezondheidsplan Bijlage 18 V&G plan gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen Maastricht Sport Veiligheids- en gezondheidsplan gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 495 Besluit van 6 december 2016 houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met aanpassing van de bouwprocesbepalingen

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 GEBRUIKSRICHTLIJN 3 RAPPORTAGEMODEL INITIATIEF 7 RAPPORTAGEMODEL VOORONTWERP

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN Bestek voor de werkzaamheden voor het opruimen van waterverontreinigingen, inzet bij calamiteiten-en verloren lading met bijkomende werkzaamheden in de Waddenzee en het onderhoud

Nadere informatie

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid. Menno Niesing & Oscar Terheijden, 19 juni 2014, Utrecht

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid. Menno Niesing & Oscar Terheijden, 19 juni 2014, Utrecht Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid Menno Niesing & Oscar Terheijden, 19 juni 2014, Utrecht V&G en Aansprakelijkheid 2 Invloed en verantwoordelijkheid Plan fase Ontwerp Uitvoering Onderhoud Beheer Hebben

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Centrale vragen Centrale vragen: 1. Hoe zit het met verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheden wanneer er

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor bestek 10-24:

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor bestek 10-24: Gemeente Leiden Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor bestek 10-24: Matilopark, aanleg fase 3 INFRA PMC B.V. Postbus 370 2700 AJ Zoetermeer Tel. 079 3422799 Fax: 079 3319590 INFRA PMC BV 1 INHOUD

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

CROW 400. Nieuwe richtlijn voor veilig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem. De belangrijkste wijzigingen

CROW 400. Nieuwe richtlijn voor veilig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem. De belangrijkste wijzigingen CROW 400 Nieuwe richtlijn voor veilig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem De belangrijkste wijzigingen CROW 400 Publicatie CROW 400 is de nieuwe richtlijn van het CROW voor alle werkzaamheden

Nadere informatie

Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan

Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan Publieksveiligheid en het Veiligheidsplan Inleiding 1. Verantwoordelijkheden, rol gemeente 2. Onderwerpen (sloop- en bouw-) veiligheidsplan 3. Vallende voorwerpen: inventarisatie, normen 4. Verkeersmaatregelen,

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN BEHORENDE BIJ: Bestek en voorwaarden voor baggeren Vaarweg naar Drachten en Marrekrite ligplaatsen, ged. Veenhoop - Drachten Besteknummer 13-09-VN 1. PROJECTGEGEVENS 1.1

Nadere informatie

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur 15 jaar KB TMB Ervaringen van een inspecteur Studienamiddag Prebes Boom 06.10.2016 Yves De Groeve Sociaal inspecteur TWW Oost-Vlaanderen yves.degroeve@werk.belgie.be 4 foto s - voorbeelden 2016 2 3 15

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Gemeente Groningen, Dienst RuimteHjke Ordening en Economische Zaken

OMGEVINGSVERGUNNING. Gemeente Groningen, Dienst RuimteHjke Ordening en Economische Zaken OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gemeente Groningen, Dienst RuimteHjke Ordening en Economische Zaken ten behoeve van het bouwen van een bouwwerk; "plaatsen nieuw dak op het voormalige terrein van Sulker

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR WERFBEDIENER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR WERFBEDIENER OPLEIDINGENSTRUCTUUR WERFBEDIENER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Instapcompetenties van een WERFBEDIENER (TEMPERA/FVB augustus 2000) De werfbediener helpt

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gezien de aanvraag van: TenneT TSO B.V. de heer G.J. Terluin Postbus 718 6800 AS ARNHEM ONTWERP BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Veiligheids-, Gezondheids- en Milieudossier ontwerpfase

Gemeente Alphen aan den Rijn. Veiligheids-, Gezondheids- en Milieudossier ontwerpfase Gemeente Alphen aan den Rijn Veiligheids-, Gezondheids- en Milieudossier ontwerpfase INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. PROJECTGEGEVENS 3 2.1. Projectomschrijving 3 2.2. Uitvoering en fasering 3 3.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. SEGRO Park Amsterdam Airport Logistic center te Hoofddorp

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. SEGRO Park Amsterdam Airport Logistic center te Hoofddorp VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE SEGRO Park Amsterdam Airport Logistic center 14-1853 te Hoofddorp Datum : 27-10-2015 Coördinator Ontwerpfase : ir. J. Jacobs blz. 1 t/m 18 1 INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, eerste en zevende lid, en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

Gelet op de artikelen 16, eerste en zevende lid, en 33, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet; Ontwerpbesluit van, houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met aanpassing van de bouwprocesbepalingen Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Samen veilig en gezond bouwen. Het bouwproces in het Arbobesluit

Samen veilig en gezond bouwen. Het bouwproces in het Arbobesluit Samen veilig en gezond bouwen Het bouwproces in het Arbobesluit Inhoud 1 Samen veilig en gezond bouwen 4 Arbeidsomstandigheden 4 Het bouwproces 4 Organisatievorm 4 Preventie, samenwerking, vaststellen

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie