Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak"

Transcriptie

1 Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld betreffende het pand? Ja Nee Is dat eventueel het geval met aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen) Ja Nee. 2. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige rechten, verplichtingen Rusten er voor zover u weet rechten op het pand, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.? Ja Nee, ga naar vraag 3 Indien er sprake is van erfpacht of opstal-recht, hoe hoog is de canon per jaar?... Nadere gegevens erfpacht (bijvoorbeeld: looptijd, erfverpachten) Wat is het bedrag aan herbouw-waarde van de opstalverzekering? Bij welke maatschappij verzekerd? Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing? Ja Nee Is er sprake van ruilverkaveling? Ja Nee Is er sprake van onteigening? Ja Nee Is u bekend of een aanvraag loopt voor, of een besluit genomen is tot een aanwijzing van uw pand? a. tot leefmilieuverordening Ja Nee b. tot stadsvernieuwingsgebied Ja Nee

2 4. Kadastrale grenzen Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen? Ja Nee Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? 5. Grens met buren Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren, of andersom? Ja Nee 6. Verhuur Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of aan anderen in gebruik gegeven? Ja Nee, ga naar vraag 7 Zo ja, is er een huurcontract? Ja Nee Welk gedeelte is verhuurd? Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming (bijvoorbeeld:geiser, keuken, lampen)? Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Ja Nee Zo ja, hoeveel... Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Ja Nee 7. Procedures Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere instantie (bijvoorbeeld onteigening)? Ja Nee

3 8. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit genomen is tot een aanwijzing van uw pand? Ja Nee Zo ja, hoe Beschermd monument Beschermd stads- of dorpsgezicht Beeldbepalend pand Gemeentelijk monument 9. Onderhoudscontracten, garanties Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van goederen die mee verkocht worden? Ja Nee Zo ja welke? Zijn daarvan contracten of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper (voorbeelden: G.I.W.-garantie, c.v.-ketel onderhoudsabonnement, garantie over keukenapparatuur, boiler)? Ja Nee Nadere bijzonderheden 10. Aanschrijvingen Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd? Ja Nee 11. Terug te vorderen subsidies Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij de verkoop van het pand voor een deel kunnen worden teruggevorderd? (Denk aan subsidies voor onderhoud, verbouwing, isolatie. Deze gelden vooral bij monument panden.) Ja Nee 12. Onbewoonbaarverklaring Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? Ja Nee 13. Verbouwingen Is er een verbouwing uitgevoerd waarvoor formeel toestemming nodig was van de gemeente (bijvoorbeeld bouwvergunning)? Ja Nee Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven? Ja Nee

4 14. Omzetbelasting Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?(bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfs-onroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.) Ja Nee 15. Gebruik Hoe gebruikt u het huis nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel) Woning Praktijk Winkel Is dat gebruik volgens u en de gemeente toegestaan? Ja Nee 16. Gebreken, bezwaren Zijn er aan uw huis gebreken of bezwaren bekend die van belang kunnen zijn voor een koper? (Denk bijvoorbeeld aan verzakkingen, lekkages) Ja Nee Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties?(denk daarbij aan de leidingen voor gas,water en elektriciteit, geiser, c.v.,mechanische ventilatie, apparatuur zoals deurbel, deurtelefoon/intercom, ventilator, keukenapparatuur, zonneschermen, thermostaat, kachels.) Ja Nee? Riolering Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool? Ja Ja, via septictank Nee Zo nee, op welke wijze vindt de afvoer van afvalstoffen dan plaats? Beerput Zinkput 18. Vloeren Beschrijf hiernaast de soort vloer op de begane grond: Beton Hout Anders, nl Verontreinigingen Is het u bekend of de bodem verontreinigd is of dat daar een sterke kans op bestaat? Ja Nee

5 Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Ja Nee Is, of was er een olietank in de de grond aanwezig? Ja Nee Zo ja, is deze tank nog aanwezig verwijderd geleegd en geschoond Kiwacertificaat aanwezig? Ja Nee Is de gevel ooit gereinigd? Ja Nee Zo ja, volgens welke methode? droog nat (chemisch, met water nagespoeld) (met grit) Zijn er in het pand (en/of in de schuur) eternietplaten of astbestplaten aangebracht? (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve centimeter dik, grijskleurig indien ongeverfd zijn.) Ja Nee Blijft er in het pand zeil achter, al of niet vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982? Ja Nee Is het pand aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? Ja Nee 20. Huur, lease Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de c.v.-ketel, boiler)? Ja Nee. 21. Elektrische installatie Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja Nee Zo ja, wanneer? geheel/gedeeltelijk/alle groepen Opmerkingen Hoe oud is de c.v.-ketel? Opmerkingen Gemeente- en waterschapsbelastingen Waarop heeft de gemeente de WOZwaarde vastgesteld? WOZ waarde Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen? Onroerend-zaakbelasting Zakelijk recht (eigenarentarief) :

6 Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Afvalstoffenheffing Rioolrechten 23. Energienota Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven Dit betreft de volgende zaken (aankruizen wat van toepassing is) gas elektriciteit kabel water 24. Achterstallige betalingen Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja Nee Hebt u alle erfpachtcanons betaald? Ja Nee 25. Appartement of lidmaatschapsrecht coöperatie (indien uw pand géén appartement ( flat ) is kunt u deze vraag overslaan.) Wie is de administrateur of secretarispenningmeester van de vereniging (naam, adres en telefoonnummer invullen). Wat betaalt u maandelijks aan de Vereniging van Eigenaars?... Zijn alle aan de Vereniging van Eigenaars verschuldigde bedragen betaald? Ja Nee Wat zijn de eventuele schulden of exploitatiekosten van de vereniging... Wat is het huidige bedrag in het reservefonds?... Zijn er nog afspraken gemaakt over vernieuwing, onderhoud of zijn er andere besluiten van de vereniging van eigenaars of de coöperatie die voor de koper van belang kunnen zijn? Ja Nee.

7 Benodigde stukken saneringscertificaat olietank en/of septictank (Kiwa-certificaat) GIW-certificaat Eigendomsbewijs Splitsingsakte / Statuten Splitsingstekening (Nieuw)bouwtekening / woningplattegronden Huishoudelijk reglement laatste jaarstukken Vereniging van Eigenaars Notulen van de jaarlijkse vergadering VVE (Overzicht) meerjaren onderhoudsplan WOZ-waardebeschikking (eigenarengedeelte) Kopie aanslag afvalstoffenheffing Kopie aanslag rioolrechten Kopie aanslag verontreinigingsheffing Kopie polisblad opstalverzekering Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld Plaats Datum.. Handtekening.

Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak. Ruskenstukken 20 Eelde

Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak. Ruskenstukken 20 Eelde Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak. Ruskenstukken 20 Eelde 1. Andere overeenkomsten - Zijn er nadat u het huis in eigendom heeft verkregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verhuur van een woning

Vragenlijst voor de verhuur van een woning Vragenlijst voor de verhuur van een woning Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verhuurder verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw huis, ook als die informatie minder gunstig lijkt

Nadere informatie

Lutherstraat 36 te Groningen

Lutherstraat 36 te Groningen Lutherstraat 36 te Groningen Vraagprijs 285.000 k.k. Bouwjaar 2001 Indeling en globale afmetingen Begane grond Hal/Entree met een laminaatvloer, trapopgang en een hangend Toilet L-vormige Woonkamer met

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Nic. Stellingwerf 36, 4254EV Sleeuwijk Postbus 30, 4254 ZG Sleeuwijk Tel. 0183-310412 Fax 0183-310051 Mob.06-10405478 Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere

Nadere informatie

Christinastraat 8 te Groningen

Christinastraat 8 te Groningen Christinastraat 8 te Groningen Vraagprijs 139.500 k.k. Bouwjaar 1965 Indeling en globale afmetingen Begane grond Hal/Entree met een laminaatvloer, trapopgang, een moderne meterkast en middels een opstapje

Nadere informatie

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning NVM Makelaarskantoor G. Kok B.V. Burg. F.H. van Kempensingel 12 3055 BJ Rotterdam telefoon : 010 418 11 08 fax : 010 422 71 31 e-mail : info@gkok.nl www.gkok.nl

Nadere informatie

Cremersheerd 3 te Loppersum

Cremersheerd 3 te Loppersum Cremersheerd 3 te Loppersum Vraagprijs 279.500 k.k. Bouwjaar 2002 Indeling en globale afmetingen Begane grond Hal/Entree met een laminaatvloer, trapopgang en een hangend toilet Oppervlakte L-vormige Living

Nadere informatie

Jakob Israel de Haanstraat 16 te Groningen

Jakob Israel de Haanstraat 16 te Groningen Jakob Israel de Haanstraat 16 te Groningen Vraagprijs 239.500 k.k. Bouwjaar 1997 Indeling en globale afmetingen Oppervlakte Begane grond Hal/Entree met plavuizen, de trapopgang, het toilet en een deur

Nadere informatie

Vragenlijst inzake het object: het half vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden Landzichtlaan 28 te 2101 ZH Heemstede

Vragenlijst inzake het object: het half vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden Landzichtlaan 28 te 2101 ZH Heemstede Vragenlijst inzake het object: het half vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden Landzichtlaan 28 te 2101 ZH Heemstede 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in

Nadere informatie

Gegevens object: Omschrijving object Adres Postcode Plaats Kadastrale gegevens - Gemeente - Sectie - Nummer - Grootte - Omschrijving - Eigendom

Gegevens object: Omschrijving object Adres Postcode Plaats Kadastrale gegevens - Gemeente - Sectie - Nummer - Grootte - Omschrijving - Eigendom VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN ONROEREND GOED Gegevens object: Omschrijving object Adres Postcode Plaats Kadastrale gegevens - Gemeente - Sectie - Nummer - Grootte - Omschrijving - Eigendom Persoonlijke

Nadere informatie

Zijn er, voor zover u bekend, mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen?

Zijn er, voor zover u bekend, mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? Vragenlijst inzake het object: het appartementsrecht, ondermeer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement en verdere aanhorigheden, staande en gelegen Wasserij- Annalaan 61 te 2101 PB

Nadere informatie

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)...

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)... Onderstaande lijst is bedoeld als hulpmiddel voor u als verkoper bij het verzamelen van informatie over uw woning. Als verkoper bent u namelijk verplicht om de koper zo volledig mogelijk de juiste informatie

Nadere informatie

Vragenlijst bij verkoop onroerende zaak

Vragenlijst bij verkoop onroerende zaak Vragenlijst bij verkoop onroerende zaak DEEL I 1. Gehuwd/geregisteerd partnerschap Bent u getrouwd? Ja Nee Is er sprake van geregisteerd partnerschap? Ja Nee Wordt of werd het te verkopen pand door u beiden

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel A

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel A Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel A Deze vragenlijst is ter informatie van de makelaar en wordt niet aan derden verstrekt. Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING

VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING De onroerende zaak Adres Straat + huisnummer Postcode Plaats 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u de woning in eigendom heeft gekregen nog eventuele aanvullende

Nadere informatie

Vragenlijst inzake het object: het half vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden J. Dixlaan 28 te 2104 CG Heemstede

Vragenlijst inzake het object: het half vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden J. Dixlaan 28 te 2104 CG Heemstede Vragenlijst inzake het object: het half vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden J. Dixlaan 28 te 2104 CG Heemstede 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom

Nadere informatie

Zijn er, voor zover u bekend, mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen?

Zijn er, voor zover u bekend, mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? Vragenlijst inzake het object: het half vrijstaande woonhuis met ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden Franz Schubertlaan 2 te 2102 EL Heemstede 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis

Nadere informatie

3. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, of een voorstel daartoe? Is er sprake van ruilverkaveling?

3. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, of een voorstel daartoe? Is er sprake van ruilverkaveling? Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht, ondermeer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning en verdere aanhorigheden, staande en gelegen Binnenweg 155 A te

Nadere informatie

U kunt aan het einde van de vragenlijst eventueel extra informatie geven.

U kunt aan het einde van de vragenlijst eventueel extra informatie geven. Vragenlijst voor de verkoop van uw woning U kunt aan het einde van de vragenlijst eventueel extra informatie geven. Persoonlijke gegevens Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Adres van de te verkopen woning:

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B Indien nodig, kan nadere informatie aan het einde van deze vragenlijst worden aangegeven of bij de tekst. Als er twijfel is over de juiste beantwoording,

Nadere informatie

Hoge Voetpad 8 - Niekerk Grootegast

Hoge Voetpad 8 - Niekerk Grootegast - Vraagprijs 249.500,= k.k. Vraagprijs 249.500,= k.k. Omschrijving - Op rustige hoeklocatie gelegen goed onderhouden vrijstaand woonhuis met vrijstaande stenen garage, vrijstaande stenen berging, extra

Nadere informatie

Omschrijving. Stinsenweg 2a Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 2a 9301 WK RODEN

Omschrijving. Stinsenweg 2a Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 2a 9301 WK RODEN Omschrijving Algemene informatie 9301 WK RODEN Op zoek naar een woning waar je zo in kunt? Dan hoef je niet verder te zoeken, deze leuke tussenwoning is de laatste jaren volledig gemoderniseerd. Licht

Nadere informatie

TE KOOP: Celebesstraat 37A Dennis: 06-18 11 45 74 Anna Baukje: 06-47 11 64 81

TE KOOP: Celebesstraat 37A Dennis: 06-18 11 45 74 Anna Baukje: 06-47 11 64 81 TE KOOP: Celebesstraat 37A Dennis: 06-18 11 45 74 Anna Baukje: 06-47 11 64 81 Omschrijving: CELEBESSTRAAT 37A TE GRONINGEN Volledig gerenoveerde bovenwoning nabij het centrum van Groningen in de gezellige

Nadere informatie

Makelaardij John Schokker B.V. Hoendiep ED, GRONINGEN Tel:

Makelaardij John Schokker B.V. Hoendiep ED, GRONINGEN Tel: Van Houtenlaan 60, 9722 GV Groningen Vraagprijs 145.000,00 kosten koper Omschrijving In de wijk Helpman op de eerste verdieping van een Appartementencomplex bevindt zich dit APPARTEMENT Bouwjaar 1954 voorzien

Nadere informatie

ROSMOLENSTRAAT 47 LEUSDEN

ROSMOLENSTRAAT 47 LEUSDEN ROSMOLENSTRAAT 47 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, ROSMOLENSTRAAT 47 VRAAGPRIJS 259.000,00 k.k. GOED ONDERHOUDEN WONING

Nadere informatie

Brochure. Tiarastraat 44 te Almere Buiten (Sieradenbuurt) Vraagprijs: 212.000,00 k.k. Aanvaarding: in overleg.

Brochure. Tiarastraat 44 te Almere Buiten (Sieradenbuurt) Vraagprijs: 212.000,00 k.k. Aanvaarding: in overleg. Brochure Tiarastraat 44 te Almere Buiten (Sieradenbuurt) Vraagprijs: 212.000,00 k.k. Aanvaarding: in overleg. Tiarastraat 44 Sieradenbuurt Almere Buiten. Zeer ruime tussenwoning (bj. 2006) met DAKKAPEL,

Nadere informatie

Zijpendaal 12 Roden. Zijpendaal 12 Roden

Zijpendaal 12 Roden. Zijpendaal 12 Roden Zijpendaal 12 Omschrijving Algemene informatie Zijpendaal 12 Op prachtige kindvriendelijke en rustige locatie gelegen tussenwoning met leuke tuin op het zuiden. Aan de voorzijde is de woning gelegen tegenover

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B Indien nodig, kan nadere informatie aan het einde van deze vragenlijst worden aangegeven of bij de tekst. Als er twijfel is over de juiste beantwoording,

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning blad 1

Vragenlijst voor de verkoop van een woning blad 1 Vragenlijst voor de verkoop van een woning blad 1 Heeft u meer informatie? Aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst kunt u het aanvullen. Als u twijfelt over de juiste beantwoording, of als u

Nadere informatie

Authentiek wonen. ZWOLLE Narcisstraat 10. vraagprijs k.k

Authentiek wonen. ZWOLLE Narcisstraat 10. vraagprijs k.k Authentiek wonen ZWOLLE Narcisstraat 10 vraagprijs 250.000 k.k. 038-422 69 20 info@namaco-vanswoll.nl www.namaco.nl/zwolle Kenmerken & specificaties Woonoppervlakte: Perceeloppervlakte: Inhoud: Bouwjaar:

Nadere informatie

Omschrijving. Oude hof 31 Tolbert. Algemene informatie. Oude Hof 31 Tolbert

Omschrijving. Oude hof 31 Tolbert. Algemene informatie. Oude Hof 31 Tolbert Oude Hof 31 Omschrijving Algemene informatie Oude Hof 31 In een ruim hofje en aan een speelplaats gelegen keurig onderhouden tussenwoning. De woning heeft een zeer diepe achtertuin met tuinhuis. Het totale

Nadere informatie

Lorentzstraat 7 Groningen

Lorentzstraat 7 Groningen Omschrijving Algemene informatie 9727 HW GRONINGEN Wat een fantastische plek! De binnenstad is om de hoek, het Stadspark is vlakbij en de uitvalswegen zijn uitstekend te bereiken. In de Grunobuurt staat

Nadere informatie

ZANDPLAAT 36. Siertuin en eigen oprit voorzijde, riante tuin met terrassen achterzijde.

ZANDPLAAT 36. Siertuin en eigen oprit voorzijde, riante tuin met terrassen achterzijde. ZANDPLAAT 36 URK Op een unieke zichtlocatie aan een waterpartij gelegen TWEE ONDER EEN KAPWONING met 4 slaapkamers, aangebouwde garage/bijkeuken en een diepe achtertuin met veel privacy. BEGANE GROND :

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u twijfelt over de juiste beantwoording, of als

Nadere informatie

Geert Valckeshof 1 Leek

Geert Valckeshof 1 Leek Omschrijving Algemene informatie Geert Valckeshof 1 9351 RV LEEK Op een fraaie groene locatie staat deze hoekwoning op een perceel van 274 m². De woning beschikt over een grote eigen oprit en een nette

Nadere informatie

Holwierdepad 11. Arnhem

Holwierdepad 11. Arnhem Holwierdepad 11 te Arnhem Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen, geheel vrijblijvend

Nadere informatie

Omschrijving. Grasbroek 30 Roden. Algemene informatie. Grasbroek 30 9301 WC RODEN

Omschrijving. Grasbroek 30 Roden. Algemene informatie. Grasbroek 30 9301 WC RODEN Omschrijving Algemene informatie Grasbroek 30 9301 WC RODEN Aan de rand van ligt deze ruime bungalow met 2 slaapkamers, elk voorzien van een eigen badkamer. De in 1988 gebouwde woning beschikt over een

Nadere informatie

Omschrijving. Statenlaan 71 Roden. Algemene informatie. Statenlaan 71 Roden

Omschrijving. Statenlaan 71 Roden. Algemene informatie. Statenlaan 71 Roden Omschrijving Algemene informatie Statenlaan 71 Alle voorzieningen op de begane grond en onderhoudsarm wonen, dat kan in deze bungalow met carport, stenen schuur en zonnige tuin op het oosten. De goed onderhouden

Nadere informatie

Makelaardij John Schokker B.V. Hoendiep ED, GRONINGEN Tel:

Makelaardij John Schokker B.V. Hoendiep ED, GRONINGEN Tel: Saffierstraat 31, 9743 LE Groningen Vraagprijs 159.500,00 kosten koper Omschrijving In de wijk Vinkhuizen op een hoek en nabij diverse voorzieningen gelegen DRIVEIN WONING bouwjaar 1972 met een inpandige

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartement Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst

Nadere informatie

Omschrijving. Iwemalaan 1 Tolbert. Algemene informatie. Iwemalaan 1 9356 SH Tolbert

Omschrijving. Iwemalaan 1 Tolbert. Algemene informatie. Iwemalaan 1 9356 SH Tolbert Omschrijving Algemene informatie 9356 SH Heerlijk wonen in een rustige en groene omgeving. Deze vrijstaande woning is gelegen op een ruim perceel van 737 m². De woning is volledig voorzien van kunststof

Nadere informatie

Zandumerweg 60 Oldekerk

Zandumerweg 60 Oldekerk Omschrijving Algemene informatie Zandumerweg 60 9821 TH OLDEKERK Het huis uit stappen en direct genieten van het prachtige vrije uitzicht, de landerijen en het grazende vee. Heerlijk landelijk wonen in

Nadere informatie

Eik 37 Leek. Eik 37 Leek

Eik 37 Leek. Eik 37 Leek Eik 37 Omschrijving Algemene informatie Eik 37 Deze fraaie halfvrijstaande woning met garage is voorzien van een warmtepomp en vloerverwarming, hierdoor heeft de woning een uitermate laag energieverbruik.

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING

VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING Gorinchem Kleine Landtong 17 Molenaarsgraaf Graafdijk-oost 11a Arkel Raadhuisstoep 1 Postbus 26 4200 AA Gorinchem Telefoon: 0183-631000 Telefax: 0183-636692 Mail: koopakte@leussenbroek.nl Website: www.leussenbroek.nl

Nadere informatie

EKSTERWEG 41 TE APELDOORN

EKSTERWEG 41 TE APELDOORN EKSTERWEG 41 TE APELDOORN Fotopresentatie Woonkamer Woonkamer Bijkamer Bijkamer Eksterweg 41 7331 JL APELDOORN Fotopresentatie Tussendeur met glas in lood Keuken Keuken Hal Eksterweg 41 7331 JL APELDOORN

Nadere informatie

Omschrijving. Dobben 11 Roden. Algemene informatie. Dobben ZB Roden

Omschrijving. Dobben 11 Roden. Algemene informatie. Dobben ZB Roden Omschrijving Algemene informatie 9301 ZB Deze fraaie vrijstaande semi- bungalow is gelegen op een heerlijke rustige plek op het bedrijventerrein Noordhoek. Achter de woning licht een grote tuin waar de

Nadere informatie

1a Gegevens opdrachtgever: 1b Gegevens te verkopen woning: Vragenlijst voor de verkoop van een woning 1852HD. Heiloo. Persoonlijke gegevens

1a Gegevens opdrachtgever: 1b Gegevens te verkopen woning: Vragenlijst voor de verkoop van een woning 1852HD. Heiloo. Persoonlijke gegevens Vragenlijst voor de verkoop van een woning Persoonlijke gegevens 1a Gegevens opdrachtgever: Naam 1b Gegevens te verkopen woning: Adres Wethouder Kuijperhoek 2 Postcode Plaats 1852HD Heiloo Bijzonderheden

Nadere informatie

Noordveldweg 6 Lieveren

Noordveldweg 6 Lieveren Omschrijving Algemene informatie Noordveldweg 6 Wil je genieten van de natuur in je eigen tuin of in het nabijgelegen bos, maar toch ook dicht bij winkels en voorzieningen zitten? Het kan bij deze ruime

Nadere informatie

Juffrouw Clewitsstraat 13 Nieuw Roden

Juffrouw Clewitsstraat 13 Nieuw Roden Omschrijving Algemene informatie Juffrouw Clewitsstraat 13 9311 PG NIEUW RODEN Dit moderne vrijstaande woonhuis met ruime garage is mooi gelegen op een hoekperceel in een rustige straat. Het huis ligt

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM VERSIE 2016 NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning Nederlandse vereniging van makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen nvm OPDRACHTGEVER Naam: Inge Westrus DE ONROERENDE ZAAK Het Het adres van de te verkopen woning:

Nadere informatie

Omschrijving. Bremerland 3 Roden. Algemene informatie. Bremerland 3 Roden

Omschrijving. Bremerland 3 Roden. Algemene informatie. Bremerland 3 Roden Omschrijving Algemene informatie Moderne en ruime halfvrijstaande woning met uitgebouwde eetkamer en overdekt terras. De woning ligt in een kindvriendelijke en rustige straat in de jonge woonwijk De Vijfde

Nadere informatie

Hansenkamp 12. Roden

Hansenkamp 12. Roden Roden Omschrijving Algemene informatie Fraai gelegen verbouwde woonboerderij aan de rand van. Rondom de boerderij is een parkachtige tuin aangelegd met onder andere een grote vijverpartij. De totale oppervlakte

Nadere informatie

Verdieping: Overloop, 2 ruime slaapkamers en badkamer met douche, toilet en wastafel.

Verdieping: Overloop, 2 ruime slaapkamers en badkamer met douche, toilet en wastafel. Omschrijving Algemene informatie 9342 TC EEN In de kop van Drenthe is het heerlijk vertoeven, genieten van de bossen, vennen, heidevelden en prachtige natuur. Op het kleinschalige park "Drentse Vennen"

Nadere informatie

Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2 (indien meer dan 1 eigenaar)

Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2 (indien meer dan 1 eigenaar) Weguis Makelaars Amsterdamsestraatweg 243a 3551 CD Utrecht Telefoon: 030 600.6006 K.v.K. 54160510 www.weghuis.nl info@weghuis.nl OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING VERKOOP WONING Opdrachtgever 1 Opdrachtgever

Nadere informatie

Meester Schaapstraat 1 Roden

Meester Schaapstraat 1 Roden Omschrijving Algemene informatie 9301 BK RODEN In een heerlijke rustige straat, vlakbij het centrum van, staat deze vrijstaande woning met aangebouwde garage. Het huis is aan de buitenzijde in een zeer

Nadere informatie

Omschrijving. t Veer 20 Leek. Algemene informatie. t Veer DH LEEK

Omschrijving. t Veer 20 Leek. Algemene informatie. t Veer DH LEEK Omschrijving Algemene informatie t Veer 20 9351 DH LEEK Aan een rustige straat nabij het centrum van staat deze uitgebouwde tussenwoning met tuin op het zuiden. De woning is grotendeels voorzien van kunststof

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning Nederlandse vereniging van makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen nvm OPDRACHTGEVER Naam: DE ONROERENDE ZAAK Het Het adres van de te verkopen woning: Kasteellaan

Nadere informatie

VLASLAND 39 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl

VLASLAND 39 LEUSDEN. Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl VLASLAND 39 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, VLASLAND 39. VRAAGPRIJS 175.000,00 k.k. Goed onderhouden BENEDENWONING

Nadere informatie

ongehuwd / gehuwd in gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden samenwonend / geregistreerd partnerschap Toekomstig adres: Met ingang van:

ongehuwd / gehuwd in gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden samenwonend / geregistreerd partnerschap Toekomstig adres: Met ingang van: Deel 1. Algemene gegevens (Dit gedeelte is niet in te zien door kandidaat kopers.) Om de verkoop op correcte wijze te laten verlopen, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk (kopieën) van de volgende stukken/papieren

Nadere informatie

verkoop woning Vragenlijst

verkoop woning Vragenlijst verkoop woning Vragenlijst DEEL A: PERSOONLIJKE VRAGEN Inzake verkoop onroerende zaak Deze persoonlijke vragen dienen voor eigen gebruik. Door het invullen van dit formulier verschaf je inzicht in de huidige

Nadere informatie

Groningerstraat 9 Roden

Groningerstraat 9 Roden Omschrijving Algemene informatie Groningerstraat 9 Wonen in een vrijstaand huis uit 1910 maar met de gemakken van 2014? Het kan! En dan ook nog in het centrum van, deze woning is de afgelopen jaren volledig

Nadere informatie

Omschrijving. Watersingel 7 Leek. Algemene informatie. Watersingel XN LEEK

Omschrijving. Watersingel 7 Leek. Algemene informatie. Watersingel XN LEEK Omschrijving Algemene informatie 9351 XN LEEK Wat een prachtige straat, de Watersingel, een brede watergang, spelende kinderen, fraai uitzicht, kortom genieten! Dat is wonen in deze fraaie en ruime twee

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst

Nadere informatie

Pop Dijkemaweg 56 Groningen

Pop Dijkemaweg 56 Groningen Omschrijving Algemene informatie Pop Dijkemaweg 56 9731 BG GRONINGEN Nabij de binnenstad van staat deze fraaie en smaakvolle vrijstaande woning met vrijstaande stenen garage. De woning is in de afgelopen

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst

Nadere informatie

Hoofdstraat 185 - Lettelbert

Hoofdstraat 185 - Lettelbert - Vraagprijs 295.000,= k.k. Vraagprijs 295.000,= k.k. Omschrijving -, 9827 PB te Karakteristieke vrijstaande jaren 30 woning voorzien van 3 slaapkamers, een tuin gerichte woonkamer en vrijstaande garage

Nadere informatie

Brochure. Ganeshastraat 9 te Almere Poort

Brochure. Ganeshastraat 9 te Almere Poort Brochure Ganeshastraat 9 te Almere Poort Op zoek naar een prachtig appartement in Almere Poort? Lees dan snel verder! Dit kant-en-klare 2-kamer appartement met KUNSTSTOF KOZIJNEN en een EIGEN PARKEERPLAATS

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Heerstraat 2 huis naast korenmolen Jan van Cuijk

VERKOOPBROCHURE. Heerstraat 2 huis naast korenmolen Jan van Cuijk VERKOOPBROCHURE Heerstraat 2 huis naast korenmolen Jan van Cuijk Aan de rand van Cuijk naast de historische molen Jan van Cuijk staat dit vrijstaande woonhuis met garage. Deze comfortabele woning ligt

Nadere informatie

PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl PRINSES IRENESTRAAT 28B BUNSCHOTEN-SPAKENBURG VRAAGRIJS

Nadere informatie

VRAGENLIJST HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN MAKELAARDIJ. Apeldoornselaan 189-199 2573 LH Den Haag Tel: 070 360 48 07 Fax: 070 360 98 77

VRAGENLIJST HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN MAKELAARDIJ. Apeldoornselaan 189-199 2573 LH Den Haag Tel: 070 360 48 07 Fax: 070 360 98 77 MAKELAARDIJ Apeldoornselaan 189-199 Tel: 070 360 48 07 Fax: 070 360 98 77 HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN Driebergenstraat 37 2546 BB Den Haag Tel: 070 361 48 41 Fax: 070 359 89 79 VRAGENLIJST ` Om de verkoop

Nadere informatie

LIBRIJE 56 TE APELDOORN

LIBRIJE 56 TE APELDOORN LIBRIJE 56 TE APELDOORN Fotopresentatie Woonkamer Woonkamer Woonkamer Keuken Librije 56 7311 VN APELDOORN Fotopresentatie Slaapkamer Slaapkamer Badkamer Balkon Librije 56 7311 VN APELDOORN Fotopresentatie

Nadere informatie

Zevenhuisterweg 86 Nieuw-Roden

Zevenhuisterweg 86 Nieuw-Roden Omschrijving Algemene informatie Zevenhuisterweg 86 9311 VD NIEUW-RODEN Vraagprijs 370.000,- k.k. Kadastrale gegevens Gemeente : Roden Sectie : P Nummer : 292, 306 en 307 Kaveloppervlakte : 5.565 m2 Woning

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst

Nadere informatie

J A de Bree-Meijerstraat 6 - Groningen

J A de Bree-Meijerstraat 6 - Groningen - Vraagprijs 149.500,= k.k. Vraagprijs 149.500,= k.k. Omschrijving - Goed onderhouden eengezinstussenwoning met berging en tuin, in een rustige straat gelegen te Hoogkerk. In de directe omgeving bevinden

Nadere informatie

Stationsstraat 28 A6 - Hooghalen

Stationsstraat 28 A6 - Hooghalen Stationsstraat 28 A6 - Hooghalen Vraagprijs 110.000,- kosten koper Omschrijving Stationsstraat 28 A6 - Hooghalen Net buiten het dorp Hooghalen gelegen vrijstaande recreatiewoning op een bosperceel van

Nadere informatie

LAAN VAN DE MENSENRECHTEN 316 TE APELDOORN

LAAN VAN DE MENSENRECHTEN 316 TE APELDOORN LAAN VAN DE MENSENRECHTEN 316 TE APELDOORN Fotopresentatie Voorzijde Voorzijde Entree Keuken Laan van de Mensenrechten 316 7331 VX APELDOORN Fotopresentatie Woonkamer Woonkamer Toilet Badkamer Laan van

Nadere informatie

De Vries Lamstraat 6 - Groningen

De Vries Lamstraat 6 - Groningen - Vraagprijs 149.500,= k.k. Vraagprijs 149.500,= k.k. Omschrijving - Goed onderhouden eengezinstussenwoning met aangebouwde bijkeuken, berging en voor-en achtertuin, gelegen in een kindvriendelijke en

Nadere informatie

VAN DER WEIJPAD 6 AMERSFOORT

VAN DER WEIJPAD 6 AMERSFOORT VAN DER WEIJPAD 6 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl AMERSFOORT, VAN DER WEIJPAD 6 VRAAGPRIJS 249.000,00 k.k. RUIME EENGEZINSWONING

Nadere informatie

CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT

CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl CAMERA OBSCURASTRAAT 51 AMERSFOORT KOOPPRIJS 150.000,-- k.k. Dit

Nadere informatie

Turfsingel 54 a - Groningen

Turfsingel 54 a - Groningen - Vraagprijs 165.000,= k.k. Vraagprijs 165.000,= k.k. Omschrijving - In het centrum gelegen appartement op de begane grond met 2 slaapkamers, een plaats en berging in het souterrain. Het appartement is

Nadere informatie

Vragenlijst bij verkoop van uw appartement

Vragenlijst bij verkoop van uw appartement Deel 1. Algemene gegevens (Dit gedeelte is niet in te zien door kandidaat kopers.) Om de verkoop op correcte wijze te laten verlopen, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk (kopieën) van de volgende stukken/papieren

Nadere informatie

HERTENHOEVE 12 LEUSDEN

HERTENHOEVE 12 LEUSDEN HERTENHOEVE 12 LEUSDEN Snel ERA Makelaars Hamersveldseweg 49 3833 GL LEUSDEN telefoon: 033-494 77 20 www.snel-makelaardij.nl LEUSDEN, HERTENHOEVE 12 VRAAGPRIJS 275.000,-- k.k. UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Zuiderweg 13 - Groningen Koopsom 189.500,= k.k.

Zuiderweg 13 - Groningen Koopsom 189.500,= k.k. - Koopsom 189.500,= k.k. Koopsom 205.000,= k.k. Omschrijving - te Royaal appartement met 3 slaapkamers, berging, ruim dakterras, en eigen parkeerplaats gelegen in het dorpshart van Hoogkerk. Gesloten entree

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM VERSIE 2016 NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN

Nadere informatie

Vraagprijs: 189.000,- k.k. Lauwersoog De Rug 3-29

Vraagprijs: 189.000,- k.k. Lauwersoog De Rug 3-29 Vraagprijs: 189.000,- k.k. Lauwersoog De Rug 3-29 Omschrijving Lauwersoog - De Rug 3-29 Vrijstaand recreatielandhuis in Natuurpark Suyderoogh, aan het Lauwersmeer te Groningen nabij de Waddenzee en prachtige

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartement Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning Nederlandse vereniging van makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen nvm OPDRACHTGEVER Naam: Vragenlijst Deel B Dhr. Zandhuis & mevr. Ballering DE ONROERENDE ZAAK

Nadere informatie

ongehuwd / gehuwd in gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden samenwonend / geregistreerd partnerschap Toekomstig adres: Met ingang van:

ongehuwd / gehuwd in gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden samenwonend / geregistreerd partnerschap Toekomstig adres: Met ingang van: Deel 1. Algemene gegevens (Dit gedeelte is niet in te zien door kandidaat kopers.) Om de verkoop op correcte wijze te laten verlopen, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk (kopieën) van de volgende stukken/papieren

Nadere informatie

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, HUURDERMANSKAMP 12

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, HUURDERMANSKAMP 12 BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, HUURDERMANSKAMP 12 Bunschoten-Spakenburg, Huurdermanskamp 12 Vraagprijs 155.000,00 k.k. Dit appartement is bij uitstek één van de mooiere (starters)appartementen in de nieuwbouwwijk

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartement Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning Vragenlijst voor de verkoop van een woning DEEL B Betreffende het perceel: Kolderveense Bovenboer 28 te Nijeveen 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom hebt verkregen nog andere,

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning

Vragenlijst voor de verkoop van een woning NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een woning Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B Indien nodig, kan nadere informatie aan het einde van deze vragenlijst worden aangegeven of bij de tekst. Als er twijfel is over de juiste beantwoording,

Nadere informatie

Algemene gegevens. Type appartement:

Algemene gegevens. Type appartement: Vijzel 10a te Huissen Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen, geheel vrijblijvend

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartement Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze

Nadere informatie